Stadsregio Rotterdam December 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsregio Rotterdam December 2005"

Transcriptie

1 Stadsregio Rotterdam December 2005

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding p Doelstelling p Opzet p Vraag en aanbod fietsparkeervoorzieningen 2.1 Inleiding p Soorten voorzieningen p Capaciteit en bezetting p Conclusies p Fietsparkeervoorzieningen 3.1 Inleiding p Factoren en kwaliteitseisen p Soorten fietsparkeervoorzieningen p Fietsenstandaards p Fietskluizen p Bewaakte fietsenvoorzieningen p Innovatieve fietsparkeervoorzieningen p Conclusies p Fiets in het natransport 4.1 Inleiding p Bedrijventerreinen in de stadsregio p Kwaliteit fietspaden op bedrijventerreinen p Potentieel voor de fiets p Fietsenstallingen op ov-knooppunten p Aanbevelingen p. 21 Bijlagen 1. Tellingen p Locaties met een bezetting hoger dan 80% p Bedrijventerreinen p Potentieel OV-haltes p Kansrijke bedrijven en bedrijventerreinen p Stallingen p Bijeenkomst beheerders fietsenstallingen p Regiokaart alle bedrijventerreinen p Bronnen p. 36 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De fiets is één van de vervoersmiddelen waarmee reizigers zich kunnen verplaatsen. Het gebruik van de fiets is in beginsel heel laagdrempelig, aangezien in Nederland vrijwel iedereen kan fietsen en ook in het bezit is van een fiets. Dat wil echter niet zeggen dat er niet meer gebruik kan worden gemaakt van de fiets. Voor het daadwerkelijk gebruiken van de fiets in het verplaatsingspatroon moeten andere zaken ook geregeld zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om goede fietspaden en veilige fietsenstallingen op de plaats van de bestemming. De bestemmingen voor de fiets zijn in veel gevallen niet noodzakelijkerwijs de eindbestemming van de reiziger. De fiets kan ook worden gebruikt bij ketenverplaatsingen. Zo is de fiets een populair vervoermiddel in het voortransport naar haltes van openbaar vervoer. Ketenmobiliteit biedt de reiziger de mogelijkheid om al naar gelang de situatie voor de meest geschikte combinatie van vervoermiddelen te kiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, de hoeveelheid bagage, de eindbestemming en het reisdoel kan de reiziger besluiten van welke vervoermiddelen hij gebruik zal maken. Kiest hij bijvoorbeeld voor het gehele traject de auto, of rijdt hij met de fiets naar een treinstation? Of neemt hij juist de bus naar het treinstation? Of de auto? Verkeersminister Peijs (juli 2005): In plaats van betuttelen wil ik meer gaan verleiden. Zo wil ik dat nog veel meer mensen op de fiets naar hun werk gaan, niet in de laatste plaats met oog op de gezondheid. We worden veel te dik in Neerland en meer bewegen is noodzakelijk. Fietsers zijn mijn troetelreizigers. Ik vind echt dat we die moeten verwennen. We gaan de 250 miljoen euro voor het uitbreiden en verbeteren van stalling bij stations veel eerder uitgeven. Bij veel stations is er een tekort aan fietsklemmen waardoor mensen hun fiets op ongewenst plekken neerzetten. Veel gemeenten willen die rondzwervende fietsen kwijt en knippen de sloten kapot van fietsen die niet in de stalling staan. Dat hebben die eigenaren niet verdiend en dat moet niet kunnen. De fietser is voor ons onmisbaar. Er gaan net zoveel mensen op de fiets naar hun baan als met het hele openbaar vervoer. Ik moet er niet aan denken dat fietsers de auto gaan pakken. 1.2 Doelstelling Om de reiziger deze keuzemogelijkheden daadwerkelijk te bieden wil de stadsregio zich inspannen om het gebruik van de fiets in de mobiliteitsketen te bevorderen. Dit is in het RVVP benoemd als een van de speerpunten van het regionale fietsbeleid. Bij het bevorderen van de fiets in de mobiliteitsketen is de stadsregio afhankelijk van anderen, aangezien ze zelf geen wegbeheerder is. Andere partijen, waaronder wegbeheerders, spelen dus een essentiële rol. De rol van de stadsregio is vooral een stimulerende en faciliterende, zeker ook in financiële zin. 3

4 1.3 Opzet Het onderzoek fiets in de keten richt zich op verschillende onderdelen: inventarisatie van de verschillen tussen vraag en aanbod van fietsparkeervoorzieningen bij ov-haltes (hoofdstuk 2); factoren die van belang zijn bij fietsparkeervoorzieningen voor gebruiker en beheerder (hoofdstuk 3); onderzoek naar de geschikte fietsparkeervoorzieningen (hoofdstuk 3); analyseren van behoeften van bedrijven op het gebied van fiets in de keten (hoofdstuk 4). De meerwaarde om de verschillende onderdelen tegelijkertijd uit te voeren zit in het feit dat de resultaten uit de verschillende deelprojecten kunnen worden gebundeld naar concrete vervolgacties. 4

5 Hoofdstuk 2. Vraag en aanbod fietsparkeervoorzieningen 2.1 Inleiding Een overzichtelijk beeld van de fietsparkeervoorzieningen ontbreekt. Het algemene beeld is dat bij veel OV-haltes een gebrek is aan fietsparkeervoorzieningen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om dit aan te pakken moet eerst in beeld worden gebracht hoe de huidige situatie is. Bekeken is de soort voorziening bij de OV-haltes. Er wordt onderscheidt gemaakt in: niet overdekte stalling; overdekte stalling; bewaakte stalling; fietskluizen. Daarnaast zijn beschikbare cijfers/tellingen gebundeld om de capaciteit en de bezetting van de verschillende voorzieningen in beeld te brengen. De cijfers zijn alleen voor de metrohaltes en NS-stations beschikbaar. 2.2 Soorten voorzieningen In onderstaande kaart is in beeld gebracht welke soorten voorzieningen in de huidige situatie aanwezig zijn. 5

6 Wat opvalt: de metrostations in het centrum van Rotterdam hebben bijna alleen onoverdekte stallingen; Spijkenisse, Hoogvliet en Capelle hebben relatief veel bewaakte stallingen; Alleen de NS-stations hebben fietskluizen. 2.3 Capaciteit en bezetting De laatste jaren zijn de fietsparkeervoorzieningen op verschillende momenten geteld. De meeste locaties zijn in 2004 geteld. Wanneer alle beschikbare cijfers worden gebundeld ontstaat het volgende overzicht (zie bijlage 1 voor de tellingen): Wat opvalt: De bezettingscijfers zijn erg verschillend per station; Vooral in de ZW-hoek (Spijkenisse e.o), de NO-hoek (deelgemeente Aleander), en het centrum van Rotterdam liggen de bezettingen hoog; Een groot deel van de locaties hebben kwantitatief voldoende stallingsplaatsen. 2.4 Conclusies De situatie op het gebied van fietsparkeervoorzieningen is per OV-halte verschillend. Zo is het opvallend dat er in het centrum van Rotterdam bijna alleen onoverdekte onbewaakte voorzieningen zijn. De NS-stations hebben allemaal beveiligde voorzieningen, ofwel een bewaakte stalling ofwel fietskluizen. 6

7 De mogelijkheden om de fiets bewaakt te stallen is in bepaalde gebieden niet mogelijk. In deelgemeente Aleander is dit alleen mogelijk om bij station Aleander. De bewaakte fietsenstalling is echter overbezet en ook de NS-fietskluizen worden goed gebruikt. In het centrum van Rotterdam is het alleen mogelijk bij Blaak en bij CS de fiets bewaakt te stallen. Uit de tellingen en overzichten blijkt dat de bezettingen bij de verschillende OV-haltes erg verschillend zijn. Vooral in de ZW-hoek (Spijkenisse e.o.), de NO-hoek (deelgemeente Aleander), en het centrum van Rotterdam liggen de bezettingen hoog. De locaties met een bezetting hoger dan 80% hebben een stallingstekort (zie ook paragraag 3.2 p. 9). In bijlage 2 zijn deze locaties op een rij gezet. Voor de verschillende Tramplushaltes zijn geen gegevens beschikbaar. Uit observering is duidelijk dat de fietsparkeervoorzieningen bij de haltes beperkt zijn: niet overdekt en niet bewaakt. 7

8 3. Fietsparkeervoorzieningen 3.1 Inleiding Zoals al genoemd is de fiets een belangrijk vervoersmiddel in de mobiliteitsketen. In onderstaande tabel is te zien dat de fiets in het voortransport van verplaatsingen met de trein het belangrijkste vervoersmiddel is. Voortransport Natransport Bus, tram, metro (Brom)fiets 30 9 Te voet Auto Overig 4 4 Hoe gaan reizigers van en naar het station 1 Ruim 30% van de mensen die met de trein gaan, pakt de fiets om het station te bereiken. In het natransport heeft de fiets een veel kleiner aandeel. Maar slechts 10 procent van de mensen fietst van het station naar de plek van de bestemming. 3.2 Factoren en kwaliteitseisen Het gebruik van fietsvoorzieningen is afhankelijk van een aantal factoren: Algemene behoeften van de fietser zijn: Diefstalpreventie; Bescherming tegen beschadiging en vernieling (vandalisme) van de fiets; Bescherming tegen weersinvloeden; naarmate de stallingsduur toeneemt, wordt dit belangrijker; Goede toegankelijkheid; Korte afstanden naar de gebruiksfunctie Gebruiksgemak; Laag stallingstarief; Geschiktheid voor bijzondere fietsen (kinderfietsen, mountainbikes, fietsen met fietstassen, bromfietsen, etc.). Voor de beheerder zijn ook de volgende punten van belang: De fietsen staan netjes op straat. De openbare ruimte is voldoende begaanbaar voor voetgangers, rolstoelgebruikers en anderen; De openbare orde komt zo min mogelijk in gevaar. Bovenstaande behoeften zijn te formuleren in kwaliteitseisen voor fietsparkeervoorzieningen: - Stallingen moeten zo dicht mogelijk bij het OV liggen. In de praktijk blijkt dat op veel plaatsen fietsenstallingen weggestopt worden omdat ze niet passen in een geordende buitenruimte (zie bijvoorbeeld Aleander en Blaak). Dit gaat ten koste van de afstand en zichtbaarheid. Herkenbaarheid van de stallingen is een belangrijk aandachtspunt. De volgende richtlijnen kunnen hierbij gebruikt worden: 1 Nota Mobiliteit, naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september

9 De voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij de halte worden geplaatst; als maimale afstand kan 30 meter worden aangehouden. Als regel zullen de voorzieningen moeten worden geplaatst bij de halte waar de passagiers s ochtends vertrekken; bij vertrek hebben reizigers immers minder tijd dan bij terugkomst. Bij brede en drukke wegen geldt echter dat de fietsparkeervoorzieningen moeten staan aan de zijde waar het merendeel van de fietsers woont; ze hoeven de weg dan maar één in plaats van drie keer over te steken. - Voldoende plekken. Bij een bezettingsgraad hoger dan 80% is de stalling vol. Daarboven is er een capaciteitstekort. Dit om de volgende redenen: Om doorstroom van fietsers mogelijk te maken, dienen een aantal stallingsplaatsen ongebruikt te zijn. Met doorstroom wordt hier bedoeld, dat er een zekere restcapaciteit moet zijn zodat aankomende en vertrekkende fietsers elkaar niet hinderen. Sommige fietsparkeerplaatsen zullen noodgedwongen ongebruikt blijven. Reden hiervoor is dat bepaalde typen fietsen moeilijk, dan wel niet naast elkaar geplaatst kunnen worden. Zoekverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Als een fiets lang moet zoeken naar een vrije plaats, dan zal hij/zij eerder geneigd zijn om de fiets buiten een fietsparkeervoorziening te stallen. - De fiets moet veilig gestald kunnen worden. Onbewaakte parkeervoorzieningen moeten toelaten dat de fiets aan het systeem zelf bevestigd kan worden; Fietsendiefstal Fietsendiefstal is een groot probleem. Het heeft een negatieve invloed op het fietsgebruik, het fietsbezit, het fietscomfort, de verkeersveiligheid en de veiligheidsbeleving. Angst voor fietsdiefstal is de meest genoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen. De officiële schattingen lopen uiteen van tot gestolen fietsen per jaar. In Nederland worden dus ongeveer 2 fietsen per minuut gestolen!! De gevolgen zijn ingrijpend: - Veel mensen gaan niet met de fiets naar bijvoorbeeld het station; - Veel mensen kopen geen nieuwe fiets en rijden zelfs op een oud barrel uit angst voor fietsdiefstal. Dit gaat ten koste van de veiligheid en van het fietsplezier. - Een vorm van sociaal toezicht is steeds wenselijk. Dit houdt in dat de plaats en de constructie toezicht door voorbijgangers, of vanuit aangrenzende gebouwen moeten toelaten. Dit verkleint ook de kans op vandalisme; - Een goede verlichting in en rond de onmiddellijke omgeving van deze voorziening voorkomt het onveiligheidsgevoel bij gebruiker en voetgangen is dan ook noodzakelijk. Bovendien is het dan voor een potentiële dief moeilijker ongemerkt te werk te gaan; - De gestalde fiets moet tegen weerinvloeden worden beschermd. Niet het aantal fietsen maar wel de duur van het parkeren dient mee te bepalen of een stalling al dan niet overdekt is. Bij bus- en tramhaltes, stations en carpoolplaatsen wordt er in principe lang geparkeerd en verdient overkapping daar steeds aanbeveling. - Gemakkelijk en eenvoudig: De fietsparkeervoorziening moet gemakkelijk en zonder toelichting te gebruiken zijn. Bij niet ingeburgerde systemen dient het 9

10 gebruik door middel van aanwijzingen duidelijk kenbaar gemaakt te worden. De aanwijzingsborden dienen weer- en vandalismebestendig te zijn. Daarnaast dient het stallen van de fiets eenvoudig en met geringe krachtinspanning te kunnen gebeuren, zowel in een vol als een leeg rek; - Compatibiliteit: De fietsparkeervoorzieningen moeten geschikt zijn voor de verschillende fietsmodellen. In bepaalde gevallen kan een voorziening voor een bepaald type fietsen opportuun zijn. Dit moet dan wel goed aangegeven zijn; - Bereikbaar: de fietser moet de stalling bereiken zonder obstakels. Bij hoogteverschillen verdienen hellingsbanen de voorkeur boven trappen. - Een stalling met meerdere plaatsen moet ruimte genoeg bieden tussen de verschillende plaatsen. Zoniet riskeert men dat de stalling niet op zijn totale capaciteit benut zal worden. Voldoende manoeuvreerruimte tussen de rijen is ook nodig. Een tussenruimte van 2 meter wordt aanbevolen, als minimum geldt 1,20 meter; - De constructie van de fietsparkeervoorziening moet, zelfs bij een maimale bezetting, een gemakkelijk onderhoud garanderen en mag in geen enkel geval zwerfvuil aantrekken. Men dient tevens te voorkomen dat het vuil zich makkelijk kan vastzetten. Slecht onderhouden voorzieningen geven aanleiding tot verhoogde onveiligheidsgevoelens en zetten aan tot vandalisme. Hierdoor kan een stalling in onbruik raken. - Duurzaamheid: Het materiaal van de stalling verdient ook de nodige aandacht. Het moet tegen vandalisme bestand zijn en niet alleen tegen slijtage bij normaal gebruik. Algemene behoeften van de aankoper/beheerder: Kwaliteit en duurzaamheid; Veiligheid; Ruimtebeslag; Onderhoud; Plaatsingsgemak van het systeem; Prijs-kwaliteitverhouding; Esthetica design: ontwerp en maatvoering. 3.3 Soorten fietsparkeervoorzieningen Fietsparkeervoorzieningen zijn er in allerlei soorten en maten. De doelstelling is om de ov-reiziger goede fietsvoorzieningen te bieden bij metro en tramhaltes. Wat goed is hangt af van verschillende factoren op de locatie. Fietsparkeervoorzieningen moeten echter wel een bepaalde minimale kwaliteit hebben ongeacht de locatie. In dit hoofdstuk zijn de verschillende mogelijkheden op een rij gezet en is er per categorie een keuze gemaakt welke optie de voorkeur geniet. Om te komen tot een goede keuze van fietsvoorzieningen bij ov-locaties zijn er een aantal vragen waar rekening mee moet worden gehouden. Wie zijn de gebruikers? Is er kans op diefstal? Hoe onveiliger de omgeving, hoe hoger de eisen die aan de voorziening dienen gesteld te worden; 10

11 Wat is de beschikbare ruimte en welk potentieel aan parkeerplaatsen kan er geboden worden? Wat is de duur van het parkeren. Voor langparkeerders dienen hogere eisen aan de stalling gesteld te worden (zoals overkapping, antidiefstal systemen); Wat is de kostprijs van de verschillende voorzieningen? Is het systeem geschikt voor verschillende modellen? Wordt er rekening gehouden met de locatiekeuze i.v.m. sociale controle? Kunnen en willen we bewaken d.m.v. camera? De onbewaakte fietsvoorzieningen Fietsenstandaards Een standaard is een zelfstandige eenheid voor het stallen en parkeren van één of twee fietsen. Fietsenstandaards zijn in te delen in verschillende categorieën. Plaatsing van de fiets. - Klemsystemen voor voorwiel, voorvork, frame of stuur - Hangsystemen voor stuur of wiel - Aanleunsystemen voor frame Antidiefstal mogelijkheden: a. Geen b. Grendelsysteem Dit is een paal waaraan één of meer houders zijn bevestigd. In deze houder kan het frame van de fiets geplaatst worden en kan de houder worden vergrendeld d.m.v. een schuifpal die met een eigen slot geblokkeerd dient te worden. Soms is er ook een oog waaraan de fiets met een slot bevestigd kan worden. Een aantal systemen maakt gebruik van een specifiek slot. Dit is een stevige constructie die een goede bescherming biedt tegen diefstal en vandalisme. c. Aanbindsysteem Systeem dat bestaat uit een metalen hek of beugel waaraan twee of soms meer fietsen kunnen worden vastgemaakt. De hele fiets of een deel van de fiets leunt dan tegen de beugel. Er zijn systemen die ook voorwiel- of achterwielinklemming mogelijk maken. Ze geven meestal een goede steun en bieden een goede aanbindmogelijkheid. Ze stellen ook geen specifieke eisen aan de sloten. Aanbindsystemen met het keurmerk fietsparkeur, zijn een minimale vereiste voor het veilig stallen van fietsen en dienen als beste fietsparkeersysteem. De voorkeur gaat uit naar overdekte fietsvoorzieningen i.v.m. de duur van het parkeren. De systemen zijn makkelijk aan te passen aan de beschikbare ruimte en het benodigd aantal parkeervoorzieningen op de locaties. 11

12 d. Aanbindsysteem plus De Fietsslotpaal DUO is een slimme mogelijkheid om de fiets op slot te zetten aan de "vaste wereld". Door een ondergrondse funderingskoker te maken kunnen 6 slotpalen op een rij worden geplaatst. Fietsslotpaal Duo type FSP D04 Fietsparkeur Omdat de kwaliteit van veel fietsenrekken te wensen over laat, is in 1998 Fietsparkeur ingesteld, een soort keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen. Fietsparkeur is een set normen die de kwaliteit van een fietsenrek garandeert. Fietsenrekken die aan deze norm voldoen, zijn herkenbaar aan een sticker met het logo Fietsparkeur. Fietsparkeur is een initiatief van de Fietsersbond, in samenwerking met Fipavo, de vereniging van fabrikanten en leveranciers van fietsenrekken. Eisen Fietsparkeur Het Fietsparkeur stelt eisen op de volgende punten: - gemak bij het plaatsen van een fiets - gemak bij het vastzetten van een fiets - kans op letsel bij de gebruiker of de passant - kans op schade aan de fiets - kraakbestendigheid - vandalismebestendigheid - duurzaamheid - informatie over het systeem Fietsers zelf vinden de belangrijkste eis aan een fietsenrek dat ze de fiets met een slot ergens aan vast kunnen zetten om fietsdiefstal te voorkomen. Voor enkele aspecten zijn geen eisen opgesteld, omdat de koper hiervoor eigen keuzes dient te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtegebruik, vormgeving en prijs. Ook is er vooralsnog geen rekening gehouden met bijzondere eisen voor kinderfietsen. Voor fietsparkeersystemen die zijn bedoeld voor de toepassing in veilige afgesloten ruimten of in een bewaakte fietsenstalling, gelden andere eisen ten aanzien van fietsdiefstalpreventie. 12

13 3.3.2 Fietskluizen Fietskluizen zijn gesloten kooiconstructies die iets hoger zijn dan een fiets en bestemd voor het plaatsen van één of meer fietsen. Een gedeelte van de kluis dient uit doorzichtig materiaal te bestaan waardoor de inhoud van de kluis zichtbaar is. Dit om te vermijden dat deze voor andere doeleinden dan voor het stallen van fietsen gebruikt wordt. Een fietskluis voor het stallen van meerdere fietsen is een fietstrommel. Aangezien het niet gaat om buurtstallingen maar voorzieningen van OV gebruikers, komen de trommels niet in aanmerking. Fietskluizen komen vooral in aanmerking voor regelmatige gebruikers en de gebruikers van de duurdere fietsen: bijvoorbeeld OV-reizigers die elke dag naar of van het station fietsen. Het verhuren van fietskluizen gebeurt o.b.v. een abonneesysteem. Het succes van een abonneesysteem is sterk afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt in de functie van het verhuursysteem. Het programma Ruimte voor de Fiets van V&W voorziet in een kwaliteits- en capaciteitsverbetering van de fietsvoorzieningen bij stations. ProRail voert dit programma uit. Het programma bestaat uit 3 elementen: onbewaakte stallingen, kluizen en collectief bewaakte stallingen. Er is bij stations altijd onbewaakte stallingscapaciteit. Naar behoefte zijn er ook kluizen of collectief bewaakte stallingen. De keuze voor kluizen of collectief bewaakte stalling is afhankelijk van het aantal fietsers dat bewaakt wil stallen. Binnen de collectieve stallingen zijn er nog verschillende typen te onderscheiden: bemenst (zie Rotterdam Centraal), geautomatiseerd met beperkte bemensing (zie Schiedam Centrum), volledig geautomatiseerd (zie Vlaardingen Oost). Ook de keuze voor die vormen is afhankelijk van het aantal fietsen. De onbewaakte stallingen worden uitgevoerd met overkapping. Indien er een collectief bewaakte stalling is blijft de overkapping achterwege. Ervaringen elders met fietskluizen: In Amsterdam wordt er al gebruik gemaakt van fietskluizen en dit gebeurt a.d.h.v een abonnementsysteem in combinatie met een kluissleutel. In Den Haag komt een pilot met 8 fietskluizen op een kansrijke locatie. Beheer wordt uitbesteed aan bicyclette. Geen gebruik van een elektronisch systeem i.v.m. vandalisme/storingen. 2*p/j wordt de capaciteit en bezetting gemeten. N.a.v. een enquête is hier gekozen voor kluizen voor de vaste reizigers. De verzamelde informatie geeft tot nu toe aan dat het gebruik van fietskluizen in de grote steden niet gebeurt in de vorm van muntsystemen of chipkaarten, maar zijn de abonnementhouders gekoppeld aan een persoonlijke sleutel. 13

14 De fietskluizen van de NS nemen behoorlijk wat ruimte in beslag. De ruimte rondom metro en tramhaltes is echter beperkt. De behoefte aan fietskluizen bij sommige ovvoorzieningen zal ook kleiner zijn dan bij de NS-locaties, maar het kan voorkomen dat er op sommige locaties wel een grote behoefte is aan fietskluizen. De -fi zou een voorbeeld kunnen zijn van een iets ander model als de NS fietskluizen, met dezelde veiligheidsgarantie, maar eerder uit te voeren bij kleinere stations. De -fi fietskluis kan 3 fietsen stallen op dezelfde oppervlakte als 1 NSkluis. Het is een systeem op basis van fietsen met gedraaide sturen. Het is daardoor mogelijk om van een kleiner oppervlakte gebruik te maken Bewaakte fietsvoorzieningen Een (door een bewaker) bewaakte fietsenstalling is een afgebakende ruimte die bestemd is voor het plaatsen van fietsen. Voor een bewaakte fietsenstalling wordt gekozen op locaties waar er meer dan 50 fietsen gestald worden. De locatiekeuze is erg belangrijk en moet afgestemd zijn op de gebruikers. Voor de OV-gebruiker is het belangrijk dat er een snelle overstap kan plaats vinden. De sociale controle/veiligheid is ook erg belangrijk. Bewaakte stallingen worden doorgaans meer gebruikt voor het stallen van de duurdere fietsen. Om de openingstijden van fietsenstallingen uit te breiden is automatisering van de stallingen een mogelijkheid. Stallingen die nu om uur dicht gaan, kunnen dan beschikbaar zijn tot en de laatste OV-verbinding. Je kunt denken aan volledige of gedeeltelijke automatische toegangscontrole. Geen mensen dus meer bij de stalling, maar een automatische kaartcontrole en camera-bewakingssysteem. De bewaker van de fietsenstalling is nu nog het enige aanwezige personeelslid op de locatie. Bekend is dat mensen zich in afgesloten ruimtes sneller onveilig voelen dan elders. De fietsenstalling is zo'n ruimte. Een deel van de mensen zal kunnen afhaken bij het gebruik van een geautomatiseerde stalling. Maar dan moet alles wel perfect werken en de sociale veiligheid de automatisering toelaten. Bij station Blaak zie je dat de bewaakte fietsenstalling niet gebruikt wordt door de vaste reizigers, maar door de bezoekers van de markt op dinsdag en zaterdag. Op de andere dagen wordt de capaciteit van de stalling niet optimaal benut. De bewaakte stalling mist hier dus duidelijke een deel van de doelgroep. Ook wordt de gebruiker van de duurdere fietsen hier niet bereikt. De overige fietsvoorzieningen op deze locatie staan wel vol met oude fietsen. In Almere is het gebruik van de stalling verdubbeld door bewaakte stalling gratis te maken. In Amsterdam staan een paar ondergrondse stallingen zo goed als leeg, vanwege de verkeerd gekozen locaties. Bij station Aleander zie je dat de capaciteit van de stalling te klein is. De stalling bevindt zich onder het winkelcentrum en de bezoekers maken ook gebruik van deze stalling. De vaste reizigers maken hier wel gebruik van de bewaakte stalling, maar door gebrek aan capaciteit moet de stalling soms nee verkopen. 14

15 3.3.4 Innovatieve fietsvoorzieningen Fietsenkapstok (Velowspace) Ruimte is een belangrijk aspect bij fietsvoorzieningen. Leveranciers van fietsvoorzieningen zijn druk bezig met het vinden van oplossingen om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de velowspace. Automatische fietsenstalling Een geautomatiseerde fietsenstalling is een onbemande bewaakte fietsenstalling waarbij door middel van elektronische identificatie toegang tot een stalling wordt verkregen. De tijd voor onbemande automatische fietsenstallingen lijkt dichter bij te zijn dan ooit. Veel partijen houden zich er op dit moment mee bezig en de variatie van systemen is groter. Een automatische fietsenstalling is puur een technisch product. Automatische stalling ondergronds Automatische stalling bovengronds Naast het aspect sociale veiligheid is het voor de gebruiker van belang om overal gebruik te kunnen maken van één en hetzelfde principe qua identificeren en betalen, onafhankelijk van het product. Integratie van de systemen is dus van groot belang. Voor een juiste aansturing van automatische fietsenstallingen is een back office nodig. Dit kan zowel in minimale vorm als in een zeer uitgebreid vorm opgezet worden. Waar bijv. alle gebruiksgegevens van de stallingen ge-upload, betalingen worden verwerkt, informatie wordt verstrekt en het centrale toezicht wordt geregeld. De aanschafkosten van een onbemande automatische fietsenstalling zijn weliswaar hoger dan een regulier bemande stalling, de eploitatiekosten vallen naar alle waarschijnlijkheid lager uit. 15

16 Technisch is in principe alles mogelijk. 3.4 Conclusies Er zijn vele soorten en vormen van fietsparkeervoorzieningen. Ze kunnen globaal onderverdeeld worden in onderstaande categorieën: hoofdindeling vorm/gebruik beveiliging Overig Fietsenstandaards klemsysteem geen antidiefstal voorziening Overdekt aanleunsysteem aanbindsysteem niet overdekt hangsysteem aanbindsysteem plus grendelsysteem Fietskluizen sleutelkluis individuele fietskluis dagkluis collectieve fietskluis Bewaakte stalling traditioneel persoonsbeveiliging half- of vol automatisch camerabeveiliging Fietsenstandaards bij OV-haltes moeten op z n minst voldoen aan het zogenoemde fietsparkeur (keurmerk voor fietsparkeervoorzieningen). Daarnaast moeten stallingen overdekt zijn. Dit is belangrijk omdat fietsen bij OV-haltes er vaak de hele dag staan. Een bewaakte stalling is alleen interessant op locaties met een gewenste capaciteit van minstens 100 fietsen. Fietskluizen kunnen hiervoor een alternatief zijn. Bestaande fietskluizen in Nederland werken allemaal volgends het abonneesysteem. Eén vaste gebruiker per kluis. Gezien de kosten van een kluis (rond de 1000) is dit een flinke investering voor één fietser. 16

17 4. Fiets in het natransport 4.1 Inleiding VCC Rijnmond heeft onderzocht waar er in de stadsregio Rotterdam kansen liggen voor het gebruik van de fiets in het natransport door forensen. Bepalend voor de kans dat een ov-gebruiker de fiets in het natransport zal gebruiken is in de eerste plaats de afstand van het ov-knooppunt waar hij uitstapt tot aan de bestemming. Van invloed is eveneens de vraag of hij/zij zijn fiets veilig d.w.z. met minimaal diefstal- en schaderisico kan stallen bij het ov-knooppunt. Daarnaast heeft de kwaliteit van de fietsverbindingen tussen het ov-knooppunt en de werkplek en op het bedrijventerrein zelf invloed. Het onderzoek is in twee onderdelen gesplitst: Het eerste onderdeel heeft betrekking op de vaststelling van de objectieve kans dat een forens in het woon-werkverkeer van de fiets gebruik zal maken om vanaf de openbaar vervoerhalte naar zijn werk te reizen. Daarbij is vooral gelet op het volgende: Welke bedrijventerreinen liggen gunstig t.a.v een openbaar vervoerknooppunt; Hoeveel mensen werken daar; Is de fietsinfrastructuur op deze bedrijventerreinen een stimulans voor het gebruik van de fiets; Welke voorzieningen zouden er op de ov-knooppunten beschikbaar moeten zijn voor forensen die de fiets in het natransport willen gebruiken. Het tweede onderdeel richt zich op de mogelijkheden het gebruik van bewaakte fietsenstallingen in de regio te stimuleren en daar de zgn. OV-fiets (openbaar vervoer fiets) te plaatsen. De OV-fiets is een landelijk systeem voor het huren van een fiets bij openbaar vervoer knooppunten. Op dit moment beschikken in de stadsregio Rotterdam alleen Rotterdam CS en NS Rotterdam-Aleander over een OVfietsstandplaats. Wat is OV-fiets? De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Hij is te huur op ongeveer tachtig locaties, vooral bij stations. Geen formulieren, geen borg en geen legitimatie, maar binnen zestig seconden een OV-fiets. En de vrijheid om te gaan en te staan waar u wilt: overal een fiets. Hoe werkt OV-fiets? Op vertoon van uw geschikt gemaakte NS-kaart of uw speciale OV-fietspas krijgt u bij elke huurlocatie van OV-fiets een of twee OV-fietsen mee. Zonder wachttijd en zonder rompslomp. Via deze website kunt u zich aanmelden. Een OV-fiets huren kost 2,75 euro per periode van 20 uur. Betalen gaat gemakkelijk: achteraf per automatische incasso. U betaalt 7,50 euro abonnementskosten per jaar. OV-fiets samengevat? snelle en gemakkelijke huurfiets vrijheid om te gaan en staan waar u wilt landelijke formule, ongeveer 80 huurlocaties 2,75 euro per periode van 20 uur achteraf betalen per automatische incasso 7,50 euro per jaar abonnementsgeld aanmelden via de website 17

18 In het navolgende wordt uitgegaan van ov-knooppunten; daar immers is een groot aanbod te verwachten aan reizigers in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld een ov-halte. Onder ov-knooppunt wordt het volgende verstaan: een punt waar het mogelijk is van een openbaar vervoermiddel op een ander openbaar vervoermiddel over te stappen waarbij één van deze vervoermiddelen als hoogwaardig openbaar vervoer gekarakteriseerd kan worden (trein, tramplus, metro, snelbus, Fast Ferry). VCC Rijnmond heeft gebruik gemaakt van diverse bronnen; naast bij VCC Rijnmond in de loop van de afgelopen vijf jaar verzamelde gegevens over bedrijven en bedrijventerreinen gaat het hier om actuele bedrijfsgegevens die de Kamer van Koophandel ter beschikking heeft gesteld, het rapport Bereikbaarheid bedrijventerreinen per openbaar vervoer stadsregio 2005 (VCC Rijnmond Advies BV 2005). Daarnaast hebben de Stichting OV-fiets, de Fietsersbond en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) gegevens aangeleverd. 4.2 Bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam VCC Rijnmond heeft op basis van het eveneens door VCC Rijnmond voor de stadsregio samengestelde rapport Bereikbaarheid bedrijventerreinen per openbaar vervoer stadsregio 2005 een lijst gemaakt van alle bedrijventerreinen in de stadsregio op minder dan 3 km van een ov-knooppunt. De lijst is met het oog op dit onderzoek bijgewerkt en opgenomen in bijlage 3 terwijl in bijlage 8 de bedrijventerreinen zijn afgebeeld (NB op deze kaart zijn tevens de bedrijven-terreinen afgebeeld die op een afstand van meer dan 3 km van een ov-knooppunt liggen). De afstand van 3 kilometer is in de lijst opgenomen als de maimaal aanvaardbare afstand voor gebruik van de fiets in het natransport. Deze afstand is al eerder door VCC Rijnmond gehanteerd nl. in het bovengenoemde rapport. Navraag bij o.a. AVV en OV-fiets heeft geleerd dat er (nog) geen wetenschappelijk vastgestelde kilometerafstand bestaat voor het gebruik van de fiets in het natransport. OV-fiets hanteert als fietsafstand tot het ov-knooppunt een afstand van 1 tot 5 km maar dat betreft alle vormen van bestemmingsverkeer (bron: OV-fiets, september 2005). De gehanteerde afstand van 3 km lijkt in dat verband een betrouwbaar cijfer. De woon-werkreiziger zal nu eenmaal minder ver fietsen dat de doorsnee OVfietsgebruiker die de fiets huurt voor incidenteel gebruik. Overigens circuleren er ook cijfers over hoe lang het natransport mag duren in verhouding tot de totale reis van de ov-reiziger bij woon-werkverkeer; voor dit rapport zou een dergelijk cijfer geen bruikbare informatie opleveren. Immers, dan zou de gemiddelde reistijd van de werknemers op de geanalyseerde bedrijventerreinen en bedrijven bekend moeten zijn en dat zou etreem veel onderzoek vergen. Het totaal van het aantal bedrijventerreinen die aan dit afstandscriterium van 3 km voldoen is 80. Overigens zijn kleinere bedrijventerreinen die aan elkaar grenzen geclusterd tenzij: - het om zeer grote en bekende bedrijventerreinen gaat als bijvoorbeeld de Spaanse Polder die weliswaar aan kleinere bedrijventerreinen grenzen maar vanwege hun grootte en belang in het reguliere overheidsbeleid apart worden benaderd; - er tussen de bedrijventerreinen een belangrijke fysieke scheidslijn ligt bijvoorbeeld een dijk met doorgaande weg zoals in Vlaardingen tussen Vettenoord en Deltagebied. 18

19 Per bedrijventerrein is het aantal werknemers en de soort bedrijvigheid geïnventariseerd. Daarvoor is gebruik gemaakt van de meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal werknemers is uiteraard van groot belang om het potentieel vast te kunnen stellen voor de fiets. De soort bedrijvigheid is van belang om te kunnen vaststellen of er sprake is van ploegendienst zoals bij industriële activiteiten. In dat geval is het natuurlijk onwaarschijnlijk dat er veel gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer, immers of men begint zeer vroeg met werken of men eindigt zeer laat. Het aantal bedrijventerreinen waar de dominantie van industriële activiteiten de kans dat de fiets zal worden gebruikt negatief kan beïnvloeden is overigens zeer klein: het geldt alleen voor de Haak-Kulkweg in Hoek van Holland (ov-knooppunt NS Hoek van Holland), de Persoonshaven (ov-knooppunt NS Zuid), de Vondelingeplaat (ovknooppunt metro Pernis) en Mathenesse (ov-knooppunt NS Schiedam-Centrum). 4.3 Kwaliteit fietspaden op bedrijventerreinen Van invloed op de kans dat een ov-gebruiker de fiets in het natransport naar zijn werk zal gebruiken is de beschikbaarheid/kwaliteit van fietspaden tussen het ov-knooppunt en zijn bestemming op het bedrijventerrein en de beschikbaarheid/kwaliteit van fietspaden op het bedrijventerrein zelf. Het eerste element is in dit rapport niet meegenomen, het tweede wel. In dat kader is een kwalificatie gemaakt die gaat van slecht tot goed. Goed staat daarbij voor: vrijliggende fietspaden Matig staat voor: gedeeltelijk vrijliggende fietspaden, fietsers gehinderd door auto s en vrachtwagens Slecht staat voor: geen vrijliggende fietspaden, rommelige weg- en parkeerinfrastructuur bv parkeren langs weg zodat fietsers moeten uitwijken VCC Rijnmond heeft de bedrijventerreinen beoordeeld op basis van reeds aanwezige kennis van de fietsinfrastructuur op de bedrijventerreinen of heeft als deze niet beschikbaar was veldwerk verricht. Het resultaat is het volgende: Goed 27 bedrijventerreinen Matig 30 bedrijventerreinen Slecht 14 bedrijventerrein In ontwikkeling: 9 bedrijventerreinen Voor de gegevens per bedrijventerrein wordt verwezen naar bijlage Potentieel voor de fiets in het natransport Navraag bij o.a. AVV en de OV-fiets heeft geen wetenschappelijk vastgestelde cijfers opgeleverd voor het gemiddeld gebruik van de fiets in het natransport in het geval van woon-werkverkeer. Er wordt van uitgegaan dat 10 % van de treinreizigers naar de eindbestemming fietst (bron: OV-fiets, september 2005). Dit cijfer is ook in dit rapport aangehouden. Om vervolgens het potentieel vast te kunnen stellen voor de fiets in het natransport bij woon-werkverkeer 19

20 is het uiteraard ook nodig een gemiddelde te hebben voor het aantal ov-reizigers in het woon-werkverkeer. Op dit punt is voor de stadsregio geen wetenschappelijk vastgesteld cijfer gevonden. Voor alle verplaatsingen in Rotterdam is het cijfer 22 % (bron: Transit 2002). In het mobiliteitsonderzoek van VCC Rijnmond voor het aan de rand van Rotterdam gelegen bedrijventerrein Rivium uit 2002 kwam een cijfer van 11 % voor het ov-gebruik in het woon-werkverkeer naar voren. Op basis van het laatste cijfer is besloten voor dit rapport uit te gaan van een gemiddelde van 10 %. Bij landelijk gelegen bedrijventerreinen zal sprake zijn van een lager ov-gebruik; dat is voor deze studie geen bezwaar want in de stadsregio betreft dit een zeer klein aantal bedrijventerreinen die ook nog eens etreem klein zijn. Wel moet bedacht worden dat in het geval van t.o.v. belangrijke openbaar vervoerknooppunten centraal gelegen bedrijventerreinen het gebruik van het ov hoger zal zijn dan 10 %. Te denken valt aan een bedrijventerreinen als de Maarten Meesweg maar vooral aan kantorenconcentraties zoals in Rotterdam-Centrum en de Kop van Zuid. In Rotterdam-Centrum en directe omgeving sprake is sprake van een groot aantal ovknooppunten met een relatief kleine gemiddelde afstand van ov-knooppunt naar werkplek en zal weinig behoefte zijn aan een fiets voor het natransport. De kantorenconcentraties in Rotterdam-Centrum en de Kop van Zuid zijn om deze reden niet in dit rapport meegenomen en daarmee is ook het aantal t.o.v. belangrijke openbaar vervoerknooppunten centraal gelegen bedrijventerreinen gering. Op basis van het criterium gemiddeld 10 % van werknemers in de regio reist per openbaar vervoer, 10 % van hen is in principe geïnteresseerd in natransport per fiets is in bijlage 4 het potentieel vastgesteld voor de fiets in het natransport. Het gaat hierbij om het potentieel aantal fietsers per dag. In de top-5 staan als enige knooppunten met meer dan 100 potentiële belangstellenden de volgende stations: NS Schiedam Centrum 309 NS Aleander 185 Metro Capelsebrug 177 Metro Spijkenisse Centrum 174 Metro Slinge 117 Waar ov-knooppunten dicht bij elkaar liggen - als grens is gehanteerd 1 km - kan natuurlijk geclusterd worden, dit wanneer er tussen de geclusterde ov-knoopppunten geen fysieke belemmering ligt zoals een rivier of moeilijk over te steken weg. Het qua potentieel meest interessante ov-knooppunt is ook hierbij NS Schiedam Centrum. VCC Rijnmond weet op grond van zijn relaties met en ervaringen bij bedrijventerreinen en bedrijven of op grond van voor deze gemaakte vervoerplannen dat er bij een aantal onder hen in het bijzonder voor de fiets kansen liggen in het natransport. De gegevens zoals te vinden in o.a. vervoerplannen zijn gecheckt op de actuele waarde waarbij gegevens ouder dan vijf jaar niet zijn meegenomen. In bijlage 5 zijn deze bedrijventerreinen en bedrijven op een rij gezet. Ook hier komt NS Schiedam-Centrum als meest kansrijke locatie naar voren. Deze kennis is ook 20

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Zevenkamp - Ommoord - Capelle a/d IJssel Spijkenisse

Zevenkamp - Ommoord - Capelle a/d IJssel Spijkenisse www.ret.nl Zevenkamp - Ommoord - Capelle a/d IJssel Spijkenisse zone 5321 zone 5460 Romeijnshof Binnenhof OMMOORD zone 5300 zone 5311 zone 5311 zone 5321 zone 5319 zone 5300 zone 5326 zone 5329 zone 5319

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

(010)2673094. 31 mei 2010. Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. J.B. Groeneveld

(010)2673094. 31 mei 2010. Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. J.B. Groeneveld STADSREGIO Gemeenteraadsfractie GroenLinks de heer A. Bonte Postbus 70012 3000 KP datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betrefl 31 mei 2010 69367 J.B. Groeneveld (010)2673094 Schriftelijke vragen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer 2361 Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In vergadering

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 (Deel)gemeenten en aantal inwoners Lansingerland 47.927 Hoek van Holland 9.197 Overschie 15.916 Hillegersberg- Schiebroek 40.872 Prins Alexander 86.901

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk)

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk) Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011 (juni 2014, 3e druk) Eind 2013 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk

Nadere informatie

Fiets. Samenvatting aanvullende verkenning. A. Inleiding

Fiets. Samenvatting aanvullende verkenning. A. Inleiding In t kort Er is gekeken naar de fietsbereikbaarheid van eco nomische kern gebieden. De volgende aspecten zijn meegenomen: snelheid, directheid, comfort, veiligheid, stallingen. Voorstel: uitwerking maatregelen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Mobiliteit in Rotterdam, Stadsregio en Nederland,

Mobiliteit in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, Mobiliteit in, en, 2004-2007 Mobiliteit in, en, 2004-2007 drs. C. de Vries & drs. R. Stevense Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) september 2008 In opdracht van ds+v, afdeling Verkeer en Vervoer

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 Weena 200 Rotterdam ING Dutch Office Fund Weena 200 Rotterdam Rotterdam Weena 200 Rotterdam Weena 200 Weena 200 Het Weena

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Fietsenstalling Spoorlaan Datum April 2016 Naam en telefoon Adriaan Vos, 9275 Afdeling GIBORVS Portefeuillehouder Gé Wagemakers Wat adviseer je te besluiten? 1. De fietsenstalling Spoorlaan in

Nadere informatie

Fiets en trein: een succesvolle keten De fiets in het natransport

Fiets en trein: een succesvolle keten De fiets in het natransport Fiets en trein: een succesvolle keten De fiets in het natransport De fiets in het natransport Achtergrond Ruim zeventig procent van alle ritten is korter dan 7,5 kilometer. Lopen en fietsen zijn de ideale

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Fietsparkeren Bij stations en haltes

Fietsparkeren Bij stations en haltes Fietsparkeren Bij stations en haltes Fietsparkeren bij stations en haltes 2 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.

Nadere informatie

behandeld door/ M. van Zeventer

behandeld door/ M. van Zeventer gemeente Capelle aan den IJssel De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL datum 3 februari 2017 onderwerp informatie week 5/2017 kenmerk S32/864221 uw kenmerk/brief van behandeld door/e-mail

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Met de fiets van en naar het station. Informatie over veilig stallen en het huren van een OV-fiets

Met de fiets van en naar het station. Informatie over veilig stallen en het huren van een OV-fiets Met de fiets van en naar het station Informatie over veilig stallen en het huren van een OV-fiets Inhoudsopgave 3 Uw fiets stallen bij het station 4 Fietskluis 5 Fietsreparaties 6 OV-fiets en NS-scooter

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen. Fietsberaad juni 2014

Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen. Fietsberaad juni 2014 Inventarisatie Financiering Gemeentelijke Fietsenstallingen Fietsberaad juni 2014 1 Inleiding Wat zijn we kwijt aan stallingen? Grote kennislacune bij gemeenten Wel veel behoefte aan informatie En aan

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Gemeente Diemen Maart 2013. Notitie Fietsparkeren Diemen 2013

Gemeente Diemen Maart 2013. Notitie Fietsparkeren Diemen 2013 Gemeente Diemen Maart 2013 Notitie Fietsparkeren Diemen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Beleidskader... 3 2.1 Verkeerscirculatieplan... 3 2.2 Regionaal beleid... 3 2.3 Kwaliteitsplan

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies

Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies Fietsparkeren kost veel geld en levert weinig op. Dat is althans de gedachte

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht Documentbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding de eerdere stationsgebouwen van 1872 en 1973 hoofdingang van het huidige station Barendrecht 1 http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/overzicht_aantal_in-_en_uitstappers_per_station_2013-2015-147737

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling 2017

Wijzigingen dienstregeling 2017 Wijzigingen dienstregeling 2017 Vanaf zondag 11 december 2016 gaat onze nieuwe dienstregeling van start. Wil je weten of er voor jou iets verandert? Kijk op ret.nl/dienstregeling2017 De routes van sommige

Nadere informatie

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente Uitkomsten fietsenquête Lansingerland Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder maart 2015 1 Inleiding D66 Lansingerland gaat voor een nog duurzamere gemeente.

Nadere informatie

Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn

Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn Oplossingen fietsparkeren NS-station Apeldoorn 19 september 2017 Eenheden RL/B&O Aanleiding In het centrum van Apeldoorn zijn het treinstation centraal en het busstation gelegen. Uit onderzoek van CROW

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen

Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen Het convenant Naar Regionale Uitvoeringskracht gesloten tussen de partijen Ministerie van Economische Zaken provincie Zuid-Holland Stadsregio Rotterdam gemeente Albrandswaard gemeente Barendrecht gemeente

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden

Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel Goede praktijkvoorbeelden Voorwoord Vlaanderen kiest voor een fietsvriendelijk beleid. Een goede fietsinfrastructuur is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen 1 Inhoud 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Belang van de fiets 1.3. Bestuurlijk kader 2. ANALYSE 2.1 De stations 2.2 Centrum Almere Stad 2.3 Centrum

Nadere informatie

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad 2013 nummer datum Bestuursdienst Concerncommunicatie Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra

Nadere informatie

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard

RESTAFVAL van vrijdag Schiedam Barendrecht Rotterdam Zuid Rhoon Ridderkerk Rotterdam IJsselmonde Rotterdam Beverwaard Aan: Rolcontainer klanten Van: Afdeling Planning Datum: April 2017 Onderwerp: Inhaalroutes Pasen 2017 (maandag 17 April 2017) Geachte klant, Hieronder volgt een overzicht van de inhaalroutes in verband

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Een pleidooi voor bovengronds kortparkeren Fietsersbond, afdeling Utrecht juni 2012. Huidige situatie voor het stallen van fietsen De stadsschouwburg bevindt zich in

Nadere informatie

Stallingen in beeld. Ron Hendriks. Het gratis deel van de stalling, meestal tot de nok gevuld. Foto s Reith Hendriks

Stallingen in beeld. Ron Hendriks. Het gratis deel van de stalling, meestal tot de nok gevuld. Foto s Reith Hendriks Stallingen in beeld Ron Hendriks Het is meestal woekeren met ruimte rondom stations. Dat geldt ook voor fietsenstallingen, die daarom vaak onder de grond verdwijnen. Dat is niet de eerste keus van de fietsers,

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn

Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn te reis Goed om te weten Vanaf 1 april 2017 verzorgt de RET het vervoer op de Hoekse Lijn Bij de RET reis je met een RET- of regionaal reisproduct, NS-reisproducten zijn bij de RET niet geldig ret.nl/hoekselijn

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig?

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Wilt u wonen in Rotterdam-Zuid, -West of -Centrum? Dan heeft u in bepaalde straten en wijken een huisvestingsvergunning nodig. Vanaf 1 juli 2006 gaat de

Nadere informatie

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP HET NIEUWE WERKEN......NIEUWE MOBILITEIT? I N N EDERLAND IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP KANTOOR EN NATUURLIJK OP

Nadere informatie

Van en naar het station. Slim de trein combineren met fiets, (deel)auto of taxi

Van en naar het station. Slim de trein combineren met fiets, (deel)auto of taxi Slim de trein combineren met fiets, (deel)auto of taxi Inhoudsopgave 3 Met de fiets van en naar het station 4 Fiets stallen bij het station 6 OV-fiets huren 8 Fiets mee in de trein 10 Met de auto van en

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

VAST en ZEKER. Nota Fietsparkeren Haaglanden

VAST en ZEKER. Nota Fietsparkeren Haaglanden VAST en ZEKER Nota Fietsparkeren Haaglanden Concept 4 Datum 18 november 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kaders en begrippen 4 2.1. Nota Mobiliteit 4 2.2. Regionale Nota Mobiliteit naar een toekomstbestendige

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam

De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting. in de Regio Rotterdam De tarieven van de Onroerende Zaak Belasting in de Regio Rotterdam 2003-2004 Gemeentelijke Lasten Conclusies De OZB-tarieven voor niet-woningen in de Kamerregio Rotterdam stegen met gemiddeld 4,8 %, tegen

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld om de ontsluiting per OV van bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan leidt tot de ontwikkeling van concepten

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland

Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland Gouden kansen voor de OV-fiets in Zuid-Holland Onderzoek door de Fietsersbond naar nieuwe OV-fietsverhuurlocaties in opdracht van de provincie Zuid-Holland Fietsersbond Zuid Holland 2006 Gouden kansen

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen

Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen GA TOCH FIETSEN? ZORG VOOR STALLING! Inventarisatie van fietsonvriendelijke stations & aanbevelingen Ga toch fietsen? Zorg voor stalling! GA TOCH FIETSEN? ZORG VOOR STALLING! Inventarisatie van fietsonvriendelijke

Nadere informatie

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum 7 gemeente onderwerp Haarlemmermeer Nota van B&W Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 5 april 201 1 inlichtingen Jacinta Peerlkamp-Steltenpool (023-5677489) Registratienummer 2011.0011051

Nadere informatie