GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken"

Transcriptie

1 GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

2 Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) Auteurs: Inggé Syaranamual, Marieke Drees, Jurgen Straub Ontwerp omslag: Onstuimig interactieve communicatie Opmaak binnenwerk: Trees Vulto DTP en Boekproductie Druk: Ecodrukkers Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CFP. Deze uitgave is CO2-neutraal Voor de productie van deze uitgave is gebruik gemaakt van: 100% groene stroom Biologische drukinkten FSC-papier Printmaster Ecocolor voor een IPA (Isopropylalcohol)-vrije productie FSC certificering Ecodrukkers SGS-COC-1980

3 Voorwoord Duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken. Alle drie trends in de wereld van Facility Management en Huisvesting. Er wordt veel over gesproken, gediscussieerd, voor gepleit en over nagedacht. Met dit boek willen we deze ontwikkelingen concreet maken door gerealiseerde best practices, interviews met sleutelpersonen, tips en publicaties. In vakbladen, boeken en publicaties staan begrippen als Cradle to Cradle, energiereductie, MVO beleid of CO 2 -uitstoot. Duurzaamheid is een trend die steeds meer aandacht krijgt en ook in de toekomst erg belangrijk is. In de cases en in de publicaties wordt het duidelijker wat duurzaamheid is en op welke wijze organisaties in de praktijk vorm geven aan duurzaamheid. Voorbeelden van Agentschap NL, Steelcase en Ecodrukkers laten zien hoe duurzaamheid past bij de ontwikkeling van producten en het ondersteunen van organisaties. Door de recessie zijn veel organisaties genoodzaakt om aandacht te besteden aan kostenbesparing. Dit is een onderwerp wat bijna alle organisaties raakt en nog steeds hoog op de agenda s staat. Een vraag die vaak centraal staat is: hoe kan je je kosten reduceren zonder op kwaliteit in te moeten leveren? In 5 tips voor kostenreductie worden onder andere prestatiecontracten, ruimtegebruik en benchmarking beschreven. De NFC Index en Planon laten zien hoe FMIS systemen, kengetallen en benchmarking ondersteuning bieden bij het realiseren van kostenreductie. Kenniswerken brengt een andere manier van samenwerken en communiceren met zich mee. Iedereen wil overal en altijd kunnen werken. Dè trend van dit moment is Het Nieuwe Werken. Er wordt regelmatig gesproken over een integrale aanpak en veel bedrijven zijn ermee bezig. Qidos, RuZco en DaaD vertellen over hun ervaringen op dit gebied en er worden een aantal belangrijke succesfactoren aangereikt. Zowel Mens & Organisatie, de Fysieke Omgeving en ICT komen in de cases en publicaties aan bod. Vanzelfsprekend mogen interviews met sleutelpersonen niet ontbreken. Voor duurzaamheid is Jacqueline Cramer, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, geïnterviewd. Daarnaast is Willem Lageweg, Directeur MVO Nederland, gevraagd naar zijn visie op duurzame ontwikkelingen. Met Erik de Jonge, Manager Business Services bij de ANWB, is besproken hoe de ANWB kostenreductie heeft aangepakt. Voor Het Nieuwe Werken is aan Theo Rinsema, CEO Microsoft Nederland, gevraagd hoe HNW zich heeft ontwikkeld binnen Microsoft. Programmadirecteur Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL, Manja Jongsma-Lievaart geeft de lezer inzicht in de voorwaarden die men nodig heeft om Het Nieuwe Werken succesvol te implementeren. We hopen met dit boek iedereen concrete tips en praktische ervaringen mee te geven. We willen iedereen bedanken die zijn medewerking heeft verleend aan het realiseren van dit boek. Bram Adema, Algemeen Directeur Corporate Facility Partners

4

5 Inhoudsopgave Vraaggesprek met Bram Adema, oprichter en directeur CFP 9 Duurzaamheid 15 Inleiding duurzaamheid 16 Interviews Interview met Willem Lageweg, directeur MVO Nederland 18 Interview met Jacqueline Cramer, ex-minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 22 Cases Reduceren van CO 2 -uitstoot bij de Autoriteit Financiële Markten 26 CO 2 -Jaarrekening voor een CO 2 -neutrale bedrijfsvoering voor de gemeente Wassenaar 28 CO 2 -reductie, LEED certificering en kostenbesparing in Washington DC 30 CO 2 -reductie van tweemaal WTC Amsterdam in gebouwen Annexum 32 Gemeente Enschede werkt aan mijlpalen met betrekking tot duurzaamheid 34 De gemeente Amsterdam draagt haar steentje bij aan het energie- en vervuilingsprobleem 36 Duurzaamheid is bij ABN AMRO een belangrijke ontwikkeling 38 CO 2 -neutraal verhuizen met UTS Nederland 40 Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid Nibra maakt duurzaamheidsslag 42 Terugdringen CO 2 -uitstoot en het verlagen van woonlasten bij Portaal 44 CO 2 -benchmarking en energiescans voor verbetering duurzaamheid bij SNS REAAL 46 CO 2 -neutrale gebouwen is de doelstelling bij de gemeente Amsterdam 48 Partners De filosofie van Ecodrukkers is helder; hoogwaardig kwaliteitsdrukwerk gekoppeld aan een duurzaam productieproces 50 SunSolutions werkt vanuit drie pijlers 52 Energie Advies, Energie Monitoring en Energie Management 52 Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries 54 Dutch Green Building Council en blijvende verduurzaming van bebouwde omgeving in Nederland 56

6 Publicaties Bestaande bouw bepalend voor CO 2 -reductie Nederland. Duurzaamheid nieuwe kantoren onbelangrijk vergeleken met besparingen bestaande kantoren Ir. Bram Adema en Inggé Syaranamual 58 Start met energiebesparing! Duurzaamheid: waar te beginnen? Drs. Pieter van den Herik 61 Duurzaamheid bestaande bouw: reductiepotentieel ter grootte van gemeente Amsterdam 64 Bert van Renselaar MSc 64 5 tips voor het verduurzamen van de organisatie 67 Kostenreductie 69 Inleiding kostenreductie 71 Interviews Interview met Erik de Jonge MBA, Manager Business Services ANWB 73 Cases Inkoop groene elektriciteit leidt tot besparingen bij Annexum 76 ANWB maakt grote slag in het reduceren van kosten 78 Grote besparingen en duurzaamheid staan centraal in een project bij KPMG 80 Kostenreductie en kwaliteitsverbetering door prestatiecontracten onderhoud bij KPN 82 Besparing door benchmarking kosten Woningcorporaties 84 Reduceren van energiekosten en kostenbesparing bij woningcorporatie Staedion 86 Vastgoed optimalisatie bij Surplus 88 Professionaliseren van het facility management bij Vivare 90 Besparingen Inkoop en Demand Management bij de Sociale Verzekeringsbank door een FMIS 92 Optimalisatie processen en 20% lagere kosten bij Van Dijk Educatie 94 Partners Planon is speciaal ontwikkeld voor de moderne organisatie die zich snel moet kunnen aanpassen 96 De NFC Index kwantificeert de kostenontwikkelingen van facilitaire voorzieningen 98 Publicaties FM in tijden van crisis Drs. Pieter van den Herik 100 Investeren in energiezuinigheid loont: minder kosten, meer marktwaarde Gerrit Jan Vaatstra MSc tips voor kostenbesparingen op Huisvesting en Facility Management 108

7 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken 112 Interviews Interview met Theo Rinsema, CEO Microsoft Nederland 114 Interview met Manja Jongsma-Lievaart, programmadirecteur Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL 118 Cases Focus op productiviteit en kostenreductie door innovatieve werkplekconcepten bij ABN Amro 122 Het Nieuwe Werken past bij de visie van de ANWB 124 Aansluiten van de huisvesting bij de missie en visie van Bouwinvest 126 Provincie Gelderland doet onderzoek naar drie huisvestingsalternatieven 128 Flexibele huisvesting projectlocaties Randstad 130 Winstgevende exploitatie van monumentaal kantoor door de Rijks Gebouwen Dienst 132 Optimaliseren en plannen van nieuwbouw, renovatie en aanpassingen bij Van Dijk Educatie 134 Partners Steelcase is koploper op het gebied van duurzaam ondernemen en Cradle to Cradle 136 RuZCo en DaaD consultancy zetten zich in voor Het Nieuwe Werken 138 Qidos maakt zich als HR-adviesbureau sterk voor Het Nieuwe Werken 140 Pentascope houdt zich bezig met het succesvol implementeren van veranderingen 142 Het Nieuwe Werken groeimodel 144 Publicaties Kantoorwerkplekken stoten evenveel CO 2 uit als huishouden: Neem geen risico het over vijftien jaar onherstelbaar verkeerd te hebben Willem Nijeboer 146 Het nieuwe imago van Cradle to Cradle. Vooroordelen over duurzame kantoorinrichting zijn achterhaald 150 Inggé Syaranamual 150 Integraal inspelen op stijgende vraag naar flexibele huisvesting 152 Gerrit Jan Vaatstra MSc tips om Het Nieuwe Werken succesvol te implementeren 156 Over CFP 158

8 8

9 Vraaggesprek met Bram Adema, oprichter en directeur CFP Corporate Facility Partners (CFP) is in 2004 opgericht door Bram Adema, van huis uit bedrijfskundige met als specialisatie marketing en financieel management. Het idee om CFP op te richten ontstond toen Adema nog directeur was van Smartest Buildings, in die periode had Adema 1100 gebouwen onder zijn beheer. Smartest Buildings was verantwoordelijk voor het energiemanagement van gebouwen en er werd gemiddeld 15% aan energie bespaard. Dit werd gerealiseerd op basis van prestatiecontracten en door het daadwerkelijk invoeren van de gevonden besparende maatregelen. Het klantenbestand van Smartest Buildings bestond uit overheden, grote banken en grote commerciële organisaties. Adema kreeg via de klant te horen dat er vraag was naar onderhoud van gebouwen op dezelfde manier als het energiemanagement werd geregeld. Uiteindelijk bleek het niet alleen te gaan om het onderhoud maar om alles wat met facility management en vastgoed te maken had. Vanuit die vraag van de markt is CFP opgericht. In dit vraaggesprek wordt meer inzicht gegeven in de werkzaamheden van CFP, de diensten en producten, duurzaamheidtrends, visie op kostenreductie, succesfactoren voor Het Nieuwe Werken en het toekomstperspectief voor CFP. Op welke vakgebieden is CFP expert? Eigenlijk beschrijven we onze dienstverlening als het oplossen van problemen die onze klanten het meest raken. De thema s waarbinnen deze problemen zich voordoen zijn duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken. Deze problemen kan je eigenlijk alleen oplossen als je ook ervaring hebt in de praktijk; in de praktijk van groene gebouwen en als je verstand hebt van technisch facility management. Technisch facility management is een complex vakgebied en weinig transparant. Daarnaast is ervaring met financiën belangrijk. Deze drie dingen: groene gebouwen, technisch facility management en financiële ervaring zijn onze expertise. Dat komt het best tot uiting in de producten die we bieden. Met de producten verpakken we die expertise om de vraag van de klant op te lossen. Welke producten en diensten biedt CFP de klant? Qua diensten bieden wij kostenreductie, duurzaamheid en Het Nieuwe Werken. Binnen deze diensten zijn verschillende producten beschikbaar. Zo kunnen wij scans uitvoeren waarbij duidelijk wordt waar de organisatie staat met betrekking tot kosten, kwaliteit en mogelijkheden. We bieden benchmarks om de organisatie door te lichten en te bekijken hoe de prestatie is ten opzichte van anderen. Ook projectmanagement, complete begeleiding en performance contracten behoren tot onze producten. 9 5 tips

10 Op welke manier gaat CFP te werk bij projecten en wat is hierbij de succesformule? Om te beginnen met de succesformule: wij zorgen voor resultaten, dat is het belangrijkst. Dikke rapporten schrijven kan iedereen en de kwaliteit van deze rapporten kan heel verschillend zijn zonder dat er iets verandert in de werkelijkheid. Bij CFP krijgt de klant resultaten en die resultaten worden van tevoren afgestemd. Het tweede aspect is dat we alles op basis van feiten doen. We hebben databases met duizenden gebouwen op het gebied van kosten, op het gebied van duurzaamheid, we hebben servicekosten databases, we hebben onderzoeksresultaten. We beschikken over talloze getallen en data waar je de eigen organisatie aan kan vergelijken en waar je resultaten op kan plannen. Tenslotte gaan we projectmatig te werk, met milestones tussen de verschillende stappen. Hierdoor kunnen we samen controleren of we op schema liggen. Welke sectoren en bedrijven behoren tot de klanten? Wij hebben een divers klantenbestand. Tot onze klanten behoren overheden, zowel rijksoverheid, ministeries, provincies en gemeenten. We hebben bedrijven als klant in de zakelijke dienstverlening, zoals ABN AMRO, SNS Reaal en KPMG. Ook behoren energiebedrijven, zoals Essent en industriële bedrijven als Philips en ABB tot onze klantenkring. Jullie zijn sinds kort bezig met de uitbreiding in de Verenigde Staten, op welke manier verschilt dit van de werkzaamheden in Nederland? In de Verenigde Staten zijn we vooral bezig met duurzaamheid. We richten ons op groene gebouwen en minder op kostenreductie en Het Nieuwe Werken. In feite hebben we in Nederland ervaring opgedaan met het verduurzamen van gebouwen. Dat betekent dat we onze kennis en expertise nu exporteren naar de Verenigde Staten. Daar willen ze in de kortste tijd zeer groen worden. We zijn daar nu bezig om de eerste klanten te bedienen en nieuwe klanten aan boord te krijgen. Wat voor type mens is werkzaam bij CFP? Het zijn om te beginnen echte mensen. Wij werken voor onze en samen met onze klanten. Het is daarom belangrijk dat onze medewerkers in de praktijk goed kunnen samenwerken. Er werken bij CFP veel mensen uit de praktijk. Ze komen van grote organisaties als Randstad, ABN AMRO en de Rijksgebouwendienst. De medewerkers die in deze organisaties ervaring hebben opgedaan zijn gewend om in de praktijk dingen voor elkaar te krijgen. Verder zijn de medewerkers ambitieus en willen ze graag resultaten realiseren voor de klant. Wat ziet u als belangrijkste ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid? Ik zie duurzaamheid binnenkort onderdeel uitmaken van het gewone werk. Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar ik bedoel daarmee dat duurzaamheid aan dezelfde eisen moet voldoen als iedere investering, als iedere processtap en als iedere kostenpost. Het wordt heel normaal om aan duurzaamheid te doen en het wordt daarbij ook normaal om de terugverdientijd van duurzaamheid uit te rekenen. Nu wordt duurzaamheid misschien ervaren als een vaag begrip maar ook dit zal in de toekomst anders zijn. Duurzaamheidlabels zullen een grote vlucht nemen en artikelen worden niet meer 10

11 ingekocht zonder dat iemand deze controleert op duurzaamheid. Voorbeelden van duurzaamheidlabels zijn: LEED, BREEAM en Cradle to Cradle. Ik verwacht ook dat duurzame oplossingen die geld opbrengen, zoals energiebesparing en Het Nieuwe Werken, groot zullen worden. Hierdoor zullen zelfs de eerste groene miljonairs ontstaan. Welke knelpunten van kostenreductie komt u vaak tegen in de praktijk? Kostenreductie is eigenlijk een tegenstrijdige behoefte. Het is moeilijk, het is vervelend, het doet pijn en het is niet efficiënt. Tegelijkertijd moeten organisaties voortdurend aan kostenreductie doen, anders komt de concurrentiepositie van de organisatie in het geding. Leveranciers kunnen misbruik maken van de organisatie waardoor je niet de beste kwaliteit krijgt voor de beste prijs. Met andere woorden: als de organisatie niet aan kostenreductie doet dreigt gevaar voor de continuïteit. Wij bieden aan om vast te stellen of kostenreductie haalbaar is en waar deze kosten gereduceerd kunnen worden. Dat betekent dat de zorg die rondom kostenreductie ontstaat (ben ik wel efficiënt genoeg?) in een vrij korte tijd is op te lossen door de kosten en de serviceniveaus te benchmarken met andere, vergelijkbare, bedrijven en organisaties. Wat is volgens u de grootste succesfactor van Het Nieuwe Werken? Dit is een totaal ander vakgebied dan kostenreductie. Bij kostenreductie gaat het om bedrijfseconomie en cijfers terwijl het bij Het Nieuwe Werken om de mensen gaat. Toen ik begon bij Stork was ik werkzaam in Hengelo. Daar stonden nog de fabrieken uit 1920 en 1930 en daar hingen de foto s van het werk in deze fabrieken nog aan de muur. Op deze foto s zag men lange hallen vol met tekentafels en daar stond zeker 100 man achter te tekenen. In een andere hal zaten 100 man achter elkaar te schrijven. Toen bedacht ik me dat veel van de kantoren nog steeds ingericht zijn zoals in de vorige eeuw en dat in veel organisaties 36 uur aanwezigheid een belangrijk ingredient is voor aansturing van mensen. Terwijl mensen worden aangenomen om bepaalde resultaten te boeken; en dat moet niet uitmaken waar deze resultaten gerealiseerd worden. De medewerkers van onze klanten zijn erg innovatief. Ze omarmen laptops, nieuwe media, Blackberries en iphones en verwachten dat hun werkomgeving hiervan optimaal gebruik maakt. Het Nieuwe Werken is dus eigenlijk niet Het Nieuwe Werken maar Het Werken van Vandaag. Onze kantoren, ICT infrastructuur en manier van aansturen zijn hier vaak nog niet op toe gesneden. Voor mij is de grootste succesfactor het laten aansluiten van de kantooromgeving, de manier van aansturen en het bieden van de benodigde ICT middelen voor het tijd- en plaatsonafhankelijk werken aan het werken van de mensen van vandaag. Dat leidt tot een enorme verhoging van de productiviteit, werkvreugde en communicatie onderling. Gunstig bij-effect is een significante verlaging van de kosten. Hierdoor heeft de investering in Het Nieuwe Werken een zeer hoog financieel rendement en korte terugverdientijden. Werkt CFP ook volgens de richtlijnen van Het Nieuwe Werken? Eigenlijk denken we niet zozeer na over onze manier van werken, en zouden we dit misschien meer moeten doen. Voor een groot deel werken we al wel volgens Het Nieuwe Werken. Al onze medewerkers kunnen overal in Nederland toegang krijgen tot ons netwerk waardoor al onze informatie beschikbaar is. Ons kantoor is een goede 11 5 tips

12 plaats om te werken maar iedereen kan overal werken, er wordt ook vaak bij de klant gewerkt. Ik zou beslist niet weten wat de werktijden zijn van onze medewerkers. Wij sturen aan op KPI s en delen deze KPI s met iedereen tijdens de conference call op maandagochtend. Maar ons kantoor zou wel een HNW make-over kunnen gebruiken, zodat de medewerker een ruimte kan kiezen die nog beter aansluit op het soort werk. In dit boek worden verschillende best practices besproken, welke project heeft op u veel indruk gemaakt? Ik vind het moeilijk om te kiezen uit de cases. Alle cases die in dit boek worden beschreven hebben op de een of andere manier een innovatief aspect in zich. Dan kan zijn op het gebied van duurzaamheid: van een CO 2 -verkwister naar CO 2 -neutraal. Het kan zijn op het gebied van Het Nieuwe Werken door dit in te voeren bij een meer traditionele organisatie. Het kan zijn op gebied van kostenreductie. Kostenreductie is vervelend, moeilijk en het doet pijn maar om dan toch kosten te reduceren zonder dat de kwaliteit hier onder lijdt is ongelofelijk. Al deze cases hebben dit gemeen; de resultaten zijn fantastisch en ik heb bewondering voor iedereen die dit heeft gedurfd en gerealiseerd. Een bijzondere duurzame case is de Nederlandse Ambassade in de VS. Het is een grote ambassade in Washington D.C. van 7000m 2. Het gebouw is tien jaar geleden gerenoveerd dus de installaties zijn up-to-date. Toch blijkt een besparingspotentieel van 30% met een terugverdientijd van korter dan één jaar mogelijk. De ambassade heeft gezegd dit besparingspotentieel te willen realiseren maar wel budgetneutraal en inclusief een LEED certificaat. Dat dit gaat lukken heeft ook te maken met de visionaire aanpak van de ambassade, die ondanks een begrotingsdiscipline en kostenreductie deze stap heeft durven te zetten. Als we kijken naar kostenreductie zijn de woningcorporaties leuke cases. Ieder jaar benchmarken we bijna alle kantoren van de woningcorporaties en worden deze met elkaar vergeleken. Tot nu toe is daar tonnen aan besparingen gevonden. Ieder jaar helpen de woningcorporaties elkaar om beter te worden: of het nu gaat om goedkopere leaseauto s of een interessant energiecontract. Wij voelen ons bevoorrecht dat we dit als bedrijf mogen en kunnen faciliteren. Het Nieuwe Werken zie ik als belofte voor de toekomst. Qua cases is het de ANWB die eruit springt. In feite is de ANWB een vereniging, maar wel een vereniging met een omzet van 2 miljard. Het is weliswaar een vereniging in cultuur maar qua omvang een bedrijf in de professionele dienstverlening; er werken 2000 mensen, overwegend informatiewerkers. In het verleden is de ANWB al succesvol geweest in het reduceren van de kosten met 1 miljoen en tegelijkertijd het verhogen van de medewerkertevredenheid en de kwaliteit. Nu heeft de ANWB de doelstellingen om de werkomgeving, de ICT middelen en de HR optimaal aan te laten sluiten op hun medewerkers. Hoe ziet u CFP over 10 jaar? Het zorgen dat we de beste partij zijn voor onze klanten is en blijft onze belangrijkste doelstelling. Dat betekent dat wij blijven uitbreiden om de vraagstukken die voor onze klanten belangrijk zijn te allen tijde op te kunnen lossen. Ik merk dat onze klanten ons waarderen omdat we staan voor resultaten, we gebruik maken van feiten en omdat de mensen die bij ons werken uit de praktijk komen. 12

13 We willen daarnaast uitbreiden om meer diensten aan te kunnen bieden en ook meer in de implementatie te realiseren. Momenteel denken we na om de dienst Onderhoud en Beheer verder uit te breiden. Ook onderzoeken we welke generatie zonnecellen geschikt is voor ons klimaat. We zullen altijd aan de klanten blijven vragen wat zij willen. Ik hoop dat economische groei ervoor zorgt dat de noodzaak voor kostenreductie minder groot wordt. Maar indien dit belangrijk blijft zullen we onze klanten hierin blijven ondersteunen. Ik zie verder een belangrijke rol voor duurzaamheid en Het Nieuwe Werken de komende 10 jaar. We ondersteunen onze klanten zodat het duurzame organisaties op People, Planet èn Profit zijn. Het Nieuwe Werken is daar onlosmakelijk mee verbonden tips

14

15 Duurzaamheid

16 Inleiding duurzaamheid Eén van de vele definities van duurzaamheid is: bij duurzame ontwikkeling voorziet de huidige wereldbevolking in haar behoefte zonder de komende generaties te beperken in hun behoeften. Twee aspecten trekken internationaal de aandacht. Dat zijn de opwarming van de aarde en het onomkeerbaar gebruiken van natuurlijke grondstoffen als edelmetalen, mineralen, kolen, olie, gas en water. Geslaagde invoering van duurzaamheid start vanuit de overtuiging dat er echt iets moet gebeuren. Die overtuiging moet binnen de organisatie een kritische massa hebben voordat acties echt succesvol zijn. Duurzaamheid is nu nog pionierswerk. Werk waarvoor overtuiging en analyse even belangrijk zijn. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid wordt ook vaak in samenhang met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gezien. Als we kijken naar MVO, dan hebben veel organisaties het al gauw over de 3P s: People, Planet en Profit. Met het berekenen en reduceren van CO 2 -uitstoot wordt een belangrijk aspect van de Planet kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen in kaart gebracht. Andere aspecten van MVO zijn de effecten van een organisatie op haar medewerkers, cursisten, klanten en andere stakeholders, de People-aspecten van MVO. Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met vragen van medewerkers en klanten over posities in sociale vraagstukken. Tenslotte speelt de financiële continuïteit van een organisatie. Met continuïteit in de P van Profit kan een organisatie een lange toekomst tegemoet zien. In steeds meer aanvragen van klanten wordt gevraagd naar het beleid op aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 3 P s moeten in balans zijn voor continuïteit van de organisatie, letterlijk een duurzame organisatie. 16

17 Een andere ontwikkeling is de opkomst van duurzame kantoorinrichting. Hierbij valt te denken aan Cradle to Cradle meubilair, milieuvriendelijke materialen en energiezuinige apparatuur. Hierover is meer te lezen in de publicatie Het nieuwe imago van Cradle to Cradle, in het hoofdstuk Het Nieuwe Werken. In dit hoofdstuk komen best practices aan bod die laten zien hoe duurzaamheid en MVO in de praktijk worden aangepakt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het concretiseren en meetbaar maken van de duurzaamheid. Cases van bijzondere organisaties en gebouwen komen aan bod, zoals het Nationaal Instituut voor Fysieke Veiligheid, de gemeente Enschede en de Autoriteit Financiële Markten. Een aantal organisaties die veel doen aan duurzaamheid zijn beschreven, waaronder de Ecodrukkers en Agentschap NL. Interviews zijn gehouden met Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland en Jacqueline Cramer, oud-minister VROM. Daarnaast heeft CFP een aantal publicaties geschreven met onderwerpen als energiebesparing, CO 2 -reductie en duurzaamheid binnen bestaande gebouwen. 17

18 Interview met Willem Lageweg Directeur MVO Nederland Willem Lageweg is opgegroeid op het platteland en heeft daarom altijd dichtbij de natuur gestaan. Lageweg heeft zich sinds het begin van zijn loopbaan actief ingezet voor het collectieve belang. Zijn eerste baan betrof een functie bij een koepel van landbouwcoöperaties die zich inzette voor het collectieve belang van boeren. Vervolgens heeft Lageweg twintig jaar lang gewerkt bij Rabobank. Lageweg heeft daar diverse functies bekleed; van directeur Communicatie tot directeur Coöperatie en Lageweg leidde een project grotestedenbeleid met als doel de allochtone gemeenschap te verbinden aan de bank. De laatste twee functies hadden veel raakvlakken met maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Rabobank. Vanaf de jaren 90 was Lageweg ook bestuurlijk actief in het traject van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die functies is Lageweg in 2004 in het bestuur van MVO Nederland terecht gekomen. Lageweg was één van de eerste drie bestuursleden en is in 2006 directeur geworden bij MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Binnen het netwerk van MVO Nederland werken inmiddels meer dan 1100 bedrijven, ondernemersorganisaties en NGO s samen op het gebied van MVO. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan ondernemers. MVO Nederland helpt deze ondernemers om concreet met MVO aan de slag te gaan. Persoonlijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen Willem Lageweg heeft verschillende motto s op het gebied van MVO. Lageweg: Het hele concept van MVO of duurzaamheid brengt het beste in mensen naar boven. Het appelleert aan resultaat (profit), aan groei, aan de gemeenschap (people) en het appelleert aan onze toekomst; is de aarde op de lange termijn nog leefbaar (planet)? Veel mensen hebben zowel de componenten economisch-rationeel als het maatschappelijkethisch in zich maar kunnen dit onvoldoende combineren in hun functie. Bij MVO komen al deze componenten samen. MVO maakt organisaties sterker. Een organisatie voorziet met een MVO-beleid in een behoefte van de markt. Wij zien steeds vaker dat MVO organisaties sterker maakt en financieel positieve resultaten met zich meebrengt. Als een organisatie aan MVO doet is dit uiteraard nog geen garantie voor winst maar zodra de organisatie people, planet en profit goed combineert kan de organisatie zich een betere positie in de markt toe-eigenen. Lageweg geeft aan dat er vaak wel eerst geïnvesteerd moet worden, en dat men over dit moment van investeren heen moet kijken. Alhoewel dit lastig kan zijn vanwege budgetten moeten organisaties projecteren op de totale gebruiksduur. Maar er zijn ook talloze voorbeelden waar men al op korte termijn besparingen heeft gerealiseerd zoals met de reductie van energiekosten. 18 Interviews

19 Ontwikkelingen maatschappelijk verantwoord ondernemen Voornamelijk de dynamiek rondom de planet kant van MVO is sterk ontwikkeld de laatste jaren. Op macro niveau is de hele discussie rondom het klimaat positief geweest voor het besef dat MVO een belangrijk thema is, stelt Lageweg. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen ook in economische modellen vertaald, zodat er nu allerlei berekeningen zijn die aantonen dat investeren in planet-gerelateerde maatregelen loont. Dit heeft vooral te maken met het efficiënter omgaan met grondstoffen en energie maar ook het verstandiger hergebruiken van materialen. Door het klimaatdebat is duidelijk geworden dat de CO 2 -uitstoot ergens van betaald moet worden; grondstofkosten stijgen, mineralen worden steeds schaarser en de overheid zal steeds vaker heffingen op vervuiling en CO 2 -uitstoot invoeren. Op micro niveau zien meer organisaties dat door slimmer omgaan met materialen, afval en energie kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Door over te schakelen van fossiele brandstoffen naar plantaardige grondstoffen is de organisatie minder onderhevig aan prijsstijgingen. Duurzaamheid is steeds meer een heersende stroming aan het worden. Momenteel staat het nog in de kinderschoenen maar het is belangrijk als organisatie om op lange termijn strategisch na te denken over MVO. Omdat veel organisaties nog geen plan hebben hoe ze MVO vorm kunnen geven heeft MVO Nederland het haar missie gemaakt deze organisaties te ondersteunen en inzicht te bieden aan de hand van praktijkvoorbeelden, tips en getallen. De belangrijkste reden voor organisaties om zich nog niet bezig te houden met MVO is een bepaalde veronderstelling dat het duur en ingewikkeld is. Veel organisaties zijn zich onvoldoende bewust dat MVO een strategisch thema van de eerste orde is. Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen? De termen duurzaamheid en MVO worden vaak door elkaar gebruikt, maar welke term is nu de juiste om te gebruiken? Lageweg licht toe dat het eigenlijk niet uitmaakt. Wij gebruiken bewust beide termen omdat we bij ondernemers merken dat zij eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in termen. Het etiket is niet belangrijk en analytisch gezien is het bijna hetzelfde. In beide gevallen gaat het om people, planet en profit. In de beleving wordt duurzaamheid vaak aan planet verbonden terwijl MVO vaker wordt gelinkt aan people. Ook verschilt het gebruik van termen per sector. De zakelijke dienstverlening kiest vaker voor MVO omdat hun producten en diensten minder milieu-impact hebben dan bijvoorbeeld die van de industriële sector. De voorkeur van deze sector gaat daarom uit naar de term duurzaam ondernemen. Uiteindelijk is het niet belangrijk welkte term een organisatie kiest, het gaat erom dat de organisatie op de juiste manier bezig is op het gebied van people, planet en profit. Succesfactoren voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid Commitment van de leiding is cruciaal voor het slagen van een MVO-beleid, stelt Lageweg. Daarbij geldt dat niet alleen de leiding maar de hele organisatie betrokken moet worden bij deze duurzame ontwikkelingen. Het is belangrijk de steun te hebben van de belangrijkste stakeholders. Dit zijn niet alleen de aandeelhouders maar ook de medewerkers, klanten, leveranciers en concurrenten. Ten tweede is het belangrijk om te zoeken naar concrete resultaten in de organisatie die aantonen dat duurzaamheid geen geiten wollen sokken onderwerp is maar dat er heel snel voordelen en besparingen te realiseren zijn. Deze voordelen moeten aan iedereen kenbaar worden gemaakt 19 5 tips Interviews

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

sap Leasing bij Amstel Lease

sap Leasing bij Amstel Lease Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2010 jaargang 14 nummer 3 www.vnsg.nl Unibail-Rodamco beheert nieuwe werkelijkheid met solution manager Pagina 24 sap Leasing bij Amstel Lease

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie