DYNAFLEET ONLINE Release May 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DYNAFLEET ONLINE Release May 2013"

Transcriptie

1 DYNAFLEET ONLINE Release May 2013

2 Inleiding Inleiding Over Dynafleet Online Help Online Help in Dynafleet Online, ook wel WebHelp genoemd, is een platformonafhankelijk Help-systeem dat is gebaseerd op HTML. Het Help-systeem werd uitgebreid met een dynamische inhoudsopgave en zoek- en indexfuncties om u te voorzien van geavanceerde navigatiemogelijkheden. De beschikbare WebHelp-functies worden hieronder beschreven. Inhoudsopgave De inhoudsopgave (TOC) van het Help-systeem is beschikbaar via de knop Inhoud die u aantreft in de linkerbovenhoek. Een map vertegenwoordigt een categorie of een hoofdonderwerp. Een pagina vertegenwoordigt een individueel onderwerp. De mappictogrammen zijn uitvouwbaar; alle onderwerpen die in een hoofdonderwerp zijn opgenomen, worden getoond. Als u klikt op een paginapictogram, wordt de overeenkomende pagina weergegeven in het rechterdeelvenster. Index De WebHelp-index is gebaseerd op de HTML Help-standaard van Microsoft en kan worden geopend door te klikken op de knop Index in de linkerbovenhoek. De index bestaat uit een lijst onderwerpen en trefwoorden, die numeriek/alfabetisch geordend zijn. Als u klikt op een trefwoord, wordt het onderwerp getoond in het rechterdeelvenster. Als een indextrefwoord overeenkomt met meerdere pagina's in het Help-systeem, verschijnt een dialoogvenster Onderwerpen gevonden waarin een lijst met pagina's wordt weergegeven. Kies gewoon het item dat u wilt bekijken en klik op Weergeven. Om in de index te zoeken, kunt u het woord of de zinsnede, of een gedeelte hiervan, typen in het invoervak bovenaan op de pagina Index. Zoeken Dit is een krachtige zoekvoorziening met volledige tekst, die u in staat stelt informatie snel en makkelijk te vinden. Voer gewoon het (de) woord(en) in waarop u wilt zoeken en klik op Zoeken; de onderwerpen die het (de) woord(en) bevatten, zullen dan worden getoond in de lijst onderaan. Als u een onderwerp wilt weergeven in het rechterdeelvenster, klikt u op een trefwoord. Verwante onderwerpen Navigatielinks werken ongeveer als de "Zie ook"-referenties in WinHelp - ze geven een kruisverwijzing naar andere onderwerpen die verwante onderwerpen bevatten

3 Algemene informatie Algemene informatie -gebruikersinterface U moet eerst inloggen op het systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord. In de interface kan worden genavigeerd vanuit de afzonderlijke gebieden. 1. Navigatietabs - begin door uw werkgebied te kiezen. 2. Middelweergave - selecteer of u wilt werken met voertuigen, chauffeurs of gebruikers. 3. Werkweergave - de informatie wordt in dit gebied gepresenteerd. 4. Alarmpictogrammen - de pictogrammen zullen gaan branden als nieuwe berichten of alarmsignalen om aandacht vragen. Navigatie Als u wilt navigeren in Dynafleet Online (DFOL), gebruikt u de tabs in de bovenste rij in het systeem. Door te klikken op een tab krijgt u toegang tot de aangewezen functie hiervan. Hier vindt u de inhoud van de tabs, waarnaar wordt verwezen als weergaven. Afhankelijk van het type gebruiker waaronder u bent ingelogd (bijv. beheerder, gebruiker), hebt u verschillende toegang tot verschillende weergaven. Links treft u de weergave van middelen, d.w.z. chauffeurs, voertuigen en gebruikers, aan. Als u bijvoorbeeld een bericht wilt verzenden naar een gebruiker, moet u klikken op het om de gebruikers weer te geven waarmee u kunt communiceren. Hetzelfde scenario is van toepassing op voertuigen

4 Algemene informatie Opnieuw laden van weergaven Als u naar een ander gebied gaat terwijl u werkt in een weergave, zijn de gegevens in de eerste weergave nog steeds aanwezig wanneer u terugkeert. Klik tweemaal op de tab om de "startpagina" in een bepaalde weergave opnieuw te laden. Selecteren en kiezen Als u meer dan één object wilt selecteren, kunt u Ctrl of Shift gebruiken. De selectieprocedure werkt vrijwel hetzelfde als het selecteren in Windows. Dat wil zeggen dat u meerdere items tegelijkertijd kunt selecteren met de Shift-toets, of telkens één item met de Ctrl-toets. Het is ook mogelijk om Ctrl- Shift-selectie te gebruiken om een eerdere selectie te behouden en tegelijkertijd diverse items tegelijkertijd te selecteren. Shift-selectie is alleen mogelijk binnen een groep of wagenpark, dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om items vanuit verschillende groepen te selecteren met Shift-selectie. Met Shift kunt u echter meerdere groepen tegelijkertijd selecteren. Slepen en neerzetten Om de geselecteerde objecten te kiezen en deze op te nemen in een rapport, klikt u op het pictogram of de tekstbeschrijving van de objecten en sleept u deze naar de rapportweergave. U kunt ook de pijl gebruiken om de geselecteerde objecten naar de rapportweergave te slepen. Dubbelklikken is niet nodig U hoeft niet te dubbelklikken als u van de ene tab naar een andere gaat of als u een voertuig selecteert in plaats van een chauffeur, enz. Rechtsklikken Als de tekst u vraagt te rechtsklikken, dan slaat dit op de rechtermuisknop. In sommige weergaven kunt u rechtsklikken. Door rechts te klikken krijgt u toegang tot meer functionaliteit, zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe mappen in de berichtfunctie. Afdrukken Als een beschikbaar is, kan de desbetreffende pagina worden gepresenteerd op een printervriendelijke manier. Na het klikken op het pictogram zal een nieuw scherm met de printervriendelijke versie worden getoond met een nieuw printerpictogram. Groepen Door groepen te maken kunt u uw voertuigen en chauffeurs indelen. 1. Klik rechts op een hoofdgroep van voertuigen of chauffeurs, selecteer Nieuwe groep en voer een naam in voor die groep. 2. Sleep de voertuigen of chauffeurs die u wilt opnemen in die groep

5 Algemene informatie U kunt de groepen verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken en Verwijderen te selecteren. Multifleet Beheerder Klik in de middelenweergave op het klantpictogram (multifleet) om een lijst van wagenparken te zien. Klik met de rechtermuisknop op het wagenpark waarmee u wilt werken en selecteer Ga naar wagenpark. Wanneer het wagenpark actief is, kunt u terugkeren naar de multifleet-weergave door de klant te selecteren en er met de rechtermuisknop op te klikken. Selecteer Ga naar klant. Op klantniveau (multifleet) kunt u multifleet-gebruikers en -beheerders en wagenparken maken en wijzigen. Op wagenparkniveau is dezelfde functionaliteit beschikbaar als wanneer u bent ingelogd als een normale wagenparkbeheerder. Gebruiker Als u bent ingelogd als een multifleet-gebruiker kunt u rapporten maken en onderhoudsplannen beheren. Systeemoverzicht Het Dynafleet Online-systeem maakt het verkeersleiders mogelijk te communiceren met voertuigen van een wagenpark. Om deze communicatie te starten, moet het voertuig zijn uitgerust met een mobiele Dynafleet-eenheid. De communicatie tussen het systeem en de voertuigen gaat via het mobiele telefoonnetwerk. De voertuigen kunnen worden ingesteld voor het exporteren van gegevens naar het systeem op een regelmatige basis of de verkeersleider kan ervoor kiezen de gegevens handmatig te downloaden. De informatie die is gedownload van de voertuigen, wordt opgeslagen in een database op afstand. Systeemvereisten Computer met besturingssysteem Windows 2000 of XP. Internet Explorer 8.0 of hoger. Beeldschermresolutie van 1024x768 pixels. Internetaansluiting Help Als u hulp of service nodig hebt, neem dan contact op met een van de volgende nummers: Brazilië België Noorwegen Frankrijk Duitsland

6 Algemene informatie Oostenrijk Zweden Groot-Brittannië Finland Luxemburg Denemarken Zwitserland Nederland Italië Overige landen (niet gratis) - 6 -

7 Systeemgebieden Systeemgebieden Info Info Nadat u op het systeem hebt ingelogd, wordt de Informatieweergave getoond. In de nieuwsweergave worden nieuws en Help bij Dynafleet gepresenteerd. Nieuws Het gepresenteerde nieuws bevat informatie over het wagenpark waartoe u behoort. Dynafleet-nieuws Het gepresenteerde Dynafleet-nieuws bevat informatie over het algemene Dynafleet-nieuws. Dynafleet Online U kunt het online handboek bekijken of Help downloaden als een PDF-bestand. Administratie Als u beheerder bent, kunt u nieuws toevoegen of wijzigen door te klikken op. Rapporten Rapporten Overzichtsrapporten Gebruik het overzichtsrapport om een overzicht te krijgen van de prestaties van uw voertuigen en chauffeurs. Het rapport bevat de tijd, de kilometerstand en het brandstofverbruik per voertuig/chauffeur voor een opgegeven tijdsperiode en bevat verder een aantal parameters met informatie over de rijstijl (Economy, stationair, enzovoort). Dit rapport is nuttig wanneer u een overzicht wilt en parameters van verschillende voertuigen en chauffeurs wilt vergelijken. Het overzichtsrapport geeft een overzicht van de prestaties van voertuigen/chauffeurs en geeft voor de opgegeven tijdsperiode de volgende hoofdparameters aan: Draaitijd van de motor Gereden aantal kilometers Totaal brandstofverbruik Gemiddeld brandstofverbruik Verder bevat het de relatieve waarden in % van de motortijd voor verschillende motor- en voertuigmodi, zoals "Economy" of "Stationair"

8 Systeemgebieden In de selectieweergave met overzichtsrapporten kunt u kiezen tussen "Chauffeursgegevens opnemen" in de voertuigrapporten en "Voertuiggegevens opnemen" in de chauffeursrapporten. Als meerdere chauffeurs met één voertuig hebben gereden, bevat het rapport voor elk voertuig het resultaat per chauffeur en het totaal voor het voertuig. Als één chauffeur met meerdere voertuigen heeft gereden, bevat het rapport voor elke chauffeur het resultaat per voertuig en het totaal voor de chauffeur. Rapportprofielen U kunt een profiel of sjabloon (langeafstandstransport, distributie of bouw) toepassen wanneer u het rapport maakt. Wanneer een profiel wordt toegepast op een rapport, worden de relevante rapportdetails gemarkeerd met groen, geel, oranje. Groen geeft hogere prestaties dan de doelprestaties aan, geel geeft aan dat de prestaties in de buurt van de doelprestaties liggen en oranje geeft aan dat de prestaties onder de doelprestaties liggen. De functie is zowel in de chauffeurs- als in de voertuigversie van het rapport beschikbaar. Rapportprofielen toepassen Als u een rapport wilt maken door een rapportprofiel te gebruiken, selecteert u het gewenste profiel in het veld Rapportprofiel voordat u het rapport genereert. Er zijn standaardprofielen voor langeafstandstransport, distributie en bouw beschikbaar. Zie Rapportprofielen beheren voor informatie over het maken en bewerken van uw eigen rapportprofielen. Wanneer het rapport is gemaakt, wordt de inhoud ervan gemarkeerd overeenkomstig de limieten die zijn gedefinieerd in het toegepaste profiel. In het gegenereerde rapport worden de gebruikte grenswaarden weergegeven met tekst waarin wordt beschreven of lagere of hogere waarden beter zijn voor elk gemarkeerd veld. Let op! Alleen de velden die zijn opgenomen in het rapportprofiel worden gemarkeerd op het rapport. Deze rapporten kunnen online worden bekeken en worden afgedrukt. Wanneer rapporten worden geëxporteerd naar Excel, worden extra kolommen met de benaming ROOD, GEEL en GROEN toegevoegd aan het werkblad. Deze extra kolommen vertegenwoordigen de prestatieniveaus. Drill-down-rapporten Wanneer u het rapport bekijkt, wilt u mogelijk meer details zien over een bepaalde waarde. U kunt klikken op de veldwaarden die worden weergegeven als links om naar een gedetailleerder rapportniveau te gaan (drill-down). Zie Drill-down-rapportage voor meer informatie. Veldbeschrijvingen Totale tijd: het totaal aantal uren in de geselecteerde tijdsperiode. Totale afstand: de totale gereden afstand. Totaal brandstof: totaal brandstofverbruik. Gemiddelde brandstof: Gemiddeld brandstofverbruik Gemiddeld AdBlue: gemiddeld AdBlue-verbruik. Gemiddelde snelheid: gemiddelde snelheid tijdens het rijden. Gemiddeld remgebruik: gemiddeld aantal keren dat de remmen van het voertuig zijn gebruikt. Gemiddeld aantal stops: gemiddeld aantal keren dat het voertuig is gestopt

9 Systeemgebieden PTO-tijd: tijd gebruikt voor Power Take Off (tijd dat motor draait en werkzaamheden worden verricht). Stationairtijd: tijd die de motor stationair heeft gedraaid. Binnen Economy-tijd: tijd die binnen Economy-limiet is gereden. Boven Economy-tijd: tijd die boven Economy-limiet is gereden. Uitroltijd: tijd voor uitrollen. Cruisecontrol-tijd: tijd waarin cruisecontrol is gebruikt. Tijd te hoge snelheid: tijd die harder is gereden dan de snelheidslimiet die is gedefinieerd in de voertuiginstellingen. Tijd voor hoogste versnelling: tijd waarin het voertuig in de hoogste versnelling heeft gereden. Tijd motorbelasting: tijd die is gereden met motorbelasting boven 90% van maximumkoppel. Tijd dat de motor te veel toeren heeft gemaakt: Tijd die is gereden met het motortoerental in de rode zone. I-Shift-stand Automatisch: Tijd die is gereden met I-Shift-versnellingsbak in de automatische stand. Handmatig: Tijd die is gereden met I-Shift-versnellingsbak in de handmatige stand. Power-tijd: Tijd die is gereden met I-Shift-versnellingsbak in de Power-stand. Voertuiggewicht Afstand laag: Afgelegde afstand met konvooigewicht onder de 13 ton. Afstand gemiddeld: Afgelegde afstand met konvooigewicht tussen 13 en 28 ton. Afstand vol: Afgelegde afstand met konvooigewicht boven de 28 ton. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) voor AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%), hiernaar wordt ook vaak verwezen als Automotive Urea Solution. Beknopt rapport Het beknopte rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de prestaties van de voertuigen en chauffeurs voor de geselecteerde tijdsperiode. Het bevat de gemiddelde snelheid, tijd, de kilometerstand en het brandstofverbruik voor elk voertuig en elke chauffeur. Ook vermeldt het in detail de verschillende parameters waarmee u de rijstijl kunt analyseren. De cijfers worden weergegeven met absolute en relatieve waarden. Het rapport is handig wanneer u een volledig overzicht wilt en ook wanneer u de details van verschillende voertuigen en chauffeurs wilt vergelijken. Het beknopte rapport geeft u een volledig overzicht van de beschikbare informatie. Het bevat de volgende hoofdparameters: Gemiddelde snelheid Draaitijd van de motor Gereden aantal kilometers Totaal brandstofverbruik Gemiddeld brandstofverbruik - 9 -

10 Systeemgebieden Bovendien geeft het de absolute en relatieve waarden weer voor de verschillende motor- en voertuigmodi, zoals "Economy", Stationair " enzovoort. Voor elke modus ziet u cijfers voor tijd, kilometerstand en brandstofverbruik. Rapportprofielen U kunt een profiel of sjabloon (langeafstandstransport, distributie of bouw) toepassen wanneer u het rapport maakt. Wanneer een profiel wordt toegepast op een rapport, worden de relevante rapportdetails gemarkeerd met groen, geel, oranje. Groen geeft hogere prestaties dan de doelprestaties aan, geel geeft aan dat de prestaties in de buurt van de doelprestaties liggen en oranje geeft aan dat de prestaties onder de doelprestaties liggen. De functie is zowel in de chauffeurs- als in de voertuigversie van het rapport beschikbaar. Rapportprofielen toepassen Als u een rapport wilt maken door een rapportprofiel te gebruiken, selecteert u het gewenste profiel in het veld Rapportprofiel voordat u het rapport genereert. Er zijn standaardprofielen voor langeafstandstransport, distributie en bouw beschikbaar. Zie Rapportprofielen beheren voor informatie over het maken en bewerken van uw eigen rapportprofielen. Wanneer het rapport is gemaakt, wordt de inhoud ervan gemarkeerd overeenkomstig de limieten die zijn gedefinieerd in het toegepaste profiel. In het gegenereerde rapport worden de gebruikte grenswaarden weergegeven met tekst waarin wordt beschreven of lagere of hogere waarden beter zijn voor elk gemarkeerd veld. Let op! Alleen de velden die zijn opgenomen in het rapportprofiel worden gemarkeerd op het rapport. Deze rapporten kunnen online worden bekeken en worden afgedrukt. Wanneer rapporten worden geëxporteerd naar Excel, worden extra kolommen met de benaming ROOD, GEEL en GROEN toegevoegd aan het werkblad. Deze extra kolommen vertegenwoordigen de prestatieniveaus. Drill-down-rapporten Wanneer u het rapport bekijkt, wilt u mogelijk meer details zien over een bepaalde waarde. U kunt klikken op de veldwaarden die worden weergegeven als links om naar een gedetailleerder rapportniveau te gaan (drill-down). Zie Drill-down-rapportage voor meer informatie. Veldbeschrijvingen Totaal: het totaal van rijden, PTO en stationair Rijden: Rijden PTO: Power take-off Stationair: Stationair Binnen economy: motor gebruikt binnen de snelheidslimieten van economy Boven economy: motor gebruikt boven de snelheidslimieten van economy Uitrollen: Uitrollen Cruisecontrol: voertuig gereden met cruisecontrol

11 Systeemgebieden Te hoge voertuigsnelheid: voertuig gereden boven de snelheidslimiet die is gedefinieerd in de voertuiginstellingen. Hoogste versnelling: gebruik in de hoogste versnelling Motorbelasting: voertuig gereden met motorbelasting boven 90% van maximumkoppel. Te veel toeren: Voertuig gereden met het motortoerental in de rode zone. Uitzonderingenrapport Het Uitzonderingenrapport is heel nuttig wanneer u bepaalde parameters (als gemiddeld brandstofverbruik) wilt bekijken en de uitzonderingen wilt analyseren voor de ingestelde doelen. Met dit rapport kunt u doelen opgeven voor alle parameters (brandstofverbruik, stationair, te hoge snelheid, enzovoort). Ook kunt u voertuigen, chauffeurs of groepen weergeven in illustratieve grafische rapporten en deze onderling en met uw doelen vergelijken. De doelen zijn ingesteld als meetpunten voor deze rapporten zodat u de resultaten kunt vergelijken of kunt controleren hoe een resultaat zich verhoudt met de oorspronkelijke doelen of streefcijfers. Drill-down-rapporten Wanneer u het rapport bekijkt, wilt u mogelijk meer details zien over een bepaalde waarde. U kunt klikken op de veldwaarden die worden weergegeven als links om naar een gedetailleerder rapportniveau te gaan (drill-down). Zie Drill-down-rapportage voor meer informatie. Brandstof- en AdBlue-rapport U kunt gedetailleerde rapporten extraheren over brandstof- en AdBlue-verbruik. Dit is handig om het totale brandstof- en AdBlue-verbruik te berekenen voor een bepaald voertuig of een groep voertuigen gedurende een aangepast tijdsinterval. U kunt deze rapporten gebruiken voor statistieken of presentaties. Wanneer u een grafiekrapport genereert, wordt voor voertuigen met AdBlue een extra grafiek in het rapport opgenomen. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) voor AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%), hiernaar wordt ook vaak verwezen als Automotive Urea Solution. Kilometerrapport U kunt gedetailleerde informatie krijgen over het aantal gereden kilometers door een specifiek(e) voertuig of chauffeur. U kunt chauufeurs opnemen in het afgeleide rapport van een voertuig om chauffeurs van hetzelfde voertuig te vergelijken. Bij het opstellen van een rapport krijgt u informatie over totaal aantal kilometers, rijden, PTO en stationair toerental. Tijdrapport Als u een tijdsrapport maakt, kunt u zien hoe een chauffeur of een voertuig zich gedraagt als het gaat om rijtijd, stationaire tijd etc. Dit kan zeer zinvol zijn voor statistische doeleinden of presentaties. Milieurapport Het milieurapport is bedoeld voor het documenteren en presenteren van de emissiegegevens van uw voertuigen, voor bijvoorbeeld bedrijfsmilieurapporten of voor bepaalde transportactiviteiten. In het rapport worden de verschillende emissies berekend op basis van het brandstofverbruik en de motoren voertuigspecificaties uit de Volvo-voertuigdatabase of de Euroclassificatie van het voertuig

12 Systeemgebieden Afhankelijk van uw doel kunt u verschillende soorten maateenheden kiezen bij het genereren van uw milieurapporten; Totaal en Per kilometer/mijl. Al naar gelang uw keuze krijgt u een ander rapport. Opmerkingen Emissies zijn gemiddelde waarden die variëren al naar gelang het gebruik van het voertuig. De referentie-emissies Euro 4 en Euro 5 zijn berekend op basis van de standaard maximale emissies van de EU. SO2-emissies hangen af van het zwavelgehalte van de brandstof. Raadpleeg de kolom met het zwavelgehalte die de gebruikte brandstofkwaliteit weergeeft. Als gegevens over AdBlue-verbruik niet beschikbaar zijn, omvatten de stikstofoxide-emissies niet de verhoogde emissies wanneer zonder AdBlue wordt gereden. Hoge uitlaatgasemissies kunnen het gevolg zijn van het gebruiken van het voertuig met een lege AdBlue-tank of vanwege een storing in het SCR-systeem. Beide omstandigheden leiden tot hoge emissies van stikstofoxiden. Het rapport houdt geen rekening met het positieve effect van het optionele Volvo-deeltjesfilter op Euro 5-motoren. Emissies voor niet-volvo-motoren worden alleen ter informatie gegeven en worden berekend op basis van de standaard maximale emissies van de EU. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) voor AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%), hiernaar wordt ook vaak verwezen als Automotive Urea Solution. Kilometerstandrap. Een op maat gemaakt rapport om bijgewerkte kilometertellerwaarden van uw voertuigen te extraheren. Hierin staat de kilometertellerwaarde die het dichtst bij de door u opgegeven datum ligt. Als u liever de meest recente kilometertellerwaarde wilt hebben, selecteert u Laatst bekend. Drill-down-rapporten Wanneer u het rapport bekijkt, wilt u mogelijk meer details zien over een bepaalde waarde. U kunt klikken op de veldwaarden die worden weergegeven als links om naar een gedetailleerder rapportniveau te gaan (drill-down). Zie Drill-down-rapportage voor meer informatie. Veldbeschrijvingen Kilometertellerwaarde: de kilometertellerwaarde die het dichtst bij de gekozen datum ligt, of de meest recente waarde als Laatst bekend is geselecteerd. Dichtstbijzijnde datum: de datum van de waarde. Ontbrekende dagen: de kilometertellerwaarde wordt getotaliseerd over een bepaalde periode. Als er gaten in de tijdsperiode zijn, wordt het aantal ontbrekende dagen in dit veld weergegeven. Activiteitenrapport Het activiteitenrapport presenteert de chauffeursactiviteiten gebaseerd op de parameters die werden geselecteerd op de tachograaf. Het rapport is nuttig als u cijfers wilt presenteren voor respectievelijk rijden, werken, wachten en rusten. U kunt ook kiezen om informatie op te nemen over eerdere overtredingen van de chauffeur wanneer de geselecteerde Activiteitsinstelling Activiteit is

13 Systeemgebieden Veldbeschrijvingen Rijden: gereden tijd. Werken: gewerkte (niet gereden) tijd. Wachten: gewachte tijd. Rusten: geruste tijd. Ingelogde tijd: totale tijdsduur Instelling Het Rapport van chauffeursactiviteit kan in drie varianten of "instellingen" worden weergegeven. Dag: de chauffeursactiviteit op 24-uurs basis. Er kunnen meerdere chauffeurs worden geselecteerd en het resultaat kan ook als grafiek worden weergegeven. In de grafiek wordt een cirkeldiagram weergegeven voor elke geselecteerde chauffeur. Activiteit: één activiteit per rij. Inloggen/Uitloggen: één aangemelde sessie per rij. De laatste twee instellingen zijn beperkt tot één chauffeur tegelijkertijd. Ze zijn niet als grafiek beschikbaar. Activiteitsselectie Activiteitsselectie wordt gebruikt om aan te geven of het rapport wel of niet gedetailleerde activiteiten moet bevatten. Alleen voertuigen met het servicepakket Driver Times ondersteunen gedetailleerde activiteiten. Alleen activiteiten: Een rapport met uitsluitend activiteiten. Activiteiten met details: een activiteitsrapport waarin elke activiteit waar mogelijk wordt uitgesplitst in details. Alleen details: een rapport met uitsluitend de details en niet de hoofdactiviteiten. Rapportopties Als de geselecteerde activiteitsinstelling activiteit is, kunt u ook kiezen om informatie op te nemen over eerdere overtredingen. Overtredingshistorie: Geeft een tabel weer met de overtredingshistorie. WTD-rapport Het rapport met de richtlijnen voor de werktijden (WTD) bevat de activiteiten van de chauffeur op basis van de chauffeursactiviteiten die zijn gedownload van de voertuig- en chauffeurskaart, met handmatig gewijzigde activiteiten. In het rapport worden de werk-, beschikbaarheids- en rusttijden voor de chauffeurs weergegeven. Het bevat ook een overzicht van het aantal keren dat de richtlijnen voor de werktijden zijn overtreden

14 Systeemgebieden Aan het eind van het rapport is het totaal van alle verschillende activiteiten vermeld. 'Werktijd' is de som van Rijden, Werken en Beschikbaarheid Veldbeschrijving Het rapport bevat de volgende velden. De regelvelden zijn alleen zichtbaar wanneer de instelling Week is. Werken: De tijd die voor werken en rijden wordt gebruikt. Beschikbaarheid: De tijd die voor beschikbaarheid wordt gebruikt, dat wil zeggen, wachten. Rusten: De tijd die voor rusten wordt gebruikt. Nachtregel: Het aantal keren dat de nachtregel is overschreden. Dit veld is alleen zichtbaar als de instelling Week is. Weekregel: Het aantal keren dat de weekregel is overschreden. Dit veld is alleen zichtbaar als de instelling Week is. Pauzeregel: Het aantal keren dat de rust- en pauzeregel is overschreden. Dit veld is alleen zichtbaar als de instelling Week is. Instelling Het rapport met de richtlijnen voor de werktijden kan in twee varianten of "instellingen" worden weergegeven. Week: De chauffeursactiviteit op weekbasis. Er kunnen meerdere chauffeurs worden geselecteerd. Activiteit: Alle activiteiten voor de chauffeur worden weergegeven. Het rapport kan slechts voor één chauffeur tegelijkertijd worden gegenereerd. Lokalisatierapport In het lokalisatierapport worden de positie en gebeurtenisgerelateerde gegevens voor een voertuig of groep voertuigen weergegeven voor een geselecteerde periode. Veldbeschrijving Het rapport bevat de volgende velden. Voertuig: de naam van het voertuig. Tijd van gebeurtenis: tijdstip van de gebeurtenis. Activering van gebeurtenis: de activering van de gebeurtenis. Naam chauffeur: de naam van de chauffeur die het voertuig gebruikt ten tijde van de gebeurtenis, indien bekend. Chauffeursactiviteit: de chauffeursactiviteit ten tijde van de gebeurtenis. Activiteitsdetails: de gedetailleerde activiteit ten tijde van de gebeurtenis. Alleen voertuigen met het servicepakket Driver Times ondersteunen gedetailleerde activiteiten. Kilometerteller: de kilometertellerwaarde van het voertuig ten tijde van de gebeurtenis. Brandstof: de totale hoeveelheid brandstof ten tijde van de gebeurtenis

15 Systeemgebieden Brandstofniveau (%): het huidige brandstofniveau in de brandstoftank als percentage van het maximum. Totale duur: de totale duur, dat wil zeggen de tijd van de gebeurtenis met betrekking tot de eerste gebeurtenis van het rapport. Totale afstand: de totale afstand sinds de eerste gebeurtenis van het rapport. Totaal brandstof: de totale brandstofwaarde sinds de eerste gebeurtenis van het rapport. Locatie: de locatie van het voertuig ten tijde van de gebeurtenis. Dit veld is alleen zichtbaar als Locatie wordt gebruikt als rapportparameter. In het veld worden land, stad, provincie en straat weergegeven. Het opzoeken van het adres kan enige tijd vergen. Als dit veld wordt gebruikt, kan het genereren van het rapport wat langer duren. Lat/long: de geografische breedte en lengte ten tijde van de gebeurtenis. Dit veld is alleen zichtbaar als Lat/long wordt gebruikt als rapportparameter. Temperaturen: De temperatuurwaarde ten tijde van de gebeurtenis. Dit veld is alleen zichtbaar als Temperaturen wordt gebruikt als rapportparameter. Gewichten: de gewichtswaarde ten tijde van de gebeurtenis. Dit veld is alleen zichtbaar als Gewichten wordt gebruikt als rapportparameter. Activeringen filteren De gebruiker kan het rapport beperken zodat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die worden gegenereerd door geselecteerde activeringen. Er moet minimaal één activering worden geselecteerd. U kunt meerdere activeringen selecteren door de shift- of control-toets vast te houden terwijl u de activeringen selecteert. De volgende activeringen zijn beschikbaar: Rijden: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type " start rijden". Stop: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type stop. Chauffeursactiviteit: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een gewijzigde chauffeursactiviteit. Inloggen: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van het inloggen door een chauffeur. Uitloggen: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van het uitloggen door een chauffeur. Afstand: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type afstand. Tijd, in beweging: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type tijd in beweging. Tijd: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type tijd. Verzoek positie: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een positieverzoek. Order: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een bijgewerkte order. Alarm: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een noodgeval- of pechalarm. Alarm chauffeursactiviteit: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een alarm met betrekking tot de rijtijden. Geofence nadert: een gebeurtenis die is ontvangen doordat het voertuig de grens 'Geofence nadert' is gepasseerd

16 Systeemgebieden Geofence verlaten: een gebeurtenis die is ontvangen doordat het voertuig de grens 'Geofence verlaten' is gepasseerd. Geofence bereikt: een gebeurtenis die is ontvangen doordat het voertuig de grens 'Geofence bereikt' is gepasseerd. Details chauffeursactiviteit: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een gedetailleerde chauffeursactiviteit. Verandering brandstofniveau: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een verandering van het brandstofniveau van meer dan 10% terwijl het voertuig stilstond. Temperatuuralarm: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type temperatuur. Vrachtdeur: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type vrachtdeur. Ontdooien: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een lokalisatieactivering van het type ontdooien. Laag AdBlue-niveau: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een laag AdBlue-niveau. Dit is dezelfde waarschuwing als bij het voertuigcluster. Hoge uitlaatgasemissies: een gebeurtenis die is ontvangen als gevolg van een storing in het SCRsysteem of omdat de AdBlue-tank bijna leeg is, wat resulteert in een hoge uitstoot van stikstofoxiden. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) voor AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%), hiernaar wordt ook vaak verwezen als Automotive Urea Solution. POI selecteren Het is mogelijk om de gebeurtenissen te beperken tot gebeurtenissen die dicht bij een interesse (POI) liggen. Elke positie die meer dan 500 meter buiten deze interesse ligt, wordt weggelaten uit het rapport. Er kan slechts één interesse worden geselecteerd. Beperkt aantal rijen Het lokalisatierapport heeft een beperkt maximumaantal rijen om lange wachttijden te voorkomen. Als de selectie een rapport genereert dat de limiet voor het aantal rijen overschrijdt, wordt het rapport beperkt. Dit wordt gemeld in de rapporttitel, evenals de gebeurtenistijd van de laatste gebeurtenis die in het rapport is opgenomen. U kunt de rest van de gegevens voor de geselecteerde zoekcriteria ophalen door de tijd van deze gebeurtenis te nemen als begintijd voor een nieuw rapport. Gedetailleerd rapport Een gedetailleerd rapport bevat informatie over de gegevens van een specifiek voertuig, zoals model, VIN en alias (de displaynaam van het voertuig). De informatie in de tabel wordt handmatig ingevoerd of opgehaald uit VDA. Inlogdatabeheer Als u een rapport aan het maken bent en ontbrekende gegevensintervallen aantreft, kunt u de ontbrekende informatie downloaden met behulp van Logboekbeheer. Als er gegevens ontbreken, is het vorige downloaden van gegevens mislukt en heeft dat een "lege plaats" achtergelaten in het logboekbestand

17 Systeemgebieden 1. Klik op Rapporten om naar de rapportweergave te gaan. 2. Klik op het voertuig- of het chauffeurspictogram om te kiezen welk soort gegevens u wilt aanvullen. 3. Selecteer het voertuig of de chauffeur dat/die u wilt bekijken vanuit de middelenweergave links. Rapporten maken en weergeven In de rapportweergave kunt u verschillende rapporttypen selecteren. U wilt mogelijk de chauffeursactiviteit bekijken voor de laatste dag of over een langere periode. Onderstaande voorbeelden zijn chauffeursrapporten. De procedure is hetzelfde voor voertuigen. 1. Klik op de tab Rapporten om naar de rapportweergave te gaan. 2. Selecteer het rapporttype dat u wilt bekijken. De beschikbare rapporten voor chauffeurs worden weergegeven onder het chauffeurspictogram. 3. Selecteer de chauffeur/groep chauffeurs die u wilt bekijken door de chauffeur(s) te selecteren in de middelenweergave en te klikken op het pijlpictogram. Om meerdere chauffeurs te selecteren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt. U kunt de chauffeur(s) ook selecteren door hem (ze) te slepen. 4. Selecteer het rapporttype dat u wilt bekijken, als dit verschilt van de vorige keuze. 5. Selecteer de tijdsperiode waarvoor u het rapport wilt bekijken. Door te klikken op kiest u datums. 6. Selecteer de rapportmodus als u wilt dat het rapport wordt gegenereerd als grafiek of als tabel. 7. Klik op om het rapport te genereren. Als u voertuiggegevens wilt opnemen in het rapport, schakelt u het selectievakje Chauffeur- of voertuigdetails opnemen in. De voertuiggegevens worden echter niet opgenomen als u een grafisch rapport maakt. Hetzelfde geldt voor chauffeurs als u een grafisch voertuigenrapport maakt. Er zal een opmerking worden weergegeven dat u geen rapport kunt maken tenzij u één of meer chauffeurs selecteert. Nieuwe rapporten in de rapportweergave Als u in de rapportweergave bent en u wilt een nieuw rapport maken, werk dan de informatie bij en klik op. Rapporten afdrukken U kunt het rapport afdrukken nadat u het hebt gegenereerd. Het systeem zal een printervriendelijke versie maken van het rapport dat u net hebt gegenereerd. Om de rapporten te kunnen afdrukken, moet er een printer op uw computer zijn aangesloten en moet het rapport gegevens bevatten. 1. Genereer het rapport dat u wilt afdrukken. 2. Klik op om een nieuw venster weer te geven. 3. Klik in het nieuwe venster op om het rapport af te drukken

18 Drill-down-rapportage Drill-down-rapportage Met drill-down-rapportage kunt u links gebruiken in rapporten om meer details van rapportgegevens te kunnen zien. De gedetailleerde rapporten worden weergegeven met dezelfde filters tijdsinterval, voertuigen en/of chauffeurs die in het oorspronkelijke rapport zijn gebruikt. In de volgende tabel ziet u de rapporten waarvoor drill-down-links beschikbaar zijn. Oorspronkelijk rapport Drill-down-selectie Resulterend rapport Overzicht Naam van voertuig of chauffeur Beknopt rapport Totale tijd Tijdrapport Totale afstand Kilometerrapport Totaal brandstof Brandstof- & AdBlue-rapport Gemiddelde brandstof Brandstof- & AdBlue-rapport Gemiddelde AdBlue Brandstof- & AdBlue-rapport Uitzondering Voertuigkolom of -naam Overzichtsrapport Kilometerteller Voertuigkolom of -naam Overzichtsrapport U kunt altijd terug naar het oorspronkelijke rapport of eerder bekeken rapporten navigeren door op de knop te klikken. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk van Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) voor AUS32 (Aqueous Urea Solution 32%), hiernaar wordt ook vaak verwezen als Automotive Urea Solution. Favoriete rapporten Als u regelmatig dezelfde rapporten maakt, kunt u favoriete rapporten maken. Deze rapporten zijn beschikbaar in de startweergave onder de tab Rapporten. Als u een favoriet rapport maakt, kunt u ervoor kiezen zich erop te abonneren. Als u zich hebt geabonneerd op een rapport, zult u het automatisch ontvangen per zonder in te loggen op Dynafleet Online. Het onderwerpveld van de bevat extra informatie, zoals de naam van het wagenpark en de naam van het favoriete rapport, zodat u informatie over het rapport kunt zien zonder dat u de hoeft te openen. In de hoofdtekst van de is de volgende informatie beschikbaar: rapporttype, datum waarop het rapport is gemaakt, datuminterval en geselecteerd(e) voertuig/chauffeur/groepen. De naam van het favoriete rapport is tevens de naam van het rapportbestand dat in de is ingesloten. Favoriete rapporten opslaan 1. Klik op de tab Rapporten om naar de rapportweergave te gaan. 2. Begin met het maken van een rapport naar uw keuze, en het selecteren van een rapporttype en de informatie die u wilt opnemen. 3. Genereer het rapport door te klikken op. 4. Klik op om uw rapport op te slaan. 5. Type een unieke naam voor uw rapport. Nieuwe naam geven aan favoriete rapporten Als een favoriet rapport verkeerd werd gespeld of als u om een andere reden een van uw rapporten een nieuwe naam wilt geven, dan kunt u dit doen

19 Drill-down-rapportage 1. Klik op de tab Rapporten om naar de rapportweergave te gaan. 2. Klik op om uw rapport te bewerken. 3. Selecteer een favoriet rapport dat u een nieuwe naam wilt geven. 4. Klik op Naam wijzigen. 5. Voer een nieuwe naam in en klik op Opslaan. Favoriete rapporten verwijderen Rapporten kunnen verouderd raken of de criteria voor een rapport kunnen veranderen. Als dit gebeurt, beschikt u over de optie om het te verwijderen. 1. Klik op de tab Rapporten om naar de rapportweergave te gaan. 2. Klik op om uw rapport te bewerken. 3. Selecteer een favoriet rapport dat u wilt verwijderen. 4. Klik op Verwijderen. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Rapporten In Dynafleet Online kunt u verschillende soorten rapporten maken. U kunt rapporten maken voor chauffeurs en/of voertuigen. Afhankelijk van hoe u het rapport wilt gebruiken, kunt u het weergeven als een grafiek of een tabel. Vanaf de beginweergave in Rapporten kunt u verschillende rapporttaken uitvoeren. Hier ziet u de verschillende soorten rapporten, uw favoriete rapporten en eventuele aanmeldingen voor rapporten. Hoofdpunten rapporteren Rapporten maken en weergeven Aanmelden voor rapporten Favoriete rapporten Kolommen verbergen Rapporttypen Type rapport Overzicht Voertuig/chauffeur Overzichtsrapport Beknopt rapport Uitzonderingenrapport Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Dit rapport geeft uit

20 Drill-down-rapportage Brandstof- en AdBlue-rapport Kilometerrapport Tijdrapport Milieurapport Kilometerstandrap. zonderingen voor de geselecteerde onderdelen weer. Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Afhankelijk van de geselecteerde invoerparameters, wordt de waarde weergegeven als een verticale staaf, per geselecteerd voertuig, waarbij de hoogte de hoeveelheid aangeeft. Dit rapport geeft het verbruik aan in liters of gallons. Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Dit rapport geeft de kilometerstand weer gedurende een bepaalde tijdsduur. Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Dit rapport geeft de tijd weer die is besteed aan rijden, stationair draaien en PTO. Deze rapporten zijn beschikbaar als tabel en als grafiek. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Dit rapport geeft de voertuigemissies weer. Het rapport kan worden geëxporteerd en afgedrukt. Het rapport geeft de kilometertellerwaarde aan voor een bepaalde tijdsduur vanaf de registratie van het voertuig tot nu. Het rapport kan worden geëxporteerd en afge

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Back-up Online. Handleiding v4.7

Back-up Online. Handleiding v4.7 Back-up Online Handleiding v4.7 Inhoudsopgave 1 Productoverzicht 3 1.1 Systeemvereisten 3 1.2 Beveiliging 3 1.3 Connectiviteit 3 1.3.1 Back-upvenster 4 1.3.2 Eerste back-up 4 1.3.3 Dagelijkse back-up 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten

Nadere informatie