OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te (1941 ED) Beverwijk aan de Breestraat 23 Faillissementsnummer : C/15/13/424 F Datum uitspraak : 3 juli 2013 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker Activiteiten onderneming : Woningstoffering Verslagperiode : 15 juli tot 15 oktober 2013 Saldo einde verslagperiode : ,11 Bestede uren verslagperiode : Zie concept financieel eindverslag Bestede uren totaal : Zie concept financieel eindverslag Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.6 Huur a. Bedrijfsruimte Er werd winkelruimte gehuurd van K.B.J. Nelis. De huur bedroeg 4.400,- inclusief BTW per maand en is op 2 juli 2013 schriftelijk opgezegd. Het pand is op 19 augustus 2013 leeg en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaken faillissement In aanvulling op het eerste verslag kan nog worden opgemerkt dat Mak Interieur in 2012 de activiteiten van Mak Tapijten gevestigd aan de Zeeweg in Beverwijk heeft overgenomen. 1

2 Oorspronkelijk had Mak Tapijten twee bestuurders/aandeelhouders, de heren Mak en Lodder. De heer Lodder is op enig moment vanwege gezondheidsklachten als bestuurder/aandeelhouder teruggetreden, waarna de heer Mak hem in loondienst heeft genomen. De heer Lodder is vervolgens bedrijfsleider van het nieuw opgerichte Mak Interieur geworden. Vanwege zijn gezondheid heeft de heer Lodder niet meer datgene kunnen brengen wat nodig was om de winkel door de economisch mindere tijden te loodsen. De heer Mak had bovendien zelf alle aandacht nodig bij de vestiging in Alkmaar, zodat uiteindelijk is besloten het faillissement van Mak Interieur aan te vragen. Van andere oorzaken is niet gebleken. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving : Aangetroffen is een bescheiden winkelinventaris, bestaande uit een verkoopbalie, kassa, TV, computer en enkele tafels met stoelen. Bovendien is de winkel ingericht met divers showmateriaal (o.a. materiaalstalen en stellingen), al dan niet in eigendom toebehorende aan diverse leveranciers. Deze laatsten zijn in staat gesteld hun eigendommen af te halen. Van die mogelijkheid hebben enkele leveranciers gebruik gemaakt. 3.6 Verkoopopbrengst : 375,- ex btw 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Organiseren kijkmoment voor opkopers en opstellen factuur. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Aangetroffen is een zeer geringe voorraad vloerbedekking en laminaat, veelal bestaande uit coupons en restpartijen. Deze voorraad is tezamen met de inventaris verkocht Verkoopopbrengst : Zie 3.5 e.v Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 2

3 Organiseren kijkmoment voor opkopers en opstellen factuur. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : 3.920,- (volgens opgave bestuurder) 4.2 Opbrengst : Uit administratief onderzoek is gebleken dat op een bedrag van 585,- na alle debiteuren reeds waren voldaan, doch nog niet in de administratie (Excel) verwerkt. Het bedrag van 585,- is ontvangen. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Controle debiteurenadministratie en aanschrijven twee overgebleven debiteuren. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.6 Eigendomsvoorbehoud Aan diverse leveranciers zijn de aan hen in eigendom toebehorende materiaalstalen en showopstellingen teruggegeven. Diverse correspondentie met leveranciers. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In de afgelopen periode zijn de administratieve stukken waar mogelijk door de voormalig bestuurder en zijn accountant aangevuld. Hoewel de administratie van de diverse vennootschappen van de heer Mak enigszins door elkaar heen liepen, over en weer werden er facturen voor elkaar voldaan, is voldoende aannemelijk gemaakt dat deze vennootschappen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen Uit het administratief onderzoek is gebleken dat per datum faillissement door Mak Interieur B.V. gebruik werd gemaakt van Rabobankrekeningnummer Dit rekeningnummer heeft tot 14 mei 2012 op naam gestaan van Mak Tapijten B.V. Per datum faillissement is door Mak Interieur B.V. gebruik gemaakt van rekeningnummer

4 Dit rekeningnummer is, nadat hier op 2 april 2012 door Mak Tapijten B.V. een bedrag van ,- was gestort (betaalomschrijving: startkapitaal ivm oprichting Mak Interieur B.V. ), op 23 mei 2012 opgeheven. Een dag daarvóór, op 22 mei 2012, is het bedrag van ,- teruggestort naar rekeningnummer (betaalomschrijving: retour startkapitaal ivm oprichting Mak Interieur B.V.. Van dit rekeningnummer is op dat moment de tenaamstelling gewijzigd in dat van Mak Interieur B.V. Hoewel de wijze van volstorting erg omslachtig is, ging die volstorting tot dit moment goed. Tot dat moment heeft het stortingskapitaal daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap gestaan. Het is fout gegaan op het moment dat op 22 mei ,- wordt doorgestort naar de (nieuwe) rekening van Mak Tapijten B.V. met rekeningnummer (betaalomschrijving retour tijdelijke storting ). Uit die omschrijving - maar ook uit dit feitencomplex - volgt dat sprake is van een ongeoorloofd kasrondje. Immers is van het gestorte kapitaal ad ,- op 22 mei 2012 een bedrag van ,- gestort op rekening van een andere vennootschap, waardoor van het aanvankelijke stortingskapitaal van ,- slechts een bedrag van 8.000,- daadwerkelijk ter beschikking van curanda heeft gestaan. Mak Holding B.V. is als aandeelhouder van curanda op 25 juli 2013 schriftelijk verzocht alsnog tot volstorting van de aandelen over te gaan en een bedrag van ,- te voldoen. Na diverse correspondentie met zijn accountant en een bespreking op 29 augustus 2013, heeft Mak Holding alsnog een bedrag van ,- overgemaakt aan de boedel. Hiermee is deze kwestie afgerond. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiervan is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Gebleken is dat aan de twee werknemers van curanda op 2 juli 2013, zijnde een dag vóór het op eigen aangifte uitgesproken faillissement, nog aan ieder van hen een bedrag van 750,- is betaald met de omschrijving salaris juli en vakantiegeld. Omdat op dat moment nog geen aanspraak bestond op een dergelijk bedrag, terwijl het vakantiegeld al was uitgekeerd, zijn deze betalingen aan het UWV meegedeeld. Deze kan hiermee bij het opstellen van de slotbetaling rekening houden. RECAPITULATIE ACTIVA EN PASSIVA ACTIVA 1. Kasgeld 59,00 2. Bank 2.034,36 3. Opbrengst inventaris 453,75 4. Debiteurenontvangsten 585,00 5. Volstorting aandelen ,00 Totaal ,11 4

5 PASSIVA Boedelschulden: Nog te voldoen 1. Salaris en verschotten curator p.m. 2. Publicatie / advertentiekosten p.m. 3. UWV ,25 4. Verhuurder p.m. Totaal ,25 Preferente crediteuren: 1. Fiscus 8.506,00 2. UWV ex art. 16 CSV 98,37 3. UWV ex art. 3:288 sub e BW 546,00 Totaal 9.150,37 Concurrente crediteuren: Handelscrediteuren (aantal aangemeld: 23) ,48 Verwachte wijze van afwikkeling : Gezien de hoogte van het boedelactief, afgezet tegen de boedelkosten, zal geen uitkering kunnen worden gedaan aan de preferente en concurrente crediteuren. Aan de rechter-commissaris zal worden verzocht om op grond van artikel 16 Fw het faillissement voor te dragen om te worden opgeven bij gebrek aan baten. Velsen-Zuid, 15 oktober 2013 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 5

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK Mr. Ph.W. Schreurs en Mr. L.A. van Driel * CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK 1 Inleiding Het leerstuk van de corporate opportunity lijkt in het Nederlandse recht nog altijd geen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie