Energiebesparing in de bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparing in de bouw"

Transcriptie

1 Energiebesparing in de bouw - Overheidsbeleid - Wettelijke kaders - Praktische omzetting Bijdragen van: ing. W.Baartman ir. J.Ouwehand

2 Wetgeving en overheidsbeleid Transitie naar een duurzame energiehuishouding Transitiepaden: Duurzame mobiliteit Groene grondstoffen Ketenefficiency Nieuw gas Duurzame elektriciteitsvoorziening Gebouwde omgeving

3 Wetgeving en overheidsbeleid Doelstelling energietransitie: Geheel duurzame energievoorziening in 2050 in Nederland De Energietransitie is de planontwikkeling om te komen tot beleidsvoorstellen voor: Emissiereductie van broeikasgassen Vermindering inzet van fossiele brandstoffen Gebruik duurzame energiebronnen Energiebesparing Innovatie in nieuwe technieken Betaalbaarheid van energie

4 Wetgeving en overheidsbeleid Regeeraccoord CO 2 -reductieplan regeeraccoord (2007) Doelstelling bij economische groei 2 %/jaar tot Emissie broeikasgassen - 30 % - Jaarlijkse energiebesparing 2 % - Aandeel hernieuwbare energie 20 % N.B.: nadere uitwerking volgt in energietransitiedoelstellingen

5 Wetgeving en overheidsbeleid CO 2 -reductieplan volgens SE-scenario t.o.v (advies MNP febr. 2007) Beleidsterrein Industrie en energie Huishoudens excl. elektriciteit Verkeer Mton Land- en tuinbouw Handel, diensten overheid 2 3

6 Wetgeving en overheidsbeleid Implementatie EPBD Gebouwde Omgeving (GO) Doel: prikkel tot meer besparing Woningbouw Nieuwbouw: EPC< 0,8; berekening volgens NEN. Bestaande bouw: Energiecertificaat en label; onderzoek en berekening volgens gecertificeerde methode. Utiliteitsbouw Nieuwbouw: EPC afhankelijk van gebruiksfunctie; berekening volgens NEN. Bestaande bouw: Energiecertificaat en specifieke eisen bij verbouwing volgens EPBD; onderzoek en berekening volgens gecertificeerde methode.

7 Wetgeving en overheidsbeleid Doelstellingen energetische renovatie bestaande woningbouw Voorstel Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PEGO) om jaarlijks: woonhuizen: isolatie en ketelvervanging, waarvan particulier woonbezit woningbouwvereniging overige woningen particuliere huursector hoogniveau renovatie Besluitvorming regering naar verwachting 14 juni 2007

8 Wetgeving en overheidsbeleid Subsidieregelingen stand Particuliere woningen geen subsidies voor duurzame energie en energiebesparing Woningbouwverenigingen beperkt: Unieke Kansenregeling(UKR), 40% over de onrendabele top Particuliere woningverhuurders: UKR en EIA UKR-biobrandstoffen: Efficiënt en Groen Gas

9 Energiemarkt en beleid Geliberaliseerde energiemarkt Wettelijke kaders: Elektriciteitswet van 1998, herzien 2004 Gaswet van 1998, herzien 2004 Hoofdtransportnet elektriciteit en aardgas: Elektriciteit > 150 kv netbeheerder Tennet Gasnet > bar netbeheerder Gasunie Regionale transport- en distributienetten: Elektriciteit en gas regionaal en lokaal particuliere distributiebedrijven (Essent, Continuon, Eneco, Delta, Cogas, etc.).

10 Energiemarkt en beleid Levering van elektriciteit en gas Grootschalig elektriciteit industrieel: Volledig vrije markt, aparte meter voor teruglevering. Kleinschalige productie van elektriciteit: < 3 kw via de kwh-meter (terugdraaien); geen vergoedingen. > 3 kw vrije onderhandeling; aparte meter. Kleinschalige productie Groen Gas: onbekend

11 Practische omzetting Enige aspecten 1 Energiebesparende regelgeving 2 Nederlandse woningen, soort en energiegebruik

12 1 Geschiedenis regelgeving energiezuinigheid van woningen Voor 1971 : geen regelgeving energiezuinigheid 1971: dakisolatie met minimale R=0,5 [m2k/w] 1995: invoering EPN, kengetal voor totale jaarenergiegebruik van gebouw of woning. 2000: aanscherping EPC 2003: aanscherping EPC Geldt alleen voor Nieuwe woningen!

13 1 Energiebesparende regelgeving Onderscheid voor: Nieuwbouw Renovatie / Verbouwing / Uitbouw

14 1 Regelgeving volgens Bouwbesluit Regels hebben betrekking op: Thermische isolatie Beperking luchtdoorlatendheid Bepaling energieprestatiecoëfficiënt Geldt bij nieuwbouw!

15 1 Nieuwbouw Nederlandse regelgeving Energie Prestatie Coefficient (EPC); kengetal voor totale jaarenergiegebruik van gebouw of woning. Voor woningen (EPW) of utiliteit (EPU) Woning: EPC= berekend jaarverbruik van fossiele energie. schilopp.+ gebruiksopp. Verplicht sinds 1995, regelmatig aangescherpt

16 1 Verbouwing /renovatie Duitse regelgeving Bestaande gebouwen en installaties. Enige punten: Geen eis als minder dan 20% van gevel(delen) veranderd wordt. Grotere veranderingen volgens eisentabel (enev-tekst bijlage1;tabel1) Bij meer dan 30m² vergroting geldt nieuwbouweis. Verwarmingsketels van voor okt 1978 moeten voor dec 2006 vervangen zijn door moderne energiezuinige typen. Verliezen door ongeïsoleerde leidingsystemen verplicht minimaliseren. Niet begaanbare, wel bereikbare zolderruimten moet voor eind dec 2006, onder voorwaarden uiterlijk dec 2008 geisoleerd worden met minimaal R=3,3 m²k/w.

17 1 Verbouwing / renovatie Nederlandse regelgeving Aanbouw of verbouw moet minimaal van dezelfde energiebesparende kwaliteit zijn als de bestaande toestand. Bij gehele renovatie geldt dezelfde energiebesparende regelgeving als bij nieuwbouw Bepalingen worden gecontoleerd door bouwvergunning verlenende instantie (B&W)

18 2 Woningen in Nederland: renovatiepotentiaal Het woningbestand in Nederland 16 referentiewoningen gedefiniëerd Typologiëen en energie-kenmerken (bron senternovem) Mogelijke verbeteringen Aantallen per soort (indicatie voor renovatiemarkt

19 2 Typologieën en energie-kenmerken Gegevens van elke referentiewoning. (bron senternovem) Beschrijving Aantallen, eigendomverhouding, bewoning Bouwtekening Maten Bouwkundige aspecten Energie: verbruik en index Mogelijke energiebesparing

20 Index Index is kengetal. Ontwikkeling van index: ingegeven onderzoek is de schaal van 0,5 tot 1,5 of slechter. Bij de ontwikkeling van EPA is de index veranderd naar 0,5 tot 3 of slechter. (Wordt de norm voor EPBD, woninglabeling) Er bestaat ook een puntensysteem; 5= zeer goed, 1 is zeer zwak

21 2 Typologiëen en energiekenmerken De in de tabel getoonde referentiewoningen zijn geanalyseerd op Bouwkundige en Energiezuinige kenmerken

22 2 Gegeven tekeningen (een voorbeeld)

23 2 Gegeven tekeningen

24 2 Voorbeeld referentiewoning Aanwezige isolatiewaarden van de referentiewoning

25 2 Voorbeeld referentiewoning Overzicht resultaat: Mogelijke energiebesparingen (nog in guldens) EI=energie-index Zeer zuinig: EI=0,5 Ongeïsoleerd: EI=1,5

26 2 Mogelijke verbeteringen Grafiek toename isolatiegraad

27 2 Mogelijke verbeteringen Verbeteringen verdeeld over bouwjaren van woningen

28 2 mogelijke verbeteringen Verdeling isolatiegraad naar eigendomsverhoudingen

29 2 mogelijke verbeteringen Er is veel bekend over trends in energetische renovatie. Toename isolatiegraad Verbeteringen soorten woningen Aandeel isolatieglas, waar in de woning, soort eigenaar. Verdeling Cv-ketels / typen. Verdeling soorten warmwaterapparaten Trend verbetering energetische kwaliteit naar soort eigenaar Effect van actieve en passieve systemen

30 2 Mogelijke verbeteringen Relatie elektriciteitsverbruik naar woningtype en inkomen

31 Eerste conclusies Overheids-stimulatie lijkt weer toe te nemen, er zijn nog geen grote besluiten genomen. Er is veel bekend over soorten en aantallen te verbeteren woningen. De effecten van energetische renovatie zijn per woningtype bekend. De effecten van toepassing van actieve en passieve technieken zijn per woningtype bekend.

32 Bronnen. VROM: publicatie: energiebesparing in de woning. Senternovem: publicatie: referentiewoningen bestaande bouw. Senternovem: publicatie: voorbeeldwoningen bestaande bouw. EnEV: EnergieEinsparVerordnung 2006

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming De mogelijkheden van isolatie en de kansen voor Nederland kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming onze missie: e e n d u u r z ame

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen Eindrapport Stefan van Steen Juli, 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit Civiele Techniek

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Wie Watt bespaart, die heeft wat! Wie Watt bespaart, die heeft wat! Een onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van Nederlandse huishoudens. Fréderique Lalleman Masterscriptie Business Analytics Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG

Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen Richtlijn 2009/28/EG 3 Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare

Nadere informatie

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel

Energievisie Texel. en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening. Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening Energievisie Texel Energievisie Texel en uitvoeringsplan 2008-2011 hoofdroute naar een duurzame energievoorziening

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport

BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport BTW-verlaging voor milieuvriendelijke producten en diensten Eindrapport Marije Schaafsma Frans Oosterhuis Rapportnummer R-09/10 15 juni 2009 IVM Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit De

Nadere informatie

Energievisie Vlieland

Energievisie Vlieland Energievisie Vlieland Inventarisatie energiegebruik, mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden Definitief In opdracht

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie