Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken"

Transcriptie

1 Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige 15 gemeenten en voor Boskoop. Daarnaast is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Bron van de gegevens in deze uitgave zijn de Zorgkantoren ZZ en VGZ De peildatum waarop de gegevens betrekking hebben is 2 apr 2012 Versie mei 2012

2

3 Waarom deze publicatie? Gemeenten bereiden de decentralisaties Werk, Jeugd en Wmo voor. Om beleid te kunnen maken is het nodig te weten hoe de situatie nu is. De werkgroep 3D - Vraag&Aanbod heeft de opdracht voor alle gemeenten in Holland Rijnland, plus Boskoop in beeld te brengen: 1. de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van de huidige regelingen 2. de vraag van deze doelgroepen 3. het huidige aanbod Dit overzicht gaat over het onderwerp Wmo: de functie 'begeleiding' die wordt geschrapt uit de AWBZ en waarvan de te bereiken resultaten worden ondergebracht onder de Wmo. Welke informatie biedt deze rapportage? Deze publicatie brengt de vraagkant van AWBZ-begeleiding in beeld. Bron van de gegevens Voor deze rapportage zijn gegevens gebruikt van het zorgkantoor, peildatum: 2 apr Eén van de aangeleverde gegevens van het zorgkantoor is de woongemeente cliënt. Voor de indeling van de cliënten naar woongemeente is gebruik gemaakt van dit gegeven. Het is bekend dat er vervuiling zit in dit gegeven van het zorgkantoor, maar niet bekend is hoe groot die is. Omdat geen BSN-nummers zijn meegeleverd kon hierop namelijk geen controle worden uitgevoerd. Doelgroepen en volume begeleiding De overzichten geven inzicht in de kenmerken van cliënten die op de peildatum AWBZ-begeleiding krijgen en het volume aan begeleiding waarvoor afspraken zijn gemaakt met de zorgaanbieders. De begeleiding is opgesplitst in: individuele begeleiding, groepsbegeleiding zonder en met vervoer en kort verblijf. Daarnaast is af te leiden welk deel van de begeleiding in zorg in natura wordt afgenomen en welk in PGB. De cliënten zijn geclassificeerd naar cliëntgroepen. Cliënten met herindicatie in 2013 De rapportage geeft inzicht in het aantal cliënten van wie de indicatie in 2013 afloopt en die, op basis van de oude regelgeving, een herindicatie zouden moeten krijgen. Deze aanwas aan nieuwe Wmo-cliënten is maand in beeld gebracht. Vergelijking tussen gemeenten De rapportage geeft verschillende vergelijkingen tussen de gemeenten in Holland Rijnland. In het bijbehorende tabellenboek voor alle gemeenten staan meer vergelijkingen. Welke informatie biedt deze rapportage NIET? Geen gegevens over daadwerkelijke afname Cijfers van het CAK over daadwerkelijke afname in alle gemeenten waren nog niet beschikbaar bij de werkgroep 3D Vraag&Aanbod. De gegevens in deze rapportage zijn daarom alleen gebaseerd op de afspraken die het zorgkantoor maakt met de aanbieders en geven derhalve geen inzicht in de daadwerkelijke afname. Geen gegevens over grondslag psychiatrische aandoening 18- (PSY18-) De categorie psychiatrische aandoening 18- ontbreekt in deze rapportage. Geen gegevens over aanbodkant / aanbieders AWBZ-begeleiding De gegevens van het zorgkantoor bevatten geen gegevens over met welke aanbieders de zorgafspraken van de cliënten zijn gemaakt. Deze rapportage geeft daarom geen inzicht in de aanbodkant.

4 Achtergrondinformatie AWBZ-Begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud, of het compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen.[1] Begeleiding wordt onderverdeeld in: 'individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Dagdeel Voor groepsbegeleiding wordt zorg verleend dagdeel; een dag heeft twee dagdelen van maximaal 4 uur directe zorgverlening dagdeel. [2] Grondslag De aandoening of beking van de cliënt op basis waarvan deze recht heeft op AWBZ-zorg. Eerste grondslag Mensen kunnen meerdere grondslagen hebben op basis waarvan ze recht hebben op AWBZ-zorg. De eerste grondslag is de dominante grondslag. Deze wordt bepaald door de zwaarstwegende beking in relatie tot de geobjectiveerde zorgbehoefte. [3] Tweede grondslag Op basis van deze grondslag heeft de cliënt ook recht op AWBZ-zorg. Deze grondslag weegt minder zwaar dan de eerste. Kortdurend Verblijf Bij Kortdurend Verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen week dat gepaard gaat met soonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding, wanneer de betrokkene aangewezen is op manent toezicht. [4] Gebruikte afkortingen in tabellen en grafieken Grondslagen afkorting betekenis SOM somatische ziekte/aandoening PG psychogeriatrische ziekte/aandoening PSY psychische ziekte/aandoening LG lichamelijke beking VG verstandelijke beking ZG zintuiglijke beking Begeleidingsoort afkorting betekenis wordt gegeven in BGI begeleiding individueel uren week; in verschillende klassen* * in de berekeningen is uitgegaan vh midden vd klassen BGG begeleiding groep dagdelen week BGG+ begeleiding groep + vervoer dagdelen week KV kortdurend verblijf etmalen week Begeleidingvorm afkorting betekenis ZIN zorg in natura PGB soonsgebonden budget [1] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 [2] Bron: Beleidsregel CA-451, 2011, Nederlandse Zorgautoriteit [3] Bron: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011, bijlage 2 Grondslagen, CIZ [4] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 4 van 18

5 Gemeente - aantal cliënten in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding zijn er in elke gemeente? In Holland Rijnland zijn er cliënten met AWBZ-begeleiding. Daarvan wonen 58 in (1%). 50 cliënten % Holland Rijnland % = 50 sonen Alphen aan den Rijn % Boskoop 110 2% Hillegom 187 4% Kaag en Braassem 154 3% Katwijk % Leiden % Leiderdorp 253 5% Lisse 198 4% Nieuwkoop 167 3% Noordwijk 223 5% Noordwijkerhout 143 3% Oegstgeest 165 3% Rijnwoude 109 2% Teylingen 294 6% Voorschoten 175 4% 58 1% Welk aandeel in de bevolking van elke gemeente krijgt AWBZ-begeleiding? 8,9 duizend inwoners in Holland Rijnland krijgen AWBZ begeleiding. In is dat 7,1 duizend inwoners. Cliënten gemeente duizend inwoners Holland Rijnland 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll gemiddeld: 8,9 duizend inw. Alphen aan den Rijn 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Boskoop 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll Hillegom 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Kaag en Braassem 6,0 llllllllllllllllllllllll Katwijk 8,6 llllllllllllllllllllllllllllllllll Leiden 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum: 11,6 duizend inw. Leiderdorp 9,5 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Lisse 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Nieuwkoop 6,2 lllllllllllllllllllllllll Noordwijk 8,7 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Noordwijkerhout 9,1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Oegstgeest 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Rijnwoude 5,9 lllllllllllllllllllllll minimum: 5,9 duizend inw. Teylingen 8,2 lllllllllllllllllllllllllllllllll Voorschoten 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll 7,1 llllllllllllllllllllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 5 van 18

6 Gemeente - cliënten AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding in zitten er in elke cliëntgroep? In zijn er 58 cliënten AWBZ-begeleiding. Hieronder staat de onderverdeling naar cliëntgroep. sonen % 1 Totaal % = 1 soon SOM % SOM % SOM % PG % PSY % VG % VG % ZG 1 2% LG 3 5% overig 1 2% Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? Op die vraag wordt hieronder een antwoord gegeven: Voor alle sonen met AWBZ-begeleiding en ook voor het aantal sonen cliëntgroep, Inclusief vergelijkingen met het gemiddelde van Holland Rijnland en met de andere gemeenten. alle cliënten, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten SOM 65-, duizend inwoners onder de 65 jaar minimum in één van de gemeenten 0,2 l 0,4 ll 0,5 ll maximum in één van de gemeenten 0,9 llll 5,9 lllllllllllllllllllllll 7,1 llllllllllllllllllllllllllll 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll SOM 65-74, duizend inwoners van 65 t/m 74 jaar minimum in één van de gemeenten 1,0 llll 2,4 llllllllll 3,5 llllllllllllll maximum in één van de gemeenten 6,1 lllllllllllllllllllllllll 58 totaal 3 SOM 65-2 SOM SOM 75+ dat is 7,1 dat is 0,4 dat is 2,4 dat is 15, inwoners inwoners inwoners inwoners 75+ SOM 75+, duizend inwoners van 75 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 5,6 lllllllllllllllllllllll 13,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15,7 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 20,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 6 van 18

7 Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? (vervolg) 10 PG 65+, duizend inwoners van 65 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 2,0 llllllll 5,7 lllllllllllllllllllllll 7,1 llllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,9 llllllllllllllllllllllllllllllll PSY 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 1,1 lllll 1,7 lllllll 3,2 lllllllllllll maximum in één van de gemeenten 5,0 llllllllllllllllllll VG 18-, duizend inwoners onder de 18 minimum in één van de gemeenten 3,3 lllllllllllll 5,4 lllllllllllllllllllll 5,6 lllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll VG 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 0,7 lll 1,4 lllll 2,0 llllllll maximum in één van de gemeenten 3,0 llllllllllll ZG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten 0,0 0,1 maximum in één van de gemeenten 0,2 l 0,3 l LG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten PG 65+ dat is 7, inwoners PSY 18+ dat is 1, inwoners VG 18- dat is 5, inwoners 18-9 VG 18+ dat is 1, inwoners ZG dat is 0, inwoners 3 LG dat is 0, inwoners 0,4 lll 0,4 lllll 0,8 llllllll 1,1 llllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 7 van 18

8 Gemeente - AWBZ-begeleiding naar soort begeleiding Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? Cliënten kunnen één of meer soorten begeleiding hebben. De soorten begeleiding zijn: 1) BGI (individuele begeleiding) 2) BGG (groepsbegeleiding) 3) KV (kortdurend verblijf) In krijgt 74% van de cliënten één soort begeleiding; 21% krijgt twee soorten begeleiding; 5% krijgt drie soorten begeleiding. Soort begeleiding % één soort 43 74% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGI 20 34% BGG 23 40% KV - - twee soorten 12 21% lllllllllllllllllllll BGI + BGG 8 14% BGI + KV 1 2% BGG + KV 3 5% drie soorten 3 5% lllll BGI + BGG + KV 3 5% Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? BGI: 32 sonen individuele begeleiding BGG: 37 sonen groepsbegeleiding 8 14% % 40% 3 5% 1 3 2% 5% - 0% KV: 7 sonen kortdurend verblijf Op de volgende bladzijde staat in welke vorm de begeleiding wordt geleverd: ZIN of PGB. Dat wordt gedaan soort begeleiding die cliënten kunnen krijgen. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 8 van 18

9 Gemeente - soort en vorm AWBZ-begeleiding alle soorten begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten * % llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 22% lllllllllll * 1 van de 58 cliënten (= 2%) hebben zowel ZIN als PGB. Hoeveel cliënten zijn er soort begeleiding, wat is de omvang van hun zorgafspraken in een jaar en gemiddeld cliënt? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % lllllllllllllllllllllllllllll 41% llllllllllllllllllll uren / jaar (* 1.000) 8,7 6,0 2,8 68% llllllllllllllllllllllllllllllllll 32% llllllllllllllll uren cliënt week 5,2 6,0 4,1 BGG - groepsbegeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB totaal cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 14% lllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 10,3 9,1 1,2 88% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 12% llllll dagdelen cliënt week 5,3 5,4 * zonder vervoer cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 22% lllllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 2,5 2,0 0,5 79% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 21% llllllllll dagdelen cliënt week * * * met vervoer cliënten % llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11% lllll dagdelen / jaar (* 1.000) 7,8 7,1 0,7 91% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 9% llll dagdelen cliënt week 5,3 5,4 * KV - kortdurend verblijf tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % lllllllllllllllllllll 57% llllllllllllllllllllllllllll etmalen / jaar (* 1.000) 0,4 0,2 0,2 50% lllllllllllllllllllllllll 50% lllllllllllllllllllllllll etmalen cliënt week * * * * gemiddelde niet berekend voor groepen van minder dan 10 sonen.. De hier vermelde gegevens over de hoeveelheid begeleiding jaar zijn gebaseerd op de afspraken van het zorgkantoor met de zorgaanbieders. Ook op de volgende bladzijden gaat het om de zorgafspraken. De daadwerkelijke zorgafname kan afwijken van de zorgafspraken, hierover volgen later rapportages op basis van gegevens van het CAK. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 9 van 18

10 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGI, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB %t %Z %P sonen totaal % 59% 41% 32 SOM % 9% - SOM % 3% - SOM % 6% 3% PG % 9% - PSY % 9% 6% VG % - 19% VG % 19% 6% ZG 1-1 3% - 3% LG 1 1-3% 3% - overig 1-1 3% - 3% duizenden uren jaar 8,7 6,0 2,8 100% 68% 32% SOM 65-1,5 1,5-17% 17% - SOM ,2 1,2-13% 13% - SOM 75+ 1,5 1,2 0,3 17% 14% 3% PG 65+ 0,3 0,3-3% 3% - jaar PSY 18+ 0,8 0,5 0,3 9% 5% 4% 8,7 VG 18-1,1-1,1 13% - 13% VG 18+ 1,7 1,1 0,6 19% 12% 7% * dzd ZG 0,3-0,3 3% - 3% uren LG 0,3 0,3-3% 3% - overig 0,2-0,2 2% - 2% % van sonen % van uren gemiddelde tijd soon (UREN week) 5,2 uren week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,2 ZIN 6,0 PGB 4,1 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGI - individuele begeleiding Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 10 van 18

11 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG, wat is de omvang van hun zorgafspraken, zonder en met vervoer? BGG - groepsbegeleiding TOTAAL totaal -vv +vv %t %-vv %+vv sonen % 24% 76% 37 SOM % - 3% SOM % - 3% SOM % - 16% PG % - 27% PSY % 14% 5% VG % - 14% VG % 5% 5% ZG LG % 5% 3% overig duizenden dagdelen jaar 10,3 2,5 7,8 100% 24% 76% SOM 65-0,2-0,2 2% - 2% SOM ,3-0,3 3% - 3% SOM 75+ 1,3-1,3 12% - 12% PG 65+ 3,1-3,1 30% - 30% jaar PSY 18+ 2,2 1,4 0,9 22% 13% 9% 10,3 VG 18-0,8-0,8 8% - 8% VG 18+ 1,5 0,5 0,9 14% 5% 9% * dzd ZG dagdelen LG 0,8 0,6 0,2 8% 6% 2% overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,3 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,3 6,0 -vv +vv 5,3 6,0 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. -vv = zonder vervoer, +vv = met vervoer BGG - groepsbegeleiding TOTAAL Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 11 van 18

12 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG zonder vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG zonder vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 78% 22% 9 SOM SOM SOM PG PSY % 56% - VG VG % - 22% ZG LG % 22% - overig duizenden dagdelen jaar 2,5 2,0 0,5 100% 79% 21% SOM SOM SOM PG jaar PSY 18+ 1,4 1,4-54% 54% - 2,5 VG VG 18+ 0,5-0,5 21% - 21% * dzd ZG dagdelen LG 0,6 0,6-25% 25% - overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 8 4 dagdelen week 0 totaal ZIN PGB totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG zonder vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 12 van 18

13 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG met vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG met vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 89% 11% 28 SOM % 4% - SOM % 4% - SOM % 21% - PG % 36% - PSY % 7% - VG % 11% 7% VG % 4% 4% ZG LG 1 1-4% 4% - overig duizenden dagdelen jaar 7,8 7,1 0,7 100% 91% 9% SOM 65-0,2 0,2-3% 3% - SOM ,3 0,3-4% 4% - SOM 75+ 1,3 1,3-16% 16% - PG 65+ 3,1 3,1-40% 40% - jaar PSY 18+ 0,9 0,9-11% 11% - 7,8 VG 18-0,8 0,6 0,2 11% 8% 3% VG 18+ 0,9 0,5 0,5 12% 6% 6% * dzd ZG dagdelen LG 0,2 0,2-3% 3% - overig % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,3 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,3 6,0 ZIN 5,4 6,0 PGB Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG met vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 13 van 18

14 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben KV, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? KV - kortdurend verblijf totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 43% 57% 7 SOM SOM SOM % 14% - PG PSY VG % 29% 29% VG % - 14% ZG % - 14% LG overig duizenden etmalen jaar 0,4 0,2 0,2 100% 50% 50% SOM SOM SOM 75+ 0,1 0,1-13% 13% - PG jaar PSY ,4 VG 18-0,3 0,2 0,1 63% 38% 25% VG 18+ 0,1-0,1 13% - 13% * dzd ZG 0,1-0,1 13% - 13% etmalen LG overig % van sonen % van etmalen gemiddelde tijd soon (ETMALEN week) etmalen week 0 totaal ZIN PGB totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. KV - kortdurend verblijf Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 14 van 18

15 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding gemeente krijgen in 2013 een herindicatie? In Holland Rijnland krijgen 667 cliënten een herindicatie in Daarvan wonen 15 in (2%). 10 herindicatie in 2013 aantal % Holland Rijnland % = 10 sonen Alphen aan den Rijn 83 12% Boskoop 16 2% Hillegom 29 4% Kaag en Braassem 11 2% Katwijk 84 13% Leiden % Leiderdorp 31 5% Lisse 26 4% Nieuwkoop 15 2% Noordwijk 20 3% Noordwijkerhout 21 3% Oegstgeest 28 4% Rijnwoude 21 3% Teylingen 49 7% Voorschoten 23 3% 15 2% Welk gedeelte van de cliënten met AWBZ-begeleiding krijgt in 2013 een herindicatie? 14% van de cliënten in Holland Rijnland krijgt een herindicatie in In is dat 26%. totaal herindicatie in 2013 cliënten aantal % Holland Rijnland % llllllllllllll Alphen aan den Rijn % lllllllllllll Boskoop % lllllllllllllll Hillegom % llllllllllllllll Kaag en Braassem % lllllll Katwijk % llllllllllllllll Leiden % llllllllllllll Leiderdorp % llllllllllll Lisse % lllllllllllll Nieuwkoop % lllllllll Noordwijk % lllllllll Noordwijkerhout % lllllllllllllll Oegstgeest % lllllllllllllllll Rijnwoude % lllllllllllllllllll Teylingen % lllllllllllllllll Voorschoten % lllllllllllll % llllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 15 van 18

16 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten naar eerste grondslag krijgen in 2013 een herindicatie? (vervolg) Holland Rijnland Eerste grondslag aantal % aantal % totaal % % SOM 1 7% 45 7% PG 1 7% 10 1% PSY 3 20% % LG % VG 9 60% % ZG 1 7% 22 3% Hoeveel cliënten naar zorgvorm krijgen in 2013 een herindicatie? Holland Rijnland Zorgvorm aantal % aantal % totaal % % ZIN 11 73% % PGB 3 20% % ZIN en PGB 1 7% 31 5% Wat is de instroom in 2013 maand in wegens herindicaties? Op de volgende bladzijde staat een kalender voor 2013 met de herindicaties maand voor. Meer vergelijkingen van met de andere gemeenten Naast de rapporten gemeente is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente Leiden: Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 16 van 18

17 Gemeente - instroom in 2013 vanuit zorgkantoor wegens herindicatie - PER GRONDSLAG, ZORGVORM EN MAAND JAN SOM PG PSY LG VG ZG FEB SOM PG PSY LG VG ZG MRT SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P APR SOM PG PSY LG VG ZG MEI SOM PG PSY LG VG ZG JUN SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P JUL SOM PG PSY LG VG ZG AUG SOM PG PSY LG VG ZG SEP SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P OKT SOM PG PSY LG VG ZG NOV SOM PG PSY LG VG ZG DEC SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P Instroom 2013 herindicatie - PER GRONDSLAG SOM 1 PG 1 PSY 3 LG 0 VG 9 ZG 1 1 = 1 soon TOTAAL en PER ZORGVORM 15 ZIN PGB PGB + ZIN Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 17 van 18

18 Colofon Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep 3D - Vraag&Aanbod van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief Boskoop) in samenwerking met Afdeling Strategie en Onderzoek BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Serie Statistiek 2012 / 8q Voor informatie:

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg Sociaal wijkprofiel 215 Rooden bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.39 65+: 3.77 (15%) 2-64: 12.41 (6%) mannen: 9.692 - vrouwen: 1.347

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo

tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 17 januari 2011 Uitgebracht aan: tijdelijk verblijf, kortdurend verblijf, respijtzorg. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Verschil tussen tijdelijk verblijf en kortdurend verblijf als het gaat om respijtzorg Het CIZ heeft in dit geval terecht als respijtzorg een etmaal verblijf geïndiceerd.

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken

Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Veel mensen zijn kwetsbaarder dan ze lijken Een onderzoek naar de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die Begeleiding vanuit de AWBZ ontvangen Uitgevoerd door: SCIO Consult, mei 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland Status/Versie : Concept Datum : 2 juni 2015 1 SAMENVATTING In

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

november 2011 Begeleiding in Beeld Nadere toelichting op de rapportages CIZ en CAK TransitieBureau Begeleiding in de Wmo

november 2011 Begeleiding in Beeld Nadere toelichting op de rapportages CIZ en CAK TransitieBureau Begeleiding in de Wmo november 2011 Begeleiding in Beeld Nadere toelichting op de rapportages CIZ en CAK TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inleiding Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor personen die voor het

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING...

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING... Transitie AWBZ Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe Plan van Aanpak Mei 2013 Inhoud INHOUD...1 1 INLEIDING...2 2 BETEKENIS VOOR BURGERS EN GEMEENTE...4 3 ACTIEPUNTEN VOOR

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente IJsselstein

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente IJsselstein Rapportage decentralisatie monitor Gemeente IJsselstein 2013 Voorwoord Geachte relatie, De invoering van de Wmo in 2007 was de eerste grote decentralisatie in de maatschappelijke ondersteuning. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 Trendrapportage 2013 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie