*a\ _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*a\ _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4'"

Transcriptie

1 "t 'È é *a\ (.< _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4' A aneo riilc;;i,-rl!l'rf1 '. riilci\ci-ingcit. heilirlirt::tn. zol'gttr;i:sllig...'.' ;\l\i BO i\rr 3;rtir t & i{ r Lkl,-: ii.crk bc l':art i ll Lt n' l,rcl :tr ),'rll l

2 Makelaardij & Hypotheken De Schoof 82 Postbus AM H.l. Ambacht T E I

3 J aargang 37, nr. 7 18, julil augustus 20 I 5 VAN UW VOORZITTER COLOFON Netnummer H.I.A. 078 Netnummer R'kerk 0180 Voorzitter.' Charles vd Kooij Secretaris: Álie vd Poel R'kerk Penningmeester/ l,edenadmj2e secretaris Ed van Kriekingen Bestuursleden.. Adrioan Mabelis Sjanel Boelaert Man' Bakker Lia Donkers Lies Verkerk Arie v.wingerden Redactie Anbo A&R: Eríca van der Goes Adriaan Mabelis 68I8718 Jan van Katwijk Correspondentie adres ANBO. Biezenweide I6 3344GA H.I. Ambacht qdres Anbo: afd. h i a m b a c h n b o. n I Banknummer ANBO H.I.A: NL 24 rngb Inhotd; Van uw voorzitter... I Scootmobielpool Een loffelijk streven Over schoonheid (5) HisÍorie (1 )...9 De schijnwerper op... I 0 Terugblik 7-daagse reis... I 6 Gedichtje voor de dames...i7 RecepÍ A &R Actief I 9 Aanmelden nieuw, lid Nog een paar weken (het is nu 9 juni) begint de zomet en de vakantieperiode, voor velen de tijd om afstand te nemen van de waan van de dag en te genieten van'alles-mag-en-niets-moet'. Voor de meeste ouderen, met name de gepensioneerden, is het genieten van het mooie en zonnige weer (niet te warm) en de relatieve rust thuis omdat velen op vakantie zijn. Ongetwijfeld een voorstelling van zaken die niet voor iedereen geldt, voor mij in ieder geval wel. Een andere prettige bijkomstigheid van de zomerperiode: de politici zijn op zomeneces en wij ruim twee maanden gevrijwaard van alle pol itieke verwikkel in gen waarbij het overgrote deel van de Nederlandse bevolking het politieke spoor inmiddels behoorlijk bijster is. Het blijft een raar fenomeen dat als het kabinet en beide kamers op vakantie zijn, de wereld gewoon doordraait, en de burger achterlaat met een gevoel: we hebben de mensen in Den Haag helemaal niet nodig. Rijst bij mij de vraag: "Wie en wat zijn onze politieke leiders nu feitelijk, waarom wordt het politieke spel voor ons steeds meer verwaffend en waarom komen zij hun verkiezingsbeloften vaak niet meer na. Zouhet kunnen dat we hun partijprogramma's niet goed lezen of niet begrepen hebben?" Brj mrj begint het niet snappen al bij de uitleg over simpele begrippen. Een voorbeeld: sociaal zijn. Zo op het oog een makkelijk begrip: sociaal is gericht op maat- I

4 verdeling van de welvaart en bevordering van het welzijn. Elke partij vult dat op haar eigen wijze in. Kortom het is voor de kiezer moeilijk te bepalen wie het bij het rechte eind heeft. Ander voorbeeld: norïnen en waarden. Van hetzelfde laken een pak als bij sociaal zijn! Ook daarin totaal verschillende verklaringen en opvattingen door de heren en dames politici. Een goed inzicht over het acteren van de politici kreeg ik bij het lezen van het artikel van Thijs Niemantsverdriet in het NRC Handelsblad vant juni Enkele citaten uit genoemd artikel: "Zijn ze terug, normen en waarden? Moraal in de politiek. "Nu de economie aantrekt, kunnen politici zich weer richten op goede oude normen en waarden, zoals Rutte vorige week. Maar alle partiien bedoelen er weer heel iets anders mee. De speech van Rutte op het WD-congres heeft het nodige losgemaakt in Den Haag. Hij hietd een onverl)alst moralistisch verhaal: over graaiende bankiers, de 'grote dikke ik'-mentaliteit, geweld tegen ambulancepersoneel. Politici praten de laatste tiid vaak over waarden. PvdA voorzitter Hans Spekman begint in iedere toespraak over de vier nieuwe 'kernwaarden' van zijn partij: goed werk, binding, verhffing en bestaanszekerheid. De nieuwe GroenLinlu-leider Jesse Klaver sprak bij ziin lancering over 'waarden gedreven politiek'. Bij CDA, ChristenUnie en SP zit moraliseren in het dna. En zelfs vrijzinnige D66 sprak onlangs op een partiicongres over 'defamilie van nu'. Een comeback dus voor het vaak verguisde begrip? Op het eerste gezicht zou je zeggen van wel. Nu de economie na viifjaar crisis weer aantrekt, komt er politieke zuurstof vrij om over iets anders te praten dan bezuinigen en hervormen. 'samenleven' en 'normen en waarden', zijn een dankbaar onderwerp. En je kunt als politicus lekker een statement maken. Maar als je goed kijkt, tigt het toch niet zo eenvoudig. Partijen hebben namelijk verschillende drijfveren, om te beginnen over waarden - en ze bedoelen er stuk voor stuk wat anders mee. Voorlopig even geen politiek, maar genieten van het zomerreces (8 juli t/m 5 september). Een paar mooie zomefmaanden en politiek rust toegewenst. Charles van der Kooij

5 SPREEKURENANBO H.I. AMBACHT & RIDDERKERK In de maanden juli en augustus vervallen de spreekuren. VERPLICHT ME,EDOE,N AAN SCOOTMOBIELPOOL Mevrouw Hansen heeft al enkele jaren een scootmobiel via de gemeente. Nu heeft de gemeente bepaald dat ze gebruik moet gaan maken van de scootmobielpool in haar wooncomplex. Mevrouw is het hier niet mee eens. Ze moet een heel eind lopen om bij de gemeenschappelijke scootmobiels te komen. En ze kan vanwe ge haar aandoening maar enkele meters lopen. Gevolg is dat ze niet meer de deur uit gaat. En dit heeft grote gevolgen voor haar zelfstandigheid en sociale leven. Heeft het zin om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente? Zorgbelang antwoordt De gemeente heeft - op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning - de plicht om voorafgaand aan een besluit, onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Dit houdt in dat ze onderzoek doet naar omstandigheden en beperkingen van de persoon en wat deze nodig heeft om zelfstandig te functioneren en mee te doen in de samenleving. Aansluitend daarop biedt de gemeente een voorziening die past bij de behoefte van de aanvrager. Dit kan een algemene voorziening zijn (zoals de scootmobielpool) of een individuele voorziening (zoals een scootmobiel). Voorwaarde is dat de voorziening bruikbaar is en de persoon in staat stelt om mee te doen in de samenleving. Mevrouw Hansen kan bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In haar bezwaar moet ze motiveren dat de scootmobielpool haar beperkt in het meedoen in de samenleving. De gemeente zal in haar verweer moeten aantonen dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan en dat de scootmobielpool voorziet in de vervoersbehoefte van mevrouw. Heeft u ook een vraag of klacht, dan kunt u op werkdagen bellen naar (0900) E-mai I : advi gbelang-zuidhol land. nl. Website : 3

6 -+f Ver zekeringen P ensioenen Hy p otheken ffil ffi,.l"....ónna Lriu Reeweg AP Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: L NANNINGS & PARTNERS partyservice & catering BUFFEïTEN RECËPTIES BARBECUE AFïËRNOON ïea DIVERSE SCHOTELS FINGERFOOD BUFFET Plein nr. 5, 3313 CV Dordrecht tel /

7 i* -: * i\ á 1*: s.i # {.i : "- - :r':, 'l F i;m teovënr.ra*ri\ Schouïstraat EZ Ridderkerk Advisedng, ondersteuning en servi(everlening v00f senioíen en mantelzorgers. Ook voorvr'rjwilligerswerk kunt u bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden Reeweg 80, 3342 AC T s 30 H. L Ambacht F I en abonneer u op onze nieuwsbrief. het.rdres vo0r s niorcn, vrijrrilligers en n,lntelzoreers. l ;- j Scootmoblel o o I lf* *i**trj mlgi,ll-1. ln onsassortitn nt hebben wij voor u de Nieuwste Modellen: Scootmobielen (nieuw & gebruikt) Rollators Rolstoelen, Trapliften Onderhoud/ verzekering/ accu's Scootmobiel Hulpdienst Verhuur scootmobielen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van ur-rr Zaterdag en's avonds op afspraak Bel:O A7 l Noordeinde 1 1B (vlakbij Karwei) 334-l LW Hendrik-ldo-Arnb.rclrt rijnmond.nl

8 EEN LOFFELIJK STREVEN, M44R... Een poosje geleden heb ik een door FNV en CNV Zorg en Welzijn samengestelde brochure met als titel 'VOLKSPETITIE RED DE ZORG', ter bestudering en eventuele invulling mee naar huis genomen. Ik vind het woord 'volkspetitie' nogal ongelukkig gekozen, omdat er ook wel eens 'volkspartijen' opduiken, die beslist het ganse volk niet vertegenwoordigen...in genoemde petitie wordt vooral de nadruk gelegd op, het idee gepropageerd en de indruk gewekt dat er, als er niet bezuinigd zou worden, de problemen voor de zorgbehoevenden in de zorg niet zouden bestaan en dat de zorgverlenenden baan en inkomen zouden behouden. Nu doet het opmerkelijke feit zich voor, dat de zorgverleners steeds meer 'gemanaged' worden, iets harder, maar wel zo verantwoordelijk moeten werken en dat hun verlangen, optimaal en alle dagen van de week (dus ook in het weekend en op nationale feestdagen), het klokje rond en adequaat zorgte kunnen verlenen, geweld aangedaan wordt. Juist in de zorg dient er altijd op volle sterkte gewerkt te kunnen worden en dienen alle daartoe geschikte behandelposten permanent bezet te blijven, want nu lijkt het maar al te vaak, dat je alleen maar op doordeweekse dagen tussen en hooguit uur (maar zeker niet in het weekend) pijn mag voelen of ziek mag worden, want anders loop je het risico niet tijdig geholpen te kunnen worden, met alle, daaruit voortvloeiende mogelij ke nadelige gevolgen. Motoren in schepen, auto's en vliegtuigen kunnen toch ook niet verplicht worden alleen maar tijdens 'werk'uren storingen te vertonen of stuk gaan? Natuurlijk zal aan een dergelijk ideaalbeeld een behoorlijk prijskaartje hangen, maar volgens het 'voor íffi \ït\ wat, hoort wat-principe' brengen wij dat geld toch '((f graag op met zijn allen? En als daarmee nu eens drastisch de werkgelegenheid in 'de zorg' opgekrikt zou B) & gaan worden, dan stroomt er weer zo veel (loon)belasting de schatkist in, dat dat prijskaartje helemaal niet nodig zal blijken te zijn, en héél belangrijk: dat juist in de zorg die verfoeilijke 'van negen tot vijf mentaliteit' afgeschaft gaat worden en dat arbeidsethos en beroepstrots weer de boventoon gaan voeren. Jan van Katwilk

9 tr"**\ ;:i1.7-/ =-?rutts 9.t\) oonpêo Drukwerk wa ar je blij van wordt!! ( Z Bonsang FINANCIEEL en HR ADVIES \/ tt Voor particulieren, verenigingen, stichtingen en ondernemers PARTICULIEREN Voor tijdelijke en/of langdurige ondersteuning bij uw administratie en belastingen/toeslagen ONDERNEMERS - VEREN IGINGEN - STICHTINGEN Voor ondersteuning bij HR beleid, verzuim en administratie Reeweg AB Hendrik-ldo-Ambacht - Telefoon: !.924 adres; Welkom oon boord voor: Doofochten - Schoolreizen Iroïsfers - Excursies Personeelsvervoer B ruilofle n - Bedrijfsuifjes Verhuur von: luxe Íourinocors. DubbeldekËers,'Business Closs en VIP Touringcors, Wij maken van 1& uw busreis een evenement 7/ StolwijkstÍaat DN Botterdam,' a Tel.: Fax: y lnteínet: - =.:::-"-

10 over ScHooNHEID (s) Langnekken In Myanmar en Noord-Thailand leven de Padaung, een stam van het Karen-volk. Meisjes krijgen een eerste spiraal van koperen ringen om hun nek als ze eenjaar of 5 zljn.in de jaren daarna wordt een steeds grotere aangebracht. Door het dragen van zoveel mogelijk van deze ringen denkt men dat de nek langer wordt. Maar de ringen drukken de nekwervels en ribben naar beneden waardoor de hals slechts iets langer lijkt. Een gevolg van deze cultuuruiting is dat de ringen pijn kunnen veroorzaken en de huid er onder kan gaan ontsteken. Het doet even zeer Scarificaties komen voor bij mannen en vrouwen van verschillende stammen in Afrika. De huid wordt ingesneden met een scherp mesje waama littekens ontstaan. Bij de mannen wijzen ze op moed en mannelijkheid, bij vrouwen is het vaak een bevestiging van schoonheid. Schotellippen Het is maar wat je mooi vindt, dacht ik toen ik voor het eerst een vrouw zagmet in haar onderlip een houten schotel. Bij tienermeisjes van de Mursistam in Ethiopië worden de ondertanden eruit gehaald, en wordt de lip opengemaakt. De schotel gaat erin, en door de jaren heen komt er een steeds grotere. Hoe groter de schotel, hoe aantrekkelijker de vrouw. Een echte Adonis Terug naar onze eigen cultuur: mannen van nu besteden aandacht aan hun lool<s. Kijk maar naar de reclames op tv: huidverzorging is niet langer uitsluitend iets voor vrouwen. En net als vrouwen kunnen ook mannen doorslaan als het gaat om hun uiterlijk. In de Verenigde Staten zou 8

11 een miljoen mannen lijden aan het Adonis-complex. Deze mannen zijn geobsedeerd door hun spiermassa en een brede torso. Ze lopen bij de sportschool de deur plat en spuiten zich soms vol met anabole steroïden. Naar schattingzijn in Nederland tussen de en mannen obsessief met hun lichaam bezig. Overigens moet je de zaak wel bijhouden, anders zak je als een pudding in elkaar en is al je werk voor niets geweest of nog erger. Naar westers model Aziatische vrouwen willen graag een westers uiterlijk. Zelaten hun benen verlengen, vragen om een ooglidcorrectie voor rondere ogen, willen scherpere jukbeenderen om van het ronde Aziatische gezicht af te zijn, laten hun huid bleken, en zo verder. Deze wensen van Aziatische vrouwen betekenen niet dat westerse vrouwen mooier zijn. Het heeft te maken met de globalisering. Einde. Met dank aan Wout Udo HrsToRrE (1) Onlangs kreeg ik een nieuw verschenen boek in handen over de N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij. Het betrof deel 3, waarin hoofdzakelijk de veerdiensten, de schepen en de havens, van waaruit de veerdiensten vertrokken en arriveerden, worden omschreven. Voor liefhebbers een aanrader, mede ook omdat over het zogenaamde natte deel van de maatschappij weinig bekend is. Het boek is geschreven door een oudmedewerker van de RTM en allesweter over het vaartechnische deel van dit vervoersbedrijf, Bas C. van der Heiden. Omdat velen van u in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden zijn opgegroeid, leek het mij aardig hierover iets te vertellen. Eigenlijk was de toenmalige RTM een fantastische organisatie, die de verbinding met de stad tussen elk dorp of elke vlek in het zuidelijke deel vanzuid-holland onder Rotterdam onderhield. Altijd was er wel een trein (trammetje noemden men het in de Rosestraat), bus of boot waarïnee de stad of een dorp in de regio kon worden bereikt. Het sterk vermeerderde autobezit van o.a. de eilandbewoners hebben de aloude RTM, die in 1876 al een paardentram in Rotterdam exploiteerden, de 9

12 das omgedaan. Was die organisatie in de 'zestiger jaren' van de vorige eeuw van een modern jasje voorzien, dan hadden we in deze contreien nu een uitstekend metronet gekend. Op de pagina's 8 en 9 van het boek vallen we al direct in de historie die verder reikt dan de RTM alleen. In april van het jaar 1900 werd één van de twee paradepaardjes van de maatschapplj blj de scheepswerf L. Srnit & Zoon te Kinderdijk te water gelaten. De naam: s.s. 'Minister Ph.W. van der Sleijden'. Toen al 48 meter lang en 7 meter breed. Al enkele maanden later volgde het zusterschip s.s. 'Minister C. Lely'. Voer de Van der Leijden van Rotterdam naar Zijpev.v., de Lely kreeg die taak tussen Ziertkzee en Zi1pe. En over die laatste scheepsnaam, 'Minister Cornelis Lely', willen wij het hebben. De man die in 1891 een plan ontwierp om de Zuiderzee tussen Noord- Holland en Friesland af te sluiten. Een ontwerp dat werd goedgeker"rrd en in 1932 was deze afsluiting een feit. Zo ontstond het IJsselmeer. Zelf heeft hij zijn levenswerk nooit kunnen aanschouwen, omdat hu op 22 januari 1929 tn Den Haag overleed. Hij was naast ingenieur, waterbouwkundige, minister van Waterstaat, minister van Handel en Nijverheid, lid van de eerste kamer, lid van de tweede kamer, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en wethouder van de gemeenteraad van Den Haag. Bovendien is hij gedurende de jaren tussen 1902 en 1905 gouverneur van Suriname geweest en ondanks dat deze uitdaging brj de bevolking nietzo bekend is, heeft hij misschien juist daar zijn belangrijkste taak vervuld. (Wordt vervolgd) Fred van Stratum DE SCHIINWERPER OP... alcohol Wij weten allen, dat alcohol, althans het nuttigen van drank waar alcohol in zit, niet alleen tot hilarische, maar ook gevaarlijke situaties kan leiden. De gevaarlijke kant is al jaren zo belicht, dat de vraag niet eens meer is: "heb jij bier, jenever of wijn gedronken" maar "heb jij alcohol gedron-

13 aardig, nader op het verschijnsel 'ALCOHOL' in te gaan. Alcohol ontstaat wanneer gist in aanraking komt met suikers dat in vruchtensap zit. Het levend organisme GIST zweeft door de lucht en zorgt er voor dat de SUIKER in het vruchtennat verandert in ALCOHOL en KOOLZUUR- GAS, zoals te zien is aan de belletjes in bier en champagne. Een goede voedingsbodem van sap of fijn gedrukte vruchten en een bepaalde temperatuur zorgt er dan voor.r dat de gist zich snel vermenigvul- I digt. De maker van de alcoholische drank laat gist en sap onder de best denkbare omstandigheden bij elkaar komen. De gist zet dan de suikers voor de helft om in alcohol en voor de andere helft in koolzuurgas. Maar naarmate de gisting voortschrijdt, wordt het alcoholpercentage hoger tot een maximum van l5% (gelukkig maar) en bij dat percentage sterft de gist in zijn eigen alcohol. Wijn heeft dus altijd een lager alcoholpercentage. Als men een hoger percentage alcohol in een drank wil produceren, dan dient de alcoholhoudende drank gedistilleerd te worden en daar dit proces vrij eenvoudig is omdat alcohol bij verhitting veel eerder verdampt dan water, dient de verdampte alcohol weer opgevangen en afgekoeld te worden, zodat er een vloeistof met een hoger alcoholpercentage ontstaat. Alcohol kan eveneens uit gtaan (o.a. gerst) verkregen worden. In het ontkiemde graan wordt dan het aanwezige zetmeel door enzymen omgezet in suikers. Bier wordt van gerst gemaakt ('gerstenat'). 'Een graantje pikken' staat voor een borreltje drinken. Om dit serieuze gedeelte met enige luim te besluiten kan gezegd worden, dat er nog nimmer een drankgelegenheid ontdekt is met de naam: 'Het Alco-Hol' of iets dergelijks en kan u de volgende anekdote niet onthouden worden: Hij: "Lieverd, het spijt me dat ik vannacht ben thuisgekomen in kennelijke staat en met een blauw oog." Zij; "Laat maar zitten Dat blauwe oog had je trouwens nog niet toen je thuiskwam." ll

14 l;l----' --Sï. vtt,, i\ 1 1 I ilf,; ïl:1.:,,"i TOMFORTSANIïAIR viil ilt,l-;,l.l rtit'i :r. r:t.:t rl(-rl,r irí--i),tk rilrf la{ra;it!ïdil vll,r i',',,:i L' l.t: :. t : ::..rr, l, :it ;: ;]l-oiiti, olkial:l,,.l.ri ii-jil-:íi)t-i.:iiir:ri-it-,:.i iraitala:i\'.at.a-t,ïi,tl.c)rrri,t!i',/i.,lt'l.-'.,i-, trii,' i.ti;. it:ri,ri;:rjr,,i-.triii itr-it:irl.;icltvl,'ir,,.r",::ri \/;:ra.:irr.t.' l,lr :,. i,.r.li.iir.i i '-i-,i ti.r.)i):itr,l iltir 1: i:rr. I r :l:rr' 0talis Brschurir *ffnvíaag 0B0s t?;}*n 96a ll

15 Wvino[f u llaar ook, - Dc lckkerstc kazcn, aubachclíik gcbdrkcn brooot, salaales cn piàza,s uit dc stecnoven. - Jupcrschcrpc priizctt, nctzodls op olc uarkt. - o oí s c h a p p e n,b e! "y-?v1,.?:! ste? tt u he c I c e nv o u d i g vt4 cn haalt u op in ote vcrsuàíkt. ^4,eru&a.eunt4o Communicatie & creativiteit Lydia Lens Tesselschadestraat 56. H.l. Ambacht tel adaieo hd/ítt 4, áz'a/ae,ed/z</z dq//fu:íl* ua4á4/i/4,4od"?iloato ía- en aezltab auahza $TID $TDDÏ IIIIN ADIIIJIBÏIIDITDIJIB rr00b lll\ll,l\ ISII I MïlI'i lnío bij Ed van Kriekingen tel oí naar Bekijk onze website voor informatie, foto's, ledenvoordeel en nog veel meer: http ://www.anbo. n l/aídel i ngen/hend ri k-ido-ambacht-ridderkerk

16 borgh De Blije Borgh: Ouderenzorg op maat!!,/ Ruim aanbod op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn,/ Ouderenzorg op maat,/ Maaltijdenservice,/ Ontmoetingscentra op diverse locaties./ De Blije Borgh Pas,/ HKZ-gecertificeerd Kiest u ook voor De Blije Borgh? Voor meer informatie over onze organisatie: Zorgorganisatie De Blije Borgh Gerard Alewijnsstraat GD Hendrik-Ido-Ambacht ïelefoon: Website:

17 Schoonheidssalon Pure Minerals Pure I lminerals Angela Eldering Van Kilfhoeksti-aat 146 ::'l4i 5P Hendrik Ido Anbacht Tel i nfo:cr pure-nrinerals.ni wwiv. pure- nt i nerals. n I thesen Voor het aanmeten van elastische kousen en borstprothesen Bel voor gratis bezoek aan huis Tel: Bourgondischelaan 30L ;^..NN De Sch6{ 8, 3341 EB Hendi[d+Ambocht 2983 SH Riddekerk t o78 ó8) 25 óó.í O YonipEnenmkelcors.nl SPRONSEN MAKEI,AARS

18 7-DAAGSE REIS VAN ANBO AMBACHT & RIDDER- KERK EN ZWIJNDRECHT NAAR EPEN Op zaterdag 30 mei jl. startte onze vakantiereis naar Epen. In de bus ontving iedereen een heerlijk lunchpakket en een appel. Na een koffiestop reden we naar Hotel Ons Krijtland. Schitterend gelegen met vrij uitzicht op de bergen. Na het diner volgde een gezellige avond, waarbij een goochelaar optrad afgewisseld met het zingen van bekende liedjes. Zondag brachten we een bezoek aan Mondo Verde, een groot park, waarbij je door alle werelddelen loopt met mooie tuinen en dieren uit dat werelddeel. Zeer de moeite waard. Maandag vertrokken we al vroeg voor een rondvaart op de Maas. Er was veel te zien. Dinsdag gingen we naar Alpha, een Limburgse bierbrouwerij. We kregen een film over het bedrijf te zien waarna een rondleiding door de fabriek volgde. We konden ook bier proeven. Iedereen ontving een bierglas ter herinnering. 's Avonds was er een gezellige bingo. LVoensdag stond een ritje met het miljoenenlijntje (een oude stoomtrein) van Simpelveld naar Valkenburg op het programma. De conducteur kwam, zoals vroeger, de kaartjes knippen. Na de lunch in Valkenburg zijn we naar Vaals gereden, naar het Drielandenpunt. Donderdag bracht de bus ons naar Maastricht, waar we op eigen gelegenheid de stad konden verkennen. Na het diner was er een muziekavond met een accordeonspeler, waar iedereen weer mee kon zingen. Vnjdag veftrokken we weer richting huis. In Leerbroek genoten we nog van het afscheidsdiner. We kunnen weer terug kijken op een heel fijne reis, waarbij we veel gezien hebben. Lies Verkerk l6

19 GEDICHTJE VOOR DE DAMES Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek Ik liet mijn face toen liften in een pnjzige kliniek Nou mijn man vond het fantastisch Mijn gezicht was weer elastisch Niks geen rimpels, niks geen vouwen Net zo glad als bij ons trouwen Tot mijn manzei: "Het is misschien gek, r Jouw kop past niet meer bij je neë L Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak En geven hier een sneetje, anders krtjg je daar een zak Nou mijn man was heel tevreden Over wat ze met me deden De chirurg zat met mijn borsten in z'n maag Want nuzaten die, volgens hem, veel te laag Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein Maar met siliconenvulling mochten ze et best weer zijn. Nou ik zag mijn man ontvlammen, Want ik had dus zulke pràmmen Toen op een avond na het vrijen Keek hij peinzend naar mijn dijen En al had ie geen duidelijke kritiek Ik ging toch weer terug naar de kliniek Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg Liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg Om tegelijkertijd mijn billen Minstens zóooon stuk op te tillen. Ik was op ieder feestje weer in tel En zat wel hèèl strak in mijn vel.

20 Mijn man was niet meer zo op zljn gemak Want op straat riepen jongens: "ga je lekker ouwe zak?" riè F Maar toen kocht ie een toupetje )(.-.-.(,/:\ En een veel te strak korsetje --{itl \-,1/; Hij ging wandelen en trimmen k7 \)( En in het fitnesscentrum gymmen * En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet Tot hij zonder reden in de sauna overleed Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf Maar nu hij er in lag, was de lol er af Nu laat ik de kwabben zwellen En ik zaluwatvertellen Dames laat je niet verlakken Laat de boel toch rustig zakken! Benodigdheden: 8 sneedes casinowit LUXE ZALMSANDWICHES I kuipje vispaté zalm met citroen 125 gram 4 eetlepels olijfmayonaise 8 zwafte olijven zonder pit I bakje gerookte zalm 100 gram 8 tomaades bakje a 200 grarn l12 zakje veldslamelange 100 gram 4 eetlepels tuinkruiden dressing. Bereiding: De korsten van het brood snijden. De sneetjes brood lichtbruin roosteren. 4 sneedes brood met 2 el mayonaise besmeren en 2 met zalmplakken beleggen en afdekken met twee sneetjes besmeerd T brood. De broodstapeltjes besmeren met de rest van de mayonaise en met wat veldsla beleggen.,,ë+ Xr:.: "lrl :,1lli't De broodstapeltjes besmeren met vispaté en afdekken met de uw kokkie laatste 2 sneetjes brood. De broodstapeltjes 2x diagonaal doormidden snijden zodat per broodstapel4 driehoekjes ontstaan. Aan een sateprikker achtereenvolgens olijf, en tomaatje prikken. Rest van de veldsla over de broodjes verdelen en besprenkelen rnet de dressing. Op elk broodje 2 prikkers leggen. Eet smakelijk! llt

21 DAGTOCHT LEERDAM OP VRIJDAG 3 JULI 2015 De opstapplaatsen zijn: In Zwijndrecht om u bij de Passage; In H.l. Ambacht om u, Hoge Kade (zwembad); In Ridderkerk om u Noordstraat en om u Reijerheem (Torenmolen). BEZOEK AAN YACULT FABRIEK Op uitnodiging van Yakult kunnen we op 4 augustus a.s. de fabriek komen bekijken U krijgt een uitgebreide rondleiding langs het productieproces en ziet de Yakult flesjes voorbij vliegen! Volg zelf van begin tot eind hoe de zuiveldrank gemaakt wordt. Natuurlijk kunt u ook proeven! U bent van harte welkom. Het bezoek is gratis inclusief een kopje koffie of thee. Er is plaats voor 50 personen in de bus. Wilt u ook mee? Bel dan even met Sjanel Thuiskomst tussen u en u. Opstapplaats H.l. Ambacht: Hoge Kade (zwembad) om I 1.15 uur; Opstapplaats Ridderkerk: Noordstraat om I 1.40 uur. Wèlzelf een lunchpakket meenemen! Allen een mooie zomer gewenst \/ _. -':a' -,r- \ /,- -^) \ezoek Yocult 22/8-29/8 15/10-2t/to rrvter crutse

22 Mijn gegevens: JA, IK WORD LID VAN DE ANBO! Voorletters...Tussenvoegsel Achternaam... Geboortedatum. Straat huisnummer toevoeging..... Postcode. Telefoon Mobiel Woonplaats. adres Ik wil graag per op de hoogte lijven van actuele ontwikkelingen en interess ante voordeelacties. Mijn partner wonend op hetzelfde adres wordt ook lid. Gegevens partner: Voorletters Achternaam Tussenvoegsel Geboortedatum... M/V Voor het lidmaatschap van ANBO betaalt u per jaar 38,-. Voor een tweede lid op hetzelfde adres betaalt u perjaar 33,80. U kunt uw lidmaatschap betalen per automatische incasso. Het lidmaatschap loopt van I januari tot en met 3l december. Mocht u tussentijds ANBO-lid worden, dan betaalt u vanaf het kwartaal waarin u lid wordt U betaalt in december 2015 de contributie voor hetjaar Ondergetekende verleent tot wederopzegging toestemming aan ANBO om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. Mijn bankrekening/ibannummer: X I (J kunt het volledig ingevulde lhandtekening: formulier sturen naar: E. van Kriekingen, Biezenweide 16, 3344 GA H. I. Ambacht

23 Optometrisien '-.,::,liectief Uw ogen, onze zoíg Het Optometristen Collectief Rijnmond is een samenwerkingsverband optometristen in de regio. Samen staan wii borg voor een optimale oogzorg. Als optometristen in een optiekspeciaalzaak doen wii namelijk veel meer dan alleen het meten van ogen. Screenen van de gezondheid van de ogen is een belangrilk onderdeel van onze werkzaamheden. Uw ogen ziin onze zotgl 7 redenen waarom u bii een OGR-optometÍist moet ziin... - Wij werken samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam én met andere oog- en huisartsen - Wii helpen u bij het verkriigen van oogzoíg op het allerhoogste niveau. - Wij kunnen u indien nodig snel doorverwilzen naar een oogarts - Wij geven betrouwbare en obiectieve informatie - Wij geven u graag een deskundig advies - Wii ziin onafhankelijk - Wii ziin er voor u! Kijk voor de dichtstbijzijnde OCR-optometrist op à) van rjr Hdoogriêtqtui3 Rfrd.n Thê Rotlêídem Eye Hqilal O" Groot optiek Winkêlcêntrum "de Schoof' 142 Tel Ambachts! C> [rr A.M. (Ria) LisLPlaisier. Familie praklijk Mr R.B. (Rolí) van der HoÉt. onroerend goed. Vereniging & stichting Alkound kantoor met. Vennootschapspraktijk persoonlijke aandacht voor ' Estate planning alle notáriële diensten. Fiscaal adviês GÍotenood LT HendÍikldo-Ambachl Elr,ftE ïi!ffff, 131i ffiffi i'ffi:ii::i[:i:h:::tl. 20 soorten minder vette kaas. Omegakaas, goed voor hart en bloedvaten. Geitenkaas, groot assoéiment. Boerenkaas, groot assortiment

24 Visgilde Steehouwer is een moderne visspeciaalzaak voor mensen die waarde hechten aan kwaliteit, lekker en vooral gezond eten. Bij Visgilde Steehouwer vindt u heerlijkheden voor ieder moment van de dag, het hele iaar door. U ontdekt bij Visgilde een zee aan kwaliteit. Heeft u een speciale wens, stap even binnen, visgilde Steehouwer Winket.enÍum De Schoof EB flenddlido-ambacht Telefoonr , Faxr ww.visgitde,nt Rijwielhandel W. Dorpstraat Hendrik-ldo-Ambacht Dinsdaq gesloten Oosthoek B.V. Gazelle a U kunt bij ons ook, klantvriendelijk, merkbenzine en dieselolie tanken.

, /1 -/23+-0/.4/425, 524#,.4423. woensdag 27 oktober 10.30 uur. maandag 25 oktober, 20.00-22.00 uur. Alle partners zijn welkom! !

, /1 -/23+-0/.4/425, 524#,.4423. woensdag 27 oktober 10.30 uur. maandag 25 oktober, 20.00-22.00 uur. Alle partners zijn welkom! ! ! "# $%&' ( %)!" #!$ %&& '()%* + ',,-./ + 0*& %1' 2 /!. & 3#./3 # 2, - 4 *+,# $ )!" # $%& -. " / $% (( '() *+,-./+0+-0, /1 -/23+-0/.4/425, woensdag 27 oktober 10.30 uur 524#,.4423 maandag 25 oktober, 20.00-22.00

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Take a look at my life 9

Take a look at my life 9 Take a look at my life 9 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België

Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België December Eetdagboek Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België Zo en voor ik het wist was het kerst, zo voelde mijn Decembermaand een beetje aan. Niet als iets vervelends, want December was leuk! Een drukke

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Vakantie in Weert. Vakantiepark Weerterbergen. 29 augustus tot en met 5 september 2014 M A I C K L E G O N N I E T H E O

Vakantie in Weert. Vakantiepark Weerterbergen. 29 augustus tot en met 5 september 2014 M A I C K L E G O N N I E T H E O Vakantie in Weert 29 augustus tot en met 5 september 2014 Vakantiepark Weerterbergen G O N N I E M A I C K L E T H E O Reisleider Theo haalt de bus bij het kantoor van Tendens op. Waar woont Gonnie nou

Nadere informatie

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont.

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont. AANVRAAGFORMULIER VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499 Fax : 0499-360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN:NL08BNGH028.50.01.051

Nadere informatie

MundoRado reis naar Maleme, Kreta.

MundoRado reis naar Maleme, Kreta. MundoRado reis naar Maleme, Kreta. Op maandag 9 juni was het zover. We gingen op vakantie naar het mooie eiland Kreta en om precies te zijn, naar Maleme. Om 12.00 uur moesten wij ons verzamelen op Schiphol

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Inschrijfformulier gastouder

Inschrijfformulier gastouder Inschrijfformulier gastouder Met dit formulier kunt u zich aanmelden als gastouder bij de Kinderkoepel. Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij de Kinderkoepel. De hierin verstrekte

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 Ontmoetingscentrum De Verbinding O T M ACTIVITITAABOD JUI 2016 O T O O T W I K K L L T S P A Ontmoetingscentrum De Verbinding Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 deverbinding@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school

Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school Thema Kinderen en school. Lesbrief 18. Voor het eerst naar school brengt zijn dochter Ama voor het eerst naar school. Hij praat met de juf. Ama is al op een peuterspeelzaal geweest. Is Ama verlegen? Wat

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2015 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00)

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00) 5 daagse Kerstcruise met de Rigoletto Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014 Vanaf 275,00 volpension (hoofddek) (Leden Excursie 225,00) Rotterdam of 4 daagse Kerstcruise met de Rigoletto

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

OOK ZO N GEZONDE EETLUST?

OOK ZO N GEZONDE EETLUST? OOK ZO N GEZONDE EETLUST? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: weet jij wat je eet? 1. Waar zitten meer calorieën in, in pasta of in aardappels? a Pasta b Aardappels 2. Wat is vetter, een kippenpoot

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

JE EIGEN LIJF JE EIGEN LIJF

JE EIGEN LIJF JE EIGEN LIJF JE EIGEN LIJF Het is heel belangrijk om je eigen lijf goed te kennen. Als je wordt geboren, ben je een meisje of een jongen. In de loop van de tijd groeit je lijf groeit hard tot je volwassen en uitgegroeid

Nadere informatie

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3 N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 VERHUURINFORMATIE Pop- en Cultuurpodium P3 is buiten de reguliere

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur Pompgebouw de Esch Catering & Events Bedrijfsevenementen Vergaderzalen Kantoorruimte Meetingpoint Sportzaal presentaties,vergaderen, congres, lunch, buffet, diner, receptie & feest Bedrijfsevenementen

Nadere informatie

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN:

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Wensenboek cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Beste..., Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 10. Voor het eerst naar school

Thema Kinderen en school. Lesbrief 10. Voor het eerst naar school Thema Kinderen en school. Lesbrief 10. Voor het eerst naar school brengt zijn dochter Ama voor het eerst naar school. Hij praat met de juf. Ama is al op een peuterspeelzaal geweest. Is Ama verlegen? Wat

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

'l l!'ljí-) ',,-,i,'r \ii,.i.t:t,,:: rtl! r',: ,li:i;i1 r, lli'ri i1.'li! liir.," lliiii'; '', 1;, :;tt',

'l l!'ljí-) ',,-,i,'r \ii,.i.t:t,,:: rtl! r',: ,li:i;i1 r, lli'ri i1.'li! liir., lliiii'; '', 1;, :;tt', 'l l!'ljí-) ',,-,i,'r \ii,.i.t:t,,:: 1,.i :i rtl! r',:,li:i;i1 r, lli'ri i1.'li! liir.," lliiii'; '', 1;, :;tt', A anao ;Iij.-''r]air il ii-'! r f rlcjicriirgril. irr:lrrriiilge n. lor{:{(\csi:rg.....'l

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Prinses Marijke. op de. Thee

Prinses Marijke. op de. Thee Prinses Marijke op de Thee Prinses Marijke loopt vrolijk door de tuin. De tuin heeft een naam: Prinsentuin. Maar er mogen ook prinsessen wandelen. De tuin hoort bij een paleis. Dat paleis heet het Princessehof.

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

Week 1. Donderdag 14 juli Vandaag staat er een uitstapje voor je geboekt naar Aqualand Playa del Delftse hout.

Week 1. Donderdag 14 juli Vandaag staat er een uitstapje voor je geboekt naar Aqualand Playa del Delftse hout. HOERA, het is eindelijk zomervakantie, heerlijk 6 weken vrij! Deze zomervakantie verandert onze BSO in All inclusief resort t Palet. Een heerlijke plek om jouw vakantie door te brengen! Zo kan je genieten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Afgelopen weken hebben de leerlingen van 3H, 3V de maatschappelijke stage doorlopen. In deze nieuwsbrief geven wij een verslag van de activiteiten 3H en 3V.

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering,

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering, SKW Zijlwatering Nieuws SKW Zijlwatering Burmanlaan 71 2241 JE Wassenaar tel. 070-890 00 03 mira@kinderdagverblijvenwassenaar.nl Nummer 2 Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - mei 2015 Hallo kinderen en ouders

Nadere informatie

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 ~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 Eerste paasdag, en we gingen s,avonds heerlijk gourmetten. Helaas heb ik er aardig last van gehad, ondanks ik niet super veel gegeten heb Kan er gewoon

Nadere informatie

15. eten moet je toch

15. eten moet je toch GRATIS voorproefje 15. eten moet je toch Uitnodigen Ik zal zorgen dat ik honger heb. Hou het eenvoudig, hoor! Ik eet alles. Ik ben niet zo n moeilijke eter. Maar verder eet ik alles! Je ziet me wel verschijnen.

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Reisverslag Wijnreis 2011

Reisverslag Wijnreis 2011 Woensdag 2 November: Een uitgestelde start in verband met een ISO audit.. Omniva le Ridderkerk om 16.45 uur. Tot onze verbazing geen files in ons land en België. Spreuk van de dag 1: Morgen zien we meer:

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland

Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland Aanmeldingsformulier Gastgezin Hulphond Nederland Procedure van aanmelding gastgezin U overweegt gastgezin van een pup te worden. Door middel van dit informatie- en aanmeldingsformulier geeft u ons inzicht

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Voedingsschema. Believe in. 12 sep t/m 18 sep FUNCTIONEEL FIT

Voedingsschema. Believe in. 12 sep t/m 18 sep FUNCTIONEEL FIT Voedingsschema FUNCTIONEEL FIT 12 sep t/m 18 sep Believe in GEZONDE LEVENSSTIJL Je bent nu in je bezit van een gezond voedingsschema. Dit voedingsschema helpt jou om de dagelijkse structuur en planning

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

PROGRAMMA Februari 2016. Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit. vanaf dinsdag 26 Januari 2016

PROGRAMMA Februari 2016. Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit. vanaf dinsdag 26 Januari 2016 PROGRAMMA Februari 2016 Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit Reserveren voor Februari is mogelijk vanaf dinsdag 26 Januari 2016 per telefoon: 076 532 50 42 op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur

Nadere informatie

Inschrijfformulier vraagouder

Inschrijfformulier vraagouder Inschrijfformulier vraagouder Gegevens (vraag) ouder/verzorger 1 O mevrouw O de heer Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel

Nadere informatie