Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht"

Transcriptie

1 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010

2 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector Stadsbeheer, gemeente Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit, Alblasserdam GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Postbus AP Dordrecht Overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Vraagstelling Opzet Leeswijzer Hondenoverlast Mate van (over)last Hondenvoorzieningen Aanspreken en meldingen Hondenbeleid Bekendheid Hondenbelasting Voorlichting Handhaving Hondenbezit Gebruik voorzieningen Handhaving Bijlagen Bijlage 1 Methodologische verantwoording Bijlage 2 Aanvullende tabellen Bijlage 3 Vragenlijst... 41

4

5 Samenvatting In opdracht van de sector Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht hebben wij, het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), in 2003 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het hondenbeleid van de gemeente. Uit de monitor Leefbaarheid & Veiligheid 2009 van het OCD blijkt dat hondenpoep nog altijd in de top-3 van meest voorkomende buurtproblemen staat. Vier op de tien Dordtenaren vinden dat het probleem hondenpoep met voorrang aangepakt moet worden. De aanleiding voor de gemeente om het onderzoek uit 2003 te herhalen. In deze samenvatting vindt u de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. We hebben voor het onderzoek gebruik gemaakt van het Omnibusonderzoek van maart 2010, waarin we een aselecte steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorging- en verpleeghuizen uitgezonderd) hebben benaderd. De respons van het onderzoek bedraagt 39%. Hondenoverlast Een derde van de Dordtenaren heeft vaak last van hondenpoep Daarnaast geven vier op de tien aan af en toe last van hondenpoep op straat te hebben. Volgens een kwart wordt de overlast (mede) veroorzaakt doordat er te weinig hondenvoorzieningen in de buurt zijn. Drie op de tien Dordtenaren zijn van mening dat de mate van overlast van hondenpoep het afgelopen jaar veranderd is: 17% zegt meer overlast te ervaren, 11% ervaart minder overlast. Net als in 2003 ervaren hondenbezitters minder last van hondenpoep op straat dan niet-hondenbezitters (tabel 1). Volgens drie kwart van de mensen ruimen hondenbezitters de poep van hun hond vaak niet op (dit geldt ook voor het merendeel van de hondenbezitters zelf). Daarnaast geven drie op de tien aan dat er nog steeds hondenpoep voor komt op kinderspeelplaatsen. Vier op de tien zijn het hiermee oneens. Ook over het opruimbeleid van de gemeente zijn de meningen verdeeld: een derde vindt dat de gemeente hondenpoep slecht opruimt, een kwart is wel tevreden over het opruimbeleid. Ten slotte geven vier op de tien Dordtenaren aan dat de honden in hun buurt vaak niet zijn aangelijnd. Een derde zegt dat honden in de meeste gevallen wel zijn aangelijnd. Minder overlast van honden(uitlaat)voorzieningen Van de Dordtse hondenbezitters zeggen acht op de tien te weten dat er een honden(uitlaat)voorziening in hun naaste omgeving is. Onder niet-hondenbezitters is dit aandeel logischerwijze lager (47%). Van de Dordtenaren die een voorziening in de buurt hebben, ervaart één op de tien hier overlast van. Dit is aanzienlijk minder dan in Twee op de tien Dordtse hondenbezitters zijn van mening dat de gemeente voorzieningen slecht onderhoudt. Een kwart vindt het onderhoud wel voldoende. Over het aantal uitlaatvoorzieningen in de buurt zijn de meningen nog meer verdeeld: een derde vindt het aantal te weinig, ruim een derde zegt dat er wel voldoende voorzieningen in de buurt zijn om honden uit te laten. Dit alles geldt ook voor niet-hondenbezitters. Gemiddeld geven zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters een 5,7 als rapportcijfer voor de honden(uitlaat)voorzieningen in Dordrecht. Ook voor het schoonhouden ervan geeft de Dordtse bevolking een 5,7 gemiddeld. Vier op de tien Dordtenaren geven een onvoldoende voor (één van) beide. Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 5

6 Een kwart heeft wel eens een hondenbezitter aangesproken Daarnaast heeft 5% van de Dordtenaren wel eens een melding gedaan bij de gemeente over hondenoverlast. De meeste meldingen gaan over het gedrag van hondenbezitters, zoals het niet opruimen van hondenpoep en het feit dat zij hun hond niet aanlijnen. Tabel 1 mate van overlast Verschillen voor hondenoverlast hond geen hond Centrum West Oost overlast hondenpoep minder overlast dan jaar geleden er is/was geen overlast overlast door te weinig voorzieningen in de buurt hondenbezitters ruimen hondenpoep vaak niet op op kinderspeelplaatsen komt poep minder voor de gemeente ruimt hondenpoep goed op hondenvoorzieningen honden(uitlaat)voorziening in de buurt overlast van honden(uitlaat)voorziening te weinig voorzieningen in de buurt rapportcijfer honden(uitlaat)voorzieningen rapportcijfer schoonhouden voorzieningen aanspreken en meldingen hondenbezitters aanspreken melding gedaan van vandalisme bij voorziening = significant hoger dan gemiddeld = significant lager dan gemiddeld = geen significant verschil Hondenbeleid Negen op de tien Dordtenaren goed op de hoogte van hondenbeleid Ten opzichte van 2003 is de bekendheid met de regels van het hondenbeleid onder Dordtenaren zonder hond toegenomen. Met het opruimbeleid van de gemeente Dordrecht zijn aanzienlijk minder (15%) Dordtenaren bekend. Ook met het gebruik van de hondenbelasting is niet iedereen bekend. Zeven op de tien weten niet waarvoor deze belasting gebruikt wordt. Logischerwijze is er hierbij een duidelijk verschil tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Toch weet nog altijd de helft van de hondenbezitters niet waar de belasting voor gebruikt wordt. Meningen over voorlichting verdeeld Twee op de tien Dordtenaren zijn van mening dat de gemeente voldoende voorlichting geeft over het hondenbeleid in de gemeente. Een kwart vindt dat de gemeente onvoldoende voorlichting geeft. De meeste onduidelijkheid bestaat er over de handhaving van het beleid. Verreweg de meeste Dordtenaren (59%) hebben geen mening of weten het niet. Een deel van deze mensen geeft aan dat zij graag meer informatie ontvangen over het hondenbeleid van de gemeente Dordrecht. Dit geldt ook voor niet-hondenbezitters. Van alle Dordtse hondenbezitters is slechts 37% bekend met de hondenkrant die de gemeente in december 2009 verspreid heeft onder Dordtenaren met een hond. Wel heeft de grote meerderheid van hen de krant gelezen. De bekendheid onder niet-hondenbezitters is minimaal. De voorlichting van de gemeente over het hondenbeleid krijgt van de Dordtse bevolking gemiddeld een 5,3. Over de aanduidingen door middel van hondenplaatjes zijn Dordtenaren wat beter gestemd (gemiddeld een 5,9). 6 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

7 Onvoldoende voor toezicht op naleving Maar liefst zes op de tien Dordtenaren geven een onvoldoende voor het toezicht van de gemeente op de naleving van hondenregels. Het gemiddelde ligt hiermee op een 4,9. Vier op de tien Dordtenaren hebben geen idee of mening over het handhavingsbeleid van de gemeente. Van degenen die wel een mening hebben, vinden zes op de tien dat de gemeente te weinig optreedt wanneer hondenbezitters regels overtreden. Slechts één op de tien is van mening dat de gemeente voldoende optreedt. Tabel 2 bekendheid Verschillen voor hondenbeleid op de hoogte dat kinderspeelplaatsen verboden zijn voor honden hond geen hond Centrum West Oost bekend met gebruik van hondenbelasting voorlichting gemeente geeft voldoende voorlichting bekend met hondenkrant rapportcijfer aanduidingen d.m.v. paaltjes handhaving gemeente treedt te weinig op rapportcijfer toezicht op naleving = significant hoger dan gemiddeld = significant lager dan gemiddeld = geen significant verschil - = niet onderzocht Hondenbezit Losloopterreinen het meest gebruikt Drie kwart van de hondenbezitters laat zijn/haar hond minimaal één keer per dag uit op een losloopterrein. Daarnaast is er belangstelling voor uitlaatstroken. Het gebruik van (honden)speelvelden en met name hondentoiletten is aanzienlijk minder. Ten opzichte van 2003 is (de frequentie van) het gebruik van de drie hondenvoorzieningen onder hondenbezitters niet veranderd. Net als in 2003 is voor alle drie de voorzieningen de meest genoemde reden om deze weinig of niet te gebruiken, dat de voorziening op te grote loopafstand is of weinig/helemaal niet in de wijk voorkomt. Wel wordt deze reden voor losloopterreinen duidelijk minder vaak genoemd dan in Voor hondentoiletten worden ook de redenen mijn hond poept niet op het soort ondergrond en de voorziening is te vies door ruim één op de tien hondenbezitters genoemd. Deze laatste reden wordt in vergelijking met 2003 echter minder vaak genoemd. Dat de voorziening niet goed verlicht is, wordt anno 2010 het vaakst genoemd voor losloopterreinen. Wat betreft afvalbakken zijn hondenbezitters het meest tevreden over de leging ervan. Over het aantal afvalbakken en de plaatsing van afvalbakken zijn juist wat meer mensen ontevreden dan tevreden. Grote toename van hondenbezitters die aangesproken zijn Het aandeel hondenbezitters dat in een jaar is aangesproken door een toezichthouder van de gemeente is in zeven jaar toegenomen van 2% naar 14%. Het aandeel dat afgelopen jaar bekeurd is, bedraagt 4%. Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 7

8 Conclusie en aanbevelingen Over het algemeen is de Dordtse bevolking goed op de hoogte van het Dordtse hondenbeleid. Dit geldt niet voor de besteding van de hondenbelasting. Zelfs van de hondenbezitters geeft de helft aan niet te weten waar deze belasting voor gebruikt wordt. Daarnaast geven Dordtenaren een onvoldoende voor het handhavingsbeleid van de gemeente en geven veel mensen aan dat ze geen idee hebben van het handhavingsbeleid van de gemeente of dat de gemeente te weinig handhaaft. Verreweg de meeste Dordtenaren hebben ook geen mening over de voorlichting van de gemeente over het hondenbeleid omdat zij er niet mee bekend zijn. Het is dan ook aan te bevelen om richting burgers vaker te communiceren over het hondenbeleid en vooral ook over de manier waarop de gemeente dit beleid handhaaft, bijvoorbeeld in wijkkranten en huis-aanhuisbladen. Inzetten op communicatie is dus erg belangrijk. Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitter weten vaak niet of er een hondenvoorziening in hun buurt is. Ook hier ligt een taak voor de gemeente om burgers beter te informeren over de hondenvoorzieningen in de gemeente, bijvoorbeeld in de media maar ook door middel van hondenpaaltjes. Over de uitlaatvoorzieningen zelf en de reiniging ervan, zijn ook zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters erg ontevreden. Het gebruik van hondentoiletten is nog altijd laag. Zeven op de tien hondenbezitters maken met hun hond geen gebruik van deze voorziening. Het is de vraag of de gemeente deze voorziening moet behouden. Ook over het aantal en de plaatsing van afvalbakken zijn meer hondenbezitters ontevreden dan tevreden. Wel zeggen nu in vergelijking met zeven jaar geleden minder mensen overlast van uitlaatvoorzieningen te hebben. Nog altijd heeft het merendeel van de Dordtse bevolking wel eens last van hondenpoep op straat. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door te weinig hondenvoorzieningen in de buurt en het opruimbeleid van de gemeente, maar vooral ook door het gedrag van hondenbezitters. Ondanks het feit dat hondenbezitters weten dat zij de poep van hun hond moeten opruimen, wordt dit vaak niet gedaan. Het blijft voor de gemeente een uitdaging om deze gedragsverandering bij hondenbezitters te bewerkstelligen. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven met hondenbezitters (en niet-hondenbezitters). Wat vinden zij van het probleem? En met wat voor oplossingen komen zij? 8 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

9 1 Inleiding Uit de monitor Leefbaarheid & Veiligheid van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) blijkt dat Dordtenaren over het algemeen tevreden zijn over de leefbaarheid in hun buurt. Hondenpoep staat echter al jaren in de top-3 van meest voorkomende buurtproblemen. Vier op de tien Dordtenaren vinden dat het probleem hondenpoep met voorrang aangepakt moet worden door de gemeente. De aanleiding voor de sector Stadsbeheer om een uitgebreider onderzoek naar het hondenbeleid uit te laten voeren, waarvan wij in dit rapport verslag doen. 1.1 Aanleiding en doel De gemeente Dordrecht heeft een duidelijke visie op de hond in de stad. Het dier dat de beste vriend van de een is, moet niet de grootste ergernis van de ander worden. Daarom heeft de gemeente een aantal hondenuitlaatvoorzieningen aangelegd. In de gemeente gelden bovendien een paar basisregels: elke hond moet in Dordrecht aan de lijn en als een hond poept moet dat worden opgeruimd. Waar de hond ook loopt (los of niet), de eigenaar blijft aansprakelijk voor de hond. De hondenbelasting wordt in Dordrecht hondgericht besteed, bijvoorbeeld aan voorlichting over de spelregels en handhaving. Maar vooral aan het aanleggen en onderhouden van voorzieningen voor honden, zoals speciale speelveldjes, uitlaatgebieden en hondentoiletten 1. In opdracht van de sector Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht hebben wij in 2003 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het hondenbeleid van de gemeente Dordrecht. De sector Stadsbeheer wil nu, zeven jaar later, een tweede onderzoek dat input moet leveren voor de herijking van het hondenbeleid en voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de periode Met het onderzoek wil Stadsbeheer graag te weten komen op welke plekken in de stad inwoners overlast van honden ervaren en wat daarvan de oorzaken zijn. Hoe kijkt de Dordtse bevolking - en in het bijzonder hondenbezitters tegen de voorzieningen (zoals hondentoiletten en afvalbakken) aan? En hoe beoordeelt men (de uitvoering van) het hondenbeleid van de gemeente, de communicatie daaromtrent en de handhaving van het beleid? Ook is men benieuwd naar de bekendheid met het beleid en de hondenkrant, die in december 2009 in Dordrecht verspreid is. 1.2 Vraagstelling De volgende onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal: 1. In hoeverre zijn Dordtenaren bekend met het gemeentelijke hondenbeleid? 2. Hoe beoordelen Dordtenaren (de uitvoering van) het hondenbeleid? Wat vindt men van de communicatie en de handhaving ervan? 3. In hoeverre ervaren Dordtenaren overlast van honden? Op welke plekken? En wat zijn de oorzaken hiervan? 4. Hoe beoordeelt men de voorzieningen voor honden? Wat vindt men van het beheer en onderhoud ervan? 5. Welke suggesties geeft men voor veranderingen in het hondenbeleid? 6. In hoeverre maken hondenbezitters gebruik van voorzieningen voor honden? 1 Bron: website gemeente Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 9

10 1.3 Opzet We maken in het onderzoek een onderscheid tussen twee doelgroepen: Dordtse hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Voor beide doelgroepen hebben we dezelfde onderzoeksmethode gehanteerd: het Omnibusonderzoek. Methode en steekproef Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij gebruik gemaakt van enquêtering via een combinatie van internet en schriftelijk. Het vragenblok Hondenvoorzieningen heeft meegelopen in ons Omnibusonderzoek van maart 2010, waarin een aselecte steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorging- en verpleeghuizen uitgezonderd) is benaderd. Dit onderzoek is daarmee geschikt om gegevens te genereren op wijkniveau. Om de resultaten van deze (gedeeltelijke) herhalingsmeting te kunnen vergelijken met de vorige metingen uit 2003, zijn gedeeltelijk dezelfde vragen gesteld (bijlage 3). Aangezien er een aantal aanpassingen in de vragenlijst aangebracht zijn, is een echte één-op-één vergelijking niet altijd mogelijk. Veldwerk Wij hebben een brief naar alle personen gestuurd met het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen door op internet de vragenlijst in te vullen. Zij konden inloggen in de vragenlijst met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord die in de brief vermeld staat. Op verzoek hebben we een schriftelijke vragenlijst opgestuurd. We hebben twee maal gerappelleerd en er zijn enquêteurs ingezet in de wijken waar de respons achter bleef. De respons van het onderzoek bedraagt 39% (bijlage 1). Analyse De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd voor Dordrecht als geheel en apart voor hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Hondenoverlast en de tevredenheid over hondenvoorzieningen presenteren we ook op gebiedsniveau (Dordrecht Centrum, Oost en West 2 ). Vanwege het beperkte aantal hondenbezitters maken we op gebiedsniveau geen vergelijking tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we allereerst in op hondenoverlast. Andere onderwerpen die in het hoofdstuk aan bod komen, zijn (de waardering voor) hondenvoorzieningen, het aanspreken van hondenbezitters en het melden van overlast. Het hondenbeleid van de gemeente Dordrecht staat centraal in hoofdstuk 3. Hoe groot is de bekendheid met dit beleid en hondenbelasting? Wat vindt men van de voorlichting door de gemeente? En hoe beoordeelt men de handhaving van het beleid? In hoofdstuk 4 zoomen we ten slotte in op hondenbezitters. Van welke voorzieningen maken zij gebruik? En hoeveel hondenbezitters zijn wel eens aangesproken of bekeurd door een toezichthouder van de gemeente? Voorafgaand aan deze inleiding vindt u een apart leesbare samenvatting met daarin beknopt de belangrijkste resultaten weergegeven. 2 Dordrecht Centrum: Binnenstad, Noordflank, Reeland, Staart. West: Oud- en Nieuw-Krispijn, Crabbehof, Wielwijk. Oost: Sterrenburg, Stadspolders, Dubbeldam. 10 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

11 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 11

12 12 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

13 2 Hondenoverlast Een derde van de Dordtenaren heeft vaak last van hondenpoep op straat. Waardoor wordt deze overlast volgens hen veroorzaakt? En is de mate van overlast het afgelopen jaar veranderd? Andere onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn: de (waardering van) hondenvoorzieningen, het aanspreken van hondenbezitters en het melden van overlast. 2.1 Mate van (over)last Een derde van de Dordtse bevolking zegt in de buurt vaak last te hebben van hondenpoep op straat. Nog eens vier op de tien Dordtenaren hebben af en toe last van hondenpoep (figuur 2.1). Figuur 2.1 Mate van last hondenpoep vaak af en toe (bijna) nooit 27% 33% 40% Hondenbezitters ervaren minder vaak last van hondenpoep op straat dan niethondenbezitters. In 2003 was dit ook al het geval (tabel 2.1). De meeste last van hondenpoep op straat wordt ervaren door bewoners van het Centrum en Dordt-West. Vier op de tien bewoners hebben daar vaak last van hondenpoep. Van de Dordtenaren die in Dordt-Oost wonen, geeft een kwart aan vaak last te hebben 3. Tabel 2.1 Mate van last hondenpoep (%) vaak af en toe (bijna) nooit hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde 3 Het aandeel hondenbezitters verschilt niet per gebied. Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 13

14 Volgens drie op de tien Dordtenaren is de mate van overlast van hondenpoep in de buurt het afgelopen jaar veranderd: 17% zegt meer overlast te ervaren, 11% ervaart minder overlast dan een jaar geleden. De helft van de Dordtse bevolking zegt evenveel overlast van hondenpoep te ervaren (figuur 2.2). Figuur 2.2 Mate van overlast hondenpoep veranderd meer 18% 17% minder 11% evenveel er is/was geen overlast 54% Toelichting: weet niet/geen mening bedraagt 20% Voor alle gebieden geldt dat meer bewoners vinden dat er meer overlast van hondenpoep is dan minder. Het enige verschil is dat de bewoners van Dordt- West vaker dan gemiddeld aangeven dat zij vergeleken met een jaar geleden minder overlast van hondenpoep op straat ervaren. De bewoners van Dordt- Oost geven juist vaker aan dat er geen overlast was en nu nog steeds niet is (tabel 2.2). Vergeleken met 2003 wordt de optie er is/was geen overlast door niet-hondenbezitters minder vaak genoemd. Tabel 2.2 Mate van overlast hondenpoep veranderd (%) meer minder evenveel er is/was geen overlast hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief af van het gemiddelde. Onderstreepte waarden wijken significant af van 2003 Volgens een kwart van de Dordtenaren die wel eens last van hondenpoep hebben op straat, wordt deze overlast (mede) veroorzaakt doordat er te weinig hondenvoorzieningen in de buurt zijn (figuur 2.3). Ruim vier op de tien (45%) zeggen dat dit niet de oorzaak is en drie op de tien hebben geen mening of weten het niet. Hondenbezitters geven minder vaak aan dat de overlast van hondenpoep die zij in de buurt ervaren wordt veroorzaakt door te weinig hondenvoorzieningen. Niet-hondenbezitters stellen zich ten aanzien van deze vraag vaker neutraal op. Vergeleken met het Dordtse gemiddelde antwoorden bewoners in Dordt-Oost vaker dat de overlast niet veroorzaakt wordt door te weinig voorzieningen in hun buurt. 14 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

15 Figuur 2.3 Overlast hondenpoep door te weinig voorzieningen 100% 80% 15% 33% 32% 33% 28% 31% 60% 40% 60% 44% 41% 40% 52% 45% wn/gm nee ja 20% 25% 24% 27% 27% 20% 24% 0% hond geen hond Centrum West Oost totaal Toelichting: % van Dordtenaren die wel eens overlast van hondenpoep ervaren. We hebben Dordtenaren vier stellingen voorgelegd over hondenoverlast (figuur 2.4). Het aandeel dat over (één van deze) vier stellingen geen mening heeft of het antwoord niet weet, varieert van 14% tot 46%. Van degenen die wel een mening hebben, zegt drie kwart dat hondenbezitters de poep van hun hond op straat vaak niet opruimen. Ook geven drie op de tien aan dat er nog steeds hondenpoep op kinderspeelplaatsen voor komt. Vier op de tien zijn het hiermee oneens. Vier op de tien Dordtenaren geven aan dat de honden in hun buurt vaak niet zijn aangelijnd. Een derde zegt dat de honden in de meeste gevallen wel zijn aangelijnd. Ook over het opruimbeleid van de gemeente zijn de meningen verdeeld. Wat meer mensen zijn van mening dat de gemeente hondenpoep slecht opruimt dan goed opruimt: 32% versus 25%. Figuur 2.4 Stellingen over hondenoverlast hondenbezitters ruimen de hondenpoep op straat vaak niet op 73% 15% 12% op kinderspeelplaatsen komt hondenpoep bijna niet meer voor* 41% 30% 29% honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd 40% 25% 35% de gemeente ruimt hondenpoep goed op** 25% 43% 32% * weet niet/geen mening bedraagt 46% ** weet niet/geen mening bedraagt 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Vergeleken met Dordtenaren zonder hond zijn Dordtenaren met hond vaker van mening dat zij (de hondenbezitters) de hondenpoep op straat vaak wel opruimen, hondenpoep op kinderspeelplaatsen bijna niet meer voor komt en dat de gemeente hondenpoep slecht opruimt. Desondanks vindt nog altijd twee derde van de hondenbezitters dat hondenbezitters de poep van hun hond vaak Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 15

16 niet opruimen (tabel 2.3). De bewoners van Dordt-West geven vaker aan dat hondenbezitters de hondenpoep op straat vaak niet opruimen. Welke ontwikkelingen zien we in de periode ? In 2003 waren zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters het vaker oneens met de stelling dat er minder hondenpoep op kinderspeelplaatsen voorkomt. Nu zijn juist wat meer mensen het eens dan oneens. Daarnaast waren hondenbezitters het in 2003 vaker eens dan oneens met de stelling dat honden in hun buurt vaak niet aangelijnd zijn. Samenvattend kunnen we stellen dat (volgens hondenbezitters) honden vaker zijn aangelijnd en hondenpoep minder vaak voorkomt op kinderspeelplaatsen dan zeven jaar geleden. Tabel 2.3 Stellingen over hondenoverlast (%) (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens hondenbezit hondenbezitters ruimen de hondenpoep op straat vaak niet op hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal op kinderspeelplaatsen komt hondenpoep bijna niet meer voor hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal hondenbezit honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal de gemeente ruimt hondenpoep goed op hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde 16 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

17 2.2 Hondenvoorzieningen In deze paragraaf gaan we in op hondenvoorzieningen. Hoeveel Dordtenaren zijn bekend met hondenvoorzieningen in de naaste omgeving? Ervaart men overlast van deze voorziening? En hoe beoordeelt men de voorziening? Van de Dordtse hondenbezitters zeggen acht op de tien te weten dat er een honden(uitlaat)voorziening in hun naaste omgeving is. Onder niet-hondenbezitters is dit aandeel logischerwijze lager (47%). Eén op de tien Dordtenaren die een honden(uitlaat)voorziening in hun naaste omgeving hebben, ervaart hier overlast van. Ook hier is er een duidelijk verschil tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Van de hondenbezitters zegt 4% overlast te ervaren van de honden(uitlaat)voorziening in hun buurt, onder Dordtenaren zonder hond bedraagt dit 11% (figuur 2.5). In 2003 was dit verschil ook aanwezig, maar was het percentage dat overlast ervaarde van de honden(uitlaat)voorziening in de naaste omgeving voor beide groepen veel groter. Figuur 2.5 Overlast van honden(uilaat)voorziening in de naaste omgeving hond 4% geen hond 11% Centrum West 10% 12% Oost 8% totaal 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Toelichting: % van Dordtenaren die een hondenuitlaatvoorziening in hun naaste omgeving hebben Waarvan ervaart men de meeste overlast? De meeste Dordtenaren (92x) geven aan dat zij overlast ervaren van hondenpoep op het trottoir of in hun eigen tuin, dat door de hondenbezitters niet wordt opgeruimd. Ook zijn er Dordtenaren (37x) die aangeven dat honden wel op de juiste plaats hun behoefte doen, maar dat ook daar de hondenpoep zich opstapelt en niet wordt opgeruimd. Al het groen wordt tegenwoordig gezien als uitlaatplaats. Andere vormen van overlast die door vijf of meer personen worden genoemd, zijn: kinderen kunnen niet meer vrij spelen (20x); stank (17x); honden zijn niet aangelijnd (15x); slecht onderhoud/schoonmaak door gemeente (5x). Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 17

18 Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat een derde van de Dordtenaren vindt dat de gemeente hondenpoep niet goed opruimt. Ook over het onderhoud van de honden(uitlaat)voorzieningen is men niet erg positief: één op de vijf is van mening dat de gemeente de voorzieningen slecht onderhoud (figuur 2.6). Over het aantal uitlaatvoorzieningen in de buurt zijn de meningen wat meer verdeeld. Volgens een derde van de Dordtse bevolking zijn er te weinig uitlaatvoorzieningen in de buurt. Ruim een derde zegt dat er wel voldoende voorzieningen zijn om honden uit te laten. Overigens geldt ook voor deze twee stellingen dat een groot aandeel van de mensen geen mening heeft of het niet weet. Figuur 2.6 Stellingen over honden(uitlaat)voorzieningen er zijn te weinig uitlaatvoorzieningen in de buurt* 32% 30% 37% de gemeente onderhoudt honden(uitlaat)voorzieningen slecht** 19% 53% 28% * weet niet/geen mening bedraagt 31% ** weet niet/geen mening bedraagt 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens We zien geen verschillen tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters, maar wel naar gebied (tabel 2.4). De bewoners in Dordt-West vinden vaker dat er te weinig uitlaatvoorzieningen in hun buurt zijn, terwijl bewoners in Dordt-Oost juist vaker aangeven dat er voldoende uitlaatvoorzieningen zijn. Over het onderhoud van de honden(uitlaat)voorzieningen verschillen de meningen niet. Tabel 2.4 Stellingen over honden(uitlaat)voorzieningen (%) (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens hondenbezit er zijn te weinig uitlaatvoorzieningen in de buurt hond geen hond wijk Centrum West Oost totaal de gemeente onderhoudt honden(uitlaat)voorzieningen slecht hondenbezit hond geen hond wijk Centrum West Oost totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde 18 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

19 We hebben Dordtenaren gevraagd een rapportcijfer te geven voor de honden- (uitlaat)voorzieningen in hun buurt en de mate waarin deze worden schoongehouden. In figuur 2.7 zien we dat de uitlaatvoorzieningen gemiddeld een 5,8 krijgen en het schoonhouden ervan een 5,7. Vier op de tien Dordtenaren geven voor beide een onvoldoende. Figuur 2.7 Rapportcijfers voor honden(uitlaat)voorzieningen de honden(uitlaat)voorzieningen* 5,8 het schoonhouden van de honden(uitlaat)voorzieningen** 5, * geen antwoord bedraagt 20% ** geen antwoord bedraagt 24% De bewoners in Dordt-West zijn minder te spreken over zowel de honden(uitlaat)voorzieningen als de mate waarin deze worden schoongehouden. Ook de bewoners in het Centrum geven een lager gemiddeld rapportcijfer voor de (uitlaat)voorzieningen in hun buurt dan gemiddeld in Dordrecht. We zien geen verschil tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Tabel 2.5 Rapportcijfers voor honden(uitlaat)voorzieningen (uitlaat)voorzieningen schoonhouden (uitlaat)voorzieningen gemiddelde onvoldoende gemiddelde onvoldoende hondenbezit a hond 5,7 39 5,5 46 geen hond 5,7 38 5,7 40 gebied b Centrum 5,6 43 5,6 43 West 5,6 44 5,5 45 Oost 5,9 32 5,8 38 totaal 5,8 38 5,7 41 a geen antwoord varieert van 4% tot 22% b geen antwoord varieert van 19% tot 24% Toelichting: onvoldoende betreft % Dordtenaren dat een rapportcijfer van 5 of lager geeft. Vetgedrukte waarden wijken significant negatief af van het gemiddelde 2.3 Aanspreken en meldingen Een kwart van de Dordtse bevolking heeft wel eens een hondenbezitter aangesproken. De bewoners in het Centrum doen dit vaker dan gemiddeld (33%, figuur 2.8). Daarnaast heeft 5% van de Dordtenaren wel eens een melding gedaan bij de gemeente over hondenoverlast (tabel 2.6). Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 19

20 Tabel 2.6 Wel eens een melding gedaan bij gemeente (%) hondenbezit hond 11 8 geen hond 5 5 gebied Centrum 5 West 4 Oost 6 totaal 5 Figuur 2.8 Wel eens hondenbezitters aangesproken 100% 80% 60% 69% 74% 68% 77% 75% 73% nee ja 40% 20% 31% 27% 33% 23% 25% 27% 0% hond geen hond Centrum West Oost totaal Waar gingen de meldingen van hondenoverlast precies over? Acht op de tien melders hadden een klacht over het gedrag van hondenbezitters, zoals het niet opruimen van hondenpoep en het feit dat zij hun hond niet aanlijnen. Eén op de tien heeft wel eens een melding gedaan over het schoonmaken van honden(uilaat)voorzieningen en 5% van vandalisme bij (uitlaat)voorzieningen (tabel 2.7). Dordtse hondenbezitters die bij de gemeente wel eens een melding van overlast hebben gedaan, deden dit veel vaker over vandalisme bij voorzieningen dan niet-hondenbezitters. Hondenbezitters merken vandalisme waarschijnlijk eerder op, omdat zij gebruik maken van deze voorzieningen. Tabel 2.7 Melding gedaan van (%) schoonmaken gedrag vandalisme anders hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal Toelichting: % van Dordtenaren die wel eens een melding bij de gemeente hebben gedaan over hondenoverlast. Meerdere antwoorden waren mogelijk. Vetgedrukte waarden wijken significant positief af van het gemiddelde. 20 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

21 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 21

22 22 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

23 3 Hondenbeleid In dit hoofdstuk staat het hondenbeleid van de gemeente Dordrecht centraal. Hoe groot is de bekendheid met dit beleid? Hoeveel Dordtenaren weten waar de hondenbelasting voor gebruikt wordt? En wat vindt men van de voorlichting over en de handhaving van het beleid door de gemeente? 3.1 Bekendheid Negen op de tien Dordtenaren zijn goed op de hoogte van het Dordtse hondenbeleid en weten dat hondenbezitters de hondenpoep van hun hond buiten de losloopterreinen en hondentoiletten direct zelf moeten opruimen, dat honden aangelijnd moeten zijn en dat kinderspeelplekken verboden zijn voor honden. Met het opruimbeleid van de gemeente zijn aanzienlijk minder Dordtenaren bekend: 15% weet dat de gemeente drie keer per week de hondenpoep in hondentoiletten opruimt (tabel 3.1). We zien bijna geen verschillen tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Het enige verschil is dat Dordtenaren met een hond vaker op de hoogte zijn van de regel dat kinderspeelplekken verboden zijn voor honden. De bekendheid met het hondenbeleid is onder niet-hondenbezitters nog verder (deels) toegenomen ten opzichte van Tabel 3.1 Bekend met hondenbeleid (%) hond geen hond totaal weet u dat hondenbezitters de hondenpoep van hun hond buiten de losloopterreinen en hondentoiletten direct zelf moet opruimen honden aangelijnd moeten zijn (met uitzondering van losloopterreinen, hondentoiletten en hondenspeelveldjes) kinderspeelplekken verboden zijn voor honden de gemeente drie keer per week de hondenpoep in hondentoiletten opruimt Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Onderstreepte waarden wijken significant af van Hondenbelasting De grote meerderheid van de Dordtenaren, zeven op de tien, weet niet waarvoor de hondenbelasting gebruikt wordt die hondenbezitters betalen voor hun hond. Een kwart zegt ongeveer te weten waarvoor de belasting gebruikt wordt, 6% weet het wel helemaal (figuur 3.1). Figuur 3.1 Bekend met gebruik hondenbelasting 6% helemaal 25% een beetje niet 69% Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 23

24 Logischerwijze is er een duidelijk verschil tussen hondenbezitters en niethondenbezitters in de mate waarin zij op de hoogte zijn van het gebruik van de hondenbelasting door de gemeente (tabel 3.2). Toch weet nog altijd de helft van de hondenbezitters niet waar de belasting voor gebruikt wordt. Tabel 3.2 Bekend met gebruik hondenbelasting (%) helemaal een beetje niet hond geen hond totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde Volgens drie kwart van de Dordtenaren die (enigszins) op de hoogte zijn van het gebruik van de hondenbelasting gebruikt de gemeente de belasting voor het onderhoud van uitlaatplekken. Daarnaast weet de helft dat de gemeente van het belastinggeld hondenpoep opruimt en zeggen ruim vier op de tien te weten dat de gemeente het geld inzet om het eigen beleid te handhaven. Een kwart weet (ook) dat de gemeente de hondenbelasting gebruikt voor de voorlichting van regels. We zien in tabel 3.3 geen verschillen tussen Dordtenaren met hond en degenen zonder hond. Tabel 3.3 Gebruik hondenbelasting (%) onderhoud uitlaatplekken opruimen hondenpoep voorlichting regels handhaving beleid anders hond geen hond totaal Toelichting: % van Dordtenaren die bekend zijn met hondenbelasting 3.3 Voorlichting Een kwart van de Dordtenaren vindt dat de gemeente onvoldoende voorlichting geeft over het hondenbeleid van de gemeente. Daarentegen zijn twee op de tien van mening dat de gemeente wel voldoende voorlichting geeft. Verreweg de meeste Dordtenaren (59%) hebben geen mening of weten het niet. Onder niethondenbezitters is dit aandeel vanzelfsprekend nog groter dan onder hondenbezitters (figuur 3.2). Figuur 3.2 Geeft de gemeente Dordrecht voldoende voorlichting? 100% 80% 34% 63% 57% 55% 62% 59% wn/gm 60% nee 31% ja 40% 20% 0% 34% hond 22% 25% 25% 21% 23% 16% 18% 21% 17% 18% geen hond Centrum West Oost totaal 24 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

25 Wat is er onduidelijk aan het Dordtse hondenbeleid? Het meest gegeven antwoord is dat niet zozeer het hondenbeleid onduidelijk is, maar vooral de handhaving van het beleid (97x). De meesten vinden dat de gemeente hondenbezitters te weinig controleert en te weinig sancties oplegt of dat dit onzichtbaar is voor de gewone burger. Daarnaast geven 40 mensen aan dat het hondenbeleid wel onduidelijk moet zijn voor hondenbezitters, omdat deze zich niet houden aan de regels. Dat de gemeente meer algemene en toegankelijke informatie over het hondenbeleid moet verschaffen (bijvoorbeeld in huis-aanhuis-bladen of op de website van de gemeente Dordrecht) noemen 38 mensen, zodat ook niet-hondenbezitters op de hoogte zijn van het beleid. Andere onduidelijkheden zijn: officiële hondenvoorzieningen: bebording en aanduidingpaaltjes (46x); de uitvoering van het beleid, zoals onderhoud (21x); bekeuringen: wat mag wel, wat mag niet? (19x); waar wordt hondenbelasting voor gebruikt? (15x); waarom zijn er zo weinig voorzieningen, zoals afvalbakken? (11x); waarom geen dierenbelasting in plaats van hondenbelasting (7x). In december 2009 is er in Dordrecht eenmalig een hondenkrant verspreid onder hondenbezitters. Dit is ook gemeld in de Stem van Dordt. Van alle Dordtse hondenbezitters is ruim een derde op de hoogte van deze krant, waarvan de grote meerderheid de krant ook gelezen heeft (figuur 3.3). Onder niet-hondenbezitters is de bekendheid met de krant minimaal, namelijk 4%. Figuur 3.3 Bekendheid hondenkrant gelezen niet gelezen niet bekend 63% 34% Toelichting: % van hondenbezitters De helft van de Dordtse bevolking geeft een onvoldoende voor de voorlichting van de gemeente over het hondenbeleid. Het gemiddelde rapportcijfer ligt op een 5,3 (figuur 3.4). Voor de aanduidingen door middel van hondenpaaltjes geven Dordtenaren een wat hoger rapportcijfer: gemiddeld een 5,9. Hiervoor geeft ruim een derde een rapportcijfer van 5 of lager. Figuur 3.4 Rapportcijfers voor voorlichting de voorlichting over het hondenbeleid* 5,3 de aanduidingen d.m.v. hondenpaaltjes** 5, * geen antwoord bedraagt 23% ** geen antwoord bedraagt 20% Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 25

26 In tabel 3.4 geven we het onderscheid weer tussen hondenbezitters en niethondenbezitters en tussen de drie gebieden. Het enige verschil zien we voor Dordt-West, waar de bewoners een lager gemiddeld rapportcijfer geven voor de aanduidingen door middel van hondenpaaltjes dan gemiddeld in Dordrecht. Tabel 3.4 Rapportcijfers voor voorlichting hondenpaaltjes voorlichting gemiddelde onvoldoende gemiddelde onvoldoende hondenbezit a hond 5,8 40 5,2 52 geen hond 5,9 36 5,3 52 gebied b Centrum 5,8 38 5,2 54 West 5,6 41 5,2 53 Oost 6,0 33 5,3 49 totaal 5,9 36 5,3 52 a geen antwoord varieert van 5% tot 21% b geen antwoord varieert van 20% tot 24% Toelichting: onvoldoende betreft % Dordtenaren dat een rapportcijfer van 5 of lager geeft. Vetgedrukte waarden wijken significant negatief af van het gemiddelde 3.4 Handhaving Handhaving van beleid is belangrijk. We hebben de Dordtse bevolking gevraagd wat zij vinden van het handhavingsbeleid van de gemeente. Vier op de tien Dordtenaren hebben hierover geen mening of weten het niet. Van alle andere Dordtenaren zijn zes op de tien van mening dat de gemeente te weinig optreedt wanneer hondenbezitters regels overtreden. Eén op de tien (13%) is het (zeer) oneens met de stelling en vindt dat de gemeente wel voldoende optreedt tegen hondenbezitters die de regels overtreden. Drie op de tien stellen zich neutraal op (figuur 3.5). Figuur 3.5 Stellingen over handhaving de gemeente treedt te weinig op wanneer hondenbezitters regels overtreden 60% 28% 13% Toelichting: weet niet/geen mening bedraagt 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Dordtenaren zonder hond zijn duidelijk minder tevreden over het optreden van de gemeente bij het overtreden van hondenregels dan hondenbezitters zelf. Van de mensen zonder hond vindt twee derde dat de gemeente te weinig optreedt, onder hondenbezitters is dit een derde (tabel 3.5). 26 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

27 Tabel 3.5 Stellingen over handhaving (%) (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens de gemeente treedt te weinig op wanneer hondenbezitters regels overtreden hondenbezit hond geen hond gebied Centrum West Oost totaal Toelichting: vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde Maar liefst zes op de tien Dordtenaren geven een onvoldoende voor het toezicht van de gemeente Dordt op de naleving van hondenregels. Het gemiddelde komt hiermee ook uit op een onvoldoende: een 4,9 (figuur 3.6). Figuur 3.6 Rapportcijfers voor toezicht op naleving het toezicht op de naleving van hondenregels 4,9 Toelichting: geen antwoord bedraagt 21% Hondenbezitters geven een hoger gemiddeld rapportcijfer voor het toezicht op de naleving van hondenregels dan niet-hondenbezitters: respectievelijk een 5,4 en 4,7 (tabel 3.6). We zien geen verschil tussen de drie gebieden. Tabel 3.6 Rapportcijfers voor toezicht op naleving hondenbezit a toezicht op naleving gemiddelde onvoldoende hond 5,4 47 geen hond 4,7 60 gebied b Centrum 4,6 63 West 4,7 60 Oost 5,0 53 totaal 4,9 58 a geen antwoord varieert van 8% tot 18% b geen antwoord varieert van 19% tot 22% Toelichting: onvoldoende betreft % Dordtenaren dat een rapportcijfer van 5 of lager geeft. Vetgedrukte waarden wijken significant positief af van het gemiddelde Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 27

28 28 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

29 4 Hondenbezit In dit hoofdstuk zoomen we in op hondenbezitters. Van welke hondenuitlaatvoorziening maken zij het meest gebruik? Wat zijn redenen om bepaalde voorzieningen niet te gebruiken? En hoe tevreden is men over de afvalbakken om hondenpoep weg te gooien? Ook gaan we kort in op de handhaving van de gemeente Dordrecht. Hoeveel hondenbezitters zijn wel eens aangesproken of bekeurd door een toezichthouder van de gemeente? Vanwege het beperkte aantal hondenbezitters in onze onderzoeksgroep, komen kleine ontwikkelingen ten opzichte van 2003 niet altijd naar voren op basis van statistische significantietoetsen. 4.1 Gebruik voorzieningen Hondenbezitters maken het meeste gebruik van losloopterreinen. Drie kwart van de hondenbezitters laat hier zijn of haar hond(en) minimaal één keer per dag uit. Het gebruik van de andere twee voorzieningen - (honden)speelvelden en hondentoiletten - is aanzienlijk minder. Slechts een kwart van de hondenbezitters maakt dagelijks van deze voorzieningen gebruik (figuur 4.1). Ruim één op de tien hondenbezitters (13%) maakt van alle drie genoemde voorzieningen geen gebruik. Figuur 4.1 Frequentie van uitlaten losloopterrein (honden)speelveld hondentoilet 17% 25% 23% > 1 keer p.d. 1 keer p.d. 5% 1-2 p.w. 8% 1-2 keer p.m. (bijna) nooit 68% 49% 10% 68% 4% 15% Toelichting: weet niet/geen mening bedraagt 26% voor hondentoilet en (honden)speelveld Ten opzichte van 2003 is (de frequentie van) het gebruik van de drie hondenvoorzieningen onder hondenbezitters ongewijzigd gebleven (tabel 4.1). Tabel 4.1 Frequentie van uitlaten (%) losloopterrein (honden)speelveld hondentoilet > 1 keer per dag keer per dag keer per week keer per maand (bijna) nooit Aan de hondenbezitters die weinig of geen gebruik maken van een bepaalde voorziening hebben we de vraag gesteld wat hiervoor de reden(en) is/zijn. Net als in 2003 is voor alle drie de voorzieningen de meest genoemde reden dat Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 29

30 deze voorzieningen op te grote loopafstand zijn of te weinig/helemaal niet in de wijk voorkomen. Voor hondentoiletten worden daarnaast de redenen mijn hond poept niet op het soort ondergrond (18%) en de voorziening is te vies (13%) door ruim één op de tien niet-gebruikers genoemd. Dat de voorziening niet goed is verlicht, wordt juist wat vaker genoemd voor losloopterreinen (figuur 4.2). Vergeleken met 2003 wordt de reden dat de voorziening te vies is minder vaak genoemd voor hondentoiletten. Dat de loopafstand te groot is, wordt voor losloopterreinen minder vaak genoemd als reden om deze voorziening weinig tot niet te gebruiken. Andere redenen die worden genoemd, zijn: hond doet zijn behoefte al elders (27x); onduidelijke of het ontbreken van aanduidingsborden (16x); onveilig (8x); honden vechten bij elkaar bij de voorziening (6x). Figuur 4.2 Reden om bepaalde voorziening niet of weinig te gebruiken loopafstand is te groot 17% 28% 30% hond poept niet op soort ondergrond 7% 18% 5% voorziening is te vies 13% 6% 6% (honden)speelveld hondentoilet losloopterrein voorziening is niet goed verlicht 2% 2% 9% anders 24% 20% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting: % van hondenbezitters die weinig of geen gebruik maken van bepaalde voorziening Aan welke voorziening geven Dordtse hondenbezitters de voorkeur? In figuur 4.3 zien we dat verreweg de meeste hondenbezitters (twee derde) de voorkeur hebben voor een losloopterrein, op grote afstand gevolgd door een uitlaatstrook (29%), een (honden)speelveld (17%) en een hondentoilet (6%). Bij de optie anders worden nog genoemd: een park (5x) en nabijgelegen groen, eventueel met hek (4x). 30 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

31 Figuur 4.3 Voorkeur voor voorziening losloopterrein 66% uitlaatstrook 29% (honden)speelveld 17% hondentoilet 6% anders 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting: hondenbezitters mochten hierbij één antwoord aankruisen. Toch tellen de percentages op tot meer dan 100%, omdat niet iedereen zich hieraan gehouden heeft. De tevredenheid met de afvalbakken om hondenpoep weg te gooien, hebben we weergegeven in figuur 4.4. Voor alle drie de aspecten (aantal, plaatsing en leging) geldt dat het aandeel hondenbezitters dat geen mening heeft of het niet weet, redelijk groot is en varieert van 27% tot 50%. Van alle drie de aspecten zijn hondenbezitters het meest tevreden over de leging van de afvalbakken. Wat meer mensen zijn hierover (zeer) tevreden dan (zeer) ontevreden: 41% versus 32%. Voor het aantal en de plaatsing van de afvalbakken geldt juist het tegenovergestelde. Voor beide aspecten geldt dat een derde van de Dordtse hondenbezitters (zeer) tevreden is en de helft (zeer) ontevreden. Figuur 4.4 Tevredenheid met afvalbakken leging* 41% 27% 32% plaatsing** 32% 17% 51% aantal*** 32% 19% 49% * 0% 20% 40% 60% 80% 100% weet niet/geen mening bedraagt 50% ** weet niet/geen mening bedraagt 34% *** weet niet/geen mening bedraagt 27% (erg) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (erg) ontevreden 4.2 Handhaving In hoofdstuk 3 zagen we dat zes op de tien Dordtenaren van mening zijn dat de gemeente te weinig optreedt wanneer hondenbezitters regels overtreden. Maar hoe is de praktijk? Hoeveel Dordtse hondenbezitters zijn het afgelopen jaar wel eens aangesproken door een toezichthouder van de gemeente? En hoeveel hondenbezitters zijn daadwerkelijk ook bekeurd? Vergeleken met de vorige meting in 2003 zien we een behoorlijke toename van het aandeel hondenbezitters dat het afgelopen jaar is aangesproken door een toezichthouder van de gemeente: van 2% naar 14%. Het aandeel dat het afgelopen jaar bekeurd is, bedraagt 4% (figuur 4.5). Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 31

32 Figuur 4.5 Wel eens aangesproken/bekeurd in afgelopen jaar wel eens aangesproken wel eens bekeurd 4% 14% % 10% 20% 30% 40% 50% 32 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

33 Bijlagen Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 33

34 34 Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

35 Bijlage 1 Methodologische verantwoording Respons Het vragenblok Hondenvoorzieningen heeft meegelopen in het OCD-Omnibus(wijk)onderzoek van het voorjaar De afdeling Burgerzaken van de gemeente Dordrecht heeft per wijk uit het bevolkingsbestand een aselecte steekproef getrokken van in totaal personen uit alle inwoners van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen uitgezonderd). Deze Dordtenaren hebben van ons in maart 2010 schriftelijk het verzoek gekregen de vragenlijst op internet in te vullen, met de mogelijkheid om de schriftelijke vragenlijst bij ons op te vragen. Om de respons te bevorderen, hebben we tweemaal gerappelleerd; de eerste keer met een herinneringskaart, de tweede keer met een volledig pakket (brief, schriftelijke vragenlijst en retourenvelop). Ook zijn er enquêteurs ingezet in wijken waar de respons achter bleef. Uiteindelijk hebben we ingevulde vragenlijsten binnen gekregen; een respons van 39% (tabel 1). De respons is herwogen naar wijk en leeftijd, waardoor de resultaten representatief zijn voor alle Dordtenaren van 18 jaar en ouder. Tabel 1 wijk Responsoverzicht naar wijk verstuurde enquêtes (aantal) respons (aantal) respons (%) Oud-Krispijn Nieuw-Krispijn Wielwijk Crabbehof/Zuidhoven Binnenstad Noordflank Het Reeland Staart Sterrenburg Dubbeldam Stadspolders totaal Toelichting: het aantal verstuurde enquêtes is gecorrigeerd op basis van enquêtes die we retour afzender krijgen. We hebben meer bruto vragenlijsten uitgezet in die wijken, waar we denken dat de respons tegenvalt. Dit om toch aan ongeveer 125 bewoners per wijk te komen. Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een bepaalde marge afwijken van het percentage dat wij gemeten hebben. Deze marges noemen we statistische betrouwbaarheidsmarges. Wij gebruiken een betrouwbaarheidsmarge van 95%. De betekenis hiervan is, dat wanneer we de meting zouden herhalen, we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de werkelijke waarde zich binnen de betrouwbaarheidsmarge zal bevinden. Een betrouwbaarheidsmarge (dus: de onnauwkeurigheid) is kleiner naarmate de steekproef groter is, maar verschilt ook met het gemeten percentage: percentages van rond de 50% hebben absoluut gezien de grootste onnauwkeurigheid. Hoe verder het percentage van de 50% af zit, hoe kleiner de onnauwkeurigheid. Tabel 2 geeft voor in steekproeven of delen daarvan gemeten percentages de betrouwbaarheidsmarges voor een meting van 50% en ter illustratie ook voor een meting van 10% of 90%. Aan het Omnibus(wijk)onderzoek hebben in totaal respondenten deelgenomen. Wanneer 50% van hen zegt een (erg) tevreden te zijn over het openbaar groen in de stad, moet dit gelezen worden als 47% à 53%. Tabel 2 De 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages bij een respons van: is 10% eigenlijk: is 50% eigenlijk: is 90% eigenlijk: hondenbezitters 10% ± 4% 50% ± 7% 90% ± 4% gebieden 10% ± 3% 50% ± 4% 90% ± 3% niet-hondenbezitters 10% ± 3% 50% ± 4% 90% ± 3% (totaal) 10% ± 2% 50% ± 3% 90% ± 2% Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht 35

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Tekst Foto Drukwerk Informatie gemeente

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Evaluatie pilot hondenbeleid. Kort Ambacht. Partner voor beleid

Evaluatie pilot hondenbeleid. Kort Ambacht. Partner voor beleid Evaluatie pilot hondenbeleid Kort Ambacht Partner voor beleid Evaluatie pilot hondenbeleid Kort Ambacht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. D.M. Verkade augustus

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid

Onderzoek Hondenbeleid Onderzoek Hondenbeleid Maart 2011 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding In april 2010 heeft de gemeenteraad van Schiedam een nieuw hondenbeleid

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Onderzoek Houten Hondenbeleid

Onderzoek Houten Hondenbeleid Onderzoek Houten Hondenbeleid September 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Dit onderzoek gaat in op het nieuwe hondenbeleid en de effecten hiervan in de gemeente Houten

Nadere informatie

Hondenbeleid in Oud-West

Hondenbeleid in Oud-West Hondenbeleid in Oud-West Van 5 maart tot en met 9 maart 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het hondenbeleid in Oud-West. Ook werden er enkele vragen gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Imago Nieuw Krispijn. Onderzoekcentrum Drechtsteden. drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk

Imago Nieuw Krispijn. Onderzoekcentrum Drechtsteden. drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk Imago Nieuw Krispijn Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.F. Oosterhof drs. J.M.A. Schalk april 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht, afdeling MO/GGW Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

De Sliedrechtse jeugd

De Sliedrechtse jeugd De Sliedrechtse jeugd En hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en sociale contacten De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuwe beleidsnota Jeugd. Ontwikkelingen zoals de decentralisatie jeugdzorg,

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. november Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Openbare ruimte Dordrecht

Openbare ruimte Dordrecht Openbare ruimte Dordrecht BEWONERSPANEL OVER PRIORITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Logo in Grijs: PA Rood: P Honden in Helmond De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering HONDEN IN HELMOND 2013 De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Onderzoek

Nadere informatie

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?

Speerpunten college. 1 Conclusies. Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Speerpunten college Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen? Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht

Bereik en waardering TV Dordrecht Bereik en waardering TV Dordrecht 4 e herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. F.W. Winterwerp augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

De mooiste dag van je leven?

De mooiste dag van je leven? De mooiste dag van je leven? KTO onder pasgetrouwde stellen in Zwijndrecht Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Ondertrouw 3. Huwelijksvoltrekking 4. Keuzes rondom de huwelijksvoltrekking 5. Extra

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex.

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex. Gemeente Zeist Colofon Uitgave Gemeente Zeist Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl januari 2008 Adressen Publiekshal Gemeente Zeist Slotlaan 20, Zeist-Centrum Wijkwinkel Noord Joh. Van Oldenbarneveltlaan

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Leerpark Dordrecht. 1 Conclusies. Het imago volgens regiobewoners

Leerpark Dordrecht. 1 Conclusies. Het imago volgens regiobewoners Leerpark Dordrecht Het imago volgens regiobewoners De gemeente Dordrecht is benieuwd hoe haar eigen inwoners en de inwoners van de andere vijf Drechtsteden gemeenten aankijken tegen het Leerpark Dordrecht.

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Heer Oudelands Ambacht

Heer Oudelands Ambacht Heer Oudelands Ambacht Monitoring Wijkprogramma s In de Wijkprogramma s 2010-2014 heeft de gemeente Zwijndrecht voor elke wijk aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden ter bevordering van de

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen Ruimte voor honden Ruimte voor honden Honden: voor de één een maatje en voor de ander een ergernis. Deze ergernis heeft vaak te maken met het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast laat niet iedereen

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Titel: Aanpassingen hondenvoorzieningen in Brouwhuis:

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Inhoudsopgave Alg. info honden Ontwikkelingen < 2007 Pilots Nieuw beleid Onderzoek gedrag hondenbezitters Klachten en meldingen

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht

Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Zondagopenstelling winkels Zwijndrecht Mening bewoners en ondernemers Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid Veel gestelde vragen over het hondenbeleid A. Vragen over hondenpoep 1. Moet ik de poep opruimen? Ja, op openbare plaatsen geldt een opruimplicht. Onder een openbare plaats wordt verstaan: een voor het

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004

BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 BEHOEFTEONDERZOEK KINDEROPVANG DORDRECHT 2004 Sociaal Geografisch Bureau Gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff dr. M.G. Weide juli 2004 Colofon Opdrachtgever: Tekst: Drukwerk: Informatie: Onderwijs en Welzijn

Nadere informatie