Maak energiegebruik zichtbaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak energiegebruik zichtbaar!"

Transcriptie

1 Sdu Uitgevers thema Energiemonitoring 13 Maak energiegebruik zichtbaar! Met de toename van het energiebewustzijn groeit ook de behoefte om het energiegebruik te monitoren. Energiemaatregelen hebben namelijk pas echt zin wanneer er inzicht bestaat in de zwakke plekken in gebouwen of processen. Daarnaast is energiemonitoring zinvol om het effect van genomen maatregelen inzichtelijk te maken en het draagvlak in- en extern te vergroten. Eén van de toonaangevende adviesbureaus op het gebied van energiemonitoring is Van Beek Ingenieurs uit Arnhem dat al ruim 30 jaar ervaring heeft opgebouwd met energiemanagement. EnergieGids.nl sprak met directeur ing. Ron Hendriks over het belang van energiemonitoring. Directeur ing. Ron Hendriks van Van Beek Ingenieurs: Velen zien energiebesparing als een soort project: je start een maatregel, voert hem uit en kijkt er vervolgens niet meer naar. Energiebesparing is echter een continu proces.

2 14 thema Energiemonitoring energiegids.nl meer draagvlak voor uitvoering van energiebesparende maatregelen. Stap twee is het opstellen van haalbare energiebesparende maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Stap drie is het volgen en bewaken van de genomen maatregelen in de tijd. Velen zien energiebesparing als een soort project: je start een maatregel, voert hem uit en kijkt er vervolgens niet meer naar. Energiebesparing is echter een continu proces, waarbij energiemonitoring een essentieel hulpmiddel is binnen het proces. Energiemonitoring is nooit een doel op zich! Door ing. Frank de Groot U komt waarschijnlijk om in de energiegebruikdata. Die krijgt u van, of worden van u gevraagd door: meetbedrijven, netbeheerders, energiebedrijven, energieleveranciers, Overige Diensten Aanbieders (ODA s), Energy Service Companies (ESCo s), klanten, aandeelhouders, MJA-afspraken, enzovoort. Bent u er nog? De stroom aan data werkt vaak verlammend op gebouweigenaren. De energierekeningen worden ter kennisneming aangenomen en betaald. Jammer, want er zijn grote energiebesparingen mogelijk door orde te Energiemonitoring en de bijbehorende energiebesparende maatregelen kunnen de Total Cost of Ownership verlagen. scheppen in de data chaos door energiemonitoring. Energiemonitoring is meer dan alleen maar het energiegebruik meten, want dat levert natuurlijk geen energiebesparing op, zegt ing. Ron Hendriks van Van Beek Ingenieurs in Arnhem. Redenen voor organisaties om aandacht voor energie te hebben zijn het verlagen van de energiekosten, het voldoen aan wet- en regelgeving of maatschappelijk verantwoord ondernemen Onze visie is dat energiebesparing in drie stappen te bereiken is. De eerste stap is het zichtbaar maken van het energiegebruik door energiemonitoring. Wanneer je het energiegebruik zichtbaar maakt, creëer je Total Cost of Ownership Energiemonitoring en de bijbehorende energiebesparende maatregelen kunnen de Total Cost of Ownership verlagen, zegt Hendriks. Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, naast de stichtingskosten, ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen van keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. TCO brengt de totale kosten op korte en langere termijn in beeld om een beoogde prestatie te kunnen realiseren. Hendriks: Bij gebouwen is bijvoorbeeld niet alleen de huurprijs of de bouwprijs van een gebouw relevant, maar ook de kosten tijdens gebruik voor energie, schoonmaak, (bouwkundig) onderhoud, beveiliging, bouwkundige aanpassingen en parkeerkosten. Het zal duidelijk zijn dat beslissingen in de ontwerpfase van grote invloed zijn op TCO. Datzelfde geldt voor het gebruik. Komt er een nieuwe gebruiker in een gebouw, dan wordt dit gebouw vaak aangepast. Dat heeft ook weer gevolgen voor de exploitatiekosten. Energiemonitoring brengt de gevolgen van gebruikersgedrag op het energiegebruik in beeld. Doordat gebouwen steeds beter worden geïsoleerd en de installatietechnieken om energie te besparen ook steeds geavanceerder worden, wordt de invloed van het gebruikersgedrag op het energiegebruik ook steeds groter. Waar vroeger het achteloos openzetten van ramen in de winter of op een warme zomerdag weinig consequenties had voor het energiegebruik, is tegenwoordig dat effect veel groter. Temeer ook door de steeds maar stijgende energieprijzen. Tevens is kennis en onderhoud van installaties noodzakelijk om een optimale werking te kunnen garanderen. Ook hier zie je weer het belang van energiemonitoring: energieverspilling wordt direct in beeld gebracht. Vroeger zag je dat niet. Ja, de energierekening was aan het eind van het jaar wat hoger, maar de oorzaak was dan al vaak niet meer te achterhalen. Dus werd er geen actie op ondernomen. Volgens Hendriks wordt de informatiebehoefte ook groter door de opkomst van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Het besef neemt toe dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot uitputting van grondstoffen leidt. Het is maatschappelijk niet meer verantwoord om veel energie te verbruiken. Bedrijven willen dat ook uitstralen, in verband met imagoverbetering. Daarnaast worden de energiekosten steeds hoger, dus wordt het financieel steeds aantrekkelijker om energiebesparende maatregelen te nemen.

3 Sdu Uitgevers thema Energiemonitoring 15 Energiebesparing Zoals gezegd kan energiemonitoring eigenlijk niet los worden gezien van energiebesparende maatregelen. De energiemonitoring laat immers zien wat de energiebesparende maatregelen voor een effect hebben. Overigens leggen we hiermee de lat voor onszelf ook hoog, want als wij twee jaar terugverdientijd suggereren, dan laat de energiemonitoring haarfijn zien of dat ook uitkomt. Eigenlijk controleren we zo dus ook ons eigen werk. Maar het is tevens een ontzorging van de klant. Met de bereikte energiebesparing kunnen verder in het traject weer andere energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. In de industrie gaat het hoofdzakelijk om de energiekosten voor koelen en drogen. Bij de utiliteitsbouw zijn het voornamelijk de energiekosten voor ventilatie, verlichting, koeling en verwarming. In de industrie gaat het vooral om de processen, in de gebouwde omgeving om de gebouwschil en klimaatinstallaties. Energiebesparing in de gebouwde omgeving kan ook aantrekkelijk zijn in verband met het verkrijgen van een hoge score op het veelbesproken energielabel. Hendriks: Als je weet dat gebruikersgedrag een grote invloed heeft op het daadwerkelijke energiegebruik, dan zegt een energielabel niet veel. Het is een momentopname en zegt niets over gebruikersgedrag. Overigens zijn wij als adviesbureau geaccrediteerd volgens de EPBD richtlijnen en beschikken wij over EPA-U specialisten, dus we weten de waarde van dat label. Het risico bestaat ook dat na het behalen van een hoge score op het energielabel de gebruiker op zijn lauweren gaat rusten. Het label is immers binnen! Het zou beter zijn om daar aansluitend maatregelen op uit te voeren en de gebruikerscomponent ook mee te wegen in het proces van energiemanagement. Daar kan energiemonitoring dan ook weer een belangrijke ondersteunende rol in vervullen. Zicht op data Het inrichten van energiemonitoring levert direct een schat aan meetdata op. Het is volgens Hendriks de kunst om die meetwaarden te vertalen naar praktische informatie: Aan een eindeloze stroom data heb je weinig. Ons energiemonitoringsysteem Erbis en de dienstverlening ErbisOnline bieden inzicht in het resultaat van energiebesparende maatregelen. In een beveiligde internetomgeving is het energiegebruik inclusief trends beschikbaar. De benodigde energiedata zijn afkomstig van bestaande meetpunten. Dat zijn slimme meters, data uit bijvoorbeeld GebouwBeheer- Systemen of handmatig ingevoerde gegevens. ErbisOnline vertaalt de data vervolgens naar bruikbare, inzichtelijke informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de afwijkingen van het normatieve energiegebruik, merkt de directeur van Van Beek op. Maar hoe stel je het normatieve gebruik vast? Dat kan bijvoorbeeld op basis van historische data van een bedrijf of relevante parameters als buitentemperatuur. Daarnaast krijgen wij per dag van duizenden gebouwen de uurwaarden binnen, waardoor wij per type bedrijf kunnen benchmarken. Een leuk voorbeeld is een afwijking die we constateerden in het energiegebruik bij een stadhuis. Daar was iedere zondag het energiegebruik hoger dan je zou mogen verwachten van een leeg gebouw. De verwarming en ventilatie bleek op zondag telkens aan te staan. Bleek dus dat in het verleden een wethouder iedere zondag nog even naar het stadhuis kwam om rustig zijn mail te kunnen checken. De regeling was daar na diens vertrek echter nooit op aangepast. Door de juiste data-analyse en wijziging van instellingen is een dergelijke besparing eenvoudig te realiseren. Een veel gemaakte fout is volgens Hendriks dat opdrachtgevers al snel denken dat ze zoveel mogelijk meters moeten plaatsen: Maar het gaat niet om de kwantiteit, maar kwaliteit. Wat wil je meten? Pluk eerst het laaghangende fruit en ga gericht meten. Probeer ook het draagvlak te vergroten door de meetgegevens en informatie openbaar te maken. Dat kan op een scherm in het bedrijfsrestaurant of in de entreehal, zodat bezoekers het ook kunnen zien. We hebben naast een dergelijke interactief Energiedisplay (Erbis TV) ook een app ontwikkeld waarmee je de verbruiksgegevens op een smartphone kan aflezen. De komende jaren gaat energiemonitoring steeds meer de cloud in, zodat je overal online verbruiksgegevens kunt opvragen. Je moet mensen enthousiasmeren.

4 16 thema Energiemonitoring energiegids.nl Energiemaatregelen Een energiebesparingsdoelstelling formuleren is niet zo moeilijk, maar die vervolgens uitvoeren en laten zien wat je bereikt hebt wel, zegt Hendriks. Om de kosten van de te nemen energiebesparende maatregelen te spreiden heeft Van Beek de Roadmap Energiebesparing ontwikkeld. Binnen een dergelijke roadmap wordt een viertal scenario s uitgewerkt. Het eenvoudigste, sobere scenario (twee jaar) bestaat vooral uit snel te realiseren kortetermijnmaatregelen tegen geringe investeringskosten; maar de besparingen zijn ook beperkt (2-6%). Het voorzichtige scenario (2-5 jaar) behelst maatregelen op de korte en middellange termijn. Het levert zo n 6-12% energiebesparing op, maar vraagt ook extra meerinvesteringen in energiebesparende maatregelen in gebouwen en installaties. Opdrachtgevers, zoals gemeenten, die meer willen, kiezen een ambitieus of zeer ambitieus scenario (5-10 jaar) inclusief duurzame energieopwekking. Dat levert een energiebesparing van 20% of meer op, maar vraagt additionele meerinvesteringen. Het is raadzaam de besparingsopbrengsten te gebruiken voor het financieren van volgende energiebesparende stappen, merkt Hendriks op. Juist door het uitwerken van deze scenario s komt er aansluiting tussen beleid en uitvoering omdat er sprake is van een gedragen keuze. De combinatie van energiekennis en het juist weergeven van de resultaten via monitoring, is een krachtig concept in dat proces. Opdrachtgevers kunnen ondersteund worden bij het nemen van energiebesparende stappen door Van Beek, maar het ingenieursbureau heeft niet de ambitie op te treden als Energy Service Company (ESCo): Wij werken wel samen met ESCo s, maar wij nemen niet de financiering van de energiekosten over. We leveren wel specialisten die bijvoorbeeld fungeren als projectmanager, voorzitter en coach van een actieteam in een bedrijf of gemeente. Ook kunnen we zorgen voor actieve bewaking van het elektriciteits- en gasverbruik en de controle van de data in ErbisOnline. Daarnaast zijn we actief in het verduurzamen van gebouwen, stellen we CO2 footprints op en beschikken we over BREEAMspecialisten. Tot slot kunnen we bedrijven ondersteunen bij het behalen van de Green Key. In al die disciplines speelt energiemonitoring een belangrijke rol. Als het gaat om specifieke kostenbesparing is er een team van specialisten dat organisaties ontzorgt op het financieel energiebeheer. Enerzijds worden klanten begeleid bij inkoop van energie en anderzijds vereenvoudigen we de administratieve processen rondom factuurstromen van onze opdrachtgevers. Pieken beheren Een belangrijke sturende parameter bij energiemonitoring is

5 Sdu Uitgevers thema Energiemonitoring 17 het gecontracteerde elektrische vermogen. Indien dit maximaal vastgelegde benodigde vermogen op enig moment in de maand wordt overschreden dan wordt de vergoeding die maand aangepast aan dat hogere vermogen. Hendriks: De meeste afnemers vergeten dit echter of weten het simpelweg niet en betalen onbewust veel te veel voor het gecontracteerde vermogen. Indien er namelijk in één maand meer van het netwerk is gevraagd dan afgesproken, zal de netbeheerder daarvoor een boete opleggen. Daarnaast wordt automatisch het gecontracteerde vermogen naar boven bijgesteld en kan de afnemer gedurende één jaar dit gecontracteerde vermogen niet meer wijzigen. Echter hierna is het wel zaak het vermogen naar beneden bij te stellen als er sprake is geweest van een eenmalige piek. Door energiemonitoring kun je boetes en bijstellingen van het gecontracteerde vermogen naar boven voorkomen. Al ruim dertig jaar Erbis Door energiemonitoring komt helder in beeld waar de pieken zitten Door energiemonitoring komt helder in beeld waar de pieken zitten: Door de pieken weg te nemen kun je de contracten aanpassen naar een lager gecontracteerd vermogen. Daardoor zie je dat er op eenvoudige wijze grote besparingen mogelijk zijn. Een ander voorbeeld: we constateerden bij een klant in een industriehal een ventilatievoud van tien, terwijl vier voldoende was. Dat scheelt enorm in je energiekosten. Of klimaatinstallaties in oudere gebouwen die nog staan ingesteld op de eerste gebruikers, terwijl het gebruik inmiddels volledig is veranderd. En het statige, monumentale pand van Van Beek zelf? Zijn hier ook maatregelen genomen? Uiteraard, zegt Hendriks. Het pand is uitgerust met een nieuwe Cv-ketel en regelsysteem van onze zusterorganisatie Priva en we monitoren ook hier uiteraard het energiegebruik. In de hal hangt een scherm waarop de actuele verbruiksgegevens te zien zijn. We hebben sinds de ingebruikname in 2006 al 35 procent energie bespaard. En het goede is dat de medewerkers zeggen dat het comfort juist vooruit is gegaan! Onder eigen medewerkers wordt ErbisOnline ter beschikking gesteld om binnen een soort wedstrijd De Energiestrijd, mensen te motiveren ook thuis energiebesparingen te realiseren. Het is belangrijk om dat wat we dagelijks uitvoeren voor onze opdrachtgevers, ook zelf te belijden n Erbis is een specialistische applicatie voor energiemonitoring. De applicatie wordt met name binnen de industrie en door grootverbruikers als universiteiten toegepast. U kunt er energiegebruik, -kosten en facturen in uw gebouw(en) en installaties mee monitoren en beheren. Al meer dan 30 jaar maken dagelijks vele organisaties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk gebruik van Erbis. ErbisOnline is een online dienst voor energiemonitoring die uitermate geschikt is voor de utiliteit (decentrale overheden, retail, hospitality, et cetera). Met de online webportal kunt u uw ambities, prestaties en energiegebruiken zichtbaar maken, bewaken en optimaliseren. ErbisOnline kent een modulaire opbouw en bezit de volgende functionaliteiten: Inzicht in energiegebruiken Actieve bewaking en signalering bij overschrijdingen van uw normen en budget Optimalisatie van uw energiegebruik door middel van het coachen van installateurs en gebouwbeheerders Controle van uw energiefacturen Maatregelenbeheer en bewaking Benchmarking van verschillende gebouwen naar bijvoorbeeld energiegebruik per vierkante meter Het is via deze internetapplicatie mogelijk anderen via internet toegang te verlenen tot gegevens die u beschikbaar wilt stellen. Hierdoor kunnen gebruikers zelf rapportages opvragen. Hiervoor is enkel een PC met internettoegang nodig. Naast de applicatie staat een team energiespecialisten ter beschikking voor datacontrole, analyse en optimalisatie.

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie