sinds Waltmans krijgt zetel niet terug van de fracties in de Provinciale Staten en de raad van de gemeente Nuth.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sinds Waltmans krijgt zetel niet terug van de fracties in de Provinciale Staten en de raad van de gemeente Nuth."

Transcriptie

1 & uth Omstreken nieuwsblad CDA Fractieleider Ton Eeuwenoud kindje IFObulletin 3 Kollée: Je kunt niet van Jezus gestolen uit twee walletjes EXTRA - 6 maart eten Santons Museum donderdag Keurkoopjesdag Stroganoffburgers stuks & Gehaktballen 4 stuks Ons rundervlees in de slagerij is afkomstig van eigen runderen uit Puth-Schinnen met een vrije uitloop en een IKB certificaat. Voor een uitgebreide keuze van Maaltijden, Snacks, Vleeswaren, Rauwkosten, Salades, Tapas, en noem maar op, moet je natuurlijk bij Keurslagerij Jack & Tonny Keulen zijn. Bent u op zoek naar lekkere recepten, zie onze website Vers vlees Kipfilet naturel of gekruid Kippebouten 1 kilo Kiphaasjes gekruid Combi klapper Shoarma pakket vlees 5 broodjes 250 gr. knoflooksaus vrijdag en zaterdag Uit eigen keuken Runder- Goulash Kip in Stroganoffsaus Soep v/d week Champignon-room soep 1 liter Snack v/d week Gehakt baquette per stuk woensdag 15 januari 2014 Jaargang 55 o 2 Week 3 UTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJADSRADE ULESTRATE 4 8 hele week Uit eigen worstmakerij Paprika pastei Boterhamworst Saksische leverworst Uit eigen keuken Rode kool rauwkostsalade Beenham schepsalade Aanbiedingen geldig van donderdag 16 januari t/m woensdag 22 januari a.s. Prijswijzingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Jack & Tonny Keulen, keurslager Kerkstraat 26 - Hulsberg. Tel ieuwe alcholwet: Eerder waarschuwen dan meteen bekeuren Vervanger en partijgenoot Limburg 2005/1.0 als invulling van de overeen- Thei woordvoerders Gootjens van de fracties in de Tweede Kamer moet van CDA blijven zitten Waltmans krijgt zetel niet terug BESLUITELIJST RAADSVERGADERIG 08 JAUARI Van onze verslaggever de vereiste Verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen om een ontheffi ng te kunnen verlenen ex artikel 4 lid 9, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, voor het realiseren van een woning en twee vakantieappartemen- UTH - Uitsluitend en alleen omdat Jan Waltmans (CDA) samen met fractiegenoot Huub Souren en wethouder Fons Heuts de partij De raad besluit: Burgerbelangen Groot uth heeft opgericht, krijgt hij zijn raadszetel niet meer terug. Zijn vervanger, partijgenoot ten Thei op het perceel Gootjens Grijzegrubben moet 35 te uth. van het CDA bestuur dan ook keurig blijven zitten. komst tussen Provincie en Parkstad Limburg van 15 juli 2009 over de grondoverdracht: a. In te stemmen met de overdracht van gronden voor de weg tegen de huidige marktwaarde. De vergoeding en uitbetaling door de Provincie vindt plaats conform de waarden van de tracégronde. b. In te stemmen met de vergoeding door de Provincie voor de verkoop van de gronden voor stikstofcompensatie, conform het overzicht gronden natuur- en stikstofcompensatie. c. In te stemmen met de daadwerkelijke fysieke over- Toch geeft dracht door de het in college vaak van woelige B&W van gronden voor het tracé, onder de voorwaarde dat: lokale politieke - De gronden tegen wateren dezelfde vergoedingen gewassen worden teruggeleverd in het geval er in 2013 geen onherroepelijk inpassingsplan CDA veteraan zich niet voorligt. gewonnen. Waltmans - Een beroept recht van terugkoop zich geldt op gedurende de interne een periode van vijf jaren na overdracht - tegen de zelfde afspraak, vergoeding dat hij en in direct de oorspronkelijke na terugkeer fysieke staat, wanneer gronden door wijzigingen in het PIP 2012, van de langdurig ontwerp en uitvoering, zieke niet gebruikt CDA worden wethouder Jacques den Berg, weer zijn voor de aanleg van de Buitenring. 2. In te stemmen met het van toepassing verklaren van raadszetel de Planschadeverordening kon innemen. Provincie Limburg provincie, Parkstad en gemeenten zijn vastgelegd in,,ook al verband is er met niks de voorbereiding, zwart op het ontwerp wit gezet, en de uitvoering van de Buitenring, en om eventuele wensen ik beschouw het als een gentleman s of bedenkingen kenbaar te maken. agreement. 4. De eigen Toen Procedureverordening ik ter vervanging tegemoetkoming - De auditcommissie adviseert de raad bij het vaststel- van Van den Berg tijdelijk wethoudelen van werd, het controleprotocol; heb ik voor in de mijn jaarrekening toespraak, 2012 als speerpunt in het onderzoek mee te nemen geheel de problematiek in inzake de stijl de deconfiture van Arnold van Licom V. Schwarzenegger gezegd: I ll be accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) back!, overleg plaats bezweert tussen accountant Waltmans, en auditcommissie, een vertegenwoordiging van de lokale rekenka- eraan toevoegend: mercommissie, de portefeuillehouder een man Financiën, een man, de een gemeentesecretaris en het hoofd Bedrijfsvoering. woord een woord. Dat tussentijdse juist controle Waltmans wordt een verslag dit uitgebracht. gezegde in Bestuurlijk relevante zaken worden op grond van de de overeengekomen mond neemt, rapportagewensen valt aan totaal de auditcommissie en aan de gemeenteraad gerapporteerd. verkeerd bij het CDA bestuur. En zeker bij zijn fractieleider controle een verslag van Ton bevindingen Kollée: uitgebracht,,het aan is juist Waltmans, die door zijn breuk alle afspraken schendt met het CDA en zijn woord breekt. Hierbij zit onder andere een door Waltmans ondertekende CDA partijverklaring. Verbroken Kollée verduidelijkt:,,waltmans heeft destijds aangegeven dat hij terug wilde komen als raadslid voor de resterende periode als Jacques van den Berg terug zou keren als maandag/dinsdag Verse Braadworst Verse Saucijsjes woensdag gehaktdag Gekruid gemengd gehakt Div. soorten gekruid gehakt o.a. Stroganoff Gehakt, Bretons gehakt, etc wethouder. Deze afspraak is intern binnen het CDA uth gemaakt tussen de twee CDA leden Waltmans en Gootjens. Dit is namelijk wettelijk niet af te dwingen. Hierbij maakt dan de ene CDA er ruimte voor de andere CDA er. Lees verder op pagina 3 Dank en beloftes in 5. ieuwjaarstoespraak In te stemmen om het bedrag van ,30 uit advies aan de raad over de jaarrekening burgemeester formuleert. Désirée Schmalschläger te verlenen voor de realisatie van een privézwembad en Meer samenwerking met omliggende gemeenten Van onze verslaggever Besluiten Raadsvergaderingen BESLUITELIJST RAADSVERGADERIG 08 JAUARI Initiatiefvoorstel betreffende vaststelling profielschets burgemeester gemeente uth De raad besluit: De Profi elschets burgemeester gemeente uth 2013 vast te stellen. BESLUITELIJST RAADSVERGADERIG 05 FEBRUARI Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen m.b.t. realiseren van een woning en vakantieappartementen in het pand Grijzegrubben 35 te uth. Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen m.b.t. het slopen van bedrijfshallen en het bouwen van een privé zwembad en stallingruimten achter de woning Hunnecum 17 te uth. De raad besluit: de vereiste Verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stallingsruimten voor werktuigvoertuigen. Raadsvoorstel inzake het voteren van een startkrediet voor het Project Energie en Duurzaamheid. De raad besluit: als startkapitaal ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de eerste fase in het beleid omtrent Energie en duurzaamheid en dit ten laste te brengen van de post vrije reserve voor voorkomende gevallen ; 2 de raad wordt in het tweede kwartaal door het college geïnformeerd over de voortgang en de uitwerking van de sporen communicatie en voorlichting, inventarisatie duurzaamheidskwaliteit en duurzaamheid als toetsingskader voor gemeentelijke besluiten. UTH u ook de gemeente uth vanuit Den Haag steeds meer overheidstaken krijgt voorgeschoteld, vaak met te weinig budget, biedt samenwerking Trots: met buurgemeenten 1 Besluit 5 als volgt te wijzigen: een uitweg.,,die weg wil ik verder met u aflopen, beloofde in algemene Désirée reserve; Schmalschläger eind vorige week in 2 Besluit 7 als volgt te wijzigen: haar eerste ieuwjaarstoespraak als burgemeester van uth, een gemeente die er mag zijn zo stelde zij trots vast. Raadsvoorstel inzake Buitenring Parkstad Limburg. Conceptbesluittekst amendement PvdA, CDA, L en in te stemmen om het bedrag ad ,30 uit de verkoop van de tracégronden, na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012, te storten Aan de provincie medewerking aan gewenste uitbreiding van De Horsel te vragen ter compensatie voor het verlies van ca binnen de exploitatie van bedrijventerrein De Horsel, dat optreedt door minder bedrijfsgrond uit te geven door na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012 de aanleg van de keerlus bij de Huib van de Kreekeweg, welk verlies ten laste wordt gebracht van de algemene reserve. Haar toespraak kende een mix van beloftes en dank. tegen (GroenLinks Zo zal en burgemeester LPG ) aangenomen. Schmalschläger erop toezien dat door 12 stemmen voor en 5 tegen (GroenLinks de samenwerking, LPG) en de daarmee afstand besluit de tussen raad: burger en bestuur niet wordt vergroot. Zeker nu uth door zijn no-nonsense aanpak een recordaantal hennepkwekerijen heeft opgeruimd, beloofde zij hoge prioriteit toe te kennen aan veiligheid.,,het mag niet zo zijn dat de veiligheid in woonwijken in geding komt door wietplantages en criminaliteit. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 5 Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 1. In afwijking van het gestelde in artikel 6.4 van de Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad 3. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst van 10 december 2012 waarin afspraken tussen planschade 2011 buiten toepassing te verklaren, voor planschadeverzoeken die het gevolg zijn van gemeentelijke besluiten benodigd voor realisering van de Buitenring. de verkoop van de tracégronden, na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan 2012, te storten in de reserve Bouwgrondexploitaties. 6. In te stemmen met de verkoop van zgn. stikstofcompensatiegronden en de defi nitieve opbrengst welke geraamd wordt op ,- ten gunste te brengen van het project Revitalisering de Horsel. 7. Aan de provincie medewerking aan gewenste uitbrei- Veel dank ding betoonde van De Horsel te vragen Schmalschläger ter compensatie voor het verlies van ca binnen exploitatie van aan bedrijventerrein de ondernemers De Horsel, dat optreedt van ondermeer De Horsel door tijdens minder bedrijfsgrond en na uit de te geven grote door brand na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan op het bedrijventerrein de aanleg van de keerlus,,zij bij de hebben Huib van de Kreekeweg, welk verlies ten laste wordt gebracht van laten zien de reserve waar Bouwgrondexploitaties. uth groot in is: samenwerken 8. Het bedrag en van een ,- helpende dat door Provincie hand betaald wordt voor de opbrengstderving van minder bieden op uit te momenten geven bedrijfsoppervlak dat door het de aanleg telt. van de ontsluitingsweg naar het bedrijf MBK, toe te voegen Chapeau!. aan de Ook grondexploitatie dankte van Bedrijventerrein de burgemeester haar De Horsel. staf voor de adequate wijze 9. In te stemmen met het aanpassingsplan voor de waarop zij voetbalvelden zich heeft van RKVV kunnen Vaesrade eveneens inwerken te stemmen met de uitvoering van de opties en de extra in tal van dossiers. kosten welke geraamd worden op ca , -, te dekken uit de beschikbare restantruimte binnen de Reserve Majeure Projecten. Ook opperde 10. Wanneer de zij Raad een van uitdagend State het provinciale idee Inpassingsplan 2012 vernietigt, worden de hierboven voor 2014: verwoorde de verkiezing besluiten geacht niet van te zijn de genomen, meest met innoverende inachtneming ondernemer van besluit 1c, eerste van bullit. de gemeente De motie uth. van de coalitie,,en m.b.t. om de het Buitenring moeilijker te Het maken: college op te dragen de meest onder voorbehoud duurzame van een wordt unaniem aangenomen. De raad besluit: positief besluit door de Raad van State t.a.v. het Inpassingsplan 2012 vóór de zomervakantie 2013 een ondernemer. Ook semioverheidbedrijven komen bestuurlijke in politieke aanmerking conferentie te beleggen voor over deze bezwaren van gemeente uth tegen het (op termijn) prestigieuze mogelijk afsluiten onderscheiding. van op- en afritten van de A76 in de gemeente uth, waarvoor uitgenodigd worden de betrokken bestuurders van de rijksoverheid en de provincie, de Aan het slot van haar ieuwjaarsspeech - tussen haakjes, blijkbaar de eerste in de politieke geschiedenis van uth bekende Désirée Schmalschläger in uth haar plek te hebben gevonden.,,de plek om te werken voelt als thuis, ik krijg de ruimte om echt wat te doen in de gemeente en ik heb fijne collega s. van de fracties in de Provinciale Staten en de raad van de gemeente uth. Initiatiefvoorstel betreffende vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 van de gemeente uth. Conceptbesluittekst amendement raadsleden Jetten, Vliegen en Houben: In het controleprotocol de volgende tekst op te nemen: De volgende momenten van communicatie in het controleproces van de jaarrekening zijn van belang: - Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende - In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die - Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de de auditcommissie en aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders. De accountant bespreekt dit in de vergadering van de auditcommissie, waarna de commissie een - Indien de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek van de accountant en het advies van de auditcommissie te kennen geeft een nadere toelichting van de accountant te willen ontvangen, komt de accountant, daartoe uitgenodigd, naar de raadsvergadering. Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen. Het geamendeerde initiatiefvoorstel wordt unaniem door de raad aangenomen en daardoor Besluit de raad: In het controleprotocol de tekst op te nemen zoals in het aangenomen amendement is weergegeven Het controlerapport voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 van de gemeente uth vast te stellen, met als ingangsdatum Motie inzake geldigheidstermijn anterieure overeenkomsten/toezeggingen. Besluit: De motie wordt unaniem door de raad aangenomen. De raad besluit: Het college op te dragen omwille van duidelijkheid in beleid richting gemeente en aanvrager standaard een geldigheidstermijn op te nemen van drie jaar voor verklaringen van geen bedenkingen door de raad, ingaande op de dag van betekening. Motie inzake onderzoek tot deelname aan pilotprojecten provincie Limburg inzake winning duurzame (sport) energie Besluit: de motie wordt unaniem door de raad aanvaard. De raad besluit: Het college op te dragen: 1 de mogelijkheden te onderzoeken om als gemeente deel te nemen aan de pilot rondom duurzame Limburgse sportenergie; 2 de sportvereniging Hockey Club uth, de voetbalverenigingen VV Vaesrade en RKSV Minor te informeren over de kansen die dit project te bieden heeft; 3 de provincie Limburg als initiator van dit project vanaf de start te betrekken bij de gesprekken; 4 de gemeenteraad van uth vóór 1 april 2013 te informeren over de gevoerde gesprekken en de reacties vanuit de provincie en de betrokken verenigingen _infobulletin_extra.indd :16 Infobulletin 6 Gemeente uth CDA lijstrekker Leon Rijkx drukt de hand van burgemeester Désirée Schmalschläger tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente uth in het Trefcentrum. EURO WEKE weekspecialiteiten Vers vlees special Balletje Prei Vleeswaren special Mosterd spek Maaltijd special Shoarma Ovenschotel Stamppot vd week Hongaarse stamppot Menu v/d week Gebakken aardappelen, broccoli, Hamburger en bakje rauwkost (even in de magnetron) C1000 KOLS SCHIMMERT Rijstevlaai groot 27 cm per stuk Ook iedere zondag geopend van uur 55 50

2 2 kerkklokje Parochie H. Bavo uth Pastorie tel , b.g.g adres: Koster tel Parochiespreekuur voor vragen en intenties van maandag en woensdag door een vrijwilliger uit de parochie in het Kabuuske en vrijdag door pastoor in de pastorie, telkens van half u. Tel Parochie-Service: telefonisch opgeven ( ) tijdens spreekuur Kabuuske van 9.30u.-10u. Website: adres: bavonuth.nl MISITETIES VA 18 t/m 24 JAUARI Zaterdag 18 januari uur H. Mis (Dameskoor) voor: Zef Wehrens en echtg. elly Wehrens-Gerris; JRD Mia Cremers-Clahsen, tevens echtg. Hub Cremers; ouders Spaetgens- Coenen en overl. kinderen Louis, Tiny en Pierre en schoonzoon Giel Ackermans; 6 e JRD Piet ijsten (Stegelstraat). Zondag 19 januari (2 e zondag door het jaar A) 9.30 uur géén H. Mis (wel in Vaesrade) uur: Poolse Mis Maandag 20 januari (HH. Fabianus en Sebastianus) 9.00 uur H. Mis voor: eenheid onder de christenen. Woensdag 22 januari (H. Vincentius) 9.00 uur H. Mis voor: bijzondere intentie. Vrijdag 24 januari (H. Franciscus van Sales) 9.00 uur H. Mis voor: roepingen tot priesterschap, diaconaat, religieuze en Godgewijde leven. 1. Thema 2 e zondag door het jaar (A) In het Evangelie van deze zondag (Joh.1,29-34) maken we de overgang van de Kersttijd (die we afgelopen zondag afsloten met het feest van de Doop van de Heer) naar de zogenaamde periode door het jaar waarin we Jezus volgen bij de vervulling van zijn goddelijke zending (zijn openbare leven ). Vandaag horen we wat de diepere betekenis van Johannes optreden was. Hij werd door God gezonden om te dopen, om Jezus als de door God beloofde Messias te herkennen en aan te wijzen. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: op wie Gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. In deze woorden wordt ook meteen het verschil tussen Johannes en Jezus duidelijk: Johannes doopt met water, maar Jezus met de heilige Geest. Terwijl het doopsel van Johannes slechts een (reinigings) ritueel was, is het doopsel van Jezus een sacrament. In en door het doopsel worden wij immers aan Jezus gelijkvormig gemaakt, Jezus die in zijn doopsel vooruitloopt op zijn dood en verrijzenis; de christen moet in dit mysterie van deemoedige vernedering en berouw binnengaan, afdalen in het water samen met Jezus om met Hem hieruit weer omhoog te stijgen, wedergeboren worden uit water en Geest om in de zoon de welbeminde Zoon van de Vader te worden en een nieuw leven te leiden (Rom.6,4) (KKK 537). 2. PERSOALIA Op donderdagmorgen 9 januari deden we vanuit onze kerk Wim Hoen ( ) uit Grijzegrubben (1) uitgeleide. Graag had hij over een half jaar nog zijn 90 e verjaardag willen vieren, evenals zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Desalniettemin mogen we met hem terugzien op een welbesteed leven. adat hij eerst in de mijn had gewerkt, maakte hij later de overstap naar de utiliteitsbouw, waar hij zich van timmerman opwerkte tot bouwkundig uitvoerder. a zijn vervroegde pensionering kwam er nog meer tijd voor zijn hobby s waarvan de grootste wel het maken van natuurfilms en de vlinderverzameling was. Vele jaren ging hij samen met zijn vrouw Martha op zoek naar de meest bijzondere vlinders. Bijna alle Europese landen hebben ze samen bezocht. Met auto en caravan doorkruisten ze heel Europa met als hoogtepunt de bezoeken aan Lapland. Later werd de vlinderverzameling vereeuwigd op de computer en in fotoboeken. Zijn verzameling vond onlangs een plekje in museum aturalis in Leiden. atuurlijk kostte het hem moeite er afstand van te doen, maar te weten dat ze het daar als een aanwinst beschouwden, vervulde hem toch met gepaste trots. iet alleen zijn hobby s waren belangrijk voor hem, ook zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Met plezier keek hij uit naar hun bezoeken. Vol trots werd er geknuffeld, gespeeld en werden foto s bekeken. Volop genoot hij ook van de momenten waarop de hele familie bij elkaar was. Gelukkig was dit afgelopen kerstmis ook nog zo. Hoewel hij al twee hartoperatie achter de rug had, waren het toch vooral zijn ogen die hem langzaam maar zeker in de steek begon te laten. Zijn afnemende gezichtsvermogen belette hem niet zijn dagelijks rondje te blijven lopen, iets wat hij nog is blijven doen totdat hij vlak voor kerstmis in het ziekenhuis moest worden opgenomen en waar hij op vrijdag 3 januari ook kwam te overlijden. a de uitvaartmis, waarin kleinzoon Rob hem persoonlijk herdacht, volgde de begrafenis op ons kerkhof. 3. DE VRIJWILLIGER De kersttijd is al weer voorbij met lekker eten en/of cadeautjes. iet voor iedereen was dat vanzelfsprekend want de voedselpakkettenactie in onze kerk werd niet voor niets gehouden. In de advent stelde bisschop Wiertz voor om in elke parochie een Franciscusvereniging op te richten die zich moest bezighouden met de sociale en financiële noden in de parochie. In onze parochie bestaat iets dergelijks al vanaf Vanuit het P.O. (van waaruit veel goede initiatieven zijn opgestart) is toen een werkgroep armoedebestrijding opgericht. Annalies Boonekamp, Jan Geraets en Jan Houben, de vrijwilliger waar het nu om gaat, zijn degenen die dit diaconieproject hebben tot stand gebracht, in samenwerking met de gemeente en andere parochies van Groot-uth. Praktische vereenvoudiging van het papierwerk voor iemand die in de bijstand komt was een van de eerste zaken die we konden regelen. De naam van de werkgroep is later gewijzigd in Sociale Actie uth: SA. a het vertrek van Annalies en Jan heeft Bertie Bemelmans het voorzitterschap op zich genomen. Ik ben nog steeds de penningmeester. De SA was in het verleden het eerste aanspreekpunt voor een cliënt naar de gemeente toe. Vanaf 2003 toen de Wmo tot stand kwam is de SA middels Paul Loderus vertegenwoordigd in deze instantie. De SA heeft nog steeds direct contact met de cliënt. We organiseren de kledingbeurs en twee keer per jaar de voedselpakkettenactie. Maar als er praktische vragen via de sociale dienst komen, bv een vraag om een ijskast, dan gaan we hiernaar op zoek. We willen de mensen die het nodig hebben helpen. De SA is aangesloten bij de stichting De Pijler, die heel Limburg bestrijkt op dit gebied en ondersteuning biedt aan de vrijwilligers. Maar Jan Houben doet meer in onze parochie. Toenmalig koster Hub v.d. Heuvel vroeg me regelmatig om hulp bij het verwisselen van lampen en andere klusjes op gebied van elektriciteit. Eind 80 er jaren vroeg oud-pastoor Van Heijst of ik meer wilde doen in de kerk. Zo werd ik collectant. Toen waren er op zondag nog drie missen! In diezelfde tijd ben ik op zijn verzoek lid van het Parochieel Overleg geworden om namens Minor de jeugd te vertegenwoordigen. Ik ben 60 jaar lid van de Minor, waarvan tot m n 50e jaar als actieve speler. Ik dank mijn fitheid hieraan. Daarna kwam ik in het bestuur van de voetbalclub, in de technische commissie. De werkzaamheden doe ik nog maar ik ben nu gestopt als bestuurslid. aast het technische werk doe ik ook de sociale activiteiten voor de club zoals zieke leden bezoeken enz. Als lid van het P.O. heb ik de Minor gevraagd om een maatschappelijke functie in de parochie te vervullen. Zo verricht ze hand- en spandiensten bij parochiële feesten. Bij de grote verbouwing van het Kabuuske in 2000 heeft ook Jan z n steentje bijgedragen. Hij verzorgde de elektrische installatie van het gebouw. Hij brengt ook de vastenzakjes rond en de zakjes voor de kerkbijdrage en is processieregelaar. Bovendien doen mensen regelmatig een beroep op hem als lampenist en zorgt hij dat de lampen branden in menig huis in uth. (Foto s van Jan zijn te zien in het Kerkklokje van Mariet de Visser 4. WEEK VOOR DE EEHEID In de week van 17 tot en met 25 januari wordt al jaar en dag de internationale gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden, een week om met en voor andere christenen te bidden voor deze intentie die Jezus zo na aan het hart lag. Christus heeft vanaf het begin deze eenheid aan zijn Kerk geschonken; naar onze geloofsovertuiging leeft zij onverliesbaar voort in de katholieke Kerk, en wij hopen dat zij van dag tot dag blijft toenemen tot aan de voleinding van de wereld (UR 4). Christus schenkt aan zijn Kerk altijd Telefoon: (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek Ook als u niet of elders verzekerd bent. de gave van de eenheid, maar de Kerk moet altijd bidden en werken om de eenheid die Christus voor haar wil, te behouden, te versterken en te vervolmaken. Daarom heeft Jezus zelf in het uur voor zijn lijden voor de eenheid onder zijn leerlingen gebeden en Hij houdt niet op hiervoor tot de Vader te bidden: opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat zij ook in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt (Joh.7,21). Het verlangen de eenheid onder alle christenen opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest (KKK 820). 5. WEET U DAT: - op vrijdagavond 17 januari in Schinnen een dekenale nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden? - op zondag 19 januari de achuule de jaarlijkse prinsenproclamatie op het programma hebben staan? - pastoor L Ortye op zondag 16 februari a.s. in Melick geïnstalleerd zal worden als pastoor van de Roerstreek? - zijn afscheid van onze parochie de zondag ervoor (9 februari a.s.) gepland staat? - hij de zondag daarvóór (2 februari a.s.) afscheid neemt in Wijnandsrade? Kathagen HG Vaesrade/uth - wij vanaf half februari een pastoorloos tijdperk tegemoet gaan? - het in die tussentijd wat behelpen zal zijn? - wij op Uw aller begrip rekenen als dan het een of ander onverhoopt toch niet zo geolied als gebruikelijk verloopt? - wij U ook aan het begin van dit jaar weer willen herinneren aan de broodnodige kerkbijdrage? - dit op de gebruikelijke manier kan door overmaking op IGbanknr of RABO-banknr t.n.v. kerkbestuur St. Bavo uth o.v.v. kerkbijdrage? - er op zondagmorgen 19 en 26 januari a.s. geen (ederlandstalige) Mis in onze kerk is? - dit te maken heeft met de afwezigheid van kapelaan Amal die op familiebezoek in India is? - uther zondagsmisbezoekers kunnen uitwijken naar Vaesrade (9.30 uur) of Hulsberg (11.00 uur)? 6. GEDICHT: We staan niet altijd stil bij het woord samen. Maar het is een groot gemis als samen uit je leven is uur per dag bereikbaar Met zorg en aandacht voor u. Samen met u geven wij vorm aan een uitvaart die bij u en uw overleden dierbare past.

3 CDA Fractieleider Ton Kollée: 3 Je kunt niet van twee walletjes eten aanbiedingen week 3 Week van het Roggebrood Vervolg van voorpagina Ton Kollée vervolgt:,,u Waltmans gekozen heeft om voor een andere partij deel te nemen aan de verkiezingen, is het bijzonder vreemd dat hij aanspraak wil maken op interne CDA afspraken. Zelf heeft hij immers eenzijdig alle afspraken, willens en wetens, verbroken door zijn keuze voor een andere partij. Verder herinnert het bestuur Waltmans graag aan de resolutie van het landelijke CDA congres in Daarin is vastgelegd dat vertegenwoordigers van het CDA in de Staten Generaal, de Provinciale Staten en gemeentebesturen maximaal drie termijnen op het politieke pluche mogen blijven. Deze ook door CDA uth onderschreven resolutie is bedoeld om de partij te verjongen. Wat dat betreft zijn zowel Jan Waltmans -vier periodes- als Huub Souren -zes periodes- qua politieke houdbaarheid al ver over de datum heen. Te star Jan Waltmans daarentegen vindt het jammer dat het CDA bestuur een te starre houding aanneemt over hoe lang hij raadslid mag blijven.,,vergeet even niet hoeveel kennis er verloren gaat als je oudere, zeer ervaren raadsleden van de kieslijst haalt. Vandaar dat ik heb gekozen om dan maar voor mezelf verder te gaan. Of hij de raadszetel zomaar opgeeft, is nog een open vraag.,,eigenlijk wil ik geen herrie. Maar ik ga toch nog even onderzoeken hoe ik mijn recht kan halen. Vergeet verder niet dat de kiezer op 18 maart uiteindelijk het laatste woord heeft. De PvdA wenst alle lezers van &O een voorspoedig en gelukkig Over Waltmans aanspraak op zijn overweldigend aantal stemmen bij de raadsverkiezingen in 2010, heeft fractievoorzitter Kollee andere cijfers bij de hand.,,bij die verkiezingen heeft hij niet de kiesdeler van 475 stemmen gehaald. Hij had 226 stemmen en is dus zelfs niet met voorkeursstemmen verkozen in de raad, want hiervoor is in uth de halve kiesdeler nodig. Misverstand Tot slot wil Ton Kollée nog een misverstand wegwerken.,,zowel Fons Heuts, Jan Waltmans als Huub Souren zijn niet uit de partij gezet. Zover bij ons bekend zijn zij nog steeds CDA lid. Door het CDA uth is aangegeven dat zij het CDA uth niet meer vertegenwoordigen als raadslid of als wethouder, juist door hun keuze voor een eigen lokale partij. Daarmee hebben ze zelf de banden met het CDA uth verbroken. Je kunt nu eenmaal niet van twee walletjes tegelijk eten. Voor de verspreiding van dit blad zijn wij in SCHIMMERT op zoek naar een: Bezorger Heb je interesse of wil je meer informatie stuur dan een mail naar iedere week bij u in de bus! Pakje Limburgs rogge e 1,39 Pakje Zonnerogge e 1,39 Pakje Schinken...e 1,39 Kersenstrooiselstukje e 0,99 Belgische appel e 8,99 Mont blanc...e 13,49 Heerlen - Kerkrade - Voerendaal - uth - Gulpen - Brunssum - Landgraaf - Hoensbroek - Eygelshoven - Treebeek Altijd op de hoogte van het laatste nieuws... Bezoek onze site en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw buurt. 3 GAGE MAADMEU Geachte gasten van Restaurant Aan de Meule, iedere maand willen wij u verrassen met een steeds wisselend 3 GAGE MAADMEU. Dit keuzemenu is de gehele maand januari te bestellen (din t/m vrij) en heeft de spectaculaire prijs van 12,95. UIESOEP BOSPADDE- STOELESOEP GROETESOEP HAZEPEPER met friet en salade GARALESPIES met basmati rijst PASTA met biefreepjes (kan ook vegetarisch) DAME BLACHE CHOCOLADEMOUSSE APFELSTRUDEL Geef aan de collectant Van 27 januari t/m 1 februari 2014 zamelen onze collectanten zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. Of doneer op giro 860. Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening aan een betere toekomst. Voor meer informatie kunt u onze site bekijken reserveren (o.v.v. maandmenu) is wel absoluut gewenst en kan telefonisch op of per mail Aan de Meule Schimmerterweg PV Beek Gratis advertentie

4 4 Eeuwenoud kindje Jezus gestolen uit Santons Museum Win een jaar lang gratis autowassen tijdens de WinterWasWeken Pekel op de wegen zorgt voor betere grip van uw auto op de weg tijdens het winterweer, maar het is slecht nieuws voor uw lak en wielen. De beste remedie tegen roest is uw auto regelmatig te wassen. Via de Winter-was-kaart kunt bij Autofirst Haleco een jaar lang gratis autowasbeurten winnen. Grote hoeveelheden pekel houden de winterse wegen berijdbaar. Dat is heel veilig voor u, maar niet zo goed voor uw auto. Vooral de carrosserie heeft te lijden onder het strooizout dat zich vooral hecht in wielkasten en aan de onderzijde van uw auto. Een regelmatige wasbeurt, ook bij vrieskou, is de enige remedie tegen roest. Bij Autofirst Haleco is tot en met 21 maart de Winter- was- kaart verkrijgbaar waarmee u na vier wasbeurten meedingt naar een jaar gratis wassen. Voorkom roest én wachttijden Was uw auto niet alleen nadat het kwik weer boven nul uitkomt en de voorjaarsregens de wegen zoutvrij hebben gemaakt. Ook als het nog vriest, is het verstandig de pekel van de auto te verwijderen. De meeste wasstraten zijn bij lichte vorst gewoon open u kunt het beste uw auto regelmatig wassen. Ga bijvoorbeeld langs bij Autofirst Haleco op het bedrijventerrein de Horsel in uth. Wacht u totdat het niet meer vriest, dan staat u waarschijnlijk lang in de rij bij de wasstraat. Soms wel tot een uur. Wax na het wassen Om de auto goed te beschermen, kunt u het beste tijdens het wassen de auto voorzien van een beschermende waxlaag. Omdat deze speciale autowax door verneveling in alle hoeken en gaten kan komen, komt deze terecht op plekken waar u met de hand nooit bij kunt. Door deze waslaag hecht de pekel zich minder makkelijk aan de carrosserie en worden plaatsen waar de lak beschadigd is, extra beschermd. Hierdoor geeft u roest veel minder kans en blijft uw auto langer in goede staat. Jo Custers met de kerstgroep zonder kindje Jezus, anno 1760 Van onze verslaggever SCHIMMERT Om te huilen - letterlijk zelfs - zoveel pijn heeft Jo Custers over de diefstal van het drie eeuwen oude kindje Jezus uit zijn Santons Museum in Schimmert.,,Hoe slecht moet je zijn om een kindje Jezus te stelen! En wat moet de dief ermee? Hij zit met een kindje Jezus en ik met een kerstgroep uit circa 1780 die niet meer compleet is, verzucht Jo Custers, eigenaar van het 1800 sculpturen rijke La Maison des Santons, ederlands enige Santons Museum. atuurlijk herinnert hij zich nog de dag van de diefstal: Tweede Kerstdag. En ook het tijdstip: tussen drie en vijf uur.,,er waren die dag ruim veertig bezoekers en dan is mijn museum propvol. Ik had de vitrine van deze zeldzame in het noorden van Kroatië gekochte kerstgroep, dichtgeplakt met tweezijdige tape. Inderdaad, je kon het makkelijk lospeuteren. Jo Custers heeft geen idee in welke hoek hij de gauwdief moet zoeken. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws... Bezoek onze site en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw buurt. Wel vermoedt hij dat de dief op het snode idee is gekomen na lezing van Custers artikel in de kersteditie van uth mstreken over deze meer dan 300 jaar oude uit hout gesneden kerstgroep. Over de kostbare waarde van het gestolen beeldje laat hij zich liever niet uit. En over het terugvinden van het gestolen kindje Jezus maakt Jo Custers zich weinig illusies.,,ik vrees dat ik deze kerstgroep nooit meer compleet krijg. Maar misschien krijgt de dief diepe spijt van zijn gemene daad?... Voor de verspreiding van dit blad zijn wij in SCHIMMERT op zoek naar een: Bezorger (Omgeving Bockhofweg, Groot-Haasdal, de Steeg) Heb je interesse of wil je meer informatie stuur dan een mail naar of bel iedere week bij u in de bus! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Autofirst Haleco op telefoonnummer Zie ook onze vernieuwde website Opening glasvezelservicepunt op 18 januari. JP Computers vanaf heden glasvezelservicepunt In de gemeente uth heeft Reggefiber enige tijd geleden een glasvezelnetwerk aangelegd. De aanleg van dit netwerk is in februari 2013 afgerond. Ruim 90% van de woningen is aangesloten op het netwerk van Reggefiber. 1 op de 3 inwoners maakt al iedere dag gebruik van de vele mogelijkheden van glasvezel. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom opent Reggefiber vanaf deze week een glasvezelwinkel in JP Computers. Opening glasvezelwinkel in JP Computers Voor en tijdens de aanleg van glasvezel konden inwoners van uth naar de glasvezelwinkel van Reggefiber. a de afronding van de aanlegwerkzaamheden is deze gesloten. Toch is er gemerkt dat er nog vragen zijn bij inwoners. Om die reden komt Reggefiber terug met een glasvezelwinkel in JP Computers aan de Dorpstraat 7. De opening van de glasvezelwinkel wordt op zaterdag 18 januari feestelijk gevierd. Inwoners van uth zijn van harte welkom tussen 10:00 en 16:00 uur. De koffie staat klaar en daarnaast kunnen inwoners bonbons van Visser Chocolade ophalen. Helder overzicht en onafhankelijk advies a de komst van het glasvezelnetwerk in uth zijn steeds meer serviceproviders hun diensten gaan aanbieden. Inmiddels zijn 12 serviceproviders actief. John Pekx en medewerkers van Reggefiber geven in JP Computers een helder overzicht en onafhankelijk advies bij de keuze van een glasvezelabonnement. John Pekx: Een keuze uit deze verschillende serviceproviders maken, kan lastig zijn. In mijn winkel krijg ik regelmatig vragen over glasvezel. Daarom ben ik blij dat ik kan aangeven dat JP Computers vanaf heden ook een glasvezelservicepunt is en onafhankelijk advies aan inwoners biedt. Ook kunnen inwoners hier een glasvezelabonnement afsluiten. Vaak kan een alles-in-één abonnement op glasvezel voordeliger zijn! Iedereen is van harte welkom!

5 5 EYEWITESS MUSEUM Maastrichterlaan AB Beek T +31 (0) Openingstijden Di t/m vr tot uur Za t/m zo tot uur Entree Volwassenen: 10,- 65+: 8,- Jeugd van 4 t/m 12 jaar: 6,- Familiekaarten vanaf: 22,- ieuw WOII museum met 142 levensechte poppen in 13 diorama s. Aan de hand van de Duitse parachutist August wordt u meegenomen langs de belangrijkste fronten in Europa. Door middel van film, brieven en ipads worden de diorama s ondersteund. Tevens heeft het museum een aantal zeer unieke voorwerpen en attributen. EE BEZOEKJE ZEKER WAARD! OTDEK WAAROM 1 OP DE 3 BURE I UTH MIDER AAR HET WERK GAAT. Waarschijnlijk gebruiken zij glasvezel. Waarmee thuiswerken zonder zorgen gaat. Grote bestanden versturen, HD-beeldbellen met meerdere mensen tegelijk, het is allemaal geen punt met glasvezel. Wilt u net als uw buren gebruikmaken van glasvezel? Sluit dan nu een glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onderstaande serviceproviders. U profiteert nu bovendien van aantrekkelijke acties. Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies. Online keuzehulp op De glasvezelwinkel in JP Computers, Dorpstraat 7 in uth (lokaal tarief) Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl &Ostradamus verkiezingsspel nieuwe raad uth UTH - Weekblad uth mstreken wil De deelnemende partijen staan van boven naar graag weten welke lezer het best in de beneden in alfabetische volgorde. glazen bol kijkt met betrekking tot de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen Spelregel 1: uw cijferlijst moet op 17 zetels op 19 maart 2014 in uth. Onder de naam uitkomen. &Ostradamus is een spelletje opgezet waarbij het aantal zetels van alle deelnemende partijen wordt voorspeld. In de gemeente uth zijn zeventien zetels beschikbaar. Er doen acht partijen mee aan de verkiezingen: CDA, PvdA, VVD, Lokale Partij Groot uth, Groen Links, Trots uth, Leefbaar uth en Burgerbelangen uth. Vraag: hoeveel leden van welke partijen gaan die zeventien raadszetels innemen ná de verkiezingen? Dé ostradamus van uth wint een mooie prijs. Bij meerdere juiste inzendingen beslist het lot. Voorspel met het deelnameformulier de juiste zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 in uth. Spelregel 2: graag alle gevraagde gegevens (voor- en achternaam, adres, plaatsnaam en telefoonnummer) invullen. Spelregel 3: inleveren origineel deelnameformulier voor 14 maart 2014 in de brievenbus bij het redactieadres van &O: Stationstraat 288, 6361 BH uth. Deelnameformulier &Ostradamus ZETELVERDELIG Burgerbelangen uth - CDA 5 GroenLinks 2 Leefbaar uth 2 Lokale Partij Groot uth 3 PvdA 2 Trots uth 1 VVD 2 TOTAAL Voor- en achternaam: Adres+postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Deelnameformulier wordt herplaatst zodat meerdere huisgenoten kunnen meedoen.

6 IFObulletin O januari 2014 Vacatureladder Gemeentelijke belastingen EÉ BELASTIGAASLAG VOOR GEMEETELIJKE E WATERSCHAPSBELASTIGE Vanaf 2014 ontvangen de burgers en bedrijven van de gemeenten die deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW een aanslag van gemeentelijke belastingen gecombineerd met de waterschapsbelastingen op één biljet van BsGW. U heeft vanaf nu, voor zowel de waterschaps- als de gemeentelijke belastingen, nog alleen met BsGW te maken. Zo kunt u gebruik maken van het digitale loket www. bsgw.nl om al uw persoonlijke belastingzaken te regelen. Dit digitale loket is beschikbaar vanaf het moment dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. Gemeente uth De belastingaanslagen worden verzonden tussen 18 februari en 28 februari, met de grootste concentratie voor gemeente uth op 22 februari. Afvalstoffenheffing (Diftar) In 2014 ontvangt u wel nog een aparte aanslag afvalstoffenheffi ng (Diftar). Vanaf 2015 staat ook deze heffi ng met de andere belastingen op één aanslagbiljet. Betaalgemak Vanaf 2014 kan de huidige acceptgirokaart niet meer verwerkt worden door de ederlandse banken. Dit is omdat iedereen een langer rekeningnummer krijgt. U ontvangt daarom geen papieren acceptgirokaarten meer. Betalen kan door eigen overschrijving. U moet dan zelf zorgen dat uw belastingen op tijd worden betaald. FiBOX is een aantrekkelijk digitaal en veilig alternatief binnen uw internetbankieren, waar u zelf controle houdt over uw betalingen. U kunt ook betalen via IDEAL. Betalen via automatische incasso is het gemakkelijkst. Vul het machtigingsformulier in dat u aantreft bij de belastingaanslag en stuur het op. BsGW schrijft dan de belastingen gespreid af in maximaal 10 termijnen. Wie is BsGW BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffi ng en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Heerlen, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, ederweert, uth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venlo, Voerendaal en het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2014 Het college heeft op 3 december 2013 het handhavingsbeleid Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente uth 2014 vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari Op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college verantwoordelijk voor het Voordelen van samenwerking BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. BsGW zorgt voor de heffi ng en invordering van belastingen en stelt de WOZ-waarde voor woningen en bedrijfspanden vast. Hierdoor kunnen waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen voortaan op één gecombineerde aanslag worden verstuurd. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag. Door de samenwerking besparen de 20 gemeenten en de 2 waterschappen die deelnemen in BsGW samen ruim 8 miljoen euro per jaar. Vragen en antwoorden Op de website van BsGW (www.bsgw.nl) vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en kwijtschelding aanvragen. De belastingenwebsite is beschikbaar vanaf het moment dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen 08.30u en 17.00u via het nummer (lokaal tarief). De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u graag van dienst. Meer informatie Burgers en bedrijven worden via internet direct (online) voorzien van specifi eke klantinformatie, onder andere via een persoonlijke pagina op een speciale digitale balie voor belastingen. Daarnaast is er een rechtstreeks telefoonnummer voor belastingvragen. Burgers en bedrijven kunnen vanaf 2014 hun belastingvragen direct stellen via de persoonlijke pagina op de belastingenwebsite www. bsgw.nl of de speciale belastingtelefoon van de BsGW. Deze zullen kort voor de aanslagverzending medio februari 2014 worden opengesteld. Voor vragen over belastingen die bij de gemeente binnenkomen, zal geadviseerd worden om contact op te nemen met de klantenservice van BsGW. BSGW BELASTIGSAMEWERKIG GEMEETE E WATERSCHAPPE Postadres: Postbus 1271, 6040 KG Roermond Bezoekadres: Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond Belastingtelefoon: Internet: Geopend: ma t/m vr uur. Rekeningnummer IBA L18 IGB t.n.v. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. De GGD ZL bewaakt de kwaliteit door inspecties uit te voeren. Dit is in de wet bepaald. Als de GGD ZL een overtreding constateert bij een kinderopvang- of peuterspeelzaallocatie, dan moet het college handhaven. Om de handhaving transparant en consistent te laten verlopen, heeft het college het handhavingsbeleid Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en wet kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente uth 2014 vastgesteld. Het collegebesluit als ook de beleidsregels liggen in het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Joyce Lenssen, beleidsmedewerker Ruimte en Samenleving. De Vrijwilligers centrale zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures Webredacteur (31569) Werk jij graag met computers? Wij zoeken vrijwilligers als webredacteur. Je plaatst nieuwe info op de site, werkt de agenda bij, archiveert oude berichten en te zijner tijd onderhoud je contacten met het landelijk bureau. Bartender sportclub (31589) Ben jij sportief? We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het openen van de deur, het serveren van koffi e en milkshakes, het geven van eenvoudige informatie, etc. Maatje (31565) Werk je graag met mensen met een verstandelijke beperking of autisme. We zoeken vrijwilligers die samen met een cliënt de markt bezoeken, bioscoop gaan, kopje koffi e drinken, etc. Je kunt ook samen met een aantal cliënten een leuke activiteit doen, zoals schilderen, een stukje wandelen, bakken, etc. PC hulp aan huis (31576) Heb jij ervaring met computers. We zijn op zoek naar vrijwilligers als pc-hulp aan huis voor senioren. Je biedt ondersteuning bij teksten, internet, , installeren van programma s, etc. Dit is slechts een kleine greep uit ons vacaturebestand. Voor meer informatie kun je bellen naar Alcander, afdeling Vrijwilligers centrale Heerlen: (045) Of neem een kijkje op onze website: Inloopbijeenkomst Mantelzorgers Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in samenwerking met Ruggesteun en het Toon Hermans Huis Parkstad inloopbijeenkomsten in de gemeente uth. Het thema van januari is Mindfull eten. Kom erachter hoe u eet!!! adat het thema besproken is, kunt u algemene vragen met betrekking tot mantelzorg aan een consulent stellen, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende in uw naaste omgeving (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffi e en thee zijn gratis. De bijeenkomsten worden i.s.m. Ruggesteun en het Toon Hermans Huis Parkstad georganiseerd. Kijk voor meer informatie op of bel: Datum: 15 januari en verder elke derde woensdag van de maand Tijd: uur Locatie: Wilhelminastraat 3 te uth (Cultureel Trefcentrum) Hopelijk tot ziens, Hans Pluijmaekers, consulent

7 IFObulletin O januari 2014 Welzorg ieuwe leverancier van Wmohulpmiddelen Vanaf 1 januari 2014 is Welzorg de nieuwe leverancier van hulpmiddelen binnen de ge-meenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, uth en Simpelveld. Hulpmiddelen De hulpmiddelen, zoals rolstoelen of scootmobielen, die door de vorige leverancier Ligtvoet geleverd zijn, Invoering van de Wet Basisregistratie Personen De gemeente wil u graag informeren over de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Deze wet is op 6 januari 2014 in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Wat houdt de Wet BRP (op hoofdlijnen) in? Algemeen GBA (ingezetenen) + RI (niet-ingezetenen) = BRP (personen). Zowel ingezetenen als niet-ingezetenen hebben een Burgerservicenummer (BS) Registratie van niet-ingezetenen Personen die korter dan vier maanden of helemaal niet in ederland wonen, maar wel een relatie met ederlandse overheidsinstellingen hebben, worden geregistreerd als niet-ingezetenen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in ederland werken, of om mensen die in ederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten: iet-ingezetenen kunnen zich persoonlijk melden bij één van de 18 gemeenten met een inschrijfl oket. Dit zijn de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen/Eemshaven, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, ijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. a inschrijving krijgt de niet-ingezetene direct een afschrift van zijn geregistreerde gegevens met daarop onder andere het BS. Sofinummer Het sofi nummer is defi nitief komen te vervallen. Bekendmakingen VERLEEDE OMGEVIGSVERGUIGE WEEK 01/ DigiD ederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website omdat zij daarvoor een ederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. iet-ingezetenen die niet de ederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen. Emigratie Wanneer iemand vertrekt naar het buitenland en er blijft iemand (of meerdere personen) achter op het oude woonadres, dan moet de persoon die vertrekt persoonlijk aangifte doen aan het loket. Als er meer personen naar het buitenland vertrekken en er blijven één of meerdere personen achter op het oude woonadres, dan moeten alle vertrekkende personen persoonlijk aangifte doen aan het loket. zaaknummer adres project verzenddatum Brakkendergats W in uth het bouwen van een berging W Hunnecum 9a in uth blijven in gebruik bij de burgers. Vanaf 1 januari 2014 is echter Welzorg het aanspreekpunt voor vragen over onderhoud en reparatie aan een hulpmiddel. Keuze Welzorg De keuze voor Welzorg voor de levering van hulpmiddelen is gemaakt op basis van een zogenaamde aanbesteding. De gemeenten hebben - met onder meer de inbreng van de Wmo raden - de aanbie-dingen van leveranciers beoordeeld op kwaliteit van service en dienstverlening en prijsstelling. het slopen van een overkapping en het bouwen van een bijbouw aan een monument Reguliere procedure De verleende vergunningen liggen ter inzage bij het cluster Wonen & Bouwen van het KCC (Klant Contact Centrum) van maandag tot en met vrijdag van uur en donderdagmiddag van uur. Met eventuele vragen kan men zich tijdens kantooruren te allen tijde wenden tot dit loket. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar voor uw vragen onder nummer U kunt binnen 6 weken na datum verzending vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van uth. Deweverplein 1, 6361 BZ uth. Informatie Burgers die momenteel een hulpmiddel in gebruik hebben, zijn in december j.l. per brief geïnformeerd door hun gemeente en Welzorg. Vestiging Welzorg is gevestigd aan de Tunnelweg 102 in Kerkrade en is bereikbaar via telefoonnummer of mail Verhuizing Het doorgeven van een verhuizing kan worden gedaan door: iedere meerderjarige voor zichzelf; iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf; samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar; de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen; ouders voor inwonende meerderjarige kinderen; meerderjarige kinderen voor inwonende ouders; de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld; een gemachtigde. De aangiftetermijn voor een verhuizing is vier weken vóór en vijf dagen na de daadwerkelijke verhuizing. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt als de datum van verhuizing, tenzij de verhuisdatum in de toekomst ligt (dan geldt de opgegeven verhuisdatum). Als een verhuizing niet tijdig wordt doorgegeven kan een gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Vergadering van de vaste Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente uth VRIJDAG 31 JAUARI UUR Hoorzitting inzake het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente uth met betrekking tot het afwijzen van een aanvraag voor een vervoersvoorziening in de vorm van CVV UUR Hoorzitting inzake het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente uth met betrekking tot het verminderen van het aantal uren hulp in de huishouding alsmede tot intrekking van de gehandicaptenparkeerkaart. Colofon Dit infobulletin is een uitgave van de gemeente uth. De inhoud wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, het is echter altijd mogelijk dat er een foutje insluipt. De artikelen hebben veelal een informatief karakter. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Gemeente uth Telefonisch contact het algemene telefoonnummer van het gemeentehuis is Bereikbaar: van maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Op vrijdagen van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot tot 16:00 uur. Bezoekadres: Deweverplein 1, 6361 AA uth Correspondentieadres: Postbus 22000, 6360 AA uth Website: Klantcontactcentrum bij het klantcontactcentrum van de gemeente uth kunt u terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Dit kan persoonlijk, telefonisch, digitaal en schriftelijk. Openingstijden balies U kunt zonder afspraak terecht van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. Op donderdag zijn de balies ook open tussen 14:00 en 19:00. a 17:00 uur kunt u echter niet meer terecht voor het verrichten van zaken ten behoeve van de burgerlijke stand (zoals aangifte geboorte, overlijden, huwelijk/afgifte akten van geboorte, overlijden of huwelijk), naturalisatie, vestigingen uit het buitenland en zaken omtrent Wonen en Bouwen. Voor het aanvragen of afhalen van de reisdocumenten en rijbewijzen, afschriften of uittreksels, verhuizingen of een verklaring omtrent gedrag kunt u op donderdagavond wel tot 19:00 uur terecht. Afspraak maken Wij werken ook op afspraak, op maandag tot en met woensdag en op vrijdag tussen 13:30 en 16:00 uur. Deze afspraak kunt u online maken via of telefonisch via Online producten bestellen voor het aanvragen van een aantal producten hoeft u zelfs niet meer naar het gemeentehuis te komen. Via onze digitale balie op kunt u 24 uur per dag online een antwoord vinden op uw vraag of online producten bestellen. Sociale zaken (Kompas) T Telefonisch spreekuur: iedere werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur. Inloop spreekuur: iedere woensdag van 10:00 tot 11:00 uur. Zorgloket T adres: Pastorijstraat 31, uth openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8:30 tot 12:30 uur. Wijkpost politie T Het aanlooppunt van de politie op het gemeentehuis is bemand op maandag tussen en uur en op donderdag van tot uur. Overige informatie en telefoonnummers vindt u op of in de gemeentegids. Vormgeving en opmaak: DI-GITTA-AL

8 8 Kelvin en Jocelynne jubileum jeugdprinsenpaar Beumerwalders Hulsberg HULSBERG - Kelvin van de Ven en Jocelynne Driessen zijn uitgeroepen tot het jubileum prinsenpaar van het jeugdcarnavalsrijk van De Beumerwalders in Hulsberg. Dat gebeurde zaterdag 11 januari tijdens een proclamatiezitting in het gemeenschapshuis. Prins Kelvin I woont samen met zijn ouders Remon en Diana van de Ven en zus Bridget aan de Julianastraat. De nieuwe jeugdprins houdt van klussen en is dol op zijn twee honden. Kelvin komt uit een echt carnavalsgezin. Zijn ouders waren prinsenpaar bij De Beumerwalders. Bovendien was zijn vader zelf ooit jeugdprins. Zijn zus Bridget was in 2010 jeugdprinses van de Beumerwalders. Prinses Jocelynne woont aan de ieuwenhuysstraat in Aalbeek. Zij is de dochter van Erik en Brigitte Driessen. Zij houdt van zwemmen en rijdt graag paard. Bovendien mist ze géén aflevering van Goede tijden, Slechte Tijden. Het jeugdprinsenpaar Kelvin en Jocelynne van CV De Beumerwalders in Hulsberg. Foto: Leon Smeets. Als jeugdprinsenpaar mogen Kelvin en Jocelynne dit seizoen voorop gaan bij de festiviteiten van de jeugdafdeling van CV De Beumerwalders dat zijn 4x11 jarig jubileum viert. Voor de verspreiding van dit blad zijn wij in SCHIMMERT op zoek naar een: Bezorger (Omgeving Bockhofweg, Groot-Haasdal, de Steeg) Heb je interesse of wil je meer informatie stuur dan een mail naar of bel iedere week bij u in de bus! iedereen verdient een een morgen Geef aan de collectant Van 27 januari t/m 1 februari 2014 zamelen onze collectanten zoveel mogelijk geld in voor mensen met een hersenaandoening of hersenziekte. Laat deze mensen niet in de kou staan en help mee door gul te geven aan de collectant van de Hersenstichting. Of doneer op giro 860. Met elkaar helpen we mensen met een hersenaandoening aan een betere toekomst. ingezonden Breuk binnen CDA uth (2) Frits Janssen uit Schimmert schreef vorige week een ingezonden brief over de perikelen binnen het CDA. Daarbij rakelt hij onverwachts een stuk historie op, dat met het beschreven thema helemaal niets te maken heeft. Hij noemt mijn naam met die van Fons Heuts, Frans Bollen, Hub Wiekken en die van hemzelf als oprichters van het CDA-uth op de valreep voor de gemeentelijke herindeling eind Wat hij vergeet erbij te vermelden is, dat Frans Bollen reeds in 1983 om politieke redenen uit het CDA trad en ik begin De reden van mijn vertrek was, dat ik het volstrekt oneens was met de toenmalige CDA-lobby voor de aanleg van de Oostwestbaan van Vliegveld Beek en met de geldsmijterij van ondernemers die toen de koers van het CDA bepaalden (Ton van Doezelaar en Sjo Tillmanns). Wat mij erg stoort, is dat het vertrek uit de partij door Frits Janssen wordt betiteld als verraad. Verraad is schennis van verschuldigde trouw. Maar daarvan was geen sprake. Toen ik destijds met Jo Kruissen de partij verliet, was dat om een volstrekt legitieme reden: wij waren het niet langer eens met de partijkoers. Enkele weken later was ik met o.a. Maurice Kerkhofs, George Zurstrassen en Peter Meenhorst een van de oprichters van de nieuwe partij Groot- uth, die met succes heeft gestreden tegen de aanleg van de Oostwestbaan. Dit heeft ons allen veel onheil en slapeloze nachten (nachtvluchten) bespaard. Dat waren geheel andere tijden. Toen bestond de richtlijn van het CDA nog niet, die de zittingsduur van gekozen bestuurders limiteert tot 12 jaar. Een richtlijn, die volgens mij op gespannen voet staat met het bepaalde in artikel 4 van de Grondwet dat iedere burger het actieve en passieve kiesrecht toekent. Maar dat terzijde. Ik was niet van plan geweest om mij in deze kwestie te mengen, maar nu mijn naam na zo n 30 jaar plompverloren en geheel uit zijn verband aan het grote vergeetboek wordt ontrukt, moet ik even reageren. Mijn naam kan op grond van mijn raadslidmaatschap vanaf 1993 uitsluitend in verband worden gebracht met de Lokale Partij Groot-uth, laat dat voor eenieder helder zijn. En wat de periode daarvoor betreft, die doet in 2014 niet meer ter zake. Jack Jetten, Wijnandsrade Fractievoorzitter Lokale Partij Groot-uth Als kinderen ergens behoefte aan hebben, dan is het duidelijkheid. Daarom is er de afspraak van IX: geen alcohol onder de 18 jaar. Een afspraak die u als ouder met uw kind maakt, zodat er geen misverstand over bestaat tijdens het uitgaan of op feestjes. Kortom, afspraak is afspraak. Hoe maakt u de afspraak van IX? Belangrijk is dat u het juiste moment kiest en rustig de tijd neemt om de afspraak met uw kind(eren) te maken. U kunt uitleggen dat de de afspraak van IX is een hele duidelijke afspraak wet veranderd is om de gezondheid van jongeren beter te kunnen beschermen en om de overlast door alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. U kunt ook uitleggen dat uw kind onder de 18 strafbaar is als hij of zij alcohol bij zich heeft in een openbare ruimte en risico loopt om een boete te krijgen. Zorg daarbij wel dat uw kind ook de ruimte krijgt om zijn of haar eigen mening te geven. En maak vervolgens samen de afspraak van IX. Waarom 18? Vanaf 1 januari 2014 mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. Alcohol kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Ook drinken jongeren nu te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot ongelukken, overlast, over schrijden van (seksuele) grenzen en alcohol vergiftiging. Daarom is het belangrijk dat jongeren zeker tot 18 jaar geen alcohol drinken. Thuis drinken? Mijn zoon wordt 17 en wil thuis een feestje met alcohol vieren. Als ik erbij ben, en alles in de gaten houd, kan het toch geen kwaad? Wij adviseren een duidelijke boodschap: geen alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op feestjes onder toezicht. Jongeren die thuis mogen drinken, hebben meer kans om later meer en vaker te gaan drinken dan jongeren die thuis niet mogen drinken. Probeer met uw zoon in gesprek te gaan en leg hem uit dat er een nieuwe wet is en dat u wilt dat hij zich daar aan houdt. Buitenshuis, maar ook dat hij thuis geen alcohol drinkt. Kijk voor meer informatie op Gratis advertentie Jeugdkoor Eige Wies krijgt zangles UTH - Zangcoach en mezzosopraan Annemie Vallino-Ravetta geeft vanaf maandag 20 januari zangtrainingen bij jeugdkoor Eige Wies. In de lessen wordt gelet op diverse muzikale aspecten en worden er tips gegeven om het koor goed te laten klinken. Wie zin heeft om te zingen kan zich aanmelden via het informatieformulier op Het koor oefent wekelijks op maandagavond in het Kabuuske aan de Wilhelminastraat in uth. ADOPTEER EE PUP E HELP M BLIDEGELEIDEHOD WORDE. Wilt u met uw mening op deze plaats staan? Schrijf dan een brief met maximaal 250 woorden naar Brieven van lezers mogen niet kwetsend zijn voor personen of bevolkingsgroepen. Brieven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoon. Zonder naamsvermelding worden geen brieven van lezers geplaatst. Enkel de naam en woonplaats worden gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening van de redactie, maar van de inzender weer. KBO Hulsberg houdt lezing over ziekenhuiszorg HULSBERG KBO Hulsberg houdt op woensdagmiddag 29 januari om uur een lezing, getiteld Ziekenhuiszorg. Gastspreker is drs. G.J.H. van Riet, hoofd van de geriatrische afdeling van het Atrium ziekenhuis in Heerlen. Ziekenhuiszorg is een van de speerpunten van de KBO die kritisch blijft over de behandeling van oudere patiënten. Te vaak worden ouderen in ziekenhuizen alleen behandeld voor de kwaal waarvoor ze worden opgenomen en wordt niet of te weinig gekeken naar andere ongemakken. De bijeenkomst is in het gemeenschapshuis De Lange Berg. Wie geen lid is, betaalt 4,00. Opgeven bij Ed van Wersch, Huub Sijstermans en bij Minke Lipsch.

9 9 uth benadrukt voorlichting over gevolgen alcoholgebruik onder de 18 jaar Eerder waarschuwen dan meteen bekeuren Van onze verslaggever UTH - Eerder waarschuwen dan meteen bekeuren. Met deze opdracht stuurt bestuurlijk uth zijn onlangs aangestelde Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) langs cafés, supermarkten, sportkantines, gemeenschapshuizen ter controle op naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet. Want vanaf 1 januari mag er geen alcohol worden verkocht aan jongeren beneden de 18 jaar.,,constateert de BOA een overtreding, dan volgt er eerst een waarschuwing. Pas bij een herhaalde overtreding volgt een bekeuring, verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente uth namens burgemeester Désirée Schmalschläger. Daarentegen heeft direct lik op stuk geven de voorkeur van de landelijke Stichting Alcoholpreventie ofwel STAP. De stichting zweert bij een strikt consequente opstelling, waarbij de controle vooral gericht moet zijn op alcoholverstrekkers zoals supermarkten en cafés. De landelijke campagne ix18 moet ervoor zorgen dat ouders en opvoeders duidelijke afspraken maken over roken en drinken. Met elkaar maar ook met hun kinderen. Dit is de afspraak van IX: iet roken, niet drinken. Helemaal niets voordat je 18 bent. Bestuurlijk uth benadrukt op zijn beurt dat,,de naleving van de Drank- en Horecawet niet alleen de verantwoordelijkheid is van alcoholverkopende detailhandel en cafés. Ook paracommerciële inrichtingen zoals sportkantines en gemeenschapshuizen moeten zich aan deze wet houden. Even belangrijk dan de naleving vindt uth voorlichting aan jongeren en hun ouders over de zeer schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Vandaar het credo van liever eerst waarschuwen dan meteen op de bon. Overigens krijgen 16- en 17-jarigen die betrapt worden op het kopen van alcohol een boete van 90 euro. uth vreest nog geen illegale zuipketen Hoewel de nieuwe Drank- en Horecawet nog geen twee weken effectief is, struikelt half ederland over elkaar over het nuttig effect van deze wet. Menig ouder laat weten zijn tienerkroost zoet te houden door dan maar zelf een kratje pils te kopen. Anderen vrezen dat de jarigen of in naburig België en Duitsland drank inslaan, of dat deze jongeren zich terugtrekken in zogeheten zuipketen. Vraag is of de gemeente uth ofwel de opsporingsambtenaar van uth ook oog en oor heeft voor bijvoorbeeld getapte illegale zuipplekken.,,vooralsnog bestaat die vrees niet, maar mochten er hierover signalen komen in onze gemeente dan wordt bekeken welke maatregelen hierop volgen. De woordvoerder beklemtoont nogmaals dat uth,,de bewustwording van de schadelijke gevolgen van vroegtijdig alcoholgebruik momenteel belangrijker vindt, dan streng handhaven. Poule Bovendien streeft de gemeente uth ernaar om met buurgemeenten zoals bijvoorbeeld Beek een poule te vormen van opsporingsambtenaren die beurtelings in elkaars gemeenten op speurtocht gaan. Overigens heeft de raad van uth in eerste instantie getwijfeld over de vraag of er geld is om de Drank- en Horecawet te laten naleven. Uiteindelijk is er euro uitgetrokken voor deze speciale opsporingsambtenaar.

10 10 column Onbevestigd Het gruwelijke verhaal van de oom van de oordkoreaanse leider Kim Jong-un die ter dood werd veroordeeld en vervolgens geëxecuteerd door 120 hongerige jachthonden, zal wel nooit bevestigd worden. Het communistische regime van dit streng van de rest van de wereld geïsoleerde land is tot alles in staat, blijkens onbevestigde berichten. Maar bronnen uit oord-korea ontkennen de executie door honden ten stelligste. Het nieuws zou bedacht zijn door een satiricus op Twitter en zijn overgenomen door een Chinese krant. Toch heerst er weinig twijfel aan het hondenbericht, vooral ook omdat we willen geloven wat we menen te weten. Op Oudejaarsdag was er het gruwelijke verhaal van vuurwerkhooligans in Amersfoort, die een kat een stuk vuurwerk in de anus hadden gepropt en daarna afstaken. Het diertje overleefde deze mishandeling en rende naar huis. Luna s baasje Eric Fluit verklaarde in De Telegraaf, dat hij het zwaargewonde diertje hevig miauwend in een plas bloed had gevonden. Ze probeerde naar haar bed te kruipen op de eerste etage, maar kon de laatste stappen niet meer zetten. Ik ben meteen in gierende vaart met de auto naar het Utrechts Medisch Centrum gereden, waar ze een speciale afdeling hebben voor spoedgevallen met huisdieren. Daar constateerde de arts dat Luna niet meer te redden was. Hij moest de kat een spuitje geven. Het hele onderlichaam lag open. Fluit deelde flyers uit om te waarschuwen voor de onbekende dierenbeulen en deed aangifte bij de politie. De politie zou een onderzoek starten. Aldus onbevestigde berichten. Later citeerde de OS een woordvoerder van de politie, die na onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Utrechtse universiteit verklaarde, dat het verhaal van de vuurwerkonverlaat niet per se waar was: Er is geen sectie op het lichaam van de kat gepleegd, maar op basis van de verwondingen is het zeer onwaarschijnlijk dat er vuurwerk in het dier is gestopt. Mogelijk is de kat aangereden, over vuurwerk heengelopen of gewond geraakt door vuurwerk dat in de buurt afging. Wie en wat moet je tegenwoordig nog geloven? De media schotelen ons dagelijks de meest spectaculaire verhalen voor, die nadien vaak sterk gerelativeerd worden. En Twitter gaat nog sneller dan de officiële instanties. Kijk maar eens naar de Twitterberichtjes op 3 december jl. vanaf 13:31 uur s middags: Sarah Saarberg: Onbevestigde berichten dat er overval/gijzeling zou zijn bij AH weten jullie meer? Wij hebben hier nog geen bericht over gehad. Zodra we iets weten zetten we het op Twitter. Sarah Hoor net dat de daders gevlucht zijn. Er stonden veel politieauto s. Krijgen net melding van de politie dat het om een beroving gaat. 1 dader gevlucht. Sarah Ok, dank! Graag gedaan:) Sarah We hoorden het ook via een teamleider van de AH. Deze Sarah twitterde ook met anderen over het voorval. Er was iemand die het relativeerde: OK, het waait wel over, zie ik bijna iedere dag, waarop Sarah reageerde met: De meiden zijn helemaal opgewonden ervan. Een ander rapporteerde een dicht rolluik. Ik heb de politieberichten van die dag nog eens gecontroleerd over deze beroving, maar er wordt in het geheel niets over gemeld. Shakespeare zei het al: Much ado about nothing, veel gedoe om niks. Ga nooit af op wat één persoon of krant beweert. Toch zijn er zijn hele volksstammen, die Albert Verlinde c.s. geloofwaardig vinden. Ze willen de (Sylvie v.d.) vaart in het leven houden. Wij beleven dat geloof minder in de kerk dan daarbuiten wordt gepraktiseerd. Dat was al de jaren 60 van de vorige eeuw toen Lou de Palingboer zijn leerstellingen predikte. De sensatiepers gaf hem destijds alle ruimte. Ik was stomverbaasd, toen hij 1 Korintiërs 7 vers 29 ( De tijd is kort. Daaruit volgt, dat zelfs zij, die vrouwen hebben, moeten zijn, als hadden zij ze niet. ) uitlegde met: Gij zult geen geslachtsgemeenschap hebben (hij bezigde een schuttingwoord voor geslachtsgemeenschap). Er waren veel volgelingen, die dit gebod gingen onderhouden en een hele reeks huwelijken ging eraan kapot. Als die discipelen wat dieper hadden nagedacht, waren ze tot de slotsom gekomen dat het met de mensheid zo niet werkt en dat ze tegelijk met de paling in de maling werden genomen. Toen ging Lou de Palingboer op 23 maart 1968 dood en kwam hij ondanks alle voorspellingen niet terug. Maar dit bericht is onbevestigd. Jacques Winter-reklame deze aanbiedingen zijn geldig t/m 18 januari 2014 rijstevlaai 9,50 10 mini rozijnenbollen 2,75 volkorenbrood 4 koffiekoeken 2,10 3,95 appel de luxe vlaai 8,95 Kunst na Arbeid speelt De Overkant De cast van Toneelvereniging Kunst a Arbeid. UTH - Toneelvereniging Kunst na Arbeid in uth brengt in het weekend van 8 en 9 februari een indrukwekkende voorstelling op de planken, getiteld De Overkant. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van de Stari Most, de oude brug over de rivier de eretva in Mostar in het voormalige Joegoslavië, het huidige Bosnië-Herzegovina. Het verhaal staat ook symbool voor ontwikkelingen in deze tijd. De uitvoeringen van De Overkant zijn op zaterdag 8 februari om uur en op zondag 9 februari om uur in het Cultureel Trefcentrum in uth. Het toneelstuk wordt op zondag 23 maart ook uitgevoerd in hetgemeenschapshuis in Hulsberg, aanvang uur. Entree: 7,50 euro. Reserveren en inlichtingen: en of Bel voor een gratis prijsopgave Tel Al meer dan 45 jaar een vertrouwd adres KBO uth bezig met vakantieweek in Duitsland UTH KBO uth spant zich in nu al in om haar leden en andere belangstellenden van 6 tot en met 13 augustus een onvergetelijke zomerweek te bezorgen in Bad Sooden Allendorf in het Duitse Werrata. Aldaar verblijft men dan 7 nachten op basis van halfpension in familiehotel Martina. De prijs van deze vakantieweek bedraagt 579 euro bij een minimale deelname van 40 personen. Voor verdere informatie: Wiel van Goethem, of kerkdiensten Parochie St. Remigius Schimmert Donderdag 16 januari uur: H. Mis voor Frans Moonen (KBO St. Paulus); overleden ouders Roemers-Blezer; Louis Eurelings. Zaterdag 18 januari uur: Viering van St. Sebastiaan, patroon van Schutterij St. Sebastiaan. Opgeluisterd door het Trompettercorps van de Schutterij. Intenties: Voor het wel en wee van onze leden en om de eeuwige vrede voor onze overledenen; zeswekendienst voor Maurice Kerkhofs; Mathieu Eggen (gestichte jaardienst); overleden ouders Louis-Knols (gestichte jaardienst), Frans en Jo: Mariëtte Schoffelen-Zeegers; Jan Limpens en overleden familie. Zondag 19 januari uur: Kinderwoorddienst. H. Mis met samenzang. Intenties: ettie Vankan-Hausoul (gestichte jaardienst); overleden ouders Bruls-Pinkaarts; Frans Moonen (buurtbewoners Klein Haasdal); Bertien Ramakers-Dobbelstein; Cisca elissen-lenssen (bewoners Weidehof); Jeanny van Oppen-Ramakers; Sjeng Pruppers. Parochie St. Stephanus Wijnandsrade Zaterdag 18 januari uur: H. Mi; Zeswekendienst Piet Hock; Aldegonda Wachelder-van der Mark; Jaardienst ouders Jo Eurlings en Lenie Bex (st). Zondag 19 januari: Geen H. Mis; uur: Heilig Doopsel van Tycho Vanderheijden Dinsdag 21 januari uur: H. Mis. Parochie H. Clemens Hulsberg Zaterdag 18 januari uur: H. Mis bij gelegenheid van het gouden huwelijk van het echtpaar Sleijpen-Bormans, opgeluisterd door het Mergelland Mannenkoor uur: H. Mis m.m.v. het Gospelkoor. Jaardienst Huub Dreessen; Giel Huntjens; Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; jaardienst Sjir Brouns; Pierre Schneiders; Wiel Limpens en Miryam Creusen-Bos (namens buurt Raadhuisstraat); zielendienst Anny Huntjens-Meertens; Sjaak ordhausen. Zondag 19 januari uur: Hoogmis met volkszang. Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst Pierre Damoiseaux; jaardienst Jac Dezaire en Theodora Lumens; overledenen familie Kengen-Kerckhoffs; overleden ouders André Hagenaars en etteke Hagenaars-Theunissen; jaardienst Harie Willems; jaardienst Jozef uchelmans. Woensdag 22 januari uur: H. Mis. Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen. Parochie St. Servatius Vaesrade Zondag 19 januari uur: H. Mis met het St. Caeciliakoor. Intenties: Annie Zwarts-Beckers (offergang); René Bruls (offergang); Lei Hermans (vanwege de buurt). Wij gedenken: Felix Franssen 1992; Annie Vankan-Curvers 1996; Wiel Adriaans 1998; Jo Bindels 2000; Huub Consten 2002; Leny Vossen-Severens 2011.

11 Pensioenrechten bij echtscheiding Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor je pensioen. Dat moet je vaak delen met je ex-partner. Hoe die verdeling in zijn werk gaat is wettelijk vastgelegd. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende echtscheidingen: mr. M. (Marlou) Rietrae 1. echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 mei 1995; 2. echtscheidingen van vόόr 1 mei 1995, op hun beurt weer te zijn onderscheiden in: a. echtscheidingen tussen 27 november 1981en 1 mei 1995; b. echtscheidingen die vόόr 27 november 1981 tot stand zijn gekomen. Hierbij is bepalend de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Bij echtscheidingen die onder punt 1 vallen, is de Wet verevening pensioenrechten van toepassing. Als pensioen in de zin van deze wet wordt uitsluitend aangemerkt het ouderdomspensioen. Vrijwel elk ouderdomspensioen valt onder de toepassing. Alleen de aanspraak op ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt op grond van deze wet verrekend. De echtscheidingen die onder punt 2 sub a vallen, is het arrest Boon van Loon van toepassing. In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen in de huwelijksgemeenschap valt en bij echtscheiding bij helfte moeten worden verdeeld. Echtscheidingen onder sub b vallen meestal onder de Wet verevening pensioenrechten en dit via artikel 12 van deze wet. Deze wet voorziet voor de oude gevallen in een bijzonder vereveningsregime. Volgens de wet verevening pensioenrechten houdt een het recht op pensioenverevening in een rechtstreekse aanspraak jegens het uitvoeringsorgaan die het pensioen uitbetaalt. De ex krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij de ex-partner opeisen. Heeft u vragen over dit onderwerp of vragen over andere juridische kwesties? Raadpleeg dan onze website of u kunt ook voor een geheel vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek contact opnemen met mr. Marlou Rietrae, Leliveld Advocaten te Maastricht en te uth. tel: of & O Schildercursus Atelier Patrick Rijs, Ulestraten Kleine groepjes max. 7 pers. Dinsdagochtend uur Woensdagochtend uur Woensdagavond uur Donderdagochtend uur 15 lessen 150,00 Ook voor privéles bij U thuis bijv: senioren of mensen met een beperking Start: januari / Prinsenproclamatie De achuule uth UTH Voor carnavalsvereniging De achuule in uth is zondag 19 januari een drukke, spannende dag. Want dan wordt er in het Trefcentrum afscheid genomen van jeugdprins Timo I, jeugdprinses Amber I en prins Paul I. a een optreden van Domm en Dööl vindt de proclamatie plaats van de nieuwe heersers. De verkoop van kaarten voor de gala-avond is op zaterdag 18 januari vanaf uur in het Trefcentrum. Kaarten kosten 13,50 euro met een maximum van zes kaarten p.p. Jubileumfeest jeugdafdeling Beumerwalders HULSBERG Een week na de Hierezitting viert de jeugdafdeling van de Beumerwalders op zondag 19 januari haar 4x11 jarig bestaansfeest. Samen met het nieuwe jeugdprinsenpaar begint om uur het jubileumfeest in Gemeenschapshuis De Lange Berg. Medewerkers aan het jubileumfeest zijn Dansgarde Beumerwald, De Geliënde, Mini Dom en Dööl, de Promi Bröör en DJ Ignaace. Voor de allerkleinste Beumerwalderkes is er een ballonnenclown. Bovendien is er in de kleine zaal een fototentoonstelling met allerlei beeld- en fotomateriaal van de jeugdcarnaval in Hulsberg, vroeger en nu. piccolo s TE HUUR: Garage met hefbrug compleet in gericht om te sleutelen. 5m bij 12m. Tel dakwerken wim hermsen Adviseurs specialisten op dakgebied. Voor al uw dakwerk reparaties en lekkages. Info: IEUW! EIGE HUIS SPARE Van RegioBank Oplossing voor uw aflosvrije hypotheek. Ook interessant voor mensen die een hoge spaarrente wensen. 2,15% (wijzigingen voorbehouden) Slaapt uw spaargeld ook? Bel Of loop eens binnen, RegioBank (OnderdeelSSReaalGroep) Stationstraat 77 uth J. Wachelder Tuinontwerp en adviesbureau. Ook voor tuinaanleg en bestraten van opritten en terrassen. Tel / Oude stereo apparatuur of laptops en pc of CD, DVD, versterkers of boxen, televisies of radio s, naaimachines, oude wasautomaten, wasdrogers, koelkasten, 4-pits gasfornuis en ovens komen wij gratis ophalen ook na 17 uur. Tel flyer januari 2012 B_Opmaak :56 Pagina EETCAFÉ Bier van de maand januari: Hertog Jan Grand Prestige guur herfstweer, 11 behang en kleur verandert uw hele interieur. SCHILDERSBEDRIJF LISSE Wijnandsrade Tel: GSM: % btw van de winterschilder Te huur in De Populier uth. Lokaal 1 is beschikbaar voor dag- en avondcursussen, vergaderingen, kleinschalig sport en spel, expositie-ruimte voor klein kunst, enz, enz. 35 euro p. dagdeel. Koffie en thee gratis. Reserveren: TE KOOP: Dwarsfluit merk Yamaha, 211sii (e 300,-). De fluit is in goede staat en inclusief beschermkoffer. Inlichtingen: ROOS&BRUI Eerste klas tweedehands damesmerkkleding en andere mooie dingen! Lindenlaan 8 Valkenburg. Bij 2 stuks 50% korting!!! 55+ en gebruikt u medicijnen? Gaat het weleens mis? Onze koffie van de maand januari: La Gloria El Salvador Cup of Excellence lot 7, Q-score 87,6 Elke woensdag en donderdag 2 gangen keuzemenu voor 15,00 3 gangen keuzemenu voor 18,50 woensdag t/m zondag geopend vanaf uur Elke zondag serveren wij vanaf uur gerechten van de lunch- en dinerkaart Voor al uw FEESTE naar: Hoeve Smeijstershoek BRUILOFTE - PARTIJE - KOFFIETAFELS GROTE E KLEIE ZAAL Gaarne telefonische afspraak maken. Dorpstraat 13 UTH Tel BEZOEK OOK OZE WEBSITE: Bel de OuderenOmbudsman! (5 cent/min.) uth mstreken is aangesloten bij de ederlandse ieuwsblad Pers (P) Mareweg 23 Schimmert ieuwsblad uth mstreken is een uitgave van Claessens Grafimedia uth. Verschijning: Iedere week gratis huis-aan-huis in: uth, Hulsberg, Schimmert, Vaesrade, Wijnandsrade en Ulestraten. Redactie-adres: Stationstraat BH uth. Tel: advertenties: (inleveren: steeds vrijdag uur) redactie: (inleveren: steeds donderdag uur)

12 EURO WEKE Voor meer aanbiedingen zie: Het zijn weer EUROWEKE bij C1000 Spa en fruit diverse varianten Lipton Ice Tea diverse varianten Per fles à 1500 ml Per fles à 1500 ml Bloemkool Ola Viennetta per stuk Per stuk à 650 ml Malse Varkenshaas Malse biefstuk "premium kwaliteit" Per Per Volg ons op facebook en bekijk elke dag een nieuwe aanbieding voor nog meer voordeel!! Week Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16 januari t/m zondag 19 januari Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. C1000 Knols Weidestraat DE SCHIMMERT Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

Vorstelijk lintje voor Huub Dautzenberg

Vorstelijk lintje voor Huub Dautzenberg nieuwsblad IJsprijs voor TROTS wil gezamenlijke aanpak Markt & Vorstelijk lintje voor Huub Dautzenberg woensdag 5 maart 2014 Jaargang 55 o 9 Week 10 www.nuthenomstreken.nl Omstreken UTH HULSBERG SCHIMMERT

Nadere informatie

*Actie*Actie* TUIN & PARK TRACTOREN & WERKTUIGEN

*Actie*Actie* TUIN & PARK TRACTOREN & WERKTUIGEN & nieuwsblad uth Hockeyjongens houden spanning er tot het laatst in 4 woensdag 3 december 2014 Jaargang 55 o 45 Week 49 www.nuthenomstreken.nl Omstreken UTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJADSRADE ULESTRATE

Nadere informatie

sinds NUTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJNANDSRADE ULESTRATEN GENHOUT SPA UBEEK KELMOND GEVERIK Horen, zien en zwijgen

sinds NUTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJNANDSRADE ULESTRATEN GENHOUT SPA UBEEK KELMOND GEVERIK Horen, zien en zwijgen & nieuwsblad woensdag 20 mei 2015 Jaargang 56 o 19 Week 21 www.nuthenomstreken.nl uth Omstreken UTH HULSBERG SCHIMMERT VAESRADE WIJADSRADE ULESTRATE GEHOUT SPA UBEEK KELMOD GEVERIK Braadworst 500 gram

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

De Kassa. rinkelt. c1000 Knols Schimmert Douwe Egberts koffie. Alle varianten en combinaties mogelijk

De Kassa. rinkelt. c1000 Knols Schimmert Douwe Egberts koffie. Alle varianten en combinaties mogelijk & nieuwsblad uth Hulsberg De Kassa koploper af na gelijkspel 4 7 Op zaterdag 13 december etenswaren inzamelen bij supermarkten Politici uth woensdag 10 december 2014 Jaargang 55 o 46 Week 50 www.nuthenomstreken.nl

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NIEUW in Oirsbeek! Opleiding BKB / BKC, PDB en PDL

NIEUW in Oirsbeek! Opleiding BKB / BKC, PDB en PDL UITGAVE: VAN BREUGELOFFSET PROVINCIALEWEG ZUID 22 6438 BE OIRSBEEK TELEFOON: 046-442 14 99 FAX: 046-411 08 40 E-MAIL: INFO@VANBREUGELOFFSET.NL WWW.WEEKBLADGOEDNIEUWS.NL NUMMER 2100-15 APRIL 2009 - WEEK

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

TV Oranje Nassau gaat terug naar de basis. 9. Vlees Kipfilet Filetkarbonade Varkenssaté Mexicaanse barbecueworst Grillburger

TV Oranje Nassau gaat terug naar de basis. 9. Vlees Kipfilet Filetkarbonade Varkenssaté Mexicaanse barbecueworst Grillburger HEERLEN-ZUID woensdag 29 april 2015 gezien.nl Bevrijdingsconcert in Pancratiuskerk HEERLEN - Het bevrijdingsconcert is op dinsdag 5 mei om 13.00 uur in de Pancratiuskerk te Heerlen. Het marktdag-orgelconcert

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Lezing van Hella van der Wijst 5. Frans Biemans: Hans Vereijken kan woordbreuk herstellen. Frans Biemans. (foto: Rob Weekers)

Lezing van Hella van der Wijst 5. Frans Biemans: Hans Vereijken kan woordbreuk herstellen. Frans Biemans. (foto: Rob Weekers) Laarbeek gaat strijd aan met wietkwekers 3 Lezing van Hella van der Wijst 5 Afterparty Yammas valt in de smaak 9 Dit is een uitgave van A en C Media Frans Biemans: Hans Vereijken kan woordbreuk herstellen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie