Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit."

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten verdwijnt 3 50PlusBeurs weer succesvol 4 I k kan over alles onderhandelen, maar niet over mijn leeftijd 4 FNV Senioren: Dé vakbond voor ouderen 5 Wie heeft de taxi-factor? 7 Contact Persoon Ouderen 7 Advies op maat 8 Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW In 2014 kunnen veel ouderen zwaaien naar toeslagen en tegemoetkomingen. Vereenvoudiging is verkapte bezuiniging Op Prinsjesdag maakt het kabinet de begroting voor het komende jaar bekend. Veel ouderen maken zich zorgen. Het kabinet heeft al enkele pijnlijke ingrepen gedaan. En voor 2014 liggen er opnieuw vervelende voorstellen op de plank. Al vlak voor de zomervakantie heeft de staatsecretaris van Financiën, dhr. Weekers de gevolgen van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrippen Mooie woorden, maar het zijn gewoon botte bezuinigingen (WUL) geëvalueerd. De wet werd op 1 januari 2013 ingevoerd. Sindsdien is er nog maar één loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor veel werkgevers betekent de wet een lastenverlichting. Maar vooral Vut ers en vroeg gepensioneerden gingen er fors in netto inkomen op achteruit. Ook AOW-gerechtigden en zzp ers merkten het op hun bankafschrift. De staatssecretaris erkent dat de inkomensachteruitgang voor sommige groepen inderdaad hoog is, maar hij wil er niets aan doen. Er is geen geld voor, zegt hij. Hier zijn wij nog lang niet klaar mee, zegt Willem Banning, bestuurder Ouderen van FNV Bondgenoten. Deze herziening zou budgetneutraal zijn, maar nu blijkt dat er een (relatief) kleine groep er fors op achteruitgaat en de anderen er iets op vooruit gaan. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling! Volgens ons zijn er wel degelijk mogelijkheden om dit te repareren. Alleen moet de politieke wil er dan wel zijn. We gaan aan onze leden die hiermee te maken hebben gekregen, vragen of ze willen meehelpen om Weekers maar eens goed wakker te schudden! AOW-inkomensgat In het Sociaal Akkoord dat kabinet, werkgevers en werknemers hebben afgesproken, zijn onvoldoende afspraken gemaakt om het AOWinkomensgat te repareren. Met de werkgevers was daar wel overeenstemming over, zegt Banning, maar Rutte en Asscher haakten op het laatste moment af. De regeling die Jetta Klijnsma nu aan de Tweede kamer heeft voorgesteld, heeft dan ook niet onze instemming. De belangrijkste pijnpunten daarbij zijn het feit dat een eventueel uit te keren aanvullend pensioen volledig verrekend wordt met de overbruggingsuitkering. En misschien nog wel erger, vanaf 2018 hebben nieuwe gevallen er geen recht meer op. Vooral voor politieagenten en militairen is dit extra wrang. Zij werden door diezelfde overheid verplicht om te stoppen met werken. Nu lopen zij in het ergste geval euro aan AOW-uitkering mis. De FNV had een rechtszaak aangespannen tegen de SVB/ Lees verder op pagina 2 > Ouderenwijzer 1

2 Gelukkig mankeer ik niks Op onze stand op de 50 PlusBeurs werd ik aangesproken door een oudere Indische vrouw. Ze is al bijna 70 jaar en is al jaren lid van de bond. Na het overlijden van haar man had ze zijn lidmaatschap overgenomen. Vooral ook omdat haar man zo n fanatiek (onbezoldigd) vakbondsbestuurder was geweest. Daar is zij erg trots op. Ze stond bij onze stand op de 50Plus- Beurs en maakte onze test. Ze dacht na over de keuzes die zij zou maken welk zorgaanbod zou ze zelf kunnen en willen betalen? Ze kwam er niet uit. Nee, zei ze, deze vragen kon ze niet beantwoorden. Ik heb alleen maar een AOW-uitkering. Eigenlijk heb ik geen geld meer over om aan zorg te besteden. Mijn vaste lasten zijn zo hoog, ik kan amper nog fatsoenlijk boodschappen doen. Gelukkig mankeer ik nog niks. En dat moet ook maar zo blijven! Op zo n moment word je weer eens met je neus op de feiten gedrukt. Politici roepen dat ouderen de afgelopen periode (gemiddeld) een veel grotere inkomensstijging hebben gehad dan de werkenden. Blijkbaar zijn zij vergeten dat er nog steeds veel teveel ouderen zijn die moeten rondkomen van alleen een AOW tje. En die zijn er in de afgelopen periode, vergeleken bij de werkenden, wel fors op achteruit gegaan! Als je dan de kabinetsplannen ziet om volgend jaar de inkomensondersteuning voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te schrappen, dan slaat de schrik je om het hart. Het Kabinet Rutte II wil deze inkomensondersteuning overdragen aan de gemeenten. Maar die moeten dan met de helft van het geld hetzelfde doen. En dat kan natuurlijk niet. Maar er gloort hoop. Het begint erop te lijken dat ook de gemeenten het zat zijn. Zij moeten telkens maar weer nieuwe taken uitvoeren, met steeds minder geld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet de wacht aangezegd. Hopelijk houdt de VNG nu eens stuk bij voet, ik ken in ieder geval iemand die hun daar dankbaar voor zal zijn. Willem Banning Bestuurder Ouderen FNV Bondgenoten > vervolg van de voorpagina Nederlandse Staat omdat de FNV wel een fatsoenlijke compensatie wil voor dit inkomensverlies. Die rechtszaak was tijdelijk geparkeerd, maar wordt nu natuurlijk weer doorgezet. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u daarover Voor het komende jaar heeft het Kabinet Rutte II nog een aantal vervelende voorstellen op de plank liggen. Banning: Hopelijk steekt de Tweede Kamer of anders de Eerste kamer daar nog een stokje voor. De belangrijkste voorstellen voor 2014 zijn: > Afschaffen koopkrachttegemoetkoming Het Kabinet wil de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) voor de hogere inkomens afschaffen. Waar de grens ligt van wat een De kosten voor ziekte en zorg zijn per 1 januari 2014 zeer waarschijnlijk niet meer als fiscale aftrekpost op te voeren. Vanaf die datum vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verwacht u in de toekomst (na 1 januari 2014) bepaalde uitgaven te moeten doen in verband met ziekte of zorg, en worden deze niet vergoed door de verzekering of de gemeente? Dan kan het verstandig zijn deze kosten nog in 2013 te maken. De afgelopen jaren is de mogelijkheid om kosten voor ziekte en zorg af te trekken van de inkomstenbelasting steeds meer beperkt. Zo is het in 2013 bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de kosten van een rollator op te voeren als aftrekpost. Per 1 januari 2014 zal, naar alle waarschijnlijkheid, de gehele aftrekpost specifieke zorgkosten komen te vervallen. Op dit moment ligt hierover namelijk een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Aanslag op de portemonnee Dat betekent overigens niet dat de kosten die gemaakt zijn voor ziekte of zorg helemaal niet meer vergoed worden maar vanaf 1 januari 2014 wordt dat een taak van de gemeenten. Mensen die hoge kosten hebben in verband met ziekte of zorg die niet vergoed worden door de verzekering, hoger inkomen wordt genoemd, is nog onduidelijk. De tegemoetkoming bedraagt 25,16 euro bruto per maand, dus ruim 300 euro op jaarbasis. > Nieuw systeem voor het berekenen van toeslagen Het kabinet heeft het voornemen om vanaf 2014 nog maar met één toeslag te werken. De zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag gaan dan verdwijnen. (Dit is een voorstel van de Commissie van Dijkhuizen.) Willem Banning: Je kunt er donder op zeggen dat ook hier weer een verkapte bezuiniging mee doorgevoerd gaat worden. > Chronisch zieken en gehandicapten De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compenseert het eigen risico bij zorgverzekeringen en de Aftrekpost specifieke zorgkosten verdwijnt kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeenten. Het budget dat de gemeenten hiervoor krijgen zal naar verwachting niet voldoende zijn om alle kosten, die nu nog aftrekbaar zijn, binnen de inkomsten belasting ook daadwerkelijk te vergoeden. De kans is daardoor groot dat bepaalde kosten in zijn geheel niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed. Dat betekent voor veel mensen een flinke aanslag op de portemonnee. Tip Hoewel het om een wetsvoorstel gaat en het dus nog niet vaststaat dat de aftrek van specifieke zorgkosten helemaal wordt afgeschaft, kunt u er al wel rekening mee te houden. Verwacht u in de toekomst (na 1 januari 2014) bepaalde uitgaven te moeten doen in verband met ziekte of regeling specifieke ziektekosten. Het kabinet is voornemens om deze landelijke regelingen over te dragen aan de gemeenten. Willem Banning: De argumenten die hiervoor aangedragen worden zijn dat de compensatie in de praktijk niet goed werkt en de doelgroepen onvoldoende bereikt worden. Dat zijn mooie woorden. Maar feitelijk gaat het om een botte bezuiniging, want de gemeenten krijgen maar de helft van het budget dat hiervoor tot nu toe is vrijgemaakt. En het is wel duidelijk dat sowieso daardoor de inkomensondersteuning die gepensioneerden en WAO ers/wia ers nu automatisch ontvangen, komt te vervallen. Gelukkig hebben nu de gemeenten gezegd dat ze niet willen meewerken aan het overdragen van deze regelingen van de Landelijke Overheid naar de gemeenten. Hopelijk blijven ze standvastig! < zorg, en worden deze niet vergoed door de verzekering of de gemeente? Dan kan het verstandig zijn deze kosten nog in 2013 te maken. Niet alle specifieke zorgkosten (bv reiskosten ziekenbezoek) kunt u al 2013 maken. Bij kosten die wel geschikt zijn moet u denken aan kosten voor de tandarts en bepaalde hulpmiddelen bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of steunzolen. Ook aanpassingen aan een woning die op medisch voorschrift gedaan moeten worden in verband met de beperking van lichaamsfunctie kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak bij de tandarts, specialist of een bedrijf dat hulpmiddelen levert. Dan is de kans groot dat u nog gebruik kunt maken van de aftrekpost specifieke zorgkosten. < 2 Ouderenwijzer

3 50PlusBeurs weer succesvol De 50plusBeurs werd dit jaar voor de 21e keer georganiseerd. Leden van FNV Bondgenoten, FNV Kiem, Abvakabo FNV en FNV Bouw konden er gratis naartoe. Onder het motto Laat je verleiden! konden de bezoekers van de 50PlusBeurs in zes hallen van de Utrechtse Jaarbeurs weer genieten van podia met muziek, show, dans en exposities. Kaderleden van FNV Bondgenoten FNV Kiem, Iedereen is ervan over tuigd dat FNV Senioren een succes wordt. Abvakabo FNV en FNV Bouw stonden op de stand van de FNV in beweging. Met informatiemateriaal, om mensen te vertellen waarom een slimme oudere lid is van de bond. Bijzonder jaar Herman Blokdijk, kaderlid van FNV Bondgenoten, was er voor de derde keer bij. Ieder jaar is anders, zijn er andere mensen die de stand bemannen. Het is heel uitdagend om daar in zeer korte tijd een team van te maken en zo dat iedereen aan het einde van de dag zegt ik vond dit leuk om te doen. Het bijzondere van dit jaar was dat we met alle vier de bonden, die samenwerken in FNV Senioren, in de stand stonden. De achtergrond van de mensen verschilde enorm. Het is dan erg leuk om te zien dat deze diversiteit totaal geen invloed heeft op het samen werken. Iedereen is ervan overtuigd dat FNV Senioren een succes wordt. Test Zorgen om de zorg Ook dit jaar werden de beursbezoekers weer gevraagd om mee te doen aan een test. Aan de beursbezoekers werd gevraagd om uit elf zorgbenodigdheden te kiezen welke zij eventueel zelf kunnen of willen betalen. De FNV is geen voorstander van het verhogen van eigen bijdragen in de zorg, maar het is wel een eye-opener om die discussie te voeren. Er ontstonden spontaan stevige discussies tussen de beursbezoekers. Dat de meningen soms ver uiteen liepen, zal niemand verbazen. Een behoorlijk aantal beursbezoekers gaf aan dat ze van hun inkomen eigenlijk helemaal geen financiële ruimte overhouden om zorgbenodigdheden zelf te betalen. In totaal hebben meer dan 6000 beursbezoekers de moeite genomen om aan deze test mee te doen. De uitkomst van deze test wordt gepubliceerd op De bond krijgt een gezicht Of het zin heeft om op zo n beurs te staan? Jazeker, zegt Herman Blokdijk, want het levert iets op voor de bond. Al is het maar dat de leden op een ontspannen manier met vertegenwoordigers van de bond kunnen praten. Ze kunnen hun frustraties en hun vragen even kwijt. Mensen krijgen een positiever beeld van de vakvereniging doordat wij de mensen op de stand direct hulp bieden bij eenvoudige problemen. Voor de ingewikkelde vragen maken we een afspraak. Persoonlijk contact is voor veel ouderen prettiger dan een telefoongesprek of een mailwisseling. Blokdijk: De digitale wereld is dan misschien wel gemakkelijk, maar voor de beursbezoekers blijft de echte wereld met persoonlijk contact toch veruit favoriet. Contactpersonen Ouderen FNV Bondgenoten heeft sinds enkele jaren het project Contact Persoon Ouderen (CPO ers)lopen (kijk op pagina 7). De CPO ers handelen veel problemen rond het pensioen af of geven daar voorlichting over. Zij bellen on geveer een half jaar voor de pensioendatum met leden en vertellen hen wat er op hen afkomt. 99 procent van deze gesprekken worden als zeer positief ervaren door de leden. Herman Blokdijk: Een kleine week op de 50PlusBeurs staan is vermoeiend, maar ookleerzaam en leuk. Of ik er volgend jaar weer bij ben? Dat weet ik nog niet. Maar als ik het fysiek en mentaal aankan zeg ik graag weer ja. < Rondje land: Zorgen over de Zorg Dit voorjaar trokken we door het hele land. Op 26 plaatsen waren er bijeenkomsten over de inkomensproblematiek van ouderen. We gaan opnieuw het land in. Nu is de grote vraag: waar gaat het naartoe met de zorg? In totaal hebben zo n 3000 leden de informatiebijeenkomsten over de inkomenspositie van ouderen bezocht. Vaak werd er gevraagd of er ook informatiebijeenkomsten konden worden gehouden waar de leden geïnformeerd zouden worden over de ontwikkelingen in de zorg. Veel ouderen maken zich zorgen en zitten met vragen waar ze maar geen antwoord op vinden. Zorg kost geld Momenteel zijn we volop bezig om aan dit verzoek invulling te geven. We hopen nog vóór het einde van het jaar een nieuwe informatieronde te houden. Er zal dan vooral aandacht zijn voor de financiële kant van de zorg. Waar heeft u recht op en waar moet u (extra) voor betalen? We willen natuurlijk ook de situatie vanaf 2014 met u kunnen bespreken. Daarom moeten we afwachten wat er uit de politieke besluitvorming komt die dit najaar in de Tweede en Eerste Kamer wordt gevoerd. In de volgende Ouderenwijzer kunt u lezen waar en wanneer we bij u in de buurt zijn. Hopelijk kunt u er dan ook bij zijn. U bent van harte welkom! < Ouderenwijzer 3

4 Ik kan over alles onderhandelen, maar niet over mijn leeftijd Ruud Hendriks (61) was jarenlang chauffeur bij een transportbedrijf. Hij verloor zijn baan en dacht dat hij wel weer snel aan het werk zou komen. Niet dus. Nu zit hij thuis zijn spaargeld op te eten. We moeten langer doorwerken, we willen langer doorwerken, maar we krijgen de kans niet. Ik vervoerde maaltijden voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Deze maaltijden worden in een centrale keuken bereid en van daaruit vervoerd. Ik werkte 40 uur per week. De transporteur sluit contracten af met cateringbedrijven en met zorginstellingen en ziekenhuizen. Dat gaat via aanbesteding. De contracten worden voor drie tot vijf jaar afgesloten. Als de contractperiode is verlopen, ligt alles dus weer open. Het transportbedrijf raakte werk kwijt en dus waren er minder mensen nodig. Ik heb er jarenlang, 40 uur per week gewerkt. Ondanks mijn vaste aanstelling werd ik ontslagen. Spaargeld opeten En nu zit ik dus thuis. Ik kreeg een WW-uitkering via het UWV. Deze uitkering is een paar maanden geleden geëindigd. Ik begon mijn loopbaan in de horeca en ik ben in het verleden wel eens vaker een paar weken of zelfs een paar maanden werkloos geweest. Maar ik kwam altijd weer aan het werk. Dat zal nu ook wel weer gebeuren, dacht ik. Niet dus. Mijn vrouw werkt en we hebben een eigen huis, dus ik krijg geen bijstandsuitkering. We moeten "De cao? Daar heb ik niets mee te maken! Ik maak mijn eigen cao" ons leven drastisch aanpassen. We kunnen niet meer leven zoals we altijd geleefd hebben. Toen we nog twee inkomens hadden gingen we nog wel eens uit eten, we gingen uit of kochten eens een borreltje. Dat doen we niet meer. Op dit moment zijn we ons spaargeld aan het opeten. Dat hadden we eigenlijk apart gezet als appeltje voor de dorst, voor later. Mijn vrouw en ik wilden leuke dingen gaan doen, maar die plannen moeten we bijstellen. Spanningen in je relatie Dat we de helft van ons inkomen kwijt zijn is één ding. Dat is niet leuk. Maar wat erger is: zoiets brengt spanningen in je relatie met zich mee. Dat ik nu huisman ben, dat kan me op zich niets schelen. Maar ik voel me verantwoordelijk om ook iets in te brengen. Mijn vrouw gaat s ochtends naar haar werk en ik zit hier maar. Toen ik net mijn baan was verloren ging ik meteen aan het solliciteren. Dat doe ik nog steeds. Ik ben ingeschreven bij uitzendbureaus, ik reageer op vacatures, doe mee aan netwerkbijeenkomsten bij het UWV en volg cursussen. Maar het valt niet mee. Laatst was er een bedrijf in Eindhoven dat een chauffeur nodig had. Het was maar voor zes weken, maar ik wilde het wel doen. Maar ik moest 300 kilometer per week rijden om op mijn werk te komen en die kosten wilde de werkgever niet vergoeden. Als je dan uitrekent wat je per maand overhoudt Ik besprak dat met de mevrouw van het uitzendbureau en ze zei: zelf zou ik het niet doen. Hoe moet dat nou? Ik probeer van alles, ik wil ook van alles. En over loon en arbeidsvoorwaarden wil ik ook best onderhandelen. Er is echter één ding waarover ik niet kan onderhandelen: mijn leeftijd. We moeten allemaal langer doorwerken, zegt het kabinet. Ja, prima, maar niemand wil mij aannemen! Hoe moet dat dan? Ik heb erover gedacht om voor mezelf te beginnen, maar ik acht dat niet haalbaar. En als je ziet wat er momenteel in de transport aan prijzen wordt FNV Senioren: Dé Vakbond voor ouderen Er wordt gedanst op de startconferentie van FNV Senioren. Vlak voor de zomervakantie is FNV Senioren opgericht. Een nieuwe vakbond voor ouderen, die met ruim leden meteen de grootste ouderenorganisatie van Nederland is. Binnen de FNV werken de verschillende bonden al jarenlang samen. Die samenwerking gaat, met de vernieuwing van de FNV, steeds vastere vormen aannemen. Op 26 juni jongstleden is daarom de nieuwe vakbond FNV Senioren opgericht. Met leden is FNV Senioren meteen de grootste ouderenorganisatie in Nederland. Wat wil FNV Senioren FNV Senioren wil opkomen voor de belangen van onze achterban. We gaan in overleg met overheidsinstellingen en politici. Maar als overleg tot niets leidt, gaan we een actie ook niet uit de weg. Deze belangenbehartiging is gebaseerd op solidariteit. Tussen werkenden en niet (meer) werkenden, tussen jong en oud, tussen Nederlander en Medelander. Hoe gaan we verder? De nieuwe FNV wordt per 1 januari 2015 opgericht. Tot 2015 blijven FNV Bouw, AbvaKabo FNV, FNV Kiem, FNV Bondgenoten en dus ook de Bedrijfsgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen, als zelfstandige bonden bestaan. Daardoor is er de komende periode sprake van een dubbelstructuur. Dat is onvermijdbaar. Maar het motto hierbij is: ondanks de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Dit willen we realiseren door waar maar mogelijk samen te werken. Wilt u hierover meer weten of zelf gaan meedoen aan ons nieuwe vakbondswerk, mail dan naar < 4 Ouderenwijzer

5 betaald Er zijn Polen die voor 300 euro in de maand werken. Daar kan ik natuurlijk nooit tegenop. Cao? Niks mee te maken! Het valt me allemaal erg tegen. Een tijdje geleden kreeg ik nog een vacature van het UWV, bij een restaurant. Daar begon het al dat ik 50 weekenden per jaar moest werken. Ik weet toevallig dat er in de cao staat dat je een weekend per maand vrij mag "Ik voel me afgedankt" zijn. Zegt die restauranthouder: De cao? Daar heb ik niets mee te maken! Ik maak mijn eigen cao. Ik heb dat natuurlijk meteen gemeld aan het UWV, maar daar doen ze niets met dat soort meldingen. Ruud Hendriks: Dat we de helft van ons inkomen kwijt zijn is één ding. Dat is niet leuk. Maar wat erger is: zoiets brengt spanningen in je relatie met zich mee. Afgedankt Tot aan mijn AOW moet ik nog vijf jaar overbruggen. Het liefst zou ik gewoon nog vijf jaar werken. Als dat niet gaat, dan is mijn leven een stuk minder aangenaam dan ik voor mezelf altijd heb gedacht. Ik voel me afgedankt. We moeten langer doorwerken, we willen langer doorwerken, maar we krijgen de kans niet. Dat probleem wordt niet opgelost. Je moet het zelf maar uitzoeken. Daarom ben ik lid van de bond. Dan kun je samen nog proberen er iets aan te doen. Zonder bond was er geen minimumloon geweest, geen goede vakantieregelingen, geen pensioen. Ik heb de bond gebeld en hoop dat de bond er nog iets aan kan doen. < Beste taxichauffeur van het jaar Wie heeft de taxi-factor? Wegens succes herhaald: de verkiezing van de Taxichauffeur van het Jaar. Wie heeft de taxi-factor in 2013? U kunt digitaal uw stem uitbrengen. Ieder jaar organiseert FNV Taxi de verkiezing van de Taxichauffeur van het Jaar. Dagelijks vervoeren ongeveer taxichauffeurs duizenden mensen op een verantwoorde en veilige manier naar werk, school, ziekenhuis of andere bestemming. Elk jaar wordt één van hen in het zonnetje gezet voor zijn of haar dagelijkse optimisme, inzet, vakkundigheid en betrokkenheid bij de klant. Stem Niet alleen collega s, maar ook werkgevers, opdrachtgevers, gebruikersorganisaties en natuurlijk de klanten zelf kunnen hun stem laten horen en aangeven waarom de door hen aangedragen chauffeur de X-factor heeft. Omdat ook veel ouderen van taxivervoer gebruik maken, roepen wij u op om uw stem uit te brengen. Vakmanschap Voor FNV Taxi is vakmanschap een belangrijk thema. De bond hecht daarom veel waarde aan deze verkiezing en stelt het dan ook erg op prijs als veel mensen meewerken aan de verkiezing van een goede, vakbekwame chauffeur. Dus surf naar en breng uw stem uit! Stemmen kan tot 22 oktober In november wordt de Taxichauffeur van het Jaar 2013 door FNV Taxi gehuldigd. < Ouderenwijzer 5

6 Servicepagina FNV Bondgenoten, FNV Kiem en Abvakabo FNV maken zich sterk voor de positie van ouderen in onze samenleving. Gezamenlijk hebben zij onder de werknaam FNV plus! Hun belangenbehartiging aan ouderen gebundeld. Hieronder een korte samenvatting van deze dienstverlening. Ouderen Individuele begeleiding en advies, regionale netwerken, themabijeenkomsten. Maar ook belangenbehartiging, zoals lobby bij rijksoverheid en gemeenten gericht op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook op het gebied van zorg en zorgverzekeringen zijn we actief. De contactpersonen ouderen helpen u op weg. Contactpersonen ouderen Heeft u vragen over uw pensioen of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren die u voor uw AOW-aanvraag? Wilt u meer weten over de huurtoeslag, of heeft u vragen in het kader van de Wmo? Oudere leden kunnen met al hun vragen terecht bij onze Contact Personen Ouderen. Zij helpen u bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Als de Contactpersonen Ouderen u niet verder kunnen helpen, dan weten zij welke instantie dat wel kan. Pensioenen Individuele begeleiding en advies, informatiebijeenkomsten, folders en brochures. De vrijwilligers die u hierbij helpen zijn de pensioenvoorlichters. Leden van FNV Kiem en Abvakabo FNV wenden zich direct tot hun eigen pensioenfonds. Medezeggenschap Vertegenwoordiging en afvaardiging van ouderen in het medezeggenschapsorgaan van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Daarnaast hebben gepensioneerde afgevaardigden van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Kiem ook zitting in de deelnemersraden bij Pensioenfondsen. Daarin zien ze erop toe dat de belangen van gepensioneerden worden niet vergeten. Advies bij het aanvragen van financiële bijstand Hiervoor is een bijzonder project ontwikkeld, bedoeld voor mensen met een laag inkomen die aanspraak kunnen maken op gemeentelijke potjes en voorzieningen. De Adviseurs Sociale Voorzieningen van FNV Bondgenoten helpen met de aanvraag. Deze dienstverlening staat ook open voor leden van FNV Kiem en Abvakabo FNV. Via onze Klantenservice komt u in contact met deze Adviseurs. U kunt bellen naar telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg Met vragen over de financiële kant van de zorg, kunt u een beroep doen op onze Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg. De Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg, kortweg ASV ers Zorg. De dienstverlening van de ASV ers Zorg staat open voor alle vakbondsleden die vragen hebben over de zorg. Leden die in contact willen komen met een Adviseur Sociale Voorzieningen Zorg, kunnen bellen met onze Klantenservice, op telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Vertel er duidelijk bij dat u een zorgvraag heeft en in contact wilt komen met een ASV er Zorg. De ASV ers Zorg helpen u in principe telefonisch. Zij bezoeken u alleen thuis als dat strikt noodzakelijk is. Persoonlijk advies over werk en inkomen Voor antwoorden op alle vragen over salaris, cao en eventueel ziekte door werk. Rechtshulp Deskundig advies van de juridisch adviseurs van FNV Bondgenoten. Of het nou gaat om arbeidsconflicten, letselschade of sociale zekerheid. Hulp bij belastingaangifte Vrijwilligers helpen bij het invullen van belastingpapieren. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor alle mogelijke andere belastingvragen. Aanvullende rechtsbijstandsverzekering Als lid heeft u al recht op juridische hulp bij arbeidszaken. Met een aanvullende rechtsbijstandsverzekering kunt u zich extra verzekeren voor situaties in de privésfeer. Daarnaast biedt Proteq ook een dekking voor huiseigenaren. Kijk op Kortingen met ledenpas Met uw ledenpas kunt u aantrekkelijke kortingen krijgen. Kijk op welke voordelen u heeft. Korting op de zorgverzekering via de FNV bij Menzis U kiest zelf bij welke maatschappij u uw zorgverzekering onderbrengt. Daarbij kijkt u natuurlijk naar de prijs en naar wat u daarvoor terugkrijgt. Exclusief voor leden biedt de FNV in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een van de beste zorgverzekeringen van Nederland. Gemiddeld bespaart u zo n 7% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Kijk op Informatievoorziening Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van zaken die voor u van belang zijn. Wij werken hard aan een nieuw blad voor onze oudere leden. Tot die tijd ontvangt u nog deze Ouderenwijzer er uw eigen bondsblad. Lagere contributie Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden betalen minder contributie dan werkenden. Ga naar of vul de bon op pagina 8 in. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap op ouderen, of bel op werkdagen tussen en uur de Klanten service van FNV Bondgenoten (lokaal tarief). 6 Ouderenwijzer

7 Contact Persoon Ouderen Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de Contact Personen Ouderen terecht De Contact Personen Ouderen van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Kiem zijn serviceverleners. Zij helpen u bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Voor leden van Abvakabo FNV is dit een nieuwe service. Het is zeer zinvol werk, zegt Jan Wit. En nog heel leuk ook! Ook als u wat ouder bent en niet meer in loondienst werkt, kan de bond nog heel veel voor u betekenen, zegt Jan Wit, bestuurder van FNV Bondgenoten. FNV Bondgenoten heeft een uitgebreid dienstenpakket dat voor oudere leden zeer interessant is. U kunt ook actief en betrokken blijven, door in de bond vrijwilligerswerk te doen. Leden van Abvakabo FNV kunnen nu ook de opleiding tot Contact Persoon Ouderen volgen. Serviceverlener De Contact Personen Ouderen worden door de bond opgeleid en gaan na hun opleiding als service verlener voor ouderen aan de slag. Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de Contact Personen Ouderen terecht. Bijvoorbeeld over vragen over de AOW, WMO of huurtoeslag. Er zijn al veel Contact Personen Ouderen aan de slag. Maar geïnteresseerden van Abvakabo FNV kunnen zich nog aanmelden. Jan Wit: Voor leden van Abvakabo FNV is dit een nieuwe service. Opleiding Na de aanmelding volgt een gesprek, waarin we beoordelen of u geschikt zou zijn als Contact Persoon Ouderen. Wie geschikt wordt bevonden, kan aan de opleiding beginnen. Tijdens de opleiding leert u onder andere gespreksvaardigheden, een probleem analyseren, goed luisteren, enzovoort. Behalve theorie, is er ook aandacht voor de praktijk. U kunt zich nog aanmelden Bent u geïnteresseerd in de functie Contact Persoon Ouderen? Dan kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden. Leden van FNV Bondgenoten kunnen contact opnemen met de Klantenservice ( , lokaal tarief), of een sturen naar dhr. J. Wit: Met name leden die in de provincie Groningen, Zeeland en in de regio Rijnmond/stad Rotterdam wonen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. < Advies op maat Heeft u vragen die te maken hebben met de zorg? Dan kunt u terecht bij onze Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg. Zij geven advies aan alle leden die op het gebied van de financiële kant van de zorg hulp nodig hebben. De Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg, kortweg ASV ers Zorg zijn er voor al uw vragen over de financiële kant van de zorg. De dienstverlening van de ASV ers Zorg staat open voor alle vakbondsleden die vragen hebben over de zorg. De ASV ers Zorg geven advies aan alle leden die op het gebied van zorg hulp nodig hebben. Paniek Bijvoorbeeld. Een meneer die thuishulp kreeg belde naar de bond, vertelt een ASV er. Hij was nogal in paniek. Hij was gebeld met de mededeling dat de thuishulp die hij kreeg met een derde werd teruggebracht. Dat werd zo even plompverloren aan de telefoon gemeld. Maar die meneer was helemaal niet herkeurd, dus dan kan zo n beslissing helemaal niet genomen worden. En als je zo n beslissing al neemt, dan zet je dat even netjes op papier. Dat doe je niet per telefoon, want je hebt altijd het recht om bezwaar te maken. En ook dat moet je schriftelijk doen. Wij hebben die meneer daarbij geholpen. Met succes. Hij kreeg een paar dagen later een brief: alles bleef bij het oude, de gedane mededeling werd teruggetrokken. Bel de klantenservice Leden die in contact willen komen met een Adviseur Sociale Voorzieningen Zorg, kunnen bellen met onze Klantenservice, op telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Vertel er duidelijk bij dat u een zorgvraag heeft en in contact wilt komen met een ASV er Zorg. De ASV ers Zorg helpen u in principe telefonisch. Zij bezoeken u alleen thuis als dat strikt noodzakelijk is. < Ouderenwijzer 7

8 Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW Heeft u vragen over AOW en uitkeringen? Kom dan naar de bond. Wij helpen u graag. In verschillende plaatsen houdt FNV Bondgenoten spreekuur voor mensen met een uitkering. Iedereen die vragen heeft over uitkering of AOW, kan zonder afspraak langskomen. Bent u op zoek naar informatie en advies over de werknemers verzekeringen voor de werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de diverse regelingen die er zijn voor burgers met een laag inkomen, dan bent u van harte welkom op de spreekuren sociale zekerheid. Eventuele juridische ondersteuning bij rechtskundige stappen, staat alleen leden voor de leden van FNV Bond genoten ter beschikking. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken voor het bezoek aan het spreekuur. Spreekuur sociale zekerheid (afspraak maken is niet nodig) Eindhoven Waar: Vakbondscentrum Eindhoven, Dr. Cuijperslaan 47, 5622 MA Eindhoven Wanneer: Elke woensdag Hoe laat: uur Hengelo Waar: Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo Tel. (074) Wanneer: Elke tweede en laatste woensdag van de maand Hoe laat: uur Nijmegen Waar: Vakbondscentrum Nijmegen, Steenbokstraat 84, 6531 TH Nijmegen Tel. (024) of (06) (alleen tijdens spreekuren) Wanneer: Iedere woensdag Hoe laat: uur Roermond Waar: Zalencentrum De Velderie, Prins Berhardstraat 1, 6043 BG Roermond Wanneer: 7 oktober, 4 november, 2 december Hoe laat: uur Tegelen-Venlo Waar: Vakbondscentrum Venlo, St. Annastraat 43, 5932 BT Tegelen Tel. (077) (alleen bereikbaar tijdens spreekuren) Wanneer: 16 oktober, 20 november, 18 december Hoe laat: uur Voorburg Waar: Koningin Julianalaan 227, 2273 JE Voorburg Wanneer: Dinsdag 29 oktober, 26 november Hoe laat: uur Weert Waar: Regiokantoor FNV Bondgenoten, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert Tel. (040) Wanneer: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december Hoe laat: uur Belangrijk: De spreekuren sociale zekerheid worden nog niet overal in het land aangeboden. In regio's waar nog geen spreekuur wordt gehouden, kunt u contact opnemen met onze Contactpersonen Ouderen of onze Adviseurs Sociale Voorzieningen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klanten - service: (lokaal tarief). <! Direct lid worden? Bel (lokaal tarief) Ik word lid en betaal de eerste 4 maanden E 25,-* Voorletters: Achternaam: Tussenvoegsels: Geslacht: m v Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiel: adres: Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode: Vestigingsplaats: Voorl.(s) + naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Woonplaats: Soort bedrijf/sector/branche: Ik betaal mijn contributie per automatische incasso Ja Nee Rekeningnummer: Ja, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van FNV Bondgenoten Datum: Handtekening: * Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden surft u naar of belt u (lokaal tarief) Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat de klantenservice van FNV Bondgenoten dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig. Ik werf een lid (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.) adres: Lidmaatschapsnummer: Ik ontvang mijn wervingspremie a 9,- op rekeningnummer: Dit aanbod is geldig tot Colofon Redactieraad Rini Bergman, Rien van Kesteren, Dick Spijker, Gerard van Veghel, Willem Banning Tekst Jackie van der Werff Marij van Diest Vormgeving FNV Bondgenoten Beeld Jeannette Schols Heeft u een vraag voor de redactie? U kunt hem via of per post aan ons stellen. Via of via de post FNV Bondgenoten, ter attentie van: Carla van Hapert/Willem Banning, Antwoordnummer 1000, 6000 VB Weert (geen postzegel nodig).

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

De Ombudsman. Daarom! De Ombudsman! Zo zit het: Koop en Garantie. Stichting. Weet wat uw rechten zijn in. de (web)winkel [P 6-7]

De Ombudsman. Daarom! De Ombudsman! Zo zit het: Koop en Garantie. Stichting. Weet wat uw rechten zijn in. de (web)winkel [P 6-7] Stichting De Ombudsman december 2010, vijfde jaargang, nummer 4 Zo zit het: Koop en Garantie Weet wat uw rechten zijn in de (web)winkel [P 6-7] Daarom! De Ombudsman! Buitenmedewerker Ton Drektraan geeft

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie