Stand out. from the wisdom of the crowd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand out. from the wisdom of the crowd"

Transcriptie

1 Stand out from the wisdom of the crowd Sociale media zijn bruisend van energie en volledig verweven in ons privé-denken en -doen. Maar hoe staat het met het gebruik van sociale media binnen de muren van de organisatie? Om hier een antwoord op te geven verkennen we de ervaringen met een dertigtal Winkwaves Kenniscafé s, een online omgeving voor kennisdeling en samenwerking in en rond organisaties. Wat hebben we geleerd, zowel op strategisch niveau, in de dynamiek in de organisatie als in het ontwerp? En hoe verhoudt zich dat tot theorieën over management en sociale groepsvorming? door: René M. Jansen Op congressen wordt de droom van het sociale intranet gepredikt. Mensen delen meer kennis met elkaar en werken beter samen. Mensen voelen zich meer verbonden met elkaar en met de organisatie. Innovatie, kennis en creativiteit komen tot leven. Dat klinkt prachtig, maar is het realistisch? Is en blijft het intranet niet vooral een zendkanaal vanuit de corporate staf en biedt het niet weinig meer waarde dan het dagmenu van het bedrijfsrestaurant, de interne telefoongids en de marktplaats voor tweedehands spulletjes? Wat zijn de belangrijkste aanjagers van alle aandacht voor sociale intranetten? Wat zijn de strategische waarden van het sociale intranet? Democratiserende werking Eén van de redenen waarom er zoveel aandacht is voor sociale intranetten komt voort uit de democratiserende werking ervan. Iedereen in de organi satie kan, zonder afhankelijk te zijn van de ict afdeling, het initiatief nemen om een sociaal intranet te starten. Enerzijds komt dit omdat sociale intranetten veelal als een online dienst (Software as a Service) worden aan geboden, waar je met elke (mobiele) webbrowser zonder installatie van software op elke willekeurige plek aan de slag kan. Anderzijds zijn de kosten om met een sociaal intranet te starten te verwaarlozen ten opzichte van traditionele ict-projecten. Sommige Amerikaanse partijen buiten dit principe flink uit: je kunt gratis beginnen waardoor een lock-in wordt gecreëerd, maar als je als organisatie vervolgens de veiligheid en het eigendom van de informatie wilt regelen, lopen de kosten alsnog flink op. Ten tweede biedt het sociale intranet alle medewerkers, onafhankelijk van rang en stand, een platform om met iedere andere collega in gesprek te komen, zich te verbinden en samen te werken, waardoor zij minder afhankelijk worden van hiërarchieën en officiële kanalen om iets voor elkaar te krijgen. De democratiserende werking betekent dat individuele mensen hun werk op hun eigen manier kunnen inrichten en op een andere manier kunnen samenwerken. Deze macht over je eigen manier van werken is één van de belangrijkste peilers onder wat wel het Nieuwe Werken wordt genoemd. Het risico dat aan deze democratiserende werking kleeft is dat het sociale intranet in relatieve vrijblijvendheid los van de staande organisatie leeft. Zolang medewerkers elkaar een beetje helpen met wat vragen en antwoorden en elkaar hier en daar wat inspireren, blijft het sociale intranet vrijblijvend en van ondergeschikt belang, draaiend op het enthousiasme van een kleine groep. Zodra er naar kosten gekeken moet worden, of de enthousiaste initiatiefnemers de organisatie verlaten (misschien wel omdat 4 TIEM 39

2 ze zich realiseren dat ze de organisatie niet langer nodig hebben), gaat de stekker er vaak uit. Wij denken dat dit vooral komt omdat het traditionele management denken voorbij gaat aan de strategische waarde van een sociaal intranet. Drie strategische waarden van een sociaal intranet Als je de stap durft te zetten fundamenteel anders over je organisatie na te denken, blijken er drie nauw verweven strategische waarden met het sociale intranet geleverd te worden, deels vanuit economisch perspectief, deels uit de sociale wetenschappen. Waarde 1. Sociale media verlagen transactiekosten. Clay Shirky schrijft in zijn boek Here comes everybody dat, gedreven door de democratiserende werking, medewerkers minder afhankelijk worden van de hiërarchie, processen en ondersteunende afdelingen van de organisatie om hun werk te kunnen doen. Sociale media helpen de kosten om als groep mensen iets gedaan te krijgen te verlagen. Dat is enerzijds een risico. Groepen freelancers kunnen, verbonden via sociale netwerken, bijna net zo veel waarde creëren als traditionele organi saties, maar zonder de overhead. Verenigingen kunnen vervangen worden doordat mensen zichzelf verbinden in online communities. Clay Shirky schrijft dat er ook kansen liggen. Als je een sociaal intranet omarmt als middel om zelf af te slanken tot een lichtere organisatie met minder overhead en dus lagere kosten, wordt je overlevingskracht versterkt. Waarde 2. Verhalen versterken je eigenheid. In het boek The wisdom of crowds schrijft James Surowiecki dat we, verbonden via twitter, linkedin en wikipedia, met elkaar alles weten. Maar als alle kennis vrij beschikbaar is voor iedereen, wat maakt jouw organisatie dan nog uniek? Wat maakt dat jij stand out from the wisdom of the crowd? Een belangrijke waarde van het sociale intranet is dat je er jouw eigen verhalen kan delen over hoe je tegen dingen aankijkt en hoe je ze doet, jouw eigen betekenissen kan geven: wisdom of the crowd binnen en rond jouw organisatie. Verhalen dus die jouw eigenheid continu maken, bevestigen en bijstellen. Waarde 3. Verhalen versterken je overlevingskracht. De waarde van een sociaal intranet als omgeving om verhalen te delen wordt groter, als medewerkers TIEM 39 5

3 er met elkaar verhalen, ideeën en inzichten delen waardoor ze continu voorbereid zijn op gebeurtenissen en incidenten die het voortbestaan van de organisatie in gevaar kunnen brengen. Noem het kennismanagement, noem het continue innovatie. Het is het sociale mechanisme dat mensen al sinds de pre historie gebruiken om te overleven. We delen verhalen hoe om te gaan met weer en wind (we bouwen hutten) en aanvallen van rivaliserende stammen (zo maken we wapens en zo vechten we ermee). Ook delen we verhalen over mensen in de groep die we niet kunnen vertrouwen, bijvoorbeeld omdat ze drinkwatervoorraden achter houden. Freeriders noemen de sociale wetenschappers dit soort mensen. Mensen die we niet vertrouwen en een potentieel risico voor het voortbestaan van de groep vormen, bannen we uit. Heksenverbrandingen zijn hier een beeldend voorbeeld van en leiden tot een interessante vraag als je dit denken doorvertaalt naar hedendaagse organisaties: moet je ook collega s die informatie voor zichzelf houden of het voortbestaan van de groep in gevaar (lijken te) brengen, kunnen verbranden? Twee ontwerppijlers sociale intranet Om de drie strategische waarden van een sociaal intranet te realiseren, zal een manager de dynamiek van sociale media moeten begrijpen en hierop moeten sturen. Omdat dit artikel niet gaat over managementstijlen maar over sociale intranetten, hebben we een dertigtal sociale intranetten op basis van het Winkwaves Kenniscafé een online omgeving voor kennisdeling en samenwerking in en rond organisaties onder de loupe genomen. Wat moet een sociaal intranet bieden om de beschreven strategische waarde daadwerkelijk te kunnen realiseren? Ontwerppijler 1. Het sociale intranet als platform voor collectieve intelligentie Om ervoor te zorgen dat je verhalen over je eigenheid kunt delen en transactiekosten kunt verlagen, zal iedereen in de organisatie, los van rangen of standen, berichten moeten kunnen delen en het gesprek aangaan met een ieder die luisteren wil. De kracht die je hiermee ontsluit is dat mensen vooraf niet hoeven te weten wie de geschikte gesprekspartner is, en dat onverwachte verbindingen en kruisverbanden over afdelingsgrenzen zelfs organisatiegrenzen heen Wisdom of the crowd Een retailorganisatie vroeg haar medewerkers om op het sociale intranet punten uit hun dagelijkse werk te benoemen die hen ervan weerhielden om de klant beter van dienst te kunnen zijn dan de concurrent. Enerzijds werd hiermee het denken over klantgericht handelen gestimuleerd bij alle medewerkers, anderzijds werden knelpunten geïnventariseerd die vaak verrassend eenvoudig opgelost bleken te kunnen worden, maar gewoonweg niet bekend waren bij het management. Een energiebedrijf dat vooral wilde werken aan een hogere continuïteit en veiligheid, postte incidenten op het sociale intranet en vroeg de medewerkers hoe deze in de toekomst voorkomen zouden kunnen worden. Hierdoor werden veiligheid en continuïteit onderwerpen waarover mensen met elkaar in gesprek gingen, ontstond een groter besef van deze twee belangrijke thema s, en werden tegelijkertijd ideeën uit de praktijk verzameld om (veiligheids)procedures te verbeteren. gelegd worden. Hiermee is het sociale intranet een platform voor collectieve intelligentie. Dit heeft vier waardevolle toepassingsmogelijkheden, waar je als manager ook gericht op kunt sturen en als ontwerper voor kunt ontwerpen: 1. Haal buiten naar binnen en bediscussieer wat het voor ons betekent. Waar research vroeger 100% werk van een persoon of afdeling was, zien we op het sociale intranet dat 100 medewerkers 1% van hun tijd besteden aan het scannen van nieuwsberichten, gebeurtenissen of trends, deze op het sociale intranet plaatsen om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit alles voor de organisatie betekent of voor (commerciële) kansen biedt. De meeste medewerkers zijn hier ieder op hun eigen gebied en hun eigen manier toch vaak al mee bezig, het sociale intranet versterkt alleen de zichtbaarheid en het effect hiervan. Ook vindt de beeldvorming en betekenisgeving gedistribueerd plaats, zodat een grote diversiteit aan invalshoeken op de trend of ontwikkeling kan worden ingebracht. (Zie figuur 1). 2. Deel ideeën voor innovatie, creëer draagvlak, verrijk ze en breng ze in de praktijk. Als uitbreiding op het voorgaande punt zien we dat werknemers vaak allerlei ideeën hebben over de vraag hoe hun directe dagelijkse praktijk verbeterd kan worden. Een voorbeeld hier is het Vodafone Way Café, het sociale 6 TIEM 39

4 intranet van Vodafone. Een medewerker postte dat hij het zo jammer vond dat hij niet gewoon met een stift op de smartboards in de vergaderruimtes kon tekenen. Dit vond al snel bijval. Smartboards werden fijn gevonden voor bepaalde settings, maar voor andere situaties werd de voorkeur uitgesproken voor de traditionele werking van het whiteboard. De betreffende verantwoordelijken en de leverancier werden in de discussie uitgenodigd, en tezamen werd een oplossing gevonden zodat de smartboards ook als gewoon whiteboard gebruikt konden worden. Een mooi voorbeeld van open innovatie voor zowel Vodafone als de smartboardleverancier die zonder het sociale intranet nooit het daglicht zou hebben gezien. 3. Durf te vragen. Sceptici van (interne) sociale media zeggen vaak: als ik een vraag heb vraag ik het gewoon aan een collega. Dat werkt inderdaad mits je collega het antwoord weet. Toch blijken mensen bij kennisintensieve organisaties zich vaak af te vragen: wie kan mij hierbij helpen? Dankzij de collectieve intelligentie van het sociale intranet hoef je vooraf niet te weten aan wie je je vraag richt, je stelt gewoon de vraag en ergens in de organisatie is vast iemand die het antwoord weet. Deze interne wisdom of the crowds zagen we bij een medewerker van een call center, die geconfronteerd werd met een vraag waarop zijn standaardkennissysteem en zijn collega s geen antwoord wisten. De vraag werd op het Winkwaves Kenniscafé geplaatst. Binnen een half uur reageerde een sales manager uit een geheel andere afdeling en locatie: Ik snap dat je geen antwoord hebt, dit is geen helpdeskvraag maar een salesvraag! Laat mij maar even Met het hieruit voortvloeiende contact met de klant werd een contract binnengehaald waarmee de investering in het sociale intranet al was terugverdiend. 4. Samen schrijven aan wat we weten en hoe we dingen doen. Eén van de grote uitdagingen die we uit kennismanagement kennen, is om de ingesleten kennis van mensen en praktijken te vangen en overdraagbaar te maken. Hoe noemen we hier alle dingen, hoe doen we het hier en waarom doen we ze zo? Grote inspiratiebron voor organisaties is hierbij Wikipedia: Wij willen onze eigen Sociale media vormen een van de belangrijkste peilers onder het Nieuwe Werken interne Wikipedia!. Dat gaat echter niet vanzelf. Aan Wikipedia blijken mensen vooral vanuit hun interesse in en passie voor een onderwerp bij te dragen, omdat het gewoon pijn doet als ze zien dat de beschrijving van de velg van hun bijna vijftig jaar oude MG-B niet klopt, of omdat ze met hun bijdragen aan hun eigen geloofwaardigheid en daarmee sociale invloed kunnen werken. Hoe werkt dat binnen organisaties? Is er een zakelijke equivalent van de velg van een vijftig jaar oude MG-B? Bij een energiebedrijf merkten we dat de meeste monteurs erg betrokken zijn bij hun eigen dagelijkse werk. Een verkeerde afspiegeling daarvan in gestandaar diseerde werkprocedures bleek een zelfde pijn op te roepen als de verkeerde beschrijving van de MG-velg, met als subtiel, maar niet onbelangrijk verschil dat er bij de velg een feitelijk te controleren waarheid is, terwijl bij werkprocedures toch altijd een diversiteit bestaat tussen hoe medewerkers dingen zien, soms historisch ingesleten, soms omdat de feitelijke context om actie of besluiten vraagt die niet in de procedures voorkomen. We leerden dat monteurs niet zomaar elkaars teksten durven aan te passen in een wiki met werk Figuur 1: Betekenisgeving Figuur 2: Kenniskaart TIEM 39 7

5 procedures, omdat hiermee het gevoel ontstond dat je je collega aanvalt of te kort doet. Vandaar dat we de tussenweg invoerden van gedetailleerd becommentariëren, en de daadwerkelijke aanpassingen zelf door de (neutrale) communitymanager te laten doen. Als the crowd zich vervolgens kon vinden in de aangepaste formulering, werd de formulering weer bevroren en van een (ISO) status voorzien. Deze vier voorbeelden van het Winkwaves Kenniscafé als omgeving voor collectieve intelligentie blijken een waardevolle uitbreiding op de interne communicatiemix, vooral omdat ze de beperking van verkokering en tunnelvisie het logische gevolg van organiseren in afdelingen voor een belangrijk deel opheffen. De kennis, creativiteit en innovatie die zo tot leven worden gebracht, ondersteunen de overlevingskracht van de organisatie. Ontwerppijler 2. Het sociale intranet als dynamische wie-is-wie en expert finder De tweede belangrijke functie van het sociale intra net is om medewerkers als mens in plaats van als resource een gezicht te geven. De dynamische wie-is-wie gids en expert finder voegt in drie stappen waarde toe aan de interne telefoongids, zoals gezegd één van dé killerapps op het intranet. Stap 1. Het uitgebreide profiel. Daar waar de traditio nele interne wie-is-wie vooral feitelijke organisationele informatie over iemand bevat, helpt je eigen uitgebreide profielpagina om je eigen kleur en rijkheid te tonen in aanvulling op de statische functiebenaming junior medewerker marketing. Stap 2. Het dynamische profiel: What s on my mind. Het sociale intranet kan een belangrijke rol spelen in het zichtbaar maken wat collega s bezighoudt. Met Traditioneel managementdenken gaat voorbij aan strategische waarde van een sociaal intranet Figuur 3: Wie-is-wie? micro-bloggen geven mensen statusupdates van waar ze mee bezig zijn: bezig met plan voor nieuw project over social media bij ministerie van Buitenlandse Zaken, leuke klant!. Een collega leest dit en reageert: Las toevallig vanochtend dit achtergrondartikel [link] over twitteren van Maxime Verhagen. Zo blijken statusupdates niet alleen leuk gebabbel, maar tevens het gevoel van verbondenheid tussen collega s te vergroten en actuele kennisdeling te triggeren. Toch voelt niet iedereen zich comfortabel om de hele dag maar statusupdates te posten. Het sociale intranet wordt daarom steeds meer ingebed ter ondersteuning van het dagelijkse werk. Als je een projectplan opslaat, wordt een statusupdate gepubliceerd en je dynamische profiel verrijkt met de bijbehorende trefwoorden, zonder dat dit extra inspanning kost. Door met dynamische profielen zichtbaar te maken wat mensen bezighoudt helpt het sociale intranet om verkokering binnen de organisatie te verminderen: mensen die op meerdere plaatsen wielen aan het uitvinden zijn, worden onderling verbonden, waardoor ze elkaar kunnen inspireren en versterken, of efficiënter tot een oplossing kunnen komen door bundeling van wederzijdse ervaringen. 8 TIEM 39

6 Stap 3. Expert finder. Aan het profiel op sociale intranetten is nog meer waarde te geven door niet alleen zichtbaar te maken what is on my mind, maar ook wat is mijn plaats in en waarde voor de sociale groep wat betreft expertise, kennis en inspiratie. Het krachtige van een sociaal intranet is dat het transparant maakt wat anderen doen met documenten en bijdragen aan de gesprekken die je op het sociale intranet deelt, en ook hoe zich dat verhoudt tot wat ze met andere bijdragen doen. In het schermvoorbeeld uit het Winkwaves Kenniscafé (zie figuur 2) zie je dat deze gebruiker heeft aangegeven dat je hem altijd vragen kunt stellen over een viertal onderwerpen. Hierdoor worden vragen met deze trefwoorden automatisch aan deze persoon toegestuurd. Sommige trefwoorden zijn onderstreept of gearceerd, om aan te geven dat wat deze persoon (niet geheel toevallig de schrijver van dit artikel ) over kennismanagement en enterprise 2.0 schrijft, vaker gevolgd, doorgeklikt of positief gewaardeerd wordt door collega s dan als andere mensen over deze onderwerpen schrijven. Dit geldt in mindere mate voor het onderwerp Sociality, en wat deze persoon over Fotografie te zeggen heeft. Die antwoorden moet je maar niet al te serieus nemen, daar zijn andere mensen betere gesprekspartners. Deze visualisatie helpt niet alleen om de reacties van iemand te duiden hoe serieus moet ik zijn inbreng in de discussie nemen maar kan ook omgekeerd gebruikt worden om mensen te vinden. De politieke partij D66 was in Nederland voorloper op dit gebied met de introductie van Plein66 in Op Plein66, het sociale deel van het intranet van D66, kun je dankzij deze dynamische profielen op zoek gaan naar de juiste gesprekspartner in een project, één van de belangrijkste doelen die D66 met Plein66 heeft. Zie ook figuur 3. De rijke dynamische profielen hebben twee belangrijke waarden voor organisaties. Allereerst blijkt dat andere mensen dan de usual suspects boven komen drijven, waarmee de kennis en creativiteit die in brede zin in de organisatie aanwezig zijn, beter kunnen worden benut. Een aardig voorbeeld zagen we bij een internationale organisatie die zaken wilde gaan Over de auteur: Dr. René M. Jansen is directeur van Winkwaves, Primavera research fellow bij de Universiteit van Amsterdam en visiting professor bij de Universiteit Malaya in Kuala Lumpur. Met dank aan de groepsleden Kennis manage ment op LinkedIn voor hun constructieve feedback op de conceptversie van dit artikel. doen in Portugal. Maar niemand van sales had daar connecties. Toen men op het Winkwaves Kenniscafé op Portugal zocht, bleek de postkamermedewerker een paar foto s gedeeld te hebben van zijn vakantie naar Portugal. Uit de bijschriften bij de foto s bleek dat zijn vrouw Portugees was, met naar vervolgens bleek een vooraanstaande familie en een uitgebreid sociaal netwerk. Niemand had zonder het sociale intranet bevroed dat een postkamermedewerker de sleutel tot de business development in Portugal zou zijn! De tweede belangrijke waarde is dat nieuwe medewerkers niet alleen zichzelf sneller zichtbaar kunnen maken en zo gevonden kunnen worden voor projecten, maar ook dat nieuwe medewerkers zelf sneller contacten kunnen leggen met mensen waar ze raakvlakken mee zien, en zo sneller ingebed en thuis raken. Conclusie: de vrijblijvendheid voorbij Samengevat concluderen we dat het sociale intranet van strategisch belang voor organisaties is. Het kan helpen de kosten te verlagen nodig om als organisatie te opereren. Zo kunnen de transactiekosten verminde ren en kan het economisch bestaansrecht van de organisatie worden veiliggesteld. Vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen helpt het sociale intranet groepen te vormen die met elkaar betekenis geven aan wie je bent, hoe je dingen doet en hoe je als groep (tribe) kunt overleven. Last but not least is het sociale intranet de omgeving om continu te werken aan het eigene, aan jouw betekenisgeving, kennis opbouw en innovatie; to stand out from the wisdom of the crowd. TIEM 39 9

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN?

HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? HAALT U MET WEB 2.0 DE KILLERAPP VOOR UW INTRANET BINNEN? EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP KENNISDELING EN SAMENWERKING. DIT WHITEPAPER IS IN LICHT AANGEPASTE VORM VERSCHENEN

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

COMMUNITIES OF PRACTICE ONDERSTEUNEN MET WEB 2.0

COMMUNITIES OF PRACTICE ONDERSTEUNEN MET WEB 2.0 COMMUNITIES OF PRACTICE ONDERSTEUNEN MET WEB 2.0 EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP KENNISMANAGEMENT EN COMMUNITIES OF PRACTICE Den Haag, januari 2006. Winkwaves Saturnusstraat

Nadere informatie

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE SAMENWERKEN IN DE NETWERKECONOMIE: LEVE HET INDIVIDU! EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP GOED GEREEDSCHAP VOOR KENNISWERKERS IN DE KENNISECONOMIE

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Social Networking in de zakelijke omgeving

Social Networking in de zakelijke omgeving Social Networking in de zakelijke omgeving Een Winkwaves whitepaper over creativiteit, kennisdeling, innovatie en overlevingskracht flickr.com/people/losy/ Den Haag, maart 2009. eau voor Het bur ment ismanage

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Perpetuum Leiderschapsdialoog: wat betekent het lager leggen van leiderschap voor een organisatie en haar manier van handelen. Een onderwerp dat

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

GEBRUIKSSCENARIO'S. Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid.

GEBRUIKSSCENARIO'S. Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid. C ATA L O G U S M E T GEBRUIKSSCENARIO'S Gebruik Yammer als uw sociale werkruimte en open de samenwerking, innovatie en de betrokkenheid. Catalogus met Yammergebruiksscenario's Yammer is uw sociale werkruimte,

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters

LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters Annet van Betuw, 28 mei 2013 2 Dit e-boekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn van 28 mei 2013. Het heeft dus

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN -

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN - Beste collega, Ik houd van quotes. Zoals je misschien wel weet, plaats ik dagelijks waardevolle tips, verhalen, video s en quotes op mijn Facebookpagina: www.fb.com/positiefleren.nl Ik merk dat ik veel

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT

20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT PERSONAL BRANDING 20 MINUTES OF NETWORK ENHANCEMENT 12 9 3 6 Begin je dag heel ontspannen met een kopje koffie of thee... en 20 minuten LinkedIn. 20 minuten is natuurlijk een gemiddelde; op drukke dagen

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Gebruik en impact van sociale media in organisa5es. Wil Janssen Marlies Rikken

Gebruik en impact van sociale media in organisa5es. Wil Janssen Marlies Rikken Gebruik en impact van sociale media in organisa5es Wil Janssen Marlies Rikken 2008 2003 2004 2002 2005 2004 2003 2003 2006 2004 2004 2006 2006 2006 Technologieadop5e gaat steeds sneller De manier waarop

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) deelt haar kennis met ons Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Kennis delen heeft een positieve invloed op het innoverend vermogen en op het vinden van oplossingen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl Website: MT.nl 5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo 13 november 2015 5 managementlessen uit een businessroman over een ogenschijnlijk succesvolle ceo die volkomen vastloopt. Het staat

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL

HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN. passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER FRANCHISE SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN passie en ondernemerschap ERVAAR HET VERSCHIL SAMEN WERKEN SAMEN SUCCESVOL ONDERNEMEN Het is mogelijk, samen succesvol ondernemen! HuisMakeOver biedt haar

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Gastheer Koninklijke BAM Groep

Gastheer Koninklijke BAM Groep Gastheer Koninklijke BAM Groep William van Niekerk Director Corporate Social Responsibility Opening Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in de Bouwcampus Vrije

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN BRAINSTORMEN. Angelique Wittenbernds BrainStorm-Company. Van Dromen naar Creeeren

IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN BRAINSTORMEN. Angelique Wittenbernds BrainStorm-Company. Van Dromen naar Creeeren IN 7 STAPPEN EFFECTIEF BRAINSTORMEN Ik help ondernemers van dromen naar creëren, ik geef jou als ondernemer het resultaat dat je keuzes kunt maken en deze keuzes gaat implementeren. Na het toepassen van

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Jos Maassen Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk?

Jos Maassen Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk? issue Jos Maassen Hoe creëer je een professionaliseringsnetwerk? Steeds vaker komen we er achter dat we elkaar nodig hebben. We willen elkaars interesse, passie, kennis en expertise weten en delen. We

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

LinkedIn handleiding voor de Groenteman

LinkedIn handleiding voor de Groenteman LinkedIn handleiding voor de Groenteman In deze speciale LinkedIn handleiding voor de groenteman leest u informatie wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist LinkedIn

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

High Performance Organisatie

High Performance Organisatie Een High Performance Organisatie, wat is dat nu weer? Weer een nieuw project? Nee, dat is het niet. Een High Performance Organisatie, of HPO, is eigenlijk niets anders dan een inspirerende, motiverende

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk?

Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Systemische Benadering wat is dat eigenlijk? Mens-zijn is in-relatie-zijn Ieder maakt deel uit van een groter geheel. We horen bij diverse gehelen. Een familie, wijk, organisatie, team, land, geloofsgemeenschap,

Nadere informatie

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen De weg naar 100% enthousiaste klanten Marcel Rosbergen & Martijn Driessen This document is provided for information purposes only and should not be construed as a statement by Belron or any of its subsidiaries

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie