Comenius Lijstersingel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comenius Lijstersingel"

Transcriptie

1 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON FAX

2 02 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL INHOUD VOORWOORD 03 BEREIKBAARHEID/CONTACT 04 ONDERWIJS 04 Organisatiestructuur 04 Vier periodes 04 Verschillende lessen 04 Onderwijssoorten 04 Onderwijskwaliteit 08 Slagingspercentage 08 In-/door- en uitstroom 08 Toezichtskaart (kwaliteitskaart) 09 Vensters voor verantwoording 09 LEERLINGBEGELEIDING 09 Mentor 09 Studievaardigheden 09 Begeleidingslessen 09 KEUZEBEGELEIDING 10 Loopbaanoriëntatie 10 Decaan 10 ZORG 10 Schoolmaatschappelijk werk en andere zorg 11 LESTIJDEN 12 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 12 BUITENLESACTIVITEITEN 15 Excursies 15 CoBuS 16 OUDERS EN SCHOOL 17 Ouderacademie 17 Ouderavond 17 Rapportage en spreekuren 17 Ouderraad 17 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 18 FINANCIËN 18 Leermiddelen 18 Leermiddelenfonds 18 Aanvullingen bij de schoolkosten 18 Betaling 19 Sponsorbeleid 19 STUDIEKOSTEN 20 Ouderbijdrage 22 Reductieregeling 22 Kwijtscheldingsregeling 22 Kopieerkosten en testkosten 23 Tegemoetkoming schoolkosten 23 Verzekering 23 HUISREGELS VOOR LEERLINGEN 24 Ondertekening 28 Behandeling van klachten 28 VAKANTIE 29 PERSONEELSLIJST 30 ALGEMEEN 36 Het Comenius College 36 CVO 36

3 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 03 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Graag heet ik u van harte welkom op het Comenius College aan de Lijstersingel. In deze jaargids treft u informatie aan over het reilen en zeilen van de school, en bevat belangrijke praktische informatie. Het Comenius College is een goede keuze, een school waar wij trots op zijn. De aanmeldingen voor het cursusjaar zijn behoorlijk gestegen en de eindexamenresultaten waren in 2012 voor zowel havo als vwo goed. Er is nog steeds een groeiende belangstelling voor het tweetalig vwo (tto) en de pre-havo. Dit cursusjaar kan er voor de eerste keer examen gedaan worden op de Mavo-afdeling. Nieuw is de kunst-en cultuurroute Cultuurkoers, die in navolging van Comenius Nieuwerkerk, nu ook op de Lijstersingel gaat starten. Er is vertrouwen in de school en daar zijn we blij mee. We richten onze blik op de toekomst en bieden de leerlingen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Het Comenius College is een school waar leerlingen willen leren, waar ze een diploma kunnen halen. De schoolorganisatie is erop gericht om hen veel te leren in een omgeving waar de leerlingen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een school waar leerlingen en medewerkers met plezier en energie meedoen aan buitenschoolse activiteiten. door middel van enquêtes naar de bevindingen van zowel de leerlingen als de ouders*. Voor ons is het van groot belang om te weten wat er bij u leeft, wat gaat er goed en wat kan er nòg beter. Het Comenius College zijn we met elkaar, samen werken we aan het welbevinden van de leerlingen. We zijn een christelijke school en weten ons gevoed door Bijbelse verhalen en de christelijke traditie. Er zijn dagopeningen en diverse vieringen waarbij het Bijbelse verhaal de kern vormt. De normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. Binnen onze school is het behalen van een diploma heel belangrijk. Maar het is niet het enige dat telt. De school is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk de weg naar het einddoel aflegt. Ik hoop dat leerlingen binnen deze gemeenschap rijke en warme ervaringen mogen opdoen, waar later met genoegen op terug kan worden gezien. Graag wens ik alle leerlingen en ouders een gezond en succesvol schooljaar toe. Mevrouw J.H. Verbeij Directeur We zijn een school waar het willen leren centraal staat. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor ons als organisatie. We willen een lerende organisatie zijn. Wij vragen daarom met regelmaat in de verschillende klankbordgroepen en ook *Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers. Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de term ouders/verzorgers.

4 04 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL BEREIKBAARHEID/CONTACT LIJSTERSINGEL JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON FAX Routebeschrijving Met openbaar vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Met de trein reizen in de richting Rotterdam, uitstappen op station Rotterdam-Alexander. Vandaar met de metro in de richting Rotterdam, overstappen op Capelsebrug in de richting Capelle, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Met de metro richting Capelle aan den IJssel, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. Met eigen vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Volg de A12 richting Rotterdam en Den Haag en vanaf Gouda de A20 richting Rotterdam en Hoek van Holland. Neem de afslag Capelle aan den IJssel/Prins Alexander. Volg de borden richting Capelle aan den IJssel, tot de verkeerslichten op de kruising Bermweg/ Abr. Van Rijckevorsselweg. Ga daar rechtsaf, richting Rotterdam. Ga bij de eerste verkeerslichten linksaf; dit is de Slotlaan. De tweede afslag links is de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Rijd over de ring rond Rotterdam tot de rotonde onder de Brienenoordbrug (noordelijke oever). Kies de richting Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel. Op de N210 bij het vierde verkeerslicht rechtsaf, de Slotlaan op. De tweede afslag links is de Lijstersingel. ONDERWIJS Organisatiestructuur Leerlingen op de vestiging Lijstersingel zijn ingedeeld in vier afdelingen: - de onderbouw klas 1 - mavo klas 2 t/m 4 - havo klas 2 t/m 5 - vwo/tto klas 2 t/m 6 Elke afdeling ontwikkelt expertise op het gebied van een specifieke groep leerlingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsleider. Deze wordt aangestuurd door de directeur, die eindverantwoordelijk is voor de gehele Lijstersingel. De afdelingsleider wordt waar mogelijk ondersteund door een teamleider. Vier periodes Op de Lijstersingel is het cursusjaar verdeeld in vier periodes van circa tien weken. Een enkel vak wordt geperiodiseerd aangeboden. Verschillende lessen Leerlingen hebben les in een lokaal waar zij les krijgen van een vakdocent. Naast de docent gestuurde lessen wordt de leerlingen ook geleerd samen te werken in groepjes en opdrachten te maken met behulp van de computer. Tevens bereiden we leerlingen voor op zelfstandig werken en het hanteren van een eigen planning. Planners worden in de hogere leerjaren gebruikt.in de lagere leerjaren wordt leerlingen bij een beperkt aantal vakken geleerd om te gaan met planners. Onderwijssoorten Onderbouw afdeling mavo-pre-havo-havovwo-tto (tweetalig vwo ) Leerjaar 1 De brugklas De leerlingen zijn in het eerste leerjaar op grond van de gegevens van de basisschool, hun toetsresultaten en de wens van de ouders

5 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 05 geplaatst in één van de volgende brugklassen: mavo, pre-havo (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op havo-niveau), havo, havo/atheneum (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op vwo-niveau), vwo, tweetalig vwo. Mavo In de brugklas mavo plaatsen we leerlingen met een advies vmbo-t en mavo. Leerlingen die aan het eind van het eerste leerjaar worden bevorderd naar één van de andere leerwegen binnen het vmbo (de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) kunnen een keuze maken uit de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn op één van de andere vmbo-vestigingen van het Comenius College. Pre-havo In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havo advies die de ambitie hebben om de havo af te maken en voor wie de cito-score nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in drie jaar toe gewerkt naar het havo-niveau. Havo/vwo In de brugklas havo tot en met vwo plaatsen we leerlingen met een advies variërend van havo tot vwo. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules informatiekunde, Spaans en Duits. Aan het einde van het eerste leerjaar bepaalt

6 06 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL het docententeam of een leerling geplaatst wordt in 2-havo, dan wel 2-vwo. Mocht ook na het eerste leerjaar nog niet duidelijk zijn welk niveau het best is voor de leerling, dan kunnen we de definitieve beslissing nog een jaar uitstellen. Tweetalig vwo (tto) De leerlingen worden in de tto-klas geplaatst op basis van een ongedeeld vwo-advies van de basisschool. Met iedere leerling die heeft aangegeven tto te willen volgen wordt een intakegesprek gehouden, de leerlingen doen dan ook enkele testjes. Op basis van dit gesprek en de testjes kunnen leerlingen en ouders besluiten toch liever hun opleiding voort te zetten in een reguliere vwo-klas. Leerlingen in de tto-klas volgen tijdens de eerste drie leerjaren tenminste 50% van de lestijd in het Engels: de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding met daarnaast extra Engels. In het derde leerjaar wordt er een toets afgelegd in de Engelse taal waarvoor een certificaat behaald kan worden. Hiermee is het junior tto in principe afgerond. Jaarlijks is er een excursie naar het buitenland als onderdeel van het programma. Afdeling Mavo Lijstersingel Mavo Lijstersingel is er voor leerlingen met een advies vmbo-tl of mavo. Het eerste jaar vinden de meeste lessen plaats in de brugklasvleugel, gezamenlijk met de havo- en vwo- leerlingen in het gebouw aan de Lijstersingel. Door de kleinschalige opzet werken de leerlingen van de brugklas tot en met het examenjaar regelmatig met dezelfde docenten, waardoor men elkaar goed kent en goed kan inspelen op behoeftes van iedere leerling afzonderlijk. Als leerlingen zich aanmelden staat het advies van de basisschool voorop. In het geval dat de cito score te veel afwijkt van het advies nodigen we de leerling uit voor nader onderzoek om de kans op een mavodiploma zo goed mogelijk in te schatten. Mavo Lijstersingel werkt vanuit het L.O.S.-model: Leerlingen, Ouders en School spelen een even grote belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk, we zetten derhalve in op intensieve samenwerking. Het docententeam volgt de persoonlijke ontwikkeling van iedere afzonderlijke leerling intensief gedurende de hele schoolloopbaan. Mavo Lijstersingel hecht grote waarde aan Loopbaan Oriëntatie en begeleiding. Vanaf het tweede leerjaar wordt veel aandacht besteed aan bewustwording van ieders talenten, toekomstwensen en mogelijkheden. Maatschappelijke stage, sectorwerkstuk en AOB-stage dragen bij aan oriëntatie op studiemogelijkheden en beroepenveld. Afdeling pre-havo Pre-havo Lijstersingel is er voor leerlingen met mavo/havo-advies die de ambitie hebben om het havodiploma te halen. Het is een geschikt traject voor leerlingen die graag theoretisch leren, die inzet en doorzettingsvermogen hebben en gecoacht willen worden tijdens hun studie. Hun cito-score ligt tussen 535 en 537. In de pre-havo worden extra uren Nederlands, Engels en wiskunde ingezet en er is extra aandacht voor leervaardigheden. De leerlingen hebben dezelfde boeken en toetsen als op havo en worden gedurende de drie jaar pre-havo voorbereid op een onvertraagde overstap naar havo leerjaar 4. Als die overstap toch te zwaar is, vervolgt de leerling vanaf het vierde leerjaar de mavo-route op de Mavo Lijstersingel en sluit deze af met een examen in 8 vakken. Ouders zijn actief betrokken bij het leerproces en kunnen via de ouderacademie ervaren hoe leervaardigheden worden ingezet bij het leren leren. Ouders en leerlingen halen twee maal per jaar samen het rapport op bij de mentor.

7 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 07 Afdeling Havo Leerjaar 2 t/m 5. Tijdens het derde leerjaar havo worden de leerlingen begeleid bij hun oriëntatie op het vervolg van hun leerroute in 4-havo en 5-havo en op de profielkeuze voor de tweede fase. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. - CM = Cultuur en Maatschappij - NG = Natuur en Gezondheid - EM = Economie en Maatschappij - NT = Natuur en Techniek Als in de loop van het derde leerjaar blijkt dat een tussentijdse overstap naar klas 3 van het vmbo noodzakelijk is, dan kan dat tot uiterlijk direct na de tweede periode. Als aan het eind van het derde leerjaar de resultaten niet voldoende zijn om over te gaan naar klas 4, is de overstap naar 4-vmbo niet mogelijk. Dan kan de docentenvergadering adviseren te doubleren in 3-havo of over te stappen naar het derde leerjaar in het vmbo (mavo). Afdeling vwo Leerjaar 2 t/m 6 Op het Comenius College is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) gesplitst in een atheneum- en een gymnasiumafdeling. Vanaf augustus 2010 wordt gymnasium niet meer aangeboden aan de brugklasleerlingen. Naast een brede algemene vorming leidt het vwo in principe op voor een vervolgstudie aan een universiteit. Tijdens het derde jaar wordt met de leerlingen aandacht besteed aan de voorbereiding en de oriëntatie op de tweede fase. Centraal daarbij staat de vraag in welk profiel de opleiding in het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt voortgezet. Bij die oriëntatie spelen ook de ouders een rol. In de maand november in het derde schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij de mentoren van de derde klassen uitgebreid op het profielkeuzetraject ingaan. Het zijn de mentoren die de leerlingen in dit traject begeleiden, daarin bijgestaan door de decaan. Er zijn in de tweede fase vier profielen met daarin een aantal verplichte vakken. - CM = Cultuur en Maatschappij - NG = Natuur en Gezondheid - EM = Economie en Maatschappij - NT = Natuur en Techniek Tweetalig vwo (tto) In de bovenbouw wordt het tto-programma voortgezet, maar de Engelstalige lestijd neemt echter af. De leerlingen bereiden zich voor op het examen vwo. Dit betekent dat alle examenvakken in het Nederlands zullen worden gegeven. Dit omdat het examen ook in het Nederlands wordt afgelegd. Leerlingen tto bereiden zich voor op een examen in het IBprogramma. Dat gebeurt in de lessen Engels. Daarnaast zullen er Engelstalige activiteiten zijn, enkele gemeenschappelijke vakken in het Engels worden gegeven en het profielwerkstuk zal in het Engels worden geschreven. Voor de extra kosten die gemaakt worden in het tto-programma (excursies al of niet naar het buitenland, internationale contacten, Engelstalig leermateriaal, extra kosten voor (gast) docenten, etc) wordt jaarlijks een extra bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds als zij de extra kosten niet kunnen dragen.

8 08 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Onderwijskwaliteit Slagingspercentage EXAMENJAAR LIJSTERSINGEL Havo 86% 84% 81% Vwo 92% 84% 90% In- / door- en uitstroom LIJSTERSINGEL Aantal leerlingen per Tijdens DE cursus UITSTROOM BEVORDERD UITSTROOM DIPLOMA 01/10/2010 Bij Af Ja Nee Ja Nee 1e leerjaar e leerjaar SOM 3e leerjaar(h/v) havo havo havo vwo vwo vwo vwo totaal Netto resultaat in/uitstroom a.g.v. verpl. tussen vestigingen 39 Externe instroom bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 141 Aantal leerlingen per 01/10/

9 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 09 Toezichtskaart (kwaliteitskaart) Een beknopte weergave van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over onze school is te vinden via Vensters voor verantwoording Sinds 2011 legt het Comenius College net als velen andere scholen verantwoording af via de site In de Vensters van Verantwoording van het Comenius College staat o.a.: - het aantal leerlingen per vestiging en waar deze leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied en marktaandeel); - onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, de doorstroom in de onderbouw, het aantal tussentijdse schoolverlaters, de examenresultaten en de gemiddelde examencijfers; - onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate van lesuitval; - ons onderwijs-, zorg en veiligheidsbeleid; - de kenmerken van onze leerlingen; - informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van de schoolkosten/ouderbijdragen, de financiën en personeelsstatistieken; - de tevredenheidsonderzoeken. - de profiel- en sectorkeuze. LEERLINGBEGELEIDING mentor Op de vestiging Lijstersingel bestaat, zoals op het gehele Comenius College, een intensief mentoraat. De mentoren letten enerzijds op de prestaties van de leerlingen, anderzijds hebben zij aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Als er aanleiding voor is, neemt de mentor contact op met de ouders. Ouders kunnen ook zelf een afspraak maken met de mentor. Studievaardigheden Studiebegeleiding is belangrijk voor alle leerlingen, maar met name voor de eersteklassers. Niet vreemd, want de vertrouwde figuur van hun eigen groepsleerkracht van de basisschool is er niet meer. Ze komen bijna elk lesuur een andere leraar tegen met een eigen aanpak van de leerstof en de daarbij behorende uitleg. De docenten streven naar een zo gelijk mogelijke aanpak van het schoolwerk en het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden. Tijdens de introductieperiode wordt er dan ook aandacht besteed aan het aanleren van de nodige studievaardigheden. Dit gebeurt zowel door de vakdocenten als door de mentoren die speciale modules op het gebied van studievaardigheden verzorgen. Zij besteden aandacht aan het maken van het huiswerk, het leren leren en het leren kiezen. Hierbij komen onder meer de volgende zaken aan de orde: het gebruik van de agenda, hoe pak ik het huiswerk aan, de belangrijkste schoolregels, zaken met betrekking tot het functioneren in de klas en hoe kan ik het beste omgaan met de leerstofplanners? Al deze zaken zijn ook voor de hogere leerjaren van belang. Naast een regelmatige bespreking van de studieresultaten van onze leerlingen is er in elke afdeling ruim aandacht voor het persoonlijk functioneren van de leerling. Begeleidingslessen Naast het aanleren van algemene studievaardigheden binnen de reguliere lessen biedt de vestiging een vast begeleidingsuur aan. Op een vast moment in de week kunnen leerlingen hiervan gebruik maken als ze bij bepaalde vakken niet goed meekomen of een achterstand hebben opgelopen. Het is enerzijds mogelijk dat een leerling op voorspraak van de docent in aanmerking komt, anderzijds kunnen leerlingen zelf op vrijwillige basis van het begeleidingsuur gebruik maken.

10 010 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Deze extra steun wordt geboden in alle vakken in alle leerjaren en op elk niveau. De uren worden aan het begin of aan het eind van de schooldag gepland. De aangemelde leerlingen hebben de plicht om op dit uur aanwezig te zijn. KEUZEBEGELEIDING Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) Onderdeel van de begeleiding door de mentor is de oriëntatie op de loopbaan. Voor leerlingen in de eerste klas zal dat uiteraard minder van belang zijn dan voor leerlingen in hogere leerjaren. In de brugklas is een oriëntatie op de voor de leerling geschikte leerroute een belangrijk speerpunt van de mentorles. Bij de leerlingen in de tweede klassen mavo/havo speelt LOB al een grote rol, omdat voor het derde en vierde leerjaar gekozen moet worden uit één van de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Hiertoe worden gedurende het jaar activiteiten georganiseerd om de leerlingen en ouders behulpzaam te zijn in het maken van de juiste keuze. In het tto, atheneum en havo speelt LOB in het derde leerjaar een rol, omdat in de loop van dat jaar gekozen wordt voor één van de vier profielen in de tweede fase. In het programma van de mentorlessen speelt het keuzetraject een belangrijke rol. Onder leiding van de decaan gaan de mentoren met hun klas aan de slag. Daarbij gebruiken zij een methode waarin het keuzeproces wordt behandeld. Tevens zijn er in de tweede klas vmbo tl/havo en de derde klassen tto, atheneum en havo ouderavonden, waarop de ouders informatie krijgen over het keuzetraject. Decaan De decaan helpt de leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een niveau en vakkenpakket voor een toekomstige vervolgopleiding of beroep. De decaan stuurt in dit proces in eerste instantie de mentoren aan. De mentor is bij het keuzeproces het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. Zeker in een latere fase van de studie kan een gesprek met de decaan echter van belang zijn voor het maken van de juiste keuze van een vakkenpakket of een vervolgopleiding. Dit kan door middel van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Zie voor de gegevens van de decaan, mevrouw Oegema, de personeelslijst. Keuzebegeleiding Op het decanaatbureau van de Lijstersingel is de schooldecaan werkzaam die zowel het mavo-, havo- als vwo-gebied behandelt. Daarnaast begeleidt het decanaat de mavoleerlingen in klas 2 met de keuze van de juiste sector in leerjaar drie van de mavo. Het decanaat wordt terzijde gestaan door een medewerkster, mevrouw Daniëls, die voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt is wanneer zij informatie willen. Publicaties en folders op het gebied van opleidingen, studie en beroep liggen voor leerlingen en ouders ter inzage bij het decanaatbureau. Leerlingen kunnen via de medewerkster een afspraak maken met de decaan. Als ouders de decaan willen spreken, kunnen zij telefonisch een afspraak maken. zorg Interne zorg De vestiging Lijstersingel beschikt over een zorgteam onder leiding van een zorgcoördinator. Hiermee zijn wij in staat om in een aantal gevallen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, extra zorg te verlenen. Hieronder worden enkele vormen van de aanwezige zorg genoemd. Soms is het raadzaam gebruik te maken van de kennis en kunde van externe hulpverleners. Een leerling wordt dan besproken in het zorgteam van de vestiging om tot een passend traject te komen.

11 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 011 Schoolmaatschappelijk werk De schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Vujovic, is voor ouders telefonisch bereikbaar via de school. De leerlingen kunnen op de dagen dat zij op school aanwezig is, persoonlijk een afspraak maken. Verwijzing naar het schoolmaatschappelijk werk gaat uitsluitend via de teamleider of de afdelingsleider. Remediale hulp De vestiging kent verschillende vormen van remediale hulp. Hierbij kan gedacht worden aan Individuele en groepsondersteuning bij taalzwakte en dyslexie. Leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld kunnen via de remedial teacher (rt), mevrouw Van Veen, in het bezit worden gesteld van een dyslexiepas. Zij hebben dan recht op bepaalde faciliteiten zoals bijvoorbeeld meer tijd bij schriftelijke en/ of mondelinge overhoringen, vergroot werk, enz. Deze faciliteiten lopen door tot en met het eindexamen. Faalangstreductietraining Leerlingen bij wie vormen van faalangst de prestaties nadelig beïnvloeden, kan de school trainen in het omgaan met deze situaties. Deze faalangstreductietraining kan in overleg met de mentor worden aangevraagd bij de zorgcoördinator. De heer Hiele en mevrouw Ittmann zijn onze faalangstreductietrainers. Vertrouwenspersoon Op de Lijstersingel zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig: de heer drs. R.P. van der Plicht en mevrouw E.M. Ittmann-van der Meij. Leerlingen en docenten kunnen bij hen terecht als er klachten zijn op het gebied van ernstig machtsmisbruik waarbij sprake is van agressie, discriminatie en/of intimidatie. Aan het begin van de cursus ontvangen leerlingen en ouders hierover een aparte informatiefolder. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dè plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zelfs na de middelbare school geeft het CJG advies, ondersteuning en hulp. Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam- Rijnmond. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen. Er is altijd een CGJ bij u in de buurt. Op de website staan locaties, openingstijden en meer informatie. Bellen kan ook via Schoolverpleegkundige en schoolarts Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in contact met onze schoolverpleegkundige, mevrouw M. de Vos, van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het eerste jaar krijgen scholieren een vragenlijst en een uitnodiging voor een eerste gesprek. Zij controleert en begeleidt de fysieke ontwikkeling van leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor vragen over gezondheid of problemen op school, thuis of met vrienden. Ouders en leerlingen kunnen worden uitgenodigd of bezocht door de schoolverpleegkundige. Ook kunnen leerlingen zelf een afspraak maken op het inloopspreekuur. De momenten waarop de schoolverpleegkundige in de school is, worden duidelijk gecommuniceerd. De leerling kan voor een onderzoek bij de schoolarts worden aangemeld. Het gaat hierbij om een algemeen onderzoek naar de gezondheid (ogen, oren, bloeddruk, houding, etc.) in relatie tot het schoolgaan.

12 012 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL Voor alle duidelijkheid: de schoolarts is geen huisarts. De schoolarts schrijft geen medicijnen voor en leerlingen kunnen niet voor griep of een gebroken vinger bij haar terecht. De schoolverpleegkundige werkt nauw samen met de schoolarts en de doktersassistent in het jeugdgezondheidsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Belangrijk is dat alle gesprekken met de schoolarts en de schoolverpleegkundige vertrouwelijk zijn. ZAT (Zorg Advies Team) Een keer per zes weken komt het zorgadviesteam bij elkaar om leerlingen te bespreken. In het zorgadvies team worden de afdelingen vertegenwoordigd door de afdelingsleider of de teamleider. Verder hebben de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de remedial teacher, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaren van de ons omringende gemeenten zitting in het team. SISA Het Comenius College is, evenals alle andere scholen in de Rotterdamse regio, deelnemer aan het SISA. Het SISA is een systeem waarin geregistreerd wordt welke hulpverlenende instanties een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Wanneer er bij een leerling van het Comenius College een bijzondere situatie ontstaat waardoor hulp van buiten de school noodzakelijk is, wordt er een signaal aan het SISA gegeven. Het SISA geeft dan aan of de leerling geregistreerd staat en bij welke instantie. Om het langs elkaar heen werken van organisaties te voorkomen, wordt er dan contact gelegd tussen de verschillende organisaties. Één van de organisaties krijgt daarna de leidende rol toebedeeld in de begeleiding van de leerling. Voor meer informatie kunt u kijken op LESTIJDEN Het dagelijks rooster is opgebouwd in lessen van 50 minuten. Er zijn maximaal 8 lesuren per dag ingeroosterd. Op sommige momenten in het jaar maken we gebruik van een 40 minuten rooster. Deze dagen worden vooraf aangekondigd in de jaaragenda, zoals vermeld in de Weekwijzer en op de website. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Kluisjes Voor het opbergen van eigendommen staat er voor iedere leerling een afsluitbaar kluisje ter beschikking in de school. Deze kastjes zijn groot genoeg om er naast een rekenmachine, boeken en dergelijke ook kleding of gymspullen in op te bergen. Elke leerling huurt een kluisje van de school. Hoewel de kluisjes afsluitbaar zijn, adviseert de school dringend om onnodig kostbare spullen niet mee naar school te nemen, zoals bij voorbeeld een mp3-speler, i-pod, etc. De leden van de schoolleiding en de conciërge hebben het recht de kluisjes te openen. Op gezette tijden onderzoekt de politie de kluisjes op de aanwezigheid van verboden zaken, zoals drugs of wapens. Bij het aantreffen hiervan neemt de politie maatregelen jegens degene die het betreffende kluisje huurt. De leerling dient ervoor te zorgen dat het kluisje aan het begin van de zomervakantie leeg is. De huur van het kluisje bedraagt 110,- per jaar. Hiernaast betaalt de leerling eenmalig nog 110,- aan borg. Dit bedrag wordt meegenomen in de eerste inning van het schooljaar (zie de paragraaf Betalingswijze ). De borg krijgt de leerling weer terug na inlevering van de kluissleutels als hij of zij definitief de school verlaat.

13 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur Pauze 3e lesuur uur 4e lesuur uur Pauze 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur 40-minuten rooster 1e lesuur uur 2e lesuur uur Pauze 3e lesuur uur 4e lesuur uur Pauze 5e lesuur uur 6e lesuur uur Pauze 7e lesuur uur 8e lesuur uur Leerlingpasje In de loop van het cursusjaar ontvangt iedere leerling een leerlingpasje. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij het pasje altijd bij zich heeft. De leerling moet het pasje tonen op verzoek van een docent of een andere medewerker van de school. Het lenen van boeken, het gebruiken van de computers in de mediatheek en het bezoeken van schoolfestiviteiten

14 014 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL (bijvoorbeeld disco s) kan alleen op vertoon van een geldig pasje. Verlies van het pasje moet onmiddellijk gemeld worden bij de teamleider of afdelingsleider. Bij tussentijds vertrek van school moet het pasje worden ingeleverd. Leerlingen dienen hun oude schoolpas (ook bij een overstap van en naar een andere vestiging) te behouden voor gebruik totdat er een nieuwe schoolpas aangeleverd is. Verzuim Ouders moeten de vestigingleiding vooraf schriftelijk toestemming vragen voor afwezigheid van hun zoon of dochter. Het verzoek voor verzuim dient ruim van tevoren ingediend te worden bij de teamleider of afdelingsleider. Afwezigheid van leerlingen zonder geldige reden of tijdig bericht van de ouders wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. Leerlingen die tijdens toetsen ongeoorloofd afwezig zijn krijgen als cijfer een 1.0. Ziekte Verzuim wegens ziekte wordt op de eerste ziektedag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur telefonisch tussen en uur gemeld. De ouders gebruiken hiervoor het telefoonnummer Als een leerling ziek geweest is, neemt hij of zij op de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode van afwezigheid vermeld staat. Dit briefje moet ingeleverd worden bij de conciërge. Leerlingen die op school ziek worden en menen de lessen niet meer te kunnen volgen, melden zich af bij de teamleider of afdelingsleider (bij afwezigheid gebeurt dit bij de conciërge). De afdelingsleider belt eerst naar de ouders om hen op de hoogte te stellen en geeft de leerling vervolgens een ziek-naar-huis-briefje. Zodra de leerling thuis is aangekomen, melden de ouders dit direct telefonisch bij de conciërge. Na de ziekte levert de leerling het door de ouders ondertekende briefje in bij de conciërge. Hiermee kunnen de ziekte-uren van de leerling worden afgesloten. Extra vakantie Extra vakantiedagen kunnen niet worden opgenomen. Op deze regel bestaat één uitzondering: ouders die hun zomervakantie moeten opnemen buiten de schoolvakantie als gevolg van een in hun beroep of bedrijf geldende vakantieregeling, kunnen hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de vestigingsdirecteur. Voor eventuele achterstand van schoolwerk bij de leerling kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. De bovenstaande uitzondering geldt uitsluitend voor de zomervakantie. Afwezigheid docent Als een docent afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, maakt de school dit bekend via de monitor in de aula, de website of het mededelingenbord in de hal. Hiernaast worden de leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 indien mogelijk via het doorbelsysteem op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van een docent neemt een andere docent of een onderwijsassistente de lessen waar of wordt het rooster aangepast. Is dit niet mogelijk, dan kunnen de leerlingen rustig zelfstandig aan het werk in de aula. Te laat komen Een leerling die te laat is, meldt zich bij de conciërge. De conciërge verstrekt een telaatbriefje. Alleen met dit telaatbriefje krijgt de leerling toegang tot de les. Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, krijgt door de conciërge, verzuimcoördinator of teamleider of afdelingsleider een passende maatregel opgelegd. Een leerling die te laat is en zich meldt nadat 20 minuten van het lesuur zijn verstreken, wordt niet meer tot de les toegelaten.deze leerling wordt als ongeoorloofd absent geregistreerd. Als er naar het oordeel van de afdelingsleider

15 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 015 of teamleider sprake is van veelvuldig te laat komen, ontvangen de ouders hierover schriftelijk of telefonisch bericht. Verwijdering uit de les Leerlingen die uit de les worden verwijderd, melden zich onmiddellijk bij de uitstuurfunctionaris, de teamleider of afdelingsleider. Deze geeft een uitstuurformulier. De leerling vult het formulier in en geeft dat na afloop van het lesuur aan de betreffende docent om vervolgens het conflict op te lossen. De docent levert het briefje ter controle in bij de uitstuurfunctionaris, de teamleider of afdelingsleider. Deze neemt een passende correctiemaatregel. In geval van ernstige of aanhoudende gedragsproblemen neemt de mentor, teamleider of afdelingsleider contact op met de ouders. Pesten Alle leerlingen in de vestiging hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de mentor. We hebben geleerd dat pestgedrag de minste schade aanricht als er snel aktie ondernomen wordt. Dit geldt zowel voor de gepeste als de pester. Cyberpesten Het gebeurt helaas steeds vaker dat leerlingen door andere leerlingen via internet worden gepest. Indien dergelijke voorvallen plaatsvinden vanaf een computer op school, zal de vestigingsleiding trachten te achterhalen wie de pester is en tegen hem of haar passende maatregelen nemen. Indien het cyberpesten plaatsvindt vanaf een computer bij iemand thuis, raden we aan gesprekken, s, foto s e.d. te bewaren en uit te printen. Op school kunnen we dan actie ondernemen tegen de dader als deze ook bij ons op school zit. Wij raden ouders aan heldere afspraken te maken over het gedrag op de computer en hun kind te informeren over de gevaren van internet. Formulieren ziekenfonds, kinderbijslag en andere administratieve zaken Regelmatig vragen officiële instanties via de ouders schoolgegevens op. De leerling kan deze formulieren bij de leerlingenadministratie afgeven en de dag daarop weer afhalen. De administratie is van uur t/m uur telefonisch bereikbaar via en per Camerabeveiliging De school kent een modern camerabeveiligingssysteem. In en rond de school hangen verschillende camera s. Deze camera s hebben voornamelijk een preventieve functie in het kader van de veilige school voor medewerkers, leerlingen, gebouw en goederen. Indien zich de noodzaak voordoet, zullen beelden van de camera s aan de politie ter beschikking worden gesteld. BUITENLESACTIVITEITEN Excursies en uitstapjes In het schoolprogramma is een aantal excursies en uitstapjes opgenomen. Data en bestemmingen worden in de loop van de cursus bekend gemaakt. Naast deze geplande excursies is het mogelijk dat er in de loop van de cursus een aantal kleinere vakexcursies wordt georganiseerd. De kosten voor deze excursies worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht.

16 016 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL CoBuS Op de Lijstersingel organiseert een groep docenten samen met een aantal leerlingen een breed pakket aan buitenlesactiviteiten. Deze groep heet Comenius Buiten School oftewel CoBuS. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan allerlei activiteiten, zoals (panna) voetbal, graffitiworkshops, streetdance en freerunning.deze activiteiten worden in samenwerking met de Brede School van de gemeente Capelle aan den IJssel georganiseerd. Voor onze jongste leerlingen, klas 1, worden deze activiteiten op de vrijdagmiddag georganiseerd. De leerlingen zijn om 14:20 uur uit zodat zij de hele middag in school bezig kunnen zijn met sportieve, culturele en/of ontspannende workshops. Ieder schooljaar organiseert CoBuS samen met de sectie beeldende vorming voor onze brugklassers 'Scapino in school. In één middag zetten de leerlingen onder professionele begeleiding een hele theatervoorstelling in elkaar. Van de kostuums en het decor tot de uitvoerende stukjes. Hiernaast organiseert CoBuS (al dan niet in combinatie met andere vaksecties) tijdens het cursusjaar een aantal avonden met muziekvoorstellingen, een disco en culturele activiteiten. Vlak voor de kerstvakantie organi-seren wij al een aantal jaar een zeer succesvol kerstgala voor onze leerlingen uit het derde leerjaar. De leerlingen uit het eerste leerjaar krijgen een CoBuS-agenda waarin in ieder geval de activiteiten van de eerste periode op te vinden zijn.

17 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 017 De mening van de leerlingen telt. Dus wanneer de leerlingen een leuk idee hebben, kunnen zij dit altijd kenbaar maken via het adres OUDERS EN SCHOOL Rapportage, spreekuren, ouderavond, informatiebulletins Na iedere periode krijgt de leerling een cijferoverzicht uitgereikt. Dit overzicht moet hij - ondertekend voor gezien door een ouder - inleveren bij zijn mentor. Aan het eind van het cursusjaar krijgt de leerling een officieel eindrapport uitgereikt. Tijdens de cursus organiseert de vestiging spreekuren waarop ouders de gelegenheid hebben om docenten en mentoren te spreken over de vorderingen en leerresultaten van hun zoon of dochter. Het is gebruikelijk dat er voor elk leerjaar één informatieavond per cursusjaar is (zie verderop). Uiteraard is het mogelijk om ook tussentijds een gesprek te hebben met een mentor, vakdocent of decaan. U kunt daarvoor via een afspraak maken. Ouderraad De ouders van onze leerlingen worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Van elk leerjaar zitten er twee ouders in de ouderraad. Aan het begin van de nieuwe cursus ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. De ouderraad maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen, primair rekening houdend met een vertegenwoordiging die geografisch representatief is. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Daarnaast heeft een aantal leden van de ouderraad zitting in de MR en/of de klankbordgroepen brugklas, mavo, havo en vwo. Deze klankbordgroepen zijn samengesteld uit leerlingen, ouders, docenten en een afdelingsleider. Via digitale vragenlijsten wordt respons gevraagd van leerlingen en ouders. De uitkomsten worden in de klankbordgroepen besproken. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen het reglement van de ouderraad. Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de ouderraad dan kunt u zich aanmelden via het volgende adres: Ouderinformatieavond Er zijn in de loop van het schooljaar verschillende ouderavonden. Op deze ouderavonden wordt aandacht geschonken aan onderwerpen die specifiek zijn voor een bepaald leerjaar. U wordt op de hoogte gebracht van een ouderavond via een brief, de website en de communicatiebladen. De data van de verschillende ouderavonden zijn opgenomen in de kalender die u aan het begin van de cursus ontvangt. Ouderacademie Met ingang van het nieuwe jaar ontvangen ouders van de brugklassen informatie over de ouderacademie. Dit is een nieuw initiatief voor de ouders van brugklasleerlingen waarbij op een aantal avonden thema s aangesneden worden. De thema s zijn gekozen op het snijvlak van onderwijs en opvoeding. Onderwerpen als het begeleiden van leerlingen bij het huiswerk, waarbij aandacht besteed wordt aan de voorbereiding op moeilijker inzichtvragen van een repetitie en een korte introductie in de moderne wiskunde zijn voorbeelden van onderwijsgerelateerde onderwerpen. Onderwerpen als media, opvoeding en verslavingsrisico s zijn voorbeelden van opvoedkundige thema s. Overgangsregelingen Op de website van het Comenius College (www.comenius.nl) staat de overgangsregeling vermeld.

18 018 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Naast de ouderraad en leerlingenraad op iedere vestiging heeft het Comenius College ook een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van alle vestigingen. De MR overlegt met de algemene directie. Nadere informatie over de MR is op de website van de school te vinden. FINANCIËN Leermiddelen Leermiddelenfonds De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis in bruikleen vanuit het leermiddelenfonds Comenius College. De school zorgt aan het begin van het schooljaar voor de uitreiking. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de verschuldigde kosten van de voorafgaande jaren zijn betaald. Aan het eind van het schooljaar of bij het tussentijds verlaten van de school worden de boeken weer ingenomen. Vermiste, beschadigde of slecht onderhouden boeken worden geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. Ouders dienen rekening te houden met de aanschaf van leer- en verbruiksmaterialen die buiten het leermiddelenfonds vallen. Zo dienen de leerlingen in het bezit te zijn van deugdelijk schrijfmateriaal en een agenda. Daarnaast kan gedacht worden aan zaken als verschillende woordenboeken, een rekenmachine, een bijbel en een atlas. Wanneer tijdens het schooljaar het vakkenpakket wordt aangepast, worden de kosten van werkboeken in rekening gebracht. De school neemt alleen de kosten van het originele vakkenpakket voor zijn rekening. Aanvullingen bij de schoolkosten TTO Ook in de cursus start weer een klas tweetalig junior vwo. Deze opleiding die drie leerjaren duurt, brengt een aantal niet-gesubsidieerde kosten met zich mee, waarover ouders en leerlingen van tevoren zijn ingelicht. De kosten zijn voorlopig vastgesteld op 1 450,-. Op basis van een begroting is het bedrag voorgelegd aan de MR en door de oudergeleding goedgekeurd. Binnen deze begroting gaat het om extra kosten die gemaakt worden voor het lidmaatschap van het Europees Platform, extra onkosten voor het leerprogramma en de docentinzet die dat met zich meebrengt. Verder is er een bijdrage voor extra excursies naar zowel een nog nader te bepalen Nederlandse bestemming als naar Engeland. Ook voor de volgende leerjaren zal op basis van een dergelijke begroting goedkeuring worden gevraagd aan de oudergeleding van de MR. Buitenlandexcursies en uitwisseling In de voorexamenklassen gaan de leerlingen naar een bestemming in Europa. Zij maken een meerdaagse reis, georganiseerd door school en volgen een onderwijskundig en pedagogisch verantwoord programma in het buitenland. Op basis van de aanmeldingen worden bestemmingen gekozen en leerlingen worden ingedeeld bij één van de reizen van hun keuze. Er worden ook uitwisselingen georganiseerd die vaak worden gesubsidieerd door het Europees Platform. Deze reizen duren tien dagen in het buitenland, maar kennen ook een programma in Nederland. Leerlingen worden ondergedompeld in de cultuur van het ontvangende land, doordat ze worden ondergebracht in gastgezinnen. In Nederland verblijft de buitenlandse leerling bij Nederlandse gastgezinnen. De kosten voor deze reizen bedragen 1 450,-.

19 comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 019 Leerlingen zijn niet verplicht mee te gaan met een reis. Mocht uw kind echter om financiële redenen niet mee kunnen op excursie, dan kunt u, met inzage in enkele gegevens, een beroep doen op steun van de school. Voor leerlingen die doubleren in de voorexamenklas is het mogelijk om, nadat iedereen zich heeft ingeschreven, toestemming te vragen om nog een keer mee te mogen op excursie. Het verschuldigde bedrag, dat niet wordt opgenomen in de automatische incasso bij zittenblijvers, dient dan voor 1 april te zijn betaald aan school. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt de leerling een brief met alle benodigde gegevens. Voor de leerlingen die niet meegaan met excursie wordt een thuisblijf-programma georganiseerd. Dit programma kent activiteiten binnen en buiten de school. Hiervoor zal een bedrag van 1 50,- in rekening worden gebracht. Voor ouders en deelnemers aan de excursies of de thuisblijvers wordt het programma gepresenteerd op een informatieavond in maart. Betaling schoolkosten Het Comenius College biedt ouders de mogelijkheid de schoolkosten te betalen via automatische incasso. De school hoopt hiermee de betaling van de schoolkosten voor de ouders te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor de school te beperken. Bij de keuze voor een automatische incasso is er tevens de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen. Over de verschillende mogelijkheden is voor aanvang van het schooljaar aan alle ouders een brief met een keuzeformulier verzonden. Indien niet voor automatische incasso wordt gekozen, worden in de periode oktober/ november de totale schoolkosten in rekening gebracht via een acceptgiro. Termijnbetalingen zijn hierbij echter niet mogelijk. Tevens wordt er per acceptgiro een bedrag van 1 2,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de schoolkosten kan het bestuur van CVO de leerling het gebruik van de betreffende leermiddelen of activiteiten ontzeggen. Sponsorbeleid In toenemende mate is er binnen het onderwijs aandacht voor sponsoring van bepaalde activiteiten. Onder sponsoring wordt verstaan een bijdrage door de sponsor in geld, goederen of diensten aan de school waarvoor de sponsor een tegenprestatie krijgt. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring. Het Comenius College hanteert het landelijk sponsorbeleid van het Ministerie van Onderwijs waarbij de gedragsregels zijn vastgelegd in een convenant. Elke organisatie of persoon die de schoolorganisatie sponsort ondertekent een contract waarin de gedragsregels zijn vastgelegd. In het sponsorbeleid staan de volgende uitgangspunten centraal: - Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen alsmede de identiteit van de school; - Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar brengen; - De onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs mogen door sponsoring niet beïnvloed worden; - Reclame in lesmateriaal is niet toegestaan; - Sponsoring mag niet leiden tot ongewenst, gevaarlijk of ongezond gedrag.

20 020 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL STUDIEKOSTEN Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerweg MAVO/HAVO pre havo havo/ath TTO MAVO havo /ATH Niet vakgerelateerde licentiekosten Diensten: mediatheek, Videma, dagopeningen etc Bijdrage communicatie Ongevallenverzekering Bijdrage tto** Kopieerkosten account/tekstverwerkingsprogramma Klassikaal gebruik atlassen, woordenboeken bijbels, e.d Loopbaanoriëntatie 1 15 Bijdrage activiteiten/materialen CKV Huur kluisje Borg kluisje* Labjassen Fotojaarboek Sportoriëntatie Werkweek meerdaagse excursie*** Bewegen sport en maatschappij** Excursies Excursie Antwerpen Excursie Biologie Excursie ANW Vakexcursie handvaardigheid** Leerjaargebonden activiteit 1 27, , , , Blackbirds (Engels) Theaterbezoek Engels 1 7,50 1 7,50 Tekenkamp** Buitenland reis/uitwisselingsproject*** Totaal 3 262, , , , , ,50 * Alleen voor nieuwe leerlingen. ** Alleen van toepassing als de leerling het vak volgt. *** Voor leerlingen die niet meegaan naar het buitenland wordt een alternatief programma georganiseerd met excursies waarvoor 50 in rekening wordt gebracht.

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR MEVROUW

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2014-2015 Partijen 1. Het bevoegd gezag van het Sint-Maartenscollege, locatie HAVO, Atheneum, Gymnasium, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door de locatiedirecteur,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA.

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA. SCHOOLJAAR 2017-2018 clc COMENIUS LYCEUM CAPELLE MAVO pre-havo havo vwo TTO IBC ANGLIA Junior Lyceum cmc COMENIUS MAVO CAPELLE Hoe ver kun jij komen? Typisch Comenius kijk snel verder! Comenius Lyceum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Boeken en ouderbijdragen

Boeken en ouderbijdragen Boeken en ouderbijdragen 2016 2017 1 Profielbijdrage Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop

Nadere informatie

Ik zie je op het Comenius College CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO

Ik zie je op het Comenius College CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO Ik zie je op het Comenius College COMENIUS COLLEGE CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO Van basisschool. Naar voortgezet onderwijs Dus: Comenius College je krijgt nieuwe

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006 Voorlichtingsavond GSg Schagen 18 & 19 januari 2006 CONCEPT ONDERWIJS en BEGELEIDING De GSg Schagen is een dynamische leer-, leef- en werkgemeenschap, gekenmerkt door: respect, vertrouwen en een veilig

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College H A V O - 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College Wat is het Niftarlake College voor een school? Het Niftarlake College valt onder de

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

LIJSTERSINGEL JAARGIDS 2010-2011 COMENIUS COLLEGE CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO, MAVO EN VMBO DIRECTEUR DRS. C.W.M.

LIJSTERSINGEL JAARGIDS 2010-2011 COMENIUS COLLEGE CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO, MAVO EN VMBO DIRECTEUR DRS. C.W.M. COMENIUS COLLEGE CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO, MAVO EN VMBO LIJSTERSINGEL JAARGIDS 2010-2011 DIRECTEUR DRS. C.W.M. MACKENBACH LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Open Dag. Ik zie je op het Comenius College. in 2006. Ik zie je op het Comenius College. vrijdag 3 februari 2006 16.00 21.00 uur

Open Dag. Ik zie je op het Comenius College. in 2006. Ik zie je op het Comenius College. vrijdag 3 februari 2006 16.00 21.00 uur Ik zie je op het Comenius College in 2006 op een meeloopmiddag op een activiteitenmiddag op bezoek met je basisschool op een voorlichtingsavond op de open dag op de kennismakingsmiddag op je eerste schooldag

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma 1. Voorlichting profielkeuzetraject 2. Workshops/Informatierondes vakken bovenbouw 3. Opmerkingen/vragen na de avond + informeel samenzijn. Deze presentatie

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie