Stichting Durban Rotterdam Housing Project Samen bouwen aan sociale huisvesting in Zuid-Afrika

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Durban Rotterdam Housing Project Samen bouwen aan sociale huisvesting in Zuid-Afrika 1998-2012"

Transcriptie

1 Stichting Durban Rotterdam Housing Project Samen bouwen aan sociale huisvesting in Zuid-Afrika

2

3 Stichting Durban Rotterdam Housing Project Samen bouwen aan sociale huisvesting in Zuid-Afrika

4 Inhoud Voorwoord Historisch overzicht Doelgroepen Hoogtepunten Woningbezit Organisatie Financiën Conclusies en aanbevelingen

5 Voorwoord Jan van Hulsteijn (l) en Basil Sikhakhane (chairman FMHC) Het mede vormgeven aan sociale huisvesting in Durban. Met die taak hebben de afgelopen 13 jaar een aantal corporaties in de Rotterdamse regio en de gemeente Rotterdam zich beziggehouden. Nu de Zuid-Afrikaanse corporatie First Metro Housing Company (FMHC), mede dankzij de financiële steun vanuit de Rotterdamse regio, op eigen benen kan staan en een daadkrachtige onderneming is geworden, leek het de eerste pionier, Jan Jettinghoff, een goed idee om de afgelopen periode voor eens en altijd vast te leggen. Dit boekje geeft in woorden, cijfers en beelden een beknopte weergave van de achter ons liggende periode, die uiteindelijk heeft geleid tot een gezonde corporatie in wording. Als voorzitter van de Stichting Durban Rotterdam Housing Project (DRHP) en sinds 2005 als toezichthouder van FMHC in Durban, ben ik blij met dit stukje geschiedschrijving over een heel bijzondere periode in Zuid-Afrika. Maar ook over een heel bijzondere relatie tussen twee regio s in de post-apartheid periode. Wanneer je eenmaal met Afrika hebt kennis gemaakt, laat dit werelddeel en zijn problematiek je niet meer los. Ik ben er trots op, dat wij als corporaties en als gemeente Rotterdam hebben kunnen bijdragen aan het realiseren van een stukje sociale huisvesting in Zuid-Afrika. Ik wil Jan Jettinghoff bedanken voor zijn initiatief en het schrijven van dit boekje. Ik hoop dat u, als (voormalig) betrokkene bij het Project First Metro, bij het lezen ervan wederom een positief gevoel ervaart. Jan van Hulsteijn, voorzitter Stichting Durban Rotterdam Housing Project 3

6 4 Hawaii, het eerste project van First Metro

7 Historisch overzicht Het begin Het begon allemaal in januari Vier Rotterdamse corporatiedirecteuren en enkele gemeenteambtenaren kwamen bij elkaar en bespraken het verzoek van de directeur van de Housing Unit in Durban (Zuid-Afrika) om ondersteuning te bieden bij het opzetten van een woningcorporatie naar Nederlands voorbeeld. De aanwezigen concludeerden dat dit het beste te bereiken was door een ervaren allrounder uit de werkorganisatie van de corporaties voor een bepaalde periode te detacheren in Durban. De volgende morgen legde Cor Pijlman, de toenmalige directeur van woningbouwvereniging Vreewijk-Lombardijen, in alle vroegte het voorstel bij mij neer om die rol op me te nemen. We, mijn vrouw en ik, hebben niet lang geaarzeld. In maart 1998 gingen we op verkenning in Durban en op 1 oktober 1998 vestigden we ons in Zuid-Afrika, waar ik aan de slag ging als technical advisor. De eerste drie maanden besteedde ik aan het opkrikken van mijn Engels en het opbouwen van mijn eigen netwerk. Begin 1999, na de Afrikaanse zomervakantie, zou ik echt aan het werk gaan. In december 1998 was First Metro Housing Company (FMHC) opgericht en geregistreerd. De gemeente Durban had een startkapitaal verschaft van 2 miljoen rand en alles leek gereed om van start te gaan. Opstartproblemen en -mogelijkheden Maar die start bleek lastiger dan gedacht. Allereerst was daar de onbekendheid met de sociale huursector. De Afrikaan had als hoogste streven een huis in eigendom. Huren deed je in de vakantie of als je een tijdelijk project ver buiten je woonplaats had. Verhuurders waren particuliere beleggers, die huurcontracten aangingen voor ten hoogste zes maanden. Een huis huren voor onbepaalde tijd was tot dan toe onbekend. Daarnaast speelde het probleem dat met name de blanke Zuid-Afrikaan onder het apartheidsregime een beschermde status genoot en gewend was aan de buitenlandse boycot en dus met moeite deze bemoeienis uit Nederland kon accepteren. Voor de zwarte functionarissen was dit echter heel anders. Zij waren blij met elke vorm van ondersteuning om hun problemen op te lossen. Omdat de laatsten het voor het zeggen hadden, was er op zich voldoende gelegenheid om resultaten te boeken. De eerste aankoop We wilden ons zo snel mogelijk op de huurmarkt begeven. Nieuwbouw was geen optie, omdat de voorbereidingen daarvoor te veel tijd in beslag namen. Wel konden we bestaande gebouwen aankopen, geschikt maken voor verhuur en die in de markt zetten. Zo kwamen we al snel uit bij Hawaii, een voormalig timesharing complex van 128 eenheden, dichtbij de boulevard en bestaande uit twee- en driekamerappartementen. De onderhandelingen verliepen echter stroef en leken stuk te lopen op de prijs. We hadden de hoop al opgegeven toen 5

8 plotseling de eigenaren ons benaderden met een veel lagere prijs! Met behulp van een eenmalige subsidie van de gemeente Durban verwierf First Metro zo haar eerste bezit. Na een grondige opknapbeurt kon dit complex in oktober 1999 in de verhuur. De woningen kwamen in de gesubsidieerde sector. Alle huurders voldeden aan de subsidieeisen en de huur was niet meer dan 25% van het inkomen. Ondanks aanvankelijke moeilijkheden in die niet bepaald veilige buurt, was en is dit project een groot succes en heeft het de basis gevormd voor de verdere groei van First Metro. Opbouw van de organisatie Met dit project werden ook de eerste medewerkers aangenomen: een verhuurmedewerker en een secretaresse. Daarmee kon één van de belangrijkste taken beginnen: het trainen van de corporatiemedewerkers. Tegen die tijd werd ook werk gemaakt van het vastleggen van de diverse bedrijfsprocessen en procedures. Het opleiden van de medewerkers was een tijdrovende klus, vooral ook door de onbekendheid met het fenomeen corporatie. Bij mijn vertrek in oktober 2001 telde First Metro 395 verhuureenheden en stonden 15 enthousiaste medewerkers op de payroll, waaronder de CEO, de financieel manager, het hoofd huuradministratie, de huur-incassomedewerkers, verhuurfunctionarissen en huismeesters. De organisatie was op dat moment feitelijk te groot in relatie tot het tot dan verkregen bezit, maar we wilden voorbereid zijn op een fikse geplande groei. Het achterwege blijven van die groei was echter een grote zorg. In Zuid-Afrika is bureaucratie een bijna gekoesterd verschijnsel, in belangrijke mate verklaard door de terechte angst voor corruptie. In de ontwikkeling van First Metro zorgde het echter voor flinke vertragingen. Na mijn vertrek in 2001 werd ik benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hierdoor kon de verdere ontwikkeling van First Metro worden gevolgd en ondersteuning worden verleend bij bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis. Zo kwam een aantal functionarissen van First Metro één of meerdere keren voor een stage naar Nederland en gingen Nederlandse specialisten voor enkele weken naar Durban. Initiële financiering Naast het verwerven en ontwikkelen van nieuw bezit leverde ook de financiering veel werk op. Zonder de steun van de corporaties in Rijnmond en de gemeente Rotterdam en niet vergeten de gemeente Durban zou het aanzienlijk moeilijker, zo niet onmogelijk zijn geweest. In 2004 werd in Zuid-Afrika een nieuwe wetgeving van kracht, die gemeenten verbood nog langer bemoeienis met corporaties te hebben. Dat was voor First Metro een aanzienlijke stap terug. Tot dan toe zaten politici, waaronder de wethouder van volkshuisvesting en enkele ambtenaren, in de Raad van Commissarissen. Die moesten nu ontslag nemen. Daarnaast was financiële betrokkenheid niet langer toegestaan en verviel een belangrijke bron van co-financiering. Heel even overwoog de gemeente om First Metro op te heffen en het bezit toe te voegen aan dat van het ook aanwezige gemeentelijk woningbedrijf. Dat kon worden voorkomen, maar een en ander had wel 6

9 tot gevolg dat First Metro geheel zelfstandig werd en met die nieuwe werkelijkheid moest leren omgaan. Zo moest bijvoorbeeld de relatie met de gemeente opnieuw worden vormgegeven en was de preferente positie bij toewijzing van bouwlocaties verdwenen. Het duurde enkele jaren voordat die relatie was hersteld. Het hielp wel dat er weinig ondernemers in de sociale sector actief waren. First Metro: een succes In 2005 nam de huidige voorzitter van Stichting DRHP, Jan van Hulsteijn, het commissariaat van mij over. Op dat moment was de productie van woningen en het verwerven van bezit in volle gang. De corporatie groeide gestaag, al werden de aantallen die waren voorzien in het bedrijfsplan nooit gehaald. Dankzij die groei verwierf First Metro zich een positie op de woningmarkt en werd het één van de succesvolste corporaties in Zuid-Afrika. De inspanningen in de binnenstad, Albert Park, en grote nieuwbouwprojecten als Howell Road en Lakehaven trokken de aandacht. Bij de huurders ontstond een steeds hoger scorende tevredenheid, met name door een goed onderhoudsbeleid, en naar Zuid-Afrikaanse begrippen, gematigd huurbeleid. De co-financiering vanuit Nederland, die verschaft was in 2000, had een looptijd van twaalf jaar en moest dus eind 2011 worden afgelost. Omdat herfinanciering niet eenvoudig is, gaat deze aflossing wat langer duren. Niettemin heeft stichting DRHP besloten om de eerste fase af te ronden. Daarmee komt een eind aan een boeiend proces van 13 jaar, waarin een corporatie is opgebouwd met een goede financiële basis en vooruitzicht op een stevige ontwikkeling op korte termijn. Durban Durban, tegenwoordig Ethekwini geheten, is een grote metropool die zich over een lengte van 80 km langs de Indische Oceaan uitstrekt. Landinwaarts is de gemeente op zijn breedst: 50 km. Daarmee is de gemeente ongeveer zo groot als Zuid-Holland. Zij telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners, waarvan ruim 1 miljoen zwarten (hoofdzakelijk Zulu s), ruim Indiërs en blanken. Durban heeft de grootste haven van heel Afrika en heeft een aanzienlijke industrie. De economie wordt gedragen door de blanken en het Indische deel van de bevolking. De Indiërs vormen de ruggengraat van het gemeentelijk apparaat, maar zij leveren ook de leraren, artsen, advocaten, accountants en ingenieurs. Het grootste deel van de commercie is in handen van de Indiërs en zij hebben grote belangen in onroerend goed. Naast de haven en de industrie moet Durban het tevens hebben van het toerisme. Alleen al op de zes kilometer lange boulevard zijn hotelbedden voorhanden. Durban kreeg zijn huidige omvang na de afschaffing van de apartheid, door de samenvoeging van 26 grote en kleinere gemeenten. Andere grote bevolkingscentra zijn Pinetown en Westville. Deze tellen ieder meer dan inwoners. Durban is een rijke gemeente. Ter illustratie: het vermogen is groter dan dat van alle overige gemeenten tezamen. De gemeente is ook gedurende een lange reeks van jaren verkozen tot best bestuurde gemeente van Zuid-Afrika. 7

10 8 Leefomstandigheden in Durban anno 1998: de zogenoemde squatter camps

11 Doelgroepen Ambitie Het eerste businessplan van First Metro, dat in 1998 voor vijf jaar werd opgesteld, beschreef de ambitie dat in elk geval 25% van het te ontwikkelen bezit bestemd zou zijn voor de zeer lage inkomens tot 1500 rand per maand. Het exploitatieverlies dat dat zou opleveren dacht men goed te maken door overschotten op de woningen die duurder zouden worden. Dit bleek een misvatting. Allereerst omdat zulk bezit eenvoudigweg niet te realiseren was en ten tweede omdat de betalingsmoraal, met name onder de zeer lage inkomens, op dat moment buitengewoon laag was. De bevolking ging ervan uit dat de overheid voor huisvesting zou zorgen en dat die for free zou zijn. Het spreekt voor zich dat een woningcorporatie op die basis niet kon overleven. Matchbox houses Elke Zuid-Afrikaan, die nog nooit een stuk onroerend goed had bezeten en niet eerder een subsidie had genoten, had (en heeft nog steeds) recht op een woningsubsidie. Dat bedrag werd direct na de apartheid vastgesteld op rand. Voor dat geld kon je in die tijd een eenkamerwoning bouwen. Het werd gerealiseerd op een relatief groot stuk grond met de bedoeling om het later met eigen middelen uit te breiden. Zo n woning was aanvankelijk 24 m 2 groot en had een eenvoudige keuken en toilet/douche. Door de snelle stijging van de bouwkosten (gemiddeld 15% per jaar) werden die woningen al snel kleiner, tot wel 16 m 2. De kwaliteit ging bovendien zo snel achteruit dat voor de levensduur moest worden gevreesd. De subsidie werd pas na 1999 verhoogd en hield sindsdien min of meer gelijke tred met de inflatie. Het kwaad was echter al geschied. Deze zogenoemde matchbox houses waren en zijn er nog steeds. Sociale woningbouw Een Zuid-Afrikaan had ook recht op deze subsidie wanneer hij ging huren. De subsidie werd dan uitgekeerd aan de ontwikkelaar. Het inkomen mocht op dat moment niet hoger zijn dan 3500 rand per maand. De maximale huurquote bedroeg 25%, hetgeen een huur opleverde van 875 rand per maand. Dat opende perspectieven voor de corporatie. Dankzij deze regeling kreeg de meerderheid van de woningen het etiket sociaal. Een bijkomend voordeel voor de huurder was dat hij bij het verlaten van de woning de subsidie meenam naar zijn volgende huisbaas of kon gebruiken voor de aanschaf van een eigen woning. Toch bleek dit systeem niet houdbaar. De algemene inflatie, en met name die van de bouwkosten, was zo hoog dat de subsidieregeling volstrekt onvoldoende werd om haalbare projecten te ontwikkelen. Rond 2002/2003 werd daarom een nieuw systeem bedacht om met name in de stedelijke concentraties sociale woningbouw mogelijk te maken. Zo werden door de overheid voor het project Lakehaven in Durban subsidies verstrekt van bijna rand per woning, onder de voorwaarde dat een deel van de woningen zou worden verhuurd 9

12 aan mensen met een inkomen tot rand per maand. Hierdoor variëren de huren daar van 750 tot 2000 rand. Woningen voor de middenklasse Hoe edel de bedoelingen ook waren om voor de lage inkomens te bouwen, het bleek in de praktijk onhaalbaar. Dit heeft ertoe geleid dat First Metro nu hoofdzakelijk woningen verhuurt aan de middenklasse. Omdat deze groep snel groeiende is, is er een grote behoefte aan woningen met een zekere toekomstwaarde. Er worden woningen ontwikkeld met twee slaapkamers met een redelijke buitenruimte, waartoe ook een parkeergelegenheid behoort. Dat die groeiende middenklasse wil huren, heeft te maken met de grote mobiliteit van de werkende Zuid-Afrikaan. Hij is eigenlijk een job-hopper. Is er elders meer te verdienen, dan vertrekt hij. Geen zorg te hoeven dragen voor de verkoop van de woning, is dan een marktvoordeel. De vraag is derhalve onveranderd groot. De betalingsdiscipline onder de middeninkomens is bovendien prima (de huurachterstanden liggen al jaren op minder dan 1%). Die discipline wordt bevorderd doordat First Metro steeds huurovereenkomsten sluit voor zes maanden. Is er na die zes maanden geen huurachterstand, dan wordt de overeenkomst bijna automatisch verlengd. Er wordt ook een aantal woningen in, wat wij zouden noemen, de vrije sector verhuurd. De huurders van die woningen verdienen anno 2012 tussen de en rand per maand. Zij zijn met name mobiel Westrich: een zeperd In 1999 werd in overleg met de gemeente Durban het project Westrich bedacht: 99 woningen van rand met rand subsidie en rand goedkope financiering. Eenvoudige woningen van 40 m 2 met twee slaapkamers, een keuken en een badkamer. De woningen werden verhuurd voor 400 rand, met het recht om de woningen na vier jaar te kopen. Het project werd gerealiseerd op een grote heuvel waar meer dan kleine woningen voor genoemde subsidie waren gebouwd. Ondanks het feit dat de nieuwe woningen twee maal zo groot waren en de huur zeer laag, was het vanaf het begin een zorgenkindje. De huren werden niet betaald en het complex werd in feite overheerst door criminelen. Het was ronduit gevaarlijk voor medewerkers van First Metro om ter plaatse te proberen de situatie op te lossen. Uitzetting van negen sleutelfiguren leidde tot serieuze bedreigingen. First Metro trok zich terug en besloot het project af te schrijven. Wel werden er na vier jaar nog enkele woningen aan de zittende bewoners verkocht, maar het project was mislukt. De huurders weigerden eenvoudigweg te betalen voor iets dat hun duizenden buren voor niets hadden gekregen. Er rest slechts één troost: bijna honderd gezinnen hebben tenminste een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. 10

13 op de arbeidsmarkt en zijn tegelijkertijd trouwe betalers. Voor de exploitatie van First Metro vormen deze duurdere woningen een belangrijke steunpilaar. In feite subsidiëren deze woningen de goedkopere. Huurincasso Van meet af aan was duidelijk dat bijzondere aandacht moest worden geschonken aan de huurincasso. De betalingsmoraal onder met name het arme, zwarte deel van de bevolking was en is zeer laag. Zij dachten dat na de apartheid het paradijs begon. Het ANC, de heersende partij met veel wortels in communistische idealen, was te laat met het hameren op betalen, ook voor diensten van de overheid. Dit heeft onder meer geleid tot de kleine matchbox houses, gebouwd van subsidiegeld. Ook voor water en energie weigerde men te betalen. Noodgedwongen werd de regel ingevoerd dat elk gezin recht heeft op 200 liter gratis water per dag. Pas bij hoger gebruik gaat men betalen. Voor de elektriciteitsvoorziening maakt men gebruik van prepaid meters. Huurincasso verloopt via automatische incasso. De corporatie komt in het geweer wanneer inning op die wijze onmogelijk is. Uiteindelijke ontruiming kan pas na een gerechterlijk vonnis dat op zijn vroegst na zes maanden wordt uitgesproken. Bovendien heeft de uitzetter de plicht om voor vervangende huisvesting te zorgen. Veelal gaat het hier om huurders die hun baan hebben verloren en geen inkomsten meer hebben. Bij uitzetting zijn ze aangewezen op de eerder genoemde matchbox houses, die juist dan vaak niet beschikbaar zijn. Dit is de voornaamste reden om huurovereenkomsten voor zes maanden af te sluiten. Het risico voor de verhuurder wordt daarmee beperkt. Toekomst Het zal zeker nog jaren duren voordat First Metro in staat is om voor de echt lage inkomens woonruimte te realiseren. In de nieuwbouw is dat nagenoeg onmogelijk. Wel zijn er kansen in bestaande bouw. Met een gerichte subsidie en intensief beheer (huismeesters, goed onderhoud, bewaking en een strikte inning van de huren) kan First Metro voor deze doelgroepen iets betekenen. Vooral naarmate het bezit groeit en dus exploitatieoverschotten ontstaan. 11

14 Hoogtepunten 1999 First Metro doet zijn eerste aankoop: Hawaii, 128 twee- en driekamerappartementen dichtbij de zuidelijke boulevard. Na twee maanden onderhandelen en negen maanden opknappen, is het complex gereed voor verhuur De gemeente Rotterdam en enkele Rotterdamse corporaties besluiten een ervaren all-rounder te detacheren in Durban, om de Housing Unit in Durban te ondersteunen bij het opzetten van een woningcorporatie naar Nederlands voorbeeld First Metro en gemeente Durban starten het project Westrich: 99 eenvoudige woningen met relatief veel ruimte voor weinig geld. Maar het project mislukt: huren worden niet betaald en het complex wordt overheerst door criminelen In december wordt de First Metro Housing Company opgericht. De gemeente Durban verschaft een startkapitaal van twee miljoen rand De uitzonderlijke hoge rente op de Zuid- Afrikaanse hypotheekmarkt brengt de haalbaarheid van projecten in gevaar. Rotterdamse corporaties en de gemeente Rotterdam brengen euro bij elkaar, bestemd voor co-financiering. 12

15 2000 First Metro verwerft vier flatgebouwen in Albert Park, een typische post-apartheidsbuurt. Een grondige groot-onderhoudsbeurt en 24-uurs bewaking verbeteren het woonklimaat zodanig dat de verhuurbaarheid aanzienlijk toeneemt Na Howell Road wordt Howell Heights gerealiseerd: 48 appartementen in vier lagen. Ondanks de relatief hoge huurprijzen, wordt dit project volledig verhuurd en is er nu zelfs een wachtlijst In navolging van Albert Park worden nog eens drie gebouwen aangekocht: Russell Mansions, Strathdon en Martinez. Met 505 eenheden is First Metro nu één van de grootste verhuurders in de binnenstad Oplevering Lakehaven fase 1: 312 woningen met twee en drie lagen. Het project krijgt de prestigieuze onderscheiding Social Housing Project of the Year Aan Howell Road start de bouw van 213 eengezinswoningen, die in 2003 worden opgeleverd. Dankzij de locatie en het type woning (grondgebonden), wordt dit project een groot succes In november start de bouw van Lakehaven fase 2: 286 gestapelde woningen en 44 appartementen voor de verkoop. Op Avoca Hill, 15 km buiten de stad, start de bouw van 520 drie- en vierlaagse appartementen. 13

16 14 Howell Road in aanbouw

17 Woningbezit Het woningbezit van First Metro werd op twee manieren gevuld: aankoop van bestaande woningen en de ontwikkeling van nieuwbouw op uitleglocaties. Zoals eerder betoogd leverde de eerste manier het snelst resultaat op. Nieuwbouw vereist veel aanlooptijd en dat klinkt in Nederlandse oren niet vreemd Aankoop bestaande woningen Het eerste project was de aankoop van Hawaii, 128 twee- en driekamerappartementen dichtbij de zuidelijke boulevard. Na twee maanden onderhandelen met de eigenaren en negen maanden voor een grote opknapbeurt, was het complex gereed voor verhuur. Die negen maanden waren trouwens hard nodig om de organisatie voor te bereiden op haar eigenlijke taak: het verhuren en beheren van woningen. Na dit project werd een viertal flatgebouwen in Albert Park aangekocht. Albert Park is een typisch voorbeeld van een post-apartheidsbuurt: gelegen midden in de stad aan de baai, was het een welvarend buurtje waar veel oudere blanken van hun pensioen genoten. Dat veranderde in slechts enkele jaren. De zwarte bevolking nam de wijk over en het beeld veranderde heel snel. Er werden geen huren en belastingen meer betaald, met als gevolg dat zowel de huisbazen als de gemeente geen onderhoud meer pleegden. First Metro heeft met succes dat tij weten te keren. Een grondige groot-onderhoudsbeurt, in combinatie met het invoeren van 24-uurs bewaking, zorgde voor een aanzienlijke verbetering van het woonklimaat. Het gevolg was een sterk toegenomen verhuurbaarheid. In de daarop volgende jaren werd dit recept op verscheidene plaatsen herhaald en met hetzelfde succes. Zo werden Russell Mansions, Strathdon en Martinez aan het bezit toegevoegd. Het totaal aantal eenheden in de binnenstad bedraagt momenteel 505. First Metro is daarmee één van de grootste verhuurders in de binnenstad. Een enorme opgave De regering van Mandela, die in 1994 aan de macht kwam, onderkende dat het ontbreken van degelijke huisvesting één van haar grootste uitdagingen was. Zij kondigde aan dat er een miljoen huizen per jaar zouden worden gebouwd. Die doelstelling werd en wordt bij lange na niet gehaald. Ten eerste was de productiecapaciteit er simpelweg niet. Bouwmaterialen, geschoolde bouwvakkers en infrastructuur, van alles was er onvoldoende om de beoogde getallen te bereiken. Het beroep van bouwvakker was bovendien niet heel populair. Het werd slecht betaald en het was, zoals overal, zwaar. Anders dan in West-Europa stond het beroep niet hoog in aanzien. Ten tweede was de lagere overheid helemaal niet voorbereid op de gestelde opgave. In Nederland is men gewend dat bouwgrond bouwrijp wordt opgeleverd, in Zuid-Afrika is dat anders. Men koopt de ruwe grond en de ontwikkelaar is zelf, onder streng toezicht van de gemeente, verantwoordelijk voor het bouwrijp maken. 15

18 Daarnaast heeft een plan natuurlijk goedkeuring nodig van de gemeente. Stedenbouw, bouwtoezicht en milieu spelen een vooraanstaande rol in het voorbereidingsproces. Dat daar minimaal een jaar overheen gaat, is ons in Nederland niet vreemd. Door een lange voorbereidingstijd in combinatie met snel stijgende bouwkosten, vielen projecten vaak duurder uit dan oorspronkelijk geraamd. Durban bouwt massaal De gemeente Durban was in 1995 de eerste gemeente die een Dienst Volkshuisvesting oprichtte. Deze gemeente, die als rijk kan worden beschouwd, stelde zich ten doel om woningen per jaar te bouwen. Hiervan werd het merendeel door de gemeente zelf ontwikkeld. Ook particuliere ontwikkelaars deden op grote schaal mee, want ook zij hadden toegang tot de subsidieregeling. Zij bouwden uit economische overwegingen in grote aantallen, soms wel enkele duizenden woningen per project, en zochten daar dan subsidiegerechtigden voor. En die waren er in overvloed. De gemeente zorgde in die gevallen voor het uitgeven van de bouwlocaties. In tegenstelling tot het landelijke beeld slaagde Durban er daarmee wel in om de doelstelling te halen. Let wel: het ging hier vooral om huizen van 20 m 2, die voor het subsidiebedrag konden worden gebouwd. Deze woningen werden op massale schaal aan de voornamelijk zwarte werkloze inwoners toegewezen. Die waren immers in staat om op basis van subsidies de huur te betalen. De kwaliteit van het product moest wel aanzienlijk verbeteren ten opzichte van de bekende matchbox houses. Met steun van de gemeente werden locaties verworven, waar ontwikkeling kon plaatsvinden. Aanvankelijk werd gemikt op eengezinswoningen. Later, toen de grond binnen redelijke afstand van de werkgelegenheid op raakte, werd gekozen voor gestapelde bouw in twee en drie lagen. Howell Road Het eerste grote project was Howell Road. In 2002 en 2003 werden hier 213 eengezinswoningen gerealiseerd voor een gemiddelde prijs van rand. Als men dat project in 2012 zou willen herhalen, zouden de stichtingskosten meer dan rand bedragen. Zonder een drastische verhoging van de subsidie, die gelukkig wel heeft plaats gevonden, worden dit soort projecten dus onhaalbaar. Later, in 2010, wordt ook Howell Heights gerealiseerd: 48 appartementen in vier la- Nieuwbouwprojecten First Metro In die omstandigheden moest First Metro zich een plek verwerven. De huurmarkt richtte zich vooral op de lagere en middeninkomens. Howell Road 16

19 gen. Ook hier werd, om aan de subsidievoorwaarden te voldoen, een deel aan de doelgroep verhuurd voor bijna 800 rand per maand. De overige woningen werden verhuurd voor bijna rand per maand. Niettemin is ook dit project volledig verhuurd en is er nu zelfs een wachtlijst. Lakehaven Het tweede grote project is Lakehaven. In 2003 werd de grond aangekocht. Het grootste deel bleek geschikt voor bebouwing, slechts een klein deel was instabiel. Maar door allerlei problemen is de realisatie van dit project geweldig vertraagd. Tijdens de voorbereiding moest de gemeente als gevolg van de nieuwe wetgeving afstand doen van haar betrokkenheid bij First Metro. Dat kostte de ontwikkeling meer dan twee jaar. Plotseling was de voorrangspositie bij de beoordeling van de plannen verdwenen en kwam het plan op de grote stapel. De toenmalige wethouder van Rotterdam stak in november 2003 nog de eerste symbolische spa in de grond, maar daarna bleef het ruim zes jaar stil. Pas in 2009 konden de werkzaamheden starten en de eerste fase van 312 twee- en drielaagse woningen werd in 2011 opgeleverd. Hiervan heeft 30% een huur van 750 rand, de rest kost rand per maand. De kwaliteit van de woningen heeft er overigens niet onder geleden. Lakehaven werd in 2011 bekroond als Social Housing Project of the Year. Een flinke onderscheiding, want inmiddels worden in Zuid-Afrika jaarlijks enkele tientallen projecten gerealiseerd. Lakehaven In 2011 kon worden gestart met het bouwrijp maken voor de tweede fase van Lakehaven: 286 gestapelde woningen en 44 appartementen voor de verkoop. De bouw start in november De verkoop van de woningen start in onze zomer van De locatie krijgt het karakter van een dorp op zich. Er is een gemeenschapshuis, een huismeester en niet te vergeten een 24-uurs bewakingsdienst. Avoca Hill Op Avoca Hill, 15 kilometer buiten het centrum, is men ook gestart met het bouwrijp maken van de locatie. In november 2012 start hier de bouw van 520 drie- en vierlaagse appartementen. Hier komen dezelfde voorzieningen als bij Lakehaven. De verwachting is dat beide projecten eind 2013 zullen zijn voltooid. Dan zal het totale bezit van First Metro zijn opgelopen tot 1870 eenheden. Ondertussen worden de pogingen tot verwerving van bestaande woningen voortgezet. Hierdoor kan het aantal eenheden nog verder oplopen. 17

20 18 (vlnr) Rob Hoogendijk (Woonvisie), Lesley Behrens (projectmanager FMHC), Nana Radebe (personal assistent FMHC), Ismail Khatib (chief executive officer FMHC), Jan van Hulsteijn (voorzitter Stichting DRHP), Meera Bhoora (chief financial officer FMHC), Basil Sikhakhane (chairman FMHC), Mohammed Adam (first employee FMHC)

21 Organisatie Training & opleiding Van meet af aan stond vast dat training en opleiding van de werkorganisatie tot de hoofdtaken van Stichting Durban Rotterdam Housing Project (DRHP) zou behoren. De eerste drie jaar was dit mijn verantwoordelijkheid. Als technical advisor ontwierp ik de procedures en leerde ik de medewerkers de uitvoering ervan. De meest ingewikkelde procedure was die van de verhuur. De voorwaarden voor subsidie waren aanvankelijk zo uitvoerig, dat het geruime tijd duurde voordat men ze onder de knie had. In eerste instantie was de subsidie persoonsgebonden, later werd die gewijzigd in een objectsubsidie, waarbij als voorwaarde gold dat een tevoren vastgesteld deel van de woningen aan subsidiegerechtigden werd toegewezen. Verder besteedden we veel aandacht aan de procedures zoals gebruikelijk in corporatieland. Het onderricht nam veel tijd in beslag omdat de materie voor de medewerkers volkomen nieuw was. Herhaling was een belangrijk instrument. Voor diverse specifieke onderwerpen werden specialisten uit Nederland ingevlogen. Zo werd een financieel exploitatiemodel geïntroduceerd, werd ICT naar een hoger plan getild en kwam een ervaren onderhoudsman de eerste beginselen van lange termijn-onderhoud uitleggen. Om met name de staf breder perspectief te bieden, werden stages bij Nederlandse corporaties georganiseerd. Zo was de directeur (CEO) een drietal keren in Nederland. De financieel manager, de beleidsmedewerker, een verhuurmedewerker en de onderhoudsopzichter liepen allen twee weken stage bij verscheidene corporaties. Behalve dat er veel kennis werd overgedragen, hadden deze stages als bijkomend voordeel dat de verbondenheid met het project vooral aan Nederlandse kant intact bleef. Omdat de organisatie blijft groeien, zal de behoefte aan training ook de komende jaren blijven bestaan. Het is daarom wenselijk dat de kennisuitwisseling zal worden voortgezet. Dat is onontbeerlijk voor het succes van First Metro. Bestuurlijke organisatie First Metro is opgezet als een not-for-profit organisatie. Formeel is het een vereniging, maar er zijn slechts zeven leden, omdat de Raad van Commissarissen (RvC) de leden toelaat. De RvC zelf telt vijf leden, inclusief de CEO, die volgens Angelsaksisch model fungeert als Managing Director. Tot februari 2012 maakte ook de huidige voorzitter van DRHP, Jan van Hulsteijn, deel uit van de RvC. De RvC komt elk kwartaal bijeen. Zij is behalve toezichthoudend orgaan ook raadgevend. Grote beslissingen, zoals investeringen, huurbeleid, salarisbeleid, jaarrekening en begroting, zijn aan goedkeuring van de RvC voorbehouden. Omdat het einde van de financiële banden met Nederland in zicht is, zal de betrokkenheid van de DRHP bij de bestuurlijke organisatie worden beëindigd, of in ieder geval worden verminderd. Mede daarom is Jan van Hulsteijn in februari 2012 afgetreden als lid van de RvC. 19

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

I N H O UD. 4. W etten en regels 38

I N H O UD. 4. W etten en regels 38 I N H O UD Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. D e geschiedenis va n de volkshuisvesting 6 1. 1 Ontstaan van de 19de-eeuwse wijken 6 1. 2 Invoering van de Woningwet (1901) 7 1. 3 De naoorlogse periode 9 1. 4 Corporaties

Nadere informatie

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING 1. D E GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING De geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland is rijk aan interessante gebeurtenissen. Het is onmogelijk om al die verhalen in een kort bestek weer te

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Dit land wordt zoveel beter

Dit land wordt zoveel beter Dit land wordt zoveel beter Meer betaalbare woningen voor starters Een brief aan wethouders en raadsleden Den Haag, 7 november 2006 Beste wethouders en raadsleden, In vroeger dagen richtte de mens zelf

Nadere informatie

De nieuwe woningnood

De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood Auteur Drs. Nico Schouten De nieuwe woningnood april 2004 Wetenschappelijk Bureau SP Vijverhofstraat 65 3032 SC ROTTERDAM T (010) 243 55 59 F (010) 243 55 66 wetenschappelijkbureau@sp.nl

Nadere informatie

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën.

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën. De diversificatie van woningcorporaties in Europa: profielen, portfolio s en strategieën. Taco Brandsen Richard Farnell Teresa Cardoso Ribeiro Rex Groep De diversificatie van woningcorporaties in Europa:

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Senator Adri Duivesteijn: Nu momentum voor werkelijke hervorming woningmarkt Alle taxateurs onder één dak Het rijtjeshuis biedt tal van mogelijkheden voor de toekomst VvE s in beweging:

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie