Symposium Bouwregelgeving. in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium Bouwregelgeving. in de praktijk"

Transcriptie

1 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk Maandag 26 april 2010 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk

2 De Integrale AMvB - Consequenties voor de praktijk ing. Henk Koekoek Adviesburo Nieman B.V. donderdag 18 maart 2010

3 Het Bouwbesluit gaat op z n kop? de intentie is beleidsneutraliteit en minder regels 3

4 Wijzigingen Bouwbesluit 4 Nieuwe inhoudsopgave Diverse nieuwe begrippen Vervallen voorschriften Vloerafscheidingen Trappen Geluidseisen binnen de woningen Bergruimten en buitenruimten Hogere Rc-waarden Aanscherping EPC-eis Brandveiligheid

5 Inhoudsopgave nieuwe AMVB 5 Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Algemene bepalingen Bouwvoorschriften veiligheid Bouwvoorschriften gezondheid Bouwvoorschriften bruikbaarheid Bouwvoorschriften energiezuinigheid / milieu Voorzieningen, toestellen en installaties Voorschriften inzake gebruik Voorschriften inzake het slopen Overgangs- en slotbepalingen

6 Vervallen voorschriften 6 Bezettingsgraadklassen Meterruimte Liftschacht Liftmachineruimte

7 Personenbenadering Bezettingsgraadklassen (niet-wonen) Bouwbesluit 2003 Veel voorschriften gerelateerd aan bezettingsgraadklasse Bezettingsgraad: aantal m2 gebruiksoppervlakte of m2 vloeroppervlakte van een verblijfsgebied per persoon Bezettingsgraadklasse B1 t/m B5 Hoe meer personen, hoe hoger de bezettingsgraadklasse, des te zwaarder de voorschriften Bouwbesluit 2010 Voorschriften gerelateerd aan aantal personen 7

8 Personenbenadering Voorbeeld 1: ventilatiecapaciteit Bouwbesluit 2003: ventilatiecapaciteit winkelfunctie Afhankelijk van de bezettingsgraadklasse In dm3/s per m2 vloeroppervlak van verblijfsgebied Bouwbesluit 2010: ventilatiecapaciteit winkelfunctie Afhankelijk van het aantal personen 2,65 dm3/s per persoon 8

9 Personenbenadering Voorbeeld 2: aantal toiletruimten Bouwbesluit 2003: toiletruimten kantoorfunctie Afhankelijk van de bezettingsgraadklasse Maximum gebruiksoppervlakte aangewezen op toiletruimte Voorbeeld (B1): 900 m2 / 60 = 15 toiletruimten Bouwbesluit 2010: toiletruimten kantoorfunctie Afhankelijk van het aantal personen 1 toiletruimte per 30 personen 9

10 Vloerafscheidingen Bouwbesluit 2010; opstap? Eis opstapmogelijkheid: Verkeersruimten Buitenruimten Vensterbank in woonkamer / slaapkamer is dus geen opstapmogelijkheid meer. Nog steeds een doorvalbeveiliging toepassen bij een beweegbaar deel lager dan 0,85 m boven de vloer Meer ontwerpvrijheid Grotere verantwoordelijkheid markt 10

11 Trappen Kolom B-trap vervallen 1 type trap voor de woonfunctie 1 type trap voor de andere gebruiksfuncties (tevens noodtrap) Trapbordes: minimaal 0,8 x 0,8 m / 0,8 x 1,2 m Consequenties Nivellering aantal grenswaarden In aantal gevallen kleinere trappen toegestaan Meer verantwoordelijkheid voor de markt Het maken van bredere trappen is afhankelijk van de noodzakelijke doorstroomcapaciteit en de wensen van de markt 11

12 Trappen Hogere optrede toegestaan woonfunctie: 188 mm Verdiepingshoogte 3 m: Optrede 185: 17 treden Optrede 188: 16 treden Gevolgen hogere optrede toegestaan woonfunctie: 188 mm Traditioneel: 16 treden per verdieping van 2,96 m (16 x 185 = 2,96 m) 16 treden per verdieping met massieve vloer niet mogelijk ( = 2980; 2980/185 = 17 treden). Optrede 188: 2980/188 = 16 treden. Gevolg: Keuze voor een massieve vloer of een zwevende dekvloer heeft niet meer tot gevolg dat een extra trede (dus een groter trappenhuis) moet worden toegepast. 12

13 Trappen Afmetingen trap in m Woonfunctie A Minimum breedte trap Woonfuncties: trapbreedte > 1,2 m indien trap meer dan 6 woonfuncties ontsluit. Minimum vrije hoogte boven trap Maximum hoogte trap Minimum aantrede t.p.v. de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de aantrede Maximum hoogte optrede Minimum breedte tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak Minimum breedte tredevlak t.p.v. de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak Minimum afstand van de klimlijn tot zijkanten van trap 13 B Andere functie A B 0,8 1,2 0,8 1,1 2,3 2,3 2,3 2, ,22 0,24 0,185 0,21 0,188 0,185 0,21 0,21 0,05 0,17 0,05 0,17 0,23 0,24 0,23 0,23 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Geluidwering binnen de woning -20 db-eis vervallen Vides toegestaan Woning met open trap mogelijk zonder ingrijpende consequenties 14

15 Geluidwering binnen de woning Nieuw: beperking installatiegeluid in eigen verblijfsgebied betreft alleen installatie t.b.v. ventilatie, warmteopwekking of warmteterugwinning (30 db) stelt eisen aan uitvoering opstelplaats MV / WTW t.o.v. VG in woning geen opstelling op open zolder met open trap naar slaapverdieping mogelijk, tenzij geluidwerende slaapkamerdeuren Voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en een onderwijsfunctie geldt een vergelijkbare eis (35 db toegestaan) 15

16 Bergruimte verplicht Niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte Regenwerend Mag inpandig zijn, hoeft niet Vloeroppervlakte: > 5 m2 Breedte: >1,8 m Hoogte: > 2,3 m Mag gemeenschappelijk indien: Vloeropp. VG in woonfunctie max. 40 m 2; Minimaal 1,5 m2 vloeroppervlakte per woonfunctie 16

17 Buitenruimte verplicht Rechtstreeks vanuit de woning bereikbare buitenruimte Vloeroppervlakte: 4 m2 Breedte: 1,5 m Hoogteverschil max. 20 mm Mag gemeenschappelijk indien: Vloeropp. VG in woonfunctie max. 40 m 2; Minimaal 1,0 m2 vloeroppervlakte per woonfunctie met een minimum van 4 m2 en breedte van minimaal 1,3 m 17

18 Hogere Rc-waarde Rc-waarde scheidingsconstructies: minimaal 3,5 m2.k/w. Let o.a. samengestelde constructies (houtpercentage 15 %): Minerale wol : 125 mm; Rc = 2,55 m2.k/w Minerale wol : 175 mm; Rc = 3,53 m2.k/w Pur : 105 mm; Rc = 2,55 m2.k/w Pur : 145 mm; Rc = 3,50 m2.k/w 18

19 Brandveiligheid 1. Brand- en subbrandcompartimentering 2. Veilig vluchten uit een woning 3. Aansluiting op Europese regelgeving Consequenties: Met name redactioneel en qua filosofie 19

20 Brand- en subbrandcompartimenten Brandcompartimenten Vluchten van personen die zich bij brand al buiten brandcompartiment bevinden Omvang brand beperken, zodat brandweer met inzet verdere uitbreiding van brand kan voorkomen Subbrandcompartimenten (zowel slapen als niet-slapen) Combinatie van oud sub-bc en oud rookcompartiment Bescherming tegen brand en rook voor personen buiten het subbrandcompartiment Bescherming personen in het subbrandcompartiment Omvang wordt bepaald door oppervlakte en loopafstand 20

21 Veilig vluchten uit een woning Maximale loopafstand was 15 meter van toegang verblijfsruimte tot woningtoegangsdeur. De gecorrigeerde loopafstand tussen punt in gebruiksgebied en toegang subbrandcompartiment mag max. 30 meter zijn. Rookmelders in hoofdstuk 6 (installaties). 21

22 Aansluiting op Europese regelgeving Eisen aan brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid zijn getransponeerd van klasse 1-4 (volgens NEN 6065) naar A-E (volgens NEN-EN 13501) Voorbeeld van een gevolg: Voor de binnenzijde van een brand- en rookvrije vluchtroute (extra beschermde verkeersruimte) in U-bouw gold brandvoortplantingsklasse 2 en nu brandklasse B. Voor de onderste 2,5 meter van de gevel gold klasse 1 en nu B. Consequentie: Waarschijnlijk ruimere keuze in materiaal voor de gevel 22

23 Afsluiting Concepttekst heeft de potentie om beleidsneutraal te zijn Inhoudelijk en qua gebruik goede verbeteringen Minder te toetsen regels Sommige delen worden er gemakkelijker op Kennis van de achterliggende veiligheidsfilosofie zal de acceptatie van de wijzigingen versnellen en verbeteren Kennis van de achterliggende veiligheidsfilosofie is noodzakelijk om de voorschriften juist te kunnen toepassen. Het zal even wennen zijn (koudwatervrees) Ook bij toepassing van de nieuwe voorschriften blijft deskundigheid en ervaring noodzakelijk! 23

24 De lessen van Hoofddorp René de Feijter Projectleider brandonderzoek Efectis Nederland BV

25 Hoofddorp 16 augustus woningen verwoest Overige woningen beschadigd

26 De lessen van Hoofddorp Oorzaak branduitbreiding Gebeurt dit vaker? Hoe staat het met de bestaande woningen? Alleen problemen met platte daken of ook bij andere woningen? Oplossingen en prioriteiten Hoe staat het met andere constructies? Waarop te letten bij inspecties

27 Oorzaak branduitbreiding

28 Oorzaak branduitbreiding Verspreiding rook door dak Aanwezigheid van: Houten balklaag Houten dakbeschot Zachtboard plafond

29 Incident of structureel? Hoofddorp Zaandam Spijkenisse

30 Dak Spijkenisse Foto s: TBO Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

31 3 op een rij.. Hoofddorp Bron: TBO Apeldoorn Zaandam Bron: TBO VRR Spijkenisse

32 Meestal gaat het goed!

33 Opvallende feiten Zoektocht op internet naar branden in rijtjes woningen: Meestal in woningen met zadeldak Weinig gevallen met plat dak (alleen de drie bekende) Plat dak: Schade bij naast gelegen woningen groot (slechts drie branden) Schuin dak: schade bij naastgelegen woningen beperkt Geen slachtoffers in naastgelegen woningen

34 Onderzoek bestaande woningvoorraad Bouwregelgeving Bouwverordening 1933 en later NEN 3080 (1957) Onderzoek in diverse woningen en woongebouwen

35 Bouwverordening 1933

36 NEN3080:1957

37 Onderzoek bestaande woningvoorraad Balk boven de bovenzijde van de muur Dakbeschot over de muur Balk onder de bovenzijde van de muur Dakbeschot tussen de muren

38 Onderzoek bestaande woningvoorraad Meest extreme geval tot nu toe: 0,7-1m

39 Conclusie Er is een structureel probleem met de kwaliteit van brandscheidingen in (oudere) woningen met een houten plat dak

40 Andere constructies Doorvoeringen van installaties / meterkasten vaak niet brandwerend afgewerkt Voordeuren van portiekwoningen vaak onvoldoende brandwerend

41 Wat nu? Alle brandscheidingen dichtzetten? Alle foute woningen slopen?

42 Veiligheids-Euro Geld is maar 1x uit te geven Wat is de veiligheidswinst van het verbeteren van de brandwerendheid tussen woningen Zijn er alternatieven? 3 scenario s 1 Niets doen 2 Brandwerende scheidingen aanbrengen of verbeteren 3 Alternatieve oplossing

43 Scenario 1 Niets doen: Accepteren dat een scenario zoals in Hoofddorp vaker voor komt Kans op slachtoffers in woning waar de brand begint Kans op slachtoffers in naastgelegen woningen (nog nooit voorgekomen) Kans op zware schade aan meer dan 3 woningen

44 Scenario 2 Brandwerende scheidingen verbeteren (20 minuten WBDBO) Kans op slachtoffers in woning waar brand begint Kans op schade aan 2 naastgelegen woningen

45 Verbeteren brandwerende scheiding Brandwerende scheidingen verbeteren (30-60 minuten) Kans op slachtoffers in woning waar brand begint Zeer beperkte kans op schade in 2 naastgelegen woningen

46 Scenario 3 Woningen voorzien van rookmelders Zeer beperkte kans op slachtoffers in de woning waar de brand begint Geen slachtoffers in de naastgelegen woningen Kans op schade aan 2 of meer naastgelegen woningen

47 Prioriteiten 1 Veiligheid bewoners! 2 Eigendommen bewoners 3 Eigendommen woningbouwvereniging 1 Plaatsen van rookmelders! 2 Verbeteren van brandwerende scheidingen tot ten minste 20 minuten (verplicht o.b.v. Woningwet en Bouwbesluit)

48 Aanpak onderzoek Beoordelen tekeningen Steekproef Uitvoering onderzoek -Type constructie -Details 2 à 3 woningen per type -Zichtbare delen -Endoscoop -Destructief

49 Aandachtspunten bij onderzoek Dubbele constructies Met endoscoop niet altijd zichtbaar Soms destructief onderzoek nodig

50 Aandachtspunten bij onderzoek Slecht bereikbare plaatsen en slecht zicht

51 Wanneer is een constructie brandwerend? Formeel (NEN6069): Vlamdicht Openingen < Ø25mm Opening < 6x150mm Mag niet bezwijken Goed isolerend

52 Wanneer is een constructie brandwerend? In het echt Rookverspreiding voorkomen Goed isolerend Bij voorkeur gebruik van onbrandbare materialen Stevige constructie En vooral afhankelijk van vuurbelasting en ventilatie!

53 Brandwerende constructies Vloer-/plafondconstructies Een goed gesloten plafond met gips of stuc en een minerale isolatie voldoet vaak net aan een eis van 20 minuten. Let op de zwakke plekken, zoals doorvoeringen en openingen voor installaties.

54 Brandwerende constructie Een aantal oplossingen

55 Brandwerendheid van constructies Deur/kozijnconstructies

56 Voor wie doet U het?

57 Voor wie doet U het? Ook zonder slachtoffers is een brand nog steeds een ramp voor de bewoners:

58 Tot slot Uw huurder kan het zelf niet oplossen! Dank voor uw aandacht Efectis helpt u graag uit de brand!

59 Juridische Aspecten van Veilig Gebouwonderhoud Boekel De Nerée mr. Marleen Elenbaas

60 Inleiding Wat is `veilig gebouwonderhoud? Op wie is regelgeving van toepassing? Welke regelgeving? Wie kan wie aansprakelijk/verantwoordelijk houden? Hoe daarmee om te gaan?

61 Op wie is regelgeving van toepassing? Kring van aansprakelijken /verantwoordelijken a) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid gebouweigenaar (BW/Arbobesluit/Ww) b) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ontwerpers (Arbobesluit/contract) c) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid werkgever (BW/Arbowet/Arbobesluit) d) verantwoordelijkheid een ieder (Ww) e) aansprakelijkheid bouwers (contract)

62 Ad a) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gebouweigenaar Welke regels gelden t.a.v. gebouweigenaar? artikel 6:174 BW de bezitter artikel 6:162 BW onrechtmatige daad Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 5 - opdrachtgever artikel 1a lid 1 Woningwet eigenaar Introductie zorgplicht 1 april 2007 De eigenaar van een bouwwerk ( ) draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk (...) geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Wie heeft een actie?

63 Ad b) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid ontwerpers Welke regels gelden t.a.v. ontwerpers? Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 5 artikel 7:401 BW? goed opdrachtnemerschap op basis van contract Wie heeft een actie?

64 Ad c) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid werkgever Welke regels gelden t.a.v. werkgever? artikel 7:658 BW: de werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden, tenzij - Werkgever heeft voldaan aan zorgplicht - Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer Wie heeft een actie?

65 Ad d) verantwoordelijkheid een ieder Welke regels gelden t.a.v. een ieder? Introductie zorgplicht 1 april 2007 artikel 1a lid 2 Woningwet: Een ieder die een bouwwerk ( ) bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt ( ) draagt er ( ) zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat of voortduurt mits bevoegd en bij machte om het ontstaan of voortduren van gevaar tegen te gaan. Wie heeft een actie?

66 Ad e) aansprakelijkheid bouwers Contractering als preventie -> contractsvrijheid beperkt door (strijd met) de wet Niet voorkomen, wel verleggen? Klassiek bouwcontract UAV 1989 Modern bouwcontract Design & Build Wie heeft een actie?

67 Glijdende schaal verantwoordelijkheden

68 Conclusie: er rust een verantwoordelijkheid op ons allen! Voor vragen Boekel De Nerée N.V. Amsterdam T

69 Symposium AEDES BOUWREGELGEVING IN DE PRAKTIJK

70 HorstAdvies stelt zich voor Spreker: o Frans Horst Expertise via o.a.: o Hoofdinspecteur Bouwtoezicht o Bouwfysisch Milieutechnoloog/Adviseur o Bij ± 100 corporaties projectontwikkeling Transformatie woongebouwen met doorgaans forse energetische maatregelen Persoonlijke vertaalslag!

71 1. NIEUWBOUW Project: Parkhaus Pinnasberg

72 2. BESTAANDE BOUW

73 3. RENOVATIE??

74 DILEMMA Nieuwbouweisen Bouwbesluit van toepassing op: o Nieuwbouw o Renovatie bestaande bouw o Renovatie cultuurhistorisch erfgoed Belangrijke thema s BWT o Asbest (bespreek ik niet) o Energiezuinigheid (Thermische isolatie / EPC / EPA) o Ventilatie o Brandveiligheid o Geluidswering Certificaat aanwezig?

75 AGENDA Praktijkvoorbeeld: o Renovatie portiekwoningen o Sociale woningbouw o Monumentale betekenis Onderwerpen: o Energiereductie o Participatieproces o Renovatieproces

76 ENERGIEREDUCTIE Trias Energetica 1. Isolatie gebouwschil Noodzaak WTW uit ventilatie 2. Decentrale Energieopwekking Koppeling CVZ systeem Nabije toekomst: Thermochemische opslag 3. Gas (sjouw niet met energie)

77 ENERGIEREDUCTIE Nieuwbouw Schilisolatie versus Ventilatievoorzieningen o Bouwbesluitnorm via kamerruimten > min.110 % o o o o o Noodzaak WTW Filters vervangen Filters bereikbaarheid CO2-sturing Borgen temperatuur (Warmte terugwinning) > halfjaarlijks > Soc. Woningbouw? > Soc. Woningbouw? > min.18 / max.22 rendement > 94%

78 ENERGIEREDUCTIE Bestaande bouw Labeling: o Effecten gestapelde bouw o Van F / G naar D of B kwaliteit? Kwaliteit G-label betekent: o G-label o o G-label G-label Brandveiligheid Ventilatie Geluidwering Corporaties: o Hoofdelijk aansprakelijk? > 20 min. aanschrijfniveau > 25/50/210 m3/h,,,, > 45 db(a) huurbevriezing

79 Gevelbeeld

80 Plattegrond

81 Brandveiligheid/Geluidwering van doorvoering? doorvoering

82 Staalconstructie in gevel: dan spouw

83 1. Huidig Gevel open: o 3-dubbel U = 0,80 o 2-dubbel U = 1,20 o Kozijn U = 1,60 Gevel gesloten: o Economisch optimaal Rc=4 m2k/w Thermische isolatie: o 1 m1 omzetten Brandveiligheid: o Gewapende gipsplaat o 2x15,0 mm 60 min o 2x12,5 mm 42 min o 2x12,5 mm + SW 55 min 2. Nieuw

84 Gevel opbouw: o Bestaande gevel o Vochtkerende folie (bevestigd middels tengels) o Géén spouw o Minerale wol o Dampremmende laag o C-profiel met isolatie o 15 mm gyproc

85 Situering: o Brandcompartiment o Damprem of o PVC opbouwplint Spouw: o Bij staal in gevel Isolatie Proces: o Per woning o Per trappenhuis

86 Opties: o WTW. o c.v./w.w. WTW collectief per trappenhuis WTW o 1 gasmeter per trappenhuis o 1 gasmeter individueel o Brandcompartimentering o Damprem doorzetten o WTW > bereikbaarheid o WTW > aansluiten op CVZ

87 ENERGIEREDUCTIE Essentie Energiezuinigheid > Schilisolatie essentieel o Glas / kozijnen > 1/3 á 1/4 van Rc gevel o Dagkant kozijn > Maatgevende koudebrug o Bouwkundig =50j. > installaties = 15j. levensduur Ventilatie > o Afvoer > o Gebalanceerd > o CO2 gestuurd > o Emissieberekening> Brandveiligheid min. 110% Bouwbesluit + nat. vent. WTW toepassen min. 18 borgen op toevoer lucht knijpen ventilatie die al niet voldoet 24 woon/slaapkamers (doelgroep) > Doorvoeringen en compartimentering

88 PARTICIPATIEPROCES model Participatie (in %) o 0% Inzet verhuisvergoeding, 5350,o 70% Noodzaak deelname (excl. lege vhe s!) o 100% Sociocratie Participatiemodel o meeweten > meedenken > meebeslissen Start o Van wantrouwen naar vertrouwen o Bewonerscommissie < > BewonersRaad = Projectraad o Professionele adviseur > Bewonerscommissie

89 PARTICIPATIEPROCES Huur / Energie Netto huur: o Maandhuur o Gemiddeld ANNO JULI <> 355, 244,+ 1,5 % Energiekosten (meten kost 60,-j.): o c.v. gas collectief 116,o warm water collectief 6,o elektra collectief 3,o koken gas (nibud 75 m3/j.) 6,o elektra (nibud 3800 kwh/j.) 58,- + o Totaal energie 189,- vast recht? +>8%

90 PARTICIPATIEPROCES dilemma Netto Huur >> Huurregiem juli 2010 o G-LABEL o A-LABEL (32 punten x 4,-) Energiekosten o G-LABEL o A-LABEL Dilemma: - 80 (max. energiereductie) Hoe uitleg huurder?

91 PARTICIPATIEPROCES woonlasten voorbeeldber. bij bestaand huurregiem % MR >>>> 90% MR

92 RENOVATIEPROCES ESSENTIES Aanpakken per trappenhuis o Thermisch mogelijk o Zekerstellen toegankelijkheid o Maatwerkgarantie o Juridisch kader acceptatiegraad o Altijd advocaat op je huid > > > > > aanwezigheid dilatatie? doelgroep huuraftopping / gewenning borging 70% voorlopig overslaan? o Niet EPA s of labeling > Wel waarderen in kwh/m2 o Passief House Renovatie > max. 35 kwh/m2 is norm o Decentrale opwekking > voorbeeld van Active house denken = reductie + marketing

93 PLANONTWIKKELINGSPROCES Fasering afsluiten met beslisdocumenten Status project: strategisch voorraadbeleid >> Startopdracht INVENTARISATIEFASE (check kendata// budgetten 120%) Literatuuronderzoek; cultuurhistorische betekenis Bew.Comm. oprichten = inventarisatie belangen/wantrouwen Keuze type (participatie)proces <<>> demontage woning? Herschrijven Startopdracht + raming Stiko (incl. dekkingen) VO-FASE na akkoord beslisdocument PVE s, partnerselectie, schetsplannen, op reis met de klant DO-FASE na akkoord beslisdocument uitwerken VO-docs >> bestek/tekeningen/planomschrijvingen CONTRACTFASE na akkoord beslisdocument contractstukken compleet tbv aanneemsom/contract > LEAN? UITVOERINGSFASE na akkoord beslisdocument

94 RISICO-ANALYSE BESLISDOCUMENT Definitie risicomanagement Het systematisch identificeren en kwantificeren van mogelijke projectrisico s Het formuleren van maatregelen ter beheersing van risico s Inzicht geven in de borging van (fatale momenten afpalen): - bewaking realisatie maatregelen en; - sturing neutraliseren risico s

95 RISICO-ANALYSE BESLISDOCUMENT Risicocategoriën Sociaal proces beheersbaar (> 70% deelname) Milieurisico (asbest, geluid, grond, ecologie, flora, fauna) Financieel, Fiscaal // post onvoorzien specificeren (incasso subs., indexering aanneemsommen/risicoregeling) Technische risico s (Arbo, GIW, proeftrappenhuis maken?) Afzetrisico (marktconformiteit // > huurtoeslaggrens?) Aanbestedingsrisico Planologisch / juridisch risico Vergunningen (Wabo; slechts 26 stuks gemeentelijke verg.!) Vertraging in planvorming of uitvoering Partnerrisico

96 VRAGEN?

97 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk Maandag 26 april 2010 Afsluiting Alle presentaties zijn binnenkort terug te vinden op: Bedankt voor uw aandacht!

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V.

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V. BNA Roadshow Bouwbesluit 2012 Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen in het Bouwbesluit 2012 Adviesburo Nieman B.V. Inhoud Veiligheid (exclusief brand)

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Inleiding Wat is verantwoord gebouwonderhoud? Op wie is welke regelgeving

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Reflectie BOUWVOORSCHRIFTEN PROJECT EIGEN WONING. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie BOUWVOORSCHRIFTEN PROJECT EIGEN WONING. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie BOUWVOORSCHRIFTEN PROJECT EIGEN WONING Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2014 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het bouwbesluit 2012... 4 2.1 Wat houd het bouwbesluit

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie WABO & BOUWBESLUIT 2012 Een korte introductie PelserHartman Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties WABO Verbouwen, aanbouwen

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

het rechtens verkregen (binnen)niveau

het rechtens verkregen (binnen)niveau 24-09- 2015 M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen het rechtens verkregen (binnen)niveau 22 september 2015 NSG bijeenkomst Bouwbesluit en geluid ir. Theodoor Höngens 2 woningwet artikel 1a! De

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Behoort bij besluit van college van burgemeester en wethouders van Aalten WA-15-0229-600 d.d. 27-11-2015 welstandscommissie gemeente Aalten advies aanvraag akkoord beoordeling datum 27-11-2015 Ir. L.P.M.

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN BOUWBESLUITBEREKENINGEN Gebruiksoppervlakteberekening EnergiePrestatieCoëfficiënt Ventilatieberekening Daglichtberekening Projectnummer : 120199 Datum : 20 november 2012 Projectrelatie : Geldrop B.V. te

Nadere informatie

Het ontwerpen van een

Het ontwerpen van een Het ontwerpen van een ventilatiesysteem André Meester Alusta natuurlijke ventilatietechniek Het ontwerpen van een ventilatiesysteem Bepaling capaciteit toe en afvoer volgens bouwbesluit Aanvullende eisen

Nadere informatie

Verbouw woning tot 3 appartementen

Verbouw woning tot 3 appartementen Verbouw woning tot 3 appartementen conform Bouwbesluit 2012, bestaande bouw Lokatie: obijnstraat 9743 K Groningen Kadastraal: Sectie L, nr. 5170 Gemeente Groningen Boerweg 4 9619 PT Froombosch Verbouw

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein

Nieuw. Bestaand. Renvooi. Bestaand. Nieuw. Bouwbesluit ( BB ) Installaties. 19 parkeerplaatsen op eigen terrein. 7 parkeerplaatsen op eigen terrein Renvooi nr. 487 hoofdentree nooduit parkeerplaats groenvoorziening geluidssche, Kokossystems o.g. huisnummer Bestaand Kavel 1153 m2 nr. 485 1.9 nr. 487 groenstrook groenstrook 2.1 6.9 28.1 19.5 nr. 489

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Eigen Haard. stelt zich voor

Eigen Haard. stelt zich voor Eigen Haard stelt zich voor INTRODUCTIE tbv WK2020 3 november 2009 Cees Stam, Manager Projectbureau woningstichting Eigen Haard Project Koningsvrouwen van Landlust AGENDA 1. Korte introductie Eigen Haard

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle Passief Bouwen Passief Bouwen in de praktijk Kennisdag Bouwfysica 2013 Passief bouwen' is een specifieke bouwstandaard met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen,

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014 Workshop 1.5 Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012 ing. Johan van der Graaf Oktober 2014 Inhoud workshop Een praktijkonderzoek De nieuwe verbouwvoorschriften Casus 1: verbouw woongebouw Casus 2: transformatie

Nadere informatie

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - *

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * hermische isolatie gebruiksfunctie leden van toepassing algemeen deur, raam, kozijn thermische isolatie-index vrijgesteld verbouw tijdelijk bouw artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 lid 1 2 3 4 5 1 2 * 1 2

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau

Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Voorstellen: Boes + Kok Ingenieursbureau Melvin Kok - Deltion College / Bouwkunde Bol 4 - KOB Opleiding / (Aannemersdipl.) - Chr. Hogeschool Windesheim / Bouwtechn. - 4 jaar werkervaring bij een Bouwkundig

Nadere informatie

Verbouwen en Renoveren

Verbouwen en Renoveren Verbouwen en Renoveren Wat doet Bouwstudio PelserHartman b.v.? Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties 1 Vanavond Omgevingsvergunning

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008 TAC Technisch Advies Centrum, brandveiligheid b.v. b.v. postadres: Dorpsstraat 4, 2731 AP BENTHUIZEN bezoekadres: Franklinstraat 1, 2723 RE ZOETERMEER Tel: 079-3421853 Fax: 079-3310855 e-mail: tac@brandveiligheid.nl

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 6/15/2012 Emiel van Wassenaar BOUW RUIMTE MILIEU Inhoud deel 1 1. Het menselijk gedrag zelfredzaamheid

Nadere informatie

WIJZIGINGSVOORSTELLEN BOUWBESLUIT 2003 EEN BEOORDELING OP BASIS VAN 3 BOUWPLANNEN

WIJZIGINGSVOORSTELLEN BOUWBESLUIT 2003 EEN BEOORDELING OP BASIS VAN 3 BOUWPLANNEN WIJZIGINGSVOORSTELLEN BOUWBESLUIT 2003 EEN BEOORDELING OP BASIS VAN 3 BOUWPLANNEN COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM / WWI Project : Wijzigingsvoorstellen Bouwbesluit 2003 een beoordeling op basis

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk Gebouwinspectie in de praktijk Dagdeel 1: algemeen Even voorstellen Uitgangspunten van de brandveiligheid Wanneer is wat van toepassing? Hoe zit dat met die vergunning? Programma deel I: de theorie Stappenplan

Nadere informatie

Kleuren & materialen. Bouwbesluit

Kleuren & materialen. Bouwbesluit Renvooi ouwkundig Kleuren & materialen Spouwmuur mm Spouwmuur mm hsb mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm - luchtspouw 40mm - isolatie 120mm - kalkzandsteen 100mm Gevelopbouw bu-bi: - metselwerk 100mm

Nadere informatie

Toolkit R c & EPC woningbouw

Toolkit R c & EPC woningbouw Toolkit R c & EPC woningbouw Energie & Duurzaamheid Bouwregelgeving Brandveiligheid Bouwfysica Akoestiek Flexibele schil Programma Introductie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Toekomst Termen & begrippen Rc

Nadere informatie

4 Toetsing van het ontwerp

4 Toetsing van het ontwerp fstudeer opdracht ack van den roek - 20225 4 Toetsing van het ontwerp r zijn verschillende dingen waaraan het ontwerp getoetst dient te worden Verhouding gebruiksoppervlak / verblijfsgebied aglichttoetreding

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014

ADVIES. Datum: 22 oktober 2014 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerendheid vluchtroutes woontoren Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, nieuwbouw, gelijkwaardigheid, woongebouw, wbdbo, compartimentering, vluchtroute, : Status: Definitief

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie