Na de stemronde, waarbij meer dan Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het resultaat telt. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na de stemronde, waarbij meer dan 9.000. Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het resultaat telt. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat"

Transcriptie

1 14 Het resultaat telt De tweede editie van de PM Top 100 leverde wederom een niet-haagse winnaar op: Renate Westdijk, projectmanager voor de gemeente Leeuwarden, gaat er met de titel Best Presterende Ambtenaar vandoor. Ze volgt Ganna van Bijleveld op, gezinsmanager bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam, die vorig jaar als winnaar werd aangewezen. Als nummer 2 en 3 kwamen Ron Genders (gemeente Peel en Maas) en Raymond Vermeer (wijkagent in Eindhoven) uit de bus. Na de stemronde, waarbij meer dan stemmen zijn uitgebracht, kwamen vijftien ambtenaren bovendrijven. De jury, onder de bezielende leiding van burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede, boog zich tijdens een inspirerende sessie Renate Westdijk, best presterende ambtenaar 2011 over de top 15 (zie pagina 16). Wat maakt een zeer goed presterende ambtenaar was de vraag die het achttal probeerde te beantwoorden. Dat Renate Westdijk, door de lezers tijdens de stemronde op nummer 5 geplaatst, als Best Presterende Ambtenaar werd aangewezen, heeft ze te danken aan het resultaat dat ze met de Vliegende Brigade heeft behaald. Ze heeft ervoor gezorgd dat er in Friesland 550 met werkloosheid bedreigde mensen niet in de WW terecht zijn gekomen. Lovende woorden van de jury waren er ook voor de nummer 2 en 3, respectievelijk beleidsmedewerker Ron Genders en wijkagent Raymond Vermeer. Uiteraard kunnen we de publiekswinnaar niet ongenoemd laten. Beleidsmedewerker Wendy de Haas van GGZ Zaanstreek-Waterland wist de meeste stemmen te halen (531). Daarmee voert ze de PM Top 100 aan. De verkiezing van de PM Top 100 heeft heel wat winnaars opgeleverd. Maar de allerbest presterende ambtenaar 2011 is Renate Westdijk, die we nu als eerste aan u voorstellen. Pionieren op het snijvlak publiek-privaat Verrast, maar ook trots op deze manier iets te kunnen betekenen voor de provincie Friesland. Zo reageert Renate Westdijk op haar uitverkiezing tot Best Presterende Ambtenaar van het jaar De pionierende projectmanager uit de gemeente Leeuwarden balanceert voortdurend tussen publiek en privaat. En dat maakt haar juist de aangewezen persoon om werkzoekende en werkgever bij elkaar te brengen. Tekst Rianne Waterval foto welmer keesmaat Een ministerie van Economie en Werkgelegenheid. Het huidige kabinet was er nog niet klaar voor, maar als het aan Renate Westdijk (40) ligt komt het er wel degelijk. We moeten uitgaan van wat mensen wel kunnen en wat er nodig is om ze naar een hoger platform te tillen, stelt zij. Daarom zou het veel logischer zijn werk BEST PRESTERENDE AMBTENAAR te koppelen aan economie in plaats van aan sociale zaken. In de economie worden banen gecreëerd, dus daar zou de focus op moeten liggen. Ik heb Mark Rutte nog getipt toen hij in de race was voor het premierschap, maar blijkbaar is het nog te vroeg. Tijdens haar werkzaamheden als projectmanager regionale werkgeversbenadering voor de 27 Friese gemeenten met het UWV Werkbedrijf als 28 e partner legt Westdijk dagelijks de verbinding tussen de economie en werklozen. Wij nemen heel bewust de behoefte van de werkgever als uitgangspunt en niet zozeer de vraag van diegene zonder werk. Alleen dan kun je de werk naar werk-beweging van de grond krijgen én op gang houden. Het uiteindelijke doel is om alle burgers te kunnen laten participeren in de Friese arbeidsmarkt. Westdijk houdt ervan om te bouwen en nieuwe werkvelden te verkennen. Ik ben iemand die op reis gaat, weet dat het resultaat aan een aantal voorwaarden moet voldoen, maar de exacte eindbestemming nog niet precies voor ogen heeft. Het UWV Werkbedrijf heeft haar deze vrijheid geboden. Ik kan op eigen wijze en eigenwijs mijn gang gaan. Binnen de gestelde kaders, maar zonder uitgestippelde paden. Verbinding Hoewel Westdijk niet in vaste dienst is van de overheid, treedt ze sinds 2009 op als vertegenwoordiger van de publieke zaak. Het UWV Werkbedrijf schakelde haar dat jaar in voor het opzetten van een van de 33 mobiliteits centra in Nederland. Als projectleider was ze verantwoordelijk voor het oprichten van het centrum in de arbeidsmarktregio Friesland. Haar opdracht was tweeledig. Zorg dat met werkloosheid bedreigde werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe baan komen en bouw een netwerk op van partijen banken, uitzendorganisaties, brancheverenigingen, overheids- en onderwijsinstellingen, ondernemers dat werkgevers van dienst kan zijn in tijden van crisis. Westdijk, die haar sporen al ruimschoots had verdiend in de uitzendbranche, ging direct aan de slag en zocht actief de verbinding met betrokkenen in de regio. Een goed contact met de ondernemers is volgens de projectmanager onontbeerlijk. Ze zat met haar team voornamelijk om de tafel met kleine ondernemers, het MKB vertegenwoordigt zo n 95 procent van het Friese bedrijfsleven. Op basis van die gesprekken konden we destijds beter inschatten of deeltijd-ww wel het goede instrument was. Wellicht zijn er andere maatregelen nodig? Is detachering bijvoorbeeld nog een optie? Door te weten wat er speelt op de werkvloer en continu in contact te blijven, kun je veel beter inspelen op de lokale behoeften en maatwerk leveren, aldus Westdijk, die sinds november 2010 ook bestuurslid is van MKB Nederland Noord. Ondernemers zijn dan ook veel eerder geneigd contact met ons op te nemen als er in de toekomst een vacature vrij komt. Friese aanpak Die Friese aanpak met een focus op de werkgever is andere overheden niet ontgaan. Zelfs in Brussel was er interesse en ook de Oeso kwam polshoogte nemen. Joke Hoftijser, vestigingsmanager Werkbedrijf Leeuwarden, spreekt lovende woorden over Westdijk. Renate handelt en reageert snel. Haar professionaliteit en inzet zijn een belangrijke factor voor het succes. Ze heeft het mobiliteitscentrum Friesland ontwikkeld tot een goed werkende serviceorganisatie voor werkgevers. Het publiek domein heeft andere spelregels dan het private domein. Dat heeft ze helemaal in de vingers. Een andere collega typeert haar werkwijze als praktisch, ambitieus, schijnbaar moeiteloos en vooral met succes. Daarnaast wordt Westdijk geprezen om haar resultaatgerichtheid en haar sterke communicatieve vaardigheden. Ook in het Haagse bleven haar werkzaamheden niet onopgemerkt. Toenmalig SZW-minister Donner liet Westdijk per brief weten haar aanpak zeer op prijs te stellen en feliciteerde haar met de behaalde resultaten. Donner was met name gecharmeerd van de wijze waarop de projectmanager proactief partijen uit kansrijke sectoren en beroepen benaderde en daarbij ook oog had voor de bijbehorende partijen op het gebied van scholing en begeleiding. Westdijk zette niet alleen het mobiliteitscentrum op, ze was ook de drijvende kracht achter de Vliegende Brigade. Dit initiatief, met als betrokken partijen de provincie Friesland, CNV, VNO-NCW Noord, Randstad, AB Fryslân en het mobiliteitscentrum, kwam in 2009 van de grond. Doel: de door de crisis getroffen ondernemers een helpende hand bieden. De Vliegende Brigade heeft 318 werkgevers bezocht die een keuze moesten maken ten aanzien van hun ik kan op eigen wijze en eigenwijs mijn gang gaan menselijk kapitaal als gevolg van de crisis, vertelt Westdijk. Er is bewust niet gekozen voor een formele structuur. Deze publiek-private samenwerking is op basis van vertrouwen en met gesloten beurs aangegaan. Die samenwerking wierp zijn vruchten af. Zo n 550 met werkloosheid bedreigde medewerkers zijn niet in de WW terechtgekomen, omschrijft Westdijk het belangrijkste resultaat. Hiermee zijn uiteraard ook de werkgevers geholpen. De contacten die we hebben opgedaan gaan we nu benutten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen. Er mag in Friesland geen een aanbesteding meer de deur uit waar de sociale paragraaf niet is ingevuld, stelt ze ambitieus. 15

2 Achter de schermen bij de jury Het gaat zeker ook om lef Wat maakt iemand de best presterende ambtenaar van het jaar? De jury van de tweede editie van de PM Top 100 had er een behoorlijke discussie voor nodig eer daar overeenstemming over werd bereikt. Juryvoorzitter Marianne Heeremans: Het gaat niet alleen meer om vakbekwaamheid en om politiek gevoel. Tekst Maurits van den Toorn beeld Welmer Keesmaat De acht leden tellende jury onder leiding van voorzitter Marianne Heeremans was voor de beraadslagingen over de keuze van de best presterende ambtenaar van het afgelopen jaar te gast bij Het Expertise Centrum in Den Haag. Het doel van de verkiezing: tegenover alle gemopper op de overheid ambtenaren in een positief daglicht stellen. Er wordt veel goed werk geleverd, dat willen we laten zien, legt PM-hoofdredacteur Cindy Castricum uit. Heeremans begint met het signaleren van een paar verschillen ten opzichte van vorig jaar. Er zitten ditmaal meer vrouwen in de jury dan de vorige keer en de juryleden zitten iets minder dicht op Den Haag. Vorig jaar kenden veel juryleden genomineerden dan ook persoonlijk, wat dit keer minder het geval is. Ze is daar blij mee: Het is goed dat er wat meer afstand is. Dit keer zijn er toevalligerwijs ook tamelijk weinig Haagse ambtenaren op de lijst terecht gekomen, er is sprake van een mooie verdeling over het land. Opvallend is dat er bij de vijftien toppers relatief meer beleidsambtenaren dan uitvoerende ambtenaren zitten in vergelijking met de hele lijst van 110 nominaties. Beleid wordt als sector nog steeds interessanter gevonden dan uitvoering, constateert Heeremans. De jury ziet dat anders, zo zal blijken. De opmerking van Martijn van der Steen dat veel genomineerden aan de rand zitten vormt de aftrap voor de discussie over wat iemand nu tot de best presterende ambtenaar maakt. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om het daarover eens te worden. Gaat het om een eenmalige, uitzonderlijk goede prestatie of om jarenlang degelijk en betrouwbaar werk afleveren? En gaat het om het verrichten van taken binnen de overheidsorganisatie of om optreden naar buiten, contacten leggen met burgers, maatschappelijk organisaties, bedrijven? De rand die Van der Steen noemt blijkt een aspect te zijn dat veel juryleden belangrijk vinden. Hij bedoelt ermee het opereren op het snijvlak van overheid en samenleving, ambtenaren die zich hier bevinden slagen erin te verbinden en vertrouwen te wekken bij partners buiten de overheid. Robbert-Jan Poerstamper herkent de hierboven genoemde verschillen tussen de genomineerden: sommigen hebben één keer een project goed afgerond, anderen hebben juist over een periode van jaren goed gepresteerd en krijgen daardoor met hun nominatie een soort oeuvreprijs. D66-Kamerlid Wassila Hachchi, enkele jaren geleden zelf jonge ambtenaar van het jaar, signaleert dat het niet alleen om vaardigheden gaat, maar ook een kwestie van karakter is. Zeker, reageert Heeremans: Dat past ook in het tijdsbeeld. Het gaat niet alleen meer om vakbekwaamheid en om politiek gevoel, het gaat zeker ook om lef. Ideale ambtenaar Juryvoorzitter Heeremans werpt de vraag op wat nu écht van belang is, oftewel: wanneer blinkt een presterende ambtenaar uit? Veel van de al genoemde punten komen opnieuw langs. Als je de verschillende opmerkingen samenvoegt en er een nietje doorheen slaat, heb je een soort handboek ideale ambtenaar. Hij of zij moet verbinden en resultaten willen zien, vindt Erik Gerritsen. Iets bijzonders neerzetten en iets van je persoonlijkheid verbinden met je taak, is voor Erik Heijdelberg een criterium. Van der Steen wijst erop dat mensen soms eigenlijk ten onrechte zichtbaar worden doordat ze een enorme antenne hebben voor succesvolle projecten en daar snel resultaat mee weten te boeken. Het gaat ook om volharding, dat je in een moeilijk project durft te duiken. Voor Hachchi is het belangrijk dat een ambtenaar over grenzen heen durft te gaan, creatief durft te denken en handelen en goed kan samenwerken met andere partijen buiten de overheid. Heeremans vindt het bedenken van beleid alleen onvoldoende. Een goede ambtenaar moet zich ook afvragen een ambtenaar moet zich afvragen waar het beleid eigenlijk toe dient De jury Marianne Heeremans burgemeester van Heemstede (voorzitter) 16 Erik Gerritsen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Wassila Hachchi Kamerlid voor D66, voormalig ambtenaar bij het ministerie van Defensie en in die functie uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2007 Erik Heijdelberg lid raad van bestuur Van der Hoeven Stichting en Overheidsmanager van het Jaar 2009 Robbert-Jan Poerstamper public sector leader bij PwC Leo Smits directeur HEC, ROI en Zenc Martijn van der Steen bestuurskundige en codecaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) Cindy Castricum hoofdredacteur PM Public Mission en re.public waar het beleid eigenlijk toe dient en de uitvoering in dat beleid weten te vertalen. Tactvol tegendraads De discussie verschuift daarmee naar het belang van uitvoering, dat de jury een tikje hoger lijkt te waarderen dan beleid. Zeker de pure beleidsambtenaar wordt stevig aangepakt door enkele juryleden. Leo Smits zegt daarover: In Den Haag heerst nog steeds vaak het idee dat het primaat bij de beleidsambtenaar ligt, je ziet de houding van wij doen het denkwerk wel, en vervolgens mogen anderen 17

3 in Assen of Sittard het uitvoeren. Dat is niet goed. Een herkenbaar beeld, vindt Van der Steen. Maar, vervolgt hij. We hebben beleidsambtenaren, die in Nederland een soort subdiscipline vormen tussen juristen, economen en uitvoerders ook broodnodig om de werkelijkheid te doorgronden. Hachchi voegt er nog aan toe dat er niets mis is met een beleidsambtenaar, als hij maar een brug naar de uitvoering weet te maken, stelt ze. Van der Steen waarschuwt dat innovativiteit niet moet worden overgewaardeerd. Innovatief zijn is belangrijk, maar ook going concern is van belang, en ook daarbij moet goed worden gepresteerd. Er komt een aantal wenselijke eigenschappen langs. Inspirerend leiderschap, ook al ben je geen leidinggevende (Poerstamper), gedrevenheid en eigen passie combineren met wat de politiek opdraagt (Smits); eigen autonomie hebben (Poerstamper); niet slaafs zijn (Smits). mensen die alleen maar doen wat de minister zegt, zijn rampzalig Heeremans vat het laatste samen in het begrip tactvol tegendraads. Precies, beaamt Gerritsen: Mensen die alleen maar doen wat de minister zegt zijn rampzalig. Maar als de beslissing eenmaal genomen is, moet je ervoor gaan, ook als je het er niet mee eens bent. Een ambtenaar moet nooit zijn eigen gelijk gaan bewijzen. De ideale ambtenaar heeft lef is niet slaafs houdt vol inspireert communiceert verbindt doet iets bijzonders boekt resultaat Top 15 De discussie levert een aantal punten op: de ideale ambtenaar heeft lef, verbindt, heeft volharding, inspireert, zet iets bijzonders neer en komt met resultaten. Met die gedachten in het achterhoofd wordt vervolgens een kritische blik geworpen op de lijst met de vijftien ambtenaren die de meeste stemmen hebben gekregen. Al snel blijkt dat de jury tot een andere winnaar zal komen dan degene op wie de meeste stemmen zijn gevallen. Publiekswinnaar Wendy de Haas van GGD Zaanstreek-Waterland heeft goed werk geleverd, daar is de jury het mee eens, maar er is geen sprake van verbinding leggen met partijen buiten de overheid. De jury concludeert: deze kandidaat heeft een goede, maar geen uitzonderlijke prestatie geleverd. Maar wie wordt het dan wel? De verschillende pitches van de kandidaten worden scherp beoordeeld. Het verhaal van een kandidaat die er voor een van de juryleden echt met kop en schouders bovenuit steekt, komt er bij een ander absoluut niet door. Een andere kandidaat maakt indruk, maar valt af als de jury bij nadere beschouwing concludeert dat de genoemde en geroemde activiteiten eigenlijk los staan van het ambtenaar-zijn. En een derde verdwijnt van de lijst omdat zijn pitch vooral over zijn juridische status gaat en weinig tot niets meldt over het geleverde werk of bijzondere prestaties. Nadat een aantal kandidaten is afgevallen volgt een tweede ronde waarin de jury het verrassend snel eens is over de top drie. De best presterende ambtenaar 2011 wordt Renate Westdijk, projectleider bij het Mobiliteitscentrum UWV in Leeuwarden. Smits: Goed dat ze knalhard aangeeft wat het resultaat van haar werk is. Op de tweede plaats eindigt Ron Genders, beleidsmedewerker van de gemeente Peel en Maas. Hachchi: Dit is iemand die met iedereen kan omgaan. Flexibiliteit en goed communiceren zijn voor de ambtenaar anno 2012 van groot belang. En op de derde plaats komt Raymond Vermeer, wijkagent in Eindhoven. Heeremans: Als je op dit moment in het politievak opvalt, dan ben je in een hele grote plas water komen bovendrijven. Het is knap als dat je lukt. De beste vijftien volgens de PM-lezers * 1. Wendy de Haas beleidsmedewerker, Directie GGD Zaanstreek-Waterland 2. Ron Genders beleidsmedewerker, gemeente Peel en Maas 3. Esther van der Storm strategisch beleidsadviseur, UWV 4. Raymond Vermeer wijkagent, gemeente Eindhoven 5. Renate Westdijk projectleider Mobiliteitscentrum, UWV Leeuwarden 6. Sharda Kamaansing beleidsmedewerker, ministerie van BZK 7. Fleur Pullen senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen, RDW 8. Marc van de Ven afdelingsmanager, gemeente Helmond 9. Annie Reiling beleidsadviseur en teamcoördinator, gemeente Heerde 10. Daniël Doeze Jager programmamanager, DGOBR/Rijksgebouwendienst 11. Bart Pastoor secretaris, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 12. Erik van der Rijt accountmanager/adviseur The Hague Security Delta, gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling 13. Raymond Lunes beleidsmedewerker/ initiatiefnemer Ynnovate, ministerie SZW 14. Ferdinand Kiestra innovator, waterschap Aa en Maas 15. Christophe van der Maat ZPP er, gemeente Dordrecht/provincie Noord-Brabant *deze vijftien ambtenaren hebben van het publiek de meeste stemmen gekregen, wat hen toegang gaf tot de finaleronde: het beraad waar de jury de winnende top 3 (Renate Westdijk, Ron Genders en Raymond Vermeer) heeft aangewezen. 18

4 Wendy de Haas wint publiekprijs Een frisse blik Met 531 voorkeurstemmen van PM-lezers sleepte Wendy de Haas, beleidsmedewerker directie van de GGD Zaanstreek-Waterland, de publieksprijs van de verkiezing Best Presterende Ambtenaar 2011 in de wacht. PUBLIEKSWINNAAR Tekst René Zwaap Wendy de Haas is nog maar 27 jaar oud en de GGD Zaanstreek- Waterland is haar eerste werkgever sinds ze aan de Vrije Universiteit afstudeerde in de gezondheidswetenschappen (na een eerdere HBO-studie in de ergotherapie). Maar ze heeft zichzelf nu al in de schijnwerpers gezet. Met 531 voorkeurstemmen sleepte de in Zaandam geboren De Haas de PM-publieksprijs in de wacht. De eer is op zijn plaats, vindt Johan Detering, directeur van de GGD Zaanstreek- Waterland: Wendy is echt een kanjer, ze werkt bijzonder snel en efficiënt, en ze kan heel snel schakelen. Daarnaast is het ook nog eens een heel prettig iemand. Het was aan haar te danken dat de Inspectie van het Onderwijs onze manier van toezicht op de kinderopvang tot voorbeeld stelde van andere GGD en. De afdeling werkt dankzij de vasthoudendheid van Wendy heel strak en gericht op resultaat. Diverse andere GGDinstellingen in Maastricht, Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek hebben in het door Wendy aangestuurde model belangstelling getoond. En dat alles is echt haar persoonlijke verdienste. Ze is intelligent, flexibel en breed in kennis en kunde. Als zij iets niet weet, weet zij vanzelf waar ze de kennis vandaan kan halen. Daarnaast is het een doorzetter, die leiding weet te geven en weet te enthousiasmeren. Alle reden om eens nader kennis te maken met Wendy de Haas. Ze zorgt voor ondersteuning van de directie op beleidsgebied (onder meer de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan) en is Klachtencoördinator en Kwaliteitscoördinator (waaronder HKZ-certificering en contact met de Inspectie Gezondheidszorg). Hoewel zij beleidsmedewerker is, stuurde ze het afgelopen jaar de afdeling aan die toezicht moet houden op de kinderopvang. Die functioneerde niet optimaal en moest opnieuw georganiseerd worden. Onder haar leiding kwam er duidelijkheid over productieafspraken en cijfers (waardoor vermindering van de formatie van circa 6 naar 5 fte mogelijk bleek), kwaliteitsverbetering en langzamerhand ook meer tevredenheid bij medewerkers omdat er een duidelijkere structuur kwam binnen de afdeling. Weerstanden De Haas: In het begin stond zeker niet iedereen binnen de afdeling te springen voor de reorganisatie. Er was behoorlijk wat weerstand te overwinnen. Ik was een stuk jonger dan de meeste medewerkers, en dat maakte het niet altijd makkelijk om iedereen mee te krijgen. Als mensen al jarenlang op dezelfde manier werken, zijn ze niet altijd makkelijk te overtuigen door een relatieve buitenstaander die net komt kijken. Maar die frisse blik is volgens mij wel nodig om tot vernieuwing te komen. Feit was dat de afdeling niet goed er was behoorlijk wat weerstand te overwinnen functioneerde, er werd te weinig gehandhaafd door gemeenten, er was binnen de afdeling te weinig structuur, iedereen ging maar een beetje zijn eigen gang en bovendien was er overformatie. Door eerst goed naar de cijfers te kijken en de organisatie tegen het licht te houden, en ook door op pad te gaan met de diverse medewerkers, kon ik komen tot de omschrijving van een verbeterde aanpak, vervolgt ze. Aanvankelijk zag niet iedereen daar het voordeel van, maar het groeide wel. Het toezicht op de kinderopvang moest ook scherper. Als kinderdagverblijven werden geconfronteerd met hun tekortkomingen, werd er door de gemeenten veel te weinig met die tekortkomingen gedaan. Adviezen werden niet of veel te laat opgevolgd. In het nieuwe systeem gaan we direct over tot actie als een adequate follow-up uitblijft. We trekken dan direct aan de bel bij de gemeenten en wanneer nodig bij de verantwoordelijke wethouder of desnoods de burgemeester. Ik denk dat de kinderen in de gemoeide kinderdag verblijven daar baat bij hebben. De misstanden in het Amsterdamse Hofnarretje waren niet de directe aanleiding voor ons om scherper te kijken naar de afdeling die het toezicht op de kinderdagverblijven uitvoert, maar die toonden natuurlijk wel aan dat je bij het toezicht op die instellingen scherp moet zijn. Ik ben er dan ook blij mee dat andere GGD-instellingen in het land interesse hebben in onze aanpak en dat de Inspectie van het Onderwijs onze methode ook aanprijst. Uitgangspunt is dat de afdeling per 1 maart gereorganiseerd is en dan stopt ze als coördinator van het kinderopvangtoezicht. Welke uitdaging volgt, weet ze nog niet. De Haas: Ik vind het leuk om met een frisse blik te kijken naar hoe iets beter kan worden aangepakt en hoe we zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk kunnen omgaan met gemeenschapsgeld. 19

5 favorieten van de lezers De honderd best presterende ambtenaren van Bart Pastoor secretaris Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 12 Erik van der Rijt accountmanager/adviseur The Hague Security Delta gemeente Den Haag 13 Raymond Lunes beleidsmedewerker ministerie van SZW 14 Ferdinand Kiestra innovator waterschap Aa en Maas 15 Christophe van der Maat ZPP er gemeente Dordrecht/provincie Noord-Brabant 16 Harrie Custers Belastingdienst 17 Jeroen Oppelaar bestuursadviseur gemeente Rotterdam 18 Thomas Bernard bestuurder Belastingdienst Zuid-West 19 Serge Boogerd medewerker Informatievoorziening gemeente geldermalsen 20 Jack Theunissen medewerker Bedrijfsvoering gemeente Heerlen Op basis van nominaties en de stemronde hebben wij nevenstaande lijst met honderd best presterende ambtenaren samengesteld: de PM Top 100 van De publiekswinnaar, degene met de meeste stemmen, is Wendy de Haas van de GGD Zaanstreek-Waterland. Na ampel beraad riep de jury projectmanager Renate Westdijk van de gemeente Leeuwarden uit tot winnaar van de PM Top 100. Zij is de Best Presterende Ambtenaar van Loes Evers beleidsmedewerker/accountmanager projectdirectie Voortijdig Schoolverlaten ministerie van OCW 22 Ingeborg Hoogendijk pensioenspecialist ministerie van financiën 23 Cheryl Slüper inkomensconsulent Sociale Dienst Heerlen 24 Wim van Esch directeur veiligheidsregio Haaglanden 25 Floor Urbanus teamleider Stadsontwikkeling Rotterdam 26 Dion Kotteman algemeen directeur Rijksauditdienst 27 Klaas Knot president De Nederlandsche Bank 28 Andrea Stolk-Van Willigen beleidsmedewerker gemeente Geldermalsen 29 Esther van de Pol-Hoogendoorn ontwikkelaar e-dienstverlening gemeente Ede 30 Kees van der Velden landschapsarchitect Dienst Landelijk Gebied 1 Wendy de Haas beleidsmedewerker Directie GGD Zaanstreek-Waterland 2 Ron Genders beleidsmedewerker gemeente Peel en Maas 3 Esther van der Storm strategisch beleidsadviseur UWV 4 Raymond Vermeer wijkagent gemeente Eindhoven 5 Renate Westdijk projectmanager gemeente Leeuwarden 6 Sharda Kamaansing beleidsmedewerker ministerie van BZK 7 Fleur Pullen senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen RDW 8 Marc van de Ven afdelingsmanager gemeente Helmond 9 Annie Reiling beleidsadviseur en teamcoördinator gemeente Heerde 10 Daniël Doeze Jager programmamanager DGOBR/Rijksgebouwendienst BEST PRESTERENDE AMBTENAAR Davied van Berlo programmamanager Ambtenaar 2.0 ministerie van EL&I 32 Marga van Rijssel Politie Mirjam Huisman directielid Personeel en Organisatie ministerie van veiligheid en Justitie 34 Dirk-Jan de Bruijn directielid ICTU 35 Ugur Özcan directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Amsterdam Noord gemeente Amsterdam 36 Fredi van Sunten kwaliteitsadviseur/webredacteur gemeente Tiel 37 Keesjan Steverink communicatiemedewerker gemeente Nieuwegein 38 Thea van Noord secretaresse Belastingdienst 39 Jamila Ahbouk participatiecoach gemeente Arnhem 40 Jasper Sonneveld manager Informatie Ontwikkel Organisatie gemeente Rotterdam

6 41 Barend Rombout hoofd Bureau Frontlijn gemeente Rotterdam 42 Stasiu Strzelczyk adviseur ministerie van IenM/Flexpool 43 Gerry Bulten projectleider Dienst Landelijk Gebied 44 Ad van Winden sociaal raadsman Op Maat gemeente Den Haag 45 Wil Emmen kostendeskundige Rijkswaterstaat Dienst Utrecht 46 Lynn van der Velden beleidsmedewerker ministerie van BZK 47 Hans Visseren contractmanager Gemeentewerken Rotterdam 48 René Leben directeur IT-Belastingdienst 49 Sander Hazebroek directeur gemeente Nieuwegein 50 Rowdy van Alphen handhaver gemeente Den Haag Marizia Sousa de Monteiro coördinator gemeente Rotterdam 52 Sigrid Keek adviseur gemeente Ede 53 Bas Derks afdelingshoofd Beleid ministerie van OCW 54 At Draaisma plaatsvervangend hoofd afdeling Europese Unie ministerie van Financiën 55 Nadia Ouahdani beleidsmedewerker West-Afrika ministerie van buitenlandse Zaken 56 Ton Annink secretaris-generaal ministerie van Defensie 57 Arjen Hof programmadirecteur GovUnited ICTU 58 Jessica Blokpoel kassier Dienst Openbare Bibliotheek gemeente Den Haag 59 Ineke Landman ambtenaar Burgerzaken gemeente Achtkarspelen 60 Maureen van Eijk programmamanager Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs gemeente Amsterdam 61 Jan van Hove ambtelijk secretaris DSZW gemeente Rotterdam 62 Maarten Schurink gemeentesecretaris gemeente Utrecht 63 Marieke van den Heuvel gemeentesecretaris gemeente Schouwen- Duiveland 64 Allard Muis leerplichtambtenaar gemeente Zwolle 65 Erik Gerritsen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam 66 Stef Böger en Hugo Hopstaken beleidsmedewerkers ministerie van OCW 67 Astrid de Groot coördinator planning en control gemeente Haarlem 68 Ad Struijk senior medewerker Toezicht en Handhaving DCMR Milieudienst Rijnmond 69 Mettes van der Giessen senior beleidsadviseur/hoofd bureau veteranenbeleid ministerie van Defensie 70 Dennis Janssen beleidsadviseur Strategie gemeente Arnhem Nora Kuyper plv directeur Lerarenbeleid ministerie van OCW 76 Marlies van Geel schuldhulpverlener gemeente Tilburg 77 Henk Neven marktmeester gemeente Etten-Leur 78 Jack Mooij programmamanager ministerie van Defensie 79 Natalia Korotina beleidsmedewerker gemeente Arnhem 80 Herma Bakker sociaal rechercheur gemeente Almelo Jan van den Heuvel directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 92 Paul Huijts directeur-generaal Volksgezondheid ministerie van VWS 93 Bart van der Vegte projectleider gemeente Binnenmaas 94 Frans Velthof teamleider Regionaal Incasso Centrum ministerie van Financiën 95 Jan Drewel werkcoach Eemsdelta gemeente Delfzijl 96 Charlotte Meester zorgcoördinator CJG Meppel 97 Ine Oerlemans ondernemersadviseur gemeente Utrecht 98 Rachel Tienkamp-Beishuizen adviseur gemeente Amsterdam 99 Ad Koster senior systeem-netwerkbeheerder gemeente Terneuzen 100 Peter Teesink concerndirecteur gemeente Groningen Verantwoording verkiezing PM Top Tom Brands adviseur gemeente Apeldoorn 82 Peter van Berkum klachtencoördinator gemeente Nijmegen 83 Jan Schrotenboer programmamanager gemeente Midden-Drenthe 84 Esther de Haan beleidsmedewerker ruimtelijke ordening gemeente smallingerland 85 Nicoline Beck beleidsadviseur gemeente Wijchen 86 Dennis van Nieuwenhuijzen interim adviseur en manager voormalig senior adviseur sociale zaken adviesbureau Idea/CNV Publieke Zaak 87 Rien Kooij financieel beleidsmedewerker gemeente Utrecht 88 Tessa Gueye-Verburg hoofd Consulaire Afdeling Nederlandse Ambassade te Ghana 89 Barry Douma brandweerkorps Amsterdam Amstelland 90 Daphne de Vries projectleider gemeente Steenwijkerland Van 4 november 2011 tot 5 januari 2012 hebben de lezers van PM 110 ambtenaren genomineerd voor de PM Top 100 Best Presterende Ambtenaren. Nominaties, inclusief motivatie, konden in vijf categorieën worden gedaan: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht en een vrije categorie. Uiteindelijk is in de categorie toezicht slechts een klein aantal ambtenaren genomineerd, waardoor we deze genomineerden tot de vrije categorie hebben gerekend. Van 9 tot en met 13 januari 2012 heeft online een stemronde plaatsgevonden, wat een ranglijst van honderd ambtenaren heeft opgeleverd. De vijftien ambtenaren met de meeste stemmen zijn tijdens het juryberaad op 23 januari jl. aan de orde geweest (zie pagina 16). De jury heeft het finale oordeel geveld over de winnaar van de PM Top 100, editie Ook wees zij een nummer 2 en 3 aan. In het magazine hebben we de volledige PM Top 100 gepresenteerd. Op PM.nl treft u ook de verdeling per categorie aan Dave Wahlbrinck contractmanager Gemeentewerken Rotterdam 72 Esther van Munster projectsecretaris gemeente Binnenmaas 73 Arnold Bruins afdelingshoofd gemeente Heerenveen 74 Hans van Steijn toezichthouder gemeente Nieuwkoop

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor Thema: Klaar voor de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat 30ste jaargang eerste kwartaal maart 2015 personeelsmagazine Secretaris-generaal

Nadere informatie

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid

De volgende stap. Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid De volgende stap Loopbaanperspectieven bij de Rijksoverheid 4 Ter inspiratie In je dagelijks werk op een ministerie sta je er waarschijnlijk niet altijd bij stil hoe groot de Rijksoverheid is. Weet je

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

estuur > Sybilla Dekker: Thorbecke komt niet blussen als er brand is > Cybersecurity Bestuurder weet nergens van > Kladblok Werkt werk.nl wel?

estuur > Sybilla Dekker: Thorbecke komt niet blussen als er brand is > Cybersecurity Bestuurder weet nergens van > Kladblok Werkt werk.nl wel? i estuur m a g a z i n e > Sybilla Dekker: Thorbecke komt niet blussen als er brand is Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de i-overheid. Nummer 4, jaargang 2, oktober 2012 > Cybersecurity Bestuurder weet

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels,

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels, Aad van Dongen wint. Stratenmaken is top sport, lacht de directeur van bestrating bedrijf Van Dongen B.V. En toch heeft hij in ruime mate mensen van 50 jaar en ouder in zijn team. Van harte. Want ervaring

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Lydia Lijkendijk. Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid

Lydia Lijkendijk. Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid Lydia Lijkendijk Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle: Dat Zwolle de beste werkgever is in de non profit en dat we als enige gemeente het Investors in People

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie