Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denkproces verwoorden Gelijk een beurt geven. Het doel niet erbij vertellen"

Transcriptie

1 Rekenen Rekenvisie Binnen de school werken bij met themagericht onderwijs. Binnen ons rekenonderwijs betekent dit dat wij veel waarde hechten aan realistisch en betekenisvol rekenonderwijs. Wij streven ernaar de kinderen betekenisvol rekenonderwijs aan te bieden. Naast de methode integreren wij het rekenonderwijs ook in de verschillende vakateliers. Binnen ons rekenonderwijs hanteren wij vijf speerpunten die voor ons belangrijk zijn voor het geven van goed en betekenisvol rekenonderwijs. Deze vijf speerpunten zijn: Plezier Differentiatie Coöperatief Realistisch Succes De school werkt door middel van thema gericht onderwijs. Dat betekend dat de hele school tegelijkertijd met hetzelfde schoolbrede thema bezig is. Binnen dit schoolbrede thema werken bij met subthema s die aansluiten bij de taal en spellingmethode en die wij passend maken op de rekenmethode. Plezier Een kind dat plezier heeft in datgene wat het leert, leert datgene makkelijker. Een kind dat plezier heeft is meer gemotiveerd om de vaardigheid onder de knie te krijgen. In ons onderwijs staat plezier hoog in het vaandel. Zo ook bij rekenen. Wanneer een kind rekenen leuk vindt, vergroot de intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat een kind dat rekenen leuk vindt, vanuit zichzelf gemotiveerd is om de rekentaak uit te voeren en aan zelfontplooiing te werken. Tijdens de methodegebonden lessen werken wij in thema s die doorgevoerd zijn door de hele school en door alle vakken. Binnen deze thema s rekenen wij niet alleen vanuit de methode maar ook vanuit de vakateliers zoals koken, handwerken, theater etc. Differentiatie In ons rekenonderwijs vinden wij het belangrijk dat ieder kind op zijn eigen niveau kan leren. Niet ieder kind leert even snel of is overal even goed in. Elk kind is uniek, dus ook de wijze waarop het leert. Wij willen alle kinderen bieden wat zij nodig hebben en elk kind ook individuele begeleiding geven indien noodzakelijk en haalbaar. Vygotsky noemt het leren op eigen niveau het leren in de zone van de naaste ontwikkeling. Kinderen vergroten stap voor stap hun rekenniveau en doen dit door telkens iets nieuws te doen wat ze met de juiste hulp en instructie voor een groot deel zelf kunnen. Net zo lang tot ze het zonder instructie zelfstandig kunnen en maken dan weer de volgende stap op hun weg om een zo vaardig mogelijke rekenaar te worden. Coöperatief In ons onderwijs vinden wij samenwerkend leren erg belangrijk. Zo ook in het rekenonderwijs. De kinderen leren met en van elkaar door samen te werken. Ieder kind mag zijn of haar inbreng geven en ieder idee kan daarbij gehoord worden. Binnen de methodegebonden lessen en tijdens de vakateliers werken de kinderen zowel met groepsgenoten als met kinderen uit andere groepen samen aan een rekenonderwerp. Realistisch

2 Binnen onze school werken wij aan themagericht onderwijs. Per blok werken wij met een ander groot thema die doorgevoerd is door de hele school en door alle vakken. De leerkracht kan binnen deze thema s zelf de keuze maken voor een subthema die hier binnen past. Door met deze thema s te werken, vergroten wij de realiteit van het onderwijs. De rekenonderwerpen worden terug gekoppeld aan dagelijkse situaties. De kinderen werken vanuit voor hun bekende situaties en maken daarmee het rekenonderwijs realistisch en doelgericht. Door te werken vanuit hun eigen belevingswereld. Wij vinden het belangrijk dat realistisch rekenen door ons themagericht onderwijs geen taalonderwijs wordt. Ook kinderen die taalzwak zijn moeten kunnen leren rekenen. Wij maken gebruik van herkenbare situaties in ons rekenonderwijs zonder taalzwakke kinderen te benadelen. Het kind bepaald voor zichzelf welke oplossingsstrategie het hanteert en waarom. Door ervaring leert het welke oplossing wel of niet handig werkt of passend is. Kinderen leren van elkaar omdat er meerdere oplossingsstrategieën mogelijk kunnen zijn. Succes Door kinderen veiligheid te bieden in het rekenonderwijs, kunnen ze succeservaringen opbouwen. Wij vinden het belangrijk kinderen geen beurt te geven wanneer ze het antwoord niet weten. Hier zal het kind een negatief gevoel aan overhouden, wat niet positief is voor de motivatie, het plezier en hun zelfvertrouwen. Door de kinderen te laten werken op eigen niveau kunnen ze goede resultaten opbouwen en succeservaringen opdoen. Wij willen kinderen begeleiden om vaardige rekenaars te worden die plezier hebben in rekenen, gemotiveerd zijn om te leren en zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Wij hebben een lijst gemaakt met do s en dont s als rekenleerkracht: Do s Dont s Denkproces verwoorden 1 niveau Herhalen Gelijk een beurt geven Verschillende oplossingen 1 manier aanbieden Veilige sfeer Het doel niet erbij vertellen Zelf laten doen Buiten de belevingswereld Gebruik maken van de realiteit Te moeilijke context Ruimte geven Samenvoegen met andere vakken Probleemoplossend s Binnen de school werken wij met themagericht onderwijs. Om hierbij aan te kunnen sluiten hebben we gekozen voor de methode Wizwijs voor groep 1 tot en met 8. Bij de kleuters maken we ook gebruik van de methode Schatkist. Wizwijs is de nieuwe rekenmethode van Zwijsen. Leren rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, het kleurgebruik en de opdrachten zijn 100% functioneel en realistisch. Wizwijs staat voor uitgebreid oefenen, goed automatiseren en extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. De methode Schatkist voor rekenen in groep 1 en 2 is zonder problemen naast Wizwijs te gebruiken. De activiteiten uit Wizwijs zijn namelijk uitstekend als routine in Schatkist in te passen. De Wizwijs activiteiten kunnen ook naar eigen inzicht worden aangepast aan het thema van de ankers van Schatkist. Wizwijs en Schatkist combineren Opbouw van Wizwijs

3 De leerstof van elke jaargroep is opgebouwd in negen blokken van twintig lessen. Elk blok duurt vier weken. Elke week zijn er vijf lessen van zestig minuten. Vier lessen daarvan zijn voor de helft van de tijd leerkrachtgebonden. Een les per week is leerkrachtvrij. De leerkrachtvrije tijd bestaat uit samenwerkend leren (de rechterpagina s van het werkboek) en zelfstandig werken (in het oefenboek). De leerstof van een blok is verdeeld over vier weken. In de eerste drie weken behandelt u de basisstof. De vierde week is bedoeld voor herhaling of verrijking. Aan het eind van week drie is een toetsmoment opgenomen. Aan het eind van week vier bestaat de mogelijkheid voor een herhalingstoets. Leerkrachtgebonden lessen (instructielessen): 20 min: begeleid leren 10 min: samenwerkend leren 20 min: zelfstandige verwerking 10 min: reflectie Samen en alleen lessen: 5 min: instructie 30 min: samenwerkend leren 15 min: zelfstandige verwerking 10 min: reflectie Toetsles: 30 min: toets 20 min: zelfstandige verwerking 10 min: spel Herhalings- en verrijkingslessen: 5 min: herinstructie kleine groep 30 min: zelfstandige verwerking 15 min: Wizmix (spellen) of Rekentijger (pittige rekenopdrachten) 10 min: herhalingstoets Aanvullende methodes Naast Wizwijs hanteren wij extra methodes en materialen voor extra uitdaging, verdieping en differentiatie. Rekentijger groep 3 tot en met 8 Rekentijger is een serie met vrolijke werkboekjes voor de betere en snellere rekenaars. Rekentijger daagt hen uit met creatieve rekenuitdagingen en echte breinkrakers. De kleurrijke boekjes biedt stof die niet vooruit loopt op het leerstofaanbod in de methoden, maar oefent andere denkmethoden. Pittige, creatieve en innovatieve reken- en wiskundeproblemen en puzzels waar uw rekentijgers hun tanden in kunnen zetten. Rekentijger in het kort Uitdagende verdiepingsstof voor de betere en snellere rekenaars Open, creatieve en gevarieerde opdrachten Stimuleert het wiskundig denken en logisch redeneren Zelfstandig en samenwerkend leren

4 Slagwerk rekenen groep 3 tot en met 8 Zelfstandig de basisstof voor rekenen en wiskunde herhalen, inoefenen en afronden? Met de elf oefenboekjes van Slagwerk Rekenen kan dat. De uitgave is bestemd voor kinderen vanaf de tweede helft van groep 3 tot en met groep 8. Slagwerk Rekenen is ook te gebruiken als remedial teaching materiaal. Slagwerk rekenen in het kort Zelfstandig basisstof herhalen Telkens een type oefenstof centraal Controlerijtje voorkomt verkeerd inoefenen Speelrekensets - groep 3 Spelen is niet alleen leuk, het is ook erg leerzaam. Dat is de ervaring van de duizenden scholen die al jaren werken met de Speelleessets bij Veilig leren lezen. Soortgelijke sets zijn nu ook ontwikkeld bij de leerstof voor rekenen en wiskunde in groep 3. Ze sluiten aan bij alle gangbare rekenwiskundemethoden. Gericht oefenen Individueel, in tweetallen of in groepjes Variatie in niveau en spelvorm Praktisch, duurzaam en aantrekkelijk In te zetten bij alle moderne reken-wiskundemethoden Er zijn drie verschillende Speelrekensets. Elke set bestaat uit 9 spelletjes die aansluiten bij een domein van het reken-wiskundeonderwijs in groep 3. Elke Speelrekenset bevat drie laden met spelletjes die kinderen individueel kunnen spelen, drie laden met spelletjes voor tweetallen en drie laden met spelletjes die in groepjes kunnen worden gespeeld. Zo kunt u de Speelrekensets perfect laten aansluiten bij de klassenorganisatie. Set 1; bevat spelletjes die het getalbegrip bevorderen. Set 2; laat kinderen oefenen met optellen en aftrekken. Set 3; oefent meten en meetkunde. Software Wizwijs software Oefenen en automatiseren Het online programma 'Wizwijs software Oefenen en automatiseren' is er voor al uw leerlingen in groep 3 tot en met 8. Deze online software bevat de module 'oefenen' en de module 'automatiseren'. Oefenen Het oefenprogramma biedt u interactieve oefeningen voor elke dag. De oefeningen sluiten een op een aan bij de leerstof van een blok. Per blok zijn er 12 reeksen van 10 opdrachten. Ter ondersteuning krijgen de leerlingen feedback en hulp. Het programma kan ook per leerlijn worden ingezet. Uw leerlingen kunnen de oefeningen ook online toetsen met de Wizwijs software Toetsen. Automatiseren Speciaal voor de automatiseringsfase is het onderdeel automatiseren ontwikkeld. Hiermee oefenen uw leerlingen de stof die in de automatiseringsfase wordt aangeboden. Er is oefenstof bij elk blok. Het programma biedt u de mogelijkheid om uw leerlingen met een specifiek onderdeel te laten

5 oefenen. Uw leerlingen kunnen het automatiseren ook online toetsen met de Wizwijs software Toetsen. De middelen binnen het onderwijsaanbod Ieder gekozen idee wordt uitgewerkt in middelen. Dat wil zeggen; hoe worden de ideeën concreet vormgegeven in het rekenonderwijs. Per idee formuleren we minimaal 4 manieren hoe we concreet aan het werk kunnen op de werkvloer. Plezier Bij ons houdt plezier in dat alle kinderen rekenen leuk vinden, het moet niet als een verplichting voelen maar als iets waar je alle kanten mee op kan. Want wanneer kinderen rekenen leuk vinden willen ze rekenen, zetten ze zich in om te rekenen en komen zo tot betere rekenprestaties. Wij willen dit verwerken in de thema s, door het voor kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en het zo dicht mogelijk bij de belevingswereld houden. Doordat de kinderen hierbij veel samen werken, leren ze van elkaar en krijgen ze ook de gelegenheid veel met elkaar samen te doen. De hele school werkt namelijk met hetzelfde thema waardoor er genoeg mogelijkheden zijn tot differentiatie voor zowel betere rekenaars als zwakkere rekenaars. Wij werken aan de hand van een methode, deze methode is Wizwijs. In deze methode wordt gewerkt met verschillende niveau s waardoor kinderen de taken goed uit kunnen voeren en goede prestaties kunnen leveren. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en hebben ze plezier in rekenen. Verder koppelen we deze methode aan verschillende thema s waarmee we in de hele school werken (themagericht werken). Deze methode is namelijk erg algemeen waardoor we zelf de thema s erin kunnen verwerken waar we gedurende een aantal weken mee aan de slag gaan, niet alleen met het vak rekenen maar ook met de rest van de vakken. Zo worden de kale sommen leuk gemaakt en dicht bij de belevingswereld van de kinderen gehouden. Zo kan je gebruik maken van verschillende werkvormen, de ene keer heb je probleemoplossende sommen, de andere keer een samenwerkingsopdracht, dan weer meer interactie zoals een toneelstuk. Zo kunnen we heel veel kanten op met de methode Wizwijs omdat wij het aan kunnen passen op de thema s en zo zelf veel inbreng hebben. Wij hebben voor een leidende en begeleidende methode gekozen omdat wij op deze manier de leerlijn en de tussendoelen in de gaten kunnen houden. De leerlijnen van groep 3 tot en met 8 staan hier beschreven. Inrichting van de leeromgeving Bij de inrichting van de leeromgeving moeten we rekening houden dat het past bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Zo moet er duidelijk zijn met welk thema we werken door de inrichting van het klaslokaal zo leuk mogelijk te maken met bijvoorbeeld posters, een hoek die is ingericht, iets op het digiboard en het gebruik van verschillende materialen bij de instructie. Verder moeten de contexten waarmee we werken, aangepast op de thema s, aangevuld worden met materialen zoals rekenrekjes, machinesommen, rekenspelletjes, familiespellen met rekenen etc. Zo bouwen we het rekenen op vanuit de context, het rekenen met modellen en uiteindelijk het formeel rekenen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zo veel mogelijk plezier hebben kunnen ze ook hun eigen rekenmaterialen maken, tijdens bijvoorbeeld een reken atelier. Zo werken ze met hun eigen gemaakt rekenmateriaal dat wel voldoet aan de eisen. In de kleuterklassen verwerken we regelmatig rekenactiviteiten in een plakwerkje of tijdens het buitenspelen. De kinderen ervaren vanaf de kleuterklas dat rekenen overal is en niet alleen tijdens het werken uit je rekenboek.

6 Interactie Tijdens de instructie vinden wij het belangrijk dat de kinderen inbreng hebben. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden en strategieën om tot een oplossing te komen. Door communicatie over en weer met de kinderen te hebben tijdens de instructie en het zelfstandig werken hebben ze het gevoel dat ze erbij horen en gehoord worden, dat hun idee ook van waarde is. Dat brengt plezier bij de kinderen in het rekenen. In ons rekenonderwijs koppelen wij de methode aan de thema s die door alle vakken heen gevolgd worden, we werken vanuit de context van de thema s. In ons rekenonderwijs is de basis immers het kind en de realiteit. Binnen deze thema s kunnen we tijdens de instructie of een klassikale les met elkaar onderzoek doen naar verschillende oplossingsmanieren. Iedereen heeft hierbij een inbreng en wordt gehoord. Door de interactie kunnen de kinderen situaties uit hun eigen leef- en belevingswereld koppelen aan het rekenen. Saaie rijtjes met sommen worden omgebouwd tot vrolijke herkenbare situaties met het uiteindelijke zelfde doel maar met meer plezier. Situatie Actie Effect Gevolg Rekenen is leuk Met plezier rekenen Ik kan rekenen + Omgaan met verschillen Om plezier te krijgen en te houden in rekenen, is het belangrijk dat een kind werkt op zijn eigen niveau. Een kind leert iets nieuws dat hij of zij met begeleiding en instructie bijna zelfstandig kan. Vygotsky noemt dit leren vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Iets wat te makkelijk is, wordt al gauw saai. Een som die te moeilijk is, frustreert een kind omdat het niet lukt. Werken op het juiste niveau is dus een vereiste om plezier te houden in rekenen. Binnen de methode Wizwijs werken wij met drie verschillende niveaus: minimum, basis en plus. Differentiatie Dit houdt in dat er verschillende werkvormen zijn zoals: In groepjes werken Met zijn tweeën werken Zelfstandig werken Gebruik van werkbladen, thema s, werkboek, computerprogramma s, instructies op verschillende niveau s, ateliers, belevingswereld, materialen van zowel binnen als buiten. Wij vinden dit belangrijk omdat wij als school staan voor iedereen is welkom, zo ook kinderen die zwak zijn in rekenen, of juist heel sterke rekenaars zijn. Hier moeten wij als school wel op in spelen, dit doen wij door verschillende werkvormen aan te bieden en instructie op verschillende niveaus te geven. Verder willen we het zo dicht mogelijk bij de belevingswereld houden zodat je kan uitbreiden door bijvoorbeeld ouders met kinderen boodschappen te laten doen en zo hetgene wat ze geleerd hebben te laten toepassen. Zo wordt rekenen ook realistisch waardoor ze er meer plezier in krijgen, en plezier is weer productiviteit. Omgaan met verschillen In ons rekenonderwijs vinden wij het belangrijk dat ieder op zijn eigen niveau kan leren. Wij vinden omgaan met verschillen een heel belangrijk middel. Doordat wij werken met de methode Wizwijs kunnen wij heel goed de leerlijnen en de tussendoelen in de gaten houden. Wij weten van elk leerjaar welke doelen er behaald moeten worden. Op deze manier kunnen wij goed in de gaten houden welke doelen er door de kinderen behaald zijn en op welke vlakken wij het kind kunnen helpen om het doel te bereiken. Soms moet je als leerkracht 2 stappen terug doen om vervolgens 3 stappen vooruit te kunnen. Binnen de methode Wizwijs werken wij met drie verschillende niveaus; minimum, basis en plus.

7 Differentiatie bij iedere les: Tijdens instructiemomenten, het samenwerkend leren en de interactie met de kinderen, differentiëren wij naar oplossingswijzen. In de handleiding zijn er per les aanwijzingen om de oefenstof makkelijker of juist moeilijker te maken voor de leerlingen. Differentiatie voor zwakkere rekenaars: Vanaf groep 6 werken zwakkere leerlingen in het basisoefenboek. In de handleiding zijn er aanwijzingen aangegeven voor extra begeleiding. Een glasheldere koppeling tussen de toetsresultaten en herinstructie, gecombineerd met extra oefenen en een herhalingstoets. Extra online oefenstof op de website van Wizwijs. Differentiatie voor de betere rekenaars: Verrijkingsopgaven in het oefenboek. Vanaf groep 6 werken de betere leerlingen in het plusoefenboek. Er is een naadloze aansluiting bij Rekentijger, een serie boekjes met pittige rekenopdrachten. In de handleiding zijn er per les aanwijzingen om de oefenstof moeilijker te maken. Inrichting van de leeromgeving Ieder klaslokaal is ingericht met een instructietafel en voldoende computers om zelfstandig op te werken. Via de methode Wizwijs zijn computerprogramma s te bestellen waarmee de aangeboden stof herhaald en ingeoefend kan worden, waarmee makkelijk gedifferentieerd kan worden en waarmee ook digitaal de toetsen afgenomen kunnen worden. Na de instructie en terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, kan de leerkracht de kinderen die daar behoefte aan hebben, extra instructie of uitdaging geven aan de instructietafel. Naast de vaste groepsleerkracht is er ook een aantal dagen of dagdelen per week een onderwijsassistent in de groep aanwezig. Ook zij kan de kinderen die daar behoefte aan hebben extra instructie, uitleg of hulp geven. Zorgleerlingen Voor de leerlingen die minder goed mee kunnen komen of extra aandacht en zorg nodig hebben, stellen wij een handelingsplan op. Wij streven ernaar alle kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. In overleg met de IB er en RT er maken wij voor ieder kind die daar behoefte aan heeft een handelingsplan. Op deze manier kunnen wij gericht aan het werk gaan en hebben wij zicht op welke doelen er behaald moeten worden en op welke manier wij dat het beste kunnen doen. Wanneer een kind behoefte heeft aan meer ondersteuning en begeleiding, nemen wij contact op met de bij de school aangesloten instanties. Op het moment dat wij specifieke hulp nodig hebben, kunnen wij deze via de aangesloten instanties verkrijgen. Dyscalculie Leerlingen met Dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij de opgaven stap voor stap worden aangeboden. Er is veel extra oefening en herhaling nodig omdat deze leerlingen moeite hebben met het automatiseren van het rekenen. Ook is het belangrijk aandacht te besteden aan sociaal-emotionele ondersteuning. Het kind moet vertrouwen krijgen en houden in zijn of haar eigen kunnen. Voor de hulp die het kind nodig heeft, schakelen wij het zorgteam, IB er en RT er, van de school in. Ook kunnen wij de hulp inschakelen van instanties die aangesloten zijn bij de school.

8 Coöperatief Dit houdt in dat wij kinderen veel samen willen laten doen. Want samen doen is meer verschillende oplossingen en dus meer keuze mogelijkheden om je sommen uit te rekenen. Een kind kan hierdoor zijn eigen rekenmanier ontwikkelen waarbij je niet 1 doorkijk krijgt maar meerdere want elk kind is anders en rekent ook anders. Verder krijgen ze ook bij cooperatieve werkvormen meer realiteitsvermogen want ze leren problemen op te lossen. De leerkracht moet hierbij wel een balans vinden tussen zelfstandig werken, klassikale instructie en coöperatieve werkvormen. Inrichting van de leeromgeving In de klassen zitten de kinderen in groepjes. Op deze manier kan er eenvoudig samengewerkt worden wanneer kinderen daar behoefte aan hebben. Binnen de school zijn er voldoende werkplekken, zowel achter de computer als aan tafels. De kinderen hebben genoeg ruimte om op allerlei plekken samen aan het werk te zijn. Wizwijs pleit voor zelfstandig en samenwerkend leren. Wizwijs leert de kinderen eigen creatieve ideeën en oplossingsstrategieën te bedenken en gebruiken. De kinderen leren begrippen en handelingen te verwoorden door aan hun klasgenoten te vertellen wat ze denken en doen. Door interactie en reflectie leren zij bewust met wiskundige begrippen om te gaan. Wizwijs biedt de leerstof in veel situaties geïntegreerd aan. Hierdoor ontdekken leerlingen de samenhang in onderwerpen en leerlijnen. Realistisch Hierbij doelen wij op gebruik maken van realistische voorwerpen maar ook de realiteit van de kinderen, dus wat boeit de kinderen, wat kennen de kinderen en wat speelt er in de belevingswereld van de kinderen. Hier wordt op ingespeeld door verschillende thema s die wij erg breed hebben genomen en die makkelijk toegepast kunnen worden bij de methode Wizwijs, hierin kunnen wij namelijk zelf de thema s bepalen en hierbij contexten aanbieden zodat de sommen zo realistisch mogelijk gemaakt kunnen worden. Wij gaan dus uit van contexten, materialen, modellen maar ook het formeel rekenen. Door de coöperatieve werkvormen, de differentiatie en het plezier spelen wij in op verschillende en spontane oplossingsmanieren van kinderen die ze overbrengen naar elkaar. Hierbij willen wij de realiteit toepassen zodat er problemen ontstaan die de kinderen door verschillende oplossingsmanieren op moeten lossen. Hierbij leren ze van elkaar en leren ze omgaan met de realiteit. Binnen de methode Wizwijs en de thema s door de hele school, streven wij er naar om realistisch te rekenen. Wij vinden het belangrijk een rekenopgave betekenisvol te maken aan de hand van realistische situaties en problemen. Vakateliers Binnen de vakateliers streven wij ernaar om ook het vak rekenen regelmatig terug te laten keren. Tijdens het koken rekenen wij de hoeveelheden om, meten wij hoeveel melk of water wij nodig hebben, schatten wij het gewicht van een bak suiker etc. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich realiseren dat rekenen in alledaagse situaties terugkomt. Inrichting van de leeromgeving

9 In de klas zijn zoveel mogelijk materialen aanwezig om als voorbeelden en context te ondersteunen bij de rekeninstructie. Door deze echte voorbeelden te gebruiken en in de klas te hebben, wordt de instructie realistisch en levensecht. Succes Hier willen wij naar streven omdat wanneer een kind succes ervaart krijgt het zelfvertrouwen en vergroot daardoor de inzet. Wanneer een kind namelijk geen succes ervaart kan het mogelijk vormen van faalangst ontwikkelen, zich niet veilig voelen tijdens een rekeninstructie, rekentoets of rekenopdracht en zal de inzet zeker verminderen omdat het kind denkt dat hij/zij het niet kan. Dus wanneer een kind succes ervaart is de inzet groter en zal het kind ook willen rekenen. Dit in combinatie met de rest van de speerpunten geeft het gevoel dat de iedereen kan rekenen en dat rekenen leuk is zolang je je er maar voor inzet en op je eigen niveau kan werken. Instructie Wij zijn ons er van bewust dat niet alle kinderen direct het antwoord op een vraag of probleemstelling weten. Daarom houden wij er tijdens de rekeninstructie rekening mee welk kind wij een beurt geven. Kinderen hebben gemiddeld 8 seconde de tijd nodig om op een antwoord te komen. Kinderen de tijd gunnen om even na te denken is dus onmisbaar tijdens de rekeninstructie. Tijdens de instructie geven wij de kinderen het gevoel dat hun inbreng van waarde is. Iedere poging is goed, ongeacht of het antwoord goed of fout is. Het gaat om het denkproces. Door kinderen in hun waarde te laten, kunnen zij een succeservaring opdoen tijdens de instructie. Wizwijs is een methode die uitgaat van het streven dat iedere kind een brede basis moet hebben om verder te leren: van vmbo tot vwo. Vanuit dat streven is deze methode gericht op zowel taalsterke als taalzwakke kinderen, kinderen die extra zorg nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ieder kind krijgt de kans succes op te doen op rekengebied en ieder kind krijgt de kans om op niveau te werken zodat een succeservaring optimaal gerealiseerd kan worden.

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode GEREED SCHAP In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode Extra Rekenen De rekenstof van de reken-wiskundemethoden is op de grote gemiddelde groep afgestemd. Dit

Nadere informatie

Plezier in rekenen. Scholing. Scholing. Plezier in rekenen leerjaar 5 versie 1.0. Inhoudsopgave

Plezier in rekenen. Scholing. Scholing. Plezier in rekenen leerjaar 5 versie 1.0. Inhoudsopgave Plezier in rekenen Inhoudsopgave Vooraf 2 Korte schets van het scholingsmateriaal 2 Benodigdheden 2 Toelichting bij de presentatie 3 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 24 Vooraf Dit document is alleen

Nadere informatie

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL Rekenen Groep 3 tot en met 8 De wereld in getallen Digitaal 1 lnhoud De methode Waarom De wereld in getallen Digitaal? 2 lnhoud en didactiek Zorgvuldige opbouw en beproefde

Nadere informatie

Lesbrief cluster 3/4. Algemene informatie

Lesbrief cluster 3/4. Algemene informatie Algemene informatie Digibord Sinds de nieuwbouw in 2011 werken wij in alle groepen met het digibord. Het bord is een interactief leermiddel dat niet alleen gebruikt kan worden als het ouderwetse schoolbord,

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens

De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens De rekenlessen van het ICT College (mbo-3) Een praktijkonderzoek van Laura Martens Onderwerpen Voorstellen Waar speelt het zich af? Startsituatie 2011-2012 Praktijkprobleem en onderzoeksvraag Theorie:

Nadere informatie

Rekenen in de onderbouw

Rekenen in de onderbouw 2012 Rekenen in de onderbouw Alle kinderen kunnen leren rekenen. Het is vooral de manier waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen zijn. Welke vaardigheden heeft de

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Extra rekenen met Zwijsen

Extra rekenen met Zwijsen Extra rekenen met Zwijsen Verdiepen, verrijken, extra oefenen en eigentijds redactierekenen Breng leren tot leven Een echte Rekenkikker... Kijk ook op: www.rekenkikker.nl EXTRA REKENEN Ben jij een echte?

Nadere informatie

Gecijferd bewustzijn door middel van rekenconflicten bij kleuters

Gecijferd bewustzijn door middel van rekenconflicten bij kleuters Gecijferd bewustzijn door middel van rekenconflicten bij kleuters 25 januari 2012 Marije Bakker Welkom en programma Leerlijnen,domeinen, organisatie en praktische toepassing van gecijferd bewustzijn. 2

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTR A-B TTR - C TTR D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie Basis instructie

Nadere informatie

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl.

2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. Basis Groep: AGL Fase 1 Leerjaar 1 Vak: Engels 2 x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen, daarnaast verrijking en verdiepingswerk op Studiemeter.nl. methode De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 95% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 5

LESSTOF. Rekenen op maat 5 LESSTOF Rekenen op maat 5 2 Lesstof Rekenen op maat 5 Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 5 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Aan de slag met rekenproblemen

Aan de slag met rekenproblemen Aan de slag met rekenproblemen Marije van Oostendorp BOOM Inhoud Inleiding 9 Deel I De basis van goed rekenonderwijs 1 Tips voor goed rekenonderwijs 19 Opbouwen van rekenkennis: algemene adviezen 20 Motivatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1

handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 handleiding handleiding Real Life Rekenen Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg - www.realliferekenen.nl * 27-06-2012 1 Inleiding Real Life Rekenen zorgt ervoor dat de leerling optimaal wordt voorbereid op

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Rekenen in vmbo en mbo. Nijmegen derde bijeenkomst 29 november 2010

Rekenen in vmbo en mbo. Nijmegen derde bijeenkomst 29 november 2010 Rekenen in vmbo en mbo Nijmegen derde bijeenkomst 29 november 2010 Programma Huiswerk Hoe maak je een rekenles leuk en succesvol Differentiatie Werkvormen Materiaal De zwakke leerling Motivatie Vragen

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 Groep 4 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 75% van de leerlingen beheerst niveau AVI-E4 (teksten lezen) 90 % beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot twee- en drielettergrepige

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau.

Op deze wijze houden we meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen meest geschikte niveau. 2014-2015 Groep 4 GROEP 4 1. GODSDIENSTIGE VORMING Wij werken met de godsdienstmethode Startpunt. De methode Startpunt werkt aan de hand van weekthema s die gebruikt kunnen worden voor de weekopeningen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4.

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en in een verschillend tempo. Soms hebben kinderen op de basisschool moeite met een vak als rekenen/wiskunde,

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Contactgegevens Tseard Veenstra t.veenstra@cps.nl 06 55168626 Is spellingonderwijs nog relevant als we met behulp

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Concept rekenplan 2010-2011

Concept rekenplan 2010-2011 Concept rekenplan 2010-2011 1 e Katholieke Montessorischool De Regenboog (13WU) Contactpersoon: Rob Schimmel (directeur) I Behaalde Resultaten 2009-2010 Rekenen & Wiskunde In onderstaande tabel staan de

Nadere informatie

www.heutink.nl Methodewereld www.methodewereld.nl: hét informatiekanaal over lesmethoden in het primair onderwijs.

www.heutink.nl Methodewereld www.methodewereld.nl: hét informatiekanaal over lesmethoden in het primair onderwijs. www.heutink.nl Methodewereld www.methodewereld.nl: hét informatiekanaal over lesmethoden in het primair onderwijs. 17 Methodewereld Methodewereld van Heutink: hét informatiekanaal over lesmethoden in het

Nadere informatie

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Brochure Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Het remediërend rekenprogramma Breuken is geschikt voor leerlingen van - groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs - het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274 Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274-2 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 4 DOELEN 4 WERKWIJZE 4 BESCHRIJVING VAN DE LEERLIJNEN 6

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding

31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch. 1 Inleiding DC 31 Rekenonderwijs: traditioneel of realistisch 1 Inleiding Het rekenonderwijs is in de laatste vijfentwintig jaar veranderd. De traditionele methode is aan de kant geschoven en het realistisch rekenen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 1 tot en met 8

Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 1 tot en met 8 Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE Rekenen Groep 1 tot en met 8 lnhoud De methode Waarom Pluspunt? 2 lnhoud en didactiek In duidelijke kleine stappen op het doel af 4 Structuur en organisatie Opbouw

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Informatieavond Rekenwonders. OBS Aan de Meule

Informatieavond Rekenwonders. OBS Aan de Meule Informatieavond Rekenwonders OBS Aan de Meule Rekenwonders Een uitgebalanceerd programma - ontwikkeld in Singapore ( wat werkt ) - inmiddels in VS, Canada, Engeland, Mexico, Chili 21 st century skils hoge

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Zo doen wij. Pluspunt

Zo doen wij. Pluspunt Zo doen wij Veel scholen zijn toe aan de aanschaf van een nieuwe methode. Maar hoe kies je nou de beste voor je school? Om hierbij van dienst te zijn, laten we de methodes zelf aan het woord. In dit nummer

Nadere informatie

Uitdager van de maand. Rekenen Wiskunde, Groep 7. Algemeen

Uitdager van de maand. Rekenen Wiskunde, Groep 7. Algemeen Uitdager van de maand Egyptisch rekenen Rekenen Wiskunde, Groep 7 Algemeen Titel Egyptisch rekenen Cognitieve doelen en vaardigheden voor excellente leerlingen De leerlingen leren dat er vanuit de tekens

Nadere informatie

Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015

Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015 Preventie rekenproblemen door effectief rekenonderwijs in de groepen 1-2 28 januari 2015 Arlette Buter info@rekenadviesbuter.nl 1 Goede rekenstart Beredeneerd aanbod Inhoud Rekenactiviteiten in de (kleine)

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k o l o m s g e w i j s d e l e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN

INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN Groep 5..een tijd van veranderingen en groeien. Op de leeftijd van 8-9 jaar is het vaak zo dat kinderen enerzijds nog wel bij de kleintjes willen horen maar anderzijds voelen

Nadere informatie

Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie. 4 februari 2015. Arlette Buter

Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie. 4 februari 2015. Arlette Buter Veel voorkomende rekenproblemen: preventie en interventie 4 februari 2015 Arlette Buter 1 Inhoud Schoolbrede preventieve maatregelen Preventie en interventie bij: Verlenen van betekenis aan getallen en

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten

Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Automatiseren in de rekenles: Wat je moet weten Er is veel aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SWINXS Wat is het? De Swinxs is een game console die zowel binnen- als buiten gebruikt kan worden voor actieve spellen. De Swinxs stuurt het spel aan met behulp van spraak. De console praat,

Nadere informatie

Rekenen-wiskunde op de basisschool

Rekenen-wiskunde op de basisschool Rekenen-wiskunde op de basisschool Reken-wiskundedidactiek Marc van Zanten 12392_Rekenen-wiskunde bijlage.indd 1 13-05-11 14:57 3 Vakdidactiek rekenenwiskunde Vakdidactiek rekenen-wiskunde bestaat uit

Nadere informatie

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint

Leren automatiseren met. Rekensprint. Rekensprint Leren automatiseren met Inspectierapport 2011 Scholen die tevreden zijn over aanbod automatiseren methode hebben significant lagere eindopbrengsten. Veel scholen scoren onvoldoende op de doorgaande lijn

Nadere informatie

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Programma. Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken

Programma. Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken Programma Inleiding Geschiedenis Uitgangspunten IJsberg- denken De rekenkaarten De opzoekkaarten RTAmersfoort Opzoekkaarten en het drieslagmodel Oefenen met de transfer Het rekendossier Rollenspel De rekenschouw

Nadere informatie

Differentiatie in de rekenles. Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker

Differentiatie in de rekenles. Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker Differentiatie in de rekenles Reken- en Taalcentrum Albeda 18 januari 2011 Vincent Jonker Programma Canadees Vermenigvuldigen Hoe maak je een rekenles aantrekkelijk en succesvol voor alle deelnemers? Differentiatie

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Klassenouders Rekenen

Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Klassenouders Rekenen Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Groep 7a: Sander van Kaam en Suzanne van den Boom Groep 7b: Jolanda Verbiest en Carla van Straaten Lisman Klassenouders Groep 7a: Kirsten de

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Faalangst en rekenen. Agenda. 22 februari 2012 13.30 16.00 uur. Berber Klein b.klein@vu.nl

Faalangst en rekenen. Agenda. 22 februari 2012 13.30 16.00 uur. Berber Klein b.klein@vu.nl Faalangst en rekenen 22 februari 2012 13.30 16.00 uur Berber Klein b.klein@vu.nl Agenda 1. Introductie 2. Wat is faalangst 3. (faal) angst bij rekenen 4. Oorzaken van angst bij rekenen 5. Gevolgen van

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Alles over. Taalverhaal.nu. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taalverhaal.nu. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taalverhaal.nu Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

REKENZWAK VMBO-MBO. Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo

REKENZWAK VMBO-MBO. Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo REKENZWAK VMBO-MBO Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo Oorzaken rekenproblemen En wat kun je eraan doen? Oorzaak

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Spellen Rekentuin Bij alle spellen in de Rekentuin moeten de opgaven binnen een bepaalde tijd opgelost worden. Bij de meeste spellen is dat 20 seconden. Alle spellen bevatten opgaven die variëren van heel

Nadere informatie

Docent: Monica Wijers Groep 1. Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet

Docent: Monica Wijers Groep 1. Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet Docent: Monica Wijers Groep 1 Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet Inhoudsopgave Inleiding... 2 Probleemstelling... 3 Onderzoek... 4 Wijze van Aanpak... 4 Verwerking... 5 Conclusie... 6 Bijlagen:

Nadere informatie

Kennisdomeinen taal & rekenen

Kennisdomeinen taal & rekenen Informatiekaart 05 leren vernieuwen Kennisdomeinen taal & rekenen Taal en rekenen worden in Nederland gezien als kernvakken voor het onderwijs. En hoewel de meningen verschillen over de wijze waarop deze

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Hoofdrekenen als struikelblok

Hoofdrekenen als struikelblok Hoofdrekenen als struikelblok Jan van de Craats 18 oktober 2007 Op de basisschool neemt hoofdrekenen tegenwoordig een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het vooral om sommen waarbij de manier waarop je

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht

PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht PROGRAMMA AOb-SLO REKENCONFERENTIE PO 3 november 2010 van 14.00-19.00 uur Hogeschool Domstad te Utrecht 13.30 uur: Inloop 14.00 uur: Opening door dagvoorzitter Angèle van der Star, lid AObsectorbestuur

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak

Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Afspraken zelfstandig werken / werken met de weektaak Doelstelling zelfstandig werken Zelfstandigheidsbevordering van kinderen en zelfsturing in hun leren. Daarbij zijn zelf leren plannen en bevorderen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie