Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni e jaargang

2 Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Website Klankbord redactie: Kopij inzenden Ds. A.B. Vroomans Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Pastorie: Mobiel: (voor noodgevallen) Telefonisch spreekuur van uur van maandag tot donderdag. Pastoraal inloopspreekuur in de pastorie maandag van uur. Voor iedereen die een praatje wil met de predikant van hart tot hart staat de koffie (of thee) in de pastorie klaar. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Bezorging volgend nummer: 5 juni t/m 9 juni 2012 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kerkplein 1, Kerkplein 3, Arent van Lierstraat Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens t/m maandag 21 mei, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. 2

3 Kerkdiensten 29 apr uur Ds. S. van den Oever uit Yerseke Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. N. v/d Steen Mw. A. Plaisier Annelies Groeneweg Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka M: Tineke Gr: Jan uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud orgel 6 mei uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. H. Meijer Mw. D. van Eck Ellen Janssens Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka M: Annelies Gr: Heleen uur Ds. A. de Jong uit Rotterdam Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 13 mei uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. T. Prins Mw. P. Bos Tessa v. Nieuwenhuijsen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine M: Leonie Gr: Evelien uur Ds. R.H.M. de Jonge uit Katwijk Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Evangelisatie 17 mei Hemelvaart uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Oppas: Dienstcollecte: Deurcollecte: Dhr. H. Mannee Mw. M. de Geus Mw. A. Plaisier Kerk en Eredienst Kerkvoogdij 3

4 20 mei uur Ds. T. Meijer uit Werkendam Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. I. Jongenotter Mw. A. v. Zessen - Syham van Zessen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine M: Winny Gr: Jan Koffie/thee/limonade drinken na de dienst uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 27 mei Pinksteren uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. v/d Kolk Mw. H. Meijer Louise Bijl Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda M: Tineke Gr: GEEN uur Ds. A.B. Vroomans Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk in Actie Pinksterzending 3 juni uur Ds. E.J.N. Kronenburg uit H.I. Ambacht Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. H. Kot Mw. G. v. Oudheusden Emily Kornaat Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda M: Annelies Gr: Heleen uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat 4

5 Meditatie Gebroken licht Op een vroege ochtend met de kleinste naast mij, ze had het koud, kijk ik door de grote ramen van de slaapkamer aan de achterkant (bij dat balkonnetje) van de pastorie. De zon is net aan het opkomen en de vogels beginnen met fluiten. Het licht van de zon wordt gefilterd door de ochtendmist die nog moet optrekken. Het is wat mistig buiten. Ik ben blij dat ik nog niet weg hoef en kan wachten tot de mist optrekt. Langzaamaan komt de zon op. De lucht kleurt van oranje tot geel naar wit. Een prachtig gezicht als je de tijd ervoor neemt om dat op je in te laten werken. Dat gebroken, gefilterde licht dat is eigenlijk heel goed te vergelijken met hoe wij als gelovigen kijken naar Pasen, naar Hemelvaart en Pinksteren. We menen dat we daar het licht zien. Maar in de kern staan we rondom een mysterie waar we nooit helemaal onze vinger achter kunnen krijgen. Het is gebroken licht wat wij op aarde zien. Gebroken licht vanuit de hemel. Als domineetje doe je je best. Je probeert een diepe laag bij mensen aan te boren, dicht bij het gevoel, de ervaring van dat licht te komen. Maar als de Heilige Geest het niet doet dan ben ik ervan overtuigd dat het niet zal gebeuren. We zien niet van aangezicht tot aangezicht. We zien als in een wazige spiegel. In ons leven is het alsof die mist nooit echt optrekt en de lucht altijd iets oranjeroods blijft houden. We leven in gebroken licht. Dan sluit ik mijn ogen en denk aan Pasen, aan Hemelvaart en aan Pinksteren. En dan is het als een diamant met vele facetten. Met Pasen zien we iets van de Heer, de Heer is over dood en leven. Met Pasen zien we: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En tegelijk: maar Christus heeft de sleutels van het dodenrijk. Pasen is maar een facet van wat Jezus voor ons betekent. Want er valt nog zoveel meer te zeggen. De Heer heeft een taak in de hemel. Diverse taken zelfs. Jezus bidt voor ons, is met ons. En, Hij zit op de rechterstoel om te oordelen. Dat hebben we geleerd van Zijn Hemelvaart. Dat is niet zomaar weggaan. Maar heengaan. Heengaan om zaken op orde te stellen. Het kwaad uit te bannen uit ons aller leven. We kennen de rechter, we kennen ook zijn 5

6 oordeel. Tijdens Zijn leven heeft Hij het laten zien. En ook dat is genade. Ook dat is liefde. Maar het is, nogmaals, maar een enkel facet van wat Jezus voor ons betekent. Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over ons uitgestort. Dan krijgen we het geschenk van liefde. Een liefde die alle talen overstijgt. Een nieuwe taal ontvangen we uit Zijn hand. En die bestaat niet zozeer uit woorden maar meer uit daden. Die zie je in het doen en laten van hen die bij Hem horen. Dat is als een bodem, een vaste grond waarop ons leven als gelovigen zich afspeelt. En die bodem is liefde. En het gaat om het doen van barmhartigheid, vrede en genade. En toch is het niet de diepste waarheid over God die wij zien met Pinksteren. En tegelijk is het dat ook weer wel. Wanneer zien wij volkomen? Wanneer geloven wij volkomen? Wanneer komt er een einde aan ons menselijk getob? Aan ons zeuren? Aan onze ontrouw jegens elkaar en God? Al het leven op aarde is gebroken licht. Ons gestamel over uw grote Woord. Hebben wij het wel goed gehoord? Onze bidjes, liedjes met grote kracht. Had u anders van ons verwacht? Ze hebben hun momentje, hun tijdje, Achteraf zien we: U splijt ze. Wij worden telkens door u opgericht Het is geweest gebroken licht. We zoeken God zijn aangezicht met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar het volkomen zien, begrijpen, erin verzinken, dat lijkt mij op aarde niet haalbaar. Aangezien er ook de gebrokenheid van de schepping nog 6

7 altijd is. Herschapen schepping maar nog niet klaar. Hoewel de gebrokenheid van het licht vele malen sterker is! Het licht is altijd heler, helderder dan wat dan ook. We zien dan ook heel wat met deze dagen. Heel wat heelheid. Heel wat liefde. Toch springt ons hart heel wat op in deze dagen. We zien er toch heel wat in. Het gebroken licht van God op aarde is nog altijd heel wat meer dan onze duisternis. En er valt heel wat over te zeggen over dat gebroken licht dat toch van God komt. Het is niet niks. En er komt eens die morgen dat de lucht van oranjerood naar geel naar wit gaat. Er komt die morgen dat de ochtendmist op trekt. Er komt die morgen dat wij het zand uit onze haren schudden en als vernieuwde mensen opstaan. En dan bij Hem komen op die oevers van de eeuwigheid. En Hij zal ons toespreken zoals Hij Petrus toesprak die Hem verloochende: Kom eet wat. En hij zal ons vragen: Heb je mij lief? Dat zal een stralende ochtend zijn. Levend in het volkomen licht van Pasen. Dan is weer bijeengebracht wat met Hemelvaart uit elkaar geraakt is, wat op het kruis uit elkaar gerukt was. Het Pinkstervuur zal van ons afgenomen worden, we hebben het dan niet meer nodig want we zijn Pinkstervuur. Eindelijk thuis. Huilend tranen van blijdschap, na veertig jaar in de woestijn. Dan zien we geen gebroken licht meer maar van aangezicht tot aangezicht. Elkaar en de Heer recht in de ogen. Dat licht is bij U geheel volkomen Waarvan wij slechts kunnen dromen Hoe u met uw licht door ons leven klieft Getuigt ervan: U heeft ons lief. Soli Deo Gloria Ds. A.B. Vroomans 7

8 KERKENRAADSVERGADERING Na de opening met gebed en het zingen van 2 verzen van gezang 184 werd in groepjes gediscussieerd over thema 1 van de PKN-visie-nota De agenda werd vastgesteld en de notulen van de vergadering van 20 februari werden doorgenomen en goedgekeurd. Vervolgens werden de stukken van de Postlijst verdeeld. Onder Kerkenraadswerk kwam de Plaatselijke Regeling aan de orde. Er zijn enkele aanpassingen in de bestaande regeling aangebracht en vervangers voor de voorzitter en scriba benoemd. Er zal worden afgekondigd, dat het concept Plaatselijke Regeling in te zien is. De gemeentedag op 23 juni is belangrijk voor de gemeente en daarom zal worden getracht zo veel mogelijk commissies en groepen naast de Rommelmarkt-commissie mee te laten doen om zo gemeente-breed actief te zijn. Br. Renkema zal de contacten coördineren. Er is nu een tijdelijke oplossing voor de preekvoorziening, maar er zal iemand in de gemeente gezocht worden, die deze taak op zich wil nemen. De jaarrekening 2011 van het Evangelisatieplatform werd besproken en goedgekeurd. Ook komen 4 gemeenteleden de vacatures vervullen en de commissie versterken. Onder Pastorale zaken deed ds.vroomans verslag van de aannemingsavond met de nieuwe lidmaten, die de aanwezigen als positief en prettig ervaren hadden. Onder Consistorie werd gesproken over de mogelijkheden om de tieners van onze gemeente te bereiken en te betrekken bij de kerk en het jeugdwerk. Er is informatie over een Youth Alpha initiatief en er zijn gemeenteleden, die hieraan willen meewerken. Onder Diaconie werd de jaarrekening 2011 besproken en - na toelichting goedgekeurd. Bij de Rondvraag werd de invulling van de Stille Week voor Pasen doorgenomen en nog herinnerd aan de bijeenkomst van de oecumenische werkgroep op 23 april. Br. Gravendeel sloot de vergadering met gebed. 8

9 Op de zondag van Palmpasen hebben zes leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afgelegd. Dit waren: Agatha Jacoba Besseling v.d. Heiden, Evert-Jan van Eck, Johannes Nicolaas Willem Schinkelshoek, Ellen Catharina Schinkelshoek-Hartog, Cornelia Maartje Wimmer-Barendregt en Leopold Wimmer. Ellen Schinkelshoek ontving evenees de Heilige doop op belijdenis. De voorbereiding naar deze bijzondere dienst toe was gezegend met prachtige avonden waarbij we ons gezamenlijk gedragen mochten weten door de Heilige Geest. Dat is geen vrome praat maar de gemeenschappelijke ervaring van hen die belijdenis aflegden. We zullen met elkaar als groep ook nog een keer een uitje hebben om het afgelopen jaar met elkaar af te sluiten. De teksten die zijn uitgesproken bij de handoplegging zijn met zorg gekozen naar aanleiding van wat de catechisanten naar voren hebben gebracht. Ko Besseling Voor Ko stond met name het geloofsfeit centraal dat God haar had weten te vinden. Vandaar de keuze voor Psalm 30:2: Hoog wil ik u prijzen Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Evert-Jan van Eck heeft een geschiedenis als zeeman. Ergens kolkt er zout water in zijn aderen. Psalm 89:10 is hierom bij hem raak: U heerst over de hoog rijzende zee verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. Jan-Willem Schinkelshoek Jan-Willem zijn hele leven is gekenmerkt door een groot vertrouwen op God. God kent hij als liefdevol, barmhartig en iemand over wie je met het groots mogelijke respect dient te spreken: Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, kniel voor de Heer, onze maker (Psalm 95:6). Corrie Wimmer BELIJDENIS Corrie haar leven wordt gekenmerkt door dalen en bergen. En toch altijd was de Heer met haar bezig. Uw weg, God, is een heilige weg welke god is zo groot als onze God? Uw arm heeft mij bevrijdt (Psalm 77:15). 9

10 Leo Wimmer Leo maakte zich van te voren erg veel zorgen of hij wel genoeg kracht had om het te volbrengen. Zelfs net voor de dienst was het nog maar de vraag of de spanning hem niet teveel werd. Hij ontving de kracht. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. (Psalm 72:12). Ellen Schinkelshoek Ellen haar geloof is als een grote ontdekkingstocht. Alles is voor haar nieuw. Door haar ogen konden ook wij vele dingen als nieuw zien. Zij zoekt God en ontdekte dat hij haar al langer zocht en gevonden had. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja! (Psalm 117:2). Wij blijven hen die belijdenis hebben afgelegd dragen in ons gebed. Wij danken God. Zondagsschool en kindernevendienst Het is Pasen geweest, het leven is een feest! Tegen de ellende in Maakt God steeds een nieuw begin. Zo luidt de tekst van een liedje dat hoort bij de verhalen die we deze weken vertellen. We lezen uit het boek Handelingen. En in die verhalen zien we hoe God elke keer weer een nieuw begin maakt. We horen (of hebben al gehoord) van de verlamde man die weer opstaat, van de apostelen die in de gevangenis zitten maar die bevrijd worden, van Petrus die kritiek krijgt omdat hij gegeten heeft met mensen die andere manieren hebben. Zo is er elke week een verhaal. Tot 27 mei het laatste verhaal uit deze periode verteld wordt. De leerlingen zitten bij elkaar en weten niet hoe het verder moet.. Maar dan gebeurt er iets: het barst los! 10

11 Op Pinksteren daalde U neer, als een wind die ons nieuwe adem gaf om Uw verhalen te kunnen doorvertellen. En als vuur, om dat vol vreugde te kunnen doen. Als we deze verhalen in de kerk lezen, mogen we weten dat God er niet alleen in de Bijbel voor de mensen is. Ook nu helpt Hij mensen op weg. Ook vandaag wil Hij er voor ons zijn. Elke keer opnieuw! En voor wie het nog niet weet: 25 mei trouwt juf Leonie met haar Patrick. U begrijpt dat we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan! Verklappen doe ik niets maar in ieder geval wensen wij Leonie en Patrick een goede voorbereiding op deze bijzondere dag. Namens de zondagsschool en kindernevendienst, Een hartelijke groet van Winny Levering Appelstoel Een meisje van 4 komt terug uit de kindernevendienst. Als haar ouders vragen waar het verhaal over ging, antwoordt ze ernstig: Over een boze appelstoel. Ze heeft een tekening gemaakt van een appel met een boos gezicht. Navraag bij de leiding leert dat het verhaal niet ging over de zondeval of Sneeuwwitje, maar over Paulus. Maar ja, het woord apostel is natuurlijk wel lastig Dit komt uit Kind op Zondag 11

12 JOR Gefeliciteerd JOR youngers! Een beetje overdreven is het wel om de 1 e én de 2 e plaats te halen in het christelijk hoeksche waards volleybal toernooi. Maar toch wel erg leuk. Helaas hebben we nog maar een paar avonden en dan is het seizoen al weer afgelopen. Maar niet getreurd, we sluiten af met een spetterende middag/avond, dus geef je daarvoor maar snel op! Hieronder op een rijtje wat we gaan doen in mei. 5 mei Bingo! 12 mei Vossenjacht! In het dorp lopen vreemde figuren rond Sommigen lijken heel gewone mensen, anderen zien er nogal raar uit. Geef je snel op voor deze vossenjacht! We beginnen s middags al en sluiten s 12

13 avonds af met pannenkoeken eten. Stuur daarvoor even een mailtje naar Zit jij in groep 7 of 8 of in de 1 e klas van de middelbare school en kom je nu nog niet naar JOR Young? Stuur dan een mailtje met je gegevens, dan houden we je op de hoogte. En voor iedereen die in groep 6 zit: volgend jaar zijn jullie ook van harte welkom! Elke zaterdagavond, van tot uur. Na het startweekend beginnen we weer. JOR Kamp De zomer komt in zicht en bij JOR komt de afsluiting van het jaar in zicht. We gaan dit jaar voor het eerst op kamp met Hemelvaart. We gaan met 21 jeugd en 7 van de leiding de uitdaging aan! Gezelligheid, ontspanning, strijd om de kampbokaal, lol, maar ook serieus. Kortom iedereen heeft er al zin en de leiding is al sinds januari bezig met de voorbereiding. De maand maart was een leuke en gezellige JOR You Maand. De Jeugd die al wat langer op de JOR zitten hebben allemaal zelf een avond verzonnen en georganiseerd. Van een geïmproviseerd tafeltennistoernooi tot aan een moordspel en zelfs een ware Casino avond. Op de casinoavond kwam iedereen netjes gekleed en werd goed duidelijk dat je snel geld kan winnen en maar nog harder kan verliezen. Vele deden dan ook de uitspraak het is een spelletje met nepgeld, maar in het echt zou ik het niet doen. Op stille zaterdag dachten we in een spelvorm na over rechtspraak die toch ook tijdens de kruisiging van Jezus plaats vond en hoe moeilijk dat soms is. De week erna deden we mee in de strijd van het christelijk hoeksche waards volleybaltoernooi. En zowel Jor als Jor Young hebben gewonnen! Kortom de bokaal staat weer in puttershoek! Kortom nog leuke Jor avonden en een spetterende afsluiting. Mocht je niet mee gaan op kamp, ben je natuurlijk wel van harte welkom op de BBQ avond op 19 mei. Daarnaast gaan we ook op 9 juni nog naar de EO jongerendag. Tot Jor, Mariska van der Zwaal 13

14 Onderhoud gebouwen 254, Bidstondcollecte 312, Kerk in actie - Diaconaat 238, Onderhoud gebouwen 267, Kerk in Actie - 40 dagentijdcollecte 318, Onderhoud Kerkplein (niet gehouden) Paascollecte Deurbussen Collecten Zendingsbussen maart 142, Jeugdwerkbussen maart 87,55 Giften: (via kerkenkas, bank en giro in periode 8 maart t/m 12 april) Kerk 250,00 Bidstond 20,00 Voorjaarszending 12,00 Verjaardagsfonds 5,00 Hulpfonds mevr. De Jonge 156,00 Bloemen 15,00 Paasmiddag 171,40 Kerkbalans: Toezeggingen ,22 Ontvangen t/m 10 april ,16 G.A.J. Tiesema Kerkelijk ontvanger SOLIDARITEITSKAS 2012 In de week van 9 mei a.s. worden de acceptgiro s voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas 2012 bij de belijdende- en doopleden 14

15 vanaf 18 jaar bezorgd. Wij zullen bij de acceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor automatische incasso. Bij de leden die eerder een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven voor de Solidariteitskas wordt niets meer bezorgd. Het is de bedoeling om de automatische incasso op 23 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij verzoeken u daarmede rekening te houden. Het college van Kerkrentmeesters Op het programma van onze vereniging staat altijd iets waar we extra voor werken. Op dit moment is dat de evenementendag op zaterdag 23 juni a.s. Tijdens de lentemarkt mochten wij ook een kraam "bemannen". O.l.v. Marijke v.d. Boor is dat een succes geworden. Verder zit het dagreisje er ook al weer op. Met 46 personen gingen we op 3 april 's morgens om half negen richting Maarsbergen. Het was allemaal weer erg gezellig. De volgende dag was de paasviering voor ouderen in de gemeente. Een heel mooi programma. De heer Noordermeer liet ons een serie iconen zien over het paasgebeuren. Wat valt daar veel over te vertellen. Prachtig! Op 18 april was onze 62e jaarvergadering. Dit hebben we met de leden en enkele belangstellenden bij de Chinees gevierd. U weet dat wij op bestelling alle mogelijke handwerken maken. Tot ziens bij welke gelegenheid dan ook. Namens het bestuur en de leden EMMA T.Gravendeel tel /

16 informatie: Leen Koster, telefoon Bloemengroet of 5 Februari Naar de doop ouders 12 Februari Jan van Dam (Sterrenlaan 13) Fam. Verloop (Tjasker 12) 19 Februari Rikus de Geus (Zomerplein 15) Doortje Korbijn (Nieuw Weverseinde 9) 26 Februari Mevrouw Bor (Standerdmolen 95) Mevrouw Muller (Ring 11) 4 Maart Wil van der Heiden (Eendrachtsweg 44) Fam. Vlasblom (Nassaulaan 120) 11 Maart Mevrouw Rijkhoek (Laning 71) Mevrouw Goudswaard (Zomerplein 15) 18 Maart Nico Hokke (Rembrandtstraat 3) Mevr. Stooker (Pieter Abelzstraat 7) 25 Maart P. den Hartog (Arent van Lierstraat 5) Mevr. Den Boer (Zijdewinde) 1 April Naar de belijdeniscatechisanten 8 April t Huys te Hoecke 15 April Mevrouw van der Linden (Schaduwrijk 7; verblijft tijdelijk in een logeerkamer) Ineke van den Hil (Zomerplein 17, k 11) 16

17 Van de Diaconie Nieuws van de Diaconie De Paasmiddag voor ouderen die we in samenwerking met de dames van Emma woensdag 4 april gehouden hebben, is geslaagd geweest. We hebben eerst een viering gehad met liederen zingen, schriftlezingen en korte meditaties, met tussendoor nog een kopje koffie of thee. Daarna heeft Stefan Noordermeer het één en ander verteld over de Iconen die hij in bezit heeft. Hierna hebben we gezamenlijk een broodmaaltijd genuttigd. Het was een zeer gezellig samenzijn. Collecte Kerk in Actie / Pinksterzendingsweek / Geloven is een feest! Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, is de Kerk in Actie Zendingscollecte onder andere bestemd voor het kinderwerk van het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingswerkzaamheden van Kerk in Actie wereldwijd. Is geloven in Egypte een feest? De aanslagen op kerken zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar voor veel mensen is geloven ook een bron van kracht en een feest. In de zomervakantie worden er op het Egyptische platteland kinderfestivals georganiseerd met als middelpunt leeuw Kingo, die Bijbelverhalen vertelt en zo het Evangelie uitdraagt. Kingo sluit aan bij de vragen die kinderen hebben over liefde, vergeving en geloof. Veel kinderen en hun ouders kunnen niet lezen of schrijven. Dankzij Kingo leren zij toch de Bijbelverhalen kennen. Collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Een nieuw leven Op zondag 3 juni wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat. In Nepal is veel werkloosheid en de mensen zijn laag opgeleid. Drugs zijn makkelijk verkrijgbaar en de overheid geeft nauwelijks voorlichting. Dit alles leidt ertoe dat verslaving een enorm probleem onder jongeren is. Ze lopen groot risico op besmetting met hiv/aids virus, gezinnen raken 17

18 ontwricht en jongeren kiezen voor de criminaliteit. Kerk in Actie ondersteunt in Nepal een groep partnerorganisaties die met elkaar dit probleem te lijf gaan. Stichting Crossroad Hoeksche Waard Stichting Crossroad Hoeksche Waard Crossroad Concert op 12 mei Zin in een concert waarbij niet alleen geluisterd kan worden naar prachtige zang en muziek, maar waar je ook gezamenlijk je stem kunt laten klinken? Kom dan op zaterdag 12 mei naar het Crossroad Concert in de Nederlandse Hervormde Kerk te Heinenoord! Programma Dit keer een programma van Hoeksche Waardse bodem: Maranatha Interkerkelijk Jongerenkoor Sing-in band van de zondagavondzang Heinenoord Ds. Coen Legemaate Aanvang Het concert begint om uur, inloop vanaf uur. Toegang De toegang is gratis. Tijdens het concert vindt er een collecte plaats. Met een bijdrage aan deze collecte wordt er meegebouwd aan het Crossroad Event op 22 & 23 september Iedereen is van harte welkom!!!! 18

19 Informatie Persbericht Rotterdam, 8 mei 2012 Mini-symposium - Zorgen voor ouderen, hoe doe je dat? Woonzorgcentrum De Koningshof en Agathos Thuiszorg houden op dinsdagavond 8 mei a.s. het mini-symposium Zorgen voor ouderen, hoe doe je dat?. Het symposium vindt plaats van tot uur (inloop uur) in Woonzorgcentrum De Koningshof, Spinozaweg 451in Rotterdam een locatie van Zorggroep Rijnmond. Tijdens de bijeenkomst wordt er een lezing gehouden over levensverhalen van ouderen door dr. T. Tromp (directeur Reliëf). Tevens is er gelegenheid een workshop bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst is predikanten, ambtsdragers, bezoekdames/-heren, vrijwilligers en andere geïnteresseerden nader toe te rusten in hun werkzaamheden voor de ouderen in de gemeente. Daarnaast wordt de verbinding tussen de kerken in IJsselmonde e.o. en de christelijke zorgorganisaties versterkt, zodat we christelijke zorg ook in de toekomst kunnen continueren. Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 4 mei aanmelden door een e- mail te sturen naar of door te bellen naar (010) / Wilt u meer informatie? Neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres en telefoonnummer. U bent van harte welkom! Het Programma: Inloop, ontvangst met koffie en thee in het restaurant Welkom en Opening Dhr. E. van Apeldoorn, locatiemanager De Koningshof Lezing over levensverhalen van ouderen Dr. T. Tromp, directeur Reliëf Workshop naar keuze (tijdens de workshop is er koffie en thee) Plenaire afsluiting met een hapje en een drankje 19

20 De Workshops: 1. Pastorale aspecten bij dementie - Ds. B. Prinsen 2. Ouderenmishandeling - Mevr. A.C. Diepenveen 3. Omgaan met dementie - Mevr. L. de Jong 4. Hulpbronnen en Netwerken - Mevr. C.J. Vroon Noot voor de redactie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Molenaar via Informatie Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht/-uitleg, achtergronden of kennis van allerlei aanvullende vakken? Kom dan naar de openbare lessenavond van de TVG op woensdagavond 16 mei a.s. Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de driejarige basiscursus theologie die de TVG verzorgt. Aanloop en koffie vanaf uur. U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 4 juni a.s. bij te wonen. Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, indrukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. U bent welkom vanaf uur. Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd! Plaats van samenkomst: kerkgebouw De Hoeksteen, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel. Meldt u even aan bij mw. M. Bezemer, tel , Mw. Bezemer geeft graag nadere informatie. 20

21 Nieuws van de ZWO Wij willen alle gemeenteleden, kinderen en de kinderen van basisschool De Schelp heel hartelijk dank zeggen voor het prachtige bedrag van EUR 1.198,12 dat opgehaald is met de spaardoosjes van Kerk in Actie en het Afrikaanse buffet in de Hoeksteen voor Joweria en alle andere Ugandese straatkinderen die we op deze manier kunnen steunen. Agenda KINDEROPPPAS ZONDAGSSCHOOL / KINDERNEVENDIENST Catechisatie GEBEDSKRING Elke vrijdagavond BIJBELKRING Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) BELIJDENISCATECHESE PETRUSKRING Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5 Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8 Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) 12/13 jarigen: uur uur jarigen: uur uur 17+: uur uur in de Hoeksteen o.l.v. ds. Vroomans zie website voor welke dinsdagen Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Info ds. Vroomans. In de kerk en De Hoeksteen 21

22 Info ds. Vroomans THOMASKRING Inloophuis Elke woensdagmorgen COMBI-CLUB Elke maandagavond JOR YOUNG Elke zaterdagavond JOR 14+ Elke zaterdagavond KINDERZANGCLUB Een vrolijk geluid Elke woensdagavond VROUWEN GESPREKSGROEP MANNINNE HVG EMMA Woensdagavond KERKRADIO RADIO HOEKSCHE WAARD Info Mw. J. Kuipers Versendaal In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk (dhr. R. Baan) Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar van uur uur in De Hoeksteen Info (Gerja Schipper) Voor jongeren vanaf 10 jaar. In de Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) Voor jongeren vanaf +/- 14 jaar Inloop 20:15u, start programma uur, afsluiting +/ uur. In De Schakel Actuele maandprogramma zie website kerk Info (Mariska van der Zwaal) Voor kinderen van 4 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Elleke Smit) 3 e donderdagmorgen van de maand. Info (Dira Evers Quist) Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Katwijk. Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. P. Verloop) Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil Op donderdagavond van uur tot uur Op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur 22

23 Op zondagavond van uur tot uur ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. ZEGELS EN KAARTEN In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandagavond van uur uur. Maandagavond/ zaterdagochtend (via rooster) Laatste vrijdag v.d. mnd. Van uur uur en uur uur, zaterdag daarna uur uur. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) 23

24 EEN HEIL'GE VLOED Over water spreken lest beslist geen dorst. Warmte te verklaren brengt geen eind aan vorst. Weten hoe je brood bakt stilt je honger niet. Over geld te praten nog geen rijkdom biedt. Om Gods Geest te dragen en daarmee Zijn kracht, is er meer voor nodig dan men vaak verwacht. 't Is de bron te vinden, waaruit Hij ontspringt en te voelen dat Hij bij je binnendringt. Laat je ziel dan dalen in die Heil'ge vloed, laat doordrenken alles wat verand'ren moet. Dan pas kun je roemen, fier en onbevreesd: Ik laat mij slechts leiden door de Heil'ge Geest! Frits Deubel 24

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang

Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang Klankbord 4, 27 maart t/m 7 mei 2011 Goede Vrijdag en Pasen, 49 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211

Nadere informatie

Klankbord 5, 25 april t/m 29 mei 2010 48 e jaargang

Klankbord 5, 25 april t/m 29 mei 2010 48 e jaargang Klankbord 5, 25 april t/m 29 mei 2010 48 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Ds. A.B. Vroomans Kerkplein 2, Puttershoek Pastorie: 676 1389

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Seyfollah Arab Parisa Koroush

Seyfollah Arab Parisa Koroush Seyfollah Arab Parisa Koroush Lezen : Johannes 1 : 1-5 Johannes 3 : 1-16 Tekst : Johannes 3 : 16 Opwekking 654 Opwekking 436 Psalm 121 : 1 en 4 Gezang 89 : 1 en 4 Opwekking 710 Opwekking 670 Seyfollah

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang

Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351 Kostersgezin/sleuteladres

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Kananese vrouw, Adriaen Collaert Antwerpen, ±1560-1618 Rijksmuseum Amsterdam 9 e zondag van de zomer 17 augustus 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Klankbord 5, 8 mei t/m 18 juni 2011 Hemelvaart en Pinksteren, 49 e jaargang

Klankbord 5, 8 mei t/m 18 juni 2011 Hemelvaart en Pinksteren, 49 e jaargang Klankbord 5, 8 mei t/m 18 juni 2011 Hemelvaart en Pinksteren, 49 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Lezen : Filippenzen 4 : 10-20 Tekst : Filippenzen 4 : 13 Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Gezocht: nieuwe jeugdleid(st)ers Voor de jeugd van 12 t/m 15 Voor informatie of aanmelden,

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang

Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012 ORDE VAN DIENST bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld op 27 mei 2012 aanvang dienst in de Oude Kerk: 16.45 uur Voorganger : ds. J.A. Brussaard Ouderling

Nadere informatie

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog!

Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst. Welkom in De Regenboog! Zondag 18 oktober 2015 ZWO-dienst Welkom in De Regenboog! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Lector: Koster: ds. Barry Kriekaard Anke Bosch Rien Hoekjen Jenny Senkeldam Dirk Slooijer Op weg in

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Doopdienst. ELB 217 Ps 146: 1, 3 Opw. 687 Opw. 378 Opw. 710 Ps 34: 4, 5,9 Opw Ps 34

Doopdienst. ELB 217 Ps 146: 1, 3 Opw. 687 Opw. 378 Opw. 710 Ps 34: 4, 5,9 Opw Ps 34 Doopdienst ELB 217 Ps 146: 1, 3 Opw. 687 Opw. 378 Opw. 710 Ps 34: 4, 5,9 Opw. 733 Ps 34 Mededelingen Voorganger : Ds. Wim Louwerse Ambtsdragers : Koos Rozema Johannes van der Lei Schriftlezing : Barbara

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Tonny Nap Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag 11 Lied 440 : 1 en 2 Gezang 55 Opwekking 461 Opwekking 347 Psalm 118 : 1, 9 en 10 Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Voorganger: Ds. H.L. Versluis Organist: William de Jong Pianist: Violaure van Prooijen Koster: Jan van Mourik

Nadere informatie

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : 3-10 Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 JAC 12-16 ORGANISEERD: VRIJDAG 07 NOVEMBER 19:30 Verzamelen in het Ichtus Hus Deelname 2,- (drinken

Nadere informatie

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Doop van Myrthe Helena Kerkhoff Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt u een wens schrijven voor het

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21

Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21 Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21 Lied 21 : 1 en 3 Lied 21 : 7 Opwekking 136 Psalm 16 : 3 en 4 (versie levensliederen) Lied 437 Gezang 147 : 1, 3 en 4 Social Media Event JAC Drachten Social

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Lezen : Filippenzen 4 : 1-9 Tekst : Filippenzen 4 : 4-9

Lezen : Filippenzen 4 : 1-9 Tekst : Filippenzen 4 : 4-9 Lezen : Filippenzen 4 : 1-9 Tekst : Filippenzen 4 : 4-9 Lied 483 : 1 en 4 Psalm 105 : 5 Opwekking 710 Psalm 118 : 10 Lied 95 : 3 Psalm 19 : 3 Gezang 142 : 1 en 4 Praise-avond 26 oktober 19.30 uur tot 20.30

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Openbaring 1 : 9-20 Tekst : Openbaring 1 : 17-18 NLB 725 : 1, 3 en 4 Gezang 22 : 3 en 4 Gezang 111 Opwekking 354 Psalm 150 : 1 en 2 Nieuwe activiteit

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Klankbord 9, 2 oktober t/m 5 november 2011 49 e jaargang

Klankbord 9, 2 oktober t/m 5 november 2011 49 e jaargang Klankbord 9, 2 oktober t/m 5 november 2011 49 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie

Nadere informatie