PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015"

Transcriptie

1 PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen Met trots kan gemeld worden dat alle bedrijventerreinen in Hoorn voor de komende drie jaar weer een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen hebben ontvangen. Het gaat in alle gevallen om een 2 de hercertificering. Medio februari kregen de laatste terreinen een positief oordeel van de auditor en dus het certificaat. De officiële overhandiging vond plaats op de laatste dag van het afgelopen kwartaal. Incidenten Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar was relatief onrustig. Helaas gingen de brandstofdiefstallen op Westfrisia en HN80 door. Vooral na de vakantieperiode waren er meldingen over brandstof diefstal. In overleg met Securitas en de politie is hier intensiever op gepatrouilleerd. In de maanden februari en maart waren er minder meldingen van brandstofdiefstal. Per bedrijventerrein worden de bekende incidenten verderop opgesomd. Camera s De plaatsing van een aantal nieuwe camera s op de bedrijventerreinen in Hoorn wordt later dit jaar gepland. Afhankelijk van het resultaat van PMH kan besloten worden om te starten met vervanging van de oudste camera s. De camera s voor individuele ondernemers wordt volop gepromoot onder de ondernemers. Omzetting meldkamer De omzetting van de klanten naar de nieuwe meldkamer is bijna afgerond. Het grootste gedeelte van de klanten is voor het einde van 2014 overgestapt naar de nieuwe meldkamer NVD. Ondernemers kunnen ook in 2015 gebruik maken van de gratis meldkamerdiensten via PMH. Eind maart 2015 waren er nog 15 bedrijven, waarvan 1 bedrijf met 6 vestigingen, die nog niet zijn overgestapt naar de nieuwe meldkamer. Deze zijn en worden hierover persoonlijk door de parkmanager benaderd. Motercycle Club Chapter Hoorn Het vorige kwartaal is gerapporteerd over de zogeheten Outlaw Motorcycle Gang clubs kortweg OMG s. Een chapter van Satudarah is naar alle waarschijnlijkheid gevestigd in Hoorn. Tot dusver zijn er vanuit PMH geen signalen van deze club en eventuele huisvesting op een bedrijventerreinen in Hoorn. Er is nauw contact met politie en gemeente hierover. Groen en winterpakket Eind maart is afscheid genomen van de groenmanager. De taken worden overgenomen door de parkmanager. De parkmanager wordt ondersteund door een groenspecialist. Eens per maand wordt samen een schouw gedaan over de bedrijventerrein om de kwaliteit te waarborgen. Ook het winterpakket is weer onder de aandacht gebracht bij de ondernemers. Het aantal deelnemers is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De Operationele rapportage PMH Q Pagina 1

2 winterperiode was zacht met als gevolg weinig overlast voor ondernemers. Het aantal uitrukken door de strooidienst is daardoor ook minimaal geweest. Beeldkwaliteitsfonds Het tweede kwartaal wordt in samenwerking met de gemeente Hoorn het Beeldkwaliteitfonds geïntroduceerd. Doel van deze regeling is het verbeteren van de kwaliteit van panden op de bedrijventerreinen. Vanaf 1 april is de stimuleringsregeling officieel ingegaan. In de gemeente Hoorn kunnen ondernemers en eigenaren van panden op HN80, de Gildenweg en De Oude Veiling in aanmerking komen voor deze subsidie. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij PMH. PMH is de uitvoeringsorganisatie. Voor meer informatie over het beeldkwaliteitsfonds en de voorwaarden zie Veiligheidsscan kleine bedrijven Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor het jaar 2015 weer een regeling vastgesteld op het gebied van de aanpak van de veiligheid van kleine bedrijven. Ondernemers kunnen een gratis veiligheidsscan krijgen. De scan wordt uitgevoerd door de CCV adviseur. De scan kan worden aangeboden aan ondernemers tot 50 fte. De regeling omtrent subsidie op de aanschaf van een product is nog niet bekend, maar zal in het volgende kwartaal in werking treden. De parkmanager promoot ook deze regeling. In een nieuwsbrief is deze regeling ook gecommuniceerd. Dit heeft geleid tot 9 veiligheidsscans. Overige In december heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden voor een b2b deelmarktplaats voor materieel, producten en diensten die niet of weinig gebruikt worden. Er is dit kwartaal geconcludeerd dat er op dit moment geen tijd en ruimte vrijgemaakt wordt voor dit initiatief. De vernieuwde website van PMH is dit kwartaal gelanceerd. De informatie op de site is up-to-date gemaakt en de lay-out is vernieuwd. In aanvulling hierop zijn ook alle beveiligingsdiensten van PMH in een vernieuwde brochure samengevoegd en up to date gemaakt. Het aantal volgers op Twitter staat nu op 195. Het vorige kwartaal was dit 157. Het bereik van dit medium wordt dus steeds groter. Operationele rapportage PMH Q Pagina 2

3 PMH Hoorn 80 en Verlengde Lageweg rapportage 1 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen: In Q1 zijn geen activiteiten verricht met betrekking tot het KVO-traject op HN80 en de Verlengde Lageweg. Volgend kwartaal is er een halfjaarlijkse bijeenkomst gepland. Verkeersmaatregelen: De gemeente heeft Parkmanagement geïnformeerd over wegwerkzaamheden die nodig zijn op delen van HN80. De wegen Protonweg, Neutronweg en Atoomweg zijn (deels) aan onderhoud toe. Ondernemers en eigenaren van de bedrijven gelegen aan deze wegen zijn door middel van een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de gevolgen en mogelijke hinder die dit gaat opleveren. Ondernemers aan de Protonweg, tussen CCI en Pontmeyer zullen de meeste hinder ondervinden. Ondernemers worden in de gelegenheid gesteld door de gemeente om mee te liften met deze werkzaamheden als het gaat om het opwaarderen van de bestrating van de in- en uitritten. Dit geldt uitsluitend voor ondernemers gevestigd tussen CCI en Pontmeyer. Tijdens de informatiebijeenkomst is tevens het beeldkwaliteitsfonds toegelicht voor alle ondernemers en eigenaren op HN80. Het onderhoud aan de Neutronweg en Atoomweg zullen met name kleinere wegvlakken betreffen. Naar aanleiding van een klacht van een ondernemer op HN80 is in overleg met de gemeente besloten om een parkeerverbod in te stellen op een deel van de Neutronweg. Inmiddels is het verbod in werking gesteld. De belijning is ook aangebracht. Veiligheid: Het bestuur van PMH heeft vorig jaar ingestemd met het cameraplan voor de bedrijventerreinen. Er is vervolgens gestart met het verplaatsen van een aantal camera s op de bedrijventerreinen. Voor HN80 geldt dat er twee camera s komen te vervallen. In een tweede fase worden totaal 20 oude camera s in Hoorn vervangen door nieuwe. Dat zal medio 2015 gaan plaatsvinden. Deze nieuwe camera s geven een kwalitatief beter beeld en hebben een groter bereik. Op deze manier zijn minder camera s nodig. In een volgend kwartaal zal hierover gerapporteerd worden. De individuele camerabeveiliging is de afgelopen kwartalen gepromoot onder de ondernemers. De afname van het pakket is beperkt. Het is een totaaloplossing voor ondernemers die zelf camera s willen om de eigen kavel te bewaken. De mogelijkheid bestaat om dit systeem te koppelen aan de collectieve beveiliging, zodat de dekkingsgraad wordt vergroot. Er zijn 3 opties van 4 camera s; 4 camera s buiten, 2 camera s binnen en 2 buiten, en 4 camera s binnen. De prijzen van het pakket variëren van 1750,- tot 2.400,- euro voor koop en 40,- tot 66,- euro per maand voor 5 jarige lease. Ondernemers worden uitgenodigd om dit pakket bij Parkmanagement te komen bekijken. Per 1 maart 2015 is Actief Talent aan de Kathodeweg gevestigd. Actief Talent werkt met mensen die verslavingsproblemen hebben of psychische stoornissen. Op initiatief van Actief Talent en Blue Tomato is samen gesproken over een samenwerkingsverband om Operationele rapportage PMH Q Pagina 3

4 overlast van deze groep mensen op het bedrijventerrein te voorkomen. Parkmanagement, politie en gemeente zijn hierbij betrokken geweest. Op basis van de gesprekken zijn huisregels opgesteld en gegevens uitgewisseld. Een aantal incidenten is te melden in Q1 op HN80: - Begin februari is er weer een poging tot diefstal gedaan bij Groot Conserven. Twee kwartalen eerder was het bedrijf al 3 keer slachtoffer van inbraak. -Diefstal van werklampen van trailers van Deen. -Diefstal van brandstof uit een vrachtwagen bij Deen. Er zijn verder weinig meldingen van overlast van ondernemers bekend. De openbare verlichting is op beide terreinen goed in orde. Meldingen van illegale stortingen zijn er niet geweest. Groen en onderhoud: Konijnen hebben aan een groot aantal bomen vraatschade aangericht. Het gaat met name om de Esdoorns aan het eind van de Kernweg en de Kathodeweg. Volgens experts zullen de bomen het niet overleven en moeten deze worden afgeschreven. Mogelijke oorzaak van de vraatschade is het zoeken naar een alternatief voor voedsel door de aanleg van een tijdelijke baggerdepot aan de windsingel van HN80. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar een aanpak om het aantal konijnen in te perken. Gemeente en Parkmanagement gaan in overleg over de aangerichte schade. Afgelopen winterperiode is er geen groot onderhoud aan het groen verricht. Medio november is samen met de gemeente een afschouw gedaan voor het groen op de terreinen. Een aantal punten is inmiddels uitgevoerd, waaronder het verwijderen van een aantal scheve bomen in de middenberm aan de Kernweg. Deze zijn medio februari verwijderd. Bewegwijzering/bebording: Geen bijzonderheden. Operationele rapportage PMH Q Pagina 4

5 PMH De Oude Veiling en Westfrisia rapportage 1 de kwartaal 2015 KVO: In Q1 zijn geen activiteiten verricht met betrekking tot het KVO-traject op DOV en Westfrisia. Verkeersmaatregelen: De voorbereidingen van de wegwerkzaamheden aan de Oostergouw en alle gevolgen voor de ondernemers werden vrij onverwachts aangekondigd door de gemeente medio februari. Namens alle ondernemers heeft het HOC overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Op basis hiervan heeft de gemeente toegezegd verkeersmaatregelen te treffen om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 26 mei tot en met 26 juni. Tegen het parkeerverbod op de Marowijne kon het afgelopen kwartaal bezwaar worden gemaakt. 1 bezwaar is er ingediend en weer ingetrokken. Hierdoor is het verbod per 5 februari 2015 ingesteld. Voor de touringbussen van Wit is afgesproken om de bussen zolang te parkeren op De Oude Veiling op een daarvoor aangewezen plek. Op deze manier wordt Westfrisia deels ontlast. Het parkeren van grote voertuigen en parkeren van voertuigen blijft op deze terreinen een aandachtspunt van de gemeente. Veiligheid: Het cameraplan heeft ook betrekking op deze twee bedrijventerreinen. Een aantal camera s wordt vervangen door nieuwe camera s waardoor het zicht beter wordt. De openbare verlichting is goed in orde en meldingen worden snel door de gemeente opgepakt. Meldingen van illegale stortingen waren er niet. Een aantal incidenten is te melden in Q1 op DOV en Westfrisia: - Moeijes brandstof diefstal uit voertuigen; - Op de Compagnie is een auto ontvreemd; - Bij Hydro-West werden eieren tegen het raam gegooid; Groen en onderhoud: Het zwerfafval op DOV wordt door een cliënt van het Esdege Reigersdaal elke dinsdag opgehaald. Op een aantal plekken is het groen beschadigd door (vracht)verkeer. De Parkmanager houdt middels de beelden en dagelijkse schouw zicht waar en door wie dit wordt veroorzaakt. De schade aan het groen wordt op deze manier verhaald. Er zijn op de Compagnie snoeiwerkzaamheden verricht zoals afgesproken met de gemeente. Bewegwijzering/bebording: In de jaarvergadering van 24 november 2014 is door de leden van Stichting Parkmanagement Marowijne besloten om vanaf 1 januari 2015 de bewegwijzering uit het Operationele rapportage PMH Q Pagina 5

6 verplichte pakket te halen. Klanten zijn hierover geïnformeerd. Een groot aantal klanten heeft de bewegwijzering opgezegd. Operationele rapportage PMH Q Pagina 6

7 PMH Overige terreinen: Gildenweg, Dampten, Maelsonstraat, Van Dedemstraat Nieuwe steen rapportage 1 de kwartaal 2015 KVO: In Q1 heeft de tweede hercertificering plaatsgevonden van deze terreinen. Hiermee zijn alle terreinen in Hoorn voorzien van een hernieuwd certificaat KVO. Verkeersmaatregelen: De verkeersoverlast door vrachtwagens op de Gildenweg is blijvend verminderd. Twee ondernemers zijn het gesprek aangegaan en hebben gekeken naar mogelijkheden om de overlast te verminderen. Vrachtwagens parkeren nu vooral op de private kavel. De gemeente heeft ter hoogte van het bedrijf Koedooder aan de Gildenweg het parkeerverbod duidelijk zichtbaarder gemaakt door het aanbrengen van belijning. De fietsstroken op het Dampten zijn beter aangegeven en uitgebreid richting het Keern. Veiligheid: Ook voor deze terreinen is het cameraplan van toepassing en is een aantal verplaatst en of vervangen. Afgelopen tijd is er geen vandalisme gemeld of een illegale dumping gedaan. De openbare verlichting op de bedrijventerreinen is goed op orde. Er was 1 melding van diefstal op heterdaad. Het ging hier om diefstal van koper of lood (Nieuw Steen). Groen en onderhoud: Het gemaal aan het einde van de Gildenweg is vervangen en het groen is daarmee aangetast en blijft een rotte plek. De gemeente wil hier geen actie ondernemen, omdat het geen doorgaande weg is. Bewegwijzering: Geen bijzonderheden. Operationele rapportage PMH Q Pagina 7

PMH algemene operationele rapportage 2 de kwartaal 2015

PMH algemene operationele rapportage 2 de kwartaal 2015 PMH algemene operationele rapportage 2 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen Alle terreinen beschikken weer over een Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat. Het is een resultaat van een continu proces

Nadere informatie

PMH operationele rapportage 3 de kwartaal 2015

PMH operationele rapportage 3 de kwartaal 2015 PMH operationele rapportage 3 de kwartaal 2015 Camera s De plaatsing van een aantal nieuwe camera s op de bedrijventerreinen komt steeds dichterbij. In overleg met de Spyke wordt gekeken of de positionering

Nadere informatie

PMH operationele rapportage 4 de kwartaal 2015

PMH operationele rapportage 4 de kwartaal 2015 PMH operationele rapportage 4 de kwartaal 2015 Camera s In 2015 is het camerasysteem in Hoorn geanalyseerd. Op basis van de analyse is een cameraplan opgesteld voor het vervangen van de camera s. In dit

Nadere informatie

Winterpakket In het eerste kwartaal is er ook nog gebruik gemaakt van onze diensten. In verhouding tot vorige winter is de afname verdrievoudigd.

Winterpakket In het eerste kwartaal is er ook nog gebruik gemaakt van onze diensten. In verhouding tot vorige winter is de afname verdrievoudigd. PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2018 Algemeen: Dit kwartaal zijn de Parkmanagement taken volgens afspraak uitgevoerd. De werkzaamheden groen voor de komende 5 jaar zijn aanbesteed en met Stoop

Nadere informatie

Verder willen wij meer proactief omgaan de natuurlijke contacten met de bedrijven n.a.v. de alarmopvolging, onderhoudswerkzaamheden e.d.

Verder willen wij meer proactief omgaan de natuurlijke contacten met de bedrijven n.a.v. de alarmopvolging, onderhoudswerkzaamheden e.d. Aan : Bestuur Stichting Parkmanagement Hoorn Van : Gerard Fit, directeur Parkmanagement Hoorn BV Betreft : Begroting en actieplan 2015 Datum : 18 februari 2015 Inleiding: 2015 wordt voor PMH een vitaal

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein Zeiving-Zuid (12-05-2015, 10:00) Schouw Route is een definitieve route Route is 0 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4214 KZ Vuren Aanwezigen Politie Fons Spee Gemeente

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2017 jaarplan 2017 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2018 jaarplan 2018 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Communicatie Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust en duurzaam ondernemen Huisvestingsvraagstukken

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen BIO Raad Collectieve Beveiliging Schoon, heel en veilig Ondernemen Opening door wethouder Peter Verheij Agenda 19.30-19.40 uur Opening en welkomstwoord door wethouder Peter Verheij 19.40-19.50 uur Bas

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Verlengde Lageweg in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Hoorn 80 en Verlengde Lageweg 20 maart 2014 versie 6 2 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Schouw verslag THEMA 2013 (dagschouw) d.d. 26-11-2013 Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Privaatgroen Bestratingsonderhoud Verkeersveiligheid Parkeerverbod openbare weg Goed. In sommige

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Taken... 3 2.1 Meldingen door burgers en ondernemers... 3 2.2 Hondenbeleid...

Nadere informatie

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement

parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! parkmanagement Organisatiegraadverbetering bedrijventerrein Zoutman Kwaliteit voor nu èn in de toekomst! ledenvergadering ROV - 10 november 2010 Wie is Ericis BV? Ericis BV is één van de voortrekkers geweest van de introductie

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ZANDDONK

PARKMANAGEMENT ZANDDONK PARKMANAGEMENT ZANDDONK Uitgiftetekening Bedrijvenpark Haven Zeven Verkocht Gereserveerd WAAROM PARKMANAGEMENT? Doel Het doel van parkmanagement is om met een gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 14 april 2015, 10.00-12.00 uur

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 14 april 2015, 10.00-12.00 uur Op 14 april 2015 heeft er een dagschouwronde plaatsgevonden op bedrijventerrein Lammenschans Driehoek. Voorheen bestond dit gebied uit twee aparte bedrijventerreinen te weten Lammenschans/Kanaalpark en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1287-RBO

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

AED s op BT Schiebroek

AED s op BT Schiebroek Nieuwsbrief Nr. 4 - April 2012 Brandstof inkoopvoordeel Glasvezel project gaat van start Het bestuur van de stichting BIZ Schiebroek heeft na uitvoerig onderzoek een besluit genomen om de glasvezel aanleg

Nadere informatie

In de jaren vanaf 2011 heeft ESZET de doelstelling om 10% te reduceren in 5 jaar behaald.

In de jaren vanaf 2011 heeft ESZET de doelstelling om 10% te reduceren in 5 jaar behaald. Stand van zaken 1 e halfjaar 2018 1 1 Inzicht (stand van zaken) In de jaren vanaf 2011 heeft ESZET de doelstelling om 10% te reduceren in 5 jaar behaald. Jaar Totale CO2 emissie in tco2 % Scope 1 % Scope

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

INDUSTRIËLE BEVEILIGING BRANDWACHTEN

INDUSTRIËLE BEVEILIGING BRANDWACHTEN INDUSTRIËLE BEVEILIGING De waardevolle eigendommen die in uw bedrijf aanwezig zijn, de veiligheid die u op de nieuwbouw van een terrein wilt garanderen, inbraak, brandstichting, vernieling; zaken waarvan

Nadere informatie

Nieuwsflits november In deze nieuwsflits meer informatie over : Protocol Inbraken en Veiligheid. Glasheldere camerabeelden via VPN-verbinding

Nieuwsflits november In deze nieuwsflits meer informatie over : Protocol Inbraken en Veiligheid. Glasheldere camerabeelden via VPN-verbinding Nieuwsflits november 2017 In deze nieuwsflits meer informatie over : Protocol Inbraken en Veiligheid Glasheldere camerabeelden via VPN-verbinding Veilig delen van informatie met de politie Overlast hangjongeren

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 11 oktober 2016, uur

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 11 oktober 2016, uur Op 11 oktober 2016 heeft er een schouwronde plaatsgevonden op bedrijventerrein Lammenschans Driehoek. We zijn gestart bij de Gamma en hebben eerst Kanaalpark aangedaan, om vervolgens af te sluiten met

Nadere informatie

NIEUWSFLITS juni 2014

NIEUWSFLITS juni 2014 NIEUWSFLITS juni 2014 Inhoud: 1. Algemene Ledenvergadering 2. Hercertificering KVO-B 5. AED 3. Korting op uw verzekering! 6. Ik meld.nl 4. Plan van Aanpak komende KVO-B periode 7. Collectieve Beveiliging

Nadere informatie

VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen

VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen DATUM 20 mei 2011 LOCATIE TIJDSTIP Bedrijventerrein Zoutman 900 uur 1130 uur Deelnemers schouw aanwezig Leen Vonk Bodegraafse Bewakingsdienst V Wim van de Bildt

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND Inhoud 0. Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4439 19 februari 2015 Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 februari 2015, nr. 598318,

Nadere informatie

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 Focus voor 2016 VIJVERHOF, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GREX PRESENTATIE 2 1. Inleiding Yücel Özmen, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Factsheet CO2-Prestatieladder 2017

Factsheet CO2-Prestatieladder 2017 Beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People Planet - Profit) speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van Voskamp Groep B.V. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Nieuwsbrief december 2015 Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Brief voor: EIGENAREN IN Gemengde BLOKKEN Inhoud Inleiding Uitvoeringsplanning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014 Beste buren, Deze laatste nieuwsbrief van 2014 wil het VvE bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Correcte contactgegevens

Nadere informatie

Leidraad omgevingsbeheer huisvesting arbeidsmigranten voormalige grafische school in Blaarthem

Leidraad omgevingsbeheer huisvesting arbeidsmigranten voormalige grafische school in Blaarthem Leidraad omgevingsbeheer huisvesting arbeidsmigranten voormalige grafische school in Blaarthem Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Inleiding De nadruk ligt op communicatie en aanspreekbaarheid van de verschillende

Nadere informatie

KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Westfrisia en De Oude Veiling in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling 15 maart 2016 versie 1 3 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

SAMENVATTING 2-METING PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST

SAMENVATTING 2-METING PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST PILOTS DORPSSTRAAT ZEIST Opdrachtgever: Gemeente Zeist Datum: maart 2018 Uitvoering: QUO-communications Winthontlaan 200, Postbus 85183, 3508 AD Utrecht Telefoon 030-2800434, fax 030-2800377 E-mail: info@quo-communications.nl

Nadere informatie

Vernieuwing Vomar en omgeving Sluis

Vernieuwing Vomar en omgeving Sluis Vernieuwing Vomar en omgeving Sluis Verslag Informatieavond Woensdagavond 25 april, Goede Rede Almere Aanleiding Woensdagavond 25 April vond de eerste informatieavond plaats in de Goede Rede, rondom de

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Volksbelang: Midden tussen haar klanten

Volksbelang: Midden tussen haar klanten Zorgeloos tuinieren Volksbelang: Midden tussen haar klanten Zorgeloos huren en wonen, dat is waar Volksbelang voor staat. Als sociale organisatie die midden tussen haar klanten staat, vindt Volksbelang

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O.

Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 2016-2020. Businessplan BI-Zones S.O. 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Wateringveldsche Polder 20162020 2 I Inleiding Op 2 juli 2014 is het wetsvoorstel op de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) aangenomen. De nieuwe

Nadere informatie

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 [Geef tekst op] ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 Toelichting op afkortingen: WT = Wijkteam CMWW = Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk = Wijkmanagement, naam WE = Weller.

Nadere informatie

I.v.m. het vroegtijdig vertrekken van FSM worden zijn rondvraagpunten eerst behandeld. Voor verslaglegging zie onder agendapunt 10.

I.v.m. het vroegtijdig vertrekken van FSM worden zijn rondvraagpunten eerst behandeld. Voor verslaglegging zie onder agendapunt 10. VERSLAG KVO overleg Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef 23 november 2015 14.45 16.15 uur Vergaderlocatie: Besseling Vervoert De Stuwdam 5 Deelnemers: Afwezig: Mieke van de Beek (gemeente Amersfoort), Edwin

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen

3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen Document 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen Auteur Toorenaar Datum 22-01-2018 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Wagenaar

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide

Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide Nota zienswijzen Bedrijventerrein Molenheide De volgende reclamanten hebben een zienswijze ingediend: 1 R-Consult namens de eigenaren van het bedrijf aan de Vlassloot 1 2 R-Consult namens eigenaar Vlassloot

Nadere informatie

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de LEEFBAAR ZOETERMEER-fractie over situatie Hofstedepad.

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de LEEFBAAR ZOETERMEER-fractie over situatie Hofstedepad. ^^ ^^*^^ tt^ II gemeente Zoetermeer Beantwoording van de schriftelijke vragen van de LEEFBAAR ZOETERMEER-fractie over situatie Hofstedepad. De panden Voonweg 117 en 117A liggen aan een stukje openbare

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht

Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht Plaatsen zonnepanelen op schoolgebouwen Weekblad Facilitair & gebouwbeheer Onderhoud zonnepanelen onderbelicht De voorbije jaren zijn volop zonnepanelen geplaatst op de daken van veel gebouwen. Daarbij

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Plan van Aanpak BASIS SAMENWERKEN Bedrijventerreinen Duin- en Rooiseheide, Schijndel gemeente Meierijstad Werkgroep: KVO-werkgroep Duin- en Rooiseheide Redactie:

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 2 mei 2017, uur

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 2 mei 2017, uur Op 2 mei 2017heeft er een schouwronde plaatsgevonden op bedrijventerrein Lammenschans Driehoek. We zijn gestart bij de Gamma en hebben eerst Lammenschans/Kanaalpark geschouwd om vervolgens door te lopen

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN

ENERGIE ACTIEPLAN ENERGIE ACTIEPLAN 2018-1 Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Mei 2018 Verantwoordelijke voor dit verslag is de VGM-coördinator Versie 1.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 1 Niet stoken in ruimten die niet

Nadere informatie

Functieprofiel Tielse Parkmanager

Functieprofiel Tielse Parkmanager Functieprofiel Tielse Parkmanager Functietitel: Parkmanager Versie en datum: 13 oktober 2016 - V1.3 Opsteller: Manuela l Herminez Werklocatie: Tielse bedrijventerreinen Kellen, Latenstein, Westroijen en

Nadere informatie