In dit nummer onder meer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer onder meer:"

Transcriptie

1 Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia Uitgave van het R.K. Vicariaat Ommoord-Zevenkamp en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord Rotterda m

2 Oktober 2013 open hof nieuws Adressen Kerkgelegenheid Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel / Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van tot uur (behalve op donderdag) Koster-beheerder Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: W. Verschuur Joliotplaats 660, 3060 TS tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten: Dhr. E. van Rossum Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel Rooms-Katholiek Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: tel Secreatiaat kerkbestuur Dhr. F.L. Martens, Stan Kentonstr. 12, 3069 XW tel Kerkbijdragen: Girorekening t.n.v. Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Dhr. R. Timmers Gemshoorn 11, 3068 HL tel Ledenadministratie: Mw. W. Tobé Eliotplaats 288, 3068VN tel Pastores: Mw. R. Schoolenberg Cornelis Outshoornstraat 26, 3067 ED tel Dhr. W. Bekedam scj Dotterlei 717, 2906 BP, Capelle a/d IJssel tel Dhr. W. van Paassen Otto Verdoornplaats 62, 3067 AR tel Dhr. H. Berbee Holierhoek 10, 2636 EJ, Schipluiden tel Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord Secretariaat: Mw I. Taapke Joliotplaats 412, 3069 TL tel Pastoraat: U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen. Diaconie: Dhr. A. de Vries, voorzitter wijkdiaconie Luzerneklaver 11, 3069 DS tel Bankrekening t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord Ledenadministratie Mw A. Brummelink-van Zevenbergen Kogeldistel 54, 3068 NK tel Wijkraad van Kerkrentmeesters Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord. Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de VVB kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Telefoon: (ma t/m do : 09-12u) Algemene giften: Bankrekening t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H Pastores: Ds. J.W. Doff Fluitekruid 77, 3068 RP tel Ds. G.A. Koelman Kruipbrem 15, 3068 TE tel Mw G.C. de Waal-v.d. Vlies p/a De Hofstee Pres. Rooseveltweg 22,3068 TR tel Dhr. B.Y. Starreveld tel De Protestantse Wijkgemeente Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Kerkelijk bureau Ma. t/m do. van uur Kerkdreef 2, 3054 GS tel Scriba: M.A. Doolaard-van Verselveld Nico de Rooijstraat 7, 3069 RS tel Contactadressen kleine kerken Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX tel Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC tel M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB tel Leger des Heils Korps R dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel Gezamenlijke kerken Open Hof (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord) Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV tel Giften: ABN-AMRO rek. nr t.n.v. Oec. Ber. Ommoord. Stichting Kerken Ommoord: (beheer kerkgebouw Open Hof) Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam Website van de Gezamenlijke kerken: Bezorging Indien u Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer neemt u dan kontact op met: Voor Ommoord: Mw. R. v.d. Wielen, tel Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning, tel Redactie: REDACTIEADRES UITSLUITEND: Redactie OHN Open Hof, Hesseplaats EA Rotterdam Redactieleden: Koos van Noort Maurela Delsol-Brouwer Rya Lucas Redactiesecretariaat: Connie vd Broek - tel Gerard Timmers - tel Lay-out: Hetty Nederlof / Arjen de Vries Girorekening: t.n.v. Open Hof Nieuws - Rotterdam Kopij Kopij voor het volgende nummer OHN dient uiterlijk donderdag 17 oktober 2013 in het bezit te zijn van de redactie. Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg-bestand, per Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet). Alle kopij met naam en telefoon-nummer van de auteur. Advertenties: Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater Ganzekruid 14, 3068 RK tel

3 open hof nieuws Oktober 2013 Waar is God? Wat een vraag om dit artikel mee te beginnen! Kan het niet wat luchtiger? Ja, dat kán wel, maar ik ken toch veel mensen die vragen: Waar is God?. Vooral mensen die het niet zo voor de wind gaat, mensen die te kampen hebben met de schaduwzijden van het leven. Je zult maar terminaal ziek zijn en echt niemand die je meer kan helpen. Je zult maar grote tegenslagen te verstouwen krijgen in je leven en niet weten hoe je het moet oplossen. Opvallend veel jongeren stellen die vraag niet eens meer, althans niet in de vorm waarin ik het boven dit artikel heb gezet. Wáár is God dus? Samen met mijn vrouw bezocht ik op 30 juli een regenachtige dag- het kuststadje Fécamp in Normandië. De toeristen lopen bedrijvig door het stadje, winkelend, pratend, koffie en andere dingen drinkend op terrasjes. Mensen die elkaar zoenend groeten (Frankrijk!), kinderen die jengelen, werklui die aan het oppervlak van de winkelstraten werken. Een drukte van belang. In het stadje twee grote kerken die boven alles uittorenen. Maar nergens is God te zien, nérgens. De mensen praten er niet over. Nergens staat een wegwijsbordje met God en dan een richtinggevende pijl erbij. Het viel me tijdens de vakantie op dat in veel kerken in Normandië -afgezien van verstilde schilderstukken en beelden- geen spoor van mensen te bekennen is en evenmin een spoor van God. Het is stil in de kerken. Wáár is God nou? In Fécamp bezochten we zomaar even een kerk, de Sainte Trinité. Daar liepen wel mensen, met camera s, pratend met elkaar. Een beetje peinzend soms. Op een stoel vlak bij een schilderij zag ik een vrouw zitten, handen onopvallend voor haar gezicht, schijnbaar afgesloten van de wereld. Een paar mannen wilden het schilderij bekijken en naderden de vrouw, hardop pratend over het kunstwerk. De vrouw bleef stil zitten, handen voor haar gezicht. Ze liet zich niet afleiden. Het beeld van de biddende vrouw is me die dag bijgebleven. Het was eenvoudig te zien dat de vrouw -te midden van al dat gedoe in Fécamp- een plaats vrijmaakte voor iets anders, iets belangrijkers. In haar gedachten, mét haar gedachten maakte ze ruimte voor iets ánders. Tegelijk was ook dat andere in haar. En dat proces van ruimte maken van binnen, van plaats vrijmaken, bleef intact, ondanks de mensen die erdoorheen kakelden. Waar woont God? Met deze vraag verraste een Poolse rabbijn uit de 18e eeuw enkele geleerde mannen, die bij hem te gast waren. Ze lachten hem uit: Wat zegt u nu? De wereld is immers vol van zijn heerlijkheid! Maar hij beantwoordde zijn eigen vraag: God woont, waar ik hem binnenlaat. Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik de vrouw zag bidden in de kerk van Fécamp. Laat ik God binnen in mijn leven? Bart Starreveld 3

4 open hof nieuws oktober 2013 RK-Coördinator: Paula Emmen, tel.: Jeugd en Jongeren Oec. Coördinatoren: Paula Emmen, tel Nienke Timmers, tel RK-Jeugd- & Jongerengroepen: 16+ /18+: Paula e communiegroep: Lieke? Gezinsviering: Norma Vormselgroep: Els IPV-Young: Paula Oec-Jeugd- & Jongerengroepen: Kindercantorij: Nienke Taizé-jongerenreis: Hans Marco? Dienst in Vieren Anneke Prot-Jeugd- & Jongerengroepen: Basiscatechese:.ds. Guus Crèche: Edith Kinderdienst: Anneke Jeugddiaken: Arjen Jeugdouderling: Nienke Logeerhuis De Buren Open huis Logeerhuis De Buren biedt uitkomst wanneer iemand na een ziekenhuisopname weliswaar naar huis mag, maar voor verdere steun bij herstel geen beroep kan doen op familie of vrienden. De vrijwilligers in het logeerhuis kunnen die hulp wèl bieden. Op die manier is het logeerhuis een aanvulling op de bestaande zorg. U wilt misschien wel een kijkje bij ons komen nemen. Dat kan! Logeerhuis De Buren (gevestigd aan de Cordell Hullplaats 141) houdt open huis op woensdag 2 oktober 2013 van uur. We verheugen ons op uw komst en nodigen u uit om een broodje mee te eten. U bent van harte welkom! De vrijwilligers staan klaar om u rond te leiden. Meer weten? Kijk op of neem contact op met Mia Bronder, coördinator van Logeerhuis De Buren, telefoon: (Stichting KSA/GCW). Het open huis valt in de landelijke week tegen eenzaamheid, die wordt gehouden van 26 september t/ m 5 oktober. Het thema van deze week is Kom erbij! Britten op Marktconcert Van de grote componisten die dit jaar een eeuwfeest beleven, heeft Benjamin Britten, geboren in 1913, wel heel dicht bij Nederland geleefd. Willem Blonk zeilde begin juli met drie reisgenoten in één dag van Stellendam naar zijn geboorteplaats Lowestoft. Het kustplaatsje ademt volop de geest van deze -na Henry Purcell- grootste componist van Engeland. Het kwartet, met de sopraan Edith van Dam, alt Anje Aantjes en tenor Wessel Nusselder, bezocht ook de andere plekken in Suffolk waar Britten gewoond en gewerkt heeft. Iets van de inspiratie die dat opleverde zal zeker doorklinken in het Marktconcert in Open Hof van woensdag 9 oktober, waar twee van Brittens Flower Songs en zijn Nocturne voor piano te horen zijn. Verder zal muziek van o.a. Hassler, Huijgens, Sweelinck en Saint Saëns tot klinken komen. Een bijzonder element wordt gevormd door enkele motetten met als onderwerp het Bijbelverhaal van de storm op het meer: Jesus, der Retter in Seesturm van Siegfried Strohbach en Wat voor iemand is deze? van Willem Vogel. Het Marktconcert op 9 oktober begint om uur en duurt een goed half uur. Collecte De Grote Slag : geven om gewone mensen Zoals in alle katholieke kerken van de regio Rijnmond, wordt ook in onze parochie binnenkort De Grote Slag gehouden. Het is een jaarlijkse geldinzameling voor concrete doelen. De organiserende instelling ondersteunt hiermee diverse projecten in Rotterdam en omgeving. Dikwijls gaat het om mensen die het moeilijk hebben. De Grote Slag kan het verschil maken voor een kind met opgroeiproblemen of een oudere medemens in zijn laatste levensfase. Het betreft meestal eenvoudige hulp, zoals een muziekinstrument voor iemand in een noodopvang, een bijdrage aan een kinderkamp of een bloemetje naast het bed van een stervende in een hospice. Vaak dingen die niet uit andere middelen betaald kunnen worden. Wilt u meedoen aan deze actie? In het weekend van 26 en 27 oktober is er een collecte van De Grote Slag in onze parochie. Ook is uw bijdrage welkom op giro van de Regionale Caritas Instelling Rijnmond onder vermelding van De Grote Slag Pastores W. Bekedam, T. Halin, G. Martens in samenwerking met Regionale Caritas Instelling Rijnmond 4

5 oktober 2013 Open hof nieuws Israël Palestina Vrijwel iedere dag in de krant en op het journaal. Een onderwerp waar we zelden iets positiefs over horen. Dat ons allemaal wel bezighoudt. Waar we misschien een uitgesproken mening over hebben. Of niet weten wat we ervan denken moeten. Christenen over de hele wereld bezien dit alles ook met een bijzondere vraag in het achterhoofd: hoe verhoudt zich die realiteit van elke dag met de woorden in de Bijbel over Israël en zijn plaats tussen de andere volken? Op maandag 14 oktober is er een avond in Open Hof om het conflict tussen Israël en de Palestijnen met elkaar te bespreken. We doen dat aan de hand van een interview met ds. Simon Schoon, die jarenlang werkzaam is geweest in de kibboets Nes Ammin en ons, in gesprek met vertegenwoordigers van beide kanten, op openhartige wijze laat delen in de ontwikkeling van zijn visie op het conflict. Zelf zal ik een en ander vertellen en laten zien over de periode van zeven weken studieverlof, die ik in 2006 in Bethlehem heb doorgebracht. Verder zal die avond ook ds. Bob ter Haar in ons midden zijn. Hij voelt zich sinds jaar en dag nauw betrokken bij het conflict en beschikt, net als ds. Schoon, over voldoende kennis van zaken om beide partijen recht te doen. Na de pauze zal hij het gesprek van de aanwezigen over het onderwerp leiden. Hoe verhoudt het Bijbelse perspectief van Israël en de volken zich met de moeilijke realiteit van de dag? Wij hopen samen een stap verder te komen. Als deze avond u kan helpen uw eigen visie op de situatie daar wat te verbreden en te verdiepen, dan hebben we ons doel bereikt. Wij beginnen om uur. U bent van harte welkom. Guus Koelman, Louis Vermeulen IPV-Ontmoetingsdag voor ouderen dinsdag 29 oktober 2013 Wij nodigen uvan harte uit om aan deze ontmoetingsdag deel te nemen in de Parochiekerk H. Maria Koningin, Memlinghof 2, Krimpen a/d IJssel. U wordt vanaf uur verwelkomd met koffie/thee uur: inleiding door Rita Schoolenberg met als thema Bidden, als afsluiting van Het jaar van het geloof. Heeft u een gebed of een bepaalde tekst die u vaak bidt en waardoor u bemoedigd wordt, wilt u die dan meebrengen? Om uur wordt er een hapje en een drankje geserveerd en om uur is er een lunch. Om uur sluiten wij de dag af met een viering, voorgegaan door pastoor W. Bekedam. Na afloop van de viering schenken wij nog een kopje thee. Als u wilt deelnemen aan deze dag, kunt u zich opgeven bij de telefoonpost/secretariaat van uw kerk: Open Hof op werkdagen van u. behalve donderdag Caecilia Paulus Bekering Joseph Maria Koningin Annemarie Dobbeling Jozef Sluitingsdatum: 19 oktober Zet deze datum vast in uw agenda, dan zullen wij er weer een fijne dag van maken. Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dat -indien nodig- a.u.b. doorgeven bij aanmelding? Wij rekenen op Uw komst!! Ziekencontact Wanneer in uw omgeving een van uw medeparochianen ernstig ziek is en u vermoedt dat hij/zij er prijs op stelt vanuit de parochie aandacht voor de situatie te ervaren, wilt u dan de naam van deze zieke bekendmaken bij één van de mensen van de ziekencontactgroep? Het komt namelijk wel eens voor dat we pas na lange tijd (of soms helemaal niet) horen, dat iemand ziek is. Er is dan vergeefs op belangstelling gewacht en dat mag in een kerkgemeenschap natuurlijk niet gebeuren. We zijn immers ons broeders hoeder! Ook wanneer u de indruk heeft dat het, om welke reden dan ook, goed zou zijn wanneer er aandacht aan iemand wordt geschonken, doet u er goed aan dit door te geven. Mogen we op u rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken! Namens de ziekencontactgroep Toine Tobé en Marijke Nooren of bij de telefoonpost. 5

6 open hof nieuws oktober 2013 Oosterhuis in Open Hof De naam Huub Oosterhuis is voor velen van u, lezers van Open Hof Nieuws, geen onbekende. Veel van de meest geliefde liederen zijn door hem geschreven en zeer bekend geworden. Om er enkele te noemen: Licht dat ons aanstoot, De steppe zal bloeien, Groter dan ons hart. Behalve liedteksten, gedichten en gebeden heeft hij ook de tekst geschreven van grotere muziekwerken. Enkele daarvan, die ook in Open Hof zijn uitgevoerd: Klein Kerstoratorium, Missa Solemnis, Lied van de Aarde en Eerste en Laatste. Zondagavond 27 oktober zingt het Koor Hemelsbreed een van zijn jongste grotere werken: het 16-delige Requiem Rust en Vrede. De muziek is gecomponeerd door Tom Löwenthal en geschreven voor soli, koor, viool, piano, orgel en samenzang. De vioolpartij wordt gespeeld door Charlotte Potgieter, aanvoerder van de tweede vioolsectie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en lid van onze kerkgemeenschap. Pianist Frank den Herder en organist Anton Doornhein completeren het instrumentaal ensemble, waarin heel vaak orgel en piano tegelijk tot klinken komen. Ook de zaal kan meedoen in de samenzang de melodieën zijn daarop toegesneden en eenvoudig. Willem Blonk dirigeert. om ook mensen buiten het direct kerkelijke kader een gedachtenismoment te bieden. Allerwegen worden in onze maatschappij daarvoor nieuwe vormen bedacht en het zal op de avond zelf duidelijk zijn in welke vorm dat kan gebeuren. Zoals nog altijd bij de Stichting Open Hof Muziek is de entree vrij en wordt slechts na afloop een bijdrage in de collecte gevraagd. De kerk gaat open om uur, de uitvoering van Rust en Vrede begint om uur en het geheel duurt ruim een uur. Oproep Aansluitend aan Oosterhuis in Open Hof een oproep namens de Commissie Eredienst. Het idee is geopperd om in Open Hof met een zekere regelmaat, bijvoorbeeld drie keer per jaar, een viering in de stijl van de Studentenecclesia te gaan houden en wel op zondagavond om uur, net als de Welkom Open Deur diensten. Vieringen die veel mensen, ook van ver buiten Ommoord, zullen aanspreken. Met medewerkende koren, soms ook van buitenaf, die de Oosterhuis-muziek graag en goed zingen. Als kerken blijven we immers zoeken naar wat werkelijk waarde houdt en wat vernieuwende kracht heeft. De bijbelse taal van Huub Oosterhuis blijkt in staat mensen te raken en te inspireren, voor het eerst of opnieuw liefde voor Jezus te wekken en tot navolging van Hem te bewegen. De lieddagen met zijn muziek zijn steevast vol, maar nergens in Rotterdam wordt echt gevíerd in deze stijl. In Open Hof zijn de omstandigheden ideaal om zulke vieringen te organiseren. Wie er eens nader mee wil kennismaken zou eens op zondag om uur De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade in Amsterdam kunnen bezoeken. Voor nadere gegevens: Er wordt hiervoor dus draagvlak gezocht in Open Hof; als er ca. 6 mensen zijn die ervoor voelen hierbij te helpen, kan er dit najaar over worden doorgedacht. De Coördinator Eredienst, Petra de Vries, wil u graag leren kennen als mogelijk medewerkende. Haar mailadres is en tel. nr / Bijzonder is dat Huub Oosterhuis zelf er ook zal zijn. Hoewel hij die ochtend in De Nieuwe Liefde in Amsterdam preekt en op 1 november 80 jaar hoopt te worden, wil hij graag in een korte toespraak in Open Hof vragen beantwoorden die hem naar aanleiding van de tekst gesteld zijn. Immers, de tekst is geschreven voor eigentijdse gelovigen én minder gelovigen, maar staat wel helemaal in de traditie van het Requiem, zoals dat in het Latijn wordt gezongen. Een vraag als Wat bedoel je, als je anno 2013 In paradisum... zingt?, ofwel in Oosterhuis taal: Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden? De Stichting Open Hof Muziek -die deze avond organiseert- en het bestuur van Koor Hemelsbreed stellen mensen, die overledenen willen gedenken, in staat dit ook echt te doen. Niet om de Allerzielenvieringen later die week te beconcurreren, maar vooral Gastvoorgangers Ds. B.J.S. Jonker studeerde theologie in Brussel. Daarvóór heeft hij de pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht afgemaakt. Ds. Jonker heeft gestaan te Gennep-Cuyk-Grave, Nieuw Helvoet en Barendrecht. Sinds 2006 is hij met emeritaat. Nu is hij vooral amateurviolist in symfonieorkesten. Ds. J.W. Sparreboom (1971) begon in 1999 als predikant in Nieuwveen. Sinds 2004 is hij predikant van de PKN-gemeente De Rank in Krimpen a/d IJssel. 6

7 oktober 2013 open hof nieuws Oktober - Rozenkransmaand Nog niet zo lang geleden was het bidden van de Rozenkrans algemeen verbreid onder katholieken. Vele, vooral oudere mensen herinneren zich nog goed hoe aan het einde van de dag de hele familie gezamenlijk op de knieën ging om de Rozenkrans te bidden. Ik voel de kokosmat nog! hoor je nog wel eens. Zelf herinner ik mij nog mijn lichte verbazing toen ik als kind bij opa logeerde en er voor het slapengaan de Rozenkrans gebeden werd. Thuis deden wij dat niet; in of voor je bed bad je het avondgebed, maar geen Rozenkrans. Op zich is het natuurlijk niet zo n ramp dat het bidden van de Rozenkrans er uitgeraakt is in de gezinnen, zeker als het is vervangen door andere gebeden. Niet helemaal ten onrechte wordt er gezegd dat formulegebeden, zoals het Onze Vader of Wees Gegroet, vaak onpersoonlijk of nietszeggend zijn. Beter, en zeker voor kinderen, zou een eigen geformuleerd gebed zijn. Leg maar in je eigen woorden aan God voor waar je mee bezig bent. Nu is de essentie van bidden het in-contact-willentreden met God, of misschien liever: het verlangen naar God. En net als met elke relatie, moet je ook de relatie met God onderhouden. Dat kan op allerlei manieren: bidden, vieren, maar ook door goed te doen. Ritmisch bidden De Rozenkrans heeft, denk ik, een heel eigen plaats onder die relatievormen. Doordat je telkens hetzelfde bidt, kun je je gedachten vrij maken. Het werkt juist door dat ritmisch, haast mechanisch bidden, want dan krijg je ruimte om bijvoorbeeld de geheimen van de Rozenkrans te overdenken. Dat ritmisch herhalen van hetzelfde gebed houdt als het ware de lijn naar God open. We kennen dat ritmisch bidden ook uit andere godsdiensten, denk maar aan het gebedssnoer van de moslims, het telkens herhaalde Ohm van het hindoeïsme of het de hele dag door gebeden Jezusgebed Heer Jezus, ontferm U over mij van de oosterse kerken. Ook daar heeft het zijn waarde bewezen. Juist omdat het bidden van de Rozenkrans een bijzondere vorm van gebed is, zou het zonde zijn als het zou verdwijnen. Het kan ook heel goed zijn als wij -al was het maar in de oktobermaand- af en toe eens een tientje (of meer) van de Rozenkrans zouden bidden. En wie weet: misschien ontdekt u dan voor uzelf de bijzondere waarde van de Rozenkrans. p. W. Bekedam s.c.j. Voor de toekomst van Open Hof De kerkgroep Toekomst Kerk heeft in de vakantie niet stilgezeten. Allereerst hebben we de grote hoeveelheid suggesties op een rij gezet en wat geclusterd. We willen in het nieuwe seizoen een aantal plannen concreet uitwerken. Daar hebben we jullie voor nodig. Enkele mensen, die hun naam bij een onderdeel hebben gezet, is gevraagd een opzetje te maken dat uitvoerbaar is. De werkgroep heeft een aantal speerpunten uit de voorstellen gehaald om daarmee aan de slag te gaan. Jonge mensen Prioriteit nummer 1 is het benaderen van jonge mensen. We bieden hen een filmavond aan met eten vooraf en nagesprek als toetje. Als er eenmaal contact is, volgt er misschien meer. Petra de Vries en Egbert Engelfriet werken dit plan uit en benaderen momenteel mensen. Digitaal loket Bert Meijvogel en Piet ter Borg maken een opzetje voor het digitaal loket. Op bezoek bij (kerk in de wijk) We hebben op 26 mei 2013 gemerkt dat de mensen in de gemeente het belangrijk vinden dat mensen en instanties in de wijk ons als Open Hof kennen. Het is daarom zinvol als Open Hof en de wijk elkaar leren kennen en weten te vinden. De bedoeling is om in de wijk op bezoek te gaan bij bijvoorbeeld Buurtwerk, de Bewoners Organisatie, politie, Evangelische gemeente, winkeliersvereniging, verzorgingshuizen, scholen enzovoort. We zijn al erg bekend bij de Maatschappelijke Dienst Alexander. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? We vragen Geertien Pols om een opzetje te maken. Maatjesproject Als iedereen omziet naar een mens die dat nodig heeft (één op één), dan wordt het leven in en om Open Hof een stuk leuker. Het is goed om omzien naar elkaar op een gestructureerde manier aan te pakken. Jan Huizer en Liesbeth Ros maken een opzetje over wat de bedoeling is. Ouderenmiddag Bart Starreveld heeft een ouderenmiddag georganiseerd en de volgende zal gehouden worden op donderdag 24 oktober We houden u op de hoogte. Het zijn nog plannen, maar we hopen dat ze gerealiseerd kunnen worden. Als u wilt meedoen aan een activiteit, meld het ons. Namens de kerkgroep Toekomst Kerk Bart Starreveld en Anneke van Wijngaarden 7

8 open hof nieuws oktober 2013 Namen in de Bijbel (3) What s in a name? II In de naam kon men verschillende kenmerken of gebeurtenissen vastleggen. De naam heeft zelf betekenis, zoals Nabal (dwaas), Eva, Kaïn, Benoni, Gersom, Jakob (hielhouder), Peres (gedeeld worden) en Ikabod. De naam kan berusten op uiterlijk: Nachor (snurker), Kareach (kale) en Paseach (kreupele). Soms hield de naam verband met dieren: Rachel (schaap), Debora (bij), Jona (duif), Kaleb (hond), Nachas (slang), of met planten: Elon (eik), Zetan (olijf), Kor (doornstruik) en Tamar (palmboom). Natuurlijk zijn er namen in verband met een godheid, de zgn. theofore namen: Isboset (man van schande), Jerubbaäl (Baäl strijdt), Mefiboset (verachtelijk behandeld), Sadrach (bevel of woord van Aku, de maangod), Mesach (waar is Aku?), Abednego (knecht van het licht). Maar ook met de God van Israël: Samuël (van God gebeden), Elia (God is de Heer JHWH of de Heer is God), Daniël (mijn richter is God), Jesaja (hulp, redding, heil komt van God). Soms berust de naam op verwantschap met het voorgeslacht: Jerobeam II (=hij wordt geliefd). Ook kan de naam van Aramese origine zijn: Marta (=meesteres) en Tabita (=gazelle). Verder kan een Semitische naam vergriekst zijn, bijvoorbeeld: Jozua (God is hulp)/jezus (God is redding), Mirjam (= bitterheid, droefheid)/maria (= ook: gezond, sterk, vetmakend). In de Grieks-Romeinse tijd werden twee namen gecombineerd: Salome (= de vreedzame) Alexandra (=helpster van mensen) en Johannes (= God is genadig) Markus (= man). Namen van God De Bijbel kent een veelvoud van namen voor God. Volgens de rabbijnen komt dat, doordat de Bijbelse taal van mensen spreekt. Het is geen filosofisch boek, maar een verhalend en profetisch boek, waarin we God leren kennen door wat hij doet en door de manier, waarop mensen over God spreken. De vele namen en omschrijvingen zijn evenzovele pogingen om iets van Gods ondoorgrondelijkheid te begrijpen. Het algemene woord voor God is el, vooral in combinaties als El Sjaddai (= God, de Ontzagwekkende). Het meervoud is Elohiem, hoewel het goden betekent, is deze naam de meest voorkomende naam voor de God van Israël. De Godsnaam JHWH (het tetragrammaton) houdt verband met haja (= zijn): Ik zal er zijn of Ik ben die Ik zijn zal. Deze naam van God is een verborgen, mystieke naam, want zonder klinkers. Later heeft men de klinkers van Adonai (= Heer) toegevoegd, waardoor men de naam Jehova (in bepaalde kringen) is gaan gebruiken. De joodse gemeenschap zal zowel JHWH als Adonai niet gebruiken, om de naam van God niet te misbruiken. De gangbaarste, joodse vertaling van de Godsnaam is Eeuwige. In de toekomst zal de naam van God pas werkelijkheid worden, volgens Zacharias 14: 9, waar staat: En JHWH zal koning worden over de hele aarde. Dan zal JHWH koning worden over de hele aarde. Dan zal JHWH de enige koning zijn en zijn naam de enige naam. In kort bestek de betekenis van een aantal namen, die in de Bijbel voorkomen, in ieder geval niet volledig, maar het geheel geeft weer, dat de uitspraak van Shakepeare What s in a name? ook geldt voor de namen in de Bijbel. Pastoralia Frans Vlastuin januari 2012 Deze keer wil ik even ingaan op ons vertrek. Ja, op ons vertrek. Het is inmiddels tot de meeste mensen die bij Open Hof betrokken zijn wel doorgedrongen: op 18 mei volgend jaar nemen ds. Doff en ds. Koelman tegelijk afscheid. Natuurlijk vraagt een dergelijk nieuwtje om reacties en ook is het logisch dat wij, nog een jaartje alhier pastoraal onderweg, een deel van die reacties rechtsreeks van de mensen te horen krijgen. Dat dominees ook met pensioen gaan vindt niemand vreemd, maar het besluit om tegelijk weg te gaan wordt soms minder gunstig ontvangen, merk ik. Inderdaad ben ik een tikkeltje, 9 maanden, jonger dan ds. Doff, dus zolang zou ik toch nog wel kunnen blijven? Ja, dat zou kunnen, maar het is voor de gemeente Open Hof en de dienaar of dienares, die ons opvolgt veel beter niet te moeten samenwerken met iemand, die nog 9 maanden in dienst is en daarna vertrekt. Dus met alle respect voor de gevoelens die ons gezamenlijk vertrek bij u oproept hopen wij ook dat u deze redering kunt billijken. Ons gezamenlijk vertrek is kortweg gezegd opbouwend bedoeld. Om alle ruimte te maken voor een heel nieuwe fase van de gemeente van de Heer te Rotterdam Ommoord. En voor het zover is, staan wij hier nog graag ons pastorale mannetje! Guus Koelman 8

9 oktober 2013 open hof nieuws De Zegen van Jaap Tineke was al een paar dagen erg ziek en dat maakte de taak van Jaap er niet makkelijker op. Jaap was al jaren lang een van haar mantelzorgers en eigenlijk vond hij het steeds moeilijker worden om haar goed te helpen. Hij was tenslotte maar een gewone gepensioneerde en zeker geen verpleger. Een paar weken geleden had een katholieke pastor uit de wijk haar de ziekenzalving gegeven. Jaap was erbij geweest en had ook een gebed uitgesproken. Hij was dan wel protestant, maar dat was voor Tineke en de pastor geen enkel bezwaar. Intussen was haar toestand duidelijk achteruitgegaan. Ze verloor af en toe het bewustzijn om ten slotte min of meer in coma te raken. De arts kon niks meer voor haar betekenen. Daarom belde Jaap maar eens met haar pastor met de vraag of hij een soort afscheidszege wilde geven. De pastor was echter onderweg naar zijn vakantieadres, maar hij had wel een goed advies: Doe jij het zelf maar Jaap, dat kun jij ook, had hij gezegd. Jaap vond dat nogal een moeilijke opdracht. Hij zou het voor Tineke wel willen doen, maar hij twijfelde of hij het wel aankon. Een paar dagen later had hij een zegenbede gevonden die hij zich herinnerde van een van zijn eigen voorgangers in Open Hof. Daarmee gewapend fietste hij naar Tineke, onderweg hevig biddend om moed en kracht en de hoop dat hij de juiste woorden had gekozen. Hij legde zijn hand op haar voorhoofd en sprak zijn gebed zo duidelijk mogelijk uit. Hij voelde haar ogen knipperen en toen hij haar losliet opende ze haar ogen en zei: bedankt Jaap en zakte weer weg. Jaap was perplex maar tegelijk ook dankbaar dat hij dit had mogen doen. Maar eigenlijk had hij het niet zelf gedaan dacht hij, want zonder Gods hulp was het niet gelukt. Zo voelde hij het duidelijk. Toen ik dit verhaal hoorde, bedacht ik dat Jaaps zegen als een boemerang naar hem was teruggekeerd. De zegen van Jaap was nu een zegen voor Jaap zelf geworden. Jan Nuijten Giften-wensen Els en ik hebben u in de viering van 1 september beloofd dat wij nog terug zouden komen op de wensen en giften die u aangegeven had tijdens deze viering. Uit de door u ingediende giften bleek, dat het woord gift voor een aantal van u kennelijk gelijk betekende dat de portemonnee open moest. Dank voor uw geldelijke giften. We zullen ze geven aan die parochianen waar ze het hardst nodig zijn. We bedoelden eigenlijk wat u als gift/gave/tijdsbesteding zou kunnen bijdragen om van Open Hof of de wijk of stad een nog bloeiender gemeenschap te maken. Opmerkelijke antwoorden waren: voorleven van christen zijn in dagelijkse praktijk, omzien naar mensen, vrijwilligerswerk in de wijk, ondersteuning voor een zieke vader, proberen er te zijn door te luisteren naar een ander, zorgen voor kwetsbare mensen om me heen, meer bidden tot God, samen met anderen de bijbel lezen. Iemand schrijft: aandacht en tijd WILLEN geven. Uw wensen liepen erg uiteen van zeer persoonlijke wensen als genezing voor een familielid, tot hoop op een gezond kleinkind, proberen alleen verder te gaan, dat ik goede cijfers mag halen, zodat ik mijn ouders trots maak en dat ik het hele jaar mijn best mag doen. Ook uitten mensen wensen voor een bredere gemeenschap, zoals meer vitaliteit voor mensen met kwalen, kwaliteit van leven voor alle ouderen, passend werk voor eenieder, een veilige en betrouwbare buurt, verlichting voor iedereen die geraakt wordt door deze crisisperiode. Ook vaak komt de wens tot vrede in onze eigen samenleving, maar ook breder gezien in de hele wereld. Iemand uit de wens dat ze in andere landen hun verstand eens gaan gebruiken en geen oorlog maken. One people, one nation is mijn wens schrijft iemand. Ik wens dat onze kerk nog lang mag blijven bestaan! Dat onze Open Hof een echte Open Hof mag zijn met waardering voor elkaar. Ook schrijft iemand de wens op dat de ontmoetingsruimte meer een ruimte zal worden waar mensen nieuwe mensen leren kennen dan altijd bij bekenden te zitten. Iemand wenst spirituele groei en een ander hoopt op meer jongeren in de kerk. Kortom een groeiende gemeenschap met oog en oor voor elkaar. Wij waren beiden geroerd door uw denken en hopen dat we zo met u samen een goede start hebben kunnen maken van het nieuwe kerkelijk jaar. Dat dit nieuwe jaar ons opnieuw aan moge sporen de handen, voeten, oren en ogen van God te willen zijn in ons dagelijkse leven en ook in onze parochiegemeenschap. Rita Schoolenberg 9

10 open hof nieuws oktober 2013 Verjaarsfeestje voor een negentigjarige Henny ter Horst werd op 29 augustus jl. 90 jaar en dat vierde ze, zoals elke verjaardag, in Brasserie De Verandering aan de Hesseplaats. Echter niet met het selecte groepje gasten van voorgaande jaren. Zonder dat Henny het wist waren er negentig mensen uitgenodigd. De stoelen waren die ochtend tot de laatste plaats bezet. De jarige hoefde zich geen zorgen te maken over de rekening; dit bijzondere feestje, inclusief een enorme verjaarstaart, was -in overleg met Mieke Nuijten- georganiseerd door Ben Gramberg van De Verandering en de kosten waren voor hem. Bravo Ben!! Henny woont sinds 1968 in Ommoord en is een trouwe bezoekster van de katholieke vieringen in Open Hof, maar ze is ook een fan van de oecumene. Haar stelregel is dat het gaat om het geloof en de inhoud van de vieringen, om het Brood en de Wijn. Daarom ook vond ze de sloop van de oude Open Hof, waar ze toch jaren gekerkt heeft, niet echt erg. Bovendien kwam er een prachtige nieuwe Open Hof voor in de plaats. Vele jaren heeft Henny zich als vrijwilligster ingezet voor de Zonnebloem en ze is niet van plan hiermee te stoppen, ondanks haar toch heel hoge leeftijd. Voor haar inzet heeft ze op 29 augustus de Mia van IJperenspeld ontvangen uit handen van Patrick Meijer, dagelijks bestuurder van onze deelgemeente. Deze onderscheiding is een erkenning van het vele, waardevolle werk dat ze heeft gedaan voor de Zonnebloem en ze mag met recht trots zijn op deze speld. Al met al was het voor Henny een enerverende dag, waarvan ze met volle teugen genoten heeft en waarvan ze dagen erna nog ondersteboven was, zoals wij uit welingelichte bron vernamen. Rya Lucas Bedankje Graag wil ik iedereen, die op mijn negentigste verjaardagsfeestje is geweest, heel hartelijk bedanken. Er waren zoveel mensen dat de hele Verandering vol was. Er zat een bordje op de deur dat de zaak gesloten was in verband met een besloten feestje. En dat allemaal voor mij! Ben Gramberg van De Verandering heeft het georganiseerd én betaald en hij heeft samen met Mieke Nuijten ontzettend veel werk verzet om het te regelen. Mijn oneindige dank gaat naar hen uit. Ik heb genoten van alles, de mensen, de felicitaties, de verjaarstaart, de aandacht en natuurlijk de onderscheiding die ik kreeg, de Mia van IJperenspeld. Het was geweldig! Nogmaals heel hartelijke dank aan iedereen. Henny ter Horst 3 september

11 oktober 2013 open hof nieuws WIE DURFT...? Het is al weer even geleden dat het nare nieuws ons bereikte dat Frank Voermans, onze voorzitter van het kerkbestuur, tijdens zijn vakantie in de Verenigde Staten getroffen werd door een herseninfarct. Inmiddels is hij na een klein en voorzichtig herstel onlangs gerepatrieerd naar een revalidatiecentrum in Rotterdam. We blijven zijn genezingsproces volgen en wensen hem een spoedig herstel toe. En natuurlijk wensen wij zijn naaste familie heel veel sterkte. Na deze trieste introductie voel ik mij toch verplicht terug te gaan naar de dagelijkse gang van zaken omdat deze ondanks alles toch gewoon doorgaan. Nu wil het zo zijn dat per het einde van het vorige seizoen zowel Frank Voermans, als voorzitter en ik (ondergetekende) al een reservejaar draaien als lid van het kerkbestuur. Eigenlijk zijn wij nu ons tweede reservejaar ingegaan. Dit houdt in dat we op zoek zijn naar een tweetal enthousiaste mensen die het aandurven en aankunnen om de mooie, uitdagende en zeer interessante taken van ons over te nemen. Als deze jobs dan zo mooi, uitdagend en interessant zijn, waarom willen jullie er dan mee ophouden, vraag je je af? De reden is eenvoudig, na bijna tien jaar in het bestuur gezeten te hebben vinden we eigenlijk dat een nieuwe frisse kijk op zaken wel eens tot nieuwe frisse inzichten kan leiden, naar een nieuw elan. Na bijna tien jaar wordt het voor zittende bestuurleden de dagelijkse gang van zaken een soort routine, waardoor je de neiging hebt in te dutten. En dat is niet goed! En daarom vinden wij het min of meer noodzakelijk dat nieuwe inzichten het beleid van het bestuur moeten gaan bepalen, in samenwerking met het IPV. Nu kan het ook zijn dat de functie van voorzitter u niet zo aanspreekt, maar dat een secretariële functie meer in uw ambitie ligt. Dat kan ook, want in dat geval zou met de huidige secretaris, Frans Martens, van plaats kunnen worden gewisseld en zou hij het voorzitterschap van het kerkbestuur op zich willen nemen. In het verleden heeft hij deze functie al eens eerder voor korte tijd bekleed en is hem dus niet onbekend. Door het (vooralsnog) wegvallen van Frank Voermans en omdat ik heb aangegeven uiterlijk per het einde van dit seizoen zeker te vertrekken, doe ik hierbij een dringende oproep op enthousiaste parochianen om in ieder geval eens te komen praten wat de beide functies inhouden en hoe aan de uitdaging invulling kan worden gegeven. En kijk dan nog eens naar de aanhef van deze oproep: WIE DURFT...? Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar! De dagen worden weer korter en kouder. Maar we hebben een heerlijke en lange zomer gehad, waar we nog met plezier aan kunnen terugdenken. Toch is er nu weer de werkelijkheid van het moeten hebben van warme broeken, truien, schoenen en jassen. Vooral voor gezinnen met opgroeiende kinderen kan dat weleens aardig in de papieren gaan lopen. Ook ouderen hebben weleens een nieuwe jas en schoenen nodig. Zo ziet u dat we uw hulp weer hard kunnen gebruiken om de groep waarvoor deze zaken een extra probleem zijn te ondersteunen met onze tweemaandelijkse boodschappentas. Wilt u uw gift in natura zoals koffie, thee, sap, blikjes vis of potjes chocoladepasta afgeven bij Open Hof iedere werkdag, tussen 9.30 en uur, met uitzondering van donderdag? Of stort uw bijdrage op girorekening ten name van de Werkgroep Zonder Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van de belastingen. Stichting Werkgroep Zonder Naam Tel.nr Hieronder volgen de giften van de periode juni en juli 2013: 2 x 4,- 5 x 10,- 2 x 15,- 12 x 25,- 3 x 50,- 2 x 100,- Vertrouwenspersonen Ditty Straatman Renske Polhuys tel Claus Weggeman Rolf Timmers Penningmeester RK Vicariaat 11

12 open hof nieuws oktober 2013 Dieren in de Bijbel (12) Slangen en schorpioenen In het Eerste Testament zijn diverse benamingen voor slangen, ringslangen en adders, waaruit blijkt, dat slangen veel voorkomen in Palestina. Nu zijn er in Israël ongeveer 35 soorten, waaronder verschillende zeer giftige. Dat slangen gevreesd werden (Genesis 3: 15) is te begrijpen, omdat zij met hun vlugge bewegingen, hun onverhoedse aanval en hun gevaarlijke gif luguber zijn. De aanval van de slangen geschiedt niet door steken, maar door bijten met hun tanden; door de tanden wordt met de beet het gif in de wond gespoten. Ook eet de slang geen stof (Micha 7: 17), maar het wijst op het kruipen in het stof. Jesaja 34: 15 vermeldt, dat de slang eieren legt en die uitbroedt. In diverse teksten wordt vermeld het schuifelen en het glijden over de rotsen van de slang en haar schuilhoek in een muur (Prediker 10: 8). De adder op Malta (Handelingen 28: 3) was waarschijnlijk in de winterslaap verstijfd. Bij de sjefifon denkt men aan de gevaarlijke, 65 cm lange hoornadder, bij de èf è aan de vlugge vechtlustige zandratelslang, bij de tsèfa aan de meer dan een meter lange ringadder. De slangenbezweerder gebruikt de brilslang met haar vreselijke gif (Job 20: 14). De qippos is de niet-giftige zandslang. De bekende slangen uit Numeri 21: 6 dragen de naam saraf, wat vurige slang of vuurslang betekent; dat is dezelfde naam voor de vliegende draken in Jesaja 14: 29 (NBG, vertaald in NBV met vliegensvlugge cobra!). De zonde wordt vergeleken met een slang; daarom is het een bijzonder scherpe aanval op de vromen, als juist zij door Johannes de Doper en door Jezus addergebroed worden genoemd (Mattheüs 23: 33). Ieder kent natuurlijk het verhaal van de koperen slang (Numeri 21). De slang speelde in het geloof en de eredienst van de volken in het Eerste Testament een rol. Daarvan getuigt een oud-sumerische slangenstaf, waarop twee slangen zich om een staf kronkelen en uiteraard de bekende Asklepiosstaf als teken van de artsen. Hizkia (2 Koningen 18: 4) vernietigde in de tempel in Jeruzalem een koperen afbeelding van een slang, die van Mozes zou zijn geweest en met reukoffers werd vereerd. Jezus zag in het verhaal uit Numeri een verwijzing naar zijn sterven aan het kruis, omdat verbondenheid met Hem in het geloof, het leven geeft (Johannes 3: 14). De schorpioen is een aan spinnen verwant insect met een lange met een gifstekel gewapende staart; komt in Palestina veel voor en gaf zelfs zijn naam aan de bergengte Akrabbim tussen Juda en Edom. De schorpioen leeft onder stenen (Deuteronomium 8: 15), maar ook in huizen (Lucas 11: 12) en werd vooral gevreesd voor de steek met zijn staart, die pijnlijk, maar zelden gevaarlijk is (Openbaringen 9: 3). In 1 Koningen 12: 11 heten de van stekels en weerhaken voorziene gesels schorpioenen, waarmee koning Rechabeam het volk gehoorzaamheid zal leren. Kikkers De kikvorsen worden genoemd in de tweede plaag in Egypte (Exodus 7: 26 vv) en in de geschiedenispsalm (Psalm 78: 45). Door de overstroming van de Nijl (waaraan het land zijn vruchtbaarheid ontleende!) komt het in Egypte niet zelden tot een kikvorsenplaag; overigens ligt het meer in de aard van de padden om in tuinen en huizen te komen en in gaten van muren schuilplaatsen te zoeken. Volgens Leviticus 11 zijn alle kikvorsachtigen onrein, vandaar dat ook in Openbaring 16: 13 kikvorsen als symbool van onreine geesten worden genoemd. Mieren en spinnen Men kent in Palestina 31 soorten mieren, waaronder ook soorten, die graankorrels als voorraad voor de winter verzamelen. In Spreuken 6 wordt de mier tot voorbeeld gesteld voor de luiaards vanwege haar vlijtige, vooruit zorgende arbeid. In Palestina komen spinnen zeer veelvuldig voor en worden in Jesaja 59: 5 en Job 8: 14 genoemd; hun web, het huis van de spin is beeld van het nietige, van wat gemakkelijk vernield wordt. Bloedzuigers De bloedzuiger komt maar één keer voor in de Bijbel en wel in Spreuken 30: 15: Er zijn twee soorten bloedzuigers: de eerste zegt: Geef!, de andere Geef! Drie dingen worden nooit verzadigd, vier dingen zeggen nooit Het is genoeg : het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een uitgedroogd stuk land en het vuur, dat ook nooit zegt: Het is genoeg. Wordt vervolgd, Frans Vlastuin Open Hof Gemeenschap Overleden: Rooms-Katholiek 15 aug. Antonius Cornelis van der Ham 95 jr. 17 aug. Frederik Bernardus Martin 93 jr. 03 sept. Adrie de Jong 74 jr. Protestantse Kerk Nederland Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 06 mei Lijntje A.Vogelezang-van der Stel 85 jr. 14 aug. Pieternella Willemsen-Groeneweg 68 jr. 17 aug. Ulrica M.Wieringa-van den Handel 87 jr. 07 sept. Maria W.Meinders 93 jr. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis. Gedoopt: Rooms-Katholiek 15 sept. Rafaël Pieter Hendrik Horsmans 15 sept. Marcos Joshua Echeverria Perez Wij feliciteren hen, hun ouders en familie van harte en hopen hen nog vaak in ons midden te zien. 12

13 oktober 2013 open hof nieuws 13

14 open hof nieuws oktober

15 Oktober 2013 open hof nieuws Bijbelrooster woensdag 2 oktober Spreuken 13:12-22 donderdag 3 oktober Spreuken 14:23-35 vrijdag 4 oktober Psalm 35 zaterdag 5 oktober 1 Koningen 18:1-19 zondag 6 oktober 1 Koningen 18:20-46 maandag 7 oktober 1 Koningen 19:1-21 dinsdag 8 oktober Psalm 36 woensdag 9 oktober 2 Timoteüs 1:1-10 donderdag 10 oktober 2 Timoteüs 1:11-18 vrijdag 11 oktober Psalm 37 zaterdag 12 oktober Lucas 17:1-10 zondag 13 oktober Lucas 17:11-19 maandag 14 oktober Lucas 17:20-37 dinsdag 15 oktober Lucas 18:1-8 woensdag 16 oktober Psalm 39 donderdag 17 oktober 2 Timoteüs 2:1-13 vrijdag 18 oktober 2 Timoteüs 2:14-26 zaterdag 19 oktober 2 Timoteüs 3:1-9 zondag 20 oktober 2 Timoteüs 3:10-17 maandag 21 oktober Psalm 94 dinsdag 22 oktober 2 Timoteüs 4:1-8 woensdag 23 oktober 2 Timoteüs 4:9-22 donderdag 24 oktober Psalm 99 vrijdag 25 oktober 1 Koningen 20:1-22 zaterdag 26 oktober 1 Koningen 20:23-43 zondag 27 oktober 1 Koningen 21:1-29 maandag 28 oktober 1 Koningen 22:1-12 dinsdag 29 oktober 1 Koningen 22:13-28 woensdag 30 oktober 1 Koningen 22:29-40 donderdag 31 oktober 1 Koningen 22:41-54 vrijdag 1 november 2 Koningen 1:1-18 zaterdag 2 november 2 Koningen 2:1-18 zondag 3 november 2 Koningen 2:19-25 maandag 4 november Psalm 101 dinsdag 5 november Lucas 18:9-17 woensdag 6 november Lucas 18:18-30 donderdag 7 november Lucas 18:31-43 Agenda Datum Plaats Tijd Activiteit 29 sep Open Hof Avondconcert 01 okt Open Hof WKO 02 okt Open Hof Aan Tafel 05 okt Laurenskerk Laurentiusdag 09 okt Open Hof Bazaar 09 okt Open Hof Marktconcert 14 okt Open Hof Israël-Palestina avond 17 okt Kopijsluiting OHN okt Open Hof BMO 23 okt Open Hof Bazaar 27 okt Open Hof Avondconcert met osterhuis 30 okt Open Hof Aan Tafel 05 nov Open Hof WKO 06 nov Open Hof Bazaar 13 nov Open Hof Marktconcert 16 nov Marthakerk Diakonieprijs rood en Rozen 20 nov Open Hof Bazaar 21 nov Kopijsluiting OHN nov Open Hof BMO 27 nov Open Hof Aan Tafel 01 dec Open Hof Ontmoetingsmiddag 03 dec Open Hof WKO 04 dec Open Hof Bazaar 11 dec Open Hof Marktconcert 17 dec Open Hof BMO 18 dec Open Hof Bazaar 22 dec Open Hof Kerstconcert 23 dec Open Hof Aan Tafel Puur en oprecht. Monuta Rijnmond. Monuta Memoriam Langenhorst 100 Telefoon: Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 Telefoon: In onze 24-uurskamerkunt u op elk gewenst moment bij uw dierbare zijn. Ook als u niet of elders verzekerd bent. 15

16 open hof nieuws oktober 2013 VERHUIZEN? Help onze administratie. Geef uw verhuizing door aan de parochie. (in de brievenbus van de pastorie) u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht RK-parochie aankruisen LAAT JE KENNEN! Spreekuur Een R.K. Pastor houdt spreekuur in Open Hof op: dinsdagmiddag tussen en uur Inhoud Adressen, Kopij... 2 Waar is God?... 3 Logeerhuis De Buren Open huis... 4 Britten op Marktconcert... 4 Collecte De Grote Slag :... 4 Israël Palestina... 5 IPV-Ontmoetingsdag voor ouderen... 5 Ziekencontact... 5 Oosterhuis in Open Hof... 6 Gastvoorgangers... 6 Oktober - Rozenkransmaand... 7 Voor de toekomst van Open Hof... 7 Namen in de Bijbel (3)... 8 Pastoralia... 8 De Zegen van Jaap... 9 Giften-wensen... 9 Verjaarsfeestje voor een negentigjarige Bedankje WIE DURFT...?...11 Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar!..11 Dieren in de Bijbel (12) Open Hof Gemeenschap Bijbelrooster Agenda Dienstenschema Eventueel aanbellen en u wordt te woord gestaan Ondersteuning voor rouwenden Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze geloofsgemeenschappen wil de werkgroep Rouwpastoraat u nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan door deelname aan een serie bijeenkomsten om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden minimaal eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast kunt u een beroep doen op de leden van de werkgroep wanneer u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u het beste contact opnemen met Harry Tieman, tel ,Liesbeth Ros, tel of Marijke Nooren, tel IJsselland ziekenhuis Eudokiazaal (B1). 6 oktober uur A. Matser 13 oktober uur D. Hoekstra-Olthof 20 oktober uur L. Halkes 27 oktober uur M.A. Doolaard 3 november uur L.M. Schermers Protestantse Gem. Rotterdam Noordrand Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 20 oktober uur A. van Endhoven, jeugddienst Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: ) 16

17 oktober 2013 open hof nieuws Autovervoer U kunt voor vervoer per auto naar de morgendienst in Open Hof contact opnemen met: kath. diensten: Hr. Kees van Duijvenbode, tel prot. diensten: Mw. Narda Walraven, tel en Dienstenschema 6 oktober Open Hof uur * Prot. J.W. Doff, m.m.v. Open Hof Cantorij uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering. M.m.v. Kindercantorij uur Prot. J.W. Sparreboom, Welkom open Deur Dienst. 9 oktober Open Hof uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum). 13 oktober Open Hof uur * Prot. G.A. Koelman. De Vijf Havens uur Prot. E.A. van Halsema, HA. Open Hof 11:15 uur R-K H. Berbée, Communieviering m.m.v RK Koor. 20 oktober Open Hof uur * Prot. B.J.S. Jonker uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering. 23 oktober Open Hof uur Oec. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum). 27 oktober Open Hof uur * Prot. G.A. Koelman, HA. De Vijf Havens uur R-K H. de Kruis. Open Hof uur R-K W. Bekedam, Eucharistieviering. 2 november Open Hof uur R-K R. Schoolenberg, m.m.v. RK Koor.Allerzielenviering 3 november Open Hof uur * Prot. G.A. Koelman, Gedachtenis der Namen. M.m.v. Oec, Seniorenkoor Open Hof uur R-K H.Berbée, Communieviering uur R-K W. van Paassen, Doopviering uur Prot. G.A. Koelman, Vesper. * Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men het weekbulletin of Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 6 Alexanderpolder Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. (010-) oktober uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 13 oktober uur Communieviering o.l.v. parochianen. 20 oktober uur R. Schoolenberg, Communieviering. 27 oktober uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 2 november uur W. Bekedam, Allerzielenviering. 3 november uur W. van Paassen, Communieviering. Nieuwerkerk a/d IJssel St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel oktober uur Z. Van Uffelen, Communieviering. 13 oktober uur W. Bekedam, Eucharistieviering. 20 oktober uur R. Gover, Communieviering m.m.v. Camerata. Oogstdankdag. 27 oktober uur W. Bloem, Communieviering. 3 november uur W. Bekedam, Eucharistievering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor. Allerzielenviering. Krimpen a/d IJssel H. Maria Koningin, Memlingstraat 1. 6 oktober uur W. Van Paassen, Com. viering m.m.v. Cantiamo. 13 oktober uur W. Bloem, Communieviering m.m.v. JOKO. 20 oktober uur W. Bekedam, Eucharistieviering m.m.v. Con Amore. Kinderwoorddienst. 27 oktober uur H. Berbée, Com. viering m.m.v. Bronspettertjes. Gezinsviering. Tienerwoorddienst. 2 november uur H. Berbée, Allerzielenviering. 3 november uur R. Schoolenberg, Comm. viering m.m.v. Cantiamo. Capelle a/d IJssel Pauluskerk, Merellaan 352, tel. (010-) oktober uur De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep. 6 oktober uur R. Schoolenberg, Com. viering. Terugkomviering Eerste communicanten.m.m.v. Kinderkoor Sjaloom. 13 oktober uur W. Bekedam, Eucharistieviering. Antilliaanse viering. 20 oktober uur W. Van Paassen, Com. viering m.m.v. zanggroep A Capelle. jongerenviering. 27 oktober uur W. Bloem, Com. viering m.m.v Ritmisch koor. Kinderwoorddienst. 2 november uur W. Van Paassen, m.m.v. Gemengd Koor. Allerzielenviering. 3 november uur Communieviering o.l.v. parochianen. M.m.v. zanggroep A Capelle. 17

18 open hof nieuws oktober

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie