Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit"

Transcriptie

1 INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling en ondersteuning van de StUF standaard. OpenTunnel kan worden ingezet worden als Digikoppeling adapter of als configureerbare integratiemakelaar. Daarnaast kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van de onderliggende ESB. Aan OpenTunnel kunnen allerlei diensten worden gekoppeld zoals een zakenmagazijn, gegevensmagazijn, DMS, datadistributiesysteem of een andere messaging/servicebus oplossing. OpenTunnel kan meerdere organisaties tegelijk bedienen (multi-tenant) en is uitermate schaalbaar en is daarom geschikt voor SaaS oplossingen en samenwerkingsverbanden. Het is onze missie om OpenTunnel uit te laten groeien tot DE broker voor de Nederlandse overheid. DIGIKOPPELING Digikoppeling (voorheen de Overheidsservicebus) is de 'postbode' voor de overheid. Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Door deze eoverheid standaarden te adopteren kunt u digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties. Landelijke registraties zoals het Omgevings Loket Online en de Landelijke Voorziening WOZ maken gebruik van Digikoppeling voor de gegevensuitwisseling. ACHTERGROND DIGIKOPPELING Ketenintegratie wordt ook in overheidsland steeds gewoner. Digitale informatie-uitwisseling wordt steeds belangrijker. Een voorbeeld hiervan is het OmgevingsLoket Online waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorziening heeft gecreëerd voor aanvragen van een omgevingsvergunning via het internet. Gemeenten kunnen deze aanvragen digitaal ontvangen voor rechtstreekse verwerking in hun backoffice of zaaksysteem. Een ander voorbeeld is efacturering waarbij bedrijven facturen aanleveren bij Digipoort. Digipoort zendt de facturen door aan overheidsorganisaties. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de Digikoppeling standard. Deze standaard is in beheer bij Logius en valt onder het Pas Toe Of Leg Uit regime van het Forum Standaardisatie. Onderdeel van Digikoppeling is de ebms standard voor betrouwbare en veilige communicatie van meldingen/kennisgevingen. Digikoppeling omvat ook andere standaarden en protocollen (WUS en Grote Berichten) die allen door OpenTunnel zijn geïmplementeerd. Digikoppeling creëert echter ook haar eigen beheeruitdagingen. Er kan snel sprake zijn van wildgroei in de vorm van allerlei point-to-point koppelingen (zie figuur hieronder) tussen functionele domeinen en basis registraties/landelijke voorzieningen:. De volgende ongewenste situaties kunnen zich voordoen: Iedere koppeling moet opnieuw de Digikoppeling protocollen implementeren. Beveiligingsrisico s indien interne systemen zelf communiceren met de buitenwereld Onoverzichtelijk certificaatbeheer met de kans op uitval van koppelingen bij het verlopen van een certificaat Het ontbreken van berichtlogging en tracing (of dit moeten opnemen in iedere toepassing)

2 OpenTunnel lost deze problemen en wildgroei op. Met OpenTunnel worden interne systemen niet belast met de eisen van Digikoppeling. De beveiliging, het beheer van koppelingen en certificaten, de monitoring van het berichtenverkeer wordt allemaal centraal gedaan. Nieuwe Digikoppeling ontwikkelingen (bijv. WS-RM) zullen door ons worden opgepakt wanneer de standaard bepaald is. Interne applicaties en diensten behoeven geen aanpassing. Ook op berichtniveau bevat OpenTunnel krachtige transformatiefaciliteiten zodat voorkomen wordt dat systemen moeten worden aangepast om gebruik te maken van Digikoppeling. Indien gewenst kunt u direct koppelen aan backoffice systemen. OpenTunnel is het enige product dat op integrale wijze de Digikoppeling standaard volledig ondersteunt! OpenTunnel verbindt uw interne systemen met basisregistraties, landelijke voorzieningen zoals: OmgevingsLoket Online (OLO) Landelijke voorziening (WOZ) Nieuw HandelsRegister (NHR) GBAV BAG Digilevering Digimelding MijnOverheid BerichtenBox efacturatie (Digipoort) Regelhulp

3 WAT IS OPENTUNNEL? OpenTunnel is een Business To Business Gateway en integratiemakelaar die de volgende functies biedt: volledige implementatie van de Digikoppeling WUS en ebms koppelvlakstandaarden 1.0, 1.1 en 2.0 volledige implementatie van de Digikoppeling standaard voor Grote Berichten (zie factsheet Grote Berichten) volledige ondersteuning voor de standaard StUF Zaken DMS brug (StUF naar zaaksysteem, CMIS naar DMS) vertaling van WUS/SOAP, puur XML of JMS berichten naar ebms berichten en vice versa omzetting/aanpassing van berichten via onze transformers (XSLT, Freemarker, Java) Aanroep van externe services ter ondersteuning van transformaties. betrouwbare (eventueel meervoudige) aflevering van asynchroon berichtverkeer (zowel naar externe Digikoppeling voorzieningen als naar interne systemen) beveiliging op zowel berichtniveau als op de transportlaag tracking en tracing van berichtenverkeer configuratie en operationeel beheer via de OpenTunnel beheermodule API platform om interne diensten ter beschikking te stellen via Rest JSON/XML koppelvlakken FTP(S) protocolondersteuning voor het ophalen van externe documenten via intern aan te roepen services, de documenten kunnen indien gewenst direct in een Document Management Systeem geplaatst worden. Ingebouwde WABO plugin die de interne aflevering van zowel de aanvraag als documenten voor haar rekening neemt. In dit geval hoeft het MidOffice- of backend-systeem geen eigen FTP verkeer te onderhouden. Ondersteuning voor volgordelijke verwerking op basis van tijdstipregistratie. Rolgebaseerde XML outputfiltering. Een steeds toenemende lijst van standaard koppelingen en transformaties. Vraag naar de laatste stand van zaken! Omdat OpenTunnel gebaseerd is op eigen Nederlandse ontwikkeling kunnen wij garanderen dat toekomstige Digikoppeling standaarden ondersteund worden. Bij de doorontwikkeling wordt vanzelfsprekend sterk geluisterd naar de mening van onze gebruikers. Naast B2B Gateway en integratiemakelaar is OpenTunnel ook een Security Gateway. Uitgaande berichten kunnen voorzien worden van een digitale handtekening. Binnenkomende berichten kunnen worden gecontroleerd op geldigheid van de digitale handtekening. Interne service- of applicatie-ontwikkeling wordt eenvoudiger omdat OpenTunnel de organisatie ontlast van complexe beveiligingsproblematiek met name rondom Public Key Infrastructuren (PKI). OpenTunnel kan ook ingezet worden buiten de specifieke Digikoppeling kanalen bijvoorbeeld bij het aanspreken van Cloud of SaaS diensten of een modern (REST) API platform bieden voor bestaande services ten behoeve van de mobiele applicaties.

4 OPENTUNNEL BEHEER MODULE Ons product is voorzien van een geavanceerde beheerapplicatie waarmee u zelf indien u dit wenst OpenTunnel kunt configureren, de berichtafhandeling kunt monitoren en interne werking van het systeem kunt beoordelen. Alleen geautoriseerde beheerders krijgen toegang. U kunt ook de configuratie en het beheer uitbesteden aan JNet. De belangrijkste beheermogelijkheden worden genoemd onder het kopje OPENTUNNEL FUNCTIES. Hieronder ziet u schermafbeeldingen van enkele beheerfuncties. OPERATIONEEL BEHEER OpenTunnel kan ook extern gemonitord worden via ebms Ping/Pong, JMX, SNMP en door middel van onze eigen systemcheck pagina s. Bestaande management software kan ingezet worden om de beschikbaarheid en interne functies van OpenTunnel te monitoren. OPENTUNNEL ARCHITECTUUR In onderstaand diagram worden de interne componenten van OpenTunnel getoond en de relatie met kandidaat systemen waarmee gekoppeld kan worden. Aan de rechterzijde vindt u de Digikoppeling connectiviteit met landelijke voorzieningen en diensten, aan de linkerzijde voorbeelden van interne systemen. MidOffice services kunnen direct aan OpenTunnel worden gekoppeld of aan een andere integratie oplossing. Tussen al deze applicaties en diensten vinden de beveiligingsoperaties, routering, berichttranslaties, berichtvalidaties en berichtlogging plaats. Bij interne integratie zijn de (standaard) berichttransformaties het belangrijkst.

5 OPENTUNNEL FUNCTIES Hieronder presenteren wij een opsomming van de faciliteiten die OpenTunnel u biedt. De functies kunnen worden geconfigureerd of geïnspecteerd via de OpenTunnel Beheermodule. Beveiliging Bericht logging en auditing Digitale handtekening validatie (inclusief optionele CRL controle). Authenticatie en autorisatie van het subject uit de digitale handtekening of SSL certificaat Authenticatie en autorisatie van API keys Plaatsing van digitale handtekening op uitgaande berichten Versleuteling van transport en/of bericht E

6 Beheer Browsergebaseerde beheermodule op basis van Rich Internet Application technologie Configuratie van koppelingen (tunnels) Collaboration Protocol Agreement (CPA) beheer voor ebms (inclusief import wizard) X509 Certificaten beheer Ingebouwde systeem monitoring (via JMS gebaseerd logging systeem en JMS browser) Aansluiting op externe systemen t.b.v operationeel beheer via JMX en SNMP Systeemvalidatie (waaronder testen van Digikoppeling connectiviteit) Instelbare opschoning van oude berichten Herbezorging van niet afgeleverde berichten (zowel automatisch als via de beheermodule) Gebruikersbeheer Monitoring en statistieken API op basis van webservices Dashboard met berichtstatistieken per tunnel per dag per communicatiepartner Langdurige archivering van berichten ten behoeve van onweerlegbaarheid in een schaalbare en repliceerbare Big Data database (optie). De standaard runtime database is bedoeld voor (instelbare) tijdelijke opslag van berichten t.b.v. asynchrone aflevering Protocollen & koppelvlakken HTTP(S), WebDav,FTP(S),SMTP/POP protocol ondersteuning ebms/wus/jms/ Puur XML /POP/Microsoft Azure/Multipart FormData, REST koppelvlakken Validatie van berichten (XSD, Business Rules) FileFetcher webservice met asynchrone terugkoppeling als bestanden zijn opgehaald Eenvoudig intern koppelvlak voor het werken met Digikoppeling Grote Berichten Standaard (optie) Digikoppeling Grote Berichten Standaard (optie) StUF adapter die StUF berichten doorzendt volgens de Digikoppeling standaarden StUF protocolbinding support voor Digikoppeling notificatie mogelijkheid (per tunnel) wanneer een bericht niet kan worden afgeleverd notificatie mogelijkheid (per tunnel) wanneer een bericht is binnengekomen

7 SYSTEEM EISEN OpenTunnel is gebaseerd op het Java platform (Java JDK 1.6 of 1.7) en maakt standaard gebruik van een embedded PostgreSQL database. OpenTunnel kan potentieel dus op vele besturingsystemen en hardware platforms draaien. Standaard wordt OpenTunnel geleverd als gevirtualiseerd platform (bijv. VMWare) met een voorgeconfigureerd CentOS / RedHat Linux besturingsysteem. Een handmatige installatie op Linux of Windows is mogelijk. Hiervoor worden additionele installatiekosten berekend. Het besturingsysteem waarop OpenTunnel en PostgreSQL wordt geinstalleerd dient te beschikken over minimaal 3 GB intern geheugen. De benodigde schijfruimte is afhankelijk van de bewaartermijn van de berichten en systeemlogs en de gebruikte services. 100 GigaByte is in de regel ruim voldoende. OpenTunnel kan eenvoudig horizontaal geschaald worden door toevoeging van extra servers die verbonden worden met een separate loadbalancer. REFERENTIES De gemeenten Amsterdam en Gouda zijn gebruikers vanaf het eerste uur van OpenTunnel als Digikoppeling oplossing. Na Amsterdam en Gouda zijn tientallen andere gemeenten en organisaties via OpenTunnel aangesloten op Digikoppeling of hebben gekozen voor OpenTunnel als integratie oplossing (of beide!). De Landelijke Voorziening WOZ maakt gebruik van een OpenTunnel als servicebus en Digikoppeling adapter voor leveringen, bevragingen en de aansluiting op andere stelselvoorzieningen zoals Digilevering. ONZE DIENSTVERLENING Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we u helpen met het succesvol koppelen van systemen. Voor Digikoppeling hebben we een stappenplan ontwikkeld waarmee we kunnen garanderen dat snel de berichten ontvangen en verstuurd kunnen worden. Naast de realisatie van Digikoppeling connectiviteit (bijvoorbeeld met het OmgevingsLoket Online, Digipoort of LV-WOZ) kunnen we u helpen met: functioneel- en applicatie-beheer van OpenTunnel Advisering rondom integratievraagstukken vertaling van (StUF) berichten naar elk ander formaat (en vice versa) advisering en implementatie op het gebied van dienst gerichte architecturen (SOA) en business process management opstellen referentie architectuur voor uw organisatie consultancy rond de JBoss productstack (JBoss applicatieserver, JBoss ESB) software ontwikkeling

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Document classificatie : Publiek Versie : 1.1 Versiedatum : 08-05-2012 Status : Final Geschreven door : R. van der Pal

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

PortingXS. Inports, de meest complete nummerbehoudsapplicatie.

PortingXS. Inports, de meest complete nummerbehoudsapplicatie. PortingXS Martinus Nijhofflan 2 2624 ES Delft P.O. Box 213 2600 AE Delft The Netherlands T: +31 15 251 69 69 F: +31 15 251 69 66 info@portingxs.nl www.portingxs.nl PortingXS PortingXS ondersteunt Network

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Versie 1.3 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer

Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer Mobility White Paper Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer Gebruik Citrix XenMobile MDM en de Mobile Solutions Bundle voor het maken van een uniforme mobiliteit oplossing citrix.com

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie