Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )"

Transcriptie

1 Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ca. 95 van alle wegen in Nederland. Het gaat hier om het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, etc.). De wijze waarop het beheer en onderhoud van deze wegen en kunstwerken is ingericht, gefinancierd en wordt uitgevoerd is van belang voor een goede bereikbaarheid en doorstroming. Als wegen, bruggen of viaducten niet voldoen en regelmatig reparaties noodzakelijk zijn, leidt dit tot files, overlast en ergernis bij de automobilist. Reden tot zorg Bij onvoldoende onderhoud aan de wegen en kunstwerken kan sprake zijn van een sluipend proces dat de betrouwbaarheid steeds meer aantast. Budgettekorten kunnen jaren voortduren zonder dat er op het eerste gezicht iets mis gaat. Op het oog ligt het er goed bij, maar dat is schijn. Hoe langer het uitstel, hoe duurder en langer de reparatie en hoe groter de overlast. Er zijn een aantal ontwikkelingen die reden geven tot (grote) zorg over de toekomstige toestand van het regionale wegennet, inclusief de daarin gelegen kunstwerken: Toename verkeer Zelfs bij een beperkte economische groei stijgt de mobiliteit ook op de middellange termijn. Met name het wegverkeer groeit hard, namelijk in totaal met t.o.v. 1. Naar verwachting groeit het verkeer op het onderliggende wegennet harder dan op het hoofdwegennet van het Rijk. Meer en zwaarder vrachtverkeer Vrachtwagens zijn een belangrijk onderdeel van de economie en handel. Tegelijkertijd zorgen overbelasting en sterke toename van vrachtverkeer voor extra schade aan de wegen. Scheurvorming en spoorvorming zullen sneller optreden, waardoor ook de onderhoudsfrequentie zal toenemen. Ouderdom Een groot gedeelte van de provinciale kunstwerken stammen uit de periode De technische levensduur van een kunstwerk is ca. jaar. Op een gegeven moment is de maximale levensduur bereikt en moet het kunstwerk worden vervangen. Dat moment komt sneller dichterbij naarmate het gebruik intensiever wordt.. Strengere eisen milieu en veiligheid In de afgelopen tientallen jaren zijn de eisen die aan kunstwerken en aan wegen worden gesteld strenger geworden. Met name op het gebied van veiligheid en milieu. Deze strengere normen hebben ertoe geleid dat de kosten voor het onderhouden ook zijn toegenomen. Onvoldoende budgetreservering Decentrale overheden worden geconfronteerd met een lagere Rijksbijdrage en oplopende kosten. Bij veel provincies en gemeenten heeft dit geleid tot het verlagen van de budgetten voor beheer en onderhoud en de onderhoudsnormen. De kwaliteit van wegen gaat daarmee nog sneller achteruit en de reparaties worden steeds duurder. Onvoldoende politieke aandacht De komende jaren zullen de kosten voor het onderhoud snel gaan toenemen en wacht een grote vervangingsopgave. Dat vraagt een heldere visie, zorgvuldig beheer en voldoende budget. Onvoldoende doen leidt tot verkeersinfarct Een verkeersinfarct ligt op de loer als wegen en bruggen uit veiligheidsoverweging niet meer of beperkt gebruikt mogen worden. De groei van het verkeer noodzaakt meer dan ooit tot het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Een goed onderhouden wegennet is hiervoor een absolute basisvoorwaarde, omdat dit de kans op incidenten vermindert. Bij de te verwachten groei van mobiliteit zal het falen van (een deel van) de infrastructuur steeds zwaardere consequenties hebben. Met name bruggen en viaducten zijn in dat opzicht zeer cruciaal voor het functioneren van het netwerk. Enquête Het directe slachtoffers van verkeersbeperkingen of afsluiting van kunstwerken zijn de automobilist en het bedrijfsleven. Bouwend Nederland heeft TNS-NIPO gevraagd om onder de Nederlandse bevolking onderzoek te doen naar de veiligheid, kwaliteit, doorstroming en ongemak op de wegen. In dit document worden de resultaten op zowel landelijk als provinciaal niveau weergegeven. Pagina 1 van 36

2 1. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op de wegen? score 1-1 Veiligheid op wegen algemeen 7,5 7,6 7,7 7,6 7,4 7,4 7,6 7,4 7,6 7,7 7,5 7,7 7,3 Verkeersveiligheid alle wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid op alle wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Over het algemeen geven de ondervraagde een 7,5 voor de verkeersveiligheid op de wegen in Nederland. Daarbij valt op dat met name in de provincies Friesland, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant men bovengemiddeld een cijfer 8 of hoger geeft. In Noord- Holland en Flevoland geven de ondervraagden relatief de meeste lagere scores (1 tot 5). Ook in Limburg en Gelderland zijn er relatief veel lage scores en weinig hoge scores. Pagina 2 van 36

