KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014"

Transcriptie

1 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

2 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt, dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst, dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is, dat ik vreugde breng waar leed woont. O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost breng, niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta, niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. Want wie geeft, ontvangt, wie zich zelf vergeet, die vindt, wie vergeeft, hem wordt vergeven en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. Amen. Franciscus van Assisi ( ) 2

3 Kerkdiensten Protestantse Gemeente Oostvoorne De kerkdiensten beginnen om uur en worden gehouden in de Dorpskerk. In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8 Zondag 19 januari 3e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne Collecte: Koopvaardij (ds. Perfors), Oecumene, onderhoud Zondag 26 januari 4e zondag van Epifanie (groen) Ds. H. Perfors, Brielle Collecte: Diaconie, Catechese en Educatie, onderhoud Zondag 2 februari 5e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 9 februari 6e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne m.m.v. de C.J.V. Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 9 februari uur Orgelvesper Jolanda Zwoferink Zondag 16 feberuari 7e zondag van Epifanie (groen) Dienst van Schrift en Tafel Ds. N. van der Horst, Oostvoorne Collecte: Avondmaalsproject, kerk, onderhoud Zondag 23 februari 8e zondag van Epifanie (groen) Ds. H. Doornbos, Oostvoorne Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 2 maart 9e zondag van Epifanie (groen) Dhr. Binnenmarch, Alphen a/d Rijn Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Trudy van Noordt, tel

4 Overpeinzingen Terugkijkend op de maand december van het jaar 2013, merk ik hoeveel voorbereidingen er moeten worden verricht voor de Kersttijd. Overal zie je versierde en verlichte tuinen, huizen, daken en bomen. Zelfs bedrijven doen mee aan het lichtfeest en weten met hun hoogwerkers de blik van voorbijgangers gericht te krijgen op kerst. Sinterklaas en de kerstman leveren meer en meer een concurrentiestrijd. Vanouds her, komend uit een degelijk protestants nest, waren wij niet gewend dat er cadeautjes onder een kerstboom lagen, laat staan dat er bij ons vroeger een kerstboom stond. Wel hing zo ongeveer ons grote huis vol met kerststukjes die mijn moeder met liefde en talent maakte. Dit talent heb ik niet meegekregen of misschien beter gezegd, niet ontwikkeld. Ik doe het dan ook met een verlichte ster, kaarsjes en een kerstboom, die mijn oudste zus jarenlang in Zuid-Afrika gebruikte en bij haar terugkomst aan ons heeft gegeven. Als ik geen dienst had met Kerst waren we weg. Meestal bij vrienden in Zwitserland. Ik vond het dan niet de moeite om een heuse kerstboom op te tuigen en ik wilde, als we er een kochten, eentje met een kluit, die we na Kerst in de tuin konden zetten. Tegenwoordig zie je in veel warenhuizen en winkelcentra kerststallen met straten en kerken, die je doen denken aan Anton Pieck. De hele santenkraam van de kerststal is vertegenwoordigd. Vanaf klein meisje ben ik verliefd geweest op de versieringen in de rooms-katholieke kerk. In Kampen is een grote oude Romaanse kerk, die in mijn kindertijd werd gerestaureerd. Vaak sloop ik dan de kerk binnen en vergaapte mij aan de verbeeldingen van bijvoorbeeld de kruiswegstatie. Voor mij was het mysterieus en later pure symboliek. Uit de tijd van Kampen bewaarde ik een Mariabeeld, met kindje Jezus op de arm. Ik had het gekregen tijdens de restauratie van iemand in de kerk. Het beeld was me lief, hoewel gedeukt en beschadigd. Ik zette het onder de trap van de hal in onze woonboerderij in St. Jansklooster. Het is inmiddels 25 jaar geleden dat ik als pas afgestudeerde theoloog met een groep naar Egypte ging op studiereis. Wij hadden twee kleine meisjes en mijn ouders pasten op. En ja hoor, je raadt het al; bij mijn terugkomst was 4

5 mijn Mariabeeld weg. Ik stoof direct verontwaardigd op mijn moeder af en riep: Wat heb je met mijn beeld gedaan? Ze antwoordde beslist: Dat beeld hoort niet thuis in een protestants gezin. Ik heb het weggegooid. Nu kan ik grinniken om mijn astrante moeder, maar destijds was ik woest. Nog steeds spaar ik kerststalletjes. Van glas, van hout, van steen en riet uit allerlei landen. Verschillende engeltjes met Gloria in Excelsis Deo boven de stal geprikt. De herders en de schapen zijn aanwezig, net als in de stallen van de kerstwandeling van school, waar Jaap en ik met heel veel plezier aan hebben deelgenomen. Ook de ezel en de os ontbreken niet. Als u ooit in Bratislava komt vraag dan naar de kerststallenwinkel. Vermoedelijk is het nog steeds in een bijgebouw van het kasteel! Je weet niet wat je ziet, zo mooi, zo kunstzinnig de santenkraam van Bethlehem wordt uitgebeeld. Ook in het voormalige Oost-Duitsland is er een kersttraditie waarbij Schneiders hun kersttorens uitsnijden. Het doet denken aan de toren van Pisa, maar dan steeds verder oplopend gevuld met voorstellingen van de Bijbelverhalen rondom Jezus. Weet u overigens waar de os en de ezel vandaan komen? Niet uit de Evangelieën, maar uit Jesaja 1, 3. Zelfs het rund herkent zijn meester en een ezel zijn voederbak... Wat is nu de clou van dit verhaal? Maria, de begenadigde laat samen met Jozef, via de kerststal van Bethlehem zien dat de hele wereld welkom is bij hun Zoon. Jezus is zijn naam, Redder van zonde, Redder van de wereld. Prachtig hebben de kinderen van de CNS het verbeeld. Fantastisch hoe Jozef en Maria op hun bakfiets helemaal uit Nazareth naar Bethlehem waren gefietst. Met het kindje Jezus in hun armen vertelden ze ons hun herinneringen over hun oermoeders: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. De herders (ouderlingen) vertelden het geboorteverhaal en de wijzen (ouderen in de gemeente) vertelden over hun ervaringen om ze door te geven aan de jongere generatie. In Jezus brengt God de hemel op aarde. Het is bijna Nieuwjaarsdag als ik dit schrijf. Wat zal 2014 voor ons in petto hebben? Ik hoop op gezegende dagen voor iedereen. Veel heil en zegen toegewenst in NEvdHK 5

6 Rond de Kerkdiensten Verbeelden en Ontmoeten Het klinkt misschien wat vreemd om nu al aandacht te vragen voor de 40-dagen-tijd. Toch doen we het wel. In veel gemeenten wordt in de eredienst in de 40-dagen-tijd een symbolische schikking getoond die gebaseerd is op de schriftlezing van de betreffende zondag. Het maken van zo n schikking vraagt de nodige bezinning en voorbereiding. Om gemeenten daarbij behulpzaam te zijn geeft de Protestantse Kerk al enige jaren brochures uit over de schikkingen rond de 40-dagen-tijd en Pasen. De ervaring leert dat veel bloemschikkers en bloemschiksters het op prijs stellen om de schikkingen die zij straks zelf gaan maken vooraf in levende lijve te kunnen bekijken en hun eventuele vragen te kunnen stellen aan iemand die de schikkingen al gemaakt heeft. Om in die behoefte te kunnen voldoen organiseert de bloemengroep van de protestantse gemeente Oostvoorne op zaterdag 25 januari 2014, tussen 9.30 uur en uur, de activiteit Verbeelden en Ontmoeten. Plaats van handeling is de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Oostvoorne. Alle schikkingen worden getoond en de nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn. De gasten op deze dag zijn Lenie van Well, beeldend kunstenaar uit Spijkenisse. Zij toont haar beelden en ook hoe zij werkt in was, als voorbereiding op het maken van haar bronzen sculpturen. Ook Ds. Piet Schelling is onze gast met zijn boeken en wil graag tijdens deze ochtend wat vertellen over Beelden onthullen en scheppen hemel en aarde. De activiteit is ook een prima gelegenheid om kennis te maken en in gesprek te gaan met actieve vrijwilligers uit andere gemeenten. U bent van harte welkom op 25 januari Voor vragen: A. Nuijten, Epifanie Vanouds wordt op 5 en 6 januari in Oost-Europese landen Kerst gevierd. In landen als Oostenrijk komen op 5 januari de wijzen uit het Oosten langs. Het is de tijd van Epifanie, waarbij op drie zondagen in januari het verhaal van de wijzen uit het Oosten, de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana, waar water in wijn verandert, centraal staan. 6

7 Etymologie De literatuurwetenschappelijke term is voortgekomen uit het religieuze begrip. Het woord epifanie is afkomstig via het Kerklatijn epiphania uit het Grieks en is afgeleid van phanein, dat tonen, aan het licht brengen of openbaren kan betekenen. Om te weten. NEvdHK Crèche Zondag 19 januari: Charlotte en Joëlle Zondag 26 januari: Bep en Anita Zondag 2 februari: Helma Zondag 9 februari: Esther en Charlotte M. Zondag 16 februari: Charlotte en Joëlle Zondag 23 februari: Bep en Anita Zondag 2 maart: Helma Rond de Kerkdiensten Voorbeden In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen. Pastoraal Nieuws Terugblik Inmiddels ben ik alweer een half jaar in uw midden. Je hebt als predikant ongeveer een jaar nodig om het hele reilen en zeilen in een gemeente door te hebben. Vergaderingen, contacten, communicatie, pastoraat, organisatie, verschillende seizoenen, kinderkerk, organisten en cantorij, jongerenwerk met CJO en CJV. Tot nu toe zijn Jaap en ik hier graag. Het werk is een uitdaging, zij het dat het me af en toe boven het hoofd groeit. Gelukkig kan ik goed gestructureerd werken en heb ik in bijna 25 jaar dat ik predikant ben geleerd om nee te zeggen. 7

8 Pastoraal Nieuws Waar blijft de tijd. 5 maart 1989 ben ik bevestigd als groen domineetje in het Friese Hemelum. Daarnaast ben ik tien jaar circuslerares geweest en supervisor en coach in bedrijven. Je neemt het allemaal mee als bagage. Ik hoop nog gezonde en productieve jaren in Oostvoorne te mogen vervullen met Jaap aan mijn zijde. Inmiddels heb ik ongeveer 150 adressen bezocht. In het nieuwe jaar ga ik rustig verder met kennismakingsbezoeken. De mensen hier in Oostvoorne zijn boeiend. Ik kom veel hoogopgeleide mensen tegen, die nog steeds veel lezen. Ik wil alle gemeenteleden danken voor alle positieve krachten die jullie ons schenken. Jaap en ondergetekende wensen iedereen een gezond, gelukkig en gezegend Nieuwjaar toe. Nita van der Horst In Memoriam: Pieter van der Meijden ( ) Op 21 november 2013 is plotseling van ons heengegaan Pieter van der Meijden. Pieter werd op 21 september 1926 geboren. Pieter had de zeevaartschool doorlopen en ging in zijn jonge jaren als machinist op de grote vaart. Nadat hij getrouwd was met Corrie werkte hij eerst aan de Haringvlietdam. Daarna is hij jarenlang leraar geweest. Pieter en Corrie kregen vier dochters. De herinneringen van de dochters over hun vader en moeder waren vele. Goede herinneringen. Een van de dochters zei: Onze vader had, ja hoe zal ik het zeggen, iets aards. Kijk maar eens naar zijn werkplaats. Hij was altijd bezig. Hij maakte van alles voor ons: een zwembad, een konijnenberg, stelten op blikjes, buizen om elzenpropjes te schieten en ga zo maar door. Met de woorden van Psalm 90 hebben we afscheid genomen van Pieter van der Meijden en hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op 27 november te Oostvoorne. In Memoriam: Briena Verhage ( ) Briena was een zus van mevrouw Adriaanse uit de G. van Voorneweg in Oostvoorne en een tante van juf Anja de Bruin van de CNS. Briena had een verstandelijke beperking en is na 8

9 Pastoraal Nieuws het overlijden van haar ouders liefdevol verzorgd door de familie Adriaanse. Briena is 79 jaar geworden. Op 12 december was er een dienst van Woord en gebed in de aula van de Algemene Begraafplaats van Oostvoorne. Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats van Anna Jacobapolder in Zeeland. In Memoriam: Johanna (Joke) Karelse-Krijnen ( ) Mevrouw Karelse werd geboren op 26 september 1930 en is op 9 december 2013 overleden. Dapper en bij volle bewustzijn heeft ze haar ziekbed gedragen, liefdevol verzorgd door haar kinderen, waarbij ik vooral Jolanda benoem, die er dagelijks was. Bij mijn eerste bezoek zei mevrouw Karelse tegen mij: Als ik overlijd wil ik dat de tekst over de Alfa en de Omega wordt gebruikt. Vele diepe gesprekken mochten we met haar beleven. Met de Alfa en de Omega bedoelde Joke te zeggen dat deze woorden: het begin en het einde, alles van het christelijke geloof omvat. Zij geloofde in de opstanding tot het eeuwige leven en keek ernaar uit. Joke heeft jarenlang gezongen in het dameskoor van Oostvoorne. Samen met haar en twee dochters hebben we tekst en muziek beluisterd voor de afscheidsdienst. Joke was een karakteristieke vrouw en als zodanig zullen we haar blijven herinneren. Met de woorden uit Openbaring 1:4-8 hebben we in een dienst van Woord en gebed op zaterdag 14 december jl. afscheid van haar genomen en haar begraven op de Algemene Begraafplaats van Oostvoorne. In Memoriam: Bep Stienstra-Timmers ( ) Bep werd geboren in Rotterdam in een Gereformeerd gezin. Haar vader was koordirigent en zong mee in een dubbelkwartet. Muziek is haar met de paplepel ingegoten. Muziek is ook het sleutelwoord. Wie kent Bep niet van de koren die ze heeft geleid in Alexanderpolder en Oostvoorne-Tinte-Rockanje, de cantorij waar ze zong en Elly als cantrix soms verving. Bep is tot het laatst actief geweest als dirigente van het Leemgaardekoor. Toen ik op zaterdag 14 december bij Bep in het ziekenhuis was vertelde ze me waar haar muziekmap lag. Ik beloof- 9

10 Pastoraal Nieuws de haar contact op te nemen met Riet Eggink voor de Kerstviering van vrijdag, waar het koor zou zingen en met Riet Biesbroek voor de Kerstviering van de Leemgaarde in het algemeen, waar Bep ook het koor zou begeleiden. Bep is s zondags overleden. Samen met Han is ze in 1972 in Oostvoorne komen wonen. Met Han en hun wederzijdse kinderen haalden we herinneringen op. In een ontroerende dienst met veel muziek hebben we afscheid van Bep genomen. Han speelde voor de dienst, kinderen en kleinkinderen speelden piano en zongen, de cantorij zong een Kyrie en het prachtige opstandingslied: De steppe zal bloeien. Met de woorden van de pelgrim uit Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft hebben we afscheid genomen van een heel bijzondere vrouw. We hebben Bep naar haar laatste rustplaats gebracht op de Algemene begraafplaats van Oostvoorne op 21 december jl. Alle nabestaanden wensen we Gods nabijheid toe; Op elk van ons houdt Gij Uw oog gericht en niemand, of hij heeft een naam bij U en niemand valt of hij valt in Uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe. (Huub Oosterhuis) Van het pastoraat Een nieuw jaar met nieuwe kansen! Eind januari worden twee gespreksavonden gehouden over het onderwerp Opstanding van de doden. Meer informatie over deze avonden is te lezen in dit kerklad. Op 13 februari houden we weer een bijeenkomst voor de wijkbezoekers. Om uur in de middag komen we in de Dorpskerk bij elkaar en spreken we zaken door aangaande het bezoekwerk. Als u interesse hebt om ook bezoekwerk te gaan doen, dan bent u die middag van harte welkom. De vaste wijkbezoekers krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar als u er ook bij wilt zijn, laat het dan aan één van de ouderlingen weten (zie laatste pagina kerkblad). Op donderdag 27 februari geeft Dhr. Buijze uit Rockanje een lezing over 10

11 Pastoraal Nieuws iconen. De aankondiging daarvoor kunt u in het kerkblad lezen. Kent u mensen uit uw omgeving die geïnteresseerd zijn, nodig hen uit! De werkgroep Veertigdagenkalender is voorbereidingen aan het treffen om weer een mooie kalender te maken. Onze grootste zorg op dit moment is de ouderling voor de Leemgaarde. Jetty Stolk heeft aangegeven dat het werk haar fysiek te zwaar wordt. De coördinatie van de wijkbezoekers in de Leemgaarde is in zeer goede handen van Liesbeth Verschuren. Daar heeft Jetty eigenlijk geen omkijken naar. Het gaat er meer om dat ze er niet vaak kan zijn, en dat is wel een gemis. Binnen ons team hebben we inmiddels gesproken over de optie om ouderlingen vrij te stellen van de Kerkenraadsvergadering. Als dat een reden is om deze mooie taak niet te willen vervullen, dan zouden we graag met u in gesprek gaan. Een hartelijke groet namens het hele team, Mildred Hartog Kerkenraadsverslag van 13 november 2013 Danny Langbroek opent de vergadering met het lezen van een verhaal uit het boekje blijf een kind van God. Na het vaststellen van de agenda en het persoonlijk moment, komt de verkiezing van het moderamen aan de orde. Tegen het ingediende voorstel zijn geen bezwaren. Hans van Driel wordt waarnemend scriba. Bij het Beraad staan de volgende punten op de agenda: - Over het beleidsplan is al veel gesproken. Ad legt het belang uit van een goed beleidsplan. Vanuit het beleidsplan worden door de colleges jaarplannen gemaakt. Om uitvoering te geven aan de in het beleidsplan geformuleerde kernwaarden, worden drie werkgroepen gevormd: de werkgroep Vieringen, de werkgroep Vorming en Toerusting en de werkgroep PR en Communicatie. Hierdoor kunnen ook gemeenteleden betrokken worden om de visie om te zetten in daden. Tevens kunnen de taken van ambtsdragers hierdoor worden verlicht. Het beleidsplan wordt goedgekeurd en zal op de gemeenteavond van 21 november a.s. worden gepresenteerd. De concept jaarplannen van de diaconie, de ouderlingen en de kerkrentmeesters, die in het kader van 11

12 Pastoraal Nieuws dit plan zijn opgesteld, worden doorgenomen. Deze jaarplannen zullen in de vergadering van 11 december worden vastgesteld. - Er is een basisliturgie opgesteld, die vanaf zondag 17 november gebruikt gaat worden. - Vanwege de kleine bezetting in de diaconie, doet een ouderling, zo nodig, dienst als 2e ambtsdrager in de kerkdienst. - De wijzigingen in de Plaatselijke Regelingen worden goedgekeurd en zullen op de gemeenteavond worden besproken. - De gemeenteavond van 21 november wordt met elkaar doorgenomen en de agenda vastgesteld. De begroting van de kerkrentmeesters en de begroting van de diaconie 2014 worden toegelicht en komen ter inzage voor de gemeenteleden. Rapportages: - Vanuit het pastoraat wordt de gedachtenisdienst van 24 november voorbereid, wordt gemeld dat er 1 x per 3 maanden een nieuw icoon boven de kaarsenbak gehangen zal worden en dat de noodpreek wordt aangepast aan het nieuwe liedboek. - Namens de jeugdouderlingen vertelt Danny iets over de Tienerkerk. Deze is nu 2x gehouden en de reacties zijn positief. Ook het clubwerk draait goed. Verder is er een gesprek geweest met een medewerker van JOP over een evt. pastoraal werker of medewerker in het jeugdwerk. Onze wensen zijn geïnventariseerd en de verwachting is, dat JOP kan bieden wat wij zoeken. - De diaconie zal op 23 november een extra collecte houden n.a.v. de ramp op de Filipijnen en is bezig met de organisatie van de jaarlijkse voedselbankactie van 13 en 14 december a.s. - De kerkrentmeesters zijn bezig met het aanpassen en uitwerken van de huurtarieven voor de gebouwen en de wijziging van het bestemmingsplan van het perceel aan de Rialaan. Dit laatste punt zal ook op de a.s. gemeenteavond aan de orde komen. Na de laatste vaste agendapunten is het tijd voor de Rondvraag. De belangrijkste vraag is: Hoe vinden we een nieuwe coördinator voor de distributie van het Kerkblad?Er komt een advertentie in het kerkblad en het zal wekelijks in de Nieuwsbrief worden vermeld. Hierna sluit Nita vergadering met een avondgebed en een Psalm uit het Luthers Dienstboek. 12

13 Extra giften 2014 Diakonaal Nieuws Jaarlijks worden er door de Diaconie een aantal projecten gezocht die in aanmerking komen voor een gift. Deze zogenaamde Extra giften worden ieder jaar zorgvuldig gekozen en verdeeld over binnenlandse en buitenlandse projecten. Dit jaar zijn de volgende zes projecten door de Diaconie geselecteerd die elk een gift van 450,00 hebben ontvangen. Binnenlandse projecten - Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Deze missie wordt op twee manieren in praktijk gebracht: door persoonlijke steun bijv. begeleiding van asielzoekers, begeleiding bij integratie en ondersteuning gezinshereniging en door collectieve belangenbehartiging zoals het Vluchtelingenwerk onder de aandacht brengen en houden in de politiek en de overheid, organisatie van kindervakanties, vluchtelingenfonds enz. - De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam verleent diaconale hulp vanuit de (PKN) kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder de goedkope vlaggen varen en op schepen die vanwege bepaalde gebreken aan de ketting liggen. De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van diverse nationaliteiten. Andere doelgroepen zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen worden bezocht of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. Jaarlijks vinden er in november koopvaardijdiensten plaats waarin de relatie godsdienst en zeevaart centraal staat. Eén van de voorgangers is ds. Helene Perfors (als Koopvaardijpredikant aan onze gemeente verbonden). - De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is - zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het NBG werkt aan een nieuwe bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal. Onder het motto Wij een bijbel, zij een bijbel wil het NBG in 2014 ook een grote groep christenen in West-Afrika een leesbare bijbel bieden. Deze wordt in 2014 uitgegeven zowel in Nederland als in drie West-Afrikaanse landen in hun moedertaal, de taal die tot het hart spreekt. Benin (vertaling in het Gun), 13

14 Diakonaal Nieuws Togo (vertaling in het Mina) en Burkina Faso (vertaling in het Mòoré). Buitenlandse projecten - In Beregovo, een stad in de Transkarpaten-Oekraïne wordt een Alzheimerhuis gebouwd op initiatief van de stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne. (o.a. ds. Nita van der Horst en haar man Jaap zijn voortrekkers van deze stichtingen). Dit huis wordt gebouwd op de fundamenten van een oud psychiatrisch gebouw. Beide stichtingen werken respectievelijk al 23 en 16 jaar aan diaconale-humanitaire acties in de stad Beregovo (= Oekraïens) of Beregszász (= Hongaars). Nu zijn de handen ineen geslagen om een pilotproject te realiseren voor demente bejaarden die lijden aan Alzheimer en een kapel voor diverse doeleinden met de toekenning van de grond als eigendom van de diaconie. De Wilde Ganzen vliegen ook voor- en ondersteunen dit Alzheimer Project van harte. - De Christelijke organisatie Stichting Philadelphia Namibië is een stichting voor weeskinderen in nood. Zij ondersteunt het weeskinderenproject van de Philadelphia Foundation rond het dorp Grootfontein in één van de armste regio s van Namibië. Het belangrijkste doel van de Stichting is het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan kinderen die wees zijn als gevolg van aids en andere oorzaken, alsook aan andere kwetsbare kinderen. De kracht van de Foundation is de kleinschaligheid: dagelijks een voedzame maaltijd voor kinderen, sociale hulpverlening op maat, het bieden van praktische hulp, scholing en vaardigheidstrainingen, evangelisatie en organiseren van bijbelclubs. - Lilianefonds: Open de wereld voor een kind meteen handicap. Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Hun leeftijd loopt uiteen van 0 tot en met 25 jaar. Hoe jonger een kind hulp krijgt, hoe beter de perspectieven voor zijn revalidatie zijn. Om hulp te krijgen, maakt het niet uit wat voor handicap het kind heeft (verstandelijk, lichamelijk als meervoudig) of het een jongen of een meisje is en tot welk ras of geloof het behoort. De hulp via het Liliane Fonds is primair bestemd voor thuiswonende kinderen, maar ook kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen en daarom een ander thuis hebben, komen voor hulp in aanmerking. Kind en ouders beslissen mee 14

15 Diakonaal Nieuws over de invulling van de revalidatie. Actieve betrokkenheid van de ouders (of verzorgers) bij de revalidatie van het kind is van wezenlijk belang voor het succes ervan. Zij dragen naar vermogen mee in de kosten. Diaconale aanvullingen bijzondere collecten. Buiten de eerder genoemde extra giften 2014 hebben we ook een aantal Diaconale aanvullingen t.b.v. bijzondere collecten kunnen doen t.w.: - In november hebben wij, als PGO, een extra collecte gehouden voor Artsen zonder grenzen. Zij zetten hun hulp in t.b.v. de natuurramp op de Filippijnen, met als specialisatie het zorgen voor schoon water. We hebben een mooi totaalbedrag van 1.000,- over kunnen maken aan Artsen zonder Grenzen. - Alzheimer Project: stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne In augustus en tijdens de oogstdienst in november 2013 is hier extra aandacht aan geschonken. Dankzij giften vanuit de gemeente en de extra gift vanuit de diaconie hebben we eind december een mooi totaalbedrag van 4.134,38 over kunnen maken aan de Wilde Ganzen t.b.v. dit project. Wij als diaconie zijn dankbaar dat we met uw steun bovenstaande projecten financieel bij hebben kunnen staan. Namens de Diaconie, Adrie Herlaar Avondmaalsproject 2014: Zorgboerderij Op Aarde Elk jaar wordt om en om voor een binnenlands en een buitenlands project gekomen. In 2013 was het buitenland aan de beurt (Badisa - voorschoolse opvang van jonge kinderen in Zuid-Afrika). Dit project wordt in de kerkdienst van 16 februari a.s. afgesloten. In dezelfde dienst starten we met een binnenlands project, en wel om de hoek : de Zorgboerderij Op Aarde in Brielle (Sleepseweg nummer 9). Op de zorgboerderij wordt sinds oktober 2012 een zinvolle dagverzorging geboden aan nog thuiswonende ouderen die last hebben van dementie, de gevolgen van een herseninfarct of sociaal isolement. Ouderen met psychogeriatrische klachten kunnen er terecht voor dagverzorging en dagopvang. Aandacht wordt geboden, te midden van herkenbare situaties, aan hen die een leven lang geworteld zijn in het buitenleven. 15

16 Diakonaal Nieuws Op Aarde betekent een belangrijke aanvulling op de kwaliteit van het leven. De rust, ruimte en regelmaat bieden structuur aan de dag. Doordat de zorgdeelnemers zinvol meewerken in en om de boerderij kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Het biedt verlichting voor de taak van mantelzorgers. Ouderen zitten op de zorgboerderij niet achter de geraniums maar ze zijn er tussen bezig. Zo worden Op Aarde ook enkele kippen, konijnen en varkens gehouden. Deze dieren spelen een belangrijke rol in de dagbesteding van de zorgdeelnemers. Immers, de aanwezigheid van dieren hebben een wetenschappelijk bewezen gunstig effect op de zorgdeelnemers. Op de boerderij kunnen 10 tot 12 zorgdeelnemers worden ontvangen. De begeleiding is in handen van gekwalificeerde medewerkers van de Catharina Stichting en vrijwilligers. Door de groepsomvang krijgen zorgdeelnemers optimale aandacht. Daarnaast worden eigen initiatief en creativiteit ondersteund. Met ons avondmaalsproject wilen wij wat extra s voor hen doen. Meer informatie is te vinden op de website Tot zover de introductie van het avondmaçllsproject voor dit jaar. De leuze van vorig jaar wordt herhaald: U weet ook dit jaar weer waar u aan toe bent. Laat hetzelfde gelden voor deze zorgdeelnemers en hun omgeving. En laat de collectebussen daarom wederom veel te klein zijn! Namens de diaconie, Hans Hoedemaker Gemeentemaaltijd Enkele jaren geleden was het de gewoonte in de winter, als gemeente, met elkaar stamppot te eten. Op donderdag 6 februari willen we als PGO weer een stamppotmaaltijd (peen en uien of zuurkool) organiseren. We hopen met een groot aantal gemeenteleden, jong en oud, gezellig samen te kunnen eten en een glaasje te kunnen drinken. Noteer de datum vast in uw agenda. U bent vanaf uur van harte welkom. We zullen dan om uur aan 16

17 tafel gaan. Voor de kinderen die niet van stamppot houden, wordt ook gezorgd. Na de komende zondagsdiensten kunt u voor 7,00 een maaltijdbon kopen (de eerste consumptie is in dit bedrag inbegrepen). Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee-eten. Kinderen van 13 t/m 15 jaar betalen de halve prijs. Voor vegetariërs en mensen met een dieet wordt natuurlijk ook gezorgd. Maak dit wel even kenbaar bij de organisatie. U kunt ook één van onderstaande mensen bellen. We hopen op een grote opkomst!l! Diakonaal Nieuws Met vriendelijke groet, De stamppotorganisatie Marianne Hamer (483968), Adrie Herlaar (484957) Trudy van Noordt (482577), Anja Snel (483313), Sjanie Verhulp (485079) De kerktelefoon Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen. Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden. Voedselbank Spijkenisse tel Collectebonnen Deze kunt bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening IBAN: NL11 INGB t.n.,v. Protestantse Gemeente te Oostvoorne. Naast uw naam in het vak mededelingen van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen. 17

18 Diakonaal Nieuws Collecten november 2013 datum doel totaal diaconie / boerderij op Aarde 267,15 kerk 100,50 onderhoud 75, diaconie / project Oekraïne 398,37 kerk 107,50 onderhoud 101, diaconie / Avondmaalsproject 186,45 kerk / A.Z.G. Filipijnen 309,26 onderhoud 82, diaconie 243,65 kerk 171,45 onderhoud 175,30 Gift Filipijnen 20,00 Leemgaarde 135,06 Orgelvesper 37,00 Totaal 2.411,69 Collecten december 2013 datum doel totaal diaconie / missiewerk en kerkgroei 137,20 kerk 100,00 onderhoud 89, diaconie 119,60 kerk 88,00 onderhoud 77, diaconie 107,87 kerk 95,00 onderhoud 87, diaconie / Hartelborgt 151,33 kerk 114,50 onderhoud 86, Kinderen in de knel 832, Kinderen in de knel 226,50 kerk 152,50 onderhoud 124,59 18

19 diaconie 83,30 kerk / eindejaarscollecte 100,45 onderhoud 80,75 Leemgaarde 90,63 totaal 2.945,48 Kerkelijk Bureau Diakonaal Nieuws Allerhande Kerkelijk Nieuws Overleden: Op dhr. D.T.P. Kleinjan, Kade 10 Tinte, geb Op dhr. P. Van der Meijden, Zandweg 2B, geb Op mevr. G. H. Pesch-Trapman, Leemerhof 12, geb Op dhr. L.J. Spreen, G. Van Voorneweg 1, geb Op mevr. J. Karelse-Krijnen, Middelweg 20, Rockanje, geb Op mevr. B. Stienstra-Timmers, Patrijzenlaan 66, geb Verhuisd: Dhr. S.J. Herlaar van Zwartegatseweg 2 naar Iepenblad 40 Mevr. L.A. Klok van De Ruy 62 naar Patrijzenlaan 242 Mevr. J. Blok en dhr. P.M. Gelderland van Hertoginnenlaan 3 naar Iepenblad 10 Fam. Hogan Mak van Parnassialaan 13 naar Duinstraat 3 Rockanje Dhr. A.A. de Valois van Kievitslaan 5 naar De Ruy 19 Dhr. J.J. Eggink van Berkenrijs 1A Rockanje naar Iepenblad 14 Dhr. K. Van Damme van Grote Stern 2 Rozenburg naar Maassluisedijk 103 Vlaardingen Dhr. E.J. Verschuren van De Waag 55 Dordrecht naar De la Reystraat 27 Dordrecht Mevr. I.O.M. Oskam van Hertoginnenlaan 14 naar Wilgenblad 6 Dhr. W. Klok van Molenweg 39 naar Iepenblad 32 Ingekomen: Uit Brielle: dhr. H. Doornbos en mevr. C.P. Doornbos-Baaima, Koekoekslaan 1 Vertrokken: Naar Maassluis: mevr. J. Quak-Stolk, Nieuweweg 11 Naar Krabbendijke: mevr. N. Spreen-de Lange, G. Van Voorneweg 1 Naar Rotterdam: dhr. C. Jansen Verplanke, Heveringseweg 25 Gedoopt: Op , Bram Jacob Peter Doorduin (geboren ), zoon van Adriaan en Liana Doorduin, Raadhuisstraat 9 Zuidland 19

20 Allerhande Kerkelijk Nieuws CJO kerstactiviteit Op woensdagmiddag 18 december hebben we met alle CJO clubs gezamenlijk een kerstactiviteit gehouden. Hierbij waren circa 75 kinderen aanwezig. De clubleiding had een Kerstknutsel voorbereid waar de kinderen enthousiast mee aan de slag gingen. Groep 4 heeft prachtige houten sterren gemaakt. Groep 5 en 6 hebben kerstlichtjes gemaakt met behulp van longdrinkglazen en touw of boomtakjes. Daarnaast hebben de jongens een kerstboom van takken en ijzerdraad gemaakt. Het was gelukkig mooi weer, waardoor het verven van deze kerstboom in de kerktuin plaats kon vinden. Groep 7 en 8 hebben kerstballen geverfd en met behulp van lege verfblikken lantarens gemaakt. Daarnaast is er uit hout een beeltenis van Jozef en Maria met het kindje Jezus gezaagd. Door middel van kerstlichtjes (met 20

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie