vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GH@PRO vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007 Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui Antwerpen

2 Een eerste woord van dank richt het graag tot de stad Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap administratie gezondheidszorg en de Universiteit Antwerpen, voor de financiering en ondersteuning van haar werking. Hartelijk dank ook aan alle organisaties en particulieren die in 2007 meewerkten aan het welslagen van de werking van vzw. In het bijzonder bedanken we de vrijwilligers Geert van der Borght die als boekhouder ondersteuning geeft en Katrien Vanhalle die als advocate juridisch advies verleent aan het team van en de sekswerkers. Tot slot gaat onze oprechte dank uit naar de sekswerkers van de provincie Antwerpen voor het vertrouwen dat zij in onze organisatie stellen. Deze bundel geeft een samenvatting van de realisaties van vzw in het jaar In mei 2007 werd er overgeschakeld naar een nieuwe databank. Hierdoor was de statistische analyse van de gegevens redelijk complex. Sommige bewerkingen konden niet worden uitgevoerd. Hier en daar is er dus een cijfer waarover we niet beschikken. 2

3 INHOUDSTAFEL 1. Samenvatting... p Voorstelling vzw - vzw... p Situering... p Financiering... p Doel... p Werkwijze... p Reden van bestaan... p Hulpverleningsaanbod... p Resultaatsgebied outreach... p. 12 Opdracht I: Opdracht II: Opdracht III: Het preventie-aanbod aanbieden op nieuwe werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden... p. 12 Het preventie-aanbod aanbieden op gekende werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden... p. 12 Permanentie verzekeren in het inloopcentrum. Tijdens de bezoeken contacten met gekende personen onderhouden en hen stimuleren om nieuwkomers aan te brengen... p. 12 Indicator III.1: Beschrijving van hoe nieuwe werkplaatsen worden gecontacteerd... p. 12 Indicator III.2: Beschrijving van aantal, aard, en ligging van de bezochte en geïdentificeerde werkplaatsen... p. 12 Indicator III.3: Aantal personen dat een arts of hulpverlener kent buiten bij wie men terecht kan voor gezondheidsproblemen en psychosociale problemen in het beroep... p. 14 Indicator III.4: Aantal gerealiseerde contacten met de doelgroep (nieuwe en gekende werkplaatsen samen)... p. 14 Indicator III.5: Beschrijving van de doelgroep naar geslacht, leeftijd, herkomst, werkvorm, verloop en andere relevante data... p. 14 3

4 10. Resultaatsgebied Informatie geven Opdracht IV: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van condoom en correct glijmiddel en juiste strategie bij condoomfalen... p. 16 Indicator IV.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 16 Indicator IV.2: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en de juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen)... p. 16 Opdracht V: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van anticonceptief middel... p. 17 Indicator V.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 17 Indicator V.2: Aantal personen dat de juiste strategie op vlak van anticonceptie gebruikt (opsplitsing tussen nieuwe en gekende personen)... p. 17 Opdracht VI: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond eigen hulpverlening en bestaande hulpverlening in de regio van de werkplaats... p. 18 Indicator VI.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 18 Indicator VI.2: Het aantal bereikte personen inzake informatieverstrekking over het eigen hulpverleningsaanbod... p. 18 Indicator VI.3: Aantal doorverwijzingen in vergelijking met het totaal aantal contacten per jaar... p. 19 Indicator VI.4: Beschrijving van de aard van de doorverwijzing (kwalitatief en kwantitatief)... p Resultaatsgebied vaardigheidsontwikkeling Opdracht VII: Aanzetten tot juiste gebruik van condoom, correct glijmiddel en anticonceptief middel en de juiste strategie bij condoomfalen... p. 22 Indicator VII: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen)... p Resultaatsgebied ondersteunen van implementatie door middel van netwerking, samenwerking en advocacy... p. 22 Indicator: Overzicht van de genomen initiatieven hiertoe met samenstelling van het netwerk, frequentie en aard van het contact... p. 22 4

5 13. Resultaatsgebied screening en vaccinaties Opdracht VIII: Het voorzien van een aangepast gezondheidsaanbod inzake beroepsgebonden risico s van de doelgroep, waarbij de nadruk ligt op het preventief handelen, inzonderheid de screening SOI en cervixkanker... p. 25 Indicator VIII.1:Beschrijving van de gehanteerde screeningsmethoden en adviezen... p. 25 Indicator VIII.2:Aantal personen dat jaarlijks een preventief onderzoek doet (bevraging bij nieuwe en gekende personen)... p. 25 IndicatorV III.3: Aantal uitgevoerde screeningsonderzoeken op aantal verschillende personen (nieuwe en gekende opgesplitst)... p. 25 Opdracht IX: Het voorzien van een aangepast gezondheidsaanbod inzake beroepsgebonden risico s van de doelgroep, waarbij de nadruk ligt op het preventief handelen, inzonderheid de vaccinatie tegen hepatitis B... p. 26 Indicator IX.1: Beschrijving van de gehanteerde vaccinatiemethodes... p. 26 Indicator IX.2: Aantal gevaccineerde personen in vergelijking met het aantal kandidaten na screening... p Resultaatsgebied Evaluatie van interventies Indicator: Jaarlijks rapport met vermelding van gegevens relevant voor zelfevaluatie, voor beleid en voor expertise ontwikkeling... p Specifiek medisch aanbod... p Planning p Bijlagen... p. 31 5

6 1. SAMENVATTING Sekswerkers zijn blootgesteld aan gezondheidsrisico s, waaronder Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI), en andere risico s, zoals geweld, ongewenste zwangerschap, alcohol- en druggebruik. Vaak zijn er barrières om beroep te doen op de reguliere gezondheidszorg en andere hulpverlening. Er is dus nood aan specifieke (medische en psychosociale) hulpverlening voor deze kwetsbare doelgroep. vzw, Gezondheidshuis Antwerpse prostitutie, biedt preventieve medische en sociaal georiënteerde hulp voor problemen gerelateerd aan het beroep. Het accent ligt vooral op het geven van een preventieboodschap, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Daarnaast behoort vroegtijdige opsporing en behandeling van SOI tot de prioriteiten. Door de sekswerkers te benaderen vanuit het beroepsrisico en hen op anonieme wijze de kans te bieden zich te laten onderzoeken, heeft de werking van vzw een niet te onderschatten impact op de seksuele gezondheid van de algemene bevolking van de provincie. Door de sekswerkers te beschermen en, indien nodig, te behandelen, worden immers ook de klanten gevrijwaard van SOI en indirect hun partners thuis. In dezelfde context blijven we aandringen op het concipiëren en implementeren van een campagne gericht naar klanten van prostitué(e)s. vzw werkt met een mobiele equipe, een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, een sociaal-verpleegkundige en een outreacher. Er wordt consultatie gehouden in alle verschillende sectoren van prostitutie: raamprostitutie in het Schipperskwartier, privé-huizen en bars in de provincie Antwerpen en jongensprostitutie in de buurt van het stadspark. Verder is er de mogelijkheid tot consultatie in de consultatieruimte van het gezondheidshuis in het Schipperskwartier, waar ook mensen zonder vaste werkplaats terecht kunnen. Sinds de start van het pilootproject in 1999 tot einde 2007 werden in totaal 2980 verschillende personen bereikt. In 2007 werden 463 nieuwe sekswerkers gezien individuele medische consultaties werden uitgevoerd bij een totaal van 1057 sekswerkers, nieuw en follow-up samen. 594 personen die vòòr 2007 reeds gekend waren, werden in dat jaar verder opgevolgd. De sekswerkers die vzw in 2007 consulteerden, zijn van 60 verschillende landen afkomstig. 195 sekswerkers consulteerden vzw omwille van niet-medische redenen. Het aantal SOI dat werd gediagnosticeerd lag in 2007 erg laag, vergelijkbaar met de algemene bevolking. Het is duidelijk dat met een specifiek aanbod van gezondheidszorg goede resultaten kunnen bekomen worden. Meer dan de helft van de vrouwelijke sekswerkers laat ook het preventief gynaecologisch onderzoek bij vzw uitvoeren. Naast de medische hulpverlening, is er in de loop der jaren ook een stevig sociaal netwerk uitgebouwd met eigen dienstverlening of efficiënte doorverwijzing voor problemen rond illegaliteit, mutualiteit, sociale zekerheid, financiële zorgen, schulden, huisvesting, juridische, relationele of psychologische problemen, enzovoort. Over de jaren heen is de vraag naar psychosociale hulpverlening steeds toegenomen. Om een adequate psychosociale dienstverlening te kunnen blijven bieden, heeft de Stad Antwerpen voorgesteld om een volwaardig sociaal luik aan vzw te koppelen. Dit luik heeft de naam gekregen en is sinds mei 2007 actief. Twee nieuwe medewerkers (sociaal assistente en administratief bediende) werden in 2007 aangeworven. begeleidt cliënten met allerlei vragen van psychosociale aard en verwijst door naar andere hulpverleningsorganisaties. Bij doorverwijzing blijft indien gewenst, een intermediaire rol spelen in het verdere hulpverleningsproces. Ook sekswerkers die hun professioneel leven een andere wending willen geven en hulp zoeken bij het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen bij terecht voor trajectbegeleiding op maat. In 2007 maakten 195 verschillende sekswerkers gebruik van de psychosociale hulpverlening van Uit onze ervaring is duidelijk dat er momenteel in de provincie Antwerpen geen ander gelijkaardig hulpverleningsaanbod bestaat. Bovendien is het potentieel van de te bezoeken werkplaatsen nog steeds groter dan wat het team met de huidige mensen en middelen kan realiseren. 6

7 vzw blijft ook zoals alle jaren, open staan voor wetenschappelijk onderzoek naar problematieken van deze specifieke doelgroep, echter altijd binnen de grenzen van de gewone consultaties, zonder de sekswerkers te overbelasten. Ook blijven we in de mate van het mogelijke opleiding bieden aan bvb studenten verpleging en geneeskunde binnen het voorziene curriculum. 7

8 2. VOORSTELLING VZW VZW vzw, Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui Antwerpen 03/ / / Team Anne Vercauteren: Leen Lettany: Micheline Manfroid: sociaal verpleegkundige en coördinator (100% FTE) sociaal verpleegkundige (70% FTE) outreacher (85 % FTE) Evi Aerts: sociaal assistente (100% FTE, sinds mei 2007) Christel Van Den Broeck: administratief medewerker (60% FTE, sinds april 2007) Catherine Schodts: Karen Smets: arts (50% FTE) arts (60% FTE) Bestuur Elke Leuridan: Pierre Van Damme: bestuurslid voorzitter 8

9 3. SITUERING In 1999 werd een pilootproject opgestart vanuit de dienst Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen op initiatief van Prof. Dr. Pierre Van Damme en Mevr. Anne Vercauteren, in samenwerking met de vzw Payoke. Aanvankelijk was het hoofddoel een vaccinatiecampagne tegen hepatitis B (geelzucht) te implementeren. Hepatitis B is één van de levensbedreigende infecties die voor personen met wisselende seksuele partners een groot risico vormt, via seksueel contact. Het project werd stilaan aangewend om een vertrouwensrelatie met sekswerkers op te bouwen en aanvullende informatie over gezondheid en gezondheidsrisico s te geven. Kortom, de hepatitis B vaccinatie paste in een breder Gezondheidsvoorlichting en Opvoedings(GVO)project. Daarom werd in mei 2002 de vzw opgericht ten behoeve van de sekswerkers in de Provincie Antwerpen met als doelstelling een geïntegreerde preventieve hulpverlening aan sekswerkers aan te bieden, zowel op het gebied van gezondheid, als op psychisch, sociaal en juridisch vlak. We baseren ons hiertoe op het model van de arbeidsgeneeskunde. 4. FINANCIERING De vzw ontving van de stad Antwerpen subsidies voor 2007 via het Grootstedenbeleid. In het kader van de steun door Stad Antwerpen werd ook het gezondheidshuis gebouwd in het Schipperskwartier waar vzw vanaf maart 2005 onderdak kreeg. Voor de periode werd het project opnieuw goedgekeurd en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap via een convenant. Voor 2007 ontvingen we van de Vlaamse Gemeenschap ,92 subsidies. 5. DOEL VAN VZW De vereniging heeft tot doel: - Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg en hulpverlening voor sekswerkers: mannen en vrouwen. - Het incorpereren van het sociaal luik binnen de werking van verder uitwerken van een doorverwijssysteem voor juridische en/of sociaal/psychosociale hulpverlening - Het oprichten en verder uitbouwen van een geïntegreerde zorg voor sekswerkers op preventief medisch, sociaal, juridisch en psychosociaal vlak. - De implementatie en evaluatie van een hepatitis B vaccinatieprogramma voor sekswerkers in de provincie Antwerpen. 9

10 6. WERKWIJZE De sekswerkers worden benaderd via hun beroep. SOI worden gezien als professionele risico s en aandoeningen. Via een mobiele equipe worden de sekswerkers bereikt op of in de buurt van hun werkplaats. Bovendien is er bijna dagelijks mogelijkheid tot raadpleging in onze eigen consultatieruimte. De mobiele equipe is een multidisciplinair team, bestaande uit een arts en een sociaal verpleegkundige. Voor sommige subpopulaties wordt het team aangevuld met een outreacher die het voorbereidende werk doet en contacten legt met de doelgroep. De kern van deze werkwijze, is het hulpverleningsaanbod actief naar de doelgroep brengen, waarbij de sekswerker benaderd wordt vanuit zijn/haar beroepsrisico. Door de hulpverlening te organiseren op de werkplaats vallen er barrières weg. Er kan gesproken worden in een vertrouwelijke sfeer, over de specifieke problemen verbonden aan het beroep. Outreachers-activiteit is van cruciaal belang voor het welslagen van het project op langere termijn. De outreachers gaan sekswerkers opzoeken op hun werkplek. Ze geven hen informatie en voorlichting en organiseren contacten met de arts, al dan niet in het gezondheidshuis. Zonder dit arbeidsintensieve werk kunnen niet dezelfde resultaten bereikt worden. De 'mobiele equipe' past in een flexibel model dat kan inspelen op de typische lokale noden van bepaalde steden en/of buurten. Belangrijk is dat anonimiteit en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. Alle contacten worden zodanig geregistreerd dat een goede opvolging mogelijk is, zonder dat aan de anonimiteit van de sekswerker geraakt wordt. De gegevens van het vaccinatie- en screeningsprogramma worden nauwgezet bijgehouden en opgevolgd. De aangeboden diensten worden gratis georganiseerd. De reden hiervoor is tweeërlei. Sommige sekswerkers kunnen zich geen testen veroorloven via de reguliere preventieve dienstverlening. Bovendien waarborgt dit systeem de onafhankelijkheid van de werking. Indien nodig, zal het team actief doorverwijzen en desgewenst zelf de contacten leggen met de bestaande reguliere hulpverlening. In de praktijk wordt getracht de prestaties te meten aan de hand van een lijst van doelstellingen en indicatoren waarvan onze organisatie gebruik maakt voor rapportering aan de Vlaamse Gemeenschap. 7. REDEN VAN BESTAAN Zowel de preventieve als de curatieve reguliere gezondheidszorg zijn vaak moeilijk bereikbaar voor sekswerkers en kunnen dikwijls niet specifiek ingaan op hun noden. Voor sommigen zijn de werkomstandigheden zodanig, dat ze niet in de bestaande gezondheidszorg passen (lange werkdagen, soms zeven dagen per week, de onmogelijkheid om de werkplaats te verlaten, onbekendheid met het lokale hulpverleningsaanbod, taalproblemen, e.d. Bovendien is er vaak een negatieve houding bij de reguliere hulpverleners waardoor sekswerkers hun beroep niet meedelen. Daardoor kunnen ze beroepsspecifieke problemen niet bespreken. Wegens statistische problemen door het overschakelen naar een andere databank in de loop van 2007, konden we niet exact berekenen hoeveel sekswerkers een eigen huisarts hebben, maar naar analogie met de vorige jaren kunnen we aannemen dat dit minder dan de helft is. Slechts een klein percentage van de vaste huisartsen is op de hoogte van het beroep. Buiten de gediagnosticeerde SOI, zijn ook vele andere gezondheidsproblemen aanwezig, zoals een groot aantal abortussen door moeilijke toegang tot anticonceptie, verwondingen door fysiek geweld, alcohol- en druggebruik,... Het is van groot belang deze personen een specifieke hulpverlening aan te bieden, waarbij rekening gehouden wordt met al deze problemen. 10

11 8. HULPVERLENINGSAANBOD Alle sekswerkers worden ingelicht over SOI, over het belang van vaccinatie tegen hepatitis B, over overdracht van infectieziekten en risico s, over veilig vrijen en het gebruik van condooms en glijmiddel in hun professionele seksuele relaties. Geïnteresseerden kunnen zich via bloedtesten laten screenen op hepatitis B, HIV en syfilis; via cervicale/vaginale swab of via urinestaal voor de mannen op gonorroe en chlamydia. Ook gratis gynaecologisch onderzoek is mogelijk (kankeruitstrijkje en opsporing van niet-seksueel overdraagbare infecties). Er wordt in de mate van het mogelijke (taalproblemen, tijdsnood, ) een vragenlijst afgenomen met vragen over demografie, medische voorgeschiedenis, professionele infectierisico s en aard van seksuele contacten. Tijdens deze gesprekken ligt het accent vooral op het geven van een preventieboodschap en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Er wordt over verschillende mogelijkheden van anticonceptie gesproken. Tijdens een tweede medische visite worden de resultaten overlopen. In geval van afwezigheid van bescherming tegen hepatitis B krijgt men de kans zich te laten vaccineren. Indien andere SOI worden vastgesteld, wordt een behandeling ingesteld als er geen verdere gespecialiseerde hulp noodzakelijk blijkt. Er is ook ruimte om in te gaan op vragen, eventueel door te verwijzen naar andere professionele instanties (psychosociaal, juridisch,...) of de tweede lijnsgezondheidszorg en aandacht te besteden aan algemene GVO-aspecten (hygiëne, condoomgebruik, SOI, veilig werken, ). Er volgen nog visites voor de tweede en de laatste vaccinatie, 1 maand en 4 tot 6 maanden na de eerste vaccinatie. Een maand na de toediening van het laatste vaccin wordt opnieuw een bloedafname uitgevoerd om de immunologische respons na te gaan. Tevens wordt er, indien gewenst, opnieuw gescreend op de verschillende infecties. Wanneer het hele schema is afgelopen, kan men steeds terugkomen voor een nieuwe controle: bloed, urine/swab of gynaecologisch onderzoek. Er wordt aangeraden om de zes maanden een controle te laten uitvoeren, of eerder bij risico (vb. klapcondoom, ). De vaccinatie bestaat uit het toedienen van 3 dosissen tegen hepatitis B. In 2007 werd opnieuw gekozen voor Engerix B. Een deel van de vaccinaties werd de voorbije jaren uitgevoerd in het kader van een studie rond verkorting van het hepatitis B vaccinatie schema. De analyse van de gegevens bevestigt dat een even goede bescherming en even hoge couverture van vaccinatie wordt bekomen indien een verkort schema wordt toegepast dan wel het langere schema. Een eventuele psychologische, praktische vraag komt gemakkelijk aan bod tijdens één van de opeenvolgende geplande consultaties. De vertrouwensband is dan meestal sterk genoeg om over meer gevoelige problemen te kunnen praten en eventueel advies of hulp te aanvaarden. 11

12 9. RESULTAATSGEBIED OUTREACH Opdracht I: * Het preventie-aanbod aanbieden op nieuwe werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden. Opdracht II: Het preventie- aanbod aanbieden op gekende werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden. Opdracht III: Permanentie verzekeren in het inloopcentrum. Tijdens de bezoeken contacten met gekende personen onderhouden en hen stimuleren om nieuwkomers aan te brengen. Indicator III.1: Beschrijving van hoe nieuwe werkplaatsen worden gecontacteerd De werkplaatsen kunnen opgedeeld worden in 4 grote werkvormen: raamprostitutie (R), bars (B), privé-huizen (P) en straat- en café-prostitutie (S). Escorte (E) is nog een aparte sector die eerder moeilijk bereikbaar is. Voor iedere sector bestaat een aparte manier om nieuwe werkplaatsen te bereiken of te contacteren. Algemeen kunnen we stellen dat met de groeiende bekendheid van vzw, de mond-aan-mond reclame toeneemt tussen de sekswerkers onderling. Voor sommige sectoren (schipperskwartier en jongensprostitutie) wordt gebruik gemaakt van outreachers die informatie geven over vzw en geïnteresseerde personen naar een afgesproken consultatie of naar de consultatie van vzw zelf brengen of sturen. Bars en privé-huizen worden gevonden en gecontacteerd via het internet en via lokale krantjes. Medewerkers van vzw bekijken deze informatiebronnen regelmatig en nieuwe werkplaatsen worden telefonisch gecontacteerd. Bij interesse voor het aanbod, wordt een folder opgestuurd en nadien wordt een afspraak gemaakt om een eerste bezoek te brengen aan de nieuwe bar of privé. Daarnaast werden méér dan 100 mails verstuurd en brochures gepost met informatie over de werking van vzw, voornamelijk naar escortadressen en moeilijk te bereiken bars en privé s in de stad Antwerpen. Indicator III.2: Beschrijving van aantal, aard en ligging van de bezochte en geïdentificeerde werkplaatsen De werkplaatsen kunnen opgedeeld worden in voornoemde 4 grote werkvormen. Figuur: alle sekswerkers per sector, die in 2007 door vzw werden bezocht of in het gezondheidscentrum kwamen, nieuw en follow-up (N=1057 * Opdrachten en indicatoren zoals in de convenant met de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld. 12

13 a/ Raamprostitutie De outreacher van vzw gaat de sekswerkers in de ramen opzoeken en informeren over het gezondheidsproject. De mobiele equipe bezoekt de ramen tweemaal per maand woensdagavond en vrijdagmiddag. In 2007 zijn er zo n 24 woensdagavonden en 22 vrijdagmiddagen gerealiseerd. Verder is er mogelijkheid tot raadpleging op afspraak meerdere malen per week in het gezondheidshuis. Er kwamen 224 sekswerkers uit de raamprostitutie van het Schipperskwartier voor het eerst op raadpleging bij vzw in 2007, waaronder 4 mannen (deze mannen zijn travestie of transseksueel). 221 personen die al vroeger gekend waren, werden verder opgevolgd in In totaal werden dus 445 sekswerkers uit de raamprostitutie door vzw onderzocht in Er werden 126 nieuwe personen aangesproken over het aanbod van vzw door de outreacher. b/ Bars Twee maal per maand wordt s avonds een bezoek aan bars in de provincie georganiseerd. Gedurende 2007 werden 25 dergelijke avonden georganiseerd, met bezoek van verschillende bars per avond. Sommige bars in de Stad Antwerpen konden niet worden bereikt via telefoon of internet. Daarom ging vzw in juli 2007 ter plaatse informeren of er nood was aan medische of psychosociale hulp. Op deze prospectieronde werden er 9 bars bereikt. Bij 3 bars was verdere hulp niet nodig (ze lieten zich al onderzoeken bij de eigen arts of er werd niet echt aan seks gedaan,...), bij 3 bars werd er niet opengedaan, 1 was gesloten en slechts bij 2 bars konden we uiteindelijk binnen. In de bars werden 47 mensen voor het eerst bereikt in 2007 en 85 personen in follow-up gevolgd in 29 verschillende bars, waarvan 2 nieuwe bars in In totaal werden dus 132 personen in deze sector gezien door vzw in Ongeveer alle meisjes in deze bars laten zich testen, vaccineren en verder opvolgen in verband met SOI screening en andere. Deze bars zijn gelegen in de stad Antwerpen, Groot- Antwerpen en de gemeenten Turnhout, Beerse, Geel, Grobbendonk, Herentals, Nijlen, Rijkevorsel, Schilde en Waarloos. c/ Privé-huizen Eén dag per week wordt gereserveerd voor bezoek aan privé-huizen en massagesalons met de mobiele equipe, gegroepeerd volgens geografische bereikbaarheid in de volledige provincie. In 2007 werden 63 verschillende privé-huizen bezocht, gespreid over 48 dagen. 13 hiervan waren nieuwe huizen. Daarnaast werden 12 verschillende massagesalons bezocht, waaronder 1 nieuwe plaats. Ze zijn gelegen in Antwerpen (stad), Antwerpen Linkeroever, Berchem, Boom, Borsbeek, Deurne, Geel, Grobbendonk, Hoboken, Hoogstraten, Kontich, Laakdal, Lier, Loenhout, Mechelen, Meerle, Merksem, Minderhout, Mol, Mortsel, Nijlen, Olen, Reet, Rumst, Schoten, Sint Job, Waarloos, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel. In deze sector werden 152 sekswerkers voor het eerst in 2007 onderzocht en 175 in follow-up, in 75 verschillende privé s en massagesalons. In totaal werden in deze sector dus 327 personen gevolgd door vzw. 13 personen werden gezien die in escorte werken. Deze personen zijn vaak verbonden aan een privé-huis. Zij komen ook vaak op de raadpleging in het gezondheidshuis zelf. d/ Straat en café In totaal kwamen 33 sekswerkers waaronder 13 mannen, die tippelen in het stadspark of werken in een café, voor het eerst in contact met vzw in de loop van Velen van hen komen zelf op consultatie bij vzw of ze worden aangebracht door outreachers. In 2007 werden een aantal café s door het zelf bezocht: 1 café in Grobbendonk dat ontdekt werd op één van de rondes in de provincie en 6 café s 13

14 gelegen in de buurt van het De Conickplein in de Stad Antwerpen. In opvolging werden 107 mensen van deze sector in 2007 terug gezien; in totaal dus 140 mensen in 2007 uit deze sector. Indicator III.3: Aantal personen dat een arts of hulpverlener kent buiten vzw, bij wie men terecht kan voor gezondheidsproblemen en psychosociale problemen in het beroep. Wegens statistische problemen door het overschakelen naar een andere databank in de loop van 2007, konden we niet exact berekenen hoeveel sekswerkers een eigen huisarts hebben, maar naar analogie met de vorige jaren kunnen we aannemen dat dit minder dan de helft is. Slechts een klein percentage van de vaste huisartsen is op de hoogte van het beroep. Indicator III.4: Aantal gerealiseerde contacten met de doelgroep (nieuwe en gekende werkplaatsen samen) In 2007 had vzw in totaal 3066 medische contacten met 1057 prostitué(e)s. Er startten 463 nieuwe sekswerkers in het project, en 594 sekswerkers die voordien al gekend waren, werden verder opgevolgd. Een onderscheid maken tussen welke mensen op de raadpleging werden gezien en wie op verplaatsing, is quasi onmogelijk omdat dezelfde mensen zowel op verplaatsing als op het gezondheidshuis worden gezien. Zeker voor de raamprostitutie is dit onmogelijk gezien de centrale ligging van het gezondheidshuis en dus de lage drempel om ook daar op consultatie te komen. Voor de privéhuizen en bars gaat het voornamelijk over outreach consultaties. Voor andere dan medische problematiek werden er 595 contacten geregistreerd. Indicator III.5: Beschrijving van de doelgroep naar geslacht, leeftijd, herkomst, werkvorm, verloop en andere relevante data: met onderscheid nieuwe sekswerkers bij en gekende sekswerkers Geslacht: Tabel 1: Verdeling naar geslacht en werkvorm: alle personen nieuw en follow-up in 2007 (N=1057) Man Transseksueel Vrouw Totaal Nieuw Foll. up Nieuw Foll. up Nieuw Foll. up Bar Escort Privéhuis en massagesalon Raam Straat&café TOTAAL Leeftijd: In de follow-up groep is de gemiddelde leeftijd 31 jaar (mediaan 29, modus 27). In de groep van de nieuwe personen is de gemiddelde leeftijd 29 jaar (mediaan 27, modus 19). De oudste prostitué(e) die in het programma werd geïncludeerd in 2007 is 58 jaar. De oudste prostitué(e) uit de follow-up groep is 63 jaar. De jongste, voor het eerst gezien in 2007, is 15 jaar oud. De jongste uit de follow-up groep is eveneens 15 jaar. Deze beide minderjarigen werden gezien op de consultatie bij het boysproject. Minderjarigen worden in overleg met het boysproject en de jeugdbrigade van de politie verder opgevolgd. 14

15 Herkomst (geboorteland): In totaal werden 1057 sekswerkers op consultatie gezien bij vzw in Zij zijn van 60 verschillende landen afkomstig. Tabel 2: Personen gezien in 2007, verdeling naar herkomst als de herkomst gekend is Herkomst Nieuw Follow up Totaal België ,6% EU ,0% Europa buiten EU ,0% Afrika ,2% Azië ,9% Noord-Amerika ,3% Zuid-Amerika ,2% Rusland ,8% De werkvorm wordt beschreven onder indicator III.2. 15

16 10. RESULTAATSGEBIED INFORMATIE GEVEN Opdracht IV: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van condoom en correct glijmiddel en juiste strategie bij condoomfalen Indicator IV.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Aan iedere nieuwe persoon wordt een voorstellingsbrochure meegegeven over veilige seks, nuttige informatie over de SOI en enkele nuttige telefoonnummers. vzw ontwikkelde ook posters met summiere informatie over SOI in verschillende talen. Deze posters werden gemaakt op vraag van de sekswerkers van het schipperskwartier, die een manier zochten om klanten duidelijk te maken wat de risico s zijn van onveilig vrijen. De posters worden gratis uitgedeeld in elke werkplaats. In de loop van 2007 ontwikkelde vzw samen met Pasop vzw nieuwe folders over pil vergeten, strategie bij klapcondoom en de risico s van pijpen zonder condoom. Deze folders zullen in 2008 verspreid worden, telkens in het kader van mondelinge voorlichting omtrent het betreffende thema. Aan alle sekswerkers die bereikt worden door vzw, wordt mondelinge informatie gegeven over correct condoom- en glijmiddelgebruik. Bij iedere consultatie is er mogelijkheid om te praten over veilige seks. Ook buiten de medische consultaties wordt er actief informatie verschaft over correct condoomgebruik, correct glijmiddelgebruik en correcte strategie bij condoomfalen. Dit gebeurt meestal door de sociaal verpleegkundigen en de outreacher. In totaal (zowel tijdens de medische consultaties als er buiten) gebeurde dit 329 keer. Indicator IV.2: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en de juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen) Door de overschakeling naar een nieuwe databank halverwege 2007, is het wat betreft de enquêtes moeilijk geweest de data te analyseren. We hebben 212 vragenlijsten afgenomen en de resultaten liggen in dezelfde lijn als de voorbije jaren. In deze enquetes wordt onder andere gepeild naar condoomgebruik. Ongeveer een derde van de ondervraagde sekswerkers zegt geregeld geen condoom te gebruiken bij orale seks. Meestal zijn zij zich bewust dat dit risico s inhoudt. 5 à 10% van de ondervraagde sekswerkers hebben soms of vaak vaginaal contact met hun klanten zonder condoom. Er zijn heel wat redenen voor sekswerkers om toch seks te hebben zonder condoom. Meestal is dit omwille van vertrouwen in de klant die al lang komt (het begrip vaste klant ). Regelmatig is het echter omdat het verwacht wordt op bepaalde werkplekken, of omdat de andere vrouwen het ook doen. Bovendien brengt seks zonder condoom meer geld op dan met condoom. Er moet hier wel worden bijgevoegd dat vaak antwoorden gegeven worden die voldoen aan wat verwacht wordt, maar niet altijd waarheidsgetrouw zijn. Ongeveer een derde van de ondervraagde vrouwen gebruikt geen of een verkeerd glijmiddel. Van de mannen gebruikt de meerderheid altijd glijmiddel bij anaal contact. De helft van de ondervraagden had in de laatste 6 maanden minstens 1 klapcondoom gehad. Heel vaak blijkt uit de eerste ondervraging, dat men de juiste strategie bij klapcondoom niet kent. Bij condoomfalen is het belangrijk stil te staan bij het risico op ongewenste zwangerschap en infectierisico. vzw raadt iedereen aan om na onveilig contact een SOI-screening te doen en naast het condoom nog een andere vorm van anticonceptie te gebruiken. Bevraging bij gekende personen rond deze onderwerpen geven sterk vertekende antwoorden aangezien ze meestal weten welk antwoord wordt verwacht. 16

17 Opdracht V: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik anticonceptief middel Indicator V.I: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Bij iedere consultatie is er mogelijkheid om informatie te geven over anticonceptie. Bij ieder gynaecologisch onderzoek wordt gepeild naar het gebruik van anticonceptie. Bij iedere eerste consultatie wordt vermeld dat anticonceptie wordt aangeraden en voorgeschreven indien gewenst. Bij ieder vermoeden van ongewenste zwangerschap wordt een voorstel voor verdere anticonceptie voorgesteld en opgevolgd. In de loop van 2007 heeft vzw samen met Pasop vzw o.a. een folder over pil vergeten ontwikkeld. Deze zullen vanaf 2008 actief gebruikt worden ter ondersteuning van een gesprek over anticonceptie. Indicator V.2: Aantal personen dat de juiste strategie op vlak van anticonceptie gebruikt (opsplitsing tussen nieuwe en gekende personen) Strategie Nieuw Follow up Totaal geen anticonceptie ,4 % alleen noodpil ,8 % pil ,0 % patch ,3 % Implantaat ,0 % nuvaring ,1 % prikpil ,0 % spiraal ,9 % sterilisatie ,9 % hysterectomie ,4 % menopauze ,2 % TOTAAL % Anticonceptie is een belangrijk aspect in het gezondheidsproject. 63% van de ondervraagde vrouwen heeft minstens éénmaal in haar leven een abortus ondergaan. Van de vrouwen die ondervraagd werden in verband met anticonceptie (N= 509), gebruikt 12,4% (N=63) enkel het condoom. Dit betekent dat ze geen afdoende vorm van anticonceptie gebruiken. Bij deze vrouwen waren er enkelen met kinderwens. Van de vrouwen die anticonceptie gebruiken, gebruikt 54% (N= 275) de pil en 11% (N= 56) de prikpil. 2,9% (N= 15) van de vrouwen is gesteriliseerd en 6,9% (N= 35) heeft een spiraaltje. 2,1% (N=11) gebruikt de vaginale ring en 2% (N=10) gebruikt het staafje in de arm. 1,4% (N= 7) onderging een hysterectomie en 1vrouw is in menopauze. In 2007 werd aan 279 vrouwen anticonceptie voorgeschreven, al dan niet voor de eerste maal: 73,5 % kreeg de pil voorgeschreven, 17,6% kregen progestagenen voorgeschreven (hetzij de prikpil, hetzij de noodpil). Hoeveel vrouwen er de prikpil en hoeveel de noodpil voorgeschreven kregen, kon gezien de statistische problemen dit jaar niet berekend worden. Indien een vrouw de noodpil voorgeschreven kreeg, kon dit zijn naar aanleiding van een risicovol seksueel contact (gescheurd condoom) of in het kader van een preventief gesprek als de vrouw aangaf dat ze naast een condoom geen andere vorm van anticonceptie gebruikte. Evra en Nuvaring werden bij 25 vrouwen (9,0%) voorgeschreven. Er werden via vzw geen vrouwen verwezen voor de plaatsing van een implantaat. Wel werden 2 vrouwen doorverwezen voor de plaatsing van een spiraal. Buiten de medische consultatie werd 37 keer anticonceptie advies gegeven. 17

18 Opdracht VI: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond eigen hulpverlening en bestaande hulpverlening in de regio van de werkplaats Indicator VI.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Mondelinge informatie wordt gegeven door alle hulpverleners bij persoonlijke contacten in of buiten het gezondheidshuis. De voorstellingsbrochure die aan iedere nieuwe sekswerker wordt gegeven, bevat veel info rond eigen en andere bestaande hulpverlening. vzw ontwikkelt GVO-materiaal om counseling over beroepsgebonden risico s te ondersteunen. Een deel van het GVO-materiaal werd overgenomen van andere organisaties zoals Sensoa, PASOP, Tampep, Stichting SOA-bestrijding in Nederland. Materiaal ontworpen door vzw: - Voorstellingsbrochure van vzw: ontworpen in Deze wordt verspreid in een Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Poolse en Spaanse versie. De brochure geeft een voorstelling van het project en de aangeboden diensten, en tegelijkertijd informatie over SOI en condoomgebruik en strategie bij klapcondoom. Tevens vindt de sekswerker er relevante adressen en telefoonnummers (drugslijn, SOA-lijn, abortuscentra). (zie bijlage 1) - Poster met informatie over SOI, de symptomen, preventie en behandeling. De poster wordt verdeeld aan de sekswerkers, met de bedoeling deze op te hangen op een zichtbare plaats, zowel voor de sekswerkers als voor de klanten. In 2007 werd de poster herwerkt en herdrukt. (zie bijlage 2) - Safe sex stickers voor de ramen van het schipperskwartier werden ontworpen in overleg met Sensoa en Pasop. - In 2004 ontwierp vzw haar eigen website. Informatie over de werking is te verkrijgen in het Nederlands, Frans en Engels. Voor professionele hulpverleners en studenten is de verkorte versie van het jaarverslag in te kijken. In 2006 werd de voorgestelde informatie uitgebreid. Er zijn ook links naar andere hulpverleningorganisaties waar de cliënten beroep op kunnen doen. De website werd in 2007 herwerkt. - In samenwerking met Pasop werden folders rond condoomfalen, pijpen zonder condoom en de pil vergeten ontworpen. De partners van Brussel (Espace P) kochten deze brochures aan zodat uniformisering rond folders gerealiseerd wordt. Voor werden deze brochures gefinancieerd vanuit het grootstedenbeleid van de Stad Antwerpen. (zie bijlagen 3, 4 en 5). Sinds augustus 2004 kunnen de sekswerkers verschillende zaken ook aankopen (condooms, glijmiddel, sponsjes, vrouwencondoom), aan democratische prijs. Indicator VI.2: Het aantal bereikte personen inzake informatieverstrekking over het eigen hulpverleningsaanbod) Alle nieuwe personen krijgen een voorstellingsbrochure van vzw en deze liggen ook in de wachtzaal en worden regelmatig meegenomen, ook door reeds gekende personen. 128 kennismakingsbrochures werden door de outreacher uitgedeeld aan de sekswerkers in de raamprostitutie en 463 aan de nieuwe sekswerkers die door de mobiele equipe gezien werden. In 2007 gaf de outreacher van vzw informatie aan 96 nieuwe vrouwen en transseksuelen/travesties in het schipperskwartier over de werking van vzw. Ze deelde 252 condooms uit bij kennismaking. Condooms kunnen ook meegenomen worden bij consultatie (per visite 5 condooms) of worden uitgedeeld via de outreacher. 200 condooms werden uitgedeeld aan outreachers voor caféprostitutie. Dit is minder dan de vorige jaren omdat de samenwerking met de outreachers die prostituees in de café s stad Antwerpen bezoeken, werd stopgezet. 18

19 vzw ontwikkelde in 2006 een brochure voor andere professionele hulpverleners, om bij een doorverwijzing duidelijk te informeren over de werking van vzw. Deze brochure werd in 2007 aangepast met informatie over de werking van ( bijlage 6) De poster van werd uitgedeeld aan de Waalse partners. (Espace P- Icar en Entre2). Indicator VI.3: Aantal doorverwijzingen in vergelijking met het totaal aantal contacten per jaar Doorverwijzingen Aantal doorverwijzingen Totaal aantal contacten Medisch Niet medisch * Intermediaire functie bij doorverwijzing voor medische en niet medische problematiek zonder persoonlijk begeleiding door de sociaal verpleegkundigen / sociaal assistente/arts en outreacher werd uitgevoerd in 317 gevallen, MET persoonlijke begeleiding in 93 gevallen. Indicator VI.4: Beschrijving van de aard van de doorverwijzing (kwalitatief en kwantitatief) Het informeren over het bestaande hulpverleningsaanbod in de eerste, tweede of derde lijn, valt samen met de doorverwijzingen en begeleidingen aangezien de informatie wordt gegeven voor concrete vragen. Wanneer mensen met algemene medische klachten, niet gerelateerd aan het beroep, consulteren, wordt wel steeds gepeild naar een eigen huisarts en er wordt actief geholpen bij het zoeken naar een huisarts in de buurt. Al dan niet met begeleiding van een sociale hulpverlener van werden cliënten doorverwezen naar: Aard van de doorverwijzing Doorverwijzing naar: Totaal: Attestatie dringende medische hulp,leefloon Medisch OCMW Sociaal Centrum Plein Abortuscentrum Dr. Willy Peerscentrum Met begeleiding Zonder begeleiding Artsen zonder grenzen 47 Cosmetisch instituut 1 Gewenste zwangerschap: Kind en Gezin 1 5 Gynaecologie 3 43 Huisarts 2 44 Senologie 2 Specialist 3 19 VRGT 2 Helpcenter 17 ITG 4 Ziekenhuis 7 Totaal Medisch

20 Belastingen Ministerie van Financiën 9 Drugs Financiële problemen Geestelijke gezondheid Drugslijn 1 Free Clinic 1 Boekhouder 1 Financiële instelling 1 3 Voedselbank 1 2 Centrum Algemeen Welzijnswerk Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mensana Psycholoog 2 Seksuoloog 2 Huisvesting Huurdersbond 3 Juridisch Advocaat 4 Advocatenlijn 1 Notaris 1 Kinderen Lagere school 1 Ministerie Binnenlandse zaken/vreemdelingenzaken Mutualiteit 2 12 OCMW Opleiding Bijzonder Comité Sociale Bijstand (zitting leefloon) Lokale sociale centra 10 9 Schuldbemiddeling 7 Huis van het Nederlands 1 4 Syntra 1 Instelling cursus bedrijfsbeheer Politie Cel prostitutie 4 6 Payoke Vermoeden mensenhandel 2 Stedelijke diensten Onthaalbureau PINA 2 Verblijfsdocumenten Districtshuis bevolkingsdienst Districtshuis vreemdelingenpermanentie

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten Inhoudstafel 1. Dankwoord p2 2. Inleiding en motivatie p2 3. Doelstelling p4 4. Methodologie p5 5. Resultaten p8 Deel 1 : Literatuurgegevens p8 Deel 2 : Onderzoeksresultaten p17 6. Besluit en aanbevelingen

Nadere informatie

Middelengebruik onder sekswerkers in België Een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de seksindustrie

Middelengebruik onder sekswerkers in België Een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de seksindustrie Middelengebruik onder sekswerkers in België Een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de seksindustrie Tom Decorte Ilona Stoffels Elke Leuridan Pierre Van Damme Guido Van Hal Voorwoord

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Eindverhandeling tot licentiaat in de Klinische Psychologie Student: Verhoogen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces...

VOORWOORD... 2 DANK... 3 HET BESLISSINGSPROCES... 9. 1 Enkele begrippen en cijfers... 9. 2 Kenmerken van het beslissingsproces... Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking (wet van 3 april 1990) in voege trad, werden nieuwe eisen gesteld aan de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen. Deze wet schrijft voor dat de ongewenst

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Draaiboek Het soaconsult bij prostituees

Draaiboek Het soaconsult bij prostituees Draaiboek Het soaconsult bij prostituees November 2008 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding Postbus 1, Interne postbak 13 3720 BA Bilthoven T 030 2747000

Nadere informatie

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Interprofessionele meeting Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Vrijdag 15 maart 2013 Diamant Center Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Deze infodag wordt door de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Colofon Redactie Boris Cruyssaert Ontwerp en opmaak Lieven Jacobs Fotoredactie Lieven Jacobs Druk Drukkerij De Bie Oplage 1.400

Nadere informatie