Energie: investeren in de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie: investeren in de toekomst"

Transcriptie

1 Energie: investeren in de toekomst Door: Marleen Verbruggen Frédéric Vermeulen Dirk Dermaux 31 maart 2011 Presentatie: zie

2 INHOUD Voorstelling Antea Group Energiemanagementsystemen Nuttige aanwending van laagwaardige warmte

3 wordt

4 Antea Group De kwaliteit en de vormgeving van de wereld waarin we leven, wonen en werken, dat is wat ons bezig houdt. Door strategisch denken te combineren met technische expertise en pragmatisch handelen, bieden we meer dan een effectieve oplossing; Understanding today, Improving tomorrow is onze uitdaging.

5 Waar zijn we?

6 Engineering Wat doen we? Milieu Ruimte Water

7 Energiemanagementsystemen Wat kunnen we met de nieuwe norm en hoe daarmee besparen in de praktijk? Door: Marleen Verbruggen Frédéric Vermeulen Presentatie: zie

8 Energiemanagement EN De nieuwe norm De praktijk

9 Energiemanagement EN Waarom efficiënter met energie omgaan : Beschikbaarheid van energiebronnen Milieu Klimaatverandering Vragen rond kernenergie Moeilijker ontginning meer risico s Wetgeving

10 Energiemanagement EN Hoeveel en hoe : Europa: Uitstoot broeikasgassen verminderen met 20% (of 30%) Energie efficiëntie verbeteren met 20% Aandeel van hernieuwbare energie 20% Verhogen aandeel biofuels voor vervoer tot 10% EN is een Europese Norm die ontwikkeld is met de bedoeling om tegen 2020 de vooropgestelde energiedoelstellingen te behalen.

11 Energiemanagement EN Waarom nog een nieuwe norm : Is vertrokken vanuit bestaande nationale normen uit verschillende Europese landen die geharmoniseerd werden tot één nieuwe Europese norm Doel van de norm: moet bruikbaar zijn in alle sectoren en in organisaties ongeacht de grootte moet een beeld geven van de energie efficiëntie om deze te verbeteren moet praktisch en gemakkelijk implementeerbaar zijn moet een krachtige en vertrouwde management tool zijn. Gelijkaardig aan de ISO 14001

12 Energiemanagement EN PDCA Cyclus (Plan, Do, Check, Act)

13 Energiemanagement EN Energiebeleid : Engagement van de directie om voortdurend de energie efficiëntie te verbeteren Kader voor vastleggen doelstellingen Wettelijke en eigen eisen opvolgen Nodige middelen voorzien

14 Energiemanagement EN Plan : Initiële beoordeling van energieaspecten Identificeren van wettelijke en andere eisen Vastleggen van algemene en operationele en doelstellingen Opstellen van een jaarlijks actieplan: wie, wat, wanneer, budget

15 Energiemanagement EN Do : Geef het energiemanagement een eigen plek in de hele organisatie: Uitvoering van concrete projecten Leg verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast Organiseer opleidingen, sensibiliseer en communiceer overvloedig Energiemanagement bij: ontwerp, inkoop, gebruik én onderhoud van installaties Documenteer en registreer

16 Energiemanagement EN Check : Monitoren en meten essentieel: energieverbruik + energiefactoren Naleving wetgeving periodiek beoordelen Afwijkingen identificeren en beheren, corrigerende en preventieve maatregelen nemen Registeren of EMS en norm gevolgd worden Interne audits

17 Energiemanagement EN Act : Binnen Management review: Wat met de geanalyseerde maatregelen? Ze voldoen niet (helemaal) : onderzoek de mogelijke bijsturing en verbeter Ze voldoen wel onderzoek nog mogelijke verbeteringen Blijf steeds alert en reageer adequaat op de resultaten

18 Energiemanagement EN De nieuwe norm De praktijk

19 Energiemanagement EN Praktisch Vroeger en huidig energieverbruik Energie trends? Productie cijfers? Algemeen energieverbruik Grafieken Tabellen Overzichten Significante verbruiken Waarom significant? Wat zijn de verbruikers Besparingspotentieel? Gebieden met prioriteit? Gestelde objectieven Besparingspotentieel? Strategie Gebieden met prioriteit? Budget Zones en afdelingen met significant verbruik Identificeer potentieel voor energieefficiëntie Rapportering Rapporteer aan aan het management P&ID, apparatenlijst processchema s Sankey diagramma s wie is verantwoordelijk en bevoegden? Energie audit Ontwerpdata analyse Benchmarking Welke technologie Overzichtelijk samenvattend managementrapport

20 Energiemanagement EN Hoe starten Algemeen energieverbruik Zones en afdelingen met significant verbruik Identificeer potentieel voor energieefficiëntie Rapportering aan het management

21 Energiemanagement EN Voorbereiden Vroeger en huidig energieverbruik Productie cijfers? Energie trends? Algemeen energieverbruik Grafieken Tabellen Overzichten Concreet: Verbruiksgegevens ) Energiefacturen / aankoopfacturen ) Energiekosten en verbruik omrekenen naar productie eenheid Energieboekhouding ) Trends: beschikbare afvalstromen? waterzuivering: anaerobe i.p.v. aerobe vaste stoffen: verkopen verwerken (vergisten vergassen verbranden) warmtebehoefte? WKK warmte beschikbaar? warmterecuperatie / absorptiekoeling / stirlingmotor warmte koude behoefte? warmtepomp, WKO, BEO veld hernieuwbare energie? wind / zon (pv / zonneboilers)... zelf investeren of via third party financing

22 Energiemanagement EN Uitdiepen Significante verbruiken Waarom significant? Wat zijn de verbruikers? Zones en afdelingen met significant verbruik P&ID, apparatenlijst processchema s Sankey diagramma s Concreet: Identificeer de energie intensieve processen. Identificeer de grote verbruikers. Real time monitoring en deelmetingen per verbruiker. Visualiseer de verbruiken per proces Beoordeling Zijn de ingestelde parameters wetenschappelijk / empirisch / historisch Zijn de energie intensieve handeling noodzakelijk? Gebeuren de energie intensieve handeling efficiënt? Zijn er alternatieven?...

23 Energiemanagement EN Analyseren Besparingspotentieel? Gebieden met prioriteit? Identificeer potentieel voor energieefficiëntie Energie audit Benchmarking Analyse ontwerpdata Onderzoek technologie Uitgangspunten Welke energievector heeft het grootste aandeel? Zijn er grote afwijkingen? Zoek de reden Concreet Energieplan i.f.v. convenant? Monitoring en deelmetingen? Bijkomende energie audits thema audits? Uw energiekengetal t.o.v. andere vestigingen of concurrerende producties? Uw technologie t.o.v. de best beschikbare technologie Zijn de ontwerpdata nog steeds van toepassing op huidige productie randinstallaties.. utilities

24 Energiemanagement EN Rapporteren Gestelde objectieven Gehaalde objectieven Strategie Budget Management Engagement voor langdurig energie efficiëntie beleid Uitzetten van het beleid De prioriteiten De objectieven De timing Budgetten.. Rapportering aan het management Overzichtelijk samenvattend managementrapport

25 Energiemanagement EN Niet vergeten Participatie van alle medewerkers Concreet: Wie is bevoegd in het bedrijf, in de afdeling? Wie is verantwoordelijk? Wie is er bij betrokken? Wat wordt van wie verwacht? Wie krijgt welke opleidingen? Leg bevoegdheden, verantwoordelijkheden en betrokkenheid schriftelijk vast. Sensibiliseer het volledige personeel Beloon de inspanningen... over de doelstellingen van het energiemanagement over het rationeel energiegebruik

26 Energiemanagement EN Quick Wins: Piekverbruik Verbetering cos phi Energie lekken en verliezen Isolatie Slapende verbruikers Nachtverbruik....

27 Energiemanagement EN En vervolgens.. start again

28 Nuttige aanwending van laagwaardige warmte Door : Dirk Dermaux Presentatie: zie

29 Overzicht 1. Vraag en aanbod van restwarmte 2. Beleidsmatige context 3. Toepassingen van laagwaardige warmte 4. Grenzen voor laagwaardige warmte 5. Oplossingen 6. Besluit

30 Potentieel van Laagwaardige Warmte (bron : VMM) Totaal energiegebruik Vlaanderen = 1.600PJ/jaar Energiegebruik Vl. Huishoudens = 235PJ/jaar Energiegebruik Vl. Huishoudens (verwarming) = 165PJ/jaar energiegebruik (PJ) energiesector niet toewijsbaar aan 1 sector handel & diensten transport * * voorlopige cijfers landbouw industrie (energetisch) industrie (nietenergetisch) huishoudens

31 Equivalente CO 2 emissie (bron : VMM) Totale CO 2 emissie Vlaanderen 2009 = kton CO 2 emissie gebouwenverwarming Vl = kton

32 Groot potentieel (vraag) groot aanbod van restwarmte Inventarisatie restwarmte Nederland :

33 Restwarmte & REG Denk aan de REG filosofie Energiebehoefte minimaliseren = Restwarmteproductie minimaliseren Restwarmte recupereren in het proces Restwarmte inzetten in andere processen of nutsvoorzieningen = Levering van warmte bvb. Afstands/stadsverwarming Restwarmte omzetten in elektriciteit bvb. Gasexpansie, ORC

34 Beleidsmatige context Europese schaal : zie Energy 2020 (Eur. Commissie) Reinforcing efficiency in energy supply efforts are needed to substantially increase the uptake of high efficiency cogeneration, district heating and cooling Vlaamse schaal : zie o.a. Beleidsbrief Energie Beleid uitbouwen ter bevordering van groene warmte en de benutting van restwarmte Steden : zie o.a. Klimaatplan Stad Antwerpen Inventarisatie restwarmte in Antwerps Havengebied

35 Diverse bronnen van restwarmte

36 Toepassingen op lage temperatuur : bewezen technologie Voorbeelden Afstandsverwarming binnen en buitenland : Amsterdam, Parijs, Wenen, Helsinki, Göteborg, Stockholm, Roeselare, Brugge, Gent Beschikbaarheid en betrouwbaarheid Warmtepompen Absorptiekoelmachines Andere bouwtechnieken : vloerverwarming,

37 Realisatie Antea Group : ORC (Organic Rankine Cycle) Klant Investering Warmtebron Energie productie Elektriciteits prijs Mirom (Roeselare) 6 mio Euro Warm water 180 C Elektriciteit (2MW e ) Marktconform Terugbetalingstijd 10 jaren

38 Grenzen voor restwarmte Klant Investering Warmtebron Innovatieve Technieken Energie productie Prijs warmte Terugbetaling Brussel Energie 2 mio Euro Rookgassen 65 C Rookgascondensatie Afstandscircuit op 40 C Revers. Warmtepomp Verwarming én koeling Warmtelevering (6MW th ) 50 euro/mwh th 20 jaren

39 Prijs warmte : koppeling met aardgasprijs (bron : Creg) Huidige marktconforme prijs (rest)warmte = 30 euro/mwh th

40 Doelstellingen onhaalbaar zonder financiële ondersteuning Andere duurzame energiebronnen : ook afhankelijk van steunmaatregelen

41 Elk voordeel hep z n nadeel Warmtebron Stoom 10barG / 200 C Energie productie Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 Elektriciteit Warmte Energetisch rendement 35% 90% Steunmaatregel GS certificaten Verkozen Ten koste van Mogelijkheid 1 Meer luchtemissies

42 Ondersteuning van restwarmte verantwoord? = Lange termijn visie ; duurder op korte termijn goedkoper op lange termijn = Gratis energie gaat anders verloren = Zie buitenlandse voorbeelden komt tegemoet aan wereldwijde doelstellingen en programma s = Minder emissies betere luchtkwaliteit = Toekomstvastheid verminderde afhankelijkheid van gas

43 Doelstellingen onhaalbaar zonder stimulerende regelgeving Wetgeving EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) Energiebesluit 19/11/2010 Primaire energiefactor (berekening energieprestatie) Fossiele brandstoffen f p = 1 Elektriciteit f p = 2,5 WKK zelfopgewekte elektriciteit f p = 1,8 Biomassa f p = 1 Collectieve warmtebron Recuperatie restwarmte f p < 1?

44 Besluit Zeg niet : The price is too high Zeg wel : The price of failure is too high Optimisme : Realisme : Blijft nodig : Warmtelevering op grote schaal (zie buitenlandse voorbeelden) = Lange termijn visie Vergeet niet de kleine projecten : woonwijk, zwembad, kantoren, Financiële ondersteuning vanwege overheid Stimulerende regelgeving : zie o.a. EPB

45 meer info:

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting ENERGIEZORG Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting december 2014 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing 1 Inleiding Welke energiebesparende maatregelen hebt

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020 Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Colofon Opdrachtgever Jeroen Nollet ING Lease Nederland Auteurs Gerben Hieminga en

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie