Nieuwsbrief December Van de voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief December 2013 Van de voorzitter Wat hebben we toch een ontzettend actieve jeugdcommissie. Absolute topper natuurlijk de onlangs gehouden Jeugdmuziekdag. Wat een werk, wat een enthousiasme. Ik raad iedereen aan, die er deze keer niet bij kon zijn, een volgende keer het afsluitend concert te bezoeken. Klasse! Voorafgaande aan het laatste concert van het Groot Orkest hebben we een korte bijeenkomst gehad met onze commissarissen en maar liefst een zevental nieuwe commissarissen formeel mogen installeren. Een bijzondere groep mensen, die de KHD een extra warm hart toedragen en waar we altijd een beroep op mogen doen. Het concert op 16 november vond ik geweldig! Ons eigen Groot Orkest o.l.v. Martien liet weer eens zien waar zij toe in staat is en de combinatie met het optreden van de Brassband Rijnmond smaakte naar meer. Ik denk dat we moeten blijven zoeken naar verrassende combinaties, waardoor we ook een breder publiek kunnen aantrekken. De zaal was goed gevuld, maar bij zo n optreden zouden we eigenlijk voor een volle bak moeten spelen. Overigens bijzonder jammer dat onze gastheer van zondagavond 17 november helemaal geen moeite had gedaan om publiek te trekken. Blijkbaar was de zaal in Veldhoven alleen afgehuurd om te kunnen repeteren. We gaan eens heel kritisch kijken naar deze vorm van uitwisseling. Na afloop van het concert op zaterdag werd ook het startsein gegeven voor een actie om aan nieuwe vrienden van de KHD te komen. Met succes! De eerste inschrijvingen konden meteen genoteerd worden. Dank aan het bestuur van de Vriendenkring (en aan Sascha) voor dit initiatief. De laatste ledenvergadering hebben we natuurlijk even stil gestaan bij het overlijden van onze oud-voorzitter en commissaris Martien Dankers. Hij heeft bijzonder veel betekend voor de KHD. Ook het verschrikkelijke verlies van Lydie Bouwmans heeft ons zeer getroffen. Om zo jong uit het leven weggerukt te worden kun je bijna niet bevatten. Tijdens de ledenvergadering hadden we goede discussies met onze leden, waaruit een grote betrokkenheid bleek met de belangrijke issues die op dit moment spelen. Dit ging zowel over de wijze waarop we graag de KHD willen besturen (hands-on) en ook hoe we als bestuur op signalen vanuit de leden kunnen en moeten reageren. Vooral de vraag om nog eens heel goed te kijken naar de geluidssituatie in onze repetitieruimte werd nog eens uitdrukkelijk aan de orde gesteld. En terecht, het gaat hier per slot van rekening om de gezondheid van onze musicerende leden. Ook de discussie over de doorstroming van Jeugdorkest naar Groot Orkest was verhelderend en gaf nieuwe inzichten. Er bleek begrip voor het feit dat doorstroming niet altijd mogelijk is (vanwege overbezetting van sommige secties), maar ook dat jeugdleden die feitelijk zouden kunnen doorstromen in ieder geval verbonden zouden moeten worden aan het Groot Orkest. Zij moeten als aspirant-leden mee kunnen doen aan alle activiteiten en aan de minder zware concerten. De optie om aan het Groot Orkest een extra ensemble te koppelen, die zowel zou kunnen bestaan uit aspirant-leden als uit leden van het Groot Orkest die voor kortere of langere tijd niet intensief met het Groot Orkest kunnen mee-repeteren gaan we nader uitwerken. En dan gaan we natuurlijk vooruit kijken naar 2014: het jaar dat ons jeugdorkest 50 jaar bestaat. Er wordt al volop nagedacht over een programma en ook.hoe we de vader van ons jeugdorkest, Dirk Koster, de eer kunnen geven die hem toekomt. Wat heeft die man veel betekend voor het jeugdmuziekonderwijs! We gaan alweer de laatste maand in van 2013, we zien uit naar de Kerstconcerten. Ik wens iedereen nu al bijzonder fijne feestdagen toe. Dick van der Star

2 Jaarafsluiting en jubilarissen Zondag 23 juni 2013 vond de traditionele jaarafsluiting plaats van de KHD plaats. Jammer genoeg lieten de weersomstandigheden niet toe dat het zich buiten afspeelde maar we hadden een prima alternatief: de grote zaal van het Cultuurcentrum. Een goede buur bleek weer eens beter dan een verre vriend. In een vrijwel tot de laatste plaats bezette zaal presenteerden zich alle geledingen van de KHD. Daarnaast werden de jubilarissen van deze jaargang in het zonnetje gezet. Diploma s werden uitgereikt evenals de jeugdspeldjes voor jeugdleden die 5 jaar lid waren en de leeftijd van 16 jaar hadden bereikt. Ook wisselde de Jan van Cuijkbokaal van eigenaar en die viel dit jaar ten deel aan Wouter Fransen die zich het afgelopen jaar uitermate verdienstelijk heeft gemaakt binnen de KHD. De jubilarissen die werden gehuldigd en door voorzitter Dick van der Star in het zonnetje werden gezet waren Michiel Dankers en Dick Koster voor hun 40-jarig lidmaatschap en Gerda Blom en Sjors Coppus voor het feit dat ze 25 jaar lid waren. Ook Harrie van Rijssel en Pieter Swinkels werden gehuldigd omdat zij al 25 jaar deel uitmaakten van het bestuur van de Vriendenkring. Het was al met al een waardige afsluiting van een jaar dat weer tal van mooie momenten kende maar waarbij vooral het behaalde succes op het concours op 24 november 2012 in Veldhoven als hoogtepunt zal blijven hangen. Michiel Dankers, is naast musicerend lid erg betrokken binnen de vereniging waaronder een periode in het bestuur. Michiel denkt graag mee als het gaat om beleidszaken. In de afgelopen jaren konden we met regelmaat een beroep op hem doen. Zoals onlangs bij de oprichting van de muziekstichting HaFaDru. Tevens stond hij aan de basis van de oprichting van onze commissie van Commissarissen waar hij zelf ook actief lid van is. Dick Koster is op muzikaal gebied van alle markten thuis. Zeker als het gaat om geluid kunnen we altijd rekenen op een positieve en kritische input van Dick. Als vanzelf houdt hij de naam van Koster binnen de harmonie hoog. Daarnaast is hij actief lid van de Hosbengels. Sjors Coppus is een drijvende kracht binnen de KHD en altijd actief meedenkend en uitvoerend met de invulling van muziekprogramma s. Een steun en toeverlaat voor onze dirigent Martien Maas. Het meest recente hoogstandje hebben we mogen ervaren in april tijdens de Royal Music Night. Ook is Sjors lid van de Hosbengels. Gerda Blom zit als enige vrouw in de sectie trombone en staat daar al jaren met succes haar mannetje. Zij is op latere leeftijd bij het Groot Orkest gekomen en heeft in het verleden een bestuursfunctie vervuld met als aandachtsveld instrumenten. Daarnaast is Gerda lid geweest van de JFF-band. Harry van Rijssel en Pieter Swinkels, 25 jaar lid van de Werkgroep vriendenkring KHD, dragen de KHD al 25 jaar lang en warm hart toe met hun lidmaatschap. Mede door hun actieve rol in deze groep ondersteunen zij de KHD en mede daardoor kan de KHD de hoge kwaliteit handhaven, de jeugdopleiding verzorgen en het instrumentarium op het gewenste niveau houden.

3 Wie ons ontvielen De afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van een drietal mensen die een speciale band met de KHD hadden. Op 2 augustus 2013 overleed Martin Dankers. Ondanks het feit dat we wisten dat hij al enige tijd ziek was kwam zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht. Een aantal jaren was Martin voorzitter van onze KHD. Daarnaast bekleedde hij vele jaren de functie van secretaris van de Stichting dr. Hub. Van Doornezaal. Martin was KHD-man in hart en nieren. Wij zullen ons hem blijven herinneren als een aimabel man met een groot hart voor de KHD. Samen met Ank was hij altijd aanwezig bij uitvoeringen van de KHD en was in de pauze en na afloop dan vaak het middelpunt van geanimeerde gesprekken. Met dankbaarheid voor hetgeen hij voor de KHD heeft betekend leeft hij voort in onze gedachten. Op 8 augustus bereikte ons het droeve bericht dat de avond daarvoor Lydie Bouwmans op 23-jarige leeftijd was overleden. Dit plotselinge overlijden sloeg in als een bom. Ongeloof, onbegrip, verdriet en boosheid vochten om voorrang. We kenden Lydie nog erg goed vanuit de tijd die zij deel uitmaakte van het Jeugdorkest en Groot Orkest. Ook was ze enige tijd lid van de JFF-band. Een vrolijke, ondernemende jonge vrouw met nog zo veel plannen is uit het midden van het gezin weggerukt. Wat blijft zijn mooie herinneringen en de hoop dat haar omgeving met haar afwezigheid leert leven. Op 16 augustus overleed na een lang ziekbed Theo van Leeuwen. Theo was weliswaar geen lid meer van de KHD maar door zijn grote betrokkenheid en zijn immer aanwezig zijn bij concerten en activiteiten van de KHD beschouwden we hem wel als zodanig. Met Sander en Janine Teepen als zijn bijzondere aandachtspunten was hij trots op de KHD en de mensen die de KHD vormden. We zullen ons Theo blijven herinneren als een bijzonder mens.

4 Installatie commissarissen Tijdens een ontspannen bijeenkomst werden op zaterdag 16 november zeven commissarissen geïnstalleerd. Om uur werden de commissarissen verwelkomd in de artiestenlounge van het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Nadat de voorzitter van de Werkgroep Commissarissen, Michiel Dankers, de aanwezigen had geïnformeerd over het wel en wee van de harmonie in de afgelopen tijd, kon worden overgegaan tot de installatie. De laatste keer dat er een installatiebijeenkomst was, is al weer een tijd geleden en een aantal commissarissen was nog niet eerder in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij zo n bijeenkomst. Maar dit keer kon er toch aan zeven van de acht nog te installeren commissarissen de speld overhandigd worden. De voorzitter, Dick van der Star mocht, geassisteerd door Nelly Hermans, bij de dames Yvonne Fransen, Annie van Galen, Chantal Gielen, Antoinette Koet en de heren Hans Bouwmans, Jeroen van den Ingh en Hilco Mak de speld opspelden. Daarnaast was er een hartelijk welkom voor de dames Riek Verberne en Ank Dankers. Zij hebben na het overlijden van hun echtgenoten Louis Verberne en Martin Dankers te kennen gegeven dat zij bereid zijn het commissariaat voort te zetten. Om acht uur vertrok het gezelschap naar de grote zaal waar men kon genieten van het concert van Koninklijke Harmonie Deurne en daarna van Brassband Rijnmond. Vlnr. Hilco Mak, Jeroen van den Ingh, Riek Verberne, Yvonne Fransen, Annie van Galen, Antoinette Knoet, Ank Dankers, Chantal Gielen en Hans Bouwmans.

5 Werven nieuwe Vrienden In de ledenvergadering van mei jl. was aangekondigd dat het bestuur van de Vriendenkring een actie op touw zou zetten om het slinkende ledenaantal weer op niveau te krijgen. (Een van onze leden vond daar aanleiding in om al een 4-tal nieuwe leden aan te melden). In goed overleg met het bestuur KHD is deze wervingsactie tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. opgestart. Daartoe zijn kaarten gedrukt die uitgereikt worden aan bezoekers van onze concerten en Sascha is er op die manier al in geslaagd om in aansluiting op het concert van 16 november al 6 nieuwe leden te werven. Ook zijn aan de aanwezigen op de ledenvergadering twee kaarten uitgereikt met het verzoek die in te leveren cq op te laten sturen. De afwezigen krijgen alsnog de kans om ook hun bijdrage te leveren en daartoe zullen er kaarten in de foyer liggen. Daarop is aangegeven hoe te werk te gaan en op welke wijze verdere informatie wordt verstrekt. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat de inbreng van de leden van de Vriendenkring een niet onbelangrijk onderdeel is van de inkomsten van KHD. Het is daarom van belang dat het aantal leden wordt uitgebreid waarmee een breed draagvlak ontstaat. Op voorhand dankt het bestuur van de Vriendenkring de leden voor hun bijdrage aan de uitbreiding van het ledenbestand van de Vriendenkring en zal ze op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het bestuur van de Vriendenkring Sander Teepen wint prijs internationale dirigentenwedstijd Sander Teepen heeft in Rouse in Bulgarije tijdens de nternationale dirigentenwedstrijd Blue Danube Opera COnducting Contest de juryprijs gewonnen. Sander leidde in de finale solisten, koor en orkest van de Bulgaarse staatsopera door de derde acte van Puccini s opera La Boheme. Na de eerste ronde waarin zestig kandidaten delen uit Die Zauberflöte van Mozart moest repeteren, werd Sander met 17 andere deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde waarin Carmen van Bizet op het programma stond. Aan de prijs is een engagement bij een Bulgaars of Tsjechisch operagezelschap verbonden.

6 Concertreis 2014 In het Hemelvaartweekend van 2014 (28 mei tot en met 1 juni) gaat de KHD weer een buitenlandse concertreis maken. Plaats van bestemming is ditmaal het plaatsje Saló aan het Italiaanse Gardameer. In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag nader over deze reis. Doelgroep van deze reis vormen de musicerende en tijdelijk niet-musicerende leden van het Groot-Orkest, de leden van de Slagwerkgroep ouder dan 16 jaar, bestuur, dirigent en onze barman. Daarnaast vergezellen Joost Manders en Annelie Brinkhof ons vocaal. Het uitgangspunt van de reiscommissie èn het bestuur is dat we een groepsreis voor en door de KHD gaan maken. Dit betekent dat we op reis gaan volgens het principe samen uit samen thuis met een collectieve heenreis per vliegtuig/bus op woensdagavond 28 mei en collectieve terugreis per bus/vliegtuig op zondagmiddag 1 juni. De KHD kan geen vervoer en/of accommodatie voor derden verzorgen. Ons verblijf in Italië betreft in de eerste plaats een concertreis. Daarnaast zal natuurlijk meer dan voldoende tijd zal worden ingeruimd voor vrije tijd, gezellige activiteiten en uitstapjes in de fraaie omgeving van het Gardameer. De commissie zal hiervoor een passend programma samenstellen. Op korte termijn ontvangt iedereen uit de hiervoor genoemde doelgroep een nadere informati met een inschrijfformulier. Bij nadere vragen kun je contact opnemen met een van de onderstaande commissieleden. Wij kijken alvast uit naar een mooie en geslaagde KHD-reis! Jerom Coppus Michiel Dankers Nelly Hermans Helmy de Louw

7 Jeugdmuziekdag Aan het begin van de dag zie je dat kinderen niet weten wat er met muziek kan gebeuren. En dan zie je, dat een soort verwondering ontstaat wanneer ze samen met honderd andere muzikanten spelen. Dat muziek zo klinkenkan, aldus gastdirigent Marco van Dulmen tijdens de Jeugdmuziekdag zaterdag 26 oktober in Cultuurcentrum Martien van Doorne. Na het enorme succes uit 2012 werd ook dit jaar weer een groot gelegenheidsorkest geformeerd van jeugd van alle muziekverenigingen uit Deurne en omgeving. Leden van Drumfanfare Peelland, Harmonie Excelsior Zeilberg, Fanfare Wilhelmina Vlierden, Fanfare St Willibrordus Neerkant, Muziekvereniging Wilona Helenaveen, Harmonie St. Cecilia Liessel, Fanfare St Cecilia Milheeze en Koninklijke Harmonie Deurne studeerden de gehele dag een gevarieerd Disney / Film / Musical repertoire in. Dit talentvolle orkest onder leiding van dirigenten Geerd Doomen en Marco van Dulmen rondde de dag af met een spetterend concert. In een aantal muziekstukken begeleidde het orkest vocaal soliste, Madelein Maas. Zij vertolkte met haar prachtige zangstem een aantal werken. Ook het zangtalent van de zaal werd op de proef gesteld. Parallel aan het orkest werd ook de slagwerkjeugd op 26 oktober een leerzame dag geboden. Onder leiding van Maarten Manders werden diverse slagwerktechnieken behandeld. Deze technieken brachten zij s avonds ten gehore brengen tijdens de einduitvoering. Tevens ondersteunde de slagwerkgroep het orkest ritmisch tijdens de einduitvoering. De Jeugdmuziekdag is zo n leuk initiatief, omdat je s ochtends jonge slagwerkers ziet binnenkomen die nog niet precies weten waaraan ze beginnen. Na een paar leuke repetities brengen ze dan vier nummers, vol energie, enthousiasme en blijdschap, aldus Maarten Manders.

8 Blazers-, trommel en blokfluitschool De blazers-, trommel- en blokfluitschool was ook dit jaar weer succesvol. Dit jaar is er voor deze drie groepen apart een 'school' opgestart, om zo per groep goed te kunnen repeteren en het gebouw daarmee optimaal te kunnen benutten. De trommelschool is geleid door Maarten Manders, onze slagwerkinstructeur en de blokfluitschool door Rian Wouters, onze blokfluit-lerares. De blazersschool is geleid door Marga v.d. Wallen, onze dirigent van het Jeugdensemble, met ondersteuning van de Jeugdcommissie en een aantal leden van het GO en JO, die de lessen op trombone en klarinet verzorgd hebben. Na een aantal lessen hebben de 'scholen' samen met het jeugdensemble en slagwerkgroep, een leuke uitvoering gegeven in de Harmoniezaal, waarbij veel ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes aanwezig waren om te genieten van het 'concert'. Aan de blazerschool 2013 hebben de volgende groepen kinderen deelgenomen: drie leerlingen op hoorn (waarvan twee blokfluitleerlingen), helaas is niemand hiervan doorgegaan een leerling op trombone (blokfluit leerling). Zij is gestart op trombone en volgt lessen bij Musicas dit jaar zeven leerlingen op klarinet (waarvan twee blokfluit leerlingen). Hiervan zijn vijf kinderen gestart op klarinet, volgen lessen bij Musicas en een leerling is doorgegaan met nog een jaar blokfluitlessen. twee leerlingen op slagwerk. Zij zijn beiden gestart, volgen lessen bij Musicas. zeven leerlingen op blokfluit. Hiervan zijn vier leerlingen gestart met blokfluitlessen en is een leerling gestart op slagwerk. In totaal zijn daarmee van de twintig deelnemers aan de blazerschool/trommelschool/blokfluitschool veertien leerlingen gestart/doorgegaan op een instrument. Daarnaast zijn in dit najaar nog een aantal nieuwe leden gestart, waarvan een op klarinet en twee op slagwerk. Jammer genoeg hebben in 2013 ook een aantal jeugdleden hun lidmaatschap beëindigd, waarvan zeven blokfluit leerlingen, een lid Jeugdensemble, een lid Jeugdorkest en een lid Slagwerkgroep. Per saldo betekent dit voor dit jaar dat vijftien nieuwe jeugdleden gestart zijn bij KHD en tien gestopt, waarmee we het ledenaantal toch met vijf extra jeugdleden hebben kunnen aanvullen. Ik kijk dan ook terug op een positieve actie om kinderen kennis te laten maken met de mogelijkheden van muziek maken bij KHD en de natuurlijk de gezellige activiteiten die daarbij horen. Johan Verbakel

9 Kerstconcerten 2013 Nieuws van de Hosbengels Prins Ivo I Op zondag 10 november luisterden de Hosbengels de Prinsonthulling van de Peelstrekels op. Daarbij werd Ivo van Baars geïnstalleerd als 56 e Prins der Peelstrekels. De Hosbengels zijn blij verrast met een Prins uit KHD-geledingen en kijken uit naar een mooie muzikale carnaval! Ivo & Dianne, van harte gefeliciteerd met jullie benoeming! Kerstconcert Nieuwenhof Maandag 16 december verzorgen de Hosbengels van 19:30 tot 21:00 uur een kerstconcert voor de bewoners van De Nieuwenhof. Kerstmatinee Op zondagmiddag 22 december zal voor de 34 ste maal het traditionele Kerstmatinee van de Hosbengels plaats vinden. Na een intensieve maar ongetwijfeld mooie muzikale week, begroeten wij onze mede-khd ers graag in het bijzonder tijdens ons matinee. Aanvang 12:00 uur in de Harmoniezaal. De entree is gratis, onze gasten kunnen uiteraard weer rekenen op een kopje koffie met kerstkransje bij binnenkomst.

10 Muziekpieten De muziekpieten waren ook van de partij tijdens de intocht van Sinterklaas in Deurne! Contributieregeling 2014 Musicerende leden Leden die per 1 januari 2014, 18 jaar of ouder zijn betalen de volledige contributie. Leden die per 1 januari 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt gelden als jeugdleden. Voor hen geldt een aangepast bedrag. Gezinskorting Indien meerdere leden uit één gezin lid zijn van de KHD geldt voor de 2 e en volgende jeugdleden een kortingsregeling. Een eerste lid uit een gezin komt niet voor korting in aanmerking. Indien er uit een gezin zowel leden zijn die ouder zijn dan 18 jaar als jeugdleden, telt het eerste (resp. tweede etc.) lid uit dat gezin, dat beneden 18 jaar is, voor de kortingsregeling als 2 e (resp. 3 e etc.) jeugdlid etc.

11 Agenda De contributiebedragen voor 2014 zijn als volgt vastgesteld: Per jaar Per kwartaal Leden van 18 jaar en ouder 160,00 40,00 Jeugdleden 122,00 30,50 2 e jeugdlid uit een gezin 111,00 27,75 3 e jeugdlid uit een gezin 101,00 25,25 4 e e.v. jeugdlid uit een gezin 80,00 20,00 De contributie en de bijdrage in de opleidingskosten kunnen jaarlijks (afgerond) worden aangepast aan de inflatie. Niet musicerende leden (rustende leden): De helft van de contributie van musicerende leden. Bijdrage in de opleidingskosten In 2014 is de bijdrage in de opleidingskosten 165,00 per jaar. Deze bijdrage kan echter m.i.v. augustus 2014 worden aangepast vanwege het feit dat de muziekschool voortaan de tarieven per schooljaar vaststelt. Het aanmelden en afmelden van leerlingen via KHD aan de muziekschool geschiedt door bestuur of opleidingscommissie. Aangezien de KHD met de muziekschool voor de opleidingen jaarcontracten af moet sluiten, is de bijdrage in de opleidingskosten voor het gehele (muziek) schooljaar verschuldigd, ook al wordt de opleiding tussentijds beëindigd. Bijdrage aan het instrumentenfonds In 2007 is de maatregel ingevoerd dat musicerende leden een bijdrage van 40,- per jaar betalen voor het instrumentenfonds. Dit bedrag wordt voor 2014 niet geïndexeerd. Deze maatregel is van toepassing op leden die gebruik maken van het instrumentenfonds van KHD. Uitgezonderd van de regeling zijn leden met een eigen instrument en leden die een opleiding volgen bij de muziekschool. De jaarcontributie en totale bijdrage in de opleidingskosten of instrumentenfonds in 2014 zullen in vier gelijke delen, door middel van automatische incasso, in de eerste maand van elk kwartaal worden ingehouden. Concreet betekent dit dat de contributie op naam en lidmaatschap nummer op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober geïncasseerd zal worden. Vanaf 2012 kan de contributie alleen nog maar betaald worden via automatische incasso. Dit scheelt ons veel tijd in de verwerking en bovendien is tijdige betaling gegarandeerd. Het bankrekeningnummer van de KHD is (Rabobank Deurne) t.n.v. Koninklijke Harmonie Deurne. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt de contributieverplichting t/m de laatste maand van het kwartaal waarin wordt opgezegd. Opzeggen van de opleiding aan de muziekschool kan alleen per opleidingsjaar. Piet van Kalken, penningmeester

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E H A R M O N I E D E R N E N I E W S B L L E T I N D I N S D A G 1 6 D E C E M B E R 2 0 0 8 VAN DE VOORZITTER Laat ik beginnen met het goede nieuws dat onze Janine Teepen is aangenomen

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E D I N S D A G 9 A P R I L 2013 VAN DE VOORZITTER De laatste tijd nog eens naar de website gekeken? We constateerden dat de inhoud van de website op een aantal punten zodanig verouderd

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014. van de voorzitter

Nieuwsbrief December 2014. van de voorzitter Nieuwsbrief December 2014 van de voorzitter Natuurlijk hoopten we allemaal al vooraf dat het weekend van 14 en 15 november 2014 het hoogtepunt van het afgelopen jaar zou worden. Nu, erop terugkijkend,

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E D I N S D A G 14 F E B R U A R I 2 0 1 2 VAN DE VOORZITTER Daar sta je dan: als kersverse voorzitter van de KHD mag je opeens met je neus overal vooraan staan, mensen verwelkomen

Nadere informatie

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 Cecieleke Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 CECIELEKE Het jaar 2015 nadert zijn einde. De Kerstdagen staan voor de deur en daarmee een stuk gezelligheid.

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Nieuwjaar Dames en heren,

Nieuwjaar Dames en heren, Dames en heren, Goede middag en van harte welkom op ons Nieuwjaarsconcert 2016. Welkom aan mevrouw Rijsdorp, vandaag voor de laatste keer als burgemeester present op ons Nieuwjaarsconcert. Dat woordje

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus

Jeugdbeleidsplan. Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan Harmonie st Franciscus Jeugdbeleidsplan 2016-2021 harmonie st Franciscus Inleiding: Gezien de waarborging voor de toekomst van onze muziekvereniging, is het noodzakelijk om een jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK?

OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER MOGELIJK? M. vd Heuvel Zwarte Molenweg 16 5388 EE Nistelrode T 06-49420047 Email: opleidingen@fanfarenistelrode.nl Nistelrode, Maart 2016 OPLEIDING ST. LAMBERTUS NISTELRODE Fanfare St. Lambertus Nistelrode voorziet

Nadere informatie

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Malletband Vrij en Blij Hierden Informatiegids Voorwoord Kunst Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er je beroep

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E N I E W S B L L E T I N D I N S D A G 6 O K T O B E R 2 0 0 9 VAN DE VOORZITTER De afgelopen weken hebben binnen onze vereniging lief en leed zich afgewisseld. Zondag 20 september

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E N I E W S B L L E T I N D I N S D A G 6 N O V E M B E R 2 0 0 7 VAN DE VOORZITTER Na een bijzonder druk seizoen met daarin o.a. de Royal Music Night, een concertreis naar Polen, het

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

INHOUD: Van onze voorzitter. Intocht Sint Nicolaas. Op de lessenaar. Interview: Martien Maas. Caeciliafeest. Intermezzo. Activiteiten kalender

INHOUD: Van onze voorzitter. Intocht Sint Nicolaas. Op de lessenaar. Interview: Martien Maas. Caeciliafeest. Intermezzo. Activiteiten kalender J A A R G A N G 3 NO. 1 4 Van onze voorzitter November 2011 INHOUD: Van onze voorzitter Intocht Sint Nicolaas Op de lessenaar Interview: Martien Maas Caeciliafeest Intermezzo Activiteiten kalender Zoals

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013

Informatieboekje. Opleidingen. Juni 2013 Informatieboekje Opleidingen Juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het Informatieboekje over de Opleidingen van Muziekvereniging Klarenbeek. Wij hopen met dit boekje een groot deel van de vragen die bij u leven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O U N I N K L I J K E N I E U W S B U L L E T I N D I N S D A G 1 8 S E P T E M B E R 2 0 0 7 U VAN DE VOORZITTER Vrij snel na het vorige Nieuwsbulletin verschijnt er weer een. Doordat er enige vertraging

Nadere informatie

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap. 26 Najaarsconcert nov Sionskerk. scherzo ma non troppo najaar 2016

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap. 26 Najaarsconcert nov Sionskerk. scherzo ma non troppo najaar 2016 Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap scherzo ma non troppo najaar 2016 Het belangrijkste wat ons de afgelopen tijd bezighoudt is natuurlijk het aanstaande vertrek van Thomas Lowe. Ten tijde van

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. December 2014

NIEUWSBRIEF. December 2014 NIEUWSBRIEF December 2014 Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie die lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan avontuurlijke en betaalbare kampeervakanties, met onze

Nadere informatie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Toekomstvisie Koninklijke Fanfare Accelerando 1 1. Werven van leerlingen Werven van leerlingen is een taak voor de leerlingencommissie. Deze tracht

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door.

Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door. KSMertje Nieuws van het grote orkest: Wie is wie? Bij elke nieuwe Emmer mag iemand zich voorstellen. We geven telkens de pen aan iemand anders van het orkest door. DIAN van der Deure Hoi allemaal, ik ben

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015

HARMONIE ST. CAECILIA - BEST. Informatieboekje 2015 INHOUD Welkom 3 Lid worden? 3 Orkesten, opleiding en doorstroming 4 Orkesten 4 Opleiding 4 Doorstroming 5 Voorspelen 5 Solistenconcours 5 Repetities en optredens 7 Repetitielokaal 7 Sectierepetities en

Nadere informatie

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp

Opleidingsgids. Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Opleidingsgids Harmonie & Slagwerkgroep Oefening Baart Kunst Erp Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal

Nadere informatie

MUZIEKOPLEIDING 2014

MUZIEKOPLEIDING 2014 MUZIEKOPLEIDING 2014 Algemene informatie 2. Algemene voorwaarden 4. Tarieven 6. 1 Algemene Informatie Muziekopleidingen Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton,

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 18-09-2015 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli Van de voorzitter

Nieuwsbrief Juli Van de voorzitter Nieuwsbrief Juli 2016 Van de voorzitter De afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben we een beleidsperiode van 5 jaar afgesloten met een verslaggeving aan alle leden. We hebben mogen constateren, dat

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

t Dreeske december 2014 Activiteiten

t Dreeske december 2014 Activiteiten Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Ernst nicolledelissen@gmail.com t Dreeske december 2014 Activiteiten Opluisteren Heilige Mis 25 december 2014 Opluisteren carnavalsmis/tore

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E H A R M O N I E D E R N E N I E W S B L L E T I N D I N S D A G 9 O K T O B E R 2 0 0 7 VAN DE VOORZITTER Met genoegen kijk ik terug op de nieuwjaarsbijeenkomst van 1 januari in ff.

Nadere informatie

Jeugdfanfare en slagwerkgroep

Jeugdfanfare en slagwerkgroep Jeugdfanfare en slagwerkgroep INFORMATIEBOEKJE 1 1. Inhoudsopgave 2. Voorzitter fanfare St. Nicasius 3 3. Afdeling jeugdzaken en opleiding 4 4. Dirigent jeugdorkest 6 5. Dirigent jeugdslagwerkgroep 7 Repetitie

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders,

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders, Schooljaar 2016-2017, nieuwsbrief 7 december 2016 Beste ouders, Sinterklaas en zijn Pieten zijn maandagochtend hartelijk ontvangen door de kinderen en hun ouders. Vele handen zijn geschud, tekeningen en

Nadere informatie

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@planet.nl Activiteiten Kerstconcert Harmonie Concordia 17.00 uur 14 december Opluistering Heilige Mis Kerstmis- 10.00

Nadere informatie

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012

ALV 2012 ARTI. 25 februari 2012 ALV 2012 ARTI 25 februari 2012 Jaaroverzicht 2011 2012 Arti s Marketing & PR activiteiten cijfers & plaatjes Arti Web Activiteit Nieuwe website: www.arti oirschot.nl 36 nieuwsberichten, 21 berichten op

Nadere informatie

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57. Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl. 05-04-2013 Nr. 30.

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57. Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl. 05-04-2013 Nr. 30. Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 05-04-2013 Nr. 30 Inhoud week 14 1. Gevraagd: Partytent 2. Sportdag de Buut 2013 3. Laatste nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Diploma uitreiking Op 26 november vond de diploma uitreiking plaats. Dit hebben we gedaan

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E H A R M O N I E D E R N E N I E W S B L L E T I N D I N S D A G 1 6 S E P T E M B E R 2 0 0 8 IN MEMORIAM JO DEKKER Op zondag 13 juli vernamen wij dat ons lid Jo Dekker onverwachts

Nadere informatie

December 2015. Jaargang 37

December 2015. Jaargang 37 December 2015 Jaargang 37 Bij ons voelt uw viervoeter zich thuis! T 0162 437822 F 0162 437284 I www.teraalst.nl Aquariumvereniging De Siervis Ingeschreven onder 40258165 bij de K.v.K te Tilburg. Goedgekeurd

Nadere informatie

Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici. Waarom muzemaatjes. Het begin. Wat doe je bij muzemaatjes. Kan ik ook meedoen.

Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici. Waarom muzemaatjes. Het begin. Wat doe je bij muzemaatjes. Kan ik ook meedoen. Muziekmiddagen voor en door gevorderde amateur-musici Waarom muzemaatjes Het begin Wat doe je bij muzemaatjes Kan ik ook meedoen Regels Thema s vanaf het begin Fotos van de middagen Agenda Meer informatie

Nadere informatie

samenwijs muziek special mei-juni 2016

samenwijs muziek special mei-juni 2016 samenwijs muziek special mei-juni 2016 Praktische zaken rond de uitvoering van MUSICAL DE VUILNISBOOT Zaterdag 18 juni om 14.00u en om 16.00u Geen toegangskaarten We hebben via briefjes, mailtjes of gewoon

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Busselnieuws. Busselnieuws. 18 juni 2015. Het Busselnieuws! Agenda. We hebben nieuws over de toekomst! Jarigen. Musical groep 8. Alvast gefeliciteerd!

Busselnieuws. Busselnieuws. 18 juni 2015. Het Busselnieuws! Agenda. We hebben nieuws over de toekomst! Jarigen. Musical groep 8. Alvast gefeliciteerd! Het! We zijn begonnen aan de eindspurt van het schooljaar! De toetsen zijn achter de rug Volgende week ontvangt u het tweede rapport van uw kind We krijgen een enorm leuke sportdag We gaan de musical zien

Nadere informatie

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN MUZIEKVERENIGING VICINIA VIANEN INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN ALGEMENE INFORMATIE. Muziekvereniging Vicinia is officieel opgericht op 11 januari 1988. Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30

Nadere informatie

INTOCHT VAN SINTERKLAAS

INTOCHT VAN SINTERKLAAS INTOCHT VAN SINTERKLAAS Hoi allemaal, Op zondag 15 november hebben we met de harmonie de Sint ingehaald. Er kwamen veel kinderen kijken met hun ouders, langs de kant stond het vol! We begonnen bij De Zwaan,

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

TOG IN ZEE MET PIA DOUWES. zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen

TOG IN ZEE MET PIA DOUWES. zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen IN DE MAAT INFOBULLETIN HARMONIE TOG september 2013 AGENDA 2013-2014: zo. 6 oktober: De Slagwerkgroep speelt in Perron-3 in Rosmalen za. 2 november: Jaarconcert bij De Heineken, aanvang 14.00u. Locatie:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble. Jaarverslag 2014

Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Algemeen De Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp is opgericht op 10 januari 2012 De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van ensembles en andere muziekuitingen met name gericht

Nadere informatie

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk

Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Fanfare St. Willibrordus Jeugdopleiding Fanfare & Slagwerk Informatieboekje (Bewaar dit bij je lesboek) Inhoudsopgave Welkom blz 3 Info blz 4 Fanfare St. Willibrordus blz 5 Fanfare / Slagwerkgroep blz

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Nieuw wssbrief w ww ww.peelbelang.nl Dertiende jaargang nummer 3 18 december

Nieuw wssbrief w ww ww.peelbelang.nl Dertiende jaargang nummer 3 18 december Nieuwsbrief www. peelbelang.nl Dertiende jaargang nummer 3 18 december 2011-1 - Voorwoord Voor u ligt de derde Nieuwsbrief van 2011. We zijn weer in de periode van het jaar beland waarin veel zaken georganiseerd

Nadere informatie

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Ook dit jaar organiseert de afdeling Vrije Tijd weer mooie en gezellige activiteiten voor onze bewoners en hun familie/ vertegenwoordigers

Nadere informatie

Jaargang: 6 - Editie: 34

Jaargang: 6 - Editie: 34 19-03-2016 - Jaargang: 6 - Editie: 34 LEERLINGEN VAN GROEP 6 KRIJGEN INSTRUMENTALE VERKENNING Het bestuur heeft, zoals reeds aangekondigd op de laatste algemene ledenvergadering, het initiatief genomen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

A C C O F I E T J E S. Ten behoeve van de leden van accordeonvereniging Accordando

A C C O F I E T J E S. Ten behoeve van de leden van accordeonvereniging Accordando A C C O F I E T J E S Ten behoeve van de leden van accordeonvereniging Accordando Jaargang 28, nummer 2 Juli 2011 CLUBBLAD VAN ACCORDEONVERENIGING ACCORDANDO Opgericht op 18 oktober 1951 Adres: Dorpshuis

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N

N I E U W S B U L L E T I N K O N I N K L I J K E D I N S D A G 19 J U N I 2011 VAN DE VOORZITTER De afgelopen algemene ledenvergadering hebben we Jenny van Aerts mogen verwelkomen als onze nieuwe secretaris. Zij stelt zich in deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

AGENDA nr. 1 NIEUWS. JARIG 31-8 Cor van Kooten groep 7/8 8-9 Yfke Siebert groep Lennart Zwanenburg groep 2

AGENDA nr. 1 NIEUWS. JARIG 31-8 Cor van Kooten groep 7/8 8-9 Yfke Siebert groep Lennart Zwanenburg groep 2 AGENDA nr. 1 Dinsdag 5-9 Informatieavond Woensdag 6-9 leerlingenraad Donderdag 7-9 OR-vergadering Vrijdag 8-9 Nieuwsbrief 2 JARIG 31-8 Cor van Kooten groep 7/8 8-9 Yfke Siebert groep 4 8-9 Lennart Zwanenburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

KSMertje. Ik geef de pen door deze keer: William Boon

KSMertje. Ik geef de pen door deze keer: William Boon KSMertje Ik geef de pen door deze keer: William Boon Hallo KSM'er, ik ben William Boon en 21 jaar oud en woon in Bovenkarspel. Inmiddels speel ik al een jaar of 11 Alt-saxofoon en ben bijna 3 jaar lid

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards

I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST. Fanfare Les Montagnards I N F O R M A T I E BO E K J E 2014 JEUGDORKEST Fanfare Les Montagnards www.lesmontagnards.nl Bergen, Limburg WELKOM Hartelijk welkom als nieuw lid van het jeugdorkest van Fanfare Les Montagnards. Het

Nadere informatie

TOG KORT NIEUWS GEBOREN: EVA DE LAAT! zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15.

TOG KORT NIEUWS GEBOREN: EVA DE LAAT! zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15. IN DE MAAT INFOBULLETIN HARMONIE TOG november 2013 TOG INTERNATIONAAL AGENDA 2013-2014: TOG KORT NIEUWS zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15.00u

Nadere informatie

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto.

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto. 21 juli 2017 (nr 11) Zomerfeest Wat was het weer een geslaagd en gezellig zomerfeest! Ouders van de Stuurluigroep, ook via deze weg dank jullie wel voor het organiseren! Mochten er trouwens ouders zijn,

Nadere informatie

Inleiding. Aanmelding

Inleiding. Aanmelding Inleiding Voordat u uzelf of uw kind inschrijft voor muzieklessen bij harmonie en slagwerkgroep OBK willen wij u graag wijzen op een aantal zaken. Een en ander is waarschijnlijk al kort met u besproken

Nadere informatie

Welkom bij Prins Hendrik (PH)

Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Prins Hendrik (PH) Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Beleidsplan opleidingen Levenslust

Beleidsplan opleidingen Levenslust Beleidsplan opleidingen Levenslust Algemeen doel Het ontwikkelen en/of in stand houden van een dynamische muziekvereniging door de leerlingen zo goed en doeltreffend mogelijk op te leiden voor het instrument

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Woord vooraf Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de doelstelling en de werkwijze van de Vriendenkring vast te leggen. Degenen die de Vriendenkring vertegenwoordigen zullen

Nadere informatie

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150

Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Organisatie en richtlijnen voor opleiding en begeleiding van jeugd bij Fanfare Psalm 150 Inhoudsopgave MUZIEK MAAK JEZELF... 3 Werving:... 3 Opgeven/Aanmelding:... 3 Eerste les:... 3 Verloop MMJZ-lessen:...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK)

Informatieboekje. Jeugdorkesten Echo der Kempen. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. (Uitgave PR-Commissie EDK) Informatieboekje Jeugdorkesten Echo der Kempen Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 2017 (Uitgave PR-Commissie EDK) Inhoudsopgave 1 Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 3 2 De (Jeugd) orkesten van EDK

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. Beste allen, Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. Afgelopen maanden hebben we een aantal evenementen gehad waar we bij ODIN heel trots op zijn. 18 oktober: het Grote Gymfeest november: lotenverkoop

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F november 2014

N I E U W S B R I E F november 2014 N I E U W S B R I E F november 2014 Geachte leden, Met deze nieuwsbrief willen wij u weer graag informeren over een aantal actuele zaken die onze Heemkundekring betreffen. De meesten van u ontvangen de

Nadere informatie

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout

Opleidingsinformatie. Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Opleidingsinformatie Muziekvereniging Con Amore Oosterhout Laatste update: 4-9-2017 Inleiding Binnen onze muziekvereniging hebben wij een eigen muziekopleiding. Wij willen iedereen laten ontdekken hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie 2-4-2014 Jaargang 1, nummer 1 Nieuwsbrief In deze 1 e editie Wie heeft de RCauto gewonnen?. Agenda rijdagen Rabobank actie 1 e rijdag Spannend of spanning? Afzonderlijke hoogtepunten: Verhaal uit eerste

Nadere informatie

Algemeen informatieboekje

Algemeen informatieboekje Algemeen informatieboekje Inhoudsopgave: 1. Algemeen 1.1 Missie en visie AMDG 1.2 Bestuur 1.3 Instructie 1.4 Repetitietijden 1.5 Afmelden repetities 1.6 Contactpersonen commissies 2. Financiële zaken 2.1

Nadere informatie

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens Maart 2013 INHOUD: Hallo muziekvrienden! Bestuursmededelingen Kerstconcert 2012 Wist u dat. W.M.C. Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! Ook in deze brief wordt u weer voorzien van

Nadere informatie