Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid VVT Dag - ochtendprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid VVT Dag - ochtendprogramma"

Transcriptie

1 Organisatie Hoofdthema Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid VVT Dag - ochtendprogramma Datum bijeenkomst 30 november 2010 Locatie bijeenkomst Dagvoorzitter Notulist Opening WTC Rotterdam Tom van t Hek Agnes Warntjes i.o.v. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Tom van t Hek opent het programma om 9:45 uur. Vandaag staan de vele veranderingen centraal. Wat gaat er allemaal gebeuren, hoe moeten de veranderingen uitgevoerd worden en wie moet dan doen? De sector is erg in ontwikkelingen, volgens een FNV enquête wil zelfs 58% van de beroepsbevolking in de zorg uittreden. De toekomst van de VVT sector door Iris van Bennekom, ministerie van VWS Maatschappelijke trends zoals vergrijzing, individualisering, mondialisering, technische en financiële ontwikkelingen hebben invloed op de houdbaarheid van de AWBZ. Er wordt een groter beroep op zorg gedaan. Er is meer kennis bij patiënten en aanverwanten, dit biedt meer mogelijkheden maar zorgt ook verwarring. Door de technische ontwikkelingen komen chronische ziekten eerder aan het licht. Er is sprake van een kleinere beroepsbevolking is beschikbaar voor de zorg maar moet de collectieve zorg ook bekostigen. De zorg vormt nu een kwart van de collectieve sector en is de grootste groeier. Hierdoor komt er meer druk op de overheidsuitgaven. Langdurige zorg wordt middels vier systemen gefinancierd; de zorgverzekering, AWBZ, WMO en particuliere gelden. Voor de AWBZ ontstaat er een te ruime doelgroep ondanks scherpere indicaties en wordt financieel onhoudbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de onvoorspelbare groep jeugd. De AWBZ wordt niet meer de drager van de grote collectieve arrangementen. In het gedoogakkoord is een investering in de ouderenzorg van 850 mln. afgesproken. Dit wordt ingezet in veranderingen van de systemen en de kwaliteit. Door aanpassen van o.a. IQ criterium en het aanpassen van indicatiestellingen vanaf 2012 blijft de kern voor AWBZ over, de meest kwetsbare groep en wordt bepaald op basis van zorgzwaarte. Dit heeft met name consequenties voor Jeugd LVG. Vanaf 2014 gaat het nieuwe systeem in werking. Begeleiding komt vanuit WMO, de gemeente voert voortaan Jeugdzorg uit, ZVW is verantwoordelijk voor de revalidatiezorg en er wordt gestart met Scheiden Wonen Zorg. Alle zorg vanuit AWBZ valt dan ook onder Scheiden Wonen Zorg. Voor het verbeteren van de kwaliteit komen er kleinere eenheden die waarschijnlijk wel groter zijn georganiseerd. Er is sprake van onder andere minder overhead en ouderenmishandeling wordt teruggebracht. Er eindigen veel subsidies met als resultaat sobere collectieve arrangementen maar wel met meer eigen regie en verantwoordelijkheid en goede zorg uitgevoerd door professionals. De visie wordt ontwikkeld door studiereizen, publiek debat en beleidsevaluaties en wordt uitgevoerd in samenwerking met de sector op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. De visie wordt in maart 2011 uitgebracht. Naast investeringen in de ouderenzorg is er ook geld beschikbaar voor innovatie in programma s; overhead wordt afgebouwd, betere techniek wordt toegepast, er komt meer regie in de wijk en meer transparantie in zorg. Er wordt ook een groot zorgdebat georganiseerd, zoals het Big Care Debat in Engeland. Pagina 1 van 6

2 Vanuit de zaal komt de suggestie om niet alleen inspiratie op te doen in de omliggende landen maar hoe de zorg juist bij de Latijnse culturen wordt uitgevoerd is zeer leerzaam. Er staan veel veranderingen op stapel maar soms is er slechts sprake van nieuwe administratieve handelingen. Het gedoogakkoord had de wens om dit alles in 2012 al in te voeren maar het advies is geweest om de veranderingen per 2014 door te voeren. Het baart VWS ook zorgen dat jeugdzorg door de gemeente moet worden uitgevoerd. Er moet goed gezocht worden naar de manier waarop de gemeente in de juiste positie wordt gebracht om jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. De verschraling voorbij door Paul Frissen Volgens Paul Frissen is het collectief kleiner maken van de collectieve sector een paradox. Zorg is een belangrijke sector, het werk in de zorg moet niet als een vanzelfsprekendheid beschouwd worden. Bezuinigingen in de sector zijn overigens wel heilzaam, de sector moet opnieuw kijken naar wat de oorsprong en de herkomst vanuit de vraag van de samenleving is geweest. Herontdek de geschiedenis en zoek naar verankering in de samenleving. Dat is de manier om onafhankelijk te worden van de dealer overheid. Er is nu juist ruimte om minder afhankelijk te zijn van de overheid. De invloed van de overheid is laatste decennia toegenomen en politieke bemoeizucht is altijd in strijd met professionele bedrijfsvoering. De van oorsprong particuliere maatschappelijke organisatie hebben twee stadia doorlopen, naast verstatelijking en er is onlangs meer marktwerking toegepast. Dat marktwerking zou leiden tot goedkopere zorg is een groot misverstand, dit werkt alleen bij bulkinkoop en zorg is dierbaar en staat niet gelijk aan bulk, efficiency en prijsverlagingen. Kostenbeheersing lijkt in de zorg een onmogelijke opgave; professionals, medicijnen en medische apparaten zijn grondstoffen die zeker niet goedkoper worden. Dat transparantie leidt tot minder bureaucratie is evenmin waar en een betere logistieke organisatie leidt per definitie ook niet tot een kostenbesparende organisatie. Zorg blijft altijd een relationeel goed tussen, cliënt, patiënt, familie en hulpverlener. Ander aandachtspunt is dat kostenbeheersing nooit samen gaat met kwaliteitsverbetering, er zijn immers verschillende belangen. Veiligheid en verhoging van de kwaliteit vertraagt meestal het professionele proces. Kwaliteitsbewaking slaat op het toedelen van kwalificaties en moet horizontaal plaatsvinden door anderen met gezag. Als voorbeeld is er de Michelingids, deze heeft veel gezag maar is niet transparant, het berust immers op geheimen en mysterie. De vergrijzing geeft kansen voor een nieuwe markt, waar nog veel te winnen en te leren is. Er wordt vaak gesproken van de saaie vergrijzing die er aan komt maar wij zelf zijn de vergrijzing met hippe wensen en hogere eisen. Daarnaast komt er een grote gekleurde markt die nog onvoldoende wordt bediend. Geef cliënten een intensievere en belangrijke rol en vraag u af wie de eigenaar is van de organisatie. Vind nieuwe manieren voor het bepalen van beleid, de standaard cliëntraden zijn niet voldoende. Welke populatie wilt u bedienen, waarschijnlijk een variëteit van doelgroepen en biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Er is geen behoefte meer aan samenhang in zorg maar juist in verschil en variëteit. Er komt meer vraag naar meer luxe zorg en voorrangsposities. Dit verbetert ook de zorg voor de meer kwetsbaren aan de onderkant van de zorg. Blijf niet wachten op de maatregelen door de overheid maar neem zelf tijdig het initiatief. Kortom zorg voor gedurfd ondernemerschap. Pagina 2 van 6

3 Golden Circle Debat met Jan Coolen, Goos Eilander, Yvonne van Gilse, Emmy Janssen-Sengers, Klaas Kuilman, Patricia Esveld, Ton van Overbeek en Paul van Rooij. Er is een trend in meer thuiszorg en -verpleging en naast aandacht voor verpleging komt er ook aandacht voor het vermijden van beperkingen. Jan Coolen juicht meer creativiteit in de sector toe maar de huidige soladariteit moet wel in stand blijven. Ton van Overbeek vindt het belangrijk wanneer de sector af komt van de subsidieverslaving maar vraagt zich af of dit wel mogelijk is omdat er in het gedoogakkoord zoveel is voorgeschreven. Yvonne van Gilse meent dat veel vernieuwing in de langdurige zorg afhankelijk is van subsidie en nauwelijks beklijft. Belangrijk is om gezamenlijk te bepalen wat de waarde is van zorg voor de burger en voor de maatschappij. Volgens Klaas Kuilman bemoeit de overheid zich veel te veel met de organisaties, ook al wil je als organisatie meer afstand. Werknemers denken zelfs dat het management al die nieuwe regels voorschrijft, terwijl het management de regels alleen maar doorschuift. Als bestuurder heb je meer taken dan alleen maar het doorschuiven van de regels, meent Patricia van Esveld. Paul van Rooij is voorstander van meer afstand tussen overheid en zorg. Veel ambtenaren kunnen wat hem betreft wegbezuinigd worden. Ondernemerschap is belangrijk in de zorg maar is wel afhankelijk van de prikkels, vragen en eisen van de cliënten. Zolang deze niets opeisen, kun je ook niet ondernemen in de sector. Emmy Janssen - Singers meldt een positief effect van het stopzetten van subsidie. De V&VN heeft nu betalende leden zonder subsidie tegenover voorheen leden met subsidie van de overheid. De druk van het wegvallen van subsidie zorgt voor creativiteit. Zij meent overigens dat de medewerkers in de sector moeilijk zijn te veranderen. Discussie Vanuit de organisaties komen er wel initiatieven, de consument blijft hierin sterk achter. De cliënt is nog niet helemaal klaar voor, wil je acties laten slagen dan moet je initiatieven vergroot opzetten. Dit komt ook door de manier waarop zij worden aangesproken. Er zijn cliëntraden die zich vastklampen aan de wettelijke bevoegdheden maar dit komt waarschijnlijk ook hoe zij worden benaderd door het bestuur. De consument krijgt pas meer macht als er ook wat te kiezen is, er zijn nu nauwelijks verschillende keuzemogelijkheden. De consument moet duidelijk gemaakt worden dat zij bepalen waaraan ze geld moeten, willen en mogen besteden. Consumenten willen juist kiezen in de zorg die voor hen van waarde is en niet in 30 verschillende zorgaanbieders. Zorg moet je bij verschillende aanbieders kunnen inkopen. Er blijft een groep bestaan die geen behoefte heeft aan zelfredzaamheid maar juist aan regie van buitenaf. Ook voor deze groep kun je variëteit aanbieden en geeft ook aan dat solidariteit van belang blijft. Daarnaast kan organische solidariteit bijvoorbeeld vanuit de wijk worden teruggebracht. Duidelijk is dat wanneer je hetzelfde wil blijven, je toch moet veranderen, de omgeving verandert immers voortdurend. De huidige CAO werkt niet mee in flexibele arbeidsmarkten, hier ligt ook een kans voor nieuwe technieken (innovatie). De CAO van nu sluit niet aan bij de wensen van de cliënten en de maatschappelijke ontwikkelingen en er bestaat zeker geen solidariteit tussen werknemers onderling. Een nieuw systeem kan pas werken met andere arbeidsverhoudingen. Pagina 3 van 6

4 Van patiëntgerichte naar patiënt georiënteerde zorg door Desiree Struijk Er moet een omschakeling gaan plaatsvinden van patiëntgerichte zorg naar patiënt georiënteerde zorg. Excelleren in de generieke aspecten als betrouwbaar, kwaliteit, veilig en gemak is niet meer voldoende. Kinderen en kleinkinderen verwachten voor zichzelf maar ook voor hun (groot)ouders daarnaast ook comfort en een kwalitatieve, emotievolle en positieve belevenis. Organisaties moeten het beleven van de Guest Journey optimaliseren. Ga als organisatie in de schoenen staan van de cliënt, wat maakt hij mee, wie is daar bij betrokken. Dementerende ouderen zijn immers niet de juiste gesprekspartner maar juist de familieleden en zijn beleven ook de Guest Journey. Familieleden of andere betrokkenen uit de naaste omgeving zijn wellicht de potentiële doelgroep en kunnen goede of slechte ambassadeurs zijn. De afgelopen 30 jaar zijn er volgens Desiree weinig veranderingen geweest wat betreft het ontvangen en behandelen van cliënten. De nadruk ligt nog steeds te veel op het primaire zorgproces. Waarom zou men over gaan tot klant georiënteerd aanbod, de rollators worden toch wel verkocht. Er is nog steeds sprake van onverschilligheid. Handelingen in de tweede prioriteit geven ook toegevoegde waarde aan de kwaliteit van het leven. Dit nieuwe commercieel denken lijkt een vies woord te zijn in de sector maar toch moet er beter worden samengewerkt om zo betere zorg voor de cliënt te kunnen realiseren en zo kun je scoren en jezelf onderscheiden in de markt. Men moet inspelen op de behoeften, verlangens en de zintuigen van de cliënt en zijn omgeving (bezoekers) door Character Profiling. Voorop staat dat iedereen er toe doet en er zijn verschillende groep die elk hun zintuigen anders gebruiken, er zijn proevers, voelers en ruikers, auditieve mensen en visuele mensen. Deze groepen hebben elk een andere kijk op de organisatie en ervaren alles anders. De organisatie moet hier op inspelen en moet een waardevolle belevenis met herkenbare rituelen realiseren. De kwaliteit van het leven is in de zorg ondergesneeuwd. Met hetzelfde budget is meer mogelijk door andere keuzes te maken. Volgens Desiree zal het begrip solidariteit langzamerhand slijten in de Nederlandse maatschappij. Instellingen moeten zorgen voor een duidelijke identiteit binnen de gemeenschap en dat gebeurt niet door het vernieuwen van de huisstijl. De waarden van de organisatie moeten overal terugkomen en moeten worden gedragen door het management. Bekend is dat wanneer het beeld van de organisatie bij alle betrokkenen hetzelfde is, ziekteverzuim afneemt. Binnen de organisatie moet er ruimte zijn voor zelfexpressie. Het is belangrijk om als organisatie verschil te (h)erkennen in de belevenis van de cliënten. Groepen die visueel zijn ingesteld zijn oriënterend en analytisch, groepen die op het gehoor zijn ingesteld zijn met name beschouwend en nauwkeurig. Personen die de nadruk leggen op voelen vinden het persoonlijk contact belangrijk en de groepen die vooral proeven en ruiken zijn creatief en emotievol. Elke groep vindt verschillende dingen van belang. Het is belangrijk om je als organisatie af te stemmen op de verschillende zintuigen door verschillende rituelen. De ervaring leert dat organisaties in principe goede intenties heeft maar wanneer je gaat meten zoals de cliënt dat doet dan is er altijd meer sprake van positieve en negatieve uitschieters. Bedrijven meten vaak enkel wat zij zelf willen weten en dat is vaak iets wat de cliënt niet belangrijk vindt Pauze uur uur Pagina 4 van 6

5 Marktwerking in energie: al 10 jaar een moeizame zoektocht naar vertrouwen tussen markt en overheid door André Jurjus In principe zorgt marktontwikkeling voor creativiteit en innovatie en is spannend, uitdagend en stimulerend. Het aanknopingspunt met de liberalisering binnen de zorg en de energiemarkt is de politiek. Het liberaliseringproces van de energiemarkt is nu 10 jaar onderweg en nog steeds omstreden. De liberalisering van de energiemarkt is in stappen uitgezet. Er worden nog steeds onnodige discussies gevoerd met de overheid over onderwerpen als waarom gaat de prijs omhoog, wie hanteert het lichtknopje en op welke manieren wordt er duurzaam ondernomen. Terwijl de discussie juist zou moeten gaan over bijvoorbeeld of de juiste afspraken zijn gemaakt wat betreft het milieu. Duidelijk is nu wel dat de overheid zich altijd blijft bemoeien met de energiemarkt. Elke keer als er grote stappen worden gemaakt in het proces zoals verkoop van energiebedrijven, rakelt het politieke debat steeds weer op. Daar waar de politiek weer meer greep wil hebben, is voor betere marktwerking juist nodig dat ze loslaten. Deze paradox maakt het extreem lastig om de liberalisering op koers te houden en de markt steeds beter te laten werken. Overigens vertrouwt 83% van de consumenten de toekomst van energie niet aan bedrijven toe. Het draagvlak voor een vrije energiemarkt is dus nog steeds flinterdun. Er wordt weinig geswitcht door de consument, slechts 20% van de consument zorgt voor alle switchen. Hoewel het lastig is om met een uniform product een concurrentie positie in te nemen is dat toch mogelijk door prijscomponenten (goedkoopste) en beleveniscomponenten (alleen groene energie) te gebruiken. Grootste les in dit proces, is het moeten hebben van een gezamenlijke visie van hoe de markt ingericht zou moeten zijn en dit ook als sector gezamenlijk uitdragen. Belangrijk hierbij is dat de overheid deze visie begrijpt zodat de overheid overtuigd wordt en haar vertrouwen wordt gewonnen. Liberalisering is alleen dan een succes wanneer er een wisselwerking is tussen een sterke markt en een sterke (duidelijke) overheid. Beide partijen laten overigens wel wat steken vallen, de overheid blijft zich bemoeien met beslissingen en de markt is te veel met zichzelf bezig. Er blijven twee dilemma s; concurrerende bedrijven frustreren het liberaliseringproces en concurrerende politieke partijen doen dat ook. Bedrijven kunnen elkaar niet helemaal wegconcurreren, door monopolievorming verdwijnt de markt. Politieke partijen voeren de discussie over windenergie versus kolenenergie voor de gunst van de kiezer. Managen van veranderingen door Dick Slootweg Dick refereert naar het boek, Help, de ijsberg smelt van John Kotter. In dit boek staat op een simpele manier de essentie van veranderingsmanagement beschreven. Verandermanagement bestaat uit 8 stappen; urgentiebesef, vormen van leidende coalitie, ontwikkelen van strategie en visie, het communiceren van de veranderingsstrategie, creëren van draagvlak, successen genereren, verbeteringen consolideren en veranderingen verankeren. Er is altijd een aanleiding nodig om te willen veranderen. De urgentie van de noodzaak van de verandering moet breed gedragen worden. Communiceer de noodzaak van veranderingen breeduit en begin onderaan in de organisatie. Bereid de mensen voor en motiveer en mobiliseer ze. Je hoeft nog niet meteen een oplossing te geven of te weten, maar vraag hulp. Iedereen moet weten dat er wat aan de hand is en dat er urgentie is om te veranderen. Zoals een andere manier van internet gebruiken want jongeren gebruiken social media anders dan ouderen. Daarop moet je anticiperen, net als de zorg die weet dat er altijd geldtekort zal zijn, daarop kun je anticiperen. Pagina 5 van 6

6 Er zijn verschillende gebruikers van de social media, deze zijn in een schema van Forrester Research uiteengezet. Gebruik vooruitlopers en criticasters in de organisatie en geef ze vrijheid, bijvoorbeeld door middel van pilots. Geef als voorwaarde mee dat ze anderen ook enthousiast weten te maken. Vier je succes, want dit geeft altijd weer inspiratie voor nieuwe creatieve projecten en oplossingen. Zoek de kracht binnen de eigen organisatie en faciliteer de mogelijkheid om te kunnen veranderen. En kijk goed naar wat je wel en niet kunt waarmaken want het verschil tussen een goed en slecht bedrijf hangt af van wat het bedrijf kan waarmaken. Golden Circle Debat Discussie Wie gaat de veranderingen gestalte geven en wat is de rol van de patiënt? Volgens de verzekeraars zijn er weinig initiatieven, geduld van hen en de cliënten raakt op. Urgentie wordt zo groter en zal het proces versnellen. Voor de consument is het vreemd dat er verschil is in de kwaliteit van de aanbieders van zorg. Het meten van kwaliteit kan enkel wanneer de zorg plaatsvindt, het contactmoment tussen verpleger en cliënt. De visie wordt vaak genoeg toegelicht en dat de cliënt centraal staat wordt altijd beschreven. Er ontbreekt altijd een uitvoering ervan, hoe die visie er in de praktijk uit ziet, wordt vrijwel nooit uitgelegd. Zullen er partijen van buitenaf mee gaan bepalen in de zorgsector? Dit gebeurt nu ook al en is het niet onwaarschijnlijk dat ook Philips een zorgaanbieder wordt of al is. Zorginstellingen moeten meer zoeken naar allianties met pensioenverzekeraars, zorgverzekeraars maar moeten dan wel zelf op orde zijn. Statements Waardevolle zorg Zelforganisatie en empowerment van cliënt Andere initiatieven en meer aandacht voor preventie Niet zorg en overheid maar markt en zorg Zorgen begint met ontzorgen Coöperaties aangaan met buurt Regelgeving neerleggen bij de betalers Overheid moet zich enkel bemoeien met zaken die er toe doen Sluiting Tom van t Hek bedankt iedereen voor zijn inzet en wenst allen veel succes met de komende veranderingen. De sessie wordt gesloten om uur. Pagina 6 van 6

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma

Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Toekomstbestendige ouderenzorg vergt nieuw paradigma Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea Enkele belangrijke

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld ZZP en gepast gebruik Op wiens maat? Dr. Kor Grit grit@bmg.eur.nl Waarom onderzoek naar ZZP s? De fascinatie van de onderzoeker (On)mogelijkheden versterking positie

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS Werkcongres Transitie AWBZ West-Brabant Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ministerie van VWS Bedankt! Dat u deze bijeenkomst organiseert Met elkaar deze handschoen oppakt! 2 Agenda

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. Wat is (was) bedoeld? Verfijning bepalingen Productieafspraken Ondernemerschap

Zorgzwaartepakketten. Wat is (was) bedoeld? Verfijning bepalingen Productieafspraken Ondernemerschap Zorgzwaartepakketten Wat is (was) bedoeld? Verfijning bepalingen Productieafspraken Ondernemerschap Zorgzwaartebekostiging in de AWBZ (info zorgkantoren) De bekostiging van de zorg en het verblijf in een

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 11 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700651 Lbr. 17/050 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Leren samenwerken tussen organisaties

Leren samenwerken tussen organisaties In voor Zorg Ulft 24 september 2012 dr. Wilfrid Opheij Een paar bronnen voor de presentatie 2005 Nu 2006 2008 De kenniseconomie is een netwerkeconomie Derde Industriële Revolutie Tweede Industriële Revolutie

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Blijven wij van zorg verzekerd

Blijven wij van zorg verzekerd Blijven wij van zorg verzekerd Ledenvergadering ABVAKABO FNV Ogterop 27 april 2009 Henk Elzing Blijven wij van zorg verzekerd Zijn we nu van zorg verzekerd Willen we van zorg verzekerd blijven Moeten we

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Berg en Dal, 24-05-2012 Jos Baecke Visie bij transitie jeugdzorg kernthema s Verbinden verschillende domeinen CJG plus / ZATs verbindende schakel(s) Focus op

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Gezond Gedrag Is (G)een Keuze Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Workshop Het zorgstelsel Conferentie Gezond gedrag is (g)een keuze WGV Zorg en Welzijn, Menzis, Zilveren Kruis, Colijn & Partners

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk Van verzorgingsstaat naar handen uit de mouwen Training Zorg Verandert op zaterdag 13 juni leidt vrijwilligers op tot voorlichter en gespreksbegeleider voor oudere migranten Zelfredzaamheid en participatie

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Participatiesamenleving WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Inhoud 1) Wat is recht? 2) Mensenrechten 3) Verschuivende beroepsbeelden 4) Veranderingen per 2015 op een rij 5) Enkele

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

IN CO-CREATIE KOMEN WE VERDER

IN CO-CREATIE KOMEN WE VERDER IN CO-CREATIE KOMEN WE VERDER Geonovum Rob van de Velde Frits van der Schaaf Paul Padding Kadaster Godfried Barnasconi Harald Kraaij Hanneke Vreman ev Woutersen Kirkman Company Ivar Davids Ferdi du Chatinier

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen In deze nieuwsbrief Alle organisaties in de langdurige zorg zullen te maken krijgen met veranderende eisen uit de samenleving. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie