Social Enterprising Europe (SEE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Enterprising Europe (SEE)"

Transcriptie

1

2 1

3 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0-licentie. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie bevat enkel de standpunten van de auteur. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor gebruik van de hierin vermelde informatie.

4 3 Inhoud INSTRUCTIES VOOR DE VOORBEREIDING VAN HET LEERPROGRAMMA MODULE 0. VOORBEREIDEN om de wereld te veranderen MODULE 1. BOUWEN van een betere wereld MODULE 2. Sociale verandering CREËREN MODULE 3. CONTACT ZOEKEN met stakeholders MODULE 4. BEREKENEN van kwaliteit en impact MODULE 5. Mensen ENGAGEREN en leiden MODULE 6. BEREIKEN van financiële duurzaamheid MODULE 7. PLANNEN van een sociale onderneming SLOTOPMERKINGEN

5 4 OVER SOCIAL ENTERPRISING EUROPE Wat is het project Social Enterprising Europe (SEE)? Een sociale onderneming gebruikt economische activiteiten om een centrale, sociale doelstelling te bereiken. Het SEE-project voorziet kwalitatieve opleidingen en leermateriaal voor (toekomstige) sociale ondernemers. Het SEE-project wordt gefinancierd door het Lifelong Learning Programme/Grundtvig (het Programma voor Levenslang Leren) van de Europese Unie. Trainingsprincipes en -modules Het SEE-project promoot een duurzame opleiding voor ondernemers die focussen op sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid en een verplichting ten opzichte van de meest buitengesloten groepen van onze gemeenschap. Daartoe moedigt het project innovatie aan en legt het de nadruk op het ethische karakter van het bedrijfsleven. Het SEE-project focust op levenslang leren, bouwt voort op de vroegere ervaringen van de studenten en stemt de studieactiviteiten af op de behoeften van de studenten.

6 5 INSTRUCTIES VOOR DE VOORBEREIDING VAN HET LEERPROGRAMMA HOE MOET DIT HANDBOEK GEBRUIKT WORDEN? Het SEE-leerprogramma is geen 'afgewerkte' of 'gebruiksklare' oplossing, noch een unieke studiemethode voor sociale ondernemingen en sociaal ondernemerschap. Als student gebruik je dit document als basis voor je leerproces, afgestemd op je eigen behoeften en verwachtingen. Je ervaring en knowhow van het ondernemerschap zijn dan ook van cruciaal belang. Afhankelijk van het niveau van de studenten zullen de facilitatoren het leerprogramma op bepaalde punten aanpassen. Maar daarnaast raden we je vooral aan om alle modules door te nemen en alleen zaken uit te diepen waarvan je vindt dat dat nodig is. De aanbevolen duur van de modules is slechts een schatting. Afhankelijk van de behoeften van de studenten kunnen de modules ingekort of verlengd worden. Bovendien ontwikkelden we een open website (de Materials Map), waar je je ervaringen kunt delen en je steentje kunt bijdragen om het leerprogramma te verbeteren.

7 IS DIT LEERPROGRAMMA IETS VOOR JOU? Ja, als je een sociale onderneming wil oprichten of verbeteren! Dit leerprogramma is zowel geschikt voor iedereen die de basis van sociaal ondernemerschap al kent als voor nieuwe studenten. Heb je de basis van sociaal ondernemen nog niet onder de knie, dan biedt dit leerprogramma alle basisconcepten en referenties die je nodig hebt om je kennis uit te breiden. 6 Anderzijds behandelt dit programma niet alle mogelijke aspecten van het runnen van een bedrijf. Je volgt dus geen modules over boekhouding of marketing, maar er worden een aantal specifieke aspecten van sociaal ondernemerschap uitgelicht. Dit Social Enterprising Europe (SEE)-leerprogramma bouwt verder op je basiskennis over het ondernemerschap. Je leert als het ware je sociale ondernemingsvaardigheden af te stemmen op ethische en sociale kwesties. Opgelet: veel concepten veranderen wanneer je ze toepast op een sociale onderneming. Hou dus steeds rekening met de visie van je sociale onderneming. Tegelijkertijd moet je alles wat je leert kunnen toepassen om de werkwijze van je sociale onderneming te wijzigen. Je hoeft niet alles te leren via dit programma. Leren om een 'sociale ondernemer' te zijn is een proces dat nooit stopt. Het leerprogramma bestaat uit acht modules, die zowel samen als apart bestudeerd kunnen worden. Dit zijn de modules: MODULE 0 VOORBEREIDEN om de wereld te veranderen; MODULE 1 BOUWEN van een betere wereld; MODULE 2 Sociale verandering CREËREN; MODULE 3 CONTACT ZOEKEN met stakeholders; MODULE 4 BEREKENEN van kwaliteit en impact; MODULE 5 Mensen ENGAGEREN en leiden; MODULE 6 BEREIKEN van financiële duurzaamheid; MODULE 7 PLANNEN van een sociale onderneming.

8 Verschillen tussen dit programma en een leerprogramma voor 'traditionele bedrijfsvoering' Voor traditionele bedrijfsopleidingen wordt vaak dezelfde terminologie gebruikt, maar heeft dit wel een andere betekenis. We willen dus niet herhalen wat je ook bij een traditioneel leerprogramma kunt leren, maar daar juist nieuwe kennis aan toevoegen. Het SEEleerprogramma legt de nadruk op sociale problemen. In de volgende tabel illustreren we het verschil tussen enkele belangrijke bedrijfsaspecten. 7 Aspecten van het ondernemerschap Missie van de onderneming Personeel, bestuur, management Producten en diensten Marktstudies Marketing Financiën Wettelijke structuren Impact Traditionele ondernemersprogr amma's Handelsdoelstelling zo veel mogelijk winst maken Financiële beslissingen: hiërarchische structuur Alle soorten producten en diensten Vraag van de klanten Reclamebudget en concurrentie Leningen en investeringen Bedrijven, partnerschappen Winst-enverliesrekening; balans SEE-leerprogramma Sociale doelstelling zo veel mogelijk sociale voordelen (voor de gemeenschap) Sociale motivatie; participatief leiderschap; democratie; samenwerken met vrijwilligers; inclusieve werkgelegenheid Positieve bijdrage aan de gemeenschap; ethische reflectie over duurzaamheid en 'goed' werk Sociale behoeften; bewust van de gevoeligheden en behoeften van de klanten Sociale communicatie; voordelen voor de gemeenschap, transparantie; eerlijke prijzen en samenwerking Crowdfunding; sweat equity; sociale investeerders Coöperaties; bedrijven, verenigingen; fondsen; geen bedrijven met winstoogmerk Sociale impact én financiële duurzaamheid Het is belangrijk dat de mensen aan het hoofd van een sociale onderneming begrijpen dat hun onderneming sociale voordelen en/of voordelen voor de gemeenschap moet creëren. Sociaal

9 ondernemerschap combineert de bedrijfswereld met sociale/gemeenschapsvoordelen. De economische activiteit moet voordelen voor de mensen, de planeet en de gemeenschap opbrengen, en niet voor individuen ten koste van anderen (of ten koste van de planeet!). 8 WAAROM MOET JE AAN DIT PROGRAMMA DEELNEMEN? De methodologie van dit leerprogramma is gebaseerd op de praktische toepassing van concepten en wat het betekent om sociaal ondernemer te zijn. De voorgestelde activiteiten zijn bedoeld om meer interactie met andere studenten te creëren ('peer learning'). Door actieve deelname aan het leerprogramma aan te moedigen, wordt een nieuwe groep van sociale ondernemers geboren. Dankzij de daaruit voortvloeiende netwerken kun je in contact komen met gelijkgezinden. Dit zal je leerproces in het sociale ondernemerschap versterken en je sociale onderneming helpen om haar sociale doelstellingen efficiënter te bereiken. Wees creatief! Je bent een sociaal ondernemer! Dit is geen traditioneel leerprogramma waarbij je naar de docent luistert of gewoon een boek leest. HOE MOETEN HET LEERPROGRAMMA EN DE MODULES GEBRUIKT WORDEN? Nu je dit handboek leest, heb je je ingeschreven voor een leerprogramma met een facilitator of handel je op eigen houtje. Volg je een specifiek programma? Dan zal de facilitator je tonen hoe je dit handboek moet gebruiken en hoe je je eigen tempo kunt aanhouden. Daarnaast zal hij/zij extra leeractiviteiten of alternatieven voorstellen. Volg je dit programma in je eentje? Dan kan onze uitleg je helpen om je leerproces succesvol af te ronden. Volgens het SEE-leerprogramma kun je als student de modules best in een specifieke volgorde volgen. Toch is het programma flexibel genoeg om het af te stemmen op je achtergrond en je behoeften. Je kunt het leerprogramma bovendien ook volgen als je niet onmiddellijk een sociale onderneming wilt oprichten. We raden je dan ook aan om de modules als basisidee te gebruiken voor alle fases van de ontwikkeling van een sociale onderneming. Dat idee pas je toe op de verschillende activiteiten van alle modules. In dit handboek wordt de algemene methodologie uitgelegd. We hebben gekozen voor een progressieve aanpak, van persoonlijke reflectie over het milieu, over het verbeteren van vaardigheden en kennis, tot de ontwikkeling van een sociaal ondernemingsplan. Dat wordt geïllustreerd in het volgende diagram. Er zijn twee voorbereidende modules (M0 en M1). M2, M3, M4, M5 en M6 zijn alleenstaande modules, maar dragen wel bij tot de ontwikkeling van het sociaal ondernemingsplan (M7).

10 9 STRUCTUUR VAN DE MODULES In principe is elke module als volgt opgebouwd: 1) Voorstelling van de module Titel van de module Hoofdpunten van de module Studieresultaten De essentie van de module. Inleiding tot het onderwerp met algemene doelstelling. Dit zijn de verwachte resultaten van het leerproces na de modules. 2) Activiteiten op basis van de Kolbleercyclus STAP 1: persoonlijke kennis en ervaring uit het verleden Dit deel handelt over de ervaring en kennis van de studenten.

11 10 STAP 2: leren van de ervaring van anderen en nieuwe ervaringen opdoen Dit deel handelt over de ervaring en kennis van anderen, vooral via casestudies. Bij groepswerk voer je activiteiten uit om nieuwe ervaringen met andere studenten op te doen. STAP 3: ontwikkelen en bestuderen van theorieën en toepasbare tools In dit deel worden theorieën en tools over het probleem toegelicht en kun je nieuwe theorieën/tools ontwikkelen. STAP 4: ideeën in de praktijk omzetten In dit deel wordt de module beëindigd. Je moet dan je eigen ideeën op je sociale onderneming kunnen toepassen. Heb je nog geen sociale onderneming? Dan gebruik je voor dit project een andere, echte situatie. OPMERKING: voor elke module worden een aantal activiteiten voorgesteld. Ze zijn echter allemaal bedoeld als alternatief: je bent dus niet verplicht om alle activiteiten te doorlopen. De facilitator kan zelf kiezen welke activiteiten het best bij de studenten passen. Anderzijds kan hij/zij ook andere activiteiten voorstellen. 3) Grensoverschrijdende kwesties Elke module handelt over 'grensoverschrijdende kwesties' of zogenaamde 'ethische kwesties'. Het gaat dan bijvoorbeeld over gender, milieu, ras en andere gemeenschapskwesties. Het leerprogramma wil het bedrijfsleven zo veel mogelijk een centrale, ethische dimensie geven, waarbij de bedrijven focussen op sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid en een verplichting ten opzichte van de meest achtergestelde groepen van onze samenleving. Ethische kwesties zijn een absolute 'must' voor sociale ondernemingen en moeten dus in alle modules behandeld worden. Het voortbestaan en de winst zijn geen prioriteiten voor een sociale onderneming als ethische kwesties geen aandacht krijgen en de activiteiten de missie niet weerspiegelen. Het zal soms moeilijk zijn om te weerstaan aan de druk op de markt. Daar moet je de sociale ondernemers dus bewust van maken. Toch hoeft de facilitator geen oordeel te vellen over de motivatie van de studenten. Hij/zij moet alleen ruimte voor reflectie bieden. In elke module stelt het SEE-leerprogramma enkele kwesties voor, waarover de studenten in groep kunnen debatteren en individueel kunnen nadenken. Ethiek is echter geen apart onderdeel: je werkt er samen met de facilitator aan doorheen de hele cursus. Je kunt zelf ook voorstellen voor een debat indienen! 4) Evaluatie en reflectie Aan het einde van elke module krijg je de tijd om je leerproces te evalueren.

12 11 VERSCHILLENDE MANIEREN OM HET LEERPROGRAMMA TE VOLGEN Hoewel het SEE-leerprogramma bestaat uit specifieke modules en activiteiten, kan het naar believen aangepast worden op basis van je eerder opgedane kennis en professionele behoeften. Het programma is dus erg flexibel. Het bestaat uit aparte modules, waardoor je zelf kunt kiezen aan welke modules je wilt deelnemen. Het leerprogramma biedt daarvoor de nodige tools en concepten aan. Die kun je gebruiken om je eigen bedrijf te verbeteren, om een sociaal ondernemingsplan op te stellen of om gewoon na te denken over het sociale ondernemerschap in het algemeen. Het volgende diagram toont dit aan en vergelijkt het met het opbouwen van verschillende structuren met behulp van dezelfde 'zak' bakstenen.

13 12 Elke module bestaat uit drie onderdelen: Programma: belangrijkste inhoud van de module: concepten, de best mogelijke houdingen, activiteiten en tools; Reflectie en plannen: activiteiten om de situatie van de studenten te evalueren en hierop toe te passen; en Aanvullend materiaal: suggesties om de modules grondiger te bestuderen, zoals boeken, links, onderzoeken, etc. Bovendien is het leerprogramma flexibel. Er kan deelgenomen worden op traditionele wijze; zonder de module waarin het sociale ondernemingsplan besproken wordt; door meteen over te gaan tot het sociale ondernemingsplan; of via de 'vrije methode'... Dit zijn de opties:

14 13 1) Traditioneel - Vervolledig alle modules en het sociale ondernemingsplan (businessplan).

15 14 2) Methode zonder sociaal ondernemingsplan - Volg de workshops (allemaal of gedeeltelijk) en maak het plan zelf. 3) Geen workshops Ga meteen over tot de module voor sociale ondernemingsplannen.

16 15 4) Vrije methode - Je kiest zelf welke modules je volgt. Je ontwerpt zelf het plan naargelang je behoeften. HOE WORDEN DE WAARDEN EN DE AANPAK VAN HET LEERPROGRAMMA TOEGEPAST? Het programma is gebaseerd op duidelijke principes (die van de Social Enterprise Academy, maar ook die van alle partners van het SEE-project), die aan de studiebehoeften aangepast kunnen worden (bijvoorbeeld wanneer de studenten in groep of alleen werken). Dit zijn de principes: Het leerproces moet voortbouwen op de ervaring en kennis van de studenten Iedereen beschikt over nuttige kennis en ervaring om met anderen te delen. Elke module is erop gericht om de vaardigheden van de student te verbeteren door zo veel mogelijk van anderen te leren. Het leerproces verloopt beter wanneer de studenten kennis uitwisselen We maken zo veel mogelijk gebruik van 'peer learning'. De facilitatoren zijn geen experts, maar 'peers'. Echter, de facilitator moet het concept 'sociaal ondernemen' begrijpen en de studenten de mogelijkheid geven om ideeën, ervaringen en geleerde zaken te delen. Dit leidt tot een dialoog tussen de studenten.

17 16 Het leerproces focust op belangrijke vragen Vragen leiden tot nieuwe denkpatronen. Ze stimuleren de hersenen en de creativiteit. De facilitator stelt steeds vragen om de studenten te ondersteunen en uit te dagen om hun eigen oplossingen te vinden. Het leerproces stimuleert verandering, ontwikkeling en groei De focus ligt op het persoonlijke leerproces. Dankzij het leerprogramma worden de studenten zelfbewuster, bouwen ze voort op hun sterke punten, krijgen ze de moed om nieuwe methodes uit te proberen en leren ze van hun ervaring. Het leerproces moedigt ondernemerschap en positief denken aan Het programma creëert een omgeving die tot positief denken aanzet: veel bijdragen, ideeën, brainstormsessies, mindmaps en het gebruik van foto's, beelden en metaforen. Tijdens het leerproces leren de studenten om initiatief te nemen en daarnaar te handelen De studenten worden geholpen bij het bedenken van nieuwe inzichten en werkwijzen, en om het geleerde in de praktijk om te zetten. Het is een leerproces dat verandering en ontwikkeling teweegbrengt door middel van actie. Tijdens het leerproces is er ruimte voor reflectie De studenten bevinden zich samen met hun 'peers' in een grote, veilige ruimte waar ze de tijd kunnen nemen om na te denken over hun eigen acties, doelstellingen en ontwikkeling. Er moet genoeg tijd voorzien worden voor actief leren, groepswerk en feedback. MATERIALS MAP Om de modules in de toekomst te blijven gebruiken, aanpassen en ontwikkelen en om de activiteiten, referenties en inhoud te updaten, werd voor dit leerprogramma een virtuele kennistool ontwikkeld: de Materials Map. De Materials Map bevat alle details van de voorgestelde activiteiten, inhoud en andere informatie die nodig kan zijn om elke module op maat aan te passen. Deze tool bevat ook boekverwijzingen, links naar websites, adressen van organisaties en een database met de nodige bestanden. Voeg gerust opmerkingen en nieuwe hulpmiddelen aan de Materials Map toe! De links naar en instructies voor de Materials Map vind je op de website van het SEE-project.

18 17 CASESTUDIES Het SEE-leerprogramma bestaat uit 12 gedetailleerde, uitgeschreven casestudies uit heel Europa. Daarnaast zijn er 4 volledige casestudies met uitgeschreven materiaal en videobestanden voor de analyse van de sociale ondernemingen. Deze casestudies helpen je bij je werk voor het SEE-project. Hier vind je de volledige lijst: VOLLEDIGE CASESTUDIES DINAMIA: Dinamia is een sociale coöperatie in Madrid die advies biedt voor sociale, economische en onderwijsprojecten in Spanje en Latijns-Amerika. EFREM: Efrem is een Italiaans bedrijf dat training en knowhow biedt voor internationale coöperatie- en ontwikkelingsprojecten (vooral op het vlak van duurzame energie). RE-UNION: Re-Union in Edinburgh biedt boottochten op de kanalen aan en stelt zo mensen in hun eigen regio tewerk. VILLA CLEMENTINA: Villa Clementina is een inclusief kinderdagverblijf in een mooie villa voor kinderen met en zonder beperking. Informatiebladen ASSOCIAZIONE SEED: Associazione Seed uit Lugano (Zwitserland) biedt trainingen en technologiediensten voor non-profitorganisaties die werken aan lokale sociale ontwikkeling en internationale coöperatie- en ontwikkelingsprojecten. ECOSOCIALE E-SHOPS VAN ORT: ORT is een Macedonische ngo die langdurig werklozen wil tewerkstellen. Deze ecosociale e-shops zijn twee van haar projecten met duidelijke kenmerken van sociaal ondernemerschap. FONDAZIONE DIAMANTE: Fondazione Diamante is een Zwitserse stichting die sociale en professionele integratie van mensen met een (fysieke of mentale) handicap promoot. Het is een sociale onderneming die deels gesteund wordt door de bevoegde overheidsinstanties. GREAT GARDENS: vrijwilligers en stagiairs die nooit de overstap van school/onderwijs/opleiding naar werk konden maken, worden via GREAT Gardens Ltd opgeleid en tewerkgesteld in tuinbouw en -onderhoud. Daarnaast biedt deze organisatie een aantal milieudiensten aan en lost ze milieuproblemen binnen lokale gemeenschappen op. GURI I ZI: Progetto Sociale Guri I Zi is een sociale onderneming die in 2012 werd opgericht en kwetsbare vrouwen uit Noord-Albanië duurzame jobs en inkomsten biedt.

19 18 JOBDISABILI: Jobdisabili werd opgericht door een persoon met een handicap. Deze organisatie wil de kloof op de markt dichten en mensen met een handicap in contact brengen met bedrijven die graag mensen met een handicap willen tewerkstellen. KLEIN SPOOK: de webshop Klein Spook focust op de verkoop van herbruikbare luiers en vertelt klanten hoe ze die moeten gebruiken/wassen, wat de voordelen zijn, etc. Klein Spook wil de grote afvalberg van luiers in Vlaanderen verkleinen. LICE V LICE: CMA is een maatschappelijke organisatie die de gebeurtenissen op het vlak van media en cultuur, en dan vooral sociologische fenomenen, analyseert. SOCIAL ENTERPRISE ACADEMY: de Social Enterprise Academy (SEA) ondersteunt sociale ondernemers en leiders uit de tertiaire sector door middel van leer- en ontwikkelingsprogramma's op het vlak van leiderschap, ondernemen en sociale impact. SWISSLEG: SwissLeg wil in ontwikkelingslanden goedkope, beweeglijke beenprotheses aanbieden. Lopen is een basisrecht, waarvan iedereen - en niet alleen gegoede mensen - wereldwijd moet kunnen genieten. TRANSFORMANDO: Transformando is een non-profitcoöperatie die sociale organisaties wil helpen om hun structuur en de kwaliteit van hun projecten te verbeteren. Daarnaast krijgen uitgesloten mensen de kans om een vereniging of bedrijf op te richten. 'T ATELIER: deze organisatie stelt mensen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt tewerk. 't Atelier beschikt over een hout- en fietsatelier waar er minder prestatiedruk heerst en waar de werknemers meer gewaardeerd worden dan in een commerciële omgeving. SOCIAAL ONDERNEMINGSPLAN (Module 7) De methodologie van dit leerprogramma staat open voor diversiteit. Je kunt zelf kiezen of je naar een sociaal ondernemingsplan wil toewerken. Misschien wil je je pas na alle modules op je sociale ondernemingsplan concentreren of misschien wil je na elke module een deel van het ondernemingsplan opstellen. Dit programma is afgestemd op al deze mogelijkheden. In Module 7 vind je daarom de Guide for Social Enterprise Planning OF een eenvoudiger Business Model Canvas Zoals met alle modellen bevatten deze documenten richtlijnen en kunnen ze aan elke situatie aangepast worden. In Module 7 vind je de links naar deze tools.

20 19 We raden je aan om van in het begin van het planningsproces een sociaal ondernemingsidee te bedenken. Indien mogelijk werk je best met een bestaande sociale onderneming. REFLECTIE Na elke module van dit programma volgt een evaluatie. Ook als je dit programma in je eentje doorloopt, raden we je aan om je leerproces te evalueren. Om deze evaluaties te vereenvoudigen, werd de tool Reflective Grid ontwikkeld. Dat rooster vind je hieronder. Uiteraard kan ook dit model aan elke situatie aangepast worden. Titel van de module: Wat ik het nuttigst vond aan de module... Wat ik het minst nuttig vond aan de module... Wat ik in de toekomst anders zal doen... Waar ik me zorgen over maak... Dingen waarover ik meer moet nadenken of die ik meer moet bespreken... Dingen die ik nog verduidelijkt wil zien... De modules kunnen nooit 100 % op ieders behoeften afgestemd worden. Daarom kan de facilitator je wijzen op of kun je zelf op zoek gaan naar andere relevante informatiebronnen. Daarnaast moet je contact zoeken met andere ervaren mensen met gespecialiseerde kennis en vaardigheden. LEARNING LOG De Learning Log is een tool die je tot reflectie moet aanzetten. Zo kun je later naar dit document teruggrijpen. Het is de bedoeling dat je na elke module je eigen studieconclusies trekt. Dit overzicht is persoonlijk en biedt je alleen maar voordelen. Uiteraard is het gebruik van deze tool volledig vrijwillig, maar volgens ons kan het een handig hulpmiddel zijn. Voorbeeld van een Learning Log:

21 20 Datum Probleem, concept, idee uit de modulaire workshop Wat heb ik ervan geleerd? Hoe zal ik dit gebruiken voor mijn idee of onderneming? Meer persoonlijke vragen om het onderwerp verder uit te diepen SLOTOPMERKINGEN In het handboek voor studenten worden de acht modules gedetailleerd beschreven. De focus ligt op de belangrijkste aspecten van het sociale ondernemerschap en niet op alle aspecten van het runnen van een succesvol bedrijf. Dat leer je immers tijdens de traditionelere businessopleidingen. Gebruik je de informatie uit dit handboek? Dan willen we graag feedback van je horen. Zo kunnen we het SEE-project steeds verder verbeteren, het materiaal aanpassen en ervoor zorgen dat dit leerprogramma nuttig blijft voor het sociale ondernemerschap in Europa. Feedback en ideeën kun je indienen via de website van het SEE-project:

22 21 Module 0 MODULE 0. VOORBEREIDEN om de wereld te veranderen MOTIVATIE EN ZELFANALYSE VOOR SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP Deze module draait om persoonlijke reflectie en motivatie. Het oprichten van een sociale onderneming is een belangrijke keuze. Als sociaal ondernemer moet je dus nagaan waarom je dit pad wil inslaan. Sommigen worden aangetrokken tot sociaal ondernemerschap door de vele nieuwe concepten, terwijl dat bij anderen net de recente 'marketing' van sociale ondernemingen is. Misschien zie je mogelijkheden om een sociale behoefte in te vullen of wil je gewoon meer te weten komen over sociaal ondernemerschap. Anderzijds zijn er misschien wel studenten die al langere tijd in deze sector werken en hun 'batterijen willen opladen', of die hun sociale impact willen kennen. Anderen willen dan weer gewoon te weten komen wat andere mensen precies doen binnen het sociale ondernemerschap. Elke student zal dus een andere reden hebben. Voor ze verder gaan met de volgende module moeten de studenten dus steeds hun motivatie bepalen en er realistisch over nadenken. Tijdens dit leerprogramma wordt je motivatie niet beoordeeld. We willen je alleen bewust maken van je eigen motivatie. Het oprichten van een sociale onderneming vereist ook heel wat specifieke vaardigheden. Dit is hét moment bij uitstek om daarover na te denken. Wanneer je een sociale onderneming opricht, gaat dat gepaard met emoties, frustratie, resultaten, lange werkuren, twijfels, etc.

23 22 'Motivatie' is immers niet alles. Voor de oprichting van een onderneming die een sociaal probleem moet oplossen, moet je dus specifieke vaardigheden ontwikkelen. We raden je als ondernemer dan ook aan om je persoonlijke en professionele vaardigheden te herbekijken. MOTIVATIE VOOR SOCIALE ONDERNEMINGEN De wereld veranderen is echt niet eenvoudig en een onderneming oprichten ook niet! Bedenk dan maar eens hoe moeilijk het wel niet is om de wereld te veranderen door een bedrijf op te richten en te runnen! Je kunt motivatie halen uit het resultaat van je werk (ontastbare motivatie), uit de voordelen die je eruit haalt (extrinsieke motivatie) en uit de activiteiten die je leuk vindt (intrinsieke motivatie). We raden je aan om een balans tussen deze drie soorten motivatie te vinden. Je staat aan het begin van een fantastische reis. Daarom raden we je aan om je vaardigheden aan het begin van deze reis te evalueren. Maak je deel uit van een team? Dan kun je beter eerst individueel reflecteren en daarna je ideeën met de rest van je team delen. GEWENSTE VAARDIGHEDEN VOOR SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP Uit ervaring weten we dat sociale ondernemers toch wel enkele vaardigheden moeten hebben: Veerkracht: het vermogen om moeilijkheden en frustraties te overwinnen en om met fouten om te gaan. Het vermogen om stress te onderdrukken en een burn-out te vermijden. Tegen de stroom in kunnen zwemmen in een 'neoliberale' handelsomgeving en consumptiemaatschappij. Positief denken, maar objectief zijn ten opzichte van de moeilijkheden of risico's. Steeds bereid zijn om te veranderen: door steeds bij te leren, de onderneming en de diensten aan te passen, maar nooit de missie uit het oog te verliezen. Kunnen omgaan met chaos en moeilijke kwesties. Tijdmanagement beheren en tegelijkertijd verschillende uitdagingen kunnen aangaan. Creatief zijn om voor elk probleem nieuwe oplossingen te bedenken en initiatieven op poten te zetten. Nadenken over het verleden en toekomstperspectieven bespreken. Met mensen kunnen werken: elitarisme of paternalisme vermijden bij het contact met buitengesloten mensen. Je eigen emoties en die van anderen onder controle kunnen houden. Persoonlijke conflicten kunnen oplossen. Lokaal in team kunnen werken, maar ook deel uitmaken van een wereldwijd netwerk.

24 Motivatie en emoties controleren: het vermogen om een balans te vinden tussen sociale doelstellingen en duurzaamheid, en om conflicten en burn-outs tegen te gaan. 23 STUDIERESULTATEN Tegen het einde van de module heeft de student aan de volgende resultaten gewerkt: je wordt je bewust van de complexiteit van het sociale probleem dat je wil oplossen en zorgt ervoor dat je je rol in een steeds evoluerende wereld beter begrijpt; je wordt je meer bewust van je eigen motivatie om in deze sector te werken, zodat fouten en frustraties vermeden worden. Veel studenten zullen denken dat ze niet genoeg ervaring hebben in de sociale sector of het sociale ondernemerschap, maar hebben wel de intentie om 'de wereld te veranderen'; je bepaalt je eigen vaardigheden en kunt ze kritisch analyseren, zowel individueel als in team. Voor het oprichten van een sociale onderneming zijn specifieke vaardigheden nodig. De bijhorende motivatie en emoties zijn immers anders dan die van bedrijven met winstoogmerk. Daarnaast kun je de balans vinden tussen sociale doelstellingen en duurzaamheid, en conflicten en burn-outs tegengaan; je wordt je bewust van de moeilijkheden die je moet overwinnen. ACTIVITEITEN DIE LEIDEN TOT DE VERWACHTE RESULTATEN: ONTWIKKELING VAN DE MODULE Het is belangrijk dat je je ondersteunende systeem leert kennen en dat je tegelijkertijd de moeilijkheden van sociale verandering kunt aanpakken. Bij face-to-faceactiviteiten organiseert de facilitator heel wat activiteiten. In de Materials Map vind je daarvoor het nodige materiaal. Studeer je in je eentje? Dan stellen we de volgende oefeningen voor: Schrijf een essay over je motivatie voor het oprichten van een sociale onderneming en de ervaringen die je op dit punt gebracht hebben. Daarna kun je dit met andere studenten delen. Bedenk enkele persoonlijke voorbeelden van problemen die je hebt meegemaakt (als je al een ondernemer bent) of die je in andere sociale ondernemingen bent tegengekomen. Bepaal welke vaardigheden je nodig hebt om een sociale onderneming op te richten en te runnen, en ga na of je daar extra hulp bij nodig hebt. Bedenk welke punten nog voor verbetering vatbaar zijn. Stel een lijst met leerpunten op. Die zul je in de toekomst nog nodig hebben.

25 24 Bestudeer enkele casestudies (of informatiebladen) over sociaal ondernemen. Bevatten ze interessante informatie over de benodigde vaardigheden en motivatie? Bedenk welke complexe problemen je als ondernemer zult moeten oplossen. Bijvoorbeeld: gebruik deze tool om een voorlopige aanpak uit te stippelen: Cynefinmodel dit is een kwadrant waarmee de studenten problemen kunnen analyseren: EENVOUDIG, MOEILIJK, COMPLEX en CHAOTISCH. Het draait om de omgeving waarin sociale ondernemers moeten werken. Bepaal de grootste problemen die je zult moeten overwinnen: persoonlijke, wettelijke, technische, financiële, organisationele en zelfs politieke of culturele moeilijkheden. Behandel die problemen met een tool voor 'risicomanagement'. Bijvoorbeeld: ETHISCHE KWESTIES Ethische kwesties zijn een absolute 'must' voor een sociale onderneming. Het voortbestaan en de winst zijn geen prioriteiten voor een sociale onderneming als ethische kwesties geen aandacht krijgen en de activiteiten de missie niet weerspiegelen. Af en toe zul je het moeilijk krijgen om te weerstaan aan de druk om een ander bedrijf te runnen. We raden je daarom aan om het volgende in gedachten te houden: Ken jezelf, maar ga andere mensen niet in categorieën onderverdelen. Wees open, maar stel jezelf niet te kwetsbaar op. Als je motivatie niet écht sociaal is en je het sociale label gewoon gebruikt om je verkoop te boosten, is dit in strijd met je waarden. Je stakeholders zullen dan snel doorhebben wat je échte missie is. Ze zullen zich misleid voelen... Salarissen: moeten die hetzelfde zijn als bij een bedrijf met winstoogmerk of toch anders? Is het aanvaardbaar om zo veel mogelijk winst te maken als die winst voor sociale doeleinden gebruikt wordt? Proefkonijnen: sommige sociale ondernemingen veroorzaken frustraties bij de begunstigden. Worden de begunstigden bij sommige projecten als 'proefkonijnen' gebruikt?

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org Incluso Quick Start Guide Sociale Software voor Sociale Inclusie 2010 www.incluso.org INCLUSO QUICK START GUIDE SOCIALE SOFTWARE VOOR SOCIALE INCLUSIE The quick start guide is een eenvoudig handboek om

Nadere informatie

Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject

Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject 01 Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject Foto voorzijde: Bolton All Souls (door Andy Marshall) 02 Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject Deze handleiding legt uit hoe u een

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL Een eerste verkenning van informeel leren Karin Derksen 20 maart 2009 INHOUD Inleiding 3 1. Het begrip informeel leren 4 Informeel 4 Leren 4 Leren in perspectief 4 Het dilemma

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie