Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )"

Transcriptie

1 Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ca. 95 van alle wegen in Nederland. Het gaat hier om het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, etc.). De wijze waarop het beheer en onderhoud van deze wegen en kunstwerken is ingericht, gefinancierd en wordt uitgevoerd is van belang voor een goede bereikbaarheid en doorstroming. Als wegen, bruggen of viaducten niet voldoen en regelmatig reparaties noodzakelijk zijn, leidt dit tot files, overlast en ergernis bij de automobilist. Reden tot zorg Bij onvoldoende onderhoud aan de wegen en kunstwerken kan sprake zijn van een sluipend proces dat de betrouwbaarheid steeds meer aantast. Budgettekorten kunnen jaren voortduren zonder dat er op het eerste gezicht iets mis gaat. Op het oog ligt het er goed bij, maar dat is schijn. Hoe langer het uitstel, hoe duurder en langer de reparatie en hoe groter de overlast. Er zijn een aantal ontwikkelingen die reden geven tot (grote) zorg over de toekomstige toestand van het regionale wegennet, inclusief de daarin gelegen kunstwerken: Toename verkeer Zelfs bij een beperkte economische groei stijgt de mobiliteit ook op de middellange termijn. Met name het wegverkeer groeit hard, namelijk in totaal met t.o.v. 1. Naar verwachting groeit het verkeer op het onderliggende wegennet harder dan op het hoofdwegennet van het Rijk. Meer en zwaarder vrachtverkeer Vrachtwagens zijn een belangrijk onderdeel van de economie en handel. Tegelijkertijd zorgen overbelasting en sterke toename van vrachtverkeer voor extra schade aan de wegen. Scheurvorming en spoorvorming zullen sneller optreden, waardoor ook de onderhoudsfrequentie zal toenemen. Ouderdom Een groot gedeelte van de provinciale kunstwerken stammen uit de periode De technische levensduur van een kunstwerk is ca. jaar. Op een gegeven moment is de maximale levensduur bereikt en moet het kunstwerk worden vervangen. Dat moment komt sneller dichterbij naarmate het gebruik intensiever wordt.. Strengere eisen milieu en veiligheid In de afgelopen tientallen jaren zijn de eisen die aan kunstwerken en aan wegen worden gesteld strenger geworden. Met name op het gebied van veiligheid en milieu. Deze strengere normen hebben ertoe geleid dat de kosten voor het onderhouden ook zijn toegenomen. Onvoldoende budgetreservering Decentrale overheden worden geconfronteerd met een lagere Rijksbijdrage en oplopende kosten. Bij veel provincies en gemeenten heeft dit geleid tot het verlagen van de budgetten voor beheer en onderhoud en de onderhoudsnormen. De kwaliteit van wegen gaat daarmee nog sneller achteruit en de reparaties worden steeds duurder. Onvoldoende politieke aandacht De komende jaren zullen de kosten voor het onderhoud snel gaan toenemen en wacht een grote vervangingsopgave. Dat vraagt een heldere visie, zorgvuldig beheer en voldoende budget. Onvoldoende doen leidt tot verkeersinfarct Een verkeersinfarct ligt op de loer als wegen en bruggen uit veiligheidsoverweging niet meer of beperkt gebruikt mogen worden. De groei van het verkeer noodzaakt meer dan ooit tot het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Een goed onderhouden wegennet is hiervoor een absolute basisvoorwaarde, omdat dit de kans op incidenten vermindert. Bij de te verwachten groei van mobiliteit zal het falen van (een deel van) de infrastructuur steeds zwaardere consequenties hebben. Met name bruggen en viaducten zijn in dat opzicht zeer cruciaal voor het functioneren van het netwerk. Enquête Het directe slachtoffers van verkeersbeperkingen of afsluiting van kunstwerken zijn de automobilist en het bedrijfsleven. Bouwend Nederland heeft TNS-NIPO gevraagd om onder de Nederlandse bevolking onderzoek te doen naar de veiligheid, kwaliteit, doorstroming en ongemak op de wegen. In dit document worden de resultaten op zowel landelijk als provinciaal niveau weergegeven. Pagina 1 van 36

2 1. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op de wegen? score 1-1 Veiligheid op wegen algemeen 7,5 7,6 7,7 7,6 7,4 7,4 7,6 7,4 7,6 7,7 7,5 7,7 7,3 Verkeersveiligheid alle wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid op alle wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Over het algemeen geven de ondervraagde een 7,5 voor de verkeersveiligheid op de wegen in Nederland. Daarbij valt op dat met name in de provincies Friesland, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant men bovengemiddeld een cijfer 8 of hoger geeft. In Noord- Holland en Flevoland geven de ondervraagden relatief de meeste lagere scores (1 tot 5). Ook in Limburg en Gelderland zijn er relatief veel lage scores en weinig hoge scores. Pagina 2 van 36

3 2. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op provinciale wegen? score 1-1 Veiligheid provinciale wegen 6,9 6,8 7,1 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 7, 7, 6,9 7, 7,1 Verkeersveiligheid provinciale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid provinciale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) De verkeersveiligheid op de provinciale wegen wordt duidelijk lager beoordeeld, dan de verkeersveiligheid op alle wegen. Met name in de provincies Groningen en Flevoland komt de score onvoldoende tot slecht vaak voor. Pagina 3 van 36

4 3. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op de lokale wegen? score 1-1 Veiligheid lokale wegen 6,5 6,5 6,5 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,7 6,6 6,7 6,5 6,4 Verkeersveiligheid lokale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid lokale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 4 van 36

5 4. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de Rijkswegen? score 1-1 Kwaliteit Rijkswegen 7,4 7,4 7,5 7,6 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,1 7,4 7,3 Kwaliteit Rijkswegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit Rijkswegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 5 van 36

6 5. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de provinciale wegen? score 1-1 Kwaliteit provinciale wegen 7, 6,8 7,1 7,1 7, 7, 7, 6,9 7,1 7,1 6,7 6,9 7, Kwaliteit Provinciale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit Provinciale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 6 van 36

7 6. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de lokale wegen? score 1-1 Kwaliteit lokale wegen 6,3 6,2 6,4 6,1 6,2 6,2 6,3 6,2 6,6 6,5 6,1 6,1 6, Kwaliteit lokale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit lokale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 7 van 36

8 7. Over het algemeen is de doorstroming op de rijkswegen de afgelopen drie jaar verbeterd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Doorstroming rijkswegen is verbeterd laatste 3 jaar 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,3 3,7 3,4 3,6 3,6 Doorstroming Rijkswegen is afgelopen drie jaar verbeterd () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Doorstroming Rijkswegen is afgelopen 3 jaar verbeterd Pagina 8 van 36

9 8. Over het algemeen is de kwaliteit van de rijkswegen de afgelopen drie jaar verbeterd score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit rijkswegen is verbeterd laatste 3 jaar 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,5 3,4 3,7 3,3 3,6 3,5 Kwaliteit Rijkswegen is afgelopen drie jaar verbeterd () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit Rijkswegen is afgelopen 3 jaar verbeterd Pagina 9 van 36

10 9. De kwaliteit van de provinciale wegen blijft duidelijk achter bij die van de rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit prov. wegen blijft achter bij rijkswegen 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 3,2 3,4 3,3 Kwaliteit Provinciale wegen blijft duidelijk achter bij kwaliteit Rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit prov. wegen blijft achter bij kwaliteit rijkswegen Pagina 1 van 36

11 1. De kwaliteit van de lokale wegen blijft duidelijk achter bij die van de rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit lokale wegen loopt achter bij rijkswegen 3,6 3,6 3,6 4, 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 3,7 3,4 3,7 3,8 Kwaliteit lokale wegen blijft duidelijk achter bij kwaliteit Rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit lokale wegen blijft achter bij kwaliteit rijkswegen Pagina 11 van 36

12 11. Ik sta tegenwoordig meer in de file op provinciale en lokale wegen dan op rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Meer in file op prov./lok. wegen dan op rijksweg 2,8 2,5 2,5 2,2 2,9 2,7 2,9 3, 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 Tegenwoordig meer in file op prov./lokale wegen dan op rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Meer in file op prov./lokale wegen dan op rijkswegen Pagina 12 van 36

13 12. Op sommige rijkswegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Langzamer rijden door slechte kwaliteit snelwegen 2,1 2,2 2,1 2, 2,3 2,1 2, 2,2 1,9 2, 2,5 2, 2,4 Langzamer rijden door slechte kwaliteit snelwegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit rijkswegen Pagina 13 van 36

14 13. Op sommige provinciale wegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit provinciale wegen soms slecht 2,4 2,5 2,4 2,5 2,7 2,3 2,4 2,6 2,2 2,3 2,6 2,5 2,6 Langzamer rijden door slechte kwaliteit provinciale wegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit provinciale wegen Pagina 14 van 36

15 14. Op sommige lokale wegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit lokale wegen soms slecht 2,9 2,9 2,9 3,1 3, 2,7 2,8 3,2 2,7 2,7 2,8 3, 3,1 Langzamer rijden door slechte kwaliteit lokale wegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit lokale wegen Pagina 15 van 36

16 15. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan onderhoud van rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan onderhoud rijkswegen 1,9 2,1 2, 2, 1,9 1,9 2,1 1,9 1,7 1,9 1,8 2,2 2, Door de crisis minder geld aan onderhoud van de rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan onderhoud rijkswegen Pagina 16 van 36

17 16. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan aanleg van rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan aanleg rijkswegen 2,5 2,9 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,5 2,2 2,6 2,7 Door de crisis minder geld aan aanleg van de rijkswegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan aanleg rijkswegen Pagina 17 van 36

18 16. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan onderhoud van provinciale en lokale wegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan onderhoud prov./lok. wegen 1,9 2, 1,8 2, 1,9 1,9 2, 1,9 1,7 1,9 1,8 2,1 1,8 Door de crisis minder geld aan onderhoud van de prov. en lokale wegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden onderhoud prov./lokale wegen Pagina 18 van 36

19 17. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan aanleg van provinciale en lokale wegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan aanleg prov./lok. wegen 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5 2,3 2,1 2,4 2,1 2,5 2,6 Door de crisis minder geld aan aanleg van de prov. en lokale wegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan aanleg prov./lokale wegen Pagina 19 van 36

20 18. Ik verwacht dat er in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen wordt gepleegd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Verwacht in toekomst minder onderhoud aan rijkswegen 3, 3, 3, 3, 3,1 3, 2,8 2,9 2,9 3, 2,9 3,3 3,1 Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen Pagina van 36

21 19. Ik verwacht dat er in de toekomst minder onderhoud aan provinciale en lokale wegen wordt gepleegd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Verwacht in toekomst minder onderhoud aan prov./lok. wegen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 2,9 3,2 3, 3,2 3, 3,3 3,3 Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan prov./ lokale wegen T GR FR DR OV GL UT NH ZH ZE FL NB LB Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan prov./lokale wegen Pagina 21 van 36

22 . De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden score 1 (oneens) - 5 (eens) Wegen in wijk goed onderhouden 3,1 3, 3,3 2,9 3,2 3,3 3, 2,9 3, 3,2 3,3 3,2 3, De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden Pagina 22 van 36

23 21. Ik word goed geïnformeerd over wegwerkzaamheden die voor mij van belang zijn score 1 (oneens) - 5 (eens) Wordt goed geinformeerd over wegwerkzaamheden 3,2 3,1 3,5 3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,1 3,4 3,2 3,2 3,3 Ik wordt goed geinformeerd over wegwerkzaamheden Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik word goed geinformeerd over wegwerkzaamheden Pagina 23 van 36

24 22. Wel eens ongemak 1 doordat de kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen slecht was? Heeft wel eens ongemak door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Ongemak door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening 1 Oponthoud, file, gevaarlijke verkeerssituatie, snelheidsbeperkingen Pagina 24 van 36

25 23. Wanneer heeft u voor het laatst ongemak gehad doordat de kwaliteit van de provinciale en/of lokale wegen slecht was? Voor het laatst ongemak gehad door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Laatste keer ongemak door slechte kwaliteit prov. /lokale wegen In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Pagina 25 van 36

26 24. Heeft u het idee dat u de afgelopen 3 jaar vaker dan voorheen ongemak had van een slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen? Afgelopen 3 jaar is ongemak op prov. en/of lokale wegen is toegenomen () Ja Nee Weet niet / geen mening Ongemak op prov./lokale wegen is afgelopen 3 jaar toegenomen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 26 van 36

27 25. Heeft u wel eens schade aan uw auto gehad doordat de kwaliteit van provinciale en\of lokale wegen slecht was? Schade gehad aan auto door slechte kwaliteit provinciale en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Schade door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 27 van 36

28 26. Wanneer heeft u voor het laatst schade aan uw auto gehad doordat de kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen slecht was? Voor het laatst schade gehad door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Wanneer voor het laatst schade door slechte kwaliteit prov. /lokale wegen In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Pagina 28 van 36

29 27. Heeft u het idee dat u de afgelopen 3 jaar vaker dan voorheen schade aan uw auto heeft door een slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen? Afgelopen 3 jaar vaker schade aan auto door slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Afgelopen 3 jaar vaker schade door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 29 van 36

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport Samen De Frieze paardensport laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport pag. 1 Paardrijden. Uitdaging. Ontspanning. Passie. Plezier. Sporttrends van binnen naar buiten Van instrumentalism naar consumentism

Nadere informatie

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Veiligheid motorrijders op autosnelwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Wij stellen voor dat alle wegen in beheer bij de provincie, bij de waterschappen en bij het

Wij stellen voor dat alle wegen in beheer bij de provincie, bij de waterschappen en bij het 1 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 33 Haarlem, 19 mei 1998 Onderwerp : vaststellen provinciaal wegennet ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in artikel 16

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus 4481 Telefoon: 0900-0227 (0,50 p/m) 6401 CZ Heerlen E-mail: infoservice@cbs.nl LAWAAI EN STANK IN DE PROVINCIE Henk Swinkels De door de Nederlanders ervaren geluidsoverlast

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 Bedrijfsprofiel Wegrestaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Toekomstvisie bedreigingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Rapportage II Commissie Meerkosten OV-chipkaart 25 april 2009. Aanwending Migratiegelden in beeld

Rapportage II Commissie Meerkosten OV-chipkaart 25 april 2009. Aanwending Migratiegelden in beeld Rapportage II Commissie Meerkosten OV-chipkaart 25 april 29 Aanwending Migratiegelden in beeld Voorwoord Als vervolg op de rapportage Meerkosten (6 oktober 28), waar het accent lag op de vervoerbedrijven,

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Infrastructuurmonitor MIRT 2015

Infrastructuurmonitor MIRT 2015 Infrastructuurmonitor MIRT 215 Infrastructuurmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN Studiedag gemeentelijk tabaksbeleid Utrecht, 08-06-2016 Dr. Margriet van Laar Programmahoofd Drug Monitoring & Policy NET, Trimbos-instituut

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Auteur: Lars Brugman 1 Datum: 2 februari 2015 Deze publicatie in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg opgesteld en gebaseerd op een eerdere publicatie van het Kadaster in de Barometer

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland?

Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland? Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland? Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

1. Samenvatting 5. 1. Inleiding 8. 2. Algemene tevredenheid en belang 11. 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20. 4.

1. Samenvatting 5. 1. Inleiding 8. 2. Algemene tevredenheid en belang 11. 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20. 4. Gemeenschappelijk onderzoek gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat December 2015 Inhoud 1. Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Algemene tevredenheid en belang 11 3. Kwaliteit en verkeersveiligheid 20 4.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL BEURSRAPPORT VOORJAARSEDITIE 2015 ACHTERGROND Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015 heeft de 11de editie van de Beurs Eigen Huis plaatsgevonden in de Jaarbeurs Utrecht. De bezoekers waren positief,

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen. Stichting Sociale Bemiddeling

Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen. Stichting Sociale Bemiddeling Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen Stichting Sociale Bemiddeling Stichting Sociale Bemiddeling U werkt bij een bedrijf dat lid is van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland behartigt de

Nadere informatie

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen 1 2 ANWB & verkeersveiligheid ANWB onderschrijft VN Decade of Action for Road Safety ANWB 10 puntenplan Veilig op weg naar

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Richard Paping Rijksuniversiteit Groningen Tweede Dag van de Historische Demografie Tilburg, 4 december 2009 Een nieuwe schatting voor de bevolking

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten

FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten FEITEN EN CIJFERS Gevolgen stapeling van bezuinigingen op infrastructuurbudgetten Zoetermeer, maart 2013 De Rijksoverheid ziet zich als gevolg van de economische situatie in Nederland en Europa genoodzaakt

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; besluiten vast te stellen: Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juni 2012 nr. 2012-26915, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2012. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: Stand van zaken Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei (2013) Basis voor breed gedragen, robuust, toekomstbestendig

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland?

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw.

LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw. LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw. Op 1 januari 1996 trad de nieuwe Archiefwet 1995 in werking. Binnen

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie