Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni e jaargang

2 Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Website Klankbord redactie: Kopij inzenden Ds. A.B. Vroomans Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Pastorie: Mobiel: (voor noodgevallen) Telefonisch spreekuur van uur van maandag tot donderdag. Pastoraal inloopspreekuur in de pastorie maandag van uur. Voor iedereen die een praatje wil met de predikant van hart tot hart staat de koffie (of thee) in de pastorie klaar. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Bezorging volgend nummer: 5 juni t/m 9 juni 2012 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kerkplein 1, Kerkplein 3, Arent van Lierstraat Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens t/m maandag 21 mei, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. 2

3 Kerkdiensten 29 apr uur Ds. S. van den Oever uit Yerseke Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. N. v/d Steen Mw. A. Plaisier Annelies Groeneweg Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka M: Tineke Gr: Jan uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud orgel 6 mei uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. H. Meijer Mw. D. van Eck Ellen Janssens Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka M: Annelies Gr: Heleen uur Ds. A. de Jong uit Rotterdam Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 13 mei uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. T. Prins Mw. P. Bos Tessa v. Nieuwenhuijsen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine M: Leonie Gr: Evelien uur Ds. R.H.M. de Jonge uit Katwijk Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Evangelisatie 17 mei Hemelvaart uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Oppas: Dienstcollecte: Deurcollecte: Dhr. H. Mannee Mw. M. de Geus Mw. A. Plaisier Kerk en Eredienst Kerkvoogdij 3

4 20 mei uur Ds. T. Meijer uit Werkendam Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. I. Jongenotter Mw. A. v. Zessen - Syham van Zessen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine M: Winny Gr: Jan Koffie/thee/limonade drinken na de dienst uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 27 mei Pinksteren uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. v/d Kolk Mw. H. Meijer Louise Bijl Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda M: Tineke Gr: GEEN uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk in Actie Pinksterzending 3 juni uur Ds. E.J.N. Kronenburg uit H.I. Ambacht Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. H. Kot Mw. G. v. Oudheusden Emily Kornaat Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda M: Annelies Gr: Heleen uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat 4

5 Meditatie Gebroken licht Op een vroege ochtend met de kleinste naast mij, ze had het koud, kijk ik door de grote ramen van de slaapkamer aan de achterkant (bij dat balkonnetje) van de pastorie. De zon is net aan het opkomen en de vogels beginnen met fluiten. Het licht van de zon wordt gefilterd door de ochtendmist die nog moet optrekken. Het is wat mistig buiten. Ik ben blij dat ik nog niet weg hoef en kan wachten tot de mist optrekt. Langzaamaan komt de zon op. De lucht kleurt van oranje tot geel naar wit. Een prachtig gezicht als je de tijd ervoor neemt om dat op je in te laten werken. Dat gebroken, gefilterde licht dat is eigenlijk heel goed te vergelijken met hoe wij als gelovigen kijken naar Pasen, naar Hemelvaart en Pinksteren. We menen dat we daar het licht zien. Maar in de kern staan we rondom een mysterie waar we nooit helemaal onze vinger achter kunnen krijgen. Het is gebroken licht wat wij op aarde zien. Gebroken licht vanuit de hemel. Als domineetje doe je je best. Je probeert een diepe laag bij mensen aan te boren, dicht bij het gevoel, de ervaring van dat licht te komen. Maar als de Heilige Geest het niet doet dan ben ik ervan overtuigd dat het niet zal gebeuren. We zien niet van aangezicht tot aangezicht. We zien als in een wazige spiegel. In ons leven is het alsof die mist nooit echt optrekt en de lucht altijd iets oranjeroods blijft houden. We leven in gebroken licht. Dan sluit ik mijn ogen en denk aan Pasen, aan Hemelvaart en aan Pinksteren. En dan is het als een diamant met vele facetten. Met Pasen zien we iets van de Heer, de Heer is over dood en leven. Met Pasen zien we: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En tegelijk: maar Christus heeft de sleutels van het dodenrijk. Pasen is maar een facet van wat Jezus voor ons betekent. Want er valt nog zoveel meer te zeggen. De Heer heeft een taak in de hemel. Diverse taken zelfs. Jezus bidt voor ons, is met ons. En, Hij zit op de rechterstoel om te oordelen. Dat hebben we geleerd van Zijn Hemelvaart. Dat is niet zomaar weggaan. Maar heengaan. Heengaan om zaken op orde te stellen. Het kwaad uit te bannen uit ons aller leven. We kennen de rechter, we kennen ook zijn 5

6 oordeel. Tijdens Zijn leven heeft Hij het laten zien. En ook dat is genade. Ook dat is liefde. Maar het is, nogmaals, maar een enkel facet van wat Jezus voor ons betekent. Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over ons uitgestort. Dan krijgen we het geschenk van liefde. Een liefde die alle talen overstijgt. Een nieuwe taal ontvangen we uit Zijn hand. En die bestaat niet zozeer uit woorden maar meer uit daden. Die zie je in het doen en laten van hen die bij Hem horen. Dat is als een bodem, een vaste grond waarop ons leven als gelovigen zich afspeelt. En die bodem is liefde. En het gaat om het doen van barmhartigheid, vrede en genade. En toch is het niet de diepste waarheid over God die wij zien met Pinksteren. En tegelijk is het dat ook weer wel. Wanneer zien wij volkomen? Wanneer geloven wij volkomen? Wanneer komt er een einde aan ons menselijk getob? Aan ons zeuren? Aan onze ontrouw jegens elkaar en God? Al het leven op aarde is gebroken licht. Ons gestamel over uw grote Woord. Hebben wij het wel goed gehoord? Onze bidjes, liedjes met grote kracht. Had u anders van ons verwacht? Ze hebben hun momentje, hun tijdje, Achteraf zien we: U splijt ze. Wij worden telkens door u opgericht Het is geweest gebroken licht. We zoeken God zijn aangezicht met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar het volkomen zien, begrijpen, erin verzinken, dat lijkt mij op aarde niet haalbaar. Aangezien er ook de gebrokenheid van de schepping nog 6

7 altijd is. Herschapen schepping maar nog niet klaar. Hoewel de gebrokenheid van het licht vele malen sterker is! Het licht is altijd heler, helderder dan wat dan ook. We zien dan ook heel wat met deze dagen. Heel wat heelheid. Heel wat liefde. Toch springt ons hart heel wat op in deze dagen. We zien er toch heel wat in. Het gebroken licht van God op aarde is nog altijd heel wat meer dan onze duisternis. En er valt heel wat over te zeggen over dat gebroken licht dat toch van God komt. Het is niet niks. En er komt eens die morgen dat de lucht van oranjerood naar geel naar wit gaat. Er komt die morgen dat de ochtendmist op trekt. Er komt die morgen dat wij het zand uit onze haren schudden en als vernieuwde mensen opstaan. En dan bij Hem komen op die oevers van de eeuwigheid. En Hij zal ons toespreken zoals Hij Petrus toesprak die Hem verloochende: Kom eet wat. En hij zal ons vragen: Heb je mij lief? Dat zal een stralende ochtend zijn. Levend in het volkomen licht van Pasen. Dan is weer bijeengebracht wat met Hemelvaart uit elkaar geraakt is, wat op het kruis uit elkaar gerukt was. Het Pinkstervuur zal van ons afgenomen worden, we hebben het dan niet meer nodig want we zijn Pinkstervuur. Eindelijk thuis. Huilend tranen van blijdschap, na veertig jaar in de woestijn. Dan zien we geen gebroken licht meer maar van aangezicht tot aangezicht. Elkaar en de Heer recht in de ogen. Dat licht is bij U geheel volkomen Waarvan wij slechts kunnen dromen Hoe u met uw licht door ons leven klieft Getuigt ervan: U heeft ons lief. Soli Deo Gloria Ds. A.B. Vroomans 7

8 KERKENRAADSVERGADERING Na de opening met gebed en het zingen van 2 verzen van gezang 184 werd in groepjes gediscussieerd over thema 1 van de PKN-visie-nota De agenda werd vastgesteld en de notulen van de vergadering van 20 februari werden doorgenomen en goedgekeurd. Vervolgens werden de stukken van de Postlijst verdeeld. Onder Kerkenraadswerk kwam de Plaatselijke Regeling aan de orde. Er zijn enkele aanpassingen in de bestaande regeling aangebracht en vervangers voor de voorzitter en scriba benoemd. Er zal worden afgekondigd, dat het concept Plaatselijke Regeling in te zien is. De gemeentedag op 23 juni is belangrijk voor de gemeente en daarom zal worden getracht zo veel mogelijk commissies en groepen naast de Rommelmarkt-commissie mee te laten doen om zo gemeente-breed actief te zijn. Br. Renkema zal de contacten coördineren. Er is nu een tijdelijke oplossing voor de preekvoorziening, maar er zal iemand in de gemeente gezocht worden, die deze taak op zich wil nemen. De jaarrekening 2011 van het Evangelisatieplatform werd besproken en goedgekeurd. Ook komen 4 gemeenteleden de vacatures vervullen en de commissie versterken. Onder Pastorale zaken deed ds.vroomans verslag van de aannemingsavond met de nieuwe lidmaten, die de aanwezigen als positief en prettig ervaren hadden. Onder Consistorie werd gesproken over de mogelijkheden om de tieners van onze gemeente te bereiken en te betrekken bij de kerk en het jeugdwerk. Er is informatie over een Youth Alpha initiatief en er zijn gemeenteleden, die hieraan willen meewerken. Onder Diaconie werd de jaarrekening 2011 besproken en - na toelichting goedgekeurd. Bij de Rondvraag werd de invulling van de Stille Week voor Pasen doorgenomen en nog herinnerd aan de bijeenkomst van de oecumenische werkgroep op 23 april. Br. Gravendeel sloot de vergadering met gebed. 8

9 Op de zondag van Palmpasen hebben zes leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afgelegd. Dit waren: Agatha Jacoba Besseling v.d. Heiden, Evert-Jan van Eck, Johannes Nicolaas Willem Schinkelshoek, Ellen Catharina Schinkelshoek-Hartog, Cornelia Maartje Wimmer-Barendregt en Leopold Wimmer. Ellen Schinkelshoek ontving evenees de Heilige doop op belijdenis. De voorbereiding naar deze bijzondere dienst toe was gezegend met prachtige avonden waarbij we ons gezamenlijk gedragen mochten weten door de Heilige Geest. Dat is geen vrome praat maar de gemeenschappelijke ervaring van hen die belijdenis aflegden. We zullen met elkaar als groep ook nog een keer een uitje hebben om het afgelopen jaar met elkaar af te sluiten. De teksten die zijn uitgesproken bij de handoplegging zijn met zorg gekozen naar aanleiding van wat de catechisanten naar voren hebben gebracht. Ko Besseling Voor Ko stond met name het geloofsfeit centraal dat God haar had weten te vinden. Vandaar de keuze voor Psalm 30:2: Hoog wil ik u prijzen Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Evert-Jan van Eck heeft een geschiedenis als zeeman. Ergens kolkt er zout water in zijn aderen. Psalm 89:10 is hierom bij hem raak: U heerst over de hoog rijzende zee verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. Jan-Willem Schinkelshoek Jan-Willem zijn hele leven is gekenmerkt door een groot vertrouwen op God. God kent hij als liefdevol, barmhartig en iemand over wie je met het groots mogelijke respect dient te spreken: Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, kniel voor de Heer, onze maker (Psalm 95:6). Corrie Wimmer BELIJDENIS Corrie haar leven wordt gekenmerkt door dalen en bergen. En toch altijd was de Heer met haar bezig. Uw weg, God, is een heilige weg welke god is zo groot als onze God? Uw arm heeft mij bevrijdt (Psalm 77:15). 9

10 Leo Wimmer Leo maakte zich van te voren erg veel zorgen of hij wel genoeg kracht had om het te volbrengen. Zelfs net voor de dienst was het nog maar de vraag of de spanning hem niet teveel werd. Hij ontving de kracht. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. (Psalm 72:12). Ellen Schinkelshoek Ellen haar geloof is als een grote ontdekkingstocht. Alles is voor haar nieuw. Door haar ogen konden ook wij vele dingen als nieuw zien. Zij zoekt God en ontdekte dat hij haar al langer zocht en gevonden had. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja! (Psalm 117:2). Wij blijven hen die belijdenis hebben afgelegd dragen in ons gebed. Wij danken God. Zondagsschool en kindernevendienst Het is Pasen geweest, het leven is een feest! Tegen de ellende in Maakt God steeds een nieuw begin. Zo luidt de tekst van een liedje dat hoort bij de verhalen die we deze weken vertellen. We lezen uit het boek Handelingen. En in die verhalen zien we hoe God elke keer weer een nieuw begin maakt. We horen (of hebben al gehoord) van de verlamde man die weer opstaat, van de apostelen die in de gevangenis zitten maar die bevrijd worden, van Petrus die kritiek krijgt omdat hij gegeten heeft met mensen die andere manieren hebben. Zo is er elke week een verhaal. Tot 27 mei het laatste verhaal uit deze periode verteld wordt. De leerlingen zitten bij elkaar en weten niet hoe het verder moet.. Maar dan gebeurt er iets: het barst los! 10

11 Op Pinksteren daalde U neer, als een wind die ons nieuwe adem gaf om Uw verhalen te kunnen doorvertellen. En als vuur, om dat vol vreugde te kunnen doen. Als we deze verhalen in de kerk lezen, mogen we weten dat God er niet alleen in de Bijbel voor de mensen is. Ook nu helpt Hij mensen op weg. Ook vandaag wil Hij er voor ons zijn. Elke keer opnieuw! En voor wie het nog niet weet: 25 mei trouwt juf Leonie met haar Patrick. U begrijpt dat we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan! Verklappen doe ik niets maar in ieder geval wensen wij Leonie en Patrick een goede voorbereiding op deze bijzondere dag. Namens de zondagsschool en kindernevendienst, Een hartelijke groet van Winny Levering Appelstoel Een meisje van 4 komt terug uit de kindernevendienst. Als haar ouders vragen waar het verhaal over ging, antwoordt ze ernstig: Over een boze appelstoel. Ze heeft een tekening gemaakt van een appel met een boos gezicht. Navraag bij de leiding leert dat het verhaal niet ging over de zondeval of Sneeuwwitje, maar over Paulus. Maar ja, het woord apostel is natuurlijk wel lastig Dit komt uit Kind op Zondag 11

12 JOR Gefeliciteerd JOR youngers! Een beetje overdreven is het wel om de 1 e én de 2 e plaats te halen in het christelijk hoeksche waards volleybal toernooi. Maar toch wel erg leuk. Helaas hebben we nog maar een paar avonden en dan is het seizoen al weer afgelopen. Maar niet getreurd, we sluiten af met een spetterende middag/avond, dus geef je daarvoor maar snel op! Hieronder op een rijtje wat we gaan doen in mei. 5 mei Bingo! 12 mei Vossenjacht! In het dorp lopen vreemde figuren rond Sommigen lijken heel gewone mensen, anderen zien er nogal raar uit. Geef je snel op voor deze vossenjacht! We beginnen s middags al en sluiten s 12

13 avonds af met pannenkoeken eten. Stuur daarvoor even een mailtje naar Zit jij in groep 7 of 8 of in de 1 e klas van de middelbare school en kom je nu nog niet naar JOR Young? Stuur dan een mailtje met je gegevens, dan houden we je op de hoogte. En voor iedereen die in groep 6 zit: volgend jaar zijn jullie ook van harte welkom! Elke zaterdagavond, van tot uur. Na het startweekend beginnen we weer. JOR Kamp De zomer komt in zicht en bij JOR komt de afsluiting van het jaar in zicht. We gaan dit jaar voor het eerst op kamp met Hemelvaart. We gaan met 21 jeugd en 7 van de leiding de uitdaging aan! Gezelligheid, ontspanning, strijd om de kampbokaal, lol, maar ook serieus. Kortom iedereen heeft er al zin en de leiding is al sinds januari bezig met de voorbereiding. De maand maart was een leuke en gezellige JOR You Maand. De Jeugd die al wat langer op de JOR zitten hebben allemaal zelf een avond verzonnen en georganiseerd. Van een geïmproviseerd tafeltennistoernooi tot aan een moordspel en zelfs een ware Casino avond. Op de casinoavond kwam iedereen netjes gekleed en werd goed duidelijk dat je snel geld kan winnen en maar nog harder kan verliezen. Vele deden dan ook de uitspraak het is een spelletje met nepgeld, maar in het echt zou ik het niet doen. Op stille zaterdag dachten we in een spelvorm na over rechtspraak die toch ook tijdens de kruisiging van Jezus plaats vond en hoe moeilijk dat soms is. De week erna deden we mee in de strijd van het christelijk hoeksche waards volleybaltoernooi. En zowel Jor als Jor Young hebben gewonnen! Kortom de bokaal staat weer in puttershoek! Kortom nog leuke Jor avonden en een spetterende afsluiting. Mocht je niet mee gaan op kamp, ben je natuurlijk wel van harte welkom op de BBQ avond op 19 mei. Daarnaast gaan we ook op 9 juni nog naar de EO jongerendag. Tot Jor, Mariska van der Zwaal 13

14 Onderhoud gebouwen 254, Bidstondcollecte 312, Kerk in actie - Diaconaat 238, Onderhoud gebouwen 267, Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte 318, Onderhoud Kerkplein (niet gehouden) Paascollecte Deurbussen Collecten Zendingsbussen maart 142, Jeugdwerkbussen maart 87,55 Giften: (via kerkenkas, bank en giro in periode 8 maart t/m 12 april) Kerk 250,00 Bidstond 20,00 Voorjaarszending 12,00 Verjaardagsfonds 5,00 Hulpfonds mevr. De Jonge 156,00 Bloemen 15,00 Paasmiddag 171,40 Kerkbalans: Toezeggingen ,22 Ontvangen t/m 10 april ,16 G.A.J. Tiesema Kerkelijk ontvanger SOLIDARITEITSKAS 2012 In de week van 9 mei a.s. worden de acceptgiro s voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas 2012 bij de belijdende- en doopleden 14

15 vanaf 18 jaar bezorgd. Wij zullen bij de acceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor automatische incasso. Bij de leden die eerder een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven voor de Solidariteitskas wordt niets meer bezorgd. Het is de bedoeling om de automatische incasso op 23 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij verzoeken u daarmede rekening te houden. Het college van Kerkrentmeesters Op het programma van onze vereniging staat altijd iets waar we extra voor werken. Op dit moment is dat de evenementendag op zaterdag 23 juni a.s. Tijdens de lentemarkt mochten wij ook een kraam "bemannen". O.l.v. Marijke v.d. Boor is dat een succes geworden. Verder zit het dagreisje er ook al weer op. Met 46 personen gingen we op 3 april 's morgens om half negen richting Maarsbergen. Het was allemaal weer erg gezellig. De volgende dag was de paasviering voor ouderen in de gemeente. Een heel mooi programma. De heer Noordermeer liet ons een serie iconen zien over het paasgebeuren. Wat valt daar veel over te vertellen. Prachtig! Op 18 april was onze 62e jaarvergadering. Dit hebben we met de leden en enkele belangstellenden bij de Chinees gevierd. U weet dat wij op bestelling alle mogelijke handwerken maken. Tot ziens bij welke gelegenheid dan ook. Namens het bestuur en de leden EMMA T.Gravendeel tel /

16 informatie: Leen Koster, telefoon Bloemengroet of 5 Februari Naar de doop ouders 12 Februari Jan van Dam (Sterrenlaan 13) Fam. Verloop (Tjasker 12) 19 Februari Rikus de Geus (Zomerplein 15) Doortje Korbijn (Nieuw Weverseinde 9) 26 Februari Mevrouw Bor (Standerdmolen 95) Mevrouw Muller (Ring 11) 4 Maart Wil van der Heiden (Eendrachtsweg 44) Fam. Vlasblom (Nassaulaan 120) 11 Maart Mevrouw Rijkhoek (Laning 71) Mevrouw Goudswaard (Zomerplein 15) 18 Maart Nico Hokke (Rembrandtstraat 3) Mevr. Stooker (Pieter Abelzstraat 7) 25 Maart P. den Hartog (Arent van Lierstraat 5) Mevr. Den Boer (Zijdewinde) 1 April Naar de belijdeniscatechisanten 8 April t Huys te Hoecke 15 April Mevrouw van der Linden (Schaduwrijk 7; verblijft tijdelijk in een logeerkamer) Ineke van den Hil (Zomerplein 17, k 11) 16

17 Van de Diaconie Nieuws van de Diaconie De Paasmiddag voor ouderen die we in samenwerking met de dames van Emma woensdag 4 april gehouden hebben, is geslaagd geweest. We hebben eerst een viering gehad met liederen zingen, schriftlezingen en korte meditaties, met tussendoor nog een kopje koffie of thee. Daarna heeft Stefan Noordermeer het één en ander verteld over de Iconen die hij in bezit heeft. Hierna hebben we gezamenlijk een broodmaaltijd genuttigd. Het was een zeer gezellig samenzijn. Collecte Kerk in Actie / Pinksterzendingsweek / Geloven is een feest! Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, is de Kerk in Actie Zendingscollecte onder andere bestemd voor het kinderwerk van het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingswerkzaamheden van Kerk in Actie wereldwijd. Is geloven in Egypte een feest? De aanslagen op kerken zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar voor veel mensen is geloven ook een bron van kracht en een feest. In de zomervakantie worden er op het Egyptische platteland kinderfestivals georganiseerd met als middelpunt leeuw Kingo, die Bijbelverhalen vertelt en zo het Evangelie uitdraagt. Kingo sluit aan bij de vragen die kinderen hebben over liefde, vergeving en geloof. Veel kinderen en hun ouders kunnen niet lezen of schrijven. Dankzij Kingo leren zij toch de Bijbelverhalen kennen. Collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Een nieuw leven Op zondag 3 juni wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat. In Nepal is veel werkloosheid en de mensen zijn laag opgeleid. Drugs zijn makkelijk verkrijgbaar en de overheid geeft nauwelijks voorlichting. Dit alles leidt ertoe dat verslaving een enorm probleem onder jongeren is. Ze lopen groot risico op besmetting met hiv/aids virus, gezinnen raken 17

18 ontwricht en jongeren kiezen voor de criminaliteit. Kerk in Actie ondersteunt in Nepal een groep partnerorganisaties die met elkaar dit probleem te lijf gaan. Stichting Crossroad Hoeksche Waard Stichting Crossroad Hoeksche Waard Crossroad Concert op 12 mei Zin in een concert waarbij niet alleen geluisterd kan worden naar prachtige zang en muziek, maar waar je ook gezamenlijk je stem kunt laten klinken? Kom dan op zaterdag 12 mei naar het Crossroad Concert in de Nederlandse Hervormde Kerk te Heinenoord! Programma Dit keer een programma van Hoeksche Waardse bodem: Maranatha Interkerkelijk Jongerenkoor Sing-in band van de zondagavondzang Heinenoord Ds. Coen Legemaate Aanvang Het concert begint om uur, inloop vanaf uur. Toegang De toegang is gratis. Tijdens het concert vindt er een collecte plaats. Met een bijdrage aan deze collecte wordt er meegebouwd aan het Crossroad Event op 22 & 23 september Iedereen is van harte welkom!!!! 18

19 Informatie Persbericht Rotterdam, 8 mei 2012 Mini-symposium - Zorgen voor ouderen, hoe doe je dat? Woonzorgcentrum De Koningshof en Agathos Thuiszorg houden op dinsdagavond 8 mei a.s. het mini-symposium Zorgen voor ouderen, hoe doe je dat?. Het symposium vindt plaats van tot uur (inloop uur) in Woonzorgcentrum De Koningshof, Spinozaweg 451in Rotterdam een locatie van Zorggroep Rijnmond. Tijdens de bijeenkomst wordt er een lezing gehouden over levensverhalen van ouderen door dr. T. Tromp (directeur Reliëf). Tevens is er gelegenheid een workshop bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst is predikanten, ambtsdragers, bezoekdames/-heren, vrijwilligers en andere geïnteresseerden nader toe te rusten in hun werkzaamheden voor de ouderen in de gemeente. Daarnaast wordt de verbinding tussen de kerken in IJsselmonde e.o. en de christelijke zorgorganisaties versterkt, zodat we christelijke zorg ook in de toekomst kunnen continueren. Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 4 mei aanmelden door een e- mail te sturen naar of door te bellen naar (010) / Wilt u meer informatie? Neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres en telefoonnummer. U bent van harte welkom! Het Programma: Inloop, ontvangst met koffie en thee in het restaurant Welkom en Opening Dhr. E. van Apeldoorn, locatiemanager De Koningshof Lezing over levensverhalen van ouderen Dr. T. Tromp, directeur Reliëf Workshop naar keuze (tijdens de workshop is er koffie en thee) Plenaire afsluiting met een hapje en een drankje 19

20 De Workshops: 1. Pastorale aspecten bij dementie - Ds. B. Prinsen 2. Ouderenmishandeling - Mevr. A.C. Diepenveen 3. Omgaan met dementie - Mevr. L. de Jong 4. Hulpbronnen en Netwerken - Mevr. C.J. Vroon Noot voor de redactie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Molenaar via Informatie Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht/-uitleg, achtergronden of kennis van allerlei aanvullende vakken? Kom dan naar de openbare lessenavond van de TVG op woensdagavond 16 mei a.s. Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de driejarige basiscursus theologie die de TVG verzorgt. Aanloop en koffie vanaf uur. U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 4 juni a.s. bij te wonen. Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, indrukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. U bent welkom vanaf uur. Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd! Plaats van samenkomst: kerkgebouw De Hoeksteen, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel. Meldt u even aan bij mw. M. Bezemer, tel , Mw. Bezemer geeft graag nadere informatie. 20

21 Nieuws van de ZWO Wij willen alle gemeenteleden, kinderen en de kinderen van basisschool De Schelp heel hartelijk dank zeggen voor het prachtige bedrag van EUR 1.198,12 dat opgehaald is met de spaardoosjes van Kerk in Actie en het Afrikaanse buffet in de Hoeksteen voor Joweria en alle andere Ugandese straatkinderen die we op deze manier kunnen steunen. Agenda KINDEROPPPAS ZONDAGSSCHOOL / KINDERNEVENDIENST Catechisatie GEBEDSKRING Elke vrijdagavond BIJBELKRING Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) BELIJDENISCATECHESE PETRUSKRING Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5 Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8 Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) 12/13 jarigen: uur uur jarigen: uur uur 17+: uur uur in de Hoeksteen o.l.v. ds. Vroomans zie website voor welke dinsdagen Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Info ds. Vroomans. In de kerk en De Hoeksteen 21

22 Info ds. Vroomans THOMASKRING Inloophuis Elke woensdagmorgen COMBI-CLUB Elke maandagavond JOR YOUNG Elke zaterdagavond JOR 14+ Elke zaterdagavond KINDERZANGCLUB Een vrolijk geluid Elke woensdagavond VROUWEN GESPREKSGROEP MANNINNE HVG EMMA Woensdagavond KERKRADIO RADIO HOEKSCHE WAARD Info Mw. J. Kuipers Versendaal In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk (dhr. R. Baan) Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van uur uur in De Hoeksteen Info (Gerja Schipper) Voor jongeren vanaf 10 jaar. In de Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) Voor jongeren vanaf +/- 14 jaar Inloop 20:15u, start programma uur, afsluiting +/ uur. In De Schakel Actuele maandprogramma zie website kerk Info (Mariska van der Zwaal) Voor kinderen van 4 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Elleke Smit) 3 e donderdagmorgen van de maand. Info (Dira Evers Quist) Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Katwijk. Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. P. Verloop) Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil Op donderdagavond van uur tot uur Op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur 22

23 Op zondagavond van uur tot uur ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. ZEGELS EN KAARTEN In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandagavond van uur uur. Maandagavond/ zaterdagochtend (via rooster) Laatste vrijdag v.d. mnd. Van uur uur en uur uur, zaterdag daarna uur uur. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) 23

24 EEN HEIL'GE VLOED Over water spreken lest beslist geen dorst. Warmte te verklaren brengt geen eind aan vorst. Weten hoe je brood bakt stilt je honger niet. Over geld te praten nog geen rijkdom biedt. Om Gods Geest te dragen en daarmee Zijn kracht, is er meer voor nodig dan men vaak verwacht. 't Is de bron te vinden, waaruit Hij ontspringt en te voelen dat Hij bij je binnendringt. Laat je ziel dan dalen in die Heil'ge vloed, laat doordrenken alles wat verand'ren moet. Dan pas kun je roemen, fier en onbevreesd: Ik laat mij slechts leiden door de Heil'ge Geest! Frits Deubel 24

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie