BESTANDEN VERZENDEN MET FTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTANDEN VERZENDEN MET FTP"

Transcriptie

1 BESTANDEN VERZENDEN MET FTP MTSO-INFO 1 DIMITRI MORTELMANS NILS NEYT 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans Tel : +32 (03) Fax : +32 (03)

2 MTSO-INFO Documenten in de reeks MTSO-INFO werden geschreven door leden van de vakgroep MTSO (Methoden en Technieken van het Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek) met als doel op een heldere en eenvoudige manier bepaalde thema's van onderzoeksmethoden en computergebruik uit te leggen. De thema s sluiten aan bij analysetechnieken of softwareprogramma s die gebruikt worden aan de Faculteit PSW van de Universiteit Antwerpen. Vermits sommige documenten door andere leden van de Universiteit Antwerpen of daarbuiten nuttig kunnen zijn, worden deze gratis online aangeboden op Het downloaden en verspreiden van deze documenten is toegestaan mits correcte bronvermelding. WAARSCHUWING: De documenten worden slechts sporadisch bijgewerkt. Dit heeft repercussies voor die documenten die slaan op software. De auteurs hebben niet de bedoeling om bij het uitkomen van nieuwe versies van programma s steeds het hele document te herschrijven. Daarom dient de lezer er rekening mee te houden dat het document steeds slaat op de softwareversie zoals deze bij het uitkomen van het MTSO-INFO document gangbaar was.

3 BESTANDEN VERZENDEN MET FTP Inhoud 1 ALGEMENE BEGINSELEN PROTOCOL SOFTWARE WERKEN MET WS-FTP INLEIDING EEN FTP-SESSIE NAAR GINS Stap 1: Hos t opgeven Stap 2: Gebruikersnaam en wachtwoord opgeven Stap 3: Navigeren in WS_FTP Stap 5: Bestanden uitwisselen ANONIEME FTP BESTANDSFORMATEN SAMENGEDRUKTE BESTANDEN (ZIP-FILES) COMPRESSIE IN MS-DOS Bestanden comprimeren Bestanden decomprimeren COMPRESSIE IN WINDOWS Bestanden comprimeren Bestanden decomprimeren MTSO INFO / UA - FPSW

4 2 1 Algemene beginselen 1.1 Protocol Het File Transfer Protocol (FTP) dient in hoofdzaak om grote bestanden op een eenvoudige manier uit te wisselen met afgelegen computers. Uitwisseling via bijvoorbeeld elektronische post schiet hiervoor duidelijk tekort, zeker voor bestanden die ettelijke megabytes groot zijn. Het algemene principe werkt als volgt: UPLOADEN DOWNLOADEN PC Gebruiker (thuis of op PSW) Netwerk FTP-server (op UIA of Internationaal) De gebruiker maakt een verbinding met de netwerkserver. Eens deze verbinding gelegd is, kan de gebruiker bestanden van op het netwerk downloaden naar zijn eigen PC of hij kan bestanden kopiëren naar het netwerk (uploaden). 1.2 Software Net als bij het Telnet-protocol, wordt de mogelijkheid om FTP te gebruiken standaard voorzien op een Windows-computer met netwerkfaciliteiten: Microsoft FTP. Het programma kan weliswaar afzonderlijk opgestart worden, maar vereist wel een onderliggende (virtuele) DOS-prompt. Dit impliceert ook dat geen gebruik kan gemaakt worden van de Windows-interface en dat dus enkel door middel van een reeks commando's kan gecommuniceerd worden met de afgelegen computer.

5 3 Het is daarom niet verwonderlijk dat andere FTP-toepassingen die wel gebruik maken van de Windows-interface veel populairder zijn dan hogervermeld programma. Opnieuw bestaan er vele varianten, die ofwel gratis ofwel te betalen zijn. Een derde manier om van FTP gebruik te maken en die steeds meer in opgang raakt, is het gebruik van internetbrowsers. Op grote sites wordt de bezoeker voor grote bestanden dan vaak doorverwezen naar het FTP-archief, dat in hetzelfde venster op een overzichtelijke manier kan geraadpleegd worden. Het gebruik is dan wel asymmetrisch en verloopt enkel van de afgelegen computer naar de gebruiker. 2 Werken met WS-FTP 2.1 Inleiding Als FTP-applicatie staat de studenten "WS_FTP" ter beschikking. Dit is een fraai voorbeeld van de koppeling tussen functionaliteit en eenvoud. In de hiernavolgende uitleg, wordt dieper ingegaan op de twee vaakst gebruikte FTPtoepassingen: enerzijds het uitwisselen van bestanden met de UIA-server en anderzijds het anoniem inloggen op grote FTP-archieven. Bij het opstarten van het programma krijg je het volgende scherm te zien:

6 4 Pad op eigen PC. Directories in dit pad Pad op het netwerk Directories in dit pad Bestanden in dit pad Bestanden in dit pad Verbinding maken of verbreken Bestandsformaten Kopieerknoppen Het basisvenster is in twee helften verdeeld. Links staat de informatie over de eigen PC, rechts vind je de gegevens van het systeem terug waarop je gaat inloggen. Elk deel is nog eens in drie schermen onderverdeeld. Het bovenste scherm geeft de actieve directory aan. Het middelste scherm stelt de gebruiker in staat om van directory te veranderen. Het onderste venster geeft de namen weer van de bestanden die in de actieve directory staan. Naast het middelste en het onderste venster staan een aantal knoppen die een beperkt bestandsbeheer toelaten: directory aanmaken, bestanden inzien of verwijderen, enz.. De twee pijltjes in het midden van het scherm vormen de spil van het programma. Door rechts een bestand aan te klikken en op de < _ pijl te drukken wordt een bestand van de FTP-server of het DEC-station overgebracht naar de lokale pc. Omgekeerd gaat men te werk door op de _ > pijl te drukken. Het is eveneens mogelijk om directory (plus subdirectories) over te brengen door in het middelste venster een directory aan te klikken en dan op een van beide pijlen te drukken. 2.2 Een FTP-sessie naar Gins Zoals reeds gezegd, dient FTP om bestanden uit te wisselen met afgelegen computers. Ook de UIA-server kan van op elk lokaal toestel met netwerkfaciliteiten geraadpleegd worden om bestanden te up- of downloaden. Vooraleer de gebruiker van start kan gaan met de uitwisseling van bestanden, dient hij of zij een aantal stappen te doorlopen. Je begint de inlogprocedure door te klikken op de knop Connect (linksbeneden op het scherm). Soms brengt WS- FTP dit scherm automatisch naar voor:

7 5 Profielnaam (optioneel) Netwerkcomputer (Host) Gebruikersnaam Anonieme FTP Paswoord Ga onmiddellijk naar dit pad op het netwerk Ga onmiddellijk naar dit pad op de plaatselijke PC Stap 1: Host opgeven De gebruiker dient allereerst de naam van de afgelegen computer op te geven als Host. Het FTP-programma zal dan proberen een verbinding te maken met deze computer. Als fysieke naam voor de UIA-server kan de gebruiker een aantal alternatieven gebruiken, die allen wel hetzelfde effect hebben: gins.uia.ac.be hgins.uia.ac.be psws.uia.ac.be Stap 2: Gebruikersnaam en wachtwoord opgeven Het opgeven van de hostname volstaat echter niet om bestanden te kunnen uitwisselen. Daarvoor dient de gebruiker nog twee bijkomende gegevens op te geven: een gebruikersnaam en het overeenkomstige wachtwoord. Meestal zal hiervoor de eigen login gebruikt worden, die eveneens bij het Telneten het SMTP-protcol een cruciale rol speelt. Wanneer je nu op OK klikt, zal WS- FTP inloggen op het netwerk.

8 Stap 3: Navigeren in WS_FTP Na het inloggen op het netwerk komt het er op aan om de juiste bestanden terug te vinden en ook de juiste plaats waar deze bestanden moeten terechtkomen. Als je op het netwerk inlogt, zie je in het venster links bovenaan de actieve directory. Meestal is dit C:\Program Files\WS-Ftp32 Dat is meestal niet de plaats waar je je bestanden wil naar kopiëren. Dat betekent dat je de actieve directory moet veranderen. In de eerste plaats wil je naar de homedirectory (C:\). Om dat te doen dubbelklik je op de twee puntjes in het directoryvenster: Door het dubbelklikken, verspring je van de huidige directory naar de directory één niveau hoger. Als je dit dus twee maal doet kom je op C:\ terecht. Van daaruit kan je naar de gewenste directory gaan door opnieuw te dubbelklikken (nu op de gewenste directory): Als je dit doet zie je bovenaan de nieuwe actieve directory mee veranderen:

9 7 Wanneer je je bestanden onmiddellijk op schijf wil zetten kan je ook op a: dubbelklikken: Dezelfde logica kan je ook toepassen voor de bestanden en directories op het netwerk Stap 5: Bestanden uitwisselen Als je zowel op de lokale PC als op de netwerkpc de juiste directory actief hebt gemaakt, kan je aan het overbrengen van bestanden beginnen. Hiervoor selecteer je een bestand aan één van beide zijden en klik je op de overeenkomstige pijl: A. Downloaden (van netwerk naar lokale PC)

10 8 B. Uploaden (van lokale PC naar netwerk) Opmerking: Let bij het overbrengen steeds op het bestandformaat dat gebruikt wordt (zie verder). 2.3 Anonieme FTP Niet alleen de UIA-server kan gecontacteerd worden voor een FTP-sessie, maar ook talloze grote binnen- en buitenlandse bedrijven of organisaties stellen hun FTP-server open om allerhande bestanden kosteloos af te halen. De inlogprocedure gebeurt grotendeels analoog aan het inlogproces voor de UIAserver. De gebruiker dient nu wel een andere host op te geven. Hieronder volgen enkele namen van enkele grote FTP-sites uit de onderwijs-, de informatica- en de overheidssector: rtfm.mit.edu (Massuchets Institute of Technology) sunsite.unc.edu (Sun Microsystems) ftp.microsoft.com (Microsoft) ftp.zdnet.com (Ziff-Davis Net) naic.nasa.gov (NASA) Een tweede groot verschil is dat de gebruiker nu niet vooraf toegang moet hebben tot de host onder de vorm van een login en een wachtwoord, maar dat het volstaat om onder de gebruikersnaam "guest" of anonymous in te loggen, met als paswoord uw adres. Daarbij mag vooral niet vergeten worden het keuzevakje "Anonymous login" in de marge aan te kruisen.

11 9 3 Bestandsformaten Bij het transfereren van FTP-bestanden is het noodzakelijk om te letten op het juiste bestandsformaat. FTP kent twee manieren om bestanden over te zetten: de ASCII- of tekstmodus en de e of "beeld" modus. Het is belangrijk om het juiste formaat te kiezen bij het overzenden. Word-bestanden bijvoorbeeld die in ASCII-formaat worden overgezonden verliezen de typische tekstverwerkingseigenschappen die Word heeft toegekend. Het programma zal zulke documenten dan ook niet meer kunnen inlezen. Het formaattype is af te leiden van de extensies van het bestand. Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal vaakgebruikte bestandstypes. Extensie.txt.htm/.html.doc.xls.ppt.mdb.ps.exe.zip.Z.tar Fileformaat ASCII ASCII Omschrijving Tekst-bestand HTML-pagina voor het www Word-document Excel-werkmap PowerPoint-presentatie Access-database Post-script bestand Programma-bestand PKZIP/ZIP archiefbestand Unix gecomprimeerd bestand Unix 'Tape ARchive' In het programma WS_FTP is het mogelijk om te kiezen tussen beide formaten alvorens met de overzetting te beginnen. 4 Samengedrukte bestanden (ZIP-files) Bestanden die je met FTP binnenhaalt, zijn meestal gecomprimeerd. Dat wil zeggen dat de grootte van het bestand gereduceerd wordt in een zogenaamd

12 10 archiefbestand. Het meest gebruikte compressieformaat op het Internet is de ZIPfile. Je herkent ZIP-files aan de extensie ".zip". Deze bestanden zijn onleesbaar voor de programma s waarvoor ze bedoeld zijn. Vooraleer je bestanden in een ZIP-archief kan gebruiken, moet je ze eerst decompresseren of ontzippen. 4.1 Compressie in MS-DOS Een snelle, maar archaïsche en omslachtige manier om bestanden te comprimeren maakt gebruik van het MS-DOS-programma "pkzip". De decompressievariant is "pkunzip". Hieronder volgt een kort overzicht van de syntaxis van het programma, vergezeld van enkele voorbeelden Bestanden comprimeren pkzip zipbestand [opties] bestanden Bijvoorbeeld "pkzip a:archief.zip *.doc" zal alle bestanden met extensie ".doc" samendrukken in één zip-bestand dat "archief.zip" heet en op het schijfstation A: (diskette) aangemaakt zal worden. Wisseloptie Betekenis -rp Deze optie zorgt ervoor dat de aangegeven directory, alle subdirectories én alle files mee gezipt worden. Vb. pkzip a:archief.zip -rp c:\windows\*.* -& Dit bevel zal alle bestanden in de windows-directory zippen met inbegrip van de subdirectories. Als men dat archiefbestand ontzipt (met de -d optie, zie verder) zal eerst een directory Windows aangemaakt worden en zullen daarna alle bestanden en subdirectories terug op de juiste plaats gezet worden. Deze optie zorgt ervoor dat het programma om een nieuwe diskette vraagt als de eerste vol is. Zo kan men archiefbestanden maken die over verschillende diskettes verspreid zijn. Vooral voor videobeelden die men van het Internet afhaalt, kan dit aangewezen zijn. Vb. pkzip a:\archief.zip -& stubru.avi Men kan ook beide opties tegelijk gebruiken, indien men wenst: Vb. pkzip a:\archief.zip -& -rp c:\windows\*.*

13 Bestanden decomprimeren Als je met "pkzip" een archief-bestand hebt gemaakt over een aantal diskettes heen, hoef je geen speciale optie te gebruiken. Het programma herkent de situatie en zal eerst om de laatste schijf van het archiefbestand vragen. Nadat het programma weet hoeveel schijfjes het moet ontzippen zal het met het decompresseren van de eerste diskette beginnen en stapsgewijs om nieuwe diskettes vragen. pkunzip [opties] zipbestand nieuwelocatie Bijvoorbeeld "pkunzip a:\archief.zip c:\prog\" zal alle bestanden die in het ZIPbestand "archief.zip" zitten, ontzippen en kopiëren in de "prog"-directory op schijfstation C:. Wisseloptie Betekenis -d Deze optie stelt ons in staat om subdirectories die mee in het archiefbestand opgenomen zijn te herstellen. Vergeet men deze optie dan zal pkunzip alle bestanden in de doeldirectory zetten zonder nieuwe directories of subdirectories aan te maken. Vb. pkunzip -d a:\archief c:\ Dit bevel zal alle bestanden uit archief.zip naar c: kopiëren maar zal eerst de juiste directory en subdirectories daarvoor aanmaken. 4.2 Compressie in Windows Gebruikers van het Windows-besturingssysteem kunnen op een veel eenvoudigere manier bestanden comprimeren en decomprimeren. Het gebruik van de muis en vooral de grafische interface spelen daarbij een grote rol. Gelet op het tegenwoordige veralgemeend gebruik van zip-bestanden bestaat een uitgebreid gamma van zip-programma's. Het aanbod varieert van heel eenvoudige tot uiterst krachtige programma's met een sterke integratie met het besturingssysteem. Gebruikers van Windows 3.x hebben vele 16-bits programma's ter beschikking, terwijl Windows 95/98-gebrukers best 32-bits programma's hanteren. Zowat het meest gebruikte zip-programma is WinZip. Dit programma is shareware, wat betekent dat het vrij gebruikt kan worden, maar aan een aantal restricties gebonden is. Daarvan zal de gebruiker echter weinig hinder ondervinden. Hieronder wordt het gebruik van het programma kort toegelicht Bestanden comprimeren Om nieuwe zip-bestanden aan te maken, dient de gebruiker eerst het programma WinZip te opnenen. Hij kiest vervolgens voor hetzij het onderdeel "New Archive..."

14 12 onder het menu "File", hetzij de knop "New/Create a new archive" op de hoofdwerkbalk 1. Op dat moment verschijnt het venster "New Archive", waarin de gebruiker een naam kan opgeven voor het zip-bestand en het in de gewenste map op het gewenste schijfstation onderbrengen. In het vak "Files of Type" kan ook best voor "Zip files" gekozen worden om zeker te zijn dat het bestand de extensie ".zip" zal hebben. Tot slot kan ook het keuzevakje "Add Dialog" aan- of afgekruist worden. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker al dan niet een scherm krijgt waarin hij kan selecteren welke bestanden op welke manier in het zonet aangemaakte zipbestand zullen ondergebracht worden.in onderstaand voorbeeld maken we een bestand "powertoys.zip" aan. Indien ook effectief de optie "Add Dialog" aangekruist werd, zal het venster "Add" verschijnen. Indien dit niet het geval was kan ditzelfde venster te voorschijn gebracht worden door middel van knop "Add/Add files to the archive" op de hoofdwerkbalk van WinZip. Hierin kan de gebruiker de bestanden selecteren die in het nieuwe zip-archief zullen gecomprimeerd worden. Door de SHIFT of CTRLtoets ingedrukt te houden kunnen meerdere bestanden tegelijk geselecteerd worden. Daarnaast staan de gebruiker nog een aantal handige opties ter beschikking, die betrekking hebben op het uiteindelijke zip-archief: Action: Hier kan de gebruiker opgeven wat er met de oorspronkelijke bestanden dient te gebeuren. Worden de bestanden gekopieerd (Add) of verplaatst (Move)? En mogen daarbij bestanden overschreven worden? Compression: Dit heeft betrekking op de aard van de compressie. Die varieert van maximaal tot minimaal. Deze compressiegraad heeft enerzijds gevolgen voor de bestandsgrootte van het zip-archief (hoe gecomprimeerder, des te 1 WinZip werkt op deze manier volgens de "Klassieke" modus. Het kent echter ook een Wizard die de gebruiker stap voor stap wegwijs maakt in de aanmaak van zip-bestanden. Deze wordt hier echter niet besproken.

15 13 kleiner het bestand) en anderzijds voor de tijd die nodig is om het bestand te comprimeren (hoe gecomprimeerder, des te langer) Multiple disk spanning: Indien met verwisselbare schijven (diskettes, ZIPschijven e.d.) gewerkt wordt, kunnen zip-archieven die niet op dit medium passen toch gecomprimeerd worden met deze optie. Het programma zal dan een kleine index aanmaken op elke schijf om de decompressie achteraf te vergemakkelijken. Deze optie is enkel beschikbaar indien zip-archieven rechtsreeks op een verwisselbare schijf wordt aangemaakt. Store files in 8.3 format: De bestandsnamen worden hierdoor in traditioneel MS-DOS formaat opgeslagen (acht karakters voor de bestandsnaam en drie voor de extensie) Password...: Deze optie biedt de mogelijkheid om het archief te beveiligen met een paswoord. Folders: Hiermee kunnen ook submappen en additionele informatie aan het zip-archief toegevoegd worden. Attributes: Dit heeft betrekking op de bestandskenmerken van de toe te voegen bestanden Door vervolgens op de knop "Add" te voegen begint de eigenlijke compressie van de geselecteerd bestanden met de gewenste opties. Na deze operatie verschijnt de inhoud van het nieuw aangemaakte bestand in het gewone WinZip-venster. Belangrijkste onderdeel daarbij zijn de compressie-percenatges van de opgenomen bestanden (kolom "Ratio": hoe hoger het percentage, des te hoger de compressie).

16 14 Het resultaat van onze compressie-actie is dat de negen bestanden van samen 379 Kb gearchiveerd zijn in het nieuwe bestand "powertoys.zip" dat 376 Kb groot is. Zoals reeds bleek uit de verschillende Ratio's, is de plaatswinst vrijwel te verwaarlozen. Office-bestanden lenen zich echter wel gemakkelijk tot grote compressies. Oorzaak van de lage compressiegraad is dat deze bestanden in feite reeds gezipte archieven zijn. We hebben nu wel alle bestanden op een eenvoudige manier samengebracht, zonder daarvoor een speciale submap te hoeven aanmaken. Achteraf kunnen zip-archieven gemakkelijk beheerd worden. In het "Actions"- menu staan een aantal commando's ter beschikking die rechtstreeks kunnen ingrijpen in het zip-bestand. Om bestanden aan het archief toe te voegen kan de knop "Add/Add files to archive" gebruikt worden of het onderdeel "Add.." in het menu "Action". Bestanden kunnen verwijderd worden met het "Delete..." onderdeel uit datzelfde menu of door middel van de DEL(ETE)-toets. WinZip beschikt tot slot ook over een beperkte ingebouwde viewer die het mogelijk maakt om bestanden te bekijken ("Action", "View...") Bestanden decomprimeren Het is eveneens mogelijk om de inhoud van zip-archieven ergens geheel of gedeeltelijk terug te zetten. Daarvoor opent de gebruiker een zip-bestand via het onderdeel "Open..." in het "File"-menu (of via de knop "Open/Open an existing archive"). Een alternatief bestaat uit het dubbelklikken op een bepaald zip-archief in Windows Verkenner. Om het archief te decomprimeren drukt de gebruiker op de "Extract/Extract files from the archive"-knop. Daarna verschijnt het "Extract"- venster. Hier kan ofwel handmatig een locatie opgegeven worden in het "Extract to"-venster, ofwel kan gebladerd worden doorheen de verschillende schijfstations en mappen in het "Folders/drives"-venster. De bestanden kunnen eveneens in een

17 15 nieuwe map gedecomprimeerd worden aan de hand van de knop "New Folder...". Verder worden nog een aantal handige opties vermeld: Files: Hier bepaalt de gebruiker welke bestanden uit het archief moeten gedecomprimeerd worden. Overwrite existing files: Mogen bestaande files al dan niet overschreven worden? Skip older folders: Mogen recentere bestanden in de doelmap overschreven of overgeslagen worden? Use folder names: Mogen alle bestanden in één en dezlfde map gedecomprimeerd worden of moet er rekening gehouden worden met de submappen in het zip-archief?

NETWERKVERBINDINGEN MAKEN

NETWERKVERBINDINGEN MAKEN NETWERKVERBINDINGEN MAKEN MTSO-INFO-EXTRA 7 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax :

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001

WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001 WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03) 820.28.82

Nadere informatie

To Zip or not to Zip. Danny Devriendt Werken met WinZip. Zippen en unzippen. WinZip installeren. WinZip starten

To Zip or not to Zip. Danny Devriendt Werken met WinZip. Zippen en unzippen. WinZip installeren. WinZip starten Grote bestanden kleiner maken om ze (veel) sneller over het Internet te versturen of ter beschikking te stellen, of om bestanden net wél op een diskette te krijgen. Het kan met één van de vele compressieprogramma

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001

SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001 SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03)

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE...

EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE... Winzip Inhoudsopgave 1 INLEIDING.... 2 2 EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE... 3 3 BESTANDEN ZIPPEN NAAR MEERDERE DISKETTES.... 5 4 BESTANDEN UNZIPPEN... 6 5 UNZIPPEN ZONDER WINZIP....

Nadere informatie

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) MTSO-INFO 21 DIMITRI MORTELMANS 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

WinZip Wizard 54

WinZip Wizard 54 http://www.playgarden.com/ WinZip Wizard 54 4. WinZip Wizard 4.1. WinZip Wizard? De WinZip Wizard is een apart onderdeel van WinZip dat je toelaat om op een snelle manier verschillende handelingen op een

Nadere informatie

TELNET MTSO-INFO 2 NILS NEYT KOEN PEPERMANS 1999

TELNET MTSO-INFO 2 NILS NEYT KOEN PEPERMANS 1999 TELNET MTSO-INFO 2 NILS NEYT KOEN PEPERMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03) 820.28.82

Nadere informatie

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Werken met Winzip Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Inleiding...3 Voor de start...4 Ongeregistreerde versie...4 Tip van de dag...4 Het inpakken van een enkel bestand...5 Openen van een Winzip

Nadere informatie

EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001

EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001 EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03)

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Handleiding. van bestanden? Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie. tel. 014 44 34 31 info@adrem.be

Handleiding. van bestanden? Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie. tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Handleiding tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie Handleiding tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord:

Nadere informatie

2. De eerste stappen met WinZip

2. De eerste stappen met WinZip http://www.playgarden.com/ De eerste stappen met WinZip 16 2. De eerste stappen met WinZip 2.1. WinZip installeren Zodra je het programma WinZip gedownload hebt van internet moet je het installeren. Hier

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding FTP. Anne-Martine Gielis. Op basis van 'Handleiding FTP gebruik' door Iman Abdullatif van de EFA. Inleiding...

Handleiding. Handleiding FTP. Anne-Martine Gielis. Op basis van 'Handleiding FTP gebruik' door Iman Abdullatif van de EFA. Inleiding... FTP Anne-Martine Gielis Op basis van ' FTP gebruik' door Iman Abdullatif van de EFA Inleiding... 1 FTP-account... 1 WS_FTP... 1 Downloaden... 1 Installeren... 1 Verbinding maken... 2 Eerste keer... 2 Een

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

5. Extra s: doe meer met WinZip

5. Extra s: doe meer met WinZip http://www.playgarden.com/ Extra s: doe meer met WinZip 65 5. Extra s: doe meer met WinZip 5.1. Snelkoppeling op bureaublad Wanneer je een zipbestand geopend hebt kan je hierop verschillende acties uitvoeren.

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Verbinden met FTP server

Verbinden met FTP server We gaan kijken naar: Verbinden met een FTP server Je FTP wachtwoord veranderen Je website bekijken Bestanden op een FTP server zetten Verbinden met FTP server Websites staan op een webserver. Een webserver

Nadere informatie

MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES

MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES MTSO-INFO 7 KOEN PEPERMANS DIMITRI MORTELMANS 2004 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Inleiding Als personeelslid of student aan de beschikt u over de mogelijkheid om 100 MB aan data centraal op onze servers te plaatsen.

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Upgraden van Java-applets

Upgraden van Java-applets T.b.v. HCS regelsystemen HCS3100 / HCS3050 / HCS3150 / HCS3200 SW-versie 1.10 en 1.11 Upgraden van Java-applets HCS Building Automation Kompasstraat 5a, 2901AM Capelle aan den IJssel Postbus 182, 2900AD

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING BKO REGISTRATIE IN NESTOR

HANDLEIDING BKO REGISTRATIE IN NESTOR donald smits centrum voor informatie technologie esi HANDLEIDING BKO REGISTRATIE IN NESTOR Inleveren portfolio docenten via digitaal logboek 1 1 Inhoudsopgave 1 Hoe plaats ik mijn BKO-portfolio in Nestor?...

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Windows Verkenner. 1. Enkele basiselementen. 1. Bestanden

Windows Verkenner. 1. Enkele basiselementen. 1. Bestanden 16 Windows Verkenner Wanneer we een bestand willen bewaren, is het van belang goed te weten waar we het gaan opslaan. Hiervoor is het nuttig om eerst de structuur van onze computer te bekijken. Dit kunnen

Nadere informatie

POI s Laden in je Zumo

POI s Laden in je Zumo POI s Laden in je Zumo Al enige tijd maak ik gebruik van de POI s (points of interest) die worden aangeboden door www. flitspalen.nl. Dit is een website die je gratis (na registratie) bestanden aanbiedt

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft)

Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) Beknopte handleiding Overhoor 4.0.3 NL (Efka-soft) 1. Programma algemeen 1.1 Downloaden en installeren 1.2 Opstarten 1.3 Afsluiten 1.4 Verwijderen 2. Overhoorbestanden gebruiken 2.1 Nieuw bestand maken

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Handleiding www.chiromeisjeszwaneven.be (v2).

Handleiding www.chiromeisjeszwaneven.be (v2). Handleiding www.chiromeisjeszwaneven.be (v2). Agenda Ga naar www.chiromeisjeszwaneven.be/admin en kies voor agenda. Log in met je gebruikersgegevens van het admingedeelte van de agenda. Pagina na het inloggen:

Nadere informatie

Handleiding galerij.

Handleiding galerij. Handleiding galerij. Inloggen: Allereerst moet je inloggen op de website. Ga hiervoor in de rechterkolom naar beneden naar het menu Log in (onder de buienradar) Vul je gebruikersnaam en password in. Vink

Nadere informatie

Digitekst 0006: FTP en ProMeuk

Digitekst 0006: FTP en ProMeuk Op het internet staan een groot aantal computers die zijn ingericht als software-opslagplaats. Zo n systeem heet in het internetjargon een FTP-server (zeg: ef-tee-pee). Een server dus, omdat zo n computer

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Les 8 Organisatie van Bestanden

Les 8 Organisatie van Bestanden Les 8 Organisatie van Bestanden 8.1 Bestanden of mappen zoeken Wanneer we niet meer weten waar we een Bestand of map hebben opgeslagen, of wat de juiste naam is, kunnen we een zoekfunctie uitvoeren op

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding AHK Drive

Handleiding AHK Drive Handleiding AHK Drive Met de introductie van AHK Drive krijgt u op verschillende manieren toegang tot bestanden op de door de AHK gefaciliteerde G- en H-schijf, via een webbrowser of vanaf een mobiel apparaat.

Nadere informatie

Downloaden van Software.

Downloaden van Software. Downloaden van Software. Op een Computer staan altijd een enorme hoeveel programma's en bestanden, soms erg klein, maar ook hele uitgebreide bestanden. Soms is er behoefte om een ander programma uit te

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Werken met BSCW. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01

Werken met BSCW. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01 Werken met BSCW Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01 Inleiding...3 Introductie...4 Afspraken over het werken met BSCW...6 Toegang tot de BSCW omgeving...7 Openbaar toegankelijke deel...7 Inloggen

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Wat heb je ervoor nodig? - pc of laptop met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 - internet

Wat heb je ervoor nodig? - pc of laptop met Windows XP, Windows Vista of Windows 7 - internet Handleiding Dropbox Wat doet het programma? Dropbox is een klein programma dat ervoor zorgt dat de inhoud van een speciale blauwe map op verschillende computers synchroon blijft. Wat heb je ervoor nodig?

Nadere informatie

Hoe leg ik een FTP-verbinding met de website van school? Hoe maak ik een downloadhyperlink via het CMS?

Hoe leg ik een FTP-verbinding met de website van school? Hoe maak ik een downloadhyperlink via het CMS? Hoe leg ik een FTP-verbinding met de website van school? Hoe maak ik een downloadhyperlink via het CMS? Wanneer we informatie van het internet afhalen, zijn we bezig met het downloaden. Willen we informatie

Nadere informatie

ZIP - UNZIP. Windows 7. Total Commander

ZIP - UNZIP. Windows 7. Total Commander ZIP - UNZIP Windows 7 Total Commander 1 Wat betekent 'zip' Een 'zip-bestand' of ook 'archiefbestand' genoemd, is een verzameling van mappen en bestanden die, al of niet samengedrukt (= gecomprimeerd),

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie

Bestanden aanleveren / downloaden via FTP

Bestanden aanleveren / downloaden via FTP Cartonnage-Soenen 1 Bestanden aanleveren / downloaden via FTP 1. U werkt met een Microsoft Windows besturingssysteem. U wenst gebruik te maken van Internet Explorer. Screenshots kunnen verschillen naargelang

Nadere informatie

Coreftp (FTP = File Tranfer Protocol) werkt ongeveer als een faxapparaat: het versturen/ontvangen van websitegegevens.

Coreftp (FTP = File Tranfer Protocol) werkt ongeveer als een faxapparaat: het versturen/ontvangen van websitegegevens. Pagina0 Coreftp (FTP = File Tranfer Protocol) werkt ongeveer als een faxapparaat: het versturen/ontvangen van websitegegevens. Mijn PC Uploaden PC van provider Downloaden Pagina1 INDEX: Pagina Onderdeel

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren Met behulp van de Migratietool Adresboek Crediteuren kunt u de gegevens van uw Crediteuren in Money Manager for Windows converteren naar Internet Bankieren Zakelijk. Hieronder staat uitgelegd welke stappen

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

1. Hoe kom ik bij het beheergedeelte? Hoe ga ik om met tekstpagina s? Het toevoegen van een nieuwe tekstpagina...

1. Hoe kom ik bij het beheergedeelte? Hoe ga ik om met tekstpagina s? Het toevoegen van een nieuwe tekstpagina... En hoe nu verder.. U bent onlangs of wellicht al weer enige tijd geleden gebruiker geworden van het Content Management Systeem (CMS) van InternetMR. Als u dan weer iets wilt wijzigen of toevoegen aan uw

Nadere informatie

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren

Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Tarief van invoerrechten downloaden en installeren Downloaden Op de website http://www.kluwer.be/dbtar/nl/, krijg je volgend scherm te zien, waar je dient te klikken op het bestand Dbtarncd.zip. Tarief

Nadere informatie

Handleiding Document Management Systeem (DMS)

Handleiding Document Management Systeem (DMS) Handleiding Document Management Systeem (DMS) 1/16 INDEX: 1.Wat?... 3 2.URL + aanmelding... 3 3.Opladen van documenten*... 7 4.Link voor externen:... 9 Download url:... 12 Inleiding:... 12 Instellingen...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU)

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) INLEIDING In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw medewerkersmail kunt gebruiken door middel van Outlook Web App (OWA). Deze handleiding geeft uitleg over

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Winrar. door verhaegen

Winrar. door verhaegen Winrar door verhaegen 1. Inleiding WinRar is software dat gebruikt wordt om bestanden in te pakken en om deze uit te pakken. Het is de Windowsversie van Rar Archiver, een archiefprogramma dat ongeveer

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding FTP. Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla

Handleiding FTP. Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla Handleiding FTP Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla Inhoud Downloaden van FileZilla...2 Installatie en eerste gebruik van FileZilla...3 Installatie...3

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Het maken van ZIP-bestanden. Wat is een ZIP-bestand?

Het maken van ZIP-bestanden. Wat is een ZIP-bestand? Het maken van ZIP-bestanden Deze instructie is bedoeld voor mensen die geen ervaring hebben met het samenvoegen van meerdere bestanden tot één ZIP-bestand (ook gecomprimeerd bestand genoemd). Om zo duidelijk

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Fotoformaat aanpassen Foto s hernoemen

Fotoformaat aanpassen Foto s hernoemen Fotoformaat aanpassen Foto s hernoemen Wat doet IrfanView? Foto s en andere grafische bestanden Snel bekijken Gemakkelijk verwijderen Namen van fotobestanden hernoemen Individueel per foto In groep Foto

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Aamelden op de gallery:

Aamelden op de gallery: Aamelden op de gallery: Ga naar de link fotografie.hik.be Geef je gebruikersnaam in het vak User Name. Dit is je achternaam, gevolgd door je voorneem. Indien je spaties in je naamgeving hebt, vervang je

Nadere informatie