EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;"

Transcriptie

1 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8, 3953 BZ MAARSBERGEN Inschrijvingsnummer KvK: : Website: : Faillissementsnummer: : 11/160 F Datum uitspraak: : 5 april 2011 Curator : mr J.A.A. Boers Rechter-Commissaris : mr. M.H.F. van Vugt Activiteiten onderneming : Het servicen en fullfillment en opslag van webshops voor derden. Omzetgegevens : 2008: , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : 9 Verslagperiode : 5 april 2011 t/m 3 mei 2011 Bestede uren in verslagperiode : 51 uur en 57 minuten (bijlage 1) Beste uren totaal : idem 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Per faillissementsdatum was de enig statutair bestuurder de heer R.R. Renes. Enig aandeelhouder sinds 29 maart 2010 is Winkelselect Consumer Services BV. 1

2 Enig aandeelhouder van Winkelselect Consumer Services BV is Spijro BV. Enig bestuurder van Winkelselect Consumer Services BV is de heer C.F. Klaassen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Spijro BV is de heer C.F. Klaassen, voornoemd. 1.2 Winst en verliesrekening 2008 : , : , : -/ , Balanstotaal 2008 : , : , : (bij benadering) , Lopende procedures De failliet was door Van Asselt Accountants en Belastingadviseurs gedagvaard voor een zitting in mei Naar aanleiding daarvan heeft de curator overleg gevoerd met de advocaat van de eisende partij, mr A.M.J. Driessens-Kuipers. De curator heeft de vordering van Van Asselt Accountants en Belastingadviseurs geplaatst op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren. De curator wacht op bericht van mevrouw mr Driessens-Kuipers om de zaak tegen de failliet niet aan te brengen. 1.5 Verzekeringen Alle verzekeringen zullen worden beëindigd. 1.6 Huur De bedrijfsruimte te Maarsbergen aan de Ambachtsweg 8 werd gehuurd van Kantorenhuis de Merseberghen BV voor een huurprijs per maand 2.705,65 excl. BTW en servicekosten. De huurovereenkomst is op 7 april 2010 opgezegd na daartoe verkregen toestemming van de Rechter-commissaris. 2

3 1.7 Oorzaken faillissement De heer R.R. Renes voornoemd, heeft samen met een neef, de heer A.A. Renes, circa 10 jaar geleden 4Net E-Commerce BV opgericht. Zij hadden zelf een eigen website: Daarnaast exploiteerden zij een zogenaamde whide-labelshops. Consumenten, die via autoweek.nl formule.nl en truckstar.nl, artikelen wilden kopen, kwamen terecht bij failliet, die de gehele verkooptransactie verzorgde. Genoemde bladen ontvingen vervolgens uitsluitend een x- percentage over de verkoop. De inkoop kon worden afgestemd op de verkoop: eerste verkoop, dan pas inkoop van de artikelen. Kortom: een weinig risicovolle activiteit. In maart 2009 is men gestart met whide-labelshops voor Ajax, Feyenoord, PSV, de KNVB en Ons Oranje. Dit was een meer risicovolle business: clubs eisten garantiebedragen vooraf. Ajax: ,00 per jaar; PSV: ,00 per jaar; KNVB/Ons Oranje: ,00. Bovendien moesten artikelen bij voorinschrijving worden ingekocht bij de leveranciers van deze clubs, Adidas, Nike, Puma enzovoort. Eind 2009 constateerde men dat deze activiteit niet gefinancieerd kon worden vanuit het toen bestaande krediet bij de Rabobank ad ,00. De Rabobank wilde de financiering niet uitbreiden. Uiteindelijk is een derde, Direct Pay, bereid gevonden om deze activiteiten te financieren. Voorwaarde voor deze financiering was de overdracht van 100% van de aandelen. De heer R. Renes en zijn neef voornoemd hebben de aandelen vervolgens in maart 2010 overgedragen aan Winkelselect Consumer Services BV, een zustervennootschap van Direct Pay. Sinterklaas, kerst en oud en nieuw moeten voor de verkoop de topdagen zijn. Die van 2010 waren evenwel slecht. Oorzaken ondermeer: vertrek voetballer Suárez in december bij Ajax, een lage klassering Feyenoord. Eind december 2010 zei de commercieel directeur, de heer W. de Recht, die verantwoordelijk was voor de voetbalshops het dienstverband op. Vervolgens is er door de aandeelhouder een interimmanager aangesteld, die het bedrijf heeft doorgelicht. Zijn oordeel: verliesgevend. 3

4 Het is de curator bekend dat Direct Pay althans Winkelselect, enkele weken vóór faillissementsdatum alle voorraden die betrekking hadden op de voetbalshops, uit het bedrijfspand van de failliet heeft weggehaald. Uitleveringen konden niet langer plaatsvinden. De aandeelhouder heeft vervolgens besloten zelf het faillissement aan te vragen. Nader onderzoek van de curator volgt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging en datum machtiging Rechter-commissaris Bij beschikking d.d. 6 april 2011 heeft de Rechter-commissaris de curator toestemming verleend de arbeidsovereenkomsten met de werknemers van failliet op te zeggen. Middels brieven d.d. 7 april 2011 heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opgezegd met inachtneming van de voor ieder geldende contractuele dan wel wettelijke opzegtermijn evenwel met een maximum van zes weken. Op 20 april 2011 vond de gezamenlijke intake van het UWV plaats in het bedrijfspand van failliet. Het werkgeversformulier ten behoeve van het UWV is volledig ingevuld en overhandigd aan de medewerkers van het UWV. Het loon van de werknemers was tot en met februari 2011 door de failliet voldaan. Over maart 2011 is een voorschot van 750,00 aan de werknemers betaald. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 4

5 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen van de failliet bestaan uit kantoorinventaris en magazijnstellingen. De bedrijfsmiddelen waren verpand aan de Rabobank. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, heeft op 11 februari 2011 bodembeslag gelegd. Voor wat betreft kantoorinventaris en de magazijnstellingen kan aan de Rabobank als pandhouder het fiscaal voorrecht worden tegengeworpen. Aldus vloeit de verkoopopbrengst daarvan naar de boedel. Voorraden / onderhandenwerk 3.9 Beschrijving De voorraden bestonden uit de: a) Voorraden ten behoeve van Ajax, Feyenoord, PSV en Ons Oranje. Zoals hiervoor aangegeven, heeft de aandeelhouder die voorraad vóór faillissementsdatum weggehaald. b) Consignatievoorraad. Ten behoeve van Universal Electronics BV, Canal Digitaal en SBS, heeft de failliet consignatievoorraad. Deze voorraden zullen door de curator aan de betrokken vennootschappen worden teruggegeven. c) eigen voorraad. Dit betreft de eigen voorraad van de failliet. Deze is nog aanwezig in het magazijn te Maarsbergen Verkoopopbrengst Verkoop van de onder 3.9. c genoemde voorraad heeft tot op heden niet plaatsgevonden. 5

6 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Op een door de failliet bij de ABN Amro aangehouden rekening, bevond zich op faillissementsdatum een saldo van 542, Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de openstaande postenlijst debiteuren, zou per faillissementsdatum openstaan een bedrag van , Opbrengst Weliswaar zijn de debiteuren in het verleden verpand aan de Rabobank, maar er zijn nooit pandlijsten ingediend. De Rabobank heeft erkend dat op de thans nog aanwezige debiteuren geen pandrecht rust. De curator zal de debiteuren aanschrijven. 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De failliet had een krediet in rekening-courant bij de Rabobank Woudenberg-Lunteren tot een maximum van ,00. Per faillissementsdatum was de debetstand , Leasecontracten Voor zover de curator bekend, bestonden er geen leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden Ten behoeve van de Rabobank is een pandrecht gevestigd op inventaris, voorraden en debiteuren blijkens een onderhandse akte d.d. 19 november

7 Ten aanzien van de inventaris heeft de Rabobank het bodemvoorrecht van de fiscus te respecteren. Ten aanzien van de debiteuren heeft de Rabobank erkend niet over vervolgpandakten te beschikken. Ten aanzien van de voorraad is de curator met de Rabobank een boedelbijdrage overeengekomen van 15% over de netto-opbrengst van de voorraad. 5.4 Separatistenpositie Pandrecht: zie hiervoor onder punt Boedelbijdragen Zie hiervoor onder punt Eigendomsvoorbehoud Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden, indien nog aanwezig, geretourneerd. 5.7 Reclamerechten Hiervan is niet gebleken. 5.8 Retentierechten Hiervan is niet gebleken. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Ten behoeve van de vennootschappen, waarvoor de failliet consignatievoorraad hield, werden serviceactiviteiten uitgevoerd. Voor een mogelijke doorstart was het van belang dat die serviceactiviteiten, met name voor Canal Digitaal werden voortgezet. Deze activiteiten leverden in het verleden per maand tussen de 6.500,00 en 7.000,00 exclusief BTW op, terwijl hieraan geen risico s zijn verbonden. De kosten van TNT worden namelijk door Canal Digitaal zelf betaald. De enige activiteiten voor de failliet waren: inpakken, adresseren en verzendklaar zetten. Met toestemming van de Rechter-commissaris is deze activiteit voortgezet. 7

8 6.2 Financiële vastlegging Doorstart 6.3 Beschrijving Naar het zich thans laat aanzien, zal in dit faillissement geen doorstart gerealiseerd kunnen worden. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van failliet wordt nog gecontroleerd. Een deel van de administratie heeft de curator ontvangen. Een ander deel bevindt zich bij Direct Pay althans een zusteronderneming van Direct Pay, die de administratie van failliet verzorgde. 7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Samenstellingsverklaring 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 8

9 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zien op het salaris van de curator en de verschotten alsmede de huurtermijnen die vervallen na datum faillissement. Verhuurder heeft de factuur terzake van huur en servicekosten vanaf faillissementsdatum tot eind april 2011 reeds bij de curator ingediend. Ook zal door het UWV nog een vordering worden aangemeld in het kader van de loongarantieregeling. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Door de Belastingdienst is een vordering aangemeld van in totaal ,00 inclusief kosten. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft nog geen preferente vordering bij de curator ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Op dit moment niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens de openstaande crediteurenlijst per faillissementsdatum waren er 92 concurrente crediteuren. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens de crediteurenlijst totaal: ,00. Hierin zijn nog niet begrepen de vorderingen van klanten, die juist voor faillissementsdatum bestellingen hadden geplaatst, die bestellingen ook hadden betaald, maar de bestelling niet hebben ontvangen. 9

10 8.7 Verwachte wijze van afwikkelen Waarschijnlijk zal het faillissement worden opgeheven wegens toestand van de boedel. 9. Procedures 9.1 Procedure 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Plan van aanpak Verkoop bedrijfsmiddelen; Verkoop eigen voorraad; Teruggave consignatievoorraad; Onderzoek weggenomen voetbal voorraad; Incasso debiteuren; Onderzoek depot jaarrekeningen; Onderzoek stortingsverplichting aandelen; Onderzoek onbehoorlijk bestuur; Onderzoek paulianeus handelen; Afwikkeling crediteuren Indiening volgend verslag: Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend. Financieel verslag: Nog niet van toepassing. Veenendaal, 5 mei 2011 mr J.A.A. Boers 10

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie