IN FORMATIE Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen"

Transcriptie

1 IN FORMATIE INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging en heeft op het sportcomplex De Groote Stee aan de Smeetslandseweg 15 te Rotterdam de beschikking over 4 velden (waarvan twee met kunstgras). Alle velden zijn voorzien van verlichting! De vereniging heeft ruim 700 leden, verdeeld over seniorenteams, jeugdteams, vier-tegen-vier spelende pupillen (ook wel kabouters genoemd), twee meisjesteams een zaalteam en diverse niet-spelende leden. Verder is er 35+ en Gj- voetbal. Het complex van De Zwervers ligt op loopafstand van station Lombardijen. Daar stoppen trams en bussen. Parkeren kan op zaterdagen bij het Wartburg College. De Zwervers is telefonisch bereikbaar: (010) (kantine); (bestuurskamer); (wedstrijdsecretariaat senioren/vrouwen) Het postadres is: Wesdijklede 100, 2911 WX Barendrecht Veel informatie over De Zwervers kunt u vinden via het internet op het adres is -1- Algemeen AANMELDEN ALS LID Aanmelden kan een aantal keer per maand op maandag tussen en uur. (Melden in de kantine. Kijk voor de data op onze website onder Informatie of op teletekst pagina 540 van RTV Rijnmond). Na het intakegesprek wordt er, indien er voor de nieuwe speler plaats is, op een later moment een inschrijfformulier en een machtigingsformulier (voor de betaling van de contributie) getekend en een kopie van het trouwboekje of paspoort en één pasfoto ingeleverd. Inschrijving is pas effectief als aan deze formaliteiten is voldaan en 10,- inschrijdgeld is voldaan. IJVV De Zwervers neemt uitsluitend spelers aan van wie de club overtuigd is dat zij en hun ouders zich binnen en buiten het veld op een nette manier gedragen. Van de ouders van jeugdleden wordt verwacht dat er belangstelling wordt getoond voor het voetballen van de kinderen en dat men bereid is om waar mogelijk mee te helpen met het werk dat binnen de club moet worden gedaan. Hierover meer in de bijlage gedragsregels. ADRESWIJZIGING / OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een adreswijziging en/of opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e- mail aan onze secretaris; zie bij bestuur. Opzegging van het lidmaatschap dient minstens een maand voor afloop van het voetbaljaar dus uiterlijk 1 juni bekend te zijn. Alleen als deze procedure wordt gevolgd kunnen wij u een snelle verwerking in onze ledenadministratie garanderen. 1

2 HET BESTUUR BESTUUR / MANAGEMENT van IJVV DE ZWERVERS -1- Voorzitter Karel Jungheim; Tornadostraat 16; 3077 CT Rotterdam; tel / ; De voorzitter heeft in zijn portefeuille: -de Waarden en Normen commissie -de activiteitencommissie -de representatie in de bestuurskamer. Taakomschrijving van de voorzitter: -leidt bestuurs- en ledenvergaderingen -vertegenwoordigt de vereniging naar buiten -coördineert en bewaakt de uitvoering van het beleidsplan + bijlagen -bewaakt inhoud en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement -maakt en bewaakt het jaarlijkse werkplan -stelt samen met de secretaris de agenda op van de bestuursvergadering -speelt een bemiddelende rol bij conflicten. -2- Secretaris Jan Laffeber; Wesdijkleede 100; 2991 WX Barendrecht; tel / ; De secretaris heeft in zijn portefeuille: -de redactiecommissie (In Formatie en t Zwervertje) -de inschrijfcommissie -de ledenadministratie -de materialencommissie. Taakomschrijving van de secretaris: -voert de algemene correspondentie (in- en uitgaande post) -bewaakt het rooster van aftreden van het bestuur -verzorgt de agenda s en verslagen van de vergaderingen van het bestuur en van de ledenvergadering -verzorgt het algemeen jaarverslag -beheert het archief en registreert de jubilarissen -3- Penningmeester Johan Leuvekamp; Tolhuis 16; 3332 BH Zwijndrecht; tel / ; De penningmeester heeft in zijn portefeuille: -de kantine commissie -de kascontrole commissie - de commissie financiele zaken -de contracten commissie. Taakomschrijving van de penningmeester: -voert het financieel beheer en is verantwoordelijk voor de administratie van alle inkomsten en uitgaven -stelt de jaarlijkse begroting op en maakt een financieel jaarverslag -voert de loonadministratie -int contributies, donaties, boetes, reclamegelden en de gelden van de Club van Vijftig. -4- Bestuurslid algemene zaken Fred Bleeker; Adriaan Kooningstraat 144; 3077 ML Rotterdam; Het bestuurslid algemene zaken heeft in zijn portefeuille: -de vrijwilligers commissie -de PR -commissie -de bouwcommissie -bouw- en accommodatiecommissie Taakomschrijving van het bestuurslid algemene zaken: -onderhoudt de contacten met Pameijer en het Wartburg College -is verantwoordelijk voor de voortgang van lopende projecten (o.a. SSV,TOS, MAX, OK) en initieert nieuwe projecten (o.a. nieuwbouw accommodatie) -is eindverantwoordelijk voor de communicatie de IJVV betreffende de website en de tv-schermen -is vice-voorzitter. Aan elk bestuurslid zijn zg. managers gekoppeld, die rapporteren aan het betreffende bestuurslid. Manager jeugdzaken: Jim Goudman; Iependaal 19; 3075 WC Rotterdam; tel / ; Hij is gekoppeld aan de secretaris. De manager jeugdzaken heeft in zijn portefeuille: -de technische commissie jeugd -scheidsrechterszaken jeugd -de toernooien organisatie commissie -wedstrijdzaken jeugd -de oudercommissie. Taakomschrijving manager jeugdzaken: -is voorzitter van de jeugdcommissie en woont de jeugdtrainers vergaderingen bij waarvan de technisch coördinator jeugd de voorzitter is -is belast met de taakverdeling van en is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van deze commissies -is bestuurlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming en de uitvoering en bewaking van het Jeugdplan -verzorgt trainingen en alle competitie- activiteiten voor de gehele jeugd -schrijft scheidsrechters aan en begeleidt deze -stelt de elftalopgaven van de jeugd samen -organiseert vriendschappelijke wedstrijden, c.q. accepteert eventuele uitnodigingen -coördineert/initieert voetbalactiviteiten zoals schoolsporttoernooien, open dagen, sportkampen en uitstapjes. 2

3 Manager onderhoudszaken: Teun Leuvekamp; Catullusweg 318; 3076 KH Rotterdam; tel / ; Hij is gekoppeld aan het bestuurslid algemene zaken. De manager onderhoudszaken heeft in zijn portefeuille: -de onderhoudscommissie / lid bouwcommissie Taakomschrijving manager onderhoudszaken: -is verantwoordelijk voor de gehele accommodatie en het onderhoud daarvan -is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de velden Manager commerciële zaken: Gerben Oorebeek; Bichon van IJsselmondelaan 24; 3078 HG Rotterdam; tel ; Hij is gekoppeld aan de penningmeester. De manager commerciële zaken heeft in zijn portefeuille: -de club van vijftig -de merchandising -de businessclub -de Vrienden van De Zwervers -de supportersvereniging. Taakomschrijving manager commerciële zaken: -is voorzitter van de commissie Sponsoring -bevordert de sponsoring, legt contacten en sluit eventueel contracten met sponsors -onderhoudt de contacten met de sponsors, de leden van de Club van Vijftig, de Businessclub en de Stichting Vrienden van IJVV De Zwervers -vertegenwoordigt het bestuur bij de Supportersvereniging en overlegt daarmee over de te organiseren activiteiten. Manager voetbalzaken: VACATURE. Hij is gekoppeld aan de voorzitter. De manager voetbalzaken heeft in zijn portefeuille: -de technische commissie senioren -wedstrijdzaken senioren -de commissie overige senioren -scheidsrechterszaken senioren -de technische commissie (technisch coördinator <manager voetbalzaken> TC Senioren, TC jeugd) Taakomschrijving manager voetbalzaken: -is verantwoordelijk voor het veldvoetbal senioren en dames inclusief alle competitie-activiteiten; stelt elftalopgaven samen -is verantwoordelijk voor completering van de betreffende teams en voert periodiek overleg met de aanvoerders -schrijft scheidsrechters aan en begeleidt deze -draagt zorg voor de speelverdeling van de velden en de indeling van de kleedkamers -draagt zorg voor de verzending van de wedstrijdformulieren aan de KNVB -is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de uitvoering en bewaking van het technisch beleidsplan -organiseert vriendschappelijke wedstrijden, c.q. accepteert eventuele uitnodigingen -is verantwoordelijk voor het 35+ voetbal *Veel uitvoerende taken zijn gedelegeerd! Vrienden van IJVV De Zwervers De Stichting Vrienden van IJ.V.V. De Zwervers levert een bijdrage aan en creeërt een zo goed mogelijke voetbalsfeer voor de jeugd. Hierbij wordt gedacht aan het ondersteunen van toernooien, het aanschaffen van trainingsmateriaal, het ondersteunen van diverse jeugdactiviteiten, enz. Om al deze activiteiten te organiseren is er uiteraard geld nodig. De stichting is dan ook op zoek naar sponsors. Er zijn vele manieren waarop een bijdrage kan worden geleverd, zoals kledingsponsoring, evenementensponsoring, adverteren, ballenactie, enz. Als u als bedrijf, ouder of vriend van de Zwervers de jeugd een warm hart toedraagt, steun de stichting dan. Wilt u meer informatie over de diverse sponsormogelijkheden of wilt u zich aanmelden als sponsor of vrijwilliger, neem dan contact op met Gerben Oorebeek en/of Jack Slobbe: BUSINESSCLUB In januari 2004 is de Businessclub (BC) opgericht. Een club die laagdrempelig en toegankelijk is voor elke ondernemer. Een club die er vooral op gericht is de randzaken bij het selectie senioren nog beter te organiseren en meer wensen van de trainer te kunnen vervullen. Periodiek organiseert de BC een activiteit waarop de ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en waarop men met elkaar zaken kan doen. De kosten van het lidmaatschap van de BC bedragen 500,- per seizoen. Voor meer informatie zie CLUB VAN VIJFTIG IJVV De Zwervers heeft sinds 1990 een Club van Vijftig. De leden daarvan betalen 50,00 per jaar en met de ingelegde gelden wordt extra financiële steun gegeven aan de vereniging (m.n. de overige senioren). Zaken die anders hadden moeten wachten of in het geheel niet zouden kunnen, worden op die manier wel gerealiseerd. Vooral verbouwingen en grote aanschaffingen kwamen de laatste jaren aan bod. Uit de kas van de Club van Vijftig wordt ook veel (spel-) materiaal voor de jeugd aangeschaft. De Club van Vijftig heeft 55 leden. De leden, die hun naam terug vinden op een ledenbord in de kantine, worden via het clubblad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken. Voorts is er 1 x per jaar een clubavond, veelal gecombineerd met de sponsoravond. 3

4 SUPPORTERSVERENIGING De IJVV De Zwervers ontvangt morele en financiële steun van haar Supportersvereniging. Deze vereniging verzorgt o.a. financiële acties; organiseert kaart- en feestavonden; sponsort de Zwerversjeugd; geeft maandelijks in samenwerking met de voetbalvereniging het clubblad t Zwervertje uit; offreert bij thuiswedstrijden van het eerste elftal een programmablaadje en doet nog heel veel meer. Voor het geringe bedrag van 10,00 bent u lid van deze vereniging. Secretaris is Ellis Versteeg, Strijenseweg 115; 3295 KP s Gravendeel; telefoon COMMISSIES O.a. Activiteitencommissie (SV), Jeugdcommissie, Kantinecommissie, Onderhoudscommissie, Commissie Waarden & Normen, Commissie Public Relations en Sponsoring, Kascontrolecommissie, Bouwcommissie, Vrijwilligerscommissie,Technische commissie CONTRIBUTIES De contributiebedragen (*) voor het seizoen bedragen per 1 juli: Senioren 200,00 1 e jaars senioren 155,00 Rustende leden 72, (trainers/ leiders) 52,00 Junioren A, B en C 142,00 Pupillen D, E en F 128,00 Kabouters (veld) 72,00 Kabouters (luier) 36, extern 72,00 Zaalvoetbal 150,00 SSV / G-voetbal 80,00 Dames/meisjes betalen hetzelfde als hun mannelijke leeftijdsgenoten. Hoe betaalt men de contributie? De contributie dient in twee termijnen, op 1 augustus en 1 februari, te worden betaald middels automatische incasso. Alle nieuwe leden (of hun ouders) moeten een machtigingsformulier ondertekenen. Aan degenen die al lid zijn wordt hetzelfde gevraagd. Wie aldus probleemloos betaalt, krijgt aan het einde van het seizoen 10,- gerestitueerd. Dus bij stornering vervalt die korting, Betalingsmogelijkheden: -automatische incasso -zelf doen: het gehele contributiebedrag vóór 1 september betalen door: >het totaalbedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van IJVV De Zwervers. (653026) tnv. Penningmeester IJVV De Zwervers >te pinnen in de kantine van IJVV De Zwervers >contante betaling (tegen kwitantie) aan een van de bestuursleden. Leden die op 31 december nog niets hebben betaald worden per 1 januari uitgeschreven als lid! Wanneer er zéér bijzondere omstandigheden zijn en men een betalingsregeling wil, dient men zich uitsluitend te wenden tot de penningmeester. Wanneer leden voor 15 oktober niet aan hun contributieverplichtingen voldoen volgt schorsing. Uiteraard blijft de contributieschuld bestaan en dient deze voldaan te zijn om voor overschrijving in aanmerking te komen. Bijzondere uitkering ten behoeve van contributie De folder BRUG (Bijzondere Rotterdamse Uitkerings Gids) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Rotterdam geeft informatie over vergoedingen, waarmee bijv. contributie van een sportvereniging kan worden voldaan. De regeling is vooral bedoeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Maar ook anderen komen in aanmerking. Heeft u een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-, of AOW-uitkering? Bent u student met een uitkering ingevolge de wet Studiefinanciering? Informeer gerust, of u een (gedeeltelijke) bijdrage kunt krijgen. Inlichtingen bij de (deel) gemeente of bij de secretaris. Ook het jeugdsportfonds biedt soms mogelijkheden. Zie DONATIE Donateurs zijn uiteraard ook van harte welkom bij de club. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2010 heeft het minimum-bedrag vastgetseld op 25,00 per seizoen. Na betaling hebben de donateurs gratis toegang bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. JEUGD (junioren; pupillen en kabouters) De spelers van 5 en 6 jaar (die noemen we kabouters) trainen op woensdagmiddag en spelen ook op zaterdagmorgen onderling wedstrijdjes, dit op het eigen complex. De andere pupillen (D-E-F) trainen op een doordeweekse dag in de late middag of in de vroege avond en spelen ook op zaterdag-morgen. De jeugd van 12 tot 18 jaar (A-, B- en C-junioren) traint s avonds tweemaal per week. De wedstrijden worden op zaterdagmorgen of middag gespeeld. De teams spelen op verschillende niveaus. Naast de zaterdagse competitiewedstrijden wordt er met name aan het begin en aan het einde van het seizoen een aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Ook worden door alle teams op het veld één of meer toernooien gespeeld. IJVV De Zwervers werkt op basis van een voetbaltechnisch jeugdbeleid, dat tot doel heeft de jeugdige spelers een goede voetbalopleiding te geven en dat elke jeugdspeler de kans biedt zijn eigen top te behalen. 4

5 De leeftijdsgroepen zijn als volgt opgebouwd: Coördinator Telefoon A. jun : Jack Slobbe ( ) B. jun : vacant C. jun : Marlin Roseval ( ) D. pup : Ton Willemsen ( ) E. pup : vacant F. pup : Rinus Smits ( ) G. : Ina Mulder ( ) Kab :Ton Willemsen ( ) Meisjes : Leo Willemsen ( ) Groepscoördinatoren jeugd Wie ze zijn staat hierboven, maar wat doen ze? De taak van een groepscoördinator is om samen met spelers, ouders, trainers, leiders en jeugdbestuursleden de teams in de betreffende groep zo goed mogelijk te laten functioneren, volgens de richtlijnen van de club. G-voetbal Voor informatie: Coördinator: Ina Mulder ( ) TENUE Het clubtenue ziet er als volgt uit : Het shirt is blauw met witte kraag en witte manchetten; de broek is rood en de kousen zijn blauw. De vereniging heeft en overeenkomst met kledingleverancier ERREA en het bestuur heeft dan ook in het HuisHoudelijk Reglement de verplichting opgenomen dat de leden dit merk aanschaffen. Via Leo Willemsen ( ) kan de vereniging voor een zeer concurrerende prijs kleding leveren. TRAININGEN De trainingstijden en het veld waarop wordt getraind: zie onze webiste! Maandag F 1/2/3/4/5/6 C 1/2/3/4/5/6 A 1/2 MA/C Dinsdag E 1/2/3/4/5/6 D 1/2/3/4 B 1/2/3/4 Senioeren 1/2/3/6/7/8 Keepers Woensdag Kabouters ( s middags) F 1/2/3/4/5/6 C 1/2/3/4 A 1/2 MA/C Donderdag E 1/2/3/4/5/6 D 1/2/3/4 B 1/2/3/4 Senioren 1/2/3/4/5 Keepers Vrijdag Jeugd 35+!! Bij doordeweekse wedstrijden en bij slecht weer geldt een alternatief schema. Raadpleeg hiervoor teletekst of de website of kijk op het publicatiebord in de kantine. VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN. Iedere ouder is verplicht bij toerbeurt te helpen met het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden. De leiders benaderen hiervoor de ouders, behalve bij die teams waar altijd voldoende ouders aanwezig blijken te zijn. VERZEKERING De leden zijn volgens de gedeponeerde voorwaarden tijdens trainingen, wedstrijden en het bijwonen van wedstrijden, reizen naar en van de wedstrijden, collectief verzekerd via de KNVB. t ZWERVERTJE Sinds 1995 geeft de voetbalvereniging samen met de Supportersvereniging het clubblad t Zwervertje uit. Het blad verschijnt 5 x per jaar digitaal (en in gedrukte vorm in een oplage van 300 exemplaren) en bevat een keur aan artikelen. Naast de wedstrijdverslagen van het 1e team treft u o.a. aan : een kritische kijk op vele zaken door de redactie; informatie vanuit de KNVB en het bestuur; een jeugdrubriek; interviews met spelers; de rubriek De Ziekenboeg etc. SPELERSPAS Met ingang van 1 augustus 2002 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden die worden georganiseerd door het bestuur van het KNVB - district West II in onderstaande klassen. Voor alle duidelijkheid: hiermee worden alle wedstrijden in het veldvoetbal van de volgende categorieën bedoeld : mannen / vrouw senioren A-, B- en C-junioren D-pupillen meisjespupillen 11 tot en met 13 jaar meisjesjunioren 13 tot en met 19 jaar VRIJWILLIGERSBELEID Het vrijwilligerswerk bij IJVV De Zwervers wordt gecoördineerd door Rob van Leemput. Zijn telefoonnummer is : Zijn adres is: Zonder vrijwilligers geen vereniging! Dus meld je aan! 35+ Eenmaal in de veertien dagen wordt er op vrijdagavonden 35+ voetbal gespeeld. Voor informatie: Marcel Gorree ( ) 5

6 Sport BSO MAX Op ons complex bevindt zich een unieke BSO (Buiten Schoolse Opvang). Uniek vanwege het concept (de kinderen sporten en bewegen) en de ruimte in de directe omgeving. Voor inlichtingen: Centraal bureau of Zaterdagen De speeltijden van de wedstrijden staan vast. Vanwege de drukte van het programma moeten de wedstrijden op tijd beginnen en mogen niet uitlopen. De teams moeten de kleedruimten niet langer bezet houden dan nodig is en schoon achter laten! Alle informatie over afgelastingen staat op onze website of op teletekstpagina 540 van RTV Rijnmond. Vaak geeft NOS teletekstpagina 603 al op vrijdagavond de gewenste informatie. Gelieve over afgelastingen niet te bellen met de kantine. Soms wordt er bij een algehele afgeasting een alternatief programma afgewerkt. Ook dan geven de site en teletekst de nodige informatie. Op zaterdagen wordt voor het wedstrijdsecretariaat gebruik gemaakt van de ruimte in sport BSO MAX. Wedstrijdsecretaris senioren: Ton Willemsen, / Wefstrijdsecretaris jeugd: Fred Huisman, / TENSLOTTE!! IJVV De Zwervers is een grote club, die in de komende jaren ongetwijfeld nog een verdere groei zal doormaken. Er gaat veel goed maar er zijn ook zaken die beter of anders kunnen of moeten. We hopen dat u actief mee wilt helpen om het goede te behouden en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, er samen met de mensen binnen de club aan te werken. Dat actief meewerken kan op heel veel manieren: als leider, als (assistent-)trainer, als scheidsrechter, of als (mede-) organisator van voetbalevenementen en toernooien. Ook als het bedrijf waar u bij betrokken bent een rol zou kunnen spelen als sponsor van een jeugdteam, als bordsponsor, of op een andere manier kan bijdragen is dat meer dan welkom. -2- GEDRAGSREGELS Zo zijn onze manieren De Jaarlijkse Algemene Vergadering (de ledenvergadering) heeft het Statuut Waarden & Normen vastgesteld. Daarmee is de inhoud bindend voor alle leden. Over wat er staat kan geen onduidelijkheid bestaan en iedereen moet zich eraan houden. Wie dat niet doet loopt niet alleen kans met de strafcommissie van de KNVB te maken te krijgen, maar ook met onze eigen commissie W&N. Wie wil weten wat er bij De Zwervers niet wordt getolereerd kan het Statuut downloaden van onze website. Wie iets opmerkt dat niet door de beugel kan, heeft sinds vorig jaar de gelegenheid dit aan te kaarten bij de commissie W&N door inlevering van een Meldingsformulier. Alle spelers krijgen van hun trainers en leiders schriftelijk en/of mondeling meer specifieke uitleg over gedragregels onder het motto Zo zijn onze manieren. Zo doen we dat bij IJVV De Zwervers. Het bestuur en de commissie W&N zullen ook tijdens het nieuwe seizoen over dit onderwerpen blijven communiceren. Waar alles in feite om draait zijn de volgende vijf basisbegrippen (die in het Statuut nader worden uitgewerkt): Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid en Sportiviteit. HOE GAAN WE MET ELKAAR OM ofwel onze GEDRAGSCODE! Waarom een gedragscode? De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. Dit laatste geldt niet alleen voor de sport, er is ook in de maatschappij veel veranderd. Zelfs het jeugdvoetbal verruwt. De agressie rondom de velden neemt toe. Daarnaast, kinderen worden mondiger, ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. Verenigingen kunnen een (belangrijke) rol hebben bij het opvoeden van kinderen. IJVV De Zwervers wil een kindvriendelijke club zijn waar de begeleiding positief, stimulerend en vormend is. Voor wie is de gedragscode? Voor iedereen die (in)direct bij de wedstrijden betrokken is. Natuurlijk voor de spelers, maar ook voor de leiders en de ouders van de kinderen. Een onderscheid tussen prestatie- en andere teams bestaat, als het over normen en waarden gaat, absoluut niet! Voor niemand is er een uitzondering als het gaat om de gedragscode. Hoe ziet de gedragscode eruit? - Binnen de club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, huidskleur of nationaliteit. - Kinderen moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving. - Respecteer de voetbalsport en iedereen die ermee bezig is. - Ga bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeer dat anderen zoals leiders, trainers, scheidsrechters en bestuurders zich daarvoor inzetten. - Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, sta open voor iedereen. - Niet discrimineren omdat hij/zij: minder goed kan voetballen / niet zo hard kan lopen; rood haar heeft / een bril draagt / anders praat; een andere dan Nederlandse afkomst heeft. 6

7 - Gebruik geen geweld rondom het voetballen. Geen lichamelijke (en geestelijke) intimidatie. Blessures veroorzaken pijn en verpesten het plezier voor langere of kortere tijd. Het kan en mag niet zo zijn dat "tegenstanders" tijdens trainingen of wedstrijden door onbesuisd of door opzettelijk ruw spel worden geblesseerd. Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode. Alle mensen die bij het voetballen bij onze club betrokken zijn moeten zich inzetten om alles rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen. Wat hopen we ermee te bereiken? - Kinderen te laten voetballen in een sportieve en veilige omgeving en sfeer. - De kinderen bij onze club de volwassen sporters, scheidsrechters, leiders en bestuurders van morgen te laten worden. - Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt als iemand in de naaste omgeving zich niet houdt aan de regels. Wat doen we als er een conflict ontstaat? Regels zijn geen garantie. Er zullen situaties voorkomen die anders hadden moeten of kunnen gaan. Wat dan? Eerst zelf oplossen. Lukt dat niet dan zijn de groepscoördinatoren de mensen die je kunt aanspreken. De gedragscode is géén papieren tijger, overtreding kan maatregelen betekenen. Over wat voor zaken gaat het? Pesten Bijvoorbeeld nare, kwetsende opmerkingen maken. Niet doen, niet in of om het veld en niet in de kleedkamers. Vloeken Is niet acceptabel. Geen gevloek of verwensingen gebruiken met de ergste soort ziekten; tegen wie dan ook. Alcohol- en drugsgebruik / roken: Roken en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens en rondom trainingen en wedstrijden en in de kleedkamers. In al onze gebouwen geldt voor iedereen een algemeen rookverbod! Sportief zijn - je aan de regels houden, óók wanneer de scheidsrechter / leider / trainer het niet ziet - tegen je verlies kunnen, accepteren dat een ander beter is, maar ook accepteren dat de tegenstander met geluk heeft gewonnen - jezelf volledig inzetten om tot de beste prestaties te komen - ook met elkaar in teamverband het beste proberen te bereiken - na afloop van de wedstrijd scheidsrechter en tegenstanders een hand geven (altijd!) - winnen is belangrijk, maar dat moet wel bereikt worden op een eerlijke, sportieve manier - elkaar helpen, de fout van een ander proberen goed te maken - accepteren dat de scheidsrechter of grensrechter een beslissing neemt waar je het (absoluut) niet mee eens bent. Respect - voor leiders (ook van tegenpartij), scheidsrechters en alle andere mensen die bij de organisatie zijn betrokken; deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag ook voor jullie op! Discipline - kom afspraken na - alleen afschrijven als het echt niet anders kan, laat je medespelers niet in de steek, schrijf op tijd af - gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training of wedstrijd, ook als de leider/trainer er even niet bij is. OUDERS De aanwezigheid van ouders langs de lijn is voor de kinderen heel belangrijk. Ze vinden het heel fijn als hun ouders of grootouders belangstelling hebben voor hun prestaties. Echter, soms gaat het ook wel eens niet zo goed. Er zijn pupillenwedstrijden gestaakt door het gedrag van de ouders langs de kant. Gelukkig niet bij onze club, maar toch. Ook bij ons komt het voor dat als een speler zich in het veld misdraagt een ander daar de schuld van krijgt. Met name de scheidsrechter doet het dan vaak niet goed (of is partijdig). Ook als dat zo lijkt, maak geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter. De speler die zich misdraagt moet worden aangesproken. Bij IJVV De Zwervers willen we dat het gedrag en de invloed van de ouders langs de lijn positief en ondersteunend is. Waarom is het trouwens belangrijk dat kinderen lid zijn van een (voetbal)club? Natuurlijk om de sport zelf. Kinderen vinden voetballen leuk. Ook is het goed dat ze naast andere activiteiten zoals school, muziek enz., lichamelijk bezig zijn. Lekker bewegen door te trainen en wedstrijden te spelen. Verder is het voor de sociale ontwikkeling van kinderen goed om een teamsport te doen. Ze leren binnen een groep met elkaar om te gaan en samen met de leiders doelen na te streven zoals; winnen en goed voetbal spelen. Ze leren zich aan (spel)regels en afspraken houden. Ook verliezen hoort bij voetballen. Je kunt zelfs zeggen dat het voor de ontwikkeling van kinderen ook nuttig kan zijn. Leren omgaan met teleurstellingen is ook voor de thuis- en schoolsituatie belangrijk. 7

8 We willen het volgende zien: - Kom vaak op het sportpark, leef mee met de kinderen - Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en zijn of haar medespelers, maar liever geen tactische kreten - Coachen en voetbalzaken zijn voor de leiders- Onthoud u van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!) - Blijf positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij, - Informeer bij de juiste mensen, als iets niet zo logisch lijkt - Zorg spelregelkennis te hebben, voor 7:7 gelden andere regels (vraag er gerust om) Maar ook: - Zeg niet (steeds) tegen uw kind dat hij weer de beste van het team was, dat de rest hem niet begrijpt, ook de leider niet - Ga niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste mensen - Beloof uw kind a.u.b. geen geld voor gescoorde doelpunten - Ga niet dicht bij de leider staan, u hoort dan alles en kunt geneigd zijn meteen te reageren - Vertel uw kind dat hij vooral goed naar de leider moet luisteren - Praat thuis over wedstrijden en trainingen, het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten. vanuit de vereniging wordt aangegeven (zie eventueel de taakomschrijving voor leiders), zowel op het gebied van voetbal als van normen en waarden. Enige voorbeelden van hoe ouders zich kunnen opstellen: - Onverschillige ouders Als ze willen voetballen gaan ze hun gang maar. Ik bemoei me nergens mee. - Over kritische ouders Standjes, kleineren, kritiek naar kinderen. Te ambitieuze ouders drijven hun kind soms tot wanhoop of tot apathie. - Coachende ouders Weten alles beter, geven voortdurend voetbalaanwijzingen, vooral aan hun eigen kind. - Belangstellende ouders Vast staat dat kinderen het prachtig vinden als hun ouders belangstelling hebben voor hun voetballen. Jeugd heeft, meer nog dan vroeger, behoefte aan aandacht. Met de kinderen blij zijn als het goed gaat en ze steunen als ze (erg) teleurgesteld zijn. Het is voor kinderen zeer verwarrend als er behalve de leiders nog andere "coaches" langs het veld staan.. De kinderen raken in verwarring en kunnen daardoor niet fijn voetballen. Hetzelfde geldt voor de trainingen, ga niet dichtbij staan en zeg niets. De kinderen raken in verwarring en kunnen daardoor niet fijn voetballen. Ga ervan uit dat de leiders en trainers de kinderen begeleiden op een manier die 8

9 -3- Reclame Bij IJVV De Zwervers kan op diverse manieren reclame gevoerd worden. Een zeker niet volledigeopsomming luidt als volgt : - een reclamebord direct langs ons hoofdveld, standaardafmeting 5 meter breed en 80 centimeter hoog. De aanmaak van zo n bord kost (eenmalig) 200,00 exclusief BTW. De borden worden gemaakt en geleverd door fa. Echte Helden. Aan De Zwervers is per seizoen 175,00 verschuldigd. - een reclamebord in de 2e ring van ons hoofdveld, afmeting 2,5 meter breed en 1 meter hoog. De aanmaak van zo n bord bedraagt (eenmalig) 125,00 exclusief BTW. Ook deze borden worden gemaakt door fa. Echte Helden. Aan De Zwervers is per seizoen 100,00 verschuldigd. - een reclamebord bij één van de andere velden. Prijzen in nader overleg. - een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd van ons eerste elftal. De kosten daarvan zijn 80,00. De naam van de schenker wordt vermeld in Het Zwervertje, in het programmablad en een jaar lang op het zg. ballenbord dat in onze kantine hangt. Tevens wordt de naam van de schenker omgeroepen voor de wedstrijd. - een advertentie in ons clubblad Het Zwervertje. Dat blad verschijnt 5 x per jaar digitaal en in een oplage van ca. 300 stuks op papier. Het blad is tevens digitaal beschikbaar op de clubsite. De prijzen zijn op jaarbasis en gebaseerd op een prijs van 500,00 voor een hele pagina. Alle andere afmetingen worden dus daarvan afgeleid, in overleg met de commissie PR en S kunnen daarover afspraken gemaakt worden. - shirtsponsoring van bv. een jeugdteam. De vereniging is in 2006 een overeenkomst aangegaan met kledingleverancier ERREA/Sportprint en verwezen wordt naar de geldende prijslijst van Errea. Leo Willemsen ( ) verzorgt namens De Zwervers alle bestellingen. - incidentele reclame : In onderling overleg kan er met de commissie PR en S altijd een afspraak gemaakt worden. - vermelding op de website of aandacht voor uw bedrijf door onze sosiale media? Neem contact met ons op. Naast adverteerders heeft De Zwervers ook hoofden sub-/co-sponsors. De bijdrage van de hoofdsponsors wordt in overleg vastgesteld en zij hebben o.a. de volgende faciliteiten : - reclame op het tenue van het eerste en tweede elftal. - reclame op de trainingspakken van het eerste en tweede elftal. - reclame op de tassen van het eerste en tweede elftal. - reclame op de jassen van de begeleiding en van de reserves van het eerste en tweede elftal. - een advertentie in Het Zwervertje (een halve pagina). - een reclamebord langs het hoofdveld (afmeting 10 meter breed en 80 centimeter hoog). - een extra reclamebordje achter het doel aan de spoorkant. - een wedstrijdbal bij een wedstrijd van het eerste elftal. - bij elke thuiswedstrijd wordt de naam van de hoofdsponsor omgeroepen. - een advertentie in het programmablad bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. - de beschikking over het (hoofd-) veld voor het spelen van een wedstrijd. De bijdrage voor sub- of co-sponsors wordt eveneens in overleg vastgesteld. Over de faciliteiten worden nadere afspraken gemaakt maar de volgende zijn min of meer standaard : - een advertentie in Het Zwervertje. - een reclamebord langs het hoofdveld. - een wedstrijdbal bij een wedstrijd van het eerste elftal. - bij elke thuiswedstrijd wordt de naam van de subof co-sponsor omgeroepen. - een advertentie in het programmablad bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. - een extra reclamebordje achter het doel aan de Smeetslandseweg. - de beschikking over het (hoofd-) veld voor het spelen van een wedstrijd. Let op: alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 9

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SEIZOEN 2009-2010

INHOUDSOPGAVE SEIZOEN 2009-2010 3 Het infoboekje van V.V.Vessem wordt voor ieder seizoen opnieuw samengesteld. Het is een naslagwerk bestemd voor alle leden, dat iedereen moet voorzien van de juiste informatie. Voor de nieuwe leden is

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie