7Specifieke doelgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7Specifieke doelgroepen"

Transcriptie

1 DC 7Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 1 Inleiding Je werkt als helpende zorg en welzijn met veel verschillende soorten mensen. Je kunt de mensen waar je mee werkt indelen naar: hun ontwikkelingsfase; hun stoornis; hun beperking; hun sociale kwetsbaarheid. In het thema over ontwikkelingspsychologie kun je lezen over de ontwikkelingsfasen: van baby tot en met oudere. In dit thema lees je over de andere drie groeperingen: mensen met een beperking of handicap en sociaal kwetsbare mensen. We leggen uit welke soorten lichamelijke, verstandelijke en sociale stoornissen en beperkingen er zijn. 1 De inhoud van dit thema: 2 Indeling naar doelgroepen 3 Stoornis, beperking en handicap 4 Autisme en andere ontwikkelingsstoornissen 5 Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 6 Sociaal kwetsbare mensen 7 De hulpvraag 8 Tips voor de praktijk HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 1

2 2 Indeling naar doelgroepen Waarom zou je mensen eigenlijk naar doelgroepen indelen? Mensen zijn toch mensen? En ze hebben toch allemaal hun eigenaardigheden? Op deze vragen geven we als eerste antwoord. Doelgroepbeschrijvingen zijn belangrijk omdat je bepaalde kenmerken dan beter kunt laten zien. Iedereen heeft inderdaad eigen aardigheden. Maar bepaalde kenmerken komen met elkaar overeen. Bijvoorbeeld over wat het betekent om niet te kunnen horen of niet te kunnen lopen. Veel kenmerken of beperkingen zie je meteen, bijvoorbeeld het Downsyndroom of als iemand in een rolstoel zit. Van andere beperkingen zie je op het eerste oog helemaal niets. Die spelen zich in iemands hoofd af, zoals angsten en waanbeelden. Ook armoede of eenzaamheid zie je vaak niet. Maar ook dat kan tot beperkingen leiden. Als je meer over de zichtbare en onzichtbare beperkingen weet, zul je die in de praktijk beter herkennen. En als je ze beter herkent en je weet er meer vanaf, dan kun je er ook beter mee omgaan. We bespreken in dit thema daarom drie groepen mensen met een beperking: Autisme en ander ontwikkelingsstoornissen; mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking; sociaal kwetsbare mensen. Elke groep kun je weer onderverdelen naar verschillende soorten beperkingen, zoals mensen met een orgaanbeperking, een zintuiglijke beperking, mensen met gedragsproblemen en met psychische problemen. We gaan eerst in op de begrippen stoornissen, beperkingen en handicaps. 2 HZW Digitale Content

3 3 Stoornis, beperking en handicap Ongeveer 10% van de mensen heeft een beperking. Vroeger noemden we alle beperkingen handicaps. En er werd gesproken over zwakzinnigen, of geestelijk of lichamelijk gehandicapten. Nu praten we liever over mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Alleen als iemand heel erg belemmerd wordt in zijn sociale leven, dan spreken we van een handicap. Aan elke beperking of handicap gaat een stoornis vooraf. Dat is een lichamelijke afwijking. Die stoornis is de oorzaak van de beperking of handicap. Een stoornis kan alleen door een arts worden vastgesteld. Een psychiater of psycholoog kan de stoornis op geestelijk gebied vaststellen. Door de stoornis wordt iemand beperkt in zijn functioneren. Soms kan iemand dan toch nog gewoon meedoen in de samenleving. Dan spreken we van een beperking. Als iemand zo erg last heeft van zijn beperkingen dat hij niet goed meer kan meedoen in de samenleving, dan spreken we van een handicap. Hieronder zie je een paar voorbeelden. Stoornis Bij de geboorte van Gemma hebben de artsen vastgesteld dat Gemma een open ruggetje heeft. Dirk van drie loopt achter in zijn ontwikkeling. De psycholoog heeft vastgesteld dat hij licht autistisch is. Na een auto-ongeluk constateren de artsen dat Hakim een dwarslaesie heeft en zijn gehoor ernstig is aangetast. Beperking Gemma kan na een aantal behandelingen gewoon naar de peuterspeelzaal. Zij moet wel op bepaalde dingen letten. Ook Dirk kan gewoon naar de peuterspeelzaal. Hij gedraagt zich wat anders dan andere kinderen. Maar de leiding heeft daar instructies voor gekregen. Handicap Hakim is helaas zo beperkt door zijn dwarslaesie en de aantasting van zijn gehoor, dat hij in een instituut moet worden opgenomen. Daar krijgt hij dagelijks therapieën en leert hij omgaan met zijn handicaps. Hij is door het ongeluk behoorlijk van streek. Hij heeft het gevoel dat hij zo niet verder kan leven. Hakim zijn sociale leven is zo veranderd dat we bij hem van een handicap spreken. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 3

4 Verbeteren de handicaps van Hakim en leert hij de situatie accepteren, dan kan hij later misschien weer naar huis en langzaam zijn leven weer oppakken. Slaagt hij erin om weer mee te draaien in de samenleving dan is hij niet meer gehandicapt. Maar hij heeft nog wel een beperking. Het is dus niet zo dat iemand zijn leven lang tot een bepaalde groep hoort: beperkt of gehandicapt. Het kan slechter met iemand gaan en het kan beter gaan. Het is dus altijd belangrijk te blijven werken aan verbetering. En als dat niet lukt, proberen we de lichamelijke of geestelijke situatie niet te laten verslechteren, stabiel te houden dus. De een kan ook beter met zijn beperkingen omgaan dan een ander. Als iemand optimistisch is en een doorzetter, kan hij de beperkingen beter overwinnen. Als iemand depressief is en het al gauw opgeeft, zijn de beperkingen ook al gauw ernstiger. Stoornissen kunnen tot beperkingen leiden op de volgende gebieden: communicatie: iets niet goed kunnen zien, horen of begrijpen; persoonlijke verzorging: jezelf niet meer goed kunnen verzorgen; lichaamsbeweging: je niet meer goed kunnen bewegen; vaardigheden: niet kunnen leren lezen of schrijven bijvoorbeeld; gedrag: je anders gedragen dan anderen, bijvoorbeeld agressiever. Als helpende zorg en welzijn compenseer je wat iemand niet meer kan. Kan iemand niet horen, dan maak je bijvoorbeeld gebaren of je werkt met plaatjes die je de cliënt laat zien. Bijvoorbeeld een plaatje met een kopje erop om te vragen of hij een kopje thee wil. Als iemand zichzelf niet meer goed kan verzorgen, dan ondersteun je bij het wassen en aankleden. Als iemand zich anders gedraagt, moet je de juiste betekenis van dat gedrag leren kennen. Is hij boos of alleen maar opgewonden door iets. Is iemand vrolijk, dan kijk je waarom iemand zo vrolijk is? Dan kun je het plezier delen. Is iemand triest, dan kijk je of je erachter kunt komen waarom iemand verdrietig is. Dan kun je eventueel helpen. Niet alle cliënten willen dit. Sommigen voelen het als een inbreuk op hun privacy. Let dus goed op de reacties en schat dan in of jouw betrokkenheid gewenst is. We bespreken nu de verschillende beperkingen. 4 HZW Digitale Content

5 4 Autisme en andere ontwikkelingsstoornissen Mensen kunnen een aangeboren afwijking in de hersenen hebben waardoor zij informatie niet goed kunnen verwerken. Zij nemen de informatie wel op maar zien geen samenhang en kunnen die niet logisch verwerken. Daardoor heerst er vaak chaos in hun hoofd. We noemen dit pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Mensen die dit hebben, hebben problemen met sociale contacten en de communicatie. Zij kunnen vaak niet zelfstandig leven, maar soms wel. Dat hangt af van de soort stoornis. Er zijn verschillende soorten pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen: autisme aan autisme verwante stoornissen PDD-NOS 2 Autisme Autisme betekent letterlijk eenzelvigheid. Een cliënt met autisme heeft problemen met het aangaan van relaties. Hij heeft weinig of een aparte interesse in andere mensen. Hij voelt anderen niet of weinig aan. Hij lijkt moeilijk bereikbaar. Hij heeft bovendien taal- en spraakstoornissen. De taalontwikkeling komt niet goed op gang. Een autist heeft weerstand tegen veranderingen. Daar kan hij van in paniek raken. Hij houdt daarom vast aan bepaalde gewoonten en is soms sterk gehecht aan bepaalde voorwerpen. Daar kan hij volledig door in beslag genomen worden. Zijn bewegingen zijn soms opmerkelijk: fladderen met de armen, wiegen met het bovenlichaam, houterig lopen en vaak op de tenen lopen. Voelen, ruiken en proeven zijn voor hem belangrijk. Mensen met autisme volgen speciaal onderwijs. Zij kunnen meestal niet werken. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 5

6 Aan autisme verwante stoornissen Aan autisme verwante stoornissen lijken op autisme, maar wijken op bepaalde punten af. Voorbeelden zijn de stoornis van Asperger en de stoornis van Rett. Stoornis van Asperger Cliënten die Asperger hebben, hebben een ernstige relatiestoornis of sociale stoornis. Zij hebben weerstand tegen verandering en hechten sterk aan bepaalde gewoonten. Zij hebben vaak een intense interesse in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld dinosaurussen. Zij hebben meestal een normale tot hoge intelligentie. Ze kunnen goed praten. Mensen met Asperger kunnen beter dan autisten meedoen in de samenleving. De sociale vaardigheden die zij missen, worden gecompenseerd door hun intelligentie en hun vermogen om goed te praten. Zij volgen meestal normaal onderwijs en hebben een beroep. Stoornis van Rett De stoornis van Rett komt bijna alleen bij meisjes voor. De ontwikkeling van de ziekte verloopt in fase. In eerste instantie ontwikkelen zij zich normaal. Tussen 9 en 18 maanden vertraagt de ontwikkeling. Daarna gaat die zelfs achteruit. Zij hebben een ernstige verstandelijke achterstand en een achterstand in het voelen. Zij keren zich in zichzelf. Zij hebben ook fysieke beperkingen en taalbeperkingen. Kinderen met de stoornis van Rett maken steeds dezelfde handbewegingen op borsthoogte. Ze kunnen epileptische aanvallen krijgen. Ze zijn snel geïrriteerd, moeilijk te troosten en moeilijk te hanteren. Zij bewegen zich vaak op de billen voort, op de knieën en op de ellebogen. Sommigen leren zelfstandig te lopen, maar ze lopen onstabiel, wijdbeens en stijf op de tenen. Sommige kinderen kunnen woordjes zeggen. In de derde fase, vanaf dat zij een jaar of tien zijn, verbetert het gedrag vaak. Het kind is dan ook minder in zichzelf gekeerd. Het gaat weer vooruit en voelt zich beter. Deze fase houdt vaak het hele verdere leven aan. In de vierde fase, op latere leeftijd, gaan veel patiënten vooral motorisch weer achteruit. 6 HZW Digitale Content

7 PDD-NOS Onder PDD-NOS vallen alle andere stoornissen die lijken op autisme. Mensen met PDD-NOS hebben een beperkte ontwikkeling van sociale vaardigheden en/of verbale en non-verbale communicatie. Ze vertonen steeds hetzelfde gedrag. De stoornis komt het meest voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar hij kan ook voorkomen bij normaal begaafde mensen of bovennormaal begaafde mensen. Hij komt vaak voor in combinatie met ADHD (Alle Dagen Heel Druk), leerstoornissen of epilepsie. Zij hebben betere sociale vaardigheden dan autisten, maar contacten met anderen leveren wel problemen op. Zij begrijpen vaak non-verbale signalen niet, als boos kijken. Zij hebben, net als mensen met Asperger, vaak een eenzijdige belangstelling voor één onderwerp en hechten aan vaste gewoonten. Zij kunnen moeilijk dingen inschatten en zich in anderen verplaatsen. Ze beseffen niet hoe zij overkomen bijvoorbeeld, of hoe andere zullen reageren. Taal nemen zij letterlijk. Opmerkingen als je kletst me de oren van het hoofd, snappen ze niet. Ze bewegen zich vaak wat onhandig en stijf. Mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben een duidelijke structuur nodig, zoals een strakke dagindeling, vaste plaatsen voor meubilair en materialen. Ook duidelijke regels zijn belangrijk. Ze moeten niet te veel prikkels tegelijk krijgen, te veel keuze in activiteiten bijvoorbeeld. Bereid ze altijd voor op veranderingen of op wat er gaat komen. Kondig van tevoren aan dat je weggaat, bijvoorbeeld. Praat langzaam en duidelijk en gebruik eventueel beeldmateriaal (dit geldt niet voor Asperger). Vraag niet iets wat ze niet aankunnen. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 7

8 5 Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben minder mogelijkheden met betrekking tot hun gedrag en hun activiteiten. De beperkingen verschillen. We delen ze daarom in verschillende groepen in. Mensen met een beperking: mensen met een lichamelijke beperking mensen met een verstandelijke beperking mensen met een meervoudige beperking 3 We behandelen deze drie groepen. 5.1 Mensen met een lichamelijke beperking Lichamelijke beperkingen kunnen aangeboren zijn of later ontstaan zijn. We spreken van een aangeboren beperking als iemand geboren is met een stoornis. Deze stoornis kan erfelijk bepaald zijn. Maar hij kan ook ontstaan zijn tijdens de bevruchting, de zwangerschap of kort na de geboorte. Een lichamelijke beperking die niet aangeboren is, heeft iemand na de geboorte gekregen. Bijvoorbeeld door een ziekte of een ongeluk. Niet alle beperkingen geven even veel last. En beperkingen kunnen zich ook heel verschillend ontwikkelen. Sommige beperkingen zijn tijdelijk, bijvoorbeeld een gebroken arm. Andere worden steeds erger. In vaktermen heet het dat ze een progressief verloop hebben. Bepaalde spierziekten kunnen bijvoorbeeld niet genezen, maar worden in de loop van de tijd steeds erger. Van andere aandoeningen heeft iemand de ene keer wel last en de andere keer minder last, zoals astma. En dan zijn er nog chronische aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die niet beter zullen worden en die lang duren. Voorbeelden hiervan zijn de hart- en vaatziekten en reuma. 8 HZW Digitale Content

9 We delen mensen met een lichamelijke beperking nu in naar de aard van de ziekte of de stoornis. Mensen met een lichamelijke beperking: motorisch beperking: er is iets mis met het bewegen neurologische beperking: er is iets mis met de hersenen en zenuwbanen orgaanbeperking: bepaalde organen of lichaamsfuncties doen het niet goed zintuiglijke beperking: bepaalde zintuigen doen het niet goed, met name ogen en oren 4 We leggen per beperking uit wat de beperking inhoudt en wat de gevolgen voor de cliënt zijn. We geven ook tips voor de omgang Mensen met een motorische beperking Motorische beperking kunnen we weer verdelen in: aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat; spierziekten. Houdings- en bewegingsapparaat Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn bijvoorbeeld amputaties, reumatische aandoeningen en osteoporose. We behandelen deze drie. Amputaties Door een amputatie mist iemand geheel of gedeeltelijk een lichaamsdeel, bijvoorbeeld een arm of been. Mensen krijgen dan in de meeste gevallen een prothese, een kunstarm of kunstbeen. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 9

10 De patiënt kan de volgende ondersteuning krijgen: fysiotherapie om weer te leren bewegen en de prothese te leren hanteren; ergotherapie: ondersteuning bij de dagelijkse en beroepsmatige handelingen en eventuele aanpassingen, zoals een speciale stoel of een aangepaste telefoon; bewegingsagogie: door sport en spel kracht ontwikkelen en de motoriek (bewegingen) verbeteren; maatschappelijk werk om te ondersteunen bij de terugkeer in het dagelijkse leven; psychologische hulp voor de verwerking van trauma s (ernstige psychische of lichamelijke aandoeningen); arbeidstherapie om weer te wennen aan het arbeidsproces; aanmeten en afstellen van een bruikbare prothese; stompverzorging en omgaan met pijn. Reumatische aandoeningen Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft last van reumatische klachten. Veel voorkomende vormen van reumatische aandoeningen zijn: artrose of gewrichtsslijtage; reumatoïde artritis of gewrichtsontstekingen. Bij reumatische aandoeningen kunnen mensen last hebben van gezwollen en pijnlijke gewrichten, gewichtsverlies, stijfheid, pijn in de borst, ademhalingsklachten, rode huidknobbeltjes, gebrek aan eetlust, zwakte en vermoeidheid. Op den duur kunnen mensen misvormde gewrichten krijgen. Je kunt als HZW ondersteunen door: aandacht te geven aan gezonde voeding en veel drinken; koude of warme kompressen te geven en warmwaterbaden; de cliënt te masseren om de spieren te ontspannen en de doorbloeding te verbeteren; zalfjes en lotions op de pijnlijke gewrichten te smeren (in overleg met de arts); te zorgen dat de cliënt regelmatig beweegt; de cliënt met artrose koude, vochtige en tochtige plaatsen te laten vermijden. 10 HZW Digitale Content

11 Osteoporose Osteoporose is een chronische aandoening aan het bot. De sterkte van het bot vermindert langzaam. Dat noemen we botontkalking. De botten worden brozer en breken gemakkelijk. Let er bij cliënten met osteoporose daarom op dat vallen en struikelen voorkomen wordt. Zij moeten goede schoenen dragen en zich concentreren als zij lopen. Pas ook op voor losliggende vloerbedekking, slechte verlichting en trappen zonder leuning. Bij ouderen kan een looprek een uitkomst bieden. Spierziekten Een spierziekte tast het functioneren van de spieren aan. De ziekte wordt steeds erger. Er zijn veel verschillende soorten spierziekten. Bij de ene spierziekte worden de benen zwakker. Bij de andere de arm- en rompspieren. We behandelen de ziekte van Duchenne. Ziekte van Duchenne Dit is een erfelijke aandoening die alleen bij jongens voorkomt. Vrouwen kunnen wel de drager van de ziekte zijn en kunnen die overgeven aan hun kinderen. De kinderen missen een eiwit: dystrofine. Dat eiwit geeft de spieren veerkracht en stevigheid. Door het ontbreken van het eiwit beschadigen spiercellen en sterven af. Eerst worden de spieren van het bekken en de benen aangetast, daarna de schouders en de armen. De levensverwachting van mensen met deze ziekte is 35 jaar. Let op de houding van patiënten met de ziekte van Duchenne. Het is belangrijk dat zij rechtop zitten. Voor het tillen of verplaatsen van mensen met deze ziekte heb je instructies nodig. Je mag iemand bijvoorbeeld niet onder de oksels optillen. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 11

12 5.1.2 Mensen met een neurologische beperking Neurologische beperkingen hebben te maken met de hersenen en de belangrijkste zenuwbanen. Deze zenuwbanen lopen vanuit de hersenen door het ruggenmerg naar de spieren en organen. We behandelen de volgende neurologische beperkingen. Neurologische beperkingen: aandoeningen aan de hersenen aandoeningen van het ruggenmerg aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel 5 Aandoeningen aan de hersenen We behandelen: het herseninfarct en de hersenbloeding; cerebrale parese; epilepsie. Herseninfarct en hersenbloeding Aan doeningen aan de hersenen zijn bijvoorbeeld het herseninfarct en de hersenbloeding Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvaatje. Bij een herseninfarct raakt een bloedvaatje verstopt. In beide gevallen stroomt er te weinig bloed naar de hersenen. Daardoor krijgen de hersenen te weinig zuurstof. Zij raken daardoor beschadigd. Dit kan hersenletsel tot gevolg hebben. Als gevolg daarvan kunnen mensen de volgende stoornissen krijgen: lichamelijk: verlammingen, het moeilijk uit kunnen voeren van dagelijkse handelingen als wassen, scheren, brood smeren; cognitief (kennen en weten): bijvoorbeeld geheugenverlies, concentratieproblemen en taalproblemen; persoonlijkheid: chaotisch, soms agressief, soms juist geremd, zichzelf overschatten of onderschatten. 12 HZW Digitale Content

13 Mensen met deze aandoening krijgen een revalidatieprogramma waarin zij weer langzaam herstellen en leren met de beperkingen te leven Cerebrale parese Kinderen kunnen bij de geboorte een hersenbeschadiging oplopen waardoor met name motorische beperkingen kunnen ontstaan. Daarnaast hebben zij vaak andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking en spraakproblemen. Dit noemen we een cerebrale parese. Mensen met cerebrale parese bewegen zich moeilijk. Het bewegen kost veel energie. De spieren zijn bij bijna alle patiënten erg gespannen. De onderlinge verschillen zijn bij patiënten groot. Mensen met deze ziekte moeten spanningen en sterke emoties vermijden. Bepaalde houdingen zijn goed en andere zijn verkeerd. Iemand met cerebrale parese mag bijvoorbeeld niet plat op zijn rug liggen. Dan kan hij een strekspasme krijgen. Bewegen in water van 30 á 32 graden is heel goed voor hen. Epilepsie Ook epilepsie valt onder de aandoeningen van de hersenen. Epilepsie wordt ook wel vallende ziekte genoemd. Mensen met epilepsie krijgen aanvallen. Soms zijn dit ernstige en soms wat minder ernstige aanvallen. Bij een ernstige aanval kan iemand schuim op de mond krijgen en buiten bewustzijn raken. Bij minder ernstige aanvallen zijn mensen vaak alleen wat afwezig. De aanvallen kunnen spontaan komen. Maar zij kunnen ook uitgelokt worden door bijvoorbeeld, stress, slaaptekort, ernstige vermoeidheid, alcohol, ontspanning, menstruatie, koorts of flikkerlicht. De kans op een aanval kan verkleind worden als mensen alert en geconcentreerd zijn en zich inspannen. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 13

14 Wat je kunt doen als iemand een epileptische aanval heeft verplaats iemand alleen als hij gevaarlijk ligt; zorg ervoor dat de persoon zich niet kan bezeren en leg hem eventueel in een stabiele zijligging; probeer niet iets tussen de tanden te stoppen; laat de aanval zijn beloop, je kunt de bewegingen niet tegenhouden; stel de persoon na de aanval gerust en vertel waar hij is en wat er gebeurd is; begeleid iemand naar zijn kamer of woning; een arts waarschuwen is meestal alleen nodig als de aanval erg lang duurt; houdt daarom de tijd in de gaten. Aandoeningen aan het ruggenmerg In de wervelkolom zit het ruggenmerg. Het ruggenmerg bestaat uit zenuwen. Als deze zenuwen beschadigd raken, kunnen beperkingen ontstaan. Veel voorkomende aandoeningen van het ruggenmerg zijn de dwarslaesie en spina bifida. We behandelen deze. Dwarslaesie Een dwarslaesie ontstaat meestal door een ongeluk of ongeval. Door de beschadiging in het ruggenmerg kunnen prikkels vanuit de hersenen niet meer, of niet meer helemaal, doorgestuurd worden naar plaatsen ónder de beschadiging of breuk. Omgekeerd kunnen prikkels van ónder de breuk de hersenen niet meer bereiken. Door de beschadiging kan het gevoel uitvallen en de beweging. Ook organen kunnen uitvallen: blaas en darmfunctie, gevoelloosheid in de geslachtsorganen en hartproblemen bijvoorbeeld. Bij een complete dwarslaesie is het ruggenmerg op een bepaald punt helemaal beschadigd. De patiënt voelt vanaf dat punt naar beneden helemaal niets meer. En hij kan de ledematen niet bewegen. Bij een incomplete dwarslaesie zijn niet alle zenuwbanen beschadigd. Iemand kan dan bijvoorbeeld niets meer voelen in zijn benen, maar deze nog wel bewegen. Spina bifida Spina bifida wordt ook wel een open ruggetje genoemd. Het is een geboorteafwijking waarbij één of meer wervels zich niet helemaal goed hebben ontwikkeld. Daardoor zit er een spleet in de ruggenwervel en meestal ook in de huid. De uitvalsverschijnselen lijken op die van een dwarslaesie. Zij kunnen sterk in ernst verschillen. 14 HZW Digitale Content

15 Voor mensen met een dwarslaesie en spina bifida is regelmatig bewegen heel belangrijk om gezondheidsklachten te voorkomen. Bijvoorbeeld botontkalking, infecties en haart- en vaatziekten. Sommige patiënten hebben geen enkel gevoel meer in hun ledematen. Zij kunnen die dan gemakkelijk breken. Daar moet je alert op zijn. Gezond eten, vetarm, vezelrijk en voldoende fruit en groeten is belangrijk. Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel Multiple sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Om de zenuwen zit een laagje vetachtige stof. Bij patiënten met multiple sclerose ontstaan ontstekingen in deze laag. De laag wordt daardoor afgebroken. In de plaats daarvan komt littekenweefsel. De patiënten krijgen uitvalsverschijnselen als slecht zien, vermoeidheid, spierzwakte, gevoelsstoornissen, evenwichtsstoornissen en coördinatiestoornissen. Vrouwen hebben de ziekte vaker dan mannen. De eerste verschijnselen treden meestal tussen het 20 ste en 40 ste jaar op. Sommige patiënten gaan snel achteruit, andere langzaam. Vrij veel patiënten hebben zo nu en dan last van de klachten, maar hebben ook periodes dat zij helemaal geen klachten hebben. Oververmoeidheid en overbelasting moet voorkomen worden. Let ook op situaties waarin de cliënt zou kunnen struikelen of vallen. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 15

16 5.1.3 Mensen met een orgaanbeperking We bespreken de chronische orgaanbeperkingen. Chronisch wil zeggen dat de beperking er altijd is, geen herstel mogelijk is en de beperking lang duurt. Orgaanbeperkingen: hart- en vaatziekten longaandoeningen suikerziekte 6 Hart- en vaatziekten De meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn vernauwingen in de kransslagaders rondom het hart en een te hoge bloeddruk. Een vernauwing van de slagaders kan leiden tot een hartinfarct. Bij een hartinfarct heeft iemand plotseling pijn op de borst, met name bij lichamelijke inspanningen. Bij rust nemen de klachten meestal weer af. Meestal is de oorzaak een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging, roken en suikerziekte. Erfelijkheid kan ook een rol spelen. Om hart- en vaatziekten te voorkomen moet iemand gezond eten volgens de Schijf van vijf van het Voedingscentrum en veel bewegen. 16 HZW Digitale Content

17 Longaandoeningen Ongeveer 10% van de mensen heeft meer of minder last van longaandoeningen. Bij kinderen horen zij tot de meest voorkomende aandoeningen. Longaandoeningen: astma COPD: o chronische bronchitis o longemfyseem 7 Astma Mensen met astma hebben aanvallen waarbij zij kortademig zijn en hoesten. Soms piepen zij ook op de borst. De oorzaak is een ontsteking van de luchtwegen. Tijdens de aanval kan de patiënt moeilijk ademen. Tussen de aanvallen door heeft de patiënt geen klachten. Astma begint gewoonlijk bij kinderen en verdwijnt bij het ouder worden. De ziekte kan echter ook bij volwassenen beginnen. Soms worden de aanvallen uitgelokt door stoffen waar iemand allergisch voor is, zoals de huisstofmijt, rook en pollen. De aanraking met die stoffen moet daarom vermeden worden. Soms zijn er andere oorzaken, zoals emoties en spanning. Deze moeten daarom ook zoveel mogelijk vermeden worden. Voor mensen met astma is roken extra schadelijk. COPD Onder COPD vallen chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische bronchitis is een permanente ontsteking en vernauwing van de luchtwegen. Daardoor zijn de beschermlaag en de haartjes beschadigd. Patiënten hoesten erg veel en produceren veel slijm. Mensen met COPD hebben altijd klachten. HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 17

18 Bij longemfyseem zijn de longblaasjes beschadigd. De elasticiteit is er grotendeels verdwenen. De patiënt kan niet goed meer uitademen. Daardoor stapelt lucht zich in de longen op en krijgt de patiënt ademnood. Er is geen herstel mogelijk. Luchtvervuiling en roken verergeren de klachten. Suikerziekte Suikerziekte (of diabetes mellitus) is een stoornis in de stofwisseling. Mensen met diabetes hebben vaak last van dorst en honger, veel plassen, afvallen en sterke vermoeidheid. Diabetes kan tot complicaties leiden, zoals zenuwaandoeningen, nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en voetproblemen. We kennen diabetes 1 en diabetes 2. Bij kinderen gaat het meestal om diabetes1. Diabetes 2 wordt ook wel ouderdomssuiker genoemd. Tegenwoordig komt diabetes 2 echter steeds vaker ook bij kinderen voor. Overgewicht en een tekort aan lichaamsbeweging spelen een rol bij het ontstaan van dit type diabetes bij kinderen. Patiënten met diabetes kunnen een hypo of een hyper krijgen. Dat zijn een soort aanvallen. Bij een hypo voelen zij zich slap, hebben een snelle en krachtige hartslag, trillen en transpireren. Als de bloedsuikerspiegel verder zakt, functioneren de hersenen niet meer goed. Een patiënt kan dan verward of geïrriteerd zijn, of bewusteloos raken. Bij een hypo wordt het suikergehalte verhoogd door een snoepje of frisdrank. De patiënt moet zich afvragen wat hij anders heeft gedaan dan normaal. Bij een hyper hebben zij een droge mond, erge dorst, plassen veel en zijn erg vermoeid. Een hyper hoeft niet ernstig te zijn. Als iemand gaat braken, moet echter een arts gewaarschuwd worden. Bij een hyper die lang duurt, kan iemand in coma raken. Een hyper treedt niet plotseling op. Daardoor kunnen tijdig maatregelen genomen worden. Hij wordt meestal veroorzaakt door te weinig bewegen, te veel eten, ziekte, stress of te weinig insuline. Op deze gebieden moeten dan ook maatregelen genomen worden om erger te voorkomen. Kinderen met diabetes kunnen in principe een normaal leven leiden. Een voorwaarde is wel dat zij hun voeding, lichamelijke activiteit en toegediende insuline goed op elkaar 18 HZW Digitale Content

19 afstemmen en een normaal leven leiden. De maaltijden moet goed over de dag verdeeld worden. Suiker wordt zoveel mogelijk vervangen door zoetjes. Een diëtist helpt met de samenstelling van een goed dieet Mensen met een zintuiglijke beperking We spreken van een zintuiglijke beperking als bepaalde zintuigen niet meer helemaal goed werken, of als zij helemaal niet meer werken. We bespreken de auditieve (gehoor) en visuele (zien) beperkingen. Zintuiglijke beperkingen: auditieve beperkingen: slechthorend of doof visuele beperkingen: slechtziend of blind 8 Auditieve beperkingen Iemand met een auditieve beperking kan niet of minder goed horen. De beperking kan aangeboren zijn. Hij kan ook later ontstaan zijn door bijvoorbeeld een hersenbeschadiging, een infectieziekte, lawaai of ouderdom. Mensen met een auditieve beperking kunnen alle geluiden niet meer goed horen, of zij kunnen bepaalde toonhoogten niet meer goed horen. Kinderen met een auditieve beperking hebben vooral problemen met de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Ongeveer 25% van de mensen die een auditieve beperking hebben, hebben ook een visuele beperking. Bij een cliënt met een auditieve beperking let je extra op dat je goed verstaanbaar bent. Kijk de persoon aan en zorg dat hij je lippen kan zien. Spreek rustig en duidelijk. Gebruik korte zinnen. Ondersteun je woorden met gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Gebruik HZW DC 7 Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 19

20 eventueel beeldmateriaal. Zorg bij iemand met een hoorapparaat dat er niet teveel achtergrondgeluiden zijn. Visuele beperkingen Mensen met een visuele beperking zijn blind of slechtziend. Een blinde kan niet zonder hulpmiddelen zelfstandig leven. Zij zijn aangewezen op hun andere zintuigen: ruiken, tasten en luisteren. Visuele aandoeningen kunnen aangeboren zijn. Zij kunnen ook later ontstaan zijn door ongevallen, hersenvliesontsteking, tumoren of suikerziekte. Mensen met een visuele beperking kunnen minder scherp zien of een beperkt gezichtsveld hebben. Iemand die een beperkt gezichtsveld heeft, ziet bijvoorbeeld als door een koker. Of hij ziet één kant niet. Kinderen met een visuele beperking ontwikkelen zich meestal langzamer. Dat komt vaak omdat zij de omgeving als bedreigend ervaren. Bovendien zijn zij in hun bewegingen beperkt. Zorg dat er voor cliënten met een visuele beperking geen obstakels in de ruimte zijn die zij niet verwachten. Let op de veiligheid. Zorg voor een goede verlichting en werk met contrastrijke kleuren. Je kunt bij de communicatie hulpmiddelen gebruiken die zij kunnen horen en voelen: rinkelbellen bijvoorbeeld. Ondersteun die altijd met woorden. 20 HZW Digitale Content

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde:

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde: DC 27 Dementie 1 Inleiding Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. We zijn allemaal wel eens vergeetachtig of kunnen ons even iets niet meer herinneren. Ouderen

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing Is het dementie? Is het dementie? U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. Komt u de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord? Of vindt u dat

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie