ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14"

Transcriptie

1 ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa KORT NIEUWS COLUMN ONDERSTEUNING TOEKOMST EVENEMENT ADVERTORIAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN NIEUWS VAN KVK NIEUWKOMER HUISVESTING ECONOMIE NETWERK INTERVIEW BEDRIJF BELICHT Inhoudsopgave 02 KORT NIEUWS 04 CULTUURMECENAAT 05 FZ AWARD 06 SPEEDDATE Wok-Inn 07 VEILIG ONDERNEMEN in Het Lage Land 09 PARK MEDISCH CENTRUM Luxe en service 11 COLUMNS van Cornel van Dieren en Hian Li Ko 12 NIEUWKOMER de ondernemende conciërge 13 ZAKENFESTIVAL inspireert tot puur ondernemen 15 SPEEDDATE Margriet Tuinen 16 ECONOMISCHE VISIE COLUMN Kamer van Koophandel 18 MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM DE KRISTAL P 08 P 09 P 14 P 06 Voorwoord Ze heeft een enorme drive, gelooft in zichzelf en had haar plannen zo hecht doortimmerd dat ze haar eerste commerciële sauna met geleend geld volledig gefinancierd kreeg. Ze was, vonden veel bezoekers, de meest inspirerende gast op het Zakenfestival van dit najaar in onze ondernemende deelgemeente. Over Sherita Narain en het Zakenfestival elders meer in deze OA. Over het pure ondernemerschap dat zij bleek te belichamen hier een korte gedachte bij het verschijnen van dit nummer. Je zou de vraag kunnen stellen wat een Wok-restauranthouder gemeen heeft met de manager van een medische kliniek, of wat een ondernemende conciërge verbindt met een tuinontwerpster of een succesvol uitbaatster van sauna s. Het is buiten het financiële resultaat vooral de onbedwingbare pret in het ondernémen van dingen. Is het zo simpel? Vermoedelijk voor het grootste deel. Goed optrekken met medewerkers, kunnen kiezen, doorzetten, tegenslag incasseren. Allemaal belangrijke eigenschappen. Maar het oprecht uitzien naar het moment waarop de deur weer van het slot kan voor een nieuwe avontuurlijke dag... dat lijkt ons puur ondernemen. Die arbeidsvreugde wensen we u in elk geval voor de rest van dit jaar. De redactie Colofon oa, ondernemend alexander is een kwartaaluitgave van de deelgemeente Prins Alexander voor het bedrijfsleven in de deelgemeente. Opdrachtgever: deelgemeente Prins Alexander. Productie: Trichis Publishing, Rotterdam. Redactionele bijdragen: Waheeda Dahoe, Emile Hilgers, Corrie Verbrugge, Laura Water. Fotografie: Janssen & De Kievith, Eduard Engel, Leendert van der Waal, Toos Stehmann, e.a. Grafisch ontwerp & dtp: Trichis Vormgeving BNO, Rotterdam. Advertentie-acquisitie: Jan Laban, (010) , Druk: Thieme Media Center, Rotterdam. Informatie: Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit blad? Schrijft u dan naar Deelgemeente Prins Alexander, t.a.v. Waheeda Dahoe, Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam, of mail naar oa 01

2 oa KORT NIEUWS Nog maar een klein jaar geleden begaf ik mij in de zakelijke wereld van de ondernemers. De wereld waar mensen hard werken voor hun boterham en waar tijd geld kost. Ik begon met kennismakingsgesprekken met ondernemers en voorzitters van winkeliersverenigingen en bezocht heel veel netwerkbijeenkomsten. Terugkijken en vooruit blikken De bijeenkomsten van De Business- Club Prins Alexander boden vaak een prima platform om met het bedrijfsleven kennis te maken. Ik kijk met plezier terug op het lustrumfeest van de BusinessClub waar ik tijdens de veiling, die diende om geld op te halen voor stichting Pallieter, het pretpakket van ING in de schoot geworpen kreeg. Door slim te onderhandelen ging ik alsnog met fraaie aankopen huiswaarts. Wat heb ik nog meer gedaan? Voor alle winkelcentra in de deelgemeente waar nog geen project Veilig Ondernemen was, hebben we de haalbaarheid onderzocht of zijn we daarmee gestart. Mooie resultaten waren het behalen van de drie Keurmerk Veilig Ondernemen sterren voor Alexandrium en de Hesseplaats. Een ander kroonjuweel was het deelgemeentelijk Zakenfestival, dat we voor de achtste keer organiseerden. Al jaren een groot succes. Ongeveer 200 bezoekers luisterden naar de bezieling van Sherita Narain en de nieuwe communicatievormen van Vincent Everts. Het actieprogramma Economische Visie hebben we opgesteld en dat brengt ons naar Samen met de Referentiegroep Economie Prins Alexander als klankbord, gaan we in 2009 uitvoering geven aan de ambities die verwoord zijn in het actieprogramma. Ik kijk uit naar de samenwerking met de Referentiegroep. Ook wil ik mij sterk maken om de nieuwe BGV regeling (Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering) maximaal te benutten. Dit instrument moeten ondernemers zeker gebruiken om te investeren in de kwaliteit van hun bedrijvenlocaties en ik wil u daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Ik wens u alvast een goed en gezond 2009 en ik hoop dat ook persoonlijk te doen op de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente op dinsdag 6 januari in de Woonmall Alexandrium. Komt allen om half vijf naar de receptie! Waheeda Dahoe, bedrijfcontactfunctionaris (010) rotterdam.nl 2 oa

3 Strijd tegen legionellabesmetting In Amsterdam zijn in de zomer van 2006 drie mensen overleden en werden dertig personen ziek door een uitbraak van legionella. Het duurde lang voordat de bron van de besmetting was gevonden. De boosdoener bleek uiteindelijk een slecht onderhouden koeltoren te zijn. Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, verplicht het ministerie van VROM alle koeltorens te registreren en inspecteren. In de strijd tegen legionellabesmetting heeft 26% van de bedrijven in het Rijnmondgebied zijn koeltorens gemeld bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De DCMR roept bedrijven die nog niet hebben gereageerd op dit alsnog te doen. Dit kan op verschillende manieren: via internet: per telefonisch: (010) (DCMR-bedrijfsmeldingenlijn) Ook wanneer u geen natte koeltoren(s) heeft is het belangrijk dat u dit aan de DCMR meldt. Uw melding is de basis voor het toezicht op legionellarisico s. De GGD kan bij een legionellabesmetting snel de bron opsporen en andere bronnen uitsluiten. Als u niets laat weten, komt de DCMR bij uw bedrijf op bezoek. U krijgt dan een notitie in uw dossier. Op staan veelgestelde vragen over koeltorens en legionella en interessante links over dit onderwerp. Als u vragen heeft over gezondheidsrisico s, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Dirven van de GGD, tel. (010) Voor overige informatie kunt u terecht bij mevrouw Y. Jansen, technisch beleidsmedewerker van DCMR, tel (010) Schaatsen op het Prins Alexanderplein Van 9 t/m 28 december 2008 ligt er weer een schaatsbaan op het Prins Alexanderplein in de deelgemeente Prins Alexander. De overdekte kunststof baan wordt in kerstsfeer aangekleed. Jong en oud kunnen dan de ijzers onderbinden op de baan van 15 bij 20 meter. Kinderen van basisscholen krijgen van maandag t/m vrijdag tot uur schaatsles. De baan is dagelijks open van tot uur; op vrijdag van tot uur en zaterdag en zondag van tot uur. Heeft uw bedrijf interesse om de baan s avonds voor het personeel of klanten te huren dan kunt u contact opnemen met Merlijn van der Laak, telefoon (030) of U kunt ook contact met Merlijn opnemen als u zich aan wilt melden als sponsor. Er gaat net als vorig jaar weer een bedrag naar een goed doel, dit jaar zijn dat 6 sportverenigingen. De schaatsbaan is mogelijk gemaakt door een investering van de belangenvereniging van Alexandrium Shopping Center en de deelgemeente Prins Alexander. De entreeprijs bedraagt 2,50, dat is inclusief schaatshuur. Bij iedere aankoop in één van de 135 winkels van winkelcentrum Alexandrium Shopping Center ontvangen de klanten een gratis toegangskaartje voor de schaatsbaan. Nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) van kracht Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat zien. De Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden. U krijgt hiermee te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen. Of als u het niet eens bent met een beslissing van de (deel)gemeente, provincie of landelijke overheid. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden, dit is de opvolger van de oude WRO. De nieuwe wet zorgt voor eenvoudigere en snellere procedures. Hierdoor vermindert de papieren rompslomp en wordt verduidelijkt welke overheid, Rijk, provincie of gemeente het bevoegd gezag is voor de ruimtelijke omgeving. Meer informatie over de nieuwe Wro is te vinden op Voor informatie over de praktische uitvoering van de nieuwe Wro kunt u terecht bij de deelgemeente of bij ds+v, tel oa 3

4 oa INTERVIEW De budgetten voor kunst en cultuur staan onder druk. Extra geld is altijd welkom. Het programma Cultuurmecenaat stimuleert dat bedrijven en particulieren financieel bijdragen aan kunst en cultuur. Stichting Kunst & Zaken in Rotterdam heeft van het ministerie van OCW opdracht gekregen maatschappelijk draagvlak te creëren voor cultuurmecenaat. Dat gebeurt landelijk en regionaal; met cultuurscout Menno Rosier wordt gekeken wat kan in Prins Alexander. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Kunstmecenaat: betrokkenheid bij lokale kunst en cultuur Mecenaat, naar de Romeinse staatsman Maecenas (beschermheer van dichters en kunstenaars), is een vriendschap. Je toont betrokkenheid bij de maatschappij en krijgt er iets voor terug. Maar er is niet vastgelegd wat precies en wanneer. Eigenlijk is het van oudsher Nederlands, zegt Peter Inklaar, programmaleider Cultuurmecenaat. Vroeger werden vrijwel alle initiatieven op het gebied van kunst en cultuur gefinancierd met particuliere middelen. Bedrijfsleven Maar het zijn niet alleen rijke mensen die geld geven, vult programmamedewerker Ingeborg Pronk aan. Ook bedrijven en ondernemersverenigingen kunnen initiatieven steunen. Wij proberen zowel de gevers als de culturele instellingen bewust te maken van het maatschappelijk nut om op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad of deelgemeente. Peter noemt wat voorbeelden. Je kunt je voorstellen dat een ondernemersvereniging een project adopteert. In Venlo wordt het Zomerparkfeest, een groot popfestival, voor een belangrijk deel door het MKB gefinancierd. De ondernemers vinden het leuk om zo n happening voor de stad mogelijk te maken en het is eigenlijk not done als je als middenstander niet meedoet. Peter Inklaar en Ingeborg Pronk Xx 4 oa

5 Vriendenclub Grote culturele instellingen als De Doelen, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en Museum Boijmans Van Beuningen kennen vormen van kunstmecenaat, legt Ingeborg uit. Ze hebben een vriendenclub of worden gesteund door een businessclub. Hetzelfde geldt voor evenementen: de Dag van de Romantische Muziek in Het Park bij de Euromast krijgt jaarlijks financiële bijdragen van zo n dertig winkeliers. Waar je aan kan denken voor Prins Alexander? In wijkgebouwen of de openbare ruimte kun je iets met kunst doen van lokale kunstenaars, zegt Peter. Ik kan me voorstellen dat bedrijven een schenking doen aan een koor, vult Rosier aan. Er zijn veel koren in Prins Alexander, maar ook organisaties op het gebied van theater, fotografie en beeldende kunst. Al die groepen kunnen ondersteuning goed gebruiken, bijvoorbeeld vanuit een vriendenclub. Ook schenkingen in natura zijn mogelijk, zoals het beschikbaar stellen van een bedrijfsruimte. INTERESSE? Ondernemers die kunst en cultuur een warm hart toedragen en initiatieven in Prins Alexander willen ondersteunen, kunnen contact opnemen met cultuurscout Menno Rosier: Twee van de drie genomineerden, met links Anke Slegtenhorst Uitreiking FZ Award De FZ Award is een jaarlijkse onderscheiding van Federatie Zakenvrouwen voor een succesvolle vrouwelijke ondernemer die lef en originaliteit toont in haar ondernemerschap en van haar onderneming een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Eén van de drie genomineerden is de Rotterdamse Anke Slegtenhorst. TEKST LAURA WATER FOTO SUZANNE HANEKAMP Anke begon 30 jaar geleden een schoonheidssalon aan huis in Ommoord. In de laatste tien jaar heeft ze haar bedrijf, Anke Beauty Centre, uitgebreid tot een organisatie met vier vestigingen: twee in Rotterdam, een in Amsterdam en één in Barendrecht. Anke was de eerste in Nederland die in Ultrashapesystemen heeft geïnvesteerd en ze volgt alle trends en ontwikkelingen op het gebied van cosmetica op de voet. Feestelijke uitreiking Maandag 10 november werd de feestelijke uitreiking van de FZ Award 2008 gehouden in het Auditorium van Fortis in Utrecht. Joke van der Ven, oprichter van Ars Bene Laborandi, kwam als winnares uit de strijd. Anke Slegtenhorst eindigde op een eervolle tweede plaats. Multinational De winnares van de FZ Award zette in 2004 haar eerste bedrijf op: Via deze site kunnen mensen een sollicitatiebrief of cv bestellen, maar ook een liefdesbrief of rouwbrief. De brieven zijn stuk voor stuk maatwerk en worden dus speciaal voor de klant gemaakt. Dat briefopbestelling.nl een gat in de markt is blijkt uit het feit dat er inmiddels 150 briefschrijvers voor de organisatie werken en Joke ook in het buitenland actief is (Duitsland, Frankrijk en Engeland). In 2009 gaat Briefopbestelling onder de naam LetteronDemand zelfs van start in China. oa 05

6 oa INTERVIEW Het Chinees restaurant Wok-inn aan de Rietdekkerweg in Zevenkamp heeft een metamorfose ondergaan. Er is een nieuw, jong en vooral enthousiast team, schrijft een enthousiaste klant op de culinaire website IENS. Het interieur is stijlvol en modern, niet als een standaard Chinees restaurant. Eigenaar Mincong Jang en zijn partner Lina Wang hebben alles zelf bedacht. Ook het menu is met zorg samengesteld. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Speeddate: Wok Inn (Nieuwe) ondernemers uit Prins Alexander stellen zich aan u voor Naam Mincong Jang Bedrijf Wok Inn Wat staat er op de kaart? Mensen kunnen bij ons wokken, maar ook vis, vlees of kipsaté grillen op de tepanyaki. Het buffet biedt volop keus. Om de twee weken hebben we nieuwe gerechten. Ik doe zelf de inkoop en als er lekkere seizoensgroente of -fruit is, maak ik daar weer nieuwe gerechten mee. Waarom zijn jullie hier een restaurant begonnen? We wonen in Rotterdam-Zuid, dus niet in dit gebied. De vorige eigenaar is een vriend, hij bood mij deze locatie aan. Ik zag het als een uitdaging en kans, er zijn geen andere Chinese restaurants in de directe omgeving. We zijn nu een halfjaar open en de naamsbekendheid wordt steeds groter, merken wij. Wat zijn jullie specialiteiten? De sauzen, die maak ik naar eigen recept. Soms experimenteer ik ermee. Sauzen zijn heel belangrijk bij het wokken. Populair zijn vooral knoflooksaus, zwartepepersaus en mijn eigen kip-in-pikante-comboasaus met cashewnoten. Klanten zeggen dat ze verschil proeven met sauzen uit de winkel en van andere restaurants. Wie zijn jullie klanten? Vooral mensen uit de omgeving. We hebben aanbiedingen voor studenten, en voor feestjes en bedrijfsbijeenkomsten kan een apart deel van het restaurant gereserveerd worden. Onze deuren staan open voor iedereen en als het even kan maak ik zelf een praatje met de klanten. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten: afhalen of laten bezorgen kan natuurlijk ook bij ons. Chinees wokrestaurant Wok-Inn Hoofdwinkelcentrum Zevenkamp Rietdekkerweg 12-20, 3068 GW Rotterdam Telefoon (010) oa

7 VEILIG ONDERNEMEN INTERVIEW oa Hans Noordermeer, van de B&R adviesgroep, is sinds kort werkzaam als winkelstraatmanager in winkelcentrum Het Lage Land en Het Jacob van Campenplein. TEKST LAURA WATER FOTO ROB KAMMINGA Veilig Ondernemen in Het Lage Land en op het Jacob van Campenplein Dit doet hij in opdracht van de deelgemeente Prins Alexander en het OBR. Zijn eerste activiteit is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in beide winkelcentra, voor het starten van het project Veilig Ondernemen. Dit project heeft ook als doel de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te behouden. Alle ondernemers van beide winkelcentra bezoekt Noordermeer persoonlijk. Op basis van een, specifiek voor dit gebied opgestelde, vragenlijst onderzoekt hij of er voldoende draagvlak is voor het starten van het project Veilig Ondernemen. Als er genoeg draagvlak is maken verschillende partijen, in een vervolgtraject, afspraken. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, eigenaren, de deelgemeente, politie en Roteb die samenwerken om het winkelgebied schoon, veilig en aantrekkelijk te houden. Eigen bijdrage De winkelcentra in de deelgemeente kennen gelukkig weinig problemen, toch zijn de nodige voorzorgsmaatregelen wenselijk. We vragen een eigen bijdrage van de ondernemers. Deze proberen we zo laag mogelijk te houden omdat we rekening houden met de inkomenspositie van veel ondernemers in beide centra vertelt Hans. Naast de bijdrage van de ondernemers leggen ook de deelgemeente Prins Alexander en het OBR ieder eenzelfde bedrag bij. Dit betekent dat als een ondernemer bijvoorbeeld 300,- op jaarbasis betaalt, er jaarlijks 900,- per ondernemer beschikbaar is om extra veiligheidsmaatregelen in het winkelgebied te kunnen uitvoeren. De eigen inbreng wordt dus verdrievoudigd en met dit geld kunnen we echt het verschil maken zegt Hans, die ook winkelstraatmanager is van het Ambachtsplein. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er een goed functionerende winkeliersvereniging is. Voorzorgsmaatregelen De extra collectieve voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid kunnen zijn: extra verlichting aan de gevel, anti-agressietrainingen, inzet van beveiligers in de donkere wintermaanden, camerabewaking in de winkel, een bedrijfsscan etc. De betrokkenen bepalen samen welke maatregelen worden uitgevoerd. Van het project Veilig Ondernemen gaat een stimulerende werking uit om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. En daar wil ik mij als winkelstraatmanager graag voor inzetten besluit Noordermeer. oa 07

8 oa?????? BUSINESSCLUB Word lid en begin het nieuwe jaar goed Natuurlijk, de economie zit wat tegen en als we elkaar niet in de put blijven praten, waait het vanzelf weer over. Maar u moet er nu eenmaal even iets harder aan trekken. Een ideaal moment om u in de lokale netwerken te begeven. Uiteraard is het sterk afhankelijk van het segment waarin u zich begeeft, maar over het algemeen staat toch wel als een paal boven water dat netwerken goed is voor uw omzet. Het blijft nu eenmaal People s Business is een vaak gehoorde kreet, en hoewel de woordkeuze ongetwijfeld fraaier kan, begint de inhoud op een oerdegelijke Oudhollandse wijsheid te lijken. Wat natuurlijk bedoeld wordt, is: mensen die een opdracht te vergeven hebben, laten zich bij hun keuze vaak leiden door persoonlijke contacten, door mensen die ze kennen. Over het hoe en waarom zijn vele boeken volgeschreven, maar neem maar van ons aan dat het zo is. Het is daarom belangrijk dat u uw gezicht laat zien in uw lokale netwerk. Ook al houdt u er niet zo van, of vindt u het onzin. Misschien vindt u wel dat kwaliteit de beste reclame is. Is natuurlijk waar, maar: onbekend maakt onbemind. Nog zo n mooi Tegeltje. En ook waar. Als u lid wordt van de BusinessClub Prins Alexander, hoeft u niet zelf op zoek naar plekken waar ondernemers elkaar ontmoeten. Wij organiseren borrels, netwerkbijeenkomsten, informatieve avonden, bedrijfsbezoeken en noem maar op. Neem eens een kijkje op en kijk wie er al lid zijn. Op 21 januari organiseert ons lid Eef & Huub de Nieuwjaarsreceptie. Tussen de gloednieuwe Opels heffen de leden met elkaar het glas op een nieuw, succesvol jaar. Dat we maar veel nieuwe zakelijke contacten mogen tegenkomen. Volgend jaar bij u? Nieuwe inschrijvingen in de afgelopen 4 maanden heeft het secretariaat als nieuw lid kunnen inschrijven: Compair Airconditioning b.v. John van Kralingen DV-Secretary Diana Velders-Bos Sorensen Weijers & Ko Hian Li Ko Expo Select Evenementen Peter Regoord DAVO Peugeot Tjerk van Loenhout R.S. Onderhoud Remon de Snoo COLUMN BUSINESSCLUB oa De herfst met zijn prachtige kleuren is allang vergeten, de zomer helemaal. Inmiddels zijn we alweer gewend geraakt aan het door het donker naar het werk gaan en in het donker weer terug. Wanneer wordt het weer licht? Het is de tijd van het jaar waarin je je afvraagt wanneer het weer eens licht wordt, maar ook aan de tijd waarin je terugdenkt aan de periode die achter je ligt. Degenen die dit soort overpeinzingen niet ontvluchten door een welverdiende strand- of wintersportvakantie te boeken, kijken terug op turbulente maanden waarin de kredietcrisis en de Amerikaanse presidentsverkiezingen om onze aandacht streden. We vragen ons af of de financiële markt ooit weer het zelfde zal zijn, wat onze ondernemingen van deze baisse zullen merken, en of we nu al vol in aandelen moeten of het toch maar even bij de spaarrekening moeten laten. Maar bij wie dan...? En natuurlijk: kan Obama de hooggespannen verwachtingen waarmaken. Door velen als opluchting ervaren, dat Bush het veld heeft geruimd, werkt alvast niet ten nadele van de publieke opinie over de kers(t)verse opper- Democraat. We wensen hem veel succes, want er is een hoop te doen. Ook voor de BCPA is de tijd aangebroken voor een terugblik. We hadden ervoor gekozen om redelijk vroeg, op 27 november j.l., ons Eindejaarsfeest te organiseren om niet in het gedrang met al het andere zakelijke Kerst- en Oudejaarsgeweld te komen. Zo heeft de South Jazz Band dus alle aandacht gehad om ons lustrumjaar swingend uit te luiden. Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een succesvol Nieuwjaar Nu kunnen wij onze blik weer op de toekomst richten, want ook voor ons staat er al weer het nodige op stapel. In februari is in het kader van Kennisoverdracht een congres gepland met gasten die tot de verbeelding spreken. Op 21 januari bent u van harte bij Opel Eef & Huub uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie. De eerste in uw agenda? 8 oa

9 BEDRIJF BELICHT oa Alles in het Park Medisch Centrum (PMC) is gericht op het plezieren van de cliënt. Een goed gevulde minibar en een multimediasysteem in elke kamer, internetfaciliteiten in de wachtruimte en een prachtig blauwe operatiekamer, het zijn slechts enkele voorbeelden van de service die dit nieuwe ziekenhuis aan de Hoofdweg biedt. TEKST LAURA WATER FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Luxe en service in het Park Medisch Centrum Het PMC is van huis uit een privékliniek waar plastische chirurgie wordt uitgevoerd, maar sinds januari dit jaar wordt ook verzekerde zorg aangeboden. Drs. Wu, werkzaam als medisch manager en plastisch chirurg binnen het PMC, licht toe: Veel mensen weten niet dat we ook verzekerde zorg aanbieden. Zelfs veel huisartsen zijn hier nog niet van op de hoogte. Door de luxe uitstraling, de service en het comfort dat wij bieden denken mensen al snel dat ze een ingreep hier niet kunnen betalen, terwijl wij dus ook verzekerde zorg aanbieden op diverse esthetische behandelingen en uiteenlopende ingrepen met een medische indicatie. Toekomstplannen De Park Kliniek zat tot voor kort aan de Callandstraat in het Scheepvaartkwartier maar door de uitbreiding dreigde de kliniek uit haar voegen te groeien. Om die reden werd besloten tot de bouw van het 3000 vierkante meters tellend nieuwe centrum aan de Hoofdweg, dat 9 mei zijn deuren opende. Zowel het aantal verzekerde als niet-verzekerde behandelingen wordt verder uitgebreid. Drs. Wu zegt hierover: De verzekerde zorg is inmiddels onze corebusiness geworden. De verzekerde cliënten krijgen dezelfde service en individuele aandacht als cliënten die een niet-verzekerde ingreep laten uitvoeren. Daarin maken we geen onderscheid. Verkorten van wachtlijsten Door het aanbieden van verzekerde zorg helpt het PMC mee aan het verkorten van wachtlijsten. Manager van het PMC, Anand Ramparichan, legt uit: Ons medisch team opereert ook in het weekend en s avonds als dit nodig is. Ons streven is om iedereen binnen een week te helpen, daarom zijn we heel flexibel. Voor de Drs. Wu en Anand Ramparichan oa 9

10 oa?????? INTERVIEW verzekerde zorg werkt het PMC nauw samen met het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis. Zo wordt gebruik gemaakt van praktische diensten als het laboratorium en de röntgenafdeling maar er wordt ook kennis uitgewisseld. Neusje van de zalm Doordat we een nieuw ziekenhuis hebben laten ontwerpen konden we het helemaal naar onze wensen indelen en is het echt het neusje van de zalm geworden. aldus Ramparichan. Onlangs kwam een delegatie van het AMC op bezoek. Zij waren zeer onder de indruk van onze operatiekamer en hebben plannen om hun operatiekamers op eenzelfde manier in te richten. Dat is uiteraard erg leuk om te horen. Het gebouw op zich is technisch hoogwaardig te noemen. Het is volledig luchtgekoeld en verwarmd. Dit zorgt ervoor dat in het hele gebouw een constant klimaat heerst. Alle kamers zijn voorzien Drs. Wu, medisch manager en plastisch chirurg van een mutimediatelevisie, internet en hebben een eigen douche, toilet en minibar. Over de hoge prijs van een blikje fris uit de minibar hoeft de cliënt zich geen zorgen te maken, het wordt gratis door het ziekenhuis aangeboden. Ook erg handig is dat het verplegend personeel direct aanspreekbaar is door het DECT-toestel dat op de kamers aanwezig is. Het personeel en de cliënt kunnen door middel van dit apparaat direct met elkaar communiceren. Naast een aantal eenpersoonskamers is er ook een aantal tweepersoonskamers zodat de partner, indien gewenst, kan blijven slapen. Het enige nadeel van onze goede service is nu wel dat mensen niet meer naar huis willen, lacht Ramparichan. Anand Ramparichan, manager Meer weten over het Park Medisch Centrum? Kijk op: 10 oa

11 oa COLUMN Verkeersboetes die zijn opgelegd aan de werkgever als kentekenhouder vanwege verkeersboetes begaan door de werknemer, mogen in beginsel verhaald worden op de werknemer. Dit oordeelde de Hoge Raad op 13 juni 2008 naar aanleiding van een zaak waarin het Hof Den Haag eerder anders had geoordeeld. De uitspraak van de Hoge Raad was een vervolg op de andersluidende uitspraak van het Hof Den Haag van 12 mei Daarin oordeelde het Hof namelijk dat de werkgever verkeersboetes niet mocht verhalen op de werknemer. Het Hof overwoog namelijk het volgende. Artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer slechts in bijzondere gevallen aansprakelijk kan worden gesteld voor bij de werkgever veroorzaakte schade. Dat kan alleen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. De invulling die het Hof aan dit criterium gaf was dat daar slechts sprake van kon zijn bij een overschrijding van de maximum snelheid vanaf 10 km per uur. Kortom, volgens het Hof diende een boete voor een snelheidsovertreding van minder dan 10 km per uur altijd voor rekening van de werkgever te blijven. De Hoge Raad dacht daar, gelukkig voor werkgevers, anders over. Hij zoekt aansluiting bij een andere wet, namelijk de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Hij stelt dat het bij de invoering van die wet niet de bedoeling is geweest de werkgever de boetes te laten betalen, enkel en alleen omdat hij kentekenhouder is. De Hoge Raad oordeelt dat bij een verkeersovertreding begaan door de werknemer, de werknemer als veroorzaker zelf draagplichtig dient te zijn en niet de werkgever, omdat hij toevallig kentekenhouder is. Wel kan de werkgever onder bijzondere omstandigheden op grond van goed werkgeverschap gehouden zijn om de boete te voldoen. Volgens de Hoge Raad kan daarvan sprake zijn als bijvoorbeeld de werkgever het begaan van de betreffende verkeersovertreding heeft gestimuleerd. Daarbij zou men kunnen denken aan het transportbedrijf die van zijn chauffeurs eist dat zij binnen een bepaalde tijd de plaats van bestemming hebben bereikt, no matter what. Kortom, het is voor de werkgever sinds 13 juni 2008 veel gemakkelijker geworden verkeersboetes van werknemers op de werknemers zelf te verhalen. Mocht de werkgever desondanks besluiten verkeersboetes van werknemers zelf te gaan betalen, laten zij dan wel bedacht zijn op de volgende fiscale consequentie: de boete zou aangemerkt kunnen worden als loon, waar vervolgens loonbelasting over dient te worden berekend. Wie moet verkeersboetes betalen: werkgever of werknemer? Hian Li Ko SørensenWeijers&Ko Neemt u een loopje met de betalingstermijnen of doet u opzettelijk een foutieve aangifte, dan krijgt u een boete. Maar COLUMN oa wat als u zich niet bewust was van foutief handelen? Rechters blijken dat aspect mee te wegen. Staatssecretaris De Jager toont begrip voor de irritatie over het boetebeleid en streeft naar nieuw beleid. Fiscale boetes: mag het een beetje minder? Verzuimboetes en vergrijpboetes Fiscaal zijn er twee soorten boetes: verzuimboetes voor lichte overtredingen en vergrijpboetes voor zwaardere overtredingen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de zwaarte en het aantal reeds eerder begane overtredingen. De inspecteur bepaalt in beginsel de hoogte van de boete zelf binnen de wettelijke regels. De boete varieert van een waarschuwing wegens het niet tijdig betalen tot maximaal 100% bij het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Ook als u een aangifte zelf verbetert, kan een boete van 5% opgelegd worden. Indien het belastingbedrag beperkt is, zal geen boete worden opgelegd. Bij afwezigheid van alle schuld wordt geen boete opgelegd. Bezwaar maken Is de boete naar uw mening onterecht of te hoog, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als dat niets oplevert, kunt in beroep gaan bij de rechter. Coulanceperiode van 7 dagen Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd, dat ondernemers die te laat zijn met de afdracht van BTW of loonbelasting, niet meer automatisch een boete krijgen. De Jager wil een coulanceperiode van zeven dagen invoeren. Een bedrijf dat BTW of loonbelasting maximaal zeven dagen te laat betaalt, krijgt geen boete meer. Voorwaarde is dat de ondernemer de voorgaande keer wel op tijd heeft betaald. Is een ondernemer stelselmatig te laat met het afdragen van belastingen, dan krijgt hij een boete tot het wettelijke maximum. De staatssecretaris streeft er naar om het nieuwe boetebeleid in 2009 te laten ingaan. Cornel van Dieren DRV Accountants en Belastingadviseurs Hoofdweg 52 (010) oa 11

12 Hond uitlaten En zo kwam het dat Michel (32), samen met Jannie en André Leijsen in de flat aan de Albert Schweizerplaats, begon aan de proef ondernemende conciërges. Samen stelden ze een lijstje op van allerhande werkzaamheden die ze kunnen uitvoeren. De karweitjes variëren van boodschappen doen tot auto wassen en van brievenbus legen tijdens de vakantie tot de hond uitlaten. Fietsband plakken, een gaatje boren, hulp bij computerproblemen, het kan allemaal. Voor verfwerk, rails ophangen en een woning leegruimen geldt een uurtarief. Het aannemen van kleine pakketjes is een gratis service. We letten wel op dat we geen taken doen van de complexbeheerder, zegt Michel. In deze flat is dat Joop de Groot. Hij zorgt onder andere voor de schoonmaak van het gebouw en voor de liften. Ook kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden, zoals de centrale verwaroa NIEUWKOMER Ramen zemen, stofzuigen, of een karweitje in huis. Daarvoor kunnen bewoners van de Briandplaats sinds begin oktober aankloppen bij Michel Hammerstein. Hij is conciërge van de flat en houdt iedere werkdag van 8.30 tot uur inloopspreekuur. Hij beheert de gemeenschappelijke ruimte en s avonds loopt hij twee keer een ronde door het complex. Die laatste twee taken doet hij in opdracht van woningcorporatie Woonbron. Daarnaast is Michel zelfstandig ondernemer. Ook mensen van buiten de flat kunnen hem inhuren. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Ondernemende conciërge knapt tal van klussen op Als twaalfjarig jongetje was ik al klusjesman, vertelt Michel. Mijn moeder organiseerde evenementen en ik ging vaak met haar mee om te sjouwen en dingen op te hangen. Toen ik de advertentie zag voor conciërge, had ik meteen interesse. Eenmaal op gesprek bleek dat het ging om een ondernemerschap. Ook dat kwam goed uit, want ook het ondernemen heeft altijd al in mij gezeten. Ik had het alleen nog nooit geprobeerd. ming bijvullen, onder een onderhoudscontract vallen. Daar wijzen we de mensen dan op, want ze hoeven niet onnodig geld uit te geven natuurlijk. Kat uit de boom kijken Nog niet iedereen is bekend met Michel en het servicepunt. Maar hij verwacht naarmate de bekendheid toeneemt steeds meer klusjes. Mijn gevoel zegt dat de mensen straks zeker gaan komen. Veel mensen hier kijken eerst de kat even uit de boom, maar ik heb al een lampje ingedraaid, een bureautje verhuisd, en een plafonnetje gewit. Ik heb ook al diverse aanvragen gehad uit de omgeving. Ik merk nu al dat de mensen mij langzaam maar zeker steeds beter weten te vinden. De proef met de ondernemende conciërges in Ommoord duurt drie jaar. Het is de bedoeling dat Michel en het echtpaar Leijssen na die tijd volledig zelfstandig werken. Het experiment is uniek voor Nederland. Bij succes krijgt het zeker navolging op andere plaatsen. Meer informatie op oa oa

13 INTERVIEW oa ZAKENFESTIVAL oa Prins Alexander is een ondernemende deelgemeente. Dat bleek afgelopen woensdag weer tijdens de achtste editie van het Zakenfestival Ondernemend Prins Alexander. Ruim 200 ondernemers trotseerden de files rond Rotterdam om te luisteren naar Jack Kerklaan, Sherita Narain en Vincent Everts. Maar niet voordat portefeuillehouder Economie Erwin van Duin had verteld over de economische ontwikkelingen in Prins Alexander het komende jaar. Hij vertelde uitgebreid over het actieprogramma Economische Visie. TEKST CORRIE VERBRUGGE FOTO LEENDERT VAN DER WAAL Zakenfestival inspireert tot puur ondernemen Na de inleiding van Van Duin barstte het verbale geweld van Jack Kerklaan los. In een tempo waar Bart Chabot bij zou verbleken stortte hij zijn column uit over zijn publiek waarbij hij en passant nog even stilstond bij de kredietcrisis in Nederland. Soms niet meer te volgen en dan weer haarscherp nam hij het ondernemerschap op de hak. De volledige column is te lezen op de economiepagina van Jack merkte fijntjes op dat Rabobank, sponsor van Ondernemend Prins Alexander, de enige bank is die niet in de problemen zit vanwege de kredietcrisis. Natuurlijk is de deelgemeente Prins Alexander blij met deze betrouwbare partner in het Zakenfestival. Vooral lief personeel Sherita Narain bracht weer rust in de zaal. Deze elegante jonge zakenvrouw vertelde op inspirerende wijze over haar bedrijf Thermen Holiday Schiedam. Ze vertelde hoe zij met heel weinig eigen vermogen er samen met haar broer in slaagde om met een zeer goed doortimmerd businessplan een volledige lening te krijgen voor haar eerste sauna. Naast een enorme drive en geloof in jezelf vindt Narain dat vooral lief personeel één van de allerbelangrijkste succesfactoren voor haar bedrijf is. En zij adviseerde de bezoekers niet zo zeer te focussen op nieuwe klanten, maar vooral te investeren in het vasthouden van bestaande klanten. Met haar 36 jaar is Narain nu eigenaresse van twee sauna s en zij is inmiddels samen met haar broer begonnen aan de bouw van de grootste sauna van de wereld in Hoofddorp. We kregen ook een primeur! Narain vertelde over haar nieuwste project: een bijzondere sauna in hartje centrum van Rotterdam. oa 13

14 oa ZAKENFESTIVAL Daarna was het de beurt aan Vincent Everts. Deze internetgoeroe en trendwatcher liet zien wat er allemaal mogelijk is via het Internet. Tijdens zijn presentatie liet hij al zijn blog zien, voorzien van foto s en filmpjes van de vorige sprekers. Om maar even aan te geven hoe snel het nieuws gaat. Hij wees de ondernemers op de eindeloze mogelijkheden die de techniek hen kan bieden. Gebruik MSN niet om te chatten maar om te vergaderen. Maak gebruik van de vele mogelijkheden die Google ondernemers biedt waaronder Google analytics. Zijn boodschap was, zoek het niet in dure programma s om je bedrijf te draaien, maar onderzoek wat er op dit moment aan mogelijkheden op het Internet voor handen zijn en gebruik ze zo slim mogelijk. Die opties zijn vaak veel goedkoper en veel sneller in te voeren. Sherita was het puurst Als laatste onderdeel reageerden drie locale ondernemers, Sander Kort, Kees van Steensel en Dick Slingerland op de presentaties van Narain en Everts. Sander Kort zag wel wat in de reclamemogelijkheden via internet die Vincent Everts hem had laten zien en Kees van Steensel wilde meer weten over het structureren van het verkeer binnen zijn bedrijf. Dick Slingerland wilde juist af van MSN en Hyves, omdat die de productiviteit binnen zijn bedrijf niet ten goede komen. Everts en Slingerland waren het duidelijk niet met elkaar eens op dat punt. Het panel vond Sherita Narain een inspirerend voorbeeld voor alle ondernemers en zij vonden, samen met de ondernemers in de zaal, dat Sherita het thema Puur Ondernemen het dichtst benaderde. De avond werd afgesloten in de Brasserie van het Zalmhuis met een prima diner en veel geanimeerde gesprekken. De deelgemeente Prins Alexander en Rabobank Rotterdam boden de ondernemers met dit Zakenfestival weer een uitstekend programma aan, dat zeer gewaardeerd werd! Helderheid voor uw onderneming Verzekeren op z n Rotterdams Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons RisicoRapport voor de ondernemer. Ervaar het eens! 14 oa Pr. Pieter Christiaanstraat TB Rotterdam Telefoon: Fax:

15 INTERVIEW oa Margriet Mühren heeft sinds januari 2005 een eigen tuinontwerpbureau: Margriet Tuinen. Voordien werkte ze in de verpleging, maar dat was moeilijk te combineren met haar gezin. Zo kwam het dat ze een hoveniersopleiding volgde aan de Bosdreef en van haar hobby haar werk maakte. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN EN DE KIEVITH Speeddate: Margriet Tuinen (Nieuwe) ondernemers uit Prins Alexander stellen zich aan u voor Naam Margriet Mühren Bedrijf Margriet Tuinen Is er veel concurrentie? Ik denk het wel, maar ik heb er geen last van. Mensen weten mij gelukkig goed te vinden. Je moet veel netwerken. Ik ben één van de initiatiefnemers van de nieuwe ondernemersclub hier in Nesselande. Waarmee wil je je onderscheiden? Ik ben goed in alle seizoenen, oftewel ik zorg dat er voortdurend iets in bloei staat. Verder kan ik goed luisteren. De klant moet aangeven wat hij wil, het moet niet míjn tuin worden. Wat heb je met Prins Alexander? Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland en ben voor een baan naar Rotterdam gekomen. Eerst woonde ik in het centrum, later ben ik met man en kinderen naar Zevenkamp verhuisd. In dit nieuwe huis wonen we echt geweldig, met uitzicht op de Zevenhuizerplas. Ik ben in Nesselande betrokken geweest bij het ontwerp voor de boulevard. Helaas durfde de gemeente het risico van alleen palmbomen niet aan. We hebben er uiteindelijk tien gekregen. Wat is typerend voor een Margriet Tuin? De beplanting, de meeste klanten willen iets weelderigs. Verder maak ik altijd een afscheiding bij de randen, bijvoorbeeld langs gras. Ik ben goed met elektra en mijn ontwerpen zijn ruimtelijk. Er is altijd iets spannends om de hoek. En ik houd van grapjes. Voor mensen met twee brede rijstroken langs hun woning heb ik in de voortuin een rotonde gemaakt, dat vonden ze geweldig! Margriet Tuinen Siciliëboulevard XT Rotterdam tel (010) Mobiel oa 15

16 oa?????? ECONOMIE Versterking van de winkel- en kantoorfunctie en een betere bereikbaarheid van de Alexanderknoop. Nieuwe vrijetijdsvoorzieningen, zoals een bioscoop en in Nesselande waterrecreatie. Het Actieprogramma Economie Prins Alexander 2020 omvat grootse plannen. Maar ook aan kleine ondernemingen is gedacht: er moet meer ruimte komen voor bedrijfsverzamelgebouwen en het vestigen van kleinschalige bedrijfsruimten in woonwijken wordt gestimuleerd. Economische visie 2020: ook aandacht voor kleine bedrijven Wat betreft de Alexanderknoop laten we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van nieuwe winkels en een betere samenhang met Capelle XL, zegt portefeuillehouder economie Erwin van Duin. In de Economische Visie geven we aan dat we ons willen onderscheiden ten opzichte van het centrum van Rotterdam, Gouda of het Zuidplein. Dat betekent een moderne uitstraling, goede bereikbaarheid, maar ook een hoge kwaliteit van de buitenruimte. Buurtwinkelcentra Maar we moeten niet teveel focussen op het centrumgebied rond Alexandrium, tekent de bestuurder daar direct bij aan. Ook elders zijn er kansen voor de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. We zetten ons in voor het versterken van de buurtwinkelcentra. Op dat gebied gebeurt er al veel en zijn er volop plannen, bijvoorbeeld voor de Hesseplaats en de Binnenhof. Eén van de kansrijke sectoren als het gaat om nieuwe bedrijvigheid is zorg en welzijn. Van Duin: In Ommoord en Het Lage Land heb je te maken met vergrijzing. Daar is behoefte aan extra voorzieningen. Dit zijn wijken waar op kleine schaal ook sloop/ nieuwbouw kan plaatsvinden. Dat betekent dat er ruimte komt voor meer bedrijvigheid in deze woonwijken, iets wat wij enorm toejuichen. deelgemeentebestuurder. Werken aan huis hebben we de afgelopen jaren gestimuleerd. Inmiddels zijn succesvolle ondernemingen gegroeid en is een tekort ontstaan aan kleine bedrijfsruimten. Daarom willen we waar mogelijk bedrijfsverzamelgebouwen neerzetten. Dat brengt meteen meer levendigheid in de wijk. Samen met een zogeheten referentiegroep, met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, de gemeente Rotterdam, woningcorporatie De Nieuwe Unie, en bedrijven uit Prins Alexander en Capelle aan den IJssel, worden de onderdelen van het Actieprogramma Economie verder uitgewerkt. Bioscoop Welke zaken zijn al op korte termijn te realiseren? Vanaf 2009 gaan we kavels vergeven voor het bedrijventerrein in Nesselande, zegt Van Duin. In andere wijken kunnen we proberen in bestaande bouw bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren. De grote projecten nemen meer tijd in beslag. Een bioscoop staat er volgende jaar nog niet. Maar dan hebben we er misschien wél al een besluit over genomen. Verzamelgebouwen Juist de kleinschalige bedrijvigheid is in Prins Alexander sterk in opkomst, weet de 16 oa

17 COLUMN oa De KvK denkt en werkt met u mee Als accountmanager van de Kamer van Koophandel ben ik vaak op pad: ik bezoek bijeenkomsten van ondernemersverenigingen, praat met de deegemeente over het actieprogramma van de Economische Visie 2020, neem deel aan het detailhandelsoverleg en adviseer besturen van winkeliers- en ondernemersverenigingen bij het op peil brengen en houden van de organisatiegraad. Toch kom ik nog ondernemers tegen die niet zo goed weten waarop zij mij mogen aanspreken. Dat vertel ik hen graag, want samen kunnen wij veel bereiken. De belangrijkste drijfveer van de Kamer van Koophandel is ondernemers en ondernemerschap nog meer te stimuleren. Onze slogan, Registeren, informeren en stimuleren, is wel bekend, maar wat betekent die nou eigenlijk? De eerste twee werkwoorden spreken voor zich. Wat mij betreft, wordt de nadruk dan ook gelegd op stimuleren. Als beleidsadviseur van de afdeling Regionale Stimulering ben ik zeer gefocust op het stimuleren van ondernemers en daarmee de regionale economie. Weet u bijvoorbeeld dat wij als Kamer van Koophandel, in samenspraak met ondernemers- en winkeliersverenigingen, reageren op bestemmingsplannen om zo de ruimte voor ondernemen te waarborgen? Of dat wij meepraten met de deelgemeente over de uitwerking van de Economische Visie 2020 die bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat? Dat we verenigingen in oprichting adviseren over de bestuurlijke organisatie en helpen bij het creëren van draagvlak? Dat we lobbyen voor een blijvend goede bereikbaarheid van de regio? Dat we een project hebben dat bijdraagt aan de vermindering van de regeldruk voor ondernemers en lastenvermindering constant onder de aandacht brengen van gemeenten? De wereld draait door. Er zijn natuurlijk nog veel meer uitdagingen op het gebied van ondernemerschap die wij met elkaar willen aangaan. Welke dit zijn en hoe wij daarmee aan de slag gaan, kunt u binnenkort lezen in ons boekje met de titel 10 uitdagingen om het ondernemerschap in de regio te stimuleren. Deze uitgave is vanaf begin december te downloaden via Ik ben benieuwd naar uw mening. Onze uitdagingen en plannen zijn namelijk niet in beton gegoten. De KvK staat open voor nieuwe meningen en suggesties. Ik hoor graag wat uw uitdaging is! Maartje den Teuling Accountmanager KvK deelgemeente Prins Alexander (010) structuur in de zaak! De omzet ligt op schema, de kosten zijn onder controle. Mooi, maar toch blijft het rendement achter. Als ondernemer vraagt u zich af hoe dat kan, want het bedrijf groeit. U weet dat fiscale aspecten, regelgeving en administratieve processen uw rendement aan zienlijk beïnvloeden. Het is niet uw terrein, dus hoe komt u er achter waar hier winst te behalen is? Dan is het goed te kunnen vertrouwen op de specialisten van DRV die voor u de meest optimale oplossingen in kaart kunnen brengen. DRV Accountants en Belastingadviseurs helpt ondernemers vanuit Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Hellevoetsluis, Middelburg, Oud-Beijerland, Roosendaal, Sliedrecht en Zierikzee. DRV is met een team van 375 medewerkers en 11 vestigingen een inspiratiebron voor nuchtere onder nemers. Die zorgen dat uw onder neming wordt ingericht voor maximaal rendement. Hoofdweg 52 Postbus AN Rotterdam Telefoon de ondernemer telt oa 17

18 oa?????? HUISVESTING Deze maand is het zover, het multifunctionele centrum De Kristal opent haar deuren. Misschien heeft u het zachtgroene gebouw al zien liggen, tegenover metrostation Nesselande, aan de Cypruslaan. De Kristal is een eigentijds multifunctioneel centrum waar iedereen uit de wijk welkom is. Naast een woonvoorziening voor ouderen is De Kristal een ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en biedt de locatie voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, dienstverlening, ontspanning en welzijn. TEKST LAURA WATER FOTO JANSEN & DE KIEVITH Opening multifunctioneel Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is eigenaar van het multifunctionele centrum. Maar De Kristal is niet alleen voor ouderen, iedere bewoner van Nesselande kan gebruik maken van de faciliteiten van het complex. Het wordt een levendige ontmoetingsplek voor de hele wijk. Zo is er een groot jongerencentrum, speciaal voor 12 tot 18-jarigen uit Nesselande. Deze ruimte is onder andere voorzien van spelcomputers, een dj-booth en een alcoholvrije bar. Het jongerencentrum is ook zeer geschikt om muzieklessen te geven en als oefenruimte voor bijvoorbeeld het popkoor Nesselande. Faciliteiten Het centrum van De Kristal vormt de lounge, waar een informatiebalie, internetvoorzieningen, uitgebreide leestafel en zitruimte te vinden zijn. Er zijn ook nog eens diverse zalen voor manifestaties, feesten, theater en cursussen. Niet alleen de bewoners van De Kristal maar ook de wijkbewoners kunnen zich hier inschrijven voor een activiteit of cursus. Het cursusbureau van Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) biedt in de activiteitenruimtes een grote verscheidenheid aan cursussen en workshops. Van schildercursussen tot opruim- en bonbonworkshops. Een deel van de activiteiten van het wijkarrangement van de Brede School Nesselande gaat ook in deze ruimtes plaatsvinden. In de Grote Zaal worden bewegingsactiviteiten georganiseerd zoals Yoga, Fit voor 55+ en Peutergym. Voor vragen over het wel en wee in de wijk kunt u terecht bij de wijkorganisatie en het opbouwwerk. Naast het uitgebreide gezondheidscentrum en de polikliniek is er midden in het gebouw ook een open bibliotheek te vinden met een grote collectie boeken en tijdschriften. Ouderenhuisvesting Boven het multifunctionele centrum op de begane grond herbergt De Kristal 182 huurappartementen voor 55-plussers. De SOR werkt intensief samen met diverse partijen, met name Stichting Humanitas, om huurders die daar behoefte aan hebben uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening aan te bieden. Daarnaast is er natuurlijk het gemak en de gezelligheid van alle voorzieningen op de begane grond. De Kristal is een plek waar 55-plussers tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Dick van der Meyden, directeur Wonen van SOR, licht toe: Bij ouderen- 18 oa

19 HUISVESTING oa Dick van der Meyden, directeur Wonen van SOR centrum De Kristal huisvesting zijn twee facetten belangrijk. Allereerst hoort de woning aan specifieke woonwensen te voldoen, we noemen dit levensloopbestendige woningen. Zo zijn de woningen gelijkvloers, drempelloos en ruim genoeg voor minder valide mensen. Ten tweede is de locatie erg belangrijk. Een winkelcentrum en openbaar vervoer zijn in de directe omgeving van De Kristal. De nabijheid van zulke voorzieningen zijn voor ouderen van groot belang omdat ze vaak minder mobiel zijn en hun wereld daardoor kleiner wordt. De Kristal voldoet aan deze twee facetten maar Van der Meyden ziet nog een ander groot voordeel: De levendigheid in de lounge heeft ook een sociale functie. Er worden leuke activiteiten georganiseerd en de bewoners kunnen op de begane grond gemakkelijk in contact komen met wijkbewoners of andere bewoners van De Kristal. Samenwerking De kracht van verschillende partners in één pand zit in de mogelijkheid om samen te werken. Jaarlijks wordt een aantal gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals een nieuwjaarsreceptie, een themaweek op het gebied van gezondheid, theater e.d. Door samen te werken kan De Kristal uitgroeien tot het bruisende hart van Nesselande. IN DE KRISTAL ZIJN O.A. DE VOLGENDE FACILITEITEN TE VINDEN: Centrale informatiebalie met internetterras Vestiging van Bibliotheek Rotterdam Restaurant Het Niesende Nijlpaard Zorghotel van Humanitas Uitgebreid gezondheidscentrum en apotheek van Zorg op Noord Polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis en priklaboratorium Ontmoetingsruimten waar diverse activiteiten worden georganiseerd Theaterzalen Bar van Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) Vestiging van opbouwwerk SONOR Wijkorganisatie WONIO oa 19

20 oa HUISVESTING?????? Ruimte voor ondernemen KANTOREN KANTOREN KANTOREN Hoofdweg Het betreft ca m 2 kantoorruimte gelegen op de 2 e en 3 e verdieping van het kantoorgebouw aan de Hoofdweg te Rotterdam. Het kantoorgebouw maakt deel uit van de kantoorontwikkeling Het Lage Land, omvattende 4 kantoorvilla s, destijds ontworpen door architect Henk Klunder. Het gebouw is in 2001 opgeleverd en kent een hoogwaardig afwerkingsniveau. Indeling Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw bedraagt ca m 2. Voor de verhuur is momenteel ca m 2 beschikbaar. 2 e verdieping, ca. 526 m 2, 8 parkeerplaatsten, beschikbaar per direct 3 e verdieping, ca. 526 m 2, 8 parkeerplaatsten, beschikbaar in overleg Alexander Poort Marten Meesweg Kantoorgebouw Alexanderpoort ligt langs de rijksweg A20 ter hoogte van de afslag Rotterdam/Prins Alexander en Capelle aan den IJssel. Dit representatieve gebouw beschikt over een hoog opleveringsniveau en een afgesloten parkeerterrein met gunstige parkeernorm (1 : 50 m 2 ). Op dit moment is nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Alexanderhof Marten Meesweg Volledig ingerichte kantoorruimte met ruime hoeveelheid parkeerplaatsen in kantoorgebouw Alexanderhof. Momenteel is nog ca. 713 m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Het gebouw is zeer goed bereikbaar door de ligging langs de rijksweg A20 en tegenover metro-, bus- en treinstation Alexander. Deelverhuur in units van 325 m 2 is tegen nader overeen te komen condities bespreekbaar. Huurprijs Kantoorruimte: 145,00 per m 2 per jaar exclusief BTW en servicekosten Parkeerplaatsen: 540,00 per plaats per jaar exclusief BTW Alexandrium Kantoren Pegasusweg & Schorpioenstraat Moderne kantoorruimten in het kantoorgebouw Alexandrium Kantoren dat pal boven winkelcentrum Alexandrium ligt in Prins Alexander. Rijksweg A20 is binnen enkele minuten bereikbaar en het openbaar vervoer ligt naast de deur (metro-, bus- en treinstation Alexander intercity station!). In dit kantoorgebouw is momenteel nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. De Ster Schorpioenstraat Representatieve kantoorruimte met een opvallende architectuur. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar in de parkeerkelder onder het kantoorgebouw. Het gebouw is optimaal bereikbaar door de gunstige ligging nabij de rijksweg A20 en de goede verbindingen met het openbaar vervoer. Nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Jones Lang LaSalle (010) BEDRIJFSRUIMTE GEZOCHT? U zoekt bedrijfsruimte? Raadpleeg de Bedrijfsruimtebank! Kijk op: 20 oa

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 307 3059XD Rotterdam Netto huur 663,48 p/mnd Servicekosten 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 243 3059XD Rotterdam Netto huur Servicekosten 672,44 p/mnd 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 797,38 p/mnd. 45,86 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 797,38 p/mnd. 45,86 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 376 3059XA Rotterdam Netto huur 797,38 p/mnd Servicekosten 45,86 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Kristal is een opvallend woongebouw met mediterrane uitstraling, gelegen nabij

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 710,68 p/mnd. 46,57 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 710,68 p/mnd. 46,57 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 202 3059XA Rotterdam Netto huur 710,68 p/mnd Servicekosten 46,57 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving In Rotterdam Nesselande geniet u op een bankje aan de boulevard van een heerlijk

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 222 3059XA Rotterdam Netto huur 672,44 p/mnd Servicekosten 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Kristal is een opvallend woongebouw met mediterrane uitstraling, gelegen nabij

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht

TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht TE HUUR Lübeck 2, Barendrecht ZEER LUXE EN REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE OP EEN ABSOLUTE ZICHTLOCATIE IN BARENDRECHT Dit moderne kantoorgebouw is gelegen op een herkenbare en uitstekend zichtbare hoeklocatie

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Schorpioenstraat 298 te Rotterdam 370 per maand

Huur kantoorruimte op Schorpioenstraat 298 te Rotterdam 370 per maand Huur kantoorruimte op Schorpioenstraat 298 te Rotterdam 370 per maand Aanbiedende partij: Van der Panne Woning- en Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: info@vdpanne.nl Telefoon: 0180-332222 Website: http://www.vdpanne.nl

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam Object Volledig gerestyled en gemoderniseerd kantoorgebouw Pythagoras bestaande uit 1.263 m² kantoorruimte en 28 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk Datum: 25 oktober 2012 Wijkraad Leidsche Rijn vraagt aandacht voor verbetering ondernemersklimaat in Leidsche Rijn In de afgelopen jaren is de Wijkraad Leidsche Rijn vaak in contact gekomen met ondernemers

Nadere informatie

Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2

Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2 Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2 WWW.KRK.NL EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46AMSTERDAM KERNGEGEVENS FUNCTIE Kantoorruimte OPPERVLAKTE

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die

Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die Het nieuwe werken in hartje Heerlen Een nieuwe kantoorruimte die jou helpt bij je werk? Een werkplek die je kunt afstemmen op de activiteiten die je uitvoert. Die jou laat doen waar je goed in bent, van

Nadere informatie

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM Huurprijs 2.750,- per maand POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM TE HUUR! Zeer luxe 4-kamer appartement op de 27e verdieping (inclusief parkeerplaats in parkeergarage)

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

Royale winkelunit in winkelcentrum Rokade

Royale winkelunit in winkelcentrum Rokade Te huur Royale winkelunit in winkelcentrum Rokade Adres Zwanenvechtlaan 41-45 te Utrecht Omgevingsfactoren De moderne winkelunit is gesitueerd in het kleinschalige overdekt winkelcentrum Rokade in het

Nadere informatie

Hotel. in Midden-Drenthe

Hotel. in Midden-Drenthe Hotel in Midden-Drenthe Welkom in het prachtige Midden-Drenthe In een landelijke omgeving, aan de rand van het gezellige Westerbork, vindt u het luxe en gastvrije 4-sterren hotel Ruyghe Venne. Ons sfeervolle

Nadere informatie

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie Tielweg 26 2803 PK, Gouda Kenmerken Maarten van Welie Beschikbaar ca. 2.470 m² kantoorruimte Per 1e helft 2018 115,- per m² per jaar (exclusief BTW en Huurprijs servicekosten) t: 0182 692000 e: maarten@abram.nl

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

TE HUUR TE HUUR. Jupiter. 135,- / m² / jaar. Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam

TE HUUR TE HUUR. Jupiter. 135,- / m² / jaar. Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam TE HUUR TE HUUR Jupiter Prins Alexanderplein 5-15 Rotterdam 135,- / m² / jaar Volledig gerenoveerd kantoorgebouw prominent gelegen op kantorenpark Alexander direct naast NS intercity-, metro- en busstation

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte 500 m 2 vvo. Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie

TE HUUR. Kantoorruimte 500 m 2 vvo. Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage. Makelaar: Jorg Olie Kantoorruimte 500 m 2 vvo TE HUUR Casuariestraat 5 Unit B 's-gravenhage Te huur mooie kantoorunit van ca. 500 m² 'volledig gebruiksklaar' Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Het kantoor ligt op enkele

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

vierkante meter kantoorgenot op toplocatie Hooggoorns 14 * 7812 AM Emmen * 0591-68 62 20

vierkante meter kantoorgenot op toplocatie Hooggoorns 14 * 7812 AM Emmen * 0591-68 62 20 1300 vierkante meter kantoorgenot op toplocatie Hooggoorns 14 * 7812 AM Emmen * 0591-68 62 20 Meer dan een bedrijfsverzamelgebouw Business Centre MM Elke ondernemer wil het liefst een werklocatie met een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Bouwspecial Vecht en IJssel

Bouwspecial Vecht en IJssel Bouwspecial Vecht en IJssel Ewoud - Nieuw Transwijk - Zuilen mei 2011 Het is alweer enige tijd geleden dat er een bouwspecial is uitgebracht. Na de fusie tussen Ewoud en de SHBU (Transwijk en Zuylenstede)

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op 120 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving - Zichtlocatie

Nadere informatie

Te Huur. Galvanistraat 14-3 Ede

Te Huur. Galvanistraat 14-3 Ede Te Huur Galvanistraat 14-3 Ede Zeer representatieve kantoorruimte welke onderdeel uitmaakt van een prachtig vrijstaand kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein de Frankeneng. Diverse metrages beschikbaar.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint G.H. Betzweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Kantoorgebouw Eastpoint" G.H. Betzweg 1 te Rotterdam Object Dit hoogwaardige kantoorgebouw met energielabel C, bestaat uit 6 bouwlagen met ruim voldoende

Nadere informatie

WERK. plezier. Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Schootense Dreef 31 HELMOND Prijs op aanvraag bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Groot Schooten is gelegen aan de West

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Te huur Eurogate II te Rotterdam

Te huur Eurogate II te Rotterdam Te huur Eurogate II te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw is gelegen in de directe nabijheid van winkelcentrum Alexandrium en trein-, bus- en metrostation Rotterdam Alexander. In de omgeving zijn vele

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN

HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN HOUTTUINLAAN 14 WOERDEN www.houttuinlaan14woerden.nl Omschrijving Algemeen: het betreft een representatief, totaal gerenoveerd, vrijstaand kantoorgebouw gelegen op het bedrijventerrein Middelland te Woerden.

Nadere informatie

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Mercurius Herikerbergweg 145 1101 CN Amsterdam Zuidoost 175,- per m² / jaar Contactpersoon Mans Vroom m.vroom@savills.nl 0652506774 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 175,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M. Moderne kantoor- en ver gaderruimte

TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M. Moderne kantoor- en ver gaderruimte TE HUUR: Westdam 3 B 3441 GA Woerden 475 EXCL BTW P/M Moderne kantoor- en ver gaderruimte 2 onlinemakelaarsdiensten.nl 24/7 toegang tot het gebouw 3 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING Welkom! Sinds kort

Nadere informatie

115,- per m² /Jaar. Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station en centrum Amersfoort. Bestemming. Hoofdbestemming.

115,- per m² /Jaar. Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station en centrum Amersfoort. Bestemming. Hoofdbestemming. Mondriaan Smallepad 30 3811 MG Amersfoort 115,- per m² / jaar Contactpersoon Maarten Stalenhoef mstalenhoef@commavastgoed.n 033 44 50 705 Prachtig afgewerkt, representatieve kantoorruimte nabij station

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: s.roelofs@s-t.nl Telefoon: 024 3651010 Website: http://www.stmakelaars.nl

Nadere informatie

VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM

VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Diverse kantoorruimten vanaf 23 m² tot 5.500 m² in de Van Nelle Fabriek welke is bekroond tot het UNESCO

Nadere informatie

KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG

KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG 070 306 60 50 www.cogmakelaars.nl Representatieve kantoorruimte, met een prachtig uitzicht over het centrum van Den Haag Kettingstraat 2 te Den Haag

Nadere informatie

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT

SAVANNAHWEG 71 UTRECHT SAVANNAHWEG 71 UTRECHT www.savannahweg71.nl Omschrijving ALGEMEEN: het kantoorgebouw Landmark is op een fantastische zichtlocatie gelegen langs de rijksweg A2. Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Direct contact: 020 44 000 44 JAN VAN GALENSTRAAT 110 AMSTERDAM TE HUUR: WINKELRUIMTE VAN 56 M 2 (BVO)

Direct contact: 020 44 000 44 JAN VAN GALENSTRAAT 110 AMSTERDAM TE HUUR: WINKELRUIMTE VAN 56 M 2 (BVO) Direct contact: 020 44 000 44 JAN VAN GALENSTRAAT 110 AMSTERDAM TE HUUR: WINKELRUIMTE VAN 56 M 2 (BVO) WWW.KRK.NL JAN VAN GALENSTRAAT 110 AMSTERDAM KERNGEGEVENS FUNCTIE Winkelruimte (detailhandel) OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Te huur/te koop. Gouwelandenlaan 11

Te huur/te koop. Gouwelandenlaan 11 Te huur/te koop Gouwelandenlaan 11 2408 ZG Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn (0172) 47 02 47 alphen@basis.nl www.basis.nl Omschrijving Algemeen: Het betreft hier een

Nadere informatie

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Te Koop / Te huur Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Betreft Capelle XS, het nieuwe bedrijvenpark aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Sinds de oplevering van de eerste fase is de

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Luxe appartementen. in Tuindorp Zuid

Luxe appartementen. in Tuindorp Zuid Luxe appartementen in Tuindorp Zuid Inhoudsopgave Zernikeborgh 4 Het complex 4 Bedrijfsruimte 4 De appartementen 5 Keuzevrijheid 5 Servicekosten 5 Huurderonderhoud 5 Hengelo Zuid in ontwikkeling 5 Plattegronden

Nadere informatie

Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam met (dag)horeca Deelverhuur vanaf 186 m2

Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam met (dag)horeca Deelverhuur vanaf 186 m2 Van Herk Groep Lichtenauerlaan 30 3062 ME Rotterdam Postbus 4068 3006 AB Rotterdam T: (010) 241 15 55 E: info@vanherkgroep.nl I: www.vanherkgroep.nl Te huur winkelpand / kantoorruimte Stadserf 76-108 Schiedam

Nadere informatie

Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar Adres: Rivium 4e straat 1, 2909 LJ Capelle Aan Den IJssel Huurprijs 109,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Hoogwaardig afwerking Kantoor / bedrijfsbestemming Parkeren onder het gebouw Dit markante

Nadere informatie

PAPENDORPSEWEG 97 UTRECHT

PAPENDORPSEWEG 97 UTRECHT PAPENDORPSEWEG 97 UTRECHT www.papendorpseweg97.nl Omschrijving Algemeen Secoya is een harmonieus ensemble van vijf gebouwen, die in aard en omvang van elkaar verschillen. Een groen concept van internationale

Nadere informatie

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda

HEUVEL 21 OOSTERHOUT. Oranjesingel 2, 4811 CN Breda Object: In het centrum van Oosterhout aan het karakteristieke plein De Heuvel is een zeer fraai afgewerkte kantoorvilla beschikbaar. Een visitekaartje voor uw bedrijf. Het object betreft een monumentaal

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

TE HUUR. Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven

TE HUUR. Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven TE HUUR Vestdijk 23 2 e verdieping Eindhoven Vestdijk 23 te Eindhoven 2 e verdieping Locatie : De zeer charmante kantoorvilla, een beschermd monument, is gelegen op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat

Nadere informatie

3059WG Rotterdam. 684,64 p/mnd. 71,45 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059WG Rotterdam. 684,64 p/mnd. 71,45 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Charley tooroptoren Charley Tooropsingel 100 3059WG Rotterdam Netto huur 684,64 p/mnd Servicekosten 71,45 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Een actief gebouw voor iedereen die dat nog lang wil blijven.

Nadere informatie

Capelle aan den IJssel Kantoorvillapark s Gravenparc s Gravenweg

Capelle aan den IJssel Kantoorvillapark s Gravenparc s Gravenweg KANTOORRUIMTE MET KLASSE OP DE RAND VAN ROTTERDAM Capelle aan den IJssel Kantoorvillapark s Gravenparc s Gravenweg Uw kantoor moet, wat ons betreft, voelen als een tweede thuis. Een fijne plek voor u en

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

AALSMEER Schinkeldijkje 2 B

AALSMEER Schinkeldijkje 2 B AALSMEER Schinkeldijkje 2 B Representatieve kantoorunit van ca. 205 m² nabij Schiphol, op de grens van Amstelveen en de veiling van Aalsmeer Algemeen Object : Representatieve kantoorruimte ca. 205m² in

Nadere informatie

3067GZ Rotterdam. 541,31 p/mnd. 68,73 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3067GZ Rotterdam. 541,31 p/mnd. 68,73 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Hoeksteen Mombassaplaats 36 3067GZ Rotterdam Netto huur 541,31 p/mnd Servicekosten 68,73 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Levendigheid en gezellig samenzijn staan centraal in deze categorie woningen.

Nadere informatie

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Op het voormalige terrein van brouwerij Inbev wordt door AM Wonen het gebied de 3 Hoefijzers ontwikkeld. Het 3 Hoefijzers terrein is een nieuwe centrumlocatie

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN. LENTEDANS te CAPELLE AAN DEN IJSSEL

TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN. LENTEDANS te CAPELLE AAN DEN IJSSEL TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN LENTEDANS 49-51 te CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1/12 Projectinformatie 1706 KANTOORRUIMTE TOTAAL BESCHIKBAAR CA. 588 M2 IN UNITS VANAF CA. 128 M2 Betreft:

Nadere informatie

Barendrecht, Oslo 20 Vaanpark II

Barendrecht, Oslo 20 Vaanpark II Barendrecht, Oslo 20 Vaanpark II TE HUUR: 309M² KANTOORRUIMTE RIANTE, SLEUTELKLARE KANTOORVERDIEPING 8 EIGEN PARKEERPLAATSEN A1 LOCATIE UITSTEKEND BEREIKBAAR VIA A15, A16 EN A29 SCHERPE PRIJSSTELLING,

Nadere informatie

WERK. plezier. Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars

WERK. plezier. Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl. begint bij Broeckx makelaars WERK plezier begint bij Broeckx makelaars Heistraat 3 A HELMOND Huurprijs 105,- per m2 p.j. bedrijfsruimtehelmond.nl 0492 549 055 - helmond@woonplezier.nl Beschrijving Tegen het centrum, aan winkelstraat

Nadere informatie

TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN. LENTEDANS te CAPELLE AAN DEN IJSSEL

TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN. LENTEDANS te CAPELLE AAN DEN IJSSEL TE HUUR REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE + PARKEERPLAATSEN LENTEDANS 49-51 te CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1/8 Projectinformatie 1601 KANTOORRUIMTE TOTAAL BESCHIKBAAR CA. 288 M2 IN UNITS VANAF CA. 128 M2 Betreft:

Nadere informatie

145,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

145,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Londen, Parijs en Rome Burgemeester Stramanweg 102 1101 AA Amsterdam 145,- per m² / jaar Contactpersoon Kick Rademakers kick.rademakers@cushwake.com +31208002056 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs

Nadere informatie

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar

Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Marconistraat 16, 14e etage, 3029 AK Rotterdam Huurprijs 115,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving KANTOORRUIMTE MET EEN UNIEK UITZICHT Het betreft een kantoorruimte van ca. 800m2 vvo op de 14e

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 WWW.VOORMA-WALCH.NL WWW.JLL.NL Inleiding Is dit uw nieuwe locatie?! Unieke zichtlocatie gelegen langs snelweg A1 (Amersfoort Amsterdam) en

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

TE KOOP. Bedrijfsruimte vanaf ca. 79 m 2 bvo naar wens af te werken. Harbour Village, Nijverheidsstraat Rijswijk. Makelaar: Michael Brands

TE KOOP. Bedrijfsruimte vanaf ca. 79 m 2 bvo naar wens af te werken. Harbour Village, Nijverheidsstraat Rijswijk. Makelaar: Michael Brands Bedrijfsruimte vanaf ca. 79 m 2 bvo naar wens af te werken TE KOOP Harbour Village, Nijverheidsstraat Rijswijk Harbour Village is een unieke samensmelting van fraai vormgegeven kleinschalige bedrijfsruimten

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

416 m ² Huurbaar vanaf 40 m² TE HUUR. Paardeweide 3 Breda

416 m ² Huurbaar vanaf 40 m² TE HUUR. Paardeweide 3 Breda 416 m ² Huurbaar vanaf 40 m² TE HUUR Paardeweide 3 Breda OMGEVINGSFACTOREN Het betreft hier een fraai vormgegeven kantoorpand, dat enkele jaren geleden voorzien is van een nieuwe entreepartij en fraaie

Nadere informatie

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NIEUW AMSTERDAM HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR 1.600 m 2 1 LOCATIE HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NieuwAmsterdam is gelegen in het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost waar een grote diversiteit

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 25h

Culemborg, Pascalweg 25h Culemborg, Pascalweg 25h OMSCHRIJVING: Representatieve kantoor-/bedrijfsunit onderdeel uitmakend van het jonge bedrijfsverzamelcomplex Pavijen, gelegen op bedrijventerrein Pavijen V te Culemborg. Rijksweg

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vasteland 78 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vasteland 78 te Rotterdam Object Bij HNKR bieden we op een super locatie in hartje Rotterdam kantoorruimten in een karakteristiek pand. Het pand heeft een geweldige

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Vraagprijs 55.000,- k.k.

Vraagprijs 55.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam Te huur straat 1-41, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Goede parkeernorm Vanaf circa 100 m ² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte gelegen in het kantoorgebouw ''. Onderhavig kantoorgebouw is

Nadere informatie

Cuijk, Zwaanstraat 7 Huurprijs op aanvraag

Cuijk, Zwaanstraat 7 Huurprijs op aanvraag Cuijk, Zwaanstraat 7 Huurprijs op aanvraag Marc Peters Bedrijfsmakelaar Omschrijving Fraaie, moderne, representatieve kantoorruimte groot 300 m2 met 6 parkeerplaatsen in de parkeerkelder. Gelegen op 1e

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie