Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland."

Transcriptie

1 1 Jaarverslag 2013 Atletiekvereniging Spirit Oud-Beijerland. Inleiding Evenals in voorgaande jaren is het jaarverslag samengesteld uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Verantwoording bestuur 2. Kengetallen ledenadministratie 3. Financiële positie vereniging 4. Jaarverslag Jeugd Verantwoording bestuur Algemeen Terugkijkend op 2013 blijft het overlijden van twee prominente leden bij de meeste leden op het netvlies staan. Op 15 april 2013 ontvingen wij het droeve bericht dan Jan-Piet Schreijer was overleden. Jan-Piet heeft zich jaren lang ingezet voor de ontwikkeling van de baan atletiek en was ook buiten Spirit zeer gewaardeerd om zijn kennis en kunde. Op 11 augustus 2013 ontvingen we het droeve bericht dat onze oud-voorzitter Jan Fok was overleden. Onder de bezielende leiding van Jan heeft Spirit zich ontwikkeld tot een financieel gezonde vereniging met een sterk groeiend ledenaantal. Ook heeft Jan zich bijzonder ingezet om de uitbreiding van onze baan hoog op de ambtelijke en politieke agenda geplaatst te krijgen. Bestuur Bestuurlijk valt het afgelopen jaar in twee delen uit een. De periode tot de Algemene Leden Vergadering is het drie hoofdig bestuur bezig geweest om de taakgroepen goed ingevuld te krijgen en om een verdere uitbreiding van het bestuur te realiseren. In beide is het bestuur niet geslaagd. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 oktober 2013 heeft de voorzitter Katharina de Kool per direct haar aftreden aangekondigd. De penningmeester en de secretaris zijn aangebleven met als opdracht om gedurende de interim periode het de vereniging in stand te houden en opzoek te gaan naar kandidaten voor een nieuw bestuur. In de Algemene Leden Vergadering van 11 december 2013 konden vijf kandidaat bestuurders worden voorgedragen. Deze kandidaten zijn unaniem gekozen en sinds dien bestaat het bestuur uit: Voorzitter : Rob Rook Penningmeester : Gerda Leeuwenburgh Secretaris : Martin Korstanje Vicevoorzitter : Hugh Hulleman Bestuurslid baan : Olaf Constandse Naast het aftreden van de voorzitter ontving het bestuur ook van de coördinator facilitair Ebel Magnin bericht dat hij zijn functie per direct beschikbaar stelde. Op verzoek van het bestuur zijn Krijn Niemandsverdriet en Rob van de Dijkgraaff bereid gevonden om de

2 2 leden van de taakgroep facilitair bij te staan. Beide heren hebben hieraan wel verbonden, dat het om een tijdelijke inzet zal gaan. Weg In oktober 2013 heeft de taakgroep evenementen weg de laatste wedstrijd georganiseerd en heeft daarna de werkzaamheden neergelegd. Het was tot dat moment niet gelukt om een nieuwe bezetting van de taakgroep bijeen te brengen. In overleg met de oude taakgroep heeft het bestuur besloten om toch een aantal wedstrijden en trainingslopen voor 2014 op de agenda te plaatsen. In december 2013 heeft de taakgroep evenementen baan het initiatief genomen om ook de organisatie van de wegactiviteiten op zich te nemen. De taakgroep evenementen baan gaat verder onder de naam Wedstrijd Organisatie Comité. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2013 heeft een aantal leden zich bij de WOC aangemeld om te assisteren bij de het organiseren van wedstrijden. Hieronder ook een tweetal oud leden van de taakgroep evenementen weg. Trainers Begin 2013 heeft Wim de Wijze een opleiding tot assistent trainer weg opgestart. Met acht enthousiaste kandidaten is hij gestart en tijdens de Algemene Leden vergadering van 29 oktober ontvingen ze het certificaat. De nieuwe assistent trainers zijn: De dames Suzan Bezemer en Wilma van de velden en De heren Jo Nijsen, Frans Luijten, Hans Buurman, Harry Vendeloo, Rene Schilperoord en Martin Korstanje. Baan Op 3 december 2013 stemde de Raad van de gemeente Oud-Beijerland unaniem in met het voorstel tot renovatie en uitbreiding van onze atletiekbaan. Hiermee kwam een eind aan het traject dat ruim vier jaar gelden door het toenmalige bestuur onder leiding van Jan Fok was ingezet. Na het overlijden van Jan heeft het bestuur Diederik Geijs bereid gevonden de plaats van jan in te nemen in het ambtelijk overleg. De komende maanden zal de verder uitwerking van de plannen binnen de gestelde financiële kaders plaatsvinden. Jubileum In 2013 is er een jubileum commissie ingesteld onder leiding van Hugh Hulleman. Deze commissie heeft de taak op zich genomen om in het jubileumjaar 2014 een aantal evenementen te organiseren. Voorlopig denkt de commissie aan: 1. Nieuwjaarsloop 2. Trainingsloop op het strand en in de bossen van Burgh Haamstede 3. Een jubileumfeestavond 4. Een jubileumtraining feest voor de jeugd 5. Receptie voor genodigden en leden Om dit van de grond te kunnen krijgen is hulp van de leden noodzakelijk. De commissie kan dit niet alleen. Daarnaast heeft de jubileumcommissie besloten een speciaal jubileum shirt uit te brengen. Het ontwerp van dit shirt is verzorgd door Peter Bouwman. Inmiddels zijn er een kleine 150 shirts verkocht.

3 3 Spetters Het afgelopen jaar is ons clubblad Spetters nog maar drie keer verschenen. Het kostte de redactie steeds meer moeite om kopij voor het blad binnen te krijgen. Het bestuur gaat samen met de samenstellers van de Spetters onderzoeken hoe er weer een nieuw clubblad tot stand kan komen. Ledenadministratie Onze ledenadministratie is een bron van zorg. Op dit moment zijn er meerdere personen bezig met deze administratie, de secretaris verzorgt de Spirit ledenadministratie en Gerda Korstanje verzorgt de mutaties naar de Atletiekunie. Het is bijna niet te voorkomen dat er tussen beide administraties verschillen ontstaan. Ook de terugkoppeling vanuit de Atletiekunie verloopt moeizaam. Inmiddels is er een aantal pakketten op de markt die instaat zijn deze zaken te koppelen en te vereenvoudigen. Daarnaast hebben we ook te maken met nieuwe regelgeving met betrekking tot het incasseren van contributies. Ons huidige pakket kan hier niet aan voldoen. Inmiddels is een aantal directbetrokkenen bezig om de pakketten die nu worden aangeboden te vergelijken. Naar verwachting zal het nieuwe pakket in het eerste halfjaar 2014 worden ingevoerd. Kengetallen ledenadministratie In het afgelopen jaar hebben 119 leden hun lidmaatschap beëindigd en hebben 132 nieuwe leden zich aangemeld. Per saldo een kleine groei van 13 leden. Dat we 2013 afsluiten met een positief getal is met name te danken aan de groep startersgroep 2012/2013. Van deze groep is behoorlijk aantal starters na het succesvol afsluiten van het starters traject (Nieuwjaarsloop 2013) en de Road to Rotterdam (10 kilometer Rijnmond loop) lid geworden van Spirit. Financiële positie vereniging Het boekjaar 2013 kon met een klein positief resultaat worden afgesloten. In het financieel jaarverslag treft u een uitgebreide rapportage over het boekjaar 2013 aan. Ook in 2013 werd er door een aantal leden extra geld voor onze vereniging ingezameld, te weten: Oud Papier In 2012 hebben alle leden gezamenlijk kilo oud papier ingezameld. In onderstaand tabelletje is te zien dat hier nog steeds een forse groei in zit kg kg kg kg kg kg kg Dit was goed voor 1849,60 ten opzichte van 2.131,- in 2012.

4 4 Chocoladeletters De dames van de chocoladeletters hebben ook dit jaar weer hun letter bijgedragen. De opbrengst in 2013 bedroeg 1427,50 en 2012 werd 1.297,00 opgehaald. Rabo Fietsdag Ondanks de barre weersomstandigheden werd er dit jaar 75,00 bij elkaar gefietst. Grote Clubaktie Er werd in 2013 voor 125,00 aan loten verkocht. Jaarverslag Jeugd (Hans Blom) De Nieuwjaarsduik Aan het begin van het nieuwe jaar, organiseren wij al een paar jaar de spetterende Nieuwjaarsduik om het nieuwe jaar feestend in te luiden. Alle jeugdleden kunnen hieraan deelnemen. Met de hele familie een Nieuwjaarsduik, nee, niet in het koude buitenwater maar in het verwarmde zwembad de Boogerd. Van uur tot uur samen met broertjes, zusjes vader moeder en zelfs opa en oma zwemmen. De jeugdtrainers en de leden van de taakgroep evenementen jeugd zijn hierbij aanwezig. Het doel van de avond is elkaar een sportief jaar toe te wensen. In het afgelopen jaar waren er 125 kinderen en ouders aanwezig. Starttraining en informatiebijeenkomst Voorgaande jaren vond deze gebeurtenis altijd plaats op een zaterdag voor de eerste wedstrijd van het seizoen. In 2013 hebben we deze bijeenkomst tijdens de normale trainingsavond op de vrijdag georganiseerd. We hebben hiertoe besloten omdat degenen voor wie deze bijeenkomst juist is bedoeld, de nieuwe leden, zich niet aanmelden. Terwijl de atleten deelnemen aan de starttraining onder leiding van een trainer en een starter met een echt startpistool, kunnen de aanwezige ouders in de kantine luiteren naar een voorlichting van ongeveer 30 minuten over de inhoud van de jeugd atletiek, het wedstrijdseizoen en het reilen en zeilen binnen Spirit. Strand- en duintraining Al ruim dertig jaar gaan we in het voorjaar met ruim 100 jeugdleden naar Westerschouwen om te trainen op het strand, in de duinen en in de bossen. Voor de kleintjes gebeurt dit meestal door middel van een speurtocht met opdrachten en voor de groteren wordt een leuke training bedacht. Tussendoor worst er gegeten in een plaatselijk restaurant. De begeleiding is in handen van de trainers, de taakgroep evenementen jeugd en enkele ouders. Naast de training is ook de busreis heen en terug altijd gezellig, er wordt volop gezongen en ook zijn de moppen niet van de lucht. In 2014 zal deze training in het kader van het jubileum in het najaar plaatsvinden en zullen ook de wegatleten zich aansluiten bij de training. Ouder- en kindwedstrijd In verband met de overvolle agenda van de jeugdleden en hun trainers kon deze wedstrijd niet worden ingepast. Gekeken wordt of dit in 2014 wel mogelijk is. Vriendjes- en vriendinnetjeswedstrijd

5 5 Ieder jeugdlid mag tijdens een training op de vrijdag avond een vriendje of vriendinnetje meenemen, die dan aan een aantal onderdelen van de training mee mogen doen. Na afloop krijgen ze dan een diploma met de behaalde resultaten van die avond. Dit levert regelmatig nieuwe aanmeldingen op. Pupillenkamp Zoals gebruikelijk was dit weer in september op het eigen terrein achter het clubhuis. Er werd geslapen in tenten en gesport op de baan. Daarnaast waren er in de kantine tal van activiteiten. Het thema van dit jaar was het circus. Dit jaar waren er 50 deelnemers. De begeleiding was in handen van de trainers, de taakgroep evenementen jeugd en een aantal ouders. Juniorenkamp Het junioren kamp werd bijna traditioneel in Brabant gehouden. De heenreis in de bus en terug opgehaald door de ouders. Ook dit kamp stond in het teken van het circus. Naast het sporten was er ook veel gezelligheid. Er waren ongekend veel aanmeldingen, ruim vijftien meer dan het afgelopen jaar. Pietentraining Ook dit jaar had Sinterklaas een speciale sportpiet naar Spirit gestuurd om met de jeugd mee te trainen en een verrassing uit te delen. De trainers konden dit goed merken want op de trainingen voorafgaand aan Sinterklaas waren alle atleten erg mak. Jaarverslag PR (Leo Groenweg) In 2013 zijn weer de nodige prestaties door onze leden geleverd, waarmee we de regionale nieuwsbulletins van nieuws konden voorzien. Alleen het aanleveren van de prestaties geleverd op de baan blijven achter. Sunteam stopt na 12 jaar als sponsor van de Nieuwjaarsloop, hiervoor is een woord van dank op zijn plaats. De Nieuwjaarsloop is in die tijd wel gegroeid in lopers aantal. Ook de Van Splunder-Heinenoordtunnelloop was weer een succes, ondanks dat we deze keer niet in de showroom konden finishen. Maar de soep voor de lopers en vrijwilligers werd weer met dank aanvaard. De Rabo-Ambachtsheerlijkheidsloop vond weer plaats in Numansdorp. Het is de laatste editie van deze loop. Na 12 jaar komt er een eind aan, door teruglopende deelname en organisatorische problemen. Firma Andershout in de vorm van de eigenaar Harry Anders is een van de initiatiefnemers van deze loop in Numansdorp. Na het afhaken van de eigenaar van de Ambachtsheerlijkheid als sponsor, heeft de Rabobank als hoofdsponsor op getreden. Ook NSVV waar we de laatste jaren te gast waren om de lopers te ontvangen heeft een goede bijdrage geleverd aan deze loop. In september, is er weer een nieuwe editie van de starters groep van start gegaan. Op de informatieavond verzorgd door onze sponsor Stratshoe uit Breda hebben zich 35 mensen aangemeld. Op de informatieavond wordt voorlichting gegeven over kleding, schoenen en het voorkomen van blessures. In november werd er voor de laatste keer onder verantwoording van AV Spirit een wedstrijd rondom de Binnenmaas georganiseerd. In de hoogtijdagen kwamen er in maart veel lopers naar de Binnenmaas om hun vorm te testen voor de Rotterdam Marathon. Doordat de Rotterdam Marathon hun Marathon vervroegde kwam de loop in maart niet goed meer van de grond. De loop was n.l. gekoppeld aan de opening van het seizoen van

6 6 het recreatieoord Binnenmaas. Vandaar zijn we uitgeweken naar november, maar ook dat leverde geen groter aantal lopers op. En de faciliteiten voor de lopers waren niet aanwezig. Het zoeken naar sponsoren blijft een punt van aandacht binnen onze vereniging. De Het komend jaar zal er in overleg met het bestuur gekeken worden hoe dit beter opgepakt kan worden en de opbrengsten voor de vereniging verhoogd kunnen worden.

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. To be or not to be

Jaarverslag 2008. To be or not to be Jaarverslag 2008 To be or not to be 1 Algemeen 2008 was een roerig jaar. Er waren grote financiële problemen, enorme onrust en woede in de vereniging, mensen die hun ideaal zagen verdwijnen en uiteindelijk

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1

1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1 1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1 Hallo allemaal, Voor jullie ligt een jubileumuitgave van 50 jaar handbal bij Auto van Ewijk / LHC. Ondertussen een rijke historie waar veel over te vertellen is, dat doen

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden.

De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden. Beste Leden, Hieronder vinden jullie de verslaglegging van alle activiteiten binnen de handbalvereniging sv Zeeburg plaatsgevonden gedurende het seizoen 2011-2012. Algemeen We hebben een goed jaar achter

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie