Bedrijfskundig Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfskundig Management"

Transcriptie

1 Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen

2 Bedrijfskundig Management Ondernemen in de profit- en non-profitsector Onze bedrijfskundige opleidingen richten zich op alle aspecten van de onderneming. Niet alleen primaire activiteiten zoals strategie, operationeel management en commercieel management komen aan bod. Maar ook aan ondersteunende activiteiten zoals projectmanagement, financiën, HRM, risicomanagement en informatiemanagement wordt ruim aandacht besteed. Nu zowel profit- als non-profitorganisaties steeds complexer worden, is het voor (aankomend) managers belangrijk een helikopterview te hebben om de samenhang van alle activiteiten op elkaar te kunnen afstemmen. De belangrijkste doelstelling is dat er in de opleidingen wordt gewerkt vanuit drie dimensies: het conceptuele denkkader, het benodigde instrumentarium en de integrale toepassing van deze twee. Daarvoor maken we gebruik van theorie/modellen en praktijkvoorbeelden die de deelnemers vertalen naar hun eigen werksituatie. Bij Bedrijfskunde gebeurt dat op operationeel-tactisch niveau en bij de vervolgopleiding Register Bedrijfskunde op tactisch-strategisch niveau. Onze visie Hogeschool Rotterdam Transfergroep brengt verderop dichterbij. Hoe maken we dit waar in onze opleidingen? Waar wij absoluut de nadruk op leggen is de praktische toepasbaarheid. Wat u vandaag bij ons leert kunt u morgen al gebruiken. Dat beweren ongetwijfeld ook andere opleiders, maar Transfergroep gaat daar toch een stap verder in. Door dicht bij uw eigen organisatie en omgeving te beginnen, merkt u vanaf de start dat u zich verder ontwikkelt. In de opleiding vinden wij het belangrijk dat er een wisselwerking ontstaat tussen uw eigen organisatie, uw ontwikkeling, diverse branches waarin uw mededeelnemers werkzaam zijn en de docenten. Dit realiseren wij door het hanteren van de volgende vijf uitgangspunten: 1 Meteen toepasbaar In verschillende modules maakt u kennis met theoretische concepten. Deze theorie vertalen we daarna direct door naar uw eigen praktijk. Heel concreet. De volgende dag kunt u het meteen toepassen. 2 Lang houdbaar De opleiding is een solide basis voor uw functioneren als manager en/of adviseur gedurende uw gehele loopbaan. De verworven competenties blijven relevant, ook in een sterk veranderende (organisatie)context. Na het afronden van uw opleiding houden wij graag met u contact om te horen hoe het met u gaat. Wat ons betreft blijft u een levenlang leren. 3 Leren van elkaar Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen staat in de opleiding centraal. Door de diversiteit van de deelnemers en de verschillende werkvormen, worden waardevolle verbindingen tussen uw branche en die van de andere deelnemers gelegd. Bovendien zijn onze docenten thuis in verschillende branches, waardoor zij gemakkelijk kunnen schakelen. 4 Persoonlijke ontwikkeling De opleiding kent een inspirerend en dynamisch lesprogramma waarin diverse leervormen worden gehanteerd, zoals interactieve en verdiepingscolleges, werkgroepen, zelfstudie en onderzoek. Uw persoonlijke ontwikkeling als manager of adviseur staat hierbij centraal. In het voortraject is altijd een persoonlijk studieadviesgesprek mogelijk. 5 Reëel tijdpad Uit ervaring blijkt dat onze deelnemers vaak op verschillende terreinen sleutelfiguren zijn. Dit eist het nodige in termen van tijd, kwaliteit en aandacht. Niet alleen op uw werk maar ook op het thuisfront en andere (sociale) verplichtingen. Om de opleiding hanteerbaar te maken zijn er binnen de opleidingen rustpauzes ingelast. Sowieso houden wij de schoolschoolvakanties aan. Voor wie? De bedrijfskundige opleidingen in deze brochure zijn geschikt voor (aankomend) managers in de profit- en non-profitsector. Deelnemers komen vaak uit de volgende branches: energie land- en tuinbouw financiële en zakelijke dienstverlening diverse industrieën zorg en welzijn verkeer en vervoer overheid De verschillende achtergronden van de deelnemers maakt het mogelijk om in diverse keukens een blik te werpen. Dit maakt de opleiding extra aantrekkelijk. 2

3 Bedrijfskunde Operationeel en tactisch management Met deze post-hbo-opleiding op managementniveau (operationeel/tactisch) verkrijgt u inzicht in de wijze waarop uiteenlopende problemen binnen de eigen organisatie kunnen worden opgelost. U leert niet alleen systematisch beleid uit te voeren, maar ook te begeleiden en te implementeren. U brengt daadwerkelijk veranderingen tot stand. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. Per module vragen wij u om de vertaling te maken naar uw eigen bedrijfssituatie. Dit doet u door het schrijven van een adviesrapport. Inhoud 1 Managementvaardigheden (6 bijeenkomsten) Bij managementvaardigheden draait het om het verbeteren van het professioneel (interpersoonlijk) functioneren van u als (toekomstig) leidinggevende. Contactuele vaardigheden, schrijfvaardigheden (beleidsrapporten), autoreferentie, eigen inbreng en emotionele integriteit vormen de rijke inzet van deze module. Deze module omvat tevens een workshop schrijven van een beleidsrapport bij aanvang van de opleiding. NB. Voor deze module geldt 100% aanwezigheidsplicht 2 Management en organisatie (5 bijeenkomsten) De thema s beleid, structuur en omgeving staan hier centraal. Met verschillende theorieën van organisatiedeskundigen onderzoekt u wat het belang van deze thema s is voor uw onderneming en hoe u dit operationeel kunt maken. 3 Projectmanagement (5 bijeenkomsten) U leert als projectleider te werken in een project. Elementen die aan bod komen zijn geld, kwaliteit en tijd. Zowel de projecttools als de menselijke factor worden behandeld om het project als projectleider succesvol af te ronden. 4 Financieel management (5 bijeenkomsten) Inzicht in de financiële en administratieve structuur van de onderneming is voor u als manager van groot belang. Het gaat hier vooral om financiële informatie die wordt samengesteld en aangewend om managementbeslissingen te kunnen nemen. 5 Commercieel management (5 bijeenkomsten) In deze module leert u een gedegen analyse te maken van het commercieel beleid van uw organisatie. Het commerciële planningsproces wordt van bedrijfsvisie tot bedrijfsprestatie besproken. 6 Personeelsmanagement (5 bijeenkomsten) In deze module maakt u kennis met de personeelsfunctie binnen een organisatie: de plaats in de organisatie, de taken, het (gewenste) beleid, in te zetten instrumenten, keurmerken en de recente ontwikkeling naar competentiegericht werken. 7 Performancemanagement (5 bijeenkomsten) Dit onderdeel is gericht op hetgeen u als manager moet weten om uw organisatie te sturen. Welke stuurfactoren zijn van belang als vertaling van uw doelstellingen? Hoe krijgt u een integraal inzicht in de performance van uw organisatie? Bent u in staat om op een simpele wijze inzicht te geven in de brij van data? Praktische informatie Start jaarlijks in september Omvang 36 wekelijkse bijeenkomsten Tijd uur Studiebelasting ca. 325 uur (incl. bijeenkomsten, excl. schrijven van rapportages) ects 12 (European Credit Transfer System) Aantal deelnemers maximaal 25 Opleidingsniveau post-hbo Vervolgopleiding Register Bedrijfskunde en vervolgens is een mastertraject mogelijk. investering 4.475,- (excl. literatuur, ca. 450, ) Leslocatie Hogeschool Rotterdam Beoordeling Iedere module sluit u af met een adviesrapport waarin u theorie en praktijkvoorbeelden vertaalt naar uw eigen werksituatie. Deze rapportages worden beoordeeld door de desbetreffende docenten. Bij voldoende resultaat ontvangt u het post-hbo-getuigschrift Bedrijfskunde. Toelatingseisen U bent in het bezit van minimaal een hbo-getuigschrift/-diploma en u wilt uw bedrijfskundige kennis uitbreiden. Bedrijfskunde zit op het snijvlak van operationeel en tactisch management. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. 3

4 Register Bedrijfskunde Tactisch en strategisch management De post-hbo-opleiding Register Bedrijfskunde speelt in op de behoefte aan bedrijfskundig geschoolde (aankomende) managers die praktische vaardigheden kunnen combineren met visie, strategisch/ tactisch inzicht én het formuleren van beleid. Register Bedrijfskunde is met name bedoeld om uw bedrijfskundige kennis en inzicht verder te verdiepen en te integreren op het gebied van tactisch en strategisch management. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. Deze opleiding is een vervolg op de post-hbo-opleiding Bedrijfskunde. Inhoud 1 Managementvaardigheden (5 bijeenkomsten) Bij managementvaardigheden gaat het om het verbeteren van het professioneel interpersoonlijk functioneren van u als (toekomstig) leidinggevende. Hier is niet alleen kennis en IQ belangrijk, maar met name het EQ. Emotionele intelligentie is een vereiste om te komen tot de noodzakelijke effectiviteit als people manager. Autoreferentie, eigen inbreng en emotionele integriteit vormen de rijke inzet van deze module. NB: voor deze module geldt 100% aanwezigheidsplicht 2 Strategisch management (7 bijeenkomsten) Als manager wordt u dagelijks geconfronteerd met snel veranderende markten en omgevingsomstandigheden. Gedurende deze module brengt u in beeld wat de komende 5 jaar van uw organisatie gevraagd zal worden. Wat zijn succeskenmerken van uw organisatie? 3 Business process management (7 bijeenkomsten) In deze module worden proces- en systeemintegratie en organisatiecomplexiteit als uitgangspunt genomen. We noemen dit de principes van Business process management. Vanuit de rol van manager leert u programma s van projecten en processen te initiëren en te beheersen. 4 Management accounting (7 bijeenkomsten) In dit onderdeel wordt ingegaan op de wijze waarop bedrijfseconomische gegevens verwerkt worden en als basis kunnen dienen voor organisatiebeheersing en strategische beslissingen. 5 Risicomanagement (6 bijeenkomsten) Deze module heeft tot doel inzicht te geven in risico s en de gevolgen daarvan voor de onderneming. Het ontstaan van risico s wordt verkend en geanalyseerd en er wordt ingegaan op de reductie hiervan. Bovendien worden er hulpmiddelen aangereikt voor het beheersen van risico s. 6 Human resource management (6 bijeenkomsten) U krijgt inzicht in de wijze waarop optimaal human resource management toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie. De thema s leiderschap en cultuur staan centraal in deze module. voor verbeterstappen. Het legt verbanden tussen de eisen vanuit de eigen omgeving en de kracht en verbetermogelijkheden waarover de organisatie beschikt. Dit model is uit de praktijk ontstaan en is open en nietvoorschrijvend van karakter. In het begin van de opleiding komt het onderdeel onderzoeksmethodologie aan bod. Dit biedt u een houvast voor het schrijven van de deelrapporten en de eindscriptie. Praktische informatie Start jaarlijks in september Omvang 42 wekelijkse bijeenkomsten Tijd uur Studiebelasting 500 uur (incl. bijeenkomsten, excl. schrijven rapportages en eindrapport) ects 18 (European Credit Transfer System) aantal deelnemers maximaal 20 Opleidingsniveau post-hbo Vervolgopleiding Master Management en Innovatie investering 4.995, (excl. literatuur, ca. 450,-), Diploma Stichting Post HBO Nederland 110,-; Inschrijving in het onafhankelijk register eerste jaar 100,- Leslocatie Hogeschool Rotterdam Beoordeling Iedere module sluit u af met een rapportage waarin u theorie en praktijkvoorbeelden vertaalt naar uw eigen werksituatie. Daarbij hoort ook een door u geschreven integraal strategisch plan of businessplan. De rapportages worden beoordeeld door de desbetreffende docenten. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het strategisch plan aan een examencommissie. Bij voldoende resultaat ontvangt u het post-hbo-getuigschrift Register Bedrijfskunde. Toelatingseisen U bent in het bezit van minimaal een hbo-getuigschrift of hbo-diploma én minimaal één jaar relevante werkervaring. Als vooropleiding vormt de opleiding Bedrijfskunde een goede basis. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. Werkwijze Bij Register Bedrijfskunde wordt gebruik gemaakt van het Business planning model als leidraad voor de opleiding. Dit model is een bron waaruit u inspiratie kunt opdoen 4

5 Interview Marcel Vogel en Huibert Lucas, beiden werkzaam bij Woonbron en hebben in mei 2013 de post-hbo-opleiding Register Bedrijfskunde afgerond Studie Bedrijfskunde geeft de onderbouwing van je werk weer terug Ze zijn allebei doeners, die karaktertrek deed hun besluiten om voor de bedrijfskundeversie van Hogeschool Rotterdam Transfergroep te kiezen. Huibert lucas: Het idee dat je elke module afsluit met een deelrapportage geeft de praktische invalshoek van de opleiding aan. Marcel vogel, beaamt dit: We zagen onszelf niet een dik theorieboek uit ons hoofd leren waar je vervolgens een tentamen over krijgt. Daar heb je naast je werk, gezin en sociale leven helemaal geen ruimte en tijd voor. van zelf een werkstuk schrijven leer je toch uiteindelijk het meest. En daar gaat het ons om, Marcel vogel: De opleiding heeft mij ontzettend veel inzicht gegeven, als je ergens langer werkt verlies je toch vaak de onderbouwing uit het oog. Met je opgedane kennis kijk je ineens anders naar de structuur van je afdeling en leer je gebeurtenissen beter begrijpen. Groepsdynamiek Bedrijfskunde is een brede studie. Het behandelt een scala aan modellen die toepasbaar zijn om verschillende vraagstukken aan te pakken. Tijdens de studie sprongen daar wel bepaalde onderdelen het meeste uit. Huibert: De module managementvaardigheden heeft mij veel geleerd. Ik heb mij tijdens deze lessen behoorlijk bloot gegeven. anderen deden dat ook, dat tekent wel de sfeer in de groep. Met name de zachte kant van het management heeft bij mij de ogen geopend. Ik weet nu een groepsdynamiek te begrijpen en accepteer dat er mensen zijn met andere karakters. Waarschijnlijk kijken mijn collega s nu ook anders naar mij. Strategisch management is ook een module waar beide mannen zeer lovend over zijn. De docent had een enorme drive en marktkennis, hij kwam continu met nieuwe voorbeelden om onze vragen te beantwoorden. Dat maakte het voor ons buitengewoon boeiend. Terug in de klas De stijlen van de docenten verschillen van elkaar, maar ze zijn stuk voor stuk vaardig. Soms is het best wel lastig om als docent een weg te vinden. Huibert: Ik heb een financiële achtergrond, dus de eerste lessen financieel management waren voor mij wel erg basic en werd het pas in de 3e of 4e les interessant. Misschien is dan een extra voortraject voor minder financieel onderlegden een tip. Maar de docent loste het in de les goed op. vertrouwde schoolsfeertje weer terug, dat is ook wel leuk. Tegelijk dwingt het studeren in een groep je om telkens naar school te gaan. je gaat gewoon, anders laat je de ploeg in de steek. Natuurlijk kan het tegenwoordig ook met digitale media, maar dan mis je deze dynamiek, voor mij had het zitten in een klas echt een pre. Dat we met tweeën in een groep zaten, had veel voordelen Huibert: Wat mij ook aansprak was de looptijd van de opleiding. Eén jaar lang, één keer per week naar school dat is wel te overzien. Het is een behapbare periode. Opvallend is dat ze met z n tweeën in een groep zaten. Dat gaf wel voordelen. Marcel: je klopt gemakkelijk even bij elkaar aan om iets te bespreken. We hebben elkaar enorm gestimuleerd om verder te gaan en konden ook gezamenlijk gegevens uit onze organisatie krijgen. Wij denken dat het veel voordelen biedt. Marcel heeft inmiddels een andere functie gekregen binnen zijn werkgever Woonbron, Huibert hoopt binnenkort ook een move te kunnen maken. Niet dat Register Bedrijfskunde daar nu rechtstreeks mee te maken heeft, maar we hebben ons toch in de breedte versterkt. Collega s hebben dat gemerkt en willen dat nu ook. Hogeschool Rotterdam Transfergroep zullen we dan zeker tippen. Huibert Lucas Senior Changemanager Woonbron Marcel Vogel Manager ICT & Senior projectleider bij Woonbron Marcel: Het persoonlijke contact in zo n klasje van ca. 16 deelnemers maakt ook een belangrijk deel uit van de studie. Binnen de kortste keren heb je dat oude 5

6 Competentiemanagement De opleidingen zijn opgebouwd rondom vier competentiedomeinen. In onderstaand overzicht kunt u de competentiedomeinen met de daaruit volgende competenties en de bijbehorende modules terugvinden. Competenties Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap zichzelf en anderen beoordelen en beïnvloeden kunnen interveniëren in sociale processen binden en motiveren initiëren en creëren initiëren, plannen, monitoren en verbeteren van het primair proces ontwikkelen businessplan en uitvoering onderkennen van het belang van andere organisatieonderdelen kunnen analyseren van complexe (financiële) vraagstukken juiste conclusies kunnen trekken ontwikkelen van een realistisch oordeel resultaatgericht kunnen werken uit zichzelf beginnen, kansen grijpen ondernemen van actie en actief invloed uitoefenen macro-denken buiten bestaande kaders/ structuren denken Modules Bedrijfskunde (operationeel/tactisch) Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Management en organisatie Projectmanagement Personeelsmanagement Projectmanagement Informatiemanagement Financieel management Management en organisatie Commercieel management Personeelsmanagement Modules Technische Bedrijfskunde (operationeel/tactisch) Vraag de aparte brochure aan. Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Management en organisatie Projectmanagement Personeelsmanagement Projectmanagement Performance management Operationeel management Financieel management Management en organisatie Personeelsmanagement Adviesvaardigheden Modules Register Bedrijfskunde (tactisch/strategisch) Leiderschap Integraal management Analytisch vermogen Ondernemerschap Strategisch management Human resource management Business process management Management accounting Human resource management Risicomanagement Management accounting Risicomanagement Business process management Strategisch management Risicomanagement Management accounting 6

7 Deze opleiding heeft mijn positie versterkt Wanneer je bewust weer een opleiding gaat volgen, is het heel belangrijk om bevlogen docenten te hebben. dat motiveert extra. zoals je speciale leerkrachten van de middelbare school nog goed voor de geest kan halen, zo werkt het ook nu nog! de opleiding Register Bedrijfskunde is heel praktisch en praktijkgericht. de lesblokken en onderwerpen zijn goed op elkaar afgestemd. het sluit aan op mijn dagelijkse werkpraktijk en heeft mij vanuit een geheel andere bril naar mijn werk en omgeving leren kijken. het afronden van deze opleiding heeft mijn positie bij de aankomende reorganisatie versterkt. nu dat de opleiding is afgerond, lijkt het me goed om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het vakgebied en ik zou het prettig vinden (kennis)bijeenkomsten bij te wonen met gelijkgestemden. Gelukkig voorziet transfergroep in deze nazorg! tenslotte kan ik anderen zeker aanraden om een opleiding of training te volgen bij transfergroep. het verruimt je blik en voegt weer een nieuwe bril toe aan het al bestaande assortiment. zeker als het alweer een aantal jaar geleden is dat je in de schoolbanken zat! als je nog twijfelt is het slim om een informatieavond te bezoeken, daar krijg je heel nuttige tips. Yvonne Copier Wijkteamchef politie Rotterdam-Rijnmond oud-deelnemer Register Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde Management op het snijvlak van techniek, economie en organisaties Technisch bedrijfskundigen moeten kennis hebben van techniek, economie en organisaties. Het zijn managers of adviseurs met een technische achtergrond. In alle sectoren van een bedrijf zijn ze inzetbaar: van planning, inkoop en productie tot verkoop en distributie. U spoort knelpunten op, u analyseert ze, u bedenkt op basis daarvan oplossingen, u neemt beslissingen en u brengt daadwerkelijke veranderingen tot stand. Deze posthbo-opleiding biedt u een goede basis voor doorgroei naar een (stevige) managementfunctie. Technische Bedrijfskunde beweegt zich op het snijvlak van operationeel en tactisch management. Naast de harde kant van het management, het kennisaspect, wordt ook aandacht besteed aan de zachte kant, de emotionele intelligentie en competentiemanagement. per module maakt u een vertaling naar uw eigen bedrijfssituatie. Vraag de brochure Technische Bedrijfskunde aan. Kijk op Stap voor stap hogerop bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep Onze opleidingen sluiten zodanig op elkaar aan dat u volop doorgroeimogelijkheden heeft. van mbo+ naar masterniveau. vraag de brochures van de andere opleidingen aan voor een stap hogerop. Of maak een afspraak voor een studieadviesgesprek. operationeel tactisch management operationeel tactisch strategisch management strategisch management Algemene informatie Aftrek studiekosten Zowel voor werkgevers als deelnemers heeft de overheid interessante fiscale regelingen getroffen. Zo kan een deelnemer die zelf zijn of haar studiekosten betaalt in veel gevallen kosten opvoeren als aftrekpost voor de inkomensbelasting. Meer informatie over belastingaftrek vindt u bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl onder studiekosten). Meer informatie actuele informatie over de opleidingen kunt u vinden op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met Wim Post T E Master Management en Innovatie (MMI) Register Bedrijfskunde Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde Hoger Management hbo-niveau Hanneke van Langeveld T E post-hbo-niveau post-hbo-niveau masterniveau 7

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM TRANSFERGROEP Post-hbo-opleidingen & masters als u wilt groeien in uw huidige functie of een nieuwe carrièrestap maken, is het zaak om uw kennis te blijven verbreden of te verdiepen. Want leren stopt niet na uw (hbo)-opleiding. U kunt dit doen door een opleiding te kiezen bij Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Bij ons kunt u, naast uw werk, diverse post-hbo- en masteropleidingen volgen. Stuk voor stuk zijn ze gericht op uw dagelijkse praktijk. Meer dan 17 jaar hebben we ervaring in opleiden op dit gebied en daarvoor diverse erkenningen ontvangen. Versie juni 2014 Transfergroep heeft diverse erkenningen, certificeringen en accreditaties. al onze masters zijn NvaO-geaccrediteerd en diverse post-hbo-opleidingen zijn gecertificeerd door de stichting post HBO Nederland. Ons aanbod is CEDEO-erkend, dat wil zeggen dat klanten onze bedrijfsopleidingen, (open aanbod en maatwerk) en coachingstrajecten met ruim een 8 beoordelen. twitter.com/transfergroep facebook.com/transfergroep

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie