Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1"

Transcriptie

1 Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1 Het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten Amanda W.E. Thijssen Instituut voor Psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam Master Klinische Psychologie Supervisors: F.M. van der Veen en A.S. Euser

2 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 2 Abstract Alcoholafhankelijke patiënten hebben vaak het gevoel genegeerd of buitengesloten te worden. In deze ERP studie wordt er gekeken naar het neurale effect en het gedragseffect van sociale afwijzing bij alcoholafhankelijke patiënten. De onderzoeksvragen in deze scriptie focussen op het effect van onverwachte sociale afwijzing op de P3 amplitude en de mate van subjectieve craving na het ervaren van afwijzing. Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in alcoholafhankelijkheid, zodat de behandeling verbeterd kan worden. De doelgroep bestond uit een alcoholafhankelijke patiëntengroep (n=25) en een controlegroep (n=27), met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Het effect van sociale afwijzing werd onderzocht met de Social Judgement taak, waarbij de proefpersonen aan de hand van foto s van onbekende gezichten aan moesten geven of hij of zij door de desbetreffende persoon afgewezen of geaccepteerd dacht te worden. Daarnaast werd de VAS-scale mood en craving afgenomen om de mate van subjectieve craving te meten. Het bleek dat onverwachte sociale afwijzing een niet significante hogere P3 amplitude veroorzaakte bij alcoholafhankelijke patiënten, dan bij de controlegroep (p>0.05). In tegenstelling, de P3 amplitude bleek maximaal te zijn voor verwachte acceptatie. Daarnaast rapporteerde alcoholafhankelijke patiënten niet significant meer craving, dan de controlegroep, zowel voor als na de Social Judgement taak (p>0.05). Uit deze studie blijkt dat alcoholafhankelijke patiënten niet sterker reageren op sociale afwijzing en daarnaast niet meer craving ervaren na afwijzing. Vervolgonderzoek naar sociale afwijzing en alcoholafhankelijkheid is nodig. Keywords: alcoholafhankelijke patiënten, craving, sociale afwijzing, P3 amplitude, event-related brain potential (ERP).

3 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 3 Inleiding Alcoholproblemen zijn wereldwijd één van de meest voorkomende problemen (Grant et al., 2004; Ross & Peselow, 2009). In westerse landen is het consumeren van alcohol zeer normaal (Sher, 2004). Zo heeft 90% van de westerse populatie in zijn of haar leven wel eens alcohol gedronken en heeft 30% hiervan alcoholproblemen ontwikkeld. Aan alcohol gebonden stoornissen worden in de DSM -IV-TR (Diagnostic and Statstical Manual, Fourth Edition, Text Revision) onderverdeeld in misbruik van alcohol en alcoholafhankelijkheid (American Psychiatric Association, 2000) ( Bijlage 1). Wanneer een individu voldoet aan de criteria voor alcoholmisbruik, is men niet afhankelijk van het middel, echter ervaart men wel beperkingen en problemen op interpersoonlijk en sociaal gebied (Sher, 2004). Wanneer een individu alcohol blijft misbruiken kan het alcoholmisbruik over gaan tot alcoholafhankelijkheid (Sher, 2004). De diagnose alcoholafhankelijkheid wordt volgens de DSM-IV- TR (2000) gekenmerkt door tolerantie. Dit houdt in dat men tolerant wordt voor de hoeveelheid alcohol en is er een steeds grotere hoeveelheid alcohol nodig voor hetzelfde gewenste effect. Een ander kenmerk van alcoholafhankelijkheid is ontwenningsverschijnselen, deze treden op wanneer men een tijd geen alcohol consumeert (DSM-IV-TR, 2000). Voorbeelden van ontwenningsverschijnselen zijn rusteloosheid, transpireren, slaapproblemen en trillende handen. Daarnaast gaat alcoholafhankelijkheid vaak samen met lichamelijke en psychische problemen (Sher, 2004). Alcoholafhankelijkheid is wereldwijd een veel voorkomende psychiatrische stoornis en de prevalentie stijgt tot op de dag van vandaag nog steeds ( Ross & Peselow, 2009). In de westerse landen voldoet ongeveer 10% van de mannen en 3% tot 5% van de vrouwen aan de criteria van alcoholafhankelijkheid (Sher, 2004). Alcoholafhankelijkheid heeft enorme gevolgen voor het individu zelf, maar ook voor de omgeving zoals familie en kinderen. Uit onderzoek van Grant et al. (2004) blijkt dat in de VS één op de vier kinderen onder de 18 jaar blootgesteld zijn aan alcoholproblemen in de familie. Daarnaast heeft alcoholafhankelijkheid ook enorme gevolgen voor de maatschappij en leidt het tot het enorme kosten (Ross & Peselow, 2009). In de huidige literatuur is er veel onderzoek gedaan naar zowel de genetische invloed als de invloed van de omgeving op het ontstaan en in standhouden van alcoholafhankelijkheid. Door middel van tweelingstudies is de genetisch component in alcoholafhankelijkheid onderzocht. Uit verschillende studies blijkt dat erfelijke factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van alcoholafhankelijkheid, waarbij de erfelijkheidsfactor wordt geschat tussen de 50% en 60% (Anderson & Baumberg 2006; Hasselt, 2012). Wanneer een individu een genetische kwetsbaarheid heeft kan dit een

4 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 4 risicofactor zijn voor het ontwikkelen van alcoholproblematiek (Hasselt, 2012). Alcoholafhankelijkheid kan echter niet alleen verklaard worden door de genetische factor, omdat er in de meeste gevallen sprake is van een interactie-effect tussen genetische factoren en omgevingsfactoren. Zo kan het vroeg beginnen van overmatig alcoholgebruik beter verklaard worden door de genetische component, maar daarentegen kan de frequentie en de instandhouding beter verklaard worden door omgevingsfactoren (Poelen, 2008). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ouders en vrienden een significante risicofactor zijn voor de alcoholconsumptie van adolescenten (Bahr, Hoffmann & Yang, 2005; Hasselt 2012; Hawkins, 1992). Een combinatie van een slechte ouder-kindrelatie en weinig ouderlijke controle blijkt een voorspellende factor te zijn voor alcoholmisbruik tijdens de adolescentie (Bahr et al., 2005; Hawkins, 1992; Mash & Wolfe, 2010). Dit wordt gekenmerkt door weinig warmte en weinig controle over de activiteiten van het kind. Daarnaast blijkt uit verschillende studies dat het hebben van en veel tijd door brengen met vrienden die veel alcohol consumeren een belangrijke factor is voor het ontwikkelen van alcoholproblematiek (Bahr et al., 2005; Steinberg, 2008). Ondanks het vele onderzoek wat er verricht is naar risicofactoren en in standhoudende factoren voor alcoholafhankelijkheid is het wereldwijd nog steeds een enorm probleem en zijn de behandelingen niet effectief genoeg (Maurage et al., 2012). Uit de studie van Maisto, Zywiak en Connors (2006) blijkt dat 60% van de alcoholafhankelijke patiënten zes maanden na de behandeling terugval vertonen. Onderzoek blijft dus essentieel om behandeling te verbeteren. Door middel van het huidig onderzoek willen we een andere kant van de mogelijke oorzaken of in standhoudende factoren van alcoholafhankelijkheid belichten, zodat behandelingen specifieker kunnen worden gemaakt. In de recente literatuur zijn de omgevingsinvloeden vooral gericht op modeling, namelijk het leren door observatie en imitatie. In deze scriptie wordt er naar een andere kant van de omgevingsinvloeden gekeken waar tot nu toe nog weinig onderzoek naar gedaan is, namelijk de respons op feedback in sociale situaties. Uit onderzoek blijkt dat mensen sociale behoeftes hebben. Eén van onze basis behoefte is om sociaal geïntegreerd te zijn en het gevoel te hebben ergens bij te horen (Adolphs, 2010; Baumeister & Leary, 1995). Mensen voelen zich op hun gemak in het bijzijn van anderen en zijn gemotiveerd om sociaal geaccepteerd te worden en ervaren onprettige gevoelens en stress wanneer ze afgewezen worden (Gunther Moor, Crone & van der molen, 2010). Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van sociale afwijzing en sociale buitensluiting (Davey, Yücel & Allen, 2008; Van der Veen, Van der Molen, Sahibdin

5 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 5 & Franken, 2013). In diverse studies is sociale buitensluiting onderzocht aan de hand van de Cyberball game. De Cyberball game is een virtueel spel, waarbij er met een bal overgegooid wordt. Uit een ERP studie van Gutz, Kupper, Renneberg en Niedeggen (2011) blijkt dat sociale buitensluiting in de Cyberball game een verhoogde P3 amplitude veroorzaakt bij de proefpersonen. De P3 amplitude wordt beschouwd als een cognitieve component die reageert op top-down aandachtsprocessen (Polisch, 2007). Een fenomeen wat gerelateerd is aan sociale buitensluiting, is sociale afwijzing. Somerville en haar collega s introduceren in een fmri studie een taak om te onderzoeken welke hersendelen een rol spelen bij sociale afwijzing. (Somerville, Heatherton & Kelley, 2006). In deze taak kregen proefpersonen foto s te zien van gezichten van onbekende personen. Zij werden geïnformeerd dat de desbetreffende personen de proefpersoon positief of negatief beoordeeld had aan de hand van een foto van de proefpersoon. De proefpersoon kreeg vervolgens een reeks foto s te zien en werd gevraagd om aan te geven of de persoon op de foto de proefpersoon positieve of negatief beoordeeld had. Met andere woorden, zij moesten aangegeven of zij geaccepteerd of afgewezen dachten te worden. Vervolgens verscheen de echte beoordeling van de beoordelaar, die door de computer vooraf vastgesteld was. In deze studie werd een differentiële respons gevonden van het ventrale deel en het dorsale deel van de anterior cingualte op sociale afwijzing. Het ventrale deel van de anterior cingualte reageerde op valentie, terwijl het dorsale gedeelte van de anterior cingualte reageerde op de mismatch die kon ontstaan de taak. In de recente literatuur zijn er weinig ERP studies naar sociale afwijzing gedaan. Een ERP studie naar sociale afwijzing is de studie van Van der Veen en zijn collega s (2013). In deze studie werd dezelfde taak gebruikt als in de studie van Somerville et al. (2006) (Van der Veen et al., 2013). Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de P3 amplitude groter was bij verwachte acceptatie. Van der Veen en zijn collega s geven als verklaring voor dit gevonden effect dat verwachte acceptatie mogelijke gelinkt is aan sociale beloning, wat zou leiden tot een grotere P3 amplitude (Van der Veen et al., 2013). Wanneer een individu verwacht geaccepteerd te worden en hetgeen ook gebeurt, zou dit volgens Van der Veen en zijn collega s (2013) mogelijk een belonende werking kunnen hebben. De studie van Van der Molen et al. (2014) ondersteunt de resultaten van Van der Veen et al. (2013). Zij maakten gebruik van dezelfde taak en onderzochten individuele verschillen in neurale activiteit bij sociale evaluatie, waarbij zij tevens een grotere P3 amplitude vonden voor verwachte acceptatie (Van der Molen et al., 2014). De bovenstaande studies zijn onderzocht met proefpersonen waarbij er geen sprake was van een psychische stoornis. Sociale afwijzing is mogelijk betrokken bij de ontwikkeling

6 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 6 van psychologische stoornissen (Gunther Moor et al., 2010). Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten. Alcoholafhankelijke patiënten hebben vaak het gevoel genegeerd te worden of sociaal buiten gesloten te worden (Schomerus et al., 2011). Wanneer alcoholafhankelijke patiënten te maken krijgen met deze gevoelens zal de alcohol consumptie toenemen, waarmee alcohol gebruikt wordt als zelfmedicatie om negatieve gevoelens te verminderen (Zywiak, Westerberg, Connors & Maisto, 2003). Moeilijkheden op sociaal gebied blijken vaak een rol te spelen bij terugval van alcoholafhankelijke patiënten na een periode van abstinentie (Zywiak et al., 2003). Mogelijk speelt sociale afwijzing een belangrijke rol in de mate van terugval. Het doel van deze studie is om het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten te onderzoeken, zodat het inzicht in alcoholafhankelijkheid vergroot wordt. Dit wordt gedaan door middel van de Social Judgement taak, gebaseerd op het onderzoek van Somerville et al. (2006) en Van der Veen et al. (2013), waarbij er naast de gedragsresponsen ook gekeken wordt naar de EEG-respons. In deze taak waren vier condities, namelijk: (1) verwachte acceptatie, (2) onverwachte acceptatie, (3) verwachte afwijzing en (4) onverwachte afwijzing. De eerste onderzoeksvraag in dit onderzoek is: Reageren alcoholafhankelijke patiënten sterker op onverwachte sociale afwijzing tijdens de Social Judgement taak dan de controlegroep? Er wordt verwacht dat sociale afwijzing voor alcoholafhankelijke patiënten een belangrijke gebeurtenis is, aangezien zij vaak het gevoel hebben buiten gesloten of genegeerd te worden, hierdoor zullen zij meer aandacht hebben voor stimuli die geassocieerd is met sociale afwijzing. Wanneer sociale afwijzing onverwachts optreedt, zal dit zelfs meer invloed hebben op alcoholafhankelijke patiënten dan wanneer ze verwachten sociaal afgewezen te worden. De hypothese is dat alcoholafhankelijke patiënten een grotere P3 amplitude laten zien tijdens de ja-nee conditie, waarin de patiënt aangeeft te denken positief beoordeeld te worden, maar dit niet zo blijkt te zijn. Op de overige drie condities wordt er verwacht dat de alcoholafhankelijke patiënten een kleinere P3 amplitude hebben dan de controlegroep. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met alcoholproblematiek, alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik een kleinere P3 amplitude hebben (Hicks et al., 2007). De tweede onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: Ervaren alcoholafhankelijke patiënten meer craving na sociale afwijzing tijdens de Social Judgement taak dan de controlegroep? Er wordt verwacht dat afwijzing negatieve gevoelens en stress zal oproepen bij alcoholafhankelijke patiënten, waardoor zij meer craving zullen ervaren. De hypothese is dat alcoholafhankelijke patiënten meer craving rapporteren, door middel van een hogere score

7 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 7 op de VAS, direct na de Social Judgement taak dan de controlegroep. De derde onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: Is de mate van craving bij alcoholafhankelijke patiënten gerelateerd aan de reactie op onverwachte sociale afwijzing? De hypothese is dat de mate van craving bij alcoholafhankelijke patiënten gerelateerd is aan de reactie op onverwachte feedback. Met andere woorden, hoe sterker de patiënt reageert op onverwachte sociale afwijzing, hoe slechter zij zich na deze taak zullen voelen en hoe meer craving zij zullen rapporteren. Methode Deelnemers In totaal werd het onderzoek afgenomen bij 52 deelnemers, waarvan 25 alcoholafhankelijke patiënten en 27 controleproefpersonen. De controlegroep werd gematched aan de alcoholafhankelijke patiënten op basis van geslacht, leeftijd en educatie, zodat er twee vergelijkbare groepen ontstonden. De populatie die onderzocht werd bestond uit deelnemers tussen de 25 en 63 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. De onderzochte populatie bestond uit 69% mannen en 31% vrouwen. Dit verschil werd veroorzaakt, doordat de alcoholafhankelijke patiënten grotendeels mannen waren. De alcoholafhankelijke patiënten zijn geworven via Bouman GGZ in Rotterdam en voldoen aan de DSM- IV- TR criteria van alcoholafhankelijkheid. De exclusiecriteria voor de alcoholafhankelijke patiënten waren: epilepsie, een geschiedenis van medische ziekte en/of psychiatrische stoornissen, een geschiedenis van neurologische stoornissen, symptomen van dementie of Korsakoff en alcoholconsumptie op de testdag. De controleproefpersonen zijn geworven aan de hand van een database, waarin controle proefpersonen geregistreerd stonden die geïnteresseerd waren deel te nemen aan diverse onderzoeken. De exclusiecriteria voor de controleproefpersonen waren: epilepsie, een geschiedenis van medische ziekte en/of psychiatrische stoornissen, een geschiedenis van neurologische stoornissen, verhoogd risico op alcoholconsumptie en alcoholassumptie op de testdag. Tot slot moesten alle proefpersonen over normaal zicht beschikken of moest dit gecorrigeerd zijn met een bril of lenzen. Materiaal Vragenlijsten In dit onderzoek zijn de volgende vragenlijsten gebruikt: demographics and alcohol/drug use questionaire, Quality Frequency Variability Index (QFV), Fear of Negative Evaluation questionaire (FNE), Young Schema Inventory (YSI), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11),

8 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 8 Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS), Needs Treat Scale (NTS) en VAS-scale mood and craving score. Voor deze scriptie, op basis van de eerder benoemde onderzoeksvragen is er slechts gebruik gemaakt van de demographics and alcohol/drug use questionaire, Quality Frequency Variability Index (QFV) en de VAS-scale mood and craving score (bijlage 2). De demographics and alcohol/drug use questionnaire is een korte vragenlijst en is ontwikkeld om de demografische gegevens van de proefpersonen in kaart te brengen, zoals geslacht, leeftijd, educatie en het alcoholgebruik. De Quality of Frequency Variability Index (OFV) is een korte vragenlijst die ontwikkeld is om de geschiedenis van het alcoholgebruik van de proefpersonen in kaart te brengen (Franken, 2002; Lemmens, Tan & Knibbe, 1992; Meerkerk, Njoo, Bongers, Trienekens & van Oers, 1999). Deze vragenlijst geeft inzicht in de frequentie, de kwantiteit en de variabiliteit van het alcoholgebruik over de laatste 6 maanden. Dit wil zeggen dat de vragenlijst een beeld geeft van het aantal glazen alcohol die een proefpersoon drinkt, wanneer de proefpersoon alcohol nuttigt en of er sprake is van binge drinking. De resultaten van de vragenlijst geven weer of de proefpersoon een lichte drinker is, matige drinker is of een excessieve drinker is. De VAS-scale mood and craving scores bestaat uit drie vragen en is ontwikkeld om de mate van alcohol craving en de stemming van de proefpersonen in kaart te brengen. Voor en direct na de drie computertaken, die in dit onderzoek gebruikt zijn, moesten de proefpersonen op een schaal van 0 tot 100 aangeven wat de mate van craving naar alcohol is. Daarnaast moesten ze op een schaal van 0 tot 100 aangeven hoe gelukkig zij zich voelden. Alcoholtest Voorafgaand aan het onderzoek werd bij alle proefpersonen een alcoholtest afgenomen in de vorm van een blaastest. Met deze test werd de hoeveel alcohol in het bloed van de proefpersonen onderzocht. Het resultaat werd weergegeven in promillage. Indien de proefpersoon gedronken had, mocht deze niet mee doen aan het onderzoek. Dit betekent dat voorafgaand aan het onderzoek de blaastest een promillage van 0 aan moet geven. Dit was bij alle proefpersonen het geval. EEG taken Tijdens dit onderzoek werden drie verschillende computertaken gebruikt, waarbij tegelijkertijd een EEG werd gemaakt (elektro-encefalografie). De volgende drie computertaken werden afgenomen: de Door Opening taak, de Cyberball game en de Social

9 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 9 Judgement taak. De Cyberball game en de Social Judgement taak zijn taken gericht op feedback in sociale situaties. De Cyberball game heeft namelijk betrekking op sociale buitensluiting en de Social Judgement taak op sociale afwijzing. Daarentegen is de Door Opening taak een goktaak en werd deze in het onderzoek meegenomen om te kijken hoe alcoholafhankelijke patiënten in vergelijking tot controle proefpersonen reageren op beloning en straf. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen in deze scriptie is alleen de Social Judgement taak van belang. Social Judgement taak De Social Judgement taak is ontwikkelend door Somerville en haar collega s (2006). Voorafgaand aan deze taak werd er een foto van de proefpersoon gemaakt en werd hij of zij er van overtuigd dat de foto positief of negatief beoordeeld werd. De beoordelaars gaven antwoord op de vraag: Vind u deze persoon leuk? Deze vraag werd simpelweg beantwoord met een ja of nee. Vervolgens kreeg de proefpersoon in de Social Judgement taak foto s te zien van de zogenaamde beoordelaars en werd aan de proefpersoon gevraagd om aan te geven of de beoordelaar een positieve of negatieve beoordeling had gegeven. Met andere woorden, de proefpersoon beantwoordde de vraag: Denk je dat deze persoon jou leuk vindt?. In de taak werden foto s met neutrale gezichten gebruikt en deze werden drie seconden lang getoond. Er werd een gelijk aantal aan mannen en vrouwen foto s gebruikt. In deze drie seconden had de proefpersoon de tijd om aan te geven of de persoon van de desbetreffende foto hem of haar positief of negatief beoordeeld had. Dit deden zij door op de linker of rechter knop te drukken. De linker knop hield in Nee, ik denk dat de persoon mij niet leuk vindt en de rechterknop hield in Ja, ik denk dat de persoon mij leuk vindt. Het antwoord van de proefpersoon verscheen links van de foto en na drie seconden verscheen het echte antwoord van de desbetreffende persoon rechts naast de foto. De proefpersoon kan ik deze taak dus verwacht geaccepteerd, onverwacht geaccepteerd, verwacht afgewezen of onverwacht afgewezen worden. De proefpersoon wars zich er echter niet bewust van dat hij of zij niet beoordeeld werd in de taak en dat de antwoorden van de beoordelaars random 50% ja en 50% nee waren. Tot slot kreeg de proefpersoon aan het einde van het onderzoek ook de gelegenheid om foto s te beoordelen waarbij zij dezelfde vraag beantwoordden. Onderzoeksdesign Het onderzoeksdesign is observationeel. Er werd een experimentele groep, namelijk alcohol afhankelijke patiënten, vergeleken met een controlegroep. Het onderzoek bestaat uit zowel

10 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 10 within-subject factoren als een between-subject factor. Wanneer er gekeken wordt naar het verschil tussen de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep op de Social Judgement taak zijn deze twee groepen (experimenteel vs. controle) een between-subject factor. Wanneer er gekeken wordt naar het verschil in craving na de Social Judgement taak is craving een within subject factor, aangezien deze zowel voor als na de taak werd gemeten. Wanneer er gekeken wordt naar de reactie op sociale feedback zijn er drie within subject factoren, namelijk beoordeling (ja vs. nee), verwachting (ja vs. nee) en elektrode (Fz, Pz en Cz). De Social Judgement taak bestaat uit 4 condities, namelijk (1) de conditie ja-ja, (2) de conditie ja-nee, (3) de conditie nee-ja en (4) de conditie nee-nee. In deze scriptie zal er vooral gekeken worden naar de conditie ja-nee, deze conditie representeert onverwachte sociale afwijzing. Deze vier condities werden gemeten op drie elektrode, namelijk Fz, Pz en Cz. Procedure De alcoholafhankelijke patiënten werden geïnformeerd over het onderzoek door hun behandellaar van Bouwman GGZ. Bij interesse namen de proefleiders contact met hen op voor een afspraak en kregen zij vragenlijsten en aanvullende informatie over het onderzoek toegestuurd. Deze vragenlijsten moesten voorafgaand aan het onderzoek ingevuld worden. Het onderzoek vond plaats in het Behavioral Lab van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na aankomst had de proefpersoon de kans om eventuele vragen te stellen. Aan het begin van het onderzoek werd aan de proefpersoon gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen, waarmee hij of zij toestemming gaf om deel te nemen aan het onderzoek. Voorafgaand werd er een blaastest afgenomen om alcoholgebruik van de proefpersoon uit te sluiten. Vervolgens werd er door één van de proefleiders uitgelegd dat er voor dit onderzoek samengewerkt werd met de universiteit van Groningen en werd er gevraagd of er een foto gemaakt mocht worden van de proefpersoon. De proefpersoon werd er van overtuigd dat er in Groningen deelnemers klaar zaten om de foto te beoordelen. De beoordelaars beantwoordden de volgende vraag: Vind u deze persoon leuk? Er werd verteld dat de beoordelingen terug zouden komen in één van de computertaken. De foto werd bewerkt en via doorgestuurd naar een aangemaakt adres van de universiteit Groningen. Na deze instructie werd de procedure van de EEG uitgelegd en werd de proefpersoon aangesloten op de EEG-scan. Voorafgaand aan de taken werd er de instructie gegeven om zo stil en rustig mogelijk te blijven zitten, zodat er zo weinig mogelijk ruis voor zou komen in het EEG-signaal. Na de introductie werden de drie computer taken gestart, namelijk (1) de Door Opening taak, een goktaak, (2) de Cyberball game, een taak met betrekking tot sociale buitensluiting en (3) de Social Judgement taak, een

11 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 11 taak met betrekking tot sociale afwijzing. Voorafgaand aan iedere taak werd er een korte instructie gegeven over de taak. Tevens werd er voorafgaand aan en direct na iedere taak een vragenlijst afgenomen. Wanneer alle taken en vragenlijsten waren afgenomen werd de proefpersoon losgekoppeld van de EEG en werd er gevraagd hoe hij of zij het onderzoek ervaren had. Vervolgens mocht de proefpersoon, aansluitend bij de Social Judgement taak, zes foto s positief of negatief beoordelen. Tot slot werd er een korte debriefing gegeven en werd er verteld dat het gehele onderzoek in scène is gezet en dat de proefpersoon niet buitengesloten of beoordeeld was. Als laatste werd de proefpersoon gevraagd zijn of haar gegevens in te vullen, een handtekening zetten en ontving te proefpersoon een bijdrage voor de deelname aan het onderzoek. Data acquisitie In deze scriptie wordt er gekeken naar de P3 amplitude. Voor het verkrijgen van deze P3 amplitude moest de ruwe EEG data omgezet worden naar ERP data. De EEG werd opgenomen door middel van een BioSemi Active-Two versterker. Deze bestaat uit 32 kanalen (10-20 systeem, en twee extra toegevoegde elektrodes op FCz en CPZ) met Ag/AgCl actieve elektrode die door middel van een muts op het hoofd geplaats worden. Signalen werden opgenomen met een filter van 134 Hz en werden gesampled op een frequentie van 512 HZ en 24 bit A/D conversie. De signalen werden gerefereerd aan twee mastoiden. Verticale EOG werd afgeleid van de elektroden boven en onder het linker oog. Horizontale EOG werd afgeleid van elektroden naast elk oog. EEG-gegevens werden offline geanalyseerd met behulp van 'Vision Analyser' (Brain-Products GmbH, München, Duitsland). EEG signalen werden gefilterd met een band-pass filter tussen 0,1 en 30 Hz (phase-shift free Butterworth filter; 24 db / octaaf helling). Er werd een segment gemaakt tussen -200 en 800 ms rond de aanbieding van het oordeel. Daarnaast werd er een gemiddeld segment berekend voor de vier categorieën. Het segment werd gecorrigeerd voor verticale EOG artefacten en oogbewegingen met behulp van een veel toegepaste correctie methode (Gratton, Coles, & Donchin, 1983). Trials die artefacten bevatten werden buitengesloten (± 75μV) van verdere verwerking. In deze scriptie wordt er aan de hand van het EEG-signaal gekeken naar de gemiddelde P3 amplitude tussen 325 ms en 425 ms na het aanbieding van het oordeel. Statistische analyse Voor het toetsen van de drie hypothesen in deze scriptie is gebruikt gemaakt van SPSS 20. Aan de hand van een General Linear Model (GLM) repeated-measures design is getoetst of

12 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 12 alcoholafhankelijke patiënten sterker reageren op onverwachte sociale afwijzing dan de controlegroep. Deze analyse werd uitgevoerd met groep als between-subject factor (alcoholafhankelijke patiënten vs. controlegroep) en drie within-subject factoren, namelijk elektrode (Fz, Cz en Pz), verwachting (ja vs. nee) en beoordeling (ja vs. nee). De hypothese is dat er een drieweg interactie is tussen groep, verwachting en oordeel. Om te toetsen of alcoholafhankelijke patiënten meer craving ervaren na sociale afwijzing dan de controlegroep, is er een mixed-anova analyse gebruikt met de variabele groep als between-subject factor (alcohol afhankelijke patiënten vs. controlegroep) en de verschilscore van craving als withinsubject factor. Om te toetsen of de mate van craving bij alcoholafhankelijke patiënten gerelateerd is aan de reactie op onverwachte feedback is er gebruik gemaakt van Pearon s correlatie. Er wordt een hoge correlatie verwacht tussen craving en onverwachte feedback. Daarnaast is er door middel van een gedragsbias onderzocht of de proefpersonen geneigd zijn een negatief of positief oordeel te verwachten. De gedragsbias werd berekend door het aantal verwachtingen leuk gevonden te worden te delen door het totaal aantal verwachtingen. Er wordt verwacht dat alcoholafhankelijke patiënten een grotere verwachting hebben om negatief beoordeeld te worden, dan de controlegroep. Deze hypothese is getoetst aan de hand van een onafhankelijke t-test. In alle analyses is er gebruik gemaakt van de Huynh-Feldt correctie om te corrigeren voor de schendingen van de sphericiteit, echter worden ongecorrigeerde vrijheidsgraden gerapporteerd. Daarnaast wordt de effect size gerapporteerd als partial eta square (ŋ2). Tot slot wordt er een significantie niveau gehanteerd van Resultaten Gedragsbias De verkregen dataset is onderzocht op uitschieters. Er is een gedragsanalyse uitgevoerd, door middel van het berekenen van de gedragsbias. Deze bias kan gezien worden als een maat voor positieve (>50%) of negatieve verwachtingen (<50%). Uit de box-plot analyse blijkt dat er twee uitschieters waren. Deze proefpersonen hebben gedurende de taak afwijkend gepresteerd in vergelijking met de overige deelnemers. Beide deelnemers hadden een extreem negatieve bias en verwachtten dat vrijwel niemand hen leuk zou vinden (respectievelijk 5% en 0%). Daarnaast ontbrak bij deze twee proefpersonen, samen met vier andere proefpersonen, de ERP data. Op basis hiervan is er besloten om deze zes proefpersonen uit de data te verwijderen en niet mee te nemen in de verdere analyses, waardoor er een bruikbare dataset van 46 proefpersonen overblijft (23 alcoholafhankelijke patiënten en 23 controleproefpersonen). De gemiddelde gedragsbias van alcoholafhankelijke patiënten was

13 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING % ± 12.1 en van de controlegroep 61.2% ± Dit houdt in dat de alcoholafhankelijke patiënten een negatievere gedragsbias hebben dan de controlegroep. Op basis van een onafhankelijke t-test blijkt dat het verschil in de gedragsbias tussen de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep significant verschilt (p<0.005). Tevens zijn de assumpties van de uitgevoerde analyses getest en er kan geconcludeerd worden dat er geen sprake was van uitbijters en extreme schendingen van de assumpties. P3 amplitude Aan de hand van de gedragsanalyse is er besloten om de statistische analyses uit te voeren met 46 deelnemers. De gemiddelde P3 amplitude per elektrode op de vier verschillende condities van de Social Judgement taak zijn weergegeven in figuur 1 tot en met figuur 3. In de GLM analyse met de variabelen elektrode, verwachting en beoordeling als within-subject factoren werd een hoofdeffect van elektrode gevonden, F(2,88) = 19.4, p < 0.001, ŋ2= De grootse P3 amplitude werd gevonden op Cz, gevolgd door Fz en Pz. Daarnaast werden er drie interactie-effecten gevonden, namelijk een marginaal interactie-effect van beoordeling en groep, F(1.44) = 3.1, p = 0.08, ŋ2=0.066, een interactie tussen elektrode en beoordeling, F(2,88) = 6.2, p < 0.01, ŋ2=0.124 en een interactie-effect van verwachting en beoordeling, F(1,44) = 8.7, p < 0.01, ŋ2= Een follow-up analyse naar het interactie-effect van elektrode en beoordeling liet geen significante resultaten zien. Zowel op Cz, Fz en Pz zijn er geen verschillen gevonden tussen ja en nee oordelen. Daarentegen blijkt uit de follow-up analyse van het interactie-effect tussen verwachting en beoordeling dat ja-oordelen verschilden van nee-oordelen, onafhankelijk van de verwachting (Ja_ja Ja_nee 3.4 ± 11.3, t = 2.0, p < 0.05 en Nee_ja Nee_nee: -3.5 ± 11.7, t = -2.0, P < 0.05). Tevens werd er een marginale drieweg interactie gevonden van elektrode, verwachting en groep, F(2,88) = 3.1, p = 0.065, ŋ2=0,066. Tot slot werd er een vierwegsinteractie gevonden van elektrode, verwachting, beoordeling en groep, F(2,88) = 3.6, p < 0.05, ŋ2= Follow-up analyse van deze interactie gaf geen significante resultaten, wat aangeeft dat de groepen niet van elkaar lijken te verschillen op P3, onafhankelijk van elektroden, verwachting en beoordeling. Alle andere resultaten waren niet significant, p > 0.2.

14 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 14 Figuur 1. Gemiddelde P3 amplitude op elektrode Cz (n=46) Figuur 2. Gemiddelde P3 amplitude op elektrode Pz (n=46)

15 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 15 Figuur 3. Gemiddelde P3 amplitude op elektrode Fz (n=46) Craving Uit de mixed ANOVA blijkt dat er geen significant verschil is gevonden in de mate van craving tussen de alcoholafhankelijke groep en de controlegroep (p > 0.5). Alcoholafhankelijke patiënten rapporteerde niet meer craving na de Social Judgement taak, dan de controlegroep. In figuur 4 is een histogram weergegeven van de mate van craving voor en na de Social Judgement taak per groep. Uit Pearons Correlatie blijkt dat er een nonsignificante correlatie van 0,19 is gevonden tussen de mate van craving en de reactie op onverwachte feedback van alcoholafhankelijke patiënten. Bij het berekenen van deze correlatie is er gebruik gemaakt van de reactie op onverwachte feedback op de elektrode Cz, aangezien uit de eerdere GLM analyse bleek dat de grootste P3 amplitude gevonden werd op Cz. In figuur 5 is de correlatie weergegeven in een puntenwolk.

16 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 16 Figuur 4. Craving voor en na de Social Judgement taak Figuur 5. Correlatie craving en onverwachte sociale afwijzing

17 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 17 Discussie In deze scriptie werd het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten onderzocht aan de hand van de Social Judgement taak, waarin proefpersonen gevraagd werden om te voorspellen of zij sociaal geaccepteerd of afgewezen zouden worden. Er werd gekeken naar de P3 amplitude tijdens onverwachte sociale afwijzing en naar de mate van subjectieve craving na sociale afwijzing. Hierbij werd gekeken naar verschillen tussen de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep. Er werd verwacht dat de alcoholafhankelijke patiënten een grotere P3 amplitude zouden tonen bij onverwachte sociale afwijzing. Daarnaast werd er na de taak, waarin de proefpersonen sociaal afgewezen werden, meer subjectieve craving verwacht bij de alcoholafhankelijke patiënten. De resultaten lieten geen groepsverschillen zien in zowel de P3 amplitude bij onverwachte acceptatie, als bij subjectieve craving. De eerste onderzoeksvraag in deze scriptie luidde: Reageren alcoholafhankelijke patiënten sterker op onverwachte sociale afwijzing tijdens de Social Judgement taak dan de controlegroep? De hypothese was dat alcoholafhankelijke patiënten een grotere P3 amplitude laten zien bij onverwachte sociale afwijzing (ja-nee conditie), omdat sociale afwijzing voor hen een belangrijke en gevoelige gebeurtenis is, waardoor zij meer aandacht voor die stimuli zullen hebben. Op de overige drie condities werd er verwacht dat de alcoholafhankelijke patiënten een kleinere P3 amplitude hebben dan de controlegroep. De resultaten waren echter tegen de verwachting in. Er zijn geen groepsverschillen gevonden tussen de twee onderzochte groepen, namelijk de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep. Het gebrek aan verschil tussen de groepen lijkt niet toegeschreven te kunnen worden aan het niet goed werken van de taak, aangezien Van der Veen et al. (2013) dezelfde taak heeft gebruikt en vergelijkbare resultaten vond. In zowel deze studie als de studie van Van der Veen et al. (2013) bleek dat de P3 amplitude maximaal is op de elektrode Cz. Tevens bleek dat er verschillen zijn tussen de condities, onafhankelijk van de groepen, ja-oordelen verschilden namelijk van nee-oordelen. Daarnaast bleek dat de P3 amplitude maximaal is voor verwachte acceptatie ( ja-ja conditie). Aangezien deze resultaten globaal gevonden worden in zowel deze studie als in de studie van Van der Veen et al. (2013) kan er geconcludeerd worden dat de taak naar behoren functioneerde. Dit blijkt tevens uit de gedragsbias die globaal overeen kwam met de bevindingen van Van der Veen et al (2013). In beide studies verwachtten gezonde controles een gelijk aantal afwijzingen en acceptatie. Verder bleek dat alcoholafhankelijke patiënten een negatievere gedragsbias hebben dan de controlegroep. Dit wil zeggen dat alcoholafhankelijke patiënten eerder geneigd zijn te denken dat ze afgewezen

18 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 18 worden door anderen. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van Schomerus et al. (2011), die vonden dat alcoholafhankelijke patiënten vaak het gevoel hebben sociaal buiten gesloten te worden. Wanneer alcoholafhankelijke patiënten het gevoel hebben buitengesloten te worden is het aannemelijk dat zij tevens verwachten sociaal afgewezen te worden, wat duidt op een negatieve gedragsbias. Er valt op te merken dat de resultaten een verschil in gedrag laten zien, namelijk de gedragsbias, maar geen verschil in de hersenen weergeven, namelijk de P3 amplitude. Dit is opvallend, aangezien event-related brain potential (ERP) de hersenrespons meet op een stimuli (Luck, 2005). Een ERP signaal geeft het proces weer tussen stimulus en respons, waarbij de respons het gedrag is. ERP geeft hierbij losse processen weer, waarbij gedrag een uitkomst is van meerdere processen. Het kan dus zo zijn dat een gebeurtenis een proces in de hersenen weergeeft, namelijk een verandering in de P3 amplitude, maar niet in het gedrag (Luck, 2005). De resultaten in dit onderzoek geven echter verandering in gedrag weer, maar niet in de P3 amplitude. Een verklaring voor dit opmerkelijke effect zou kunnen zijn dat er in dit onderzoek gekeken is naar verkeerde processen en de focus mogelijk had moeten liggen op andere processen. Daarentegen is er op te merken dat er wel een vierwegsinteractie gevonden is, wanneer er echter gekeken werd naar de onderliggende vergelijkingen van deze vierwegsinteractie zijn er geen rechtstreekse groepsverschillen gevonden. Met andere woorden, er zijn vage aanwijzingen dat er mogelijk een groepsverschil is, maar hier kunnen geen conclusies over getrokken worden. De tweede onderzoeksvraag in deze scriptie luidde: Ervaren alcoholafhankelijke patiënten meer craving na sociale afwijzing tijdens de Social Judgement taak dan de controlegroep? De hypothese was dat alcoholafhankelijke patiënten meer craving zouden rapporteren direct na de Social Judgement taak dan de controlegroep. De resultaten kwamen niet overeen met de hypothese. De alcoholafhankelijke patiënten rapporteerde niet meer craving na de taak, dan de controlegroep. Daarnaast verschilde de mate van subjectieve craving tussen alcoholafhankelijke patiënten en de controleproefpersonen niet voorafgaand aan de taak. Dit is opmerkelijk, aangezien er wordt gesteld dat één van de veel voorkomende kenmerken van alcoholafhankelijkheid craving is (Ross & Peselow, 2009). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de alcoholafhankelijke patiënten in behandeling waren ten tijde van het onderzoek en niet meer voldoen aan de diagnose van alcoholafhankelijkheid. Uit verschillende studies komt naar voren dat verslavingsgedrag gekarakteriseerd wordt door een aandachtbias voor middel gerelateerde stimuli en craving (Field & Cox, 2008). Volgens de incentive sensitization theorie zijn deze twee processen positief aan elkaar gerelateerd. Met andere woorden, wanneer de aandachtbias toeneemt zal

19 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 19 de subjectieve craving van een individu tevens toenemen en andersom (Field & Cox, 2008; Franken, 2003; Ryan, 2002a). In een studie van Peuker & Bizarro (2014) is onderzoek gedaan naar de aandachtbias en craving bij rokers, niet rokers en ex-rokers. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat ex-rokers een negatievere aandachtbias hebben ten op zichten van rook gerelateerde stimuli, dan niet rokers. Dit houdt in dat zij de middel gerelateerde stimuli ontwijken, waardoor zij minder craving ervaren dan niet rokers. Het ontwijken van rook gerelateerde stimuli kan gezien worden als een cognitieve strategie om craving te onderdrukken (Peuker & Bizarro, 2014). Bij alcoholafhankelijke patiënten lijkt een soortgelijk proces een rol te spelen, waarbij er een negatieve correlatie is tussen abstinentie en aandachtbias (Vollstadt-Klein, Loeber, von der Goltz, Mann, & Kiefer, 2009) Alcoholafhankelijke patiënten die tijdens hun behandeling cognitieve gedragstherapie krijgen, vermijden mogelijk alcohol gerelateerde stimuli door middel van dezelfde cognitieve stragegieen als ex-rokers (Townshend & Duka, 2007). Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat craving naar middelen onderdrukt kan worden door cognitieve strategieën (Field & Cox, 2008). Daarnaast blijkt dat dit vermijdende patroon optreedt na een minimum abstinentie periode van twee weken (Townshend & Duka, 2007; Vollstadt-Klein et al., 2009). Het gebrek aan verschil in craving tussen de alcoholafhankelijke groep en de controlegroep kan mogelijk dus verklaard worden door de bovenstaande bevindingen. Een criterium voor de alcoholafhankelijke groep in dit onderzoek was dat zij minimaal twee weken abstinent moesten zijn. Daarnaast was deze groep tijdens het experiment in behandeling, waardoor deze groep patiënten mogelijk cognitieve strategieën gebruiken om het gevoel van craving te vermijden, waardoor zij tevens minder craving ervaren. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat de controlegroep van af en toe een alcoholische versnapering houdt, waar de alcoholafhankelijke groep geen alcohol consumeert vanwege de behandeling. De metingen zijn regelmatig uitgevoerd aan het einde van de dag waardoor de zin in het nuttigen van alcohol toegenomen kan zijn bij de controlegroep en waardoor de alcoholafhankelijke groep niet meer craving ervaart dan de controlegroep. Een derde mogelijke verklaring voor het gebrek aan verschil in craving tussen de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep in deze scriptie, zou kunnen zijn dat de alcoholafhankelijke patiënten geneigd zijn sociaal wenselijk te antwoorden aangezien zij in behandeling zijn voor hun alcoholverslaving. Het zou mogelijk kunnen zijn dat zij zichzelf, maar ook anderen er van willen overtuigen dat de behandeling werkt, waardoor zij geen craving rapporteren tijdens de zelfrapportage vragenlijsten.

20 ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 20 De derde onderzoeksvraag in deze scriptie luidde: Is de mate van craving bij alcoholafhankelijke patiënten gerelateerd aan de reactie op onverwachte sociale afwijzing? De hypothese was dat de mate van craving bij alcoholafhankelijke patiënten gerelateerd is aan de reactie op onverwachte feedback. Er is een kleine, niet significante, relatie gevonden tussen craving en de reactie op onverwachte afwijzing. Uit de eerste twee onderzoeksvragen bleek dat alcoholafhankelijke patiënten niet sterker reageerde op onverwachte sociale afwijzing dan de controleproefpersonen. Daarnaast rapporteerde alcoholafhankelijke patiënten niet meer craving dan de controlegroep na sociale afwijzing. Aangezien er geen verschillen gevonden zijn in de P3 amplitude en de mate van craving was het te verwachten dat er geen relatie gevonden werd tussen de mate van craving en de feedback op onverwachte sociale afwijzing. Indien er verschillen gevonden waren op de P3 amplitude bij onverwachte sociale afwijzing en/of verschillen in de mate van subjectieve craving tussen de alcoholafhankelijke patiënten en de controlegroep, zou er een valide uitspraak gedaan kunnen worden over de daadwerkelijke relatie tussen craving en de reactie op onverwachte feedback. Wanneer er kritisch naar het onderzoek in deze scriptie gekeken wordt, zijn er een aantal beperkingen. Een beperking die niet mag ontbreken, is het feit dat het onderzoek afgenomen is bij een kleine sample. Het onderzoek is afgenomen bij 51 proefpersonen, waarvan uiteindelijk een bruikbare dataset van 46 proefpersonen resteerde. Om een valide uitspraak te kunnen doen over de resultaten zou dit onderzoek afgenomen moeten worden bij een grotere sample. Echter was de doelgroep voor dit onderzoek erg lastig te benaderen, waardoor het tevens lastig was om een controlegroep te matchen. Een tweede beperking aan het onderzoek is dat de patiënten uit de alcoholafhankelijke groep in behandeling waren tijdens het onderzoek. Dit zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat er vertekende resultaten zijn ontstaan, aangezien deze patiënten geen huidige gebruikers meer zijn, waardoor het precieze effect van sociale afwijzing niet gemeten kon worden. Het zou ideaal zijn wanneer de alcoholafhankelijke groep zou bestaan uit huidige alcoholafhankelijke gebruikers. Deze doelgroep is echter nog lastiger te benaderen en tevens moeten er vraagtekens geplaatst worden of dit ethisch verantwoord zou zijn. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op onderzoek naar het effect van sociale afwijzing waarbij de taak alcohol gerelateerde cues bevat. In de recente literatuur naar craving wordt er in diverse studies gebruikt gemaakt van middel gerelateerde cues (Kruse et al., 2012; Sinha et al., 2011). Het huidig onderzoek zou mogelijk andere resultaten kunnen geven door alcohol gerelateerde cues in de taak te verwerken, waarbij in de introductie van de taak uitgelegd wordt dat de personen

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding

Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding Loraine Visscher Universiteit Utrecht Masterthesis Jeugdstudies Begeleider: Dr. Z. Harakeh Tweede beoordelaar: Dr.

Nadere informatie

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance?

Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Transformational vs. Transactional leiderschap: wat verhoogt de performance? Een onderzoek naar de invloed van de stijl van leidinggeven van een directe of indirecte supervisor op de betrokkenheid van

Nadere informatie

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk

Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en praktijk Tony van Rooij, Laura DeFuentes-Merillas, Gert-Jan Meerkerk, Ilse Nijs, Dike van de Mheen, Tim Schoenmakers In opdracht van Colofon Gedragsverslavingen:

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Sarai Boelema Tom ter Bogt Regina van den Eijnden Jacqueline Verdurmen Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Trimbos-instuut, Utrecht, 2009

Nadere informatie

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Gedragstherapie 2008, 41 169-182 169 Impliciete Cognitie en Verslaving Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Katrijn Houben 1,Tim Schoenmakers 1, Carolien Thush 1 en Reinout W. Wiers 1,2,3

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE Onderzoek naar de verbanden tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties onder

Nadere informatie

Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek

Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Een longitudinale studie Carlijn van Daal Aantal woorden: 5577 Masterthesis in het kader van Jeugdstudies, afstudeerrichting van de studie

Nadere informatie

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Opleiding Pedagogiek Masterprogramma Orthopedagogiek Universiteit Utrecht Datum:

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking

Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking Depressie, Persoonlijkheid, Alcohol- en Drugsgebruik en hun samenhang bij mensen met een Verstandelijke Beperking U n i v e r s i t e i t T w e n t e T a c t u s V e r s l a v i n g s z o r g B a c h e

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik?

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? Universiteit Twente Masterthese Psychologie Conflict, Risico en Veiligheid Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? De invloed van gepercipieerde verantwoordelijkheid en andere variabelen op informatiezoek-

Nadere informatie

Alcohol, Drugs en een gebrek aan Zelfcontrole: de ideale combinatie voor partnergeweld?

Alcohol, Drugs en een gebrek aan Zelfcontrole: de ideale combinatie voor partnergeweld? Alcohol, Drugs en een gebrek aan Zelfcontrole: de ideale combinatie voor partnergeweld? Een onderzoek naar hoe zelfcontrole en gebruik van middelen samenhangen met daderschap van partnergeweld. Robin Stokkel

Nadere informatie

Acte de Présence. The Effect of Perceived Social Presence on Online Social Status-Related Consumption

Acte de Présence. The Effect of Perceived Social Presence on Online Social Status-Related Consumption Acte de Présence The Effect of Perceived Social Presence on Online Social Status-Related Consumption Wesley M.H. Oosting Universiteit Twente, Nederland Examencommissie Dr. Ir. P.W. de Vries Dr. T.J.L.

Nadere informatie

Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik

Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Artikelen Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Sprekende Kop:Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Carmen S. van der Zwaluw, Rutger C.M.E. Engels 1 samenvatting Het doel van dit overzichtartikel

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

De evidence base van de Allen Carr s Easyway Stoppen met Roken training

De evidence base van de Allen Carr s Easyway Stoppen met Roken training De evidence base van de Allen Carr s Easyway Stoppen met Roken training juli 2011 Prof. Dr. Arie Dijkstra Diederick Vos Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen Afdeling

Nadere informatie

De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg

De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg Linda Schouten Masterthese Klinische Psychologie Faculteit

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse.

De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed van leeftijd en sekse. Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Pedagogische Wetenschappen Afdeling Orthopedagogiek De relatie tussen emotieregulatie en externaliserend probleemgedrag bij kinderen met ADHD en de invloed

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn.

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. The short term effect of the Allen Carr s Easyway smoking cessation method. Diederick Vos Interne begeleider: Prof.

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie