1 Algemene informatie Doelstelling Professionalisering Activiteiten Huisregels Veiligheid en gezondheid...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid..."

Transcriptie

1 Informatieboekje

2 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Doelstelling Professionalisering Voor- en vroegschoolse educatie(vve) Activiteiten Huisregels Veiligheid en gezondheid Betalingsvoorwaarden

3 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 3 1 Algemene informatie Locaties peuterspeelzaal: Patrijzenstraat GN Krimpen aan den IJssel Tel. (06) Tuinstraat 25a 2921 XH Krimpen aan den IJssel Tel. (06) Leiding Groep maandag - donderdag (8:30-11:45/11:55 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. M.P. Boerman (juf Mariëlla) Tel. (0180) Mevr. W. Ceelen (juf Willie) Tel. (0180) Groep dinsdag - vrijdag (8:30 11:45/11:55 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. W. Ceelen ( juf Willie) Tel. (0180) Mevr. M.P. Boerman (juf Mariëlla) Tel. (0180) Groep dinsdag - vrijdag (8:30 11:45/11:55 uur) - locatie Tuinstraat Mevr. L.B.Jansen (juf Linda) Tel. (0180) Mevr. N.W. Cornet (juf Esther) Tel. (0180) Groep VVE woensdag (8:30 11:30 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. W. Ceelen (juf Willie) Tel. (0180) Mevr. N.W. Cornet (juf Esther) Tel. (0180) Het is belangrijk dat u uw kind op tijd brengt en ophaalt! Leidinggevende Mevr. N.W. Cornet (Esther) is leidinggevende. Zij fungeert als aanspreekpunt tussen ouders, leidsters en bestuur. Voor alle praktische en organisatorische zaken kunt u bij haar terecht. Haar werktijden zijn op maandagmorgen van 8:30-11:30 uur en op donderdagmorgen van 8:30-11:30 uur.

4 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 4 Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer en via het adres: Administratie Mevr. J.C. de Jong (Jolanda) verzorgt de financiële administratie en de leerlingadministratie. Voor al uw vragen over inschrijvingen, wachtlijst, plaatsing en ouderbijdrage kunt u bij haar terecht. Zij werkt op donderdag van 9:00 16:00 uur. Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer en via het adres: Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief Bankrelatie: Rabobank, rekeningnummer T.n.v. St. Chr. Peuterspeelzaal De Madelief te Krimpen a/d IJssel KvK.: Rotterdam, nr Het bestuur Voorzitter Mevr. C. de Hon Oosterstraat 34c 2921 XG Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Secretaris Mevr. L. den Hoed Heemraadhof CK Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Penningmeester De heer J.J. van der Ham Vingerhoedskruid SK Krimpen aan den IJssel Tel: (06) Alg. adjunct Mevrouw L. van der Hoek Steenbakkersstraat XL Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Giften U kunt onze stichting steunen door het overmaken van een eenmalige of periodieke gift.

5 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 5 Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer t.n.v. St. Chr. Peuterspeelzaal De Madelief te Krimpen a/d IJssel. Onze peuterspeelzaal heeft de ANBIstatus verkregen. Dit betekent dat giften via de Belastingdienst aftrekbaar zijn. Dit maakt het voor u of uw bedrijf wellicht aantrekkelijk om onze peuterspeelzaal te ondersteunen. Uw gift is van harte welkom! Let op: De ouderbijdrage 2 Doelstelling De stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief heeft als doelstelling de ontwikkeling van peuters in de leeftijd vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar te bevorderen. Hierbij worden sociale vaardigheden aangeleerd en wordt de voorbereiding op het basisonderwijs bevorderd. Geborgenheid, gezelligheid, een liefdevolle, zorgzame en veilige omgeving vinden wij van groot belang. In onze peuterspeelzaal staat de Bijbel centraal en speelt het christelijke aspect een belangrijke rol. De christelijke visie voor het besturen van de peuterspeelzaal en het begeleiden van de peuters luidt als volgt: De basis van ons onderwijs is het Evangelie waarin Jezus zegt dat Hij van alle kinderen houdt. Deze boodschap mogen wij vertellen aan onze kinderen. De peuters zijn een voorbeeld voor ons hoe wij in vertrouwen en verwondering mogen leven in en met Gods schepping. Op onze peuterspeelzaal zijn de christelijke feestdagen als rode draad door het cursusjaar te herkennen. Deze feestdagen staan centraal in de themaʼs en verhalen van dat moment. We streven naar een situatie waarin elk kind, dat uniek geschapen is, zich thuis, zich gewaardeerd en veilig voelt. Door het scheppen van deze voorwaarden kan het kind zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen. Hierdoor zal het met plezier naar peuterspeelzaal De Madelief komen! 3 Professionalisering Sinds het cursusjaar 2003/2004 ontvangt De Madelief subsidie van de gemeente Krimpen

6 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 6 aan den IJssel. De Madelief werkt samen met de Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas. Deze samenwerking komt hoofdzakelijk tot uitdrukking in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De Madelief werkt met de methode "Puk & Ko", gecombineerd met "Boekenpret. Puk & Ko werkt met het totaalprogramma en besteedt aandacht aan de drie belangrijkste ontwikkelingsgebieden: taal, sociaalcommunicatieve vaardigheden en rekenen. Bij "Boekenpret" wordt gebruik gemaakt van boekenkisten. Iedere boekenkist heeft een thema, zoveel mogelijk afgestemd op het Puk & Ko-programma. Boekenpret heeft een uitleensysteem voor peuterboeken. Elke peuter krijgt in eenzelfde periode hetzelfde boek mee naar huis. Zodoende krijgt het Puk & Ko programma een rijke aanvulling. Per seizoen werken we minimaal zes periodes met Boekenpret. Ook op "Het Kompas" wordt er in groep 1 en 2 volgens deze methoden gewerkt. Voor de doorstroom van uw kind naar het basisonderwijs is dit dus erg prettig. Verder hanteert De Madelief het Ontluikings Volgsysteem voor Peuters. Dat wil zeggen dat op gezette tijden uw kind (onopgemerkt) wordt geobserveerd. Er wordt ook een taaltoets afgenomen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Indien nodig wordt er met u over de resultaten van de toets gesproken. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met verschillende groepen van maximaal 16 peuters. Elke groep staat onder leiding van twee gediplomeerde leidsters, dit is conform de eisen die de gemeente Krimpen aan den IJssel stelt. Het pedagogisch beleidsplan, de vergunning en dergelijke liggen ter inzage in het lokaal. 4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroepkinderen te voorkomen en zo snel mogelijk aan te pakken. Te vaak beginnen kinderen aan de basisschool met een flinke taalachterstand ten opzichte van hun leeftijdgenootjes en dit beïnvloed hun gehele schoolloopbaan. Het is dus van essentieel belang dit in een vroeg stadium aan te pakken. De doelgroep bestaat uit kinderen die doorverwezen worden door het consultatiebureau, al dan niet aangemeld door de peuterspeelzaal. Om een kind extra te stimuleren bieden wij de mogelijkheid aan deze doelgroepkinderen een extra dagdeel te laten komen. Voor

7 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 7 deze kinderen geldt een aangepast tarief. Voorwaarde is echter wel dat deze kinderen het vve-programma minimaal 12 maanden volgen. Het is dus belangrijk dat uw kind al voor de derde verjaardag naar de peuterspeelzaal komt. 5 Activiteiten De peuters kunnen ieder op hun eigen niveau op allerlei verschillende manieren bezig zijn in de peuterspeelzaal. Ze kunnen lekker spelen: samen in de poppenhoek of in de bouwhoek. De kinderen leren omgaan met constructiemateriaal, puzzels, muziekinstrumenten, klei, verf, lijm en heel veel andere materialen. Hierbij telt niet zozeer het resultaat, maar de ontwikkeling van uw kind. Elke morgen bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals het gezamenlijk eten en drinken en het Bijbelverhaal (aan de hand van plaatjes). Verder zingen we liedjes, doen we bewegings-, kring- en balspelletjes of wordt er een verhaaltje voorgelezen. Regelmatig gaan we met een groepje peuters op bezoek bij zorgcentum Tiendhove. Voor jong en oud is dit iets om naar uit te zien. We starten met gezamenlijk drinken en eten, daarna gaan de peuters samen met de ouderen met een knutselactiviteit aan de slag. Natuurlijk zingen we ook met elkaar. Deze bezoekjes duren ongeveer drie kwartier. Voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw peuter, zoals bijvoorbeeld de verjaardag van vader en moeder, mogen de peuters een cadeautje maken. We zouden het fijn vinden als u van tevoren aan de leidsters meldt wanneer deze gebeurtenissen gepland staan. Wij vinden contact met de ouders erg belangrijk. Als u vragen heeft, kunt u dan ook altijd naar de leidsters gaan (na schooltijd of na een afspraak). Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de hoofdleidster. Als u wilt, mag u ook best eens een ochtendje komen kijken op de peuterspeelzaal (dit wel in overleg met de leidsters). Ook is het belangrijk dat u de eerste keer wanneer u uw kind komt brengen wat langer blijft. Onze ervaring is dat veel peuters hier behoefte aan hebben.

8 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 8 6 Huisregels Uw kind is vanaf de minimumleeftijd 2 jaar en 3 maanden welkom op onze peuterspeelzaal. De wachtlijst wordt gerangschikt op volgorde van ontvangstdatum van de administratiekosten. Medische of pedagogische indicatie kan een reden zijn om uw kind met voorrang te plaatsen. Wanneer uw kind een kinderziekte heeft, vragen wij u vooraf de leidsters te waarschuwen en uw kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar voorbij is. Ook wanneer uw kind een keer niet naar de peuterspeelzaal kan komen, vragen wij u dit te melden aan de leidsters. Bij eventuele problemen met uw kind kunt u contact opnemen met de leidsters of met de leidinggevende. Indien dit noodzakelijk blijkt, verwijst zij u door naar de secretaris van het bestuur. Als een van de leidsters ziek is, zal er een vervangster ingeschakeld worden. 's Morgens eten en drinken de kinderen altijd wat samen met de leidsters. Wilt u uw kind iets te eten (liever geen snoep) en drinken meegeven in een afgesloten beker (liefst voorzien van een naam)? Op zijn of haar verjaardag mag uw kind trakteren, liefst op iets waar geen, of weinig kleurstof in zit. Als u dit wilt, mag u de verjaardag mee komen vieren op de peuterspeelzaal. Wij vragen u contact op te nemen met de leidsters over het tijdstip en de vorm van de traktatie. Wilt u het de leidsters laten weten wanneer uw kind niet door uzelf van school wordt gehaald. Uw kind kan tot een half uur na aanvang van de ochtend worden gebracht en aan het eind van de ochtend weer worden gehaald. De vakanties zijn gelijk aan die van het basisschool Het Kompas. U wordt op de hoogte gehouden van de schoolvakanties. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding en speelgoed. Gedurende de uren dat uw kind onder de hoede van de leidsters is, heeft de stichting een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Plaatsing kinderen buiten de regio In principe kunnen alleen kinderen uit de gemeente Krimpen aan den IJssel geplaatst worden op onze peuterspeelzaal. In enkele gevallen kan echter een uitzondering gemaakt

9 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 9 worden. Per situatie wordt in overleg met de gemeente bekeken of een kind buiten de gemeente op de Madelief geplaatst kan worden. Wilt u uw kind op de Madelief plaatsen en woont u buiten Krimpen aan den IJssel, neemt u dan contact op met de leidinggevende. 7 Veiligheid en gezondheid Het beleid omtrent veiligheid en gezondheid is binnen De Madelief een continue proces. Jaarlijks worden de risicoʼs opnieuw geïnventariseerd en waar nodig wordt het beleid aangepast. De Madelief werkt met een ongevallenregistratie om zo beter in te kunnen springen op eventuele risicoʼs. SISA-signaleringssysteem Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Het is dan belangrijk dat zij dat van elkaar weten. Zo kunnen die organisaties er samen voor zorgen dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. Daarom is het SISA-signaleringssysteem ontwikkeld. (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) Een computersysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind en ervoor zorgt dat die instanties contact met elkaar houden. De Madelief is aangesloten bij SISA. Wij maken gebruik van het ernsttaxatie-instrument van Kousemaker om zo de ernst van een situatie in kaart te brengen. Bij ernstige zorgen geven wij een signaal af bij SISA. Dit gebeurt altijd met medeweten van de ouders. Mochten er meer instanties zich zorgen maken en hebben ook zij een signaal afgegeven aan SISA dan ontvangt u een brief waarin de instanties die een signaal hebben afgegeven bekend worden gemaakt. Er verandert voor u en uw kind niets. SISA zorgt ervoor dat de instanties met elkaar gaan samen werken. SISA weet dat uw kind bekend is bij een organisatie maar weet niet waarom. De dossiers van de instanties blijven gescheiden en geheim. Lees meer op De Rotterdamse Meldcode De Rotterdamse Meldcode is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vijfstappenplan maakt medewerkers duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als

10 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 10 pleger. Peuterspeelzaal De Madelief werkt met dit protocol. De meldcode is opgesteld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, in opdracht van het gemeentebestuur van Rotterdam. Informatie over de meldcode is te vinden op: Klachtenbehandeling Wanneer u als ouder of verzorger een klacht heeft over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld. In de meeste gevallen kan de klacht met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling opgesteld. Naast de waarde van de regeling voor u, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de peuterspeelzaal. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken binnen onze peuterspeelzaal. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren. Wij wijzen u er op dat De Madelief is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Klachtencommissie Kinderopvang. Deze kunt u te allen tijde raadplegen. Meer informatie vindt u op 8 Betalingsvoorwaarden De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. De onderstaande tabel is opgebouwd volgens het uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind. Onderstaande uurtarieven worden berekend volgens onze openingstijden. Belastbaar huishoudinkomen* 1 e kind t/m , t/m , t/m ,56 Meer dan ,08 VVE (wordt landelijk vastgesteld) 0,60 *Met het belastbaar huishoudinkomen wordt het belastbaar inkomen van beide ouders samen bedoeld, er dient gekeken te worden naar het meest recente jaar. Bij gelijktijdige plaatsing van 2 kinderen uit een gezin, wordt er voor het 2e kind 50% van

11 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 11 de ouderbijdrage van het 1e kind berekend. De ouderbijdrage is verschuldigd over 40 weken per jaar, dit houdt in dat volle vakantieweken niet meer doorbetaald hoeven te worden. Als u uw kind aanmeld voor de peuterspeelzaal, moet u voor beide ouders een IB60-formulier opvragen bij de Belastingdienst (tel: ). Dit formulier kunt u bij plaatsing, samen met het intakeformulier, inleveren bij een van de leidsters. Wanneer er geen IB60-formulieren verstrekt worden, wordt u in de hoogste inkomenscategorie ingedeeld. Bij langdurige ziekte van uw kind (langer dan 4 weken) kan op verzoek ontheffing van de betalingsverplichting worden verleend. Bij inschrijving van uw kind dient eenmalig 5,00 administratiekosten betaald te worden (o.v.v. administratiekosten en voor- en achternaam van het kind). U dient de ouderbijdrage te betalen vanaf het moment dat uw kind in een groep is ingestroomd. U ontvangt per kwartaal factuur. Betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso. Als uw kind vertrekt bij de Madelief, zult u dit minimaal 1 maand van tevoren moeten doorgeven bij de administratie. Als uw kind na de zomervakantie de peuterspeelzaal niet meer zal bezoeken, moet u voor 1 juni opzeggen. Wanneer u besluit uw kind toch niet naar De Madelief te brengen en u geeft dit niet tijdig aan (dit is direct na ontvangst van de uitnodiging), bent u verplicht over 1 maand ouderbijdrage te betalen. Bij een achterstand in de betaling kan toelating van uw kind tot de peuterspeelzaal geweigerd worden.

12

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017 INFORMATIEBOEKJE Stichting Peuterspeelzaal t Hummeltje Prins Bernhardstraat 42 2825 BE Berkenwoude Uitgave 2017 Vooraf Alle informatie betreffende Peuterspeelzaal t Hummeltje vindt u in dit boekje. De

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Stichting Netwerk: Stichting Netwerk Hoorn; - Ouder: gezaghebbende

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem Inhoud Bij het huisbezoek ontvangt u nog: een inkomensopgaveformulier / plaatsingsovereenkomst een formulier voor de berekening van de ouderbijdrage een lijst met namen van de leiding en de oudercommissie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over de peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuteropvang

Informatieboekje. Peuteropvang Informatieboekje Peuteropvang Inleiding Hierbij bieden wij u ons informatieboekje aan. Het informeert u over de gang van zaken op de peuteropvang. U heeft uw kind aangemeld voor de peuteropvang. Een belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage Informatieboekje van Peuterspeelschool De Plantage Dit boekje informeert u over de huisregels van ; Peuterspeelschool De Plantage. De leidsters op de Dreumeldoos zijn: Kitty Delsink Migo Kitty werkt op

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Informatiefolder Peuter Vriendjes

Informatiefolder Peuter Vriendjes Informatiefolder Peuter Vriendjes Organisatie Peuterspeelzaal Peuter Vriendjes is een stichting zonder winstoogmerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers.

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Fides Peuterwerk Peuterwerk Peuterwerk van Fides biedt een uitdagende omgeving, waarin peuters op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Uw peuter wordt daarbij ondersteund door deskundige

Nadere informatie

Schuitje Varen Peuterspeelzaal Boerhaavewijk

Schuitje Varen Peuterspeelzaal Boerhaavewijk Informatieboekje Schooljaar 2015-2016 Schuitje Varen Peuterspeelzaal Boerhaavewijk Welkom op de peuterspeelzaal Schuitje Varen! Peuterspeelzaal Schuitje Varen maakt deel uit van de openbare basisschool

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522)

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522) INFORMATIEBOEKJE gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen ( 0522) - 29 27 41 www.peutergroepopstap.nl info@peutergroepopstap.nl De peutergroep Op Stap is een stichting voor protestants-

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER

STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Informatieboekje STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Beste ouders, November 2016 Voor u ligt het informatieboekje van de Stichting Peuterspeelzalen Schermer. Met dit boekje willen wij u een zo duidelijk

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

Tarievenkrant. Inhoudsopgave

Tarievenkrant.  Inhoudsopgave krant Kinder biedt professionele aan kinderen van 0 tot 13 jaar met als doel dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, sociale en gewaardeerde persoonlijkheden met een goed ontwikkeld inlevingsvermogen.

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week).

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week). A. Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voor peuterspeelzalen, peuterspeelscholen en Speelstart in RIJSWIJK Leeftijd kinderen Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld

Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Ouderavond Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Barneveld Doel van deze ouderavond Informatie geven over de komende veranderingen per 1 januari 2018. Wat verandert er en wat blijft gelijk voor ouders

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Informatie peuterspeelzaal. Toermalijn - t Clowntje

Informatie peuterspeelzaal. Toermalijn - t Clowntje Informatie peuterspeelzaal Toermalijn - t Clowntje 2010-2011 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het doel van de peuterspeelzaal... 2 Aanmelding... 2 Plaatsing... 2 Project Voor- en Vroegschoolse Educatie

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Peuterspeelzaal de KAS Van der Palmstraat 93 2802 VD Gouda tel. 0182-519659

INFORMATIEBOEKJE. Peuterspeelzaal de KAS Van der Palmstraat 93 2802 VD Gouda tel. 0182-519659 INFORMATIEBOEKJE Peuterspeelzaal de KAS Van der Palmstraat 93 2802 VD Gouda tel. 0182-519659 e-mail : sksgouda@planet.nl website : www.kindercentrumdeschaapskooi.nl www.obsdekas.nl postadres : Bloemendaalseweg

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar;

ouderbijdrage die gekoppeld zijn aan het bruto-gezinsinkomen per jaar; Reglement peuterspeelzalen en peuteropvang SKA De Cirkel A ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. De peuterspeelzaal is een openbare instelling die toegankelijk is voor alle peuters vanaf twee jaar tot vier jaar, waarvan

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon:

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: Informatieboekje Peuterspeelzaal De Grutterij Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: 06-44397688 www.psz-steenwijkerland.nl Beste ouder/verzorger, In dit informatie boekje vindt u alles wat u moet weten

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie

Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Tussenschoolse opvang de blauwe ezel 2013/2014 Informatie Werkhoven, juli 2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s), In deze brief worden de belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de tussenschoolse opvang

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12

Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12 Datum ontvangst*: Plaatsingscriteria*: * in te vullen door de administratie Inschrijfformulier voor kinderdagverblijf Kindkracht 0/12 Informatie over uw kind Familienaam Voornamen Roepnaam (Vermoedelijke)

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Postbus 487 1620 AL Hoorn ING bank 498346 KvK nr. S 41234108 Veel méér dan alleen spelen Info- en Bewaarboekje groep VVE Piramide op onze peuterspeelzaal tekening Dagmar

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje

Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten Informatieboekje 2015/2016 Voorwoord Hierbij treft u het informatieboekje aan van Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten te Voorburg. Wij hopen u in dit boekje een

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar

Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar Datum ontvangst*: Plaatsingscriteria*: * in te vullen door de administratie Inschrijfformulier voor kinderopvang 0-4 jaar Informatie over uw kind Familienaam Roepnaam (Vermoedelijke) geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje - 1 Peuterspeelzaal t Hummeltje Rhenoyseweg 34a 4152 EL Rhenoy 0345-680805 ; hethummeltje@tele2.nl Peuterspeelzaal t Hummeltje Geachte ouders en verzorgers,

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! Kinderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! Kinderopvang. t Spookje Huishoudelijk reglement kinderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! Kinderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE

REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE 1. Algemeen 1.a. De openingstijden zijn per peuterspeelzaal verschillend. U kunt dit terugvinden voor in het informatie boekje, op het inlegvel en de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

VOORAF WAT IS DE OUDER- & KINDINLOOP? WIE ZIJN WIJ?

VOORAF WAT IS DE OUDER- & KINDINLOOP? WIE ZIJN WIJ? VOORAF Dit informatieboekje is gemaakt voor ouders van kinderen van 0 t/m 3 jaar die deelnemen aan de Ouder- & Kindinloop van Swazoom. Wij hopen dat uw kind en u er een leuke tijd zullen beleven. Omwille

Nadere informatie

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN

STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN STICHTING NETWERK HOORN ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZALEN Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Stichting Netwerk: Stichting Netwerk Hoorn; - Ouder: gezaghebbende

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013 Organisatie Peuterspeelzaal "Peuter Vriendjes" is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wordt bijgestaan

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie