Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014"

Transcriptie

1 Ledenmagazine van Bouwend Nederland Februari 2014 THEMA FINaNCIËN ALS DE BaNK NEE ZEGT HOE houden WE DE BOUW BETaaLBaaR?

2 2 BOUWENDNL Februari 2014 InHoud in dit nummer 14 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT EMVI ALS vergunnings- CriTeriUm neemt STerK TOe Er gaat nog veel fout en dat leidt tot onder meer hoge transactiekosten en frustraties. Kortom, er zijn nog genoeg kanttekeningen bij het gebruik van EMVI te plaatsen. Meer...> 18 DO S En DOnT S In ZWAAR WEER faillissement blijft MeT TAboe omgeven De huidige wet én de manier van denken over faillisse menten stammen uit het stenen tijdperk en verdienen nodig een aanpassing. Aldus Serena Scholte van de Feniksgroep. Meer...> BouwendNL is het verenigings magazine van Bouwend Nederland. In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. EN VERDER... 4 BOUW In BEElD 6 nieuws 8 BOUW IN BEELD 10 DE AGEnDA VAn MAXIME 11 CAO GAAT DIGITAAl 12 EMVI-KOSTEn RIJZEn DE PAn UIT 16 betalingsgedrag blijft PUnT VAn AAnDAcHT 17 BAnKGARAnTIES: WEl DE lasten, niet DE baten

3 InHoud Februari 2014 BOUWENDNL 3 COLUmn maxime verhagen THEMA FINaNCIËN NEDERlAnD IS niet Af 20 crowdfunding VOOR DE bouw ALTernATieve FinAnCierinG Maak het sexy, maar verwacht geen wonderen. Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? Directeur Carlo van der Weg van bedrijfsfinancier Credion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via internet, het zogenoemde crowdfunding. Meer...> 22 BIJZOnDER beheer: beter WORDEn OP DE InTEnSIVE care? 23 EEn VRAAG UIT DE PRAKTIJK 24 bottom UP, KORTE lijnen 26 beter begrijpen, beter UITlEGGEn 27 OOGKlEPPEn WEG: InnOVATIE boost camp 28 BOUW In BEElD 30 bijeenkomsten REGIO S Steeds vaker proef ik in Den Haag de teneur van Nederland is af. Dus we kunnen allemaal rustig achteroverleunen in onze energie-neutrale woning, wetende dat we nooit te laat op het werk of op afspraken zijn wegens files of gestremde treinen? Wetende dat dijken, straten, snelwegen en fietspaden in prima staat zijn? Dat onze ouderen in huizen wonen die volledig aangepast zijn aan hun zorgvragen nu en in de toekomst? Nederland is niet af! De behoefte aan nieuwe woningen, gezonde scholen, moderne zorginstellingen en voldoende en goed onderhouden infrastructuur blijft onverminderd groot. Als ondernemers en als gewone burgers willen we dag in, dag uit verzekerd zijn van goede rijkswegen en snelle spoorverbindingen. En van een gegarandeerde reistijd. En ook regionaal geldt dat. We willen goede provinciale wegen en een lokale infrastructuur die voldoet, qua capaciteit en kwaliteit. Onze nationale economische kracht hangt er vanaf. Ons ondernemings vermogen en onze groeiperspectieven hangen er vanaf, juist nu we uit de recessie krabbelen en de magere jaren van de crisis achter ons laten. Er zijn gelukkig al lokale overheden die de handschoen oppakken en echt werk maken van het op orde krijgen van hun conditie, zowel maatschappelijk als economisch. Als voorbeeld noem ik de provincie Overijssel, die begin dit jaar bekend maakte gemeenten te helpen door probleemgronden van hen op te kopen. Het Overijsselse voorstel om gemeenten tegen boekwaarde van hun overtollige grond af te helpen via een speciaal Grondfonds zorgt ervoor dat gemeenten het financieel gemakkelijker krijgen en daardoor kunnen blijven investeren. Provinciale reserves kunnen hier prima voor worden ingezet, zonder dat dit ten koste gaat van structurele investeringen in infrastructuur en bouw. Ik hoop dat zij het voorbeeld gaan vormen voor iedereen die ook beseft dat Nederland niet af is. Er is nog zóveel te doen!

4 BOUW RESTAURATIE MOnUMEnTAAl KAnTOORPAnD, nijmegen De voormalige Vrijmetselaarsloge Sint-Lodewijk aan de Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen is in de oorspronkelijke staat gerenoveerd. Het uit 1898 daterende rijksmonument is daarbij voorzien van alle gemakken van een modern kantoorgebouw, zoals akoestische Gyproc-wanden, een geautomatiseerd luchtzuiveringssysteem en businessunits voor verhuur. Bekijk de video op Youtube: Bouw in beeld: restauratie Vrijmetselaarsloge Nijmegen

5 in beeld OPdrACHTGever Van Bergen cs Accountants en Belastingadviseurs ArCHiTeCT Virtus COnTrACT Regiebasis COnSTrUCTeUr Omnis Bouwadvies BOUwer Bouwbedrijf Lelieveldt BV BOUwTiJd 2 jaar Foto: René van den Burg

6 6 BOUWENDNL Februari 2014 NieuwS PO-RAAD OnDERScHRIJfT ScHOlEnOnDERZOEK De besturen van het primair onderwijs (PO-raad) kunnen zich prima vinden in een oproep van Bouwend Nederland om een kwaliteitskader op te stellen voor bestaande schoolgebouwen. De PO-Raad heeft al eerder voorstellen gedaan voor zo n kader en is daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geld dat bedoeld is voor huisvesting, moet daar ook aan worden uitgegeven, vindt de Raad. Ze pleit er al langer voor om het scholen makkelijker te maken te renoveren. Ook wil de PO-Raad met Bouwend Nederland praten over de problemen. Aanleiding voor dit alles was een onderzoek dat het EIB voor Bouwend Nederland heeft uit gevoerd. Ons land telt ongeveer schoolgebouwen, waarvan voor primair onderwijs. Het onderzoek toont aan dat minder dan 7 procent van de scholen een energielabel heeft. Daarvan heeft driekwart energielabel C of lager, één op de 4 heeft zelfs het G-label. PO-Raad: Schoolgebouwen zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud. Dat betekent dat zij gedateerd zijn als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en modern onderwijs. Les krijgen in niet goed onderhouden en gedateerde schoolgebouwen heeft negatieve gevolgen op de schoolprestaties van leerlingen. Bouwend Nederland pleit daarom voor een kwaliteitskader, waarin de minimale eisen verwoord staan waar een school gebouw aan moet voldoen. Het uitgangspunt is om alle schoolgebouwen op z n minst in een kwaliteitsstaat van eind jaren 90/ begin 2000 te brengen. Dit sluit mooi aan op de eerdere oproep van Maxime Verhagen om te zorgen dat de schoolgebouwen die nu nog het energielabel G hebben, minimaal op te waarderen naar het C-label. Bouwend Nederland heeft voor haar leden een handige database, waarin alle onderwijsgebouwen staan met daarbij hun locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel. Inmiddels is deze lijst geactualiseerd met de contactgegevens van alle school besturen. Verhagen: Hiermee kunnen onze leden zelf actief scholen benaderen en met hen slimme voorstellen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming bedenken. Als gemeente, schoolbestuur en bouwbedrijven slim samen werken dan kunnen we de komende jaren een enorme kwaliteitsslag maken. < Bekijk de informatie op onze besloten scholendatabase: DAG VAn DE BOUW: DOE MEE! SEcTOR PlAn ASScHER Uw bouwlocatie is normaal niet open voor publiek. Op de Dag van de Bouw kunt u uw locatie openstellen en iedereen laten zien tot welke hoogstandjes uw onderneming en uw medewerkers in staat zijn. Deze open dag biedt een uitstekend platform om aandacht te vragen voor, en stil te staan bij de positieve kanten van onze sector. Met de Dag van de Bouw kunt u de buurt betrekken bij uw project, uw klantenkring bedienen en vergroten, jongeren enthousiast maken voor uw bedrijf en stakeholders laten zien waartoe uw bedrijf in staat is. Meld uw project aan via dagvandebouw.nl < Bouwend Nederland is blij dat Minister Asscher via een beschikking de nodige helderheid schept voor het Sectorplan bouw & infra. Maxime Verhagen: Die helderheid is nodig, want het zal helaas nog lang duren voordat de werkgelegenheid in de sector weer op een fatsoenlijk niveau staat. Tot dan is het van groot belang werkgelegenheid en vakmanschap te behouden. Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben enige tijd geleden hun Sectorplan bouw & infra aan Asscher aangeboden. Met dat plan moet banenverlies in de sector zoveel mogelijk beperkt worden. Onder andere via de begeleiding van werknemers naar ander werk, via omscholing en het scheppen van leerwerkplekken. De maatregelen werden bekrachtigd met de beschikking van de minister. Verhagen: Het beste middel voor werk in de bouw- en infrasector is natuurlijk een stijging van het aantal orders, groot en klein. Maar tot het zo ver is, moeten we met realisme samen alles doen om het tij van werkloosheid te keren. De afgelopen jaren zijn in de bouwsector ruim banen verloren gegaan. <

7 Illustratie: DUS Architects NieuwS Februari 2014 BOUWENDNL 7 HEIJMAnS In 3D PRInTEn Heijmans stapt in het project van DUS Architects om met behulp van een 3D-printer een grachtenpand te bouwen. Ook lijmproducent Henkel en de gemeente Amsterdam hebben zich als partner aan het project verbonden. Samen willen zij serieus werk maken van het eerste 3D-geprinte pand ter wereld en de mogelijkheden van deze techniek voor de woningmarkt en bouw onderzoeken. De bijdrage van Heijmans bestaat uit bouwkundige kennis en de inrichting en logistiek van de bouwplaats. Onze over tuiging is dat 3D-printen enorme veranderingen teweeg gaat brengen, zoals je nu al ziet in bijvoorbeeld de metaalsector en de medische wereld, aldus Heijmans-directeur Math Domen. Wij geloven dat ook de woningmarkt en bouw meer toe gaan naar on demand oplossingen. < IBAN later BH 56 Country code Check digit AAAA Bank identifier Existing Account number De invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA wordt uitgesteld tot 1 augustus. Dat betekent dat bedrijven en consumenten pas later verplicht hoeven over te stappen op IBAN-rekeningnummers. De eurocommissaris waarschuwt dat de invoering van betalingen via IBAN niet nog een keer zal worden uitgesteld. betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen. De invoering van SEPA moet grensoverschrijdend betalingsverkeer makkelijker maken. Een van de belangrijkste onderdelen van dat Europese betalingssysteem is de IBAN-code. IBAN-rekeningnummers zijn geldig voor de hele eurozone en bestaan uit 18 letters en cijfers. Formeel gezien is de oude deadline van 1 februari niet losgelaten, maar is er een overgangsperiode van zes maanden ingesteld waarin toch nog Met de overgangsperiode wil de Europese Commissie verstoringen in het betalingsverkeer voorkomen. <

8 8 BOUWENDNL Februari 2014 NieuwS LOOnSPEcIAl 2014 beschikbaar De Loonspecial is er weer. Ieder jaar publiceert Bouwend Nederland in de maand januari dit handige document voor werkgevers in de bouw. Hierin staan naast de belangrijkste tarieven- en premiewijzigingen op het gebied van loon belasting, volks- en werknemersverzekeringen en bedrijfstakeneigen regelingen, ook voorbeelden van loonkosten- en nettoloonberekeningen. < Loonkosten en nettolonen bouwplaatspersoneel % procentuele mutatie per 1 januari 2014 t.o.v. 1 januari ,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 % Bekijk de Loonspecial op onze website: A B C D E Bron: Bouwend Nederland netto loonkosten Nieuwe leden Organisatie Vestigingsplaats Sectie GEMEEnTERAADS- VERKIEZInGEn Gemeenten hebben de sleutel in handen van herstel voor onze sector. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gehouden worden, voeren we als vereniging van bouw- en infraondernemers nu zelf een campagne gericht op die gemeenteraden. In speciale regionale uitgaves zetten we daarom nog eens goed neer wat Bouwend Nederland in uw regio precies wil. Ofwel: hoe de lokale overheid een beter bouw- en infrabeleid moet voeren. Onze leden, regiobestuurders en -medewerkers zetten scherp de herkenbare problemen neer, plus de noodzakelijke oplossingen. < Meer informatie: Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon B.V. Culemborg Bouw Mddelgroot Aannemingsbedrijf BEKO bv St. Willebrord Infra Klein Aannemingsbedrijf Joh. ter Maten B.V. Nieuwerkerk a/d IJssel Infra Klein Ailant Bouwtech B.V. s-gravenhage Bouw Klein Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Pater & Zn. Voorthuizen Bouw Klein Bouwbedrijf Derksen B.V. Loenen Gld Bouw Klein Bouwbedrijf Gerards Wijnandsrade Bouw Klein Bouwbedrijf Krijger B.V. Poortvliet Bouw Klein Bouwbedrijf Remco Broersen Waarland Bouw Klein Bouwbedrijf Schoonewille Toendeveen Bouw Klein Bouwbedrijf Van den Broek B.V. Beesd Bouw Klein BrederdanbouW Warnsveld Bouw Klein E en B Systeembouw B.V. Boekel Bouw Klein Elk Bedrijven B.V. Wijchen Bouw Klein Gebr. van den Brink Aannemingsbedrijf Bennebroek Infra Klein Heuvelman Bestratingen B.V. Lekkerkerk Infra Klein Huijbregts Infra B.V. Reusel Infra Klein Huiting Bouwbedrijf Oude Pekela Bouw Klein HW Infra Barendrecht Infra Klein J. Schoofs Bestratingen Bladel Infra Klein Jac. Knol Beheer B.V. Akkrum Bouw Klein Klever Boor- en Perstechniek B.V. Lopik Infra Klein M&K Bestratingen Kats Infra Klein Merkx-Verkerk Bouw B.V. Drunen Bouw Klein P & F Bouw Gouda Bouw Klein QBuild Holding B.V. IJsselstein Utr Bouw Middelgroot R-Bouw Overveen Bouw Klein Remco Kuijper Onderhoud BV Wateringen Bouw Klein Rob Schutten Bouw Groenlo Bouw Klein Senz Bouw Edam Bouw Klein Stratenmakersbedrijf Strada BV Hulsberg Infra Klein Timmerbedrijf Boer Middelstum Bouw Klein Trio Houtskeletbouw B.V. Haarlem Bouw Klein UAC Bouw B.V. Utrecht Bouw Klein Van Breemaat Bouw B.V. Oirschot Bouw Klein Van den Burg Bestratingen Asten Infra Klein Van Houwelingen Bouw B.V. Oud-Alblas Bouw Klein Voets Wegenbouw Loosbroek Loosbroek Infra Klein

9 NieuwS Februari 2014 BOUWENDNL 9 COLUmn JAn van TUinen bouwend nederland ADVIES: VRAGEn In 2013 PRAKTISEREnD Aanbestedingen Overige onderwerpen Bouwrecht 7% 16% 14% vragen 47% 16% Fiscale zaken Het adviesteam van Bouwend Nederland, behandelde in 2013 ruim vragen van leden. De vragen waren van zowel grote als kleine partijen en gingen over uiteenlopende onderwerpen, van CAO en aan - bestedingen tot bouw- en arbeidsrecht. Veruit de meeste vragen kwamen van MKB-Bouw, wat ook de grootste groep leden is. < Arbeidsrecht/ CAO/Sociale zekerheid Uit een enquête over de informatievoorziening van de vereniging bleek dat velen van u onze informatie het liefst digitaal ontvangen. Maar liefst 77% van de respondenten laat zich het liefst informeren door onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en nog eens 69% gebruikt onze website actief. BouwendNL en Praktijk volgen op de voet. Ook kwam uit de enquête duidelijk naar voren dat u vooral informatie over praktische bedrijfsvoering wil, gevolgd door onze ledenvoordelen en vervolgens onze lobbyinspanningen. Met die enquête in het achterhoofd, zijn we aan de slag gegaan met BouwendNL. BouwendNL is veranderd. Het blad is daarmee moderner geworden. Dat is mooi, maar dat was niet het doel. Het doel was (en is) om u nog beter te informeren. Daarom is de leesbaarheid verbeterd, zal de pen soms wat scherper zijn én wordt er meer verbinding gelegd met onze website. Wordt er gesproken over scholenbouw, dan linken we naar onze database met schoolgebouwen en hun energieprestaties. Gaat het artikel over emvi, dan linken we naar de brochure van het Aanbestedingsinstituut over Emvi, tenzij. Hiermee wordt de praktische toepasbaarheid van onze informatie verder vergroot. NIEUWHUIZEn DAAnDElS BOUW WInT DUURZAAM BOUWEn AWARD Bouwbedrijf Nieuwhuizen Daandels Bouw uit Uden won bij de uitreikingen van de Duurzaam Bouwen-awards op 3 februari de prijs voor duurzaamste bouwbedrijf. Volgens het juryrapport neemt het bedrijf van ontwerpfase tot na de oplevering duurzaamheid zeer serieus en heeft het daarmee een voorbeeldfunctie voor andere mkb ers. < Met de eerder vernieuwde website, de gepersonaliseerde ledennieuwsbrieven en met het vernieuwde BouwendNL kunnen wij u beter en meer op maat informeren. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want ook onze bijeenkomsten in het kader van brancheontwikkeling worden praktischer. Als mooi voorbeeld noem ik de Innovatie Boostcamp, waarover u elders in dit blad meer leest. Op die bijeenkomst willen we innovatieve ideeën verder helpen. Niet alleen met elkaar, maar vooral ook door daar derden bij te betrekken zoals in dit geval hypotheekverstrekker Obvion. Dat is goed, want de bouwsector en de vereniging leven niet op een eiland; we staan midden in deze maatschappij!

10 DE AGENdA VAN MAXIME W D V Z Z M Maxime maakt kennis met de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen. Namens de vakgroep aanwezig: René Beurze (links) en Guus Keusters. d W Werkbezoek lidbedrijf GMB in Opheusden d Presentatie op de jaarlijkse Asfaltdag, georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken. W Z Z M d W... d Maxime sprak op de nieuwjaarsreceptie van KNV over de noodzaak van goede infrastructuur. V Nieuwjaarsreceptie Koning Willem-Alexander in het teken van Bouwend Nederland... Z Foto: René van den Burg Z Maxime stelt vragen aan minister Blok tijdens de presentatie van het eindrapport van het actieteam Praktijktoepassing bouwbesluit van de Actieagenda Bouw. M d W d V Z Z M d W Interview met Telegraaf over lastenverzwaring voor werkgevers d Foto: Jos Haas V Bezoek BIM-center in Bunnik Z Z M D W d V Z Z

11 CAO Maand 2014 BOUWENDNL 11 CAO GAAT DIGITAAl COLUmn JOOST FiJnemAn MAnAGer AAnbeSTedinGSinSTiTuuT KOEKJE VAn EIGEn DEEG Begin februari 2014 hebben de gezamenlijke werkgeversorganisaties betrokken bij de bouw-cao de website gelanceerd. De website is vooral bedoeld om naast lidbedrijven ook de werknemers en het bredere publiek duidelijk te maken waar werkgevers op inzetten. Op de website laten we onder meer zien dat doorgaan op dezelfde weg geen optie meer is. De wereld is structureel veranderd en dat vraagt een nieuwe eigentijdse CAO. We geven op de website inzicht in het ontwikkelings traject zoals dat ons voor ogen staat en verwelkomen actieve betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Zeker nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen is de website een platform voor een informatief tegengeluid op de informatiestroom vanuit de vakbonden. Met bijvoorbeeld een flyer en informatiefilmpjes laten wij zien dat we graag zo snel mogelijk verder gaan met het nieuwbouwtraject. Ook de brochure Op weg naar een nieuwe CAO kunt u daar downloaden. Tussen-CAO De actuele situatie is dat de vakbonden eerst een tussen-cao willen om pas daarna over nieuwbouw van de collectieve arbeidsovereenkomst verder te praten. Ze willen niet vooruitlopen op het nieuwbouwtraject. Dit is voor hen niet bespreekbaar, zeker niet als het gaat om arbeidstijden. De vakbonden hechten aan een structurele loonsverhoging zonder compenserende arbeidsproductiviteitsstijging en/of loonkostendaling. Veel bedrijven staat het water tot aan de lippen. Opdrachtgevers drukken stelselmatig het prijsniveau naar beneden. In de huidige markt is volgens de werkgevers geen ruimte voor verdere loonkostenverhoging. Voor werkgevers is een tussen-cao bespreekbaar. Dit echter onder de voorwaarde dat daarin dan wel een stuk van de nieuwe wereld te zien is. We blijven volhouden dat de achterban vooral hecht aan een geheel nieuwe CAO. Op de website wordt duidelijk gemaakt wat hiermee bedoeld wordt. Werkgevers nodigen vakbonden uit hierover op korte termijn verder in gesprek te gaan. < Kijk voor actuele informatie over de CAO op: EMVI, EMVI, EMVI Wie meedoet aan aanbestedingen, zeker in het publieke domein, kan er niet omheen. Gunning mede op basis van kwaliteit, in plaats van alleen op de laagste prijs. Jarenlang hebben we ervoor geknokt om dat voor elkaar te krijgen. Want we weten allemaal dat gunnen op alleen de laagste prijs meestal in de weg staat van samenwerking. En dat innovatieve ideeën maar moeilijk van de grond komen. Maar EMVI heeft alleen zin als je er ook een echt en zinnig onderscheid door kan maken. Het systeem moet transparant en objectief zijn. In die zin is het net als bij een voetbalwedstrijd. Als de regels voor iedereen hetzelfde zijn en de scheids is onpartijdig, dan krijg je een mooie wedstrijd. Dan kan het hard tegen hard gaan, maar zal niemand klagen over de uitslag. Het verliezende team kan alleen naar zichzelf kijken en zijn conclusies trekken. Maar als de regels niet duidelijk zijn, of als de scheids een thuisfluiter blijkt, dan is er opeens niets meer aan. Dan heb je geen grip meer op de uitslag. En dat frustreert. Met onze publicatie Langs de Meetlat hebben we de opdrachtgevers een koekje van eigen deeg gegeven. Met de gegevens van het Aanbestedingsinstituut hebben we hun prestaties op aanbestedingsgebied in 2012 van een ranking voorzien. De spelregels hadden we niet gecommuniceerd. En op de ranking kon je best wat aan te merken hebben. Partijdig waren we evenwel niet: elke gemeente, provincie en rijksdienst en elk waterschap werd op dezelfde wijze beoordeeld. Partijen die hoog scoorden, waren lovend. En ze scoorden niet voor niets hoog. Maar de verliezers roerden zich fel! Onze keuzes waren niet logisch! De conclusies waren discutabel! Emoties die ik herken van discutabele EMVI-aanbestedingen. Een ervaring die deze aanbesteders aan het denken zet, zo hoop ik. Een koekje van eigen deeg dat eerst misschien een beetje bitter smaakt. Maar wie de weg naar boven vindt, zal merken dat die vol zoete koekjes ligt!

12 12 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt EMVI ALS GUnninGSCriTeriUm neemt STerK TOe EMVI-KOSTen rijzen de PAn UiT Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet op 1 april 2013 geldt het principe EMVI, tenzij. Het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is sindsdien sterk toegenomen. Op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling omdat daarmee het ongewenste gunningscriterium laagste prijs verdrongen lijkt. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Er gaat nog veel fout en dat leidt onder meer tot hoge transactiekosten en frustraties. Kortom; er zijn nog genoeg kanttekeningen bij het gebruik van EMVI te plaatsen.

13 Foto: René van den Burg THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 13 Dat er groei zit in de toepassing van EMVI toonde het EIB al eerder aan. Direct in het eerste kwartaal na de inwerkingtreding van de wet was er bij 68 procent van de openbaar aangekondigde werken sprake van EMVI als gunningscriterium. Het percentage is daarna verder gegroeid naar bijna 80 procent. In 2012 was dat nog 23 procent. Vooral de lagere overheden - gemeenten en provincies - droegen bij aan deze groei. Toepassen is echter één ding, goed toepassen is van een andere categorie. Er blijken namelijk de nodige knelpunten bij het gunnen op basis van EMVI. Zoals een onduidelijke uitvraag van de aanbesteder, onduidelijke gunningscriteria en te hoge kosten voor zowel aanbesteders als inschrijvers. De oorzaak van de hoge kosten zijn de hoeveelheid vragen naast de standaardofferte en onduidelijke communicatie over wat er nu precies van de inschrijvers verwacht wordt. Heldere uitvraag is essentieel Het is van wezenlijk belang dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft wat hij van de inschrijvers verwacht, aldus Joost Fijneman, directeur van Aanbestedingsinstituut. Het gaat bij EMVI-aanbestedingen om aanvullende wensen en de vraag welke partij de meeste van die wensen kan realiseren. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk maakt wat belangrijk is. Dat levert betere voorstellen op van de inschrijvers. Door naast de schriftelijke uitvraag ook een openbare inlichtingen bijeenkomst te beleggen kun je veel onduidelijkheid uit de wereld helpen. Rijkswaterstaat heeft daar al goede ervaringen mee opgedaan. Hoe concreter en korter de uitvraag is geformuleerd hoe beter de rest van de procedure loopt. Alle afwegingen van een opdrachtgever zouden eigenlijk op een paar A4-tjes moeten passen. Daarmee kunnen beide partijen het beste uit de voeten en worden frustraties voorkomen. > JoS HAukeS, DuSSeldorp infra, Sloop en MilieuTecHniek...DUS GEEn DIScUSSIE OVER MEERWERK! Dusseldorp heeft meegedaan in de selectieprocedure voor een plaats in het bouwteam voor het project Willemskwartier in Nijmegen. De selectieprocedure bestond uit het anoniem indienen van een plan van aanpak met een kansen- en risicodossier. Dit daagde ons uit het project volledig te doorgronden. Als je echt weet waar het over gaat, dan kun je kansen aanreiken met toegevoegde waarde en ben je in staat om specifieke risico s te signaleren. Ook onderdeel van deze op Best Value Procurement gebaseerde selectieprocedure was een interview met de kernpersoon binnen het project. Op deze wijze heeft men, op basis van alleen kwaliteit, uit meerdere experts één partij geselecteerd om deel te nemen in het bouwteam. Natuurlijk zijn we blij dat wij er als beste uitkwamen. Maar ik ben vooral gelukkig met de aanpak van de selectieprocedure. Een groot voordeel is dat het bedrijf dat het project gaat uitvoeren, al vanaf het allereerste ontwerp bij het project wordt betrokken. We werken echt samen met de opdrachtgever aan een ontwerp dat is afgestemd op de vereiste en gewenste functionaliteit. Met de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijk haalbare exploitatiekosten. De verantwoording voor de uitvoering ligt volledig bij ons als aannemer. Wij zijn vanaf het allereerste moment actief bij het proces betrokken geweest, dus geen discussie over meerwerk! Door deze bouwteam-aanpak kunnen opdrachtgever en aannemer actief kennis, ervaring en innovatieve ideeën inbrengen. Hierdoor worden het aandeel negatieve energie en faalkosten aan zowel de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de aannemer tot een minimum beperkt. En dat willen we toch allemaal. <

14 14 BOUWENDNL Maand 2014 THeMA financiën FrAnK van den HOOGen, GemeenTe NiJmeGen: GOED luisteren En VAn ElKAAR leren Nijmegen wordt door menigeen in de markt als voorbeeld genoemd waar het de omgang met EMVI betreft. Zij voert met een ruime 70 procent de lijst van gemeenten aan met het hoogste percentage EMVI-aanbestedingen. Amersfoort volgt als tweede met 55 procent. Daarnaast zet de gemeente door gerichte bundeling en samenvoeging een beperkte uitvraag in van vier A4-tjes; twee voor de risico s en twee voor de kansen. Geen uitgebreide rapporten dus die bij andere gemeenten schering en inslag zijn. Frank van de Hoogen: Er wordt ook veel voeling gehouden met de marktpartijen door middel van evaluaties. Die zijn zeer leerzaam ook voor onze eigen organisatie. Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag uit de markt om rond EMVI te blijven ontwikkelen. We maken dus geen pas op de plaats. De bewust in 2012 gestarte pilots leveren ook dankbare informatie op. Van der Hoogen is zich bewust dat de beoordeling bottom line subjectief is, maar er wordt wel veel tijd voor ingeruimd. In zijn ogen is dat niet meer dan billijk want de inschrijvers steken er ook veel tijd in. Hij stelt vast dat een objectieve EMVI minder ruimte voor de inschrijvers biedt om zich te onderscheiden. Bij een zwart-wit keuzemogelijkheid is grijs immers al niet meer aan de orde. Nijmegen is begonnen om haar aanpak regionaal te promoten. Doel is dat andere gemeenten de werkwijze omarmen waardoor het voor regionaal werkende aannemers gemakkelijker wordt om in te schrijven.

15 THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 15 > Kosten versus meerwaarde Een groot probleem bij EMVI zijn de hoge kosten die de inschrijvers moeten maken. Voor de opdrachtgever loont EMVI. Bij een aanbesteding op basis van EMVI gaat een groot aandeel van de opdrachten naar de aanbieder met de laagste prijs. De totale kosten van het aanbesteden op kwaliteit zijn daardoor beperkt tot minder dan 3 procent. De baten (uitgedrukt in de waardering van de opdrachtgever) zijn met 7 procent echter 2,4 keer zo hoog. Beschrijving gunningsprocedure: Vaak gebrekkig en onzorgvuldig Succesvol zijn bij EMVI-aanbestedingen De ondernemingen die het meest succesvol zijn bij EMVI-aanbestedingen schrijven in met een relatief hoge kwaliteit en een lage prijs. Ondernemingen die standaard deze mix aanbieden komen vaak boven drijven bij aanbestedingen. Dat betekent ook dat inschrijven met een hogere kwaliteit en een hogere prijs dan wel een lagere kwaliteit en een lagere prijs niet de opmaat is naar succes. Een andere succesfactor is ervaring: partijen die vaak meedoen, spelen het spelletje gemakkelijker. Dat maakt meteen dat EMVI-aanbestedingen juist voor MKB-bedrijven, die daar maar af en toe aan deelnemen, extra moeilijk zijn. Echter, ook hier helpt het als aanbestedende diensten eenvoudige en doordachte EMVI s opstellen. Als dat gebeurt, kan een kleine regionale partij juist ook voordeel hebben ten opzichte van een geroutineerde, landelijke partij. < PAul BrAndJeS De RAAd Bouw EMVI VERRE VAn IDEAAl Paul Brandjes, algemeen directeur van de Raad Bouw uit Katwijk heeft een heldere mening over EMVI. Ik ben er niet positief over. Vooral de hoge kosten zijn mij een doorn in het oog. Omdat je voor je presentatie punten krijgt ben je haast wel verplicht om een reclamebureau in te schakelen. Je moet de kosten eens optellen van alle inschrijvers die denken daar punten mee te kunnen scoren. Ik heb daarnaast meegemaakt dat ik uit de race viel voor de inschrijving van een brede school omdat ik alleen ervaring kon aandragen voor de bouw van een hogeschool. Absurd! De BOUw-APP Overheidsopdrachtgevers willen in toenemende mate dat opdrachtnemers werk maken van gebiedscommunicatie. Dit betekent dat de aannemer omwonenden, passanten en andere betrokkenen op de hoogte houdt van de werkzaamheden die in uitvoering zijn en die nog verricht moeten worden. De BouwApp vormt hierbij een mooie nieuwe aanvulling op de meer traditionele middelen als bouwborden en flyers. Gratis te downloaden in de App Store en Google play. EMVI, TenZiJ Meer weten Over EMVI Lees meer over emvi in de uitgave emvi, tenzij. Deze vindt u op onze website bij Publicaties : Het Aanbestedingsinstituut organiseert voor medewerkers van leden van Bouwend Nederland cursussen waarin dieper ingegaan wordt op EMVI als onderdeel van de nieuwe aanbestedingswet in de praktijk. Neem daarom contact op met het Aanbestedingsinstituut via

16 16 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt WeT LeGT betalingstermijnen vast BETAlInGSGEDRAG blijft PUnT VAn ZORG De crisis zorgt voor minder werk. Dat leidt tot moordende concurrentie en slechte prijzen. Maar als je dan een werk kunt maken is het van groot belang dat je op tijd betaald krijgt. En ook daar knelt de schoen. Ondanks een nieuwe wet waarin de betalingstermijnen helder zijn vastgelegd. Veel leden van Bouwend Nederland werken voor lagere overheden. En dus is het betalingsgedrag van gemeenten een belangrijke factor. Onderzoek toonde eerder aan dat een derde van de 403 gemeenten in ons land te laat betaalt. Dat ze wel bereid blijken om rente te betalen als ze te laat betalen mag geen excuus zijn voor dit wettelijk verboden gedrag. Het Rijk blijkt zich wel aan de wet te houden. Het betalingsgedrag van overheden is voor de Nationale Ombudsman reden geweest om een meldpunt in te richten dat tot vorige maand open was. Betalingsgedrag marktpartijen NLingenieurs deed in 2013 onderzoek naar het betalingsgedrag van schakels in hun keten. Bijna driekwart van de ingenieursbureaus blijkt last te hebben van slechter betalingsbedrag. De grootste knelpunten blijken bij aannemers en projectontwikkelaars te zitten. Ruim 57 procent van de bouwbedrijven betaalt later dan wettelijk is toegestaan. Ook wordt er door hen op voorhand in (te) veel gevallen gevraagd om een langere betalingstermijn. NieUwe wet betalingstermijnen De op 16 maart 2013 ingegane wet, die voor geheel Europa geldt, bepaalt dat er voor business-to-business binnen 30 dagen betaald moet worden, tenzij partijen een andere afspraak met elkaar hebben gemaakt. In die afspraak mag een betalingstermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Nog langer mag ook, mits duidelijk is dat geen van de betrokken partijen daar onder lijdt. Die uit zonderingen zijn er niet voor contracten met de overheid. Dan is de termijn 30 dagen. Daarvan afwijken is nagenoeg onmogelijk. 30 Wet: betalen binnen 30 dagen betalingsgedrag 11 Nederland scoort slecht met 11e plaats. Atradius zette het betalingsgedrag in achttien landen van belangrijke Europese handelspartners op een rij. 29,2% In Nederland wordt 29,2 procent van de facturen te laat betaald. Op tijd betalen: stimuleert de economie creëert werkgelegenheid VIER TIPS van FinAnCieeL informatieverstrekker GrAYdOn OM betalingsproblemen TEGEn TE GAAn 1 Screen uw opdrachtgever De Kamer van Koophandel is een 2 Breng uw geldstromen goed in kaart 3 Vraag of beding zekerheid Als het commercieel verantwoord 4 Let op de betalingstermijn Zorg voor een zo kort mogelijke goede bron. Zorg dat de investeringen zo is, vraag om een bankgarantie of betalingtermijn. Wacht niet veel mogelijk gelijk lopen met uw een bedrag in depot. langer dan strikt noodzakelijk met inkomsten. Spreek betalingster- incasseren. Maak gebruik van uw mijnen af die hierin passen. Zorg retentierecht of schort werk- dat u in Bouwcombinatie niet zaamheden op wanneer betaling achterin de rij van betalingen zit. te lang uitblijft.

17 THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 17 BAnKGArAnTieS: WEl DE lasten, niet DE baten Bankgaranties zijn een grote kostenpost voor aannemers, maar bieden een opdrachtgever nauwelijks extra zekerheid. Dat blijkt uit een nog te publiceren onderzoek dat Langman Economen uitvoerde op verzoek van Bouwend Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat door de langere looptijd van grotere projecten, de bij de toe passelijkheid van UAV en UAV-GC uit de betalingsregeling voortvloeiende betalingsachterstand, voor ten minste twee derde deel bijdraagt aan de financiële zekerheid voor de opdrachtgever. Om de financiële risico s zo klein mogelijk te houden, vragen opdrachtgevers een bankgarantie van 5% van de aanneemsom van de bouwondernemer. Dat is begrijpelijk, zegt Dick van Werven, beleidsadviseur bij Bouwend Nederland. Maar in de gebruikelijke aannemings voorwaarden vindt de betaling vaak pas plaats nadat de prestatie geleverd is, waarbij bovendien vaak een betalings termijn van vier weken geldt. De opdrachtgever heeft daarmee al veel zekerheid, nog even afgezien van de mogelijkheid om betalingen op te schorten indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. Wat een bankgarantie ook bezwaarlijk maakt, is het feit dat deze na het voltooien van het werk terug gegeven moet worden aan de bank, stelt Van Werven. In de praktijk duurt het vaak te lang voordat de garantie weer boven water komt. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet meer weet waar de garantie gebleven is. De bouwondernemer heeft hier geen invloed op, terwijl tijdige teruggave belangrijk is voor het op peil houden van de liquiditeit van de onderneming. Dat grote opdrachtgevers zoals RWS en de gemeente Rotterdam zelden of nooit een beroep hebben gedaan op bankgaranties noemt Van Werven tekenend. Langman Economen doet in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen. Zo raadt het bureau aan bij een looptijd van langer dan een jaar geen garantie van 5% af te spreken, maar een garantie overeen te komen die daarna wordt afgetopt. Ook raden de onderzoekers aan dat opdrachtgevers bij projecten met een totale aanneemsom onder de afzien van een garantie. Ten slotte pleit Langman Economen voor een alternatieve regeling, waarbij de aannemer op eigen initiatief de garantie kan beëindigen en de opdrachtgever een vetorecht heeft. Zodra het rapport van Langman Economen gereed is, wordt het gepubliceerd op <

18 18 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën Tekst: Harm Dragt DO S

19 Foto: René van den Burg THeMA financiën Februari 2014 BOUWENDNL 19 FAiLLiSSemenT blijft met TAbOe OmGeven En DOnT S In ZWAAR WEER Serena Scholte van de Feniksgroep, die ondernemers in de aanloop naar, tijdens en na het faillissement bijstaat stelt dat naast de huidige wet ook de manier van denken over faillissementen uit het stenen tijdperk stamt en nodig aanpassing verdient. Feit is dat er anno 2014 weinig aandacht is om de procesgang rondom een faillissement te verbeteren. Er is geen vastgestelde tijdsduur waarbinnen een faillissement afgewikkeld moet zijn. Curators laten zich per uur betalen dus mag van hen ook geen drang tot snelle afwikkeling verwacht worden. Zo n drie tot zes procent van alle faillissementen is het gevolg van bewust frauduleus handelen. Dat kleine percentage heeft invloed hoe er naar alle andere wordt gekeken. Het advies van Scholte is om, als er zwaar weer dreigt, zo snel mogelijk een goed objectief klankbord te zoeken. Een die naast je gaat staan en de zaken kan bekijken zonder gehinderd te zijn door de emoties die je zelf ongetwijfeld hebt. Ga niet in de ontkenningsstand. Want doe je dat te lang dan steven je rechtstreeks en snel af op een faillissement. En is die een feit dan is het einde verhaal en heb je niets meer te vertellen. Probeer de regie in handen te houden. Dan kan je de schade beperken. Geef je niet over aan navelstaren maar treed naar buiten en geef op doordachte wijze inzicht in de situatie naar degenen waar je zaken mee doet. Stel je ook open op naar collega s. Dat je dan hoort dat het bij hen ook zwaar weer is lost jouw probleem niet op maar geeft wel lucht aan het mogelijke isolement dat je ervaart. Informeer zelf je klanten. Denk niet dat een investerende bank een meedenkende partner is die jouw problemen gaat oplossen. Zo liggen de verhoudingen niet in zwaar weer. Let voortdurend op je timing en kom op tijd in actie. Ik raad ondernemers aan om zwaar weer jaarlijks op de agenda te zetten. Ook en juist als het ze voor de wind gaat. Als je lekker aan het ondernemen bent heb je de juiste energie om helder na te denken. Ook over de meeste gewenste exit strategie. Daar hoort ook bij of je denkt te stoppen of een doorstart te maken. Als jouw onderneming bezig is op de klippen te lopen heb je zo veel aan je hoofd en ben je zo moe dat helder nadenken over de beste strategie vrijwel onmogelijk is. Waardevolle leerervaring Een van de belangrijkste ankerpunten in moeilijke tijden is de eigen partner. Die heeft per definitie het beste met je voor en heeft vaak een helderder beeld van de situatie en de consequenties. Het komt regelmatig voor dat ondernemers het personeel nog net kunnen betalen maar zichzelf al jaren niet meer. Dat weet het thuisfront maar al te goed. Het is niet voor niets dat investeerders die geld willen lenen aan een ondernemer die na zijn faillissement plannen voor een doorstart heeft, zeker willen weten of de partner dat ziet zitten. Uit ervaring zeg ik dat een faillissement een waardevolle leerervaring is die ondernemers sterker maakt. < Harry Braam: ZO frustrerend Een uitspraak van de Raad van Arbitrage die mij in het ongelijk stelde heeft de bal aan het rollen gebracht. Iets tekenen dat je niet kunt nakomen betekent dat je privé ook aansprakelijk bent. Dat bracht mij en mijn bedrijf Berntsen en Braam op een hellend vlak. Toen de bank hun geloof van de ene op de andere dag opzegde, was het gebeurd. Net na het faillissement ontliepen mensen me alsof ik een besmettelijke ziekte had. Ik heb dreigementen gekregen en eerlijk gezegd keek ik om me heen als ik me buiten bevond. Als er in de boedel veel geld zit, heeft de curator geen haast en duurt de procedure maar voort. Je wilt adviezen inwinnen hoe er uit te komen maar je hebt er het geld niet voor. Dat is zo frustrerend. Aankloppen bij de bank om iets nieuws te beginnen bleek onmogelijk. In augustus 2013 heeft de rechtbank de uitspraak van de Raad weliswaar nietig verklaard maar daarmee is de kous nog niet af. Ik heb van die periode ook heel veel geleerd, bijvoorbeeld op juridisch gebied. Ik heb mijn verhaal ook verteld op vergaderingen. Dat werd door mijn collega s zeer gewaardeerd. Een wijze les is om altijd open te zijn. Heb ik steeds gedaan. Ook thuis. Wilbert Hettinga: ik Heb GedAAn wat ik KOn In januari 2013 werd het faillissement een feit van Bouw- en Aannemersbedrijf Bekooy te Leiden. Een hard gelag voor Wilbert Hettinga en zijn 14 medewerkers waarvan de helft al 25 jaar aan het bedrijf was verbonden. Het uitblijven van voldoende orders deed het bedrijf de das om. Omdat de situatie uitzichtloos was, moest ik begin 2012 ontslag aanvragen voor een groot deel van mijn medewerkers. Eind mei kreeg ik te horen dat het UWV hier niet in mee ging. Omdat voor de lopende werken alle verplichtingen waren voldaan en ik bewust geen nieuwe ben aangegaan heb ik na de zomer het personeel naar huis gestuurd en een nieuwe aanvraag gedaan bij het UWV. Die werd wel gehonoreerd. Ik heb de leveranciers en de onderaannemers gemeld dat ze allemaal hun geld zouden krijgen en dat is ook gebeurd. Mijn collega s betuigden adhesie. Over het handelen van de curator ben ik niet te spreken. Ik werd arrogant aan de zijlijn gehouden. Ik heb mij in het hele proces niet verstopt. Heb zelfs mijn bestuurlijke werk binnen Bouwend Nederland gedurende de procedure voortgezet.

20 20 BOUWENDNL Februari 2014 THeMA financiën ALTernATieve FinAnCierinG CROWDfUnDInG VOOR DE bouw Maak het sexy, maar verwachtgeen wonderen Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? Directeur Carlo van der Weg van bedrijfsfinancier Credion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via internet, het zogenoemde crowdfunding. Dat kan ook voor bouwondernemingen interessant zijn, maar hij zegt ook eerlijk: crowdfunding is geen wondermiddel en kom je met lege handen, dan gaat het sowieso niet.

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN maandblad 58e jaargang maart 2013 3 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie