Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014"

Transcriptie

1 Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 THEMA FINaNCIËN ALS DE BaNK NEE ZEGT HOE houden WE DE BOUW BETaaLBaaR?

2 2 BOUWENDNL Februari 2014 InHoud in dit nummer 14 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT EMVI ALS vergunnings- CriTeriUm neemt STerK TOe Er gaat nog veel fout en dat leidt tot onder meer hoge transactiekosten en frustraties. Kortom, er zijn nog genoeg kanttekeningen bij het gebruik van EMVI te plaatsen. Meer...> 18 DO S En DOnT S In ZWAAR WEER faillissement blijft MeT TAboe omgeven De huidige wet én de manier van denken over faillisse menten stammen uit het stenen tijdperk en verdienen nodig een aanpassing. Aldus Serena Scholte van de Feniksgroep. Meer...> BouwendNL is het verenigings magazine van Bouwend Nederland. In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. EN VERDER... 4 BOUW In BEElD 6 nieuws 8 BOUW IN BEELD 10 DE AGEnDA VAn MAXIME 11 CAO GAAT DIGITAAl 12 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT 16 betalingsgedrag blijft PUnT VAn AAnDAcHT 17 BAnKGARAnTIES: WEl DE lasten, niet DE baten

3 InHoud Februari 2014 BOUWENDNL 3 COLUmn maxime verhagen THEMA FINaNCIËN NEDERlAnD IS niet Af 20 crowdfunding VOOR DE bouw ALTernATieve FinAnCierinG Maak het sexy, maar verwacht geen wonderen. Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? Directeur Carlo van der Weg van bedrijfsfinancier Credion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via internet, het zogenoemde crowdfunding. Meer...> 22 BIJZOnDER beheer: beter WORDEn OP DE InTEnSIVE care? 23 EEn VRAAG UIT DE PRAKTIJK 24 bottom UP, KORTE lijnen 26 beter begrijpen, beter UITlEGGEn 27 OOGKlEPPEn WEG: InnOVATIE boost camp 28 BOUW In BEElD 30 bijeenkomsten REGIO S Steeds vaker proef ik in Den Haag de teneur van Nederland is af. Dus we kunnen allemaal rustig achteroverleunen in onze energie-neutrale woning, wetende dat we nooit te laat op het werk of op afspraken zijn wegens files of gestremde treinen? Wetende dat dijken, straten, snelwegen en fietspaden in prima staat zijn? Dat onze ouderen in huizen wonen die volledig aangepast zijn aan hun zorgvragen nu en in de toekomst? Nederland is niet af! De behoefte aan nieuwe woningen, gezonde scholen, moderne zorginstellingen en voldoende en goed onderhouden infrastructuur blijft onverminderd groot. Als ondernemers en als gewone burgers willen we dag in, dag uit verzekerd zijn van goede rijkswegen en snelle spoorverbindingen. En van een gegarandeerde reistijd. En ook regionaal geldt dat. We willen goede provinciale wegen en een lokale infrastructuur die voldoet, qua capaciteit en kwaliteit. Onze nationale economische kracht hangt er vanaf. Ons ondernemings vermogen en onze groeiperspectieven hangen er vanaf, juist nu we uit de recessie krabbelen en de magere jaren van de crisis achter ons laten. Er zijn gelukkig al lokale overheden die de handschoen oppakken en echt werk maken van het op orde krijgen van hun conditie, zowel maatschappelijk als economisch. Als voorbeeld noem ik de provincie Overijssel, die begin dit jaar bekend maakte gemeenten te helpen door probleemgronden van hen op te kopen. Het Overijsselse voorstel om gemeenten tegen boekwaarde van hun overtollige grond af te helpen via een speciaal Grondfonds zorgt ervoor dat gemeenten het financieel gemakkelijker krijgen en daardoor kunnen blijven investeren. Provinciale reserves kunnen hier prima voor worden ingezet, zonder dat dit ten koste gaat van structurele investeringen in infrastructuur en bouw. Ik hoop dat zij het voorbeeld gaan vormen voor iedereen die ook beseft dat Nederland niet af is. Er is nog zóveel te doen!

4 BOUW RESTAURATIE MOnUMEnTAAl KAnTOORPAnD, nijmegen De voormalige Vrijmetselaarsloge Sint-Lodewijk aan de Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen is in de oorspronkelijke staat gerenoveerd. Het uit 1898 daterende rijksmonument is daarbij voorzien van alle gemakken van een modern kantoorgebouw, zoals akoestische Gyproc-wanden, een geautomatiseerd luchtzuiveringssysteem en businessunits voor verhuur. Bekijk de video op Youtube: Bouw in beeld: restauratie Vrijmetselaarsloge Nijmegen

5 in beeld OPdrACHTGever Van Bergen cs Accountants en Belastingadviseurs ArCHiTeCT Virtus COnTrACT Regiebasis COnSTrUCTeUr Omnis Bouwadvies BOUwer Bouwbedrijf Lelieveldt BV BOUwTiJd 2 jaar Foto: René van den Burg

6 6 BOUWENDNL Februari 2014 NieuwS PO-RAAD OnDERScHRIJfT ScHOlEnOnDERZOEK De besturen van het primair onderwijs (PO-raad) kunnen zich prima vinden in een oproep van Bouwend Nederland om een kwaliteitskader op te stellen voor bestaande schoolgebouwen. De PO-Raad heeft al eerder voorstellen gedaan voor zo n kader en is daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geld dat bedoeld is voor huisvesting, moet daar ook aan worden uitgegeven, vindt de Raad. Ze pleit er al langer voor om het scholen makkelijker te maken te renoveren. Ook wil de PO-Raad met Bouwend Nederland praten over de problemen. Aanleiding voor dit alles was een onderzoek dat het EIB voor Bouwend Nederland heeft uit gevoerd. Ons land telt ongeveer schoolgebouwen, waarvan voor primair onderwijs. Het onderzoek toont aan dat minder dan 7 procent van de scholen een energielabel heeft. Daarvan heeft driekwart energielabel C of lager, één op de 4 heeft zelfs het G-label. PO-Raad: Schoolgebouwen zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud. Dat betekent dat zij gedateerd zijn als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en modern onderwijs. Les krijgen in niet goed onderhouden en gedateerde schoolgebouwen heeft negatieve gevolgen op de schoolprestaties van leerlingen. Bouwend Nederland pleit daarom voor een kwaliteitskader, waarin de minimale eisen verwoord staan waar een school gebouw aan moet voldoen. Het uitgangspunt is om alle schoolgebouwen op z n minst in een kwaliteitsstaat van eind jaren 90/ begin 2000 te brengen. Dit sluit mooi aan op de eerdere oproep van Maxime Verhagen om te zorgen dat de schoolgebouwen die nu nog het energielabel G hebben, minimaal op te waarderen naar het C-label. Bouwend Nederland heeft voor haar leden een handige database, waarin alle onderwijsgebouwen staan met daarbij hun locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel. Inmiddels is deze lijst geactualiseerd met de contactgegevens van alle school besturen. Verhagen: Hiermee kunnen onze leden zelf actief scholen benaderen en met hen slimme voorstellen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming bedenken. Als gemeente, schoolbestuur en bouwbedrijven slim samen werken dan kunnen we de komende jaren een enorme kwaliteitsslag maken. < Bekijk de informatie op onze besloten scholendatabase: DAG VAn DE BOUW: DOE MEE! SEcTOR PlAn ASScHER Uw bouwlocatie is normaal niet open voor publiek. Op de Dag van de Bouw kunt u uw locatie openstellen en iedereen laten zien tot welke hoogstandjes uw onderneming en uw medewerkers in staat zijn. Deze open dag biedt een uitstekend platform om aandacht te vragen voor, en stil te staan bij de positieve kanten van onze sector. Met de Dag van de Bouw kunt u de buurt betrekken bij uw project, uw klantenkring bedienen en vergroten, jongeren enthousiast maken voor uw bedrijf en stakeholders laten zien waartoe uw bedrijf in staat is. Meld uw project aan via dagvandebouw.nl < Bouwend Nederland is blij dat Minister Asscher via een beschikking de nodige helderheid schept voor het Sectorplan bouw & infra. Maxime Verhagen: Die helderheid is nodig, want het zal helaas nog lang duren voordat de werkgelegenheid in de sector weer op een fatsoenlijk niveau staat. Tot dan is het van groot belang werkgelegenheid en vakmanschap te behouden. Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben enige tijd geleden hun Sectorplan bouw & infra aan Asscher aangeboden. Met dat plan moet banenverlies in de sector zoveel mogelijk beperkt worden. Onder andere via de begeleiding van werknemers naar ander werk, via omscholing en het scheppen van leerwerkplekken. De maatregelen werden bekrachtigd met de beschikking van de minister. Verhagen: Het beste middel voor werk in de bouw- en infrasector is natuurlijk een stijging van het aantal orders, groot en klein. Maar tot het zo ver is, moeten we met realisme samen alles doen om het tij van werkloosheid te keren. De afgelopen jaren zijn in de bouwsector ruim banen verloren gegaan. <

7 Illustratie: DUS Architects NieuwS Februari 2014 BOUWENDNL 7 HEIJMAnS In 3D PRInTEn Heijmans stapt in het project van DUS Architects om met behulp van een 3D-printer een grachtenpand te bouwen. Ook lijmproducent Henkel en de gemeente Amsterdam hebben zich als partner aan het project verbonden. Samen willen zij serieus werk maken van het eerste 3D-geprinte pand ter wereld en de mogelijkheden van deze techniek voor de woningmarkt en bouw onderzoeken. De bijdrage van Heijmans bestaat uit bouwkundige kennis en de inrichting en logistiek van de bouwplaats. Onze over tuiging is dat 3D-printen enorme veranderingen teweeg gaat brengen, zoals je nu al ziet in bijvoorbeeld de metaalsector en de medische wereld, aldus Heijmans-directeur Math Domen. Wij geloven dat ook de woningmarkt en bouw meer toe gaan naar on demand oplossingen. < IBAN later BH 56 Country code Check digit AAAA Bank identifier Existing Account number De invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA wordt uitgesteld tot 1 augustus. Dat betekent dat bedrijven en consumenten pas later verplicht hoeven over te stappen op IBAN-rekeningnummers. De eurocommissaris waarschuwt dat de invoering van betalingen via IBAN niet nog een keer zal worden uitgesteld. betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen. De invoering van SEPA moet grensoverschrijdend betalingsverkeer makkelijker maken. Een van de belangrijkste onderdelen van dat Europese betalingssysteem is de IBAN-code. IBAN-rekeningnummers zijn geldig voor de hele eurozone en bestaan uit 18 letters en cijfers. Formeel gezien is de oude deadline van 1 februari niet losgelaten, maar is er een overgangsperiode van zes maanden ingesteld waarin toch nog Met de overgangsperiode wil de Europese Commissie verstoringen in het betalingsverkeer voorkomen. <

8 8 BOUWENDNL Februari 2014 NieuwS LOOnSPEcIAl 2014 beschikbaar De Loonspecial is er weer. Ieder jaar publiceert Bouwend Nederland in de maand januari dit handige document voor werkgevers in de bouw. Hierin staan naast de belangrijkste tarieven- en premiewijzigingen op het gebied van loon belasting, volks- en werknemersverzekeringen en bedrijfstakeneigen regelingen, ook voorbeelden van loonkosten- en nettoloonberekeningen. < Loonkosten en nettolonen bouwplaatspersoneel % procentuele mutatie per 1 januari 2014 t.o.v. 1 januari ,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 % Bekijk de Loonspecial op onze website: A B C D E Bron: Bouwend Nederland netto loonkosten Nieuwe leden Organisatie Vestigingsplaats Sectie GEMEEnTERAADS- VERKIEZInGEn Gemeenten hebben de sleutel in handen van herstel voor onze sector. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gehouden worden, voeren we als vereniging van bouw- en infraondernemers nu zelf een campagne gericht op die gemeenteraden. In speciale regionale uitgaves zetten we daarom nog eens goed neer wat Bouwend Nederland in uw regio precies wil. Ofwel: hoe de lokale overheid een beter bouw- en infrabeleid moet voeren. Onze leden, regiobestuurders en -medewerkers zetten scherp de herkenbare problemen neer, plus de noodzakelijke oplossingen. < Meer informatie: Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon B.V. Culemborg Bouw Mddelgroot Aannemingsbedrijf BEKO bv St. Willebrord Infra Klein Aannemingsbedrijf Joh. ter Maten B.V. Nieuwerkerk a/d IJssel Infra Klein Ailant Bouwtech B.V. s-gravenhage Bouw Klein Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn. Voorthuizen Bouw Klein Bouwbedrijf Derksen B.V. Loenen Gld Bouw Klein Bouwbedrijf Gerards Wijnandsrade Bouw Klein Bouwbedrijf Krijger B.V. Poortvliet Bouw Klein Bouwbedrijf Remco Broersen Waarland Bouw Klein Bouwbedrijf Schoonewille Toendeveen Bouw Klein Bouwbedrijf Van den Broek B.V. Beesd Bouw Klein BrederdanbouW Warnsveld Bouw Klein E en B Systeembouw B.V. Boekel Bouw Klein Elk Bedrijven B.V. Wijchen Bouw Klein Gebr. van den Brink Aannemingsbedrijf Bennebroek Infra Klein Heuvelman Bestratingen B.V. Lekkerkerk Infra Klein Huijbregts Infra B.V. Reusel Infra Klein Huiting Bouwbedrijf Oude Pekela Bouw Klein HW Infra Barendrecht Infra Klein J. Schoofs Bestratingen Bladel Infra Klein Jac. Knol Beheer B.V. Akkrum Bouw Klein Klever Boor- en Perstechniek B.V. Lopik Infra Klein M&K Bestratingen Kats Infra Klein Merkx-Verkerk Bouw B.V. Drunen Bouw Klein P & F Bouw Gouda Bouw Klein QBuild Holding B.V. IJsselstein Utr Bouw Middelgroot R-Bouw Overveen Bouw Klein Remco Kuijper Onderhoud BV Wateringen Bouw Klein Rob Schutten Bouw Groenlo Bouw Klein Senz Bouw Edam Bouw Klein Stratenmakersbedrijf Strada BV Hulsberg Infra Klein Timmerbedrijf Boer Middelstum Bouw Klein Trio Houtskeletbouw B.V. Haarlem Bouw Klein UAC Bouw B.V. Utrecht Bouw Klein Van Breemaat Bouw B.V. Oirschot Bouw Klein Van den Burg Bestratingen Asten Infra Klein Van Houwelingen Bouw B.V. Oud-Alblas Bouw Klein Voets Wegenbouw Loosbroek Loosbroek Infra Klein

9 NieuwS Februari 2014 BOUWENDNL 9 COLUmn JAn van TUinen bouwend nederland ADVIES: VRAGEn In 2013 PRAKTISEREnD Aanbestedingen Overige onderwerpen Bouwrecht 7% 16% 14% vragen 47% 16% Fiscale zaken Het adviesteam van Bouwend Nederland, behandelde in 2013 ruim vragen van leden. De vragen waren van zowel grote als kleine partijen en gingen over uiteenlopende onderwerpen, van CAO en aan - bestedingen tot bouw- en arbeidsrecht. Veruit de meeste vragen kwamen van MKB-Bouw, wat ook de grootste groep leden is. < Arbeidsrecht/ CAO/Sociale zekerheid Uit een enquête over de informatievoorziening van de vereniging bleek dat velen van u onze informatie het liefst digitaal ontvangen. Maar liefst 77% van de respondenten laat zich het liefst informeren door onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en nog eens 69% gebruikt onze website actief. BouwendNL en Praktijk volgen op de voet. Ook kwam uit de enquête duidelijk naar voren dat u vooral informatie over praktische bedrijfsvoering wil, gevolgd door onze ledenvoordelen en vervolgens onze lobbyinspanningen. Met die enquête in het achterhoofd, zijn we aan de slag gegaan met BouwendNL. BouwendNL is veranderd. Het blad is daarmee moderner geworden. Dat is mooi, maar dat was niet het doel. Het doel was (en is) om u nog beter te informeren. Daarom is de leesbaarheid verbeterd, zal de pen soms wat scherper zijn én wordt er meer verbinding gelegd met onze website. Wordt er gesproken over scholenbouw, dan linken we naar onze database met schoolgebouwen en hun energieprestaties. Gaat het artikel over emvi, dan linken we naar de brochure van het Aanbestedingsinstituut over Emvi, tenzij. Hiermee wordt de praktische toepasbaarheid van onze informatie verder vergroot. NIEUWHUIZEn DAAnDElS BOUW WInT DUURZAAM BOUWEn AWARD Bouwbedrijf Nieuwhuizen Daandels Bouw uit Uden won bij de uitreikingen van de Duurzaam Bouwen-awards op 3 februari de prijs voor duurzaamste bouwbedrijf. Volgens het juryrapport neemt het bedrijf van ontwerpfase tot na de oplevering duurzaamheid zeer serieus en heeft het daarmee een voorbeeldfunctie voor andere mkb ers. < Met de eerder vernieuwde website, de gepersonaliseerde ledennieuwsbrieven en met het vernieuwde BouwendNL kunnen wij u beter en meer op maat informeren. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want ook onze bijeenkomsten in het kader van brancheontwikkeling worden praktischer. Als mooi voorbeeld noem ik de Innovatie Boostcamp, waarover u elders in dit blad meer leest. Op die bijeenkomst willen we innovatieve ideeën verder helpen. Niet alleen met elkaar, maar vooral ook door daar derden bij te betrekken zoals in dit geval hypotheekverstrekker Obvion. Dat is goed, want de bouwsector en de vereniging leven niet op een eiland; we staan midden in deze maatschappij!

10 DE AGENdA VAN MAXIME W D V Z Z M Maxime maakt kennis met de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen. Namens de vakgroep aanwezig: René Beurze (links) en Guus Keusters. d W Werkbezoek lidbedrijf GMB in Opheusden d Presentatie op de jaarlijkse Asfaltdag, georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken. W Z Z M d W... d Maxime sprak op de nieuwjaarsreceptie van KNV over de noodzaak van goede infrastructuur. V Nieuwjaarsreceptie Koning Willem-Alexander in het teken van Bouwend Nederland... Z Foto: René van den Burg Z Maxime stelt vragen aan minister Blok tijdens de presentatie van het eindrapport van het actieteam Praktijktoepassing bouwbesluit van de Actieagenda Bouw. M d W d V Z Z M d W Interview met Telegraaf over lastenverzwaring voor werkgevers d Foto: Jos Haas V Bezoek BIM-center in Bunnik Z Z M D W d V Z Z

11 CAO Maand 2014 BOUWENDNL 11 CAO GAAT DIGITAAl COLUmn JOOST FiJnemAn MAnAGer AAnbeSTedinGSinSTiTuuT KOEKJE VAn EIGEn DEEG Begin februari 2014 hebben de gezamenlijke werkgeversorganisaties betrokken bij de bouw-cao de website gelanceerd. De website is vooral bedoeld om naast lidbedrijven ook de werknemers en het bredere publiek duidelijk te maken waar werkgevers op inzetten. Op de website laten we onder meer zien dat doorgaan op dezelfde weg geen optie meer is. De wereld is structureel veranderd en dat vraagt een nieuwe eigentijdse CAO. We geven op de website inzicht in het ontwikkelings traject zoals dat ons voor ogen staat en verwelkomen actieve betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Zeker nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen is de website een platform voor een informatief tegengeluid op de informatiestroom vanuit de vakbonden. Met bijvoorbeeld een flyer en informatiefilmpjes laten wij zien dat we graag zo snel mogelijk verder gaan met het nieuwbouwtraject. Ook de brochure Op weg naar een nieuwe CAO kunt u daar downloaden. Tussen-CAO De actuele situatie is dat de vakbonden eerst een tussen-cao willen om pas daarna over nieuwbouw van de collectieve arbeidsovereenkomst verder te praten. Ze willen niet vooruitlopen op het nieuwbouwtraject. Dit is voor hen niet bespreekbaar, zeker niet als het gaat om arbeidstijden. De vakbonden hechten aan een structurele loonsverhoging zonder compenserende arbeidsproductiviteitsstijging en/of loonkostendaling. Veel bedrijven staat het water tot aan de lippen. Opdrachtgevers drukken stelselmatig het prijsniveau naar beneden. In de huidige markt is volgens de werkgevers geen ruimte voor verdere loonkostenverhoging. Voor werkgevers is een tussen-cao bespreekbaar. Dit echter onder de voorwaarde dat daarin dan wel een stuk van de nieuwe wereld te zien is. We blijven volhouden dat de achterban vooral hecht aan een geheel nieuwe CAO. Op de website wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt. Werkgevers nodigen vakbonden uit hierover op korte termijn verder in gesprek te gaan. < Kijk voor actuele informatie over de CAO op: EMVI, EMVI, EMVI Wie meedoet aan aanbestedingen, zeker in het publieke domein, kan er niet omheen. Gunning mede op basis van kwaliteit, in plaats van alleen op de laagste prijs. Jarenlang hebben we ervoor geknokt om dat voor elkaar te krijgen. Want we weten allemaal dat gunnen op alleen de laagste prijs meestal in de weg staat van samenwerking. En dat innovatieve ideeën maar moeilijk van de grond komen. Maar EMVI heeft alleen zin als je er ook een echt en zinnig onderscheid door kan maken. Het systeem moet transparant en objectief zijn. In die zin is het net als bij een voetbalwedstrijd. Als de regels voor iedereen hetzelfde zijn en de scheids is onpartijdig, dan krijg je een mooie wedstrijd. Dan kan het hard tegen hard gaan, maar zal niemand klagen over de uitslag. Het verliezende team kan alleen naar zichzelf kijken en zijn conclusies trekken. Maar als de regels niet duidelijk zijn, of als de scheids een thuisfluiter blijkt, dan is er opeens niets meer aan. Dan heb je geen grip meer op de uitslag. En dat frustreert. Met onze publicatie Langs de Meetlat hebben we de opdrachtgevers een koekje van eigen deeg gegeven. Met de gegevens van het Aanbestedingsinstituut hebben we hun prestaties op aanbestedingsgebied in 2012 van een ranking voorzien. De spelregels hadden we niet gecommuniceerd. En op de ranking kon je best wat aan te merken hebben. Partijdig waren we evenwel niet: elke gemeente, provincie en rijksdienst en elk waterschap werd op dezelfde wijze beoordeeld. Partijen die hoog scoorden, waren lovend. En ze scoorden niet voor niets hoog. Maar de verliezers roerden zich fel! Onze keuzes waren niet logisch! De conclusies waren discutabel! Emoties die ik herken van discutabele EMVI-aanbestedingen. Een ervaring die deze aanbesteders aan het denken zet, zo hoop ik. Een koekje van eigen deeg dat eerst misschien een beetje bitter smaakt. Maar wie de weg naar boven vindt, zal merken dat die vol zoete koekjes ligt!

12 12 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt EMVI ALS GUnninGSCriTeriUm neemt STerK TOe EMVI-KOSTen rijzen de PAn UiT Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet op 1 april 2013 geldt het principe EMVI, tenzij. Het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is sindsdien sterk toegenomen. Op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling omdat daarmee het ongewenste gunningscriterium laagste prijs verdrongen lijkt. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Er gaat nog veel fout en dat leidt onder meer tot hoge transactiekosten en frustraties. Kortom; er zijn nog genoeg kanttekeningen bij het gebruik van EMVI te plaatsen.

13 Foto: René van den Burg THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 13 Dat er groei zit in de toepassing van EMVI toonde het EIB al eerder aan. Direct in het eerste kwartaal na de inwerkingtreding van de wet was er bij 68 procent van de openbaar aangekondigde werken sprake van EMVI als gunningscriterium. Het percentage is daarna verder gegroeid naar bijna 80 procent. In 2012 was dat nog 23 procent. Vooral de lagere overheden - gemeenten en provincies - droegen bij aan deze groei. Toepassen is echter één ding, goed toepassen is van een andere categorie. Er blijken namelijk de nodige knelpunten bij het gunnen op basis van EMVI. Zoals een onduidelijke uitvraag van de aanbesteder, onduidelijke gunningscriteria en te hoge kosten voor zowel aanbesteders als inschrijvers. De oorzaak van de hoge kosten zijn de hoeveelheid vragen naast de standaardofferte en onduidelijke communicatie over wat er nu precies van de inschrijvers verwacht wordt. Heldere uitvraag is essentieel Het is van wezenlijk belang dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft wat hij van de inschrijvers verwacht, aldus Joost Fijneman, directeur van Aanbestedingsinstituut. Het gaat bij EMVI-aanbestedingen om aanvullende wensen en de vraag welke partij de meeste van die wensen kan realiseren. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk maakt wat belangrijk is. Dat levert betere voorstellen op van de inschrijvers. Door naast de schriftelijke uitvraag ook een openbare inlichtingen bijeenkomst te beleggen kun je veel onduidelijkheid uit de wereld helpen. Rijkswaterstaat heeft daar al goede ervaringen mee opgedaan. Hoe concreter en korter de uitvraag is geformuleerd hoe beter de rest van de procedure loopt. Alle afwegingen van een opdrachtgever zouden eigenlijk op een paar A4-tjes moeten passen. Daarmee kunnen beide partijen het beste uit de voeten en worden frustraties voorkomen. > JoS HAukeS, DuSSeldorp infra, Sloop en MilieuTecHniek...DUS GEEn DIScUSSIE OVER MEERWERK! Dusseldorp heeft meegedaan in de selectieprocedure voor een plaats in het bouwteam voor het project Willemskwartier in Nijmegen. De selectieprocedure bestond uit het anoniem indienen van een plan van aanpak met een kansen- en risicodossier. Dit daagde ons uit het project volledig te doorgronden. Als je echt weet waar het over gaat, dan kun je kansen aanreiken met toegevoegde waarde en ben je in staat om specifieke risico s te signaleren. Ook onderdeel van deze op Best Value Procurement gebaseerde selectieprocedure was een interview met de kernpersoon binnen het project. Op deze wijze heeft men, op basis van alleen kwaliteit, uit meerdere experts één partij geselecteerd om deel te nemen in het bouwteam. Natuurlijk zijn we blij dat wij er als beste uitkwamen. Maar ik ben vooral gelukkig met de aanpak van de selectieprocedure. Een groot voordeel is dat het bedrijf dat het project gaat uitvoeren, al vanaf het allereerste ontwerp bij het project wordt betrokken. We werken echt samen met de opdrachtgever aan een ontwerp dat is afgestemd op de vereiste en gewenste functionaliteit. Met de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijk haalbare exploitatiekosten. De verantwoording voor de uitvoering ligt volledig bij ons als aannemer. Wij zijn vanaf het allereerste moment actief bij het proces betrokken geweest, dus geen discussie over meerwerk! Door deze bouwteam-aanpak kunnen opdrachtgever en aannemer actief kennis, ervaring en innovatieve ideeën inbrengen. Hierdoor worden het aandeel negatieve energie en faalkosten aan zowel de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de aannemer tot een minimum beperkt. En dat willen we toch allemaal. <

14 14 BOUWENDNL Maand 2014 THeMA financiën FrAnK van den HOOGen, GemeenTe NiJmeGen: GOED luisteren En VAn ElKAAR leren Nijmegen wordt door menigeen in de markt als voorbeeld genoemd waar het de omgang met EMVI betreft. Zij voert met een ruime 70 procent de lijst van gemeenten aan met het hoogste percentage EMVI-aanbestedingen. Amersfoort volgt als tweede met 55 procent. Daarnaast zet de gemeente door gerichte bundeling en samenvoeging een beperkte uitvraag in van vier A4-tjes; twee voor de risico s en twee voor de kansen. Geen uitgebreide rapporten dus die bij andere gemeenten schering en inslag zijn. Frank van de Hoogen: Er wordt ook veel voeling gehouden met de marktpartijen door middel van evaluaties. Die zijn zeer leerzaam ook voor onze eigen organisatie. Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag uit de markt om rond EMVI te blijven ontwikkelen. We maken dus geen pas op de plaats. De bewust in 2012 gestarte pilots leveren ook dankbare informatie op. Van der Hoogen is zich bewust dat de beoordeling bottom line subjectief is, maar er wordt wel veel tijd voor ingeruimd. In zijn ogen is dat niet meer dan billijk want de inschrijvers steken er ook veel tijd in. Hij stelt vast dat een objectieve EMVI minder ruimte voor de inschrijvers biedt om zich te onderscheiden. Bij een zwart-wit keuzemogelijkheid is grijs immers al niet meer aan de orde. Nijmegen is begonnen om haar aanpak regionaal te promoten. Doel is dat andere gemeenten de werkwijze omarmen waardoor het voor regionaal werkende aannemers gemakkelijker wordt om in te schrijven.

15 THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 15 > Kosten versus meerwaarde Een groot probleem bij EMVI zijn de hoge kosten die de inschrijvers moeten maken. Voor de opdrachtgever loont EMVI. Bij een aanbesteding op basis van EMVI gaat een groot aandeel van de opdrachten naar de aanbieder met de laagste prijs. De totale kosten van het aanbesteden op kwaliteit zijn daardoor beperkt tot minder dan 3 procent. De baten (uitgedrukt in de waardering van de opdrachtgever) zijn met 7 procent echter 2,4 keer zo hoog. Beschrijving gunningsprocedure: Vaak gebrekkig en onzorgvuldig Succesvol zijn bij EMVI-aanbestedingen De ondernemingen die het meest succesvol zijn bij EMVI-aanbestedingen schrijven in met een relatief hoge kwaliteit en een lage prijs. Ondernemingen die standaard deze mix aanbieden komen vaak boven drijven bij aanbestedingen. Dat betekent ook dat inschrijven met een hogere kwaliteit en een hogere prijs dan wel een lagere kwaliteit en een lagere prijs niet de opmaat is naar succes. Een andere succesfactor is ervaring: partijen die vaak meedoen, spelen het spelletje gemakkelijker. Dat maakt meteen dat EMVI-aanbestedingen juist voor MKB-bedrijven, die daar maar af en toe aan deelnemen, extra moeilijk zijn. Echter, ook hier helpt het als aanbestedende diensten eenvoudige en doordachte EMVI s opstellen. Als dat gebeurt, kan een kleine regionale partij juist ook voordeel hebben ten opzichte van een geroutineerde, landelijke partij. < PAul BrAndJeS De RAAd Bouw EMVI VERRE VAn IDEAAl Paul Brandjes, algemeen directeur van de Raad Bouw uit Katwijk heeft een heldere mening over EMVI. Ik ben er niet positief over. Vooral de hoge kosten zijn mij een doorn in het oog. Omdat je voor je presentatie punten krijgt ben je haast wel verplicht om een reclamebureau in te schakelen. Je moet de kosten eens optellen van alle inschrijvers die denken daar punten mee te kunnen scoren. Ik heb daarnaast meegemaakt dat ik uit de race viel voor de inschrijving van een brede school omdat ik alleen ervaring kon aandragen voor de bouw van een hogeschool. Absurd! De BOUw-APP Overheidsopdrachtgevers willen in toenemende mate dat opdrachtnemers werk maken van gebiedscommunicatie. Dit betekent dat de aannemer omwonenden, passanten en andere betrokkenen op de hoogte houdt van de werkzaamheden die in uitvoering zijn en die nog verricht moeten worden. De BouwApp vormt hierbij een mooie nieuwe aanvulling op de meer traditionele middelen als bouwborden en flyers. Gratis te downloaden in de App Store en Google play. EMVI, TenZiJ Meer weten Over EMVI Lees meer over emvi in de uitgave emvi, tenzij. Deze vindt u op onze website bij Publicaties : Het Aanbestedingsinstituut organiseert voor medewerkers van leden van Bouwend Nederland cursussen waarin dieper ingegaan wordt op EMVI als onderdeel van de nieuwe aanbestedingswet in de praktijk. Neem daarom contact op met het Aanbestedingsinstituut via

16 16 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt WeT LeGT betalingstermijnen vast BETAlInGSGEDRAG blijft PUnT VAn ZORG De crisis zorgt voor minder werk. Dat leidt tot moordende concurrentie en slechte prijzen. Maar als je dan een werk kunt maken is het van groot belang dat je op tijd betaald krijgt. En ook daar knelt de schoen. Ondanks een nieuwe wet waarin de betalingstermijnen helder zijn vastgelegd. Veel leden van Bouwend Nederland werken voor lagere overheden. En dus is het betalingsgedrag van gemeenten een belangrijke factor. Onderzoek toonde eerder aan dat een derde van de 403 gemeenten in ons land te laat betaalt. Dat ze wel bereid blijken om rente te betalen als ze te laat betalen mag geen excuus zijn voor dit wettelijk verboden gedrag. Het Rijk blijkt zich wel aan de wet te houden. Het betalingsgedrag van overheden is voor de Nationale Ombudsman reden geweest om een meldpunt in te richten dat tot vorige maand open was. Betalingsgedrag marktpartijen NLingenieurs deed in 2013 onderzoek naar het betalingsgedrag van schakels in hun keten. Bijna driekwart van de ingenieursbureaus blijkt last te hebben van slechter betalingsbedrag. De grootste knelpunten blijken bij aannemers en projectontwikkelaars te zitten. Ruim 57 procent van de bouwbedrijven betaalt later dan wettelijk is toegestaan. Ook wordt er door hen op voorhand in (te) veel gevallen gevraagd om een langere betalingstermijn. NieUwe wet betalingstermijnen De op 16 maart 2013 ingegane wet, die voor geheel Europa geldt, bepaalt dat er voor business-to-business binnen 30 dagen betaald moet worden, tenzij partijen een andere afspraak met elkaar hebben gemaakt. In die afspraak mag een betalingstermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Nog langer mag ook, mits duidelijk is dat geen van de betrokken partijen daar onder lijdt. Die uit zonderingen zijn er niet voor contracten met de overheid. Dan is de termijn 30 dagen. Daarvan afwijken is nagenoeg onmogelijk. 30 Wet: betalen binnen 30 dagen betalingsgedrag 11 Nederland scoort slecht met 11e plaats. Atradius zette het betalingsgedrag in achttien landen van belangrijke Europese handelspartners op een rij. 29,2% In Nederland wordt 29,2 procent van de facturen te laat betaald. Op tijd betalen: stimuleert de economie creëert werkgelegenheid VIER TIPS van FinAnCieeL informatieverstrekker GrAYdOn OM betalingsproblemen TEGEn TE GAAn 1 Screen uw opdrachtgever De Kamer van Koophandel is een 2 Breng uw geldstromen goed in kaart 3 Vraag of beding zekerheid Als het commercieel verantwoord 4 Let op de betalingstermijn Zorg voor een zo kort mogelijke goede bron. Zorg dat de investeringen zo is, vraag om een bankgarantie of betalingtermijn. Wacht niet veel mogelijk gelijk lopen met uw een bedrag in depot. langer dan strikt noodzakelijk met inkomsten. Spreek betalingster- incasseren. Maak gebruik van uw mijnen af die hierin passen. Zorg retentierecht of schort werk- dat u in Bouwcombinatie niet zaamheden op wanneer betaling achterin de rij van betalingen zit. te lang uitblijft.

17 THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 17 BAnKGArAnTieS: WEl DE lasten, niet DE baten Bankgaranties zijn een grote kostenpost voor aannemers, maar bieden een opdrachtgever nauwelijks extra zekerheid. Dat blijkt uit een nog te publiceren onderzoek dat Langman Economen uitvoerde op verzoek van Bouwend Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat door de langere looptijd van grotere projecten, de bij de toe passelijkheid van UAV en UAV-GC uit de betalingsregeling voortvloeiende betalingsachterstand, voor ten minste twee derde deel bijdraagt aan de financiële zekerheid voor de opdrachtgever. Om de financiële risico s zo klein mogelijk te houden, vragen opdrachtgevers een bankgarantie van 5% van de aanneemsom van de bouwondernemer. Dat is begrijpelijk, zegt Dick van Werven, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland. Maar in de gebruikelijke aannemings voorwaarden vindt de betaling vaak pas plaats nadat de prestatie geleverd is, waarbij bovendien vaak een betalings termijn van vier weken geldt. De opdrachtgever heeft daarmee al veel zekerheid, nog even afgezien van de mogelijkheid om betalingen op te schorten indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. Wat een bankgarantie ook bezwaarlijk maakt, is het feit dat deze na het voltooien van het werk terug gegeven moet worden aan de bank, stelt Van Werven. In de praktijk duurt het vaak te lang voordat de garantie weer boven water komt. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet meer weet waar de garantie gebleven is. De bouwondernemer heeft hier geen invloed op, terwijl tijdige teruggave belangrijk is voor het op peil houden van de liquiditeit van de onderneming. Dat grote opdrachtgevers zoals RWS en de gemeente Rotterdam zelden of nooit een beroep hebben gedaan op bankgaranties noemt Van Werven tekenend. Langman Economen doet in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen. Zo raadt het bureau aan bij een looptijd van langer dan een jaar geen garantie van 5% af te spreken, maar een garantie overeen te komen die daarna wordt afgetopt. Ook raden de onderzoekers aan dat opdrachtgevers bij projecten met een totale aanneemsom onder de afzien van een garantie. Ten slotte pleit Langman Economen voor een alternatieve regeling, waarbij de aannemer op eigen initiatief de garantie kan beëindigen en de opdrachtgever een vetorecht heeft. Zodra het rapport van Langman Economen gereed is, wordt het gepubliceerd op <

18 18 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt DO S

19 Foto: René van den Burg THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 19 FAiLLiSSemenT blijft met TAbOe OmGeven En DOnT S In ZWAAR WEER Serena Scholte van de Feniksgroep, die ondernemers in de aanloop naar, tijdens en na het faillissement bijstaat stelt dat naast de huidige wet ook de manier van denken over faillissementen uit het stenen tijdperk stamt en nodig aanpassing verdient. Feit is dat er anno 2014 weinig aandacht is om de procesgang rondom een faillissement te verbeteren. Er is geen vastgestelde tijdsduur waarbinnen een faillissement afgewikkeld moet zijn. Curators laten zich per uur betalen dus mag van hen ook geen drang tot snelle afwikkeling verwacht worden. Zo n drie tot zes procent van alle faillissementen is het gevolg van bewust frauduleus handelen. Dat kleine percentage heeft invloed hoe er naar alle andere wordt gekeken. Het advies van Scholte is om, als er zwaar weer dreigt, zo snel mogelijk een goed objectief klankbord te zoeken. Een die naast je gaat staan en de zaken kan bekijken zonder gehinderd te zijn door de emoties die je zelf ongetwijfeld hebt. Ga niet in de ontkenningsstand. Want doe je dat te lang dan steven je rechtstreeks en snel af op een faillissement. En is die een feit dan is het einde verhaal en heb je niets meer te vertellen. Probeer de regie in handen te houden. Dan kan je de schade beperken. Geef je niet over aan navelstaren maar treed naar buiten en geef op doordachte wijze inzicht in de situatie naar degenen waar je zaken mee doet. Stel je ook open op naar collega s. Dat je dan hoort dat het bij hen ook zwaar weer is lost jouw probleem niet op maar geeft wel lucht aan het mogelijke isolement dat je ervaart. Informeer zelf je klanten. Denk niet dat een investerende bank een meedenkende partner is die jouw problemen gaat oplossen. Zo liggen de verhoudingen niet in zwaar weer. Let voortdurend op je timing en kom op tijd in actie. Ik raad ondernemers aan om zwaar weer jaarlijks op de agenda te zetten. Ook en juist als het ze voor de wind gaat. Als je lekker aan het ondernemen bent heb je de juiste energie om helder na te denken. Ook over de meeste gewenste exit strategie. Daar hoort ook bij of je denkt te stoppen of een doorstart te maken. Als jouw onderneming bezig is op de klippen te lopen heb je zo veel aan je hoofd en ben je zo moe dat helder nadenken over de beste strategie vrijwel onmogelijk is. Waardevolle leerervaring Een van de belangrijkste ankerpunten in moeilijke tijden is de eigen partner. Die heeft per definitie het beste met je voor en heeft vaak een helderder beeld van de situatie en de consequenties. Het komt regelmatig voor dat ondernemers het personeel nog net kunnen betalen maar zichzelf al jaren niet meer. Dat weet het thuisfront maar al te goed. Het is niet voor niets dat investeerders die geld willen lenen aan een ondernemer die na zijn faillissement plannen voor een doorstart heeft, zeker willen weten of de partner dat ziet zitten. Uit ervaring zeg ik dat een faillissement een waardevolle leerervaring is die ondernemers sterker maakt. < Harry Braam: ZO frustrerend Een uitspraak van de Raad van Arbitrage die mij in het ongelijk stelde heeft de bal aan het rollen gebracht. Iets tekenen dat je niet kunt nakomen betekent dat je privé ook aansprakelijk bent. Dat bracht mij en mijn bedrijf Berntsen en Braam op een hellend vlak. Toen de bank hun geloof van de ene op de andere dag opzegde, was het gebeurd. Net na het faillissement ontliepen mensen me alsof ik een besmettelijke ziekte had. Ik heb dreigementen gekregen en eerlijk gezegd keek ik om me heen als ik me buiten bevond. Als er in de boedel veel geld zit, heeft de curator geen haast en duurt de procedure maar voort. Je wilt adviezen inwinnen hoe er uit te komen maar je hebt er het geld niet voor. Dat is zo frustrerend. Aankloppen bij de bank om iets nieuws te beginnen bleek onmogelijk. In augustus 2013 heeft de rechtbank de uitspraak van de Raad weliswaar nietig verklaard maar daarmee is de kous nog niet af. Ik heb van die periode ook heel veel geleerd, bijvoorbeeld op juridisch gebied. Ik heb mijn verhaal ook verteld op vergaderingen. Dat werd door mijn collega s zeer gewaardeerd. Een wijze les is om altijd open te zijn. Heb ik steeds gedaan. Ook thuis. Wilbert Hettinga: ik Heb GedAAn wat ik KOn In januari 2013 werd het faillissement een feit van Bouw- en Aannemersbedrijf Bekooy te Leiden. Een hard gelag voor Wilbert Hettinga en zijn 14 medewerkers waarvan de helft al 25 jaar aan het bedrijf was verbonden. Het uitblijven van voldoende orders deed het bedrijf de das om. Omdat de situatie uitzichtloos was, moest ik begin 2012 ontslag aanvragen voor een groot deel van mijn medewerkers. Eind mei kreeg ik te horen dat het UWV hier niet in mee ging. Omdat voor de lopende werken alle verplichtingen waren voldaan en ik bewust geen nieuwe ben aangegaan heb ik na de zomer het personeel naar huis gestuurd en een nieuwe aanvraag gedaan bij het UWV. Die werd wel gehonoreerd. Ik heb de leveranciers en de onderaannemers gemeld dat ze allemaal hun geld zouden krijgen en dat is ook gebeurd. Mijn collega s betuigden adhesie. Over het handelen van de curator ben ik niet te spreken. Ik werd arrogant aan de zijlijn gehouden. Ik heb mij in het hele proces niet verstopt. Heb zelfs mijn bestuurlijke werk binnen Bouwend Nederland gedurende de procedure voortgezet.

20 20 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën ALTernATieve FinAnCierinG CROWDfUnDInG VOOR DE bouw Maak het sexy, maar verwachtgeen wonderen Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? Directeur Carlo van der Weg van bedrijfsfinancier Credion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via internet, het zogenoemde crowdfunding. Dat kan ook voor bouwondernemingen interessant zijn, maar hij zegt ook eerlijk: crowdfunding is geen wondermiddel en kom je met lege handen, dan gaat het sowieso niet.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG

Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. Jos van Alphen Bijeenkomst IPG Slimmer werken met gunning op Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding Jos van Alphen Bijeenkomst IPG 7-12-2016 Evaluatie Aanbestedingswet Lasten Aanbestedende diensten: Goedkoper: Gebruik elektronische middelen

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Resultaten Aanbestedingsanalyse 2010

Resultaten Aanbestedingsanalyse 2010 Resultaten Aanbestedingsanalyse 2010 Ten geleide Jaarlijks publiceert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, kortweg Aanbestedingsinstituut, de resultaten van haar analyse van alle openbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008

Notitie. Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008 Notitie Betreft: Resultaten Aanbestedingsregistratie 2008 In 2008 zijn ruim 2000 aanbestedingen geregistreerd. De analyse van de resultaten wijst uit dat er geen wezenlijke verschillen zijn in vergelijking

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw)

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) EMVI - GOW Gunnen op waarde (GOW) betekent Gunnen op laagste Evaluatieprijs = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) Marktdag aanbesteden Rivierenland Maurik 2016-11-24 1 Hoe kunnen we de EMVIpraktijk verbeteren?

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

BEST VALUE TOTAAL. Van vechten naar samenwerken. Frank van den Hoogen Senior Adviseur Kosten en Contracten. Roel Hermans Projectleider

BEST VALUE TOTAAL. Van vechten naar samenwerken. Frank van den Hoogen Senior Adviseur Kosten en Contracten. Roel Hermans Projectleider Marktdag Aanbesteden regio Zuid-Oost 29 mei 2017 BEST VALUE TOTAAL Van vechten naar samenwerken Frank van den Hoogen Senior Adviseur Kosten en Contracten Roel Hermans Projectleider De aanleiding 80 meerwerk

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw 2 e druk mr. S.J.H. Rutten Voorwoord De eerste druk van dit boek is door praktijk en in de literatuur met grote instemming ontvangen. In de recensie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit l1z Stappenplan Social Trade Circuit Hoe start u een community? U bent een netwerk van bedrijven, een aantal individuen, of een groep die wil samenwerken met anderen om een @nder soort geld te bouwen.

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 AUTOFINANCIERING DS BETAALPLAN Altijd een passend financieringsvoorstel U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Aanbesteding anno 2014

Aanbesteding anno 2014 Aanbesteding anno 2014 Facts & figures over ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt Aanbesteding 2014 Zoetermeer, 26 november 2014 1 Inleiding Inleiding Welke veranderingen heeft de aanbestedingswet teweeggebracht?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging Memo Datum: 15-5-2015 Onderwerp: Ter attentie van: Betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen al dan niet in combinatie met alternatieve aanbestedingsmethoden (afdoening

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

UTRECHT 22 november 2016 AM Branchedag. Actuele ontwikkelingen. Willem-H. Haasnoot Jurjen Oosterbaan Martinius

UTRECHT 22 november 2016 AM Branchedag. Actuele ontwikkelingen. Willem-H. Haasnoot Jurjen Oosterbaan Martinius UTRECHT 22 november 2016 AM Branchedag Actuele ontwikkelingen Willem-H. Haasnoot Jurjen Oosterbaan Martinius 1 Thema vandaag: Stay Tuned Betekenis via Google: - Blijf luisteren - Blijf kijken - Blijf hangen

Nadere informatie

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)?

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)? DE BESTE BVP-PLANNEN Wat betekent een Best Value (Procurement)? Even voorstellen 1. Martijn van Verseveld 2. Hoofddocent bij CursusBVP.nl 3. Werkzaam bij Inter Tender Consult 4. EMVI- en BVP-coördinator

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Meer kredietruimte èn meer zekerheid

Meer kredietruimte èn meer zekerheid Meer kredietruimte èn meer zekerheid Het Woningborg-certificaat zakelijk biedt bouwondernemingen meer financiële ruimte Zakelijke opdrachtgevers, zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan. U kunt zich dan bezig houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Beter leven, meer plezier

Beter leven, meer plezier Rob van Ginkel Training en Coaching Beter leven, meer plezier NLP strategieën voor een leven met plezier Inhoudsopgave Wat is NLP...3 De logica van angst...3 Vrijkomen van angst...3 Negatieve gevoelens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

Zo werkt het voor kopers

Zo werkt het voor kopers Uw nieuwe huis aankopen voor een realistische prijs! Zo werkt het voor kopers sadasd De zeven voordelen van InternetBieden.nl 1. Marktconforme prijzen: het belang van kopers én verkopers 2. Aantrekkelijke

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Gemeenten Achterhoek/Liemers

Gemeenten Achterhoek/Liemers Meldpunt Aanbestedingen van Werken Kader Het Meldpunt is een initiatief van Bouwend Nederland afdelingen Achterhoek Liemers en de Gemeenten in de Achterhoek-Liemers om de toepassing van normaal fatsoenlijk

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie