KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014"

Transcriptie

1 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

2 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men elkaar beledigt, dat ik verenig waar men strijdt, dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt, dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst, dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is, dat ik vreugde breng waar leed woont. O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word, maar dat ik troost breng, niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta, niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. Want wie geeft, ontvangt, wie zich zelf vergeet, die vindt, wie vergeeft, hem wordt vergeven en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven. Amen. Franciscus van Assisi ( ) 2

3 Kerkdiensten Protestantse Gemeente Oostvoorne De kerkdiensten beginnen om uur en worden gehouden in de Dorpskerk. In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8 Zondag 19 januari 3e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne Collecte: Koopvaardij (ds. Perfors), Oecumene, onderhoud Zondag 26 januari 4e zondag van Epifanie (groen) Ds. H. Perfors, Brielle Collecte: Diaconie, Catechese en Educatie, onderhoud Zondag 2 februari 5e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne m.m.v. de Cantorij o.l.v. Elly Bakker Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 9 februari 6e zondag van Epifanie (groen) Ds. N. van der Horst, Oostvoorne m.m.v. de C.J.V. Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 9 februari uur Orgelvesper Jolanda Zwoferink Zondag 16 feberuari 7e zondag van Epifanie (groen) Dienst van Schrift en Tafel Ds. N. van der Horst, Oostvoorne Collecte: Avondmaalsproject, kerk, onderhoud Zondag 23 februari 8e zondag van Epifanie (groen) Ds. H. Doornbos, Oostvoorne Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Zondag 2 maart 9e zondag van Epifanie (groen) Dhr. Binnenmarch, Alphen a/d Rijn Collecte: Diaconie, kerk, onderhoud Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Trudy van Noordt, tel

4 Overpeinzingen Terugkijkend op de maand december van het jaar 2013, merk ik hoeveel voorbereidingen er moeten worden verricht voor de Kersttijd. Overal zie je versierde en verlichte tuinen, huizen, daken en bomen. Zelfs bedrijven doen mee aan het lichtfeest en weten met hun hoogwerkers de blik van voorbijgangers gericht te krijgen op kerst. Sinterklaas en de kerstman leveren meer en meer een concurrentiestrijd. Vanouds her, komend uit een degelijk protestants nest, waren wij niet gewend dat er cadeautjes onder een kerstboom lagen, laat staan dat er bij ons vroeger een kerstboom stond. Wel hing zo ongeveer ons grote huis vol met kerststukjes die mijn moeder met liefde en talent maakte. Dit talent heb ik niet meegekregen of misschien beter gezegd, niet ontwikkeld. Ik doe het dan ook met een verlichte ster, kaarsjes en een kerstboom, die mijn oudste zus jarenlang in Zuid-Afrika gebruikte en bij haar terugkomst aan ons heeft gegeven. Als ik geen dienst had met Kerst waren we weg. Meestal bij vrienden in Zwitserland. Ik vond het dan niet de moeite om een heuse kerstboom op te tuigen en ik wilde, als we er een kochten, eentje met een kluit, die we na Kerst in de tuin konden zetten. Tegenwoordig zie je in veel warenhuizen en winkelcentra kerststallen met straten en kerken, die je doen denken aan Anton Pieck. De hele santenkraam van de kerststal is vertegenwoordigd. Vanaf klein meisje ben ik verliefd geweest op de versieringen in de rooms-katholieke kerk. In Kampen is een grote oude Romaanse kerk, die in mijn kindertijd werd gerestaureerd. Vaak sloop ik dan de kerk binnen en vergaapte mij aan de verbeeldingen van bijvoorbeeld de kruiswegstatie. Voor mij was het mysterieus en later pure symboliek. Uit de tijd van Kampen bewaarde ik een Mariabeeld, met kindje Jezus op de arm. Ik had het gekregen tijdens de restauratie van iemand in de kerk. Het beeld was me lief, hoewel gedeukt en beschadigd. Ik zette het onder de trap van de hal in onze woonboerderij in St. Jansklooster. Het is inmiddels 25 jaar geleden dat ik als pas afgestudeerde theoloog met een groep naar Egypte ging op studiereis. Wij hadden twee kleine meisjes en mijn ouders pasten op. En ja hoor, je raadt het al; bij mijn terugkomst was 4

5 mijn Mariabeeld weg. Ik stoof direct verontwaardigd op mijn moeder af en riep: Wat heb je met mijn beeld gedaan? Ze antwoordde beslist: Dat beeld hoort niet thuis in een protestants gezin. Ik heb het weggegooid. Nu kan ik grinniken om mijn astrante moeder, maar destijds was ik woest. Nog steeds spaar ik kerststalletjes. Van glas, van hout, van steen en riet uit allerlei landen. Verschillende engeltjes met Gloria in Excelsis Deo boven de stal geprikt. De herders en de schapen zijn aanwezig, net als in de stallen van de kerstwandeling van school, waar Jaap en ik met heel veel plezier aan hebben deelgenomen. Ook de ezel en de os ontbreken niet. Als u ooit in Bratislava komt vraag dan naar de kerststallenwinkel. Vermoedelijk is het nog steeds in een bijgebouw van het kasteel! Je weet niet wat je ziet, zo mooi, zo kunstzinnig de santenkraam van Bethlehem wordt uitgebeeld. Ook in het voormalige Oost-Duitsland is er een kersttraditie waarbij Schneiders hun kersttorens uitsnijden. Het doet denken aan de toren van Pisa, maar dan steeds verder oplopend gevuld met voorstellingen van de Bijbelverhalen rondom Jezus. Weet u overigens waar de os en de ezel vandaan komen? Niet uit de Evangelieën, maar uit Jesaja 1, 3. Zelfs het rund herkent zijn meester en een ezel zijn voederbak... Wat is nu de clou van dit verhaal? Maria, de begenadigde laat samen met Jozef, via de kerststal van Bethlehem zien dat de hele wereld welkom is bij hun Zoon. Jezus is zijn naam, Redder van zonde, Redder van de wereld. Prachtig hebben de kinderen van de CNS het verbeeld. Fantastisch hoe Jozef en Maria op hun bakfiets helemaal uit Nazareth naar Bethlehem waren gefietst. Met het kindje Jezus in hun armen vertelden ze ons hun herinneringen over hun oermoeders: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. De herders (ouderlingen) vertelden het geboorteverhaal en de wijzen (ouderen in de gemeente) vertelden over hun ervaringen om ze door te geven aan de jongere generatie. In Jezus brengt God de hemel op aarde. Het is bijna Nieuwjaarsdag als ik dit schrijf. Wat zal 2014 voor ons in petto hebben? Ik hoop op gezegende dagen voor iedereen. Veel heil en zegen toegewenst in NEvdHK 5

6 Rond de Kerkdiensten Verbeelden en Ontmoeten Het klinkt misschien wat vreemd om nu al aandacht te vragen voor de 40-dagen-tijd. Toch doen we het wel. In veel gemeenten wordt in de eredienst in de 40-dagen-tijd een symbolische schikking getoond die gebaseerd is op de schriftlezing van de betreffende zondag. Het maken van zo n schikking vraagt de nodige bezinning en voorbereiding. Om gemeenten daarbij behulpzaam te zijn geeft de Protestantse Kerk al enige jaren brochures uit over de schikkingen rond de 40-dagen-tijd en Pasen. De ervaring leert dat veel bloemschikkers en bloemschiksters het op prijs stellen om de schikkingen die zij straks zelf gaan maken vooraf in levende lijve te kunnen bekijken en hun eventuele vragen te kunnen stellen aan iemand die de schikkingen al gemaakt heeft. Om in die behoefte te kunnen voldoen organiseert de bloemengroep van de protestantse gemeente Oostvoorne op zaterdag 25 januari 2014, tussen 9.30 uur en uur, de activiteit Verbeelden en Ontmoeten. Plaats van handeling is de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Oostvoorne. Alle schikkingen worden getoond en de nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn. De gasten op deze dag zijn Lenie van Well, beeldend kunstenaar uit Spijkenisse. Zij toont haar beelden en ook hoe zij werkt in was, als voorbereiding op het maken van haar bronzen sculpturen. Ook Ds. Piet Schelling is onze gast met zijn boeken en wil graag tijdens deze ochtend wat vertellen over Beelden onthullen en scheppen hemel en aarde. De activiteit is ook een prima gelegenheid om kennis te maken en in gesprek te gaan met actieve vrijwilligers uit andere gemeenten. U bent van harte welkom op 25 januari Voor vragen: A. Nuijten, Epifanie Vanouds wordt op 5 en 6 januari in Oost-Europese landen Kerst gevierd. In landen als Oostenrijk komen op 5 januari de wijzen uit het Oosten langs. Het is de tijd van Epifanie, waarbij op drie zondagen in januari het verhaal van de wijzen uit het Oosten, de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana, waar water in wijn verandert, centraal staan. 6

7 Etymologie De literatuurwetenschappelijke term is voortgekomen uit het religieuze begrip. Het woord epifanie is afkomstig via het Kerklatijn epiphania uit het Grieks en is afgeleid van phanein, dat tonen, aan het licht brengen of openbaren kan betekenen. Om te weten. NEvdHK Crèche Zondag 19 januari: Charlotte en Joëlle Zondag 26 januari: Bep en Anita Zondag 2 februari: Helma Zondag 9 februari: Esther en Charlotte M. Zondag 16 februari: Charlotte en Joëlle Zondag 23 februari: Bep en Anita Zondag 2 maart: Helma Rond de Kerkdiensten Voorbeden In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen. Pastoraal Nieuws Terugblik Inmiddels ben ik alweer een half jaar in uw midden. Je hebt als predikant ongeveer een jaar nodig om het hele reilen en zeilen in een gemeente door te hebben. Vergaderingen, contacten, communicatie, pastoraat, organisatie, verschillende seizoenen, kinderkerk, organisten en cantorij, jongerenwerk met CJO en CJV. Tot nu toe zijn Jaap en ik hier graag. Het werk is een uitdaging, zij het dat het me af en toe boven het hoofd groeit. Gelukkig kan ik goed gestructureerd werken en heb ik in bijna 25 jaar dat ik predikant ben geleerd om nee te zeggen. 7

8 Pastoraal Nieuws Waar blijft de tijd. 5 maart 1989 ben ik bevestigd als groen domineetje in het Friese Hemelum. Daarnaast ben ik tien jaar circuslerares geweest en supervisor en coach in bedrijven. Je neemt het allemaal mee als bagage. Ik hoop nog gezonde en productieve jaren in Oostvoorne te mogen vervullen met Jaap aan mijn zijde. Inmiddels heb ik ongeveer 150 adressen bezocht. In het nieuwe jaar ga ik rustig verder met kennismakingsbezoeken. De mensen hier in Oostvoorne zijn boeiend. Ik kom veel hoogopgeleide mensen tegen, die nog steeds veel lezen. Ik wil alle gemeenteleden danken voor alle positieve krachten die jullie ons schenken. Jaap en ondergetekende wensen iedereen een gezond, gelukkig en gezegend Nieuwjaar toe. Nita van der Horst In Memoriam: Pieter van der Meijden ( ) Op 21 november 2013 is plotseling van ons heengegaan Pieter van der Meijden. Pieter werd op 21 september 1926 geboren. Pieter had de zeevaartschool doorlopen en ging in zijn jonge jaren als machinist op de grote vaart. Nadat hij getrouwd was met Corrie werkte hij eerst aan de Haringvlietdam. Daarna is hij jarenlang leraar geweest. Pieter en Corrie kregen vier dochters. De herinneringen van de dochters over hun vader en moeder waren vele. Goede herinneringen. Een van de dochters zei: Onze vader had, ja hoe zal ik het zeggen, iets aards. Kijk maar eens naar zijn werkplaats. Hij was altijd bezig. Hij maakte van alles voor ons: een zwembad, een konijnenberg, stelten op blikjes, buizen om elzenpropjes te schieten en ga zo maar door. Met de woorden van Psalm 90 hebben we afscheid genomen van Pieter van der Meijden en hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op 27 november te Oostvoorne. In Memoriam: Briena Verhage ( ) Briena was een zus van mevrouw Adriaanse uit de G. van Voorneweg in Oostvoorne en een tante van juf Anja de Bruin van de CNS. Briena had een verstandelijke beperking en is na 8

9 Pastoraal Nieuws het overlijden van haar ouders liefdevol verzorgd door de familie Adriaanse. Briena is 79 jaar geworden. Op 12 december was er een dienst van Woord en gebed in de aula van de Algemene Begraafplaats van Oostvoorne. Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats van Anna Jacobapolder in Zeeland. In Memoriam: Johanna (Joke) Karelse-Krijnen ( ) Mevrouw Karelse werd geboren op 26 september 1930 en is op 9 december 2013 overleden. Dapper en bij volle bewustzijn heeft ze haar ziekbed gedragen, liefdevol verzorgd door haar kinderen, waarbij ik vooral Jolanda benoem, die er dagelijks was. Bij mijn eerste bezoek zei mevrouw Karelse tegen mij: Als ik overlijd wil ik dat de tekst over de Alfa en de Omega wordt gebruikt. Vele diepe gesprekken mochten we met haar beleven. Met de Alfa en de Omega bedoelde Joke te zeggen dat deze woorden: het begin en het einde, alles van het christelijke geloof omvat. Zij geloofde in de opstanding tot het eeuwige leven en keek ernaar uit. Joke heeft jarenlang gezongen in het dameskoor van Oostvoorne. Samen met haar en twee dochters hebben we tekst en muziek beluisterd voor de afscheidsdienst. Joke was een karakteristieke vrouw en als zodanig zullen we haar blijven herinneren. Met de woorden uit Openbaring 1:4-8 hebben we in een dienst van Woord en gebed op zaterdag 14 december jl. afscheid van haar genomen en haar begraven op de Algemene Begraafplaats van Oostvoorne. In Memoriam: Bep Stienstra-Timmers ( ) Bep werd geboren in Rotterdam in een Gereformeerd gezin. Haar vader was koordirigent en zong mee in een dubbelkwartet. Muziek is haar met de paplepel ingegoten. Muziek is ook het sleutelwoord. Wie kent Bep niet van de koren die ze heeft geleid in Alexanderpolder en Oostvoorne-Tinte-Rockanje, de cantorij waar ze zong en Elly als cantrix soms verving. Bep is tot het laatst actief geweest als dirigente van het Leemgaardekoor. Toen ik op zaterdag 14 december bij Bep in het ziekenhuis was vertelde ze me waar haar muziekmap lag. Ik beloof- 9

10 Pastoraal Nieuws de haar contact op te nemen met Riet Eggink voor de Kerstviering van vrijdag, waar het koor zou zingen en met Riet Biesbroek voor de Kerstviering van de Leemgaarde in het algemeen, waar Bep ook het koor zou begeleiden. Bep is s zondags overleden. Samen met Han is ze in 1972 in Oostvoorne komen wonen. Met Han en hun wederzijdse kinderen haalden we herinneringen op. In een ontroerende dienst met veel muziek hebben we afscheid van Bep genomen. Han speelde voor de dienst, kinderen en kleinkinderen speelden piano en zongen, de cantorij zong een Kyrie en het prachtige opstandingslied: De steppe zal bloeien. Met de woorden van de pelgrim uit Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft hebben we afscheid genomen van een heel bijzondere vrouw. We hebben Bep naar haar laatste rustplaats gebracht op de Algemene begraafplaats van Oostvoorne op 21 december jl. Alle nabestaanden wensen we Gods nabijheid toe; Op elk van ons houdt Gij Uw oog gericht en niemand, of hij heeft een naam bij U en niemand valt of hij valt in Uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe. (Huub Oosterhuis) Van het pastoraat Een nieuw jaar met nieuwe kansen! Eind januari worden twee gespreksavonden gehouden over het onderwerp Opstanding van de doden. Meer informatie over deze avonden is te lezen in dit kerklad. Op 13 februari houden we weer een bijeenkomst voor de wijkbezoekers. Om uur in de middag komen we in de Dorpskerk bij elkaar en spreken we zaken door aangaande het bezoekwerk. Als u interesse hebt om ook bezoekwerk te gaan doen, dan bent u die middag van harte welkom. De vaste wijkbezoekers krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar als u er ook bij wilt zijn, laat het dan aan één van de ouderlingen weten (zie laatste pagina kerkblad). Op donderdag 27 februari geeft Dhr. Buijze uit Rockanje een lezing over 10

11 Pastoraal Nieuws iconen. De aankondiging daarvoor kunt u in het kerkblad lezen. Kent u mensen uit uw omgeving die geïnteresseerd zijn, nodig hen uit! De werkgroep Veertigdagenkalender is voorbereidingen aan het treffen om weer een mooie kalender te maken. Onze grootste zorg op dit moment is de ouderling voor de Leemgaarde. Jetty Stolk heeft aangegeven dat het werk haar fysiek te zwaar wordt. De coördinatie van de wijkbezoekers in de Leemgaarde is in zeer goede handen van Liesbeth Verschuren. Daar heeft Jetty eigenlijk geen omkijken naar. Het gaat er meer om dat ze er niet vaak kan zijn, en dat is wel een gemis. Binnen ons team hebben we inmiddels gesproken over de optie om ouderlingen vrij te stellen van de Kerkenraadsvergadering. Als dat een reden is om deze mooie taak niet te willen vervullen, dan zouden we graag met u in gesprek gaan. Een hartelijke groet namens het hele team, Mildred Hartog Kerkenraadsverslag van 13 november 2013 Danny Langbroek opent de vergadering met het lezen van een verhaal uit het boekje blijf een kind van God. Na het vaststellen van de agenda en het persoonlijk moment, komt de verkiezing van het moderamen aan de orde. Tegen het ingediende voorstel zijn geen bezwaren. Hans van Driel wordt waarnemend scriba. Bij het Beraad staan de volgende punten op de agenda: - Over het beleidsplan is al veel gesproken. Ad legt het belang uit van een goed beleidsplan. Vanuit het beleidsplan worden door de colleges jaarplannen gemaakt. Om uitvoering te geven aan de in het beleidsplan geformuleerde kernwaarden, worden drie werkgroepen gevormd: de werkgroep Vieringen, de werkgroep Vorming en Toerusting en de werkgroep PR en Communicatie. Hierdoor kunnen ook gemeenteleden betrokken worden om de visie om te zetten in daden. Tevens kunnen de taken van ambtsdragers hierdoor worden verlicht. Het beleidsplan wordt goedgekeurd en zal op de gemeenteavond van 21 november a.s. worden gepresenteerd. De concept jaarplannen van de diaconie, de ouderlingen en de kerkrentmeesters, die in het kader van 11

12 Pastoraal Nieuws dit plan zijn opgesteld, worden doorgenomen. Deze jaarplannen zullen in de vergadering van 11 december worden vastgesteld. - Er is een basisliturgie opgesteld, die vanaf zondag 17 november gebruikt gaat worden. - Vanwege de kleine bezetting in de diaconie, doet een ouderling, zo nodig, dienst als 2e ambtsdrager in de kerkdienst. - De wijzigingen in de Plaatselijke Regelingen worden goedgekeurd en zullen op de gemeenteavond worden besproken. - De gemeenteavond van 21 november wordt met elkaar doorgenomen en de agenda vastgesteld. De begroting van de kerkrentmeesters en de begroting van de diaconie 2014 worden toegelicht en komen ter inzage voor de gemeenteleden. Rapportages: - Vanuit het pastoraat wordt de gedachtenisdienst van 24 november voorbereid, wordt gemeld dat er 1 x per 3 maanden een nieuw icoon boven de kaarsenbak gehangen zal worden en dat de noodpreek wordt aangepast aan het nieuwe liedboek. - Namens de jeugdouderlingen vertelt Danny iets over de Tienerkerk. Deze is nu 2x gehouden en de reacties zijn positief. Ook het clubwerk draait goed. Verder is er een gesprek geweest met een medewerker van JOP over een evt. pastoraal werker of medewerker in het jeugdwerk. Onze wensen zijn geïnventariseerd en de verwachting is, dat JOP kan bieden wat wij zoeken. - De diaconie zal op 23 november een extra collecte houden n.a.v. de ramp op de Filipijnen en is bezig met de organisatie van de jaarlijkse voedselbankactie van 13 en 14 december a.s. - De kerkrentmeesters zijn bezig met het aanpassen en uitwerken van de huurtarieven voor de gebouwen en de wijziging van het bestemmingsplan van het perceel aan de Rialaan. Dit laatste punt zal ook op de a.s. gemeenteavond aan de orde komen. Na de laatste vaste agendapunten is het tijd voor de Rondvraag. De belangrijkste vraag is: Hoe vinden we een nieuwe coördinator voor de distributie van het Kerkblad?Er komt een advertentie in het kerkblad en het zal wekelijks in de Nieuwsbrief worden vermeld. Hierna sluit Nita vergadering met een avondgebed en een Psalm uit het Luthers Dienstboek. 12

13 Extra giften 2014 Diakonaal Nieuws Jaarlijks worden er door de Diaconie een aantal projecten gezocht die in aanmerking komen voor een gift. Deze zogenaamde Extra giften worden ieder jaar zorgvuldig gekozen en verdeeld over binnenlandse en buitenlandse projecten. Dit jaar zijn de volgende zes projecten door de Diaconie geselecteerd die elk een gift van 450,00 hebben ontvangen. Binnenlandse projecten - Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Deze missie wordt op twee manieren in praktijk gebracht: door persoonlijke steun bijv. begeleiding van asielzoekers, begeleiding bij integratie en ondersteuning gezinshereniging en door collectieve belangenbehartiging zoals het Vluchtelingenwerk onder de aandacht brengen en houden in de politiek en de overheid, organisatie van kindervakanties, vluchtelingenfonds enz. - De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam verleent diaconale hulp vanuit de (PKN) kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder de goedkope vlaggen varen en op schepen die vanwege bepaalde gebreken aan de ketting liggen. De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van diverse nationaliteiten. Andere doelgroepen zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen worden bezocht of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. Jaarlijks vinden er in november koopvaardijdiensten plaats waarin de relatie godsdienst en zeevaart centraal staat. Eén van de voorgangers is ds. Helene Perfors (als Koopvaardijpredikant aan onze gemeente verbonden). - De missie van het Nederlands Bijbelgenootschap is - zorgen dat de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het NBG werkt aan een nieuwe bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal. Onder het motto Wij een bijbel, zij een bijbel wil het NBG in 2014 ook een grote groep christenen in West-Afrika een leesbare bijbel bieden. Deze wordt in 2014 uitgegeven zowel in Nederland als in drie West-Afrikaanse landen in hun moedertaal, de taal die tot het hart spreekt. Benin (vertaling in het Gun), 13

14 Diakonaal Nieuws Togo (vertaling in het Mina) en Burkina Faso (vertaling in het Mòoré). Buitenlandse projecten - In Beregovo, een stad in de Transkarpaten-Oekraïne wordt een Alzheimerhuis gebouwd op initiatief van de stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne. (o.a. ds. Nita van der Horst en haar man Jaap zijn voortrekkers van deze stichtingen). Dit huis wordt gebouwd op de fundamenten van een oud psychiatrisch gebouw. Beide stichtingen werken respectievelijk al 23 en 16 jaar aan diaconale-humanitaire acties in de stad Beregovo (= Oekraïens) of Beregszász (= Hongaars). Nu zijn de handen ineen geslagen om een pilotproject te realiseren voor demente bejaarden die lijden aan Alzheimer en een kapel voor diverse doeleinden met de toekenning van de grond als eigendom van de diaconie. De Wilde Ganzen vliegen ook voor- en ondersteunen dit Alzheimer Project van harte. - De Christelijke organisatie Stichting Philadelphia Namibië is een stichting voor weeskinderen in nood. Zij ondersteunt het weeskinderenproject van de Philadelphia Foundation rond het dorp Grootfontein in één van de armste regio s van Namibië. Het belangrijkste doel van de Stichting is het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan kinderen die wees zijn als gevolg van aids en andere oorzaken, alsook aan andere kwetsbare kinderen. De kracht van de Foundation is de kleinschaligheid: dagelijks een voedzame maaltijd voor kinderen, sociale hulpverlening op maat, het bieden van praktische hulp, scholing en vaardigheidstrainingen, evangelisatie en organiseren van bijbelclubs. - Lilianefonds: Open de wereld voor een kind meteen handicap. Het Liliane Fonds helpt kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Hun leeftijd loopt uiteen van 0 tot en met 25 jaar. Hoe jonger een kind hulp krijgt, hoe beter de perspectieven voor zijn revalidatie zijn. Om hulp te krijgen, maakt het niet uit wat voor handicap het kind heeft (verstandelijk, lichamelijk als meervoudig) of het een jongen of een meisje is en tot welk ras of geloof het behoort. De hulp via het Liliane Fonds is primair bestemd voor thuiswonende kinderen, maar ook kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen en daarom een ander thuis hebben, komen voor hulp in aanmerking. Kind en ouders beslissen mee 14

15 Diakonaal Nieuws over de invulling van de revalidatie. Actieve betrokkenheid van de ouders (of verzorgers) bij de revalidatie van het kind is van wezenlijk belang voor het succes ervan. Zij dragen naar vermogen mee in de kosten. Diaconale aanvullingen bijzondere collecten. Buiten de eerder genoemde extra giften 2014 hebben we ook een aantal Diaconale aanvullingen t.b.v. bijzondere collecten kunnen doen t.w.: - In november hebben wij, als PGO, een extra collecte gehouden voor Artsen zonder grenzen. Zij zetten hun hulp in t.b.v. de natuurramp op de Filippijnen, met als specialisatie het zorgen voor schoon water. We hebben een mooi totaalbedrag van 1.000,- over kunnen maken aan Artsen zonder Grenzen. - Alzheimer Project: stichtingen Nederland voor Oekraïne en Ommen voor Oekraïne In augustus en tijdens de oogstdienst in november 2013 is hier extra aandacht aan geschonken. Dankzij giften vanuit de gemeente en de extra gift vanuit de diaconie hebben we eind december een mooi totaalbedrag van 4.134,38 over kunnen maken aan de Wilde Ganzen t.b.v. dit project. Wij als diaconie zijn dankbaar dat we met uw steun bovenstaande projecten financieel bij hebben kunnen staan. Namens de Diaconie, Adrie Herlaar Avondmaalsproject 2014: Zorgboerderij Op Aarde Elk jaar wordt om en om voor een binnenlands en een buitenlands project gekomen. In 2013 was het buitenland aan de beurt (Badisa - voorschoolse opvang van jonge kinderen in Zuid-Afrika). Dit project wordt in de kerkdienst van 16 februari a.s. afgesloten. In dezelfde dienst starten we met een binnenlands project, en wel om de hoek : de Zorgboerderij Op Aarde in Brielle (Sleepseweg nummer 9). Op de zorgboerderij wordt sinds oktober 2012 een zinvolle dagverzorging geboden aan nog thuiswonende ouderen die last hebben van dementie, de gevolgen van een herseninfarct of sociaal isolement. Ouderen met psychogeriatrische klachten kunnen er terecht voor dagverzorging en dagopvang. Aandacht wordt geboden, te midden van herkenbare situaties, aan hen die een leven lang geworteld zijn in het buitenleven. 15

16 Diakonaal Nieuws Op Aarde betekent een belangrijke aanvulling op de kwaliteit van het leven. De rust, ruimte en regelmaat bieden structuur aan de dag. Doordat de zorgdeelnemers zinvol meewerken in en om de boerderij kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Het biedt verlichting voor de taak van mantelzorgers. Ouderen zitten op de zorgboerderij niet achter de geraniums maar ze zijn er tussen bezig. Zo worden Op Aarde ook enkele kippen, konijnen en varkens gehouden. Deze dieren spelen een belangrijke rol in de dagbesteding van de zorgdeelnemers. Immers, de aanwezigheid van dieren hebben een wetenschappelijk bewezen gunstig effect op de zorgdeelnemers. Op de boerderij kunnen 10 tot 12 zorgdeelnemers worden ontvangen. De begeleiding is in handen van gekwalificeerde medewerkers van de Catharina Stichting en vrijwilligers. Door de groepsomvang krijgen zorgdeelnemers optimale aandacht. Daarnaast worden eigen initiatief en creativiteit ondersteund. Met ons avondmaalsproject wilen wij wat extra s voor hen doen. Meer informatie is te vinden op de website Tot zover de introductie van het avondmaçllsproject voor dit jaar. De leuze van vorig jaar wordt herhaald: U weet ook dit jaar weer waar u aan toe bent. Laat hetzelfde gelden voor deze zorgdeelnemers en hun omgeving. En laat de collectebussen daarom wederom veel te klein zijn! Namens de diaconie, Hans Hoedemaker Gemeentemaaltijd Enkele jaren geleden was het de gewoonte in de winter, als gemeente, met elkaar stamppot te eten. Op donderdag 6 februari willen we als PGO weer een stamppotmaaltijd (peen en uien of zuurkool) organiseren. We hopen met een groot aantal gemeenteleden, jong en oud, gezellig samen te kunnen eten en een glaasje te kunnen drinken. Noteer de datum vast in uw agenda. U bent vanaf uur van harte welkom. We zullen dan om uur aan 16

17 tafel gaan. Voor de kinderen die niet van stamppot houden, wordt ook gezorgd. Na de komende zondagsdiensten kunt u voor 7,00 een maaltijdbon kopen (de eerste consumptie is in dit bedrag inbegrepen). Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee-eten. Kinderen van 13 t/m 15 jaar betalen de halve prijs. Voor vegetariërs en mensen met een dieet wordt natuurlijk ook gezorgd. Maak dit wel even kenbaar bij de organisatie. U kunt ook één van onderstaande mensen bellen. We hopen op een grote opkomst!l! Diakonaal Nieuws Met vriendelijke groet, De stamppotorganisatie Marianne Hamer (483968), Adrie Herlaar (484957) Trudy van Noordt (482577), Anja Snel (483313), Sjanie Verhulp (485079) De kerktelefoon Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen. Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden. Voedselbank Spijkenisse tel Collectebonnen Deze kunt bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening IBAN: NL11 INGB t.n.,v. Protestantse Gemeente te Oostvoorne. Naast uw naam in het vak mededelingen van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen. 17

18 Diakonaal Nieuws Collecten november 2013 datum doel totaal diaconie / boerderij op Aarde 267,15 kerk 100,50 onderhoud 75, diaconie / project Oekraïne 398,37 kerk 107,50 onderhoud 101, diaconie / Avondmaalsproject 186,45 kerk / A.Z.G. Filipijnen 309,26 onderhoud 82, diaconie 243,65 kerk 171,45 onderhoud 175,30 Gift Filipijnen 20,00 Leemgaarde 135,06 Orgelvesper 37,00 Totaal 2.411,69 Collecten december 2013 datum doel totaal diaconie / missiewerk en kerkgroei 137,20 kerk 100,00 onderhoud 89, diaconie 119,60 kerk 88,00 onderhoud 77, diaconie 107,87 kerk 95,00 onderhoud 87, diaconie / Hartelborgt 151,33 kerk 114,50 onderhoud 86, Kinderen in de knel 832, Kinderen in de knel 226,50 kerk 152,50 onderhoud 124,59 18

19 diaconie 83,30 kerk / eindejaarscollecte 100,45 onderhoud 80,75 Leemgaarde 90,63 totaal 2.945,48 Kerkelijk Bureau Diakonaal Nieuws Allerhande Kerkelijk Nieuws Overleden: Op dhr. D.T.P. Kleinjan, Kade 10 Tinte, geb Op dhr. P. Van der Meijden, Zandweg 2B, geb Op mevr. G. H. Pesch-Trapman, Leemerhof 12, geb Op dhr. L.J. Spreen, G. Van Voorneweg 1, geb Op mevr. J. Karelse-Krijnen, Middelweg 20, Rockanje, geb Op mevr. B. Stienstra-Timmers, Patrijzenlaan 66, geb Verhuisd: Dhr. S.J. Herlaar van Zwartegatseweg 2 naar Iepenblad 40 Mevr. L.A. Klok van De Ruy 62 naar Patrijzenlaan 242 Mevr. J. Blok en dhr. P.M. Gelderland van Hertoginnenlaan 3 naar Iepenblad 10 Fam. Hogan Mak van Parnassialaan 13 naar Duinstraat 3 Rockanje Dhr. A.A. de Valois van Kievitslaan 5 naar De Ruy 19 Dhr. J.J. Eggink van Berkenrijs 1A Rockanje naar Iepenblad 14 Dhr. K. Van Damme van Grote Stern 2 Rozenburg naar Maassluisedijk 103 Vlaardingen Dhr. E.J. Verschuren van De Waag 55 Dordrecht naar De la Reystraat 27 Dordrecht Mevr. I.O.M. Oskam van Hertoginnenlaan 14 naar Wilgenblad 6 Dhr. W. Klok van Molenweg 39 naar Iepenblad 32 Ingekomen: Uit Brielle: dhr. H. Doornbos en mevr. C.P. Doornbos-Baaima, Koekoekslaan 1 Vertrokken: Naar Maassluis: mevr. J. Quak-Stolk, Nieuweweg 11 Naar Krabbendijke: mevr. N. Spreen-de Lange, G. Van Voorneweg 1 Naar Rotterdam: dhr. C. Jansen Verplanke, Heveringseweg 25 Gedoopt: Op , Bram Jacob Peter Doorduin (geboren ), zoon van Adriaan en Liana Doorduin, Raadhuisstraat 9 Zuidland 19

20 Allerhande Kerkelijk Nieuws CJO kerstactiviteit Op woensdagmiddag 18 december hebben we met alle CJO clubs gezamenlijk een kerstactiviteit gehouden. Hierbij waren circa 75 kinderen aanwezig. De clubleiding had een Kerstknutsel voorbereid waar de kinderen enthousiast mee aan de slag gingen. Groep 4 heeft prachtige houten sterren gemaakt. Groep 5 en 6 hebben kerstlichtjes gemaakt met behulp van longdrinkglazen en touw of boomtakjes. Daarnaast hebben de jongens een kerstboom van takken en ijzerdraad gemaakt. Het was gelukkig mooi weer, waardoor het verven van deze kerstboom in de kerktuin plaats kon vinden. Groep 7 en 8 hebben kerstballen geverfd en met behulp van lege verfblikken lantarens gemaakt. Daarnaast is er uit hout een beeltenis van Jozef en Maria met het kindje Jezus gezaagd. Door middel van kerstlichtjes (met 20

Winterwerkprogramma

Winterwerkprogramma Winterwerkprogramma 2013 2014 Winterwerkprogramma Pagina 1 November 2013 Bijbelstudie/gespreksavond "Bijbel en Islam. Lezen: "De boodschapper", geschreven door Kader Abdolah. De kroniekschrijver Zeëd is

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 7 - april/mei 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 7 - april/mei 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 7 - april/mei 2014 Pasen De morgen straalt en juicht het uit, zijn hemelhoog en heerlijk licht is spottend in het graf gericht, het graf dat hol is, zonder buit. Nu Christus alles

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 2 september 2012 startzondag

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 2 september 2012 startzondag Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 2 september 2012 startzondag voorgangers Dik Mook, Joost Röselaers, Jessa van der Vaart organist Erik Visser cantorij onder leiding van Leenke de Lege Orde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg Anbi-status Kerk aan Zee ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg A. Algemene gegevens. Naam ANBI RSIN Website adres E-mail adres Adres Beleidsplan Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2017 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot Verbinding gevraagd! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Advent en Kerstmis 2013

Advent en Kerstmis 2013 Advent en Kerstmis 2013 21e jaargang nr. 4 december 2013 / januari 2014 In de nacht gekomen In de nacht gekomen kind van hogerhand, licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt, kom in onze dagen, kom

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

De ontmoeting met Simeon in de tempel

De ontmoeting met Simeon in de tempel Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 10 februari 2013 De ontmoeting met Simeon in de tempel voorganger Joost Röselaers organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Henry Purcell, Voluntary

Nadere informatie

Zondag 23 oktober Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 280: 1,3 en 4 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 23 oktober Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 280: 1,3 en 4 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 280: 1,3 en 4 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Bemoediging - Vg (zingt solo, met begeleiding van

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ]

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ] [ Aanpassing ingaande seizoen 2015 2016 ] Aanleiding : Beleidsplan - vastgesteld in maart 2014 vertalen naar de kerkelijke organisatie Draagt de structuur bij aan de ( geestelijke ) groei van de gemeente

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst Thema: vertrouwen Sabina en Madina Mezhidova voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser lector: Wiep Wegenwijs kinderkerk o.l.v.

Nadere informatie