Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008-2009"

Transcriptie

1 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN Jaarverslag Jaarvergadering Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009 aanvang uur Huize Unicum Leutherweg CM VENLO

2 * 2 *

3 VAN DE VOORZITTER Tijdens de vorige jaarvergadering heeft het bestuur uitgesproken, waarvoor wij dit seizoen hebben willen gaan. Mijn tevredenheid is dan ook groot om te constateren dat we goed op koers liggen en dat we als vereniging het vermogen hebben om onze eigen afspraken op een goede en verantwoorde manier waar te maken. Het hart van onze vereniging ligt in het woord en begrip scheidsrechter. Iemand die zonder eigen belang op een eerlijke wijze zijn/haar sportieve bijdrage levert aan de volkssport voetbal. Als een oplettende rijdende rechter zorgt hij/zij ervoor dat het balletje binnen de gestelde regels goed loopt. Wij mogen er trots op zijn dat we in dat hart een waardige vertegenwoordiger op het hoogste niveau hebben in het betaald voetbal in de persoon maar vooral de scheidsrechter van de SVO Ed Janssen. Het gaat hierbij niet om de naam, maar vooral om de symboliek. Met een positieve uitstraling en een gezonde portie doorzettingsvermogen is het mogelijk om redelijk snel op te klimmen van Kessel MVC tot nationale krakers als FC Twente tegen Ajax. Ledenaanwas staat hoog in ons vaandel en in alle eerlijkheid zal dat het moeilijkste punt op de agenda voor de komende jaren blijven. Dan kun je alleen maar dankbaar zijn dat dit cadeau Ed, maar zeker ook ons toekomt. In dat kader past ook perfect dat we vol gescoord hebben met de avond met de ambassadeur van ons nationaal veldvoetbaltoernooi Pieter Vink. Een bijzondere bijeenkomst, niet alleen omdat die druk bezocht was, maar vooral omdat er behalve de mensen uit onze eigen wereld ook bestuurders maar ook voetballers aanwezig waren. De afstand tussen de voetballer en scheidsrechter verkleinen is één van de mogelijkheden om een voetballer over de streep te trekken om voor onze rol te kiezen. Verder werden wij daar beloond voor onze voortrekkersrol in Fair Play. Het ondertekenen van het convenant van de waarde(n)volle club is de uitdaging om steeds weer mogelijkheden te zoeken die leiden tot sportief gedrag in en rondom het veld. In die zin is het ons veel waard dat komend seizoen het gaat lukken de Fair Playcup in een nieuw jasje te laten terugkomen op de Noordlimburgse voetballandkaart. Natuurlijk zijn er tijdens dit jaar veel zaken gebeurd die de volle aandacht dienen te krijgen. Ons bulletin en zeker ook dit jaarverslag geven een prima overzicht van alles wat ik hier niet benoem, maar bovenal waardevol is. Nadrukkelijke aandacht dient hier wel te krijgen een belangrijke afspraak die we op fraaie wijze zijn nagekomen; de aanpassing en renovatie van Huize Unicum. Grote dank en waardering voor iedereen die hier aan meegewerkt heeft. De kracht van deze aanpassing is dat SVO kiest voor vooruitgang. We investeren met een nog mooier clubgebouw in de toekomst en laten zien dat wij als club geen doemdenkers zijn, maar een vereniging die er nog in de lengte jaren zal staan. Net zo goed als de renovatie een mooie uitdaging is geweest om te laten zien dat wij veel in de mars hebben en ook goed kunnen samenwerken met andere partijen zal de koers ook komend jaar op vooruitgang gericht dienen te zijn. Dat betekent dat we stap voor stap onze ingezette koers blijven volgen. SVO is een trotse actieve en sociale vereniging. Positieve uitstraling staat in alles voorop, waarbij nog meer samenwerking in welke vorm met anderen gezocht gaat worden. Daar rustig maar toch standvastig in blijven is ook de beste kans om uiteindelijk tot ledenaanwas te komen. Tenslotte spreek ik alle lof en waardering uit naar onze secretaris Pieter-Jan Janssen. Hij is een voorbeeld voor betrokkenheid en kwaliteit met betrekking tot verenigingswerk. Pieter-Jan heel veel geluk en succes in je nabije toekomst en dank voor je fantastische bijdrage als secretaris voor ons, maar zeker ook voor al je werk voor de COVS en het totale voetbal. Ger Heijligers Voorzitter Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken * 3 *

4 BESTUURSSAMENSTELLING Nico van den Beucken Hay Bos Geert Cox Ger Heijligers Theo Hoeben Pieter-Jan Janssen Huub Lankreijer portefeuillehouder technische zaken penningmeester portefeuillehouder molestaties portefeuillehouder juridische zaken redactie maandbulletin voorzitter toernooicommissie zaalvoetbal voorzitter portefeuillehouder public relations redactie maandbulletin portefeuillehouder interne organisatie portefeuillehouder Huize Unicum portefeuillehouder spelregelzaken secretaris portefeuillehouder informatisering en internet ledenadministratie redactie maandbulletin vice-voorzitter portefeuillehouder opleidingen portefeuillehouder werving en behoud portefeuillehouder Waarde(n)volle Club redactie maandbulletin ERELEDEN Hay Bos Erelid Jan de Haart Ere-voorzitter 15 oktober 1986 Wiel Janssen Erelid 23 april 1999 Sjraar Klaassens Ere-voorzitter 29 maart 2001 Ferd Schreurs Erelid 22 juni 1984 Sef Titulaer Erelid Mies Thelosen - Gerrits Erelid Frits Verschuren Erelid 14 juni 1984 Piet Watervoort Erelid 6 september 1963 LEDEN VAN VERDIENSTE Carl Bentlage Coen Driessen Jan de Feyter Toon Jacobs Huub Lankreijer Wim Peijnenburg Piet Philipsen Louis Saris Nico Slavenburg Jan Vermeer * 4 *

5 ONZE COMMISSIES Clubhuiscommissie Ben van Baal Piet Hendricks Wim Peijnenburg Louis Saris Wim Steechs Contactpersoon bestuur: Theo Hoeben Financieel adviseur: Hay Bos Werkgroep keukendienst Ruud van Beek Nico van den Beucken Coen Driessen Sef Gitmans Theo Hoeben Theo Krijn Piet Philipsen Jan Vermeer Kascontrolecommissie Marc Bloemen Wilgert Janssen Piet Philipsen Reserve: Piet Hendricks Elftalcommissie Mohamed Arssi Nico van den Beucken Roy Engelen Leon Steechs Trainingscommissie Hay Bos Peter van Heugten Theo Hoeben Nico Slavenburg Gary van der Steur Public relations commissie Hay Bos Ger Heijligers Pieter-Jan Janssen Huub Lankreijer Ontspanningscommissie Nico van den Beucken Hay Bos Hai Heutjens Huub Lankreijer Jan Vermeer Toernooicommissie zaalvoetbal Marc Bloemen Geert Cox Roy Engelen Ger Heijligers Peter van Heugten Theo Hoeben Commissie Verbetering Arbitrage Geert Cox Theo Hoeben Ed Janssen Pieter-Jan Janssen Nico Slavenburg * 5 *

6 LEDENBESTAND Aantal leden per 1 augustus 2008: 64 Aantal leden per 1 augustus 2009: 64 Nieuwe leden Max Kok Jos Stalman Afgemelde leden Peter Berden Piet Heldens PROMOTIES EN DEGRADATIES Zonder andere promovendi tekort te willen doen, kan gesteld worden dat door de promotie van Ed Janssen naar de seniorenscheidsrechters met het daaraan verbonden profcontract een historisch en uniek moment is voor onze vereniging. Betaald voetbal Gepromoveerd: Ed Janssen van de B-lijst naar de seniorenscheidsrechter (voormalige A-lijst) Senioren Gepromoveerd: Roy Engelen (naar Zo02) en Sef Gitmans (naar Zo03) Gestopt: Theo Hoeben, maar overgegaan Za22 Gestopt: Ben van Baal, maar overgegaan als verenigingsscheidsrechter Gedegradeerd: Frans Smeets naar Zo05 Junioren Gestopt: Leon Steechs. Zaalvoetbal Daar zijn geen promovendi en degradanten. We wensen iedereen succes in het nieuwe seizoen. Ger Heijligers Voorzitter SVO * 6 *

7 WAAR FLUITEN ONZE MENSEN Seizoen Senior-scheidsrechter Ed Janssen Betaald voetbal Seniorenvoetbal Futsal Groep Zv04 Jos Geybels Ramona Reijnders Wim Steechs Groep Zo01 Max Kok Groep Zo03 Stefan Boulayounne Sef Gitmans Ger Heijligers Peter van Heugten Nico Slavenburg Jos Stalman Groep Zo02 Roy Engelen Wilgert Janssen Groep Zo04 Nico van den Beucken Marc Bloemen Coen Deenen Frank Engelen Piet Philipsen Theo Thommassen Jeugdvoetbal Vaste assistenten Groep Zo09 Pieter-Jan Janssen Cendy van Ophoven Jan Vermeer Groep Zo05 Mimoun Bachiri Louis Bouten Hans Dekkers Paul Marsman Hennie Schroers Frans Smeets Hay Trienekens (lid VVV 03) Groep Zo06 Ton Schnitzler (lid Belfeldia) Groep Za21 Geert Cox Nico Slavenburg Groep Za22 Theo Hoeben Carlo Jacobs Groep Za23 Paul Cornelissen Sef Gitmans Leon Steechs Groep Za24 Frans Claus Jan Driessen Paul Marsman Groep Za26 Yvo Bloemen * 7 *

8 LIDMAATSCHAP SVO Er blijkt nog regelmatig een misverstand te bestaan inzake het opzeggen van het lidmaatschap van de Scheidsrechtersverenging Venlo en Omstreken. Veel mensen denken dat als men zich afmeldt bij de KNVB dit tevens inhoud dat het lidmaatschap van de SVO ook automatisch eindigt. Dit is niet het geval. Je kunt gewoon lid blijven van de SVO als je geen lid meer bent van de KNVB. Het is zelfs mogelijk om lid te worden van de SVO als je nooit gefloten hebt. Iedereen is welkom. Wil je het lidmaatschap bij de SVO echter opzeggen, dan moet je dit schriftelijk (per brief of ) doen bij de secretaris. Secretaris Scheidsrechterverenging Venlo en Omstreken Adres Van Goghstraat 41, 5991 GS Baarlo Tevens dient over het hele verenigingsjaar de contributie betaald te worden. Pieter-Jan Janssen Secretaris SVO CONTRIBUTIE Het systeem om contributie te innen via machtigingen met de automatische incasso te geven, werkt goed. Het is voor onze vereniging kostenbesparend. Voor het afgeven van deze machtiging zijn bij de penningmeester en in het clubhuis formulieren beschikbaar. Voor de mensen die hun contributie over het huidige verenigingsjaar zelf willen overmaken volgt onderstaand ons rekeningnummer. Banknummer Ten name van Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken te Venlo Natuurlijk is het ook mogelijk om de contributie contant te voldoen bij onze penningmeester. Penningmeester Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken Adres Seinestraat 100, 5912 LE Venlo De contributie vastgesteld op 42,00. De leden die via automatische incasso betalen krijgen een jaarlijkse korting van 2,00 op het contributiebedrag. Dit vanwege het kostenbesparende karakter van deze betalingsmethode voor onze vereniging. De automatische incasso zal uitgevoerd worden in de tweede helft van oktober. Het huidige verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2009 tot en met 31 juli Bij betaling na 1 februari gaat de bekende boeteclausule van 1,00 per maand in werking treden. Ook wij moeten aan onze verplichtingen voldoen! Hay Bos Penningmeester SVO * 8 *

9 AGENDA Daar nog niet alle activiteiten gepland zijn, is onderstaand overzicht nog niet volledig. Via het maandbulletin zult u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Augustus 2009 za 8 Damesinterland in Tilburg: Nederland Polen wo 12 Oefeninterland in Amsterdam: Nederland Engeland do 13 Damesinterland in Krasnoarmeisk: Rusland Nederland vr 28 UEFA Super Cup in Monaco: FC Barcelona FC Shakhtar Donetsk September 2009 Van 23 augustus tot en met 10 september 2009 wordt de UEFA Womans EURO 2009 (Europees kampioenschap voor dames) gehouden in Finland. Speelsteden zijn Helsinki, Lahti, Tampere en Turku. za 5 Conditietest groep Zo01, Zo02 en Zo09 in Horst (COVS Horst-Venray) za 5 Oefeninterland in Enschede: Nederland Japan wo 9 Interland in Glasgow: Schotland Nederland do 10 Conditietest in Horst (COVS Horst-Venray) za 12 Conditietest in Nistelrode (COVS Oss-Uden) di 15 Conditietest in Heerlen (COVS De Mijnstreek en COVS Kerkrade) do 17 Conditietest in Maastricht (COVS Maastricht) do 17 Conditietest in Roermond (COVS Roermond) di 22 Conditietest in Weert (COVS Weert) wo 23 Conditietest in Sittard (COVS Sittard-Geleen) do 24 Conditietest in Venlo (SVO) vr 25 Jaarvergadering in Huize Unicum wo 30 Conditietest in Oeffelt (COVS Boxmeer-Cuijk) Oktober 2009 do 1 Conditietest in Helmond (COVS Horst-Venray) za 10 Oefeninterland in Sydney: Australië Nederland vr 16 Officiële heropening Huize Unicum di 20 Herkansing conditietest in Weert (COVS Weert) wo 21 Herkansing conditietest in Sittard (COVS Sittard-Geleen) za 24 Damesinterland: Noorwegen Nederland wo 28 Herkansing conditietest in Oeffelt (COVS Boxmeer-Cuijk) do 29 Damesinterland: Nederland Macedonië November 2009 za 14 Vastelaovendsfeest SVO za 14 Mogelijke oefeninterland wo 18 Oefeninterland in Heerenveen: Nederland Paraguay za 21 Sinterklaas in Huize Unicum za 21 Damesinterland: Nederland Wit-Rusland vr 27 Sportgala Venlo * 9 *

10 December 2009 Za 4 Loting WK 2010 in Zuid-Afrika vr 18 Kerstkienen in Huize Unicum za 19 Conditietest in Venlo (SVO) vr 25 Kerstmis za 26 Kerstmis za 28 Snertloop do 31 Oudejaarsdag Van 9 tot en met 19 december 2009 wordt het WK voor clubteams gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. De wedstrijden zullen plaatsvinden in de stad Abu Dhabi. Januari 2010 vr 1 Nieuwjaarsdag do 7 Nieuwjaarsinstuif SVO zo 10 Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid II te Panningen (SVO) za 16 Zaalvoetbaltoernooi COVS Nederland (COVS West II) Van 18 tot en met 30 januari 2010 wordt het EK futsal gehouden in Hongarije. De wedstrijden zullen plaatsvinden in de steden Boedapest en Debrecen. Februari 2010 ma 1 Ingangsdatum boeteclausule contributie SVO 1,00 per maand zo 7 Loting kwalificatieronde EK 2012 in Warschau zo 14 Carnaval ma 15 Carnaval di 16 Carnaval Maart 2010 wo 3 Eventuele oefeninterland vr 12 Jeugdspelregelwedstrijd COVS Zuid II vr 19 Spelregelwedstrijd COVS Zuid II zo 21 Venloop 2010 in Venlo vr 26 Paaskienen za 27 Damesinterland: Nederland Slowakije April 2010 wo 1 Damesinterland: Slowakije Nederland zo 4 Pasen ma 5 Pasen za 10 Jeugdspelregelwedstrijd COVS Nederland zo 25 Finale KNVB Beker in Rotterdam wo 28 Damesinterland: Wit-Rusland Nederland vr 30 Koninginnedag * 10 *

11 Mei 2010 wo 5 Bevrijdingsdag za 8 Spelregelwedstrijd COVS Nederland wo 12 Finale UEFA Europa League in Hamburg do 13 Hemelvaart za 15 Jaarvergadering COVS Nederland za 22 Finale UEFA Champions League in Madrid zo 23 Pinksteren ma 24 Pinksteren Juni 2010 za 5 Veldvoetbaltoernooi COVS Nederland (COVS Emmen) za 19 Damesinterland: Nederland Noorwegen vr 25 Sluitingsavond Van 11 juni tot en met 11 juli 2010 wordt de FIFA World Cup gehouden in Zuid-Afrika. Speelsteden zijn Bloemfontein, Durban, Johannesburg, Kaapstad, Nelspruit, Polokwane, Port Elizabeth, Pretoria en Rustenburg. SVO BLIJFT EEN WAARDE(N)VOLLE CLUB Weer kunnen we een belangrijke gebeurtenis toevoegen aan het relatief korte bestaan van de waardevolle club. De vertrouwenspersonen zijn in 2008 genomineerd voor de Fair Play Award. Op 28 november 2008 wordt tijdens het sportgala Venlo de winnaar bekend gemaakt. De andere genomineerde is basisschool de Zuidstroom. De vertrouwenspersonen kwamen als winnaar uit de bus wat een prima waardering is voor alle personen die bij de clubs goed werk verrichten om het voetbal en wat er omheen speelt weer zuiver te maken. Ook voor onze vertrouwenspersoon Gary van der Steur is dit een opsteker en een stimulans om dit werk te blijven doen. Proficiat!! De vertrouwenspersonen komen tweemaal per jaar bij elkaar in ons clubhuis en bespreken daar diverse zaken wat er zoal kan gebeuren en hoe het kan worden opgepakt. Je merkt dat ze steeds beter bekend worden binnen de club en dat de voetballers en toeschouwers steeds meer aan durven te kloppen. Maar ook dat binnen onze vereniging mensen elkaar durven aan te spreken. Een zeer goed signaal en ook hier weer een stimulans om met dit project door te gaan. Waarschijnlijk gaat het zelfs naar andere sporten binnen de Gemeente Venlo. Gary van der Steur en Huub Lankreijer Namens de Cluster waardevolle club * 11 *

12 SVO RABOBANK FAIR PLAY CUP Het komend seizoen zal deze fair play cup in een nieuw jasje gestoken worden. Uitgangspunt is dat de cup nu gewonnen kan worden door een van de standaardelftallen van de voetbalverenigingen die in onze regio liggen. Het aantal tijdens competitiewedstrijden geregistreerde gele en rode kaarten bepaalt wie uiteindelijk de winnaar wordt. Belangrijk wordt dat deze actie goed in de publiciteit komt. Weekblad De Trompetter zal met regelmaat de tussenstand en de eindstand publiceren. Natuurlijk zullen de toppers in deze strijd op een passende wijze gehuldigd worden, maar onze vereniging wil ook vrijblijvend de clubs helpen die teveel kaarten scoren. Ger Heijligers Namens het bestuur SPELEN VOOR SPONSORGELD BIJ HOLLAND CASINO Ook dit jaar hebben op dinsdag 31 maart een aantal leden van ons de sponsoravond bij Holland Casino bezocht. Ze hebben niet de hoofdprijs gewonnen, maar waren toch vijfde. De opbrengst voor onze vereniging was 100,- en voor de deelnemers een gezellige avond. Deelnemers nogmaals bedankt! Theo Hoeben Namens het bestuur * 12 *

13 METAMORFOSE IN HUIZE UNICUM Na jaren van praten en overleggen is dan de laatste fase van de renovatie in ons clubhuis dit jaar van start gegaan. Dat we niet over een nacht ijs wilden gaan spreekt voor zich, een zaal veranderen is geen nieuwe kozijnen zetten, geen CV en boilers vervangen, geen nieuw dak er op of WC groep aanpassen. Een zaal gaat ons allemaal aan. Je gaat iets aanpassen wat leden hebben opgebouwd en een historie heeft. Daar moeten we zuinig op zijn, dat was en is de insteek geweest maar wel met een doel in het vizier nieuw en eigentijds. Zoals gezegd een voor traject van informatie in winnen en prijzen opvragen. Overleg binnen bestuur en clubhuiscommissie. Na de jaarvergadering is alles in de stroomversnelling gekomen, een projectgroep werd geformeerd. Vervolgens werd 28 mei 2009 een extra algemene vergadering gehouden om de plannen uit te leggen en de vergadering te vragen voor akkoord en de middelen ter beschikking te stellen. Iedereen was enthousiast en van hieruit konden we echt positief aan de slag. Dit heeft ook de hele verbouwing doorgewerkt. Alles samen opgepakt en uitgewerkt. Voorstellen van leden werden tijdens het traject verwerkt, geweldig. Een nieuwe bar staat te pronken, dankzij Vrienden van de bar kon het ook financieel gerealiseerd worden. Overwogen werd om een ander biermerk te kiezen. Lindeboom wist ons te overtuigen dat zij voor de toekomst qua prijs en service voor ons aantrekkelijk zijn. Een geheime smaakproef op een clubavond gaf aan dat we met lekker bier te maken hebben. Overigens is de afhandeling met het biermerk Brand dat altijd voor ons een goed huismerk is geweest keurig verlopen. Na 52 jaar Brand wordt in seizoen Lindeboom gedronken in Huize Unicum. 29 juni gingen we aan de slag met het strippen van onze zaal. Plafond eruit, behang ervan af, alles van de muur. Prijzenkast, prinsengalerij, foto s, schilderijen alles weg. Buiten stonden tenten waar de meubels in stonden. Onder leiding van Jan Bakker werd alles vakkundig gestript en opgebouwd. Tussen dak en plafond werd isolatie aangebracht, een muur werd aan de achterzijde geplaatst met isolatie. Nieuwe elektriciteit in het plafond voor de nieuwe verlichting werd aangebracht alles; wordt weggewerkt in de muren en werd voorbereid om de nieuwe geluidsinstallatie goed te laten werken met alle technieken voor cursussen te geven. De bar wordt gemetseld. Lambrisering bijgemaakt en plinten aangebracht. Het plafond wordt erin gemaakt en de verlichting en spots gemonteerd. De hele zaal wordt gestukadoord en gespoten in kleur. Een barblad en muziekkast wordt ingemeten en geplaatst. Alles wordt geverfd. De nieuwe geluidsinstallatie en breedbeeldtelevisie geplaatst. Het poetsbedrijf komt poetsen en er wordt afgewerkt. De hal wordt meegenomen in dit hele verhaal sponsorborden krijgen een nieuwe plek en de garderobe wordt aangepast. Tijdens het overleg is ook aangenomen dat de doucheruimte opgeknapt wordt. Dus ook hier nieuw stukadoorswerk, geverfd, kranen gemaakt, een douche weg gehaald en meer ventilatie in de ruimte. Op deze manier hopen we het vochtprobleem te hebben opgelost. En toen hadden ze de smaak te pakken. Alles wordt van een nieuwe kleur voorzien, alle deuren van het kleedlokaal, de bestuurskamer en de keuken. Alles opnieuw geverfd. Buiten de poort staat in een nieuwe kleur, de fietsenstalling is nieuw ingericht. Het gebouw buitenom is geheel gereinigd de stoeptegels worden vernieuwd. In de keuken komen nieuwe handdoeken enzovoorts. En alles is klaar!! Aan het resultaat en reactie te merken is het ONS prima gelukt om HET CLUBHUIS een nieuwe uitstraling te geven waar we de gasten goed kunnen ontvangen, klaar is voor cursussen, vergaderingen en het goed en gezellig vertoeven is. We zijn klaar voor de toekomst. Het hele resultaat is tot stand gekomen in goed harmonie, met vele leden (20 personen) die zich ingezet hebben en vele leden die belangstelling hebben getoond. Aan alle een welgemeend proficiat met dit resultaat een dank voor de inzet. We hebben een prestatie neergezet van formaat. Heel veel dank Huub Lankreijer Bouw coördinator Huize Unicum * 13 *

14 VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN Bestuursvergaderingen Het afgelopen seizoen zijn er negen bestuursvergaderingen geweest. Steeds onder leiding van onze voorzitter. Eenmaal werd er een extra bestuursvergadering gehouden in verband met de keuze van het biermerk en het meubilair.. De data van de vergaderingen waren dinsdag 12 augustus 2008, vrijdag 26 september 2008, dinsdag 2 december 2008, dinsdag 13 januari 2009, dinsdag 3 februari 2009, dinsdag 10 maart 2009, dinsdag 7 april 2009, dinsdag 12 mei 2009, dinsdag 16 juni 2009 en op 9 juli 2009 die extra vergadering. Bijna iedere vergadering was het bestuur compleet. Door elders verplichtingen en onregelmatige dienst kon Nico van den Beucken helaas niet alle vergaderingen bezoeken. Jaarvergadering Op vrijdag 3 oktober werd de jaarvergadering gehouden in ons clubhuis. Deze jaarvergadering stond voor het eerst onder leiding door onze nieuwe voorzitter Ger Heijligers. Er was een grote opkomst waaruit de betrokkenheid van de leden weer blijkt. Extra ledenvergadering Op donderdag 28 mei 2009 werd er een extra ledenvergadering bij elkaar geroepen in verband met de verbouwing van ons clubhuis. Er waren 26 leden aanwezig en 2 hadden zich afgemeld. Op deze vergadering werden de plannen van de bouwcommissie getoond en tevens werd aan de leden toestemming gevraagd om een bedrag maximaal uit eigen middelen te mogen besteden. Hier werd door de leden positief op gereageerd.tevens werden tijdens deze vergadering nog wat werkzaamheden toegelicht. Overige vergaderingen en bijeenkomsten Diverse bestuursleden waren aanwezig bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten van de Venlose voetbalverenigingen en de vergadering van de Waardevolle club. COVS district Zuid II Twee van onze bestuursleden hebben zitting in het districtsbestuur.hierdoor waren we als bestuur goed op de hoogte wat er op districtsniveau gebeurde. Enkele andere bestuursleden bezochten de vergaderingen van het district en tevens is er een afvaardiging geweest naar de Jaarvergadering van COVS Nederland te Garderen. Ook is een van onze bestuursleden naar Garderen geweest waar de nieuwe statuten werden uitgelegd. Recepties Ook hebben we diverse recepties bezocht. Of wel de vereniging had een jubileum of het 1 e elftal had een kampioenschap te vieren. Uiteraard zijn dat de verenigingen die binnen ons gebied vallen en waarvan we een uitnodiging hebben gekregen. * 14 *

15 Tot slot Zoals jullie kunnen zien hebben de bestuursleden niet stil gezeten. Maar ze hebben het zonder uitzondering met plezier gedaan. Hay Bos Bestuurslid SVO LIEF EN LEED Günther Schmidt Op 30 april jongstleden overleed ons oud-lid en lid van VC Unicum Günther Schmidt. Mies en Theo Thelosen-Gerrits De gouden bruiloft van dit echtpaar gevierd op 18 april j.l. is door de vereniging op passende wijze ingevuld door kaarten, bloemen, cadeaus en het aanwezig zijn van diverse leden op het mooie feest. Toon Jacobs en Louis Saris Op de sluitingsavond werden Toon Jacobs en Louis Saris door de vereniging gehuldigd vanwege het 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Onze voorzitter ging bij Toon met name in op zijn bestuurlijk werk en zijn kartrekkersrol bij de Rabobank Jeugd Fairplaycup. Louis Saris werd bij zijn decoratie geroemd om zijn inzet voor de vereniging in alles met relatie tot Huize Unicum en het perfect verzorgen van de gok op het reservegetal van de Duitse lotto. Theo Hoeben, Louis Saris en Nico Slavenburg Hay Bos kwam in de hoedanigheid van vice-voorzitter van ons district van het COVS dit drietal een zilveren speld bezorgen, Theo Hoeben zit al jaren in het bestuur en is de verbinder voor de keukencommissie. Nico Slavenburg is zowel voor de vereniging als het district de voorloper in alles wat maar te maken heeft met het enthousiast maken voor de spelregelkennis. Louis Saris heeft zich met name binnen de vereniging in diverse commissies uitstekend van zijn taken gekweten. Ger Heijligers Voorzitter SVO * 15 *

16 CONDITIETESTEN EN SPELREGELTOETSEN Conditietesten september 2008 Op donderdag 25 september 2008 werd de conditietest bij onze groep gelopen. De shuttle-run-test bleek hierbij geen probleem te zijn. Alle deelnemers slaagden, inclusief de gastlopers John van den Groenendal, Alex de Groot, Ger Heijnen, Denis Plum, Jan Schrurs en Felix Vollenberg. De geslaagden van onze vereniging zijn: (in de laatste kolom het aantal behaalde trappen) Hay Bos 33 e maal 6 ½ Coen Deenen 6 e maal 10 Hans Dekkers 1 e maal 8 Roy Engelen 23 e maal 9 Ger Heijligers 8 e maal 10 Peter van Heugten 16 e maal 7 Theo Hoeben * 28 e maal 8 Carlo Jacobs 6 e maal 10 Wilgert Janssen * 3 e maal 10 ½ Cendy van Ophoven * 7 e maal 7 Nico Slavenburg 35 e maal 7 ½ Leon Steechs 6 e maal 8 Gary van der Steur 22 e maal 9 Jan Vermeer * 34 e maal 7 Pieter-Jan Janssen (14 e maal*/8 trappen) had de conditietest op 6 september 2008 al succesvol afgelegd in Nistelrode, terwijl Marc Bloemen (6 e maal/7 trappen) en Yvo Bloemen (1 e maal/8 trappen) dit op 11 september 2008 in Horst deden. * Voor Theo Hoeben, Pieter-Jan Janssen, Wilgert Janssen, Cendy van Ophoven en Jan Vermeer telt deze test overigens niet mee in het aantal afgelegde testen, daar zij de test ook in januari 2008 al hebben afgelegd. Herkansingen oktober 2008 Van onze vereniging heeft alleen Geert Cox de conditietest in de herkansing gelopen. Hij deed dit op 29 oktober 2008 in Oeffelt en liep hierbij 8 trappen, waardoor hij de test voor de 5e maal succesvol voltooide. Spelregeltoetsen Bij de spelregeltoets op 25 september 2008 wisten 19 van de 24 deelnemers een voldoende te scoren. Helaas waren er 5 deelnemers die geen voldoende scoorden. Wel waren er 3 personen die de maximale score wisten te behalen, namelijk onze gastloper John van den Groenendal en de SVO-leden Huub Lankreijer en Nico Slavenburg. Piet Philipsen wist in de herkansing in Oeffelt op 29 oktober 2008 dit te herstellen, terwijl Stefan Boulayounne en Geert Cox hier de toets ook succesvol aflegden. Dit laatste geld ook voor Jos Geijbels die in Oeffelt de spelregeltoets voor het futsal succesvol deed. Conditietesten december 2008 Net als vorig seizoen moesten de scheidsrechters uit de hoogste twee groepen, alsmede de vaste assistenten de conditietest in de winter ook met goed gevolg afleggen. Deze test werd gehouden op zaterdag 20 december 2009 bij ons clubhuis. Hier waren 31 deelnemers, waarvan er 29 geslaagd waren. * 16 *

17 De geslaagden van onze vereniging zijn: Theo Hoeben 29 e maal 8 Pieter-Jan Janssen 15 e maal 7 Wilgert Janssen 4 e maal 9 De spelregeltoets was hier voor Pieter-Jan Janssen, Wilgert Janssen en Jan Vermeer geen probleem. Pieter-Jan Janssen wist hier zelfs de maximale score van 10 punten te behalen. Theo Hoeben kwam net een punt te kort en herstelde dit in de herkansing op 22 januari 2009 in Horst. Daar Stefan Boulayounne (10 e maal/7½ trappen) de test in september/oktober niet heeft afgelegd, heeft hij deze in de herkansing op 22 januari 2009 in Horst mogen doen. Jan Vermeer (35 e maal/7 trappen) was in december niet in de gelegenheid om de conditietest te lopen en deed op dezelfde dag in Horst ook succesvol zijn test. Pieter-Jan Janssen Secretaris SVO VOETBALCLUBS EN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS LID VAN DE SVO Dit seizoen is het hier wat rustiger mee geweest. Een club heeft zich aangemeld niet de minste met veel leden SV Blerick. VVV 03, Belfeldia, Baarlo, RKSV FCV en SV Blerick zijn nu lid van onze vereniging en daar bieden wij onze diensten aan. Al hun scheidsrechters kunnen aan onze activiteiten deelnemen. Met TSC 04 en VOS zijn gesprekken geweest. We proberen dit verder uit te bouwen. Komende seizoen zal hier meer inzet gewenst zijn van onze leden met het bezoeken van wedstrijden en verenigingsavonden die altijd succesvol zijn. Huub Lankreijer Namens het bestuur COMMISSIE VERBETERING ARBITRAGE Het afgelopen seizoen bestond de commissie uit Nico Slavenburg, Pieter-Jan Janssen, Geert Cox, Ed Janssen en Theo Hoeben. Ook dit jaar waren we niet allemaal inzetbaar, maar door samenspraak en ervaring hebben we toch veel kennis over kunnen dragen Net als vorig jaar zijn we bij diverse verenigingen geweest om de spelregels te promoten, onder andere bij Belfeldia, Meterik en Baarlo. De voorbereiding voor de jeugdspelregel wedstrijden hebben we gedaan bij Baarlo en MVC 19, wat zeker niet onverdienstelijk was gezien de plaatsen die ze bezet hebben en Baarlo naar de landelijke finale ging. Pieter-Jan en Nico hadden ook zitting in de jury bij de jeugdspelregelwedstrijden en senior spelregelwedstrijden. We hebben weer ons best gedaan. Er staan nog een paar avonden in de agenda, maar daarover volgend seizoen. Ook dit jaar hebben een fiks aantal leden meegedaan met de spelregels en hebben een goed resultaat behaald. KEURIG. Nico Slavenburg Commissie Verbetering Arbitrage * 17 *

18 PUBLIC RELATIONS COMMISSIE Een jaar wat bij geschreven kan worden in de historie van de vereniging. Op een positieve wijze hebben we de status van Waarde(n)volleclub gekregen en het convenant is op een bijzondere wijze ondertekend in de Koel door wethouder Mark Verheijen van Venlo. Dit op de avond met onze toernooiambassadeur Pieter Vink die ons veel publiciteit heeft opgeleverd. Tijden die avond zijn ook voetballers en trainers geweest en hebben in onze keuken kunnen meekijken. Dat de vertrouwenspersonen de Fair Play Award wonnen was ook voor ons een moment dat we de vereniging naar buiten toe weer aandacht gaven. Het maandbulletin komt elke maand uit en is belangrijk voor onze leden maar ook voor de sponsoren, naamsbekendheid, laten we zorgen dat dit medium in stand blijft. Wie wil hierin een bijdrage aan leveren meld je even bij het bestuur. De site wordt op een perfecte wijze bijgehouden en ook hier geld weer de sponsoren vinden dit belangrijk. Dus ook hier wie wil er een bijdrage leveren meld je even bij het bestuur. Het partnerschap Seacon Logistics geeft naar buiten toe ook een zeer positieve uitstraling wat we komend jaar proberen te gaan benutten. De bijeenkomsten die we bezoeken, sportraad, Venlose voetbalclubs, Waarde(n)volleclub, positieve inzet van onze scheidsrechters op diverse toernooien en wedstrijden en het bezoeken van voetbalclubs met spelregels en beelden heeft een zeer positieve ontwikkeling voor onze vereniging. We laten ons zien en dat begint langzaam vruchten af te werpen. Nu nog echt omzetten in ledenaanwas! Huub Lankreijer Namens de Public relations commissie SPONSORING BERDEN INTERSPORT Ook al een paar jaar kunnen wij bij Berden Intersport en alle andere afdelingen met korting kopen. De korting bedraagt 3%. Dit bedrag ontvangt je zelf en een zelfde bedrag gaat naar de vereniging. Ook dit levert per jaar een leuk bedrag op. Het kan natuurlijk ook meer zijn indien jullie een pasje vragen en ook eens gaan kijken en kopen bij Berden in Blerick, Roermond of zelfs Heerlen. Nieuwe leden kunnen zich melden bij Berden, vullen een aanmeldingsformulier in, vermelden hierop de Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken (verenigingsnummer 028) en krijgen een pasje. Wij zullen regelmatig een ledenlijst door mailen naar Berden zodat het wordt kortgesloten. Natuurlijk hadden wij graag geweten indien je jezelf hebt aangemeld bij Berden. Loopt dit of iets anders niet goed bij Berden? Vertel het mij en blijf er niet mee rond lopen. Huub Lankreijer Contactpersoon Sponsoring * 18 *

19 SPELREGELWEDSTRIJDEN Op vrijdag 20 maart jongstleden werd het districtskampioenschap in Nederweert gehouden. Ondergetekende zat in de jury, vandaar dat Hay Bos het coachschap waar nam. Met het team van Jan Vermeer, Wilgert Janssen, Carlo Jacobs en de reserves Yvo Bloemen en Ger Heijligers kwamen we in de middenmoot terecht. Het was een gevarieerde, vlot lopende en dus goed georganiseerde avond. Nico Slavenburg Coach spelregelteam VC UNICUM In het afgelopen jaar zijn er enkele veranderingen geweest in onze Vrienden Club. Op donderdag 30 april is ons lid van VC Unicum Günter Schmidt in de leeftijd van 73 jaar overleden, daarom hebben wij hem van onze ledenlijst moeten afhalen. In het verleden waren bij de activiteiten van de SVO de VC-ers redelijk vertegenwoordigd, een feit waar we blij om waren. Wat we leuker vinden is dat er steeds meer mensen van de VC te zien zijn bij allerlei gebeurtenissen. Ook bij de verbouwing en verfraaiing van het Unicum gebouw zijn er altijd leden van Unicum te zien. Het blijkt dat de betrokkenheid aan het groeien is. Dus niet alleen een lid zijn op de lijst, maar een lid in daden. Hulde. Een wat vrolijker bericht wat betreft de ledenlijst, is dat we in de laatste maanden weer wat gegroeid zijn. Een mooi zestal mensen heeft zich laten bijschrijven op de lijst, waarvan er één, Pieter Vink (Noordwijkerhout) een erelid is. Hem hebben we aangeboden om erelid te worden, de anderen zijn gewone leden: Ed Janssen (Meijel), Wilgert Janssen (Panningen), Nicolle Bloemen (Blerick), Frans Smeets (Kessel) en Jos Stalman (Maastricht). Als de complete renovatie van het clubgebouw Unicum helemaal klaar is, wordt er mede uit naam van onze Vrienden Club een fraai groot en plat LCD scherm opgehangen. Wij zorgen voor een flink financieel aandeel in de aanschafkosten daarvan. Daarmee kan er dan comfortabel gekeken worden naar vooral voetbalwedstrijden. Wie contact wil leggen met VC Unicum: Voorzitter Secretaris Hay Engels Gary van der Steur Adres Professor Linssenstraat 6 Averbodestraat CJ Grubbenvorst 5988 AZ Helden Telefoon (077) (077) Gary van der Steur Secretaris VC Unicum * 19 *

20 SOC ACTIVITEITEN Helaas!!! Zoals ieder jaar organiseren wij een openingsavond, ook dit jaar. Het streven van de SOC is dat er minimaal 20 leden buiten de leden van de SOC aanwezig moeten zijn. Maar de interesse was zo weinig dat er niets anders opzat deze openingsavond niet door te laten gaan. Erg jammer. Oktober Kienen (vrijdag ) Het Oktoberkienen is ons zorgenkindje, daar het altijd de minst bezochte kienavond die wij organiseren is, aan de te winnen prijzen zal het toch niet liggen? Als nieuwigheid had de SOC ingevoerd dat een ieder die een terechte kien had een prijs naar believen mocht uitzoeken, die in de groepen 1 e 2 e of 3 e prijs waren verdeeld. Traditionele rondes: koffie, vlees, groentekist, wijn en vernieuwde inbreng volgden elkaar op. De hoofdronde was ook al niet mis: 1 Tom-Tom, 2 waterkoker en een personenweegschaal waren in een verbeten strijd te winnen en kwamen toch goed terecht. In de verliezersronde werd tot de laatste twee cijfers, van de 90, gestreden. Wij en de afroeper Carl Bentlage, konden we weer op een geslaagde avond terugkijken en hopelijk komen er volgend seizoen toch nog meer leden kienen. Sinterklaos (zaterdag ) Ons Huize Unicum was weer eens vol. Op zaterdag 22 november 2008 was het clubhuis van de SVO bijna te klein. Veel kinderen en kleinkinderen van onze leden waren naar onze Sinterklaos middag gekomen om een geweldig optreden van de Sint te beleven met tal van leuke verwikkelingen. Maar liefst 85 personen, waaronder 32 kinderen waren in volle verwachting van het hoog bezoek van de Goedheiligman. Omstreeks uur kwam Sinterklaas dan eindelijk in Huize Unicum aan. De Sint had pech, want zijn stoel was kapot, waardoor hij staande de kinderen en ouders toesprak. Een van de Zwarte Pieten had zijn dag niet; hij deed alles fout. Gelukkig konden de kinderen hem helpen met een zelfgemaakt recept, waarna de Piet weer helemaal de oude was. De oma's en opa's werden in het zonnetje gezet en er werd zelfs nog een polonaise gedaan. De polonaise voor de verschillende leeftijdsgroepen kwam de hele middag regelmatig terug. De Sint wilde bijna vertrekken zonder cadeautjes achter te laten, omdat de Pieten waren vergeten waar ze de cadeautjes hadden neergelegd. De kleintjes wisten hier wel raad mee en gingen op zoek tot ze de cadeautjes gevonden hadden, en de Sint ze kon uitdelen. Toen iedereen zijn zak snoep en cadeautje had begon het aftellen, om met z n allen tegelijk de cadeautjes uit te pakken, daarna kon het genieten van de verassingen beginnen. De Sint en de Pieten werden hartelijk bedankt door onze voorzitter, Ger Heijligers en iedereen druppelde tevreden weer naar huis. * 20 *

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker

JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011. Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker JAARGANG 79 NUMMER 3 JUNI 2011 Spelregels: DE STRAFSCHOP Hoe ga je om met AGRESSIE? Trots op onze Toppers: Nicolet Bakker 2 COLOFON De Scheidsrechter Officieel orgaan van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom

seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom seizoen 2014/2015 nr1 DCS POST RJ bokaal blijft bij DCS Spelinstuif Terug in de tijd met Jan Pelgrom COLOFON Algemeen bestuur Richard Kemperman Voorzitter Roodwilligen 111 0316-342347 (voorzitter@svdcs.nl)

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf Nummer 2, juni 2014 Achtste jaargang In Zaken INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf ACHTERGROND Netwerken werkt AZ GreenTeam AFAS Stadion: evenementenlocatie EVENEMENTEN

Nadere informatie

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten HALSTEREN IN nr. 1 Het businessmagazine van RKSV Halsteren BUSINESS seizoen 14-15 GEEL ZWART ZIJN ONZE KLEUREN HALSTEREN IS ONZE NAAM Van Koppen & Van Eijk nieuwe hoofdsponsor Trainer Molenaar identificeert

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2

VAN DE REDACTIE. Rest ons nog om jullie VEEL LEESPLEZIER te wensen!! Gretha, Henk, Niels. Contact april 13-2 VAN DE REDACTIE Dat hield de gemoederen wel bezig, die nieuwe omslag van Contact! Zowel binnen als buiten de redactie. Binnen de redactie vanwege het vergeten van de naam van een inzender in ons vorige

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 KAMPONG Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 ZIE PAGINA 15 Topscorer Melchior Looijen 5. Hoeveel doelpunten wil je komend seizoen maken? Ik vind

Nadere informatie