3 2. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op provinciale wegen? score 1-1 Veiligheid provinciale wegen 6,9 6,8 7,1 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 7, 7, 6,9 7, 7,1 Verkeersveiligheid provinciale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid provinciale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) De verkeersveiligheid op de provinciale wegen wordt duidelijk lager beoordeeld, dan de verkeersveiligheid op alle wegen. Met name in de provincies Groningen en Flevoland komt de score onvoldoende tot slecht vaak voor. Pagina 3 van 36

4 3. Welk cijfer geeft u de verkeersveiligheid op de lokale wegen? score 1-1 Veiligheid lokale wegen 6,5 6,5 6,5 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,7 6,6 6,7 6,5 6,4 Verkeersveiligheid lokale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Verkeersveiligheid lokale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 4 van 36

5 4. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de Rijkswegen? score 1-1 Kwaliteit Rijkswegen 7,4 7,4 7,5 7,6 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,1 7,4 7,3 Kwaliteit Rijkswegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit Rijkswegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 5 van 36

6 5. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de provinciale wegen? score 1-1 Kwaliteit provinciale wegen 7, 6,8 7,1 7,1 7, 7, 7, 6,9 7,1 7,1 6,7 6,9 7, Kwaliteit Provinciale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit Provinciale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 6 van 36

7 6. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de lokale wegen? score 1-1 Kwaliteit lokale wegen 6,3 6,2 6,4 6,1 6,2 6,2 6,3 6,2 6,6 6,5 6,1 6,1 6, Kwaliteit lokale wegen () Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Kwaliteit lokale wegen Onvoldoende tot zeer slecht (1-5) Voldoende (6-7) Goed tot zeer goed (8-1) Pagina 7 van 36

8 7. Over het algemeen is de doorstroming op de rijkswegen de afgelopen drie jaar verbeterd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Doorstroming rijkswegen is verbeterd laatste 3 jaar 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,3 3,7 3,4 3,6 3,6 Doorstroming Rijkswegen is afgelopen drie jaar verbeterd () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Doorstroming Rijkswegen is afgelopen 3 jaar verbeterd Pagina 8 van 36

9 8. Over het algemeen is de kwaliteit van de rijkswegen de afgelopen drie jaar verbeterd score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit rijkswegen is verbeterd laatste 3 jaar 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,5 3,4 3,7 3,3 3,6 3,5 Kwaliteit Rijkswegen is afgelopen drie jaar verbeterd () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit Rijkswegen is afgelopen 3 jaar verbeterd Pagina 9 van 36

10 9. De kwaliteit van de provinciale wegen blijft duidelijk achter bij die van de rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit prov. wegen blijft achter bij rijkswegen 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 3,2 3,4 3,3 Kwaliteit Provinciale wegen blijft duidelijk achter bij kwaliteit Rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit prov. wegen blijft achter bij kwaliteit rijkswegen Pagina 1 van 36

11 1. De kwaliteit van de lokale wegen blijft duidelijk achter bij die van de rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit lokale wegen loopt achter bij rijkswegen 3,6 3,6 3,6 4, 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4 3,7 3,4 3,7 3,8 Kwaliteit lokale wegen blijft duidelijk achter bij kwaliteit Rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Kwaliteit lokale wegen blijft achter bij kwaliteit rijkswegen Pagina 11 van 36

12 11. Ik sta tegenwoordig meer in de file op provinciale en lokale wegen dan op rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Meer in file op prov./lok. wegen dan op rijksweg 2,8 2,5 2,5 2,2 2,9 2,7 2,9 3, 2,8 2,6 2,8 2,7 2,8 Tegenwoordig meer in file op prov./lokale wegen dan op rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Meer in file op prov./lokale wegen dan op rijkswegen Pagina 12 van 36

13 12. Op sommige rijkswegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Langzamer rijden door slechte kwaliteit snelwegen 2,1 2,2 2,1 2, 2,3 2,1 2, 2,2 1,9 2, 2,5 2, 2,4 Langzamer rijden door slechte kwaliteit snelwegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit rijkswegen Pagina 13 van 36

14 13. Op sommige provinciale wegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit provinciale wegen soms slecht 2,4 2,5 2,4 2,5 2,7 2,3 2,4 2,6 2,2 2,3 2,6 2,5 2,6 Langzamer rijden door slechte kwaliteit provinciale wegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit provinciale wegen Pagina 14 van 36

15 14. Op sommige lokale wegen rijd ik langzamer dan toegestaan, omdat de kwaliteit van de weg slecht is score 1 (oneens) - 5 (eens) Kwaliteit lokale wegen soms slecht 2,9 2,9 2,9 3,1 3, 2,7 2,8 3,2 2,7 2,7 2,8 3, 3,1 Langzamer rijden door slechte kwaliteit lokale wegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Langzamer rijden door slechte kwaliteit lokale wegen Pagina 15 van 36

16 15. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan onderhoud van rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan onderhoud rijkswegen 1,9 2,1 2, 2, 1,9 1,9 2,1 1,9 1,7 1,9 1,8 2,2 2, Door de crisis minder geld aan onderhoud van de rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan onderhoud rijkswegen Pagina 16 van 36

17 16. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan aanleg van rijkswegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan aanleg rijkswegen 2,5 2,9 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,5 2,2 2,6 2,7 Door de crisis minder geld aan aanleg van de rijkswegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan aanleg rijkswegen Pagina 17 van 36

18 16. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan onderhoud van provinciale en lokale wegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan onderhoud prov./lok. wegen 1,9 2, 1,8 2, 1,9 1,9 2, 1,9 1,7 1,9 1,8 2,1 1,8 Door de crisis minder geld aan onderhoud van de prov. en lokale wegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden onderhoud prov./lokale wegen Pagina 18 van 36

19 17. Door de crisis vind ik dat er minder geld moet worden besteed aan aanleg van provinciale en lokale wegen score 1 (oneens) - 5 (eens) Door crisis minder besteden aan aanleg prov./lok. wegen 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5 2,3 2,1 2,4 2,1 2,5 2,6 Door de crisis minder geld aan aanleg van de prov. en lokale wegen Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Door de crisis minder geld besteden aan aanleg prov./lokale wegen Pagina 19 van 36

20 18. Ik verwacht dat er in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen wordt gepleegd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Verwacht in toekomst minder onderhoud aan rijkswegen 3, 3, 3, 3, 3,1 3, 2,8 2,9 2,9 3, 2,9 3,3 3,1 Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan rijkswegen Pagina van 36

21 19. Ik verwacht dat er in de toekomst minder onderhoud aan provinciale en lokale wegen wordt gepleegd. score 1 (oneens) - 5 (eens) Verwacht in toekomst minder onderhoud aan prov./lok. wegen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 2,9 3,2 3, 3,2 3, 3,3 3,3 Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan prov./ lokale wegen T GR FR DR OV GL UT NH ZH ZE FL NB LB Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik verwacht in de toekomst minder onderhoud aan prov./lokale wegen Pagina 21 van 36

22 . De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden score 1 (oneens) - 5 (eens) Wegen in wijk goed onderhouden 3,1 3, 3,3 2,9 3,2 3,3 3, 2,9 3, 3,2 3,3 3,2 3, De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden () Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening De wegen in mijn wijk worden goed onderhouden Pagina 22 van 36

23 21. Ik word goed geïnformeerd over wegwerkzaamheden die voor mij van belang zijn score 1 (oneens) - 5 (eens) Wordt goed geinformeerd over wegwerkzaamheden 3,2 3,1 3,5 3 3,2 3,4 3,2 3,1 3,1 3,4 3,2 3,2 3,3 Ik wordt goed geinformeerd over wegwerkzaamheden Mee eens Niet mee eens of oneens Oneens Weet niet / geen mening Ik word goed geinformeerd over wegwerkzaamheden Pagina 23 van 36

24 22. Wel eens ongemak 1 doordat de kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen slecht was? Heeft wel eens ongemak door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Ongemak door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening 1 Oponthoud, file, gevaarlijke verkeerssituatie, snelheidsbeperkingen Pagina 24 van 36

25 23. Wanneer heeft u voor het laatst ongemak gehad doordat de kwaliteit van de provinciale en/of lokale wegen slecht was? Voor het laatst ongemak gehad door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Laatste keer ongemak door slechte kwaliteit prov. /lokale wegen In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Pagina 25 van 36

26 24. Heeft u het idee dat u de afgelopen 3 jaar vaker dan voorheen ongemak had van een slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen? Afgelopen 3 jaar is ongemak op prov. en/of lokale wegen is toegenomen () Ja Nee Weet niet / geen mening Ongemak op prov./lokale wegen is afgelopen 3 jaar toegenomen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 26 van 36

27 25. Heeft u wel eens schade aan uw auto gehad doordat de kwaliteit van provinciale en\of lokale wegen slecht was? Schade gehad aan auto door slechte kwaliteit provinciale en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Schade door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 27 van 36

28 26. Wanneer heeft u voor het laatst schade aan uw auto gehad doordat de kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen slecht was? Voor het laatst schade gehad door slechte kwaliteit prov. en/of lokale wegen () In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Wanneer voor het laatst schade door slechte kwaliteit prov. /lokale wegen In de afgelopen 3 jaar Meer dan 3 jaar geleden Pagina 28 van 36

29 27. Heeft u het idee dat u de afgelopen 3 jaar vaker dan voorheen schade aan uw auto heeft door een slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen? Afgelopen 3 jaar vaker schade aan auto door slechte kwaliteit van provinciale en/of lokale wegen () Ja Nee Weet niet / geen mening Afgelopen 3 jaar vaker schade door slechte kwaliteit prov./lokale wegen Ja Nee Weet niet / geen mening Pagina 29 van 36

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober?

Vraag 2 In dat kader, bent u ook bekend met het bericht Extreem zware trucks verboden op brug A27 bij Gorinchem van woensdag 5 oktober? Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Veiligheid motorrijders op autosnelwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen. WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016

Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen. WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016 Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen WoONcongres 2016, Den Haag, 7 april 2016 16086-ABF Huidig beeld op markt voor koopwoningen Beeld indicatoren voor koopmarkt is verdeeld gunstig Verhuisgedrag,

Nadere informatie

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016 Onderzoek: Onderzoeker: Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties Drs. C. Kruijmer (Kees) Onderzoeksmateriaal: Het resultaat van de Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport Samen De Frieze paardensport laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport pag. 1 Paardrijden. Uitdaging. Ontspanning. Passie. Plezier. Sporttrends van binnen naar buiten Van instrumentalism naar consumentism

Nadere informatie

Minder geluidoverlast langs de provinciale weg

Minder geluidoverlast langs de provinciale weg Minder geluidoverlast langs de provinciale weg SBIR oproep van RVO, samen met Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland SBIR = Small Business Innovation Research Ongeveer 525 km aan provinciale

Nadere informatie

Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn

Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn Welke veranderingen brengt de Hanzelijn teweeg? Mobiliteit Woonklimaat Onderwijs Vestigingsklimaat Strategische positionering De tweede staat van de

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor Noordoostcorridor Alternatieven Noordoostcorridor Gevolgen van de gemaakte keuze Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel in samenwerking met Stichting Klankbord Aarle-Rixtel A50 A58 29 november 2010 Stichting

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus 4481 Telefoon: 0900-0227 (0,50 p/m) 6401 CZ Heerlen E-mail: infoservice@cbs.nl LAWAAI EN STANK IN DE PROVINCIE Henk Swinkels De door de Nederlanders ervaren geluidsoverlast

Nadere informatie

Wij stellen voor dat alle wegen in beheer bij de provincie, bij de waterschappen en bij het

Wij stellen voor dat alle wegen in beheer bij de provincie, bij de waterschappen en bij het 1 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 33 Haarlem, 19 mei 1998 Onderwerp : vaststellen provinciaal wegennet ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in artikel 16

Nadere informatie

e:

e: Hoofdpunten Rapport DeCollegetafel Wethouders in de collegeperiode 2010-2014 - Vier op de tien wethouders zijn tijdelijk of definitief gestopt - Ruim 1 op de 5 wethouders kwam ten val door een politieke

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet Asielzoekers 28% 27% 2 1 13% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 4 4 3 2 1 38% 19% 18% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 1 Asielzoekers per politieke partij 8 7 6 5 4

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland?

Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland? Beperkt leerlingdaling de middelbare schoolkeuze op het platteland? Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Memo gedeputeerde. Stand van zaken stremming Merwedebrug. Geachte leden van Provinciale Staten,

Memo gedeputeerde. Stand van zaken stremming Merwedebrug. Geachte leden van Provinciale Staten, Memo gedeputeerde Onderwerp Stand van zaken stremming Merwedebrug Datum 16 oktober 2016 Documentnummer Geachte leden van Provinciale Staten, Sinds afgelopen dinsdagochtend is de Merwedebrug in de A27 door

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Oudere Weggebruikers Kennisdag ROV Oost NL Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Omvang probleem Het aantal verkeersongelukken waarbij ouderen betrokken zijn, neemt toe. ANP Dia 2 Verdubbeling

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen,

Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer voor woningen, 2-26 Indicator 8 december 29 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2005

GRONDPRIJSMONITOR 2005 GRONDPRIJSMONITOR 2005 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied december 2006 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens

Nadere informatie

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport

Gebruikerstevredenheid Automobilisten Regionaal rapport Gebruikerstevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Gebruikers-tevredenheid Automobilisten 007 Regionaal rapport .......................................................................................

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 Bedrijfsprofiel Wegrestaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Toekomstvisie bedreigingen

Nadere informatie

Stedelijk Verkeersplan Rotterdam Januari 2016

Stedelijk Verkeersplan Rotterdam Januari 2016 Slimme bereikbaarheid voor een sterke economische, gezonde en attractieve stad! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS.

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016 Q3 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie