Bedrijfskundig Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfskundig Management"

Transcriptie

1 Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen

2 Bedrijfskundig Management Ondernemen in de profit- en non-profitsector Onze bedrijfskundige opleidingen richten zich op alle aspecten van de onderneming. Niet alleen primaire activiteiten zoals strategie, operationeel management en commercieel management komen aan bod. Maar ook aan ondersteunende activiteiten zoals projectmanagement, financiën, HRM, risicomanagement en informatiemanagement wordt ruim aandacht besteed. Nu zowel profit- als non-profitorganisaties steeds complexer worden, is het voor (aankomend) managers belangrijk een helikopterview te hebben om de samenhang van alle activiteiten op elkaar te kunnen afstemmen. De belangrijkste doelstelling is dat er in de opleidingen wordt gewerkt vanuit drie dimensies: het conceptuele denkkader, het benodigde instrumentarium en de integrale toepassing van deze twee. Daarvoor maken we gebruik van theorie/modellen en praktijkvoorbeelden die de deelnemers vertalen naar hun eigen werksituatie. Bij Bedrijfskunde gebeurt dat op operationeel-tactisch niveau en bij de vervolgopleiding Register Bedrijfskunde op tactisch-strategisch niveau. Onze visie Hogeschool Rotterdam Transfergroep brengt verderop dichterbij. Hoe maken we dit waar in onze opleidingen? Waar wij absoluut de nadruk op leggen is de praktische toepasbaarheid. Wat u vandaag bij ons leert kunt u morgen al gebruiken. Dat beweren ongetwijfeld ook andere opleiders, maar Transfergroep gaat daar toch een stap verder in. Door dicht bij uw eigen organisatie en omgeving te beginnen, merkt u vanaf de start dat u zich verder ontwikkelt. In de opleiding vinden wij het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen uw eigen organisatie, uw ontwikkeling, diverse branches waarin uw mededeelnemers werkzaam zijn en de docenten. Dit realiseren wij door het hanteren van de volgende vijf uitgangspunten: 1 Meteen toepasbaar In verschillende modules maakt u kennis met theoretische concepten. Deze theorie vertalen we daarna direct door naar uw eigen praktijk. Heel concreet. De volgende dag kunt u het meteen toepassen. 2 Lang houdbaar De opleiding is een solide basis voor uw functioneren als manager en/of adviseur gedurende uw gehele loopbaan. De verworven competenties blijven relevant, ook in een sterk veranderende (organisatie)context. Na het afronden van uw opleiding houden wij graag met u contact om te horen hoe het met u gaat. Wat ons betreft blijft u een levenlang leren. 3 Leren van elkaar Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen staat in de opleiding centraal. Door de diversiteit van de deelnemers en de verschillende werkvormen, worden waardevolle verbindingen tussen uw branche en die van de andere deelnemers gelegd. Bovendien zijn onze docenten thuis in verschillende branches, waardoor zij gemakkelijk kunnen schakelen. 4 Persoonlijke ontwikkeling De opleiding kent een inspirerend en dynamisch lesprogramma waarin diverse leervormen worden gehanteerd, zoals interactieve en verdiepingscolleges, werkgroepen, zelfstudie en onderzoek. Uw persoonlijke ontwikkeling als manager of adviseur staat hierbij centraal. In het voortraject is altijd een persoonlijk studieadviesgesprek mogelijk. 5 Reëel tijdpad Uit ervaring blijkt dat onze deelnemers vaak op verschillende terreinen sleutelfiguren zijn. Dit eist het nodige in termen van tijd, kwaliteit en aandacht. Niet alleen op uw werk maar ook op het thuisfront en andere (sociale) verplichtingen. Om de opleiding hanteerbaar te maken zijn er binnen de opleidingen rustpauzes ingelast. Sowieso houden wij de schoolschoolvakanties aan. Voor wie? De bedrijfskundige opleidingen in deze brochure zijn geschikt voor (aankomend) managers in de profit- en non-profitsector. Deelnemers komen vaak uit de volgende branches: energie land- en tuinbouw financiële en zakelijke dienstverlening diverse industrieën zorg en welzijn verkeer en vervoer overheid De verschillende achtergronden van de deelnemers maakt het mogelijk om in diverse keukens een blik te werpen. Dit maakt de opleiding extra aantrekkelijk. 2

3 Bedrijfskunde Operationeel en tactisch management Met deze post-hbo-opleiding op managementniveau (operationeel/tactisch) verkrijgt u inzicht in de wijze waarop uiteenlopende problemen binnen de eigen organisatie kunnen worden opgelost. U leert niet alleen systematisch beleid uit te voeren, maar ook te begeleiden en te implementeren. U brengt daadwerkelijk veranderingen tot stand. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. Per module vragen wij u om de vertaling te maken naar uw eigen bedrijfssituatie. Dit doet u door het schrijven van een adviesrapport. Inhoud 1 Managementvaardigheden (6 bijeenkomsten) Bij managementvaardigheden draait het om het verbeteren van het professioneel (interpersoonlijk) functioneren van u als (toekomstig) leidinggevende. Contactuele vaardigheden, schrijfvaardigheden (beleidsrapporten), autoreferentie, eigen inbreng en emotionele integriteit vormen de rijke inzet van deze module. Deze module omvat tevens een workshop schrijven van een beleidsrapport bij aanvang van de opleiding. NB. Voor deze module geldt 100% aanwezigheidsplicht 2 Management en organisatie (5 bijeenkomsten) De thema s beleid, structuur en omgeving staan hier centraal. Met verschillende theorieën van organisatiedeskundigen onderzoekt u wat het belang van deze thema s is voor uw onderneming en hoe u dit operationeel kunt maken. 3 Projectmanagement (5 bijeenkomsten) U leert als projectleider te werken in een project. Elementen die aan bod komen zijn geld, kwaliteit en tijd. Zowel de projecttools als de menselijke factor worden behandeld om het project als projectleider succesvol af te ronden. 4 Financieel management (5 bijeenkomsten) Inzicht in de financiële en administratieve structuur van de onderneming is voor u als manager van groot belang. Het gaat hier vooral om financiële informatie die wordt samengesteld en aangewend om managementbeslissingen te kunnen nemen. 5 Commercieel management (5 bijeenkomsten) In deze module leert u een gedegen analyse te maken van het commercieel beleid van uw organisatie. Het commerciële planningsproces wordt van bedrijfsvisie tot bedrijfsprestatie besproken. 6 Personeelsmanagement (5 bijeenkomsten) In deze module maakt u kennis met de personeelsfunctie binnen een organisatie: de plaats in de organisatie, de taken, het (gewenste) beleid, in te zetten instrumenten, keurmerken en de recente ontwikkeling naar competentiegericht werken. 7 Performancemanagement (5 bijeenkomsten) Dit onderdeel is gericht op hetgeen u als manager moet weten om uw organisatie te sturen. Welke stuurfactoren zijn van belang als vertaling van uw doelstellingen? Hoe krijgt u een integraal inzicht in de performance van uw organisatie? Bent u in staat om op een simpele wijze inzicht te geven in de brij van data? Praktische informatie Start jaarlijks in september Omvang 36 wekelijkse bijeenkomsten Tijd uur Studiebelasting ca. 325 uur (incl. bijeenkomsten, excl. schrijven van rapportages) ects 12 (European Credit Transfer System) Aantal deelnemers maximaal 25 Opleidingsniveau post-hbo Vervolgopleiding Register Bedrijfskunde en vervolgens is een mastertraject mogelijk. investering 4.475,- (excl. literatuur, ca. 450, ) Leslocatie Hogeschool Rotterdam Beoordeling Iedere module sluit u af met een adviesrapport waarin u theorie en praktijkvoorbeelden vertaalt naar uw eigen werksituatie. Deze rapportages worden beoordeeld door de desbetreffende docenten. Bij voldoende resultaat ontvangt u het post-hbo-getuigschrift Bedrijfskunde. Toelatingseisen U bent in het bezit van minimaal een hbo-getuigschrift/-diploma en u wilt uw bedrijfskundige kennis uitbreiden. Bedrijfskunde zit op het snijvlak van operationeel en tactisch management. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. 3

4 Register Bedrijfskunde Tactisch en strategisch management De post-hbo-opleiding Register Bedrijfskunde speelt in op de behoefte aan bedrijfskundig geschoolde (aankomende) managers die praktische vaardigheden kunnen combineren met visie, strategisch/ tactisch inzicht én het formuleren van beleid. Register Bedrijfskunde is met name bedoeld om uw bedrijfskundige kennis en inzicht verder te verdiepen en te integreren op het gebied van tactisch en strategisch management. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. Deze opleiding is een vervolg op de post-hbo-opleiding Bedrijfskunde. Inhoud 1 Managementvaardigheden (5 bijeenkomsten) Bij managementvaardigheden gaat het om het verbeteren van het professioneel interpersoonlijk functioneren van u als (toekomstig) leidinggevende. Hier is niet alleen kennis en IQ belangrijk, maar met name het EQ. Emotionele intelligentie is een vereiste om te komen tot de noodzakelijke effectiviteit als people manager. Autoreferentie, eigen inbreng en emotionele integriteit vormen de rijke inzet van deze module. NB: voor deze module geldt 100% aanwezigheidsplicht 2 Strategisch management (7 bijeenkomsten) Als manager wordt u dagelijks geconfronteerd met snel veranderende markten en omgevingsomstandigheden. Gedurende deze module brengt u in beeld wat de komende 5 jaar van uw organisatie gevraagd zal worden. Wat zijn succeskenmerken van uw organisatie? 3 Business process management (7 bijeenkomsten) In deze module worden proces- en systeemintegratie en organisatiecomplexiteit als uitgangspunt genomen. We noemen dit de principes van Business process management. Vanuit de rol van manager leert u programma s van projecten en processen te initiëren en te beheersen. 4 Management accounting (7 bijeenkomsten) In dit onderdeel wordt ingegaan op de wijze waarop bedrijfseconomische gegevens verwerkt worden en als basis kunnen dienen voor organisatiebeheersing en strategische beslissingen. 5 Risicomanagement (6 bijeenkomsten) Deze module heeft tot doel inzicht te geven in risico s en de gevolgen daarvan voor de onderneming. Het ontstaan van risico s wordt verkend en geanalyseerd en er wordt ingegaan op de reductie hiervan. Bovendien worden er hulpmiddelen aangereikt voor het beheersen van risico s. 6 Human resource management (6 bijeenkomsten) U krijgt inzicht in de wijze waarop optimaal human resource management toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie. De thema s leiderschap en cultuur staan centraal in deze module. voor verbeterstappen. Het legt verbanden tussen de eisen vanuit de eigen omgeving en de kracht en verbetermogelijkheden waarover de organisatie beschikt. Dit model is uit de praktijk ontstaan en is open en nietvoorschrijvend van karakter. In het begin van de opleiding komt het onderdeel onderzoeksmethodologie aan bod. Dit biedt u een houvast voor het schrijven van de deelrapporten en de eindscriptie. Praktische informatie Start jaarlijks in september Omvang 42 wekelijkse bijeenkomsten Tijd uur Studiebelasting 500 uur (incl. bijeenkomsten, excl. schrijven rapportages en eindrapport) ects 18 (European Credit Transfer System) aantal deelnemers maximaal 20 Opleidingsniveau post-hbo Vervolgopleiding Master Management en Innovatie investering 4.995, (excl. literatuur, ca. 450,-), Diploma Stichting Post HBO Nederland 110,-; Inschrijving in het onafhankelijk register eerste jaar 100,- Leslocatie Hogeschool Rotterdam Beoordeling Iedere module sluit u af met een rapportage waarin u theorie en praktijkvoorbeelden vertaalt naar uw eigen werksituatie. Daarbij hoort ook een door u geschreven integraal strategisch plan of businessplan. De rapportages worden beoordeeld door de desbetreffende docenten. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het strategisch plan aan een examencommissie. Bij voldoende resultaat ontvangt u het post-hbo-getuigschrift Register Bedrijfskunde. Toelatingseisen U bent in het bezit van minimaal een hbo-getuigschrift of hbo-diploma én minimaal één jaar relevante werkervaring. Als vooropleiding vormt de opleiding Bedrijfskunde een goede basis. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. Werkwijze Bij Register Bedrijfskunde wordt gebruik gemaakt van het Business planning model als leidraad voor de opleiding. Dit model is een bron waaruit u inspiratie kunt opdoen 4

5 Interview Marcel Vogel en Huibert Lucas, beiden werkzaam bij Woonbron en hebben in mei 2013 de post-hbo-opleiding Register Bedrijfskunde afgerond Studie Bedrijfskunde geeft de onderbouwing van je werk weer terug Ze zijn allebei doeners, die karaktertrek deed hun besluiten om voor de bedrijfskundeversie van Hogeschool Rotterdam Transfergroep te kiezen. Huibert lucas: Het idee dat je elke module afsluit met een deelrapportage geeft de praktische invalshoek van de opleiding aan. Marcel vogel, beaamt dit: We zagen onszelf niet een dik theorieboek uit ons hoofd leren waar je vervolgens een tentamen over krijgt. Daar heb je naast je werk, gezin en sociale leven helemaal geen ruimte en tijd voor. van zelf een werkstuk schrijven leer je toch uiteindelijk het meest. En daar gaat het ons om, Marcel vogel: De opleiding heeft mij ontzettend veel inzicht gegeven, als je ergens langer werkt verlies je toch vaak de onderbouwing uit het oog. Met je opgedane kennis kijk je ineens anders naar de structuur van je afdeling en leer je gebeurtenissen beter begrijpen. Groepsdynamiek Bedrijfskunde is een brede studie. Het behandelt een scala aan modellen die toepasbaar zijn om verschillende vraagstukken aan te pakken. Tijdens de studie sprongen daar wel bepaalde onderdelen het meeste uit. Huibert: De module managementvaardigheden heeft mij veel geleerd. Ik heb mij tijdens deze lessen behoorlijk bloot gegeven. anderen deden dat ook, dat tekent wel de sfeer in de groep. Met name de zachte kant van het management heeft bij mij de ogen geopend. Ik weet nu een groepsdynamiek te begrijpen en accepteer dat er mensen zijn met andere karakters. Waarschijnlijk kijken mijn collega s nu ook anders naar mij. Strategisch management is ook een module waar beide mannen zeer lovend over zijn. De docent had een enorme drive en marktkennis, hij kwam continu met nieuwe voorbeelden om onze vragen te beantwoorden. Dat maakte het voor ons buitengewoon boeiend. Terug in de klas De stijlen van de docenten verschillen van elkaar, maar ze zijn stuk voor stuk vaardig. Soms is het best wel lastig om als docent een weg te vinden. Huibert: Ik heb een financiële achtergrond, dus de eerste lessen financieel management waren voor mij wel erg basic en werd het pas in de 3e of 4e les interessant. Misschien is dan een extra voortraject voor minder financieel onderlegden een tip. Maar de docent loste het in de les goed op. vertrouwde schoolsfeertje weer terug, dat is ook wel leuk. Tegelijk dwingt het studeren in een groep je om telkens naar school te gaan. je gaat gewoon, anders laat je de ploeg in de steek. Natuurlijk kan het tegenwoordig ook met digitale media, maar dan mis je deze dynamiek, voor mij had het zitten in een klas echt een pre. Dat we met tweeën in een groep zaten, had veel voordelen Huibert: Wat mij ook aansprak was de looptijd van de opleiding. Eén jaar lang, één keer per week naar school dat is wel te overzien. Het is een behapbare periode. Opvallend is dat ze met z n tweeën in een groep zaten. Dat gaf wel voordelen. Marcel: je klopt gemakkelijk even bij elkaar aan om iets te bespreken. We hebben elkaar enorm gestimuleerd om verder te gaan en konden ook gezamenlijk gegevens uit onze organisatie krijgen. Wij denken dat het veel voordelen biedt. Marcel heeft inmiddels een andere functie gekregen binnen zijn werkgever Woonbron, Huibert hoopt binnenkort ook een move te kunnen maken. Niet dat Register Bedrijfskunde daar nu rechtstreeks mee te maken heeft, maar we hebben ons toch in de breedte versterkt. Collega s hebben dat gemerkt en willen dat nu ook. Hogeschool Rotterdam Transfergroep zullen we dan zeker tippen. Huibert Lucas Senior Changemanager Woonbron Marcel Vogel Manager ICT & Senior projectleider bij Woonbron Marcel: Het persoonlijke contact in zo n klasje van ca. 16 deelnemers maakt ook een belangrijk deel uit van de studie. Binnen de kortste keren heb je dat oude 5

6 Competentiemanagement De opleidingen zijn opgebouwd rondom vier competentiedomeinen. In onderstaand overzicht kunt u de competentiedomeinen met de daaruit volgende competenties en de bijbehorende modules terugvinden. Competenties Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap zichzelf en anderen beoordelen en beïnvloeden kunnen interveniëren in sociale processen binden en motiveren initiëren en creëren initiëren, plannen, monitoren en verbeteren van het primair proces ontwikkelen businessplan en uitvoering onderkennen van het belang van andere organisatieonderdelen kunnen analyseren van complexe (financiële) vraagstukken juiste conclusies kunnen trekken ontwikkelen van een realistisch oordeel resultaatgericht kunnen werken uit zichzelf beginnen, kansen grijpen ondernemen van actie en actief invloed uitoefenen macro-denken buiten bestaande kaders/ structuren denken Modules Bedrijfskunde (operationeel/tactisch) Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Management en organisatie Projectmanagement Personeelsmanagement Projectmanagement Informatiemanagement Financieel management Management en organisatie Commercieel management Personeelsmanagement Modules Technische Bedrijfskunde (operationeel/tactisch) Vraag de aparte brochure aan. Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Management en organisatie Projectmanagement Personeelsmanagement Projectmanagement Performance management Operationeel management Financieel management Management en organisatie Personeelsmanagement Adviesvaardigheden Modules Register Bedrijfskunde (tactisch/strategisch) Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Strategisch management Human resource management Business process management Management accounting Human resource management Risicomanagement Management accounting Risicomanagement Business process management Strategisch management Risicomanagement Management accounting 6

7 Deze opleiding heeft mijn positie versterkt Wanneer je bewust weer een opleiding gaat volgen, is het heel belangrijk om bevlogen docenten te hebben. dat motiveert extra. zoals je speciale leerkrachten van de middelbare school nog goed voor de geest kan halen, zo werkt het ook nu nog! de opleiding Register Bedrijfskunde is heel praktisch en praktijkgericht. de lesblokken en onderwerpen zijn goed op elkaar afgestemd. het sluit aan op mijn dagelijkse werkpraktijk en heeft mij vanuit een geheel andere bril naar mijn werk en omgeving leren kijken. het afronden van deze opleiding heeft mijn positie bij de aankomende reorganisatie versterkt. nu dat de opleiding is afgerond, lijkt het me goed om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied en ik zou het prettig vinden (kennis)bijeenkomsten bij te wonen met gelijkgestemden. Gelukkig voorziet transfergroep in deze nazorg! tenslotte kan ik anderen zeker aanraden om een opleiding of training te volgen bij transfergroep. het verruimt je blik en voegt weer een nieuwe bril toe aan het al bestaande assortiment. zeker als het alweer een aantal jaar geleden is dat je in de schoolbanken zat! als je nog twijfelt is het slim om een informatieavond te bezoeken, daar krijg je heel nuttige tips. Yvonne Copier Wijkteamchef politie Rotterdam-Rijnmond oud-deelnemer Register Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties Technisch bedrijfskundigen moeten kennis hebben van techniek, economie en organisaties. Het zijn managers of adviseurs met een technische achtergrond. In alle sectoren van een bedrijf zijn ze inzetbaar: van planning, inkoop en productie tot verkoop en distributie. U spoort knelpunten op, u analyseert ze, u bedenkt op basis daarvan oplossingen, u neemt beslissingen en u brengt daadwerkelijke veranderingen tot stand. Deze posthbo-opleiding biedt u een goede basis voor doorgroei naar een (stevige) managementfunctie. Technische Bedrijfskunde beweegt zich op het snijvlak van operationeel en tactisch management. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. per module maakt u een vertaling naar uw eigen bedrijfssituatie. Vraag de brochure Technische Bedrijfskunde aan. Kijk op Stap voor stap hogerop bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep Onze opleidingen sluiten zodanig op elkaar aan dat u volop doorgroeimogelijkheden heeft. van mbo+ naar masterniveau. vraag de brochures van de andere opleidingen aan voor een stap hogerop. Of maak een afspraak voor een studieadviesgesprek. operationeel tactisch management operationeel tactisch strategisch management strategisch management Algemene informatie Aftrek studiekosten Zowel voor werkgevers als deelnemers heeft de overheid interessante fiscale regelingen getroffen. Zo kan een deelnemer die zelf zijn of haar studiekosten betaalt in veel gevallen kosten opvoeren als aftrekpost voor de inkomensbelasting. Meer informatie over belastingaftrek vindt u bij de Belastingdienst ( onder studiekosten). Meer informatie actuele informatie over de opleidingen kunt u vinden op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met Wim Post T E Master Management en Innovatie (MMI) Register Bedrijfskunde Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde Hoger Management hbo-niveau Hanneke van Langeveld T E post-hbo-niveau post-hbo-niveau masterniveau 7

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM TRANSFERGROEP Post-hbo-opleidingen & masters als u wilt groeien in uw huidige functie of een nieuwe carrièrestap maken, is het zaak om uw kennis te blijven verbreden of te verdiepen. Want leren stopt niet na uw (hbo)-opleiding. U kunt dit doen door een opleiding te kiezen bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Bij ons kunt u, naast uw werk, diverse post-hbo- en masteropleidingen volgen. Stuk voor stuk zijn ze gericht op uw dagelijkse praktijk. Meer dan 17 jaar hebben we ervaring in opleiden op dit gebied en daarvoor diverse erkenningen ontvangen. Versie juni 2014 Transfergroep heeft diverse erkenningen, certificeringen en accreditaties. al onze masters zijn NvaO-geaccrediteerd en diverse post-hbo-opleidingen zijn gecertificeerd door de stichting post HBO Nederland. Ons aanbod is CEDEO-erkend, dat wil zeggen dat klanten onze bedrijfsopleidingen, (open aanbod en maatwerk) en coachingstrajecten met ruim een 8 beoordelen. twitter.com/transfergroep facebook.com/transfergroep

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties Bedrijfskundig Management Ondernemen in de profit- en non-profitsector

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7 Informatie Associate degree Human Resource Management 1 Pagina 1 van 7 HBO Human Resource Management (Associate degree) GGeenEE Geen HALF WERK Heb je je mbo-opleiding afgerond, maar wil je meer? Dan ga

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Leven Lang Leren voor professionals

Leven Lang Leren voor professionals Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli

NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement. Algemene informatie opleidingscycli NKV opleidingscycli Integraal Vitaliteitsmanagement Algemene informatie opleidingscycli Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement heeft als eerste in Nederland de integrale opleiding Integraal

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Voorwoord HBO bedrijfskunde leergang Facility Management 15 deelnemers 5 organisaties De biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie