IN FORMATIE Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen"

Transcriptie

1 IN FORMATIE INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging en heeft op het sportcomplex De Groote Stee aan de Smeetslandseweg 15 te Rotterdam de beschikking over 4 velden (waarvan twee met kunstgras). Alle velden zijn voorzien van verlichting! De vereniging heeft ruim 700 leden, verdeeld over seniorenteams, jeugdteams, vier-tegen-vier spelende pupillen (ook wel kabouters genoemd), twee meisjesteams een zaalteam en diverse niet-spelende leden. Verder is er 35+ en Gj- voetbal. Het complex van De Zwervers ligt op loopafstand van station Lombardijen. Daar stoppen trams en bussen. Parkeren kan op zaterdagen bij het Wartburg College. De Zwervers is telefonisch bereikbaar: (010) (kantine); (bestuurskamer); (wedstrijdsecretariaat senioren/vrouwen) Het postadres is: Wesdijklede 100, 2911 WX Barendrecht Veel informatie over De Zwervers kunt u vinden via het internet op het adres is -1- Algemeen AANMELDEN ALS LID Aanmelden kan een aantal keer per maand op maandag tussen en uur. (Melden in de kantine. Kijk voor de data op onze website onder Informatie of op teletekst pagina 540 van RTV Rijnmond). Na het intakegesprek wordt er, indien er voor de nieuwe speler plaats is, op een later moment een inschrijfformulier en een machtigingsformulier (voor de betaling van de contributie) getekend en een kopie van het trouwboekje of paspoort en één pasfoto ingeleverd. Inschrijving is pas effectief als aan deze formaliteiten is voldaan en 10,- inschrijdgeld is voldaan. IJVV De Zwervers neemt uitsluitend spelers aan van wie de club overtuigd is dat zij en hun ouders zich binnen en buiten het veld op een nette manier gedragen. Van de ouders van jeugdleden wordt verwacht dat er belangstelling wordt getoond voor het voetballen van de kinderen en dat men bereid is om waar mogelijk mee te helpen met het werk dat binnen de club moet worden gedaan. Hierover meer in de bijlage gedragsregels. ADRESWIJZIGING / OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een adreswijziging en/of opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e- mail aan onze secretaris; zie bij bestuur. Opzegging van het lidmaatschap dient minstens een maand voor afloop van het voetbaljaar dus uiterlijk 1 juni bekend te zijn. Alleen als deze procedure wordt gevolgd kunnen wij u een snelle verwerking in onze ledenadministratie garanderen. 1

2 HET BESTUUR BESTUUR / MANAGEMENT van IJVV DE ZWERVERS -1- Voorzitter Karel Jungheim; Tornadostraat 16; 3077 CT Rotterdam; tel / ; De voorzitter heeft in zijn portefeuille: -de Waarden en Normen commissie -de activiteitencommissie -de representatie in de bestuurskamer. Taakomschrijving van de voorzitter: -leidt bestuurs- en ledenvergaderingen -vertegenwoordigt de vereniging naar buiten -coördineert en bewaakt de uitvoering van het beleidsplan + bijlagen -bewaakt inhoud en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement -maakt en bewaakt het jaarlijkse werkplan -stelt samen met de secretaris de agenda op van de bestuursvergadering -speelt een bemiddelende rol bij conflicten. -2- Secretaris Jan Laffeber; Wesdijkleede 100; 2991 WX Barendrecht; tel / ; De secretaris heeft in zijn portefeuille: -de redactiecommissie (In Formatie en t Zwervertje) -de inschrijfcommissie -de ledenadministratie -de materialencommissie. Taakomschrijving van de secretaris: -voert de algemene correspondentie (in- en uitgaande post) -bewaakt het rooster van aftreden van het bestuur -verzorgt de agenda s en verslagen van de vergaderingen van het bestuur en van de ledenvergadering -verzorgt het algemeen jaarverslag -beheert het archief en registreert de jubilarissen -3- Penningmeester Johan Leuvekamp; Tolhuis 16; 3332 BH Zwijndrecht; tel / ; De penningmeester heeft in zijn portefeuille: -de kantine commissie -de kascontrole commissie - de commissie financiele zaken -de contracten commissie. Taakomschrijving van de penningmeester: -voert het financieel beheer en is verantwoordelijk voor de administratie van alle inkomsten en uitgaven -stelt de jaarlijkse begroting op en maakt een financieel jaarverslag -voert de loonadministratie -int contributies, donaties, boetes, reclamegelden en de gelden van de Club van Vijftig. -4- Bestuurslid algemene zaken Fred Bleeker; Adriaan Kooningstraat 144; 3077 ML Rotterdam; Het bestuurslid algemene zaken heeft in zijn portefeuille: -de vrijwilligers commissie -de PR -commissie -de bouwcommissie -bouw- en accommodatiecommissie Taakomschrijving van het bestuurslid algemene zaken: -onderhoudt de contacten met Pameijer en het Wartburg College -is verantwoordelijk voor de voortgang van lopende projecten (o.a. SSV,TOS, MAX, OK) en initieert nieuwe projecten (o.a. nieuwbouw accommodatie) -is eindverantwoordelijk voor de communicatie de IJVV betreffende de website en de tv-schermen -is vice-voorzitter. Aan elk bestuurslid zijn zg. managers gekoppeld, die rapporteren aan het betreffende bestuurslid. Manager jeugdzaken: Jim Goudman; Iependaal 19; 3075 WC Rotterdam; tel / ; Hij is gekoppeld aan de secretaris. De manager jeugdzaken heeft in zijn portefeuille: -de technische commissie jeugd -scheidsrechterszaken jeugd -de toernooien organisatie commissie -wedstrijdzaken jeugd -de oudercommissie. Taakomschrijving manager jeugdzaken: -is voorzitter van de jeugdcommissie en woont de jeugdtrainers vergaderingen bij waarvan de technisch coördinator jeugd de voorzitter is -is belast met de taakverdeling van en is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van deze commissies -is bestuurlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming en de uitvoering en bewaking van het Jeugdplan -verzorgt trainingen en alle competitie- activiteiten voor de gehele jeugd -schrijft scheidsrechters aan en begeleidt deze -stelt de elftalopgaven van de jeugd samen -organiseert vriendschappelijke wedstrijden, c.q. accepteert eventuele uitnodigingen -coördineert/initieert voetbalactiviteiten zoals schoolsporttoernooien, open dagen, sportkampen en uitstapjes. 2

3 Manager onderhoudszaken: Teun Leuvekamp; Catullusweg 318; 3076 KH Rotterdam; tel / ; Hij is gekoppeld aan het bestuurslid algemene zaken. De manager onderhoudszaken heeft in zijn portefeuille: -de onderhoudscommissie / lid bouwcommissie Taakomschrijving manager onderhoudszaken: -is verantwoordelijk voor de gehele accommodatie en het onderhoud daarvan -is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de velden Manager commerciële zaken: Gerben Oorebeek; Bichon van IJsselmondelaan 24; 3078 HG Rotterdam; tel ; Hij is gekoppeld aan de penningmeester. De manager commerciële zaken heeft in zijn portefeuille: -de club van vijftig -de merchandising -de businessclub -de Vrienden van De Zwervers -de supportersvereniging. Taakomschrijving manager commerciële zaken: -is voorzitter van de commissie Sponsoring -bevordert de sponsoring, legt contacten en sluit eventueel contracten met sponsors -onderhoudt de contacten met de sponsors, de leden van de Club van Vijftig, de Businessclub en de Stichting Vrienden van IJVV De Zwervers -vertegenwoordigt het bestuur bij de Supportersvereniging en overlegt daarmee over de te organiseren activiteiten. Manager voetbalzaken: VACATURE. Hij is gekoppeld aan de voorzitter. De manager voetbalzaken heeft in zijn portefeuille: -de technische commissie senioren -wedstrijdzaken senioren -de commissie overige senioren -scheidsrechterszaken senioren -de technische commissie (technisch coördinator <manager voetbalzaken> TC Senioren, TC jeugd) Taakomschrijving manager voetbalzaken: -is verantwoordelijk voor het veldvoetbal senioren en dames inclusief alle competitie-activiteiten; stelt elftalopgaven samen -is verantwoordelijk voor completering van de betreffende teams en voert periodiek overleg met de aanvoerders -schrijft scheidsrechters aan en begeleidt deze -draagt zorg voor de speelverdeling van de velden en de indeling van de kleedkamers -draagt zorg voor de verzending van de wedstrijdformulieren aan de KNVB -is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de uitvoering en bewaking van het technisch beleidsplan -organiseert vriendschappelijke wedstrijden, c.q. accepteert eventuele uitnodigingen -is verantwoordelijk voor het 35+ voetbal *Veel uitvoerende taken zijn gedelegeerd! Vrienden van IJVV De Zwervers De Stichting Vrienden van IJ.V.V. De Zwervers levert een bijdrage aan en creeërt een zo goed mogelijke voetbalsfeer voor de jeugd. Hierbij wordt gedacht aan het ondersteunen van toernooien, het aanschaffen van trainingsmateriaal, het ondersteunen van diverse jeugdactiviteiten, enz. Om al deze activiteiten te organiseren is er uiteraard geld nodig. De stichting is dan ook op zoek naar sponsors. Er zijn vele manieren waarop een bijdrage kan worden geleverd, zoals kledingsponsoring, evenementensponsoring, adverteren, ballenactie, enz. Als u als bedrijf, ouder of vriend van de Zwervers de jeugd een warm hart toedraagt, steun de stichting dan. Wilt u meer informatie over de diverse sponsormogelijkheden of wilt u zich aanmelden als sponsor of vrijwilliger, neem dan contact op met Gerben Oorebeek en/of Jack Slobbe: BUSINESSCLUB In januari 2004 is de Businessclub (BC) opgericht. Een club die laagdrempelig en toegankelijk is voor elke ondernemer. Een club die er vooral op gericht is de randzaken bij het selectie senioren nog beter te organiseren en meer wensen van de trainer te kunnen vervullen. Periodiek organiseert de BC een activiteit waarop de ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en waarop men met elkaar zaken kan doen. De kosten van het lidmaatschap van de BC bedragen 500,- per seizoen. Voor meer informatie zie CLUB VAN VIJFTIG IJVV De Zwervers heeft sinds 1990 een Club van Vijftig. De leden daarvan betalen 50,00 per jaar en met de ingelegde gelden wordt extra financiële steun gegeven aan de vereniging (m.n. de overige senioren). Zaken die anders hadden moeten wachten of in het geheel niet zouden kunnen, worden op die manier wel gerealiseerd. Vooral verbouwingen en grote aanschaffingen kwamen de laatste jaren aan bod. Uit de kas van de Club van Vijftig wordt ook veel (spel-) materiaal voor de jeugd aangeschaft. De Club van Vijftig heeft 55 leden. De leden, die hun naam terug vinden op een ledenbord in de kantine, worden via het clubblad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken. Voorts is er 1 x per jaar een clubavond, veelal gecombineerd met de sponsoravond. 3

4 SUPPORTERSVERENIGING De IJVV De Zwervers ontvangt morele en financiële steun van haar Supportersvereniging. Deze vereniging verzorgt o.a. financiële acties; organiseert kaart- en feestavonden; sponsort de Zwerversjeugd; geeft maandelijks in samenwerking met de voetbalvereniging het clubblad t Zwervertje uit; offreert bij thuiswedstrijden van het eerste elftal een programmablaadje en doet nog heel veel meer. Voor het geringe bedrag van 10,00 bent u lid van deze vereniging. Secretaris is Ellis Versteeg, Strijenseweg 115; 3295 KP s Gravendeel; telefoon COMMISSIES O.a. Activiteitencommissie (SV), Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Onderhoudscommissie, Commissie Waarden & Normen, Commissie Public Relations en Sponsoring, Kascontrolecommissie, Bouwcommissie, Vrijwilligerscommissie,Technische commissie CONTRIBUTIES De contributiebedragen (*) voor het seizoen bedragen per 1 juli: Senioren 200,00 1 e jaars senioren 155,00 Rustende leden 72, (trainers/ leiders) 52,00 Junioren A, B en C 142,00 Pupillen D, E en F 128,00 Kabouters (veld) 72,00 Kabouters (luier) 36, extern 72,00 Zaalvoetbal 150,00 SSV / G-voetbal 80,00 Dames/meisjes betalen hetzelfde als hun mannelijke leeftijdsgenoten. Hoe betaalt men de contributie? De contributie dient in twee termijnen, op 1 augustus en 1 februari, te worden betaald middels automatische incasso. Alle nieuwe leden (of hun ouders) moeten een machtigingsformulier ondertekenen. Aan degenen die al lid zijn wordt hetzelfde gevraagd. Wie aldus probleemloos betaalt, krijgt aan het einde van het seizoen 10,- gerestitueerd. Dus bij stornering vervalt die korting, Betalingsmogelijkheden: -automatische incasso -zelf doen: het gehele contributiebedrag vóór 1 september betalen door: >het totaalbedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van IJVV De Zwervers. (653026) tnv. Penningmeester IJVV De Zwervers >te pinnen in de kantine van IJVV De Zwervers >contante betaling (tegen kwitantie) aan een van de bestuursleden. Leden die op 31 december nog niets hebben betaald worden per 1 januari uitgeschreven als lid! Wanneer er zéér bijzondere omstandigheden zijn en men een betalingsregeling wil, dient men zich uitsluitend te wenden tot de penningmeester. Wanneer leden voor 15 oktober niet aan hun contributieverplichtingen voldoen volgt schorsing. Uiteraard blijft de contributieschuld bestaan en dient deze voldaan te zijn om voor overschrijving in aanmerking te komen. Bijzondere uitkering ten behoeve van contributie De folder BRUG (Bijzondere Rotterdamse Uitkerings Gids) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Rotterdam geeft informatie over vergoedingen, waarmee bijv. contributie van een sportvereniging kan worden voldaan. De regeling is vooral bedoeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Maar ook anderen komen in aanmerking. Heeft u een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-, of AOW-uitkering? Bent u student met een uitkering ingevolge de wet Studiefinanciering? Informeer gerust, of u een (gedeeltelijke) bijdrage kunt krijgen. Inlichtingen bij de (deel) gemeente of bij de secretaris. Ook het jeugdsportfonds biedt soms mogelijkheden. Zie DONATIE Donateurs zijn uiteraard ook van harte welkom bij de club. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2010 heeft het minimum-bedrag vastgetseld op 25,00 per seizoen. Na betaling hebben de donateurs gratis toegang bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. JEUGD (junioren; pupillen en kabouters) De spelers van 5 en 6 jaar (die noemen we kabouters) trainen op woensdagmiddag en spelen ook op zaterdagmorgen onderling wedstrijdjes, dit op het eigen complex. De andere pupillen (D-E-F) trainen op een doordeweekse dag in de late middag of in de vroege avond en spelen ook op zaterdag-morgen. De jeugd van 12 tot 18 jaar (A-, B- en C-junioren) traint s avonds tweemaal per week. De wedstrijden worden op zaterdagmorgen of middag gespeeld. De teams spelen op verschillende niveaus. Naast de zaterdagse competitiewedstrijden wordt er met name aan het begin en aan het einde van het seizoen een aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ook worden door alle teams op het veld één of meer toernooien gespeeld. IJVV De Zwervers werkt op basis van een voetbaltechnisch jeugdbeleid, dat tot doel heeft de jeugdige spelers een goede voetbalopleiding te geven en dat elke jeugdspeler de kans biedt zijn eigen top te behalen. 4

5 De leeftijdsgroepen zijn als volgt opgebouwd: Coördinator Telefoon A. jun : Jack Slobbe ( ) B. jun : vacant C. jun : Marlin Roseval ( ) D. pup : Ton Willemsen ( ) E. pup : vacant F. pup : Rinus Smits ( ) G. : Ina Mulder ( ) Kab :Ton Willemsen ( ) Meisjes : Leo Willemsen ( ) Groepscoördinatoren jeugd Wie ze zijn staat hierboven, maar wat doen ze? De taak van een groepscoördinator is om samen met spelers, ouders, trainers, leiders en jeugdbestuursleden de teams in de betreffende groep zo goed mogelijk te laten functioneren, volgens de richtlijnen van de club. G-voetbal Voor informatie: Coördinator: Ina Mulder ( ) TENUE Het clubtenue ziet er als volgt uit : Het shirt is blauw met witte kraag en witte manchetten; de broek is rood en de kousen zijn blauw. De vereniging heeft en overeenkomst met kledingleverancier ERREA en het bestuur heeft dan ook in het HuisHoudelijk Reglement de verplichting opgenomen dat de leden dit merk aanschaffen. Via Leo Willemsen ( ) kan de vereniging voor een zeer concurrerende prijs kleding leveren. TRAININGEN De trainingstijden en het veld waarop wordt getraind: zie onze webiste! Maandag F 1/2/3/4/5/6 C 1/2/3/4/5/6 A 1/2 MA/C Dinsdag E 1/2/3/4/5/6 D 1/2/3/4 B 1/2/3/4 Senioeren 1/2/3/6/7/8 Keepers Woensdag Kabouters ( s middags) F 1/2/3/4/5/6 C 1/2/3/4 A 1/2 MA/C Donderdag E 1/2/3/4/5/6 D 1/2/3/4 B 1/2/3/4 Senioren 1/2/3/4/5 Keepers Vrijdag Jeugd 35+!! Bij doordeweekse wedstrijden en bij slecht weer geldt een alternatief schema. Raadpleeg hiervoor teletekst of de website of kijk op het publicatiebord in de kantine. VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN. Iedere ouder is verplicht bij toerbeurt te helpen met het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden. De leiders benaderen hiervoor de ouders, behalve bij die teams waar altijd voldoende ouders aanwezig blijken te zijn. VERZEKERING De leden zijn volgens de gedeponeerde voorwaarden tijdens trainingen, wedstrijden en het bijwonen van wedstrijden, reizen naar en van de wedstrijden, collectief verzekerd via de KNVB. t ZWERVERTJE Sinds 1995 geeft de voetbalvereniging samen met de Supportersvereniging het clubblad t Zwervertje uit. Het blad verschijnt 5 x per jaar digitaal (en in gedrukte vorm in een oplage van 300 exemplaren) en bevat een keur aan artikelen. Naast de wedstrijdverslagen van het 1e team treft u o.a. aan : een kritische kijk op vele zaken door de redactie; informatie vanuit de KNVB en het bestuur; een jeugdrubriek; interviews met spelers; de rubriek De Ziekenboeg etc. SPELERSPAS Met ingang van 1 augustus 2002 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden die worden georganiseerd door het bestuur van het KNVB - district West II in onderstaande klassen. Voor alle duidelijkheid: hiermee worden alle wedstrijden in het veldvoetbal van de volgende categorieën bedoeld : mannen / vrouw senioren A-, B- en C-junioren D-pupillen meisjespupillen 11 tot en met 13 jaar meisjesjunioren 13 tot en met 19 jaar VRIJWILLIGERSBELEID Het vrijwilligerswerk bij IJVV De Zwervers wordt gecoördineerd door Rob van Leemput. Zijn telefoonnummer is : Zijn adres is: Zonder vrijwilligers geen vereniging! Dus meld je aan! 35+ Eenmaal in de veertien dagen wordt er op vrijdagavonden 35+ voetbal gespeeld. Voor informatie: Marcel Gorree ( ) 5

6 Sport BSO MAX Op ons complex bevindt zich een unieke BSO (Buiten Schoolse Opvang). Uniek vanwege het concept (de kinderen sporten en bewegen) en de ruimte in de directe omgeving. Voor inlichtingen: Centraal bureau of Zaterdagen De speeltijden van de wedstrijden staan vast. Vanwege de drukte van het programma moeten de wedstrijden op tijd beginnen en mogen niet uitlopen. De teams moeten de kleedruimten niet langer bezet houden dan nodig is en schoon achter laten! Alle informatie over afgelastingen staat op onze website of op teletekstpagina 540 van RTV Rijnmond. Vaak geeft NOS teletekstpagina 603 al op vrijdagavond de gewenste informatie. Gelieve over afgelastingen niet te bellen met de kantine. Soms wordt er bij een algehele afgeasting een alternatief programma afgewerkt. Ook dan geven de site en teletekst de nodige informatie. Op zaterdagen wordt voor het wedstrijdsecretariaat gebruik gemaakt van de ruimte in sport BSO MAX. Wedstrijdsecretaris senioren: Ton Willemsen, / Wefstrijdsecretaris jeugd: Fred Huisman, / TENSLOTTE!! IJVV De Zwervers is een grote club, die in de komende jaren ongetwijfeld nog een verdere groei zal doormaken. Er gaat veel goed maar er zijn ook zaken die beter of anders kunnen of moeten. We hopen dat u actief mee wilt helpen om het goede te behouden en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, er samen met de mensen binnen de club aan te werken. Dat actief meewerken kan op heel veel manieren: als leider, als (assistent-)trainer, als scheidsrechter, of als (mede-) organisator van voetbalevenementen en toernooien. Ook als het bedrijf waar u bij betrokken bent een rol zou kunnen spelen als sponsor van een jeugdteam, als bordsponsor, of op een andere manier kan bijdragen is dat meer dan welkom. -2- GEDRAGSREGELS Zo zijn onze manieren De Jaarlijkse Algemene Vergadering (de ledenvergadering) heeft het Statuut Waarden & Normen vastgesteld. Daarmee is de inhoud bindend voor alle leden. Over wat er staat kan geen onduidelijkheid bestaan en iedereen moet zich eraan houden. Wie dat niet doet loopt niet alleen kans met de strafcommissie van de KNVB te maken te krijgen, maar ook met onze eigen commissie W&N. Wie wil weten wat er bij De Zwervers niet wordt getolereerd kan het Statuut downloaden van onze website. Wie iets opmerkt dat niet door de beugel kan, heeft sinds vorig jaar de gelegenheid dit aan te kaarten bij de commissie W&N door inlevering van een Meldingsformulier. Alle spelers krijgen van hun trainers en leiders schriftelijk en/of mondeling meer specifieke uitleg over gedragregels onder het motto Zo zijn onze manieren. Zo doen we dat bij IJVV De Zwervers. Het bestuur en de commissie W&N zullen ook tijdens het nieuwe seizoen over dit onderwerpen blijven communiceren. Waar alles in feite om draait zijn de volgende vijf basisbegrippen (die in het Statuut nader worden uitgewerkt): Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid en Sportiviteit. HOE GAAN WE MET ELKAAR OM ofwel onze GEDRAGSCODE! Waarom een gedragscode? De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. Dit laatste geldt niet alleen voor de sport, er is ook in de maatschappij veel veranderd. Zelfs het jeugdvoetbal verruwt. De agressie rondom de velden neemt toe. Daarnaast, kinderen worden mondiger, ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. Verenigingen kunnen een (belangrijke) rol hebben bij het opvoeden van kinderen. IJVV De Zwervers wil een kindvriendelijke club zijn waar de begeleiding positief, stimulerend en vormend is. Voor wie is de gedragscode? Voor iedereen die (in)direct bij de wedstrijden betrokken is. Natuurlijk voor de spelers, maar ook voor de leiders en de ouders van de kinderen. Een onderscheid tussen prestatie- en andere teams bestaat, als het over normen en waarden gaat, absoluut niet! Voor niemand is er een uitzondering als het gaat om de gedragscode. Hoe ziet de gedragscode eruit? - Binnen de club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, huidskleur of nationaliteit. - Kinderen moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving. - Respecteer de voetbalsport en iedereen die ermee bezig is. - Ga bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeer dat anderen zoals leiders, trainers, scheidsrechters en bestuurders zich daarvoor inzetten. - Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, sta open voor iedereen. - Niet discrimineren omdat hij/zij: minder goed kan voetballen / niet zo hard kan lopen; rood haar heeft / een bril draagt / anders praat; een andere dan Nederlandse afkomst heeft. 6

7 - Gebruik geen geweld rondom het voetballen. Geen lichamelijke (en geestelijke) intimidatie. Blessures veroorzaken pijn en verpesten het plezier voor langere of kortere tijd. Het kan en mag niet zo zijn dat "tegenstanders" tijdens trainingen of wedstrijden door onbesuisd of door opzettelijk ruw spel worden geblesseerd. Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode. Alle mensen die bij het voetballen bij onze club betrokken zijn moeten zich inzetten om alles rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen. Wat hopen we ermee te bereiken? - Kinderen te laten voetballen in een sportieve en veilige omgeving en sfeer. - De kinderen bij onze club de volwassen sporters, scheidsrechters, leiders en bestuurders van morgen te laten worden. - Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt als iemand in de naaste omgeving zich niet houdt aan de regels. Wat doen we als er een conflict ontstaat? Regels zijn geen garantie. Er zullen situaties voorkomen die anders hadden moeten of kunnen gaan. Wat dan? Eerst zelf oplossen. Lukt dat niet dan zijn de groepscoördinatoren de mensen die je kunt aanspreken. De gedragscode is géén papieren tijger, overtreding kan maatregelen betekenen. Over wat voor zaken gaat het? Pesten Bijvoorbeeld nare, kwetsende opmerkingen maken. Niet doen, niet in of om het veld en niet in de kleedkamers. Vloeken Is niet acceptabel. Geen gevloek of verwensingen gebruiken met de ergste soort ziekten; tegen wie dan ook. Alcohol- en drugsgebruik / roken: Roken en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens en rondom trainingen en wedstrijden en in de kleedkamers. In al onze gebouwen geldt voor iedereen een algemeen rookverbod! Sportief zijn - je aan de regels houden, óók wanneer de scheidsrechter / leider / trainer het niet ziet - tegen je verlies kunnen, accepteren dat een ander beter is, maar ook accepteren dat de tegenstander met geluk heeft gewonnen - jezelf volledig inzetten om tot de beste prestaties te komen - ook met elkaar in teamverband het beste proberen te bereiken - na afloop van de wedstrijd scheidsrechter en tegenstanders een hand geven (altijd!) - winnen is belangrijk, maar dat moet wel bereikt worden op een eerlijke, sportieve manier - elkaar helpen, de fout van een ander proberen goed te maken - accepteren dat de scheidsrechter of grensrechter een beslissing neemt waar je het (absoluut) niet mee eens bent. Respect - voor leiders (ook van tegenpartij), scheidsrechters en alle andere mensen die bij de organisatie zijn betrokken; deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag ook voor jullie op! Discipline - kom afspraken na - alleen afschrijven als het echt niet anders kan, laat je medespelers niet in de steek, schrijf op tijd af - gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training of wedstrijd, ook als de leider/trainer er even niet bij is. OUDERS De aanwezigheid van ouders langs de lijn is voor de kinderen heel belangrijk. Ze vinden het heel fijn als hun ouders of grootouders belangstelling hebben voor hun prestaties. Echter, soms gaat het ook wel eens niet zo goed. Er zijn pupillenwedstrijden gestaakt door het gedrag van de ouders langs de kant. Gelukkig niet bij onze club, maar toch. Ook bij ons komt het voor dat als een speler zich in het veld misdraagt een ander daar de schuld van krijgt. Met name de scheidsrechter doet het dan vaak niet goed (of is partijdig). Ook als dat zo lijkt, maak geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter. De speler die zich misdraagt moet worden aangesproken. Bij IJVV De Zwervers willen we dat het gedrag en de invloed van de ouders langs de lijn positief en ondersteunend is. Waarom is het trouwens belangrijk dat kinderen lid zijn van een (voetbal)club? Natuurlijk om de sport zelf. Kinderen vinden voetballen leuk. Ook is het goed dat ze naast andere activiteiten zoals school, muziek enz., lichamelijk bezig zijn. Lekker bewegen door te trainen en wedstrijden te spelen. Verder is het voor de sociale ontwikkeling van kinderen goed om een teamsport te doen. Ze leren binnen een groep met elkaar om te gaan en samen met de leiders doelen na te streven zoals; winnen en goed voetbal spelen. Ze leren zich aan (spel)regels en afspraken houden. Ook verliezen hoort bij voetballen. Je kunt zelfs zeggen dat het voor de ontwikkeling van kinderen ook nuttig kan zijn. Leren omgaan met teleurstellingen is ook voor de thuis- en schoolsituatie belangrijk. 7

8 We willen het volgende zien: - Kom vaak op het sportpark, leef mee met de kinderen - Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en zijn of haar medespelers, maar liever geen tactische kreten - Coachen en voetbalzaken zijn voor de leiders- Onthoud u van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!) - Blijf positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij, - Informeer bij de juiste mensen, als iets niet zo logisch lijkt - Zorg spelregelkennis te hebben, voor 7:7 gelden andere regels (vraag er gerust om) Maar ook: - Zeg niet (steeds) tegen uw kind dat hij weer de beste van het team was, dat de rest hem niet begrijpt, ook de leider niet - Ga niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen - Beloof uw kind a.u.b. geen geld voor gescoorde doelpunten - Ga niet dicht bij de leider staan, u hoort dan alles en kunt geneigd zijn meteen te reageren - Vertel uw kind dat hij vooral goed naar de leider moet luisteren - Praat thuis over wedstrijden en trainingen, het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten. vanuit de vereniging wordt aangegeven (zie eventueel de taakomschrijving voor leiders), zowel op het gebied van voetbal als van normen en waarden. Enige voorbeelden van hoe ouders zich kunnen opstellen: - Onverschillige ouders Als ze willen voetballen gaan ze hun gang maar. Ik bemoei me nergens mee. - Over kritische ouders Standjes, kleineren, kritiek naar kinderen. Te ambitieuze ouders drijven hun kind soms tot wanhoop of tot apathie. - Coachende ouders Weten alles beter, geven voortdurend voetbalaanwijzingen, vooral aan hun eigen kind. - Belangstellende ouders Vast staat dat kinderen het prachtig vinden als hun ouders belangstelling hebben voor hun voetballen. Jeugd heeft, meer nog dan vroeger, behoefte aan aandacht. Met de kinderen blij zijn als het goed gaat en ze steunen als ze (erg) teleurgesteld zijn. Het is voor kinderen zeer verwarrend als er behalve de leiders nog andere "coaches" langs het veld staan.. De kinderen raken in verwarring en kunnen daardoor niet fijn voetballen. Hetzelfde geldt voor de trainingen, ga niet dichtbij staan en zeg niets. De kinderen raken in verwarring en kunnen daardoor niet fijn voetballen. Ga ervan uit dat de leiders en trainers de kinderen begeleiden op een manier die 8

9 -3- Reclame Bij IJVV De Zwervers kan op diverse manieren reclame gevoerd worden. Een zeker niet volledigeopsomming luidt als volgt : - een reclamebord direct langs ons hoofdveld, standaardafmeting 5 meter breed en 80 centimeter hoog. De aanmaak van zo n bord kost (eenmalig) 200,00 exclusief BTW. De borden worden gemaakt en geleverd door fa. Echte Helden. Aan De Zwervers is per seizoen 175,00 verschuldigd. - een reclamebord in de 2e ring van ons hoofdveld, afmeting 2,5 meter breed en 1 meter hoog. De aanmaak van zo n bord bedraagt (eenmalig) 125,00 exclusief BTW. Ook deze borden worden gemaakt door fa. Echte Helden. Aan De Zwervers is per seizoen 100,00 verschuldigd. - een reclamebord bij één van de andere velden. Prijzen in nader overleg. - een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd van ons eerste elftal. De kosten daarvan zijn 80,00. De naam van de schenker wordt vermeld in Het Zwervertje, in het programmablad en een jaar lang op het zg. ballenbord dat in onze kantine hangt. Tevens wordt de naam van de schenker omgeroepen voor de wedstrijd. - een advertentie in ons clubblad Het Zwervertje. Dat blad verschijnt 5 x per jaar digitaal en in een oplage van ca. 300 stuks op papier. Het blad is tevens digitaal beschikbaar op de clubsite. De prijzen zijn op jaarbasis en gebaseerd op een prijs van 500,00 voor een hele pagina. Alle andere afmetingen worden dus daarvan afgeleid, in overleg met de commissie PR en S kunnen daarover afspraken gemaakt worden. - shirtsponsoring van bv. een jeugdteam. De vereniging is in 2006 een overeenkomst aangegaan met kledingleverancier ERREA/Sportprint en verwezen wordt naar de geldende prijslijst van Errea. Leo Willemsen ( ) verzorgt namens De Zwervers alle bestellingen. - incidentele reclame : In onderling overleg kan er met de commissie PR en S altijd een afspraak gemaakt worden. - vermelding op de website of aandacht voor uw bedrijf door onze sosiale media? Neem contact met ons op. Naast adverteerders heeft De Zwervers ook hoofden sub-/co-sponsors. De bijdrage van de hoofdsponsors wordt in overleg vastgesteld en zij hebben o.a. de volgende faciliteiten : - reclame op het tenue van het eerste en tweede elftal. - reclame op de trainingspakken van het eerste en tweede elftal. - reclame op de tassen van het eerste en tweede elftal. - reclame op de jassen van de begeleiding en van de reserves van het eerste en tweede elftal. - een advertentie in Het Zwervertje (een halve pagina). - een reclamebord langs het hoofdveld (afmeting 10 meter breed en 80 centimeter hoog). - een extra reclamebordje achter het doel aan de spoorkant. - een wedstrijdbal bij een wedstrijd van het eerste elftal. - bij elke thuiswedstrijd wordt de naam van de hoofdsponsor omgeroepen. - een advertentie in het programmablad bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. - de beschikking over het (hoofd-) veld voor het spelen van een wedstrijd. De bijdrage voor sub- of co-sponsors wordt eveneens in overleg vastgesteld. Over de faciliteiten worden nadere afspraken gemaakt maar de volgende zijn min of meer standaard : - een advertentie in Het Zwervertje. - een reclamebord langs het hoofdveld. - een wedstrijdbal bij een wedstrijd van het eerste elftal. - bij elke thuiswedstrijd wordt de naam van de subof co-sponsor omgeroepen. - een advertentie in het programmablad bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. - een extra reclamebordje achter het doel aan de Smeetslandseweg. - de beschikking over het (hoofd-) veld voor het spelen van een wedstrijd. Let op: alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 9

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Sponsorpakket 2013/2015. V.V. Ruinen

Sponsorpakket 2013/2015. V.V. Ruinen Sponsorpakket 2013/2015 V.V. Ruinen www.vvruinen.nl Waarom sponsor van V.V. Ruinen? V.V. Ruinen is opgericht op 13 mei 1931. Onze vereniging bestaat dus al ruim 80 jaar! Plezier in voetbal staat voorop.

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers

SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers SPONSOR GIDS IJ.V.V. De Zwervers Voorwoord IJ.V.V. De Zwervers is een ambitieuze amateur voetbalvereniging met ruim 700 leden. Deze leden bestaan uit senioren, jeugd, dames, g-voetbal en veel vrijwilligers,

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap v.v. Wardy Ferwert Sponsormap ~ 1 ~ Tijd en geld Toen op 2 november 1945 de v.v. Wardy werd opgericht in Ferwert, speelde de commercie in de sport nog praktisch geen rol. Dat het gehele andere tijden waren

Nadere informatie

I N F O R M A T I E OVER DE. voetbalvereniging B.S.V. B O E I M E E R

I N F O R M A T I E OVER DE. voetbalvereniging B.S.V. B O E I M E E R I N F O R M A T I E OVER DE voetbalvereniging B.S.V. B O E I M E E R Sportcomplex : "Heksenwiel" Telefoonnummer : 076-5411143 1 VOORWOORD Dit informatieboekje is voor nieuwe leden een kennismaking met

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor

Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor Inleiding 2 Waarom zou ik SSV willen sponsoren? 2 Mogelijke manieren van sponsoring 3 Hoofdsponsor 4 Subsponsor 4 Kledingsponsor team 4 Bord Sponsor 5 Advertentie sponsor 5 Kleedkamer sponsor 6 Ballen

Nadere informatie

Besteding van het sponsorgeld

Besteding van het sponsorgeld Wij zijn ASW, de voetbalvereniging in het hart van Waddinxveen. Wij zetten ons op sportief en sociaal-maatschappelijk niveau in voor onze leden. Ondertussen hebben wij 750 leden die zijn onderverdeeld

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: De voorzitter aan het woord [p. 2] The Perfect Match [p. 3] De vereniging [p. 4] Overzicht sponsormogelijkheden. Sponsor worden [p.

Inhoudsopgave: De voorzitter aan het woord [p. 2] The Perfect Match [p. 3] De vereniging [p. 4] Overzicht sponsormogelijkheden. Sponsor worden [p. v.v. Kruiningen Inhoudsopgave: De voorzitter aan het woord [p. 2] The Perfect Match [p. 3] De vereniging [p. 4] Overzicht sponsormogelijkheden [p.5-7] Sponsor worden [p. 8] Notities [p. 9] v.v. Kruiningen

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Borger

Gedragscode S.V. Borger Gedragscode S.V. Borger Sportpark de Drift De Drift 6 9531 TK Borger 0599-234832 Secretariaat: Manita Kramer Draagsteen 4 9531 PE Borger Website www.svborger.com Gedragscode S.V. Borger, goedgekeurd in

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

1. HOOFD- SPONSOR ALGEMEEN.

1. HOOFD- SPONSOR ALGEMEEN. 1. HOOFD- SPONSOR ALGEMEEN. Kosten nader overeen te komen in overleg Sponsor en Bestuur. Reclamebord langs het veld (5,20m x 0,75m) Reclamebord bij de poort (0,80m x0,30m) Advertentie op de website Logo

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 700 leden waarvan

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de Zwart Welkom bij Blauw-Zwart Beste lezer, RKsv Blauw-Zwart is een gezonde sportvereniging, opgericht in 1921, met voetbal als kernactiviteit. Het voetbal wordt beoefend op het mooie Sportcomplex de Schulpwei,

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN r.k.v.v. zwaluw v.f.c. Vught sportpark Bergenshuizen opgericht 10 mei 1931 koninklijke goedkeuring 20 maart 1971 SPONSORMOGELIJKHEDEN Versie 1.1 1 Sponsoring Zwaluw VFC Inleiding: In 1931 kende Vught een

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Sponsorbrochure V.V. Sparta 59

Sponsorbrochure V.V. Sparta 59 Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure V.V. Sparta 59 V.V. Sparta 59 Deinum Seizoen 2014-2015 Introductie Onze vereniging die inmiddels meer dan 50 jaar bestaat, heeft als doelstelling: Prestatief, sportief

Nadere informatie

Sponsorbrochure SportClub Den Dungen, Maart 2016 Pagina 1

Sponsorbrochure SportClub Den Dungen, Maart 2016 Pagina 1 Sponsorbrochure SportClub Den Dungen, Maart 2016 Pagina 1 Voorwoord Sponsoring is een onmisbaar fenomeen en kostbaar bezit in de sportwereld. Dus ook voor onze vereniging SportClub Den Dungen. Met een

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk

GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk GEDRAGSCODE-STATUUT sv Houtwijk Artikel 1 Commissie sportiviteit en respect a. Het gedragscode-statuut (het statuut) hoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement en is bedoeld om als leidraad te fungeren

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT 2 HET SPONSOREN BIJ EEN AMATEUR VOETBALCLUB WORDT VAAK GEZIEN ALS LIEFDEWERK OUD PAPIER. MAAR DAT ZIET DE BUSINESS CLUB ABCOUDE ANDERS. VOOR

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Lidmaatschap Inleiding

Lidmaatschap Inleiding Lidmaatschap Inleiding Als voetbalvereniging Rood Groen LVC 01 vinden wij het belangrijk dat onze spelers jong en oud met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een teamsport als voetbal spelen sociale

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC.

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC. Aanmeldingsformulier vv TLC Inleveradres: Han Sinninghe Rodenburg 3 9351 PV, Leek Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: M / V Geboorteplaats: Telefoon:

Nadere informatie

Voorbeelden van Sponsorovereenkomsten welke mogelijk zijn bij de voetbalvereniging ZNC. Hoofdsponsor v.v. ZNC

Voorbeelden van Sponsorovereenkomsten welke mogelijk zijn bij de voetbalvereniging ZNC. Hoofdsponsor v.v. ZNC Voorbeelden van Sponsorovereenkomsten welke mogelijk zijn bij de voetbalvereniging ZNC Hoofdsponsor v.v. ZNC Wie of wat is ZNC. Op 23 juni 1951 zijn de voetbalclubs uit Noord en Zuidbroek een fusie aangegaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden Juliana Mill

Sponsormogelijkheden Juliana Mill Sinds 1919 speelt Juliana Mill een belangrijke maatschappelijke rol in de Millse gemeenschap. Juliana kan gezien worden als een ontmoetingsplek voor sporters, supporters en sponsors, die allen op hun eigen

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Sponsorbrochure BSV Boeimeer

Sponsorbrochure BSV Boeimeer Sponsorbrochure BSV Boeimeer 2014-2015 In dit document staat een korte introductie over de vereniging BSV Boeimeer en de bijbehorende sponsordoelen en mogelijkheden vermeld. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Welkom bij JOUW club Augustus 2012

Welkom bij JOUW club Augustus 2012 Welkom bij JOUW club Augustus 2012 Jouw Roosendaal, Jouw Club!! Agenda: Clubcultuur en kernwaarden De organisatie en de verschillende commissies Sportiviteit, Normen & Waarden en regels Wie is wie waar

Nadere informatie