M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N 2 0 10"

Transcriptie

1 M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N P E T E R R. R O D R I G U E S & W I L L E M W A G E N A A R Anne Frank Stichting Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden Departement Bestuurskunde Anne Frank Stichting Universiteit Leiden, 2010

2 Inleiding Aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010 is door diverse extremistische partijen meegedaan, uitsluitend uit rechtsextremistische hoek. Slechts in een enkel geval bleek er sprake van een vermoeden van andere vormen van extremisme. Bij de raadsverkiezingen van 2010 is sprake van een beeld dat enigszins vergelijkbaar is met de verkiezingen in In dat jaar werd alle aandacht opgeëist door de Leefbaren, vooral door de doorbraak van Leefbaar Rotterdam met als lijsttrekker Pim Fortuyn. Op het succes van Fortuyn poogden destijds diverse extreemrechtse partijen mee te liften. Nu, acht jaar later, staan de raadsverkiezingen in het teken van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en dient de vraag zich aan of dit eenzelfde beeld laat zien. Deelname extreemrechts in voorgaande raadsverkiezingen Sinds Hans Janmaat en zijn Centrumdemocraten in 1998 van het politieke toneel verdwenen, is er geen klassiek extreemrechtse partij meer geweest die een substantieel resultaat wist te behalen bij raadsverkiezingen. In 2002 behaalde de Nieuwe Nationale Partij (NNP) in één Rotterdamse deelraad twee zetels, maar verloor die weer in In 2006 behaalde Nieuw Rechts één zetel in Lansingerland. Nadat het raadslid langdurig afwezig was, onderzocht de gemeente of hij nog in Lansingerland woonachtig was. Toen dat niet het geval bleek te zijn, trok hij zich terug als raadslid. Andere kandidaten weigerden de plaats in te nemen en de zetel bleef tot 2010 onbezet. Klassiek extreemrechtse partijen Drie partijen met een lange traditie in de extreemrechtse politiek deden in 2010 in verschillende gemeentes mee aan de raadsverkiezingen. Geen van allen slaagden zij erin om een raadszetel te behalen. Het betreft de Nederlandse Volks-Unie (NVU), de Partij Vrij Utrecht (PVU) en Gelderse Centrum Democraten (GCD). Tabel 1: Deelname klassiek extreemrechtse partijen Nederlandse Volks-Unie Gelderse Centrumdemocraten Partij Vrij Utrecht Arnhem Arnhem Utrecht Nijmegen Overbetuwe Heerlen 2

3 Nederlandse Volks-Unie Van de drie genoemde partijen is de Nederlandse Volks-Unie (NVU) de enige die ook buiten verkiezingstijd actief is. De partij bestaat inmiddels 39 jaar en doet geen moeite om haar nationaalsocialistische sympathieën te verbergen. Tegelijkertijd probeert partijleider Constant Kusters om de scherpe kanten van die boodschap af te halen. Doel daarvan is enerzijds om niet in conflict met de strafwet te komen en anderzijds om het potentiële kiezerspubliek niet al te zeer van de partij te vervreemden. Doorgaans beperken de activiteiten van de partij zich tot het organiseren van demonstaties. Hiermee probeert de partij media-aandacht te krijgen. Dat lukt met enige regelmaat, vooral wanneer bij de demonstraties openbare ordeproblemen ontstaan door de aanwezigheid van politieke tegenstanders. Enige weken voor de verkiezingen van 2010 demonstreerde de NVU in Arnhem. Het nationaalsocialistische karakter van de partij werd hier nadrukkelijk uitgedragen.. Partij Vrij Utrecht In de gemeente Utrecht trachtte een nieuwe partij mee te liften op het succes van de Partij voor de Vrijheid: de Partij Vrij Utrecht. De PVU voerde campagne onder de leuze PVV Wilders doet niet mee, de PVU wel!. Nadere beschouwing leert dat het bij de PVU gaat om een nieuw initiatief van voormalig gemeenteraadslid Wim Vreeswijk. Vreeswijk zat een decennium in de Utrechtse raad voor verschillende extreemrechtse partijen (Centrumdemocraten en Nederlands Blok). Enige commotie ontstond vlak voor de verkiezingen toen de hechte banden tussen Vreeswijk en het Vlaams Belang aandacht kregen in de lokale media. Gelderse Centrum Democraten De Gelderse Centrum Democraten is het laatste restant van de voormalige Centrumdemocraten (CD). Het gaat hier om een spookpartij : de enige activiteit bestaat uit periodieke deelname aan de raadsverkiezingen in Arnhem. De partij wordt formeel geleid door een oud-raadslid van de CD. In het verleden raakte dit raadslid regelmatig in opspraak wegens drugshandel en het op onrechtmatige wijze verzamelen van ondersteunende handtekeningen bij verschillende verkiezingen. In zijn raadsperiode ( ) zat hij een substantieel gedeelte in de gevangenis. Recent werd hij nog 3

4 veroordeeld wegens handtekeningfraude bij verkiezingen. 1 De woordvoerder van de partij verklaarde bij een radio-interview overigens dat zij niet verwachtten een zetel te zullen behalen. Omgang met verkiezingsdeelname klassiek extreemrechts In het recente verleden werd het partijen als de NVU en de Centrumdemocraten vaak onmogelijk gemaakt om deel te nemen aan activiteiten als verkiezingsdebatten, verkiezingsmarkten en dergelijke. Door ingrijpen van het lokaal bestuur, organisatoren, andere partijen of actiegroepen werd voorkomen dat dergelijke partijen zich net als anderen konden manifesteren. Daarbij werd beargumenteerd dat deze partijen zich, door hun extremistische boodschap, zelf buiten het democratische proces plaatsen. Dat debat is grotendeels verstomd. Het wordt inmiddels als vanzelfsprekend gezien dat ook extremistische partijen deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld debatten en verkiezingsmarkten. In 2010 werd alleen in Heerlen de NVU geweigerd bij een verkiezingsdebat. 2 Van grootschalige protesten tegen verkiezingsdeelname van extreemrechtse partijen was verder geen sprake. Op een ander vlak speelde klassiek extreemrechts nog een bijrol tijdens de raadsverkiezingen. Er werden door individuen met een extreemrechtse achtergrond pogingen ondernomen om bij andere partijen op de kandidatenlijst te komen. Veelzeggend is een uitspraak van de voorzitter van de landelijke selectiecommissie van Trots op Nederland (TON): Er zat een groot aantal bij dat Janmaat-achtige opvattingen had. Die hebben we eruit gefilterd. Vaak kwam er dat al uit bij het eerste gesprek. 3 In een enkel geval leidde de toenadering tot TON van mensen met een extreemrechtse achtergrond tot incidenten. Zo raakte een Twentse kandidaat in opspraak vanwege radicale uitlatingen op internet en deelname aan extreemrechtse manifestaties. Nieuw extreemrechts Deze gemeenteraadsverkiezingen werden voor een belangrijk deel gedomineerd door de deelname van de Partij voor de Vrijheid. De vraag over de precieze kwalificatie van deze partij hield de gemoederen ruim voor de verkiezingen al bezig. In de achtste 1 Hoge Raad 11 juli 2008, S 07/ Verkiezingsdebat weert extreemrechts, Limburger 19 februari Niet alle gemeenteraadsleden zijn te screenen, Dagblad De Limburger 2 maart

5 rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme werd geconcludeerd dat de partij, met de nodige kanttekeningen, als extreemrechts was te kwalificeren. Een verdere uitwerking van deze beschouwing in de Trendanalyse Polarisatie en Radicalisering 4 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken leidde tot een nadere duiding van de verschillen tussen de PVV en klassiek extreemrechtse formaties. Om de PVV van deze formaties te onderscheiden werd de PVV gekwalificeerd als nieuw rechts radicaal. Deze nadere duiding is een goede precisering. Omwille van continuïteit kiezen wij er voor om onderscheid te maken tussen klassiek extreemrechts en nieuw extreemrechts, waarbij nieuw extreemrechts synoniem is aan nieuw rechts radicaal. De PVV domineerde de verkiezingen niet alleen in de berichtgeving en het voorafgaande debat. De partij behaalde ook een historische verkiezingszege in de twee plaatsen waar werd meegedaan, Almere en Den Haag. Daar wist de PVV respectievelijk als grootste en één-na-grootste partij te eindigen. De PVV schermt zich af voor wetenschappelijke en journalistieke belangstelling, waardoor het moeilijk is om meer inzicht te verkrijgen over politieke ideeën, kader, aanhang en democratisch gehalte van de partij. Voor onderzoek naar partijen met een extremistisch karakter is de verkiezingstijd doorgaans een interessante periode. Er moet door de partij op grote schaal gecommuniceerd worden met de potentiële achterban. Daarnaast worden kaderleden en actieve ondersteuners zichtbaar door verplichte formele registraties. Toch leverde dat in de aanloop naar de verkiezingen weinig nieuwe inzichten op. De lokale deelname van de PVV werd gedomineerd door landelijke boegbeelden: de twee kandidatenlijsten werden aangevoerd door Kamerleden Raymond de Roon en Sietse Fritsma. De centrale regie zorgde voor weinig nieuwe informatie. Eén persoon met een extreemrechts verleden presenteerde zich voorafgaand aan de verkiezingen als Haagse coördinator van de PVV en werd prompt door Wilders in de ban gedaan. 5 Na de goede resultaten in Den Haag en Almere was Flip de Winter, gezicht van het extreemrechtse Vlaams Belang wel een van de eersten om de partij te 4 Trendanalyse polarisatie en radicalisering, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nep-kaderlid brengt PVV in lastig parket, Telegraaf 27 augustus

6 feliciteren. Hij noemde Nederland het gidsland voor alle Europeanen die ervoor kiezen baas te zijn in eigen land. 6 Omdat de PVV maar in twee plaatsen deelnam aan de verkiezingen, probeerden in diverse andere plaatsen lokale partijen gebruik te maken van de populariteit van Wilders. Dit verschijnsel doet denken aan de wildgroei van Leefbaar-partijen in 2002, die gebruik probeerden te maken van het succes van Pim Fortuyn. In dit onderzoeksbericht maakten we al melding van de Partij Vrij Utrecht, maar ook in andere plaatsen lieten vrijheids -partijen van zich horen die zich als een soort lokale PVV probeerden te profileerden. De Partij Vrij Groningen behaalde geen enkele zetel en de Spakenburgse Vrijheids Partij behaalde er één. Partij Vrij Almelo Opvallend was de situatie in Almelo. Daar werden enkele personen vanwege hun extreemrechtse achtergrond geweerd uit de lokale afdeling van Rita Verdonk s Trots op Nederland. Het ging hier om mensen met een achtergrond in de Centrumpartij en de Centrumdemocraten van Hans Janmaat. Bovendien probeerden zij vier jaar geleden bij de raadsverkiezingen in Almelo verkozen te worden voor de extreemrechtse partij Nieuw Rechts. Dat mislukte nipt. Nadat zij door Trots op Nederland uit de partij waren gezet begonnen zij voor zichzelf met de Partij Vrij Almelo (PVA). De PVA kreeg voldoende stemmen voor twee raadszetels. Allochtoon extremisme Voor zover ons bekend is, hebben er geen extremistische partijen meegedaan met een allochtone of islamitische achtergrond. In een enkel geval was er sprake van allochtone kandidaat met een extremistische achtergrond. Een terugkerend verschijnsel in de afgelopen decennia is kandidaatstelling bij reguliere partijen van personen van wie na onderzoek blijkt dat ze zijn betrokken bij de Turkse Grijze Wolven. Vier jaar geleden speelde dit onder andere bij enkele kandidaten van de verder weinig succesvolle partij Duurzaam Nederland. Tijdens de raadsverkiezingen van 2010 lijkt dit probleem zich vrijwel niet te hebben voorgedaan. Er was op één 6 'Dewinter feliciteert Wilders met overwinning in Nederland', Algemeen Dagblad 4 maart

7 Rotterdamse kandidatenlijst sprake van één kandidaat die betrokken is geweest bij de Grijze Wolven. In Rotterdam deed de Nederlandse Moslimpartij (NMP) mee en werd de lijst aangevoerd door Bouchra Ismaili. Ismaili is een voormalig deelraadslid van de PvdA, maar moest die fractie verlaten na enkele incidenten. Zo ondersteunde zij een petitie van de extremistische islamitische organisatie Hizb-Ut-Tahrir. Zij ontkende dit en moest vervolgens de PvdA-fractie verlaten. Verkiezingsuitslagen Tabel 2: Verkiezingsuitslagen Klassiek extreemrechts Nederlandse % Gelderse % Partij Vrij % % Volks-Unie Centrumdem ocraten Utrecht Arnhem 0,6 Arnhem 0,2 Utrecht 1,7 Nijmegen 0,5 1,7 Overbetuwe 0,7 0,6 Heerlen 0,6 1,0 Nieuw radicaal rechts Partij voor de Spakenburgs Partij Vrij Partij Vrij Almelo Vrijheid e Vrijheids Partij Groningen Almere 2,8 Bunschoten 5,8 Groningen 1,4 Almelo 6,4 Den Haag 0,8 Commentaar Geen van de klassiek extreemrechtse partijen heeft een zetel behaald bij de raadsverkiezingen in Daarmee komt geen verandering in de situatie, die al sinds het verdwijnen van Janmaat s CD bestaat: klassiek extreemrechts speelt in de verkiezingen vrijwel geen rol van betekenis meer. De NVU wist, ondanks herhaalde pogingen bij diverse verkiezingen, nooit een zetel te behalen. Datzelfde geldt voor partijen die een voortzetting beogen te zijn van Janmaat s Centrumstroming. In Arnhem behaalde de Gelderse CD wederom geen zetel. De mogelijkheid om zonder belemmeringen deel te nemen aan debatten, verkiezingsmarkten en dergelijke heeft 7

8 klaarblijkelijk geen grote verschillen opgeleverd in electorale steun voor klassiek extreemrechtse partijen. Een enkele keer wordt een extreemrechtse partij lokaal verkozen. Bij deze raadsverkiezingen zien we dat twee nieuw extreemrechtse partijen enig succes behaalden: de SVP haalde een zetel in Bunschoten en de PVA twee zetels in Almelo. Het antwoord op de vraag of het succes van de PVV in 2010 en de grote aandacht daarvoor vergelijkbare gevolgen heeft als de deelname van Fortuyn met Leefbaar Rotterdam in 2002 kent twee kanten. Allereerst werden in 2002 overal in Nederland Leefbaar -partijen van zeer divers pluimage in de gemeenteraden gekozen. Stemmers meenden, vaak volstrekt ten onrechte, hier te maken te hebben met geestverwanten van Fortuyn. In 2010 deden enkele partijen een poging om mee te liften op de populariteit van de PVV door zich een vrijheids -naam aan te meten en, net als de PVV, een vogel in het logo af te beelden. In tegenstelling tot de Leefbaren in 2002 leverde dit echter een verwaarloosbaar effect op. Alleen de PVA in Almelo en de SVP in Bunschoten behaalden enig succes. In andere steden bleek deze strategie geen electoraal effect te hebben. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de PVV zich nadrukkelijk heeft gedistantieerd van dergelijk kopieergedrag. Ten tweede waren de gevolgen van deelname van Fortuyn en de Leefbaren voor klassiek extreemrechts in 2002 ingrijpend. Fortuyn wist veel mensen uit extreemrechtse kringen achter zich te krijgen, omdat veel kiezers zich enerzijds herkenden in zijn waarschuwingen voor de islam en omdat ze anderzijds voordeel meenden te hebben van zijn pleidooi voor een grotere vrijheid van meningsuiting. De voordelen voor deelnemende extreemrechtse partijen waren in 2002 echter minimaal. In Rotterdam werden ze weggedrukt door het succes van Leefbaar Rotterdam. In andere steden werden echter evenmin zetels gehaald. Een direct succes bleef dus uit. Het vermeende profijt voor extremistische partijen laat zich vergelijken met de huidige situatie. De harde toon tegen islam, moslims, immigratie en criminaliteit verbindt Wilders PVV met klassiek extreemrechtse partijen. Maar ondanks het benadrukken van deze gezamenlijke boodschap door partijen als de NVU en PVU leverde hen dat geen electorale winst op. 8

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N

M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N M O N I T O R R A C I S M E & E X T R E M I S M E G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N 2 0 0 6 J A A P V A N D O N S E L A A R Anne Frank Stichting Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg April 2010 Dr. M. Boogers L. Slagter Drs. J. van Ostaaijen Tilburgse School

Nadere informatie

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Ook bij tussentijdse verkiezingen bestaat de behoefte de uitslag te interpreteren naar een landelijke trend. Hoewel dat door een

Nadere informatie

Wat zou hier de reden van kunnen zijn?

Wat zou hier de reden van kunnen zijn? 1 Welke verschillen bepalen de verschillen in uitkomsten? Maurice de Hond 2 Centrale vraag Regelmatig zijn er forse verschillen tussen de gepubliceerde peilingen van Peil.nl en de Politieke Barometer van

Nadere informatie

Motivaties om op de PVV te stemmen

Motivaties om op de PVV te stemmen Motivaties om op de PVV te stemmen Voor: NPS/NOVA Mirjam Bartelsman Door: Kees Sanderse Research Executive Datum: 27 augustus 2009 Project: 90054 Copyright: Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

Rotterdam, 8 februari 2011.

Rotterdam, 8 februari 2011. Rotterdam, 8 februari 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 28 september

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Bent u op de hoogte van dit proces tegen Geert Wilders of bent u dat niet? Ja, daarvan ben ik heel goed op

Nadere informatie

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl

Tussenbalans. Maurice de Hond Peil.nl Tussenbalans Maurice de Hond Peil.nl Inleiding We zitten nu in een windstille periode van deze verkiezingen. Het startschot van de campagne is eigenlijk gegeven op 1 april, toen de 20 ambtelijke commissies

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Stand.Almere en NCRV Netwerk

Stand.Almere en NCRV Netwerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.Almere en NCRV Netwerk

Nadere informatie

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Nationaal Kiezersonderzoek 2006 Vraagteksten PAPI (1 e golf) versie 2.0 Opgesteld door : Frank Engelen Projectnummer : 205416

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Het Mediapodium van Wilders

Het Mediapodium van Wilders Het Mediapodium van Wilders Meer weten? Onderzoekers Nieuwsmonitor Joep Schaper Nel Ruigrok 06 27 588 586 nel@nelruigrok.nl www.nieuwsmonitor.net Inleiding NOS wil Wilders geen podium bieden kopte de website

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

Wat vindt men van de uitspraken over Wilders en de PVV

Wat vindt men van de uitspraken over Wilders en de PVV Wat vindt men van de uitspraken over Wilders en de PVV In het weekend van 31 oktober en 1 november is een discussie ontbrand rondom Wilders en de PVV. Er zou een rapport zijn van drie wetenschappers over

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen

Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Het geheugenverlies van de kiezer en het effect daarvan op de peilingen Bij ieder steekproefonderzoek is de mate van representativiteit een probleem. Gelden de uitspraken die gedaan worden op basis van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Inleiding De afgelopen weken zijn er allerlei berichten verschenen in de media over het verloop van de coalitieonderhandelingen. Normaal gesproken zijn wij

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies) Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (wetsvoorstel 34 377) Bijlage bij NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 4 Politieke besluitvorming: de waarde van opiniepeilingen tekst 4 Strategisch kiezen 5 10 15 20 25 30 35 40 Hiermee is echter allerminst gezegd dat peilingen géén invloed zouden hebben op wat mensen

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Gemeente POLITIEK 44

Gemeente POLITIEK 44 emeente OLITIEK 44 girlstalk tekst Anne-Rose Hermer visagie Charly van Mierop fotografie Ibrahim Farah De eeuwige strijd De gemeenteraads verkiezingen komen er weer aan, op 3 maart om precies te zijn.

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Ontwikkelingen na de moord op Van Gogh

Ontwikkelingen na de moord op Van Gogh ANNEX Monitor racisme en extreem-rechts, zesde rapportage: Ontwikkelingen na de moord op Van Gogh Jaap van Donselaar Peter R. Rodrigues Anne Frank Stichting, Onderzoek en Documentatie Universiteit Leiden,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

De linkse kiezer wil meer gelijkheid

De linkse kiezer wil meer gelijkheid 83 De e kiezer wil meer gelijkheid Dat het niet goed gaat met ligt niet aan wat de kiezers willen. Er leeft een uitgesproken levensgevoel in Nederland. Maar de kunst is wel om dat zichtbaar te maken. Sociale

Nadere informatie

Binnenlands Bestuur 2013

Binnenlands Bestuur 2013 Festival van het Binnenlands Bestuur 2013 De jaarlijkse ontmoetingsplaats voor lokale, provinciale en waterschapspolitici van de PvdA 23 november 2013 Centraal Museum, Utrecht Beste partijgenoot, Op 23

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoekcentrum drs. J.M.A.. Schalk maart Colofon Tekst Informatie Onderzoekcentrum GR Onderzoekcentrum Postbus 619 3300 AP 078 620 65 25 www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Nadere informatie

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012

CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 CDA en GroenLinks aanhang ontevreden The day after de Tweede Kamerverkiezingen 2012 Bestuurlijk Nederland blikt terug en kijkt vooruit Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement,

Nadere informatie

In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste affiche.

In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste affiche. DE LEUZENKRAKER KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM In deze werkvorm koppelen leerlingen historische verkiezingsleuzen aan het juiste affiche. LEERDOEL Leerlingen komen spelenderwijs in aanraking met diverse (historische)

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2009 - I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2009 - I Opgave 1 De media en de positie van Wilders tekst 1 Is een krant meer dan een spiegel? 5 10 15 20 25 30 35 40 J.A.A. van Doorn Al vaker is opgemerkt dat er in de media soms bijzonder interessante discussies

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Politieke participatie van allochtonen

Politieke participatie van allochtonen FORUM November 20 Factsheet Politieke participatie van allochtonen Samenvatting Bij landelijke verkiezingen vormen de naar schatting een miljoen kiesgerechtigde allochtonen 9% van het totale electoraat,

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch) Pim Fortuyn: de evolutie van een mediafenomeen

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch) Pim Fortuyn: de evolutie van een mediafenomeen Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch) Pim Fortuyn: de evolutie van een mediafenomeen Dit proefschrift gaat over de opkomst van Pim Fortuyn in de aanloop naar de parlementaire verkiezingen in

Nadere informatie

Uitgeverij Van Praag Amsterdam

Uitgeverij Van Praag Amsterdam Uitgeverij Van Praag Amsterdam Inhoud 9 Het immigratietaboe 13 Het relativeringcircuit De toestand 27 Etniciteit is sticky 30 Drs. Hans Roodenburg Inkomensverschillen worden groter door immigratie 39 Het

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee'

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee' Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA

Reputatiemanagement en CDA. Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Reputatiemanagement en CDA Michael Sijbom, campagneleider/hoofd communicatie CDA Opzet presentatie 2 1. Trends en ontwikkelingen 2. Verkiezingen 2010: verval CDA en JPB 3. Wat doen bij reputatieschade

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 13R5541 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest Inleiding Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant.

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. #EXITPOLL BRABANT Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. Mei 2011 Koen van der Krieken BA Dr. Marcel Boogers Dr. Julien van Ostaaijen

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

VVD rapport over verkiezingsnederlaag

VVD rapport over verkiezingsnederlaag VVD rapport over verkiezingsnederlaag De VVD is vandaag naar buiten gekomen met het rapport over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag bij de verkiezingen van 2006. Wat vindt men hiervan? Wat vindt u

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

De betekenis van de grote politieke stromingen

De betekenis van de grote politieke stromingen De betekenis van de grote politieke stromingen Inleiding bij de opening van het Academisch Jaar van de Open Universiteit, 1 juni 2010 te De n Haag Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten 1 De Open Universiteit

Nadere informatie

Analyse Duitse verkiezingen 24 september 2017

Analyse Duitse verkiezingen 24 september 2017 Analyse Duitse verkiezingen 24 september 2017 Auteur: Boudewijn Steur 1. Inleiding Op 24 september 2017 kozen de Duitse kiezers voor de 19 e keer een Bondsdag. In deze nota wordt eerst ingegaan op het

Nadere informatie

Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's

Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's Josse de Voogd betoogde dat er een duidelijk verband aan te wijzen is tussen de plek waar iemand woont, de opleiding die iemand volgt, het huisdier

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z10166 en 2015Z10168

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Samenvatting. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende hoofdvragen:

Samenvatting. Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende hoofdvragen: In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. Deze twee vormen van radicalisering worden

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Infographic: De uitslag

Infographic: De uitslag Infographic: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over peilingen en over

Nadere informatie

CDA Rotterdam: op zoek naar kiezers met meerdere gerichte aanpakken

CDA Rotterdam: op zoek naar kiezers met meerdere gerichte aanpakken CDA Rotterdam: op zoek naar kiezers met meerdere gerichte aanpakken Het CDA Rotterdam was met drie zetels van de 45 een van de kleinere partijen in een G4- stad. Doelstelling van de campagne was om vijf

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d. 29 april 2005

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d. 29 april 2005 B&W-nr.: 05.0573 d.d. 29 april 2005 Onderwerp Antwoord schriftelijke vragen van het raadslid P. Van Meenen (D66) inzake ambtelijke procedure beantwoording schriftelijke raadsvragen. BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018

Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018 Besluit deelname gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 21 maart 2018 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Den Haag, op 15 november 2016 bijeen, besluit: 1. zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Doodstraf in Nederland

Doodstraf in Nederland Doodstraf in Nederland Naar aanleiding van een onderzoek in De Volkskrant van 5 april 2008 waar een vraag is gesteld over de doodstraf in relatie tot Trots op Nederland heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes

Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes Bijlage 4: Tot hier en nu verder Simon Otjes 14 December 2012 1. Executive Summary Deze rapportage is geschreven door Simon Otjes in opdracht van het partijbestuur ten bate van het werk van de commissie-van

Nadere informatie

Module Verkiezingen 2017/331

Module Verkiezingen 2017/331 ECLI:NL:RVS:2017:363 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-02-2017 Datum publicatie 13-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201701125/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 31034 I"»H t vv T -r -r- * * 4- -f -1- -f + +4- i-r- 4- -fr * * -f T -f- -f ir. A j-. ^ -i. j- Postadres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042

Rapport. Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042 Rapport Datum: 27 februari 2007 Rapportnummer: 2007/042 2 Klacht De Partij van het Noorden klaagt, mede namens Democratisch Europa, Leefbaar Europa, Nieuw Rechts, de Partij voor de Dieren en Respect.nu,

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2016-I

maatschappijwetenschappen vwo 2016-I Opgave 3 De vrijlating van Volkert van der G. Bij deze opgave horen de teksten 4 en 5. Inleiding Volkert van der G., die in 2002 tot 18 jaar werd veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn, werd op 2 mei

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat van de kiezers om maatschappelijke kwesties te regelen Het kiesrecht is uitgebreid van:

3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat van de kiezers om maatschappelijke kwesties te regelen Het kiesrecht is uitgebreid van: Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 3 Verkiezingen en kiesstelsels 3.1 Het Nederlandse kiesstelsel Politici hebben het mandaat

Nadere informatie