BLOEI en Futures Studies presenteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLOEI en Futures Studies presenteren"

Transcriptie

1 BLOEI en Futures Studies presenteren

2 zoeken naar de kansen van de toekomst

3 De chaotische beelden die ons elke dag met hoge snelheid en intensiteit bereiken, worden geanalyseerd met behulp van megatrends op het gebied van technologie, samenleving, overheid en economie. Deze megatrends sluiten op elkaar aan. De wereld breekt open. Elk bedrijf of instantie kan op deze veranderingen inspelen." Toelichting naam Futures Fit Vaak er zijn meer toekomsten waarin we de fit moeten vinden

4 Futures Fit is een strategisch spel. In vier sessies ontdekken strategische planners (veelal directieleden) met elkaar wat hun bedrijf kan doen om op de langere termijn zeker te zijn van een kansrijke positie. En leveren met elkaar een concreet plan op. De zekerheden van de toekomst. Futures Fit zoekt de fit met de markt en met de wereld er omheen. Om er vervolgens voor te zorgen dat het bedrijf fit naar de toekomst kan bewegen. Vanuit megatrends ladderen we terug tot nano-niveau. Waardoor de toekomst ineens dichterbij komt.

5 Wie zijn u voor gegaan? SIGN Innovatie Glastuinbouw Nederland zoektocht naar nieuwe marktstrategieën in de tuinbouw TSM Twente School of Management innovatie in bedrijfskundige concepten Universiteit Twente onderzoek naar vernieuwing scenariomethodologie toegepast op de energiesector

6 Wat is uniek in de Futures Fit aanpak? we werken niet vanuit de bestaande paradigma s maar breken buiten deze conventies we bieden inzichten in doorbraak innovaties die de komende tijd worden verwacht we bieden inzichten in sentimenten, typologieën, organisatieveranderingen en nieuwe leiderschapstijlen we leiden het strategisch planvormingsproces we leiden het proces van teambuilding we geven precies aan welke inhoudelijke positie iedere deelnemer in de toekomstscenario s inneemt we formuleren de strategische opties als uitkomst van het planproces

7 Futures Fit is gebaseerd op het nieuwste boek van prof. dr. Wim de Ridder, futuroloog strategisch kwartetten in de nieuwe tijd Wim de Ridder Wim de Ridder (1945) is hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Na bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam promoveerde hij aan de Vrije Universiteit. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, in het bijzonder op het terrein van lange termijnverkenning en strategievorming. Wim spreekt regelmatig op congressen en voert in-company opdrachten uit over strategische onderwerpen. Voor Futures Fit verzorgt hij de leiding van de strategische bijeenkomsten en de analyse van de uitkomsten er van. Hij werkt samen met BLOEI, creative innovation.

8 BLOEI brengt vernieuwing aan bedrijven, aan producten, diensten, omgevingen. KERN Vernieuwing geeft beweging en groei. Voor Futures Fit verzorgt BLOEI input vanuit trends, de creatieve verbeelding van de output, de advisering en creativiteit voor de implementatie en samen met Futures Studies de verslaglegging van de planproces. BLOEI ontwikkelt en implementeert business & marketingconcepten met een verdienmodel.

9 Futures Fit in vier sessies Het team bereidt zich voor op basis van een schriftelijke briefing. 1. ochtend Macro Sessie Op macroniveau aftasten van de megatrends, met input van de deelnemers en van BLOEI en Futures Studies. 2. middag Strategie Sessie Samen brainstormen, overleggen en discussiëren om vanuit de megatrends onderwerpen in kaart te brengen die voor de organisatie relevant zijn. We kwartetten net zo lang totdat de deelnemers het eens zijn over de keuze van tenminste 24 relevante onderwerpen. De deelnemers stellen zelf vast hoe belangrijk ieder onderwerp is. Daarna discussiëren we over de motieven die bij de deelnemers een belangrijke rol hebben gespeeld.

10 Futures Fit in vier sessies 3. dagdeel Scenario Sessie Twee weken later worden de visies van de deelnemers gepresenteerd op basis van de statistische analyse van de wijze waarop de deelnemers de relevante onderwerpen hebben gerangschikt. We laten ook zien welke onderwerpen door de deelnemers in onderlinge relatie worden gezien. Op basis hiervan kiezen de deelnemers enkele scenario s. Deze scenario's worden ingevuld aan de hand van de onderwerpen die door de deelnemers in dit kader relevant worden geacht. En weer wordt de methode van het strategisch kwartet toegepast. 4. dagdeel Nano sessie Weer twee weken later worden de uitgewerkte scenario s gepresenteerd. Samen met de deelnemers wordt van elk scenario een roadmap naar de toekomst gemaakt. Hierin worden de barrières beschreven die op de weg naar realisatie worden verwacht. Daarna worden de contouren van de betreffende business cases aangegeven. De bijeenkomst wordt afgerond met een evaluatie van het planvormingsproces.

11 Toelichting per sessie 1. ochtend Macro Sessie Brainstorm, overleg en discussie met de groep over de megatrends die voor de organisatie belangrijk zijn. Ook Futures Studies en BLOEI geven input. 2. middag Strategie Sessie De deelnemers maken op de vier velden van het spel, elk 6 kaarten met inhoud. De deelnemers kwartetten net zolang dat zij het eens zijn over de 24 meest relevante onderwerpen. De deelnemers plaatsen de gezamenlijk gekozen kaarten op zijn de 'relevantie ladder (de Q sort methode). De deelnemers bespreken de motieven op basis waarvan zij de kaarten hebben gelegd. Aantal deelnemers minimaal: 10 personen maximaal: 20 personen. Vast team van deelnemers gedurende het traject...

12 Toelichting bij de vier velden van het spel zoeken naar de kansen van de toekomst * Futures Fit kwartet model copyright maart2010

13 De wereld breekt open waar het om de macht van mensen gaat. Mensen informeren elkaar, vormen netwerken en beslissen steeds vaker in groepsverband. Of het nu afnemers, werknemers of publieke opinieleiders zijn, zij maken deel uit van sociale groepen die ongemeen krachtig kunnen zijn, een verschijnsel dat zich niet eerder in de geschiedenis heeft voorgedaan. Daarnaast ontstaat er een intense relatie tussen mensen en de systemen waarmee ze dagelijks omgaan. Verkoop, reclame en zelfs productontwerp worden opnieuw gestructureerd. Overal zien we de veranderingen, de successen en de mislukkingen. * Futures Fit kwartet model copyright maart2010

14 Hieronder volgt een fictief Futures Fit-strategie voorbeeld van een autoverzekeraar. auto als statussymbool immateriële wensen. networked Electric Cars elektrisch rijden on board unit legt rijprestaties vast gebruiksoriëntatie liever geen bezit maar wel gebruik van auto auto per seizoen deeltijd autobezit veilige auto s botsvrije auto s MENSEN schrijf 6 punten op die belangrijk zijn vanuit je klanten gedacht. copyright maart2010

15 De wereld breekt open in het land van overheid en politiek. Wij zijn vertrouwd met de uitspraak dat de kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt. We zien ook hoe die kloof kan worden overbrugd. Alles wijst erop dat er op dit terrein een doorbraak mogelijk is maar het is te vroeg om vast te stellen dat de politiek al een een spectaculaire opmars is begonnen. Veel oude instituties staan onder hoge druk of zijn reeds machteloze lichamen geworden. Daarmee is de eerste stap gezet. * Futures Fit kwartet model copyright maart2010

16 Hieronder volgt een fictief Futures Fit-strategie voorbeeld van een autoverzekeraar. schadeherstel gaat in verzekeringen branchevervaging overheid weert auto s uit stad overheidsmaatregel kilometerheffing overheidsmaatregel autodealers gaan in verzekeringen verzekering bij aankoop Google gaat in automotive en wordt de nieuwe mobiliteitsaanbieder verzekeraars maken van autoverzekeringen commodities BESTUUR schrijf 6 punten op die belangrijk zijn vanuit je concurrentie veld gedacht. copyright maart2010

17 De wereld breekt ook open waar het technologische ontwikkeling betreft. Op essentiële terreinen is sprake van zeer snelle groei waardoor er veel nieuwe producten tegen steeds lagere prijzen op de markt komen. Niet alleen in de gezondheidszorg, in de energiemarkt en in de mobiliteit staan we voor ingrijpende doorbraakinnovaties, maar ook op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica staat ons veel te wachten. * Futures Fit kwartet model copyright maart2010

18 Hieronder volgt een fictief Futures Fit-strategie voorbeeld van een autoverzekeraar. intelligent transport system RFID, pech hulp, autonoom rijden protocollering schade afhandeling inkoopefficiency bij schadeherstel stattische analyse tbv premiedifferentiatie web 2.0 / professionaliteit nieuwe digitale ondersteuning media, smartphone, digitale ondersteuning van het klantencontact TECHNOLOGIE schrijf 6 punten op die belangrijk zijn vanuit je eigen technieken. copyright maart2010

19 De wereld breekt open omdat de economie fundamenteel verandert. Veel mensen zijn op zoek naar beleving en naar zingeving. De markten die hierdoor ontstaan gehoorzamen aan andere wetten dan de vanouds bekende agrarische en gebruiksgoederen markten. Over 10 jaar wordt China de grootste economie, terwijl het Westen na de Val van de Berlijnse muur de duurzame overwinning van onze economische orde had gevierd. Bedrijven ontwikkelen nieuwe vormen van samenwerking om in de nieuwe economie vitaal en robuust te zijn. * Futures Fit kwartet model copyright maart2010

20 Hieronder volgt een fictief Futures Fit-strategie voorbeeld van een autoverzekeraar. meer service, bijvoorbeeld Redcarpet aanpak bij schade sorry service verzekeraar neemt contact op met slachtoffer bij schade inkrimpen er is minder schade te verzekeren laagste prijsgarantie en maximale efficiency in de organisatie eenvoud en gemak In de backoffice cross selling pech hulp, herstel, infotainment BEDRIJF schrijf 6 punten op die belangrijk zijn vanuit je eigen bedrijf en organisatie. copyright maart2010

21 Relevantie ladder Iedere deelnemer legt de gezamenlijke gekozen kaarten op de Relevantie ladder

22

23 Toelichting per sessie 4. dagdeel Nano Sessie Presentatie aan de deelnemers van de scenario's Met elkaar de contouren van elk scenario vaststellen en de essentiële aspecten van het betreffende business plan bespreken Keuze van het beste scenario voor de toekomst. Evaluatie van het Futures Fit proces

24 De scenario s worden uitgedrukt in: de tijd die gemoeid is om een verwachte resultaten te kunnen bereiken de mate van de vernieuwing ten opzichte van de bestaande activiteiten van de organisatie de omvang van de vernieuwing ten opzichte van de huidige omvang van de organisatie Mate van vernieuwing Huidige situatie Tijd *omvang van de bollen geeft omvang van de innovatie aan copyright maart2010

25 Van ieder scenario kan desgewenst het draagvlak onder de deelnemers worden vastgesteld, ook kan worden aangegeven bij wie het betreffende scenario het meest overeen komt met zijn Reverentieladder. Mate van vernieuwing Bijv. James Oosthuis Manager R&D Huidige situatie Tijd *omvang van de bollen geeft omvang van de innovatie aan copyright maart2010

26 Introductie sessie Om kennis te maken met het Futures Fit concept, bieden wij een introductiesessie aan. In 1 dagdeel worden deelnemers 24 kaarten voorgelegd die door de spelleiders zijn opgesteld. De kaarten worden toegelicht, deelnemers kunnen kaarten door andere vervangen. Deelnemers kiezen gezamenlijk vervolgens de kaarten met het (in hun ogen) meest relevante onderwerp en kiezen twee scenario s waarin de opties van een nieuwe strategie wordt aangegeven. Deze scenario s worden achtereen besproken waarbij de deelnemers voor ieder scenario een eigen set kaart opstelt en een rangorde maakt op basis van het 'relevantie model'. Wat leveren we op? Een presentatie aan het begin van de sessie, leiding & moderatie van de sessie, conclusies aan het einde van de sessie. Begeleiding vanuit Futures Fit van 2 personen.

27 Volledig traject: de investering Na een intakegesprek maken we graag een offerte op maat. De werkzaamheden bestaan uit: voorbereidingen deskresearch presentatie Toekomstverkenning modereren sessies conclusies en strategische feedback begeleiding team gedurende traject productie materiaal verwerking van de deelnemers-scores eindrapportage

28 Middelen per sessie Huiswerk vooraf De opdrachtgever stelt een beperkt dossier samen met enkele documenten over de onderneming en de markt waarin zij werkzaam is. De deelnemers ontvangen een verkorte beschrijving van de spel in de vier velden (digitaal) als voorbereiding. Macro Sessie Placemat per persoon. Hierop plaatst men de 24 kaarten in de vier velden van het Futures Fit kwartet model. Strategische Sessie Digitaal visuele weergave van de kaarten die de deelnemers in een kwartetronde willen voorleggen. Dus voor iedereen zichtbaar in beeld.

29 Middelen per sessie Scenario Sessie Presentatie van de gekozen richtingen met visuele voorbeelden. Nano Sessie De uiteindelijk keuze uitgewerkt tot in detail. Visueel in het model geplaatst Agenda voor de toekomst, fill the funnel, project-formulier Oplevering eindvorm / presentatie. Eindvorm in overleg.

30 Vragen? Contact Futures Studies & Management Consultancy bv prof. dr. Wim de Ridder +31 (0) BLOEI creative innovation Stephan van Bolderik +31 (0)

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Het boek is in 2011 in druk verschenen bij Pearson Education Benelux ISBN: 978-90-430-2174-6 NUR: 801 Trefw: management, strategische planning,

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Houd het marketingplan uit de la!

Houd het marketingplan uit de la! Houd het marketingplan uit de la! Over uitvoerbare marketingplannen Sicco Santema en Marian Dingena 38 1 Inleiding 2 Tien lessen o Les 1 Divergeer en convergeer o Les 2 Kijk van 'buiten naar binnen' en

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door:

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011 Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: 1 Management summary BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA

PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA 2015 PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA 2015 PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA Colofon Uitgave van de Informatica

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

TOEZICHT OP IT. De veranderende wereld van de commissaris

TOEZICHT OP IT. De veranderende wereld van de commissaris TOEZICHT OP IT De veranderende wereld van de commissaris 2 Toezicht op IT Toezicht op IT 3 INHOUD VOORWOORD SAMENVATTING 4 01 ONDERZOEKS- VERANTWOORDING 02 06 BELANG EN UITDAGINGEN 6 05 INFORMATIEVOORZIENING

Nadere informatie

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden

SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden SERVICE DESIGN inzichten uit negen praktijkvoorbeelden Tanja Enninga Menno Manschot Christa van Gessel Jens Gijbels Remko van der Lugt Froukje Sleeswijk

Nadere informatie

De bibliotheek in 2025. Met vier mogelijke scenario s de toekomst tegemoet

De bibliotheek in 2025. Met vier mogelijke scenario s de toekomst tegemoet De bibliotheek in 2025 Met vier mogelijke scenario s de toekomst tegemoet Den Haag, Juni 2014 Beste lezer, Wat heeft u het de afgelopen jaren al vaak gehoord: de veranderingen in technologie en maatschappij

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen

[MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] Autonome voertuigen. Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte. A. Velzen 2013 Kenniscentrum Bureau NoorderRuimte A. Velzen Autonome voertuigen [MAATSCHAPPELIJKE IMPACT] [ Om mensen mee te krijgen in de wereld, is men altijd benieuwd naar het antwoord op de vraag: Whats in it

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort Korte samenvatting Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande, die vragen om een nieuwe kijk op organiseren en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan. De grootste uitdaging voor de

Nadere informatie

Groot Innovatie Modellenboek

Groot Innovatie Modellenboek FRANK KWAKMAN RUUD SMEULDERS (RED.) Groot Innovatie Modellenboek 40 innovatiemodellen voor het versterken van ondernemerschap bij bedrijfsleven en overheid Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie