Na de stemronde, waarbij meer dan Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het resultaat telt. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na de stemronde, waarbij meer dan 9.000. Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het resultaat telt. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat"

Transcriptie

1 14 Het resultaat telt De tweede editie van de PM Top 100 leverde wederom een niet-haagse winnaar op: Renate Westdijk, projectmanager voor de gemeente Leeuwarden, gaat er met de titel Best Presterende Ambtenaar vandoor. Ze volgt Ganna van Bijleveld op, gezinsmanager bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam, die vorig jaar als winnaar werd aangewezen. Als nummer 2 en 3 kwamen Ron Genders (gemeente Peel en Maas) en Raymond Vermeer (wijkagent in Eindhoven) uit de bus. Na de stemronde, waarbij meer dan stemmen zijn uitgebracht, kwamen vijftien ambtenaren bovendrijven. De jury, onder de bezielende leiding van burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede, boog zich tijdens een inspirerende sessie Renate Westdijk, best presterende ambtenaar 2011 over de top 15 (zie pagina 16). Wat maakt een zeer goed presterende ambtenaar was de vraag die het achttal probeerde te beantwoorden. Dat Renate Westdijk, door de lezers tijdens de stemronde op nummer 5 geplaatst, als Best Presterende Ambtenaar werd aangewezen, heeft ze te danken aan het resultaat dat ze met de Vliegende Brigade heeft behaald. Ze heeft ervoor gezorgd dat er in Friesland 550 met werkloosheid bedreigde mensen niet in de WW terecht zijn gekomen. Lovende woorden van de jury waren er ook voor de nummer 2 en 3, respectievelijk beleidsmedewerker Ron Genders en wijkagent Raymond Vermeer. Uiteraard kunnen we de publiekswinnaar niet ongenoemd laten. Beleidsmedewerker Wendy de Haas van GGZ Zaanstreek-Waterland wist de meeste stemmen te halen (531). Daarmee voert ze de PM Top 100 aan. De verkiezing van de PM Top 100 heeft heel wat winnaars opgeleverd. Maar de allerbest presterende ambtenaar 2011 is Renate Westdijk, die we nu als eerste aan u voorstellen. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat Verrast, maar ook trots op deze manier iets te kunnen betekenen voor de provincie Friesland. Zo reageert Renate Westdijk op haar uitverkiezing tot Best Presterende Ambtenaar van het jaar De pionierende projectmanager uit de gemeente Leeuwarden balanceert voortdurend tussen publiek en privaat. En dat maakt haar juist de aangewezen persoon om werkzoekende en werkgever bij elkaar te brengen. Tekst Rianne Waterval foto welmer keesmaat Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het huidige kabinet was er nog niet klaar voor, maar als het aan Renate Westdijk (40) ligt komt het er wel degelijk. We moeten uitgaan van wat mensen wel kunnen en wat er nodig is om ze naar een hoger platform te tillen, stelt zij. Daarom zou het veel logischer zijn werk BEST PRESTERENDE AMBTENAAR te koppelen aan economie in plaats van aan sociale zaken. In de economie worden banen gecreëerd, dus daar zou de focus op moeten liggen. Ik heb Mark Rutte nog getipt toen hij in de race was voor het premierschap, maar blijkbaar is het nog te vroeg. Tijdens haar werkzaamheden als projectmanager regionale werkgeversbenadering voor de 27 Friese gemeenten met het UWV Werkbedrijf als 28 e partner legt Westdijk dagelijks de verbinding tussen de economie en werklozen. Wij nemen heel bewust de behoefte van de werkgever als uitgangspunt en niet zozeer de vraag van diegene zonder werk. Alleen dan kun je de werk naar werk-beweging van de grond krijgen én op gang houden. Het uiteindelijke doel is om alle burgers te kunnen laten participeren in de Friese arbeidsmarkt. Westdijk houdt ervan om te bouwen en nieuwe werkvelden te verkennen. Ik ben iemand die op reis gaat, weet dat het resultaat aan een aantal voorwaarden moet voldoen, maar de exacte eindbestemming nog niet precies voor ogen heeft. Het UWV Werkbedrijf heeft haar deze vrijheid geboden. Ik kan op eigen wijze en eigenwijs mijn gang gaan. Binnen de gestelde kaders, maar zonder uitgestippelde paden. Verbinding Hoewel Westdijk niet in vaste dienst is van de overheid, treedt ze sinds 2009 op als vertegenwoordiger van de publieke zaak. Het UWV Werkbedrijf schakelde haar dat jaar in voor het opzetten van een van de 33 mobiliteits centra in Nederland. Als projectleider was ze verantwoordelijk voor het oprichten van het centrum in de arbeidsmarktregio Friesland. Haar opdracht was tweeledig. Zorg dat met werkloosheid bedreigde werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe baan komen en bouw een netwerk op van partijen banken, uitzendorganisaties, brancheverenigingen, overheids- en onderwijsinstellingen, ondernemers dat werkgevers van dienst kan zijn in tijden van crisis. Westdijk, die haar sporen al ruimschoots had verdiend in de uitzendbranche, ging direct aan de slag en zocht actief de verbinding met betrokkenen in de regio. Een goed contact met de ondernemers is volgens de projectmanager onontbeerlijk. Ze zat met haar team voornamelijk om de tafel met kleine ondernemers, het MKB vertegenwoordigt zo n 95 procent van het Friese bedrijfsleven. Op basis van die gesprekken konden we destijds beter inschatten of deeltijd-ww wel het goede instrument was. Wellicht zijn er andere maatregelen nodig? Is detachering bijvoorbeeld nog een optie? Door te weten wat er speelt op de werkvloer en continu in contact te blijven, kun je veel beter inspelen op de lokale behoeften en maatwerk leveren, aldus Westdijk, die sinds november 2010 ook bestuurslid is van MKB Nederland Noord. Ondernemers zijn dan ook veel eerder geneigd contact met ons op te nemen als er in de toekomst een vacature vrij komt. Friese aanpak Die Friese aanpak met een focus op de werkgever is andere overheden niet ontgaan. Zelfs in Brussel was er interesse en ook de Oeso kwam polshoogte nemen. Joke Hoftijser, vestigingsmanager Werkbedrijf Leeuwarden, spreekt lovende woorden over Westdijk. Renate handelt en reageert snel. Haar professionaliteit en inzet zijn een belangrijke factor voor het succes. Ze heeft het mobiliteitscentrum Friesland ontwikkeld tot een goed werkende serviceorganisatie voor werkgevers. Het publiek domein heeft andere spelregels dan het private domein. Dat heeft ze helemaal in de vingers. Een andere collega typeert haar werkwijze als praktisch, ambitieus, schijnbaar moeiteloos en vooral met succes. Daarnaast wordt Westdijk geprezen om haar resultaatgerichtheid en haar sterke communicatieve vaardigheden. Ook in het Haagse bleven haar werkzaamheden niet onopgemerkt. Toenmalig SZW-minister Donner liet Westdijk per brief weten haar aanpak zeer op prijs te stellen en feliciteerde haar met de behaalde resultaten. Donner was met name gecharmeerd van de wijze waarop de projectmanager proactief partijen uit kansrijke sectoren en beroepen benaderde en daarbij ook oog had voor de bijbehorende partijen op het gebied van scholing en begeleiding. Westdijk zette niet alleen het mobiliteitscentrum op, ze was ook de drijvende kracht achter de Vliegende Brigade. Dit initiatief, met als betrokken partijen de provincie Friesland, CNV, VNO-NCW Noord, Randstad, AB Fryslân en het mobiliteitscentrum, kwam in 2009 van de grond. Doel: de door de crisis getroffen ondernemers een helpende hand bieden. De Vliegende Brigade heeft 318 werkgevers bezocht die een keuze moesten maken ten aanzien van hun ik kan op eigen wijze en eigenwijs mijn gang gaan menselijk kapitaal als gevolg van de crisis, vertelt Westdijk. Er is bewust niet gekozen voor een formele structuur. Deze publiek-private samenwerking is op basis van vertrouwen en met gesloten beurs aangegaan. Die samenwerking wierp zijn vruchten af. Zo n 550 met werkloosheid bedreigde medewerkers zijn niet in de WW terechtgekomen, omschrijft Westdijk het belangrijkste resultaat. Hiermee zijn uiteraard ook de werkgevers geholpen. De contacten die we hebben opgedaan gaan we nu benutten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen. Er mag in Friesland geen een aanbesteding meer de deur uit waar de sociale paragraaf niet is ingevuld, stelt ze ambitieus. 15

2 Achter de schermen bij de jury Het gaat zeker ook om lef Wat maakt iemand de best presterende ambtenaar van het jaar? De jury van de tweede editie van de PM Top 100 had er een behoorlijke discussie voor nodig eer daar overeenstemming over werd bereikt. Juryvoorzitter Marianne Heeremans: Het gaat niet alleen meer om vakbekwaamheid en om politiek gevoel. Tekst Maurits van den Toorn beeld Welmer Keesmaat De acht leden tellende jury onder leiding van voorzitter Marianne Heeremans was voor de beraadslagingen over de keuze van de best presterende ambtenaar van het afgelopen jaar te gast bij Het Expertise Centrum in Den Haag. Het doel van de verkiezing: tegenover alle gemopper op de overheid ambtenaren in een positief daglicht stellen. Er wordt veel goed werk geleverd, dat willen we laten zien, legt PM-hoofdredacteur Cindy Castricum uit. Heeremans begint met het signaleren van een paar verschillen ten opzichte van vorig jaar. Er zitten ditmaal meer vrouwen in de jury dan de vorige keer en de juryleden zitten iets minder dicht op Den Haag. Vorig jaar kenden veel juryleden genomineerden dan ook persoonlijk, wat dit keer minder het geval is. Ze is daar blij mee: Het is goed dat er wat meer afstand is. Dit keer zijn er toevalligerwijs ook tamelijk weinig Haagse ambtenaren op de lijst terecht gekomen, er is sprake van een mooie verdeling over het land. Opvallend is dat er bij de vijftien toppers relatief meer beleidsambtenaren dan uitvoerende ambtenaren zitten in vergelijking met de hele lijst van 110 nominaties. Beleid wordt als sector nog steeds interessanter gevonden dan uitvoering, constateert Heeremans. De jury ziet dat anders, zo zal blijken. De opmerking van Martijn van der Steen dat veel genomineerden aan de rand zitten vormt de aftrap voor de discussie over wat iemand nu tot de best presterende ambtenaar maakt. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om het daarover eens te worden. Gaat het om een eenmalige, uitzonderlijk goede prestatie of om jarenlang degelijk en betrouwbaar werk afleveren? En gaat het om het verrichten van taken binnen de overheidsorganisatie of om optreden naar buiten, contacten leggen met burgers, maatschappelijk organisaties, bedrijven? De rand die Van der Steen noemt blijkt een aspect te zijn dat veel juryleden belangrijk vinden. Hij bedoelt ermee het opereren op het snijvlak van overheid en samenleving, ambtenaren die zich hier bevinden slagen erin te verbinden en vertrouwen te wekken bij partners buiten de overheid. Robbert-Jan Poerstamper herkent de hierboven genoemde verschillen tussen de genomineerden: sommigen hebben één keer een project goed afgerond, anderen hebben juist over een periode van jaren goed gepresteerd en krijgen daardoor met hun nominatie een soort oeuvreprijs. D66-Kamerlid Wassila Hachchi, enkele jaren geleden zelf jonge ambtenaar van het jaar, signaleert dat het niet alleen om vaardigheden gaat, maar ook een kwestie van karakter is. Zeker, reageert Heeremans: Dat past ook in het tijdsbeeld. Het gaat niet alleen meer om vakbekwaamheid en om politiek gevoel, het gaat zeker ook om lef. Ideale ambtenaar Juryvoorzitter Heeremans werpt de vraag op wat nu écht van belang is, oftewel: wanneer blinkt een presterende ambtenaar uit? Veel van de al genoemde punten komen opnieuw langs. Als je de verschillende opmerkingen samenvoegt en er een nietje doorheen slaat, heb je een soort handboek ideale ambtenaar. Hij of zij moet verbinden en resultaten willen zien, vindt Erik Gerritsen. Iets bijzonders neerzetten en iets van je persoonlijkheid verbinden met je taak, is voor Erik Heijdelberg een criterium. Van der Steen wijst erop dat mensen soms eigenlijk ten onrechte zichtbaar worden doordat ze een enorme antenne hebben voor succesvolle projecten en daar snel resultaat mee weten te boeken. Het gaat ook om volharding, dat je in een moeilijk project durft te duiken. Voor Hachchi is het belangrijk dat een ambtenaar over grenzen heen durft te gaan, creatief durft te denken en handelen en goed kan samenwerken met andere partijen buiten de overheid. Heeremans vindt het bedenken van beleid alleen onvoldoende. Een goede ambtenaar moet zich ook afvragen een ambtenaar moet zich afvragen waar het beleid eigenlijk toe dient De jury Marianne Heeremans burgemeester van Heemstede (voorzitter) 16 Erik Gerritsen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Wassila Hachchi Kamerlid voor D66, voormalig ambtenaar bij het ministerie van Defensie en in die functie uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2007 Erik Heijdelberg lid raad van bestuur Van der Hoeven Stichting en Overheidsmanager van het Jaar 2009 Robbert-Jan Poerstamper public sector leader bij PwC Leo Smits directeur HEC, ROI en Zenc Martijn van der Steen bestuurskundige en codecaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) Cindy Castricum hoofdredacteur PM Public Mission en re.public waar het beleid eigenlijk toe dient en de uitvoering in dat beleid weten te vertalen. Tactvol tegendraads De discussie verschuift daarmee naar het belang van uitvoering, dat de jury een tikje hoger lijkt te waarderen dan beleid. Zeker de pure beleidsambtenaar wordt stevig aangepakt door enkele juryleden. Leo Smits zegt daarover: In Den Haag heerst nog steeds vaak het idee dat het primaat bij de beleidsambtenaar ligt, je ziet de houding van wij doen het denkwerk wel, en vervolgens mogen anderen 17

3 in Assen of Sittard het uitvoeren. Dat is niet goed. Een herkenbaar beeld, vindt Van der Steen. Maar, vervolgt hij. We hebben beleidsambtenaren, die in Nederland een soort subdiscipline vormen tussen juristen, economen en uitvoerders ook broodnodig om de werkelijkheid te doorgronden. Hachchi voegt er nog aan toe dat er niets mis is met een beleidsambtenaar, als hij maar een brug naar de uitvoering weet te maken, stelt ze. Van der Steen waarschuwt dat innovativiteit niet moet worden overgewaardeerd. Innovatief zijn is belangrijk, maar ook going concern is van belang, en ook daarbij moet goed worden gepresteerd. Er komt een aantal wenselijke eigenschappen langs. Inspirerend leiderschap, ook al ben je geen leidinggevende (Poerstamper), gedrevenheid en eigen passie combineren met wat de politiek opdraagt (Smits); eigen autonomie hebben (Poerstamper); niet slaafs zijn (Smits). mensen die alleen maar doen wat de minister zegt, zijn rampzalig Heeremans vat het laatste samen in het begrip tactvol tegendraads. Precies, beaamt Gerritsen: Mensen die alleen maar doen wat de minister zegt zijn rampzalig. Maar als de beslissing eenmaal genomen is, moet je ervoor gaan, ook als je het er niet mee eens bent. Een ambtenaar moet nooit zijn eigen gelijk gaan bewijzen. De ideale ambtenaar heeft lef is niet slaafs houdt vol inspireert communiceert verbindt doet iets bijzonders boekt resultaat Top 15 De discussie levert een aantal punten op: de ideale ambtenaar heeft lef, verbindt, heeft volharding, inspireert, zet iets bijzonders neer en komt met resultaten. Met die gedachten in het achterhoofd wordt vervolgens een kritische blik geworpen op de lijst met de vijftien ambtenaren die de meeste stemmen hebben gekregen. Al snel blijkt dat de jury tot een andere winnaar zal komen dan degene op wie de meeste stemmen zijn gevallen. Publiekswinnaar Wendy de Haas van GGD Zaanstreek-Waterland heeft goed werk geleverd, daar is de jury het mee eens, maar er is geen sprake van verbinding leggen met partijen buiten de overheid. De jury concludeert: deze kandidaat heeft een goede, maar geen uitzonderlijke prestatie geleverd. Maar wie wordt het dan wel? De verschillende pitches van de kandidaten worden scherp beoordeeld. Het verhaal van een kandidaat die er voor een van de juryleden echt met kop en schouders bovenuit steekt, komt er bij een ander absoluut niet door. Een andere kandidaat maakt indruk, maar valt af als de jury bij nadere beschouwing concludeert dat de genoemde en geroemde activiteiten eigenlijk los staan van het ambtenaar-zijn. En een derde verdwijnt van de lijst omdat zijn pitch vooral over zijn juridische status gaat en weinig tot niets meldt over het geleverde werk of bijzondere prestaties. Nadat een aantal kandidaten is afgevallen volgt een tweede ronde waarin de jury het verrassend snel eens is over de top drie. De best presterende ambtenaar 2011 wordt Renate Westdijk, projectleider bij het Mobiliteitscentrum UWV in Leeuwarden. Smits: Goed dat ze knalhard aangeeft wat het resultaat van haar werk is. Op de tweede plaats eindigt Ron Genders, beleidsmedewerker van de gemeente Peel en Maas. Hachchi: Dit is iemand die met iedereen kan omgaan. Flexibiliteit en goed communiceren zijn voor de ambtenaar anno 2012 van groot belang. En op de derde plaats komt Raymond Vermeer, wijkagent in Eindhoven. Heeremans: Als je op dit moment in het politievak opvalt, dan ben je in een hele grote plas water komen bovendrijven. Het is knap als dat je lukt. De beste vijftien volgens de PM-lezers * 1. Wendy de Haas beleidsmedewerker, Directie GGD Zaanstreek-Waterland 2. Ron Genders beleidsmedewerker, gemeente Peel en Maas 3. Esther van der Storm strategisch beleidsadviseur, UWV 4. Raymond Vermeer wijkagent, gemeente Eindhoven 5. Renate Westdijk projectleider Mobiliteitscentrum, UWV Leeuwarden 6. Sharda Kamaansing beleidsmedewerker, ministerie van BZK 7. Fleur Pullen senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen, RDW 8. Marc van de Ven afdelingsmanager, gemeente Helmond 9. Annie Reiling beleidsadviseur en teamcoördinator, gemeente Heerde 10. Daniël Doeze Jager programmamanager, DGOBR/Rijksgebouwendienst 11. Bart Pastoor secretaris, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 12. Erik van der Rijt accountmanager/adviseur The Hague Security Delta, gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling 13. Raymond Lunes beleidsmedewerker/ initiatiefnemer Ynnovate, ministerie SZW 14. Ferdinand Kiestra innovator, waterschap Aa en Maas 15. Christophe van der Maat ZPP er, gemeente Dordrecht/provincie Noord-Brabant *deze vijftien ambtenaren hebben van het publiek de meeste stemmen gekregen, wat hen toegang gaf tot de finaleronde: het beraad waar de jury de winnende top 3 (Renate Westdijk, Ron Genders en Raymond Vermeer) heeft aangewezen. 18

4 Wendy de Haas wint publiekprijs Een frisse blik Met 531 voorkeurstemmen van PM-lezers sleepte Wendy de Haas, beleidsmedewerker directie van de GGD Zaanstreek-Waterland, de publieksprijs van de verkiezing Best Presterende Ambtenaar 2011 in de wacht. PUBLIEKSWINNAAR Tekst René Zwaap Wendy de Haas is nog maar 27 jaar oud en de GGD Zaanstreek- Waterland is haar eerste werkgever sinds ze aan de Vrije Universiteit afstudeerde in de gezondheidswetenschappen (na een eerdere HBO-studie in de ergotherapie). Maar ze heeft zichzelf nu al in de schijnwerpers gezet. Met 531 voorkeurstemmen sleepte de in Zaandam geboren De Haas de PM-publieksprijs in de wacht. De eer is op zijn plaats, vindt Johan Detering, directeur van de GGD Zaanstreek- Waterland: Wendy is echt een kanjer, ze werkt bijzonder snel en efficiënt, en ze kan heel snel schakelen. Daarnaast is het ook nog eens een heel prettig iemand. Het was aan haar te danken dat de Inspectie van het Onderwijs onze manier van toezicht op de kinderopvang tot voorbeeld stelde van andere GGD en. De afdeling werkt dankzij de vasthoudendheid van Wendy heel strak en gericht op resultaat. Diverse andere GGDinstellingen in Maastricht, Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek hebben in het door Wendy aangestuurde model belangstelling getoond. En dat alles is echt haar persoonlijke verdienste. Ze is intelligent, flexibel en breed in kennis en kunde. Als zij iets niet weet, weet zij vanzelf waar ze de kennis vandaan kan halen. Daarnaast is het een doorzetter, die leiding weet te geven en weet te enthousiasmeren. Alle reden om eens nader kennis te maken met Wendy de Haas. Ze zorgt voor ondersteuning van de directie op beleidsgebied (onder meer de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan) en is Klachtencoördinator en Kwaliteitscoördinator (waaronder HKZ-certificering en contact met de Inspectie Gezondheidszorg). Hoewel zij beleidsmedewerker is, stuurde ze het afgelopen jaar de afdeling aan die toezicht moet houden op de kinderopvang. Die functioneerde niet optimaal en moest opnieuw georganiseerd worden. Onder haar leiding kwam er duidelijkheid over productieafspraken en cijfers (waardoor vermindering van de formatie van circa 6 naar 5 fte mogelijk bleek), kwaliteitsverbetering en langzamerhand ook meer tevredenheid bij medewerkers omdat er een duidelijkere structuur kwam binnen de afdeling. Weerstanden De Haas: In het begin stond zeker niet iedereen binnen de afdeling te springen voor de reorganisatie. Er was behoorlijk wat weerstand te overwinnen. Ik was een stuk jonger dan de meeste medewerkers, en dat maakte het niet altijd makkelijk om iedereen mee te krijgen. Als mensen al jarenlang op dezelfde manier werken, zijn ze niet altijd makkelijk te overtuigen door een relatieve buitenstaander die net komt kijken. Maar die frisse blik is volgens mij wel nodig om tot vernieuwing te komen. Feit was dat de afdeling niet goed er was behoorlijk wat weerstand te overwinnen functioneerde, er werd te weinig gehandhaafd door gemeenten, er was binnen de afdeling te weinig structuur, iedereen ging maar een beetje zijn eigen gang en bovendien was er overformatie. Door eerst goed naar de cijfers te kijken en de organisatie tegen het licht te houden, en ook door op pad te gaan met de diverse medewerkers, kon ik komen tot de omschrijving van een verbeterde aanpak, vervolgt ze. Aanvankelijk zag niet iedereen daar het voordeel van, maar het groeide wel. Het toezicht op de kinderopvang moest ook scherper. Als kinderdagverblijven werden geconfronteerd met hun tekortkomingen, werd er door de gemeenten veel te weinig met die tekortkomingen gedaan. Adviezen werden niet of veel te laat opgevolgd. In het nieuwe systeem gaan we direct over tot actie als een adequate follow-up uitblijft. We trekken dan direct aan de bel bij de gemeenten en wanneer nodig bij de verantwoordelijke wethouder of desnoods de burgemeester. Ik denk dat de kinderen in de gemoeide kinderdag verblijven daar baat bij hebben. De misstanden in het Amsterdamse Hofnarretje waren niet de directe aanleiding voor ons om scherper te kijken naar de afdeling die het toezicht op de kinderdagverblijven uitvoert, maar die toonden natuurlijk wel aan dat je bij het toezicht op die instellingen scherp moet zijn. Ik ben er dan ook blij mee dat andere GGD-instellingen in het land interesse hebben in onze aanpak en dat de Inspectie van het Onderwijs onze methode ook aanprijst. Uitgangspunt is dat de afdeling per 1 maart gereorganiseerd is en dan stopt ze als coördinator van het kinderopvangtoezicht. Welke uitdaging volgt, weet ze nog niet. De Haas: Ik vind het leuk om met een frisse blik te kijken naar hoe iets beter kan worden aangepakt en hoe we zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk kunnen omgaan met gemeenschapsgeld. 19

5 favorieten van de lezers De honderd best presterende ambtenaren van Bart Pastoor secretaris Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 12 Erik van der Rijt accountmanager/adviseur The Hague Security Delta gemeente Den Haag 13 Raymond Lunes beleidsmedewerker ministerie van SZW 14 Ferdinand Kiestra innovator waterschap Aa en Maas 15 Christophe van der Maat ZPP er gemeente Dordrecht/provincie Noord-Brabant 16 Harrie Custers Belastingdienst 17 Jeroen Oppelaar bestuursadviseur gemeente Rotterdam 18 Thomas Bernard bestuurder Belastingdienst Zuid-West 19 Serge Boogerd medewerker Informatievoorziening gemeente geldermalsen 20 Jack Theunissen medewerker Bedrijfsvoering gemeente Heerlen Op basis van nominaties en de stemronde hebben wij nevenstaande lijst met honderd best presterende ambtenaren samengesteld: de PM Top 100 van De publiekswinnaar, degene met de meeste stemmen, is Wendy de Haas van de GGD Zaanstreek-Waterland. Na ampel beraad riep de jury projectmanager Renate Westdijk van de gemeente Leeuwarden uit tot winnaar van de PM Top 100. Zij is de Best Presterende Ambtenaar van Loes Evers beleidsmedewerker/accountmanager projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten ministerie van OCW 22 Ingeborg Hoogendijk pensioenspecialist ministerie van financiën 23 Cheryl Slüper inkomensconsulent Sociale Dienst Heerlen 24 Wim van Esch directeur veiligheidsregio Haaglanden 25 Floor Urbanus teamleider Stadsontwikkeling Rotterdam 26 Dion Kotteman algemeen directeur Rijksauditdienst 27 Klaas Knot president De Nederlandsche Bank 28 Andrea Stolk-Van Willigen beleidsmedewerker gemeente Geldermalsen 29 Esther van de Pol-Hoogendoorn ontwikkelaar e-dienstverlening gemeente Ede 30 Kees van der Velden landschapsarchitect Dienst Landelijk Gebied 1 Wendy de Haas beleidsmedewerker Directie GGD Zaanstreek-Waterland 2 Ron Genders beleidsmedewerker gemeente Peel en Maas 3 Esther van der Storm strategisch beleidsadviseur UWV 4 Raymond Vermeer wijkagent gemeente Eindhoven 5 Renate Westdijk projectmanager gemeente Leeuwarden 6 Sharda Kamaansing beleidsmedewerker ministerie van BZK 7 Fleur Pullen senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen RDW 8 Marc van de Ven afdelingsmanager gemeente Helmond 9 Annie Reiling beleidsadviseur en teamcoördinator gemeente Heerde 10 Daniël Doeze Jager programmamanager DGOBR/Rijksgebouwendienst BEST PRESTERENDE AMBTENAAR Davied van Berlo programmamanager Ambtenaar 2.0 ministerie van EL&I 32 Marga van Rijssel Politie Mirjam Huisman directielid Personeel en Organisatie ministerie van veiligheid en Justitie 34 Dirk-Jan de Bruijn directielid ICTU 35 Ugur Özcan directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Amsterdam Noord gemeente Amsterdam 36 Fredi van Sunten kwaliteitsadviseur/webredacteur gemeente Tiel 37 Keesjan Steverink communicatiemedewerker gemeente Nieuwegein 38 Thea van Noord secretaresse Belastingdienst 39 Jamila Ahbouk participatiecoach gemeente Arnhem 40 Jasper Sonneveld manager Informatie Ontwikkel Organisatie gemeente Rotterdam

6 41 Barend Rombout hoofd Bureau Frontlijn gemeente Rotterdam 42 Stasiu Strzelczyk adviseur ministerie van IenM/Flexpool 43 Gerry Bulten projectleider Dienst Landelijk Gebied 44 Ad van Winden sociaal raadsman Op Maat gemeente Den Haag 45 Wil Emmen kostendeskundige Rijkswaterstaat Dienst Utrecht 46 Lynn van der Velden beleidsmedewerker ministerie van BZK 47 Hans Visseren contractmanager Gemeentewerken Rotterdam 48 René Leben directeur IT-Belastingdienst 49 Sander Hazebroek directeur gemeente Nieuwegein 50 Rowdy van Alphen handhaver gemeente Den Haag Marizia Sousa de Monteiro coördinator gemeente Rotterdam 52 Sigrid Keek adviseur gemeente Ede 53 Bas Derks afdelingshoofd Beleid ministerie van OCW 54 At Draaisma plaatsvervangend hoofd afdeling Europese Unie ministerie van Financiën 55 Nadia Ouahdani beleidsmedewerker West-Afrika ministerie van buitenlandse Zaken 56 Ton Annink secretaris-generaal ministerie van Defensie 57 Arjen Hof programmadirecteur GovUnited ICTU 58 Jessica Blokpoel kassier Dienst Openbare Bibliotheek gemeente Den Haag 59 Ineke Landman ambtenaar Burgerzaken gemeente Achtkarspelen 60 Maureen van Eijk programmamanager Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs gemeente Amsterdam 61 Jan van Hove ambtelijk secretaris DSZW gemeente Rotterdam 62 Maarten Schurink gemeentesecretaris gemeente Utrecht 63 Marieke van den Heuvel gemeentesecretaris gemeente Schouwen- Duiveland 64 Allard Muis leerplichtambtenaar gemeente Zwolle 65 Erik Gerritsen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 66 Stef Böger en Hugo Hopstaken beleidsmedewerkers ministerie van OCW 67 Astrid de Groot coördinator planning en control gemeente Haarlem 68 Ad Struijk senior medewerker Toezicht en Handhaving DCMR Milieudienst Rijnmond 69 Mettes van der Giessen senior beleidsadviseur/hoofd bureau veteranenbeleid ministerie van Defensie 70 Dennis Janssen beleidsadviseur Strategie gemeente Arnhem Nora Kuyper plv directeur Lerarenbeleid ministerie van OCW 76 Marlies van Geel schuldhulpverlener gemeente Tilburg 77 Henk Neven marktmeester gemeente Etten-Leur 78 Jack Mooij programmamanager ministerie van Defensie 79 Natalia Korotina beleidsmedewerker gemeente Arnhem 80 Herma Bakker sociaal rechercheur gemeente Almelo Jan van den Heuvel directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 92 Paul Huijts directeur-generaal Volksgezondheid ministerie van VWS 93 Bart van der Vegte projectleider gemeente Binnenmaas 94 Frans Velthof teamleider Regionaal Incasso Centrum ministerie van Financiën 95 Jan Drewel werkcoach Eemsdelta gemeente Delfzijl 96 Charlotte Meester zorgcoördinator CJG Meppel 97 Ine Oerlemans ondernemersadviseur gemeente Utrecht 98 Rachel Tienkamp-Beishuizen adviseur gemeente Amsterdam 99 Ad Koster senior systeem-netwerkbeheerder gemeente Terneuzen 100 Peter Teesink concerndirecteur gemeente Groningen Verantwoording verkiezing PM Top Tom Brands adviseur gemeente Apeldoorn 82 Peter van Berkum klachtencoördinator gemeente Nijmegen 83 Jan Schrotenboer programmamanager gemeente Midden-Drenthe 84 Esther de Haan beleidsmedewerker ruimtelijke ordening gemeente smallingerland 85 Nicoline Beck beleidsadviseur gemeente Wijchen 86 Dennis van Nieuwenhuijzen interim adviseur en manager voormalig senior adviseur sociale zaken adviesbureau Idea/CNV Publieke Zaak 87 Rien Kooij financieel beleidsmedewerker gemeente Utrecht 88 Tessa Gueye-Verburg hoofd Consulaire Afdeling Nederlandse Ambassade te Ghana 89 Barry Douma brandweerkorps Amsterdam Amstelland 90 Daphne de Vries projectleider gemeente Steenwijkerland Van 4 november 2011 tot 5 januari 2012 hebben de lezers van PM 110 ambtenaren genomineerd voor de PM Top 100 Best Presterende Ambtenaren. Nominaties, inclusief motivatie, konden in vijf categorieën worden gedaan: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht en een vrije categorie. Uiteindelijk is in de categorie toezicht slechts een klein aantal ambtenaren genomineerd, waardoor we deze genomineerden tot de vrije categorie hebben gerekend. Van 9 tot en met 13 januari 2012 heeft online een stemronde plaatsgevonden, wat een ranglijst van honderd ambtenaren heeft opgeleverd. De vijftien ambtenaren met de meeste stemmen zijn tijdens het juryberaad op 23 januari jl. aan de orde geweest (zie pagina 16). De jury heeft het finale oordeel geveld over de winnaar van de PM Top 100, editie Ook wees zij een nummer 2 en 3 aan. In het magazine hebben we de volledige PM Top 100 gepresenteerd. Op PM.nl treft u ook de verdeling per categorie aan Dave Wahlbrinck contractmanager Gemeentewerken Rotterdam 72 Esther van Munster projectsecretaris gemeente Binnenmaas 73 Arnold Bruins afdelingshoofd gemeente Heerenveen 74 Hans van Steijn toezichthouder gemeente Nieuwkoop

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager.

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. JURYRAPPORT Dames en heren, Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. Zoals u wellicht weet, begint de jury in

Nadere informatie

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day

TOUR D OVERHEID. 23 juni United Nations Public Service Day TOUR D OVERHEID 23 juni 206 United Nations Public Service Day De beste overheidsorganisatie van het jaar. Een verkiezing met een prachtig podium voor de winnaar. Maar vooral georganiseerd om te weten bij

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal - april 2015 Ambassadeur Heldere Taal 2015 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Hieruit zijn 3 kandidaten voor de titel van overheidsmanager van het jaar genomineerd, die zich zojuist aan u hebben gepresenteerd.

Hieruit zijn 3 kandidaten voor de titel van overheidsmanager van het jaar genomineerd, die zich zojuist aan u hebben gepresenteerd. 1 Juryrapport verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 1998 (uit te spreken door de voorzitter van de jury, de minister van Financiën, drs. G. Zalm, tijdens de slotavond van de verkiezing d.d. 22 januari

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Juryrapport Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016

Juryrapport Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016 Juryrapport Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016 Inhoud Voorwoord Jury Partners Beoordeling Criteria Gemeente Leeuwarden Dienst Uitvoering Onderwijs Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2016

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2016 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2016 Ambassadeur Heldere Taal 2016 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2013

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2013 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2013 Ambassadeur Heldere Taal 2013 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB)

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB) B.5 1. Algemeen Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Onderwerp: Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) (VPT) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 vergadering:

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Ambassadeur Heldere Taal 2014 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

Mobiliteit: kans of moet-je?

Mobiliteit: kans of moet-je? Mobiliteit: kans of moet-je? Martine Kooreman/Jan Bos UBR EC O&P Workflow Programma Introductie Positie Expertisecentrum Organisatie & Personeel Mobiliteit bij het Rijk Kader VWNW-beleid Rijk Rolverdeling

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Let s Connect e-portfolio

Let s Connect e-portfolio Let s Connect e-portfolio Presentatie Special Coatings BV Mijn naam is Michel Eugster Voormalig voorzitter KOP MKB ondernemer in Bladel,Eindhoven en Weesp E-portfolio en wat verder Kempisch ondernemers

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Wil je gelijk of wil je geluk?

Wil je gelijk of wil je geluk? ARBEIDSMEDIATION IN TWENTE Wil je gelijk of wil je geluk? Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman In Twente maken gemeenten en andere overheden gebruik van elkaars arbeidsmediators. Door deze

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Verslag Werkconferentie Ouderen en Cultuur: lokaal beleid en praktijk (VNG, OCW en LKCA)

Verslag Werkconferentie Ouderen en Cultuur: lokaal beleid en praktijk (VNG, OCW en LKCA) Verslag Werkconferentie Ouderen en Cultuur: lokaal beleid en praktijk (VNG, OCW en LKCA) 8 september 2016, Ede, Akoesticum, 12.15-17.00 uur Acht gemeenten, de VNG, OCW en LKCA hebben het afgelopen jaar

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Informatiepakket stakeholderpro

Informatiepakket stakeholderpro Informatiepakket stakeholderpro In dit informatiepakket treft u antwoorden op de volgende vragen: 1. Wat is stakeholderpro? 2. Waar komt het idee vandaan? 3. Wie is Floor Kist? 4. Afbeeldingen stakeholderpro

Nadere informatie

Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland

Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland Arbeidsmarktregiobijeenkomst (regionaal werkatelier) Rivierenland De Pluk, Geldermalsen op 16 maart 2017 Inleiding Achtergronden en werkateliers psychische aandoeningen Geestelijke gezondheid en participatie

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Annemiek Zeeman Jolande Visser 23 april 2015 Werkconferentie Ingrado Onderwerpen Aanleiding: KBA-rapport Doelstelling toezicht op verzuimbeleid De werkzaamheden

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011. Juryverslag

GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011. Juryverslag GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst 2011 Juryverslag Leeuwarden, september 2011 GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst 2011 De GERRIT BENNER prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Fryslân is

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Ambassadeur Heldere Taal 2012 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Dat zijn dit jaar weer de vragen waarop het onderzoeksteam en de juryleden van de Zorgvisie Excellence Trofee een antwoord hebben gezocht.

Dat zijn dit jaar weer de vragen waarop het onderzoeksteam en de juryleden van de Zorgvisie Excellence Trofee een antwoord hebben gezocht. JURYRAPPORT ZORGVISIE EXCELLENCE TROFEE Beste genomineerden, Geachte dames en heren, Is er sprake van een zichtbaar inhoudelijk en relatief duurzaam resultaat in de organisatie waaraan de manager aantoonbaar

Nadere informatie

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ?

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Informatiemiddag voor allen binnen VWS die betrokken zijn bij beleid, strategie en medezeggenschap 1 maart 2005 van 13.30 tot 16.30 uur in Apollozaal

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Suzanne van der Meer. Marije Stam

Suzanne van der Meer. Marije Stam Even voorstellen: De Centrale Ouderraad Mijn naam is Suzanne van der Meer en ben sinds januari 2013 voorzitter van de Centrale Ouderraad. Onze zoon Jesse, nu 2 jaar oud en onze dochter Sophie van 6 maanden,

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

In Beeld: De nieuwe ministersploeg

In Beeld: De nieuwe ministersploeg In Beeld: De nieuwe ministersploeg Korte omschrijving werkvorm: Wie staan er bij de koning op het bordes? Sommige ministers hebben al eerder in een kabinet gezeten, maar er zijn ook nieuwkomers. Leerlingen

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347

Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF Registratienummer 448723347 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport SKG KDV de (B)engeltjes (KDV) Curtevenneweg 9 1241XZ KORTENHOEF

Nadere informatie

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 438742 Vergadering Vergaderdatum 9 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2017 v2.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan Aftellen naar de Toekomst 10 opwindende voorstellen om door te gaan Tekst: Eelco Koolhaas en Kees Le Blansch Vormgeving: Machiel Pleijsier en Dennis Wijmer Video: Jasper Masthoff Muziek: Bart Kiers Leve

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2017

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2017 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2017 Ambassadeur Heldere Taal 2017 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie