1 Algemene informatie Doelstelling Professionalisering Activiteiten Huisregels Veiligheid en gezondheid...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid..."

Transcriptie

1 Informatieboekje

2 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Doelstelling Professionalisering Voor- en vroegschoolse educatie(vve) Activiteiten Huisregels Veiligheid en gezondheid Betalingsvoorwaarden

3 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 3 1 Algemene informatie Locaties peuterspeelzaal: Patrijzenstraat GN Krimpen aan den IJssel Tel. (06) Tuinstraat 25a 2921 XH Krimpen aan den IJssel Tel. (06) Leiding Groep maandag - donderdag (8:30-11:45/11:55 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. M.P. Boerman (juf Mariëlla) Tel. (0180) Mevr. W. Ceelen (juf Willie) Tel. (0180) Groep dinsdag - vrijdag (8:30 11:45/11:55 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. W. Ceelen ( juf Willie) Tel. (0180) Mevr. M.P. Boerman (juf Mariëlla) Tel. (0180) Groep dinsdag - vrijdag (8:30 11:45/11:55 uur) - locatie Tuinstraat Mevr. L.B.Jansen (juf Linda) Tel. (0180) Mevr. N.W. Cornet (juf Esther) Tel. (0180) Groep VVE woensdag (8:30 11:30 uur) - locatie Patrijzenstraat Mevr. W. Ceelen (juf Willie) Tel. (0180) Mevr. N.W. Cornet (juf Esther) Tel. (0180) Het is belangrijk dat u uw kind op tijd brengt en ophaalt! Leidinggevende Mevr. N.W. Cornet (Esther) is leidinggevende. Zij fungeert als aanspreekpunt tussen ouders, leidsters en bestuur. Voor alle praktische en organisatorische zaken kunt u bij haar terecht. Haar werktijden zijn op maandagmorgen van 8:30-11:30 uur en op donderdagmorgen van 8:30-11:30 uur.

4 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 4 Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer en via het adres: Administratie Mevr. J.C. de Jong (Jolanda) verzorgt de financiële administratie en de leerlingadministratie. Voor al uw vragen over inschrijvingen, wachtlijst, plaatsing en ouderbijdrage kunt u bij haar terecht. Zij werkt op donderdag van 9:00 16:00 uur. Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer en via het adres: Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief Bankrelatie: Rabobank, rekeningnummer T.n.v. St. Chr. Peuterspeelzaal De Madelief te Krimpen a/d IJssel KvK.: Rotterdam, nr Het bestuur Voorzitter Mevr. C. de Hon Oosterstraat 34c 2921 XG Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Secretaris Mevr. L. den Hoed Heemraadhof CK Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Penningmeester De heer J.J. van der Ham Vingerhoedskruid SK Krimpen aan den IJssel Tel: (06) Alg. adjunct Mevrouw L. van der Hoek Steenbakkersstraat XL Krimpen aan den IJssel Tel: (0180) Giften U kunt onze stichting steunen door het overmaken van een eenmalige of periodieke gift.

5 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 5 Uw bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer t.n.v. St. Chr. Peuterspeelzaal De Madelief te Krimpen a/d IJssel. Onze peuterspeelzaal heeft de ANBIstatus verkregen. Dit betekent dat giften via de Belastingdienst aftrekbaar zijn. Dit maakt het voor u of uw bedrijf wellicht aantrekkelijk om onze peuterspeelzaal te ondersteunen. Uw gift is van harte welkom! Let op: De ouderbijdrage 2 Doelstelling De stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief heeft als doelstelling de ontwikkeling van peuters in de leeftijd vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar te bevorderen. Hierbij worden sociale vaardigheden aangeleerd en wordt de voorbereiding op het basisonderwijs bevorderd. Geborgenheid, gezelligheid, een liefdevolle, zorgzame en veilige omgeving vinden wij van groot belang. In onze peuterspeelzaal staat de Bijbel centraal en speelt het christelijke aspect een belangrijke rol. De christelijke visie voor het besturen van de peuterspeelzaal en het begeleiden van de peuters luidt als volgt: De basis van ons onderwijs is het Evangelie waarin Jezus zegt dat Hij van alle kinderen houdt. Deze boodschap mogen wij vertellen aan onze kinderen. De peuters zijn een voorbeeld voor ons hoe wij in vertrouwen en verwondering mogen leven in en met Gods schepping. Op onze peuterspeelzaal zijn de christelijke feestdagen als rode draad door het cursusjaar te herkennen. Deze feestdagen staan centraal in de themaʼs en verhalen van dat moment. We streven naar een situatie waarin elk kind, dat uniek geschapen is, zich thuis, zich gewaardeerd en veilig voelt. Door het scheppen van deze voorwaarden kan het kind zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen. Hierdoor zal het met plezier naar peuterspeelzaal De Madelief komen! 3 Professionalisering Sinds het cursusjaar 2003/2004 ontvangt De Madelief subsidie van de gemeente Krimpen

6 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 6 aan den IJssel. De Madelief werkt samen met de Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas. Deze samenwerking komt hoofdzakelijk tot uitdrukking in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De Madelief werkt met de methode "Puk & Ko", gecombineerd met "Boekenpret. Puk & Ko werkt met het totaalprogramma en besteedt aandacht aan de drie belangrijkste ontwikkelingsgebieden: taal, sociaalcommunicatieve vaardigheden en rekenen. Bij "Boekenpret" wordt gebruik gemaakt van boekenkisten. Iedere boekenkist heeft een thema, zoveel mogelijk afgestemd op het Puk & Ko-programma. Boekenpret heeft een uitleensysteem voor peuterboeken. Elke peuter krijgt in eenzelfde periode hetzelfde boek mee naar huis. Zodoende krijgt het Puk & Ko programma een rijke aanvulling. Per seizoen werken we minimaal zes periodes met Boekenpret. Ook op "Het Kompas" wordt er in groep 1 en 2 volgens deze methoden gewerkt. Voor de doorstroom van uw kind naar het basisonderwijs is dit dus erg prettig. Verder hanteert De Madelief het Ontluikings Volgsysteem voor Peuters. Dat wil zeggen dat op gezette tijden uw kind (onopgemerkt) wordt geobserveerd. Er wordt ook een taaltoets afgenomen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Indien nodig wordt er met u over de resultaten van de toets gesproken. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met verschillende groepen van maximaal 16 peuters. Elke groep staat onder leiding van twee gediplomeerde leidsters, dit is conform de eisen die de gemeente Krimpen aan den IJssel stelt. Het pedagogisch beleidsplan, de vergunning en dergelijke liggen ter inzage in het lokaal. 4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroepkinderen te voorkomen en zo snel mogelijk aan te pakken. Te vaak beginnen kinderen aan de basisschool met een flinke taalachterstand ten opzichte van hun leeftijdgenootjes en dit beïnvloed hun gehele schoolloopbaan. Het is dus van essentieel belang dit in een vroeg stadium aan te pakken. De doelgroep bestaat uit kinderen die doorverwezen worden door het consultatiebureau, al dan niet aangemeld door de peuterspeelzaal. Om een kind extra te stimuleren bieden wij de mogelijkheid aan deze doelgroepkinderen een extra dagdeel te laten komen. Voor

7 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 7 deze kinderen geldt een aangepast tarief. Voorwaarde is echter wel dat deze kinderen het vve-programma minimaal 12 maanden volgen. Het is dus belangrijk dat uw kind al voor de derde verjaardag naar de peuterspeelzaal komt. 5 Activiteiten De peuters kunnen ieder op hun eigen niveau op allerlei verschillende manieren bezig zijn in de peuterspeelzaal. Ze kunnen lekker spelen: samen in de poppenhoek of in de bouwhoek. De kinderen leren omgaan met constructiemateriaal, puzzels, muziekinstrumenten, klei, verf, lijm en heel veel andere materialen. Hierbij telt niet zozeer het resultaat, maar de ontwikkeling van uw kind. Elke morgen bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals het gezamenlijk eten en drinken en het Bijbelverhaal (aan de hand van plaatjes). Verder zingen we liedjes, doen we bewegings-, kring- en balspelletjes of wordt er een verhaaltje voorgelezen. Regelmatig gaan we met een groepje peuters op bezoek bij zorgcentum Tiendhove. Voor jong en oud is dit iets om naar uit te zien. We starten met gezamenlijk drinken en eten, daarna gaan de peuters samen met de ouderen met een knutselactiviteit aan de slag. Natuurlijk zingen we ook met elkaar. Deze bezoekjes duren ongeveer drie kwartier. Voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw peuter, zoals bijvoorbeeld de verjaardag van vader en moeder, mogen de peuters een cadeautje maken. We zouden het fijn vinden als u van tevoren aan de leidsters meldt wanneer deze gebeurtenissen gepland staan. Wij vinden contact met de ouders erg belangrijk. Als u vragen heeft, kunt u dan ook altijd naar de leidsters gaan (na schooltijd of na een afspraak). Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de hoofdleidster. Als u wilt, mag u ook best eens een ochtendje komen kijken op de peuterspeelzaal (dit wel in overleg met de leidsters). Ook is het belangrijk dat u de eerste keer wanneer u uw kind komt brengen wat langer blijft. Onze ervaring is dat veel peuters hier behoefte aan hebben.

8 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 8 6 Huisregels Uw kind is vanaf de minimumleeftijd 2 jaar en 3 maanden welkom op onze peuterspeelzaal. De wachtlijst wordt gerangschikt op volgorde van ontvangstdatum van de administratiekosten. Medische of pedagogische indicatie kan een reden zijn om uw kind met voorrang te plaatsen. Wanneer uw kind een kinderziekte heeft, vragen wij u vooraf de leidsters te waarschuwen en uw kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar voorbij is. Ook wanneer uw kind een keer niet naar de peuterspeelzaal kan komen, vragen wij u dit te melden aan de leidsters. Bij eventuele problemen met uw kind kunt u contact opnemen met de leidsters of met de leidinggevende. Indien dit noodzakelijk blijkt, verwijst zij u door naar de secretaris van het bestuur. Als een van de leidsters ziek is, zal er een vervangster ingeschakeld worden. 's Morgens eten en drinken de kinderen altijd wat samen met de leidsters. Wilt u uw kind iets te eten (liever geen snoep) en drinken meegeven in een afgesloten beker (liefst voorzien van een naam)? Op zijn of haar verjaardag mag uw kind trakteren, liefst op iets waar geen, of weinig kleurstof in zit. Als u dit wilt, mag u de verjaardag mee komen vieren op de peuterspeelzaal. Wij vragen u contact op te nemen met de leidsters over het tijdstip en de vorm van de traktatie. Wilt u het de leidsters laten weten wanneer uw kind niet door uzelf van school wordt gehaald. Uw kind kan tot een half uur na aanvang van de ochtend worden gebracht en aan het eind van de ochtend weer worden gehaald. De vakanties zijn gelijk aan die van het basisschool Het Kompas. U wordt op de hoogte gehouden van de schoolvakanties. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding en speelgoed. Gedurende de uren dat uw kind onder de hoede van de leidsters is, heeft de stichting een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Plaatsing kinderen buiten de regio In principe kunnen alleen kinderen uit de gemeente Krimpen aan den IJssel geplaatst worden op onze peuterspeelzaal. In enkele gevallen kan echter een uitzondering gemaakt

9 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 9 worden. Per situatie wordt in overleg met de gemeente bekeken of een kind buiten de gemeente op de Madelief geplaatst kan worden. Wilt u uw kind op de Madelief plaatsen en woont u buiten Krimpen aan den IJssel, neemt u dan contact op met de leidinggevende. 7 Veiligheid en gezondheid Het beleid omtrent veiligheid en gezondheid is binnen De Madelief een continue proces. Jaarlijks worden de risicoʼs opnieuw geïnventariseerd en waar nodig wordt het beleid aangepast. De Madelief werkt met een ongevallenregistratie om zo beter in te kunnen springen op eventuele risicoʼs. SISA-signaleringssysteem Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Het is dan belangrijk dat zij dat van elkaar weten. Zo kunnen die organisaties er samen voor zorgen dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. Daarom is het SISA-signaleringssysteem ontwikkeld. (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak) Een computersysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind en ervoor zorgt dat die instanties contact met elkaar houden. De Madelief is aangesloten bij SISA. Wij maken gebruik van het ernsttaxatie-instrument van Kousemaker om zo de ernst van een situatie in kaart te brengen. Bij ernstige zorgen geven wij een signaal af bij SISA. Dit gebeurt altijd met medeweten van de ouders. Mochten er meer instanties zich zorgen maken en hebben ook zij een signaal afgegeven aan SISA dan ontvangt u een brief waarin de instanties die een signaal hebben afgegeven bekend worden gemaakt. Er verandert voor u en uw kind niets. SISA zorgt ervoor dat de instanties met elkaar gaan samen werken. SISA weet dat uw kind bekend is bij een organisatie maar weet niet waarom. De dossiers van de instanties blijven gescheiden en geheim. Lees meer op De Rotterdamse Meldcode De Rotterdamse Meldcode is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vijfstappenplan maakt medewerkers duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als

10 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 10 pleger. Peuterspeelzaal De Madelief werkt met dit protocol. De meldcode is opgesteld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, in opdracht van het gemeentebestuur van Rotterdam. Informatie over de meldcode is te vinden op: Klachtenbehandeling Wanneer u als ouder of verzorger een klacht heeft over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is het van belang dat deze klacht zorgvuldig wordt behandeld. In de meeste gevallen kan de klacht met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling opgesteld. Naast de waarde van de regeling voor u, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de peuterspeelzaal. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken binnen onze peuterspeelzaal. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kunnen we daarmee wellicht onze kwaliteit verbeteren. Wij wijzen u er op dat De Madelief is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Klachtencommissie Kinderopvang. Deze kunt u te allen tijde raadplegen. Meer informatie vindt u op 8 Betalingsvoorwaarden De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. De onderstaande tabel is opgebouwd volgens het uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind. Onderstaande uurtarieven worden berekend volgens onze openingstijden. Belastbaar huishoudinkomen* 1 e kind t/m , t/m , t/m ,56 Meer dan ,08 VVE (wordt landelijk vastgesteld) 0,60 *Met het belastbaar huishoudinkomen wordt het belastbaar inkomen van beide ouders samen bedoeld, er dient gekeken te worden naar het meest recente jaar. Bij gelijktijdige plaatsing van 2 kinderen uit een gezin, wordt er voor het 2e kind 50% van

11 Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 11 de ouderbijdrage van het 1e kind berekend. De ouderbijdrage is verschuldigd over 40 weken per jaar, dit houdt in dat volle vakantieweken niet meer doorbetaald hoeven te worden. Als u uw kind aanmeld voor de peuterspeelzaal, moet u voor beide ouders een IB60-formulier opvragen bij de Belastingdienst (tel: ). Dit formulier kunt u bij plaatsing, samen met het intakeformulier, inleveren bij een van de leidsters. Wanneer er geen IB60-formulieren verstrekt worden, wordt u in de hoogste inkomenscategorie ingedeeld. Bij langdurige ziekte van uw kind (langer dan 4 weken) kan op verzoek ontheffing van de betalingsverplichting worden verleend. Bij inschrijving van uw kind dient eenmalig 5,00 administratiekosten betaald te worden (o.v.v. administratiekosten en voor- en achternaam van het kind). U dient de ouderbijdrage te betalen vanaf het moment dat uw kind in een groep is ingestroomd. U ontvangt per kwartaal factuur. Betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso. Als uw kind vertrekt bij de Madelief, zult u dit minimaal 1 maand van tevoren moeten doorgeven bij de administratie. Als uw kind na de zomervakantie de peuterspeelzaal niet meer zal bezoeken, moet u voor 1 juni opzeggen. Wanneer u besluit uw kind toch niet naar De Madelief te brengen en u geeft dit niet tijdig aan (dit is direct na ontvangst van de uitnodiging), bent u verplicht over 1 maand ouderbijdrage te betalen. Bij een achterstand in de betaling kan toelating van uw kind tot de peuterspeelzaal geweigerd worden.

12

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie