Werken met Sandd maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met Sandd maart 2015"

Transcriptie

1 Werken met Sandd maart 2015

2

3 1 Inleiding Re-integratieprotocol Algemeen Sandd is de Zakelijke Postbezorger van Nederland en richt zich onder andere op de bezorging van geadresseerd drukwerk, zoals (relatie)magazines, direct mail en transactiepost. Sandd heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig postbedrijf dat ruim 750 miljoen poststukken per jaar verwerkt voor zeer gerenommeerde bedrijven. Met een bijzondere inzet van uiterst gemotiveerde medewerkers werd en wordt er gewerkt aan een steeds bredere dienstverlening. Ook de productontwikkeling staat niet stil want bezorgen gaat bij Sandd steeds meer over bereiken. Waar een wil is, is Sandd Voor u ligt het boekje Werken met Sandd. Dit is onderdeel van de begeleiding die we geven aan nieuwe zakelijke relaties en aan relaties die reeds langer klant van ons zijn. In dit boekje vindt u alle gegevens die tijdens het proces van aanlevering en verzending aan de orde zijn. Het document bevat voornamelijk informatie met betrekking tot het operationele proces van Sandd. Het is met name bedoeld voor grafisch dienstverleners en opdrachtgevers. De hoofdstukken zijn aan de hand van het operationele proces opgebouwd. 3

4 HR Werken met Sandd Re-integratieprotocol 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Algemeen 1.1 Sanddcode Bezorgdagen Specificaties poststukken Frankeeraanduiding Retouren Afwijkende formaten/diktes/gewichten binnen 1 partij Post Aanlever Formulier Buitenlandse poststukken Orders aanmelden 2.1 Wanneer orders aanmelden Orders aanmelden via Sandd Web Orders aanmelden via Orders wijzigen Netwerkwissel Adresbestand 3.1 Bestandsformaten Technische specificaties Aanleveren adresbestand Privacyverklaring Verrijking en sortering Retourzenden bestand Proces gecodeerde post 4.1 Printen/opmaken adresdragers Bundels/Bundelen Pallets Aanleveren Ingangscontrole Vragen en contact 4

5 Re-integratieprotocol 1 Algemeen Sandd heeft een eigen netwerk van depots en bezorgers in het land. Sandd heeft 100% landelijke dekking van Nederlandse adressen, dus op alle straat- en postbusadressen. De post wordt aangeleverd in het centrale sorteercentrum in Apeldoorn. Hier vindt de 1e sorteerslag plaats, de post wordt gesorteerd per depot. Vervolgens vindt de sortering per wijk plaats, dit is de 2e sorteerslag. Iedere wijk heeft een eigen bezorger. De bezorgers sorteren de post op looproute in iedere wijk, dit is de 3e sorteerslag. Deze meest optimale looproute kan alleen gerealiseerd worden indien het bestand op sanddvolgorde gesorteerd is. In tegenstelling tot sortering op volgorde van postcode, resulteert deze sortering op Sandd volgorde in een logische routeindeling, waardoor wijken binnen de afgesproken tijdskaders gelopen kunnen worden en tijdigheid van bezorging gewaarborgd wordt. 1.1 Sanddcode Uniek voor werken met Sandd is de Sanddcode. Dit is een unieke code die meegeprint moet worden op uw poststuk. Met deze methodiek sturen we op efficiënte wijze ons sorteerproces aan, coördineren we de bezorging van poststukken en voeren we kwaliteitsmetingen uit. Het is cruciaal dat de fysieke partij vervolgens op basis van de Sanddcode gesorteerd en op volgorde wordt aangeleverd. De Sanddcode wordt gegenereerd op basis van een logistiek netwerk en specifieke orderinformatie. Sandd heeft Nederland opgedeeld in depots, wijken en daarbinnen op straat en huisnummers. Adresbestanden worden verrijkt en gesorteerd met dit logistieke netwerk (de netwerktabel). Elk verrijkt adresbestand kent een eigen unieke opbouw en kan dus niet worden hergebruikt voor een volgende mailing. Elk gesorteerd bestand heeft een beperkte geldigheidsduur. Zie ook punt Bezorgdagen Sandd bezorgt op dinsdagen en vrijdagen, tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Op en rond de feestdagen kan de aanlevering en bezorging afwijken (zie voor bezorgplanning, of vraag deze op via Sandd Orderverwerking. 1.3 Specificaties poststukken We bezorgen geadresseerd drukwerk/transactiepost/periodieken met een minimale oplage van stuks. Het betreft post die door de brievenbus kan. Het minimale formaat is 9 cm x 14 cm en het maximale formaat 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm. Het maximale gewicht per poststuk is 2 kg. Afwijkende vormen, anders dan rechthoekig, zijn in overleg mogelijk. Het uitgangspunt hierbij is dat de poststukken gebundeld moeten kunnen worden. Voor gevaarlijke stoffen en waardevolle goederen; zie onze algemene voorwaarden op onze website. 1.4 Frankeeraanduiding Na sortering van het adressenbestand onderscheiden we Sandd poststukken en Overige poststukken. Een frankeeraanduiding op de Sandd poststukken is niet verplicht. Het is mogelijk dit deel van het poststuk blanco te laten. Wilt u echter wel gebruik maken van een frankeeraanduiding dan zijn er drie mogelijkheden: 5

6 Re-integratieprotocol 1 Algemeen 1. Wilt u een frankeeraanduiding gebruiken met de naam Sandd erin, dan gebruikt u een door ons ontwikkelde aanduiding. Deze Sandd frankeeraanduidingen kunt u downloaden via onze website. 2. Een frankeeraanduiding met alleen de woorden Port betaald kunt u zelf ontwikkelen. Het gebruik van merknamen en beeldmerken (of delen daarvan) van andere postverspreiders, zoals PostNL is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Maakt u gebruik van een fictieve postzegel dan mag deze postzegel geen geldbedrag, de naam Sandd, Nederland en/of een beeltenis van het staatshoofd bevatten. Een frankeeraanduiding op de Overige poststukken is wel verplicht. Deze adressen die niet binnen ons Sandd netwerk vallen (bijvoorbeeld buitenland), moeten afgewerkt en dus ook gefrankeerd zijn volgens de richtlijnen van de betreffende postverspreider, in dit geval PostNL. Voor buitenlandse partijen gelden andere richtlijnen. Zie hiervoor 1.8 Indien een zending onverhoopt toch met een foutieve frankeeraanduiding bij Sandd wordt aangeleverd kan Sandd deze zending pas distribueren nadat de frankeeraanduiding van het poststuk is verwijderd. Sandd kan dit verzorgen; de kosten worden doorbelast en de bezorging kan hierdoor vertraging ondervinden. 1.5 Retouren Sandd kent twee soorten retouren: 1. Onbezorgbare post: wanneer het niet mogelijk is een poststuk op een bepaald adres te bezorgen dan stuurt Sandd de gegevens van het poststuk digitaal terug naar de klant. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het updaten van het eigen adresbestand. Redenen van retour zijn: Het fysiek retourneren van de poststukken is eventueel ook mogelijk, hier zijn wel kosten aan verbonden. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. 2. Retouren na bezorging: als een geadresseerde post retour wil sturen, dan gebeurt dat meestal door het poststuk retour afzender te sturen via de brievenbussen van PostNL. Er is een branche brede regeling rond het verwerken van retourzendingen die door ontvangers in de (straat-) brievenbussen worden gedeponeerd. PostNL stuurt deze retourstukken vanaf 1 januari 2015 naar Sandd. Sandd zorgt voor verdere afhandeling conform klantafspraken. 6

7 Re-integratieprotocol 1 Algemeen Deze regeling geldt voor alle nationale volumes bezorgd door Sandd. De kosten voor de regeling worden doorberekend aan de opdrachtgever. Retouradres Het is verplicht om op een poststuk een Nederlands adres (bij voorkeur een straatadres) als retouradres te vermelden. Het retouradres moet op de linkerbovenhoek van de adresdrager of op de achterzijde van de envelop staan. Indien de klant, bij uitzondering, het poststuk naast digitaal ook fysiek retour wil ontvangen, dan dient de klant een straatadres aan Sandd op te geven waar het afgeleverd kan worden. 1.6 Afwijkende formaten/diktes/gewichten binnen 1 partij = heterogene partij In principe neemt Sandd alleen homogene partijen aan. Indien u toch een heterogene partij (= variabel van formaat/dikte/gewicht) wilt verzenden, moet dit vooraf besproken worden met Sandd Orderverwerking. Na akkoord zijn de volgende specificaties van toepassing: P-formaat (maximaal C5) G-Formaat (maximaal C4) E-formaat 1.7 Post Aanlever Formulier Een juist ingevuld Post Aanlever Formulier (PAF) is een volledig ingevuld formulier, waarbij de gegevens overeenkomen met de fysiek aangeleverde postpartij. Per (deel)levering moet de PAF samen met één bewijsexemplaar per trackid (mailpack, deelorder) uit de postpartij goed zichtbaar op de laatste pallet liggen. Samengevoegd bij elkaar bijvoorbeeld in een insteekhoesje, bevestigd aan de pallet tegen het wegwaaien/ vallen. De bewijsexemplaren worden ook (postaal-) verwerkt. Hier vindt u een voorbeeld van een PAF. Zonder een volledig ingevuld PAF kan een postzending niet in behandeling worden genomen. Dit formulier vormt enkel en alleen de basis voor onze ingangscontrole en dus niet de basis voor facturatie (aantallen).het gesorteerde adresbestand blijft de basis voor de factuur naar de klant opdrachtgever. Indien u wijzigingen in aantallen heeft, neemt u hierover contact op met Sandd Orderverwerking.! Post Aanlever Formulier Postal Delivery Form De Grafische Afwerker Te Factureren Klant Graphic finisher Customer to be invoiced Naam Naam Name Name Adres Ordernr Address Ordernr Postcode Postal code Woonplaats City Bezorggebied (Sandd/Overig) Per (deel)levering dient dit formulier samen met één poststuk per trackid op de laatste pallet te liggen. Het werkelijke aantal stuks dient alleen ingevuld te worden in geval van onderlevering of deellevering. * This form, jointly with one single (1) postal item per TrackID must be placed - per (partial) delivery on the last pallet. The actual number of items must only be entered in case of a subdelivery or partial delivery. * Trackid Order Gepland stuks Werkelijk stuks* Delivery area Order Planned number of Actual number of Weight per (Sandd/Other) items items* postal item (gram) Totaal aantal pallets Total number of pallets Ondergetekende verklaart hierbij het document volledig en naar waarheid te hebben ingevuld The undersigned herewith declares to have completed the document in full and thruthfully Naam / Name Gewicht per poststuk (gram) Plaats / City Afgiftedatum / Date of delivery / / Handtekening / Signature / / Afleveradres / Delivery address: Sandd, IJsseldijk 2, 7325 WZ Apeldoorn NL Sandd BV Post Aanlever Formulier Documentnr

8 Re-integratieprotocol 1 Algemeen 1.8 Buitenlandse partijen Sandd kan ook uw buitenlandse partijen verzorgen. Het betreft hier uw losse poststromen en partijen poststromen naar alle landen in Europa (EUR) en de wereld (ROW). Hiervoor maken we gebruik van de diensten van de diverse internationale posterijen en deze poststukken moeten afgewerkt zijn volgens de richtlijnen van de betreffende internationale postverspreider. Deze informatie is terug te vinden op de websites van de betreffende postverspreider(s). Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons op. Om uw buitenlandse stromen bij Sandd aan te melden kunt u gebruik maken van de daarvoor bestemde aanmeldformulieren. De formulieren kunt u opvragen bij Sandd Orderverwerking. De buitenlandse stromen moeten goed herkenbaar, voorzien van de juiste palletkaart(en) en een volledig ingevuld Post Aanlever Formulier (PAF) aangeleverd worden. Indien losse post buitenland onderdeel is van een te sorteren Sandd bestand, dan is een aparte orderaanmelding van de buitenlandse poststukken niet nodig. Zie ook 1.4 8

9 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden 2.1 Wanneer orders en adresbestanden aanmelden Het is van belang om orders tijdig en correct aan te melden. Ditzelfde geldt voor het aanleveren van de adresbestanden. Vanuit de orderaanmeldingen en de aangeleverde adresbestanden maakt Sandd zijn capaciteitsplanningen, zoals transportplanningen, worden sorteerders ingepland en bezorgers ingeroosterd en uitbetaald. We hanteren de volgende uiterlijke momenten voor het aanmelden van orders en aanlevering van bestanden: Bezorgdag Orders aanmelden voor: Bestanden aanleveren voor: Dinsdag Woensdag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Vrijdag Maandag 15:00 uur Maandag 15:00 uur Op en rond de feestdagen kan dit wijzigen. Zie ook 1.2 Wanneer een order later wordt aangemeld of een bestand later wordt aangeleverd, geeft Sandd geen garantie voor bezorging op de gewenste dag. 2.2 Orders aanmelden via Sandd web Via kunt u zelf online orders aanmelden, wijzigen, adresbestanden uploaden, lopende orders raadplegen, orderhistorie inzien en eventueel facturen opvragen. Een login is aan te vragen via Sandd Orderverwerking. Voor een login zijn minimaal de volgende gegevens nodig: Naam: Volledige voor- en achternaam Bedrijf: De organisatie waar u werkzaam bent Functie: De functienaam waaronder u werkzaam bent binnen de organisatie Telefoonnummer: Het telefoonnummer waarop u bent te bereiken Uw directe adres 9

10 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden Sandd web werkt op basis van artikelen. Een artikel is een op uw verzendprofiel en (tarief) afspraken gebaseerd product, waarin ordergegevens vastgelegd kunnen worden. Voldoet een artikel niet aan uw wensen of is een gewenst artikel niet beschikbaar op Sandd web, neem dan contact op met Sandd Orderverwerking. U meldt een order aan door op Sandd web een klant en een artikel waarvoor u een order aan gaat melden, te selecteren. U komt in het order aanmeldscherm. We verzoeken u de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. De verplichte velden (herkenbaar aan!) moeten minimaal worden ingevuld om een order aan te kunnen melden. Op basis van de ingevulde gegevens wordt het adresbestand zo optimaal mogelijk gesorteerd en staat de mailing bij Sandd in de planning. Sandd web kan intermediairs en grafisch dienstverleners de mogelijkheid bieden om namens klanten van Sandd orders aan te melden. Hiervoor is natuurlijk wel goedkeuring van de eindklant nodig. Een volledige handleiding Sandd web is verkrijgbaar via Sandd Orderverwerking. Ook is desgewenst een veldenlijst beschikbaar met een uitleg van de in te voeren velden. 2.3 Orders aanmelden via Indien u niet de beschikking heeft over Sandd web kunt u een volledig ingevuld orderaanmeldformulier sturen naar Sandd Orderverwerking. Aanmeldformulieren zijn beschikbaar op Sandd.nl of op te vragen via Sandd Orderverwerking. 10

11 Re-integratieprotocol 2 Orders aanmelden 2.4 Orders wijzigingen Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat nadat een order is ingepland er wijzigingen optreden. Neem hiervoor contact op met Sandd Orderverwerking. Houdt bij het doorgeven van wijzigingen altijd rekening met de uiterlijke momenten in verband met de capaciteitsplanningen. Wijzigingen kunnen impact hebben op onze transport- of personele planningen. De uiterlijke momenten lopen gelijk met de uiterlijke aanmeldmomenten: Bezorgdag Dinsdag Vrijdag Order wijzigen voor: Woensdag 15:00 uur Maandag 15:00 uur Op en rond de feestdagen kan dit wijzigen. Zie ook 1.2. Een annulering of verschuiving moet schriftelijk worden gemeld bij Sandd Orderverwerking. Onder verschuiving of annulering wordt ook een deel van de order verstaan. 2.5 Netwerkwissel Om postwijken en processen optimaal te houden, wisselt Sandd gedurende het jaar van Netwerk. Onder andere worden op dat moment de adressen van nieuwbouwwijken toegevoegd aan ons Netwerk. Depots en wijken worden dan opnieuw ingedeeld. Een netwerk en dus ook een gesorteerd bestand is daarmee beperkt geldig. Het gebruik van bestanden gesorteerd met een ongeldig netwerk heeft tot gevolg dat de fysieke poststukken bij binnenkomst handmatig gecorrigeerd en gesorteerd moeten worden, hetgeen extra kosten tot gevolg heeft en onherroepelijk tot vertraging in de bezorging leidt. Sandd kent standaard de volgende momenten waarop een netwerkwissel plaatsvindt. Tevens kunt u zien t/m welke datum een netwerk geldig is en vanaf welk moment het netwerk beschikbaar is om uw bestanden te sorteren. Ingangsdatum nieuwe netwerk: Netwerk geldig t/m: Netwerk beschikbaar vanaf: (sorteren bestanden) 1 januari 31 maart 1 november 1 april 30 juni 1 februari 1 juli 30 september 1 mei 1 oktober 31 december 1 augustus De door u opgegeven bezorgdatum (matdatum) bepaald met welk netwerk uw bestand wordt gesorteerd. Een verschuiving van deze bezorgdatum nadat het bestand is gesorteerd kan tot gevolg hebben dat het gebruikte netwerk niet meer geldig is. Raadpleeg hiervoor bovenstaande tabel. In dit geval dient het bestand opnieuw gesorteerd te worden. Neem hiervoor contact op met Sandd Orderwerking. 11

12 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand Na het inplannen van de order is het sorteren van het adresbestand de volgende stap. Sandd verrijkt het adresbestand met de Sanddcode en sorteert het bestand. Uitgangspunt voor de sortering is de kolom postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging en landcode (in het geval van buitenlandse adressen) in een bestand. Indien er sprake is van meer dan één postcode-, huisnummer-, huisnummertoevoeging- en/ of landcode kolom dan dient u op te geven welke kolommen gebruikt moeten worden voor de sortering. Zonder opgave zal de sorteerengine de meest logische keuze maken en op basis hiervan het bestand sorteren en verrijken. Wanneer de sorteervelden niet overeenkomen met de geprinte velden op het fysieke poststuk dan zal dit leiden tot onbezorgbare poststukken. Op basis van de bestandsortering worden binnen Sandd direct de verschillende transport- en capaciteitsplanningen verder geoptimaliseerd. Na bestandsortering is immers bekend in welke depots, wijken en straten de post bezorgd moet worden. Ook is bekend hoeveel transport er ingepland moet worden en hoeveel poststukken er in de 1e, 2e en 3e sorteerslag gesorteerd worden. Bezorgers weten hoeveel poststukken ze voor die dag moeten bezorgen. Het gesorteerde adresbestand is tevens de basis voor de factuur naar de opdrachtgever. 3.1 Bestandsformaten Sandd werkt uitsluitend met twee bestandsformaten: tekengescheiden bestanden(.csv) en tekstbestanden met vaste breedte (.txt). Hiermee borgen we dat bestanden goed herkend, gesorteerd en in dezelfde opmaak geretourneerd worden. De ervaring leert dat bij andere bestandsformaten de versie, taal en het verkeerd gebruik van celeigenschappen een grotere kans op fouten geeft en een probleem kan veroorzaken in de opmaak van de data. Sandd retourneert het adressenbestand in hetzelfde formaat waarin het wordt aangeleverd. Sandd voert geen databewerkingen uit op de geleverde bestanden: wijzigt niet inhoudelijk en zet geen gegevens over naar een ander bestand. 3.2 Technische specificaties Het digitale adresbestand voldoet aan de volgende technische specificaties: optreden velden vereist 12

13 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand u gebruik van de 2-letterige ISO landcode tabel (NEN-ISO 3166) Voor meer informatie gaat u naar landcodekolom, duidelijke opgave welke gebruikt moet worden als sorteerkolom (dus waar bezorging op gebaseerd wordt) Line Feed (LF)). 3.3 Aanleveren adresbestand Aanleveren van een adresbestand is mogelijk via , FTP of online via Sandd web. Bij FTP overdracht dient u een bevestigingsmail naar Sandd Orderverwerking te sturen. U kunt uw bestand eventueel comprimeren (inpakken). Alleen Zip bestanden kunnen door ons automatisch worden gedecomprimeerd (uitgepakt). 3.4 Privacyverklaring Het is begrijpelijk dat klanten niet graag een adresbestand aan derden verstrekken. Hoewel Sandd om te kunnen sorteren voldoende heeft aan de combinatie van postcode, huisnummer, (eventuele) huisnummer toevoeging en landcode, is het mogelijk een Privacy Verklaring ten aanzien van het gebruik van het adresbestand op te vragen. 13

14 Re-integratieprotocol 3 Adresbestand 3.5 Verrijking en sortering Het ontvangen digitale adresbestand wordt op Sandd volgorde gesorteerd en per record verrijkt met 6 extra velden. Deze velden worden achter de reeds bestaande velden geplaatst in het bestand en zijn de volgende: Kolomnaam Kolombreedte Omschrijving SD_BUNDEL 10 posities Einde bundel markering (*) SD_BUNDNR 10 posities Bundelnummer SD_PALLET 10 posities Einde pallet markering (**) SD_PALLNR 10 posities Palletnummer Aan adressen die buiten het netwerk van Sandd vallen (bijvoorbeeld buitenlandse adressen) wordt ook een Sanddcode toegevoegd. Deze worden in de aparte map Overige deel geplaatst of onderaan het verrijkte en gesorteerde bestand. Maak voor buitenlandse adressen gebruik van de 2-letterige ISO landcode tabel (NEN-ISO 3166). Zie ook punt 3.2 Onderstaand vindt u een voorbeeld van een Sanddcode. < #K-CAS001-W-100*150-15/32-SND Het verrijkte en gesorteerde adresbestand wordt digitaal geretourneerd samen met de palletlijsten, de palletkaarten en het Post Aanlever Formulier (PAF). 3.6 Retourzenden bestand Het gesorteerde en met sanddcode verrijkte bestand wordt retourgezonden via mail of FTP. Indien de retourwijze FTP is, ontvangt u een mail waarin wordt aangegeven dat het bestand op de FTP is geplaatst en akkoord bevonden is. Wij vragen u om het bestand pas na ontvangst van deze mail van de FTP te halen. Het vroegtijdig ophalen kan het gebruik van een foutief bestand tot gevolg hebben. 14

15 Re-integratieprotocol Printen/opmaken adresdrager op een aparte regel (zie hiervoor ook punt 3.5) het bundelen goed zichtbaar zijn Nederlands retouradres te vermelden. Het retouradres moet op de linkerbovenhoek van de adresdrager of op de achterzijde van de envelop staan. Voorbeeldopmaak van een adresdrager Retouradres Frankering Naam Straat huisnummer huisnummertoevoeging Postcode Plaats Sanddcode Bundelnummer/Palletnummer Einde bundelteken/einde palletteken 4.2 Bundels/Bundelen Post moet gebundeld aangeleverd worden bij Sandd. In het gesorteerde adresbestand kunt u zien hoe de bundelindeling is opgebouwd (aan de hand van de velden bundelnummer en bundelmarkering). Het is voor Sandd belangrijk dat de Sandd volgorde van de poststukken in het adresbestand en de bundelindeling bij de productie gehandhaafd blijft. Einde bundel en einde pallet moeten aangehouden worden. Het mee printen van het volgnummer (SD_volgnr) op de adresdrager kan handig zijn om de volgorde van de poststukken te waarborgen. 15

16 Re-integratieprotocol 4 Post moet op volgorde van het Sandd bestand gebundeld aangeleverd worden op pallets. Het uitgangspunt voor de bundeling is dat de poststukken in de bundel goed gefixeerd blijven, om te voorkomen dat poststukken beschadigen tijdens onze machinale verwerking en transport. De bundel zou intact moeten blijven na 4 maal een drop test (een val vanaf een hoogte van 1 meter). Het is de keuze aan de opdrachtgever of grafisch dienstverlener om enkelslag, kruisslag of parallelslag te bundelen. Bundelen door middel van krimpfolie is niet toegestaan. Het is essentieel dat het bundellint niet over de adresdrager en Sanddcode en/of postcode loopt in verband met de bundel mag maximaal 1 maal. Voorbeeld kruisslag bundelen De bundelgrootte wordt bepaald aan de hand van het gewicht, het formaat en de dikte van het poststuk. Bij het bestandsorteren van het adresbestand wordt het minimaal en het maximaal aantal poststukken in een bundel bepaald. Uitgangspunt bij het samenstellen van de bundelgrootte is een handzaam gewicht (maximaal 6 kg en een hoogte van maximaal 10 cm) en een handige c.q. efficiënte verdeling van de post op de pallets. Binnen een partij zal de bundelgrootte dus variëren. Bundel- en palletmarkering In het gesorteerde adresbestand plaatst Sandd achter ieder adres informatie omtrent bundel- en palletindeling. Een bundelnummer geeft aan welke adressen bij elkaar in een bundel zitten. Een palletnummer geeft aan welke bundels samen op een pallet komen. Daarnaast is in het digitale adresbestand ook informatie opgenomen bij het laatste adres dat in een bundel valt (middels * ) en de laatste bundel die op een pallet komt (middels ** ). Ná deze markeringen moet respectievelijk aan een nieuwe bundel of aan een nieuwe pallet begonnen worden. Het staat de opdrachtgever/ grafisch dienstverlener vrij deze markering te vertalen naar de voor zijn/haar machines geldende markering. Het poststuk met het einde bundelteken en/of einde palletteken moet zichtbaar boven in de bundel komen, waarbij de sanddvolgorde in tact blijft. Houdt hiermee rekening bij uw productie. Folie producten Sandd kan poststukken met adressering op folie verwerken. De folie moet plooivrij zijn waarbij de adressering duidelijk en scherp geprint is. Alternatieve folies, zoals melkwitte biofolie, waarbij de adressering zich onder de folie bevindt zijn in overleg mogelijk mits deze folie transparant genoeg is. Neem hiervoor contact op met de Procesbegeleiders van Sandd. 16

17 Re-integratieprotocol Pallets gefactureerd. De contacten hierover lopen via beschadiging van de post. beschadigingen kunnen optreden. stevigheid. Palletkaarten Elke pallet moet worden voorzien van een palletkaart. Deze palletkaarten worden meegestuurd met het gesorteerde adresbestand. Bevestig de palletkaarten zichtbaar boven op de pallets. Bij uw gesorteerde adresbestand treft u ook palletlijsten aan. Deze zijn voor eigen gebruik. Voorbeeld correcte palletindeling/opbouw Sandd B.V. (NC) Interne Mailing Ordernr: Netwerktabel: 52 TrackID: Pallet nummer: 1 10 van Eerste bundel Laatste bundel Aantal bundels Aantal poststukken Voorbeeld van een palletkaart: H Palletkaart zichtbaar BOVENOP de pallet bevestigen 17

18 Re-integratieprotocol 4 TrackID s scheiden Het is belangrijk dat trackid s fysiek gescheiden worden aangeleverd. Begin bij elk trackid met een nieuwe pallet. Verschillende trackid s op één pallet combineren Dit kan alleen na toestemming en in overleg met de procesbegeleider van Sandd. Voorwaarden zijn: TrackID s zijn altijd voor één bezorgdag. TrackID s zijn altijd van dezelfde klant. Het gaat om relatief kleine aantallen per trackid. Werkwijze: TrackID s mogen bij elkaar op de pallet, maar niet door elkaar gestapeld. Per trackid moet het post aanlever formulier (PAF) samen met één bewijsexemplaar uit de postpartij per trackid goed zichtbaar bovenop de pallet liggen. De bewijsexemplaren worden ook (postaal-) verwerkt. Uitval Uitval moet per trackid blind worden afgebundeld. Hierbij zijn alle adressen (van het eerste t/m laatste poststuk in de bundel) naar binnen gericht en dus niet zichtbaar. Tevens moet elke uitvalbundel worden voorzien een Uitval palletkaart. Deze wordt meegestuurd met het gesorteerde bestand. Uitbesteding productie/ aanlevering aan derden Indien u (een deel van) de productie uitbesteedt of aanlevert aan derden, is het van groot belang dat u zorg draagt voor een goede overdracht van de productiemethode Werken met Sandd. Dit geldt ook wanneer de productie door meerdere (achtereenvolgende) schakels wordt uitgevoerd. Naast Werken met Sandd dienen ook de Palletkaarten, palletlijsten en het Post Aanlever Formulier (PAF) in dit geval door u te worden doorgestuurd. Neem in dit geval contact op met één Knippen (opdelen) van een bestand Indien u genoodzaakt bent om bijvoorbeeld vanwege doorlooptijd een bestand op te knippen en te verdelen over meerdere productiemachines, wilt u dit dan alleen op basis van hele pallets doen. Overige poststukken Overige poststukken, bestaande uit de adressen die niet binnen ons netwerk vallen (bijvoorbeeld buitenland), moeten afgewerkt zijn volgens de richtlijnen van de betreffende postverspreider. 18

19 Re-integratieprotocol Aanleveren U kunt ervoor kiezen de poststukken voorzien van het PAF (zie hoofdstuk 1.7) zelf bij Sandd aan te leveren of door Sandd te laten afhalen. Belangrijk is dat de aangegeven aanlevertijden en afhaaltijden aangehouden worden. Aanlevering bij Sandd: Aanlevering bij ons sorteercentrum te Apeldoorn: Bezorgdag Eerste aanlevering vanaf: Uiterlijke aanlevering tot: Dinsdag Woensdag 12:00 uur Donderdag 17:00 uur Vrijdag Vrijdag 12:00 uur Dinsdag 17:00 uur Afhaling door Sandd: Afhaling van de partij(en) door Sandd is mogelijk. Hieraan zijn transportkosten verbonden die op te vragen zijn bij uw accountmanager of via het Sandd Accountteam. Bezorgdag Afhaling binnen Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: Nederland op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 14:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 14:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling in Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: België op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 12:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 12:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling in Gereed voor Uiterste afhaaltijdstip: Duitsland op: transport vanaf: Dinsdag Woensdag en donderdag 8:00 uur 17:00 uur Vrijdag Vrijdag, maandag en dinsdag 8:00 uur 17:00 uur Bezorgdag Afhaling overige landen: Afstemming aanlevering of ophalen of door telefonisch contact op te nemen. 19

20 Re-integratieprotocol Ingangscontrole Op het moment dat de post binnen is bij Sandd volgt een uitgebreide ingangscontrole. Van elke postpartij wordt onder andere gecontroleerd of het opgegeven poststukgewicht correct is, de frankeeraanduiding juist is, de manier van bundeling en stapeling op de pallet klopt. Het onjuist aanleveren van een postpartij kan leiden tot vertraging in de bezorging en/of tot hogere kosten. Mochten we constateren dat de Sandd werkwijze niet is gehanteerd, dan wordt dit teruggekoppeld. We zoeken dan in overleg naar een oplossing. 20

21 Re-integratieprotocol 5 Vragen en contact De informatie in Werken met Sandd is met zorg samengesteld. Heeft u na het lezen nog een vraag, dan kunt u deze stellen door contact met ons op te nemen. Contactgegevens: Sandd B.V. IJsseldijk WZ APELDOORN Postbus KvK-nummer: BTW-nummer: NL B01 Sorteercentrum Apeldoorn: Sandd B.V. IJsseldijk WZ APELDOORN Sandd Orderverwerking Centrale Planning Procesbegeleiding Grafische dienstverlening Emballage (ruilen europallets) 21

22

23 Re-integratieprotocol 1 Algemeen

24 HR Re-integratieprotocol

Werken met Reli Groep Inleiding

Werken met Reli Groep Inleiding 1 Werken met Reli Groep Inleiding Reli Groep heeft als familiebedrijf betrouwbaarheid, snelheid en accuratesse altijd hoog in het vaandel gehad. Die eigenschappen zijn gebleven, ook al is Reli Groep nu

Nadere informatie

Werken met Sandd Ongecodeerd. december 16

Werken met Sandd Ongecodeerd. december 16 Werken met Sandd Ongecodeerd december 16 Wij zijn Sandd. Het meest enthousiaste en efficiënte postbedrijf van Nederland. Met onze diensten en producten richten we ons op de bezorging van ongeadresseerd

Nadere informatie

Werken met Sandd Uitgave maart 2016

Werken met Sandd Uitgave maart 2016 Werken met Sandd Uitgave maart 2016 Sandd is de Postbezorger van Zakelijk Nederland en richt zich onder andere op de bezorging van geadresseerd drukwerk, zoals (relatie)magazines, direct mail en transactiepost.

Nadere informatie

Werken met Sandd. Gecodeerd. december 16

Werken met Sandd. Gecodeerd. december 16 Werken met Sandd. Gecodeerd december 16 Wij zijn Sandd. Het meest enthousiaste en efficiënte postbedrijf van Nederland. Met onze diensten en producten richten we ons op de bezorging van ongeadresseerd

Nadere informatie

Aanlevermethodiek Bundelwijzer

Aanlevermethodiek Bundelwijzer Aanlevermethodiek Bundelwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestandsaanlevering 4 2.1 Verwerken van het bestand 4 2.2 Onbekende adressen 4 2.3 Aanbiedingsformulier 5 3. Printen 6 3.1 Verrijkte bestand

Nadere informatie

Werken met Sandd. Gecodeerd. november 17

Werken met Sandd. Gecodeerd. november 17 Werken met Sandd. Gecodeerd november 17 Wij zijn Sandd. Het meest enthousiaste en efficiënte postbedrijf van Nederland. Met onze diensten en producten richten we ons op de bezorging van ongeadresseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Track & Check. Volg uw briefpost door het sorteerproces

Gebruikershandleiding Track & Check. Volg uw briefpost door het sorteerproces Gebruikershandleiding Track & Check Volg uw briefpost door het sorteerproces Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanvragen klantcode 4 3 Opstellen unieke briefcodes en adressenbestand 6 3.1 De inhoud van briefcode

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Nadere informatie

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1 Postbezorging Business Post Limburg. 2 Frankeren PostNL 3 Postbusservice. 4 Ophalen poststukken. 5 Brengen

Nadere informatie

Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen

Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen U dient deze bijlage onderin te ondertekenen. Afwijkingen van hetgeen is voorgeschreven worden niet geaccepteerd en leiden tot ongeldigheid en/of

Nadere informatie

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm.

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm. Vormgeven van postzendingen U kunt door deze brochure bladeren door op de onderstreepte linkjes te klikken. Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót

Nadere informatie

Voorwaarden aanleveren partijenpost

Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost Inhoud Inleiding 3 Uw partijenpost bestaat uit Maximaal 5 postzakken 7 Brievenbuspakjes 9 Aangetekende poststukken 10 Partijenpost met orderformulier 11 Gesorteerde

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1. Postbezorging Business Post Limburg. 2. Frankeren PostNL 3. Postbusservice. 4. Ophalen poststukken. 5. Brengen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. Algemene voorwaarden Brocante Boetiekje Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Bevestiging van uw bestelling Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst,

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Om uw order met variabele data goed te kunnen verwerken heeft Lijnco een aantal voorwaarden waaraan uw data moet voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Vormgeven van poststukken

Vormgeven van poststukken Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót kg en een maximale afmeting van 80 x 6 x mm. U kunt door deze brochure bladeren door

Nadere informatie

eship 3.0 Handleiding

eship 3.0 Handleiding eship 3.0 Handleiding 1 Wat is eship? 3 1.2 Welke opties heeft eship? 4 1.2.2 Retouropdracht 4 1.2.3 Doorzendopdracht 5 2 Standaard zending 5 2.1 Opdrachtgever 5 2.1.1 Goederen versturen namens iemand

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. Algemene voorwaarden Doop Colientje Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Bevestiging van uw bestelling Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst, ontvangt

Nadere informatie

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op "Voltooien" klikt.

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op Voltooien klikt. Veelgestelde vragen Bestellen Op welke manieren kan ik bestellen bij HandyHeater.be? Hier op www.handyheater.be kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag online uw bestelling plaatsen. Plaats eenvoudig

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: nieuwe werkwijze gesorteerde Partijenpost in MijnPost

Veelgestelde vragen: nieuwe werkwijze gesorteerde Partijenpost in MijnPost Veelgestelde vragen: nieuwe werkwijze gesorteerde Partijenpost in MijnPost Waarom wordt e-sort e vervangen? Uitbreiding functionaliteit waardoor de stand alone applicatie e-sort Client moest worden vervangen

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL BENELUX HANDLEIDING MY DHL PARCEL Inhoud In deze handleiding vindt u meer informatie over het gebruik van my.dhlparcel.nl. De volgende onderwerpen worden voor u toegelicht: 1. Standaard verzendadres

Nadere informatie

PostNL Checkout Fulfilment Handleiding Parcelware

PostNL Checkout Fulfilment Handleiding Parcelware PostNL Checkout Fulfilment Handleiding Parcelware PostNL Checkout Fulfilment Handleiding - Parcelware Datum Versie 8 januari 2013 v2.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 2 2 Fulfilment voor

Nadere informatie

Voorwaarden Vormgeven van poststukken

Voorwaarden Vormgeven van poststukken Voorwaarden Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? U kunt door deze voorwaarden bladeren door op de onderstreepte links te klikken. Postzegel niet nodig Inhoud Inleiding 2 Formaatindeling

Nadere informatie

Technische Voorwaarden

Technische Voorwaarden Technische Voorwaarden Technische Voorwaarden versie 1.5 Neopost 1 TECHNISCHE VOORWAARDEN Product versie 1.5 Document versie 1.5 Release datum december 2016 NEOPOST www.neopost.nl Bij eventuele vragen,

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING

TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING DRUKWERK SPECIFICATIES AFMETINGEN De hoogte van een drukwerk wordt gemeten langs de

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Handleiding Claassen web portal

Handleiding Claassen web portal Handleiding Claassen web portal Order- en informatiesysteem Claassen Logistics Claassen Logistics Tilburg Heliosstraat 6 5048 CB Tilburg T: +31 (0)13 572 05 00 F: +31 (0)13 572 06 55 E: planning@claassen.nu

Nadere informatie

Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2

Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2 Logistiek Nederland Afspraken Aannemer - Regio Logistiek versie 1.2 Tijdig bestellen, afroepen, leveren van materialen op de juiste locatie en het beheersen van retourstromen. Inventarisatie van onderwerpen

Nadere informatie

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht 1.0 Onze winkel Onze winkel is een officiële webwinkel. Verkoop vindt alleen plaats via internet. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer: 14085443.

Nadere informatie

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden Diamant groep a I. Postactiviteiten Onder Diamant groep Facilitaire Dienstverlening Post wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Facilitaire Dienstverlening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6 Al ge me ne v oor waar de n Metbet r ek k i ngt otdedi ens t env an Kaar tv oorlat er 5 1 0 2 www. kaar t voor l at er. nl Inhoud Inleiding 2 Definities en Werkingssfeer 3 Tot stand komen van de Overeenkomst

Nadere informatie

Naar inhoudsopgave. Voorwaarden aanleveren partijenpost

Naar inhoudsopgave. Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost 2017 Inhoud Inleiding 3 U levert aan: Maximaal 5 postzakken 6 Brievenbuspakjes+ 8 Aangetekende poststukken 9 Partijenpost met orderformulier 10 Gesorteerde post 15 Partijenpost

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald

Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald Specificaties van uw drukwerk Om uw folder goed te kunnen verwerken voldoet uw drukwerk aan de volgende specificaties: Maatvoeringen Minimaal Maximaal Lengte 150

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL BENELUX HANDLEIDING MY DHL PARCEL Inhoud In deze handleiding vindt u meer informatie over het gebruik van my.dhlparcel.be. De volgende onderwerpen worden voor u toegelicht: 1. Standaard instellingen

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

* post boven 100 gram kan als pakket met tracktrace verzonden na vooraanlevering van adressenbestanden.

* post boven 100 gram kan als pakket met tracktrace verzonden na vooraanlevering van adressenbestanden. Geachte relatie, Hieronder vindt u informatie over de tarieven en voorwaarden voor geadresseerde postverzending via MX-verzendingen per 1 Juni 2017. Bezorggebied: Uiterste aanlever moment: Bezorgdagen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden Algemene voorwaarden Onze voorwaarden Hieronder staan de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtChrissys te Moordrecht Als u bij AtChrissys artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord

Nadere informatie

- Overschrijving via ABN AMRO op t.n.v. Rustique Homestyling o.v.v. ordernummer Â

- Overschrijving via ABN AMRO op t.n.v. Rustique Homestyling o.v.v. ordernummer  1. Algemeen De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Voorwaarden aanleveren partijenpost

Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost Inhoud Inleiding 3 Uw partijenpost bestaat uit Maximaal 5 postzakken 6 Brievenbuspakjes 8 Aangetekende poststukken 9 Partijenpost met orderformulier 10 Gesorteerde post

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Algemene voorwaarden Carolien s Face and Fashion Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1.1 Identiteit van de ondernemer Carolien s Face and Fashion Samuel

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Aanbesteding postdiensten Nota van inlichtingen Kenmerk: 2016-150 Status: Definitief Aantal pagina s: 8 Datum: 11-11-2016 1 Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de

Nadere informatie

Voordelig frankeren. van dagelijkse post en pakketten

Voordelig frankeren. van dagelijkse post en pakketten Voordelig frankeren van dagelijkse post en pakketten Uitgave januari 2017 Introductie In deze brochure vindt u informatie over uw frankeermachine, services en tarieven van de bedrijven, die gezamenlijk

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

Team communicatie Bulkmailprotocol

Team communicatie Bulkmailprotocol Team communicatie Bulkmailprotocol Soms wil je groepen scouts tegelijkertijd bereiken, bijvoorbeeld om een activiteit onder de aandacht te brengen of om leden te voorzien van belangrijke informatie. Alle

Nadere informatie

HANDLEIDING MY DHL PARCEL

HANDLEIDING MY DHL PARCEL DHL PARCEL BENELUX HANDLEIDING MY DHL PARCEL Inhoud In deze handleiding vindt u meer informatie over het gebruik van my.dhlparcel.nl. De volgende onderwerpen worden voor u toegelicht: 1. Standaard verzendadres

Nadere informatie

Vormgeven van postzendingen. Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post

Vormgeven van postzendingen. Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post Vormgeven van postzendingen Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 4 2. Enveloppen en andere verpakkingen vormgeven 5 3. Indelen

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Releasenotes Parcelware Desktop 2.7

Releasenotes Parcelware Desktop 2.7 Releasenotes Parcelware Desktop 2.7 Beste Parcelware gebruiker, Er is een nieuwe versie van Parcelware ontwikkeld! Hieronder staat beschreven wat er nu precies allemaal nieuw is in deze versie. Er zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op:

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op: PERIODIEK partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Levering De artikelen van Lekker Bling zijn veelal handgemaakt en kunnen enigszins

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

PostNL Checkout SEOshop handleiding

PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding Datum Versie 26 februari 2013 V3.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 SEOShop en PostNL

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Tariefkaart Consumentendata. Uitgave 1 januari 2017

Tariefkaart Consumentendata. Uitgave 1 januari 2017 Tariefkaart Consumentendata Uitgave 1 januari 2017 Geldig tot 31 december 2017 Inleiding Je hebt de tariefkaart in handen van onze datadiensten die enkel betrekking hebben op consumentendata. Voor diensten

Nadere informatie

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Dit document geeft uitleg over de onderdelen die u in dient te vullen op uw bestelformulier Eindejaarscollecte. Per onderwerp (A tot en met E) zal worden

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Marslaan 7 T (0164) 26 65 99 E acbergenopzoom@auris.nl 4624 CT Bergen op Zoom F (0164) 23 81 73 W www.audiologischcentrum.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

NeoSend versie: december 2015. User Guide. NeoSend. versie 1.0. Gebruik: Openbaar Neopost 1

NeoSend versie: december 2015. User Guide. NeoSend. versie 1.0. Gebruik: Openbaar Neopost 1 User Guide NeoSend NeoSend versie 1.0 Neopost 1 NeoSend USER GUIDE Product versie 1.1 Document versie 1.1 Release datum december 2015 NEOPOST www.neopost.nl Bij eventuele vragen, opmerkingen of suggesties,

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN.

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. ALGEMENE VOORWAARDEN HET HOBBYPUNT. Versie 01-01-2012. ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. 1. Levering / verzending Wij hanteren als verzendkosten voordeligere portokosten dan dat de

Nadere informatie

Aanleverinstructies. media

Aanleverinstructies. media Aanleverinstructies media Snelle verwerking van leveringen: een kwestie van samenspel CB verwerkt per maand miljoenen boeken en andere artikelen. Om leveringen snel en efficiënt op de plaats van bestemming

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Directiesecretaresse-management assistent niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

PostNL Checkout BiedMeer handleiding

PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding PostNL Checkout BiedMeer handleiding Datum Versie 08 januari 2013 v2.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 BiedMeer en PostNL

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN)

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Heldere indeling naar formaat Basic mogelijk voor ál uw partijen Consistentie

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Wolweverstraat 41, 2984 CE Ridderkerk Tel.(0180)410250 Fax.(084)7254457 E-mail:info@mx-verzendingen.nl

Wolweverstraat 41, 2984 CE Ridderkerk Tel.(0180)410250 Fax.(084)7254457 E-mail:info@mx-verzendingen.nl Aan : al onze (kandidaat)verzenders Betreft : Tarieven voorwaarden. Datum : december 2015 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u vrijblijvend informatie over mogelijkheden voor verzendingen die wij voor

Nadere informatie

Actie Pepernoot Handleiding van aanmelding tot bestelling

Actie Pepernoot Handleiding van aanmelding tot bestelling Actie Pepernoot Handleiding van aanmelding tot bestelling Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Aanmelden... 4 Hoofdstuk 2 Goedkeuren... 4 Hoofdstuk 3 - Gegevens Invoeren in Excel... 5 Hoofdstuk 4 Cadeaucodes

Nadere informatie

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007)

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) In het programma Microsoft Excel kunt u een adresbestand aanmaken. Dit bestand kunt u vervolgens weer gebruiken voor het afdrukken van adresetiketten

Nadere informatie

Periodiek partijen België

Periodiek partijen België Periodiek partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

Optimalisatie van het postproces, Sandd-codering en -sortering met Eddoc Weaver. Document Life Cycle Lelystad 13 november 2012

Optimalisatie van het postproces, Sandd-codering en -sortering met Eddoc Weaver. Document Life Cycle Lelystad 13 november 2012 Optimalisatie van het postproces, Sandd-codering en -sortering met Eddoc Weaver Document Life Cycle Lelystad 13 november 2012 Wat laten we u zien? Korte introductie van Edmond Document Solutions Hoe Sandd

Nadere informatie

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding. KIX code

Handleiding. KIX code Handleiding KIX code Inhoud 1 De KIX, wat is dat precies? 3 2 De KIX in de praktijk 4 2.1 De inhoud van de KIX 4 2.2 Zo voegt u de KIX toe 5 2.2.1 Gratis ToolKIX 5 2.2.2 Zelf de KIX aanmaken 5 2.2.3 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Inhoudsopgave 1. Definities; inleidende bepalingen 2. Gegevensverzameling en privacy 3. Kosten van de MBO Card 4. Gebruik

Nadere informatie

Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine

Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen >> Zo frankeert u Partijenpost Gemengd op uw NetSet2 frankeermachine Makkelijker kunnen we het niet

Nadere informatie

Handleiding voor de bezorger

Handleiding voor de bezorger Handleiding voor de bezorger Welkom als bezorger bij Verspreidingsburo Armada! Verspreidingsburo Armada is een grote regionale verspreider. Ons hoofdkantoor is sinds 1975 gevestigd in Wezep.Vanuit het

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

Voorwaarden Vormgeven van poststukken

Voorwaarden Vormgeven van poststukken Voorwaarden Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? U kunt door deze voorwaarden bladeren door op de onderstreepte links te klikken. Postzegel niet nodig Inhoud Inleiding 2 Formaatindeling

Nadere informatie