Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland"

Transcriptie

1 Verslag Ledenraadpleging KansPlus - Den Bosch, 1 oktober 2011 Aanwezig mevrouw Aben-Vermeer (Veghel), de heer van Amen (Veghel), mevrouw Barten (ledengroep Bossche Ommerlanden), de heer Betlem, de heer van den Bosch (Valkenswaard), mevrouw Brans-Pepers (3xpersonen Gemert), mevrouw Buquet (Roosendaal), mevrouw Damhaar-Edelman (Regio Oosterschelde), de heer van den Dungen (Over-Betuwe), de heer van Grootheest (Oost-Brabant), mevrouw Hadders ( t Gooi), de heer Heunks (de Liemers), de heer Hoogendoorn (Maasmond), de heer Koekoek(Kaljouw) (Bossche Ommerlanden), de heer Leenders (Gemert), mevrouw Erven (midden-brabant), mevrouw van Lier-Mestrom (4 personen, Peel en Maas), de heer Marges (Rotterdam, Platform VG Rijnmond), mevrouw van Oosterhout (2 personen Bossche Ommerlanden), de heer Potma (De Trans), de heer Roodhorst (Oost Brabant), de heer Schoenmakers (Oirschot), mevrouw Spruyt (Apeldoorn), de heer Swinkels (Veghel), de heer Timmermans (2 personen, Oisterwijk), de heer Rovers (Breda), de heer en mevrouw Laarman, de heer den Houting, de heer Kerkhoven (Bossche Ommerlanden) Bureau: Gerrie Beumer (medewerker Kennis- en adviescentrum), Sandra Elsing (Medewerker Relatie Beheer Systeem), Jo Terlouw (directeur), Dickie van de Kaa (adjunct directeur) Bestuur: Hans Westenberg (voorzitter), Yolanda Goppel (penningmeester), Gerrit Ruitenberg, Herman Dijkland 1. Opening: Hans Westenberg opent de vergadering en licht de uitnodiging voor een ledenraadpleging toe. KansPlus wordt in haar voortbestaan bedreigd. Een nieuwe bezuinigingsslag van de overheid maakt de situatie zeer urgent. Het geld bepaalt de speelruimte. Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds zal het bestuur de huidige situatie toelichten aan de hand van een presentatie, anderzijds kunnen de leden in de zaal hun vragen en ideeën met het bestuur, het bureau en met elkaar delen. 2. De presentatie zal met het verslag worden meegezonden Het lotgenotencontact in de ledengroepen kent een goede staat van dienst. Ook het Kennis-en adviescentrum is belangrijk voor de leden, ongeveer 10% van de leden, ledengroepen en cliëntenraden vraagt ondersteuning bij een specifiek probleem. De AWBZ verschuift naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. De lokale belangenbehartiging wordt steeds belangrijker. Veel organisaties zullen zich hierop gaan richten. KansPlus heeft veel ervaringsdeskundigheid in te brengen. Er zijn echter veel kapers op de kust. VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus, groeit explosief. En is van wezenlijk belang voor de sector. KansPlus moet echter nog geld toeleggen. De subsidie van de overheid loopt sterk terug naar een bedrag van euro in Na 2014 stopt de subsidie aan VraagRaak helemaal. De overbruggingsfinanciering, die we in 2010 en 2011 ontvingen stopt ook in De contributie daalt vanwege het feit dat oudere leden wegvallen en er geen of nauwelijks ledenaanwas is ondanks de ledenwervende activiteiten. KansPlus en VraagRaak halen regelmatig projectgelden binnen. Dit betekent echter geen structurele financiering van de vereniging. Ledengroepen krijgen ook gelden van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Bij sponsoren gaat het ook om incidentele bedragen. KansPlus staat voor de opgave om met een sluitende exploitatie permanente activiteiten in stand te houden. 1

2 De huisvesting en het personeelsbestand zijn de grootste kostenposten. Kortdurende contracten worden niet meer verlengd. Gezien de prognose kan in 2014 het personeelsbestand nog maar uit 2 fte bestaan. Eventuele rijke fusiepartners zijn moeilijk te vinden. Philadelphia Support (nu Sien) zit eveneens in een lastig financieel pakket. Andere ouderverenigingen zullen niet willen fuseren vanwege hun christelijke grondslag (eerder is geprobeerd tot een fusie van de bij de FvO betrokken ouderverenigingen te komen. Dit is met de Nota Met de haven in zicht mislukt. Bij Platform VG zijn 19 organisaties aangesloten die actief zijn binnen de verstandelijke gehandicaptensector. Hier zou meer eenheid en samenhang te bewerkstelligen zijn. Reacties tot nu toe Er is een ledenraadpleging in Zwolle geweest. Hier waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Verder zijn er 22 schriftelijke reacties binnengekomen. 3. Debat in de zaal Individuele leden en familieverenigingen Met de fusie tussen de VOGG en het WOI was het plan om van KansPlus een grote vereniging van individuele leden te maken. 94% van de familieverenigingen stemde toe in de fusie. Er zijn echter slechts 2 familieverenigingen waarvan de leden de slag naar het individuele lidmaatschap van KansPlus gemaakt hebben. Diverse pogingen zoals een rondje veld door de bestuurders, een nieuw aanbod, een dienstenpakket, etc. hebben niet geleid tot een groei van het aantal leden. Kan KansPlus nog een nieuwe poging ondernemen leden te werven vanuit de voormalige WOI-geledingen? Op de kaart zetten van KansPlus door activiteiten van ledengroepen Een goed voorbeeld is de lichtjesparade in Oisterwijk. In samenwerking met sponsoren, de gemeente, interactief publiek en veel vrijwilligers heeft er een zeer succesvolle lichtjestoer plaatsgevonden in Oisterwijk. Deze heeft zelfs de landelijke televisie gehaald. Ter plekke overhandigd oud-ondernemer Jan Spijkers de eerste cd/dvd van de lichtjestoer aan de voorzitter en nodigt ons uit om bij de volgende toer (26 november) aanwezig te zijn. Landelijk bureau KansPlus zou ballonnen en folders beschikbaar kunnen stellen. Bekendheid landelijke activiteiten bij de leden van ledengroepen Voor leden is niet altijd duidelijk wat de servicemogelijkheden van het landelijk bureau zijn. Zo weten ook niet alle bestuurders dat zij een beroep op het Kennis- en advies centrum kunnen doen. Dit is een gemiste kans voor leden. Aanwas van nieuwe leden is moeilijk voor veel ledengroepen. Ze kampen met oudere leden die heel graag aan allerlei ontspannende activiteiten meedoen en met de jaarfeesten zoals Sinterklaas en Kerstmis. Commissie financiële mensen Gevraagd is naar de projecten die de Commissie financiële mensen heeft ontwikkeld en de resultaten daarvan. Geconcludeerd wordt dat deze projecten deels uitgevoerd zijn en geen resultaten hebben opgeleverd waar het gaat om ledenwerving. Wel is er een contract gesloten met zorgverzekeraar Menzis en is er gezamenlijk gewerkt aan meer naamsbekendheid door middel van de Dolfinariumdag, diverse artikelen en pr-werkzaamheden, o.a. ook het bouwen van een nieuwe toegankelijke website. Ook worden alternatieve projectfinanciers gezocht (en gevonden) zoals de Rabobank bij het project Dementietafels: delen en verbeteren. 2

3 Ledenwerving De ledenwerving moet gezamenlijk uitgevoerd worden door het landelijk bureau en door de ledengroepen. Er moet draagvlak zijn. Op dit moment wordt vanuit het landelijk bureau een belronde uitgevoerd onder de ledengroepen om een ledenwerfteam samen te stellen. Alle hulp is welkom! In de presentatie is verhouding afname ledenaantal en de contributie onduidelijk Na 31/12 stopt vaak het lidmaatschap van mensen omdat het lidmaatschap, ook na uitgegane herinneringen niet betaald is of omdat mensen per einde jaar opzeggen. Op dit moment staat nog ongeveer euro te incasseren gelden open. Strategische plannen en keuzes Op zeer korte termijn moeten er keuzes gemaakt worden over - de stappen die de komende twee jaar gezet moeten worden om de situatie positief om te buigen. Waar is de grens, waar is de bodem? - de inbreng die we kunnen hebben in provincies en gemeenten (wijziging takenpakket en taakopvatting en de doorwerking naar het lokale niveau). Hoe krijg je de koek te pakken op de WMO-markt? - het Kennis- en adviescentrum bundelen met bijvoorbeeld Platform VG of onderdeel laten worden van het door de overheid in voorbereiding genomen Kwaliteitsinstituut. Financiële zaken Nadrukkelijk wordt gesteld dat KansPlus orde op zaken moet stellen wat betreft de financiën. Dit vraagt een zware reorganisatie. We moeten voorkomen in een negatieve spiraal terecht te komen. Op dit moment slankt het landelijk bureau al af; in voorgaande jaren zijn vacatures al niet meer geheel ingevuld, korte contracten worden niet meer verlengd, het bureau is verhuisd naar een goedkopere locatie in Houten. Zaken moeten naar behoren afgewikkeld worden. Krachtiger worden door samenwerking, bundeling, en transformatie De mogelijkheden van KansPlus zijn eindig en uitgeput. We moeten meer met andere organisaties gaan samen doen. In een vakbondsstructuur kunnen we onze positie op de markt van belangenbehartigers innemen, nl. de positie van veranderaar. Dat is onze kracht. We zijn niet zo klein, we tellen nog altijd leden! Mogelijk kun je je omvormen tot netwerkorganisatie. Breng een keurmerkstempel uit. De samenwerking tussen de koepels en de platforms verloopt lastig. Platform GGz en Platform VG werken nauw samen en hebben er geld bijgekregen. De NPCF en de CG-Raad echter moeten inleveren. De minister heeft 2 miljoen extra beschikbaar gesteld als er een goede samenwerking van de grond komt. VraagRaak en het Kennis- en adviescentrum mogen niet verloren gaan! Als KansPlus niet in staat is VraagRaak en het Kennis- en adviescentrum te behouden, moet gezocht worden naar een goede plek om ze onder te brengen, denk aan Platform VG, het nieuw op te richten kwaliteitsinstituut, een andere medezeggenschapsorganisatie. Ledengroepen niet loslaten! Er wordt opgemerkt dat de ledengroepen loslaten geen optie is. In de praktijk blijkt dat een aantal ledengroepen zeer actief is, maar er zijn ook veel slapende ledengroepen. 3

4 Bestaansrecht en rijke fusiepartner en combinatielidmaatschappen Heeft KansPlus nog bestaanrecht als er geen rijke fusiepartner gevonden kan worden? Waarom lukt de samenwerking met andere patijen niet? Met wie hebben we affiniteit? Als Sien (Philadelphia Support) geen interesse heeft of een te zwakke partner is, denk dan aan de SDS, de NVA, de BOSK of aan een samenwerking en een gedeeld lidmaatschap met de syndroomnetwerken die nu ook een eigen financiering hebben. Veel mensen met een klein kind worden lid van een syndroomnetwerk, als de kinderen groter worden gaan ook de brede, algemene vraagstukken spelen waar KansPlus beter op ingespeeld is. Gecombineerde lidmaatschappen met andere organisaties is ook mogelijk. Streef naar onafhankelijkheid Streef naar de beginsituatie van de vereniging toen er nog geen sprake was van overheidssubsidie. Richt je op de kerntaken en voer deze uit met een kernbezetting. Huisvesting en een goede infrastructuur zijn noodzakelijk. Laat de activiteiten over aan de ledengroepen. Verhoog de contributie naar 50 euro. Samenwerking met andere zorgverzekeraars Behalve met Menzis kan KansPlus ook nog samenwerken met andere zorgverzekeraars. Er moet echter altijd wat tegenover staan, zoals activiteiten die de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg goedkoper maken. Samenwerking met zorgaanbieders Zorgaanbieders zijn niet onze vijanden. We kunnen met hen kennis delen. Zoek de aanbieders op en kijk wat je bij hen kunt poneren Wat vraagt de maatschappij van ons? We moeten kijken vanuit onszelf? Wat vraagt de maatschappij van ons? Wat is de toekomst? Maak een analyse: waar willen we staan? We volgen de ontwikkelingen wat betreft de landelijke AWBZ en de lokale WMO. Kunnen wij voldoende ondersteuning bieden op het gebied van de WMO? Kunnen wij alle ontwikkelingen volgen? Zij we hier straks nog voldoende op toegerust? Wat doen we met een veld met 19 landelijke, niet efficiënt werkende samenwerkende organisaties? Zorg voor je personeel KansPlus heeft een zorgplicht voor haar personeel. Er moet geld zijn voor de afvloeiing van medewerkers. Onderzoek de mogelijkheid om zzp-ers van ze te maken. Laat hun expertise van onze sector niet verloren gaan. Dringend verzoek Er komen nog twee vergaderingen: de Verenigingsraad en de Algemene ledenvergadering. En het komt dan aan op besluitvorming. Breng duidelijk, klip en klaar de boodschap, confronteer ons met wat wel of niet lukt, suggereer geen misschien. Algemeen - Wat doet MEE anders dan KansPlus? - Hoe geef je KansPlus een nieuwe boost? - Hoe gaan we herijken? - Blijf dichtbij de basis - Leg contacten met sponsoren - Werk aan je naamsbekendheid - Kijk naar je naam. Te vaak gewisseld! - Ga voor de kansen 4

5 - Bundel je krachten - Niets doen is het slechtste wat je kunt doen - Presenteer een goed waarheidsgetrouw beeld en maak scenario s die je kunt waarmaken - We zijn al 5 jaar bezig met de bezuinigingen, kom met een goed bedrijfsmatig model - Denk aan fondsenwerver op No cure no pay basis - Voer het automatisch incassosysteem in. Samenvattend KansPlus is waardevol genoeg om voor te strijden. We willen allemaal dat het goed gaat met ons kind en we weten allemaal welke zware taak er rust op de mantelzorgers. KansPlus moet zich richten op haar kerntaken en/of een transformatie durven doormaken. Dit vraagt het in beeld hebben van de ontwikkelingen in de zorg, expliciet waar het gaat om de WMO. KansPlus moet met scenario s komen waarin allereerst het huishoudboekje volkomen op orde is. De scenario s moeten haalbaar zijn. KansPlus moet zorgdragen voor behoud van de kennis en kunde van VraagRaak en het Kennis-en adviescentrum en deze als het niet anders kan, mogelijk elders onderbrengen. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Er moet gezocht worden naar positiebepaling en bundeling van krachten, naar samenwerking en naar transformatie/verandering. Ook in het gehele veld van de gehandicaptenorganisaties. Vervolg Op zaterdag 8 oktober zal de Verenigingsraad plaatsvinden. Op zaterdag 19 november zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Er zullen dan verschillende scenario s gepresenteerd worden. Wij hopen op uw komst en inbreng! DvdK 5

Aanwezig landelijk bureau KansPlus: D. van de Kaa, M. Thielemans, N. Veenhof en J. Terlouw

Aanwezig landelijk bureau KansPlus: D. van de Kaa, M. Thielemans, N. Veenhof en J. Terlouw 1 Notulen Algemene Vergadering 25 mei 2013 Aanwezig: C. Bakker, B. Bekker, L. Bijkerk, C. van den Berg, T. van den Bosch, H. Driessen, T. Cramer, C. Grolleman, M. Hermans, J. Jullens, K. Marges, H. Moonen,

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2010

Concept notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2010 Concept notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2010 Aanwezig leden: zie bijlage (1). Aanwezig bestuur: Henk Hoogendoorn -vice voorzitter, Yolanda Goppel - penningmeester, Pouwel van de Siepkamp,

Nadere informatie

Leden die een machtiging hebben afgegeven: mevrouw Rombach, de heer Schrader, de heer Korpershoek, de heer Bravenboer, de heer Van Duikeren.

Leden die een machtiging hebben afgegeven: mevrouw Rombach, de heer Schrader, de heer Korpershoek, de heer Bravenboer, de heer Van Duikeren. Concept notulen Algemene (leden) vergadering 16 juni 2012 Aanwezig: de heer Agricola, de heer R. Baneke, mevrouw Barten, de heer Bekker, de heer Benjamins, de heer Bijkerk, de heer Van den Bosch, mevrouw

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007

Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007 Vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 26 april 2007 Aanwezig: Hans Westenberg (voorzitter), Jan Pino (secretaris), Peter van den Dungen, Geert Benjamins, Jacques Thomas, Carla Kalf, Jeanne Hendrix,

Nadere informatie

Resultaat Wie Wanneer Opmerkingen. Gedelegeerde bevoegdheid penningmeester, voorstellen door directie. adviserende rol directie.

Resultaat Wie Wanneer Opmerkingen. Gedelegeerde bevoegdheid penningmeester, voorstellen door directie. adviserende rol directie. 1. Financiën op orde 1.1. Begroting 2012, de tering naar de nering. 1.2. Gesprek met en beroep op ondersteuningsfonds. Een bijgestelde sluitende begroting/exploitatie 2012 met uitvoeringsmaatregelen. Overbruggingsbijdrage

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Vergadering 1 Bestuur KansPlus i.o. d.d. 25 januari 2007

Vergadering 1 Bestuur KansPlus i.o. d.d. 25 januari 2007 Vergadering 1 Bestuur KansPlus i.o. d.d. 25 januari 2007 Aanwezig: Hans Westenberg (voorzitter), Jaap Dijk (vice-voorzitter), Jan Pino (secretaris), Peter van den Dungen, Herman Dijkland, Geert Benjamins,

Nadere informatie

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 23 augustus 2007

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 23 augustus 2007 Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur KansPlus i.o. d.d. 23 augustus 2007 Aanwezig: Bestuur: H. Westenberg (voorzitter), H. Hoogendoorn (vice voorzitter), J. Dijk (vice voorzitter) tot 18.15 uur

Nadere informatie

Termijn: drie jaar, te rekenen vanaf 1 juni 2013. 2. Financiële kaders van het innovatiefonds

Termijn: drie jaar, te rekenen vanaf 1 juni 2013. 2. Financiële kaders van het innovatiefonds Verenigingsraad KansPlus 18 april 2015 Agendapunt: 5 Van: Jo Terlouw Onderwerp: Evaluatie Innovatiefonds Korte omschrijving Vooraf, waarom evaluatie Overeengekomen is bij de besluitvorming in de algemene

Nadere informatie

Communicatieplan KansPlus

Communicatieplan KansPlus Communicatieplan KansPlus 2009 Inhoud Inleiding... 4 1. Doelgroep... 5 1.1 Interne doelgroepen... 5 1.2 Externe doelgroep... 5 2. Doelstellingen... 7 2.1 Algemene doelstellingen... 7 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Middagdeel - betreft het huishoudelijk deel van de vergadering: agendapunt 3 tot en met 12.

Middagdeel - betreft het huishoudelijk deel van de vergadering: agendapunt 3 tot en met 12. Concept notulen zestiende Algemene Vergadering KansPlus d.d. 24 mei 2014. Aanwezig themabijeenkomst en Algemene Vergadering: mw. I. Barten, dhr. C. Van den Berg, dhr. C. Bergwerf, dhr. L. Bijkerk, dhr.

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten

3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan Tips namens cliënten 3A: Bejegening Tips bij het maken van een ondersteuningsplan - Maak afspraken over hoe de cliënt aangesproken wil worden. In het kader van bejegening is het klantvriendelijk om te bespreken of iemand met

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Platform VG, vanaf het ontstaan van de eerste landelijke oudervereniging in 1952.

De voorgeschiedenis van het Platform VG, vanaf het ontstaan van de eerste landelijke oudervereniging in 1952. Kees van der Pijl, oud-beleidsmedewerker Platform VG De voorgeschiedenis van het Platform VG, vanaf het ontstaan van de eerste landelijke oudervereniging in 1952. De eerste landelijke oudervereniging Helpt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015 KansPlus: Meerjarenplan Focus op individuele en lokale belangenbehartiging Versie: maart 2015 0. Samenvatting Missie KansPlus: een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

Concept Jaarplan 2016

Concept Jaarplan 2016 Concept Jaarplan 2016 21 september 2015 Inhoudsopgave Concept Jaarplan 2016... 0 1. Missie & Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 2. Capaciteit en middelen... 3 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging...

Nadere informatie

Samen staan we sterk!

Samen staan we sterk! Samen staan we sterk! KansPlus is het Landelijke Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk. Zij heeft 8000 leden, 1000 vrijwilligers en 70 ledengroepen. Zij zet

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Inleiding. In de inleiding zal ingegaan worden op het doel van het onderzoek. De enquête. Ingegaan

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015/2016

JAARVERSLAG 2015/2016 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Beleidsplan KansPlus Nieuwe Waterweg & Stichting Vrienden van de Voggel 2015-2020. Onze passie voor mensen met een beperking

Beleidsplan KansPlus Nieuwe Waterweg & Stichting Vrienden van de Voggel 2015-2020. Onze passie voor mensen met een beperking Beleidsplan KansPlus Nieuwe Waterweg & Stichting Vrienden van de Voggel 2015-2020 Onze passie voor mensen met een beperking Inhoudsopgave Het doel van Kansplus Nieuwe Waterweg... 4 Organisatie... 5 Geschiedenis...

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Concept - notulen vierde Algemene Ledenvergadering KansPlus d.d. 23 mei 2009

Concept - notulen vierde Algemene Ledenvergadering KansPlus d.d. 23 mei 2009 Concept - notulen vierde Algemene Ledenvergadering KansPlus d.d. 23 mei 2009 Aanwezig: Oudervereniging Willem van den Bergh, VOH Heimerstein/ De Kastanje van Heimerstein (VOH), Familievereniging Leekerweide,

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

PhiladelphiaSupport Postbus AG UTRECHT. Datum 13 juli 2009 Betreft De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

PhiladelphiaSupport Postbus AG UTRECHT. Datum 13 juli 2009 Betreft De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag PhiladelphiaSupport Postbus 85278 3508 AG UTRECHT Datum 13 juli 2009 Betreft De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Geachte heren O. en B., Ik

Nadere informatie

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade

Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk. Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Verslag overleg Wmo-adviesraad Waalwijk Datum : 23-10-2013 Locatie : Balade Aanwezig : Elly Blom, Jacques Houben, Henk Hoogendoorn (voorzitter), Ingrid Kasper, Leny Monsieurs, Jo van Oosterhout, Henk van

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst Resultaatsturing en inkoop 19 mei te Culemborg

Verslag Bijeenkomst Resultaatsturing en inkoop 19 mei te Culemborg Verslag Bijeenkomst Resultaatsturing en inkoop 19 mei te Culemborg Organisator: regionale ambtelijke werkgroep zorginhoud regio Rivierenland Aanwezig: diverse gecontracteerde aanbieders ondersteuning en

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT

ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT ZUID-HOLLAND ZUID BASISDOCUMENT 2015 2018 17 december 2014 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3

Nadere informatie

3 april 2014. (geen) Zorgen over later!

3 april 2014. (geen) Zorgen over later! 3 april 2014 (geen) Zorgen over later! 3 april 2014 3 april 2014 Bestuur Ad Schoenmakers Ad den Hartog Ing. Maarten Haasnoot Mr. Ted van den Bosch Ing. Theo Magermans Penningmeester Secretaris 2 e Vice

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

KansPlus. Jaarverslag 2013. KansPlus, het Belangennetwerk dat zich inzet voor een waardevol leven van mensen met een verstandelijke handicap

KansPlus. Jaarverslag 2013. KansPlus, het Belangennetwerk dat zich inzet voor een waardevol leven van mensen met een verstandelijke handicap KansPlus Jaarverslag 2013 KansPlus, het Belangennetwerk dat zich inzet voor een waardevol leven van mensen met een verstandelijke handicap Missie en visie Missie KansPlus streeft naar een waardevol leven

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW):

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Tussentijdse notitie ter informatie over stand en gang van zaken en ter stimulering van de dialoog over vernieuwingsmogelijkheden Beleid van het Rijk: De gemeente Peel

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap

Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe. voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Stichting VG - BelangenPlatform Drenthe voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap Jaarverslag Inhoudsopgave: Voorwoord van de voorzitter Deel 1: jaarverslag blz. 1. Stichting VG-BelangenPlatform

Nadere informatie

Beleidsplan oudervereniging

Beleidsplan oudervereniging Beleidsplan oudervereniging 2017 Versie 21 juli 2017 Beleidsplan Oudervereniging van De Parel Pagina 1 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Visie... 3 3. Doel... 3 4. Nadere uitwerking van de visie en doelstelling...

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Carrousel BEGROTING 2015

Stichting Carrousel BEGROTING 2015 Stichting Carrousel BEGROTING 2015 Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van: KansPlus/Sien Regio Eindhoven/Helmond KansPlus Valkenswaard e.o. KansPlus Best/Oirschot MEE Zuidoost Brabant locatie

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 In dit verslag zijn opmerkingen, vragen, verzoeken en afspraken opgenomen die tijdens de PowerPoint Presentatie zijn ingebracht. Dia Planning

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de aanvraag Huishoudeljike Hulp Toelage Peel 6.1 Soort: Informatieve notitie Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: Zaaknummer: SOM/2014/012164

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Vanaf 30 september. Werkzaamheden riolering

Vanaf 30 september. Werkzaamheden riolering Vanaf 30 september Werkzaamheden riolering In de week van 30 september wordt gestart met het vervangen van delen van de riolering in Hoogeind en de weg die parallel loopt aan Provincialeweg 42a tot en

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID

REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE HAALBAARHEIDSONDERZOEK BESTUURLIJKE ZELFSTANDIGHEID REDENEERLIJN: VIANEN ALS ZELFSTANDIGE REGIEGEMEENTE Als aanvulling op de discussie over een zelfstandig Vianen heeft het CDA Vianen de business case uitgewerkt voor het scenario dat de gemeente zelfstandig

Nadere informatie

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust Piet Geurts 1 Accomodatie 2 Historie Start werkgroep sept 2009 Start DV sept 2010 Start Stg BWIK 2 april 2012 Onwikkeling besturingsconcept DDV Bestuur,

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Vooraankondiging Symposium voor zorgaanbieders en cliëntenraden woensdag 14 maart 2012 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Belangrijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Kerk in Nederland Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Toelichting op de Jaarrekening blz. 1 t/m 3 Balans per 31 december 2014 blz. 4 en 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN!

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! Anne Vrieze EVEN VOORSTELLEN Sinds 2008 zelfstandig adviseur wonen, welzijn en zorg Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen in

Nadere informatie