Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit."

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten verdwijnt 3 50PlusBeurs weer succesvol 4 I k kan over alles onderhandelen, maar niet over mijn leeftijd 4 FNV Senioren: Dé vakbond voor ouderen 5 Wie heeft de taxi-factor? 7 Contact Persoon Ouderen 7 Advies op maat 8 Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW In 2014 kunnen veel ouderen zwaaien naar toeslagen en tegemoetkomingen. Vereenvoudiging is verkapte bezuiniging Op Prinsjesdag maakt het kabinet de begroting voor het komende jaar bekend. Veel ouderen maken zich zorgen. Het kabinet heeft al enkele pijnlijke ingrepen gedaan. En voor 2014 liggen er opnieuw vervelende voorstellen op de plank. Al vlak voor de zomervakantie heeft de staatsecretaris van Financiën, dhr. Weekers de gevolgen van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrippen Mooie woorden, maar het zijn gewoon botte bezuinigingen (WUL) geëvalueerd. De wet werd op 1 januari 2013 ingevoerd. Sindsdien is er nog maar één loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor veel werkgevers betekent de wet een lastenverlichting. Maar vooral Vut ers en vroeg gepensioneerden gingen er fors in netto inkomen op achteruit. Ook AOW-gerechtigden en zzp ers merkten het op hun bankafschrift. De staatssecretaris erkent dat de inkomensachteruitgang voor sommige groepen inderdaad hoog is, maar hij wil er niets aan doen. Er is geen geld voor, zegt hij. Hier zijn wij nog lang niet klaar mee, zegt Willem Banning, bestuurder Ouderen van FNV Bondgenoten. Deze herziening zou budgetneutraal zijn, maar nu blijkt dat er een (relatief) kleine groep er fors op achteruitgaat en de anderen er iets op vooruit gaan. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling! Volgens ons zijn er wel degelijk mogelijkheden om dit te repareren. Alleen moet de politieke wil er dan wel zijn. We gaan aan onze leden die hiermee te maken hebben gekregen, vragen of ze willen meehelpen om Weekers maar eens goed wakker te schudden! AOW-inkomensgat In het Sociaal Akkoord dat kabinet, werkgevers en werknemers hebben afgesproken, zijn onvoldoende afspraken gemaakt om het AOWinkomensgat te repareren. Met de werkgevers was daar wel overeenstemming over, zegt Banning, maar Rutte en Asscher haakten op het laatste moment af. De regeling die Jetta Klijnsma nu aan de Tweede kamer heeft voorgesteld, heeft dan ook niet onze instemming. De belangrijkste pijnpunten daarbij zijn het feit dat een eventueel uit te keren aanvullend pensioen volledig verrekend wordt met de overbruggingsuitkering. En misschien nog wel erger, vanaf 2018 hebben nieuwe gevallen er geen recht meer op. Vooral voor politieagenten en militairen is dit extra wrang. Zij werden door diezelfde overheid verplicht om te stoppen met werken. Nu lopen zij in het ergste geval euro aan AOW-uitkering mis. De FNV had een rechtszaak aangespannen tegen de SVB/ Lees verder op pagina 2 > Ouderenwijzer 1

2 Gelukkig mankeer ik niks Op onze stand op de 50 PlusBeurs werd ik aangesproken door een oudere Indische vrouw. Ze is al bijna 70 jaar en is al jaren lid van de bond. Na het overlijden van haar man had ze zijn lidmaatschap overgenomen. Vooral ook omdat haar man zo n fanatiek (onbezoldigd) vakbondsbestuurder was geweest. Daar is zij erg trots op. Ze stond bij onze stand op de 50Plus- Beurs en maakte onze test. Ze dacht na over de keuzes die zij zou maken welk zorgaanbod zou ze zelf kunnen en willen betalen? Ze kwam er niet uit. Nee, zei ze, deze vragen kon ze niet beantwoorden. Ik heb alleen maar een AOW-uitkering. Eigenlijk heb ik geen geld meer over om aan zorg te besteden. Mijn vaste lasten zijn zo hoog, ik kan amper nog fatsoenlijk boodschappen doen. Gelukkig mankeer ik nog niks. En dat moet ook maar zo blijven! Op zo n moment word je weer eens met je neus op de feiten gedrukt. Politici roepen dat ouderen de afgelopen periode (gemiddeld) een veel grotere inkomensstijging hebben gehad dan de werkenden. Blijkbaar zijn zij vergeten dat er nog steeds veel teveel ouderen zijn die moeten rondkomen van alleen een AOW tje. En die zijn er in de afgelopen periode, vergeleken bij de werkenden, wel fors op achteruit gegaan! Als je dan de kabinetsplannen ziet om volgend jaar de inkomensondersteuning voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te schrappen, dan slaat de schrik je om het hart. Het Kabinet Rutte II wil deze inkomensondersteuning overdragen aan de gemeenten. Maar die moeten dan met de helft van het geld hetzelfde doen. En dat kan natuurlijk niet. Maar er gloort hoop. Het begint erop te lijken dat ook de gemeenten het zat zijn. Zij moeten telkens maar weer nieuwe taken uitvoeren, met steeds minder geld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet de wacht aangezegd. Hopelijk houdt de VNG nu eens stuk bij voet, ik ken in ieder geval iemand die hun daar dankbaar voor zal zijn. Willem Banning Bestuurder Ouderen FNV Bondgenoten > vervolg van de voorpagina Nederlandse Staat omdat de FNV wel een fatsoenlijke compensatie wil voor dit inkomensverlies. Die rechtszaak was tijdelijk geparkeerd, maar wordt nu natuurlijk weer doorgezet. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u daarover Voor het komende jaar heeft het Kabinet Rutte II nog een aantal vervelende voorstellen op de plank liggen. Banning: Hopelijk steekt de Tweede Kamer of anders de Eerste kamer daar nog een stokje voor. De belangrijkste voorstellen voor 2014 zijn: > Afschaffen koopkrachttegemoetkoming Het Kabinet wil de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) voor de hogere inkomens afschaffen. Waar de grens ligt van wat een De kosten voor ziekte en zorg zijn per 1 januari 2014 zeer waarschijnlijk niet meer als fiscale aftrekpost op te voeren. Vanaf die datum vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Verwacht u in de toekomst (na 1 januari 2014) bepaalde uitgaven te moeten doen in verband met ziekte of zorg, en worden deze niet vergoed door de verzekering of de gemeente? Dan kan het verstandig zijn deze kosten nog in 2013 te maken. De afgelopen jaren is de mogelijkheid om kosten voor ziekte en zorg af te trekken van de inkomstenbelasting steeds meer beperkt. Zo is het in 2013 bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de kosten van een rollator op te voeren als aftrekpost. Per 1 januari 2014 zal, naar alle waarschijnlijkheid, de gehele aftrekpost specifieke zorgkosten komen te vervallen. Op dit moment ligt hierover namelijk een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Aanslag op de portemonnee Dat betekent overigens niet dat de kosten die gemaakt zijn voor ziekte of zorg helemaal niet meer vergoed worden maar vanaf 1 januari 2014 wordt dat een taak van de gemeenten. Mensen die hoge kosten hebben in verband met ziekte of zorg die niet vergoed worden door de verzekering, hoger inkomen wordt genoemd, is nog onduidelijk. De tegemoetkoming bedraagt 25,16 euro bruto per maand, dus ruim 300 euro op jaarbasis. > Nieuw systeem voor het berekenen van toeslagen Het kabinet heeft het voornemen om vanaf 2014 nog maar met één toeslag te werken. De zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag gaan dan verdwijnen. (Dit is een voorstel van de Commissie van Dijkhuizen.) Willem Banning: Je kunt er donder op zeggen dat ook hier weer een verkapte bezuiniging mee doorgevoerd gaat worden. > Chronisch zieken en gehandicapten De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compenseert het eigen risico bij zorgverzekeringen en de Aftrekpost specifieke zorgkosten verdwijnt kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeenten. Het budget dat de gemeenten hiervoor krijgen zal naar verwachting niet voldoende zijn om alle kosten, die nu nog aftrekbaar zijn, binnen de inkomsten belasting ook daadwerkelijk te vergoeden. De kans is daardoor groot dat bepaalde kosten in zijn geheel niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed. Dat betekent voor veel mensen een flinke aanslag op de portemonnee. Tip Hoewel het om een wetsvoorstel gaat en het dus nog niet vaststaat dat de aftrek van specifieke zorgkosten helemaal wordt afgeschaft, kunt u er al wel rekening mee te houden. Verwacht u in de toekomst (na 1 januari 2014) bepaalde uitgaven te moeten doen in verband met ziekte of regeling specifieke ziektekosten. Het kabinet is voornemens om deze landelijke regelingen over te dragen aan de gemeenten. Willem Banning: De argumenten die hiervoor aangedragen worden zijn dat de compensatie in de praktijk niet goed werkt en de doelgroepen onvoldoende bereikt worden. Dat zijn mooie woorden. Maar feitelijk gaat het om een botte bezuiniging, want de gemeenten krijgen maar de helft van het budget dat hiervoor tot nu toe is vrijgemaakt. En het is wel duidelijk dat sowieso daardoor de inkomensondersteuning die gepensioneerden en WAO ers/wia ers nu automatisch ontvangen, komt te vervallen. Gelukkig hebben nu de gemeenten gezegd dat ze niet willen meewerken aan het overdragen van deze regelingen van de Landelijke Overheid naar de gemeenten. Hopelijk blijven ze standvastig! < zorg, en worden deze niet vergoed door de verzekering of de gemeente? Dan kan het verstandig zijn deze kosten nog in 2013 te maken. Niet alle specifieke zorgkosten (bv reiskosten ziekenbezoek) kunt u al 2013 maken. Bij kosten die wel geschikt zijn moet u denken aan kosten voor de tandarts en bepaalde hulpmiddelen bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of steunzolen. Ook aanpassingen aan een woning die op medisch voorschrift gedaan moeten worden in verband met de beperking van lichaamsfunctie kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak bij de tandarts, specialist of een bedrijf dat hulpmiddelen levert. Dan is de kans groot dat u nog gebruik kunt maken van de aftrekpost specifieke zorgkosten. < 2 Ouderenwijzer

3 50PlusBeurs weer succesvol De 50plusBeurs werd dit jaar voor de 21e keer georganiseerd. Leden van FNV Bondgenoten, FNV Kiem, Abvakabo FNV en FNV Bouw konden er gratis naartoe. Onder het motto Laat je verleiden! konden de bezoekers van de 50PlusBeurs in zes hallen van de Utrechtse Jaarbeurs weer genieten van podia met muziek, show, dans en exposities. Kaderleden van FNV Bondgenoten FNV Kiem, Iedereen is ervan over tuigd dat FNV Senioren een succes wordt. Abvakabo FNV en FNV Bouw stonden op de stand van de FNV in beweging. Met informatiemateriaal, om mensen te vertellen waarom een slimme oudere lid is van de bond. Bijzonder jaar Herman Blokdijk, kaderlid van FNV Bondgenoten, was er voor de derde keer bij. Ieder jaar is anders, zijn er andere mensen die de stand bemannen. Het is heel uitdagend om daar in zeer korte tijd een team van te maken en zo dat iedereen aan het einde van de dag zegt ik vond dit leuk om te doen. Het bijzondere van dit jaar was dat we met alle vier de bonden, die samenwerken in FNV Senioren, in de stand stonden. De achtergrond van de mensen verschilde enorm. Het is dan erg leuk om te zien dat deze diversiteit totaal geen invloed heeft op het samen werken. Iedereen is ervan overtuigd dat FNV Senioren een succes wordt. Test Zorgen om de zorg Ook dit jaar werden de beursbezoekers weer gevraagd om mee te doen aan een test. Aan de beursbezoekers werd gevraagd om uit elf zorgbenodigdheden te kiezen welke zij eventueel zelf kunnen of willen betalen. De FNV is geen voorstander van het verhogen van eigen bijdragen in de zorg, maar het is wel een eye-opener om die discussie te voeren. Er ontstonden spontaan stevige discussies tussen de beursbezoekers. Dat de meningen soms ver uiteen liepen, zal niemand verbazen. Een behoorlijk aantal beursbezoekers gaf aan dat ze van hun inkomen eigenlijk helemaal geen financiële ruimte overhouden om zorgbenodigdheden zelf te betalen. In totaal hebben meer dan 6000 beursbezoekers de moeite genomen om aan deze test mee te doen. De uitkomst van deze test wordt gepubliceerd op De bond krijgt een gezicht Of het zin heeft om op zo n beurs te staan? Jazeker, zegt Herman Blokdijk, want het levert iets op voor de bond. Al is het maar dat de leden op een ontspannen manier met vertegenwoordigers van de bond kunnen praten. Ze kunnen hun frustraties en hun vragen even kwijt. Mensen krijgen een positiever beeld van de vakvereniging doordat wij de mensen op de stand direct hulp bieden bij eenvoudige problemen. Voor de ingewikkelde vragen maken we een afspraak. Persoonlijk contact is voor veel ouderen prettiger dan een telefoongesprek of een mailwisseling. Blokdijk: De digitale wereld is dan misschien wel gemakkelijk, maar voor de beursbezoekers blijft de echte wereld met persoonlijk contact toch veruit favoriet. Contactpersonen Ouderen FNV Bondgenoten heeft sinds enkele jaren het project Contact Persoon Ouderen (CPO ers)lopen (kijk op pagina 7). De CPO ers handelen veel problemen rond het pensioen af of geven daar voorlichting over. Zij bellen on geveer een half jaar voor de pensioendatum met leden en vertellen hen wat er op hen afkomt. 99 procent van deze gesprekken worden als zeer positief ervaren door de leden. Herman Blokdijk: Een kleine week op de 50PlusBeurs staan is vermoeiend, maar ookleerzaam en leuk. Of ik er volgend jaar weer bij ben? Dat weet ik nog niet. Maar als ik het fysiek en mentaal aankan zeg ik graag weer ja. < Rondje land: Zorgen over de Zorg Dit voorjaar trokken we door het hele land. Op 26 plaatsen waren er bijeenkomsten over de inkomensproblematiek van ouderen. We gaan opnieuw het land in. Nu is de grote vraag: waar gaat het naartoe met de zorg? In totaal hebben zo n 3000 leden de informatiebijeenkomsten over de inkomenspositie van ouderen bezocht. Vaak werd er gevraagd of er ook informatiebijeenkomsten konden worden gehouden waar de leden geïnformeerd zouden worden over de ontwikkelingen in de zorg. Veel ouderen maken zich zorgen en zitten met vragen waar ze maar geen antwoord op vinden. Zorg kost geld Momenteel zijn we volop bezig om aan dit verzoek invulling te geven. We hopen nog vóór het einde van het jaar een nieuwe informatieronde te houden. Er zal dan vooral aandacht zijn voor de financiële kant van de zorg. Waar heeft u recht op en waar moet u (extra) voor betalen? We willen natuurlijk ook de situatie vanaf 2014 met u kunnen bespreken. Daarom moeten we afwachten wat er uit de politieke besluitvorming komt die dit najaar in de Tweede en Eerste Kamer wordt gevoerd. In de volgende Ouderenwijzer kunt u lezen waar en wanneer we bij u in de buurt zijn. Hopelijk kunt u er dan ook bij zijn. U bent van harte welkom! < Ouderenwijzer 3

4 Ik kan over alles onderhandelen, maar niet over mijn leeftijd Ruud Hendriks (61) was jarenlang chauffeur bij een transportbedrijf. Hij verloor zijn baan en dacht dat hij wel weer snel aan het werk zou komen. Niet dus. Nu zit hij thuis zijn spaargeld op te eten. We moeten langer doorwerken, we willen langer doorwerken, maar we krijgen de kans niet. Ik vervoerde maaltijden voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Deze maaltijden worden in een centrale keuken bereid en van daaruit vervoerd. Ik werkte 40 uur per week. De transporteur sluit contracten af met cateringbedrijven en met zorginstellingen en ziekenhuizen. Dat gaat via aanbesteding. De contracten worden voor drie tot vijf jaar afgesloten. Als de contractperiode is verlopen, ligt alles dus weer open. Het transportbedrijf raakte werk kwijt en dus waren er minder mensen nodig. Ik heb er jarenlang, 40 uur per week gewerkt. Ondanks mijn vaste aanstelling werd ik ontslagen. Spaargeld opeten En nu zit ik dus thuis. Ik kreeg een WW-uitkering via het UWV. Deze uitkering is een paar maanden geleden geëindigd. Ik begon mijn loopbaan in de horeca en ik ben in het verleden wel eens vaker een paar weken of zelfs een paar maanden werkloos geweest. Maar ik kwam altijd weer aan het werk. Dat zal nu ook wel weer gebeuren, dacht ik. Niet dus. Mijn vrouw werkt en we hebben een eigen huis, dus ik krijg geen bijstandsuitkering. We moeten "De cao? Daar heb ik niets mee te maken! Ik maak mijn eigen cao" ons leven drastisch aanpassen. We kunnen niet meer leven zoals we altijd geleefd hebben. Toen we nog twee inkomens hadden gingen we nog wel eens uit eten, we gingen uit of kochten eens een borreltje. Dat doen we niet meer. Op dit moment zijn we ons spaargeld aan het opeten. Dat hadden we eigenlijk apart gezet als appeltje voor de dorst, voor later. Mijn vrouw en ik wilden leuke dingen gaan doen, maar die plannen moeten we bijstellen. Spanningen in je relatie Dat we de helft van ons inkomen kwijt zijn is één ding. Dat is niet leuk. Maar wat erger is: zoiets brengt spanningen in je relatie met zich mee. Dat ik nu huisman ben, dat kan me op zich niets schelen. Maar ik voel me verantwoordelijk om ook iets in te brengen. Mijn vrouw gaat s ochtends naar haar werk en ik zit hier maar. Toen ik net mijn baan was verloren ging ik meteen aan het solliciteren. Dat doe ik nog steeds. Ik ben ingeschreven bij uitzendbureaus, ik reageer op vacatures, doe mee aan netwerkbijeenkomsten bij het UWV en volg cursussen. Maar het valt niet mee. Laatst was er een bedrijf in Eindhoven dat een chauffeur nodig had. Het was maar voor zes weken, maar ik wilde het wel doen. Maar ik moest 300 kilometer per week rijden om op mijn werk te komen en die kosten wilde de werkgever niet vergoeden. Als je dan uitrekent wat je per maand overhoudt Ik besprak dat met de mevrouw van het uitzendbureau en ze zei: zelf zou ik het niet doen. Hoe moet dat nou? Ik probeer van alles, ik wil ook van alles. En over loon en arbeidsvoorwaarden wil ik ook best onderhandelen. Er is echter één ding waarover ik niet kan onderhandelen: mijn leeftijd. We moeten allemaal langer doorwerken, zegt het kabinet. Ja, prima, maar niemand wil mij aannemen! Hoe moet dat dan? Ik heb erover gedacht om voor mezelf te beginnen, maar ik acht dat niet haalbaar. En als je ziet wat er momenteel in de transport aan prijzen wordt FNV Senioren: Dé Vakbond voor ouderen Er wordt gedanst op de startconferentie van FNV Senioren. Vlak voor de zomervakantie is FNV Senioren opgericht. Een nieuwe vakbond voor ouderen, die met ruim leden meteen de grootste ouderenorganisatie van Nederland is. Binnen de FNV werken de verschillende bonden al jarenlang samen. Die samenwerking gaat, met de vernieuwing van de FNV, steeds vastere vormen aannemen. Op 26 juni jongstleden is daarom de nieuwe vakbond FNV Senioren opgericht. Met leden is FNV Senioren meteen de grootste ouderenorganisatie in Nederland. Wat wil FNV Senioren FNV Senioren wil opkomen voor de belangen van onze achterban. We gaan in overleg met overheidsinstellingen en politici. Maar als overleg tot niets leidt, gaan we een actie ook niet uit de weg. Deze belangenbehartiging is gebaseerd op solidariteit. Tussen werkenden en niet (meer) werkenden, tussen jong en oud, tussen Nederlander en Medelander. Hoe gaan we verder? De nieuwe FNV wordt per 1 januari 2015 opgericht. Tot 2015 blijven FNV Bouw, AbvaKabo FNV, FNV Kiem, FNV Bondgenoten en dus ook de Bedrijfsgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen, als zelfstandige bonden bestaan. Daardoor is er de komende periode sprake van een dubbelstructuur. Dat is onvermijdbaar. Maar het motto hierbij is: ondanks de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Dit willen we realiseren door waar maar mogelijk samen te werken. Wilt u hierover meer weten of zelf gaan meedoen aan ons nieuwe vakbondswerk, mail dan naar < 4 Ouderenwijzer

5 betaald Er zijn Polen die voor 300 euro in de maand werken. Daar kan ik natuurlijk nooit tegenop. Cao? Niks mee te maken! Het valt me allemaal erg tegen. Een tijdje geleden kreeg ik nog een vacature van het UWV, bij een restaurant. Daar begon het al dat ik 50 weekenden per jaar moest werken. Ik weet toevallig dat er in de cao staat dat je een weekend per maand vrij mag "Ik voel me afgedankt" zijn. Zegt die restauranthouder: De cao? Daar heb ik niets mee te maken! Ik maak mijn eigen cao. Ik heb dat natuurlijk meteen gemeld aan het UWV, maar daar doen ze niets met dat soort meldingen. Ruud Hendriks: Dat we de helft van ons inkomen kwijt zijn is één ding. Dat is niet leuk. Maar wat erger is: zoiets brengt spanningen in je relatie met zich mee. Afgedankt Tot aan mijn AOW moet ik nog vijf jaar overbruggen. Het liefst zou ik gewoon nog vijf jaar werken. Als dat niet gaat, dan is mijn leven een stuk minder aangenaam dan ik voor mezelf altijd heb gedacht. Ik voel me afgedankt. We moeten langer doorwerken, we willen langer doorwerken, maar we krijgen de kans niet. Dat probleem wordt niet opgelost. Je moet het zelf maar uitzoeken. Daarom ben ik lid van de bond. Dan kun je samen nog proberen er iets aan te doen. Zonder bond was er geen minimumloon geweest, geen goede vakantieregelingen, geen pensioen. Ik heb de bond gebeld en hoop dat de bond er nog iets aan kan doen. < Beste taxichauffeur van het jaar Wie heeft de taxi-factor? Wegens succes herhaald: de verkiezing van de Taxichauffeur van het Jaar. Wie heeft de taxi-factor in 2013? U kunt digitaal uw stem uitbrengen. Ieder jaar organiseert FNV Taxi de verkiezing van de Taxichauffeur van het Jaar. Dagelijks vervoeren ongeveer taxichauffeurs duizenden mensen op een verantwoorde en veilige manier naar werk, school, ziekenhuis of andere bestemming. Elk jaar wordt één van hen in het zonnetje gezet voor zijn of haar dagelijkse optimisme, inzet, vakkundigheid en betrokkenheid bij de klant. Stem Niet alleen collega s, maar ook werkgevers, opdrachtgevers, gebruikersorganisaties en natuurlijk de klanten zelf kunnen hun stem laten horen en aangeven waarom de door hen aangedragen chauffeur de X-factor heeft. Omdat ook veel ouderen van taxivervoer gebruik maken, roepen wij u op om uw stem uit te brengen. Vakmanschap Voor FNV Taxi is vakmanschap een belangrijk thema. De bond hecht daarom veel waarde aan deze verkiezing en stelt het dan ook erg op prijs als veel mensen meewerken aan de verkiezing van een goede, vakbekwame chauffeur. Dus surf naar en breng uw stem uit! Stemmen kan tot 22 oktober In november wordt de Taxichauffeur van het Jaar 2013 door FNV Taxi gehuldigd. < Ouderenwijzer 5

6 Servicepagina FNV Bondgenoten, FNV Kiem en Abvakabo FNV maken zich sterk voor de positie van ouderen in onze samenleving. Gezamenlijk hebben zij onder de werknaam FNV plus! Hun belangenbehartiging aan ouderen gebundeld. Hieronder een korte samenvatting van deze dienstverlening. Ouderen Individuele begeleiding en advies, regionale netwerken, themabijeenkomsten. Maar ook belangenbehartiging, zoals lobby bij rijksoverheid en gemeenten gericht op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook op het gebied van zorg en zorgverzekeringen zijn we actief. De contactpersonen ouderen helpen u op weg. Contactpersonen ouderen Heeft u vragen over uw pensioen of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren die u voor uw AOW-aanvraag? Wilt u meer weten over de huurtoeslag, of heeft u vragen in het kader van de Wmo? Oudere leden kunnen met al hun vragen terecht bij onze Contact Personen Ouderen. Zij helpen u bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Als de Contactpersonen Ouderen u niet verder kunnen helpen, dan weten zij welke instantie dat wel kan. Pensioenen Individuele begeleiding en advies, informatiebijeenkomsten, folders en brochures. De vrijwilligers die u hierbij helpen zijn de pensioenvoorlichters. Leden van FNV Kiem en Abvakabo FNV wenden zich direct tot hun eigen pensioenfonds. Medezeggenschap Vertegenwoordiging en afvaardiging van ouderen in het medezeggenschapsorgaan van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Daarnaast hebben gepensioneerde afgevaardigden van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Kiem ook zitting in de deelnemersraden bij Pensioenfondsen. Daarin zien ze erop toe dat de belangen van gepensioneerden worden niet vergeten. Advies bij het aanvragen van financiële bijstand Hiervoor is een bijzonder project ontwikkeld, bedoeld voor mensen met een laag inkomen die aanspraak kunnen maken op gemeentelijke potjes en voorzieningen. De Adviseurs Sociale Voorzieningen van FNV Bondgenoten helpen met de aanvraag. Deze dienstverlening staat ook open voor leden van FNV Kiem en Abvakabo FNV. Via onze Klantenservice komt u in contact met deze Adviseurs. U kunt bellen naar telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg Met vragen over de financiële kant van de zorg, kunt u een beroep doen op onze Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg. De Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg, kortweg ASV ers Zorg. De dienstverlening van de ASV ers Zorg staat open voor alle vakbondsleden die vragen hebben over de zorg. Leden die in contact willen komen met een Adviseur Sociale Voorzieningen Zorg, kunnen bellen met onze Klantenservice, op telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Vertel er duidelijk bij dat u een zorgvraag heeft en in contact wilt komen met een ASV er Zorg. De ASV ers Zorg helpen u in principe telefonisch. Zij bezoeken u alleen thuis als dat strikt noodzakelijk is. Persoonlijk advies over werk en inkomen Voor antwoorden op alle vragen over salaris, cao en eventueel ziekte door werk. Rechtshulp Deskundig advies van de juridisch adviseurs van FNV Bondgenoten. Of het nou gaat om arbeidsconflicten, letselschade of sociale zekerheid. Hulp bij belastingaangifte Vrijwilligers helpen bij het invullen van belastingpapieren. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor alle mogelijke andere belastingvragen. Aanvullende rechtsbijstandsverzekering Als lid heeft u al recht op juridische hulp bij arbeidszaken. Met een aanvullende rechtsbijstandsverzekering kunt u zich extra verzekeren voor situaties in de privésfeer. Daarnaast biedt Proteq ook een dekking voor huiseigenaren. Kijk op Kortingen met ledenpas Met uw ledenpas kunt u aantrekkelijke kortingen krijgen. Kijk op welke voordelen u heeft. Korting op de zorgverzekering via de FNV bij Menzis U kiest zelf bij welke maatschappij u uw zorgverzekering onderbrengt. Daarbij kijkt u natuurlijk naar de prijs en naar wat u daarvoor terugkrijgt. Exclusief voor leden biedt de FNV in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een van de beste zorgverzekeringen van Nederland. Gemiddeld bespaart u zo n 7% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Kijk op Informatievoorziening Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van zaken die voor u van belang zijn. Wij werken hard aan een nieuw blad voor onze oudere leden. Tot die tijd ontvangt u nog deze Ouderenwijzer er uw eigen bondsblad. Lagere contributie Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden betalen minder contributie dan werkenden. Ga naar of vul de bon op pagina 8 in. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap op ouderen, of bel op werkdagen tussen en uur de Klanten service van FNV Bondgenoten (lokaal tarief). 6 Ouderenwijzer

7 Contact Persoon Ouderen Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de Contact Personen Ouderen terecht De Contact Personen Ouderen van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Kiem zijn serviceverleners. Zij helpen u bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Voor leden van Abvakabo FNV is dit een nieuwe service. Het is zeer zinvol werk, zegt Jan Wit. En nog heel leuk ook! Ook als u wat ouder bent en niet meer in loondienst werkt, kan de bond nog heel veel voor u betekenen, zegt Jan Wit, bestuurder van FNV Bondgenoten. FNV Bondgenoten heeft een uitgebreid dienstenpakket dat voor oudere leden zeer interessant is. U kunt ook actief en betrokken blijven, door in de bond vrijwilligerswerk te doen. Leden van Abvakabo FNV kunnen nu ook de opleiding tot Contact Persoon Ouderen volgen. Serviceverlener De Contact Personen Ouderen worden door de bond opgeleid en gaan na hun opleiding als service verlener voor ouderen aan de slag. Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de Contact Personen Ouderen terecht. Bijvoorbeeld over vragen over de AOW, WMO of huurtoeslag. Er zijn al veel Contact Personen Ouderen aan de slag. Maar geïnteresseerden van Abvakabo FNV kunnen zich nog aanmelden. Jan Wit: Voor leden van Abvakabo FNV is dit een nieuwe service. Opleiding Na de aanmelding volgt een gesprek, waarin we beoordelen of u geschikt zou zijn als Contact Persoon Ouderen. Wie geschikt wordt bevonden, kan aan de opleiding beginnen. Tijdens de opleiding leert u onder andere gespreksvaardigheden, een probleem analyseren, goed luisteren, enzovoort. Behalve theorie, is er ook aandacht voor de praktijk. U kunt zich nog aanmelden Bent u geïnteresseerd in de functie Contact Persoon Ouderen? Dan kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden. Leden van FNV Bondgenoten kunnen contact opnemen met de Klantenservice ( , lokaal tarief), of een sturen naar dhr. J. Wit: Met name leden die in de provincie Groningen, Zeeland en in de regio Rijnmond/stad Rotterdam wonen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. < Advies op maat Heeft u vragen die te maken hebben met de zorg? Dan kunt u terecht bij onze Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg. Zij geven advies aan alle leden die op het gebied van de financiële kant van de zorg hulp nodig hebben. De Adviseurs Sociale Voorzieningen Zorg, kortweg ASV ers Zorg zijn er voor al uw vragen over de financiële kant van de zorg. De dienstverlening van de ASV ers Zorg staat open voor alle vakbondsleden die vragen hebben over de zorg. De ASV ers Zorg geven advies aan alle leden die op het gebied van zorg hulp nodig hebben. Paniek Bijvoorbeeld. Een meneer die thuishulp kreeg belde naar de bond, vertelt een ASV er. Hij was nogal in paniek. Hij was gebeld met de mededeling dat de thuishulp die hij kreeg met een derde werd teruggebracht. Dat werd zo even plompverloren aan de telefoon gemeld. Maar die meneer was helemaal niet herkeurd, dus dan kan zo n beslissing helemaal niet genomen worden. En als je zo n beslissing al neemt, dan zet je dat even netjes op papier. Dat doe je niet per telefoon, want je hebt altijd het recht om bezwaar te maken. En ook dat moet je schriftelijk doen. Wij hebben die meneer daarbij geholpen. Met succes. Hij kreeg een paar dagen later een brief: alles bleef bij het oude, de gedane mededeling werd teruggetrokken. Bel de klantenservice Leden die in contact willen komen met een Adviseur Sociale Voorzieningen Zorg, kunnen bellen met onze Klantenservice, op telefoonnummer tussen 8.00 en uur (lokaal tarief). Vertel er duidelijk bij dat u een zorgvraag heeft en in contact wilt komen met een ASV er Zorg. De ASV ers Zorg helpen u in principe telefonisch. Zij bezoeken u alleen thuis als dat strikt noodzakelijk is. < Ouderenwijzer 7

8 Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW Heeft u vragen over AOW en uitkeringen? Kom dan naar de bond. Wij helpen u graag. In verschillende plaatsen houdt FNV Bondgenoten spreekuur voor mensen met een uitkering. Iedereen die vragen heeft over uitkering of AOW, kan zonder afspraak langskomen. Bent u op zoek naar informatie en advies over de werknemers verzekeringen voor de werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de diverse regelingen die er zijn voor burgers met een laag inkomen, dan bent u van harte welkom op de spreekuren sociale zekerheid. Eventuele juridische ondersteuning bij rechtskundige stappen, staat alleen leden voor de leden van FNV Bond genoten ter beschikking. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken voor het bezoek aan het spreekuur. Spreekuur sociale zekerheid (afspraak maken is niet nodig) Eindhoven Waar: Vakbondscentrum Eindhoven, Dr. Cuijperslaan 47, 5622 MA Eindhoven Wanneer: Elke woensdag Hoe laat: uur Hengelo Waar: Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo Tel. (074) Wanneer: Elke tweede en laatste woensdag van de maand Hoe laat: uur Nijmegen Waar: Vakbondscentrum Nijmegen, Steenbokstraat 84, 6531 TH Nijmegen Tel. (024) of (06) (alleen tijdens spreekuren) Wanneer: Iedere woensdag Hoe laat: uur Roermond Waar: Zalencentrum De Velderie, Prins Berhardstraat 1, 6043 BG Roermond Wanneer: 7 oktober, 4 november, 2 december Hoe laat: uur Tegelen-Venlo Waar: Vakbondscentrum Venlo, St. Annastraat 43, 5932 BT Tegelen Tel. (077) (alleen bereikbaar tijdens spreekuren) Wanneer: 16 oktober, 20 november, 18 december Hoe laat: uur Voorburg Waar: Koningin Julianalaan 227, 2273 JE Voorburg Wanneer: Dinsdag 29 oktober, 26 november Hoe laat: uur Weert Waar: Regiokantoor FNV Bondgenoten, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert Tel. (040) Wanneer: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december Hoe laat: uur Belangrijk: De spreekuren sociale zekerheid worden nog niet overal in het land aangeboden. In regio's waar nog geen spreekuur wordt gehouden, kunt u contact opnemen met onze Contactpersonen Ouderen of onze Adviseurs Sociale Voorzieningen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klanten - service: (lokaal tarief). <! Direct lid worden? Bel (lokaal tarief) Ik word lid en betaal de eerste 4 maanden E 25,-* Voorletters: Achternaam: Tussenvoegsels: Geslacht: m v Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiel: adres: Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode: Vestigingsplaats: Voorl.(s) + naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Woonplaats: Soort bedrijf/sector/branche: Ik betaal mijn contributie per automatische incasso Ja Nee Rekeningnummer: Ja, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van FNV Bondgenoten Datum: Handtekening: * Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden surft u naar of belt u (lokaal tarief) Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat de klantenservice van FNV Bondgenoten dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig. Ik werf een lid (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.) adres: Lidmaatschapsnummer: Ik ontvang mijn wervingspremie a 9,- op rekeningnummer: Dit aanbod is geldig tot Colofon Redactieraad Rini Bergman, Rien van Kesteren, Dick Spijker, Gerard van Veghel, Willem Banning Tekst Jackie van der Werff Marij van Diest Vormgeving FNV Bondgenoten Beeld Jeannette Schols Heeft u een vraag voor de redactie? U kunt hem via of per post aan ons stellen. Via of via de post FNV Bondgenoten, ter attentie van: Carla van Hapert/Willem Banning, Antwoordnummer 1000, 6000 VB Weert (geen postzegel nodig).

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Werkzoekend en de IRO

Werkzoekend en de IRO FNV Bondgenoten Werkzoekend en de IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Augustus 2007 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Werkzoekenden eisen betere dienstverlening UWV

Werkzoekenden eisen betere dienstverlening UWV FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Krant voor uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en cliëntenraadsleden nummer 3 2013 Inhoudsopgave Pagina 2 > Column Erica Hemmes Pagina 3 > Een nieuwe sector Uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie

KADEROPLEIDING BASIS. Iets voor jou?

KADEROPLEIDING BASIS. Iets voor jou? KADEROPLEIDING BASIS Iets voor jou? KADEROPLEIDING BASIS KaderOpleiding Basis is de opleiding voor beginnende vrijwilligers van FNV. Voor mensen die samen met hun collega s actief aan belangenbehartiging

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Maak bezwaar bij de SVB! AOW gekort op afkoop klein pensioen? Neem gratis mee! Kleine pensioenen ( 458,06 per

Ouderenwijzer. Maak bezwaar bij de SVB! AOW gekort op afkoop klein pensioen? Neem gratis mee! Kleine pensioenen ( 458,06 per Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 11, Nummer 1, 2014 Inhoud Klein pensioen, afkopen of niet? 2 Rechtszaak tegen verhoging 3 AOW-leeftijd Vragen over de financiële

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

IK BEN ZIEK. WAT NU?

IK BEN ZIEK. WAT NU? IK BEN ZIEK. WAT NU? Informatie voor distributiewerkers van Albert Heijn Moet ik mijn teamleider vertellen waarom ik me ziek meld? Wat moet ik doen als mijn leidinggevende het niet eens is met de bedrijfsarts?

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Ouderenwijzer. AOW: geen vetpot. Neem gratis mee! Ruim 4400 mensen hebben. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 4, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. AOW: geen vetpot. Neem gratis mee! Ruim 4400 mensen hebben. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 4, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 4, 2012 Inhoud 2 Hypocriet, hypocrieter, hypocrietst > Column Willem Banning 2 50PlusBeurs weer succesvol

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017

Koopkrachtberekeningen Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Koopkrachtberekeningen 2016-2017 Uitgewerkte voorbeelden januari 2017 Op Prinsjesdag 2016 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2017 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wat zijn de Loongebouwen A en B?

Wat zijn de Loongebouwen A en B? Voor Werknemers De Week van het Inkomen was een groot succes! Vandaar dat 2012 uitgeroepen wordt tot het Jaar van het Inkomen. Want een week aandacht blijkt niet genoeg. Graag wil FNV MOOI meer bieden

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Inhoud Wajong in het kort 3 Hoe gaat de aanvraag Wajong? 6 Op gesprek 9 De beslissing 11 Afspraak met uw contactpersoon: een plan

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 U staat op het punt een keuze te maken voor onze basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen?

Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen? Het ANBO Zorgcollectief Laat u meer dan 100 euro korting per persoon op uw zorgpremie liggen? ANBO heeft kortingsafspraken met 16 zorgverzekeraars. Neem deze folder mee! Dé belangenorganisatie voor senioren

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Volg meer dan 50.000 KBO'ers:

Volg meer dan 50.000 KBO'ers: Volg meer dan 50.000 KBO'ers: stap over op Zilveren Kruis Achmea Met fikse kortingen en uitstekende service U kunt weer overstappen Volop voordelen voor KBO-leden bij Zilveren Kruis Achmea Per 1 januari

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie