Postadres Veld Zaal. Bond Verenigingsgegevens Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postadres Veld Zaal. Bond Verenigingsgegevens Website"

Transcriptie

1 en

2 commiss ies Korfbalvereniging KCC/Hijbeko Officieel orgaan KCC/Hijbeko Technisch Bulletin veldseizoen 2011/2012 Postadres Veld Zaal KCC/Hijbeko Clubhuis KCC/Hijbeko Sporthal Schenkel t.a.v. secretariaat Sportpark Schenkel Capelseweg 39 Postbus 860 Capelseweg 39a 2907 XA Capelle a/d IJssel 2900 AW Capelle aan den IJssel 2907 XA Capelle aan den IJssel Tel (beheerder): Tel : Bond Verenigingsgegevens Website KNKV Verenigingsnr. : NCX25K3 Postbus 945 KvK Rotterdam : AX Zeist Giro ING : Tel : Rabobank : Fax : (alleen voor contributies) Wedstrijdsecretariaat Senioren + G Sylvia Bruininks Junioren Aart Hagenaar B t/m C Annet Wierenga D t/m F Aukje Osinga

3 Inleiding Beste leden, ouders en verzorgers, Wat een aanloop naar het zaalseizoen. Hoewel elk jaar de aanloop wel hectisch is, verdient deze aanloop zeker niet de schoonheidsprijs. Trainingstijden en faciliteiten zijn nog altijd niet definitief vastgesteld, specifieke ploegen hebben geen trainer/begeleider en ook in de communicatie schort het een en ander. Bepaalde aspecten hebben we als vereniging niet altijd in de hand, maar het blijft allemaal wel vervelend. Neem aan dat achter de schermen echt van alles wordt gedaan om alles alsnog goed te regelen. Maar goed, we zijn wel weer volop bezig in het zaalseizoen. En ondanks de moeizame aanloop gaan we er toch vanuit dat alles uiteindelijk goed op de rails staat en wij als vereniging een prima zaalseizoen gaan draaien. En eigenlijk begint dat al met onze nieuwe accommodatie. Wat een heerlijkheid dat we nu gewoon vanuit ons eigen fantastische clubhuis onze wedstrijden kunnen spelen. Koppel daaraan ook nog onze nieuwe clubpas met het betaalgemak en we kunnen niet anders stellen dat we op vele fronten van alle gemakken worden voorzien. Zoals jullie allemaal inmiddels gewend zijn, staat zowel op de site als in dit TC-bulletin in eerste aanleg het wedstrijdprogramma vermeld. Maar ook het vervoerschema, de zaalwachten en scheidsrechters. Een juiste invulling van deze zaken zorgt er mede voor dat we als vereniging goed voor de dag komen, zowel naar onze eigen leden maar ook naar de andere verenigingen. Dus laten we met zijn allen zorg dragen voor die juiste invulling. Wijzigingen in trainingstijden en/of -accommodaties dan wel in het wedstrijdprogramma zullen altijd op de site vermeld worden.dus houd wel altijd de site in de gaten. Namens de TC wens ik iedereen een fantastisch zaalseizoen toe! Theo van Os

4 Bestuur en commissies Een vereniging als KCC/Hijbeko heeft een goede, duidelijke structuur nodig om te kunnen functioneren. Daarom worden de diverse taken verdeeld over het bestuur en diverse commissies. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. Bestuur Voorzitter Henny Butter Secretaris Els den Hollander Penningmeester John de Gelder Algemeen lid Bert Wierenga Algemeen lid Andy Oenema Business Club en sponsorcommissie Voorzitter Henny Butter Ledenwerfcommissie Voorzitter Edwin Stans Lid Mirjam Sturm Lid Rienke Butter Lid Wendy van de Waaij Communicatiecommissie Webmaster Peter van Dieren Webmaster Mark van der Waaij TC-bulletin Sander Souren Els den Hollander Reproductie Ge van Kooij Albert Heuvelink Elly Stubbe Barcommissie Inkoop Anja van der Velden Planning Ria Reijm Administratie Ellen Krijgsman Scheidsrechterscommissie Voorzitter vacature Interne wedstrijden Saskia van Vlaanderen Externe wedstrijden vacature

5 Jeu de Boules commissie Voorzitter Aad Langstraat Secretaris Ria de Leeuw Wedstrijdsecretaris Carel van Kaam Penningmeester Theo Legierse Lid Maria de Groot Klaverjascommissie Lid Elly Stubbe Lid Leida Heuvelink Dartcommissie Voorzitter Peter van Dieren Lid Stephan Mosheuvel Kampcommissie Voorzitter Sandra Louwen Penningmeester Janet de Gelder Planning Peter Dortland PR Robert Rüter Spellen/activiteiten Joost van Lier AKCCIE Huisstel Bianca Kalkman Milou Wierenga Jet Ittmann Tessa Noordzij Wouter Schippers Mark Beherens Sven Wierenga Leroy de Waard Voorzitter Roy Wolvers Penningmeester Willem Vis Lid Kain van Zevenbergen Lid Evelien Staneke Lid Jet Ittman Lid Henk-Jan Schippers Lid Robert Wamsteeker

6 Onderhoudscommissie Voorzitter Serry Kemner Lid Albert Heuvelink Kledingcommissie Voorzitter Else-Marijke Ittmann Lid Jopie Schippers Lid Sylvia Bruininks Lid Els den Hollander Lid Saskia Dijkxhoorn

7 Contributies / lidmaatschap De contributie voor het seizoen 2011/2012 bedraagt (onder voorbehoud van wijzigingen): Categorie Geboortedatum Contributiebedrag per Maand Kwartaal Seizoen Korfbal Senioren vòòr of op 01 oktober ,00 60,00 240,00 Korfbal A-jeugd 02 okt okt ,55 43,65 174,60 Korfbal B-jeugd 02 okt okt ,25 39,75 159,00 Korfbal C-jeugd 02 okt okt ,10 36,30 145,20 Korfbal D-jeugd 02 okt okt ,35 34,05 136,20 Korfbal E-jeugd 02 okt okt ,80 32,40 129,60 Korfbal F-jeugd 02 okt 2003 of later 6,75 20,25 81,00 Korfbal Kangoeroe Klup 02 okt 2004 of later, geen comp. 15,00 Korfbal Recreanten (geen competitie / alleen trainen) 8,10 24,30 97,20 Korfbal G-korfbal (verstandelijk gehandicapten) 9,70 29,10 116,40 Korfbal Senioren-alleen zaal 11,78 35,33 141,30 Korfbal Blessure (langer dan 3 mnd, na toestemming bestuur) 8,10 24,30 97,20 Jeu de boules 18,30 73,20 Overige betalende leden 3,55 10,65 42,60 Voor gezinnen waarvan 3 of meer kinderen KCC/Hijbeko-lid zijn geldt een kortingsregeling: Het eerste (=oudste) en tweede jeugdlid binnen één gezin betalen het volledige contributie- bedrag; het 3 e, 4 e en het 5 e jeugdlid in het gezin betalen geen contributie. Onder jeugdleden wordt verstaan: alle leden van A t/m F. Ouders die KCC/Hijbeko-lid zijn, of oudere kinderen die al in de senioren spelen tellen niet mee in de bepaling van het aantal jeugdleden in een gezin. De contributie moet vooraf worden betaald. In principe wordt de contributie per kwartaal d.m.v. een automatische incasso geïnd. Omdat dit de goedkoopste en eenvoudigste betaal- wijze is wordt bij betaling via automatische incasso een korting van 3,00 per jaar gegeven. Wie niet via automatische incasso wil betalen moet er zelf voor zorgen dat de contributie vooraf wordt overgemaakt op bankrekeningnummer t.n.v. KCC/Hijbeko te Capelle a/d IJssel. Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen, dus tot en met 30 juni. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende regels: Opzeggen kan alleen schriftelijk of per aan het adres van de ledenadministratie of de secretaris. Korfballende leden kunnen alleen aan het einde van het seizoen opzeggen. De opzeg- gingsbrief moet dan uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie zijn. Bij tussentijdse opzegging moet de contributie tot en met 30 juni worden voldaan (tenzij er sprake is van bijvoorbeeld verhuizing) Voor niet-korfballers (jeu de boulers en overige leden) geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Voor informatie over contributies en lidmaatschap, en voor het doorgeven van adreswijzigingen kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie: Ruud van der Heijden

8 Wedstrijdsecretariaat / afschrijvingen De wedstrijdsecretariaten regelen alle praktische zaken rond de wedstrijd. Bij hen moet worden afgeschreven als men een wedstrijd niet kan spelen. Zij zorgen dan voor vervanging, zo- dat teams niet incompleet (dit geldt niet voor vriendenteams senioren) zijn. Als regel geldt dat afschrijvingen zo vroeg mogelijk moeten worden doorgegeven aan de b treffende wedstrijdsecretaris. Dit kan dus al zodra het TC-bulletin met het wedstrijdprogramma uitkomt (denk hierbij aan vakanties e.d.). In ieder geval dient uiterlijk op de donderdagavond voor 20:00 uur voorafgaand aan de wedstrijd een eventuele afmelding bekend te zijn bij de wedstrijdsecretaris, tenzij er sprake is van plotselinge ziekte. Let bij het afschrijven voor uitwedstrijden er ook op dat een eventuele rijbeurt geruild wordt! Rol van teamleiders bij vriendenteams Voor ieder seniorenteam wat geen coach heeft is er in overleg met de senioren TC een teamleider aangesteld. De teamleider is voor de TC en de wedstrijdsecretaris (Sylvia) het aanspreekpunt voor het team. De teamleiders (en coaches) van de teams worden verzocht om: bij de start van het seizoen een lijst samen te stellen van teamleden met telefoonnummers en spelerskaartnummer. Daarna verspreiden onder de andere teamleden en zorgen dat er een kopie in de map zit. bij de start van het seizoen te inventariseren of de teamleden weten wanneer zij al eventueel wedstrijden missen en dit doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat. Dit om het wedstrijdsecretariaat zoveel mogelijk te ontlasten. te proberen een coördinerende rol te spelen bij het plannen van vakanties en weekeindjes weg en ervoor te zorgen dat er voor iedere wedstrijd minimaal 4 dames en 4 heren beschikbaar zijn. Wederom om het wedstrijdsecretariaat zoveel mogelijk te ontlasten. De teamleiders en coaches zorgen zelf IN OVERLEG met het wedstrijdsecretariaat voor vervangers of reserves bij afwezigheid van spelers. Bij aanvang van het seizoen zal worden geprobeerd hiervoor vaste voorkeuren vast te stellen. Regelgeving m.b.t. afzeggen Afzeggen gebeurt telefonisch of per bij én het wedstrijdsecretariaat én bij de coach of teamleider. Afzeggen gebeurt het liefst zo vroeg mogelijk (zeker bij geplande afwezigheid), maar uiterlijk donderdagavond vóór 20:00 uur, zodat voorkomen kan worden dat op het laatste moment reserves of invallers moeten worden geregeld. Regelgeving m.b.t wedstrijdmappen De wedstrijdmap staat in de kantine, tenzij anders aangegeven door het wedstrijd-secretariaat. De wedstrijdmap dient na de wedstrijd direct weer teruggezet te worden in het materialenhok, tenzij anders aangegeven door het wedstrijdsecretariaat. Op zaterdag staat de map met reservekaarten in de kantine en kunnen benodigde reservekaarten eruit gehaald worden, als die nog niet in de map zitten. GEEN originele kaarten uit wedstrijdmappen halen!!!

9 Overige verplichtingen KCC/Hijbeko is een grote vereniging, die alleen draaiende gehouden kan worden als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Gelukkig beschikken we over een flink aantal vrijwilligers die veel werk verzetten voor de vereniging. Een aantal taken komt echter zo vaak voor, dat deze alleen gedaan kunnen worden als ze verdeeld worden over alle leden. De onderstaande taken zijn daarom verplicht gesteld : Taak Verplicht voor Hoe vaak / hoe lang Rijden naar uitwedstrijden van het team waarin uw kind speelt Ouders van jeugdkorfballers (A t/m F) Bij toerbeurt. Gemiddeld komt dit neer op ca. 6 x per seizoen/kind. Shirts van het team wassen Ouders van jeugdkorfballers (A t/m F) en senioren Bij toerbeurt. Gemiddeld komt dit neer op ca. 3/4 keer per speler Bardienst Zaalwacht bij thuiswedstrijden in de zaal Ouders van jeugdkorfballers (B t/m F), A-jeugd en senioren Ouders van jeugdkorfballers (B t/m F), A-jeugd en senioren per seizoen. Bij toerbeurt. Gemiddeld komt dit neer op ca. 3 keer per seizoen een bardienst van 2 uur. Bij toerbeurt. Gemiddeld komt dit neer op ca. 1/2 keer per seizoen een zaalwacht van ± 1 uur, zoveel mogelijk aansluitend op de eigen wedstrijd c.q. wedstrijd van het kind. De verplichte uren bardienst en zaalwachten zijn in de statuten vastgelegd. Wanneer een taak wordt verzuimd wordt het betreffende lid schriftelijk vermaand. Voor een 2 e en volgende overtreding dient een boete betaald te worden. Vrijstelling van de barverplichting is er voor (ouders van) leden die per seizoen al meer dan 10 uur vrijwilligerswerk doen. De zaalwacht- verplichting blijft voor alle (ouders van) leden geldig, onafhankelijk van het feit of er meer dan 10 uur vrijwilligerswerk wordt verricht. Wanneer u graag ontkomt aan de verplichting, door ander werk binnen de vereniging te verrichten, neem dan even contact op met Er kan meer vertelt worden over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen binnen de vereniging.

10 Materialen Het shirtplan De uitgangspunten zijn: Ieder spelend lid schaft een eigen shirt aan bij Sportshop De Scholver. Een aantal teams (dit kan per seizoen wisselen) krijgen aan het begin van het seizoen een tas met gesponsorde shirtjes uitgereikt door een lid van de materiaalcommissie waarin ze de wedstrijden van deze teams spelen. Vallen de spelers uit deze teams in bij een ander team dan hebben zij een eigen shirt nodig. Het is niet toegestaan om in een gesponsord shirt in te vallen bij een ander team. De shirts zijn per team gelijk (m.u.v. de maten). Procedure: Op een training vlak voor de aanvang van de competitie wordt de tas met gesponsorde shirts uitgereikt door een lid van de materiaalcommissie. Er wordt voor ontvangst getekend door de coach/aanvoerder. Na elke wedstrijd worden de gesponsorde shirts gecontroleerd of ze allemaal ingeleverd zijn door degene die ze moet wassen. Dit gaat op toerbeurt. Het is niet de bedoeling dat jeugdspelers na hun wedstrijd in het wedstrijdshirt blijven rondlopen/spelen. Indien er een shirt ontbreekt, wordt dit direct gemeld door de aanvoerder/coach aan een lid van de materiaalcommissie. Leden van de materiaalcommissie kunnen een lid aansprakelijk stellen voor het zoekraken van gesponsorde kleding/spullen. Dit gebeurd tevens bij het kapot inleveren van gesponsorde materialen. De betreffende speler zal van de penningmeester een factuur ontvangen om de kosten van de kwijtgeraakte of kapotte sponsorkleding/spullen te vergoeden. De materiaalcommissie zal steekproefsgewijs het juiste gebruik van de shirts controleren. Het door de sponsor ter beschikking gestelde trainingspak wordt alleen gedragen bij activiteiten van KCC/Hijbeko. Het ballenplan De uitgangspunten zijn: Elke teamverantwoordelijke ontvangt een x aantal ballen in een net. De ballen zijn gemerkt. Bij de jeugdteams is de coach verantwoordelijk. Bij de senioren is de aanvoerder verantwoordelijk. Procedure: Het net met ballen wordt op de eerste trainingsavond van de selectieperiode uitgereikt door een lid van de materiaalcommissie. Er wordt een formulier getekend voor ontvangst. Het is de bedoeling dat de ballen mee naar huis genomen worden en niet in de materiaalcontainer of elders op het complex worden achtergelaten.

11 Bij de overgang van veld naar zaal wordt er opnieuw getekend voor het aantal ballen. Dit na controle door een lid van de materiaalcommissie. Bij de overgang van zaal naar veld wordt dit opnieuw herhaald. Aan het einde van het seizoen moeten de ballen worden ingeleverd en zullen ze voor de selectieperiode opnieuw worden uitgereikt. Degene die getekend heeft voor het net met ballen dient bij verlies van een bal, dit direct door te geven aan een lid van de materiaalcommissie. Het bestuur beslist of de bal vergoed dient te worden. Dit gebeurt dan door alle teamleden evenredig. Opruimen van de kleedkamers Na iedere wedstrijd en training dient de kleedkamer netjes te worden achtergelaten. Zorg dat er geen rommel meer op de grond ligt en dat alles in de prullenbak zit. Zorg voor het materiaal Hoewel er een beheerscommissie is, dient er toch zuinig met het materiaal te worden omgegaan. Dit houdt in: de ploeg die het laatst gespeeld of getraind heeft ruimt het materiaal op, waarbij het materiaalhok netjes dient te worden achtergelaten. De materiaalcontainer wordt afgesloten door het team wat als laatste heeft getraind of gespeeld. Verzekeringen De vereniging is verzekerd ten behoeve van leden en vrijwilligers voor wat betreft aansprakelijkheid en ongevallen die direct te maken hebben met gebeurtenissen, activiteiten e.d. rondom het korfbal, en voor zover dekking niet valt onder eigen verzekeringen die de schade dek- ken. Nadere informatie kan worden opgevraagd bij de penningmeester. Gebruik shirts van een sponsor De sponsor stelt voor sommige teams kleding ter beschikking. Deze kleding wordt jaarlijks ingenomen en gecontroleerd. De sponsor heeft deze kleding gratis verstrekt, maar stelt wel dat alles in goede staat weer ingeleverd wordt. Bij het niet inleveren of beschadigd inleveren van deze sponsorkleding/spullen zal er betaling plaats moeten vinden door degene, die daar de oorzaak van is. Aan het eind van het seizoen zullen we daarom een factuur sturen aan de- gene die dit betreft. Hierdoor zijn wij in staat de door sponsoren geleverde kleding ook inde daad te laten dragen en op een nette manier zijn naam tot uitdrukking te brengen. Wij ver- trouwen erop, dat iedereen aan deze regeling meewerkt. De ledenwerfcommissie De ledenwerfcommissie gaat ook dit seizoen zich weer inzetten om nieuwe leden te werven. Om alle activiteiten te kunnen organiseren kunnen we hulp erg goed gebruiken. De commissie bestaat nu uit Edwin Stans, Mirjam Sturm, Rienke Butter en Wendy van der Waaij maar we kunnen hulp erg goed gebruiken. Dus meldt je aan! Je kunt deel uit gaan maken van de commissie of aangeven dat je af en toe wilt helpen bij een bepaalde activiteit. Dit kun je doen via of bij ons persoonlijk natuurlijk.

12 Teamsamenstellingen KCC/Hijbeko 1 KCC/Hijbeko 2 Nolan den Boer Mariska Brands Robin Diepenhorst Jet Ittmann Michiel Last Ingeborg Hofland Jack Potter Karen Last Steven Verhoeff Esther Last Wouter Schippers Maaike Snelder Wilrik Wassink Juliette Wassink-Hordijk Ed van de Steen Lysanne van de Velde Sven Wierenga Sylvia Vis KCC/Hijbeko 3 KCC/Hijbeko 4 Wesley Maaskant Rianne Dekkers Arnout den Bakker Esther Barendrecht Henk Jan Schippers Ruth Sprey Anton van der Heiden Ilona de Lange Willem Vis Evelien Staneke Wim Niesing Tanja Nieuwland Johan van der Wildt Kirsten de Waard Taco Schallenberg Lonneke Schallenberg Michael Wolvers Leroy de Waard Mirjam Schallenberg Alex de Bruin KCC/Hijbeko 5 KCC/Hijbeko 6 Nick Fase Janet de Gelder Ewout Bückmann Joëlle Dortland Marcel Reijm Simone Kouwenberg Alexander van Dieren Patricia Heerbaart Jasper de Vette Lisette Krabbendam Ronald Dortland Marloes Kaptein Michel Wamsteeker Michelle van Vliet Paul Jansen Liese van Lier Robert Wamsteeker Edith Wolvers-Luhrmann Joost van Lier Mirjam Manschot Jeroen van Santen Sandra Ruigendijk Jelmer Wassink KCC/Hijbeko 8 KCC/Hijbeko 7 Michiel van Beelen Willemijn Broekhuizen Martin van Dieren Sandra van Dieren Sven den Hartog Judith van Eijk Cornel van Dieren Linda van der Gaag Robert Noot Linda de Man Thomas Herrewijn Femke Pieters Jasper Pieters Mandy Robinson Martijn de Kreij Nanda Stuurman Bram Schallenberg Rianne van der Wildt Martijn de Lange Frank van der Wildt Mark van der Waaij KCC/Hijbeko 9 (Hans Dijkxhoorn) Anja Bouwman Rob Fase Syliva Bruininks Aart Hagenaar Ria Goyarts Ruud van der Heijden Annemiek Kneppers Serry Kemner Ellen Krijgsman Richard Machielsen Jopie Schippers (Theo van Os) Anja van der Velden

13 KCC/Hijbeko G1 Romeo Debipersad Nico Gerritsen Romke de Lange Marcel den Ouden Marcel Schipper s Barry Tuns Ernst Jan Volders Jannie Dekker Silvia van Eck Paulien Gerritsen Stefanie van Pelt Ingrid Terlouw Martina Volders KCC/Hijbeko A1 KCC/Hijbeko A2 Mark Behrens Cathy van Horik Rens Dijkxhoorn Heleen Fetter Stefan Dekkers Bianca Kalkman Lars de Jonge Jamie den Haan Christian Dekkers Tessa Noordzij Wouter Kouwenerg Nouchka Oenema Kain Zevenbergen Nicole Rookus Nik van der Steen Lilly Weeda Milou Wierenga Thomas de Vette Lisette Zaal KCC/Hijbeko A3 KCC/Hijbeko A4 Chris Bakker Nienke Huguenin Jelle van Eijk Rylana van de Marel Thom Brandse Vera Kaptein Yvar van Hijum Naomi Melchers Ducan van de Male Shanta van de Marel Diederik Hulsbergen Kaylee Roxs Gerbert Schippers Sheetal Nirandjan Job Plomp Daphne Sprenger Stephan Vriesde Femke Wassink KCC/Hijbeko A5 KCC/Hijbeko B1 Maarten Buijs Hanneke Geleijnse Niels de Gelder Amber Butter Stefan van Esch Lisa van Gent Stephan Groeneweg Sophie Dijkxhoorn Sean Fase Christa Houkes Koen Houkes Chantal Kalkman Wilco Knops Tara Knegt Matthias van Oostrum Anouk Wierenga Melanie Louwen KCC/Hijbeko B2 KCC/Hijbeko B3 Christiaan Borsje Femke Kneppers Menno van Beek Zynia Gouverneur Roland de Groot Richelle Middelkoop Herman M. de Boer Mandy Kemner Thijn van Houdt Jotika Nirandjan Armando Memel Kaylee Oenema Menno Kasbergen Lise Viveen Jesse Plom Kirsten Voordendag Nielss Kroon Hannah Weeda Yvette Voordendag KCC/Hijbeko B4 KCC/Hijbeko C1 Tess Dortland Lindsey Louwen Timo Brandse Anouk Edens Jitske van Eijk Iris van Ringelenstijn Julian Middelkoop Zita Maquelin Eliza van Esch Romee Ruter Bernardo Scholten Joëlle van Oostrum Devina Ko Nickey Spiering Aron Verhoeven Iris Sturm Sanne de Lange Angela Wolvers Nina Wierenga

14 KCC/Hijbeko C2 KCC/Hijbeko C3 Wessel van Beek Marit Butter Joel de Jong Maaike Dorsman Steven Buijs Amber Kasbergen Jelle Postma Jessica Hoevenaars Jochem Hagenaar Sandra Kleingeld Lucas Schreuder Celine Kuipers Sven Kwinkelenberg Judith Knops Arpan Singh Nicole Neerhout Ruben Teunisse Esmee Kuiper Manon Stans Sharon Sengkerij Inge Vermeer Quinta van Vlaanderen KCC/Hijbeko D1 KCC/Hijbeko D2 Quinten van Dieren Dominque Brands Jeroen Heijkoop Jefta Butter Timo van Dieren Sabine Postma Jelle van Houdt Marlies Gosker Dave Kalkman Kim Schallenberg Marijn Noordsij Femke Haas Dennis van der Waaij Marleen Taal Wietse Ras Fleur van Houwelingen Max de Vries Noa Kroon KCC/Hijbeko D3 KCC/Hijbeko E1 Sam van de Berge Roos Dolk Valentijn Buckmann Floor Dorsman Sven de Boer Mandy Huijbregsten Martijn van de Graaf Anne Dorsman Jasper de Haan Patricia Kautz Rick Stans Merel Schneider Nick Jeekel Merel Marcussen Lucas van der Waaij Kaylee Stafhorst Laura Wijngaard KCC/Hijbeko E2 KCC/Hijbeko E3 Santiago Egurrola G. Misja van Dieren Damon Huibregtsen Anne Fleur Meeder Davey Ullersma Laura Euwema Aislinn v/d Steenhoven Floris Wolf Dominique Just Isa aan de Wiel Renee Spiering Bente van de Velde KCC/Hijbeko F1 KCC/Hijbeko F2 Koen Buckmann Elisa de Lange Raphaël Bobbe Isa Kranendonk Lauren Middelkoop Rosa Schneider Sven van Dieren Floor Schallenberg Jouke Ras Stijn de Lange KCC/Hijbeko F3 Mika Bloem Milan Mitrov Jaimy Vooijs Zoë Blocker Isa de Bode

15 De beste stuurlui staan in het veld Nee, u leest het goed. Het spreekwoord is niet verkeerd overgenomen. Met deze uitspraak willen wij aandacht vragen voor een probleem binnen KCC/Hijbeko. Ondanks dat u mogelijk het idee heeft dat elke wedstrijd bij KCC/Hijbeko door een opgeleide scheidsrechter wordt geleid, moeten wij toch constateren dat er toch ernstige tekorten zijn. Zowel bij de jeugd, de senioren als bij het wedstrijdkorfbal hebben wij een tekort aan scheidsrechters. Door de goodwill van de huidige scheidsrechters, kunnen wij het thuis net rond krijgen. Helaas moeten wij als KCC/Hijbeko, aan de collega verenigingen te vaak aan geven dat er geen scheidsechter bij wedstrijdkorfbalwedstrijden aanwezig kan zijn. Nu is dit probleem niet alleen binnen KCC/Hijbeko, kijk maar naar de advertenties op radio en TV. Echter om op niveau te kunnen blijven genieten van goed korfbal hebben wij dringend meer scheidsrechters nodig. Daarnaast merken wij elke week weer dat er vele mensen langs de lijn, blijk geven van korfbalkennis. Door de opmerkingen en reacties naar scheidsrechters lijkt het dat zij het jammer vinden dat niet zij de wedstrijd mogen leiden. Wij als scheidsrechterscommissie dagen u daarom uit! Dat iedereen die het afgelopen seizoen 3 of meer negatieve reacties naar een scheidsrechter heeft gemaakt zich NU opgeeft als leerling scheidsrechter. Wij gaan samen met u het opleidingstraject starten. Dit houdt in dat wij eerst de theorie gaan trainen en na ongeveer 1,5 maand hiervoor het examen af te leggen. Hierna wordt u in de praktijk begeleid om ook hiervoor binnen 1,5 maand het examen af te leggen. De opleiding is niet afhankelijk van voldoende deelname. U kunt direct beginnen en u krijgt persoonlijk begeleiding. Kortom binnen 3 maanden kunt u al een leuk wedstrijdje leiden. Wie durft de uitdaging aan?? Geef u op bij Saskia van Vlaanderen via of Hem persoonlijk aanspreken op het veld kan natuurlijk ook. U helpt uw club en al haar leden er enorm mee!! Saskia van Vlaanderen Naam Telnummer Mobiel E en F D B en C A/senioren Mariska Brands X X Thom Brandse X X C Ewout Buckmann X x Sven den Hartog X X X Wim Houwerzijl alleen externe wedstrijden Martijn de Lange X x X Stephan Mosheuvel X X X X Wim Niesing incidenteel Marcel den Ouden X X X A Romee Ruter X Joost Schellaars Externe wedstrijden (S&A oefen/nood) Sander Souren X X X X Steven Verhoeff Externe wedstrijden (oefen/nood) Huub Verkuil X X Thomas de Vette X X X Saskia van Vlaanderen X X X Jelmer Wassink Voor noodgevallen/korte termijn Ben Wolvers X X X X

16 Gedragsregels ten aanzien van scheidsrechters Zonder scheidsrechters kunnen wedstrijden niet gespeeld worden. Natuurlijk hoort emotie ook bij wedstrijdsport, maar dit kent ook zijn grenzen. Laten we daarom met elkaar (spelers, coaches en toeschouwers) vanaf komend seizoen een aantal afspraken maken over ons gedrag tegenover scheidsrechters: Respect Ook al zijn we het niet altijd eens met zijn/haar beslissingen, de scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als hij/zij even niet goed heeft gezien. Scheidsrechters zijn net als iedereen niet onfeilbaar. Discussie mag, maar dan na afloop onder het genot van een drankje en met respect voor elkaars mening. Vriendelijkheid De scheidsrechter wordt vriendelijk ontvangen en begeleid. Hij/zij is een gast van KCC/Hijbeko, en gasten worden netjes behandeld. Fatsoen Wij bejegenen de scheidsrechter fatsoenlijk, dat wil zeggen dat wij hem niet agressief toespreken tijdens of na de wedstrijd, laat staan uitschelden. Als we met elkaar deze drie gedragsregels in het achterhoofd houden zorgen wij ervoor dat iedereen met veel plezier de korfbalsport blijft beoefenen.

17 Wedstrijdprogramma vrijdag 11 november 2011 S8 ADO 4 T 1 20:30 21:15 Sander Souren Anja Bouwman, Serry Kemner Sporthal Schenkel S9 Voltreffers 3 T 1 19:15 20:00 Joost Schellaars Willemijn Broekhuizen, Michiel v. Beelen Sporthal Schenkel Wedstrijdprogramma zaterdag 12 november 2011 S1 Eibernest/Vrolijk 1 T 1 zelf 20:20 Bond Maaike Snelder, Jack Potter Sporthal Schenkel S2 TOP/Wereldtickets.nl 3 T 1 zelf 18:35 Bond Esther Last, Nolan den Boer Sporthal Schenkel S3 Eibernest/Vrolijk 2 T 1 13:30 14:35 Bond Esther Barendrecht, Leroy de Waard Sporthal Schenkel S4 De Meervogels 3 T 1 12:15 13:15 Bond Kirsten de Waard, Wesley Maaskant Sporthal Schenkel S5 Dindoa 2 U 16:30 18:30 Bond Dindoa-hal S6 Albatros 4 U 19:45 20:45 Bond Develsteinhal S7 Nieuwerkerk 7 U 17:30 18:30 Sporthal De Kleine Vink A1 DSC A1 T 1 16:15 17:15 Bond Ouder Noordzij, ouder Dekkers Sporthal Schenkel A2 Albatros A1 T 1 15:00 15:55 Bond Ouder Weeda, ouder de Jonge Sporthal Schenkel A3 Luno A1 T 1 11:00 12:00 Bond Ouder Nirandjan, ouder van der Male Sporthal Schenkel A5 Vriendenschaar (H) A3 U 14:15 15:40 Fase, Buijs, Knops Sporthal De Wielewaal B1 KZ/Hiltex B1 U 16:45 18:50 Bond Houkes, van Oostrum, Groeneweg Sporthal De Sprong B2 Valto B1 T 1 08:00 09:00 Bond Ouder Viveen, ouder Borsje Sporthal Schenkel B3 Maassluis B3 T 2 16:00 17:00 Mariska Brands Ouder Voordendag, ouder Plomp Sporthal Schenkel B4 t Capproen B1 T 2 15:00 16:00 Huub Verkuil Ouder Ko, ouder de Lange Sporthal Schenkel C1 PKC/Hagero C1 U 10:30 11:50 Bond Wierenga, Verhoeven, Middelkoop PKC-hal 1 C2 Sporting Delta C2 U 13:00 14:00 Kasbergen, Kleingeld, Sengkerij Deltahal C3 Nieuwerkerk C3 T 2 14:00 15:00 Stephan Mosheuvel Ouder Dorsman, ouder Schreuder Sporthal Schenkel D1 Nieuwerkerk D1 T 1 10:00 11:00 Bond Ouder Schallenberg, ouder Kalkman Sporthal Schenkel D2 Maassluis D1 U 11:00 12:00 Butter, Noordsij, Heijkoop Sporthal Olympia D3 Vriendenschaar (B) D2 T 1 09:00 10:00 Ben Wolvers Ouder Wijngaard, ouder Jeekel Sporthal Schenkel

18 Vervolg wedstrijdprogramma zaterdag 12 november 2011 E3 Reeuwijk E3 T 2 13:15 14:00 Thom Brandse Ouders E3 Sporthal Schenkel F2 KOAG F3 T 2 13:15 14:00 Romee Ruter Ouder Kranendonk, ouder van Dieren Sporthal Schenkel Wedstrijdprogramma vrijdag 18 november 2011 S7 Albatros 6 T 1 19:15 20:00 Sander Souren zelf Sporthal Schenkel Wedstrijdprogramma zaterdag 19 november 2011 S1 GKV (G) 1 U zelf 18:10 Bond Van Rappardhal S2 SCO 2 U zelf 20:00 Bond Sporthal De Steense S3 GKV (G) 2 U 15:15 16:30 Bond Van Rappardhal S4 ODO 2 U 16:15 17:30 Bond Sporthal De Hofstede (Maasland) S8 Merwede 8 U 14:30 15:45 Sporthal De Stoep S9 Argento 1 U 17:00 18:00 Sporthal De Meent G1 KOAG G1 T 2 zelf 10:30 Huub Verkuil (3x) G-toernooi met meerdere verenigingen Mariska/Marjan Sporthal Schenkel G1 Movado G2 T 2 zelf 12:30 Brands (beide 2x) A1 Dalto A1 U 15:45 17:45 Bond Dekkers, Zevenbergen, Noordzij, Behrens Sporthal Hoenderdaal A2 VEO A1 U 17:00 19:00 Bond De Vette, van der Steen, de Jonge Sporthal Essesteyn A3 KOAG A2 U 13:45 15:00 Bond fiets Sporthal De Boog B2 Weidevogels B1 U 13:00 14:05 Bond Nirandjan, Borsje, de Groot Sporthal Rijneveld B3 Gemini B1 T 2 15:00 16:00 Ben Wolvers Ouder M. van Beek, ouder de Boer Sporthal Schenkel B4 Harga B1 T 2 14:00 15:00 Stephan Mosheuvel Ouder Dortland, ouder van Eijk Sporthal Schenkel C2 ODO C1 T 2 13:00 14:00 Ben Wolvers Ouder Buijs, ouder Butter Sporthal Schenkel C3 Oranje Nassau (V) C1 U 10:30 11:30 Stans, Dorsman, Vermeer Sporthal Westwijk 1

19 Vervolg wedstrijdprogramma zaterdag 19 november 2011 D3 KOAG D2 U 09:00 10:00 Huibregsten, Wijngaard, Dolk Sporthal De Boog E1 Maassluis E1 U 10:30 11:30 Buckmann, van der Waaij, van de Graaf Sporthal Olympia Wedstrijdprogramma vrijdag 25 november 2011 S9 Nieuwekerk 9 T 1 19:15 20:00 Joost Schellaars zelf Sporthal Schenkel Wedstrijdprogramma zaterdag 26 november 2011 S1 Tempo 1 T 1 zelf 20:15 Bond Jurytafel Sporthal Schenkel S2 DeetosSnel/Volhuis 2 T 1 zelf 15:30 Bond Jurytafel Sporthal Schenkel S3 Dalto 3 T 1 17:30 18:30 Bond Robin Diepenhorst, Jet Ittmann Sporthal Schenkel S4 Tempo 2 T 1 13:15 14:15 Bond Ewout Buckmann, Alexander v. Dieren Sporthal Schenkel S5 Korbis 2 U 15:45 16:40 Bond Sporthal De Dreef S6 Tilburg 4 T 1 12:15 13:00 Bond Arnout den Bakker, Alex de Bruin Sporthal Westerwel S7 Gemini 3 U 12:15 13:10 Sporthal De Mammoet A1 OA/Hotel Warnsborn A1 T 1 16:00 17:00 Bond Jurytafel Sporthal Schenkel A4 Albatros A7 U 17:15 18:30 Hulsbergen, Hijum, Plomp Develsteinhal B1 PKC/Hagero B1 T 1 11:00 12:00 Bond Ouder Butter, ouder Dijkxhoorn Sporthal Schenkel B2 Sporting Delta B1 T 1 09:00 10:00 Bond Ouder de Groot, ouder van Houdt Sporthal Schenkel B3 Vriendenschaar (B) B2 U 15:00 16:00 Plomp, Memel, Oenema Sporthal De Sporthoeve B4 Olympia (S) B1 U 10:40 11:40 Louwen, Dortland, de Lange Sporthal De Akkers C1 Korbis C1 U 13:30 14:30 Bond Sturm, Brandse, Scholten Sporthal De Dreef C2 Vitesse (Ba) C2 U 14:00 15:00 Teunissen, Hagenaar, van Beek Sporthal Riederpoort C3 Nieuwerkerk C3 U 11:00 12:00 Kuiper, de Jong, Singh Sporthal De Kleine Vink

20 Vervolg wedstrijdprogramma zaterdag 26 november 2011 D1 Antilopen D1 T 1 10:00 11:00 Bond Ouder Brands, ouder Q. van Dieren Sporthal Schenkel D2 GKV (G) D1 U 10:00 12:00 Ras, de Vries, van Houdt Van Rappardhal E2 Reeuwijk E2 T 2 13:30 14:05 Thom Brandse Ouder M. van Dieren, Egurrol Godoy Sporthal Schenkel E3 Vlaardingen/Ridderhof E2 T 2 14:30 15:05 Romee Ruter Ouder aan de Wiel, ouder Huibregtsen Sporthal Schenkel F1 IJsselvogels F1 T 2 14:30 15:05 Mariska Brands Ouder Buckmann, ouder de Lange Sporthal Schenkel F2 WION F2 U 09:30 10:30 Van Dieren, de Lange WION hal F3 Nikantes F1 U 08:00 09:00 De Bode, Blocker Sporthal Hoogvliet

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 8 7-11-2010

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 8 7-11-2010 1 2 Voorzitter: Erik Passchier COLOFON tel. 010-59 20 667 e-mail voorzitter@odomaasland.nl Secretariaat: Jan Bol tel. 010-59 23 565 e-mail secretaris@odomaasland.nl Penningmeester: Janneke van der Vaart

Nadere informatie

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 28 27-2-2011

PRAATPAAL Jaargang 20, Nr. 28 27-2-2011 1 2 Voorzitter: Erik Passchier COLOFON tel. 010-59 20 667 e-mail voorzitter@odomaasland.nl Secretariaat: Jan Bol tel. 010-59 23 565 e-mail secretaris@odomaasland.nl Penningmeester: Janneke van der Vaart

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Handbalvereniging VOICE Nijkerk

Handbalvereniging VOICE Nijkerk Handbalvereniging VOICE Nijkerk BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Penningmeester Algemeen bestuurslid Jeugd- en evenementencommissie Technische commissie Sponsorcommissie

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

Deze 2 weken. Clubblad Amsterdamse Korfbalclub R.O.H.D.A. nummer 3517 van 21 december 2009

Deze 2 weken. Clubblad Amsterdamse Korfbalclub R.O.H.D.A. nummer 3517 van 21 december 2009 Clubblad Amsterdamse Korfbalclub R.O.H.D.A. nummer 3517 van 21 december 2009 Deze 2 weken. Voorzitter Lenie Goudsmit Torenmolen 27 1035 AW Amsterdam 020-6337494 lenie.goudsmit@hertzinger.net Secretaris

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SEIZOEN 2009-2010

INHOUDSOPGAVE SEIZOEN 2009-2010 3 Het infoboekje van V.V.Vessem wordt voor ieder seizoen opnieuw samengesteld. Het is een naslagwerk bestemd voor alle leden, dat iedereen moet voorzien van de juiste informatie. Voor de nieuwe leden is

Nadere informatie

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015 Pagina 1/12 COLOFON BESTUUR SC MOVADO Freek Oosting Voorzitter 06-53 695 563 Daaf Bosua Secretaris 06-38 404 261 Natasja Lotulung Penningmeester 06-38 276 199 Andrea in t Veld Wedstrijdzaken 078-654 06

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers

Voorwoord. Uitgelichte artikelen. Colofon. Uitgelicht: Voetbal is. Andere artikelen: FC Eibergen I presentatiegids 3. Door Jan Willem Kluivers Voorwoord Uitgelichte artikelen Uitgelicht: Voetbal is Voetbal is oorlog van oud-trainer Rinus Michels is misschien wel de bekendste onzinnige voetbaluitspraak ooit. Voetbal is een spel waarbij 22 gekken

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: www.rkvvdendungen.nl. Informatiebulletin seizoen 2009-2010

-RKVV Den Dungen d n Aftrap. augustus 2009 website: www.rkvvdendungen.nl. Informatiebulletin seizoen 2009-2010 -RKVV Den Dungen d n Aftrap augustus 2009 website: www.rkvvdendungen.nl Informatiebulletin seizoen 2009-2010 Met d n Aftrap wordt beoogd een informatieboekje uit te geven dat dient om al onze leden, de

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

ORGANISATIE IN HET KORT

ORGANISATIE IN HET KORT ORGANISATIE IN HET KORT Bestuur & Ondersteuning Voorzitter Penningmeester Secretaris Voorzitter Jeugdbestuur Port. Sen. breedtesport Port. Sen. topsport Remco Oskam Rinus Buning Els van Deijk a.i. vacant

Nadere informatie