Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document 2013"

Transcriptie

1 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document 2013 Marktconsultatie Team Long term Grid Planning Arnhem, 30 november 2012 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november 2012

2 Marktconsultatie KCD 2013 Inhoudsopgave Toelichting Marktconsultatie 3 doel, proces, uitgangspunten KCD 2013 Vraagontwikkeling 6 economie, elektriciteitsverbruik Productieontwikkeling 8 nieuwbouwplannen opwekvermogen, merit-order, WKK, duurzaam Internationaal 22 Duitsland, België, interconnectie Trends 25 technieken en kansen, smart grid Marktconsultatie KCD slotvraag Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

3 Doel marktconsultatie Externe informatie vergaren als input voor komend KCD 2013 (Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document ) KCD 2013 CBS e.a. bronnen ENTSO-E TenneT-bronnen Opgaven netcode Bureaustudies Marktconsultatie Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

4 Proces marktconsultatie KCD 2013 december - maart april respondenten TenneT respondenten December maart 2013: bedrijfsbezoeken: Delen van visies over de elektriciteitsmarkt Vergroten van inzicht over vraag- en aanbodontwikkeling in Nederland en omringende landen Bespreken eventueel overige aspecten m.b.t. langetermijn netplanning April 2013: plenaire bijeenkomst bij TenneT Presentatie bevindingen Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

5 Uitgangspunten KCD 2013 ( ) De informatie uit de markt is cruciaal voor een adequate netplanning De behoefte aan nationale transportcapaciteit wordt afgestemd op die aan internationale transportcapaciteit De TenneT-scenario s zullen waar toepasselijk aansluiten bij de ENTSO-E visies, die zijn gebaseerd op de ontwerpcriteria: Europese samenwerking en duurzaamheid Binnen de scenario s worden verschillende planningscases ontwikkeld, waarbij de inzet van productie voor de 8760 uren in een jaar volgens een merit-order wordt ingeschat Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

6 Vraagontwikkeling Economie en elektriciteitsverbruik economische groei negatief lange termijn vooruitzichten gematigd significante correlatie economie en elektriciteitsverbruik Verhouding tussen de groei bruto binnenlands product (BBP) en de groei binnenlands netto elektriciteitsverbruik [in %] Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

7 Vraagontwikkeling Besparing elektriciteitsverbruik Huishoudelijk elektriciteitsverbruik is sinds 2007 redelijk stabiel In 2011 is er wel een daling van 3% opgetreden die wordt toegeschreven aan energiezuiniger apparatuur (Energie Trends 2012). 1. Beschikt u over informatie dat er veranderingen in elektriciteitsverbruik binnen sectoren kunnen optreden (bijv. landbouw, chemie, metaal, energie, raffinage, huishoudens)? 2. Welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

8 Productievermogen Overzicht productievermogen voorgaande capaciteitsplannen Bron: CBS / TenneT Nieuw opwekvermogen in gebruik genomen vanaf 2006: per saldo 5 GW Lichte daling in hoeveelheid plannen voor nieuw productievermogen; hausse aan nieuwbouwplannen lijkt over hoogtepunt Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

9 Productievermogen Wijziging van plannen voor nieuwbouw opwekvermogen in KCD 2011 ten opzichte van KCD 2009: Aanzienlijk deel van de plannen uit KCD 2009 afgeblazen Voor KCD 2011 wel vier nieuwe plannen voor grootschalige productie gemeld, waaronder twee voor kerncentrales Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

10 Productievermogen Plannen nieuwbouw productievermogen uit KCD 2011 Bijna 2,8 GW grootschalig gasvermogen is sinds KCD 2011 in bedrijf genomen Van een aantal projecten is de opleverdatum opgeschoven 3. Kunt u aangeven welke plannen voor nieuwbouw van opwekvermogen nog een serieuze business case kennen? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

11 Productieontwikkelingen: korte termijn Ongunstige concurrentiepositie voor gasgestookte eenheden in de komende jaren door: toename van kolenvermogen relatief hoge gasprijs t.o.v. kolenprijs en MWh-prijs APX lage CO 2 -prijs toename van duurzaam: zon- en windvermogen in noordwest Europa 4. Is dit beeld correct? 5. Zijn er nog andere factoren die de concurrentiepositie van gascentrales negatief beïnvloeden? 6. Is dit beeld structureel of verwacht u op termijn een kentering in brandstof- en/of CO 2 -prijzen? 7. Acht u CO 2 -opvang kansrijk? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

12 Productieontwikkelingen: korte termijn Door sommige producenten is gemeld dat met huidige marktcondities zelfs tot het stilleggen van gascentrales kan worden besloten Aantal Nederlandse gascentrales verdwijnt in de mottenballen Energeia 2 juli 2012 Zonder extra energieheffing voor grijze back-up gaat het licht straks wel/niet* uit Energeia 3 oktober Deelt u deze mening? 9. Zo ja: geldt het stilleggen alleen voor oude centrales van voor 2000 of ook voor nieuwere gaseenheden? 10. Als u verwacht dat er ook nieuwere gascentrales worden stilgelegd, heeft u dan specifieke eenheden op het oog en waarom? 11. Heeft nieuw nucleair opwekvermogen nog kansen in Nederland? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

13 Productieontwikkelingen: lange termijn Ook voor de lange termijn is het de verwachting dat kolencentrales een hogere plaats in de merit-order hebben dan gascentrales, vanwege (combinatie van): - voorziene ontwikkeling CO 2 -prijs - prijsverhouding kolen en gas - subsidiëring van bijstook biomassa 12. Deelt u deze verwachting? 13. Zo ja: hoe zou u de drie genoemde factoren willen rangschikken qua impact en ziet u nog andere factoren? 14. Zo nee: kunt u dit motiveren? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

14 Productieontwikkelingen: lange termijn Door de groei van duurzaam productievermogen en de positie van kolencentrales in de merit order zullen gaseenheden significant minder draaiuren maken Bron: NREAP 2010 NREAP: Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen 15. Hoe zal volgens u het gemiddelde aantal draaiuren van moderne gascentrales zich richting 2020 ontwikkelen? 16. Zullen alle eigenaren van moderne gascentrales in gelijke mate met deze teruggang geconfronteerd worden? 17. Geeft het NREAP een realistisch beeld van duurzaam opwekvermogen in Nederland in 2020? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

15 Productieontwikkelingen: lange termijn Vanwege de recente hausse aan nieuwbouw van centrales en de ontwikkeling van duurzaam opwekvermogen zal er tot ver na 2020 geen uitbreiding van grootschalige productie meer plaatsvinden Het tijdperk van de traditionele typering van basislast- en middenlasteenheden loopt ten einde Flexibel inzetbare eenheden hebben de toekomst 18. Deelt u deze stellingen? 19. Zo ja: hoe ziet de thermische centrale van de toekomst er uit? (bijv. stand-alone gasturbine, kolenvergassing met co-productie van chemisch product) 20. Zo nee: waarom niet? 21. Wanneer is het moment daar, dat een unit vanwege overcapaciteit wordt geamoveerd? 22. Verwacht u uitbedrijfname(s) van opgesteld vermogen van u of uw concurrent? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

16 Productievermogen: WKK CBS constateert nauwelijks uitbreidingen in WKK-vermogen de laatste jaren, behalve voor 2011 bij de afvalverbrandingsbedrijven het veronderstelde uitbreidingspotentieel van WKK in de glastuinbouw wordt vooralsnog niet gerealiseerd Bron: CBS Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

17 WKK-ontwikkelingen: korte termijn Door hoge gasprijs en andere economische factoren worden industriële WKK-installaties stilgelegd Draai-uren WKK in de glastuinbouw nemen geleidelijk af 23. Kent u plannen voor stillegging van industriële WKK? 24. Zal het arsenaal gasmotoren in de glastuinbouw op korte termijn krimpen? Bron: Energy Matters Akzo Nobel brengt nog een WKC in coma wegens hoge gasprijs Energeia 2 juli 2012 Tobbende WKK-sector ijvert voor plekje in leveranciersverplichting Energeia 9 mei 2012 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

18 WKK-ontwikkelingen: (middel)lange termijn Op de langere termijn kent het opgesteld WKK-vermogen een dalende trend Benutting warmtepotentieel verbetert juist 25. Deelt u deze stellingen? 26. Leidt de verslechterde economische bedrijfsvoering van WKK tot andere investeringen in de energieketen, zoals ketels of besparingen? 27. Welk perspectief is er voor de WKK? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

19 Duurzaam: ontwikkelingen windenergie Rutte II zet in regeringsverklaring vooral in op onshore wind. Ministerie I&M stelt structuurvisie op voor locaties windparken > 100 MW als pressiemiddel om de doelstellingen te bereiken Gebieden voor grootschalige windenergie Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

20 Duurzaam: ontwikkelingen windenergie Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen (NREAP 2010) is niet gewijzigd ten aanzien van het windvermogen in 2020: MW wind op land MW wind op zee 28. Hoe schat u de ontwikkeling van windvermogen - ook met het oog op de kabinetsplannen - in? 29. Zullen de windmolens op land geclusterd (windparken >100 MW) of verspreid worden geplaatst? 30. Zijn er voorkeursgebieden op zee en op land aan te wijzen voor de plaatsing van windmolens? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

21 Duurzaam: ontwikkelingen zonenergie (PV) Eind 2011 is 130 MW p aan PV-panelen geïnstalleerd. Volgens brancheclub Holland Solar is 4 GW in 2020 haalbaar Veel lokale initiatieven tot verduurzaming elektriciteitsvoorziening Zonnepanelen nu zelfs zonder subsidie voor burger interessant 31. Hoe schat u de ontwikkeling van zonvermogen in? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

22 Internationaal: productie Duitsland Het opgesteld hernieuwbaar vermogen en de output neemt flink toe (van 54 GW in 2010 naar 98 GW in 2020 naar 185 GW in 2050). Fossiel vermogen daalt; nucleair verdwijnt Er is sprake van Europees energiebeleid, maar uiteindelijk worden doelstellingen voor een duurzame energievoorziening nationaal ingevuld 32. Wat betekent de situatie in Duitsland voor de Nederlandse markt? Bron: DENA Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

23 Internationaal: productie België België: de energievoorziening wordt bedreigd door tekort van aanbod tijdens de piekbelasting èn door overschot vanwege minimum load 33. Wat betekent de situatie in België voor de Nederlandse markt? Bron: document Het Belgische elektriciteitssysteem op een tweesprong van Melchior WATHELET, Staatssecretaris voor Energie, België Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

24 Internationaal: interconnectiecapaciteit 34. Is verdere uitbreiding van interconnectie-capaciteit wel of niet gunstig voor de elektriciteitsmarkt en de prijsvorming? DENA: Duitsland wordt na 2030 van nettostroomexporteur een importeur [BMU-Studie] België wordt zonder maatregelen importafhankelijk op middellange termijn Level-playing-field is verbeterd door marketcoupling: prijs-convergentie tussen NL en DE Interconnectiecapaciteit breidt nog verder uit Bron: DENA Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

25 Trends Technieken en kansen Warmte pomp All Electric???? HReketels micro wkk? geo thermie Bron onderliggende illustratie: CE Delft en KEMA 35. Van welke technieken verwacht u dat deze in de nabije toekomst succesvol zullen zijn? 36. Speelt uw onderneming hier nu al actief op in? 37. Verwacht u dat deze grote impact zullen hebben op de huidige infrastructuur? Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

26 Marktconsultatie KCD 2013 De vraag: 38. Ziet TenneT bij deze benadering belangrijke punten over het hoofd bij het ramen van de behoefte aan transportcapaciteit voor het KCD 2013? reacties naar: TenneT TSO B.V. afd. RGE-LGP Postbus AS Arnhem Kwaliteits- en Capaciteitsplan Document november

27 TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT (Position Paper, stand van zaken februari 2008) Inleiding De afgelopen periode heeft een groot aantal partijen zich bij TenneT gemeld voor aansluiting van een nieuwe elektriciteitscentrale

Nadere informatie

SYM POSIU M. Energiemix van de toekomst. 4 oktober 2011 Omniversum Den Haag

SYM POSIU M. Energiemix van de toekomst. 4 oktober 2011 Omniversum Den Haag JUB ILEU M SYM POSIU M Energiemix van de toekomst 4 oktober 2011 Omniversum Den Haag Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Aanleiding 3 Plaats & Tijd 3 Organisatie 3 Programma 4 Sprekers & Dagvoorzitter 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Stroomnet onder hoogspanning:

Stroomnet onder hoogspanning: Themavisie Elektriciteitsnet ING Economisch Bureau Stroomnet onder hoogspanning: staat gebaat bij kruis participaties netbedrijven De Energiewende in Duitsland, schaliegasrevolutie in de VS, internationalisering

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie

Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020. Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020 Investeringskansen voor de energietransitie naar een koolstofarme economie Colofon Opdrachtgever Jeroen Nollet ING Lease Nederland Auteurs Gerben Hieminga en

Nadere informatie

Elektriciteitsleveranciers in kaart

Elektriciteitsleveranciers in kaart Elektriciteitsleveranciers in kaart Rapport Delft, februari 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman M. (Mart) Bles) B.L. (Benno) Schepers L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport:

Nadere informatie

Match van vraag en aanbod

Match van vraag en aanbod Match van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Deze notitie is opgesteld voor de Denktank: Structurele Veranderingen Energiemarkt. De reacties van de bespreking van 5 maart

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper

Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Kolendeal Energieakkoord: Emissiereductie en verduurzaming kan en moet sneller en goedkoper Emissiereductie kan en moet sneller en goedkoper De huidige energiemix is inefficiënt Met 46 mln ton per jaar

Nadere informatie

VERKENNING ENERGIE. Drs. Rolf de Vos Dr. Chris Hendriks Ir. Rogier Coenraads. SP05026 Copyright Ecofys 2005. in opdracht van: Rathenau Instituut

VERKENNING ENERGIE. Drs. Rolf de Vos Dr. Chris Hendriks Ir. Rogier Coenraads. SP05026 Copyright Ecofys 2005. in opdracht van: Rathenau Instituut VERKENNING ENERGIE Drs. Rolf de Vos Dr. Chris Hendriks Ir. Rogier Coenraads Augustus 2005 SP05026 Copyright Ecofys 2005 in opdracht van: Rathenau Instituut Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie

TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie Arnhem, 13 maart 2015 TenneT investeert in leveringszekerheid en energietransitie TenneT investeert EUR 2,3 miljard in 2014. Investeringsplan komende 10 jaar bedraagt circa EUR 20 miljard Underlying bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing NATIONAAL NIEUWS 3 DECEMBER 2009 LOKALE COURANT DER DUURZAAMHEID Duurzame energieproductie wordt een zware dobber voor de kleinere gemeenten Om de klimaatdoelen te kunnen halen zijn afspraken gemaakt tussen

Nadere informatie