Werken met Sandd maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met Sandd maart 2015"

Transcriptie

1 Werken met Sandd maart 2015

2

3 1 Inleiding Re-integratieprotocol Algemeen Sandd is de Zakelijke Postbezorger van Nederland en richt zich onder andere op de bezorging van geadresseerd drukwerk, zoals (relatie)magazines, direct mail en transactiepost. Sandd heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig postbedrijf dat ruim 750 miljoen poststukken per jaar verwerkt voor zeer gerenommeerde bedrijven. Met een bijzondere inzet van uiterst gemotiveerde medewerkers werd en wordt er gewerkt aan een steeds bredere dienstverlening. Ook de productontwikkeling staat niet stil want bezorgen gaat bij Sandd steeds meer over bereiken. Waar een wil is, is Sandd Voor u ligt het boekje Werken met Sandd. Dit is onderdeel van de begeleiding die we geven aan nieuwe zakelijke relaties en aan relaties die reeds langer klant van ons zijn. In dit boekje vindt u alle gegevens die tijdens het proces van aanlevering en verzending aan de orde zijn. Het document bevat voornamelijk informatie met betrekking tot het operationele proces van Sandd. Het is met name bedoeld voor grafisch dienstverleners en opdrachtgevers. De hoofdstukken zijn aan de hand van het operationele proces opgebouwd. 3

4 HR Werken met Sandd Re-integratieprotocol 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Algemeen 1.1 Sanddcode Bezorgdagen Specificaties poststukken Frankeeraanduiding Retouren Afwijkende formaten/diktes/gewichten binnen 1 partij Post Aanlever Formulier Buitenlandse poststukken Orders aanmelden 2.1 Wanneer orders aanmelden Orders aanmelden via Sandd Web Orders aanmelden via Orders wijzigen Netwerkwissel Adresbestand 3.1 Bestandsformaten Technische specificaties Aanleveren adresbestand Privacyverklaring Verrijking en sortering Retourzenden bestand Proces gecodeerde post 4.1 Printen/opmaken adresdragers Bundels/Bundelen Pallets Aanleveren Ingangscontrole Vragen en contact 4

5 Re-integratieprotocol 1 Algemeen Sandd heeft een eigen netwerk van depots en bezorgers in het land. Sandd heeft 100% landelijke dekking van Nederlandse adressen, dus op alle straat- en postbusadressen. De post wordt aangeleverd in het centrale sorteercentrum in Apeldoorn. Hier vindt de 1e sorteerslag plaats, de post wordt gesorteerd per depot. Vervolgens vindt de sortering per wijk plaats, dit is de 2e sorteerslag. Iedere wijk heeft een eigen bezorger. De bezorgers sorteren de post op looproute in iedere wijk, dit is de 3e sorteerslag. Deze meest optimale looproute kan alleen gerealiseerd worden indien het bestand op sanddvolgorde gesorteerd is. In tegenstelling tot sortering op volgorde van postcode, resulteert deze sortering op Sandd volgorde in een logische routeindeling, waardoor wijken binnen de afgesproken tijdskaders gelopen kunnen worden en tijdigheid van bezorging gewaarborgd wordt. 1.1 Sanddcode Uniek voor werken met Sandd is de Sanddcode. Dit is een unieke code die meegeprint moet worden op uw poststuk. Met deze methodiek sturen we op efficiënte wijze ons sorteerproces aan, coördineren we de bezorging van poststukken en voeren we kwaliteitsmetingen uit. Het is cruciaal dat de fysieke partij vervolgens op basis van de Sanddcode gesorteerd en op volgorde wordt aangeleverd. De Sanddcode wordt gegenereerd op basis van een logistiek netwerk en specifieke orderinformatie. Sandd heeft Nederland opgedeeld in depots, wijken en daarbinnen op straat en huisnummers. Adresbestanden worden verrijkt en gesorteerd met dit logistieke netwerk (de netwerktabel). Elk verrijkt adresbestand kent een eigen unieke opbouw en kan dus niet worden hergebruikt voor een volgende mailing. Elk gesorteerd bestand heeft een beperkte geldigheidsduur. Zie ook punt Bezorgdagen Sandd bezorgt op dinsdagen en vrijdagen, tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Op en rond de feestdagen kan de aanlevering en bezorging afwijken (zie voor bezorgplanning, of vraag deze op via Sandd Orderverwerking. 1.3 Specificaties poststukken We bezorgen geadresseerd drukwerk/transactiepost/periodieken met een minimale oplage van stuks. Het betreft post die door de brievenbus kan. Het minimale formaat is 9 cm x 14 cm en het maximale formaat 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm. Het maximale gewicht per poststuk is 2 kg. Afwijkende vormen, anders dan rechthoekig, zijn in overleg mogelijk. Het uitgangspunt hierbij is dat de poststukken gebundeld moeten kunnen worden. Voor gevaarlijke stoffen en waardevolle goederen; zie onze algemene voorwaarden op onze website. 1.4 Frankeeraanduiding Na sortering van het adressenbestand onderscheiden we Sandd poststukken en Overige poststukken. Een frankeeraanduiding op de Sandd poststukken is niet verplicht. Het is mogelijk dit deel van het poststuk blanco te laten. Wilt u echter wel gebruik maken van een frankeeraanduiding dan zijn er drie mogelijkheden: 5

6 Re-integratieprotocol 1 Algemeen 1. Wilt u een frankeeraanduiding gebruiken met de naam Sandd erin, dan gebruikt u een door ons ontwikkelde aanduiding. Deze Sandd frankeeraanduidingen kunt u downloaden via onze website. 2. Een frankeeraanduiding met alleen de woorden Port betaald kunt u zelf ontwikkelen. Het gebruik van merknamen en beeldmerken (of delen daarvan) van andere postverspreiders, zoals PostNL is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Maakt u gebruik van een fictieve postzegel dan mag deze postzegel geen geldbedrag, de naam Sandd, Nederland en/of een beeltenis van het staatshoofd bevatten. Een frankeeraanduiding op de Overige poststukken is wel verplicht. Deze adressen die niet binnen ons Sandd netwerk vallen (bijvoorbeeld buitenland), moeten afgewerkt en dus ook gefrankeerd zijn volgens de richtlijnen van de betreffende postverspreider, in dit geval PostNL. Voor buitenlandse partijen gelden andere richtlijnen. Zie hiervoor 1.8 Indien een zending onverhoopt toch met een foutieve frankeeraanduiding bij Sandd wordt aangeleverd kan Sandd deze zending pas distribueren nadat de frankeeraanduiding van het poststuk is verwijderd. Sandd kan dit verzorgen; de kosten worden doorbelast en de bezorging kan hierdoor vertraging ondervinden. 1.5 Retouren Sandd kent twee soorten retouren: 1. Onbezorgbare post: wanneer het niet mogelijk is een poststuk op een bepaald adres te bezorgen dan stuurt Sandd de gegevens van het poststuk digitaal terug naar de klant. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het updaten van het eigen adresbestand. Redenen van retour zijn: Het fysiek retourneren van de poststukken is eventueel ook mogelijk, hier zijn wel kosten aan verbonden. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. 2. Retouren na bezorging: als een geadresseerde post retour wil sturen, dan gebeurt dat meestal door het poststuk retour afzender te sturen via de brievenbussen van PostNL. Er is een branche brede regeling rond het verwerken van retourzendingen die door ontvangers in de (straat-) brievenbussen worden gedeponeerd. PostNL stuurt deze retourstukken vanaf 1 januari 2015 naar Sandd. Sandd zorgt voor verdere afhandeling conform klantafspraken. 6

7 Re-integratieprotocol 1 Algemeen Deze regeling geldt voor alle nationale volumes bezorgd door Sandd. De kosten voor de regeling worden doorberekend aan de opdrachtgever. Retouradres Het is verplicht om op een poststuk een Nederlands adres (bij voorkeur een straatadres) als retouradres te vermelden. Het retouradres moet op de linkerbovenhoek van de adresdrager of op de achterzijde van de envelop staan. Indien de klant, bij uitzondering, het poststuk naast digitaal ook fysiek retour wil ontvangen, dan dient de klant een straatadres aan Sandd op te geven waar het afgeleverd kan worden. 1.6 Afwijkende formaten/diktes/gewichten binnen 1 partij = heterogene partij In principe neemt Sandd alleen homogene partijen aan. Indien u toch een heterogene partij (= variabel van formaat/dikte/gewicht) wilt verzenden, moet dit vooraf besproken worden met Sandd Orderverwerking. Na akkoord zijn de volgende specificaties van toepassing: P-formaat (maximaal C5) G-Formaat (maximaal C4) E-formaat 1.7 Post Aanlever Formulier Een juist ingevuld Post Aanlever Formulier (PAF) is een volledig ingevuld formulier, waarbij de gegevens overeenkomen met de fysiek aangeleverde postpartij. Per (deel)levering moet de PAF samen met één bewijsexemplaar per trackid (mailpack, deelorder) uit de postpartij goed zichtbaar op de laatste pallet liggen. Samengevoegd bij elkaar bijvoorbeeld in een insteekhoesje, bevestigd aan de pallet tegen het wegwaaien/ vallen. De bewijsexemplaren worden ook (postaal-) verwerkt. Hier vindt u een voorbeeld van een PAF. Zonder een volledig ingevuld PAF kan een postzending niet in behandeling worden genomen. Dit formulier vormt enkel en alleen de basis voor onze ingangscontrole en dus niet de basis voor facturatie (aantallen).het gesorteerde adresbestand blijft de basis voor de factuur naar de klant opdrachtgever. Indien u wijzigingen in aantallen heeft, neemt u hierover contact op met Sandd Orderverwerking.! Post Aanlever Formulier Postal Delivery Form De Grafische Afwerker Te Factureren Klant Graphic finisher Customer to be invoiced Naam Naam Name Name Adres Ordernr Address Ordernr Postcode Postal code Woonplaats City Bezorggebied (Sandd/Overig) Per (deel)levering dient dit formulier samen met één poststuk per trackid op de laatste pallet te liggen. Het werkelijke aantal stuks dient alleen ingevuld te worden in geval van onderlevering of deellevering. * This form, jointly with one single (1) postal item per TrackID must be placed - per (partial) delivery on the last pallet. The actual number of items must only be entered in case of a subdelivery or partial delivery. * Trackid Order Gepland stuks Werkelijk stuks* Delivery area Order Planned number of Actual number of Weight per (Sandd/Other) items items* postal item (gram) Totaal aantal pallets Total number of pallets Ondergetekende verklaart hierbij het document volledig en naar waarheid te hebben ingevuld The undersigned herewith declares to have completed the document in full and thruthfully Naam / Name Gewicht per poststuk (gram) Plaats / City Afgiftedatum / Date of delivery / / Handtekening / Signature / / Afleveradres / Delivery address: Sandd, IJsseldijk 2, 7325 WZ Apeldoorn NL Sandd BV Post Aanlever Formulier Documentnr

8 Re-integratieprotocol 1 Algemeen 1.8 Buitenlandse partijen Sandd kan ook uw buitenlandse partijen verzorgen. Het betreft hier uw losse poststromen en partijen poststromen naar alle landen in Europa (EUR) en de wereld (ROW). Hiervoor maken we gebruik van de diensten van de diverse internationale posterijen en deze poststukken moeten afgewerkt zijn volgens de richtlijnen van de betreffende internationale postverspreider. Deze informatie is terug te vinden op de websites van de betreffende postverspreider(s). Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons op. Om uw buitenlandse stromen bij Sandd aan te melden kunt u gebruik maken van de daarvoor bestemde aanmeldformulieren. De formulieren kunt u opvragen bij Sandd Orderverwerking. De buitenlandse stromen moeten goed herkenbaar, voorzien van de juiste palletkaart(en) en een volledig ingevuld Post Aanlever Formulier (PAF) aangeleverd worden. Indien losse post buitenland onderdeel is van een te sorteren Sandd bestand, dan is een aparte orderaanmelding van de buitenlandse poststukken niet nodig. Zie ook 1.4 8

9 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden 2.1 Wanneer orders en adresbestanden aanmelden Het is van belang om orders tijdig en correct aan te melden. Ditzelfde geldt voor het aanleveren van de adresbestanden. Vanuit de orderaanmeldingen en de aangeleverde adresbestanden maakt Sandd zijn capaciteitsplanningen, zoals transportplanningen, worden sorteerders ingepland en bezorgers ingeroosterd en uitbetaald. We hanteren de volgende uiterlijke momenten voor het aanmelden van orders en aanlevering van bestanden: Bezorgdag Orders aanmelden voor: Bestanden aanleveren voor: Dinsdag Woensdag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Vrijdag Maandag 15:00 uur Maandag 15:00 uur Op en rond de feestdagen kan dit wijzigen. Zie ook 1.2 Wanneer een order later wordt aangemeld of een bestand later wordt aangeleverd, geeft Sandd geen garantie voor bezorging op de gewenste dag. 2.2 Orders aanmelden via Sandd web Via kunt u zelf online orders aanmelden, wijzigen, adresbestanden uploaden, lopende orders raadplegen, orderhistorie inzien en eventueel facturen opvragen. Een login is aan te vragen via Sandd Orderverwerking. Voor een login zijn minimaal de volgende gegevens nodig: Naam: Volledige voor- en achternaam Bedrijf: De organisatie waar u werkzaam bent Functie: De functienaam waaronder u werkzaam bent binnen de organisatie Telefoonnummer: Het telefoonnummer waarop u bent te bereiken Uw directe adres 9

10 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden Sandd web werkt op basis van artikelen. Een artikel is een op uw verzendprofiel en (tarief) afspraken gebaseerd product, waarin ordergegevens vastgelegd kunnen worden. Voldoet een artikel niet aan uw wensen of is een gewenst artikel niet beschikbaar op Sandd web, neem dan contact op met Sandd Orderverwerking. U meldt een order aan door op Sandd web een klant en een artikel waarvoor u een order aan gaat melden, te selecteren. U komt in het order aanmeldscherm. We verzoeken u de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De verplichte velden (herkenbaar aan!) moeten minimaal worden ingevuld om een order aan te kunnen melden. Op basis van de ingevulde gegevens wordt het adresbestand zo optimaal mogelijk gesorteerd en staat de mailing bij Sandd in de planning. Sandd web kan intermediairs en grafisch dienstverleners de mogelijkheid bieden om namens klanten van Sandd orders aan te melden. Hiervoor is natuurlijk wel goedkeuring van de eindklant nodig. Een volledige handleiding Sandd web is verkrijgbaar via Sandd Orderverwerking. Ook is desgewenst een veldenlijst beschikbaar met een uitleg van de in te voeren velden. 2.3 Orders aanmelden via Indien u niet de beschikking heeft over Sandd web kunt u een volledig ingevuld orderaanmeldformulier sturen naar Sandd Orderverwerking. Aanmeldformulieren zijn beschikbaar op Sandd.nl of op te vragen via Sandd Orderverwerking. 10

11 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden 2.4 Orders wijzigingen Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat nadat een order is ingepland er wijzigingen optreden. Neem hiervoor contact op met Sandd Orderverwerking. Houdt bij het doorgeven van wijzigingen altijd rekening met de uiterlijke momenten in verband met de capaciteitsplanningen. Wijzigingen kunnen impact hebben op onze transport- of personele planningen. De uiterlijke momenten lopen gelijk met de uiterlijke aanmeldmomenten: Bezorgdag Dinsdag Vrijdag Order wijzigen voor: Woensdag 15:00 uur Maandag 15:00 uur Op en rond de feestdagen kan dit wijzigen. Zie ook 1.2. Een annulering of verschuiving moet schriftelijk worden gemeld bij Sandd Orderverwerking. Onder verschuiving of annulering wordt ook een deel van de order verstaan. 2.5 Netwerkwissel Om postwijken en processen optimaal te houden, wisselt Sandd gedurende het jaar van Netwerk. Onder andere worden op dat moment de adressen van nieuwbouwwijken toegevoegd aan ons Netwerk. Depots en wijken worden dan opnieuw ingedeeld. Een netwerk en dus ook een gesorteerd bestand is daarmee beperkt geldig. Het gebruik van bestanden gesorteerd met een ongeldig netwerk heeft tot gevolg dat de fysieke poststukken bij binnenkomst handmatig gecorrigeerd en gesorteerd moeten worden, hetgeen extra kosten tot gevolg heeft en onherroepelijk tot vertraging in de bezorging leidt. Sandd kent standaard de volgende momenten waarop een netwerkwissel plaatsvindt. Tevens kunt u zien t/m welke datum een netwerk geldig is en vanaf welk moment het netwerk beschikbaar is om uw bestanden te sorteren. Ingangsdatum nieuwe netwerk: Netwerk geldig t/m: Netwerk beschikbaar vanaf: (sorteren bestanden) 1 januari 31 maart 1 november 1 april 30 juni 1 februari 1 juli 30 september 1 mei 1 oktober 31 december 1 augustus De door u opgegeven bezorgdatum (matdatum) bepaald met welk netwerk uw bestand wordt gesorteerd. Een verschuiving van deze bezorgdatum nadat het bestand is gesorteerd kan tot gevolg hebben dat het gebruikte netwerk niet meer geldig is. Raadpleeg hiervoor bovenstaande tabel. In dit geval dient het bestand opnieuw gesorteerd te worden. Neem hiervoor contact op met Sandd Orderwerking. 11

12 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand Na het inplannen van de order is het sorteren van het adresbestand de volgende stap. Sandd verrijkt het adresbestand met de Sanddcode en sorteert het bestand. Uitgangspunt voor de sortering is de kolom postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging en landcode (in het geval van buitenlandse adressen) in een bestand. Indien er sprake is van meer dan één postcode-, huisnummer-, huisnummertoevoeging- en/ of landcode kolom dan dient u op te geven welke kolommen gebruikt moeten worden voor de sortering. Zonder opgave zal de sorteerengine de meest logische keuze maken en op basis hiervan het bestand sorteren en verrijken. Wanneer de sorteervelden niet overeenkomen met de geprinte velden op het fysieke poststuk dan zal dit leiden tot onbezorgbare poststukken. Op basis van de bestandsortering worden binnen Sandd direct de verschillende transport- en capaciteitsplanningen verder geoptimaliseerd. Na bestandsortering is immers bekend in welke depots, wijken en straten de post bezorgd moet worden. Ook is bekend hoeveel transport er ingepland moet worden en hoeveel poststukken er in de 1e, 2e en 3e sorteerslag gesorteerd worden. Bezorgers weten hoeveel poststukken ze voor die dag moeten bezorgen. Het gesorteerde adresbestand is tevens de basis voor de factuur naar de opdrachtgever. 3.1 Bestandsformaten Sandd werkt uitsluitend met twee bestandsformaten: tekengescheiden bestanden(.csv) en tekstbestanden met vaste breedte (.txt). Hiermee borgen we dat bestanden goed herkend, gesorteerd en in dezelfde opmaak geretourneerd worden. De ervaring leert dat bij andere bestandsformaten de versie, taal en het verkeerd gebruik van celeigenschappen een grotere kans op fouten geeft en een probleem kan veroorzaken in de opmaak van de data. Sandd retourneert het adressenbestand in hetzelfde formaat waarin het wordt aangeleverd. Sandd voert geen databewerkingen uit op de geleverde bestanden: wijzigt niet inhoudelijk en zet geen gegevens over naar een ander bestand. 3.2 Technische specificaties Het digitale adresbestand voldoet aan de volgende technische specificaties: optreden velden vereist 12

13 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand u gebruik van de 2-letterige ISO landcode tabel (NEN-ISO 3166) Voor meer informatie gaat u naar landcodekolom, duidelijke opgave welke gebruikt moet worden als sorteerkolom (dus waar bezorging op gebaseerd wordt) Line Feed (LF)). 3.3 Aanleveren adresbestand Aanleveren van een adresbestand is mogelijk via , FTP of online via Sandd web. Bij FTP overdracht dient u een bevestigingsmail naar Sandd Orderverwerking te sturen. U kunt uw bestand eventueel comprimeren (inpakken). Alleen Zip bestanden kunnen door ons automatisch worden gedecomprimeerd (uitgepakt). 3.4 Privacyverklaring Het is begrijpelijk dat klanten niet graag een adresbestand aan derden verstrekken. Hoewel Sandd om te kunnen sorteren voldoende heeft aan de combinatie van postcode, huisnummer, (eventuele) huisnummer toevoeging en landcode, is het mogelijk een Privacy Verklaring ten aanzien van het gebruik van het adresbestand op te vragen. 13

14 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand 3.5 Verrijking en sortering Het ontvangen digitale adresbestand wordt op Sandd volgorde gesorteerd en per record verrijkt met 6 extra velden. Deze velden worden achter de reeds bestaande velden geplaatst in het bestand en zijn de volgende: Kolomnaam Kolombreedte Omschrijving SD_BUNDEL 10 posities Einde bundel markering (*) SD_BUNDNR 10 posities Bundelnummer SD_PALLET 10 posities Einde pallet markering (**) SD_PALLNR 10 posities Palletnummer Aan adressen die buiten het netwerk van Sandd vallen (bijvoorbeeld buitenlandse adressen) wordt ook een Sanddcode toegevoegd. Deze worden in de aparte map Overige deel geplaatst of onderaan het verrijkte en gesorteerde bestand. Maak voor buitenlandse adressen gebruik van de 2-letterige ISO landcode tabel (NEN-ISO 3166). Zie ook punt 3.2 Onderstaand vindt u een voorbeeld van een Sanddcode. < #K-CAS001-W-100*150-15/32-SND Het verrijkte en gesorteerde adresbestand wordt digitaal geretourneerd samen met de palletlijsten, de palletkaarten en het Post Aanlever Formulier (PAF). 3.6 Retourzenden bestand Het gesorteerde en met sanddcode verrijkte bestand wordt retourgezonden via mail of FTP. Indien de retourwijze FTP is, ontvangt u een mail waarin wordt aangegeven dat het bestand op de FTP is geplaatst en akkoord bevonden is. Wij vragen u om het bestand pas na ontvangst van deze mail van de FTP te halen. Het vroegtijdig ophalen kan het gebruik van een foutief bestand tot gevolg hebben. 14

15 Re-integratieprotocol Printen/opmaken adresdrager op een aparte regel (zie hiervoor ook punt 3.5) het bundelen goed zichtbaar zijn Nederlands retouradres te vermelden. Het retouradres moet op de linkerbovenhoek van de adresdrager of op de achterzijde van de envelop staan. Voorbeeldopmaak van een adresdrager Retouradres Frankering Naam Straat huisnummer huisnummertoevoeging Postcode Plaats Sanddcode Bundelnummer/Palletnummer Einde bundelteken/einde palletteken 4.2 Bundels/Bundelen Post moet gebundeld aangeleverd worden bij Sandd. In het gesorteerde adresbestand kunt u zien hoe de bundelindeling is opgebouwd (aan de hand van de velden bundelnummer en bundelmarkering). Het is voor Sandd belangrijk dat de Sandd volgorde van de poststukken in het adresbestand en de bundelindeling bij de productie gehandhaafd blijft. Einde bundel en einde pallet moeten aangehouden worden. Het mee printen van het volgnummer (SD_volgnr) op de adresdrager kan handig zijn om de volgorde van de poststukken te waarborgen. 15

16 Re-integratieprotocol 4 Post moet op volgorde van het Sandd bestand gebundeld aangeleverd worden op pallets. Het uitgangspunt voor de bundeling is dat de poststukken in de bundel goed gefixeerd blijven, om te voorkomen dat poststukken beschadigen tijdens onze machinale verwerking en transport. De bundel zou intact moeten blijven na 4 maal een drop test (een val vanaf een hoogte van 1 meter). Het is de keuze aan de opdrachtgever of grafisch dienstverlener om enkelslag, kruisslag of parallelslag te bundelen. Bundelen door middel van krimpfolie is niet toegestaan. Het is essentieel dat het bundellint niet over de adresdrager en Sanddcode en/of postcode loopt in verband met de bundel mag maximaal 1 maal. Voorbeeld kruisslag bundelen De bundelgrootte wordt bepaald aan de hand van het gewicht, het formaat en de dikte van het poststuk. Bij het bestandsorteren van het adresbestand wordt het minimaal en het maximaal aantal poststukken in een bundel bepaald. Uitgangspunt bij het samenstellen van de bundelgrootte is een handzaam gewicht (maximaal 6 kg en een hoogte van maximaal 10 cm) en een handige c.q. efficiënte verdeling van de post op de pallets. Binnen een partij zal de bundelgrootte dus variëren. Bundel- en palletmarkering In het gesorteerde adresbestand plaatst Sandd achter ieder adres informatie omtrent bundel- en palletindeling. Een bundelnummer geeft aan welke adressen bij elkaar in een bundel zitten. Een palletnummer geeft aan welke bundels samen op een pallet komen. Daarnaast is in het digitale adresbestand ook informatie opgenomen bij het laatste adres dat in een bundel valt (middels * ) en de laatste bundel die op een pallet komt (middels ** ). Ná deze markeringen moet respectievelijk aan een nieuwe bundel of aan een nieuwe pallet begonnen worden. Het staat de opdrachtgever/ grafisch dienstverlener vrij deze markering te vertalen naar de voor zijn/haar machines geldende markering. Het poststuk met het einde bundelteken en/of einde palletteken moet zichtbaar boven in de bundel komen, waarbij de sanddvolgorde in tact blijft. Houdt hiermee rekening bij uw productie. Folie producten Sandd kan poststukken met adressering op folie verwerken. De folie moet plooivrij zijn waarbij de adressering duidelijk en scherp geprint is. Alternatieve folies, zoals melkwitte biofolie, waarbij de adressering zich onder de folie bevindt zijn in overleg mogelijk mits deze folie transparant genoeg is. Neem hiervoor contact op met de Procesbegeleiders van Sandd. 16

17 Re-integratieprotocol Pallets gefactureerd. De contacten hierover lopen via beschadiging van de post. beschadigingen kunnen optreden. stevigheid. Palletkaarten Elke pallet moet worden voorzien van een palletkaart. Deze palletkaarten worden meegestuurd met het gesorteerde adresbestand. Bevestig de palletkaarten zichtbaar boven op de pallets. Bij uw gesorteerde adresbestand treft u ook palletlijsten aan. Deze zijn voor eigen gebruik. Voorbeeld correcte palletindeling/opbouw Sandd B.V. (NC) Interne Mailing Ordernr: Netwerktabel: 52 TrackID: Pallet nummer: 1 10 van Eerste bundel Laatste bundel Aantal bundels Aantal poststukken Voorbeeld van een palletkaart: H Palletkaart zichtbaar BOVENOP de pallet bevestigen 17

18 Re-integratieprotocol 4 TrackID s scheiden Het is belangrijk dat trackid s fysiek gescheiden worden aangeleverd. Begin bij elk trackid met een nieuwe pallet. Verschillende trackid s op één pallet combineren Dit kan alleen na toestemming en in overleg met de procesbegeleider van Sandd. Voorwaarden zijn: TrackID s zijn altijd voor één bezorgdag. TrackID s zijn altijd van dezelfde klant. Het gaat om relatief kleine aantallen per trackid. Werkwijze: TrackID s mogen bij elkaar op de pallet, maar niet door elkaar gestapeld. Per trackid moet het post aanlever formulier (PAF) samen met één bewijsexemplaar uit de postpartij per trackid goed zichtbaar bovenop de pallet liggen. De bewijsexemplaren worden ook (postaal-) verwerkt. Uitval Uitval moet per trackid blind worden afgebundeld. Hierbij zijn alle adressen (van het eerste t/m laatste poststuk in de bundel) naar binnen gericht en dus niet zichtbaar. Tevens moet elke uitvalbundel worden voorzien een Uitval palletkaart. Deze wordt meegestuurd met het gesorteerde bestand. Uitbesteding productie/ aanlevering aan derden Indien u (een deel van) de productie uitbesteedt of aanlevert aan derden, is het van groot belang dat u zorg draagt voor een goede overdracht van de productiemethode Werken met Sandd. Dit geldt ook wanneer de productie door meerdere (achtereenvolgende) schakels wordt uitgevoerd. Naast Werken met Sandd dienen ook de Palletkaarten, palletlijsten en het Post Aanlever Formulier (PAF) in dit geval door u te worden doorgestuurd. Neem in dit geval contact op met één Knippen (opdelen) van een bestand Indien u genoodzaakt bent om bijvoorbeeld vanwege doorlooptijd een bestand op te knippen en te verdelen over meerdere productiemachines, wilt u dit dan alleen op basis van hele pallets doen. Overige poststukken Overige poststukken, bestaande uit de adressen die niet binnen ons netwerk vallen (bijvoorbeeld buitenland), moeten afgewerkt zijn volgens de richtlijnen van de betreffende postverspreider. 18

19 Re-integratieprotocol Aanleveren U kunt ervoor kiezen de poststukken voorzien van het PAF (zie hoofdstuk 1.7) zelf bij Sandd aan te leveren of door Sandd te laten afhalen. Belangrijk is dat de aangegeven aanlevertijden en afhaaltijden aangehouden worden. Aanlevering bij Sandd: Aanlevering bij ons sorteercentrum te Apeldoorn: Bezorgdag Eerste aanlevering vanaf: Uiterlijke aanlevering tot: Dinsdag Woensdag 12:00 uur Donderdag 17:00 uur Vrijdag Vrijdag 12:00 uur Dinsdag 17:00 uur Afhaling door Sandd: Afhaling van de partij(en) door Sandd is mogelijk. Hieraan zijn transportkosten verbonden die op te vragen zijn bij uw accountmanager of via het Sandd Accountteam. Bezorgdag Afhaling binnen Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: Nederland op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 14:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 14:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling in Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: België op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 12:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 12:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling in Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: Duitsland op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 8:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 8:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling overige landen: Afstemming aanlevering of ophalen of door telefonisch contact op te nemen. 19

20 Re-integratieprotocol Ingangscontrole Op het moment dat de post binnen is bij Sandd volgt een uitgebreide ingangscontrole. Van elke postpartij wordt onder andere gecontroleerd of het opgegeven poststukgewicht correct is, de frankeeraanduiding juist is, de manier van bundeling en stapeling op de pallet klopt. Het onjuist aanleveren van een postpartij kan leiden tot vertraging in de bezorging en/of tot hogere kosten. Mochten we constateren dat de Sandd werkwijze niet is gehanteerd, dan wordt dit teruggekoppeld. We zoeken dan in overleg naar een oplossing. 20

21 Re-integratieprotocol 5 Vragen en contact De informatie in Werken met Sandd is met zorg samengesteld. Heeft u na het lezen nog een vraag, dan kunt u deze stellen door contact met ons op te nemen. Contactgegevens: Sandd B.V. IJsseldijk WZ APELDOORN Postbus KvK-nummer: BTW-nummer: NL B01 Sorteercentrum Apeldoorn: Sandd B.V. IJsseldijk WZ APELDOORN Sandd Orderverwerking Centrale Planning Procesbegeleiding Grafische dienstverlening Emballage (ruilen europallets) 21

22

23 Re-integratieprotocol 1 Algemeen

24 HR Re-integratieprotocol

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014 Algemene voorwaarden Voor de Universele postdienst 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 6 3. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 7 4.

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

DPD Manual. Classic-Service / Express-Service

DPD Manual. Classic-Service / Express-Service Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL A. BEGRIPPEN 4 1. Wat betekenen al die logistieke begrippen? 4 DEEL B. HET VERZENDEN VAN PAKKETTEN 6 2. Geodata en inlogcodes 6 3. Hoe werkt het afhalen van een Pakket van

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5

GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5 GS1-verzendbericht Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 29 november 2013 versie 1.5 Inhoud Inleiding 3 1 Uitgangspunten 4 1.1 Basisregels 4 1.2 Aanvullende regels 4 2 Inhoud

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

PostNL Checkout BiedMeer handleiding

PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding Datum Versie 08 januari 2013 v2.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 BiedMeer en PostNL

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding

Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding 1 July 2011 Alle antwoorden op uw vragen die betrekking hebben op het maken van uw proefschrift staan in dit document. Ons professionele advies, onze uitleg

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. A HOOFDSTUK A: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Inkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie