Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013"

Transcriptie

1 Herinventarisatie Linnerweerd 2012/2013 Landschapsvereniging De Kringloop Linne. Deze kleine kiemplant in de Linnerweerd kan ooit een grote Rode beuk worden. Zo ligt de kiem van onze vereniging ook in de Linnerweerd.

2 Verslag van een inventarisatie van de Linnerweerd, te Linne. Door John Hannen en Jan Hermans. De foto s zijn van Toos Bakker, John Hannen, Ans Homburg en Marianne Vos.

3 Inleiding. In 1980 werd door leden van onze vereniging in de Linnerweerd een inventarisatie naar de aanwezige natuurwaarden gedaan. De hieruit voortvloeiende gegevens zijn vervat in een boek. De toenmalige burgemeester van de, destijds nog zelfstandige, gemeente Linne begon zijn voorwoord met. De stroom van de Maas, soms smal soms breed, heeft in de loop van vele, vele jaren het Middenlimburgse land gevormd en getekend. Hierbij tekende hij op dat de uiterwaarden in Linne als een van de weinigen nog ongeschonden uit de strijd tegen de baggermolens waren gebleven. Hij sprak de hoop uit dat door toedoen van de uitgave van dit boek de naar grind hongerende bedrijven tot inzicht komen dat de uiterwaard in Linne niet mag worden aangetast. Tot heden ligt dit landschap er nog steeds hetzelfde bij met die uitzondering dat het waterschap ter plaatse de benedenloop van de Vlootbeek in de oorspronkelijke bedding heeft verlegd. Toch blijft het bestuur van Landschapsvereniging De Kringloop in samenhang met hun 40 jarig bestaan en de activiteiten die worden ontplooid in De lus van Linne benieuwd naar de huidige en zich opnieuw ontwikkelde natuurwaarden. Doordat al vele jaren mini-cursussen worden aangeboden aan de leden op velerlei gebieden van de natuur, ontstond het plan om de inventarisaties in de Linnerweerd door deze leden te laten doen. Ze konden hun opgedane kennis zodoende toetsen in dit mooie en afgeschermde gebied. Ze zien hierdoor welk een mooi landschap, de Linnerweerd nog steeds is. Bovendien zal de onderlinge band doordat ze allen verantwoordelijk zijn voor het slagen van dit onderzoek nog eens worden versterkt. John Hannen. Vistrap bij de stuw.

4 Aanleiding: In 1980 Landschapsvereniging de Kringloop de Linnerweerd inventariseerd De Linnerweerd, waarvan in 1981 het boek: DE LINNERWEERD beeld van een Midden- Limburgs uiterwaardenlandschap verschijnt. Het blijkt interessant om recente gegevens te vergelijken met de oude gegevens om een globaal inzicht te krijgen welke veranderingen er de laatste 30 jaar hebben plaatsgevonden. De her- inventarisatie heeft plaatsgevonden in Er is veel medewerking verkregen van leden om deze inventatisatie uit te voeren. Door verschillen in specialismen van de inventariseerders en soms ongunstige weersomstandigheden zijn een aantal groepen minder volledig geinventariseerd daardoor gaat de vergelijking soms een beetje mank. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door enerzijds water en anderzijds door de bebouwde kom van Linne.

5 Raadplegen- determineren- kijken- voelen en ruiken.

6 Gebiedsbeschrijving De Linnerweerd bevindt zich in de Centrale slenk of Roerslenk waarin de geologische afzettingen vaak diep zijn afgedekt. Hierin zijn tijdens het Pleistoceen grove en grindhoudende zanden afgezet die behoren tot de Formantie van Sterksel waarop nog tijdens het Mioceen jonge sedimenten op zijn afgezet. Vooral tijdens de glacialen heeft de Maas in deze afzettingen een diep dal geschuurd om vervolgens tijdens de ijstijden hierna weer grofzandig materiaal af te zetten. Deze afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Veghel. Door de steeds verder dalende temperaturen tijdens de Riss-ijstijd veranderde dit landschap tot een boomloze toendra. Hierop werd door verstuivingen fijn zand gelegd die behoren tot de Formatie van Eindhoven. Op het einde van deze ijstijd hebben zowel Maas als Roer zich enkele malen in hun eigen afzettingen ingesneden, waarbij rivierzanden en kleien in deze nieuwe dalen zijn afgezet welke behoren tot de Formatie van Kreftenheye. Ook ontstonden er in deze tijd door de insnijdingen verscheidene kleine terrasniveaus. De huidige dalen in de Maas en Roer zijn in het Holoceen ontstaan waarbij hier vaak meters dikke kleipakketten werden afgezet. Vooral de Maas was een breed vlechtende rivier die door het sterk meanderende karakter vaak afgesneden rivierarmen kreeg welke al of niet weer werden opgevuld. Deze zijn in de Linnerweerd goed te herkennen. Van hoog naar laag is hier het volgende relief te vinden: in het zuidoosten de dekzandgebieden die aansluiten aan het daarop volgend laagterras van de Maas en tenslotte de Maasuiterwaarden.

7 Het voorkomen van bepaalde plantensoorten is afhankelijk van de bodem. Deze bodem wordt gevormd in het buitenste deel van de aardkorst door invloeden van het klimaat, vegetatie, bodemflora en bodemfauna. Door de info van een door een professioneel instituut uitgegeven kaarten weten we dat hier poldervaaggronden, ooivaaggronden en bruine enkeerdgronden aanwezig zijn elk met hun specifieke eigenschappen. Door ditzelfde instituut wordt de geschiktheid aangegeven voor het gebruik hiervan door de boeren als weiland of akkerland of voor de fruittelers voor boomgaarden. Dit gebruik is heden ten dage nog goed in dit gebied te herkennen.

8 Inrichting Zoals hierboven al is aangegeven wordt het gebied veelal gebruikt voor akkerbouw, veeteelt of voor fruit, op enkele woningen, een kasteel en een herenhuis na. Tegen de steilrand aangedrukt lag nog een villa die tijdens de laatste oorlog is verwoest. De puinresten zijn blijven liggen en blijken van groot belang zijn voor de voor Midden- Limburgse begrippen zeer rijke molluskenfauna. Door de grote verscheidenheid aan bodmetypen en en het daarbij bebouwde grondgebruik is het niet vreemd dat de vegetatie in de Linnerweerd niet erg homogeen is. Hierddoor komt er een grote verscheidenheid aan plantensoorten in dit gebied voor. In de tabellen staan de vele soorten opgesomd op basis van aanwezigheid. Er kan helaas niets worden gezegd over de kwantiteit van de soorten. Beheer Behalve het Waterschap Roer en Overmaas, welke de dwars door het gebied stromende Vlootbeek en haar oevers beheert, heeft ook de Stichting Limburgs Landschap een aantal gronden in de Linnerweerd. Prachtige ingreep door Waterschap Roer en Overmaas enkele jaren terug om de uitmonding van de Vlootbeek weer te laten verlopen via de oude meander te laten afwateren die men weer heeft opgezocht.

9 Resultaten In een poging om de families enigszins bijelkaar te houden is deze opsomming op wetenschappelijke naamgeving alfabetisch gerangschikt. Planten. Nederlandse naam /2013 Wetenschappelijke naam Spaanse aak X Acer campestre Noorse esdoorn X Acer platanoides Gewone esdoorn X X Acer pseudoplatanus Duizendblad X X Achillea millefolium Wilde bertram X X Achillea ptarmica Kalmoes X X Acorus calamus Zevenblad X X Aegopodium podagraria Hondspeterselie X Aethusa cynapium Gewone agrimonie X Agrimonia eupatoria Gewoon struisgras X X Agrostis capillaris Hoog struisgras X Agrostis gigantea Fioringras X Agrostis stolonifera Kruipend zenegroen X Ajuga reptans Stokroos X Alcea rosea Grote waterweegbree X X Alisma plantago-aquatica Look-zonder-look X X Alliaria petiolata Kraailook X X Allium vineale Zwarte els X X Alnus glutinosa Rosse vossenstaart X Alopecurus aequalis Geknikte vossenstaart X Alopecurus geniculatus Duist X Alopecurus myosuroides Grote vossenstaart X X Alopecurus pratensis Papegaaienkruid X Amaranthus retroflexus

10 Amerikaans krentenboompje X Amelanchier lamarckii Rood guichelheil X X Anagallis arvensis subsp. arvensis Grote engelwortel X Angelica archangelica Gewone engelwortel X X Angelica sylvestris IJle dravik X Anisantha sterilis Gewoon reukgras X X Anthoxanthum odoratum Fluitenkruid X X Anthriscus sylvestris Grote windhalm X Apera spica-venti Kleine leeuwenklauw X Aphanes australis Zandraket X Arabidopsis thaliana Gewone klit X X Arctium minus Glanshaver X X Arrhenatherum elatius Absintalsem X Artemisia absinthium Bijvoet X X Artemisia vulgaris Gevlekte aronskelk X Arum maculatum Asperge X Asparagus officinalis subsp. officinalis Muurvaren X Asplenium ruta-muraria Uitstaande melde X X Atriplex patula Stinkende ballote X X Ballota nigra subsp. meridionalis Gewoon barbarakruid X X Barbarea vulgaris Madeliefje X X Bellis perennis Ruwe berk X X Betula pendula Knikkend tandzaad X Bidens cernua

11 Zwart tandzaad X Bidens frondosa Veerdelig tandzaad X Bidens tripartita Boskortsteel X Brachypodium sylvaticum Koolzaad X Brassica napus Zachte dravik X X Bromus hordeaceus Ijle Dravik X Bromus sterilis Heggenrank X X Bryonia dioica Zwanenbloem X Butomus umbellatus Gewoon sterrenkroos X X Callitriche platycarpa Haagwinde X Calystegia sepium Rapunzelklokje X Campanula rapunculus Grasklokje X Campanula rotundifolia Herderstasje X X Capsella bursa-pastoris Kleine veldkers X X Cardamine hirsuta Pinksterbloem X X Cardamine pratensis Kruldistel X X Carduus crispus Scherpe zegge X Carex acuta Moeraszegge X Carex acutiformis Ruige zegge X Carex hirta Pluimzegge X Carex paniculata Gewone bermzegge X Carex spicata Haagbeuk X X Carpinus betulus Tamme kastanje X X Castanea sativa Korenbloem X Centaurea cyanus Knoopkruid X X Centaurea jacea s.l. Akkerhoornbloem X X Cerastium arvense Gewone hoornbloem X X Cerastium fontanum subsp. vulgare Grof hoornblad X X Ceratophyllum demersum Kleine leeuwenbek X Chaenorhinum minus Dolle kervel X X Chaerophyllum temulum Wilgenroosje X Chamerion angustifolium Stinkende gouwe X X Chelidonium majus Melganzenvoet X X Chenopodium album Margriet X Chrysanthemum leucanthemum Gele ganzevoet X Chrysanthemum segetum

12 Groot heksenkruid X Circaea lutetiana Akkerdistel X X Cirsium arvense Kale jonker X X Cirsium palustre Speerdistel X X Cirsium vulgare Bosrank X Clematis vitalba Lelietje-van-dalen X X Convallaria majalis Akkerwinde X X Convolvulus arvensis Haagwinde X Convolvulus sepium Gele kornoelje X Cornus mas Rode kornoelje X X Cornus sanguinea Hazelaar X X Corylus avellana Eenstijlige meidoorn X X Crataegus monogyna Groot streepzaad X Crepis biennis Klein streepzaad X X Crepis capillaris Kruisbladwalstro X Cruciata laevipes Handjesgras X Cynodon dactylon Kamgras X Cynosurus cristatus Brem X Cytisus scoparius Kropaar X X Dactylis glomerata Rietorchis X X Dactylorhiza praetermissa Doornappel X Datura stramonium Peen X X Daucus carota Ruwe smele X Deschampsia cespitosa Bochtige smele X Deschampsia flexuosa Vingerhoedskruid X Digitalis purpurea Glad vingergras X Digitaria ischaemum Grote kaardebol X Dipsacus fullonum Brede stekelvaren X X Dryopteris dilatata Mannetjesvaren X X Dryopteris filix-mas Europese hanenpoot X X Echinochloa crus-galli Slangenkruid X Echium vulgare Gewone waterbies X Eleocharis palustris Brede waterpest X Elodea canadensis Kweek X X Elytrigia repens Beklierde basterdwederik X X Epilobium ciliatum Harig wilgenroosje X X Epilobium hirsutum Moerasbasterdwederik X Epilobium palustre Brede wespenorchis s.l. X X Epipactis helleborine Heermoes X X Equisetum arvense Lidrus X Equisetum palustre Canadese fijnstraal X Erigeron canadensis Reigersbek X X Erodium cicutarium Vroegeling X Erophila verna Kruisdistel X Eryngium campestre Gewone steenraket X Erysimum cheiranthoides Wilde kardinaalsmuts X X Euonymus europaeus

13 Koninginnekruid X X Eupatorium cannabinum Heksenmelk X X Euphorbia esula Kroontjeskruid X X Euphorbia helioscopia Kruisbladige wolfsmelk X Euphorbia lathyris Tuinwolfsmelk X Euphorbia peplus Beuk X X Fagus sylvatica Zwaluwtong X Fallopia convolvulus Heggenduizendknoop X Fallopia dumetorum Japanse duizendknoop X X Fallopia japonica Reuzenzwenkgras X Festuca gigantea Rood zwenkgras X Festuca rubra Speenkruid X Ficaria verna Moerasspirea X X Filipendula ulmaria Es X X Fraxinus excelsior Gewone duivenkervel X X Fumaria officinalis Gespleten hennepnetel X Galeopsis bifida Gewone hennepnetel X X Galeopsis tetrahit Kaal knopkruid X X Galinsoga parviflora Harig knopkruid X X Galinsoga quadriradiata Kleefkruid X X Galium aparine Glad walstro X X Galium mollugo Geel walstro X Galium verum Slipbladige ooievaarsbek X Geranium dissectum Zachte ooievaarsbek X X Geranium molle Kleine ooievaarsbek X X Geranium pusillum Gewoon robertskruid X X Geranium robertianum Geel nagelkruid X X Geum urbanum Hondsdraf X Glechoma hederacea Mannagras X Glyceria fluitans Liesgras X X Glyceria maxima Moerasdroogbloem X X Gnaphalium uliginosum Klimop X X Hedera helix Reuzenberenklauw X Heracleum mantegazzianum Berenklauw spec X X Heracleum spec. Muizenoor X Hieracium pilosella Gestreepte witbol X Holcus lanatus Gladde witbol X X Holcus mollis Kruipertje X X Hordeum murinum Hop X X Humulus lupulus Sint-Janskruid X X Hypericum perforatum Gewoon biggenkruid X Hypochaeris radicata Hulst X Ilex aquifolium Reuzenbalsemien X Impatiens glandulifera Blauwe lis X Iris germanica Gele lis X X Iris pseudacorus

14 Waterkruiskruid X Jacobaea aquatica Viltig kruiskruid X Jacobaea erucifolia Jakobskruiskruid X Jacobaea vulgaris Zandblauwtje X Jasione montana Okkernoot X Juglans regia Veldrus X Juncus acutiflorus Greppelrus X Juncus bufonius Pitrus X X Juncus effusus Beemdkroon X X Knautia arvensis Kompassla X X Lactuca serriola Gele dovenetel X Lamiastrum galeobdolon subsp. galeobdolon Witte dovenetel X Lamium album Hoenderbeet X X Lamium amplexicaule Gevlekte dovenetel X X Lamium maculatum Paarse dovenetel X X Lamium purpureum Akkerkool X X Lapsana communis Veldlathyrus X X Lathyrus pratensis Klein kroos X X Lemna minor Puntkroos X Lemna trisulca Vertakte leeuwentand X Leontodon autumnalis Thrincia X Leontodon taraxacoides Gewone margriet X Leucanthemum vulgare Vlasbekje X X Linaria vulgaris Amerikaanse tulpenboom X Liriodendron tulipifera Italiaans raaigras X Lolium multiflorum Engels raaigras X X Lolium perenne Gewone rolklaver X X Lotus corniculatus Moerasrolklaver X Lotus pedunculatus Tuinjudaspenning X Lunaria annua Wilde judaspenning X Lunaria rediviva Gewone veldbies X X Luzula campestris Echte koekoeksbloem X Lychnis flos-cuculi Kromhals X Lycopsis arvensis

15 Wolfspoot X X Lycopus europaeus Penningkruid X Lysimachia nummularia Grote wederik X Lysimachia vulgaris Grote kattenstaart X X Lythrum salicaria Muskuskaasjeskruid X Malva moschata Klein kaasjeskruid X X Malva neglecta Groot kaasjeskruid X Malva sylvestris Echte kamille X X Matricaria chamomilla Schijfkamille X X Matricaria discoidea Gevlekte rupsklaver X Medicago arabica Hopklaver X X Medicago lupulina Luzerne X X Medicago sativa Citroengele honingklaver X X Melilotus officinalis Watermunt X X Mentha aquatica Akkermunt X X Mentha arvensis Witte munt X Mentha suaveolens Tuinbingelkruid X X Mercurialis annua Drienerfmuur X X Moehringia trinervia Blauwe druifjes X Muscari botryoides Akkervergeet-mij-nietje X X Myosotis arvensis Veelkleurig vergeet-mij-nietje X Myosotis discolor Zompvergeet-mij-nietje + Weidevergeet-mijnietje + Moerasvergeet-mij-nietje X Myosotis laxa + Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje X Watermuur X X Myosoton aquaticum Zegekruid X Nicandra physalodes Gele plomp X X Nuphar lutea Rode ogentroost s.l. X Odontites vernus Watertorkruid X Oenanthe aquatica Grote teunisbloem X X Oenothera glazioviana Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn X X Hommelorchis X Ophrys fuciflora Wilde marjolein X Origanum vulgare Gewone vogelmelk X X Ornithogalum umbellatum Klein vogelpootje X Ornithopus perpusillus Stijve klaverzuring X X Oxalis stricta Ruige klaproos X Papaver argemone Bleke klaproos X Papaver dubium Grote klaproos X X Papaver rhoeas Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak X Waterpeper X X Persicaria hydropiper Beklierde duizendknoop X X Persicaria lapathifolia Perzikkruid X X Persicaria maculosa

16 Zachte duizendknoop X X Persicaria mitis Groot hoefblad X Petasites hybridus Rietgras X X Phalaris arundinacea Timoteegras X X Phleum pratense subsp. pratense Riet X X Phragmites australis Karmozijnbes oosterse X Phytolacca esculenta Echt bitterkruid X Picris hieracioides Grote bevernel X X Pimpinella major Smalle weegbree X X Plantago lanceolata Grote weegbree X X Plantago major subsp. major Ruige weegbree X X Plantago media Plataan X Platanus hispanica Straatgras X X Poa annua Schaduwgras X X Poa nemoralis Veldbeemdgras X X Poa pratensis Ruw beemdgras X X Poa trivialis Gewone salomonszegel X Polygonatum multiflorum Gewoon varkensgras X X Polygonum aviculare Gewone eikvaren X Polypodium vulgare Witte abeel X Populus alba Canadapopulier X Populus x canadensis Grauwe abeel X X Populus x canescens Postelein X Portulaca oleracea Gekroesd fonteinkruid X Potamogeton crispus Drijvend fonteinkruid X Potamogeton natans Rivierfonteinkruid X X Potamogeton nodosus

17 Schedefonteinkruid X Potamogeton pectinatus Zilverschoon X X Potentilla anserina Vijfvingerkruid X X Potentilla reptans Gewone brunel X X Prunella vulgaris Zoete kers X X Prunus avium Gewone vogelkers X Prunus padus Amerikaanse vogelkers X X Prunus serotina Sleedoorn X X Prunus spinosa Heelblaadjes X Pulicaria dysenterica Longkruid X Pulmonaria spec. Moeraseik X Quercus palustris Zomereik X X Quercus robur Amerikaanse eik X X Quercus rubra Scherpe boterbloem X X Ranunculus acris Fijne waterranonkel X Ranunculus aquatilis Speenkruid X Ranunculus ficaria Egelboterbloem X Ranunculus flammula Kruipende boterbloem X X Ranunculus repens Blaartrekkende boterbloem X Ranunculus sceleratus Knopherik X Raphanus raphanistrum Wilde reseda X X Reseda lutea Wouw X X Reseda luteola Vuilboom spec X X Rhamnus spec. Pontische rododendron X Rhododendron ponticum Aalbes X X Ribes rubrum Kruisbes X X Ribes uva-crispa Robinia X X Robinia pseudoacacia Akkerkers X X Rorippa sylvestris Hondsroos X X Rosa canina Egelantier X Rosa rubiginosa Framboos X X Rubus idaeus Veldzuring X X Rumex acetosa Schapenzuring X X Rumex acetosella Kluwenzuring X X Rumex conglomeratus Krulzuring X X Rumex crispus Waterzuring X X Rumex hydrolapathum Ridderzuring X X Rumex obtusifolius Bloedzuring X X Rumex sanguineus Liggende vetmuur X Sagina procumbens Pijlkruid X Sagittaria sagittifolia Schietwilg X X Salix alba Boswilg X X Salix caprea Grauwe wilg s.s. X Salix cinerea subsp. cinerea Kraakwilg X Salix fragilis Katwilg X X Salix viminalis Gele treurwilg X Salix x sepulcralis

18 Gewone vlier X X Sambucus nigra Peterselievlier X X Sambucus nigra var. laciniata Kleine pimpernel X Sanguisorba minor subsp. minor Zeepkruid X X Saponaria officinalis Knolsteenbreek X Saxifraga granulata Bosbies X Scirpus sylvaticus Eenjarige hardbloem X Scleranthus annuus subsp. annuus Knopig helmkruid X X Scrophularia nodosa Blauw glidkruid X X Scutellaria galericulata Wit vetkruid X Sedum album Vetkruid spec X Sedum spec. Roze hemelsleutel X Sedum spectabile Bezemkruiskruid X X Senecio inaequidens Jakobskruiskruid X X Senecio jacobaea Klein kruiskruid X X Senecio vulgaris Groene naaldaar X X Setaria viridis Dagkoekoeksbloem X X Silene dioica Avondkoekoeksbloem X Silene latifolia subsp. alba Herik X X Sinapis arvensis Gewone raket X X Sisymbrium officinale Bitterzoet X X Solanum dulcamara Zwarte nachtschade X X Solanum nigrum subsp. nigrum Late guldenroede X X Solidago gigantea

19 Gekroesde melkdistel X Sonchus asper Gewone melkdistel X X Sonchus oleraceus Wilde lijsterbes X X Sorbus aucuparia Grote egelskop s.l. X X Sparganium erectum Gewone spurrie X X Spergula arvensis Moerasandoorn X X Stachys palustris Bosandoorn X X Stachys sylvatica Grasmuur X Stellaria graminea Vogelmuur X X Stellaria media Zeegroene muur X Stellaria palustris Moerasmuur X Stellaria uliginosa Sneeuwbes X X Symphoricarpos albus Gewone smeerwortel X X Symphytum officinale Boerenwormkruid X X Tanacetum vulgare Paardenbloem X X Taraxacum officinale s.l. Moerascipres X Taxodium distichum Taxus X X Taxus baccata Poelruit X Thalictrum flavum Witte krodde X Thlaspi arvense Grote tijm X Thymus pulegioides Winterlinde X Tilia cordata Heggendoornzaad X Torilis japonica Gele morgenster s.l. X Tragopogon pratensis Hazenpootje X X Trifolium arvense Liggende klaver X Trifolium campestre Kleine klaver X X Trifolium dubium Rode klaver X X Trifolium pratense Witte klaver X X Trifolium repens Reukeloze kamille X X Tripleurospermum maritimum Goudhaver X Trisetum flavescens Klein hoefblad X X Tussilago farfara Grote lisdodde X Typha latifolia

20 Ruwe iep X X Ulmus glabra Grote brandnetel X X Urtica dioica Kleine brandnetel X X Urtica urens Echte valeriaan X X Valeriana officinalis Veldsla X Valerianella locusta Stalkaars X Verbascum densiflorum Zwarte toorts X X Verbascum nigrum Koningskaars X X Verbascum thapsus IJzerhard X Verbena officinalis Blauwe waterereprijs X Veronica anagallis-aquatica Veldereprijs X Veronica arvensis Beekpunge X Veronica beccabunga Gewone ereprijs X X Veronica chamaedrys Akkerklimopereprijs X X Veronica hederifolia subsp. hederifolia Bosklimopereprijs X Veronica hederifolia subsp. lucorum Grote ereprijs X X Veronica persica Tijmereprijs X Veronica serpyllifolia Gelderse roos X X Viburnum opulus Vogelwikke X X Vicia cracca Ringelwikke X X Vicia hirsuta Smalle wikke X X Vicia sativa subsp. nigra Vierzadige wikke + Slanke wikke X Vicia tetrasperma Bonte wikke + Zachte wikke X Vicia villosa Akkerviooltje X X Viola arvensis Maarts viooltje X Viola odorata Bleeksporig bosviooltje X Viola riviniana

21 Late stekelnoot X Xanthium strumarium Paddenstoelen. Naam 2012/2013 Wetenschappelijke naam Gewone weidechampignon X Agaricus campester Hazelhoenchampignon X Agaricus phaeolepidotus Parelhoenchampignon X Agaricus praeclaresquamosus Schubbige boschampignon X Agaricus silvaticus Grasleemhoed X Agrocybe pediades Grote oranje bekerzwam X Aleuria aurantia Porfieramaniet X Amanita porphyria Parelamaniet X Amanita rubescens Echte honingzwam X Armillaria mellea Sombere honingzwam X Armillaria ostoyae Paarse knoopzwam X Ascocoryne sarcoides Zakjestrilzwam X Ascotremella faginea Muizenstaartzwam X Baeospora myosura Grijze buisjeszwam X Bjerkandera adusta Rookzwam X Bjerkandera fumosa Dooiergele mestzwam X Bolbitius vitellinus Kastanjeboleet X Boletus badius Roodsteelfluweelboleet X Boletus chrysenteron sl Loodgrijze Bovist X Bovista plumbea Zwarte knoopzwam X Bulgaria inquinans Geel hoorntje X Calocera cornea Pronkridder spec. X Calocybe spec. Plooivoetstuifzwam X Calvatia excipuliformis Getande boomkorst X Cerocorticium molare Paarse korstzwam X Chondrostereum purpureum Asgrauwe koraalzwam X Clavulina cinerea

22 Kleine bostrechterzwam X Clitocybe candicans Knotsvoettrechterzwam X Clitocybe clavipes Slanke anijstrechterzwam X Clitocybe fragrans Slanke trechterzwam X Clitocybe gibba Nevelzwam X Clitocybe nebularis Groene anijstrechterzwam X Clitocybe odora Spieringtrechterzwam X Clitocybe phaeophthalma Grote bostrechterzwam X Clitocybe phyllophila Dwergcollybia X Collybia amanitae Gewone botercollybia X Collybia butyracea var. asema Roodbruine botercollybia X Collybia butyracea var. butyracea Bundelcollybia X Collybia confluens Okerknolcollybia X Collybia cookei Gewoon Eikenbladzwammetje X Collybia dryophila Roestvlekkenzwam X Collybia maculata Scherpe collybia X Collybia peronata Breeksteeltje X Conocybe spec. Grote kale inktzwam X Coprinus atramentarius Wortelende inktzwam X Coprinus cinereus Geschubde inktzwam X Coprinus comatus Zwerminktzwam X Coprinus disseminatus Hazenpootje X Coprinus lagopus Gewone glimmerinktzwam X Coprinus micaceus Witte mestinktzwam X Coprinus niveus Plooirokje X Coprinus plicatilis Oranjebloesemgordijnzwam X Cortinarius sacchariosmus Gordijnzwam spec. X Cortinarius spec. Klein oorzwammetje X Crepidotus epibryus Week oorzwammetje X Crepidotus mollis Wit oorzwammetje X Crepidotus variabilis Geel nestzwammetje X Crucibulum crucibuliforme Bleek nestzwammetje Gestreept nestzwammetje X X Cyathus olla Cyathus striatus

23 Oranjebruine korrelhoed X Cystoderma jasonis Kleine poederparasol X Cystolepiota seminuda Oranje druppelzwam X Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam X Dacrymyces stillatus sl Doolhofzwam X Daedalea quercina Roodporiehoutzwam X Daedaleopsis confragosa Kogelhoutskoolzwam X Daldinia concentrica Hoekig schorsschijfje X Diatrype disciformis Grauwe bossatijnzwam X Entoloma rhodopolium Zwarte trilzwam X Exidia plana Stijfselzwam X Exidia thuretiana Gewoon fluweelpootje X Flammulina velutipes Echte tonderzwam X Fomes fomentarius Mosklokje spec. X Galerina spec. Dikrandtonderzwam X Ganoderma australe Platte tonderzwam X Ganoderma lipsiense Gewimperde aardster X Geastrum fimbriatum Roze aardster X Geastrum rufescens Baretaardster X Geastrum striatum Gekraagde aardster X Geastrum triplex Radijsvaalhoed X Hebeloma crustuliniforme Tweekleurige vaalhoed X Hebeloma mesophaeum Echt judasoor X Hirneola auricula-judae Zwartwordende wasplaat X Hygrocybe conica Eikeldopzwam X Hymenoscyphus fructigenus Roestbruine kogelzwam X Hypoxylon fragiforme Violetbruine vezelkop X Inocybe cincinnata Witte satijnvezelkop X Inocybe geophylla var. geophylla Lila satijnvezelkop X Inocybe geophylla var. lilacina Geelbruine spleetvezelkop X Inocybe rimosa Amethistzwam X Laccaria amethystina Gewone fopzwam X Laccaria laccata Kaneelkleurige melkzwam X Lactarius quietus Zwavelzwam X Laetiporus sulphureus Tijgertaaiplaat X Lentinus tigrinus Stinkparasolzwam X Lepiota cristata

24 Grijsgroene parasolzwam X Lepiota griseovirens Roodbruine schijnridderzwam X Lepista flaccida Paarse schijnridderzwam X Lepista nuda Vaalpaarse schijnridderzwam X Lepista sordida Gewone boomwrat X Lycogala epidendrum Parelstuifzwam X Lycoperdon perlatum Peervormige stuifzwam X Lycoperdon pyriforme Bruine bundelridderzwam X Lyophyllum decastes Grote parasolzwam X Macrolepiota procera Knolparasolzwam X Macrolepiota rachodes Draadknotszwam X Macrotyphula juncea Takruitertje X Marasmiellus ramealis Halmruitertje X Marasmiellus vaillantii Paardenhaartaailing X Marasmius androsaceus Dwergwieltje X Marasmius bulliardii Hoornsteeltaailing X Marasmius cohaerens Weidekringzwam X Marasmius oreades Wieltje X Marasmius rotula Beukentaailing X Marasmius wynnei Breedplaatstreephoed X Megacollybia platyphylla Bleke veldridderzwam X Melanoleuca strictipes Verkleurzwammetje X Melanophyllum haematospermum Reuzenzwam X Meripilus giganteus Spekzwoerdzwam X Merulius tremellosus Gedrongen mollisia X Mollisia cinerea Kleine stinkzwam X Mutinus caninus Voorjaarsmycena X Mycena abramsii Oranje dwergmycena X Mycena acicula Helmmycena X Mycena galericulata Melksteelmycena X Mycena galopus Grote bloedsteelmycena X Mycena haematopus Stinkmycena X Mycena leptocephala Streepsteelmycena X Mycena polygramma Blauwgrijze schorsmycena X Mycena pseudocorticola Gewoon elfenschermpje X Mycena pura Heksenschermpje X Mycena rosea Gewoon meniezwammetje X Nectria cinnabarina Blauwe kaaszwam X Oligoporus caesius Bittere kaaszwam X Oligoporus stipticus Vaalblauwe kaaszwam X Oligoporus subcaesius Donker hazenoor X Otidea bufonia Gazonvlekplaat X Panaeolus foenisecii Gezoneerde vlekplaat X Panaeolus subbalteatus Groene schelpzwam X Panellus serotinus Scherpe schelpzwam X Panellus stipticus Elzenkrulzoom X Paxillus filamentosus

25 Gewone krulzoom X Paxillus involutus Bruine bekerzwam X Peziza badia Vroege bekerzwam X Peziza vesiculosa Grote stinkzwam X Phallus impudicus Oranje aderzwam X Phlebia radiata Bleekgele bundelzwam X Pholiota gummosa Stobbenzwammetje X Pholiota mutabilis Knikkend kalkkopje X Physarum album Berkenzwam X Piptoporus betulinus Trechteroesterzwam X Pleurotus cornucopiae Gewone oesterzwam X Pleurotus ostreatus Plooivlieswaaiertje X Plicaturopsis crispa Gewone hertenzwam X Pluteus cervinus Geaderde hertenzwam X Pluteus phlebophorus Grauwgroene hertenzwam X Pluteus salicinus Peksteel X Polyporus badius Waaierbuisjeszwam X Polyporus varius Langsteelfranjehoed X Psathyrella conopilus Bundelfranjehoed X Psathyrella multipedata Witsteelfranjehoed X Psathyrella piluliformis Kleine grasfranjehoed X Psathyrella prona Vroege franjehoed X Psathyrella spadiceogrisea Oranjerode stropharia X Psilocybe aurantiaca Valse kopergroenzwam X Psilocybe caerulea Gewone zwavelkop X Psilocybe fascicularis Rode zwavelkop X Psilocybe sublateritia Rechte koraalzwam X Ramaria stricta Oranjegeel trechtertje X Rickenella fibula Scherpe kamrussula X Russula amoenolens

26 Regenboogrussula X Russula cyanoxantha Grofplaatrussula X Russula nigricans Geelwitte russula X Russula ochroleuca Berijpte russula X Russula parazurea Waaiertje X Schizophyllum commune Witte tandzwam X Schizopora paradoxa Wortelende aardappelbovist X Scleroderma verrucosum Gewone wimperzwam X Scutellinia scutellata Eikenbloedzwam X Stereum gausapatum Gele korstzwam X Stereum hirsutum Waaierkorstzwam X Stereum subtomentosum Witte bultzwam X Trametes gibbosa Ruig elfenbankje X Trametes hirsuta Gewoon elfenbankje X Trametes versicolor Bruine trilzwam X Tremella foliacea Gele trilzwam X Tremella mesenterica Populierridderzwam X Tricholoma populinum Zemelig donsvoetje X Tubaria conspersa Gewoon donsvoetje X Tubaria furfuracea ss. Arnolds Winterdonsvoetje X Tubaria hiemalis Gewone beurszwam X Volvariella gloiocephala Schorsbreker (s.l.) X Vuilleminia comedens sl Beukwortelzwam X Xerula radicata Geweizwam X Xylaria hypoxylon Houtknotszwam X Xylaria polymorpha Zwavelzwam vormt een bedreiging van de Amerikaanse eiken.

27 Nachtvlinders. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Bonte bessenvlinder X X Abraxas grossulariata 1 Smaragdlangsprietmot X Adela reaumurella 1 Voorjaarsboomspanner X Alsophila aescularia 2 Grote beer X Arctia caja 1 Gamma-uil X X Autographa gamma 1 Peper-en-zoutvlinder X X Biston betularia 1 Rood weeskind X Catocala nupta 1 Bonte grasuil X Cerapteryx graminis 1 Vroege walstrospanner X Colostygia multistrigaria 3 Streepjesgrasmot X Crambus pratella 1 Klein avondrood X Deilephila porcellus 2 Streepkokerbeertje X X Eilema complana 2 Bonte brandnetelmot X Eurrhypara hortulata 1 Populierenpijlstaart X Laothoe populi 1 Tweevlekspanner X Lomographa bimaculata 2 Plakker X X Lymantria dispar 1 Ringelrups X Malacosoma neustria 2 Perzikkruiduil X Melanchra persicariae 1 Lindepijlstaart X Mimas tiliae 1 Geelbandlangsprietmot X Nemophora degeerella 1 Huismoeder X X Noctua pronuba 1 Kleine wintervlinder X X Operophtera brumata 1 Hagendoornvlinder X Opisthograptis luteolata 1 Witvlakvlinder X Orgyia antiqua 1 Tweestreepvoorjaarsuil X Orthosia cerasi 1 Kleine voorjaarsuil X Orthosia cruda 1 Variabele voorjaarsuil X Orthosia incerta 1 Vliervlinder X Ourapteryx sambucaria 2 Wapendrager X Phalera bucephala 2 Agaatvlinder X X Phlogophora meticulosa 1 Kleine beer X Phragmatobia fuliginosa 2 Gewone zakdrager X Psyche casta 1 Vijfvingerige vedermot X X Pterophorus pentadactyla 1 Hoornaarvlinder X Sesia apiformis 2 Lieveling X Timandra comae 1 Groene eikenbladroller X X Tortrix viridana 1 Sint-jacobsvlinder X X Tyria jacobaeae 2 Sint-jansvlinder X X Zygaena filipendulae 2 Mossen. Naam /201 3 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Gewoon pluisdraadmos X X Amblystegium serpens 1

28 Oeverpluisdraadmos X X Amblystegium varium 1 Groot rimpelmos X X Atrichum undulatum 1 Gewoon knopjesmos X Aulacomnium androgynum 1 Gewoon smaragdsteeltje X X Barbula convoluta 1 Kleismaragdsteeltje X Barbula unguiculata 1 Gewoon dikkopmos X X Brachythecium rutabulum 1 Glad dikkopmos X Brachythecium salebrosum 1 Fluweelmos X Brachythecium velutinum 1 Zilvermos X X Bryum argenteum 1 Geelkorrelknikmos X Bryum barnesii 1 Zodeknikmos X Bryum caespiticium 1 Gedraaid knikmos X Bryum capillare 1 Fijnkorrelknikmos X Bryum gemmiferum 1 Gewoon purpersteeltje X X Ceratodon purpureus 1 Grijs schorssteeltje X Chaenotheca trichialis 1 Gewoon pluisjesmos X X Dicranella heteromalla 1 Gewoon sikkelsterretje X Dicranoweisia cirrata 1 Kleidubbeltandmos X Didymodon fallax 1 Gewoon krulmos X X Funaria hygrometrica 1 Gewoon muisjesmos X Grimmia pulvinata 1 Gewoon zijdemos X X Homalothecium sericeum 1 Gewoon klauwtjesmos s.l. X X Hypnum cupressiformei 1 Fijn laddermos X X Kindbergia praelonga 1 Slankmos X Leptobryum pyriforme 1 Beekmos X Leptodictyum riparium 1 Uiterwaardmos X Leskea polycarpa 1 Gedrongen kantmos X X Lophocolea heterophylla 1 Parapluutjesmos X X Marchantia polymorpha 1 Gewoon sterrenmos X X Mnium hornum 1 Geelsteeltje X Orthodontium lineare 1 Gewone haarmuts X Orthotrichum affine 1 Gesteelde haarmuts X Orthotrichum anomalum 1 Gewoon knikkertjesmos X Physcomitrium pyriforme 1 Rond boogsterrenmos X X Plagiomnium affine 1 Gerimpeld boogsterrenmos X Plagiomnium undulatum 1 Glanzend platmos X Plagiothecium denticulatum 1 Groot platmos X Plagiothecium nemorale 1 Gewoon peermos X Pohlia nutans 1

29 Fraai haarmos X Polytrichum formosum 1 Spits smaragdsteeltje X Pseudocrossidium hornschuchianum 1 Groot laddermos X Pseudoscleropodium purum 1 Boomsnavelmos X Rhynchostegium confertum 1 Gewoon haakmos X Rhytidiadelphus squarrosus 1 Gebogen achterlichtmos X Schistidium apocarpum 3 Gewoon muursterretje X X Tortula muralis 1 Vogels. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Havik X Accipiter gentilis Sperwer X X Accipiter nisus Bosrietzanger X X Acrocephalus palustris Bosrietzanger X Acrocephalus palustris Kleine karekiet X X Acrocephalus scirpaceus Oeverloper X X Actitis hypoleucos Staartmees X X Aegithalos caudatus Veldleeuwerik X X Alauda arvensis IJsvogel X Alcedo atthis Nijlgans X Alopochen aegyptiaca Pijlstaart X Anas acuta Slobeend X Anas clypeata Wintertaling X Anas crecca Smient X X Anas penelope Wilde Eend X X Anas platyrhynchos Zomertaling X Anas querquedula Krakeend X Anas strepera Kolgans X X Anser albifrons Grauwe Gans X X Anser anser Rietgans X Anser fabalis Graspieper X X Anthus pratensis Gierzwaluw X X Apus apus Grote zilverreiger X Ardea alba Blauwe reiger X X Ardea cinerea Ransuil X Asio otus Tafeleend X X Aythya ferina Kuifeend X X Aythya fuligula Canadese gans X X Branta canadensis Brandgans X Branta leucopsis Brilduiker X X Bucephala clangula Buizerd X X Buteo buteo Ruigpootbuizerd X Buteo lagopus Putter X Carduelis carduelis Boomkruiper X X Certhia brachydactyla

30 Kleine plevier X Charadrius dubius Sneeuwgans X Chen caerulescens Groenling X X Chloris chloris Kokmeeuw X X Chroicocephalus ridibundus Ooievaar X X Ciconia ciconia Zwarte ooievaar X Ciconia nigra Bruine kiekendief X Circus aeruginosus Blauwe kiekendief X Circus cyaneus Appelvink X X Coccothraustes coccothraustes Kauw X X Coloeus monedula Holenduif X X Columba oenas Houtduif X X Columba palumbus Zwarte kraai X X Corvus corone Roek X X Corvus frugilegus Kwartel X Coturnix coturnix Koekoek X X Cuculus canorus Pimpelmees X X Cyanistes caeruleus Zwarte zwaan X Cygnus atratus Knobbelzwaan X X Cygnus olor Huiszwaluw X X Delichon urbicum Grote bonte specht X X Dendrocopos major Middelste bonte specht X Dendrocopos medius Kleine bonte specht X X Dendrocopos minor Geelgors X X Emberiza citrinella Rietgors X X Emberiza schoeniclus Roodborst X X Erithacus rubecula Smelleken X Falco columbarius Slechtvalk X X Falco peregrinus Boomvalk X X Falco subbuteo Torenvalk X X Falco tinnunculus Bonte vliegenvanger X Ficedula hypoleuca Vink X X Fringilla coelebs Keep X Fringilla montifringilla Meerkoet X X Fulica atra Watersnip X Gallinago gallinago Waterhoen X X Gallinula chloropus Gaai X X Garrulus glandarius Kraanvogel X X Grus grus Scholekster X X Haematopus ostralegus Spotvogel X X Hippolais icterina Boerenzwaluw X X Hirundo rustica Klapekster X Lanius excubitor Zilvermeeuw X X Larus argentatus Stormmeeuw X Larus canus KleinemMantelmeeuw X Larus fuscus Grutto X Limosa limosa

31 Kneu X X Linaria cannabina Nachtegaal X X Luscinia megarhynchos Nonnetje X Mergellus albellus Grote zaagbek X Mergus merganser Middelste zaagbek X Mergus serrator Rode Wouw X Milvus milvus Witte kwikstaart X X Motacilla alba Gele kwikstaart X X Motacilla flava Grauwe vliegenvanger X X Muscicapa striata Wulp X Numenius arquata Tapuit X X Oenanthe oenanthe Wielewaal X X Oriolus oriolus Koolmees X X Parus major Huismus X X Passer domesticus Ringmus X X Passer montanus Patrijs X X Perdix perdix Zwarte Mees X Periparus ater Wespendief X Pernis apivorus Aalscholver X Phalacrocorax carbo Fazant X Phasianus colchicus Kemphaan X Philomachus pugnax Zwarte roodstaart X X Phoenicurus ochruros Gekraagde roodstaart X Phoenicurus phoenicurus Tjiftjaf X X Phylloscopus collybita Fitis X X Phylloscopus trochilus Ekster X X Pica pica Groene specht X X Picus viridis Goudplevier X Pluvialis apricaria Fuut X Podiceps cristatus Roodhalsfuut X Podiceps grisegena Matkop X X Poecile montanus Glanskop X X Poecile palustris Heggenmus X X Prunella modularis Goudvink X Pyrrhula pyrrhula Kluut X Recurvirostra avosetta Goudhaan X X Regulus regulus Oeverzwaluw X Riparia riparia Paapje X Saxicola rubetra Roodborsttapuit X Saxicola rubicola Kanarie X Serinus canaria Europese kanarie X Serinus serinus Boomklever X X Sitta europaea Sijs X X Spinus spinus Visdief X Sterna hirundo Turkse tortel X X Streptopelia decaocto Zomertortel X Streptopelia turtur

32 Bosuil X Strix aluco Spreeuw X X Sturnus vulgaris Zwartkop X X Sylvia atricapilla Tuinfluiter X X Sylvia borin Grasmus X X Sylvia communis Braamsluiper X X Sylvia curruca Dodaars X Tachybaptus ruficollis Bergeend X Tadorna tadorna Witgat X Tringa ochropus Tureluur X X Tringa totanus Winterkoning X X Troglodytes troglodytes Koperwiek X X Turdus iliacus Merel X X Turdus merula Zanglijster X X Turdus philomelos Kramsvogel X X Turdus pilaris Beflijster X Turdus torquatus Grote lijster X X Turdus viscivorus Kievit X X Vanellus vanellus Zowel Grauwe ganzen alsook Kolganzen gezellig bijeen.

33 Vliegen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Vliegende speld X Baccha elongata 1 Rouwvlieg X Bibio marci 1 Gewone wolzwever X Bombylius major 2 Oostelijke sapzweefvlieg X Brachyopa pilosa 2 Bloedrode bladloper X Brachypalpoides lentus 2 Bromvlieg sp X Calliphora spec. 1 Korte bladloper X Chalcosyrphus nemorum 1 Gewoon weidegitje X Cheilosia albitarsis 1 Wollig gitje X Cheilosia illustrata 1 Kervelgitje X Cheilosia pagana 1 X Chironomus annularius agg. 1 Gewone goudoogdaas X Chrysops relictus 1 Grote fopwesp X Chrysotoxum cautum 1 Zilveren blaaskop X Conops quadrifasciatus 2 Gewone steekmug X Culex pipiens 1 Grote steekmug X Culiseta annulata 1 Lijkenvlieg X Cynomya mortuorum 2 Bretel-wimperzweefvlieg X Dasysyrphus albostriatus 1 Koortsvlieg X Dilophus febrilis 1 Zwarthaar-bandzweefvlieg X Epistrophe nitidicollis 2 Snorzweefvlieg X X Episyrphus balteatus 1 X X Eriothrix rufomaculata 1 Weidevlekoog X X Eristalinus sepulchralis 1 Kleine bijvlieg X X Eristalis arbustorum 1 Bosbijvlieg X Eristalis horticola 1 Hommelbijvlieg X X Eristalis intricaria 1 Puntbijvlieg X Eristalis nemorum 1 Kegelbijvlieg X Eristalis pertinax 1 Blinde Bij X X Eristalis tenax 1 Terrasjeskommazweefvlieg X X Eupeodes corollae 1 Grote kommazweefvlieg X Eupeodes luniger 1 Kleine huisvlieg X Fannia canicularis 1 Gewone kopermantel X Ferdinandea cuprea 1 Gewone regendaas X Haematopota pluvialis 1 Gewone pendelvlieg X X Helophilus pendulus 1 Citroenpendelvlieg X Helophilus trivittatus 1 Bosknobbeldaas X Hybomitra bimaculata 2 Keizersvlieg X Lucilia caesar 2 Weidedoflijfje X Melanogaster hirtella 1 Gewone driehoekzweefvlieg X X Melanostoma mellinum 1 Slanke driehoekzweefvlieg X X Melanostoma scalare 1 Variabel elfje X Meliscaeva auricollis 1 Schorsvlieg X Mesembrina meridiana 1 Herfstvlieg X Musca autumnalis 1

34 Huisvlieg X Musca domestica 1 Doodskopzweefvlieg X X Myathropa florea 1 Gewone korsetzweefvlieg X Neoascia podagrica 1 Gewone fluweelzweefvlieg X Parhelophilus versicolor 1 X Phylidorea ferruginea 2 Micaplatvoetje X Platycheirus albimanus 1 Slank platvoetje X Platycheirus angustatus 1 Gewoon platvoetje X Platycheirus clypeatus 1 Gewone snipvlieg X Rhagio scolopaceus 1 Gewone snuitvlieg X X Rhingia campestris 1 Grijze vleesvlieg X Sarcophaga carnaria 1 Witte halvemaanzweefvlieg X Scaeva pyrastri 1 Strontvlieg X Scathophaga stercoraria 1 Roestbruine kromlijf X Sicus ferrugineus 2 Grote langlijf X X Sphaerophoria scripta 1 Stalvlieg X Stomoxys calcitrans 1 Menuetzweefvlieg X Syritta pipiens 1 Bessenbandzweefvlieg X X Syrphus ribesii 1 Echte wespvlieg X Temnostoma vespiforme 2 Tipula paludosa X Tipula paludosa 1 Hommelreus X X Volucella bombylans 1 Witte reus X X Volucella pellucens 1 Gewone citroenzweefvlieg X Xanthogramma pedissequum 1 Gewone rode bladloper X X Xylota segnis 1 Grote gouden bladloper X Xylota sylvarum 1 Gevlekte gouden bladloper X Xylota xanthocnema 2 Vliesvleugeligen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid X X Amblyteles armatorius 2 Grote rupsendoder X Ammophila sabulosa 1 Zwart-rosse Zandbij X Andrena clarkella 1 Roodgatje X Andrena haemorrhoa 1 Vroege zandbij X Andrena praecox 2 Grijze Zandbij X Andrena vaga 2 Stompe schorsknopgalwesp X X Andricus gemmeus 3 Gewone borstelspinnendoder X X Anoplius infuscatus 1 Grote Wolbij X Anthidium manicatum 2 Honingbij X Apis mellifera 1 X Athalia spec. 1 Aardappelgal X Biorhiza pallida 1 Tuinhommel X X Bombus hortorum 2 Steenhommel X X Bombus lapidarius 1 Akkerhommel X X Bombus pascuorum 1 Aardhommel X X Bombus terrestris 1

35 Grote snuittordoder X Cerceris arenaria 1 X Chrysis ignita var. schencki 1 Berkenknotssprietbladwesp X Cimbex femoratus 2 Galappelwesp X X Cynips quercusfolii 1 X Ectemnius cavifrons 2 Gele weidemier X X Lasius flavus 1 Zwarte wegmier X Lasius niger 1 Satijnen knoopjesgal X Neuroterus numismalis 1 Lensgalwesp X X Neuroterus quercusbaccarum 1 X Ophion luteus 1 Gehoornde Metselbij X Osmia cornuta 3 X Tenthredo mesomela 2 Hoornaar X X Vespa crabro 2 Duitse wesp X X Vespula germanica 1 Rode Wesp X Vespula rufa 1 Gewone wesp X X Vespula vulgaris 1 Libellen. Naam 2012/2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Blauwe glazenmaker X Aeshna cyanea 2 Paardenbijter X Aeshna mixta 1 Grote keizerlibel X Anax imperator 1 Weidebeekjuffer X Calopteryx splendens 2 Houtpantserjuffer X Chalcolestes viridis 1 Azuurwaterjuffer X Coenagrion puella 1 Watersnuffel X Enallagma cyathigerum 1 Kleine roodoogjuffer X Erythromma viridulum 2 Lantaarntje X Ischnura elegans 1 Gewone pantserjuffer X Lestes sponsa 2 Viervlek X Libellula quadrimaculata 1 Gewone oeverlibel X Orthetrum cancellatum 1 Blauwe breedscheenjuffer X Platycnemis pennipes 2 Bruine winterjuffer X Sympecma fusca 2 Bruinrode heidelibel X Sympetrum striolatum 1

36 Sprinkhanen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Ratelaar X Chorthippus biguttulus 1 Bruine sprinkhaan X X Chorthippus brunneus 1 Krasser X X Chorthippus parallelus 2 Zuidelijk spitskopje X Conocephalus discolor 3 Zuidelijke boomsprinkhaan X Meconema meridionale 2 Sikkelsprinkhaan X Phaneroptera falcata 3 Bramensprinkhaan X Pholidoptera griseoaptera 2 Kalkdoorntje X Tetrix tenuicornis 4 Grote groene sabelsprinkhaan X Tettigonia viridissima 1 Zuidelijke boomsprinkhaan.

37 Kevers. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Tweestippelig lieveheersbeestje X X Adalia bipunctata 2 Distelboktor X X Agapanthia villosoviridescens 1 Elzenhaantje X X Agelastica alni 1 X Ampedus cinnabarinus 2 Junikever X X Amphimallon solstitiale 2 Oogvleklieveheersbeestje X X Anatis ocellata 2 Roodschildveldmestkever X Aphodius fimetarius 2 Muskusboktor X X Aromia moschata 3 X Bolitophagus reticulatus 3 Zwartpootsoldaatje X X Cantharis fusca 2 Geel Soldaatje X X Cantharis livida 2 Gouden loopkever X Carabus auratus 2 Gekorrelde schalenbijter X X Carabus granulatus 2 Korrelschalebijter X Carabus problematicus 2 Muntschildpadtor X Cassida viridis 1 X X Chlorophanus viridis 2 Groen muntgoudhaantje X Chrysolina herbacea 2 X Chrysolina staphylaea 2 Zevenstippelig lieveheersbeestje X X Coccinella septempunctata 1 Rode Smalbok X X Corymbia rubra 1 Grauwe aaskortschildkever X Creophilus maxillosus 2 Groen zuringhaantje X X Gastrophysa viridula 2 Gedoornde mestkever X X Geotrupes stercorarius 1 Ruigkever X Lagria hirta 2 Grote Glimworm X Lampyris noctiluca 3 Roodtipbasterdweekschild X Malachius bipustulatus 2 Gewone meikever X Melolontha melolontha 1 Krompootdoodgraver X X Nicrophorus vespillo 1 Tweevlekkige snelkever X X Notiophilus biguttatus 1 Stinkende Kortschild X X Ocypus olens 2 Rozenkever X X Phyllopertha horticola 1 Veertienstippelig lieveheersbeestje X Propylea quatuordecimpunctata 2 Citroenlieveheersbeestje X X Psyllobora vigintiduopunctata 1 Kleine rode weekschild X Rhagonycha fulva 1

38 X Stenurella bifasciata 4 Penseelkever (fasciatus) X X Trichius fasciatus 2 Klein vliegend hert. Drie vangstmethoden gedemonstreerd.

39 Wantsen. Naam /2013 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid X Acanthosoma haemorrhoidale 1 Bloedcicade X X Cercopis vulnerata 2 X Closterotomus norwegicus 1 Zuringwants X X Coreus marginatus 1 X Iassus lanio 2 Vuurwants X X Pyrrhocoris apterus 2 X Reduvius personatus 2 X Saldula saltatoria 1 Dovenetelwants X Tritomegas bicolor 2 Wantseneitjes

40 Duizendpoten. Naam /201 3 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Gewone zoetwaterpissebed X Asellus aquaticus 1 Roodstip X Blaniulus guttulatus 1 Tuinbladkruiper X Cryptops hortensis 1 Knotskronkel X X Cylindroiulus punctatus 2 Gele aardkruiper X Geophilus flavus 1 Gewone duizendpoot X X Lithobius forficatus 1 Dwergsteenloper X Lithobius microps 1 Grote platrug X X Polydesmus angustus 1 Grote aardkruiper X Stigmatogaster subterraneus 1 Pissebedden. Naam 1981 Wetenschappelijke naam Gewone oprolpissebed X Armadillidium vulgare Kelderpissebed X Oniscus asellus Mospissebed X Philoscia muscorum Ruwe Pissebed X Porcellio scaber Slakken. Naam > 2000 Wetenschappelijke naam Zeldzaamhei d Stekelslak X Acanthinula aculeata 2 Kapslak X Acroloxus lacustris 1 Bruine blinkslak X Aegopinella nitidula 1 Kleine blinkslak X Aegopinella pura 2 Egelwegslak X Arion (Carinarion) intermedius 1 Boswegslak X Arion (Carinarion) silvaticus 2 Donkere wegslak X Arion (Kobeltia) distinctus 1 Grote diepslak X X Bithynia tentaculata 1 Plompe dwergslak X Carychium minimum 1

41 Slanke dwergslak X Carychium tridentatum 2 Blindslak X Cecilioides acicula 2 Witgerande tuinslak X Cepea hortensis 1 Vale clausilia X Clausilia bidentata 2 Glanzende agaathoren X Cochlicopa lubrica 1 Slanke agaathoren X Cochlicopa lubricella 2 Tandloze korfslak X Columella edentula 2 Kleine akkerslak X Deroceras laeve 1 Boerenknoopje X Discus rotundatus 1 Gladde tolslak X Euconulus fulvus 1 Gewoon aardschijfje X Lucilla scintilla 4 Geribde clausilia X Macrogastra attenuata 3 Bosloofslak X Monachoides incarnatus 3 Kleverige poelslak X Myxas glutinosa 4 Ammonshorentje X Nesovitrea hammonis 1 Lookglansslak X Oxychilus alliarius 1 Kelderglansslak X Oxychilus cellarius 2 Grote glansslak X Oxychilus draparnaudi 1 Bronblaashorenslak X Physa fontinalis 1 Posthoornslak X X Planorbarius corneus 1 Gewone schijfhoornslak X X Planorbis planorbis 1 Dwergpuntje X Punctum pygmaeum 1

42 Gewone barnsteenslak X Succinea putris 1 Gewone haarslak X Trochulus hispidus 1 Geribde jachthorenslak X Vallonia costata 1 Kleine korfslak X Vertigo pusilla 2 Gestreepte korfslak X Vertigo substriata 3 Kleine kristalslak X Vitrea contracta 2 Gewone kristalslak X Vitrea crystallina 2 Doorschijnende glasslak X Vitrina pellucida 1 Donkere glimslak X Zonitoides nitidus 1 Akkerslak onbekend X Deroceras spec. 1 Een geschikt visstekkie!

43 Dagvlinders Naam /2013 Wetenschappelijke naam Dagpauwoog X X Aglais io Kleine vos X X Aglais urticae Oranjetipje X X Anthocharis cardamines Koevinkje X X Aphantopus hyperantus Landkaartje X X Araschnia levana Boomblauwtje X X Celastrina argiolus Hooibeestje X Coenonympha pamphilus Oranje luzernevlinder X Colias crocea Gele luzernevlinder X X Colias hyale Citroenvlinder X X Gonepteryx rhamni Koningspage X X Iphiclides podalirius Kleine vuurvlinder X X Lycaena phlaeas Bruin zandoogje X X Maniola jurtina Bont zandoogje X X Pararge aegeria Groot koolwitje X Pieris brassicae Klein geaderd witje X X Pieris napi Klein koolwitje X X Pieris rapae Gehakkelde aurelia X X Polygonia c-album Icarusblauwtje X X Polyommatus icarus Zwartsprietdikkopje X Thymelicus lineola Atalanta X X Vanessa atalanta Distelvlinder X X Vanessa cardui Zoogdieren. Naam 1981 >2000 Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Bosmuis X X Apodemus sylvaticus 1 Woelrat spec. X Arvicola amphibius/scherman 2 Rosse woelmuis X X Clethrionomys glareolus 2 Huisspitsmuis X X Crocidura russula 2 Laatvlieger X Eptesicus serotinus 2 Egel X X Erinaceus europaeus 1 Haas X X Lepus europaeus 1 Dwergmuis X Micromys minutus 2

44 Aardmuis X Microtus agrestis 2 Veldmuis X Microtus arvalis 2 Huismuis X X Mus musculus 1 Hermelijn X Mustela erminea 2 Wezel X Mustela nivalis 2 Bunzing X Mustela putorius 2 Beverrat X X Myocastor coypus 2 Rosse vleermuis X Nyctalus noctula 2 Muskusrat X X Ondatra zibethicus 2 Konijn X X Oryctolagus cuniculus 1 Gewone dwergvleermuis X Pipistrellus pipistrellus 2 Gewone grootoorvleermuis X Plecotus auritus 2 Bruine rat X Rattus norvegicus 1 Zwarte rat X Rattus rattus 3 Eekhoorn X Sciurus vulgaris 2 Bosspitsmuis spec. X X Sorex araneus/coronatus 1 Dwergspitsmuis X Sorex minutus 2 Mol X X Talpa europaea 1 Vos X X Vulpes vulpes 1 Bosspitsmuis. Blik in buurtschap De Linnerweerd

45 We staan klaar voor de volgende ronde.

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) JANUARI TOT MAART 2015 FUTEN TOT EENDEN Tot 22 januari pleisterden nog steeds 1 tot 2 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Daarna werd van

Nadere informatie

Stuifmeel- richt- Nederlandse Latijnse naam naam. Opmerking. Acer campestre Veldesdoorn 5 5 6 2 3 2

Stuifmeel- richt- Nederlandse Latijnse naam naam. Opmerking. Acer campestre Veldesdoorn 5 5 6 2 3 2 Tabel Onderbouwing van de nectar- en stuifmeelscore per plantensoort voor www.drachtkalender.nl. De nectar- en stuifmeelscores zijn gebaseerd op de bevliegingsklasse en richtwaarde voor nectar- en per

Nadere informatie

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien.

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. IT HEIDENSKIP BLOEIT Lijst van gevonden wilde planten. Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. Deze planten

Nadere informatie

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008 Plan gen hof 1 te termaar, gemeente margraten verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever dhr. hartmans Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 18 juni 2008 kon. julianastraat 21a 6271 cb gulpen

Nadere informatie

Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol. Foto: Francis Havekes. Eindredactie: Hanneke Hoogvliet

Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol. Foto: Francis Havekes. Eindredactie: Hanneke Hoogvliet Broedvogelinventarisatie Buytenpark 2005 Vogelwerkgroep Zoetermeer Tekst: Francis Havekes, Marcel van der Tol Foto: Francis Havekes Eindredactie: Hanneke Hoogvliet Vogelwerkgroep Zoetermeer, 2007 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade

Natuurpunt Rapport Fungi 2003 BLOSO-domein, Hofstade RAPPORT: INVENTARISATIES ROND FUNGI IN HET BLOSO-DOMEIN TE HOFSTADE TIJDENS HET JAAR 2003 SAMENSTELLING: HANS VERMEULEN NATUURPUNT EDUCATIE GRAATAKKER 11 2300 TURNHOUT EDUCATIE@NATUURPUNT.BE VERSLAG EN

Nadere informatie

Meijendel. Excursieverslag - 17 augustus 2011

Meijendel. Excursieverslag - 17 augustus 2011 Op 17 augustus trokken we zes man sterk naar Meijendel. Vanaf het parkeerterrein bij Kievietsduin volgden we eerst de witte paaltjes. Dan schakelden we over naar blauw richting het hek voor jaarkaarthouders.

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 Op woensdag 10 september sloten we het plantenseizoen af met een wandeling langs het kanaal van Beverloo. Luc, Pierre, Ine, Nicole, Vivianne, Rudy, Rutger en ikzelf waren van de

Nadere informatie

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen

Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Resultaten (broed)vogelonderzoek rond Bodemven op Landgoed Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen Broedseizoen 2012 Vink (Fringilla coelebs) Uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten regio Midden-Brabant

Nadere informatie

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving Natuurtoets Aanleiding Voor de uitvoering van De Doorbraak moet rekening worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Om deze bescherming te bieden zijn er in Nederland een aantal natuurwetten

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 2008 DE SCHEG Resultaten van het broedvogel inventarisatie werk uitgevoerd in de Scheg, onderdeel van de Balij, het gebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, in 2008

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen

Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen Periode: 2004/2005 Opdrachtgever: NOORDERZIJLVEST J.R. Starke & K.R. Strating, afdeling project en advies

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 Dankzij de medewerking van bevoegd boswachter Vanessa Geenens bekwamen we de toelating van ANB om te gaan inventariseren in Lozerheide. Ze had me vorige week gemeld dat ze spijtig

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Vraagprogramma 2015 2017. Regio 4

Vraagprogramma 2015 2017. Regio 4 Vraagprogramma 2015 2017 Regio 4 G 01 HOOFDGROEP G: EUROPESE CULTUURVOGELS ONEVEN NUMMERS: WILDVORM EVEN NUMMERS: MUTATIES Gevraagd worden alle vogels welke voorkomen op Europees grondgebied uitgezonderd

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

Plantago bij de bronnen te Eys (23 juli 2015).

Plantago bij de bronnen te Eys (23 juli 2015). Plantago bij de bronnen te Eys (23 juli 2015). Vandaag weer een echte mooie zomeravond en Tonnie breekt met de natte traditie van afgelopen jaar. De opkomst van deelnemers is verrassend en levert nog een

Nadere informatie

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Hans Hollander 14 september 2012 Rapport 19 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties: 1 Hollander,

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009)

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008)

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

Catalogus. bloemenweiden

Catalogus. bloemenweiden Catalogus bloemenweiden Inhoud 1. Ecoflora 3 2. Praktische informatie 4 3. Algemene informatie over bloemenweiden 5 4. De verschillende types bloemenweidemengsels 6 5. Aanleg en beheer 7 6. Overzicht en

Nadere informatie

Fauna-inventarisaties van het Westduinpark en de Bosjes van Poot in 2012 en 2013

Fauna-inventarisaties van het Westduinpark en de Bosjes van Poot in 2012 en 2013 Fauna-inventarisaties van het Westduinpark en de Bosjes van Poot in 2012 en 2013 Bruin blauwtje was de enige soort van de Rode Lijst die tijdens de inventarisatie van 2012 werd waargenomen. Foto: Jaap

Nadere informatie

Infobrochure Demotuin Plant anders

Infobrochure Demotuin Plant anders Infobrochure Demotuin Plant anders 1. Probleemstelling en doelstelling Om het risico van de introductie van invasieve planten te beperken bestaat er een heel eenvoudige oplossing: kies gewoon andere, alternatieve

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg5

SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg5 SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg5 Op woensdag 29 juli gingen we onder leiding van Luc rondneuzen in de omgeving van KLIMA in Achel. Ook weer niet echt een natuurgebied deze keer maar wat ruigte, randen van het fietspad

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

WALLERTUIN 2001/02. C.J. Nonhof. KNNV afd. Regio Delft

WALLERTUIN 2001/02. C.J. Nonhof. KNNV afd. Regio Delft WALLERTUIN 2001/02 C.J. Nonhof KNNV afd. Regio Delft Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische VerenigingFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. KNNV afd. Regio Delft Postbus 133 2600 AC DELFT email: afd.regiodelft@knnv.nl

Nadere informatie

Leeuwense waard FLORA EN FAUNA. Inventarisatie 2008

Leeuwense waard FLORA EN FAUNA. Inventarisatie 2008 Leeuwense waard FLORA EN FAUNA Inventarisatie 2008 Leeuwense waard FLORA EN FAUNA Inventarisatie 2008 In opdracht van FREE Januari 2009 Esther Linnart-Nieuwdorp Molendijk 63 3257 AM Ooltgensplaat apis1@wanadoo.nl

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta H.T.J. Peelen Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Datum: 11 augustus 2014 Betreft Beoordeling wijzigingsverzoek

Waterschap Hollandse Delta H.T.J. Peelen Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Datum: 11 augustus 2014 Betreft Beoordeling wijzigingsverzoek > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Waterschap Hollandse Delta H.T.J. Peelen Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK Dienst Regelingen Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F

Nadere informatie

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Inhoudsopgave 1. Contact leggen 3 1.1 Inloggen op www.sovon.nl 3 1.2 Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag 4 2.1 Naar WSN

Nadere informatie

Nulmeting flora 2014 Antiverdrogingsmaatregelen Sint-Jansberg

Nulmeting flora 2014 Antiverdrogingsmaatregelen Sint-Jansberg Nulmeting flora 2014 Antiverdrogingsmaatregelen Sint-Jansberg In opdracht van: Waterschap Peel en Maasvallei & Natuurmonumenten NULMETING 2014 ANTIVERDROGINGSMAATREGELEN ST.-JANSBERG M.C. Scherpenisse

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

KNNV afdeling IJssel en Lek Excursie naar de Grebbeberg

KNNV afdeling IJssel en Lek Excursie naar de Grebbeberg KNNV afdeling IJssel en Lek Excursie naar de Grebbeberg Zaterdag 25 juli 2009, 9 deelnemers Het was goed weer, wisselend bewolkt, een enkele bui en ongeveer 23 graden D1 we maakten eerst een wandeling

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie 2010

Broedvogelinventarisatie 2010 Broedvogelinventarisatie 2010 t Rikkerink Ambt Delden Harry de Jong Twentse Vogelwerkgroep COLOFON: Twence B.V. Postbus 870 7550 AW Hengelo Inventariseerders: Samensteller: Foto s: Harry de Jong Jan Willem

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Flora- en faunascan Hooghei II te Zegge

Flora- en faunascan Hooghei II te Zegge Flora- en faunascan Hooghei II te Zegge Flora-en faunascan Concept Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 27 oktober 2009 Verantwoording Titel : Flora- en faunascan Hooghei II te Zegge Subtitel

Nadere informatie

Broedvogels van de Hemrikkerscharren

Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogels van de Hemrikkerscharren Trends en voorkomen van broedvogels in 2015 Wender Bil 1 Afbeelding voorpagina: Baltsend paartje Zwarte spechten in de Hemrikkerscharren, 1 mei 2014. Broedvogels van

Nadere informatie

Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers

Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers Inleiding Doel van deze notitie is aan te geven welke soorten oeverplanten in verschillende omstandigheden het best kunnen worden aangeplant

Nadere informatie

DEEL 1 het ecologisch onderzoek van Altenburg & Wymenga

DEEL 1 het ecologisch onderzoek van Altenburg & Wymenga Secretariaat Vondelstraat 58 4819 HE Breda secretaris@westbrabantsevwg.nl www.westbrabantsevwg.nl KvK 40281606 ING 1063712 Inleiding Het helofytenfilter ten behoeve van de zuivering van het water van de

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 28 jrg5

SLOBKOUSNIEUWS 28 jrg5 SLOBKOUSNIEUWS 28 jrg5 Op 15 juli gingen we op speurtocht naar de Holen. Het gebied staat zwaar onder druk omwille van de plannen om de omleidingsweg rond Neerpelt er doorheen te trekken. Het is een privaat

Nadere informatie

Afgelopen maanden maart en april 2012:

Afgelopen maanden maart en april 2012: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht oördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde

Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde Inhoud: 1. Algemeen 2. Vrijwilligers 3. Vegetatie en voorkomen wilde planten 4. Vegetatie en

Nadere informatie

Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012

Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012 Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012 Stichting Koekeloere Ernest van Asseldonk Stichting Koekeloere broedvogels Meinweg 2012 1 Broedvogels NP de Meinweg 2012 Stichting Koekeloere Ernest van Asseldonk

Nadere informatie

LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur. Iepenarboretum, Amsterdam. EYE-plein, Amsterdam

LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur. Iepenarboretum, Amsterdam. EYE-plein, Amsterdam Eilandenboulevard Groen talud l Pilot LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur Funenpark, Funenpark, Amsterdam Amsterdam Iepenarboretum, Amsterdam LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur LANDLAB studio

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Windpark Fryslan B.V. A.T de Groot Duit 15 8305 BB EMMELOORD Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl ONTWERP-ONTHEFFING

Nadere informatie

Staddijk Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie blz flora

Staddijk Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie blz flora KENMERKENDE PLANTENSOORTEN NIJMEGEN STADSDIJK EN OMGEVING (STADSDIJK EN RIJK VAN NIJMEGEN) Staddijk Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica Alismataceae 88 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Apiaceae

Nadere informatie

1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Regel van 100... 4. Bijlagen... 5 Waarnemingsformulier... 6 Verantwoording... 7

1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Regel van 100... 4. Bijlagen... 5 Waarnemingsformulier... 6 Verantwoording... 7 NATUUR VAN DE WEEK Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Soortenkennis O43. Bloemplanten

Soortenkennis O43. Bloemplanten Soortenkennis O43 Bloemplanten In deze presentatie krijg je meestal een foto te zien. Raad wat het is. Op de volgende pagina zie je de naam van de plant, met eventueel nog wat bijzondere kenmerken. Daarnaast

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas Plan Opdrachtgever Plangroep Heggen verkennend natuurwaardenonderzoek

crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas Plan Opdrachtgever Plangroep Heggen verkennend natuurwaardenonderzoek Plan crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever Plangroep Heggen Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 17 september 2008 kon. julianastraat

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Natuurtoets Oude Kern Bennebroek. mei 2012

Natuurtoets Oude Kern Bennebroek. mei 2012 Natuurtoets Oude Kern Bennebroek mei 2012 door: Ecologisch adviesbureau Antje Ehrenburg in samenwerking met Diemeer Natuurbeheer & Onderzoek In opdracht van: Gemeente Bloemendaal, mei 2012 Opgeleverd (concept):

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Wilder is beter NATUUR AAN DE GEVEL

Wilder is beter NATUUR AAN DE GEVEL NATUUR AAN DE GEVEL Ontdek de ecologische tuin aan deze gevel. Op elk bordje vind je informatie. Heb je zelf zin in een geveltuin? Mail ons: info@natuurpuntantwerpenstad.be In elk plantvak zijn 3 soorten

Nadere informatie

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel Planten en beheer Deze gids is gemaakt voor afdeling Onderhoud van Waterschap De Dommel. Maar ook voor externe organisaties

Nadere informatie

Nederlandse naam English name Scientific name

Nederlandse naam English name Scientific name Datum van de excursie: 12 September 2015 Bezochte gebied: Oostvaardersplassen, 5600 ha wetland tussen Almere en Lelystad, AM: 1 e excursie van 08.00 tot 12.00 uur PM: 2 e excursie van 13.00 tot 16.00 uur

Nadere informatie

BOS- EN DUINPARKEN Herstelplan VAN HAEMSTEDEBOS. Gemeente Bloemendaal

BOS- EN DUINPARKEN Herstelplan VAN HAEMSTEDEBOS. Gemeente Bloemendaal BOS- EN DUINPARKEN Herstelplan VAN HAEMSTEDEBOS Gemeente Bloemendaal INHOUD INLEIDING 3 INVENTARISATIE 5. Ontsluiting en beleving 5.2 Natuur 8 2 ANALYSE 8 3 THEMA 8 4 BEHEER 9 4. Begeleiden bosontwikkeling

Nadere informatie

Begrazing in het Zwanenbroekje

Begrazing in het Zwanenbroekje Begrazing in het Zwanenbroekje De invloeden van begrazing op de ontwikkeling van natuurweides. Roel van Dijk Djessie Donkers Jeroen Jansen TB1-5a Ecoxperience Wat is de invloed van Begrazing op de ontwikkeling

Nadere informatie

Inventarisatie Goorse Bossen

Inventarisatie Goorse Bossen Inventarisatie Goorse Bossen IVN Veghel 2012 Een mooi spechtenbos, de Goorse Bossen! Van de vijf soorten spechten die in Nederland broeden, tref je er hier vier. Niet héél bijzonder voor een naaldhoutbos,

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

Vertebraten Catalogus Natuurmuseum Nijmegen

Vertebraten Catalogus Natuurmuseum Nijmegen Vertebraten Catalogus Natuurmuseum Nijmegen J.E. Boeke, G.M. Dirkse 2011 Natuurmuseum Nijmegen Nijmegen Deze catalogus werd samengesteld ter afronding van het project digitale registratie vertebraten dat

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Roodkeelduiker Parelduiker Ijsduiker Geelsnavelduiker Kuifduiker Geoorde Fuut Dodaars 1 1 1 1 Fuut 1 1 1 1 Roodhalsfuut Noordse

Nadere informatie

HEMELVAARTSKAMP 19-23 mei 2004 BARGERVEEN Algemeen

HEMELVAARTSKAMP 19-23 mei 2004 BARGERVEEN Algemeen HEMELVAARTSKAMP 19-23 mei 2004 BARGERVEEN Algemeen Leiding Het kamp begon op woensdag 19 mei 2004. Er is op die dag ook al een excursie naar Weiteveen gehouden. De kampvoorzitter was Ruud Luttmer, de administratie

Nadere informatie

Broedvogels van de Hemrikkerscharren

Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogelkartering 2013 Wender Bil 2 Broedvogels van de Hemrikkerscharren, Broedvogelkartering2013 Broedvogels van de Hemrikkerscharren Broedvogelkartering 2013 W.

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever

SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever SLOBKOUSNIEUWS 46 jrg5 De Bever De redactie moest vorige dinsdag afwezig blijven en kreeg enkel van Luc onderstaande mail. Hij had duidelijk weer huiswerk moeten opknappen. Hoi Elzenweerschijnzwam of dunnen

Nadere informatie

EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink

EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink Coccothraustes coccothraustes OO1 1-02 Europese vinkachtigen Wildkleur

Nadere informatie

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora Natuurwaarden In 2004 is een inventarisatie uitgevoerd naar krachtens de Flora- en Faunawet beschermde plant- en diersoorten in de Achtersluispolder en aangrenzende terreinen zoals het Vijfhoekpark, de

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Nederlandse naam English name Scientific name

Nederlandse naam English name Scientific name Datum: 7 Februari 2016 Bezochte gebied: Gids: Texel Zuidelijkste van de Waddeneilanden. Rondje over het eiland. Excursie van 08.15 tot 16.00 uur vanaf de Cocksdorp. Robert de Groot Nederlandse naam English

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014. N. Godijn

Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014. N. Godijn Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 20 februari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Extra Nieuwsbrief W.H. Vliegenbos

Extra Nieuwsbrief W.H. Vliegenbos Extra Nieuwsbrief W.H. Vliegenbos 25 juni 2013 Avondwandelingen met deskundige begeleiding in het W.H. Vliegenbos In het W.H. Vliegenbos worden op vrijdagavonden avondwandelingen georganiseerd van 21.30

Nadere informatie

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008

Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland 2000-2008 K. Mostert en J. Willemsen Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland Delft, 1 december 2008 Werkatlas verspreiding zoogdieren in Zuid-Holland

Nadere informatie

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature.

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. As with previous surveys we used the Tansley method Results

Nadere informatie

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL Acer campestre Spaanse aak - - x x Acer platanoides Noorse esdoorn - - - x Acer

Nadere informatie

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1982 1985

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1982 1985 Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1982 1985 Aalbes Ribes rubrum - - - x Aardaker Lathyrus tuberosus x x - x Akker vergeet-mij-nietje Myosotis

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Ornithologisch rapport. Wachtbekken Bernissem. Vogelwerkgroep Fruitstreek December 2011

Ornithologisch rapport. Wachtbekken Bernissem. Vogelwerkgroep Fruitstreek December 2011 Ornithologisch rapport Wachtbekken Bernissem 2011 Vogelwerkgroep Fruitstreek December 2011 1 Inleiding Het gebied waar in 2005 door de Watering een wachtbekken werd aangelegd in het gehucht Bernissem te

Nadere informatie

Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen

Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen DETERMINEERTABEL VOOR ZWAMMEN Dit bundeltje is een fragment van de tekst ZWAMMEN van ereispectrice M. De Ridder in het Jaarboek 1990 van de VOB Enkele aanbevelingen bij het bestuderen van paddestoelen

Nadere informatie

Excursie datum: 13-12-2015 Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bezochte gebieden vooral gekenmerkt door aanwezigheid van water, zoet en zout.

Excursie datum: 13-12-2015 Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bezochte gebieden vooral gekenmerkt door aanwezigheid van water, zoet en zout. Excursie datum: 13-12-2015 Naam excursie gebied: Gids(en): Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bezochte gebieden vooral gekenmerkt door aanwezigheid van water, zoet en zout. Robert de Groot Opmerkelijk:

Nadere informatie

Broedvogels. (inheems) Coccothraustes coccothraustes. Tadorna ferruginea. Tachybaptus ruficollis. Somateria mollissima

Broedvogels. (inheems) Coccothraustes coccothraustes. Tadorna ferruginea. Tachybaptus ruficollis. Somateria mollissima Broedvogels (inheems) Aalscholver Appelvink Baardman Bergeend Bergfluiter Bijeneter Blauwborst Blauwe Kiekendief Blauwe Reiger Boekvink Boerenzwaluw Bontbekplevier Bonte Kraai Bonte Strandloper Bonte Vliegenvanger

Nadere informatie

PVM FLORAMENGSELS MATERIALEN. Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083

PVM FLORAMENGSELS MATERIALEN. Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083 Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling Belangrijk BIJ inzaai en onderhoud van wildbloemenmengsels Algemeen De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de keuze van het juiste wildbloemenmengsel:

Nadere informatie

ZOOGDIEREN INVENTARISATIE WEEKEND BIESBOSCH 2 t/m 4 september 2011

ZOOGDIEREN INVENTARISATIE WEEKEND BIESBOSCH 2 t/m 4 september 2011 ZOOGDIEREN INVENTARISATIE WEEKEND BIESBOSCH 2 t/m 4 september 2011 K. Mostert Uitgave van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging RAPPORT 2011.44 Oktober 2011 ZOOGDIEREN INVENTARISATIE WEEKEND BIESBOSCH

Nadere informatie

Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153. Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007

Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153. Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007 Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153 Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting:... 3 2 Taakomschrijving... 4 3 Locatie... 4 4 Methode... 4

Nadere informatie

Het Lauwersmeer te Friesland Nederland

Het Lauwersmeer te Friesland Nederland Het Lauwersmeer te Friesland Nederland 10-14 november 2010 1 Lauwersmeer 10-14 november 2010 Verslag: Valérie Goethals; foto s: Patrick Keirsebilck. ALGEMEEN 1. Deelnemers Geert Carette, Johan Debuck,

Nadere informatie

Aaanleg steigers Werelderfgoed Kinderdijk Quickscan Flora- en Fauanwet

Aaanleg steigers Werelderfgoed Kinderdijk Quickscan Flora- en Fauanwet . Aaanleg steigers Werelderfgoed Kinderdijk Quickscan Flora- en Fauanwet Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard Postbus 151 3350 AD Papendrecht datum: februari 2014 Opstellers: C. Stam J.W. Verhagen Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 1 SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 In het kader van de provinciale Subsidieregeling verbindingen en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor aanleg van landschapselementen,

Nadere informatie

Bouwverordening betreffende beplanting

Bouwverordening betreffende beplanting Bouwverordening betreffende beplanting Gemeenteraadsbesluit van 7 juli 1998 Goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 16 november 1998 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Dienst Verkeer en Scheepvaart. Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen

Dienst Verkeer en Scheepvaart. Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen Dienst Verkeer en Scheepvaart Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen Overzicht van de vegetatie langs Rijkswegen oktober 2008 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 1.1 Het waarom van deze handreiking

Nadere informatie

Vogels van Vilvoorde-Machelen-Steenokkerzeel

Vogels van Vilvoorde-Machelen-Steenokkerzeel Vogels van Vilvoorde-Machelen-Steenokkerzeel Euringcodenr. Birds of Vilvoorde-Machelen-Steenokkerzeel Broedvogel / Breeding Zomer / Summer Winter Trekvogel / Migrant 1 20 ROODKEELDUIKER (Gavia stellata)

Nadere informatie