ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa. Inhoudsopgave P 08 P 09 P 14"

Transcriptie

1 ONDERNEMEND ALEXANDER JAARGANG 5 NR. 4 DECEMBER 2008 oa KORT NIEUWS COLUMN ONDERSTEUNING TOEKOMST EVENEMENT ADVERTORIAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN NIEUWS VAN KVK NIEUWKOMER HUISVESTING ECONOMIE NETWERK INTERVIEW BEDRIJF BELICHT Inhoudsopgave 02 KORT NIEUWS 04 CULTUURMECENAAT 05 FZ AWARD 06 SPEEDDATE Wok-Inn 07 VEILIG ONDERNEMEN in Het Lage Land 09 PARK MEDISCH CENTRUM Luxe en service 11 COLUMNS van Cornel van Dieren en Hian Li Ko 12 NIEUWKOMER de ondernemende conciërge 13 ZAKENFESTIVAL inspireert tot puur ondernemen 15 SPEEDDATE Margriet Tuinen 16 ECONOMISCHE VISIE COLUMN Kamer van Koophandel 18 MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM DE KRISTAL P 08 P 09 P 14 P 06 Voorwoord Ze heeft een enorme drive, gelooft in zichzelf en had haar plannen zo hecht doortimmerd dat ze haar eerste commerciële sauna met geleend geld volledig gefinancierd kreeg. Ze was, vonden veel bezoekers, de meest inspirerende gast op het Zakenfestival van dit najaar in onze ondernemende deelgemeente. Over Sherita Narain en het Zakenfestival elders meer in deze OA. Over het pure ondernemerschap dat zij bleek te belichamen hier een korte gedachte bij het verschijnen van dit nummer. Je zou de vraag kunnen stellen wat een Wok-restauranthouder gemeen heeft met de manager van een medische kliniek, of wat een ondernemende conciërge verbindt met een tuinontwerpster of een succesvol uitbaatster van sauna s. Het is buiten het financiële resultaat vooral de onbedwingbare pret in het ondernémen van dingen. Is het zo simpel? Vermoedelijk voor het grootste deel. Goed optrekken met medewerkers, kunnen kiezen, doorzetten, tegenslag incasseren. Allemaal belangrijke eigenschappen. Maar het oprecht uitzien naar het moment waarop de deur weer van het slot kan voor een nieuwe avontuurlijke dag... dat lijkt ons puur ondernemen. Die arbeidsvreugde wensen we u in elk geval voor de rest van dit jaar. De redactie Colofon oa, ondernemend alexander is een kwartaaluitgave van de deelgemeente Prins Alexander voor het bedrijfsleven in de deelgemeente. Opdrachtgever: deelgemeente Prins Alexander. Productie: Trichis Publishing, Rotterdam. Redactionele bijdragen: Waheeda Dahoe, Emile Hilgers, Corrie Verbrugge, Laura Water. Fotografie: Janssen & De Kievith, Eduard Engel, Leendert van der Waal, Toos Stehmann, e.a. Grafisch ontwerp & dtp: Trichis Vormgeving BNO, Rotterdam. Advertentie-acquisitie: Jan Laban, (010) , Druk: Thieme Media Center, Rotterdam. Informatie: Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit blad? Schrijft u dan naar Deelgemeente Prins Alexander, t.a.v. Waheeda Dahoe, Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam, of mail naar oa 01

2 oa KORT NIEUWS Nog maar een klein jaar geleden begaf ik mij in de zakelijke wereld van de ondernemers. De wereld waar mensen hard werken voor hun boterham en waar tijd geld kost. Ik begon met kennismakingsgesprekken met ondernemers en voorzitters van winkeliersverenigingen en bezocht heel veel netwerkbijeenkomsten. Terugkijken en vooruit blikken De bijeenkomsten van De Business- Club Prins Alexander boden vaak een prima platform om met het bedrijfsleven kennis te maken. Ik kijk met plezier terug op het lustrumfeest van de BusinessClub waar ik tijdens de veiling, die diende om geld op te halen voor stichting Pallieter, het pretpakket van ING in de schoot geworpen kreeg. Door slim te onderhandelen ging ik alsnog met fraaie aankopen huiswaarts. Wat heb ik nog meer gedaan? Voor alle winkelcentra in de deelgemeente waar nog geen project Veilig Ondernemen was, hebben we de haalbaarheid onderzocht of zijn we daarmee gestart. Mooie resultaten waren het behalen van de drie Keurmerk Veilig Ondernemen sterren voor Alexandrium en de Hesseplaats. Een ander kroonjuweel was het deelgemeentelijk Zakenfestival, dat we voor de achtste keer organiseerden. Al jaren een groot succes. Ongeveer 200 bezoekers luisterden naar de bezieling van Sherita Narain en de nieuwe communicatievormen van Vincent Everts. Het actieprogramma Economische Visie hebben we opgesteld en dat brengt ons naar Samen met de Referentiegroep Economie Prins Alexander als klankbord, gaan we in 2009 uitvoering geven aan de ambities die verwoord zijn in het actieprogramma. Ik kijk uit naar de samenwerking met de Referentiegroep. Ook wil ik mij sterk maken om de nieuwe BGV regeling (Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering) maximaal te benutten. Dit instrument moeten ondernemers zeker gebruiken om te investeren in de kwaliteit van hun bedrijvenlocaties en ik wil u daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Ik wens u alvast een goed en gezond 2009 en ik hoop dat ook persoonlijk te doen op de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente op dinsdag 6 januari in de Woonmall Alexandrium. Komt allen om half vijf naar de receptie! Waheeda Dahoe, bedrijfcontactfunctionaris (010) rotterdam.nl 2 oa

3 Strijd tegen legionellabesmetting In Amsterdam zijn in de zomer van 2006 drie mensen overleden en werden dertig personen ziek door een uitbraak van legionella. Het duurde lang voordat de bron van de besmetting was gevonden. De boosdoener bleek uiteindelijk een slecht onderhouden koeltoren te zijn. Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, verplicht het ministerie van VROM alle koeltorens te registreren en inspecteren. In de strijd tegen legionellabesmetting heeft 26% van de bedrijven in het Rijnmondgebied zijn koeltorens gemeld bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De DCMR roept bedrijven die nog niet hebben gereageerd op dit alsnog te doen. Dit kan op verschillende manieren: via internet: per telefonisch: (010) (DCMR-bedrijfsmeldingenlijn) Ook wanneer u geen natte koeltoren(s) heeft is het belangrijk dat u dit aan de DCMR meldt. Uw melding is de basis voor het toezicht op legionellarisico s. De GGD kan bij een legionellabesmetting snel de bron opsporen en andere bronnen uitsluiten. Als u niets laat weten, komt de DCMR bij uw bedrijf op bezoek. U krijgt dan een notitie in uw dossier. Op staan veelgestelde vragen over koeltorens en legionella en interessante links over dit onderwerp. Als u vragen heeft over gezondheidsrisico s, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Dirven van de GGD, tel. (010) Voor overige informatie kunt u terecht bij mevrouw Y. Jansen, technisch beleidsmedewerker van DCMR, tel (010) Schaatsen op het Prins Alexanderplein Van 9 t/m 28 december 2008 ligt er weer een schaatsbaan op het Prins Alexanderplein in de deelgemeente Prins Alexander. De overdekte kunststof baan wordt in kerstsfeer aangekleed. Jong en oud kunnen dan de ijzers onderbinden op de baan van 15 bij 20 meter. Kinderen van basisscholen krijgen van maandag t/m vrijdag tot uur schaatsles. De baan is dagelijks open van tot uur; op vrijdag van tot uur en zaterdag en zondag van tot uur. Heeft uw bedrijf interesse om de baan s avonds voor het personeel of klanten te huren dan kunt u contact opnemen met Merlijn van der Laak, telefoon (030) of U kunt ook contact met Merlijn opnemen als u zich aan wilt melden als sponsor. Er gaat net als vorig jaar weer een bedrag naar een goed doel, dit jaar zijn dat 6 sportverenigingen. De schaatsbaan is mogelijk gemaakt door een investering van de belangenvereniging van Alexandrium Shopping Center en de deelgemeente Prins Alexander. De entreeprijs bedraagt 2,50, dat is inclusief schaatshuur. Bij iedere aankoop in één van de 135 winkels van winkelcentrum Alexandrium Shopping Center ontvangen de klanten een gratis toegangskaartje voor de schaatsbaan. Nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) van kracht Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat zien. De Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden. U krijgt hiermee te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen. Of als u het niet eens bent met een beslissing van de (deel)gemeente, provincie of landelijke overheid. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden, dit is de opvolger van de oude WRO. De nieuwe wet zorgt voor eenvoudigere en snellere procedures. Hierdoor vermindert de papieren rompslomp en wordt verduidelijkt welke overheid, Rijk, provincie of gemeente het bevoegd gezag is voor de ruimtelijke omgeving. Meer informatie over de nieuwe Wro is te vinden op Voor informatie over de praktische uitvoering van de nieuwe Wro kunt u terecht bij de deelgemeente of bij ds+v, tel oa 3

4 oa INTERVIEW De budgetten voor kunst en cultuur staan onder druk. Extra geld is altijd welkom. Het programma Cultuurmecenaat stimuleert dat bedrijven en particulieren financieel bijdragen aan kunst en cultuur. Stichting Kunst & Zaken in Rotterdam heeft van het ministerie van OCW opdracht gekregen maatschappelijk draagvlak te creëren voor cultuurmecenaat. Dat gebeurt landelijk en regionaal; met cultuurscout Menno Rosier wordt gekeken wat kan in Prins Alexander. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Kunstmecenaat: betrokkenheid bij lokale kunst en cultuur Mecenaat, naar de Romeinse staatsman Maecenas (beschermheer van dichters en kunstenaars), is een vriendschap. Je toont betrokkenheid bij de maatschappij en krijgt er iets voor terug. Maar er is niet vastgelegd wat precies en wanneer. Eigenlijk is het van oudsher Nederlands, zegt Peter Inklaar, programmaleider Cultuurmecenaat. Vroeger werden vrijwel alle initiatieven op het gebied van kunst en cultuur gefinancierd met particuliere middelen. Bedrijfsleven Maar het zijn niet alleen rijke mensen die geld geven, vult programmamedewerker Ingeborg Pronk aan. Ook bedrijven en ondernemersverenigingen kunnen initiatieven steunen. Wij proberen zowel de gevers als de culturele instellingen bewust te maken van het maatschappelijk nut om op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad of deelgemeente. Peter noemt wat voorbeelden. Je kunt je voorstellen dat een ondernemersvereniging een project adopteert. In Venlo wordt het Zomerparkfeest, een groot popfestival, voor een belangrijk deel door het MKB gefinancierd. De ondernemers vinden het leuk om zo n happening voor de stad mogelijk te maken en het is eigenlijk not done als je als middenstander niet meedoet. Peter Inklaar en Ingeborg Pronk Xx 4 oa

5 Vriendenclub Grote culturele instellingen als De Doelen, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en Museum Boijmans Van Beuningen kennen vormen van kunstmecenaat, legt Ingeborg uit. Ze hebben een vriendenclub of worden gesteund door een businessclub. Hetzelfde geldt voor evenementen: de Dag van de Romantische Muziek in Het Park bij de Euromast krijgt jaarlijks financiële bijdragen van zo n dertig winkeliers. Waar je aan kan denken voor Prins Alexander? In wijkgebouwen of de openbare ruimte kun je iets met kunst doen van lokale kunstenaars, zegt Peter. Ik kan me voorstellen dat bedrijven een schenking doen aan een koor, vult Rosier aan. Er zijn veel koren in Prins Alexander, maar ook organisaties op het gebied van theater, fotografie en beeldende kunst. Al die groepen kunnen ondersteuning goed gebruiken, bijvoorbeeld vanuit een vriendenclub. Ook schenkingen in natura zijn mogelijk, zoals het beschikbaar stellen van een bedrijfsruimte. INTERESSE? Ondernemers die kunst en cultuur een warm hart toedragen en initiatieven in Prins Alexander willen ondersteunen, kunnen contact opnemen met cultuurscout Menno Rosier: Twee van de drie genomineerden, met links Anke Slegtenhorst Uitreiking FZ Award De FZ Award is een jaarlijkse onderscheiding van Federatie Zakenvrouwen voor een succesvolle vrouwelijke ondernemer die lef en originaliteit toont in haar ondernemerschap en van haar onderneming een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Eén van de drie genomineerden is de Rotterdamse Anke Slegtenhorst. TEKST LAURA WATER FOTO SUZANNE HANEKAMP Anke begon 30 jaar geleden een schoonheidssalon aan huis in Ommoord. In de laatste tien jaar heeft ze haar bedrijf, Anke Beauty Centre, uitgebreid tot een organisatie met vier vestigingen: twee in Rotterdam, een in Amsterdam en één in Barendrecht. Anke was de eerste in Nederland die in Ultrashapesystemen heeft geïnvesteerd en ze volgt alle trends en ontwikkelingen op het gebied van cosmetica op de voet. Feestelijke uitreiking Maandag 10 november werd de feestelijke uitreiking van de FZ Award 2008 gehouden in het Auditorium van Fortis in Utrecht. Joke van der Ven, oprichter van Ars Bene Laborandi, kwam als winnares uit de strijd. Anke Slegtenhorst eindigde op een eervolle tweede plaats. Multinational De winnares van de FZ Award zette in 2004 haar eerste bedrijf op: Via deze site kunnen mensen een sollicitatiebrief of cv bestellen, maar ook een liefdesbrief of rouwbrief. De brieven zijn stuk voor stuk maatwerk en worden dus speciaal voor de klant gemaakt. Dat briefopbestelling.nl een gat in de markt is blijkt uit het feit dat er inmiddels 150 briefschrijvers voor de organisatie werken en Joke ook in het buitenland actief is (Duitsland, Frankrijk en Engeland). In 2009 gaat Briefopbestelling onder de naam LetteronDemand zelfs van start in China. oa 05

6 oa INTERVIEW Het Chinees restaurant Wok-inn aan de Rietdekkerweg in Zevenkamp heeft een metamorfose ondergaan. Er is een nieuw, jong en vooral enthousiast team, schrijft een enthousiaste klant op de culinaire website IENS. Het interieur is stijlvol en modern, niet als een standaard Chinees restaurant. Eigenaar Mincong Jang en zijn partner Lina Wang hebben alles zelf bedacht. Ook het menu is met zorg samengesteld. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Speeddate: Wok Inn (Nieuwe) ondernemers uit Prins Alexander stellen zich aan u voor Naam Mincong Jang Bedrijf Wok Inn Wat staat er op de kaart? Mensen kunnen bij ons wokken, maar ook vis, vlees of kipsaté grillen op de tepanyaki. Het buffet biedt volop keus. Om de twee weken hebben we nieuwe gerechten. Ik doe zelf de inkoop en als er lekkere seizoensgroente of -fruit is, maak ik daar weer nieuwe gerechten mee. Waarom zijn jullie hier een restaurant begonnen? We wonen in Rotterdam-Zuid, dus niet in dit gebied. De vorige eigenaar is een vriend, hij bood mij deze locatie aan. Ik zag het als een uitdaging en kans, er zijn geen andere Chinese restaurants in de directe omgeving. We zijn nu een halfjaar open en de naamsbekendheid wordt steeds groter, merken wij. Wat zijn jullie specialiteiten? De sauzen, die maak ik naar eigen recept. Soms experimenteer ik ermee. Sauzen zijn heel belangrijk bij het wokken. Populair zijn vooral knoflooksaus, zwartepepersaus en mijn eigen kip-in-pikante-comboasaus met cashewnoten. Klanten zeggen dat ze verschil proeven met sauzen uit de winkel en van andere restaurants. Wie zijn jullie klanten? Vooral mensen uit de omgeving. We hebben aanbiedingen voor studenten, en voor feestjes en bedrijfsbijeenkomsten kan een apart deel van het restaurant gereserveerd worden. Onze deuren staan open voor iedereen en als het even kan maak ik zelf een praatje met de klanten. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten: afhalen of laten bezorgen kan natuurlijk ook bij ons. Chinees wokrestaurant Wok-Inn Hoofdwinkelcentrum Zevenkamp Rietdekkerweg 12-20, 3068 GW Rotterdam Telefoon (010) oa

7 VEILIG ONDERNEMEN INTERVIEW oa Hans Noordermeer, van de B&R adviesgroep, is sinds kort werkzaam als winkelstraatmanager in winkelcentrum Het Lage Land en Het Jacob van Campenplein. TEKST LAURA WATER FOTO ROB KAMMINGA Veilig Ondernemen in Het Lage Land en op het Jacob van Campenplein Dit doet hij in opdracht van de deelgemeente Prins Alexander en het OBR. Zijn eerste activiteit is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in beide winkelcentra, voor het starten van het project Veilig Ondernemen. Dit project heeft ook als doel de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te behouden. Alle ondernemers van beide winkelcentra bezoekt Noordermeer persoonlijk. Op basis van een, specifiek voor dit gebied opgestelde, vragenlijst onderzoekt hij of er voldoende draagvlak is voor het starten van het project Veilig Ondernemen. Als er genoeg draagvlak is maken verschillende partijen, in een vervolgtraject, afspraken. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, eigenaren, de deelgemeente, politie en Roteb die samenwerken om het winkelgebied schoon, veilig en aantrekkelijk te houden. Eigen bijdrage De winkelcentra in de deelgemeente kennen gelukkig weinig problemen, toch zijn de nodige voorzorgsmaatregelen wenselijk. We vragen een eigen bijdrage van de ondernemers. Deze proberen we zo laag mogelijk te houden omdat we rekening houden met de inkomenspositie van veel ondernemers in beide centra vertelt Hans. Naast de bijdrage van de ondernemers leggen ook de deelgemeente Prins Alexander en het OBR ieder eenzelfde bedrag bij. Dit betekent dat als een ondernemer bijvoorbeeld 300,- op jaarbasis betaalt, er jaarlijks 900,- per ondernemer beschikbaar is om extra veiligheidsmaatregelen in het winkelgebied te kunnen uitvoeren. De eigen inbreng wordt dus verdrievoudigd en met dit geld kunnen we echt het verschil maken zegt Hans, die ook winkelstraatmanager is van het Ambachtsplein. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er een goed functionerende winkeliersvereniging is. Voorzorgsmaatregelen De extra collectieve voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid kunnen zijn: extra verlichting aan de gevel, anti-agressietrainingen, inzet van beveiligers in de donkere wintermaanden, camerabewaking in de winkel, een bedrijfsscan etc. De betrokkenen bepalen samen welke maatregelen worden uitgevoerd. Van het project Veilig Ondernemen gaat een stimulerende werking uit om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. En daar wil ik mij als winkelstraatmanager graag voor inzetten besluit Noordermeer. oa 07

8 oa?????? BUSINESSCLUB Word lid en begin het nieuwe jaar goed Natuurlijk, de economie zit wat tegen en als we elkaar niet in de put blijven praten, waait het vanzelf weer over. Maar u moet er nu eenmaal even iets harder aan trekken. Een ideaal moment om u in de lokale netwerken te begeven. Uiteraard is het sterk afhankelijk van het segment waarin u zich begeeft, maar over het algemeen staat toch wel als een paal boven water dat netwerken goed is voor uw omzet. Het blijft nu eenmaal People s Business is een vaak gehoorde kreet, en hoewel de woordkeuze ongetwijfeld fraaier kan, begint de inhoud op een oerdegelijke Oudhollandse wijsheid te lijken. Wat natuurlijk bedoeld wordt, is: mensen die een opdracht te vergeven hebben, laten zich bij hun keuze vaak leiden door persoonlijke contacten, door mensen die ze kennen. Over het hoe en waarom zijn vele boeken volgeschreven, maar neem maar van ons aan dat het zo is. Het is daarom belangrijk dat u uw gezicht laat zien in uw lokale netwerk. Ook al houdt u er niet zo van, of vindt u het onzin. Misschien vindt u wel dat kwaliteit de beste reclame is. Is natuurlijk waar, maar: onbekend maakt onbemind. Nog zo n mooi Tegeltje. En ook waar. Als u lid wordt van de BusinessClub Prins Alexander, hoeft u niet zelf op zoek naar plekken waar ondernemers elkaar ontmoeten. Wij organiseren borrels, netwerkbijeenkomsten, informatieve avonden, bedrijfsbezoeken en noem maar op. Neem eens een kijkje op en kijk wie er al lid zijn. Op 21 januari organiseert ons lid Eef & Huub de Nieuwjaarsreceptie. Tussen de gloednieuwe Opels heffen de leden met elkaar het glas op een nieuw, succesvol jaar. Dat we maar veel nieuwe zakelijke contacten mogen tegenkomen. Volgend jaar bij u? Nieuwe inschrijvingen in de afgelopen 4 maanden heeft het secretariaat als nieuw lid kunnen inschrijven: Compair Airconditioning b.v. John van Kralingen DV-Secretary Diana Velders-Bos Sorensen Weijers & Ko Hian Li Ko Expo Select Evenementen Peter Regoord DAVO Peugeot Tjerk van Loenhout R.S. Onderhoud Remon de Snoo COLUMN BUSINESSCLUB oa De herfst met zijn prachtige kleuren is allang vergeten, de zomer helemaal. Inmiddels zijn we alweer gewend geraakt aan het door het donker naar het werk gaan en in het donker weer terug. Wanneer wordt het weer licht? Het is de tijd van het jaar waarin je je afvraagt wanneer het weer eens licht wordt, maar ook aan de tijd waarin je terugdenkt aan de periode die achter je ligt. Degenen die dit soort overpeinzingen niet ontvluchten door een welverdiende strand- of wintersportvakantie te boeken, kijken terug op turbulente maanden waarin de kredietcrisis en de Amerikaanse presidentsverkiezingen om onze aandacht streden. We vragen ons af of de financiële markt ooit weer het zelfde zal zijn, wat onze ondernemingen van deze baisse zullen merken, en of we nu al vol in aandelen moeten of het toch maar even bij de spaarrekening moeten laten. Maar bij wie dan...? En natuurlijk: kan Obama de hooggespannen verwachtingen waarmaken. Door velen als opluchting ervaren, dat Bush het veld heeft geruimd, werkt alvast niet ten nadele van de publieke opinie over de kers(t)verse opper- Democraat. We wensen hem veel succes, want er is een hoop te doen. Ook voor de BCPA is de tijd aangebroken voor een terugblik. We hadden ervoor gekozen om redelijk vroeg, op 27 november j.l., ons Eindejaarsfeest te organiseren om niet in het gedrang met al het andere zakelijke Kerst- en Oudejaarsgeweld te komen. Zo heeft de South Jazz Band dus alle aandacht gehad om ons lustrumjaar swingend uit te luiden. Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een succesvol Nieuwjaar Nu kunnen wij onze blik weer op de toekomst richten, want ook voor ons staat er al weer het nodige op stapel. In februari is in het kader van Kennisoverdracht een congres gepland met gasten die tot de verbeelding spreken. Op 21 januari bent u van harte bij Opel Eef & Huub uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie. De eerste in uw agenda? 8 oa

9 BEDRIJF BELICHT oa Alles in het Park Medisch Centrum (PMC) is gericht op het plezieren van de cliënt. Een goed gevulde minibar en een multimediasysteem in elke kamer, internetfaciliteiten in de wachtruimte en een prachtig blauwe operatiekamer, het zijn slechts enkele voorbeelden van de service die dit nieuwe ziekenhuis aan de Hoofdweg biedt. TEKST LAURA WATER FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Luxe en service in het Park Medisch Centrum Het PMC is van huis uit een privékliniek waar plastische chirurgie wordt uitgevoerd, maar sinds januari dit jaar wordt ook verzekerde zorg aangeboden. Drs. Wu, werkzaam als medisch manager en plastisch chirurg binnen het PMC, licht toe: Veel mensen weten niet dat we ook verzekerde zorg aanbieden. Zelfs veel huisartsen zijn hier nog niet van op de hoogte. Door de luxe uitstraling, de service en het comfort dat wij bieden denken mensen al snel dat ze een ingreep hier niet kunnen betalen, terwijl wij dus ook verzekerde zorg aanbieden op diverse esthetische behandelingen en uiteenlopende ingrepen met een medische indicatie. Toekomstplannen De Park Kliniek zat tot voor kort aan de Callandstraat in het Scheepvaartkwartier maar door de uitbreiding dreigde de kliniek uit haar voegen te groeien. Om die reden werd besloten tot de bouw van het 3000 vierkante meters tellend nieuwe centrum aan de Hoofdweg, dat 9 mei zijn deuren opende. Zowel het aantal verzekerde als niet-verzekerde behandelingen wordt verder uitgebreid. Drs. Wu zegt hierover: De verzekerde zorg is inmiddels onze corebusiness geworden. De verzekerde cliënten krijgen dezelfde service en individuele aandacht als cliënten die een niet-verzekerde ingreep laten uitvoeren. Daarin maken we geen onderscheid. Verkorten van wachtlijsten Door het aanbieden van verzekerde zorg helpt het PMC mee aan het verkorten van wachtlijsten. Manager van het PMC, Anand Ramparichan, legt uit: Ons medisch team opereert ook in het weekend en s avonds als dit nodig is. Ons streven is om iedereen binnen een week te helpen, daarom zijn we heel flexibel. Voor de Drs. Wu en Anand Ramparichan oa 9

10 oa?????? INTERVIEW verzekerde zorg werkt het PMC nauw samen met het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis. Zo wordt gebruik gemaakt van praktische diensten als het laboratorium en de röntgenafdeling maar er wordt ook kennis uitgewisseld. Neusje van de zalm Doordat we een nieuw ziekenhuis hebben laten ontwerpen konden we het helemaal naar onze wensen indelen en is het echt het neusje van de zalm geworden. aldus Ramparichan. Onlangs kwam een delegatie van het AMC op bezoek. Zij waren zeer onder de indruk van onze operatiekamer en hebben plannen om hun operatiekamers op eenzelfde manier in te richten. Dat is uiteraard erg leuk om te horen. Het gebouw op zich is technisch hoogwaardig te noemen. Het is volledig luchtgekoeld en verwarmd. Dit zorgt ervoor dat in het hele gebouw een constant klimaat heerst. Alle kamers zijn voorzien Drs. Wu, medisch manager en plastisch chirurg van een mutimediatelevisie, internet en hebben een eigen douche, toilet en minibar. Over de hoge prijs van een blikje fris uit de minibar hoeft de cliënt zich geen zorgen te maken, het wordt gratis door het ziekenhuis aangeboden. Ook erg handig is dat het verplegend personeel direct aanspreekbaar is door het DECT-toestel dat op de kamers aanwezig is. Het personeel en de cliënt kunnen door middel van dit apparaat direct met elkaar communiceren. Naast een aantal eenpersoonskamers is er ook een aantal tweepersoonskamers zodat de partner, indien gewenst, kan blijven slapen. Het enige nadeel van onze goede service is nu wel dat mensen niet meer naar huis willen, lacht Ramparichan. Anand Ramparichan, manager Meer weten over het Park Medisch Centrum? Kijk op: 10 oa

11 oa COLUMN Verkeersboetes die zijn opgelegd aan de werkgever als kentekenhouder vanwege verkeersboetes begaan door de werknemer, mogen in beginsel verhaald worden op de werknemer. Dit oordeelde de Hoge Raad op 13 juni 2008 naar aanleiding van een zaak waarin het Hof Den Haag eerder anders had geoordeeld. De uitspraak van de Hoge Raad was een vervolg op de andersluidende uitspraak van het Hof Den Haag van 12 mei Daarin oordeelde het Hof namelijk dat de werkgever verkeersboetes niet mocht verhalen op de werknemer. Het Hof overwoog namelijk het volgende. Artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer slechts in bijzondere gevallen aansprakelijk kan worden gesteld voor bij de werkgever veroorzaakte schade. Dat kan alleen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. De invulling die het Hof aan dit criterium gaf was dat daar slechts sprake van kon zijn bij een overschrijding van de maximum snelheid vanaf 10 km per uur. Kortom, volgens het Hof diende een boete voor een snelheidsovertreding van minder dan 10 km per uur altijd voor rekening van de werkgever te blijven. De Hoge Raad dacht daar, gelukkig voor werkgevers, anders over. Hij zoekt aansluiting bij een andere wet, namelijk de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Hij stelt dat het bij de invoering van die wet niet de bedoeling is geweest de werkgever de boetes te laten betalen, enkel en alleen omdat hij kentekenhouder is. De Hoge Raad oordeelt dat bij een verkeersovertreding begaan door de werknemer, de werknemer als veroorzaker zelf draagplichtig dient te zijn en niet de werkgever, omdat hij toevallig kentekenhouder is. Wel kan de werkgever onder bijzondere omstandigheden op grond van goed werkgeverschap gehouden zijn om de boete te voldoen. Volgens de Hoge Raad kan daarvan sprake zijn als bijvoorbeeld de werkgever het begaan van de betreffende verkeersovertreding heeft gestimuleerd. Daarbij zou men kunnen denken aan het transportbedrijf die van zijn chauffeurs eist dat zij binnen een bepaalde tijd de plaats van bestemming hebben bereikt, no matter what. Kortom, het is voor de werkgever sinds 13 juni 2008 veel gemakkelijker geworden verkeersboetes van werknemers op de werknemers zelf te verhalen. Mocht de werkgever desondanks besluiten verkeersboetes van werknemers zelf te gaan betalen, laten zij dan wel bedacht zijn op de volgende fiscale consequentie: de boete zou aangemerkt kunnen worden als loon, waar vervolgens loonbelasting over dient te worden berekend. Wie moet verkeersboetes betalen: werkgever of werknemer? Hian Li Ko SørensenWeijers&Ko Neemt u een loopje met de betalingstermijnen of doet u opzettelijk een foutieve aangifte, dan krijgt u een boete. Maar COLUMN oa wat als u zich niet bewust was van foutief handelen? Rechters blijken dat aspect mee te wegen. Staatssecretaris De Jager toont begrip voor de irritatie over het boetebeleid en streeft naar nieuw beleid. Fiscale boetes: mag het een beetje minder? Verzuimboetes en vergrijpboetes Fiscaal zijn er twee soorten boetes: verzuimboetes voor lichte overtredingen en vergrijpboetes voor zwaardere overtredingen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de zwaarte en het aantal reeds eerder begane overtredingen. De inspecteur bepaalt in beginsel de hoogte van de boete zelf binnen de wettelijke regels. De boete varieert van een waarschuwing wegens het niet tijdig betalen tot maximaal 100% bij het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Ook als u een aangifte zelf verbetert, kan een boete van 5% opgelegd worden. Indien het belastingbedrag beperkt is, zal geen boete worden opgelegd. Bij afwezigheid van alle schuld wordt geen boete opgelegd. Bezwaar maken Is de boete naar uw mening onterecht of te hoog, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als dat niets oplevert, kunt in beroep gaan bij de rechter. Coulanceperiode van 7 dagen Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd, dat ondernemers die te laat zijn met de afdracht van BTW of loonbelasting, niet meer automatisch een boete krijgen. De Jager wil een coulanceperiode van zeven dagen invoeren. Een bedrijf dat BTW of loonbelasting maximaal zeven dagen te laat betaalt, krijgt geen boete meer. Voorwaarde is dat de ondernemer de voorgaande keer wel op tijd heeft betaald. Is een ondernemer stelselmatig te laat met het afdragen van belastingen, dan krijgt hij een boete tot het wettelijke maximum. De staatssecretaris streeft er naar om het nieuwe boetebeleid in 2009 te laten ingaan. Cornel van Dieren DRV Accountants en Belastingadviseurs Hoofdweg 52 (010) oa 11

12 Hond uitlaten En zo kwam het dat Michel (32), samen met Jannie en André Leijsen in de flat aan de Albert Schweizerplaats, begon aan de proef ondernemende conciërges. Samen stelden ze een lijstje op van allerhande werkzaamheden die ze kunnen uitvoeren. De karweitjes variëren van boodschappen doen tot auto wassen en van brievenbus legen tijdens de vakantie tot de hond uitlaten. Fietsband plakken, een gaatje boren, hulp bij computerproblemen, het kan allemaal. Voor verfwerk, rails ophangen en een woning leegruimen geldt een uurtarief. Het aannemen van kleine pakketjes is een gratis service. We letten wel op dat we geen taken doen van de complexbeheerder, zegt Michel. In deze flat is dat Joop de Groot. Hij zorgt onder andere voor de schoonmaak van het gebouw en voor de liften. Ook kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden, zoals de centrale verwaroa NIEUWKOMER Ramen zemen, stofzuigen, of een karweitje in huis. Daarvoor kunnen bewoners van de Briandplaats sinds begin oktober aankloppen bij Michel Hammerstein. Hij is conciërge van de flat en houdt iedere werkdag van 8.30 tot uur inloopspreekuur. Hij beheert de gemeenschappelijke ruimte en s avonds loopt hij twee keer een ronde door het complex. Die laatste twee taken doet hij in opdracht van woningcorporatie Woonbron. Daarnaast is Michel zelfstandig ondernemer. Ook mensen van buiten de flat kunnen hem inhuren. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN & DE KIEVITH Ondernemende conciërge knapt tal van klussen op Als twaalfjarig jongetje was ik al klusjesman, vertelt Michel. Mijn moeder organiseerde evenementen en ik ging vaak met haar mee om te sjouwen en dingen op te hangen. Toen ik de advertentie zag voor conciërge, had ik meteen interesse. Eenmaal op gesprek bleek dat het ging om een ondernemerschap. Ook dat kwam goed uit, want ook het ondernemen heeft altijd al in mij gezeten. Ik had het alleen nog nooit geprobeerd. ming bijvullen, onder een onderhoudscontract vallen. Daar wijzen we de mensen dan op, want ze hoeven niet onnodig geld uit te geven natuurlijk. Kat uit de boom kijken Nog niet iedereen is bekend met Michel en het servicepunt. Maar hij verwacht naarmate de bekendheid toeneemt steeds meer klusjes. Mijn gevoel zegt dat de mensen straks zeker gaan komen. Veel mensen hier kijken eerst de kat even uit de boom, maar ik heb al een lampje ingedraaid, een bureautje verhuisd, en een plafonnetje gewit. Ik heb ook al diverse aanvragen gehad uit de omgeving. Ik merk nu al dat de mensen mij langzaam maar zeker steeds beter weten te vinden. De proef met de ondernemende conciërges in Ommoord duurt drie jaar. Het is de bedoeling dat Michel en het echtpaar Leijssen na die tijd volledig zelfstandig werken. Het experiment is uniek voor Nederland. Bij succes krijgt het zeker navolging op andere plaatsen. Meer informatie op 012 oa oa

13 INTERVIEW oa ZAKENFESTIVAL oa Prins Alexander is een ondernemende deelgemeente. Dat bleek afgelopen woensdag weer tijdens de achtste editie van het Zakenfestival Ondernemend Prins Alexander. Ruim 200 ondernemers trotseerden de files rond Rotterdam om te luisteren naar Jack Kerklaan, Sherita Narain en Vincent Everts. Maar niet voordat portefeuillehouder Economie Erwin van Duin had verteld over de economische ontwikkelingen in Prins Alexander het komende jaar. Hij vertelde uitgebreid over het actieprogramma Economische Visie. TEKST CORRIE VERBRUGGE FOTO LEENDERT VAN DER WAAL Zakenfestival inspireert tot puur ondernemen Na de inleiding van Van Duin barstte het verbale geweld van Jack Kerklaan los. In een tempo waar Bart Chabot bij zou verbleken stortte hij zijn column uit over zijn publiek waarbij hij en passant nog even stilstond bij de kredietcrisis in Nederland. Soms niet meer te volgen en dan weer haarscherp nam hij het ondernemerschap op de hak. De volledige column is te lezen op de economiepagina van Jack merkte fijntjes op dat Rabobank, sponsor van Ondernemend Prins Alexander, de enige bank is die niet in de problemen zit vanwege de kredietcrisis. Natuurlijk is de deelgemeente Prins Alexander blij met deze betrouwbare partner in het Zakenfestival. Vooral lief personeel Sherita Narain bracht weer rust in de zaal. Deze elegante jonge zakenvrouw vertelde op inspirerende wijze over haar bedrijf Thermen Holiday Schiedam. Ze vertelde hoe zij met heel weinig eigen vermogen er samen met haar broer in slaagde om met een zeer goed doortimmerd businessplan een volledige lening te krijgen voor haar eerste sauna. Naast een enorme drive en geloof in jezelf vindt Narain dat vooral lief personeel één van de allerbelangrijkste succesfactoren voor haar bedrijf is. En zij adviseerde de bezoekers niet zo zeer te focussen op nieuwe klanten, maar vooral te investeren in het vasthouden van bestaande klanten. Met haar 36 jaar is Narain nu eigenaresse van twee sauna s en zij is inmiddels samen met haar broer begonnen aan de bouw van de grootste sauna van de wereld in Hoofddorp. We kregen ook een primeur! Narain vertelde over haar nieuwste project: een bijzondere sauna in hartje centrum van Rotterdam. oa 13

14 oa ZAKENFESTIVAL Daarna was het de beurt aan Vincent Everts. Deze internetgoeroe en trendwatcher liet zien wat er allemaal mogelijk is via het Internet. Tijdens zijn presentatie liet hij al zijn blog zien, voorzien van foto s en filmpjes van de vorige sprekers. Om maar even aan te geven hoe snel het nieuws gaat. Hij wees de ondernemers op de eindeloze mogelijkheden die de techniek hen kan bieden. Gebruik MSN niet om te chatten maar om te vergaderen. Maak gebruik van de vele mogelijkheden die Google ondernemers biedt waaronder Google analytics. Zijn boodschap was, zoek het niet in dure programma s om je bedrijf te draaien, maar onderzoek wat er op dit moment aan mogelijkheden op het Internet voor handen zijn en gebruik ze zo slim mogelijk. Die opties zijn vaak veel goedkoper en veel sneller in te voeren. Sherita was het puurst Als laatste onderdeel reageerden drie locale ondernemers, Sander Kort, Kees van Steensel en Dick Slingerland op de presentaties van Narain en Everts. Sander Kort zag wel wat in de reclamemogelijkheden via internet die Vincent Everts hem had laten zien en Kees van Steensel wilde meer weten over het structureren van het verkeer binnen zijn bedrijf. Dick Slingerland wilde juist af van MSN en Hyves, omdat die de productiviteit binnen zijn bedrijf niet ten goede komen. Everts en Slingerland waren het duidelijk niet met elkaar eens op dat punt. Het panel vond Sherita Narain een inspirerend voorbeeld voor alle ondernemers en zij vonden, samen met de ondernemers in de zaal, dat Sherita het thema Puur Ondernemen het dichtst benaderde. De avond werd afgesloten in de Brasserie van het Zalmhuis met een prima diner en veel geanimeerde gesprekken. De deelgemeente Prins Alexander en Rabobank Rotterdam boden de ondernemers met dit Zakenfestival weer een uitstekend programma aan, dat zeer gewaardeerd werd! Helderheid voor uw onderneming Verzekeren op z n Rotterdams Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons RisicoRapport voor de ondernemer. Ervaar het eens! 14 oa Pr. Pieter Christiaanstraat TB Rotterdam Telefoon: Fax:

15 INTERVIEW oa Margriet Mühren heeft sinds januari 2005 een eigen tuinontwerpbureau: Margriet Tuinen. Voordien werkte ze in de verpleging, maar dat was moeilijk te combineren met haar gezin. Zo kwam het dat ze een hoveniersopleiding volgde aan de Bosdreef en van haar hobby haar werk maakte. TEKST EMILE HILGERS FOTO JANSSEN EN DE KIEVITH Speeddate: Margriet Tuinen (Nieuwe) ondernemers uit Prins Alexander stellen zich aan u voor Naam Margriet Mühren Bedrijf Margriet Tuinen Is er veel concurrentie? Ik denk het wel, maar ik heb er geen last van. Mensen weten mij gelukkig goed te vinden. Je moet veel netwerken. Ik ben één van de initiatiefnemers van de nieuwe ondernemersclub hier in Nesselande. Waarmee wil je je onderscheiden? Ik ben goed in alle seizoenen, oftewel ik zorg dat er voortdurend iets in bloei staat. Verder kan ik goed luisteren. De klant moet aangeven wat hij wil, het moet niet míjn tuin worden. Wat heb je met Prins Alexander? Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland en ben voor een baan naar Rotterdam gekomen. Eerst woonde ik in het centrum, later ben ik met man en kinderen naar Zevenkamp verhuisd. In dit nieuwe huis wonen we echt geweldig, met uitzicht op de Zevenhuizerplas. Ik ben in Nesselande betrokken geweest bij het ontwerp voor de boulevard. Helaas durfde de gemeente het risico van alleen palmbomen niet aan. We hebben er uiteindelijk tien gekregen. Wat is typerend voor een Margriet Tuin? De beplanting, de meeste klanten willen iets weelderigs. Verder maak ik altijd een afscheiding bij de randen, bijvoorbeeld langs gras. Ik ben goed met elektra en mijn ontwerpen zijn ruimtelijk. Er is altijd iets spannends om de hoek. En ik houd van grapjes. Voor mensen met twee brede rijstroken langs hun woning heb ik in de voortuin een rotonde gemaakt, dat vonden ze geweldig! Margriet Tuinen Siciliëboulevard XT Rotterdam tel (010) Mobiel oa 15

16 oa?????? ECONOMIE Versterking van de winkel- en kantoorfunctie en een betere bereikbaarheid van de Alexanderknoop. Nieuwe vrijetijdsvoorzieningen, zoals een bioscoop en in Nesselande waterrecreatie. Het Actieprogramma Economie Prins Alexander 2020 omvat grootse plannen. Maar ook aan kleine ondernemingen is gedacht: er moet meer ruimte komen voor bedrijfsverzamelgebouwen en het vestigen van kleinschalige bedrijfsruimten in woonwijken wordt gestimuleerd. Economische visie 2020: ook aandacht voor kleine bedrijven Wat betreft de Alexanderknoop laten we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van nieuwe winkels en een betere samenhang met Capelle XL, zegt portefeuillehouder economie Erwin van Duin. In de Economische Visie geven we aan dat we ons willen onderscheiden ten opzichte van het centrum van Rotterdam, Gouda of het Zuidplein. Dat betekent een moderne uitstraling, goede bereikbaarheid, maar ook een hoge kwaliteit van de buitenruimte. Buurtwinkelcentra Maar we moeten niet teveel focussen op het centrumgebied rond Alexandrium, tekent de bestuurder daar direct bij aan. Ook elders zijn er kansen voor de detailhandel, de zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. We zetten ons in voor het versterken van de buurtwinkelcentra. Op dat gebied gebeurt er al veel en zijn er volop plannen, bijvoorbeeld voor de Hesseplaats en de Binnenhof. Eén van de kansrijke sectoren als het gaat om nieuwe bedrijvigheid is zorg en welzijn. Van Duin: In Ommoord en Het Lage Land heb je te maken met vergrijzing. Daar is behoefte aan extra voorzieningen. Dit zijn wijken waar op kleine schaal ook sloop/ nieuwbouw kan plaatsvinden. Dat betekent dat er ruimte komt voor meer bedrijvigheid in deze woonwijken, iets wat wij enorm toejuichen. deelgemeentebestuurder. Werken aan huis hebben we de afgelopen jaren gestimuleerd. Inmiddels zijn succesvolle ondernemingen gegroeid en is een tekort ontstaan aan kleine bedrijfsruimten. Daarom willen we waar mogelijk bedrijfsverzamelgebouwen neerzetten. Dat brengt meteen meer levendigheid in de wijk. Samen met een zogeheten referentiegroep, met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, de gemeente Rotterdam, woningcorporatie De Nieuwe Unie, en bedrijven uit Prins Alexander en Capelle aan den IJssel, worden de onderdelen van het Actieprogramma Economie verder uitgewerkt. Bioscoop Welke zaken zijn al op korte termijn te realiseren? Vanaf 2009 gaan we kavels vergeven voor het bedrijventerrein in Nesselande, zegt Van Duin. In andere wijken kunnen we proberen in bestaande bouw bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren. De grote projecten nemen meer tijd in beslag. Een bioscoop staat er volgende jaar nog niet. Maar dan hebben we er misschien wél al een besluit over genomen. Verzamelgebouwen Juist de kleinschalige bedrijvigheid is in Prins Alexander sterk in opkomst, weet de 16 oa

17 COLUMN oa De KvK denkt en werkt met u mee Als accountmanager van de Kamer van Koophandel ben ik vaak op pad: ik bezoek bijeenkomsten van ondernemersverenigingen, praat met de deegemeente over het actieprogramma van de Economische Visie 2020, neem deel aan het detailhandelsoverleg en adviseer besturen van winkeliers- en ondernemersverenigingen bij het op peil brengen en houden van de organisatiegraad. Toch kom ik nog ondernemers tegen die niet zo goed weten waarop zij mij mogen aanspreken. Dat vertel ik hen graag, want samen kunnen wij veel bereiken. De belangrijkste drijfveer van de Kamer van Koophandel is ondernemers en ondernemerschap nog meer te stimuleren. Onze slogan, Registeren, informeren en stimuleren, is wel bekend, maar wat betekent die nou eigenlijk? De eerste twee werkwoorden spreken voor zich. Wat mij betreft, wordt de nadruk dan ook gelegd op stimuleren. Als beleidsadviseur van de afdeling Regionale Stimulering ben ik zeer gefocust op het stimuleren van ondernemers en daarmee de regionale economie. Weet u bijvoorbeeld dat wij als Kamer van Koophandel, in samenspraak met ondernemers- en winkeliersverenigingen, reageren op bestemmingsplannen om zo de ruimte voor ondernemen te waarborgen? Of dat wij meepraten met de deelgemeente over de uitwerking van de Economische Visie 2020 die bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat? Dat we verenigingen in oprichting adviseren over de bestuurlijke organisatie en helpen bij het creëren van draagvlak? Dat we lobbyen voor een blijvend goede bereikbaarheid van de regio? Dat we een project hebben dat bijdraagt aan de vermindering van de regeldruk voor ondernemers en lastenvermindering constant onder de aandacht brengen van gemeenten? De wereld draait door. Er zijn natuurlijk nog veel meer uitdagingen op het gebied van ondernemerschap die wij met elkaar willen aangaan. Welke dit zijn en hoe wij daarmee aan de slag gaan, kunt u binnenkort lezen in ons boekje met de titel 10 uitdagingen om het ondernemerschap in de regio te stimuleren. Deze uitgave is vanaf begin december te downloaden via Ik ben benieuwd naar uw mening. Onze uitdagingen en plannen zijn namelijk niet in beton gegoten. De KvK staat open voor nieuwe meningen en suggesties. Ik hoor graag wat uw uitdaging is! Maartje den Teuling Accountmanager KvK deelgemeente Prins Alexander (010) structuur in de zaak! De omzet ligt op schema, de kosten zijn onder controle. Mooi, maar toch blijft het rendement achter. Als ondernemer vraagt u zich af hoe dat kan, want het bedrijf groeit. U weet dat fiscale aspecten, regelgeving en administratieve processen uw rendement aan zienlijk beïnvloeden. Het is niet uw terrein, dus hoe komt u er achter waar hier winst te behalen is? Dan is het goed te kunnen vertrouwen op de specialisten van DRV die voor u de meest optimale oplossingen in kaart kunnen brengen. DRV Accountants en Belastingadviseurs helpt ondernemers vanuit Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Hellevoetsluis, Middelburg, Oud-Beijerland, Roosendaal, Sliedrecht en Zierikzee. DRV is met een team van 375 medewerkers en 11 vestigingen een inspiratiebron voor nuchtere onder nemers. Die zorgen dat uw onder neming wordt ingericht voor maximaal rendement. Hoofdweg 52 Postbus AN Rotterdam Telefoon de ondernemer telt oa 17

18 oa?????? HUISVESTING Deze maand is het zover, het multifunctionele centrum De Kristal opent haar deuren. Misschien heeft u het zachtgroene gebouw al zien liggen, tegenover metrostation Nesselande, aan de Cypruslaan. De Kristal is een eigentijds multifunctioneel centrum waar iedereen uit de wijk welkom is. Naast een woonvoorziening voor ouderen is De Kristal een ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en biedt de locatie voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, dienstverlening, ontspanning en welzijn. TEKST LAURA WATER FOTO JANSEN & DE KIEVITH Opening multifunctioneel Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is eigenaar van het multifunctionele centrum. Maar De Kristal is niet alleen voor ouderen, iedere bewoner van Nesselande kan gebruik maken van de faciliteiten van het complex. Het wordt een levendige ontmoetingsplek voor de hele wijk. Zo is er een groot jongerencentrum, speciaal voor 12 tot 18-jarigen uit Nesselande. Deze ruimte is onder andere voorzien van spelcomputers, een dj-booth en een alcoholvrije bar. Het jongerencentrum is ook zeer geschikt om muzieklessen te geven en als oefenruimte voor bijvoorbeeld het popkoor Nesselande. Faciliteiten Het centrum van De Kristal vormt de lounge, waar een informatiebalie, internetvoorzieningen, uitgebreide leestafel en zitruimte te vinden zijn. Er zijn ook nog eens diverse zalen voor manifestaties, feesten, theater en cursussen. Niet alleen de bewoners van De Kristal maar ook de wijkbewoners kunnen zich hier inschrijven voor een activiteit of cursus. Het cursusbureau van Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) biedt in de activiteitenruimtes een grote verscheidenheid aan cursussen en workshops. Van schildercursussen tot opruim- en bonbonworkshops. Een deel van de activiteiten van het wijkarrangement van de Brede School Nesselande gaat ook in deze ruimtes plaatsvinden. In de Grote Zaal worden bewegingsactiviteiten georganiseerd zoals Yoga, Fit voor 55+ en Peutergym. Voor vragen over het wel en wee in de wijk kunt u terecht bij de wijkorganisatie en het opbouwwerk. Naast het uitgebreide gezondheidscentrum en de polikliniek is er midden in het gebouw ook een open bibliotheek te vinden met een grote collectie boeken en tijdschriften. Ouderenhuisvesting Boven het multifunctionele centrum op de begane grond herbergt De Kristal 182 huurappartementen voor 55-plussers. De SOR werkt intensief samen met diverse partijen, met name Stichting Humanitas, om huurders die daar behoefte aan hebben uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening aan te bieden. Daarnaast is er natuurlijk het gemak en de gezelligheid van alle voorzieningen op de begane grond. De Kristal is een plek waar 55-plussers tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Dick van der Meyden, directeur Wonen van SOR, licht toe: Bij ouderen- 18 oa

19 HUISVESTING oa Dick van der Meyden, directeur Wonen van SOR centrum De Kristal huisvesting zijn twee facetten belangrijk. Allereerst hoort de woning aan specifieke woonwensen te voldoen, we noemen dit levensloopbestendige woningen. Zo zijn de woningen gelijkvloers, drempelloos en ruim genoeg voor minder valide mensen. Ten tweede is de locatie erg belangrijk. Een winkelcentrum en openbaar vervoer zijn in de directe omgeving van De Kristal. De nabijheid van zulke voorzieningen zijn voor ouderen van groot belang omdat ze vaak minder mobiel zijn en hun wereld daardoor kleiner wordt. De Kristal voldoet aan deze twee facetten maar Van der Meyden ziet nog een ander groot voordeel: De levendigheid in de lounge heeft ook een sociale functie. Er worden leuke activiteiten georganiseerd en de bewoners kunnen op de begane grond gemakkelijk in contact komen met wijkbewoners of andere bewoners van De Kristal. Samenwerking De kracht van verschillende partners in één pand zit in de mogelijkheid om samen te werken. Jaarlijks wordt een aantal gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals een nieuwjaarsreceptie, een themaweek op het gebied van gezondheid, theater e.d. Door samen te werken kan De Kristal uitgroeien tot het bruisende hart van Nesselande. IN DE KRISTAL ZIJN O.A. DE VOLGENDE FACILITEITEN TE VINDEN: Centrale informatiebalie met internetterras Vestiging van Bibliotheek Rotterdam Restaurant Het Niesende Nijlpaard Zorghotel van Humanitas Uitgebreid gezondheidscentrum en apotheek van Zorg op Noord Polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis en priklaboratorium Ontmoetingsruimten waar diverse activiteiten worden georganiseerd Theaterzalen Bar van Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) Vestiging van opbouwwerk SONOR Wijkorganisatie WONIO oa 19

20 oa HUISVESTING?????? Ruimte voor ondernemen KANTOREN KANTOREN KANTOREN Hoofdweg Het betreft ca m 2 kantoorruimte gelegen op de 2 e en 3 e verdieping van het kantoorgebouw aan de Hoofdweg te Rotterdam. Het kantoorgebouw maakt deel uit van de kantoorontwikkeling Het Lage Land, omvattende 4 kantoorvilla s, destijds ontworpen door architect Henk Klunder. Het gebouw is in 2001 opgeleverd en kent een hoogwaardig afwerkingsniveau. Indeling Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw bedraagt ca m 2. Voor de verhuur is momenteel ca m 2 beschikbaar. 2 e verdieping, ca. 526 m 2, 8 parkeerplaatsten, beschikbaar per direct 3 e verdieping, ca. 526 m 2, 8 parkeerplaatsten, beschikbaar in overleg Alexander Poort Marten Meesweg Kantoorgebouw Alexanderpoort ligt langs de rijksweg A20 ter hoogte van de afslag Rotterdam/Prins Alexander en Capelle aan den IJssel. Dit representatieve gebouw beschikt over een hoog opleveringsniveau en een afgesloten parkeerterrein met gunstige parkeernorm (1 : 50 m 2 ). Op dit moment is nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Alexanderhof Marten Meesweg Volledig ingerichte kantoorruimte met ruime hoeveelheid parkeerplaatsen in kantoorgebouw Alexanderhof. Momenteel is nog ca. 713 m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Het gebouw is zeer goed bereikbaar door de ligging langs de rijksweg A20 en tegenover metro-, bus- en treinstation Alexander. Deelverhuur in units van 325 m 2 is tegen nader overeen te komen condities bespreekbaar. Huurprijs Kantoorruimte: 145,00 per m 2 per jaar exclusief BTW en servicekosten Parkeerplaatsen: 540,00 per plaats per jaar exclusief BTW Alexandrium Kantoren Pegasusweg & Schorpioenstraat Moderne kantoorruimten in het kantoorgebouw Alexandrium Kantoren dat pal boven winkelcentrum Alexandrium ligt in Prins Alexander. Rijksweg A20 is binnen enkele minuten bereikbaar en het openbaar vervoer ligt naast de deur (metro-, bus- en treinstation Alexander intercity station!). In dit kantoorgebouw is momenteel nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. De Ster Schorpioenstraat Representatieve kantoorruimte met een opvallende architectuur. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar in de parkeerkelder onder het kantoorgebouw. Het gebouw is optimaal bereikbaar door de gunstige ligging nabij de rijksweg A20 en de goede verbindingen met het openbaar vervoer. Nog ca m 2 kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Jones Lang LaSalle (010) BEDRIJFSRUIMTE GEZOCHT? U zoekt bedrijfsruimte? Raadpleeg de Bedrijfsruimtebank! Kijk op: 20 oa

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Deelgemeente pagina Carspecial Culinair Advocaat geeft raad Nummer 01-2011 Van Steensel Assurantiën & MVO Rabobank,

Nadere informatie

Investeer in de gezondheid van uw bedrijf met DPFC. 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad

Investeer in de gezondheid van uw bedrijf met DPFC. 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Deelgemeente Prins Alexander Stichting Pallieter Culinair Advocaat geeft raad maart - april 2012 -Nummer 2 Investeer

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

of toch in 2013? Investeren in 2012

of toch in 2013? Investeren in 2012 magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Internationaal ondernemen Assurantiebelasting 21% Advocaat geeft raad ZakenMerk digitaal December 2012 Nummer 5

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Deventer: op weg naar duurzaamheid

Deventer: op weg naar duurzaamheid Deventer: op weg naar duurzaamheid FEBR./MRT. 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu als uw klanten te laat betalen. Welke invloed

Nadere informatie

Jmondiaan. Sponsoring verbindt mensen. Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: www.ijmondiaan.nl. OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond

Jmondiaan. Sponsoring verbindt mensen. Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: www.ijmondiaan.nl. OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond Jmondiaan www.ijmondiaan.nl jaargang 10, editie 2-2014 Waarom je als ondernemer kunt sponsoren: Sponsoring verbindt mensen OVVN sluit zich aan bij HOV IJmond Dit was het juiste moment om dat te doen' Aannemer

Nadere informatie

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Profiel OSD Innovation profiel Ondernemen met water Nominaties Innovation Award Terugblik op het magische OSD lustrum P&O

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

business magazine Willem van Gorp Automobielbedrijf Eef en Huub Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie?

business magazine Willem van Gorp Automobielbedrijf Eef en Huub Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie? jaargang 6, maart 2010 prijs losse verkoop 5.95 business magazine Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie? Verder in dit nummer: De Dorsvlegel Dineren in historische sferen 2010 Een nieuw

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar

Financieel gezien was 2013 eigenlijk een vreemd jaar Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang december 2013 editie 07 Thema: Financieel terugblik en vooruitblik Univé Hollands Noorden: Financieel gezien

Nadere informatie

Hét platform dat informeert, inspireert, verbindt en zakendoet!

Hét platform dat informeert, inspireert, verbindt en zakendoet! Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang februari 2014 editie 01 Thema: Energie & Duurzaamheid Westfriese Zaken: Hét platform dat informeert, inspireert,

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11. magazine AART WARTIER. Schrijver. Bob den Uyl. Onze wijk Onze visie. Interview. Souad El Hamdaoui.

6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11. magazine AART WARTIER. Schrijver. Bob den Uyl. Onze wijk Onze visie. Interview. Souad El Hamdaoui. 6E JAARGANG NUMMER 13 WINTER 10/ 11 magazine AART WARTIER Schrijver Bob den Uyl Onze wijk Onze visie Interview Souad El Hamdaoui winter 10 11 DE JONGE V A K K L E D I N G De Jonge Vakkleding is een begrip

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen NR. 5 2010 ONDERNEMERS RIVIERENLAND Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken Positief kritische blik op cijfers Unieke en succesvolle combinatie Een bedrijfsoverdracht doe je samen De accountant

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie