Nieuwsbrief December Van de voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief December 2013 Van de voorzitter Wat hebben we toch een ontzettend actieve jeugdcommissie. Absolute topper natuurlijk de onlangs gehouden Jeugdmuziekdag. Wat een werk, wat een enthousiasme. Ik raad iedereen aan, die er deze keer niet bij kon zijn, een volgende keer het afsluitend concert te bezoeken. Klasse! Voorafgaande aan het laatste concert van het Groot Orkest hebben we een korte bijeenkomst gehad met onze commissarissen en maar liefst een zevental nieuwe commissarissen formeel mogen installeren. Een bijzondere groep mensen, die de KHD een extra warm hart toedragen en waar we altijd een beroep op mogen doen. Het concert op 16 november vond ik geweldig! Ons eigen Groot Orkest o.l.v. Martien liet weer eens zien waar zij toe in staat is en de combinatie met het optreden van de Brassband Rijnmond smaakte naar meer. Ik denk dat we moeten blijven zoeken naar verrassende combinaties, waardoor we ook een breder publiek kunnen aantrekken. De zaal was goed gevuld, maar bij zo n optreden zouden we eigenlijk voor een volle bak moeten spelen. Overigens bijzonder jammer dat onze gastheer van zondagavond 17 november helemaal geen moeite had gedaan om publiek te trekken. Blijkbaar was de zaal in Veldhoven alleen afgehuurd om te kunnen repeteren. We gaan eens heel kritisch kijken naar deze vorm van uitwisseling. Na afloop van het concert op zaterdag werd ook het startsein gegeven voor een actie om aan nieuwe vrienden van de KHD te komen. Met succes! De eerste inschrijvingen konden meteen genoteerd worden. Dank aan het bestuur van de Vriendenkring (en aan Sascha) voor dit initiatief. De laatste ledenvergadering hebben we natuurlijk even stil gestaan bij het overlijden van onze oud-voorzitter en commissaris Martien Dankers. Hij heeft bijzonder veel betekend voor de KHD. Ook het verschrikkelijke verlies van Lydie Bouwmans heeft ons zeer getroffen. Om zo jong uit het leven weggerukt te worden kun je bijna niet bevatten. Tijdens de ledenvergadering hadden we goede discussies met onze leden, waaruit een grote betrokkenheid bleek met de belangrijke issues die op dit moment spelen. Dit ging zowel over de wijze waarop we graag de KHD willen besturen (hands-on) en ook hoe we als bestuur op signalen vanuit de leden kunnen en moeten reageren. Vooral de vraag om nog eens heel goed te kijken naar de geluidssituatie in onze repetitieruimte werd nog eens uitdrukkelijk aan de orde gesteld. En terecht, het gaat hier per slot van rekening om de gezondheid van onze musicerende leden. Ook de discussie over de doorstroming van Jeugdorkest naar Groot Orkest was verhelderend en gaf nieuwe inzichten. Er bleek begrip voor het feit dat doorstroming niet altijd mogelijk is (vanwege overbezetting van sommige secties), maar ook dat jeugdleden die feitelijk zouden kunnen doorstromen in ieder geval verbonden zouden moeten worden aan het Groot Orkest. Zij moeten als aspirant-leden mee kunnen doen aan alle activiteiten en aan de minder zware concerten. De optie om aan het Groot Orkest een extra ensemble te koppelen, die zowel zou kunnen bestaan uit aspirant-leden als uit leden van het Groot Orkest die voor kortere of langere tijd niet intensief met het Groot Orkest kunnen mee-repeteren gaan we nader uitwerken. En dan gaan we natuurlijk vooruit kijken naar 2014: het jaar dat ons jeugdorkest 50 jaar bestaat. Er wordt al volop nagedacht over een programma en ook.hoe we de vader van ons jeugdorkest, Dirk Koster, de eer kunnen geven die hem toekomt. Wat heeft die man veel betekend voor het jeugdmuziekonderwijs! We gaan alweer de laatste maand in van 2013, we zien uit naar de Kerstconcerten. Ik wens iedereen nu al bijzonder fijne feestdagen toe. Dick van der Star

2 Jaarafsluiting en jubilarissen Zondag 23 juni 2013 vond de traditionele jaarafsluiting plaats van de KHD plaats. Jammer genoeg lieten de weersomstandigheden niet toe dat het zich buiten afspeelde maar we hadden een prima alternatief: de grote zaal van het Cultuurcentrum. Een goede buur bleek weer eens beter dan een verre vriend. In een vrijwel tot de laatste plaats bezette zaal presenteerden zich alle geledingen van de KHD. Daarnaast werden de jubilarissen van deze jaargang in het zonnetje gezet. Diploma s werden uitgereikt evenals de jeugdspeldjes voor jeugdleden die 5 jaar lid waren en de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt. Ook wisselde de Jan van Cuijkbokaal van eigenaar en die viel dit jaar ten deel aan Wouter Fransen die zich het afgelopen jaar uitermate verdienstelijk heeft gemaakt binnen de KHD. De jubilarissen die werden gehuldigd en door voorzitter Dick van der Star in het zonnetje werden gezet waren Michiel Dankers en Dick Koster voor hun 40-jarig lidmaatschap en Gerda Blom en Sjors Coppus voor het feit dat ze 25 jaar lid waren. Ook Harrie van Rijssel en Pieter Swinkels werden gehuldigd omdat zij al 25 jaar deel uitmaakten van het bestuur van de Vriendenkring. Het was al met al een waardige afsluiting van een jaar dat weer tal van mooie momenten kende maar waarbij vooral het behaalde succes op het concours op 24 november 2012 in Veldhoven als hoogtepunt zal blijven hangen. Michiel Dankers, is naast musicerend lid erg betrokken binnen de vereniging waaronder een periode in het bestuur. Michiel denkt graag mee als het gaat om beleidszaken. In de afgelopen jaren konden we met regelmaat een beroep op hem doen. Zoals onlangs bij de oprichting van de muziekstichting HaFaDru. Tevens stond hij aan de basis van de oprichting van onze commissie van Commissarissen waar hij zelf ook actief lid van is. Dick Koster is op muzikaal gebied van alle markten thuis. Zeker als het gaat om geluid kunnen we altijd rekenen op een positieve en kritische input van Dick. Als vanzelf houdt hij de naam van Koster binnen de harmonie hoog. Daarnaast is hij actief lid van de Hosbengels. Sjors Coppus is een drijvende kracht binnen de KHD en altijd actief meedenkend en uitvoerend met de invulling van muziekprogramma s. Een steun en toeverlaat voor onze dirigent Martien Maas. Het meest recente hoogstandje hebben we mogen ervaren in april tijdens de Royal Music Night. Ook is Sjors lid van de Hosbengels. Gerda Blom zit als enige vrouw in de sectie trombone en staat daar al jaren met succes haar mannetje. Zij is op latere leeftijd bij het Groot Orkest gekomen en heeft in het verleden een bestuursfunctie vervuld met als aandachtsveld instrumenten. Daarnaast is Gerda lid geweest van de JFF-band. Harry van Rijssel en Pieter Swinkels, 25 jaar lid van de Werkgroep vriendenkring KHD, dragen de KHD al 25 jaar lang en warm hart toe met hun lidmaatschap. Mede door hun actieve rol in deze groep ondersteunen zij de KHD en mede daardoor kan de KHD de hoge kwaliteit handhaven, de jeugdopleiding verzorgen en het instrumentarium op het gewenste niveau houden.

3 Wie ons ontvielen De afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van een drietal mensen die een speciale band met de KHD hadden. Op 2 augustus 2013 overleed Martin Dankers. Ondanks het feit dat we wisten dat hij al enige tijd ziek was kwam zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht. Een aantal jaren was Martin voorzitter van onze KHD. Daarnaast bekleedde hij vele jaren de functie van secretaris van de Stichting dr. Hub. Van Doornezaal. Martin was KHD-man in hart en nieren. Wij zullen ons hem blijven herinneren als een aimabel man met een groot hart voor de KHD. Samen met Ank was hij altijd aanwezig bij uitvoeringen van de KHD en was in de pauze en na afloop dan vaak het middelpunt van geanimeerde gesprekken. Met dankbaarheid voor hetgeen hij voor de KHD heeft betekend leeft hij voort in onze gedachten. Op 8 augustus bereikte ons het droeve bericht dat de avond daarvoor Lydie Bouwmans op 23-jarige leeftijd was overleden. Dit plotselinge overlijden sloeg in als een bom. Ongeloof, onbegrip, verdriet en boosheid vochten om voorrang. We kenden Lydie nog erg goed vanuit de tijd die zij deel uitmaakte van het Jeugdorkest en Groot Orkest. Ook was ze enige tijd lid van de JFF-band. Een vrolijke, ondernemende jonge vrouw met nog zo veel plannen is uit het midden van het gezin weggerukt. Wat blijft zijn mooie herinneringen en de hoop dat haar omgeving met haar afwezigheid leert leven. Op 16 augustus overleed na een lang ziekbed Theo van Leeuwen. Theo was weliswaar geen lid meer van de KHD maar door zijn grote betrokkenheid en zijn immer aanwezig zijn bij concerten en activiteiten van de KHD beschouwden we hem wel als zodanig. Met Sander en Janine Teepen als zijn bijzondere aandachtspunten was hij trots op de KHD en de mensen die de KHD vormden. We zullen ons Theo blijven herinneren als een bijzonder mens.

4 Installatie commissarissen Tijdens een ontspannen bijeenkomst werden op zaterdag 16 november zeven commissarissen geïnstalleerd. Om uur werden de commissarissen verwelkomd in de artiestenlounge van het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Nadat de voorzitter van de Werkgroep Commissarissen, Michiel Dankers, de aanwezigen had geïnformeerd over het wel en wee van de harmonie in de afgelopen tijd, kon worden overgegaan tot de installatie. De laatste keer dat er een installatiebijeenkomst was, is al weer een tijd geleden en een aantal commissarissen was nog niet eerder in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij zo n bijeenkomst. Maar dit keer kon er toch aan zeven van de acht nog te installeren commissarissen de speld overhandigd worden. De voorzitter, Dick van der Star mocht, geassisteerd door Nelly Hermans, bij de dames Yvonne Fransen, Annie van Galen, Chantal Gielen, Antoinette Koet en de heren Hans Bouwmans, Jeroen van den Ingh en Hilco Mak de speld opspelden. Daarnaast was er een hartelijk welkom voor de dames Riek Verberne en Ank Dankers. Zij hebben na het overlijden van hun echtgenoten Louis Verberne en Martin Dankers te kennen gegeven dat zij bereid zijn het commissariaat voort te zetten. Om acht uur vertrok het gezelschap naar de grote zaal waar men kon genieten van het concert van Koninklijke Harmonie Deurne en daarna van Brassband Rijnmond. Vlnr. Hilco Mak, Jeroen van den Ingh, Riek Verberne, Yvonne Fransen, Annie van Galen, Antoinette Knoet, Ank Dankers, Chantal Gielen en Hans Bouwmans.

5 Werven nieuwe Vrienden In de ledenvergadering van mei jl. was aangekondigd dat het bestuur van de Vriendenkring een actie op touw zou zetten om het slinkende ledenaantal weer op niveau te krijgen. (Een van onze leden vond daar aanleiding in om al een 4-tal nieuwe leden aan te melden). In goed overleg met het bestuur KHD is deze wervingsactie tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. opgestart. Daartoe zijn kaarten gedrukt die uitgereikt worden aan bezoekers van onze concerten en Sascha is er op die manier al in geslaagd om in aansluiting op het concert van 16 november al 6 nieuwe leden te werven. Ook zijn aan de aanwezigen op de ledenvergadering twee kaarten uitgereikt met het verzoek die in te leveren cq op te laten sturen. De afwezigen krijgen alsnog de kans om ook hun bijdrage te leveren en daartoe zullen er kaarten in de foyer liggen. Daarop is aangegeven hoe te werk te gaan en op welke wijze verdere informatie wordt verstrekt. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de inbreng van de leden van de Vriendenkring een niet onbelangrijk onderdeel is van de inkomsten van KHD. Het is daarom van belang dat het aantal leden wordt uitgebreid waarmee een breed draagvlak ontstaat. Op voorhand dankt het bestuur van de Vriendenkring de leden voor hun bijdrage aan de uitbreiding van het ledenbestand van de Vriendenkring en zal ze op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het bestuur van de Vriendenkring Sander Teepen wint prijs internationale dirigentenwedstijd Sander Teepen heeft in Rouse in Bulgarije tijdens de nternationale dirigentenwedstrijd Blue Danube Opera COnducting Contest de juryprijs gewonnen. Sander leidde in de finale solisten, koor en orkest van de Bulgaarse staatsopera door de derde acte van Puccini s opera La Boheme. Na de eerste ronde waarin zestig kandidaten delen uit Die Zauberflöte van Mozart moest repeteren, werd Sander met 17 andere deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde waarin Carmen van Bizet op het programma stond. Aan de prijs is een engagement bij een Bulgaars of Tsjechisch operagezelschap verbonden.

6 Concertreis 2014 In het Hemelvaartweekend van 2014 (28 mei tot en met 1 juni) gaat de KHD weer een buitenlandse concertreis maken. Plaats van bestemming is ditmaal het plaatsje Saló aan het Italiaanse Gardameer. In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag nader over deze reis. Doelgroep van deze reis vormen de musicerende en tijdelijk niet-musicerende leden van het Groot-Orkest, de leden van de Slagwerkgroep ouder dan 16 jaar, bestuur, dirigent en onze barman. Daarnaast vergezellen Joost Manders en Annelie Brinkhof ons vocaal. Het uitgangspunt van de reiscommissie èn het bestuur is dat we een groepsreis voor en door de KHD gaan maken. Dit betekent dat we op reis gaan volgens het principe samen uit samen thuis met een collectieve heenreis per vliegtuig/bus op woensdagavond 28 mei en collectieve terugreis per bus/vliegtuig op zondagmiddag 1 juni. De KHD kan geen vervoer en/of accommodatie voor derden verzorgen. Ons verblijf in Italië betreft in de eerste plaats een concertreis. Daarnaast zal natuurlijk meer dan voldoende tijd zal worden ingeruimd voor vrije tijd, gezellige activiteiten en uitstapjes in de fraaie omgeving van het Gardameer. De commissie zal hiervoor een passend programma samenstellen. Op korte termijn ontvangt iedereen uit de hiervoor genoemde doelgroep een nadere informati met een inschrijfformulier. Bij nadere vragen kun je contact opnemen met een van de onderstaande commissieleden. Wij kijken alvast uit naar een mooie en geslaagde KHD-reis! Jerom Coppus Michiel Dankers Nelly Hermans Helmy de Louw

7 Jeugdmuziekdag Aan het begin van de dag zie je dat kinderen niet weten wat er met muziek kan gebeuren. En dan zie je, dat een soort verwondering ontstaat wanneer ze samen met honderd andere muzikanten spelen. Dat muziek zo klinkenkan, aldus gastdirigent Marco van Dulmen tijdens de Jeugdmuziekdag zaterdag 26 oktober in Cultuurcentrum Martien van Doorne. Na het enorme succes uit 2012 werd ook dit jaar weer een groot gelegenheidsorkest geformeerd van jeugd van alle muziekverenigingen uit Deurne en omgeving. Leden van Drumfanfare Peelland, Harmonie Excelsior Zeilberg, Fanfare Wilhelmina Vlierden, Fanfare St Willibrordus Neerkant, Muziekvereniging Wilona Helenaveen, Harmonie St. Cecilia Liessel, Fanfare St Cecilia Milheeze en Koninklijke Harmonie Deurne studeerden de gehele dag een gevarieerd Disney / Film / Musical repertoire in. Dit talentvolle orkest onder leiding van dirigenten Geerd Doomen en Marco van Dulmen rondde de dag af met een spetterend concert. In een aantal muziekstukken begeleidde het orkest vocaal soliste, Madelein Maas. Zij vertolkte met haar prachtige zangstem een aantal werken. Ook het zangtalent van de zaal werd op de proef gesteld. Parallel aan het orkest werd ook de slagwerkjeugd op 26 oktober een leerzame dag geboden. Onder leiding van Maarten Manders werden diverse slagwerktechnieken behandeld. Deze technieken brachten zij s avonds ten gehore brengen tijdens de einduitvoering. Tevens ondersteunde de slagwerkgroep het orkest ritmisch tijdens de einduitvoering. De Jeugdmuziekdag is zo n leuk initiatief, omdat je s ochtends jonge slagwerkers ziet binnenkomen die nog niet precies weten waaraan ze beginnen. Na een paar leuke repetities brengen ze dan vier nummers, vol energie, enthousiasme en blijdschap, aldus Maarten Manders.

8 Blazers-, trommel en blokfluitschool De blazers-, trommel- en blokfluitschool was ook dit jaar weer succesvol. Dit jaar is er voor deze drie groepen apart een 'school' opgestart, om zo per groep goed te kunnen repeteren en het gebouw daarmee optimaal te kunnen benutten. De trommelschool is geleid door Maarten Manders, onze slagwerkinstructeur en de blokfluitschool door Rian Wouters, onze blokfluit-lerares. De blazersschool is geleid door Marga v.d. Wallen, onze dirigent van het Jeugdensemble, met ondersteuning van de Jeugdcommissie en een aantal leden van het GO en JO, die de lessen op trombone en klarinet verzorgd hebben. Na een aantal lessen hebben de 'scholen' samen met het jeugdensemble en slagwerkgroep, een leuke uitvoering gegeven in de Harmoniezaal, waarbij veel ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes aanwezig waren om te genieten van het 'concert'. Aan de blazerschool 2013 hebben de volgende groepen kinderen deelgenomen: drie leerlingen op hoorn (waarvan twee blokfluitleerlingen), helaas is niemand hiervan doorgegaan een leerling op trombone (blokfluit leerling). Zij is gestart op trombone en volgt lessen bij Musicas dit jaar zeven leerlingen op klarinet (waarvan twee blokfluit leerlingen). Hiervan zijn vijf kinderen gestart op klarinet, volgen lessen bij Musicas en een leerling is doorgegaan met nog een jaar blokfluitlessen. twee leerlingen op slagwerk. Zij zijn beiden gestart, volgen lessen bij Musicas. zeven leerlingen op blokfluit. Hiervan zijn vier leerlingen gestart met blokfluitlessen en is een leerling gestart op slagwerk. In totaal zijn daarmee van de twintig deelnemers aan de blazerschool/trommelschool/blokfluitschool veertien leerlingen gestart/doorgegaan op een instrument. Daarnaast zijn in dit najaar nog een aantal nieuwe leden gestart, waarvan een op klarinet en twee op slagwerk. Jammer genoeg hebben in 2013 ook een aantal jeugdleden hun lidmaatschap beëindigd, waarvan zeven blokfluit leerlingen, een lid Jeugdensemble, een lid Jeugdorkest en een lid Slagwerkgroep. Per saldo betekent dit voor dit jaar dat vijftien nieuwe jeugdleden gestart zijn bij KHD en tien gestopt, waarmee we het ledenaantal toch met vijf extra jeugdleden hebben kunnen aanvullen. Ik kijk dan ook terug op een positieve actie om kinderen kennis te laten maken met de mogelijkheden van muziek maken bij KHD en de natuurlijk de gezellige activiteiten die daarbij horen. Johan Verbakel

9 Kerstconcerten 2013 Nieuws van de Hosbengels Prins Ivo I Op zondag 10 november luisterden de Hosbengels de Prinsonthulling van de Peelstrekels op. Daarbij werd Ivo van Baars geïnstalleerd als 56 e Prins der Peelstrekels. De Hosbengels zijn blij verrast met een Prins uit KHD-geledingen en kijken uit naar een mooie muzikale carnaval! Ivo & Dianne, van harte gefeliciteerd met jullie benoeming! Kerstconcert Nieuwenhof Maandag 16 december verzorgen de Hosbengels van 19:30 tot 21:00 uur een kerstconcert voor de bewoners van De Nieuwenhof. Kerstmatinee Op zondagmiddag 22 december zal voor de 34 ste maal het traditionele Kerstmatinee van de Hosbengels plaats vinden. Na een intensieve maar ongetwijfeld mooie muzikale week, begroeten wij onze mede-khd ers graag in het bijzonder tijdens ons matinee. Aanvang 12:00 uur in de Harmoniezaal. De entree is gratis, onze gasten kunnen uiteraard weer rekenen op een kopje koffie met kerstkransje bij binnenkomst.

10 Muziekpieten De muziekpieten waren ook van de partij tijdens de intocht van Sinterklaas in Deurne! Contributieregeling 2014 Musicerende leden Leden die per 1 januari 2014, 18 jaar of ouder zijn betalen de volledige contributie. Leden die per 1 januari 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt gelden als jeugdleden. Voor hen geldt een aangepast bedrag. Gezinskorting Indien meerdere leden uit één gezin lid zijn van de KHD geldt voor de 2 e en volgende jeugdleden een kortingsregeling. Een eerste lid uit een gezin komt niet voor korting in aanmerking. Indien er uit een gezin zowel leden zijn die ouder zijn dan 18 jaar als jeugdleden, telt het eerste (resp. tweede etc.) lid uit dat gezin, dat beneden 18 jaar is, voor de kortingsregeling als 2 e (resp. 3 e etc.) jeugdlid etc.

11 Agenda De contributiebedragen voor 2014 zijn als volgt vastgesteld: Per jaar Per kwartaal Leden van 18 jaar en ouder 160,00 40,00 Jeugdleden 122,00 30,50 2 e jeugdlid uit een gezin 111,00 27,75 3 e jeugdlid uit een gezin 101,00 25,25 4 e e.v. jeugdlid uit een gezin 80,00 20,00 De contributie en de bijdrage in de opleidingskosten kunnen jaarlijks (afgerond) worden aangepast aan de inflatie. Niet musicerende leden (rustende leden): De helft van de contributie van musicerende leden. Bijdrage in de opleidingskosten In 2014 is de bijdrage in de opleidingskosten 165,00 per jaar. Deze bijdrage kan echter m.i.v. augustus 2014 worden aangepast vanwege het feit dat de muziekschool voortaan de tarieven per schooljaar vaststelt. Het aanmelden en afmelden van leerlingen via KHD aan de muziekschool geschiedt door bestuur of opleidingscommissie. Aangezien de KHD met de muziekschool voor de opleidingen jaarcontracten af moet sluiten, is de bijdrage in de opleidingskosten voor het gehele (muziek) schooljaar verschuldigd, ook al wordt de opleiding tussentijds beëindigd. Bijdrage aan het instrumentenfonds In 2007 is de maatregel ingevoerd dat musicerende leden een bijdrage van 40,- per jaar betalen voor het instrumentenfonds. Dit bedrag wordt voor 2014 niet geïndexeerd. Deze maatregel is van toepassing op leden die gebruik maken van het instrumentenfonds van KHD. Uitgezonderd van de regeling zijn leden met een eigen instrument en leden die een opleiding volgen bij de muziekschool. De jaarcontributie en totale bijdrage in de opleidingskosten of instrumentenfonds in 2014 zullen in vier gelijke delen, door middel van automatische incasso, in de eerste maand van elk kwartaal worden ingehouden. Concreet betekent dit dat de contributie op naam en lidmaatschap nummer op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober geïncasseerd zal worden. Vanaf 2012 kan de contributie alleen nog maar betaald worden via automatische incasso. Dit scheelt ons veel tijd in de verwerking en bovendien is tijdige betaling gegarandeerd. Het bankrekeningnummer van de KHD is (Rabobank Deurne) t.n.v. Koninklijke Harmonie Deurne. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt de contributieverplichting t/m de laatste maand van het kwartaal waarin wordt opgezegd. Opzeggen van de opleiding aan de muziekschool kan alleen per opleidingsjaar. Piet van Kalken, penningmeester

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug Jaargang 6 Nummer 3 2015 HEJS NEJS Gerard van Mil keurt Nederlandse ponyhengsten Hoe is het toch met Hans en Paul Brons 28 maart Feestveiling! D n Toomp 19:30uur De prinsen Carnaval kijken terug Van toen

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling:

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling: Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina Opgericht: 1 november 1898 Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek Rabobank: 11.74.03.997 Telefoon: 024-3974589 Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl Dirigent

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

27e jaargang no. 3 april 2010

27e jaargang no. 3 april 2010 27e jaargang no. 3 april 2010 COLOFON Verenigingsblad Het Vooruitzicht Uitgave Harmonie Heer Vooruit Verschijnt viermaal per jaar Oplage 250 stuks Advertentietarieven op aanvraag Redactie: Lieke Konings-Habets

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005

Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005 Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005 Steeds vaker kom je ze tegen: de minicampings. Op een terrein bij de boerderij dat vroeger in gebruik was als akker- of weiland, wordt een eenvoudige kampeervoorziening

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie