Wegwijs in EU-subsidies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in EU-subsidies"

Transcriptie

1 Wegwijs in EU-subsidies Onbekende (& onderbenutte?) Europese subsidiekanalen voor onderwijs en onderzoek UHasselt Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap

2 vleva vleva? Publiek-private vzw met 26 leden = overheden + maatschappelijk middenveld Wat? Meer Europa in Vlaanderen en meer Vlaanderen in Europa Hoe? website, nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten, maatwerk Thema s? Begroting - Betere regelgeving - Consumentenbeleid Cultuur en Media - Digitale agenda - Energie - Klimaat - Mededinging Milieu - Ondernemingsbeleid - Onderwijs - Onderzoek en innovatie Plattelandsbeleid - Sociaal beleid - Regionale ontwikkeling - Vervoer Werkgelegenheid

3 1) EU-nieuwsmonitor 2) Bruggenbouwer 3) Belangenbehartiger 4) Loket

4 Vleva? 1) EU-nieuwsmonitor U krijgt informatie over de Europese beleidsactualiteit, financiering, consultaties, conferenties, netwerkbijeenkomst-en & vacatures. Vleva filtert, analyseert en biedt aan op maat 2) Bruggenbouwer U maakt gebruik van ons netwerk van Vlaamse spelers, Europese instellingen en buitenlandse regio s Vleva bouwt aan een netwerk van Vlamingen in Europese instellingen

5 Vleva? 3) Belangenbehartiger: vleva ondersteunt bij lobbyactiviteiten Publiek-private vzw met 26 leden (overheden + maatschappelijk middenveld) Hoe? proactief en op maat Doel? Juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment 4) Loket: vleva is uw gratis wegwijzer voor vragen over: Europese initiatieven Contactpersonen Europese subsidies Europese jobs

6 vleva EU-subsidieteam T: +32 (0) W: W:

7 Vleva-EU-subsidiewijzer 1. Online EU-subsidiewijzer 2. e-book: 3. Basisdienstverlening 4. Partneroproepen 5. Informatie- en netwerkbijeenkomsten

8 Denk ruim Europa 2020 financiële instrumenten versus eenmalige subsidies ad-hocsubsidies 1 project, vele programmamogelijkheden

9 7 trends voor Alles is 2020 en resultaatgericht 1+1+1=1 Financiële instrumenten Meer subsidies voor lokale projecten Cutting red tape Tweestapsprocedure Focus op markttoepasbaarheid

10 1+1+1=1 Een Leven Lang Leren Youth in Action Erasmus+ Sport Cultuur Media Creatief Europa Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie Kaderprogramma voor concurrentievermogen & Innovatie EIT Eco-Innovatie Intelligente Energie Europa Horizon 2020

11 Programma s Horizon 2020 Connecting Europe Facility Life Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

12

13 Structuur Prioriteit I: Excellent Science Prioriteit II: Industrial Leadership Prioriteit III: Maatschappelijke uitdagingen

14 Prioriteit III: Maatschappelijke uitdagingen 3. Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening Broeikasgassen, duurzame energie en energieëfficientie Focus op: energieëfficientie", "Competitive Low-Carbon Energy en "Smart Cities and Communities" 4. Slim, groen en geïntegreerd transport Mobiliteit voor groei Veiligheid Urban Green cars

15 Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen Voorkomen + gevolgen aanpakken Groene oplossingen op de markt jobcreatie Focus : afval en water

16

17 Doel? trans-europese netwerken opzetten doelstellingen Budget? 19,3 miljard Structuur? Transport - Energie - Telecom Energie integratie van de interne energiemarkt interoperabiliteit van elektriciteit en gasnetwerken energievoorraad in de EU garanderen bescherming milieu

18 Externe samenwerkingsprogramma s Welke programma s? IPA II: instrument voor pretoetredingssteun ENI: Europees Nabuurschapsinstrument DCI: Instrument voor ontwikkelingssamenwerking PI: Partnerschapsinstrument IfS: Stabiliteitsinstrument EIDHR: Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten INSC: Instrument voor samenwerking op het gebied van Nucleaire Veiligheid EOF: Europees Ontwikkelingsfonds

19 Externe samenwerkingsprogramma s projectsubsidies voor wie? besturen, organisaties met rechtspersoonlijkheid (niet voor bedrijven) via? projectsubsidies, financiële instrumenten, begrotingssteun en aanbestedingen acties: studies, conferenties, bewustmakingsacties, training, informatie -en communicatieacites, publicaties, onderzoek en disseminatie van resultaten

20 Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid Doel? Nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en veiligheidscontroles op kernmateriaal in derde landen

21 Partnerschapsinstrument Doel? Europese belangen te verdedigen in buitenlands beleid en internationale economie en handel economische samenwerking met gei ndustrialiseerde en opkomende industrielanden Versterkte samenwerking voor mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, energiezekerheid en milieubescherming Samenwerking in hoger onderwijs: bevordering van mobiliteit van studenten en staf tussen deze landen die tot thematische partnerschappen kunnen leiden. Welke landen? Australië, Bahrein, Brunei, Canada, Taiwan, Hong Kong, Japan, de Republiek Korea, Koeweit, Macau, Nieuw-Zeeland, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

22 Partnerschapsinstrument Budget? 955 miljoen euro Voorbeeld Global Environmental Sustainability Project (GESP) Universiteit van Dundee = mobiliteitsproject met partners in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Polen, Denemarken en Australia.

23 LIFE Doel? Katalysator verandering in ontwikkeling en uitvoering milieu -en klimaatbeleid Structuur: 2 subprogramma s Milieu: milieu en efficiënt hulpbronnengebruik natuur en biodiversiteit milieubeleid en -bestuur en informatie Klimaatactie: mitigatie van de klimaatverandering aanpassing aan de klimaatverandering klimaatgovernance en informatie

24 LIFE Soorten projecten proefprojecten demonstratieprojecten beste praktijken projecten! geïntegreerde projecten projecten voor technische bijstand capaciteitsopbouw voorbereidende projecten Soorten acties: workshops, conferenties studies, onderzoeken, modellering bewustmakings -en informatiecampagnes netwerkvorming en platforms voor beste praktijken

25 LIFE fuseaction=search.dsppage&n_proj_id=3501#pd

26 LIFE cfm?fuseaction=search.dsppage&n_proj_id=4197

27 LIFE Meerjarig werkprogramma: 4+3 Budget: 3,5 miljard euro Milieu: 2,6 miljard euro Klimaat: 0,9 miljard euro Eerste call verwacht in mei 2014

28 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III Zet in op: kennisoverdracht en innovatie concurrentievermogen en rentabiliteit van landbouwbedrijven organisatie voedselketen en risicobeheer herstel, instandhouding en verbetering ecosystemen efficiënt gebruik van hulpbronnen en omslag naar koolstofarme en klimaatbestendige landbouw sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

29 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III 4 strategische doelstellingen gerealiseerd via 25-tal maatregelen 1: inzetten op jonge landbouwers 2: investeren in innovatie en opleiding 3: focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector in al zijn facetten. 4: versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland

30 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III Welke maatregelen/thema s? Agromilieuklimaatmaatregelen gebiedsgerichte werking via LEADER samenwerking bv. met stedelijke omgeving lokale voedselvoorziening en energie kleinschalige infrastructuurwerken, dienstverleningsprojecten en demonstratieprojecten projectoproepen Europees innovatiepartnerschap landbouw Stimuleren van de organisatie van opleidingen voor landbouwers, opleidingen en stages voor startende landbouwers en opleidingen inzake duurzaam bodem-, meststoffen- en pesticidenbeheer

31 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III

32 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III

33 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III Budget volledig budget nog niet beschikbaar cofinanciering per project: max. 65% (waarvan max. 50% ELFPO) Eerste call in het najaar 2014

34 Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij Doelstellingen - 4 componenten slimme, groene visserij slimme, groene aquacultuur duurzame en inclusieve territoriale ontwikkeling geïntegreerd maritiem beleid Prioriteiten duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur innovatiev, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur Bevorderen van de implementatie van het GVB werkgelegenheid en territoriale cohesie Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB)

35 Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij Mogelijke acties: Investeringen in milieuvriendelijke en selectievere vistechnieken, investeringen op de vloot m.b.t. hygiëne, veiligheid en gezondheid, investeringen die de klimaatsverandering inperken, proefprojecten, jonge reders, samenwerkingsvormen tussen vissers en wetenschappers, maatregelen ter bescherming van Natura 2000 gebieden aquacultuur Budget en structuur nog niet gekend

36 Alles onthouden en genoteerd?

37 EU-subsidies: u wilt op de hoogte blijven? Maak een profiel aan op Abonneer u op de EU-subsidies Download the EU-subsidiegids Neem deel aan onze informatiebijeenkomsten Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

38 Nu is het aan u!

39 Ariane, Astrid, Joke en Simon vleva-eu-subsidieteam T

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 440 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S GROEN ACTIEPLAN

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.7.2014 COM(2014) 446 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Initiatief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) Rapport Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (DO III) 2013 IDEA, ANTEA & UGent In opdracht van: Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

EEN EUROPA DAT WERKT

EEN EUROPA DAT WERKT EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

Vrijwilligers doen het voor de rijke momenten

Vrijwilligers doen het voor de rijke momenten Nieuw leven voor bedrijventerreinen Onbenut potentieel verzilveren Quiz terwijl u winkelt De Romein in elk van ons 60 Informatiemagazine van de provincie Vlaams-Brabant december 2013 Vrijwilligers doen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Het Europa dat we willen

Het Europa dat we willen Het Europa dat we willen De stem van kinderen en jongeren in de drie gemeenschappen van België in aanloop naar de Europese verkiezingen van 25 mei 2014 door de drie jeugdraden in België. Het Europa dat

Nadere informatie

EU begroting in mijn land. Nederland

EU begroting in mijn land. Nederland EU begroting in mijn land Nederland Amsterdam Nederland EU BEGROTING IN MIJN LAND NEDERLAND 3 Wat is de EU begroting? De EU begroting is nodig om EU beleid in de praktijk te brengen. Zo worden maatregelen

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Concept 05-06-2015. Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid

Concept 05-06-2015. Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid Concept 05-06-2015 Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid 1. Ruim baan voor de stad! 2. Generieke maatregelen G4 Lerende en innovatieve stad Compacte groene en gezonde steden Inclusieve

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2233 (2013-) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-) Beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking Beleidsprioriteiten 2013- ingediend door de heer Kris

Nadere informatie

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten

Nadere informatie