*a\ _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*a\ _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4'"

Transcriptie

1 "t 'È é *a\ (.< _--*--+ :i.-::-.1q'ë-r!.,4+4' A aneo riilc;;i,-rl!l'rf1 '. riilci\ci-ingcit. heilirlirt::tn. zol'gttr;i:sllig...'.' ;\l\i BO i\rr 3;rtir t & i{ r Lkl,-: ii.crk bc l':art i ll Lt n' l,rcl :tr ),'rll l

2 Makelaardij & Hypotheken De Schoof 82 Postbus AM H.l. Ambacht T E I

3 J aargang 37, nr. 7 18, julil augustus 20 I 5 VAN UW VOORZITTER COLOFON Netnummer H.I.A. 078 Netnummer R'kerk 0180 Voorzitter.' Charles vd Kooij Secretaris: Álie vd Poel R'kerk Penningmeester/ l,edenadmj2e secretaris Ed van Kriekingen Bestuursleden.. Adrioan Mabelis Sjanel Boelaert Man' Bakker Lia Donkers Lies Verkerk Arie v.wingerden Redactie Anbo A&R: Eríca van der Goes Adriaan Mabelis 68I8718 Jan van Katwijk Correspondentie adres ANBO. Biezenweide I6 3344GA H.I. Ambacht qdres Anbo: afd. h i a m b a c h n b o. n I Banknummer ANBO H.I.A: NL 24 rngb Inhotd; Van uw voorzitter... I Scootmobielpool Een loffelijk streven Over schoonheid (5) HisÍorie (1 )...9 De schijnwerper op... I 0 Terugblik 7-daagse reis... I 6 Gedichtje voor de dames...i7 RecepÍ A &R Actief I 9 Aanmelden nieuw, lid Nog een paar weken (het is nu 9 juni) begint de zomet en de vakantieperiode, voor velen de tijd om afstand te nemen van de waan van de dag en te genieten van'alles-mag-en-niets-moet'. Voor de meeste ouderen, met name de gepensioneerden, is het genieten van het mooie en zonnige weer (niet te warm) en de relatieve rust thuis omdat velen op vakantie zijn. Ongetwijfeld een voorstelling van zaken die niet voor iedereen geldt, voor mij in ieder geval wel. Een andere prettige bijkomstigheid van de zomerperiode: de politici zijn op zomeneces en wij ruim twee maanden gevrijwaard van alle pol itieke verwikkel in gen waarbij het overgrote deel van de Nederlandse bevolking het politieke spoor inmiddels behoorlijk bijster is. Het blijft een raar fenomeen dat als het kabinet en beide kamers op vakantie zijn, de wereld gewoon doordraait, en de burger achterlaat met een gevoel: we hebben de mensen in Den Haag helemaal niet nodig. Rijst bij mij de vraag: "Wie en wat zijn onze politieke leiders nu feitelijk, waarom wordt het politieke spel voor ons steeds meer verwaffend en waarom komen zij hun verkiezingsbeloften vaak niet meer na. Zouhet kunnen dat we hun partijprogramma's niet goed lezen of niet begrepen hebben?" Brj mrj begint het niet snappen al bij de uitleg over simpele begrippen. Een voorbeeld: sociaal zijn. Zo op het oog een makkelijk begrip: sociaal is gericht op maat- I

4 verdeling van de welvaart en bevordering van het welzijn. Elke partij vult dat op haar eigen wijze in. Kortom het is voor de kiezer moeilijk te bepalen wie het bij het rechte eind heeft. Ander voorbeeld: norïnen en waarden. Van hetzelfde laken een pak als bij sociaal zijn! Ook daarin totaal verschillende verklaringen en opvattingen door de heren en dames politici. Een goed inzicht over het acteren van de politici kreeg ik bij het lezen van het artikel van Thijs Niemantsverdriet in het NRC Handelsblad vant juni Enkele citaten uit genoemd artikel: "Zijn ze terug, normen en waarden? Moraal in de politiek. "Nu de economie aantrekt, kunnen politici zich weer richten op goede oude normen en waarden, zoals Rutte vorige week. Maar alle partiien bedoelen er weer heel iets anders mee. De speech van Rutte op het WD-congres heeft het nodige losgemaakt in Den Haag. Hij hietd een onverl)alst moralistisch verhaal: over graaiende bankiers, de 'grote dikke ik'-mentaliteit, geweld tegen ambulancepersoneel. Politici praten de laatste tiid vaak over waarden. PvdA voorzitter Hans Spekman begint in iedere toespraak over de vier nieuwe 'kernwaarden' van zijn partij: goed werk, binding, verhffing en bestaanszekerheid. De nieuwe GroenLinlu-leider Jesse Klaver sprak bij ziin lancering over 'waarden gedreven politiek'. Bij CDA, ChristenUnie en SP zit moraliseren in het dna. En zelfs vrijzinnige D66 sprak onlangs op een partiicongres over 'defamilie van nu'. Een comeback dus voor het vaak verguisde begrip? Op het eerste gezicht zou je zeggen van wel. Nu de economie na viifjaar crisis weer aantrekt, komt er politieke zuurstof vrij om over iets anders te praten dan bezuinigen en hervormen. 'samenleven' en 'normen en waarden', zijn een dankbaar onderwerp. En je kunt als politicus lekker een statement maken. Maar als je goed kijkt, tigt het toch niet zo eenvoudig. Partijen hebben namelijk verschillende drijfveren, om te beginnen over waarden - en ze bedoelen er stuk voor stuk wat anders mee. Voorlopig even geen politiek, maar genieten van het zomerreces (8 juli t/m 5 september). Een paar mooie zomefmaanden en politiek rust toegewenst. Charles van der Kooij

5 SPREEKURENANBO H.I. AMBACHT & RIDDERKERK In de maanden juli en augustus vervallen de spreekuren. VERPLICHT ME,EDOE,N AAN SCOOTMOBIELPOOL Mevrouw Hansen heeft al enkele jaren een scootmobiel via de gemeente. Nu heeft de gemeente bepaald dat ze gebruik moet gaan maken van de scootmobielpool in haar wooncomplex. Mevrouw is het hier niet mee eens. Ze moet een heel eind lopen om bij de gemeenschappelijke scootmobiels te komen. En ze kan vanwe ge haar aandoening maar enkele meters lopen. Gevolg is dat ze niet meer de deur uit gaat. En dit heeft grote gevolgen voor haar zelfstandigheid en sociale leven. Heeft het zin om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente? Zorgbelang antwoordt De gemeente heeft - op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning - de plicht om voorafgaand aan een besluit, onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Dit houdt in dat ze onderzoek doet naar omstandigheden en beperkingen van de persoon en wat deze nodig heeft om zelfstandig te functioneren en mee te doen in de samenleving. Aansluitend daarop biedt de gemeente een voorziening die past bij de behoefte van de aanvrager. Dit kan een algemene voorziening zijn (zoals de scootmobielpool) of een individuele voorziening (zoals een scootmobiel). Voorwaarde is dat de voorziening bruikbaar is en de persoon in staat stelt om mee te doen in de samenleving. Mevrouw Hansen kan bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In haar bezwaar moet ze motiveren dat de scootmobielpool haar beperkt in het meedoen in de samenleving. De gemeente zal in haar verweer moeten aantonen dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan en dat de scootmobielpool voorziet in de vervoersbehoefte van mevrouw. Heeft u ook een vraag of klacht, dan kunt u op werkdagen bellen naar (0900) E-mai I : advi gbelang-zuidhol land. nl. Website : 3

6 -+f Ver zekeringen P ensioenen Hy p otheken ffil ffi,.l"....ónna Lriu Reeweg AP Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: L NANNINGS & PARTNERS partyservice & catering BUFFEïTEN RECËPTIES BARBECUE AFïËRNOON ïea DIVERSE SCHOTELS FINGERFOOD BUFFET Plein nr. 5, 3313 CV Dordrecht tel /

7 i* -: * i\ á 1*: s.i # {.i : "- - :r':, 'l F i;m teovënr.ra*ri\ Schouïstraat EZ Ridderkerk Advisedng, ondersteuning en servi(everlening v00f senioíen en mantelzorgers. Ook voorvr'rjwilligerswerk kunt u bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden Reeweg 80, 3342 AC T s 30 H. L Ambacht F I en abonneer u op onze nieuwsbrief. het.rdres vo0r s niorcn, vrijrrilligers en n,lntelzoreers. l ;- j Scootmoblel o o I lf* *i**trj mlgi,ll-1. ln onsassortitn nt hebben wij voor u de Nieuwste Modellen: Scootmobielen (nieuw & gebruikt) Rollators Rolstoelen, Trapliften Onderhoud/ verzekering/ accu's Scootmobiel Hulpdienst Verhuur scootmobielen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van ur-rr Zaterdag en's avonds op afspraak Bel:O A7 l Noordeinde 1 1B (vlakbij Karwei) 334-l LW Hendrik-ldo-Arnb.rclrt rijnmond.nl

8 EEN LOFFELIJK STREVEN, M44R... Een poosje geleden heb ik een door FNV en CNV Zorg en Welzijn samengestelde brochure met als titel 'VOLKSPETITIE RED DE ZORG', ter bestudering en eventuele invulling mee naar huis genomen. Ik vind het woord 'volkspetitie' nogal ongelukkig gekozen, omdat er ook wel eens 'volkspartijen' opduiken, die beslist het ganse volk niet vertegenwoordigen...in genoemde petitie wordt vooral de nadruk gelegd op, het idee gepropageerd en de indruk gewekt dat er, als er niet bezuinigd zou worden, de problemen voor de zorgbehoevenden in de zorg niet zouden bestaan en dat de zorgverlenenden baan en inkomen zouden behouden. Nu doet het opmerkelijke feit zich voor, dat de zorgverleners steeds meer 'gemanaged' worden, iets harder, maar wel zo verantwoordelijk moeten werken en dat hun verlangen, optimaal en alle dagen van de week (dus ook in het weekend en op nationale feestdagen), het klokje rond en adequaat zorgte kunnen verlenen, geweld aangedaan wordt. Juist in de zorg dient er altijd op volle sterkte gewerkt te kunnen worden en dienen alle daartoe geschikte behandelposten permanent bezet te blijven, want nu lijkt het maar al te vaak, dat je alleen maar op doordeweekse dagen tussen en hooguit uur (maar zeker niet in het weekend) pijn mag voelen of ziek mag worden, want anders loop je het risico niet tijdig geholpen te kunnen worden, met alle, daaruit voortvloeiende mogelij ke nadelige gevolgen. Motoren in schepen, auto's en vliegtuigen kunnen toch ook niet verplicht worden alleen maar tijdens 'werk'uren storingen te vertonen of stuk gaan? Natuurlijk zal aan een dergelijk ideaalbeeld een behoorlijk prijskaartje hangen, maar volgens het 'voor íffi \ït\ wat, hoort wat-principe' brengen wij dat geld toch '((f graag op met zijn allen? En als daarmee nu eens drastisch de werkgelegenheid in 'de zorg' opgekrikt zou B) & gaan worden, dan stroomt er weer zo veel (loon)belasting de schatkist in, dat dat prijskaartje helemaal niet nodig zal blijken te zijn, en héél belangrijk: dat juist in de zorg die verfoeilijke 'van negen tot vijf mentaliteit' afgeschaft gaat worden en dat arbeidsethos en beroepstrots weer de boventoon gaan voeren. Jan van Katwilk

9 tr"**\ ;:i1.7-/ =-?rutts 9.t\) oonpêo Drukwerk wa ar je blij van wordt!! ( Z Bonsang FINANCIEEL en HR ADVIES \/ tt Voor particulieren, verenigingen, stichtingen en ondernemers PARTICULIEREN Voor tijdelijke en/of langdurige ondersteuning bij uw administratie en belastingen/toeslagen ONDERNEMERS - VEREN IGINGEN - STICHTINGEN Voor ondersteuning bij HR beleid, verzuim en administratie Reeweg AB Hendrik-ldo-Ambacht - Telefoon: !.924 adres; Welkom oon boord voor: Doofochten - Schoolreizen Iroïsfers - Excursies Personeelsvervoer B ruilofle n - Bedrijfsuifjes Verhuur von: luxe Íourinocors. DubbeldekËers,'Business Closs en VIP Touringcors, Wij maken van 1& uw busreis een evenement 7/ StolwijkstÍaat DN Botterdam,' a Tel.: Fax: y lnteínet: - =.:::-"-

10 over ScHooNHEID (s) Langnekken In Myanmar en Noord-Thailand leven de Padaung, een stam van het Karen-volk. Meisjes krijgen een eerste spiraal van koperen ringen om hun nek als ze eenjaar of 5 zljn.in de jaren daarna wordt een steeds grotere aangebracht. Door het dragen van zoveel mogelijk van deze ringen denkt men dat de nek langer wordt. Maar de ringen drukken de nekwervels en ribben naar beneden waardoor de hals slechts iets langer lijkt. Een gevolg van deze cultuuruiting is dat de ringen pijn kunnen veroorzaken en de huid er onder kan gaan ontsteken. Het doet even zeer Scarificaties komen voor bij mannen en vrouwen van verschillende stammen in Afrika. De huid wordt ingesneden met een scherp mesje waama littekens ontstaan. Bij de mannen wijzen ze op moed en mannelijkheid, bij vrouwen is het vaak een bevestiging van schoonheid. Schotellippen Het is maar wat je mooi vindt, dacht ik toen ik voor het eerst een vrouw zagmet in haar onderlip een houten schotel. Bij tienermeisjes van de Mursistam in Ethiopië worden de ondertanden eruit gehaald, en wordt de lip opengemaakt. De schotel gaat erin, en door de jaren heen komt er een steeds grotere. Hoe groter de schotel, hoe aantrekkelijker de vrouw. Een echte Adonis Terug naar onze eigen cultuur: mannen van nu besteden aandacht aan hun lool<s. Kijk maar naar de reclames op tv: huidverzorging is niet langer uitsluitend iets voor vrouwen. En net als vrouwen kunnen ook mannen doorslaan als het gaat om hun uiterlijk. In de Verenigde Staten zou 8

11 een miljoen mannen lijden aan het Adonis-complex. Deze mannen zijn geobsedeerd door hun spiermassa en een brede torso. Ze lopen bij de sportschool de deur plat en spuiten zich soms vol met anabole steroïden. Naar schattingzijn in Nederland tussen de en mannen obsessief met hun lichaam bezig. Overigens moet je de zaak wel bijhouden, anders zak je als een pudding in elkaar en is al je werk voor niets geweest of nog erger. Naar westers model Aziatische vrouwen willen graag een westers uiterlijk. Zelaten hun benen verlengen, vragen om een ooglidcorrectie voor rondere ogen, willen scherpere jukbeenderen om van het ronde Aziatische gezicht af te zijn, laten hun huid bleken, en zo verder. Deze wensen van Aziatische vrouwen betekenen niet dat westerse vrouwen mooier zijn. Het heeft te maken met de globalisering. Einde. Met dank aan Wout Udo HrsToRrE (1) Onlangs kreeg ik een nieuw verschenen boek in handen over de N.V. Rotterdamse Tramweg Maatschappij. Het betrof deel 3, waarin hoofdzakelijk de veerdiensten, de schepen en de havens, van waaruit de veerdiensten vertrokken en arriveerden, worden omschreven. Voor liefhebbers een aanrader, mede ook omdat over het zogenaamde natte deel van de maatschappij weinig bekend is. Het boek is geschreven door een oudmedewerker van de RTM en allesweter over het vaartechnische deel van dit vervoersbedrijf, Bas C. van der Heiden. Omdat velen van u in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden zijn opgegroeid, leek het mij aardig hierover iets te vertellen. Eigenlijk was de toenmalige RTM een fantastische organisatie, die de verbinding met de stad tussen elk dorp of elke vlek in het zuidelijke deel vanzuid-holland onder Rotterdam onderhield. Altijd was er wel een trein (trammetje noemden men het in de Rosestraat), bus of boot waarïnee de stad of een dorp in de regio kon worden bereikt. Het sterk vermeerderde autobezit van o.a. de eilandbewoners hebben de aloude RTM, die in 1876 al een paardentram in Rotterdam exploiteerden, de 9

12 das omgedaan. Was die organisatie in de 'zestiger jaren' van de vorige eeuw van een modern jasje voorzien, dan hadden we in deze contreien nu een uitstekend metronet gekend. Op de pagina's 8 en 9 van het boek vallen we al direct in de historie die verder reikt dan de RTM alleen. In april van het jaar 1900 werd één van de twee paradepaardjes van de maatschapplj blj de scheepswerf L. Srnit & Zoon te Kinderdijk te water gelaten. De naam: s.s. 'Minister Ph.W. van der Sleijden'. Toen al 48 meter lang en 7 meter breed. Al enkele maanden later volgde het zusterschip s.s. 'Minister C. Lely'. Voer de Van der Leijden van Rotterdam naar Zijpev.v., de Lely kreeg die taak tussen Ziertkzee en Zi1pe. En over die laatste scheepsnaam, 'Minister Cornelis Lely', willen wij het hebben. De man die in 1891 een plan ontwierp om de Zuiderzee tussen Noord- Holland en Friesland af te sluiten. Een ontwerp dat werd goedgeker"rrd en in 1932 was deze afsluiting een feit. Zo ontstond het IJsselmeer. Zelf heeft hij zijn levenswerk nooit kunnen aanschouwen, omdat hu op 22 januari 1929 tn Den Haag overleed. Hij was naast ingenieur, waterbouwkundige, minister van Waterstaat, minister van Handel en Nijverheid, lid van de eerste kamer, lid van de tweede kamer, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en wethouder van de gemeenteraad van Den Haag. Bovendien is hij gedurende de jaren tussen 1902 en 1905 gouverneur van Suriname geweest en ondanks dat deze uitdaging brj de bevolking nietzo bekend is, heeft hij misschien juist daar zijn belangrijkste taak vervuld. (Wordt vervolgd) Fred van Stratum DE SCHIINWERPER OP... alcohol Wij weten allen, dat alcohol, althans het nuttigen van drank waar alcohol in zit, niet alleen tot hilarische, maar ook gevaarlijke situaties kan leiden. De gevaarlijke kant is al jaren zo belicht, dat de vraag niet eens meer is: "heb jij bier, jenever of wijn gedronken" maar "heb jij alcohol gedron-

13 aardig, nader op het verschijnsel 'ALCOHOL' in te gaan. Alcohol ontstaat wanneer gist in aanraking komt met suikers dat in vruchtensap zit. Het levend organisme GIST zweeft door de lucht en zorgt er voor dat de SUIKER in het vruchtennat verandert in ALCOHOL en KOOLZUUR- GAS, zoals te zien is aan de belletjes in bier en champagne. Een goede voedingsbodem van sap of fijn gedrukte vruchten en een bepaalde temperatuur zorgt er dan voor.r dat de gist zich snel vermenigvul- I digt. De maker van de alcoholische drank laat gist en sap onder de best denkbare omstandigheden bij elkaar komen. De gist zet dan de suikers voor de helft om in alcohol en voor de andere helft in koolzuurgas. Maar naarmate de gisting voortschrijdt, wordt het alcoholpercentage hoger tot een maximum van l5% (gelukkig maar) en bij dat percentage sterft de gist in zijn eigen alcohol. Wijn heeft dus altijd een lager alcoholpercentage. Als men een hoger percentage alcohol in een drank wil produceren, dan dient de alcoholhoudende drank gedistilleerd te worden en daar dit proces vrij eenvoudig is omdat alcohol bij verhitting veel eerder verdampt dan water, dient de verdampte alcohol weer opgevangen en afgekoeld te worden, zodat er een vloeistof met een hoger alcoholpercentage ontstaat. Alcohol kan eveneens uit gtaan (o.a. gerst) verkregen worden. In het ontkiemde graan wordt dan het aanwezige zetmeel door enzymen omgezet in suikers. Bier wordt van gerst gemaakt ('gerstenat'). 'Een graantje pikken' staat voor een borreltje drinken. Om dit serieuze gedeelte met enige luim te besluiten kan gezegd worden, dat er nog nimmer een drankgelegenheid ontdekt is met de naam: 'Het Alco-Hol' of iets dergelijks en kan u de volgende anekdote niet onthouden worden: Hij: "Lieverd, het spijt me dat ik vannacht ben thuisgekomen in kennelijke staat en met een blauw oog." Zij; "Laat maar zitten Dat blauwe oog had je trouwens nog niet toen je thuiskwam." ll

14 l;l----' --Sï. vtt,, i\ 1 1 I ilf,; ïl:1.:,,"i TOMFORTSANIïAIR viil ilt,l-;,l.l rtit'i :r. r:t.:t rl(-rl,r irí--i),tk rilrf la{ra;it!ïdil vll,r i',',,:i L' l.t: :. t : ::..rr, l, :it ;: ;]l-oiiti, olkial:l,,.l.ri ii-jil-:íi)t-i.:iiir:ri-it-,:.i iraitala:i\'.at.a-t,ïi,tl.c)rrri,t!i',/i.,lt'l.-'.,i-, trii,' i.ti;. it:ri,ri;:rjr,,i-.triii itr-it:irl.;icltvl,'ir,,.r",::ri \/;:ra.:irr.t.' l,lr :,. i,.r.li.iir.i i '-i-,i ti.r.)i):itr,l iltir 1: i:rr. I r :l:rr' 0talis Brschurir *ffnvíaag 0B0s t?;}*n 96a ll

15 Wvino[f u llaar ook, - Dc lckkerstc kazcn, aubachclíik gcbdrkcn brooot, salaales cn piàza,s uit dc stecnoven. - Jupcrschcrpc priizctt, nctzodls op olc uarkt. - o oí s c h a p p e n,b e! "y-?v1,.?:! ste? tt u he c I c e nv o u d i g vt4 cn haalt u op in ote vcrsuàíkt. ^4,eru&a.eunt4o Communicatie & creativiteit Lydia Lens Tesselschadestraat 56. H.l. Ambacht tel adaieo hd/ítt 4, áz'a/ae,ed/z</z dq//fu:íl* ua4á4/i/4,4od"?iloato ía- en aezltab auahza $TID $TDDÏ IIIIN ADIIIJIBÏIIDITDIJIB rr00b lll\ll,l\ ISII I MïlI'i lnío bij Ed van Kriekingen tel oí naar Bekijk onze website voor informatie, foto's, ledenvoordeel en nog veel meer: http ://www.anbo. n l/aídel i ngen/hend ri k-ido-ambacht-ridderkerk

16 borgh De Blije Borgh: Ouderenzorg op maat!!,/ Ruim aanbod op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn,/ Ouderenzorg op maat,/ Maaltijdenservice,/ Ontmoetingscentra op diverse locaties./ De Blije Borgh Pas,/ HKZ-gecertificeerd Kiest u ook voor De Blije Borgh? Voor meer informatie over onze organisatie: Zorgorganisatie De Blije Borgh Gerard Alewijnsstraat GD Hendrik-Ido-Ambacht ïelefoon: Website:

17 Schoonheidssalon Pure Minerals Pure I lminerals Angela Eldering Van Kilfhoeksti-aat 146 ::'l4i 5P Hendrik Ido Anbacht Tel i nfo:cr pure-nrinerals.ni wwiv. pure- nt i nerals. n I thesen Voor het aanmeten van elastische kousen en borstprothesen Bel voor gratis bezoek aan huis Tel: Bourgondischelaan 30L ;^..NN De Sch6{ 8, 3341 EB Hendi[d+Ambocht 2983 SH Riddekerk t o78 ó8) 25 óó.í O YonipEnenmkelcors.nl SPRONSEN MAKEI,AARS

18 7-DAAGSE REIS VAN ANBO AMBACHT & RIDDER- KERK EN ZWIJNDRECHT NAAR EPEN Op zaterdag 30 mei jl. startte onze vakantiereis naar Epen. In de bus ontving iedereen een heerlijk lunchpakket en een appel. Na een koffiestop reden we naar Hotel Ons Krijtland. Schitterend gelegen met vrij uitzicht op de bergen. Na het diner volgde een gezellige avond, waarbij een goochelaar optrad afgewisseld met het zingen van bekende liedjes. Zondag brachten we een bezoek aan Mondo Verde, een groot park, waarbij je door alle werelddelen loopt met mooie tuinen en dieren uit dat werelddeel. Zeer de moeite waard. Maandag vertrokken we al vroeg voor een rondvaart op de Maas. Er was veel te zien. Dinsdag gingen we naar Alpha, een Limburgse bierbrouwerij. We kregen een film over het bedrijf te zien waarna een rondleiding door de fabriek volgde. We konden ook bier proeven. Iedereen ontving een bierglas ter herinnering. 's Avonds was er een gezellige bingo. LVoensdag stond een ritje met het miljoenenlijntje (een oude stoomtrein) van Simpelveld naar Valkenburg op het programma. De conducteur kwam, zoals vroeger, de kaartjes knippen. Na de lunch in Valkenburg zijn we naar Vaals gereden, naar het Drielandenpunt. Donderdag bracht de bus ons naar Maastricht, waar we op eigen gelegenheid de stad konden verkennen. Na het diner was er een muziekavond met een accordeonspeler, waar iedereen weer mee kon zingen. Vnjdag veftrokken we weer richting huis. In Leerbroek genoten we nog van het afscheidsdiner. We kunnen weer terug kijken op een heel fijne reis, waarbij we veel gezien hebben. Lies Verkerk l6

19 GEDICHTJE VOOR DE DAMES Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek Ik liet mijn face toen liften in een pnjzige kliniek Nou mijn man vond het fantastisch Mijn gezicht was weer elastisch Niks geen rimpels, niks geen vouwen Net zo glad als bij ons trouwen Tot mijn manzei: "Het is misschien gek, r Jouw kop past niet meer bij je neë L Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak En geven hier een sneetje, anders krtjg je daar een zak Nou mijn man was heel tevreden Over wat ze met me deden De chirurg zat met mijn borsten in z'n maag Want nuzaten die, volgens hem, veel te laag Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein Maar met siliconenvulling mochten ze et best weer zijn. Nou ik zag mijn man ontvlammen, Want ik had dus zulke pràmmen Toen op een avond na het vrijen Keek hij peinzend naar mijn dijen En al had ie geen duidelijke kritiek Ik ging toch weer terug naar de kliniek Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg Liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg Om tegelijkertijd mijn billen Minstens zóooon stuk op te tillen. Ik was op ieder feestje weer in tel En zat wel hèèl strak in mijn vel.

20 Mijn man was niet meer zo op zljn gemak Want op straat riepen jongens: "ga je lekker ouwe zak?" riè F Maar toen kocht ie een toupetje )(.-.-.(,/:\ En een veel te strak korsetje --{itl \-,1/; Hij ging wandelen en trimmen k7 \)( En in het fitnesscentrum gymmen * En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet Tot hij zonder reden in de sauna overleed Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf Maar nu hij er in lag, was de lol er af Nu laat ik de kwabben zwellen En ik zaluwatvertellen Dames laat je niet verlakken Laat de boel toch rustig zakken! Benodigdheden: 8 sneedes casinowit LUXE ZALMSANDWICHES I kuipje vispaté zalm met citroen 125 gram 4 eetlepels olijfmayonaise 8 zwafte olijven zonder pit I bakje gerookte zalm 100 gram 8 tomaades bakje a 200 grarn l12 zakje veldslamelange 100 gram 4 eetlepels tuinkruiden dressing. Bereiding: De korsten van het brood snijden. De sneetjes brood lichtbruin roosteren. 4 sneedes brood met 2 el mayonaise besmeren en 2 met zalmplakken beleggen en afdekken met twee sneetjes besmeerd T brood. De broodstapeltjes besmeren met de rest van de mayonaise en met wat veldsla beleggen.,,ë+ Xr:.: "lrl :,1lli't De broodstapeltjes besmeren met vispaté en afdekken met de uw kokkie laatste 2 sneetjes brood. De broodstapeltjes 2x diagonaal doormidden snijden zodat per broodstapel4 driehoekjes ontstaan. Aan een sateprikker achtereenvolgens olijf, en tomaatje prikken. Rest van de veldsla over de broodjes verdelen en besprenkelen rnet de dressing. Op elk broodje 2 prikkers leggen. Eet smakelijk! llt

21 DAGTOCHT LEERDAM OP VRIJDAG 3 JULI 2015 De opstapplaatsen zijn: In Zwijndrecht om u bij de Passage; In H.l. Ambacht om u, Hoge Kade (zwembad); In Ridderkerk om u Noordstraat en om u Reijerheem (Torenmolen). BEZOEK AAN YACULT FABRIEK Op uitnodiging van Yakult kunnen we op 4 augustus a.s. de fabriek komen bekijken U krijgt een uitgebreide rondleiding langs het productieproces en ziet de Yakult flesjes voorbij vliegen! Volg zelf van begin tot eind hoe de zuiveldrank gemaakt wordt. Natuurlijk kunt u ook proeven! U bent van harte welkom. Het bezoek is gratis inclusief een kopje koffie of thee. Er is plaats voor 50 personen in de bus. Wilt u ook mee? Bel dan even met Sjanel Thuiskomst tussen u en u. Opstapplaats H.l. Ambacht: Hoge Kade (zwembad) om I 1.15 uur; Opstapplaats Ridderkerk: Noordstraat om I 1.40 uur. Wèlzelf een lunchpakket meenemen! Allen een mooie zomer gewenst \/ _. -':a' -,r- \ /,- -^) \ezoek Yocult 22/8-29/8 15/10-2t/to rrvter crutse

22 Mijn gegevens: JA, IK WORD LID VAN DE ANBO! Voorletters...Tussenvoegsel Achternaam... Geboortedatum. Straat huisnummer toevoeging..... Postcode. Telefoon Mobiel Woonplaats. adres Ik wil graag per op de hoogte lijven van actuele ontwikkelingen en interess ante voordeelacties. Mijn partner wonend op hetzelfde adres wordt ook lid. Gegevens partner: Voorletters Achternaam Tussenvoegsel Geboortedatum... M/V Voor het lidmaatschap van ANBO betaalt u per jaar 38,-. Voor een tweede lid op hetzelfde adres betaalt u perjaar 33,80. U kunt uw lidmaatschap betalen per automatische incasso. Het lidmaatschap loopt van I januari tot en met 3l december. Mocht u tussentijds ANBO-lid worden, dan betaalt u vanaf het kwartaal waarin u lid wordt U betaalt in december 2015 de contributie voor hetjaar Ondergetekende verleent tot wederopzegging toestemming aan ANBO om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. Mijn bankrekening/ibannummer: X I (J kunt het volledig ingevulde lhandtekening: formulier sturen naar: E. van Kriekingen, Biezenweide 16, 3344 GA H. I. Ambacht

23 Optometrisien '-.,::,liectief Uw ogen, onze zoíg Het Optometristen Collectief Rijnmond is een samenwerkingsverband optometristen in de regio. Samen staan wii borg voor een optimale oogzorg. Als optometristen in een optiekspeciaalzaak doen wii namelijk veel meer dan alleen het meten van ogen. Screenen van de gezondheid van de ogen is een belangrilk onderdeel van onze werkzaamheden. Uw ogen ziin onze zotgl 7 redenen waarom u bii een OGR-optometÍist moet ziin... - Wij werken samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam én met andere oog- en huisartsen - Wii helpen u bij het verkriigen van oogzoíg op het allerhoogste niveau. - Wij kunnen u indien nodig snel doorverwilzen naar een oogarts - Wij geven betrouwbare en obiectieve informatie - Wij geven u graag een deskundig advies - Wii ziin onafhankelijk - Wii ziin er voor u! Kijk voor de dichtstbijzijnde OCR-optometrist op à) van rjr Hdoogriêtqtui3 Rfrd.n Thê Rotlêídem Eye Hqilal O" Groot optiek Winkêlcêntrum "de Schoof' 142 Tel Ambachts! C> [rr A.M. (Ria) LisLPlaisier. Familie praklijk Mr R.B. (Rolí) van der HoÉt. onroerend goed. Vereniging & stichting Alkound kantoor met. Vennootschapspraktijk persoonlijke aandacht voor ' Estate planning alle notáriële diensten. Fiscaal adviês GÍotenood LT HendÍikldo-Ambachl Elr,ftE ïi!ffff, 131i ffiffi i'ffi:ii::i[:i:h:::tl. 20 soorten minder vette kaas. Omegakaas, goed voor hart en bloedvaten. Geitenkaas, groot assoéiment. Boerenkaas, groot assortiment

24 Visgilde Steehouwer is een moderne visspeciaalzaak voor mensen die waarde hechten aan kwaliteit, lekker en vooral gezond eten. Bij Visgilde Steehouwer vindt u heerlijkheden voor ieder moment van de dag, het hele iaar door. U ontdekt bij Visgilde een zee aan kwaliteit. Heeft u een speciale wens, stap even binnen, visgilde Steehouwer Winket.enÍum De Schoof EB flenddlido-ambacht Telefoonr , Faxr ww.visgitde,nt Rijwielhandel W. Dorpstraat Hendrik-ldo-Ambacht Dinsdaq gesloten Oosthoek B.V. Gazelle a U kunt bij ons ook, klantvriendelijk, merkbenzine en dieselolie tanken.

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan vol onmisbare informatie Magazine NOVEMBER 2008 In deze editie 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan Magazine Colofon Uitgever

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie

Knelpunten in volksgezondheid

Knelpunten in volksgezondheid EEN UITGAVE VAN DE STICHTING IMPORTANT MESSAGE IN OPDRACHT VAN DE ANGO Nummer 6 - December 2010 Knelpunten in volksgezondheid Terugblik Rehacare 2010 WK-goud voor tafeltennissers www.doubleperformance.nl

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen April 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen Aantrekkelijk kopen met kopen naar Wens Iedereen hoofdrol bij theatervereniging Klachtencommissie

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie