Ledenpakket 2012 VOOR EN DOOR BEELDEND KUNSTENAARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenpakket 2012 VOOR EN DOOR BEELDEND KUNSTENAARS"

Transcriptie

1 Ledenpakket 2012 VOOR EN DOOR BEELDEND KUNSTENAARS De BBK is een beroepsvereniging die tevens optreedt als vakbond en openstaat voor alle vragen over het beroep, de beroepspraktijk en (problemen met) de uitoefening daarvan. De BBK zet zich in voor zowel startende als gevestigde beeldende kunstenaars, academisch gevormd of autodidact, met en zonder neveninkomsten. Toelating is afhankelijk van de mate van professionaliteit

2 Inhoud Contactgegevens BBK 3 Lidmaatschapsvormen 4 De BBK is een vereniging 6 Adviesbureau 7 Belastingservice 8 Overige advisering 9 BBK media 10 Koepelorganisaties 11

3 Contactgegevens BBK Landelijk Bureau BBK Uiterwaardenstraat CN Amsterdam ma t/m do uur telefoon BBK Rijnmond Schonebergerweg ZG Rotterdam ma t/m vr uur telefoon Gewestelijke contactpersonen De BBK kent een aantal gewestelijke afdelingen waar leden terecht kunnen met vragen over zaken die speciaal in die regio spelen. Contactpersoon Friesland West Auke Wassenaar Schoolplein BR Witmarsum telefoon: Contactpersoon Haarlem Josine Goosens telefoon (eerste en laatste maandag van de maand uur) Contactpersoon Den Haag Peter van Loon Assendelftstraat VW Den Haag telefoon Contactpersoon Noord-Brabant Bianca Tangande telefoon (maandag van uur) Contactpersoon Gelderland (regio Apeldoorn) Wim Streep telefoon (maandag uur) Contactpersoon Gelderland (regio Nijmegen) Ger Driessen telefoon (eerste en laatste maandag van de maand) Contactpersoon Limburg Maja van der Putten Vrouwenheide NK Eys telefoon

4 Lidmaatschapsvormen De BBK kent enkele vormen van lidmaatschap. Wil je als lid in aanmerking komen voor een andere vorm, neem dan contact op met het landelijk bureau van de BBK. Als aan de voorwaarden is voldaan kan dit voor het volgende kalenderjaar geregeld worden. Volwaardig lidmaatschap 150 per jaar/ 75 per half jaar/ 37,50 per kwartaal/ 12,50 per maand Volwaardige leden kunnen gebruik maken van alle diensten en services van de BBK. Voor enkele diensten geldt dat de kostprijs betaald dient te worden. Dit wordt altijd vooraf duidelijk medegedeeld. Het aantonen van de professionaliteit is een vereiste voor de toelating. Academieverlaters lidmaatschap 108 per jaar/ 54 per half jaar/ 27 per kwartaal/ 9 per maand Tot twee jaar na het verlaten van een academie voor beeldende kunst komt het lid in aanmerking voor deze vorm van lidmaatschap. Zij blijven na aanmelding twee jaar academieverlater, daarna worden zij automatisch als volwaardig lid ingeschreven. Academieverlaters kunnen gebruik maken van alle diensten en services van de BBK. Voor enkele diensten geldt dat de kostprijs betaald dient te worden. Dit wordt altijd vooraf duidelijk medegedeeld. Het meesturen van een diploma of getuigschrift van een academie voor beeldende kunst is noodzakelijk. De professionaliteit hoeft niet aangetoond te worden. 65+-lidmaatschap 84 per jaar/ 42 per half jaar/ 21 per kwartaal/ 7 per maand Volwaardige leden die ouder zijn dan 65 jaar worden ingeschreven als 65+-leden. Zij kunnen gebruik maken van alle diensten en services van de BBK. Voor enkele diensten geldt dat de kostprijs betaald dient te worden. Dit wordt altijd vooraf duidelijk medegedeeld. Het aantonen van de professionaliteit is een vereiste voor de toelating. Studentlidmaatschap 27 per jaar Vorm van aspirant lidmaatschap. Voor studenten aan een academie voor beeldende kunst. Studenten tot 30 jaar komen hiervoor in aanmerking. Studentleden kunnen gebruik maken van de informatieverstrekking en advisering. Zij hebben geen recht op rechtsbijstand. Zij zijn welkom op bijeenkomsten en ledenvergaderingen van de BBK, maar hebben geen stemrecht binnen de vereniging. Na het beëindigen van de academie worden zij academieverlater. Het meesturen van een recent bewijs van inschrijving aan een academie voor beeldende kunst of een kopie van een geldige OV studentenkaart zijn noodzakelijk voor toelating. De professionaliteit hoeft niet aangetoond te worden. Het jaarlijks opnieuw aantonen van studeren zal worden verlangd. 4

5 Lidmaatschapsvormen Partnerlidmaatschap 108 per jaar/ 54 per half jaar/ 27 per kwartaal/ 9 per maand Indien de partner ook lid is van de BBK en er wordt een huishouden gedeeld (economische eenheid) dan kan worden gekozen voor het partnerlidmaatschap. Partnerleden kunnen gebruik maken van alle diensten en services van de BBK. Voor enkele diensten geldt dat de kostprijs betaald dient te worden. Dit wordt altijd vooraf duidelijk medegedeeld. Het aantonen van de professionaliteit is een vereiste voor de toelating. Los abonnement BBK Krant 24 per jaar Instellingen en andere geïnteresseerden die niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap, maar wel op de hoogte gehouden willen worden kunnen een los abonnement op de BBK Krant nemen. Abonnees zijn nadrukkelijk niet lid en kunnen niet gebruik maken van de ledenservices die de BBK biedt. De BBK Krant verschijnt vier keer per jaar. Verlaagde contributie/ onder bijstandsniveau 108 per jaar/ 54 per half jaar/ 27 per kwartaal/ 9 per maand Volwaardige leden die onder bijstandsniveau leven komen in aanmerking voor de verlaagde contributie. Het verlaagde tarief geldt steeds voor één kalenderjaar. Na afloop van het kalenderjaar gaat automatisch het volwaardige tarief in. Binnen het eerste kwartaal is het mogelijk opnieuw een verzoek in te dienen voor een verlaging van het tarief. Hierbij dient steeds een bewijs van het inkomen onder bijstandsniveau aangetoond te worden. Het meesturen van het deel van de laatst ingediende belastingaangifte waaruit het jaarinkomen blijkt volstaat. 5

6 De BBK is een vereniging De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, BBK, is een landelijke organisatie van en voor professionele beeldend kunstenaars. Zij treedt op als vakbond en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden. Ledenvergadering, bestuur en gewestelijke afdelingen De BBK is een vereniging met leden, een ledenvergadering en een door de leden gekozen bestuur. Het secretariaat wordt onder toeziend oog van het dagelijks bestuur beheerd door de professionele vaste medewerkers van het Landelijk Bureau. Daarnaast heeft de BBK gewestelijke afdelingen. In de regio Rijnmond is er een kantoor dat bereikbaar is voor vragen over regionaal beleid daar. Beleid en bestuursverkiezingen Het beleid van de BBK wordt vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dan vindt ook de verkiezing van het landelijk bestuur van de BBK plaats. Het landelijk bestuur kiest uit hun midden een dagelijks bestuur (oa. voorzitter en penningmeester), dat gedurende het jaar uitvoering geeft aan het vastgestelde beleid. Het bestuur van de BBK Het bestuur komt regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken. Het Dagelijks Bestuur komt om de week bij elkaar, het Landelijk Bestuur vergadert 6 maal per jaar. Nieuwe bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van 2 jaar. De BBK is altijd op zoek naar enthousiaste leden die in het bestuur willen meedraaien. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met het landelijk bureau van de BBK. Dit kan telefonisch via of via een naar De ALV van 27 april 2012 zal een nieuw bestuur kiezen. Geschiedenis De BBK is in 1945, direct vanuit het kunstenaarsverzet opgericht en heeft zich in haar meer dan 60-jarig bestaan ingezet voor een progressief kunstbeleid. Verzet tegen afbraakplannen, tegen bezuinigingen, tegen aanvallen op kunst en cultuur is een van de belangrijkste onderdelen van het beleid. 6

7 Adviesbureau De BBK heeft een Adviesbureau waar leden terecht kunnen voor persoonlijke advisering bij de beroepspraktijk en gebruik kunnen maken van rechtsbijstand. De meest uiteenlopende onderwerpen worden behandeld. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende onderwerpen. Deze lijst is niet volledig. Leden kunnen bij twijfel altijd hun vraag voorleggen. De medewerkers geven dan aan of het juist wel of niet binnen de beroepspraktijk valt. Hieronder een greep uit de onderwerpen. Ondernemerschap Atelierkwesties Problemen met galerie/ opdrachtgever Incasso Auteursrecht Contracten Informatie over rechtsvormen Sociale zekerheid Wwik Bijstand Overige uitkeringen, mits te maken met beroepspraktijk (WW, AOW, etc.) Kunstvakonderwijs Contracten Onderhandeling Belastingadvies (zie ook pagina 8) Inkomstenbelasting Omzetbelasting (Btw) Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Toeslagen Aanvraag ondernemerschap en Btwnummer Korting op cursussen Administratie Startende ondernemer Fotografie van eigen werk Korting op publicaties Administratie ook een kunst CD-rom administratie Modelcontracten Startende ondernemer Fotografie van eigen werk Overige inkomstenbronnen Stipendia Subsidies Advies over al deze onderwerpen is gratis voor leden. Is de situatie complexer dan wordt er een dossier aangelegd. Op dat moment gaan de voorwaarden van de Richtlijn voor rechtsbijstand gelden. Telefonische spreekuren Tijdens de telefonische spreekuren op maandag t/m donderdag uur kunnen leden bellen met de medewerkers via telefoonnummer Vragen kunnen ook per worden gesteld via 7

8 Belastingservice De BBK heeft twee eigen belastingconsulenten, zij zijn volledig gespecialiseerd op het gebied van de beeldende kunst(enaar) en fiscus, maar ook op de andere terreinen zijn zij goed ingevoerd. BBK-leden kunnen een afspraak maken om samen met een van de consulenten hun aangifte in te vullen (op het Landelijk Bureau in Amsterdam). De BBK maakt gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dat betekent dat voor alle mensen die in ons aangiftebestand staan collectief uitstel wordt aangevraagd. Voordeel van deze uitstelregeling is dat de aangiften niet voor 1 april ingediend hoeven te worden. Leden (en hun partners) die voor het eerst een beroep doen op hulp bij hun aangifte moeten hiervoor vóór 31 maart een afspraak met de BBK maken, dan kunnen zij in de collectieve uitstelregeling worden meegenomen. Voor leden die na deze datum bellen wordt door de BBK individueel uitstel gevraagd. Tarieven 2012 Inkomstenbelastingaangifte leden 66 (inclusief uitstel en nazorg) Partners 66 (inclusief uitstel en nazorg) Partners die ondernemer zijn 105 (inclusief uitstel en nazorg) BTW-/ omzetbelastingaangifte (jaaraangifte) 20 (inclusief nazorg) BTW-/ omzetbelastingaangifte (kwartaalaangifte) 30 (inclusief nazorg) Schriftelijke hulp bij aanvraag ondernemerschap en Btw-nummer 10 Schriftelijke hulp bij aanvraag toeslagen 10 Invullen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 10 8

9 Overige advisering De advisering die onder dit onderdeel valt geldt niet als vakbonds- of beroepsverenigingsterrein. Korte telefonische vragen van leden kunnen echter wel gratis beantwoord worden. Bij advies dat langer duurt of waarvoor een afspraak gemaakt moet worden geldt een starttarief van 50. In het geval een afspraak gemaakt wordt geldt dat afspraken binnen het BBK-terrein (bv. algemeen advies of belastingafspraken) voor gaan. Financieel Hypotheken Beleggingen Pensioenen Levensloop Samenwonen, trouwen, etc. Successierecht Verzekeringsadvies Zorgverzekering Overige privé-verzekeringen Belastingen Gemeentebelastingen (geen atelierzaken) Conflicten bij eigen verenigingen/ stichtingen Overige juridische zaken, niet betreffende BBK-terrein 9

10 BBK media De BBK heeft een aantal middelen voor informatievoorziening van haar leden. BBK Krant De BBK Krant is een van de laatste gedrukte media in het kunstenveld die nog wordt uitgegeven. De BBK Krant is vooral bedoeld als verenigingsblad. De BBK Krant wordt gemaakt en geschreven door vrijwilligers en medewerkers van het landelijk bureau. Leden ontvangen de krant gratis. Andere geïnteresseerden kunnen een los abonnement afsluiten. De krant komt 4-6 keer per jaar uit. In de krant staat de volgende informatie: Overzicht actuele ontwikkelingen Overzicht voordelen voor leden Podium voor opinie van leden Expositieladder Diverse artikelen en verslagen Oproepen van leden Digitale nieuwsbrief De BBK stuurt haar leden iedere maand dat er geen krant uitkomt een digitale nieuwsbrief waarin actuele informatie over het kunstenveld of de BBK wordt gegeven. BBKnet.nl De website van de BBK, BBKnet.nl biedt informatie over de vereniging, het lidmaatschap en actuele informatie. Surf naar Login voor leden Op de login voor leden is gedetailleerde informatie voor leden beschikbaar. Uitleg over het doen van de Btwaangifte, download van contracten, voorbeelden van facturen en nog veel meer is hier te vinden. De login voor leden is uiteraard alleen beschikbaar voor leden. Leden kunnen direct inloggen op Facebook, Twitter Op Facebook en Twitter geeft de BBK korte berichten van actuele informatie of links naar uitgebreidere artikelen op de BBKnet.nl. Neem een abonnement op onze berichten op Facebook en volg ons via Twitter om van de activiteiten van de BBK en de ontwikkelingen in het kunstenveld op de hoogte te blijven. Surf naar of LinkedIn Op LinkedIn heeft de BBK een aparte BBK-ledengroep. Hier worden slechts leden toegelaten. Leden kunnen hier met elkaar, vrij en zonder immenging van anderen, discussiëren. Surf naar 10

11 Koepelorganisaties 11 De BBK is bij enkele koepelorganisaties aangesloten opdat de collectieve belangen van haar leden beter behartigd kunnen worden. Kunsten '92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur en erfgoed Politici en bestuurders moeten daarvan iedere dag opnieuw overtuigd worden. Kunsten 92 doet dat door opinie en debat te organiseren. Door onderzoek en feiten te presenteren. En het kritisch volgen van het beleid. Kunsten 92 agendeert hiermee belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector. De vereniging telt ongeveer 430 leden uit alle geledingen van de kunst- en cultuursector. De BBK is sinds juli 2010 aangesloten bij Kunsten 92. Meer weten? Zie International Association of Art (IAA) Europe Sinds 2009 is de BBK lid van de IAA (International Association of Art), het grootste onafhankelijke netwerk van beeldend kunstenaars ter wereld, dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond uit de UNESCO. Binnen deze organisatie is de BBK tevens lid van de IAA-Europe, waarbij circa 40 nationale verenigingen zijn aangesloten die beeldend kunstenaars vertegenwoordigen. Slechts één organisatie per land kan lid zijn van de IAA. Voor Nederland is dat de BBK. De IAA heeft als doelstelling het stimuleren van internationale samenwerking en uitwisseling tussen beeldend kunstenaars om hun sociaaleconomische positie, zowel in hun eigen land als internationaal, te verbeteren. Daarnaast komt steeds meer wetgeving uit Europa. Dit raakt ook beeldend kunstenaars! Het is daarom erg belangrijk om als beroepsgroep een goede vertegenwoordiging bij de Europese instellingen (zoals het Europees Parlement en de Europese Commissie) in Brussel te hebben. Zodat we bijvoorbeeld in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling van Europese stimuleringsprogramma s. De IAA-Europe wordt bestuurd door een Executive Committee dat wordt gekozen uit acht landen. Tweejaarlijks wordt er een General Assembly (Algemene Ledenvergadering) gehouden, die bij toerbeurt door een van de aangesloten verenigingen wordt georganiseerd. Hier kan de BBK haar stem laten horen en ervaringen uitwisselen met vertegenwoordigers van andere landen. Meer weten? Zie 11

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners.

Klik op het logo of lees hieronder verder voor het aanbod van onze partners. Talisman Benefits faciliteert in het verkrijgen van collectief voordeel in voorzieningen welke interessant kunnen zijn voor de aan Talisman verbonden specialisten. Dit doen wij samen met een aantal partners

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord

Trefzeker. powered by KOSTER. Wat houdt de. Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord Trefzeker Service Schrift het powered by KOSTER Special Uw lijfrente komt vrij! 55-plus in het regeerakkoord In dit bulletin geven KOSTER verzekeringen b.v. en haar pensioenadviesbureau Koster van Mil

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen

WFT Dienstenwijzer. SAA Verzekeringen WFT Dienstenwijzer SAA Verzekeringen Voorwoord Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor te laten behartigen. Als

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie