Project Spelen in natuur gebied A2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Spelen in natuur gebied A2."

Transcriptie

1 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 1, juni 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Via deze voortgangsbrief willen wij, Paul Janssen en Don Shepherd van CNME Maastricht en regio de betrokkenen bij het Project Spelen in Natuur informeren over het verloop van dit project. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) : plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone. Prachtwijken. De bedoeling is dat er 3 speelplaatsen worden ontwikkeld: Op macro/mesoniveau, voor de buurt en de en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso/microniveau. Rond de school van Limmel. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om de drie verschillende projecten vorm te geven. Het echte inrichtingswerk zal plaatsvinden in de herfst van 2008, maar in Mariënwaard zijn hebben de eerste activiteiten van betrokkenen al plaatsgevonden. We willen regelmatig en als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven een voortgangsrapport uitbrengen voor de betrokkenen en geïnteresseerden. Mariënwaard : Dit terrein naast de SBO Opstap werd al langer gebruikt door de school om om de kinderen in de natuur te laten spelen. In het huidige project doet ook de Scouting mee en wortd er conact gezocht met andere instellingen van Mariënwaard om het gebied te gebruiken. Voor de Scouting lonkt het perspectief dat op termijn ook andere Scoutinggroepen in de stad hier een goede buitenplek kunnen hebben. Begonnen wordt om voor de school en Scouting Nazareth het terrein in te richten. Later zullen we dan bezien hoe we andere groepen erbij betrekken. Scouting Nazareth heeft al een dag het vuilnis uit de vijver gehaald via een vlottenbouwspel. In het weekend van 31 mei vond een geslaagde overnachting plaats met tal van activiteiten. CNME doet het groot onderhoud en leerlingen van de Opstap werken mee aan het onderhoud. Zij zullen in de loop van het project werken aan allerlei objecten in het terrein als hutten, klimbomen, bruggen, etc. En ze spelen er natuurlijk. CNME ontwikkelt een speelkar met allerlei educatieve speelactiviteiten die op de terreinen kan worden ingezet. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 1

2 Nazareth: In Natuurpark Nazareth wordt een deel van het terrein ingericht als natuurlijke speelplek voor de buurt. De school en de groepen van Trajekt kunnen er gebruik van maken, maar ook individuele kinderen uit de buurt. Op dit moment wordt besproken waar de speelplek in het park wordt aangelegd. Er is voor gekozen om deze plek niet in het door Galloways begraasde terrein te ontwikkelen, omdat het veiliger is om speelplek en runderen te scheiden. Er komt een conceptontwerp dat begin van het schooljaar met de buurtraad en de kinderen besproken wordt. Het inrichtingswerk volgt in de herfst/winter. Limmel: Hier hebben verschillende discussieronden plaatsgehad met betrokkenen als buurtraad, Trajekt, CNME om te komen tot een goede plek voor de deze meso/micro speelplek. Uiteindelijk is er gekozen voor de plaats in de buurt van de huidige school. Waar precies wordt op dit moment besproken. In het beleid van school is bepaald dat de School van Limmel zich sterk met natuur en milieu gaat bezig houden. Daarom is het zeer positief om het leerkrachtenteam en de kinderen zo snel mogelijk een groene schoolomgeving te geven. Over niet al te lange tijd zal er een nieuw kindcentrum in de buurt verrijzen. Team en kinderen zijn dan al ingewerkt om samen de groene omgeving van de nieuwe school te plannen en de het gebouw zo duurzaam mogelijk te krijgen. Verdere ontwikkelingen: Op dit moment wordt er een natuurlijke speelplek onder begeleiding van Paul Janssen aangelegd bij de OBS binnenstad. Ouders, kinderen en leerkrachten werken intensief mee. Ook de tuin van de Montessori school wordt geschikt gemaakt voor natuurspelen. Landelijk wordt er hard gewerkt aan goede richtlijnen waar natuurlijke speelplaatsen aan moeten voldoen. CNME is daar bij betrokken en we kunnen de resultaten in ons project gebruiken. In Rotterdam is er 5 juni een symposion van de Raad voor het Landelijk Gebied geweest : Groenopgroeien. Daar werd een adviesrapport van de RLG gepresenteerd over dit onderwerp. De RLG heeft in Maastricht de door CNME Maastricht en regio ontwikkelde Natuurspeelplaatsen uitgebreid bezocht in het kader van hun onderzoek. Paul Janssen houdt een inleiding op het symposion De boom in, Klimbomen in de stad, georganiseerd door GGD Rotterdam. Het boekje Jong gedaan, oud geleerd van CNME Maastricht en regio is uitgekomen. Het geeft via interviews een beeld van hoe wij samenwerken aan een ecologische speelstructuur. Op 20 juni as wordt tijdens de Midzomernatuurtocht de Natuurspeelplaats de Gouden Wereld in Daalhof bij de Educatieve Boerderij/ Elckerlyc school geopend. Oproep aan alle lezers van deze voortgangsbrief om foto's van activiteiten door te sturen aan Ook verhalen/verslagen/opmerkingen zijn welkom en kunnen in de volgende voortgangsbrief worden geplaatst Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 2

3 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 2, 19 juni 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, We hebben besloten om kort voor de vakantie nog een tweede voortgangsbrief uit te brengen, ook met reacties en verhalen van andere betrokkenen. Zo is er in bijlage een verslag van een activiteit van Scouting Nazareth in Mariënwaard met foto's. Van een stagiaire, Jip Ramakers, bij CNME kregen we zijn ervaring met spelen in natuur en Wim Gorren van buurtraad Limmel stuurde een paar websites met spelen in natuur ervaringen: De Raad Landelijk gebied bracht een advies uit Groen opgroeien met een belangrijk thema Spelen in het Groen. In bijlage is deze bijgevoegd. Tot slot het artikel in Dagblas de Limburger over de Gouden Wereld en OBS Binnenstad. De terreinen: Mariënwaard. Naast de scouting is ook de school Opstap actief met hulp bij beheer en spelen in het gebied. Het terrein is nu goed afgesloten en de gemeente heeft een slot geleverd met verschillende sleutels ( in beheer van Ed Schils). Wie een sleutel krijgt moet voor ontvangst tekenen. CNME heeft grote delen van het terrein gemaaid, de Opstap ruimde op. Het CNME leverde gereedschap. Carlijn Laurijssens, stagiaire bij CNME werkt verder aan de speelkar met educatief materiaal. Ze heeft een aantal proeflessen met de school uitgevoerd. Nazareth. Er is een concept-basisplan gemaakt dat met verschillende betrokkenen is doorgesproken. Op dit moment worden de kosten hiervoor in kaart gebracht en wordt het plan door verschillende afdelingen van de gemeente bekeken. Op basis van dit concept kunnen eind augustus leerlingen, vrijwilligers uit de buurt en welzijnswerk de gewenst invulling aangeven. Het uiteindelijke plan kan dan als alles goed gaat eind september in een door het Buurtplatform georganiseerde avond aan de buurt worden gepresenteerd. In het buurtinfoblad heeft Mat Dupuits een oproep voor vrijwilligers uit de buurt geplaatst om mee te denken en werken.. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 3

4 Limmel De school, Servatius en de gemeente werken aan een conceptovereenkomst om voor een bepaalde tijd een stuk van de toekomstige bouwlocatie Sereptaplein tijdelijk ter beschikking te stellen van de school als natuurlijke speelplaats. We werken er naar toe dat we eind augustus met het gezamenlijk ontwerpen kunnen beginnen. Jullie zien het: het gaat de goede kant uit en in augustus/ september horen jullie er verder van. Met groet: Don Shepherd/ Paul Janssen. PS wij zijn op vakantie in juli. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 4

5 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 3, 4 november 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Hierbij de derde Voortgangsbrief. Zoals bekend hebben we er naar toe gewerkt om deze herfst met de inrichting van de verschillende terreinen te beginnen. Dat gaat nu lukken. We vatten nog even het project kort samen in het begin, omdat er een aantal nieuwe mensen bij is gekomen op de verzendlijst. In bijlage een aantal foto's en informatiefolders. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone / Prachtwijken. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er in het gebied allerlei gronden tijdelijk ter beschikking, die nu voor natuurlijke speelplekken gebruikt gaan worden. Er worden 3 speelplaatsen ontwikkeld: Op macro/mesoniveau, voor de groepen uit de nabije omgeving en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso/microniveau. Rond de school van Limmel. Deze speelplaatsen zijn opgenomen in het Wijkactieplan Maastricht NO. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om de drie verschillende projecten vorm te geven. Deze herfst beginnen we met het echte inrichtingswerk maar in Mariënwaard hebben de eerste activiteiten van Scouting en SBO Op Stap al plaatsgevonden. CNME heeft een educatieve Speelkar ontwikkeld die op de terreinen kan worden gebruikt. Mariënwaard : Partners: Buurtbelangen Nazareth, SBO De Opstap, Scouting Titus Brandsma (Nazareth), Trajekt, Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx), Buitenhof, Don Bosco ( voortgezet Speciaal onderwijs) en Gastenhof, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 5

6 Dit terrein naast de werd al langer gebruikt door SBO De Opstap om de kinderen in de natuur te laten spelen. In het huidige project zijn doen ook de andere bewoners van Mariënwaard mee en de scoutinggroep uit Nazareth. Op termijn kunnen ook andere Scoutinggroepen in de stad hier een goede buitenplek hebben. We beginnen nu om het terrein in te richten met natuurlijke speelelementen, als wilgenhutten, een arena, waterpomp en klimbomen. Leerkrachten/ begeleiders van de organisaties op Marienwaard worden door CNME getraind en gecoacht in de mogelijkheden van spel in de natuur. CNME doet het groot onderhoud en gebruikers werken hier aan mee.. Natuurpark Nazareth: Partners: Buurtbelangen Nazareth, Stichting Trajekt, Limburgs Landschap, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht In Natuurpark Nazareth wordt een deel van het terrein vanaf half november 2008 ingericht als natuurlijke speelplek voor de buurt. Er is een ontwerp gemaakt met een grote speelheuvel en een laagte die in de herfst wordt aangelegd. Over dit plan is in september een buurtinformatieavond geweest. De verdere aankleding van het terrein zal gebeuren samen met kinderen uit de buurt. Er is voor gekozen om deze plek niet in het door Galloways begraasde terrein te ontwikkelen, omdat het veiliger is om speelplek en runderen te scheiden. De school en de groepen van Trajekt kunnen er gebruik van maken, maar ook individuele kinderen uit de buurt. Limmel: Partners: Buurtraad Limmel, Basisschool 't Spoor Limmel, Trajekt, Woningstichting Servatius, Projectontwikkelaar Nouville Ontwikkeling, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Hier hebben verschillende discussieronden plaatsgehad met betrokkenen om te komen tot een goede plek voor de deze meso /micro speelplek. Uiteindelijk is er gekozen voor de plek in de buurt van de huidige school 't Spoor. In het nieuwe beleid van deze school is onlangs bepaald dat deze zich sterk met natuur en milieu gaat bezig houden. Daarom is het zeer positief om het leerkrachtenteam en de kinderen zo snel mogelijk een groene schoolomgeving te geven. Over niet al te lange tijd zal er een nieuw kindcentrum in de buurt verrijzen. Team en kinderen zijn dan al ingewerkt om samen de groene omgeving van de nieuwe school te plannen en de het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Naast de huidige school wordt binnen afzienbare tijd een een nieuw woningcomplex gebouwd (Sereptaplein). Met Woningstichting Servatius en Nouville Ontwikkelaars is afgesproken dat de school voor een bepaalde tijd een stuk van het bouwterrein ter beschikking krijgt om een natuurlijke speelgelegenheid op te ontwikkelen. Samen met het eigen terrein van de school vormt dit een riante ruimte waar leerlingen en leerkrachten nu al samen ideeën voor ontwikkelen. Contractueel wordt door de samenwerkende partners vastgelegd dat Servatius en Nouville Ontwikkelaars het terrein na de afgesproken tijd weer terugkrijgen om hun bouwproject af te maken. Het is een mooi voorbeeld van een tijdelijk kans die zich bij buurtontwikkeling voordoet, geheel in de filosofie van de Jardins Partagés. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 6

7 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 4, 7 april 2009 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Hierbij de vierde Voortgangsbrief. De inrichting van de terreinen is deze winter zo goed als rondgekomen. We zijn zeer tevreden over de resultaten en alles staat nu in de steigers voor een prima natuurspeel seizoen. Vooral tevreden zijn we met het steeds toenemende aantal participanten bij de terreinen. Stap voor stap wordt het netwerk uitgebreid en neemt het enthousiasme van de betrokkenen toe. Begin december hebben we met alle partners een Persmoment georganiseerd waarbij Wethouder Hazeu samen met ons de 3 locaties bezocht. Waar we nu nog voor staan is de veiligheid van de verschillende terreinen. Afgelopen maanden zijn er richtlijnen rond veiligheid van natuurlijke speelplekken ( bekend gemaakt. Bij de inrichting konden we hier dus al goed rekening mee houden. Op dit moment organiseren we een veiligheidscontrole door bevoegde instanties van de terreinen. We zijn besprekingen gestart met betrokken partijen om de financiering van het beheer en de participatie te regelen als de projectperiode is afgelopen. We vatten nog even het project kort samen in het begin, omdat er een aantal nieuwe mensen bij is gekomen op de verzendlijst. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en `er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone / Prachtwijken. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er in het gebied allerlei gronden tijdelijk ter beschikking, die nu voor natuurlijke speelplekken gebruikt gaan worden. Er worden 3 speelplaatsen ontwikkeld: Op macro/ mesoniveau, voor de groepen uit de nabije omgeving en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso /microniveau. Rond de school van Limmel. Deze speelplaatsen zijn opgenomen in het Wijkactieplan Maastricht NO. CNME heeft een educatieve Speelkar ontwikkeld die op de terreinen kan worden gebruikt. Mariënwaard : Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 7

8 Partners: SBO De Opstap, Scouting Titus Brandsma (Nazareth), Trajekt, Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx), Buitenhof, Gastenhof Buitenschoolse opvang, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht,Buurtbelangen Nazareth. Het terrein is nu ingericht met natuurlijke speelelementen als wilgenhutten, een arena, waterpomp, mergelstenen en klimbomen. Het terrein ziet er in de lente met al de voorjaarsbloeiers prachtig uit. Leerkrachten/ begeleiders van Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx) kregen een workshop over de mogelijkheden van een natuurlijke speelplekken voor hun doelgroep. Ook werd er een workshop georganiseerd voor leerkrachten van SBO de Opstap over de manier waarop leerkrachten het terrein voor hun onderwijs kunnen gebruiken. De verschillende partners maakten de afgelopen tijd al beduidend vaker gebruik van het terrein. Dat belooft wat als het weer de komende tijd beter wordt! Scouting Nazareth zal het komende seizoen een aantal weekenden gebruik maken van het terrein. Ook zal er een groot Scoutingkamp worden gehouden de eerste week van de schoolvakantie. SBO De Opstap houdt haar gaat haar schoolverlaterskamp ook in dit gebied houden. De aangesloten organisaties zijn begonnen met het vastleggen van de onderlinge afspraken. Het is de opzet te werken met een zeer lichte organisatievorm, zonder bureaucratie, gebaseerd op het elkaar informeren over elkaars activiteiten. Daartoe wordt geëxperimenteerd met een agenda via internet, waarbij naast het vastleggen van gebruiksdatum ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld. CNME Maastricht en regio doet het groot onderhoud van het terrein en gebruikers werken hier aan mee. Dit terrein is niet openbaar toegankelijk. Kinderen spelen er alleen onder begeleiding van medewerkers van de betrokken organisaties. CNME zorgt als beheerder voor de veiligheid in grote lijnen. Daartoe wordt regelmatig een veiligheidsronde gehouden. De aangesloten organisaties zijn binnen het algemene veiligheidsbeleid verantwoordelijk voor de groep waar ze mee in het terrein zijn. Daarvoor zal een overeenkomst worden getekend. Er zal ook een overkomst komen, waarbij de deelnemende organisaties aangeven dat ze weten dat het gebruik van dit terrein tijdelijk is, in afwachting van de ontwikkelingen rond de A2. Binnenkort volgt een veiligheidsinspectie door een daartoe bevoegde instantie. De resultaten daarvan worden nog in de inrichting verwerkt. Natuurpark Nazareth: Partners: Buurtbelangen Nazareth, Stichting Trajekt, Limburgs Landschap, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht In Natuurpark Nazareth is de afgelopen maanden de inrichting voltooid. Een mooie heuvel met daarop een aantal boomstammen en daaromheen mergelblokken en een waterplek met speelzand. Omdat dit een openbaar terrein is zijn de veiligheidseisen hier het scherpst. Een daartoe bevoegde instantie zal binnenkort een controle uitvoeren op basis van de nieuwe richtlijnen Speelnatuur en eventueel aanbevelingen doen. Als deze zaken geregeld zijn zal er met Buurtbelangen Nazareth en Trajekt gewerkt worden bekeken op welke manier de betrokkenheid bij het terrein wordt vormgegeven. Ook Woningcorporatie Woonpunt zal via de buurt- participatiemedewerker bij het project worden betrokken. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 8

9 Natuurspeelplek 't Spoor Limmel: Partners: Buurtraad Limmel, Basisschool 't Spoor Limmel, Trajekt, Woningstichting Servatius, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Begin december is er een overeenkomst gesloten tussen Gemeente Maastricht, Basisschool 't Spoor en Servatius over het tijdelijk gebruik van een stuk dat later nodig zal zijn voor het nieuw te bouwen woningcomplex Sareptaplein. De school geeft aan dat ze het stuk grond weer teruggeeft als de bouwwerkzaamheden starten. Het terrein is volgens een mede door leerlingen/leerkrachten opgesteld plan ingericht tot een aantrekkelijk natuurlijke speelplaats. De afgelopen tijd waren er wat vernielingen rond de nieuwe natuurspeelplaats. School en buurtraad bespreken dit met Trajekt en Wijkpolitie om hier een oplossing voor te vinden. Een groep vrijwilligers die zich al met de speelplaats van 't Spoor bezig hield is geïnformeerd over de mogelijkheden en wil zich ook over dit terrein ontfermen. Ook de Buurtraad geeft aan dit initiatief van harte te ondersteunen. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 9

Nazareth Buurtbelangen Nazareth. Limmel Buurtraad Limmel. Wyckerpoort Wyckerpoort actief. Wittevrouwenveld WVV Actief

Nazareth Buurtbelangen Nazareth. Limmel Buurtraad Limmel. Wyckerpoort Wyckerpoort actief. Wittevrouwenveld WVV Actief Limmel Buurtraad Limmel Wyckerpoort Wyckerpoort actief Nazareth Buurtbelangen Nazareth Wittevrouwenveld WVV Actief Terugblik Waar staan we nu? Vooruitblik Buurtprofielen Wyckerpoort Malpertuis Limmel

Nadere informatie

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 6: maart 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Eerste steenlegging De Geluksvogel door de Bril van Frans (directeur BSO De Boomhut) De Geluksvogel door de Bril van

Nadere informatie

Stel: je bent groenbeheerder en je krijgt te maken met klimbomen in opleiding. Menigeen

Stel: je bent groenbeheerder en je krijgt te maken met klimbomen in opleiding. Menigeen Spelen op het wilde landje op de nieuwe geluidswal langs de A2 in Maastricht. Het beheer van speelnatuur Paul Janssen ecoloog, in dienst van het CNME Maastricht e.o. Kees Both onderwijs- en natuurpedagoog

Nadere informatie

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 4: juni 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Duurzaamheid De Geluksvogel door de bril van ouders Even voorstellen.. Samen bouwen aan een nieuwe school De Geluksvogel

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 9 13 MAART 2015 Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij http://dicht.by/a3926860? utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares http://dicht.by/a3933491?

Nadere informatie

Cool Nature. Park Meeuwstraat. Didam. Spelen, leren en bewegen in een natuurlijke omgeving

Cool Nature. Park Meeuwstraat. Didam. Spelen, leren en bewegen in een natuurlijke omgeving Cool Nature Park Meeuwstraat Didam Spelen, leren en bewegen in een natuurlijke omgeving bron: http://www.speeldernis.nl/publicaties/speelnatuurindestad Cool Nature Herinrichting Park Meeuwstraat Gemeente

Nadere informatie

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt.

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Scholen in het groen 1 Scholen in het groen Opgroeien in een groene omgeving is belangrijk voor kinderen en draagt

Nadere informatie

GRADATIES VAN GROEN VAN TEGELPLEIN TOT SPEELNATUUR

GRADATIES VAN GROEN VAN TEGELPLEIN TOT SPEELNATUUR VAN TEGELPLEIN TOT SPEELNATUUR PAGINA 2 SPELEN EN LEREN IN EN MET GROEN INTRODUCTIE Een Gezond Schoolplein geeft kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving.

Nadere informatie

Partners Dr. Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden, Lector Natuur en Ontwikkeling Kind)

Partners Dr. Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden, Lector Natuur en Ontwikkeling Kind) Projecttitel: Groene schoolpleinen fase 2 Inventariseren van concrete aanbevelingen voor de manier waarop groene schoolpleinen duurzaam en gezond ingericht kunnen worden. Aanvrager Dr. Jolanda Maas (CAH

Nadere informatie

De Tuinen van Zuidbroek

De Tuinen van Zuidbroek De Tuinen van Zuidbroek Een uniek project in Apeldoorn Wederzijdse ontmoeting in t groen Apeldoorn, november 2013 Stichting Tuinen van Zuidbroek G. Hoogeboom, secretaris C. Braakman, projectcoördinator

Nadere informatie

Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014

Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 www.cnme.nl Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 Stadslandbouw is hip. De laatste jaren gaan ook in Maastricht mensen aan

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN

KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN WENSEN, KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR NATUURRIJKE SPEELRUIMTE IN DE STAD Florence van den Bosch Onderzoek door Wageningen UR & Hogeschool Rotterdam i.o.v. LNV Alterra:

Nadere informatie

nummer juli 2016

nummer juli 2016 nummer 22 18 juli 2016 Agenda dinsdag 19 juli afscheidsmiddag groep 2 afscheidsavond groep 8 woensdag 20 juli laatste schooldag 11.00 uur: uitzwaaien groep 8 12.30 uur: de school is uit, de zomervakantie

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro Nieuwsbrief van RK BS Wijzer aan de Vecht Wijzernieuws November 2016 Jaargang 2, Nr. 13 Inhoud Flessenactie. 2 Personele zaken.... 2 Peutermiddag. 2 Social schools.... 3 Buurtsportclub.. 4 Nationaal schoolontbijt.4

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op dinsdag 25 oktober kregen de kinderen van groep blauw en rood een gastles.

Nieuwsbrief. Op dinsdag 25 oktober kregen de kinderen van groep blauw en rood een gastles. Jaargang 20 nummer 08 Vrijdag 28 okt. 2016 Nieuwsbrief Artikelen in deze nieuwsbrief Agenda Archeologieproject Ik zoek, ik vind in groep blauw en rood Indeling van de bouwen Halt-lessen in de bovenbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

13 MAART Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij

13 MAART Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij JAARGANG 14, 9 13 MAART 2015 Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij http://dicht.by/a3926860? utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares http://dicht.by/a3933491? utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers. Pasen. Schooljaar t/m 14 april. Donderdag 13 april gaan we weer genieten van een heerlijk paasontbijt.

Beste ouders/verzorgers. Pasen. Schooljaar t/m 14 april. Donderdag 13 april gaan we weer genieten van een heerlijk paasontbijt. Schooljaar 2016-2017 10 t/m 14 april Agenda: Ma - Di - Groep 7 fietsexamen Wo - Schoolvoetbaltoernooi Beste ouders/verzorgers Pasen Donderdag 13 april gaan we weer genieten van een heerlijk paasontbijt.

Nadere informatie

Malpertuus Gent: omgevingswerken

Malpertuus Gent: omgevingswerken Malpertuus Gent: omgevingswerken ism bureau Cnockaert & Architettura 2001-2007 ontwerp 2004 uitvoering fase 1 (voetpad Brugsesteenweg) 2007-2013 uitvoering fase 2 (wegenis, wijkplein, buurttuin, natuurrijk

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Inhoudsopgave Deel 2: programma Nationaal Park Lauwersmeer 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Natuuronderwijs op de Hovenschool

Natuuronderwijs op de Hovenschool Natuuronderwijs op de Hovenschool De lente is begonnen. Bij uitstek het seizoen waarin goed te zien is hoe we op de Hovenschool werken aan ons profiel natuur in de groepen. In de kleutergroepen hebben

Nadere informatie

Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus.

Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus. Berg en Dal, 4-3- 16 Betreft: nieuwsbrief 6 Bijlagen: - Aanmeldformulier - Flyers: NK schaken, Bike Challange, sportteam SWG, bezoek wedstrijd Nederlands elftal onder 19 jaar en EHBO- cursus. Beste ouders,

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2015/2016 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2015/2016 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 12 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Info maart Agenda IN DEZE INFO. 12 en 13 maart contactavonden. 14 maart rapport mee naar huis. Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Info maart Agenda IN DEZE INFO. 12 en 13 maart contactavonden. 14 maart rapport mee naar huis. Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Info maart 2017 IN DEZE INFO Agenda PAGINA 2 projectweek VANAF PAGINA 3 nieuws uit de groepen 12 en 13 maart contactavonden Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft

Nadere informatie

KubusEiland. beeldkwaliteitsplan. maart 2015

KubusEiland. beeldkwaliteitsplan. maart 2015 KubusEiland beeldkwaliteitsplan maart 2015 2 KubusEiland beeldkwaliteitsplan Inhoud 1 Inleiding blz. 5 2 Concept blz. 6 3 Verkavelingsplan blz. 8 4 Eerste woningen blz. 10 5 Gemeenschappelijke tuin blz.

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 AGENDA Vrijdag 17 maart Speelgoedochtend groepen 1/2 Zaterdag 18 maart Tuinochtend;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief basisschool Helmgras schooljaar 2015-2016 20-8-2015 We zijn begonnen en we hebben er zin in! Beste ouders en verzorgers, Afgelopen maandag zijn we als nieuwe school van start gegaan.

Nadere informatie

Agenda. Schoolplein: kappen boom. Aanvraag Muziekimpuls. Aanleg vlindertuin

Agenda. Schoolplein: kappen boom. Aanvraag Muziekimpuls. Aanleg vlindertuin 01 april 2016 Agenda 8 april Theater 3,5-6 en 8 Schoolplein: kappen boom Op het schoolplein zal een boom worden gekapt. Het gaat om de boom naast het duikelrek. De wortels van de boom zorgen ervoor dat

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

24 maart 2017 Nieuwsbrief 7 BS Titus Brandsma

24 maart 2017 Nieuwsbrief 7 BS Titus Brandsma 24 maart 2017 Nieuwsbrief 7 BS Titus Brandsma Beste lezers, De afgelopen weken is er weer hard gewerkt en veel geleerd door de kinderen. In de klassen, maar ook daarbuiten zijn verschillende activiteiten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg R.K. Basisschool De Hunenborg In deze nieuwsbrief: Help luizen ouders gezocht De Hunenborg in bedrijf Biebouders gevraagd Personeelszaken Presenteeravond Nieuws uit de MR Project Wereldmuziek van 30 maart

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

Informatie avond voor alle ouders

Informatie avond voor alle ouders Dag allemaal, Het is al langer donker, het wordt weer vroeger donker, de bomen laten hun bladeren vallen (kijk maar op onze speelplaats), de klok wordt komend weekend verzet en de eerste vakantie van dit

Nadere informatie

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Scharrelen, genieten, ontdekken, verwonderen, betrokkenheid JEUGDPROJECTEN Nu scharrelen, genieten en verwonderen, straks meer betrokkenheid voor natuur

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school:

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school: CBS de Wegwijzer schooljaar 2016-2017 Nieuwsbrief nummer 2 Vrijdag 23 september 2016, week 38 telefoon school: 0597-531308 www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl Agenda Datum Activiteit 26 september s

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen AGENDA Vrijdag 22 januari Studiedag; groepen

Nadere informatie

Herkansingen typevaardigheid

Herkansingen typevaardigheid Schooljaar 2012-2013 vrijdag 26 april 2013 nr. 15 Maandag 13 mei t/m vrijdag 24 mei Maandag 13 mei papiercontainer bij school TV Woensdag 15 mei Panna toernooi groep 6/7 Vrijdag 17 mei nieuwsbrief Herkansingen

Nadere informatie

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Speelnatuur op school Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Inhoud! Waarom groene schoolspeelplaatsen: visie! Hoe pak je het aan?! Even aanstippen: klimaat en water op school! WORKSHOP:

Nadere informatie

Pag. 1. Februari 2016

Pag. 1. Februari 2016 Februari 2016 In het schooljaar 2014-2015 heeft een groep vrijwilligers, onder leiding van de werkgroep Groen Schoolplein, een groen schoolplein aangelegd rondom de onderbouw van de Josefschool. De vrijwilligers

Nadere informatie

Wijngaard het Groenewoud

Wijngaard het Groenewoud 2 E JAARGANG 4 E EDITIE 2017 Wijngaard het Groenewoud 1 november 2017 En het werd herfst! In dit nummer 1 En het werd herfst 2 Ons You-tube kanaal 3 Onze eerste oogst 4. Molentjes 5. Website bezoek geweldig

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling

Plan van aanpak. Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling Plan van aanpak Aandachtspunten naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling Resultaten Oudertevredenheidspeiling Wij evalueren de tevredenheid van ouders, medewerkers en leerling cyclisch. In 2014

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen

Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen Hé, wij hebben een idee! Initiatief omgeving voetbalkooi Roelofarendsveen VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt ons initiatief: een plan voor het aanpassingen van (de omgeving van) de voetbalkooi naast de

Nadere informatie

Verslag veldlessen koedood

Verslag veldlessen koedood Verslag veldlessen koedood april - juni 2012 10 juli 2012 Paul Grootenboer ARK Natuurontwikkeling Inleiding Het Barendbos in de Zuidpolder, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde, is al een paar jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN. Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk

REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN. Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk In een nieuwbouwwijk een pracht natuurspeelplaats, waar waterstromen, heuvels met rioolpijpen, een trekvlot en een prachtige

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Lokaal beleid Buitenschoolse opvang Basisscholen moeten met ingang van het schooljaar 2007/2008 ervoor zorgen dat tussen- en buitenschoolse opvang geregeld wordt, als daar op hun school bij ouders behoefte

Nadere informatie

9 januari 2015 2014-2015

9 januari 2015 2014-2015 Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 9 januari 2015 2014-2015 Interessante informatie: 12 t/m 16 jan. Toetsweek groep 8 13 jan.

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van herfst 2011 Hoi! Vroeger schreven de mensen brieven en boeken met een grote ganzenveer. Daar sneden ze met een mesje een scherpe punt aan. Die doopten ze dan in een

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014

NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014 NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014 INHOUD 1 ALGEMENE ZAKEN 3 1.1 DE VAKANTIEBIEB-APP 3 1.2 VAKANTIEROOSTER 3 1.3 SPELEN IN HET GROEN, TEEKCONTROLE DOEN 4 2 NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 2.1 GROEP

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat 14 9 oktober 2015 1013 PV Amsterdam www.bredeschooldezeeheld.nl

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat 14 9 oktober 2015 1013 PV Amsterdam www.bredeschooldezeeheld.nl AGENDA Oktober 14-10 Workshop techniek groep 3 16-10 Studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij 19-10 Herfstvakantie t/m 23-10 26-10 Deze week zijn de 10 minutengesprekken 26-10 Bezoek Veemtheater

Nadere informatie

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl rouwverwerking CBS Roemte 1 ROUWVERWERKING BIJ KINDEREN Voor achtergrondinformatie zijn er in deze

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

De Geluksvogel. Dat geeft energie.. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning

De Geluksvogel. Dat geeft energie.. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning Nummer 3: april 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Een strakke planning De Geluksvogel door de bril van een leerkracht Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw De Geluksvogel

Nadere informatie

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden.

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden. Project Stichting Voorschot Resumé project. Realisatie van een kleinschalig woon-en werkhuis op de Wagnerlaan 28, locatie gymzaal Adegeest te Voorschoten. Het betreft een woon - werk locatie voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Foto s. Huldiging Feijenoord

Foto s. Huldiging Feijenoord Beste ouders/verzorgers, Na een heerlijke meivakantie zijn we nu alweer aan het laatste stukje schooljaar begonnen. Over 8 weken sluiten we het schooljaar af. We hopen op mooie weken waarin we nog hard

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN ROUTE 15 km 20 17 De Groene Loper verbindt groene initiatieven, zo ook in het Vechtdal. Ontdek in Ommen een aantal plekken waar gezamenlijk is gewerkt aan het vergroten van

Nadere informatie

WIJkINFOKRANT MAASTRICHT NOORDOOST

WIJkINFOKRANT MAASTRICHT NOORDOOST WIJkINFOKRANT voor de buurten limmel, nazareth, wittevrouwenveld en wyckerpoort. NOVEMBER 2008 WAT WE ALLEMAAL BEREIKT STAND VAN ZAKEN: PUNT VOOR KLAVERTJE VIER DE KRACHT IN Dag Lizette, veel succes in

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Informatie over: - Hulpouders bibliotheek gezocht! - Bericht van de OR - Vakantierooster

In deze nieuwsbrief: Informatie over: - Hulpouders bibliotheek gezocht! - Bericht van de OR - Vakantierooster OBS De Vuurvlinder 2016-2017 week OBS 24 De Vuurvl Juni 2017 In deze nieuwsbrief: Informatie over: - Hulpouders bibliotheek gezocht! - Bericht van de OR - Vakantierooster 2017-2018 Oproep voor hulp in

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

park Oudegein van park naar stádspark Raadsinfobijeenkomst 6 februari 2013 Paul Rijntjes

park Oudegein van park naar stádspark Raadsinfobijeenkomst 6 februari 2013 Paul Rijntjes park Oudegein van park naar stádspark Raadsinfobijeenkomst 6 februari 2013 Paul Rijntjes Agenda Aanleiding concept Toekomstvisie 2030 maart 2009. voorstellen gericht op groen, historie, ecologie. weinig

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Berg en Dal, 25-9- 15. Betreft: nieuwsbrief 1. Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.

Berg en Dal, 25-9- 15. Betreft: nieuwsbrief 1. Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Berg en Dal, 25-9- 15 Betreft: nieuwsbrief 1 Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De start van het nieuwe schooljaar: We hebben een goede start gemaakt. De leerkrachten geven

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst.

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst. 4 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN December 2014 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst. Team R.K. basisschool

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

WEEKNIEUWS maandag 21 november 2016

WEEKNIEUWS maandag 21 november 2016 WEEKNIEUWS maandag 21 november 2016 Uit de jaarkalender: Ma. 21 t/m do. 24 november Voortgangsgesprekken gr. 1 t/m 7 Ma. 5 december Do. avond 22 december Vrij. 23 december Vrij. mi 23 december (vanaf 12.00

Nadere informatie

Kunstrijk Nieuwsbrief

Kunstrijk Nieuwsbrief 2014/2015 Kunstrijk Nieuwsbrief 13-07-15 In dit nummer: Voorwoord 1 Jarigen 2 Agenda 2 Mededelingen / groepen 3/4 Contact 4 Belangrijke informatie: Dinsdag 14 juli Afscheid van groep 8 Woensdag 15 juli

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij SPONSORING EN TEGENPRESTATIES Stichting De Ulebelt Maatmansweg 3 7425 NC Deventer www.ulebelt.nl info@ulebelt.nl 0570-65 34 37 Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt,

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

nieuwsbrief pagina 2 Nieuwe schoolshirts Groep 3 en 4 Studiereis Studiedagen

nieuwsbrief pagina 2 Nieuwe schoolshirts Groep 3 en 4 Studiereis Studiedagen 2015 2016 editie November 2015 A.C. onderwijs heeft een nieuwe penningmeester. Met in deze editie onder meer: Penningmeester A.C. Nieuwe schoolshirts Groep 3 4 Studiereis Bus opvang Interim Sint viering

Nadere informatie

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Studiedag. Woensdag groente-/fruitdag. Disco-avond / Carnavalsfeest. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Studiedag. Woensdag groente-/fruitdag. Disco-avond / Carnavalsfeest. In dit nummer: 19 januari 2017 Nieuwsbrief Studiedag Op dinsdag 31 januari a.s. is er een studiedag voor de leerkrachten. Dit betekent, dat alle leerlingen die dag vrij zijn! In dit nummer: Studiedag 1 Groente-/fruitdag

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden

Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden Berg en Dal, 23-10- 15 Betreft: nieuwsbrief 2 Bijlagen: 1) Vacature GMR 2) Verslag gezamenlijke bijeenkomst OR / MR / partnerschapscommissie 3) Activiteiten van derden Beste ouders, De herfstvakantie is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 8 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie