Symposium Bouwregelgeving. in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symposium Bouwregelgeving. in de praktijk"

Transcriptie

1 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk Maandag 26 april 2010 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk

2 De Integrale AMvB - Consequenties voor de praktijk ing. Henk Koekoek Adviesburo Nieman B.V. donderdag 18 maart 2010

3 Het Bouwbesluit gaat op z n kop? de intentie is beleidsneutraliteit en minder regels 3

4 Wijzigingen Bouwbesluit 4 Nieuwe inhoudsopgave Diverse nieuwe begrippen Vervallen voorschriften Vloerafscheidingen Trappen Geluidseisen binnen de woningen Bergruimten en buitenruimten Hogere Rc-waarden Aanscherping EPC-eis Brandveiligheid

5 Inhoudsopgave nieuwe AMVB 5 Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Algemene bepalingen Bouwvoorschriften veiligheid Bouwvoorschriften gezondheid Bouwvoorschriften bruikbaarheid Bouwvoorschriften energiezuinigheid / milieu Voorzieningen, toestellen en installaties Voorschriften inzake gebruik Voorschriften inzake het slopen Overgangs- en slotbepalingen

6 Vervallen voorschriften 6 Bezettingsgraadklassen Meterruimte Liftschacht Liftmachineruimte

7 Personenbenadering Bezettingsgraadklassen (niet-wonen) Bouwbesluit 2003 Veel voorschriften gerelateerd aan bezettingsgraadklasse Bezettingsgraad: aantal m2 gebruiksoppervlakte of m2 vloeroppervlakte van een verblijfsgebied per persoon Bezettingsgraadklasse B1 t/m B5 Hoe meer personen, hoe hoger de bezettingsgraadklasse, des te zwaarder de voorschriften Bouwbesluit 2010 Voorschriften gerelateerd aan aantal personen 7

8 Personenbenadering Voorbeeld 1: ventilatiecapaciteit Bouwbesluit 2003: ventilatiecapaciteit winkelfunctie Afhankelijk van de bezettingsgraadklasse In dm3/s per m2 vloeroppervlak van verblijfsgebied Bouwbesluit 2010: ventilatiecapaciteit winkelfunctie Afhankelijk van het aantal personen 2,65 dm3/s per persoon 8

9 Personenbenadering Voorbeeld 2: aantal toiletruimten Bouwbesluit 2003: toiletruimten kantoorfunctie Afhankelijk van de bezettingsgraadklasse Maximum gebruiksoppervlakte aangewezen op toiletruimte Voorbeeld (B1): 900 m2 / 60 = 15 toiletruimten Bouwbesluit 2010: toiletruimten kantoorfunctie Afhankelijk van het aantal personen 1 toiletruimte per 30 personen 9

10 Vloerafscheidingen Bouwbesluit 2010; opstap? Eis opstapmogelijkheid: Verkeersruimten Buitenruimten Vensterbank in woonkamer / slaapkamer is dus geen opstapmogelijkheid meer. Nog steeds een doorvalbeveiliging toepassen bij een beweegbaar deel lager dan 0,85 m boven de vloer Meer ontwerpvrijheid Grotere verantwoordelijkheid markt 10

11 Trappen Kolom B-trap vervallen 1 type trap voor de woonfunctie 1 type trap voor de andere gebruiksfuncties (tevens noodtrap) Trapbordes: minimaal 0,8 x 0,8 m / 0,8 x 1,2 m Consequenties Nivellering aantal grenswaarden In aantal gevallen kleinere trappen toegestaan Meer verantwoordelijkheid voor de markt Het maken van bredere trappen is afhankelijk van de noodzakelijke doorstroomcapaciteit en de wensen van de markt 11

12 Trappen Hogere optrede toegestaan woonfunctie: 188 mm Verdiepingshoogte 3 m: Optrede 185: 17 treden Optrede 188: 16 treden Gevolgen hogere optrede toegestaan woonfunctie: 188 mm Traditioneel: 16 treden per verdieping van 2,96 m (16 x 185 = 2,96 m) 16 treden per verdieping met massieve vloer niet mogelijk ( = 2980; 2980/185 = 17 treden). Optrede 188: 2980/188 = 16 treden. Gevolg: Keuze voor een massieve vloer of een zwevende dekvloer heeft niet meer tot gevolg dat een extra trede (dus een groter trappenhuis) moet worden toegepast. 12

13 Trappen Afmetingen trap in m Woonfunctie A Minimum breedte trap Woonfuncties: trapbreedte > 1,2 m indien trap meer dan 6 woonfuncties ontsluit. Minimum vrije hoogte boven trap Maximum hoogte trap Minimum aantrede t.p.v. de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de aantrede Maximum hoogte optrede Minimum breedte tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak Minimum breedte tredevlak t.p.v. de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak Minimum afstand van de klimlijn tot zijkanten van trap 13 B Andere functie A B 0,8 1,2 0,8 1,1 2,3 2,3 2,3 2, ,22 0,24 0,185 0,21 0,188 0,185 0,21 0,21 0,05 0,17 0,05 0,17 0,23 0,24 0,23 0,23 0,3 0,3 0,3 0,3

14 Geluidwering binnen de woning -20 db-eis vervallen Vides toegestaan Woning met open trap mogelijk zonder ingrijpende consequenties 14

15 Geluidwering binnen de woning Nieuw: beperking installatiegeluid in eigen verblijfsgebied betreft alleen installatie t.b.v. ventilatie, warmteopwekking of warmteterugwinning (30 db) stelt eisen aan uitvoering opstelplaats MV / WTW t.o.v. VG in woning geen opstelling op open zolder met open trap naar slaapverdieping mogelijk, tenzij geluidwerende slaapkamerdeuren Voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en een onderwijsfunctie geldt een vergelijkbare eis (35 db toegestaan) 15

16 Bergruimte verplicht Niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte Regenwerend Mag inpandig zijn, hoeft niet Vloeroppervlakte: > 5 m2 Breedte: >1,8 m Hoogte: > 2,3 m Mag gemeenschappelijk indien: Vloeropp. VG in woonfunctie max. 40 m 2; Minimaal 1,5 m2 vloeroppervlakte per woonfunctie 16

17 Buitenruimte verplicht Rechtstreeks vanuit de woning bereikbare buitenruimte Vloeroppervlakte: 4 m2 Breedte: 1,5 m Hoogteverschil max. 20 mm Mag gemeenschappelijk indien: Vloeropp. VG in woonfunctie max. 40 m 2; Minimaal 1,0 m2 vloeroppervlakte per woonfunctie met een minimum van 4 m2 en breedte van minimaal 1,3 m 17

18 Hogere Rc-waarde Rc-waarde scheidingsconstructies: minimaal 3,5 m2.k/w. Let o.a. samengestelde constructies (houtpercentage 15 %): Minerale wol : 125 mm; Rc = 2,55 m2.k/w Minerale wol : 175 mm; Rc = 3,53 m2.k/w Pur : 105 mm; Rc = 2,55 m2.k/w Pur : 145 mm; Rc = 3,50 m2.k/w 18

19 Brandveiligheid 1. Brand- en subbrandcompartimentering 2. Veilig vluchten uit een woning 3. Aansluiting op Europese regelgeving Consequenties: Met name redactioneel en qua filosofie 19

20 Brand- en subbrandcompartimenten Brandcompartimenten Vluchten van personen die zich bij brand al buiten brandcompartiment bevinden Omvang brand beperken, zodat brandweer met inzet verdere uitbreiding van brand kan voorkomen Subbrandcompartimenten (zowel slapen als niet-slapen) Combinatie van oud sub-bc en oud rookcompartiment Bescherming tegen brand en rook voor personen buiten het subbrandcompartiment Bescherming personen in het subbrandcompartiment Omvang wordt bepaald door oppervlakte en loopafstand 20

21 Veilig vluchten uit een woning Maximale loopafstand was 15 meter van toegang verblijfsruimte tot woningtoegangsdeur. De gecorrigeerde loopafstand tussen punt in gebruiksgebied en toegang subbrandcompartiment mag max. 30 meter zijn. Rookmelders in hoofdstuk 6 (installaties). 21

22 Aansluiting op Europese regelgeving Eisen aan brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid zijn getransponeerd van klasse 1-4 (volgens NEN 6065) naar A-E (volgens NEN-EN 13501) Voorbeeld van een gevolg: Voor de binnenzijde van een brand- en rookvrije vluchtroute (extra beschermde verkeersruimte) in U-bouw gold brandvoortplantingsklasse 2 en nu brandklasse B. Voor de onderste 2,5 meter van de gevel gold klasse 1 en nu B. Consequentie: Waarschijnlijk ruimere keuze in materiaal voor de gevel 22

23 Afsluiting Concepttekst heeft de potentie om beleidsneutraal te zijn Inhoudelijk en qua gebruik goede verbeteringen Minder te toetsen regels Sommige delen worden er gemakkelijker op Kennis van de achterliggende veiligheidsfilosofie zal de acceptatie van de wijzigingen versnellen en verbeteren Kennis van de achterliggende veiligheidsfilosofie is noodzakelijk om de voorschriften juist te kunnen toepassen. Het zal even wennen zijn (koudwatervrees) Ook bij toepassing van de nieuwe voorschriften blijft deskundigheid en ervaring noodzakelijk! 23

24 De lessen van Hoofddorp René de Feijter Projectleider brandonderzoek Efectis Nederland BV

25 Hoofddorp 16 augustus woningen verwoest Overige woningen beschadigd

26 De lessen van Hoofddorp Oorzaak branduitbreiding Gebeurt dit vaker? Hoe staat het met de bestaande woningen? Alleen problemen met platte daken of ook bij andere woningen? Oplossingen en prioriteiten Hoe staat het met andere constructies? Waarop te letten bij inspecties

27 Oorzaak branduitbreiding

28 Oorzaak branduitbreiding Verspreiding rook door dak Aanwezigheid van: Houten balklaag Houten dakbeschot Zachtboard plafond

29 Incident of structureel? Hoofddorp Zaandam Spijkenisse

30 Dak Spijkenisse Foto s: TBO Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

31 3 op een rij.. Hoofddorp Bron: TBO Apeldoorn Zaandam Bron: TBO VRR Spijkenisse

32 Meestal gaat het goed!

33 Opvallende feiten Zoektocht op internet naar branden in rijtjes woningen: Meestal in woningen met zadeldak Weinig gevallen met plat dak (alleen de drie bekende) Plat dak: Schade bij naast gelegen woningen groot (slechts drie branden) Schuin dak: schade bij naastgelegen woningen beperkt Geen slachtoffers in naastgelegen woningen

34 Onderzoek bestaande woningvoorraad Bouwregelgeving Bouwverordening 1933 en later NEN 3080 (1957) Onderzoek in diverse woningen en woongebouwen

35 Bouwverordening 1933

36 NEN3080:1957

37 Onderzoek bestaande woningvoorraad Balk boven de bovenzijde van de muur Dakbeschot over de muur Balk onder de bovenzijde van de muur Dakbeschot tussen de muren

38 Onderzoek bestaande woningvoorraad Meest extreme geval tot nu toe: 0,7-1m

39 Conclusie Er is een structureel probleem met de kwaliteit van brandscheidingen in (oudere) woningen met een houten plat dak

40 Andere constructies Doorvoeringen van installaties / meterkasten vaak niet brandwerend afgewerkt Voordeuren van portiekwoningen vaak onvoldoende brandwerend

41 Wat nu? Alle brandscheidingen dichtzetten? Alle foute woningen slopen?

42 Veiligheids-Euro Geld is maar 1x uit te geven Wat is de veiligheidswinst van het verbeteren van de brandwerendheid tussen woningen Zijn er alternatieven? 3 scenario s 1 Niets doen 2 Brandwerende scheidingen aanbrengen of verbeteren 3 Alternatieve oplossing

43 Scenario 1 Niets doen: Accepteren dat een scenario zoals in Hoofddorp vaker voor komt Kans op slachtoffers in woning waar de brand begint Kans op slachtoffers in naastgelegen woningen (nog nooit voorgekomen) Kans op zware schade aan meer dan 3 woningen

44 Scenario 2 Brandwerende scheidingen verbeteren (20 minuten WBDBO) Kans op slachtoffers in woning waar brand begint Kans op schade aan 2 naastgelegen woningen

45 Verbeteren brandwerende scheiding Brandwerende scheidingen verbeteren (30-60 minuten) Kans op slachtoffers in woning waar brand begint Zeer beperkte kans op schade in 2 naastgelegen woningen

46 Scenario 3 Woningen voorzien van rookmelders Zeer beperkte kans op slachtoffers in de woning waar de brand begint Geen slachtoffers in de naastgelegen woningen Kans op schade aan 2 of meer naastgelegen woningen

47 Prioriteiten 1 Veiligheid bewoners! 2 Eigendommen bewoners 3 Eigendommen woningbouwvereniging 1 Plaatsen van rookmelders! 2 Verbeteren van brandwerende scheidingen tot ten minste 20 minuten (verplicht o.b.v. Woningwet en Bouwbesluit)

48 Aanpak onderzoek Beoordelen tekeningen Steekproef Uitvoering onderzoek -Type constructie -Details 2 à 3 woningen per type -Zichtbare delen -Endoscoop -Destructief

49 Aandachtspunten bij onderzoek Dubbele constructies Met endoscoop niet altijd zichtbaar Soms destructief onderzoek nodig

50 Aandachtspunten bij onderzoek Slecht bereikbare plaatsen en slecht zicht

51 Wanneer is een constructie brandwerend? Formeel (NEN6069): Vlamdicht Openingen < Ø25mm Opening < 6x150mm Mag niet bezwijken Goed isolerend

52 Wanneer is een constructie brandwerend? In het echt Rookverspreiding voorkomen Goed isolerend Bij voorkeur gebruik van onbrandbare materialen Stevige constructie En vooral afhankelijk van vuurbelasting en ventilatie!

53 Brandwerende constructies Vloer-/plafondconstructies Een goed gesloten plafond met gips of stuc en een minerale isolatie voldoet vaak net aan een eis van 20 minuten. Let op de zwakke plekken, zoals doorvoeringen en openingen voor installaties.

54 Brandwerende constructie Een aantal oplossingen

55 Brandwerendheid van constructies Deur/kozijnconstructies

56 Voor wie doet U het?

57 Voor wie doet U het? Ook zonder slachtoffers is een brand nog steeds een ramp voor de bewoners:

58 Tot slot Uw huurder kan het zelf niet oplossen! Dank voor uw aandacht Efectis helpt u graag uit de brand!

59 Juridische Aspecten van Veilig Gebouwonderhoud Boekel De Nerée mr. Marleen Elenbaas

60 Inleiding Wat is `veilig gebouwonderhoud? Op wie is regelgeving van toepassing? Welke regelgeving? Wie kan wie aansprakelijk/verantwoordelijk houden? Hoe daarmee om te gaan?

61 Op wie is regelgeving van toepassing? Kring van aansprakelijken /verantwoordelijken a) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid gebouweigenaar (BW/Arbobesluit/Ww) b) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ontwerpers (Arbobesluit/contract) c) aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid werkgever (BW/Arbowet/Arbobesluit) d) verantwoordelijkheid een ieder (Ww) e) aansprakelijkheid bouwers (contract)

62 Ad a) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gebouweigenaar Welke regels gelden t.a.v. gebouweigenaar? artikel 6:174 BW de bezitter artikel 6:162 BW onrechtmatige daad Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 5 - opdrachtgever artikel 1a lid 1 Woningwet eigenaar Introductie zorgplicht 1 april 2007 De eigenaar van een bouwwerk ( ) draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk (...) geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Wie heeft een actie?

63 Ad b) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid ontwerpers Welke regels gelden t.a.v. ontwerpers? Arbobesluit hoofdstuk 2 afdeling 5 artikel 7:401 BW? goed opdrachtnemerschap op basis van contract Wie heeft een actie?

64 Ad c) aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid werkgever Welke regels gelden t.a.v. werkgever? artikel 7:658 BW: de werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden, tenzij - Werkgever heeft voldaan aan zorgplicht - Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer Wie heeft een actie?

65 Ad d) verantwoordelijkheid een ieder Welke regels gelden t.a.v. een ieder? Introductie zorgplicht 1 april 2007 artikel 1a lid 2 Woningwet: Een ieder die een bouwwerk ( ) bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt ( ) draagt er ( ) zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat of voortduurt mits bevoegd en bij machte om het ontstaan of voortduren van gevaar tegen te gaan. Wie heeft een actie?

66 Ad e) aansprakelijkheid bouwers Contractering als preventie -> contractsvrijheid beperkt door (strijd met) de wet Niet voorkomen, wel verleggen? Klassiek bouwcontract UAV 1989 Modern bouwcontract Design & Build Wie heeft een actie?

67 Glijdende schaal verantwoordelijkheden

68 Conclusie: er rust een verantwoordelijkheid op ons allen! Voor vragen Boekel De Nerée N.V. Amsterdam T

69 Symposium AEDES BOUWREGELGEVING IN DE PRAKTIJK

70 HorstAdvies stelt zich voor Spreker: o Frans Horst Expertise via o.a.: o Hoofdinspecteur Bouwtoezicht o Bouwfysisch Milieutechnoloog/Adviseur o Bij ± 100 corporaties projectontwikkeling Transformatie woongebouwen met doorgaans forse energetische maatregelen Persoonlijke vertaalslag!

71 1. NIEUWBOUW Project: Parkhaus Pinnasberg

72 2. BESTAANDE BOUW

73 3. RENOVATIE??

74 DILEMMA Nieuwbouweisen Bouwbesluit van toepassing op: o Nieuwbouw o Renovatie bestaande bouw o Renovatie cultuurhistorisch erfgoed Belangrijke thema s BWT o Asbest (bespreek ik niet) o Energiezuinigheid (Thermische isolatie / EPC / EPA) o Ventilatie o Brandveiligheid o Geluidswering Certificaat aanwezig?

75 AGENDA Praktijkvoorbeeld: o Renovatie portiekwoningen o Sociale woningbouw o Monumentale betekenis Onderwerpen: o Energiereductie o Participatieproces o Renovatieproces

76 ENERGIEREDUCTIE Trias Energetica 1. Isolatie gebouwschil Noodzaak WTW uit ventilatie 2. Decentrale Energieopwekking Koppeling CVZ systeem Nabije toekomst: Thermochemische opslag 3. Gas (sjouw niet met energie)

77 ENERGIEREDUCTIE Nieuwbouw Schilisolatie versus Ventilatievoorzieningen o Bouwbesluitnorm via kamerruimten > min.110 % o o o o o Noodzaak WTW Filters vervangen Filters bereikbaarheid CO2-sturing Borgen temperatuur (Warmte terugwinning) > halfjaarlijks > Soc. Woningbouw? > Soc. Woningbouw? > min.18 / max.22 rendement > 94%

78 ENERGIEREDUCTIE Bestaande bouw Labeling: o Effecten gestapelde bouw o Van F / G naar D of B kwaliteit? Kwaliteit G-label betekent: o G-label o o G-label G-label Brandveiligheid Ventilatie Geluidwering Corporaties: o Hoofdelijk aansprakelijk? > 20 min. aanschrijfniveau > 25/50/210 m3/h,,,, > 45 db(a) huurbevriezing

79 Gevelbeeld

80 Plattegrond

81 Brandveiligheid/Geluidwering van doorvoering? doorvoering

82 Staalconstructie in gevel: dan spouw

83 1. Huidig Gevel open: o 3-dubbel U = 0,80 o 2-dubbel U = 1,20 o Kozijn U = 1,60 Gevel gesloten: o Economisch optimaal Rc=4 m2k/w Thermische isolatie: o 1 m1 omzetten Brandveiligheid: o Gewapende gipsplaat o 2x15,0 mm 60 min o 2x12,5 mm 42 min o 2x12,5 mm + SW 55 min 2. Nieuw

84 Gevel opbouw: o Bestaande gevel o Vochtkerende folie (bevestigd middels tengels) o Géén spouw o Minerale wol o Dampremmende laag o C-profiel met isolatie o 15 mm gyproc

85 Situering: o Brandcompartiment o Damprem of o PVC opbouwplint Spouw: o Bij staal in gevel Isolatie Proces: o Per woning o Per trappenhuis

86 Opties: o WTW. o c.v./w.w. WTW collectief per trappenhuis WTW o 1 gasmeter per trappenhuis o 1 gasmeter individueel o Brandcompartimentering o Damprem doorzetten o WTW > bereikbaarheid o WTW > aansluiten op CVZ

87 ENERGIEREDUCTIE Essentie Energiezuinigheid > Schilisolatie essentieel o Glas / kozijnen > 1/3 á 1/4 van Rc gevel o Dagkant kozijn > Maatgevende koudebrug o Bouwkundig =50j. > installaties = 15j. levensduur Ventilatie > o Afvoer > o Gebalanceerd > o CO2 gestuurd > o Emissieberekening> Brandveiligheid min. 110% Bouwbesluit + nat. vent. WTW toepassen min. 18 borgen op toevoer lucht knijpen ventilatie die al niet voldoet 24 woon/slaapkamers (doelgroep) > Doorvoeringen en compartimentering

88 PARTICIPATIEPROCES model Participatie (in %) o 0% Inzet verhuisvergoeding, 5350,o 70% Noodzaak deelname (excl. lege vhe s!) o 100% Sociocratie Participatiemodel o meeweten > meedenken > meebeslissen Start o Van wantrouwen naar vertrouwen o Bewonerscommissie < > BewonersRaad = Projectraad o Professionele adviseur > Bewonerscommissie

89 PARTICIPATIEPROCES Huur / Energie Netto huur: o Maandhuur o Gemiddeld ANNO JULI <> 355, 244,+ 1,5 % Energiekosten (meten kost 60,-j.): o c.v. gas collectief 116,o warm water collectief 6,o elektra collectief 3,o koken gas (nibud 75 m3/j.) 6,o elektra (nibud 3800 kwh/j.) 58,- + o Totaal energie 189,- vast recht? +>8%

90 PARTICIPATIEPROCES dilemma Netto Huur >> Huurregiem juli 2010 o G-LABEL o A-LABEL (32 punten x 4,-) Energiekosten o G-LABEL o A-LABEL Dilemma: - 80 (max. energiereductie) Hoe uitleg huurder?

91 PARTICIPATIEPROCES woonlasten voorbeeldber. bij bestaand huurregiem % MR >>>> 90% MR

92 RENOVATIEPROCES ESSENTIES Aanpakken per trappenhuis o Thermisch mogelijk o Zekerstellen toegankelijkheid o Maatwerkgarantie o Juridisch kader acceptatiegraad o Altijd advocaat op je huid > > > > > aanwezigheid dilatatie? doelgroep huuraftopping / gewenning borging 70% voorlopig overslaan? o Niet EPA s of labeling > Wel waarderen in kwh/m2 o Passief House Renovatie > max. 35 kwh/m2 is norm o Decentrale opwekking > voorbeeld van Active house denken = reductie + marketing

93 PLANONTWIKKELINGSPROCES Fasering afsluiten met beslisdocumenten Status project: strategisch voorraadbeleid >> Startopdracht INVENTARISATIEFASE (check kendata// budgetten 120%) Literatuuronderzoek; cultuurhistorische betekenis Bew.Comm. oprichten = inventarisatie belangen/wantrouwen Keuze type (participatie)proces <<>> demontage woning? Herschrijven Startopdracht + raming Stiko (incl. dekkingen) VO-FASE na akkoord beslisdocument PVE s, partnerselectie, schetsplannen, op reis met de klant DO-FASE na akkoord beslisdocument uitwerken VO-docs >> bestek/tekeningen/planomschrijvingen CONTRACTFASE na akkoord beslisdocument contractstukken compleet tbv aanneemsom/contract > LEAN? UITVOERINGSFASE na akkoord beslisdocument

94 RISICO-ANALYSE BESLISDOCUMENT Definitie risicomanagement Het systematisch identificeren en kwantificeren van mogelijke projectrisico s Het formuleren van maatregelen ter beheersing van risico s Inzicht geven in de borging van (fatale momenten afpalen): - bewaking realisatie maatregelen en; - sturing neutraliseren risico s

95 RISICO-ANALYSE BESLISDOCUMENT Risicocategoriën Sociaal proces beheersbaar (> 70% deelname) Milieurisico (asbest, geluid, grond, ecologie, flora, fauna) Financieel, Fiscaal // post onvoorzien specificeren (incasso subs., indexering aanneemsommen/risicoregeling) Technische risico s (Arbo, GIW, proeftrappenhuis maken?) Afzetrisico (marktconformiteit // > huurtoeslaggrens?) Aanbestedingsrisico Planologisch / juridisch risico Vergunningen (Wabo; slechts 26 stuks gemeentelijke verg.!) Vertraging in planvorming of uitvoering Partnerrisico

96 VRAGEN?

97 Symposium Bouwregelgeving in de praktijk Maandag 26 april 2010 Afsluiting Alle presentaties zijn binnenkort terug te vinden op: Bedankt voor uw aandacht!

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.sdu.nl of bij onze afdeling Klantenservice: Sdu Klantenservice Postbus 20025 2500 EA Den Haag Tel. (070) 378

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

Prince Henry Amsterdam

Prince Henry Amsterdam Prince Henry Amsterdam Rapportage brandveiligheid Oosterstraat 43 T: 0624230136 E: info@geregeld.eu KvK 27304692 2611 TV Delft F: 0877843775 NL48RABO0136661424 BTW NL 8505.94.297.B.01 COLOFON Opdrachtgever

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren www.archidat.nl Voorwoord Renoveren kan sneller, slimmer en duurzamer Jarenlang is geroepen dat de bestaande bouw belangrijker wordt dan de

Nadere informatie

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen

Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag www.vrom.nl Handreiking Vervanging openverbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders VROM 9250

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Deel 1: Quick scan van de literatuur Deel 2: Onderzoeksprogrammering Amsterdam/Rotterdam, maart 2007 DSP-groep: Paul van Soomeren Hein Stienstra Jack Wever SBR:

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie Definitieve benchmark Het Spaarhuis Slokker Innovate d.d. 8-11-2012 Kwaliteit GPR hoofdcategorieën (Gemiddelde 7; gemiddelde 8) GPR versie 4.1 Alle getallen opnieuw berekend door WE Adviseurs d.d. 7-11-2012

Nadere informatie

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten Rijssen, 26 maart 2014 26-3 - 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Betekenis 4 Bestaande woning 6 Technische uitwerking nieuwe elementen 8 Financiën 12

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie