Project Spelen in natuur gebied A2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Spelen in natuur gebied A2."

Transcriptie

1 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 1, juni 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Via deze voortgangsbrief willen wij, Paul Janssen en Don Shepherd van CNME Maastricht en regio de betrokkenen bij het Project Spelen in Natuur informeren over het verloop van dit project. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) : plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone. Prachtwijken. De bedoeling is dat er 3 speelplaatsen worden ontwikkeld: Op macro/mesoniveau, voor de buurt en de en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso/microniveau. Rond de school van Limmel. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om de drie verschillende projecten vorm te geven. Het echte inrichtingswerk zal plaatsvinden in de herfst van 2008, maar in Mariënwaard zijn hebben de eerste activiteiten van betrokkenen al plaatsgevonden. We willen regelmatig en als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven een voortgangsrapport uitbrengen voor de betrokkenen en geïnteresseerden. Mariënwaard : Dit terrein naast de SBO Opstap werd al langer gebruikt door de school om om de kinderen in de natuur te laten spelen. In het huidige project doet ook de Scouting mee en wortd er conact gezocht met andere instellingen van Mariënwaard om het gebied te gebruiken. Voor de Scouting lonkt het perspectief dat op termijn ook andere Scoutinggroepen in de stad hier een goede buitenplek kunnen hebben. Begonnen wordt om voor de school en Scouting Nazareth het terrein in te richten. Later zullen we dan bezien hoe we andere groepen erbij betrekken. Scouting Nazareth heeft al een dag het vuilnis uit de vijver gehaald via een vlottenbouwspel. In het weekend van 31 mei vond een geslaagde overnachting plaats met tal van activiteiten. CNME doet het groot onderhoud en leerlingen van de Opstap werken mee aan het onderhoud. Zij zullen in de loop van het project werken aan allerlei objecten in het terrein als hutten, klimbomen, bruggen, etc. En ze spelen er natuurlijk. CNME ontwikkelt een speelkar met allerlei educatieve speelactiviteiten die op de terreinen kan worden ingezet. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 1

2 Nazareth: In Natuurpark Nazareth wordt een deel van het terrein ingericht als natuurlijke speelplek voor de buurt. De school en de groepen van Trajekt kunnen er gebruik van maken, maar ook individuele kinderen uit de buurt. Op dit moment wordt besproken waar de speelplek in het park wordt aangelegd. Er is voor gekozen om deze plek niet in het door Galloways begraasde terrein te ontwikkelen, omdat het veiliger is om speelplek en runderen te scheiden. Er komt een conceptontwerp dat begin van het schooljaar met de buurtraad en de kinderen besproken wordt. Het inrichtingswerk volgt in de herfst/winter. Limmel: Hier hebben verschillende discussieronden plaatsgehad met betrokkenen als buurtraad, Trajekt, CNME om te komen tot een goede plek voor de deze meso/micro speelplek. Uiteindelijk is er gekozen voor de plaats in de buurt van de huidige school. Waar precies wordt op dit moment besproken. In het beleid van school is bepaald dat de School van Limmel zich sterk met natuur en milieu gaat bezig houden. Daarom is het zeer positief om het leerkrachtenteam en de kinderen zo snel mogelijk een groene schoolomgeving te geven. Over niet al te lange tijd zal er een nieuw kindcentrum in de buurt verrijzen. Team en kinderen zijn dan al ingewerkt om samen de groene omgeving van de nieuwe school te plannen en de het gebouw zo duurzaam mogelijk te krijgen. Verdere ontwikkelingen: Op dit moment wordt er een natuurlijke speelplek onder begeleiding van Paul Janssen aangelegd bij de OBS binnenstad. Ouders, kinderen en leerkrachten werken intensief mee. Ook de tuin van de Montessori school wordt geschikt gemaakt voor natuurspelen. Landelijk wordt er hard gewerkt aan goede richtlijnen waar natuurlijke speelplaatsen aan moeten voldoen. CNME is daar bij betrokken en we kunnen de resultaten in ons project gebruiken. In Rotterdam is er 5 juni een symposion van de Raad voor het Landelijk Gebied geweest : Groenopgroeien. Daar werd een adviesrapport van de RLG gepresenteerd over dit onderwerp. De RLG heeft in Maastricht de door CNME Maastricht en regio ontwikkelde Natuurspeelplaatsen uitgebreid bezocht in het kader van hun onderzoek. Paul Janssen houdt een inleiding op het symposion De boom in, Klimbomen in de stad, georganiseerd door GGD Rotterdam. Het boekje Jong gedaan, oud geleerd van CNME Maastricht en regio is uitgekomen. Het geeft via interviews een beeld van hoe wij samenwerken aan een ecologische speelstructuur. Op 20 juni as wordt tijdens de Midzomernatuurtocht de Natuurspeelplaats de Gouden Wereld in Daalhof bij de Educatieve Boerderij/ Elckerlyc school geopend. Oproep aan alle lezers van deze voortgangsbrief om foto's van activiteiten door te sturen aan Ook verhalen/verslagen/opmerkingen zijn welkom en kunnen in de volgende voortgangsbrief worden geplaatst Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 2

3 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 2, 19 juni 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, We hebben besloten om kort voor de vakantie nog een tweede voortgangsbrief uit te brengen, ook met reacties en verhalen van andere betrokkenen. Zo is er in bijlage een verslag van een activiteit van Scouting Nazareth in Mariënwaard met foto's. Van een stagiaire, Jip Ramakers, bij CNME kregen we zijn ervaring met spelen in natuur en Wim Gorren van buurtraad Limmel stuurde een paar websites met spelen in natuur ervaringen: De Raad Landelijk gebied bracht een advies uit Groen opgroeien met een belangrijk thema Spelen in het Groen. In bijlage is deze bijgevoegd. Tot slot het artikel in Dagblas de Limburger over de Gouden Wereld en OBS Binnenstad. De terreinen: Mariënwaard. Naast de scouting is ook de school Opstap actief met hulp bij beheer en spelen in het gebied. Het terrein is nu goed afgesloten en de gemeente heeft een slot geleverd met verschillende sleutels ( in beheer van Ed Schils). Wie een sleutel krijgt moet voor ontvangst tekenen. CNME heeft grote delen van het terrein gemaaid, de Opstap ruimde op. Het CNME leverde gereedschap. Carlijn Laurijssens, stagiaire bij CNME werkt verder aan de speelkar met educatief materiaal. Ze heeft een aantal proeflessen met de school uitgevoerd. Nazareth. Er is een concept-basisplan gemaakt dat met verschillende betrokkenen is doorgesproken. Op dit moment worden de kosten hiervoor in kaart gebracht en wordt het plan door verschillende afdelingen van de gemeente bekeken. Op basis van dit concept kunnen eind augustus leerlingen, vrijwilligers uit de buurt en welzijnswerk de gewenst invulling aangeven. Het uiteindelijke plan kan dan als alles goed gaat eind september in een door het Buurtplatform georganiseerde avond aan de buurt worden gepresenteerd. In het buurtinfoblad heeft Mat Dupuits een oproep voor vrijwilligers uit de buurt geplaatst om mee te denken en werken.. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 3

4 Limmel De school, Servatius en de gemeente werken aan een conceptovereenkomst om voor een bepaalde tijd een stuk van de toekomstige bouwlocatie Sereptaplein tijdelijk ter beschikking te stellen van de school als natuurlijke speelplaats. We werken er naar toe dat we eind augustus met het gezamenlijk ontwerpen kunnen beginnen. Jullie zien het: het gaat de goede kant uit en in augustus/ september horen jullie er verder van. Met groet: Don Shepherd/ Paul Janssen. PS wij zijn op vakantie in juli. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 4

5 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 3, 4 november 2008 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Hierbij de derde Voortgangsbrief. Zoals bekend hebben we er naar toe gewerkt om deze herfst met de inrichting van de verschillende terreinen te beginnen. Dat gaat nu lukken. We vatten nog even het project kort samen in het begin, omdat er een aantal nieuwe mensen bij is gekomen op de verzendlijst. In bijlage een aantal foto's en informatiefolders. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone / Prachtwijken. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er in het gebied allerlei gronden tijdelijk ter beschikking, die nu voor natuurlijke speelplekken gebruikt gaan worden. Er worden 3 speelplaatsen ontwikkeld: Op macro/mesoniveau, voor de groepen uit de nabije omgeving en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso/microniveau. Rond de school van Limmel. Deze speelplaatsen zijn opgenomen in het Wijkactieplan Maastricht NO. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om de drie verschillende projecten vorm te geven. Deze herfst beginnen we met het echte inrichtingswerk maar in Mariënwaard hebben de eerste activiteiten van Scouting en SBO Op Stap al plaatsgevonden. CNME heeft een educatieve Speelkar ontwikkeld die op de terreinen kan worden gebruikt. Mariënwaard : Partners: Buurtbelangen Nazareth, SBO De Opstap, Scouting Titus Brandsma (Nazareth), Trajekt, Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx), Buitenhof, Don Bosco ( voortgezet Speciaal onderwijs) en Gastenhof, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 5

6 Dit terrein naast de werd al langer gebruikt door SBO De Opstap om de kinderen in de natuur te laten spelen. In het huidige project zijn doen ook de andere bewoners van Mariënwaard mee en de scoutinggroep uit Nazareth. Op termijn kunnen ook andere Scoutinggroepen in de stad hier een goede buitenplek hebben. We beginnen nu om het terrein in te richten met natuurlijke speelelementen, als wilgenhutten, een arena, waterpomp en klimbomen. Leerkrachten/ begeleiders van de organisaties op Marienwaard worden door CNME getraind en gecoacht in de mogelijkheden van spel in de natuur. CNME doet het groot onderhoud en gebruikers werken hier aan mee.. Natuurpark Nazareth: Partners: Buurtbelangen Nazareth, Stichting Trajekt, Limburgs Landschap, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht In Natuurpark Nazareth wordt een deel van het terrein vanaf half november 2008 ingericht als natuurlijke speelplek voor de buurt. Er is een ontwerp gemaakt met een grote speelheuvel en een laagte die in de herfst wordt aangelegd. Over dit plan is in september een buurtinformatieavond geweest. De verdere aankleding van het terrein zal gebeuren samen met kinderen uit de buurt. Er is voor gekozen om deze plek niet in het door Galloways begraasde terrein te ontwikkelen, omdat het veiliger is om speelplek en runderen te scheiden. De school en de groepen van Trajekt kunnen er gebruik van maken, maar ook individuele kinderen uit de buurt. Limmel: Partners: Buurtraad Limmel, Basisschool 't Spoor Limmel, Trajekt, Woningstichting Servatius, Projectontwikkelaar Nouville Ontwikkeling, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Hier hebben verschillende discussieronden plaatsgehad met betrokkenen om te komen tot een goede plek voor de deze meso /micro speelplek. Uiteindelijk is er gekozen voor de plek in de buurt van de huidige school 't Spoor. In het nieuwe beleid van deze school is onlangs bepaald dat deze zich sterk met natuur en milieu gaat bezig houden. Daarom is het zeer positief om het leerkrachtenteam en de kinderen zo snel mogelijk een groene schoolomgeving te geven. Over niet al te lange tijd zal er een nieuw kindcentrum in de buurt verrijzen. Team en kinderen zijn dan al ingewerkt om samen de groene omgeving van de nieuwe school te plannen en de het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Naast de huidige school wordt binnen afzienbare tijd een een nieuw woningcomplex gebouwd (Sereptaplein). Met Woningstichting Servatius en Nouville Ontwikkelaars is afgesproken dat de school voor een bepaalde tijd een stuk van het bouwterrein ter beschikking krijgt om een natuurlijke speelgelegenheid op te ontwikkelen. Samen met het eigen terrein van de school vormt dit een riante ruimte waar leerlingen en leerkrachten nu al samen ideeën voor ontwikkelen. Contractueel wordt door de samenwerkende partners vastgelegd dat Servatius en Nouville Ontwikkelaars het terrein na de afgesproken tijd weer terugkrijgen om hun bouwproject af te maken. Het is een mooi voorbeeld van een tijdelijk kans die zich bij buurtontwikkeling voordoet, geheel in de filosofie van de Jardins Partagés. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 6

7 Project Spelen in natuur gebied A2. Voortgangsbrief 4, 7 april 2009 Paul Janssen, Don Shepherd Beste Mensen, Hierbij de vierde Voortgangsbrief. De inrichting van de terreinen is deze winter zo goed als rondgekomen. We zijn zeer tevreden over de resultaten en alles staat nu in de steigers voor een prima natuurspeel seizoen. Vooral tevreden zijn we met het steeds toenemende aantal participanten bij de terreinen. Stap voor stap wordt het netwerk uitgebreid en neemt het enthousiasme van de betrokkenen toe. Begin december hebben we met alle partners een Persmoment georganiseerd waarbij Wethouder Hazeu samen met ons de 3 locaties bezocht. Waar we nu nog voor staan is de veiligheid van de verschillende terreinen. Afgelopen maanden zijn er richtlijnen rond veiligheid van natuurlijke speelplekken ( bekend gemaakt. Bij de inrichting konden we hier dus al goed rekening mee houden. Op dit moment organiseren we een veiligheidscontrole door bevoegde instanties van de terreinen. We zijn besprekingen gestart met betrokken partijen om de financiering van het beheer en de participatie te regelen als de projectperiode is afgelopen. We vatten nog even het project kort samen in het begin, omdat er een aantal nieuwe mensen bij is gekomen op de verzendlijst. Aanleiding voor het project is de wens van het ministerie van LNV om te onderzoeken of het mogelijk is om in buurten waar ruimtelijk van alles gaat veranderen tijdelijk natuurlijke speelplaatsen te maken voor kinderen. In Parijs werkt men met z.g. Jardins Partagés (zie Google) plekken die tijdelijk beschikbaar komen in een buurt worden aan bewoners gegeven om er een tuin, een moestuin of een speelplek van te maken. Er komt een duidelijke overeenkomst tussen gemeente en bewoners over het beheer van het gebied en `er wordt geregeld dat de plek weer beschikbaar komt als er nieuwe plannen zijn. De gemeente doet dan zijn best om een nieuwe tijdelijke plek te vinden voor de buurt. Op deze manier zijn er in het dynamiek van de stedelijke ontwikkeling steeds weer plekken beschikbaar voor bewoners en kinderen om een stukje natuur dichtbij te hebben. Omdat CNME Maastricht en regio al een stel natuurlijke speelplekken heeft ontwikkeld nam de gemeente Maastricht het initiatief om samen met het ministerie van LNV een project te financieren rond de ontwikkelingen van de A2/ Landgoederenzone / Prachtwijken. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er in het gebied allerlei gronden tijdelijk ter beschikking, die nu voor natuurlijke speelplekken gebruikt gaan worden. Er worden 3 speelplaatsen ontwikkeld: Op macro/ mesoniveau, voor de groepen uit de nabije omgeving en groepen uit de stad: Mariënwaard Op mesoniveau voor de buurt Nazareth: Natuurpark Nazareth. Op meso /microniveau. Rond de school van Limmel. Deze speelplaatsen zijn opgenomen in het Wijkactieplan Maastricht NO. CNME heeft een educatieve Speelkar ontwikkeld die op de terreinen kan worden gebruikt. Mariënwaard : Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 7

8 Partners: SBO De Opstap, Scouting Titus Brandsma (Nazareth), Trajekt, Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx), Buitenhof, Gastenhof Buitenschoolse opvang, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht,Buurtbelangen Nazareth. Het terrein is nu ingericht met natuurlijke speelelementen als wilgenhutten, een arena, waterpomp, mergelstenen en klimbomen. Het terrein ziet er in de lente met al de voorjaarsbloeiers prachtig uit. Leerkrachten/ begeleiders van Mondriaan Zorggroep ( Logeerhuis, Kameleon, Mikx) kregen een workshop over de mogelijkheden van een natuurlijke speelplekken voor hun doelgroep. Ook werd er een workshop georganiseerd voor leerkrachten van SBO de Opstap over de manier waarop leerkrachten het terrein voor hun onderwijs kunnen gebruiken. De verschillende partners maakten de afgelopen tijd al beduidend vaker gebruik van het terrein. Dat belooft wat als het weer de komende tijd beter wordt! Scouting Nazareth zal het komende seizoen een aantal weekenden gebruik maken van het terrein. Ook zal er een groot Scoutingkamp worden gehouden de eerste week van de schoolvakantie. SBO De Opstap houdt haar gaat haar schoolverlaterskamp ook in dit gebied houden. De aangesloten organisaties zijn begonnen met het vastleggen van de onderlinge afspraken. Het is de opzet te werken met een zeer lichte organisatievorm, zonder bureaucratie, gebaseerd op het elkaar informeren over elkaars activiteiten. Daartoe wordt geëxperimenteerd met een agenda via internet, waarbij naast het vastleggen van gebruiksdatum ook ervaringen kunnen worden uitgewisseld. CNME Maastricht en regio doet het groot onderhoud van het terrein en gebruikers werken hier aan mee. Dit terrein is niet openbaar toegankelijk. Kinderen spelen er alleen onder begeleiding van medewerkers van de betrokken organisaties. CNME zorgt als beheerder voor de veiligheid in grote lijnen. Daartoe wordt regelmatig een veiligheidsronde gehouden. De aangesloten organisaties zijn binnen het algemene veiligheidsbeleid verantwoordelijk voor de groep waar ze mee in het terrein zijn. Daarvoor zal een overeenkomst worden getekend. Er zal ook een overkomst komen, waarbij de deelnemende organisaties aangeven dat ze weten dat het gebruik van dit terrein tijdelijk is, in afwachting van de ontwikkelingen rond de A2. Binnenkort volgt een veiligheidsinspectie door een daartoe bevoegde instantie. De resultaten daarvan worden nog in de inrichting verwerkt. Natuurpark Nazareth: Partners: Buurtbelangen Nazareth, Stichting Trajekt, Limburgs Landschap, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht In Natuurpark Nazareth is de afgelopen maanden de inrichting voltooid. Een mooie heuvel met daarop een aantal boomstammen en daaromheen mergelblokken en een waterplek met speelzand. Omdat dit een openbaar terrein is zijn de veiligheidseisen hier het scherpst. Een daartoe bevoegde instantie zal binnenkort een controle uitvoeren op basis van de nieuwe richtlijnen Speelnatuur en eventueel aanbevelingen doen. Als deze zaken geregeld zijn zal er met Buurtbelangen Nazareth en Trajekt gewerkt worden bekeken op welke manier de betrokkenheid bij het terrein wordt vormgegeven. Ook Woningcorporatie Woonpunt zal via de buurt- participatiemedewerker bij het project worden betrokken. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 8

9 Natuurspeelplek 't Spoor Limmel: Partners: Buurtraad Limmel, Basisschool 't Spoor Limmel, Trajekt, Woningstichting Servatius, CNME Maastricht en regio, Gemeente Maastricht. Begin december is er een overeenkomst gesloten tussen Gemeente Maastricht, Basisschool 't Spoor en Servatius over het tijdelijk gebruik van een stuk dat later nodig zal zijn voor het nieuw te bouwen woningcomplex Sareptaplein. De school geeft aan dat ze het stuk grond weer teruggeeft als de bouwwerkzaamheden starten. Het terrein is volgens een mede door leerlingen/leerkrachten opgesteld plan ingericht tot een aantrekkelijk natuurlijke speelplaats. De afgelopen tijd waren er wat vernielingen rond de nieuwe natuurspeelplaats. School en buurtraad bespreken dit met Trajekt en Wijkpolitie om hier een oplossing voor te vinden. Een groep vrijwilligers die zich al met de speelplaats van 't Spoor bezig hield is geïnformeerd over de mogelijkheden en wil zich ook over dit terrein ontfermen. Ook de Buurtraad geeft aan dit initiatief van harte te ondersteunen. Project Spelen in natuurgebied A2 Voortgangsbrieven CNME Maastricht en regio 9

Nazareth Buurtbelangen Nazareth. Limmel Buurtraad Limmel. Wyckerpoort Wyckerpoort actief. Wittevrouwenveld WVV Actief

Nazareth Buurtbelangen Nazareth. Limmel Buurtraad Limmel. Wyckerpoort Wyckerpoort actief. Wittevrouwenveld WVV Actief Limmel Buurtraad Limmel Wyckerpoort Wyckerpoort actief Nazareth Buurtbelangen Nazareth Wittevrouwenveld WVV Actief Terugblik Waar staan we nu? Vooruitblik Buurtprofielen Wyckerpoort Malpertuis Limmel

Nadere informatie

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 4: juni 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Duurzaamheid De Geluksvogel door de bril van ouders Even voorstellen.. Samen bouwen aan een nieuwe school De Geluksvogel

Nadere informatie

Stel: je bent groenbeheerder en je krijgt te maken met klimbomen in opleiding. Menigeen

Stel: je bent groenbeheerder en je krijgt te maken met klimbomen in opleiding. Menigeen Spelen op het wilde landje op de nieuwe geluidswal langs de A2 in Maastricht. Het beheer van speelnatuur Paul Janssen ecoloog, in dienst van het CNME Maastricht e.o. Kees Both onderwijs- en natuurpedagoog

Nadere informatie

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt.

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Scholen in het groen 1 Scholen in het groen Opgroeien in een groene omgeving is belangrijk voor kinderen en draagt

Nadere informatie

De Tuinen van Zuidbroek

De Tuinen van Zuidbroek De Tuinen van Zuidbroek Een uniek project in Apeldoorn Wederzijdse ontmoeting in t groen Apeldoorn, november 2013 Stichting Tuinen van Zuidbroek G. Hoogeboom, secretaris C. Braakman, projectcoördinator

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 13 MAART 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 9 13 MAART 2015 Montessori Dag : groot succes. Zie verslag in Dichtbij http://dicht.by/a3926860? utm_source=newsitem&utm_medium=email&utm_campaign=shares http://dicht.by/a3933491?

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Belangrijke data 09-03-2015 t/m Week van de rapportgesprekken, dinsdag 10-03-2015 kunnen 13-03-2015 ook gesprekken in de avond worden ingepland. 12-03-2015 Informatieavond nieuwbouw

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2015/2016 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2015/2016 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014

Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 www.cnme.nl Stadslandbouw in Maastricht: een vruchtbare start in 2014 Stadslandbouw is hip. De laatste jaren gaan ook in Maastricht mensen aan

Nadere informatie

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015

Speelnatuur op school. Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Speelnatuur op school Bouwstenen voor Waterproef schoolpleinen 9 november 2015 Inhoud! Waarom groene schoolspeelplaatsen: visie! Hoe pak je het aan?! Even aanstippen: klimaat en water op school! WORKSHOP:

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Malpertuus Gent: omgevingswerken

Malpertuus Gent: omgevingswerken Malpertuus Gent: omgevingswerken ism bureau Cnockaert & Architettura 2001-2007 ontwerp 2004 uitvoering fase 1 (voetpad Brugsesteenweg) 2007-2013 uitvoering fase 2 (wegenis, wijkplein, buurttuin, natuurrijk

Nadere informatie

REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN. Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk

REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN. Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk REISVERSLAG PETRA WEVERS-KRACHTIGBUITEN Natuurspeelplaats Meerestein, Beverwijk In een nieuwbouwwijk een pracht natuurspeelplaats, waar waterstromen, heuvels met rioolpijpen, een trekvlot en een prachtige

Nadere informatie

De Geluksvogel. Dat geeft energie.. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning

De Geluksvogel. Dat geeft energie.. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning Nummer 3: april 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Een strakke planning De Geluksvogel door de bril van een leerkracht Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw De Geluksvogel

Nadere informatie

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden.

Woonlocatie voor 12 14 jonge mensen van 18 tot 25 jaar. Binnen deze locatie zal 24 uurs zorg op maat gegeven worden. Project Stichting Voorschot Resumé project. Realisatie van een kleinschalig woon-en werkhuis op de Wagnerlaan 28, locatie gymzaal Adegeest te Voorschoten. Het betreft een woon - werk locatie voor jongvolwassenen

Nadere informatie

WIJkINFOKRANT MAASTRICHT NOORDOOST

WIJkINFOKRANT MAASTRICHT NOORDOOST WIJkINFOKRANT voor de buurten limmel, nazareth, wittevrouwenveld en wyckerpoort. NOVEMBER 2008 WAT WE ALLEMAAL BEREIKT STAND VAN ZAKEN: PUNT VOOR KLAVERTJE VIER DE KRACHT IN Dag Lizette, veel succes in

Nadere informatie

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis

Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Wilderniservaring in ruige natuur dichtbij huis Scharrelen, genieten, ontdekken, verwonderen, betrokkenheid JEUGDPROJECTEN Nu scharrelen, genieten en verwonderen, straks meer betrokkenheid voor natuur

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Pag. 1. Februari 2016

Pag. 1. Februari 2016 Februari 2016 In het schooljaar 2014-2015 heeft een groep vrijwilligers, onder leiding van de werkgroep Groen Schoolplein, een groen schoolplein aangelegd rondom de onderbouw van de Josefschool. De vrijwilligers

Nadere informatie

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek 4 2.1 Doelstelling van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij

Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt, centrum voor natuur- en milieu-educatie & kinderboerderij SPONSORING EN TEGENPRESTATIES Stichting De Ulebelt Maatmansweg 3 7425 NC Deventer www.ulebelt.nl info@ulebelt.nl 0570-65 34 37 Sponsormogelijkheden en bijbehorende tegenprestaties op en rond De Ulebelt,

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Lokaal beleid Buitenschoolse opvang Basisscholen moeten met ingang van het schooljaar 2007/2008 ervoor zorgen dat tussen- en buitenschoolse opvang geregeld wordt, als daar op hun school bij ouders behoefte

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de dependance van het AZC Maastricht in de wijk Malberg.

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de dependance van het AZC Maastricht in de wijk Malberg. > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Aan de bewoners van dit pand BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht WWW.GEMEENTEMAASTRICHT.NL ONDERWERP DATUM

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg R.K. Basisschool De Hunenborg In deze nieuwsbrief: Help luizen ouders gezocht De Hunenborg in bedrijf Biebouders gevraagd Personeelszaken Presenteeravond Nieuws uit de MR Project Wereldmuziek van 30 maart

Nadere informatie

De groene. schoolomgeving. februari 2014. Speciale uitgave bij Nieuwsbrief. over natuur- en milieueducatie

De groene. schoolomgeving. februari 2014. Speciale uitgave bij Nieuwsbrief. over natuur- en milieueducatie Aanleg van het groene schoolplein van OSB de Bieshaar. Speciale uitgave bij Nieuwsbrief van het CNME over natuur- en milieueducatie in Amersfoort De groene schoolomgeving februari 2014 Een groene leefomgeving

Nadere informatie

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009

Stichting Natuur, Tijd en Tafel. Tijd voor Eten. Jaarverslag 2009 Stichting Natuur, Tijd en Tafel Tijd voor Eten Jaarverslag 2009 Utrecht, maart 2010 Inleiding In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd voor

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van herfst 2011 Hoi! Vroeger schreven de mensen brieven en boeken met een grote ganzenveer. Daar sneden ze met een mesje een scherpe punt aan. Die doopten ze dan in een

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief basisschool Helmgras schooljaar 2015-2016 20-8-2015 We zijn begonnen en we hebben er zin in! Beste ouders en verzorgers, Afgelopen maandag zijn we als nieuwe school van start gegaan.

Nadere informatie

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl rouwverwerking CBS Roemte 1 ROUWVERWERKING BIJ KINDEREN Voor achtergrondinformatie zijn er in deze

Nadere informatie

Verslag veldlessen koedood

Verslag veldlessen koedood Verslag veldlessen koedood april - juni 2012 10 juli 2012 Paul Grootenboer ARK Natuurontwikkeling Inleiding Het Barendbos in de Zuidpolder, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde, is al een paar jaar

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7 S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 7 15-10-2015 Vanuit de directie Gisteren hebben wij u per mail op de hoogte gebracht van het verdrietige nieuws van het overlijden van

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Inhoudsopgave Deel 2: programma Nationaal Park Lauwersmeer 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Informatie avond voor alle ouders

Informatie avond voor alle ouders Dag allemaal, Het is al langer donker, het wordt weer vroeger donker, de bomen laten hun bladeren vallen (kijk maar op onze speelplaats), de klok wordt komend weekend verzet en de eerste vakantie van dit

Nadere informatie

De Geluksvogel. Een strakke planning. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning

De Geluksvogel. Een strakke planning. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media. Een strakke planning Nummer 2: februari 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Een strakke planning De werkgroep buitenruimte Even voorstellen.. De werkgroep interieur Een strakke planning Het

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school

Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school STEDELIJK ONDERWIJS WE WERKEN ERAAN Je kind voelt zich thuis in onze mobiele school Gaat jouw oogappel binnenkort naar een zogenaamde containerklas of mobiele klas? Dan kan je erop vertrouwen dat je kind

Nadere informatie

Aansluitend volgt er een voorstelronde van de aanwezigen:

Aansluitend volgt er een voorstelronde van de aanwezigen: notulen naam overleg datum overleg 18-12-2014 aanwezig niet aanwezig Klankbordgroep (KBG) Dhr. F. Erkens (voorzitter), dhr. P. Klassen, Dhr. B. Jansen, Mevr. K. Hop, dhr. M. Dupuits, mevr. Jacobs, dhr.

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Sleuteloverdracht. Social media. Ik draag het stokje over.

De Geluksvogel. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Sleuteloverdracht. Social media. Ik draag het stokje over. Nummer 7: juni 2016 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Sleuteloverdracht De Geluksvogel door de bril van stagiaires Ghislaine & Ward Korte info: - Licht in de tunnel - Info

Nadere informatie

Herkansingen typevaardigheid

Herkansingen typevaardigheid Schooljaar 2012-2013 vrijdag 26 april 2013 nr. 15 Maandag 13 mei t/m vrijdag 24 mei Maandag 13 mei papiercontainer bij school TV Woensdag 15 mei Panna toernooi groep 6/7 Vrijdag 17 mei nieuwsbrief Herkansingen

Nadere informatie

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH)

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Advies op de uitgangspunten (memo 12 november) 1. Speelplekken zijn heel, veilig en uitdagend en bij voorkeur ook

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014 Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (SN&LZW) zet zich in voor behoud en verbetering en duurzaamheid van Natuur en Landschap in de Zwijndrechtse Waard. De IVN-schoolgidsen verzorgen natuur-

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Inspiratieboekje Chiardino Tuindesign. Tuingeluk. Voor kinderen

Inspiratieboekje Chiardino Tuindesign. Tuingeluk. Voor kinderen Inspiratieboekje Chiardino Tuindesign Tuingeluk Voor kinderen Ieder mens is uniek De natuur als uitlaatklep Om te ontdekken en te inspireren Welke elementen vormen de basis voor het tuingeluk van kinderen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 8 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Bewegend leren is beter presteren

Bewegend leren is beter presteren Bewegen en leren op de Lea Dasbergschool te Arnhem Bewegend leren is beter presteren Onder dit motto brengen groepsleerkracht Niels Holleboom en vakleerkracht Joris te Molder leren en bewegen (in die volgorde)

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Facebook: @ECTheoThijssen

Facebook: @ECTheoThijssen Facebook: @ECTheoThijssen Twitter: @ECThijssen In deze nieuwsbrief: nieuwsbrief MEI 2016 Studiereis Verkeersexamen Facebook Koffie/thee middag Betaling schoolreis/ kamp Ontdekdag Gezinscoach Studiereis

Nadere informatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie Beleidsplan natuur- en milieueducatie gemeente Houten maart 2007 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Beleidskader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Visie,

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014

NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014 NIEUWSBRIEF OG TITUS BRANDSMA NR 6 - JUNI 2014 INHOUD 1 ALGEMENE ZAKEN 3 1.1 DE VAKANTIEBIEB-APP 3 1.2 VAKANTIEROOSTER 3 1.3 SPELEN IN HET GROEN, TEEKCONTROLE DOEN 4 2 NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 2.1 GROEP

Nadere informatie

Nieuw leven voor Zuidoost Toekomstagenda 2013-2018

Nieuw leven voor Zuidoost Toekomstagenda 2013-2018 Nieuw leven voor Zuidoost Toekomstagenda 2013-2018 wijkgericht werken! stadsdeelaanpak in Apeldoorn De top 10 voor Zuidoost Het is fijn wonen in stadsdeel Zuidoost dat bestaat uit De Maten, Groot Zonnehoeve

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

modern en uitnodigend

modern en uitnodigend modern en uitnodigend modern en uitnodigend ons aanbod Het is hier prachtig. Zo nieuw, groot en Eigentijds van uitstraling en de allerbeste zorg. Dat is Scharwyerveld. Een historische naam voor een moderne

Nadere informatie

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving De oogst van twee jaar Groen en Doen Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en ons landschap te beschermen

Nadere informatie

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN)

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) NOTA REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) Datum: 1 september 2010 REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) 1 september 2010 pagina 1 > 10 1 Freinetschool De Appeltuin 1.1 KORT Adres Weldadigheidsstraat 74 3000 Leuven

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

Berg en Dal, 25-9- 15. Betreft: nieuwsbrief 1. Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.

Berg en Dal, 25-9- 15. Betreft: nieuwsbrief 1. Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Berg en Dal, 25-9- 15 Betreft: nieuwsbrief 1 Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De start van het nieuwe schooljaar: We hebben een goede start gemaakt. De leerkrachten geven

Nadere informatie

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens

Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Stijlvol landelijk wonen, geheel naar uw wens Wilgenrijk Echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen Ontwerpfilosofie van Wilgenrijk De Maassluise School HOLLANDSE KUST Wilgenrijk is een nieuw stukje Nederland

Nadere informatie

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS EEN BOS, MEER DAN BOMEN ALLEEN VERNIEUWD! De leerlingen vergelijken twee bostypes die opmerkelijke verschillen

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Aanbod NME voorjaar 2014

Aanbod NME voorjaar 2014 Aanbod NME voorjaar 2014 Natuur- en milieueducatie (NME) Heemtuin Muntendam biedt een aanvulling op het reguliere schoolprogramma. We richten ons in de lessen vooral op zaken die in de klas minder snel

Nadere informatie

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Doelgroep: Midden- en bovenbouw basisonderwijs: groep 5-8 Jaargetijde: Herfst, winter, lente en een stukje zomer. Plaats:

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst.

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst. 4 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN December 2014 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Allemaal hele fijne Feestdagen, een prettige vakantie en een goed begin van 2015 gewenst. Team R.K. basisschool

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

nr. 22, schooljaar 2011-2012

nr. 22, schooljaar 2011-2012 nr. 22, schooljaar 2011-2012 Dries Hawinkels in Limbrugs hockey elftal Dries Hawinkels uit groep 8 heeft zich geplaatst in het Limburgs hockey elftal. Na een speciale training in Weert mocht Dries deelnemen

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

TOVERSTRALEN werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur

TOVERSTRALEN werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur werken aan een duurzaam ontspannen samenleving Stedenbouw - Landschap - Architectuur Iedereen heeft een gedroomd beeld voor ogen. Een beeld van wat men zich wenst. Wat men graag zou verwezenlijken. Onze

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven.

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven. Nieuwsbrief 2 oktober 2015 Driejarigen groep Driesprong Even voor de zomervakantie heb ik u verteld over de ontwikkelingen rond een Driesprong op de Ceder. Een stap naar het integreren van onderwijs en

Nadere informatie

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen.

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kringgesprek Vanavond afscheid van Juf Nielza Wijks! op 20 december rond 18.30 uur Nummer 8 2012-2013 2013 Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. ruim

Nadere informatie

groen in de stad BIOTOOPWANDELING BIOTOOPWANDELINGleidraad natuurreservaat bourgoyen-ossemeersen biotoopstudie 1 MO biotoopstudie

groen in de stad BIOTOOPWANDELING BIOTOOPWANDELINGleidraad natuurreservaat bourgoyen-ossemeersen biotoopstudie 1 MO biotoopstudie groen in de stad BIOTOOPWANDELING natuurreservaat bourgoyen-ossemeersen 1 MO 01 Gewoon doen Deze wandeling met een biotooptas is ontwikkeld door het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Milieudienst

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws

De Kraanvogel Vluchtnieuws Oktober 2013 Beste ouders en verzorgers, Vanuit de directie Vandaag begint de herfstvakantie voor iedereen. De onderbouw heeft al een weekje vrij, de bovenbouw volgt nu. We hebben een prachtige kinderboekenweek

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi

Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi Een educatief programma voor groep 8 (en 7) Handleiding Deel 2 Draaiboek Woordvoerders van de Eendenkooi Inhoudsopgave Deel 2: programma Eendenkooi 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS

ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS EEN BOS, MEER DAN BOMEN ALLEEN VERNIEUWD! De leerlingen vergelijken twee bostypes die opmerkelijke verschillen

Nadere informatie

26 mei 2016 nr. 11 2015-2016. MUSICAL De Vuilnisboot

26 mei 2016 nr. 11 2015-2016. MUSICAL De Vuilnisboot samenwijs 26 mei 2016 nr. 11 2015-2016 inhoud: Musical de Vuilnisboot Plastic wegwerpflesjes Pestprotocol Lessen slagwerk DOOR Huiswerk via ISY Einde Zwemonderwijs Vervanging in de groepen Karaoke-set

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen AGENDA Vrijdag 22 januari Studiedag; groepen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn:

Stadslandbouw komt in het buitenland en Nederland in verschillende varianten voor. Essentiële kenmerken en randvoorwaarden van stadslandbouw zijn: 1 Aan: de Raad van de Gemeente Dordrecht dtv de raadsgriffier Postbus 8 3300AA Dordrecht c.c.: College van Burgemeester en Wethouders Dordrecht, 1 november 2011 Betreft: Stadslandbouw in Dordrecht Geachte

Nadere informatie

9 januari 2015 2014-2015

9 januari 2015 2014-2015 Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 9 januari 2015 2014-2015 Interessante informatie: 12 t/m 16 jan. Toetsweek groep 8 13 jan.

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Aanwezig namens Habion: Ton Jansen Aanwezig namens Amaris Zorggroep: Hans Homans Aanwezig namens Bureau SVP: Marcel Steeghs Aanwezig namens gemeente Amersfoort:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid.

Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Meerstad. Meer water, meer natuur, meer vrijheid. Natuur, wonen & meer Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven én recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie