vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GH@PRO vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007 Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui Antwerpen

2 Een eerste woord van dank richt het graag tot de stad Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap administratie gezondheidszorg en de Universiteit Antwerpen, voor de financiering en ondersteuning van haar werking. Hartelijk dank ook aan alle organisaties en particulieren die in 2007 meewerkten aan het welslagen van de werking van vzw. In het bijzonder bedanken we de vrijwilligers Geert van der Borght die als boekhouder ondersteuning geeft en Katrien Vanhalle die als advocate juridisch advies verleent aan het team van en de sekswerkers. Tot slot gaat onze oprechte dank uit naar de sekswerkers van de provincie Antwerpen voor het vertrouwen dat zij in onze organisatie stellen. Deze bundel geeft een samenvatting van de realisaties van vzw in het jaar In mei 2007 werd er overgeschakeld naar een nieuwe databank. Hierdoor was de statistische analyse van de gegevens redelijk complex. Sommige bewerkingen konden niet worden uitgevoerd. Hier en daar is er dus een cijfer waarover we niet beschikken. 2

3 INHOUDSTAFEL 1. Samenvatting... p Voorstelling vzw - vzw... p Situering... p Financiering... p Doel... p Werkwijze... p Reden van bestaan... p Hulpverleningsaanbod... p Resultaatsgebied outreach... p. 12 Opdracht I: Opdracht II: Opdracht III: Het preventie-aanbod aanbieden op nieuwe werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden... p. 12 Het preventie-aanbod aanbieden op gekende werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden... p. 12 Permanentie verzekeren in het inloopcentrum. Tijdens de bezoeken contacten met gekende personen onderhouden en hen stimuleren om nieuwkomers aan te brengen... p. 12 Indicator III.1: Beschrijving van hoe nieuwe werkplaatsen worden gecontacteerd... p. 12 Indicator III.2: Beschrijving van aantal, aard, en ligging van de bezochte en geïdentificeerde werkplaatsen... p. 12 Indicator III.3: Aantal personen dat een arts of hulpverlener kent buiten bij wie men terecht kan voor gezondheidsproblemen en psychosociale problemen in het beroep... p. 14 Indicator III.4: Aantal gerealiseerde contacten met de doelgroep (nieuwe en gekende werkplaatsen samen)... p. 14 Indicator III.5: Beschrijving van de doelgroep naar geslacht, leeftijd, herkomst, werkvorm, verloop en andere relevante data... p. 14 3

4 10. Resultaatsgebied Informatie geven Opdracht IV: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van condoom en correct glijmiddel en juiste strategie bij condoomfalen... p. 16 Indicator IV.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 16 Indicator IV.2: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en de juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen)... p. 16 Opdracht V: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van anticonceptief middel... p. 17 Indicator V.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 17 Indicator V.2: Aantal personen dat de juiste strategie op vlak van anticonceptie gebruikt (opsplitsing tussen nieuwe en gekende personen)... p. 17 Opdracht VI: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond eigen hulpverlening en bestaande hulpverlening in de regio van de werkplaats... p. 18 Indicator VI.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt... p. 18 Indicator VI.2: Het aantal bereikte personen inzake informatieverstrekking over het eigen hulpverleningsaanbod... p. 18 Indicator VI.3: Aantal doorverwijzingen in vergelijking met het totaal aantal contacten per jaar... p. 19 Indicator VI.4: Beschrijving van de aard van de doorverwijzing (kwalitatief en kwantitatief)... p Resultaatsgebied vaardigheidsontwikkeling Opdracht VII: Aanzetten tot juiste gebruik van condoom, correct glijmiddel en anticonceptief middel en de juiste strategie bij condoomfalen... p. 22 Indicator VII: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen)... p Resultaatsgebied ondersteunen van implementatie door middel van netwerking, samenwerking en advocacy... p. 22 Indicator: Overzicht van de genomen initiatieven hiertoe met samenstelling van het netwerk, frequentie en aard van het contact... p. 22 4

5 13. Resultaatsgebied screening en vaccinaties Opdracht VIII: Het voorzien van een aangepast gezondheidsaanbod inzake beroepsgebonden risico s van de doelgroep, waarbij de nadruk ligt op het preventief handelen, inzonderheid de screening SOI en cervixkanker... p. 25 Indicator VIII.1:Beschrijving van de gehanteerde screeningsmethoden en adviezen... p. 25 Indicator VIII.2:Aantal personen dat jaarlijks een preventief onderzoek doet (bevraging bij nieuwe en gekende personen)... p. 25 IndicatorV III.3: Aantal uitgevoerde screeningsonderzoeken op aantal verschillende personen (nieuwe en gekende opgesplitst)... p. 25 Opdracht IX: Het voorzien van een aangepast gezondheidsaanbod inzake beroepsgebonden risico s van de doelgroep, waarbij de nadruk ligt op het preventief handelen, inzonderheid de vaccinatie tegen hepatitis B... p. 26 Indicator IX.1: Beschrijving van de gehanteerde vaccinatiemethodes... p. 26 Indicator IX.2: Aantal gevaccineerde personen in vergelijking met het aantal kandidaten na screening... p Resultaatsgebied Evaluatie van interventies Indicator: Jaarlijks rapport met vermelding van gegevens relevant voor zelfevaluatie, voor beleid en voor expertise ontwikkeling... p Specifiek medisch aanbod... p Planning p Bijlagen... p. 31 5

6 1. SAMENVATTING Sekswerkers zijn blootgesteld aan gezondheidsrisico s, waaronder Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI), en andere risico s, zoals geweld, ongewenste zwangerschap, alcohol- en druggebruik. Vaak zijn er barrières om beroep te doen op de reguliere gezondheidszorg en andere hulpverlening. Er is dus nood aan specifieke (medische en psychosociale) hulpverlening voor deze kwetsbare doelgroep. vzw, Gezondheidshuis Antwerpse prostitutie, biedt preventieve medische en sociaal georiënteerde hulp voor problemen gerelateerd aan het beroep. Het accent ligt vooral op het geven van een preventieboodschap, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Daarnaast behoort vroegtijdige opsporing en behandeling van SOI tot de prioriteiten. Door de sekswerkers te benaderen vanuit het beroepsrisico en hen op anonieme wijze de kans te bieden zich te laten onderzoeken, heeft de werking van vzw een niet te onderschatten impact op de seksuele gezondheid van de algemene bevolking van de provincie. Door de sekswerkers te beschermen en, indien nodig, te behandelen, worden immers ook de klanten gevrijwaard van SOI en indirect hun partners thuis. In dezelfde context blijven we aandringen op het concipiëren en implementeren van een campagne gericht naar klanten van prostitué(e)s. vzw werkt met een mobiele equipe, een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, een sociaal-verpleegkundige en een outreacher. Er wordt consultatie gehouden in alle verschillende sectoren van prostitutie: raamprostitutie in het Schipperskwartier, privé-huizen en bars in de provincie Antwerpen en jongensprostitutie in de buurt van het stadspark. Verder is er de mogelijkheid tot consultatie in de consultatieruimte van het gezondheidshuis in het Schipperskwartier, waar ook mensen zonder vaste werkplaats terecht kunnen. Sinds de start van het pilootproject in 1999 tot einde 2007 werden in totaal 2980 verschillende personen bereikt. In 2007 werden 463 nieuwe sekswerkers gezien individuele medische consultaties werden uitgevoerd bij een totaal van 1057 sekswerkers, nieuw en follow-up samen. 594 personen die vòòr 2007 reeds gekend waren, werden in dat jaar verder opgevolgd. De sekswerkers die vzw in 2007 consulteerden, zijn van 60 verschillende landen afkomstig. 195 sekswerkers consulteerden vzw omwille van niet-medische redenen. Het aantal SOI dat werd gediagnosticeerd lag in 2007 erg laag, vergelijkbaar met de algemene bevolking. Het is duidelijk dat met een specifiek aanbod van gezondheidszorg goede resultaten kunnen bekomen worden. Meer dan de helft van de vrouwelijke sekswerkers laat ook het preventief gynaecologisch onderzoek bij vzw uitvoeren. Naast de medische hulpverlening, is er in de loop der jaren ook een stevig sociaal netwerk uitgebouwd met eigen dienstverlening of efficiënte doorverwijzing voor problemen rond illegaliteit, mutualiteit, sociale zekerheid, financiële zorgen, schulden, huisvesting, juridische, relationele of psychologische problemen, enzovoort. Over de jaren heen is de vraag naar psychosociale hulpverlening steeds toegenomen. Om een adequate psychosociale dienstverlening te kunnen blijven bieden, heeft de Stad Antwerpen voorgesteld om een volwaardig sociaal luik aan vzw te koppelen. Dit luik heeft de naam gekregen en is sinds mei 2007 actief. Twee nieuwe medewerkers (sociaal assistente en administratief bediende) werden in 2007 aangeworven. begeleidt cliënten met allerlei vragen van psychosociale aard en verwijst door naar andere hulpverleningsorganisaties. Bij doorverwijzing blijft indien gewenst, een intermediaire rol spelen in het verdere hulpverleningsproces. Ook sekswerkers die hun professioneel leven een andere wending willen geven en hulp zoeken bij het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen bij terecht voor trajectbegeleiding op maat. In 2007 maakten 195 verschillende sekswerkers gebruik van de psychosociale hulpverlening van Uit onze ervaring is duidelijk dat er momenteel in de provincie Antwerpen geen ander gelijkaardig hulpverleningsaanbod bestaat. Bovendien is het potentieel van de te bezoeken werkplaatsen nog steeds groter dan wat het team met de huidige mensen en middelen kan realiseren. 6

7 vzw blijft ook zoals alle jaren, open staan voor wetenschappelijk onderzoek naar problematieken van deze specifieke doelgroep, echter altijd binnen de grenzen van de gewone consultaties, zonder de sekswerkers te overbelasten. Ook blijven we in de mate van het mogelijke opleiding bieden aan bvb studenten verpleging en geneeskunde binnen het voorziene curriculum. 7

8 2. VOORSTELLING VZW VZW vzw, Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui Antwerpen 03/ / / Team Anne Vercauteren: Leen Lettany: Micheline Manfroid: sociaal verpleegkundige en coördinator (100% FTE) sociaal verpleegkundige (70% FTE) outreacher (85 % FTE) Evi Aerts: sociaal assistente (100% FTE, sinds mei 2007) Christel Van Den Broeck: administratief medewerker (60% FTE, sinds april 2007) Catherine Schodts: Karen Smets: arts (50% FTE) arts (60% FTE) Bestuur Elke Leuridan: Pierre Van Damme: bestuurslid voorzitter 8

9 3. SITUERING In 1999 werd een pilootproject opgestart vanuit de dienst Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen op initiatief van Prof. Dr. Pierre Van Damme en Mevr. Anne Vercauteren, in samenwerking met de vzw Payoke. Aanvankelijk was het hoofddoel een vaccinatiecampagne tegen hepatitis B (geelzucht) te implementeren. Hepatitis B is één van de levensbedreigende infecties die voor personen met wisselende seksuele partners een groot risico vormt, via seksueel contact. Het project werd stilaan aangewend om een vertrouwensrelatie met sekswerkers op te bouwen en aanvullende informatie over gezondheid en gezondheidsrisico s te geven. Kortom, de hepatitis B vaccinatie paste in een breder Gezondheidsvoorlichting en Opvoedings(GVO)project. Daarom werd in mei 2002 de vzw opgericht ten behoeve van de sekswerkers in de Provincie Antwerpen met als doelstelling een geïntegreerde preventieve hulpverlening aan sekswerkers aan te bieden, zowel op het gebied van gezondheid, als op psychisch, sociaal en juridisch vlak. We baseren ons hiertoe op het model van de arbeidsgeneeskunde. 4. FINANCIERING De vzw ontving van de stad Antwerpen subsidies voor 2007 via het Grootstedenbeleid. In het kader van de steun door Stad Antwerpen werd ook het gezondheidshuis gebouwd in het Schipperskwartier waar vzw vanaf maart 2005 onderdak kreeg. Voor de periode werd het project opnieuw goedgekeurd en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap via een convenant. Voor 2007 ontvingen we van de Vlaamse Gemeenschap ,92 subsidies. 5. DOEL VAN VZW De vereniging heeft tot doel: - Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg en hulpverlening voor sekswerkers: mannen en vrouwen. - Het incorpereren van het sociaal luik binnen de werking van verder uitwerken van een doorverwijssysteem voor juridische en/of sociaal/psychosociale hulpverlening - Het oprichten en verder uitbouwen van een geïntegreerde zorg voor sekswerkers op preventief medisch, sociaal, juridisch en psychosociaal vlak. - De implementatie en evaluatie van een hepatitis B vaccinatieprogramma voor sekswerkers in de provincie Antwerpen. 9

10 6. WERKWIJZE De sekswerkers worden benaderd via hun beroep. SOI worden gezien als professionele risico s en aandoeningen. Via een mobiele equipe worden de sekswerkers bereikt op of in de buurt van hun werkplaats. Bovendien is er bijna dagelijks mogelijkheid tot raadpleging in onze eigen consultatieruimte. De mobiele equipe is een multidisciplinair team, bestaande uit een arts en een sociaal verpleegkundige. Voor sommige subpopulaties wordt het team aangevuld met een outreacher die het voorbereidende werk doet en contacten legt met de doelgroep. De kern van deze werkwijze, is het hulpverleningsaanbod actief naar de doelgroep brengen, waarbij de sekswerker benaderd wordt vanuit zijn/haar beroepsrisico. Door de hulpverlening te organiseren op de werkplaats vallen er barrières weg. Er kan gesproken worden in een vertrouwelijke sfeer, over de specifieke problemen verbonden aan het beroep. Outreachers-activiteit is van cruciaal belang voor het welslagen van het project op langere termijn. De outreachers gaan sekswerkers opzoeken op hun werkplek. Ze geven hen informatie en voorlichting en organiseren contacten met de arts, al dan niet in het gezondheidshuis. Zonder dit arbeidsintensieve werk kunnen niet dezelfde resultaten bereikt worden. De 'mobiele equipe' past in een flexibel model dat kan inspelen op de typische lokale noden van bepaalde steden en/of buurten. Belangrijk is dat anonimiteit en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. Alle contacten worden zodanig geregistreerd dat een goede opvolging mogelijk is, zonder dat aan de anonimiteit van de sekswerker geraakt wordt. De gegevens van het vaccinatie- en screeningsprogramma worden nauwgezet bijgehouden en opgevolgd. De aangeboden diensten worden gratis georganiseerd. De reden hiervoor is tweeërlei. Sommige sekswerkers kunnen zich geen testen veroorloven via de reguliere preventieve dienstverlening. Bovendien waarborgt dit systeem de onafhankelijkheid van de werking. Indien nodig, zal het team actief doorverwijzen en desgewenst zelf de contacten leggen met de bestaande reguliere hulpverlening. In de praktijk wordt getracht de prestaties te meten aan de hand van een lijst van doelstellingen en indicatoren waarvan onze organisatie gebruik maakt voor rapportering aan de Vlaamse Gemeenschap. 7. REDEN VAN BESTAAN Zowel de preventieve als de curatieve reguliere gezondheidszorg zijn vaak moeilijk bereikbaar voor sekswerkers en kunnen dikwijls niet specifiek ingaan op hun noden. Voor sommigen zijn de werkomstandigheden zodanig, dat ze niet in de bestaande gezondheidszorg passen (lange werkdagen, soms zeven dagen per week, de onmogelijkheid om de werkplaats te verlaten, onbekendheid met het lokale hulpverleningsaanbod, taalproblemen, e.d. Bovendien is er vaak een negatieve houding bij de reguliere hulpverleners waardoor sekswerkers hun beroep niet meedelen. Daardoor kunnen ze beroepsspecifieke problemen niet bespreken. Wegens statistische problemen door het overschakelen naar een andere databank in de loop van 2007, konden we niet exact berekenen hoeveel sekswerkers een eigen huisarts hebben, maar naar analogie met de vorige jaren kunnen we aannemen dat dit minder dan de helft is. Slechts een klein percentage van de vaste huisartsen is op de hoogte van het beroep. Buiten de gediagnosticeerde SOI, zijn ook vele andere gezondheidsproblemen aanwezig, zoals een groot aantal abortussen door moeilijke toegang tot anticonceptie, verwondingen door fysiek geweld, alcohol- en druggebruik,... Het is van groot belang deze personen een specifieke hulpverlening aan te bieden, waarbij rekening gehouden wordt met al deze problemen. 10

11 8. HULPVERLENINGSAANBOD Alle sekswerkers worden ingelicht over SOI, over het belang van vaccinatie tegen hepatitis B, over overdracht van infectieziekten en risico s, over veilig vrijen en het gebruik van condooms en glijmiddel in hun professionele seksuele relaties. Geïnteresseerden kunnen zich via bloedtesten laten screenen op hepatitis B, HIV en syfilis; via cervicale/vaginale swab of via urinestaal voor de mannen op gonorroe en chlamydia. Ook gratis gynaecologisch onderzoek is mogelijk (kankeruitstrijkje en opsporing van niet-seksueel overdraagbare infecties). Er wordt in de mate van het mogelijke (taalproblemen, tijdsnood, ) een vragenlijst afgenomen met vragen over demografie, medische voorgeschiedenis, professionele infectierisico s en aard van seksuele contacten. Tijdens deze gesprekken ligt het accent vooral op het geven van een preventieboodschap en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Er wordt over verschillende mogelijkheden van anticonceptie gesproken. Tijdens een tweede medische visite worden de resultaten overlopen. In geval van afwezigheid van bescherming tegen hepatitis B krijgt men de kans zich te laten vaccineren. Indien andere SOI worden vastgesteld, wordt een behandeling ingesteld als er geen verdere gespecialiseerde hulp noodzakelijk blijkt. Er is ook ruimte om in te gaan op vragen, eventueel door te verwijzen naar andere professionele instanties (psychosociaal, juridisch,...) of de tweede lijnsgezondheidszorg en aandacht te besteden aan algemene GVO-aspecten (hygiëne, condoomgebruik, SOI, veilig werken, ). Er volgen nog visites voor de tweede en de laatste vaccinatie, 1 maand en 4 tot 6 maanden na de eerste vaccinatie. Een maand na de toediening van het laatste vaccin wordt opnieuw een bloedafname uitgevoerd om de immunologische respons na te gaan. Tevens wordt er, indien gewenst, opnieuw gescreend op de verschillende infecties. Wanneer het hele schema is afgelopen, kan men steeds terugkomen voor een nieuwe controle: bloed, urine/swab of gynaecologisch onderzoek. Er wordt aangeraden om de zes maanden een controle te laten uitvoeren, of eerder bij risico (vb. klapcondoom, ). De vaccinatie bestaat uit het toedienen van 3 dosissen tegen hepatitis B. In 2007 werd opnieuw gekozen voor Engerix B. Een deel van de vaccinaties werd de voorbije jaren uitgevoerd in het kader van een studie rond verkorting van het hepatitis B vaccinatie schema. De analyse van de gegevens bevestigt dat een even goede bescherming en even hoge couverture van vaccinatie wordt bekomen indien een verkort schema wordt toegepast dan wel het langere schema. Een eventuele psychologische, praktische vraag komt gemakkelijk aan bod tijdens één van de opeenvolgende geplande consultaties. De vertrouwensband is dan meestal sterk genoeg om over meer gevoelige problemen te kunnen praten en eventueel advies of hulp te aanvaarden. 11

12 9. RESULTAATSGEBIED OUTREACH Opdracht I: * Het preventie-aanbod aanbieden op nieuwe werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden. Opdracht II: Het preventie- aanbod aanbieden op gekende werkplaatsen en minimaal één keer per jaar contacteren. Tijdens de werkplaatsbezoeken contacten leggen met nieuwkomers en contacten met gekende personen onderhouden. Opdracht III: Permanentie verzekeren in het inloopcentrum. Tijdens de bezoeken contacten met gekende personen onderhouden en hen stimuleren om nieuwkomers aan te brengen. Indicator III.1: Beschrijving van hoe nieuwe werkplaatsen worden gecontacteerd De werkplaatsen kunnen opgedeeld worden in 4 grote werkvormen: raamprostitutie (R), bars (B), privé-huizen (P) en straat- en café-prostitutie (S). Escorte (E) is nog een aparte sector die eerder moeilijk bereikbaar is. Voor iedere sector bestaat een aparte manier om nieuwe werkplaatsen te bereiken of te contacteren. Algemeen kunnen we stellen dat met de groeiende bekendheid van vzw, de mond-aan-mond reclame toeneemt tussen de sekswerkers onderling. Voor sommige sectoren (schipperskwartier en jongensprostitutie) wordt gebruik gemaakt van outreachers die informatie geven over vzw en geïnteresseerde personen naar een afgesproken consultatie of naar de consultatie van vzw zelf brengen of sturen. Bars en privé-huizen worden gevonden en gecontacteerd via het internet en via lokale krantjes. Medewerkers van vzw bekijken deze informatiebronnen regelmatig en nieuwe werkplaatsen worden telefonisch gecontacteerd. Bij interesse voor het aanbod, wordt een folder opgestuurd en nadien wordt een afspraak gemaakt om een eerste bezoek te brengen aan de nieuwe bar of privé. Daarnaast werden méér dan 100 mails verstuurd en brochures gepost met informatie over de werking van vzw, voornamelijk naar escortadressen en moeilijk te bereiken bars en privé s in de stad Antwerpen. Indicator III.2: Beschrijving van aantal, aard en ligging van de bezochte en geïdentificeerde werkplaatsen De werkplaatsen kunnen opgedeeld worden in voornoemde 4 grote werkvormen. Figuur: alle sekswerkers per sector, die in 2007 door vzw werden bezocht of in het gezondheidscentrum kwamen, nieuw en follow-up (N=1057 * Opdrachten en indicatoren zoals in de convenant met de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld. 12

13 a/ Raamprostitutie De outreacher van vzw gaat de sekswerkers in de ramen opzoeken en informeren over het gezondheidsproject. De mobiele equipe bezoekt de ramen tweemaal per maand woensdagavond en vrijdagmiddag. In 2007 zijn er zo n 24 woensdagavonden en 22 vrijdagmiddagen gerealiseerd. Verder is er mogelijkheid tot raadpleging op afspraak meerdere malen per week in het gezondheidshuis. Er kwamen 224 sekswerkers uit de raamprostitutie van het Schipperskwartier voor het eerst op raadpleging bij vzw in 2007, waaronder 4 mannen (deze mannen zijn travestie of transseksueel). 221 personen die al vroeger gekend waren, werden verder opgevolgd in In totaal werden dus 445 sekswerkers uit de raamprostitutie door vzw onderzocht in Er werden 126 nieuwe personen aangesproken over het aanbod van vzw door de outreacher. b/ Bars Twee maal per maand wordt s avonds een bezoek aan bars in de provincie georganiseerd. Gedurende 2007 werden 25 dergelijke avonden georganiseerd, met bezoek van verschillende bars per avond. Sommige bars in de Stad Antwerpen konden niet worden bereikt via telefoon of internet. Daarom ging vzw in juli 2007 ter plaatse informeren of er nood was aan medische of psychosociale hulp. Op deze prospectieronde werden er 9 bars bereikt. Bij 3 bars was verdere hulp niet nodig (ze lieten zich al onderzoeken bij de eigen arts of er werd niet echt aan seks gedaan,...), bij 3 bars werd er niet opengedaan, 1 was gesloten en slechts bij 2 bars konden we uiteindelijk binnen. In de bars werden 47 mensen voor het eerst bereikt in 2007 en 85 personen in follow-up gevolgd in 29 verschillende bars, waarvan 2 nieuwe bars in In totaal werden dus 132 personen in deze sector gezien door vzw in Ongeveer alle meisjes in deze bars laten zich testen, vaccineren en verder opvolgen in verband met SOI screening en andere. Deze bars zijn gelegen in de stad Antwerpen, Groot- Antwerpen en de gemeenten Turnhout, Beerse, Geel, Grobbendonk, Herentals, Nijlen, Rijkevorsel, Schilde en Waarloos. c/ Privé-huizen Eén dag per week wordt gereserveerd voor bezoek aan privé-huizen en massagesalons met de mobiele equipe, gegroepeerd volgens geografische bereikbaarheid in de volledige provincie. In 2007 werden 63 verschillende privé-huizen bezocht, gespreid over 48 dagen. 13 hiervan waren nieuwe huizen. Daarnaast werden 12 verschillende massagesalons bezocht, waaronder 1 nieuwe plaats. Ze zijn gelegen in Antwerpen (stad), Antwerpen Linkeroever, Berchem, Boom, Borsbeek, Deurne, Geel, Grobbendonk, Hoboken, Hoogstraten, Kontich, Laakdal, Lier, Loenhout, Mechelen, Meerle, Merksem, Minderhout, Mol, Mortsel, Nijlen, Olen, Reet, Rumst, Schoten, Sint Job, Waarloos, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel. In deze sector werden 152 sekswerkers voor het eerst in 2007 onderzocht en 175 in follow-up, in 75 verschillende privé s en massagesalons. In totaal werden in deze sector dus 327 personen gevolgd door vzw. 13 personen werden gezien die in escorte werken. Deze personen zijn vaak verbonden aan een privé-huis. Zij komen ook vaak op de raadpleging in het gezondheidshuis zelf. d/ Straat en café In totaal kwamen 33 sekswerkers waaronder 13 mannen, die tippelen in het stadspark of werken in een café, voor het eerst in contact met vzw in de loop van Velen van hen komen zelf op consultatie bij vzw of ze worden aangebracht door outreachers. In 2007 werden een aantal café s door het zelf bezocht: 1 café in Grobbendonk dat ontdekt werd op één van de rondes in de provincie en 6 café s 13

14 gelegen in de buurt van het De Conickplein in de Stad Antwerpen. In opvolging werden 107 mensen van deze sector in 2007 terug gezien; in totaal dus 140 mensen in 2007 uit deze sector. Indicator III.3: Aantal personen dat een arts of hulpverlener kent buiten vzw, bij wie men terecht kan voor gezondheidsproblemen en psychosociale problemen in het beroep. Wegens statistische problemen door het overschakelen naar een andere databank in de loop van 2007, konden we niet exact berekenen hoeveel sekswerkers een eigen huisarts hebben, maar naar analogie met de vorige jaren kunnen we aannemen dat dit minder dan de helft is. Slechts een klein percentage van de vaste huisartsen is op de hoogte van het beroep. Indicator III.4: Aantal gerealiseerde contacten met de doelgroep (nieuwe en gekende werkplaatsen samen) In 2007 had vzw in totaal 3066 medische contacten met 1057 prostitué(e)s. Er startten 463 nieuwe sekswerkers in het project, en 594 sekswerkers die voordien al gekend waren, werden verder opgevolgd. Een onderscheid maken tussen welke mensen op de raadpleging werden gezien en wie op verplaatsing, is quasi onmogelijk omdat dezelfde mensen zowel op verplaatsing als op het gezondheidshuis worden gezien. Zeker voor de raamprostitutie is dit onmogelijk gezien de centrale ligging van het gezondheidshuis en dus de lage drempel om ook daar op consultatie te komen. Voor de privéhuizen en bars gaat het voornamelijk over outreach consultaties. Voor andere dan medische problematiek werden er 595 contacten geregistreerd. Indicator III.5: Beschrijving van de doelgroep naar geslacht, leeftijd, herkomst, werkvorm, verloop en andere relevante data: met onderscheid nieuwe sekswerkers bij en gekende sekswerkers Geslacht: Tabel 1: Verdeling naar geslacht en werkvorm: alle personen nieuw en follow-up in 2007 (N=1057) Man Transseksueel Vrouw Totaal Nieuw Foll. up Nieuw Foll. up Nieuw Foll. up Bar Escort Privéhuis en massagesalon Raam Straat&café TOTAAL Leeftijd: In de follow-up groep is de gemiddelde leeftijd 31 jaar (mediaan 29, modus 27). In de groep van de nieuwe personen is de gemiddelde leeftijd 29 jaar (mediaan 27, modus 19). De oudste prostitué(e) die in het programma werd geïncludeerd in 2007 is 58 jaar. De oudste prostitué(e) uit de follow-up groep is 63 jaar. De jongste, voor het eerst gezien in 2007, is 15 jaar oud. De jongste uit de follow-up groep is eveneens 15 jaar. Deze beide minderjarigen werden gezien op de consultatie bij het boysproject. Minderjarigen worden in overleg met het boysproject en de jeugdbrigade van de politie verder opgevolgd. 14

15 Herkomst (geboorteland): In totaal werden 1057 sekswerkers op consultatie gezien bij vzw in Zij zijn van 60 verschillende landen afkomstig. Tabel 2: Personen gezien in 2007, verdeling naar herkomst als de herkomst gekend is Herkomst Nieuw Follow up Totaal België ,6% EU ,0% Europa buiten EU ,0% Afrika ,2% Azië ,9% Noord-Amerika ,3% Zuid-Amerika ,2% Rusland ,8% De werkvorm wordt beschreven onder indicator III.2. 15

16 10. RESULTAATSGEBIED INFORMATIE GEVEN Opdracht IV: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik van condoom en correct glijmiddel en juiste strategie bij condoomfalen Indicator IV.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Aan iedere nieuwe persoon wordt een voorstellingsbrochure meegegeven over veilige seks, nuttige informatie over de SOI en enkele nuttige telefoonnummers. vzw ontwikkelde ook posters met summiere informatie over SOI in verschillende talen. Deze posters werden gemaakt op vraag van de sekswerkers van het schipperskwartier, die een manier zochten om klanten duidelijk te maken wat de risico s zijn van onveilig vrijen. De posters worden gratis uitgedeeld in elke werkplaats. In de loop van 2007 ontwikkelde vzw samen met Pasop vzw nieuwe folders over pil vergeten, strategie bij klapcondoom en de risico s van pijpen zonder condoom. Deze folders zullen in 2008 verspreid worden, telkens in het kader van mondelinge voorlichting omtrent het betreffende thema. Aan alle sekswerkers die bereikt worden door vzw, wordt mondelinge informatie gegeven over correct condoom- en glijmiddelgebruik. Bij iedere consultatie is er mogelijkheid om te praten over veilige seks. Ook buiten de medische consultaties wordt er actief informatie verschaft over correct condoomgebruik, correct glijmiddelgebruik en correcte strategie bij condoomfalen. Dit gebeurt meestal door de sociaal verpleegkundigen en de outreacher. In totaal (zowel tijdens de medische consultaties als er buiten) gebeurde dit 329 keer. Indicator IV.2: Aantal personen dat condoom en correct glijmiddel gebruikt en de juiste strategie toepast bij condoomfalen (opsplitsing tussen gekende en nieuwe personen) Door de overschakeling naar een nieuwe databank halverwege 2007, is het wat betreft de enquêtes moeilijk geweest de data te analyseren. We hebben 212 vragenlijsten afgenomen en de resultaten liggen in dezelfde lijn als de voorbije jaren. In deze enquetes wordt onder andere gepeild naar condoomgebruik. Ongeveer een derde van de ondervraagde sekswerkers zegt geregeld geen condoom te gebruiken bij orale seks. Meestal zijn zij zich bewust dat dit risico s inhoudt. 5 à 10% van de ondervraagde sekswerkers hebben soms of vaak vaginaal contact met hun klanten zonder condoom. Er zijn heel wat redenen voor sekswerkers om toch seks te hebben zonder condoom. Meestal is dit omwille van vertrouwen in de klant die al lang komt (het begrip vaste klant ). Regelmatig is het echter omdat het verwacht wordt op bepaalde werkplekken, of omdat de andere vrouwen het ook doen. Bovendien brengt seks zonder condoom meer geld op dan met condoom. Er moet hier wel worden bijgevoegd dat vaak antwoorden gegeven worden die voldoen aan wat verwacht wordt, maar niet altijd waarheidsgetrouw zijn. Ongeveer een derde van de ondervraagde vrouwen gebruikt geen of een verkeerd glijmiddel. Van de mannen gebruikt de meerderheid altijd glijmiddel bij anaal contact. De helft van de ondervraagden had in de laatste 6 maanden minstens 1 klapcondoom gehad. Heel vaak blijkt uit de eerste ondervraging, dat men de juiste strategie bij klapcondoom niet kent. Bij condoomfalen is het belangrijk stil te staan bij het risico op ongewenste zwangerschap en infectierisico. vzw raadt iedereen aan om na onveilig contact een SOI-screening te doen en naast het condoom nog een andere vorm van anticonceptie te gebruiken. Bevraging bij gekende personen rond deze onderwerpen geven sterk vertekende antwoorden aangezien ze meestal weten welk antwoord wordt verwacht. 16

17 Opdracht V: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond gebruik anticonceptief middel Indicator V.I: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Bij iedere consultatie is er mogelijkheid om informatie te geven over anticonceptie. Bij ieder gynaecologisch onderzoek wordt gepeild naar het gebruik van anticonceptie. Bij iedere eerste consultatie wordt vermeld dat anticonceptie wordt aangeraden en voorgeschreven indien gewenst. Bij ieder vermoeden van ongewenste zwangerschap wordt een voorstel voor verdere anticonceptie voorgesteld en opgevolgd. In de loop van 2007 heeft vzw samen met Pasop vzw o.a. een folder over pil vergeten ontwikkeld. Deze zullen vanaf 2008 actief gebruikt worden ter ondersteuning van een gesprek over anticonceptie. Indicator V.2: Aantal personen dat de juiste strategie op vlak van anticonceptie gebruikt (opsplitsing tussen nieuwe en gekende personen) Strategie Nieuw Follow up Totaal geen anticonceptie ,4 % alleen noodpil ,8 % pil ,0 % patch ,3 % Implantaat ,0 % nuvaring ,1 % prikpil ,0 % spiraal ,9 % sterilisatie ,9 % hysterectomie ,4 % menopauze ,2 % TOTAAL % Anticonceptie is een belangrijk aspect in het gezondheidsproject. 63% van de ondervraagde vrouwen heeft minstens éénmaal in haar leven een abortus ondergaan. Van de vrouwen die ondervraagd werden in verband met anticonceptie (N= 509), gebruikt 12,4% (N=63) enkel het condoom. Dit betekent dat ze geen afdoende vorm van anticonceptie gebruiken. Bij deze vrouwen waren er enkelen met kinderwens. Van de vrouwen die anticonceptie gebruiken, gebruikt 54% (N= 275) de pil en 11% (N= 56) de prikpil. 2,9% (N= 15) van de vrouwen is gesteriliseerd en 6,9% (N= 35) heeft een spiraaltje. 2,1% (N=11) gebruikt de vaginale ring en 2% (N=10) gebruikt het staafje in de arm. 1,4% (N= 7) onderging een hysterectomie en 1vrouw is in menopauze. In 2007 werd aan 279 vrouwen anticonceptie voorgeschreven, al dan niet voor de eerste maal: 73,5 % kreeg de pil voorgeschreven, 17,6% kregen progestagenen voorgeschreven (hetzij de prikpil, hetzij de noodpil). Hoeveel vrouwen er de prikpil en hoeveel de noodpil voorgeschreven kregen, kon gezien de statistische problemen dit jaar niet berekend worden. Indien een vrouw de noodpil voorgeschreven kreeg, kon dit zijn naar aanleiding van een risicovol seksueel contact (gescheurd condoom) of in het kader van een preventief gesprek als de vrouw aangaf dat ze naast een condoom geen andere vorm van anticonceptie gebruikte. Evra en Nuvaring werden bij 25 vrouwen (9,0%) voorgeschreven. Er werden via vzw geen vrouwen verwezen voor de plaatsing van een implantaat. Wel werden 2 vrouwen doorverwezen voor de plaatsing van een spiraal. Buiten de medische consultatie werd 37 keer anticonceptie advies gegeven. 17

18 Opdracht VI: Informatie aanreiken aan de doelgroep rond eigen hulpverlening en bestaande hulpverlening in de regio van de werkplaats Indicator VI.1: Beschrijving van hoe de informatie wordt aangereikt Mondelinge informatie wordt gegeven door alle hulpverleners bij persoonlijke contacten in of buiten het gezondheidshuis. De voorstellingsbrochure die aan iedere nieuwe sekswerker wordt gegeven, bevat veel info rond eigen en andere bestaande hulpverlening. vzw ontwikkelt GVO-materiaal om counseling over beroepsgebonden risico s te ondersteunen. Een deel van het GVO-materiaal werd overgenomen van andere organisaties zoals Sensoa, PASOP, Tampep, Stichting SOA-bestrijding in Nederland. Materiaal ontworpen door vzw: - Voorstellingsbrochure van vzw: ontworpen in Deze wordt verspreid in een Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Poolse en Spaanse versie. De brochure geeft een voorstelling van het project en de aangeboden diensten, en tegelijkertijd informatie over SOI en condoomgebruik en strategie bij klapcondoom. Tevens vindt de sekswerker er relevante adressen en telefoonnummers (drugslijn, SOA-lijn, abortuscentra). (zie bijlage 1) - Poster met informatie over SOI, de symptomen, preventie en behandeling. De poster wordt verdeeld aan de sekswerkers, met de bedoeling deze op te hangen op een zichtbare plaats, zowel voor de sekswerkers als voor de klanten. In 2007 werd de poster herwerkt en herdrukt. (zie bijlage 2) - Safe sex stickers voor de ramen van het schipperskwartier werden ontworpen in overleg met Sensoa en Pasop. - In 2004 ontwierp vzw haar eigen website. Informatie over de werking is te verkrijgen in het Nederlands, Frans en Engels. Voor professionele hulpverleners en studenten is de verkorte versie van het jaarverslag in te kijken. In 2006 werd de voorgestelde informatie uitgebreid. Er zijn ook links naar andere hulpverleningorganisaties waar de cliënten beroep op kunnen doen. De website werd in 2007 herwerkt. - In samenwerking met Pasop werden folders rond condoomfalen, pijpen zonder condoom en de pil vergeten ontworpen. De partners van Brussel (Espace P) kochten deze brochures aan zodat uniformisering rond folders gerealiseerd wordt. Voor werden deze brochures gefinancieerd vanuit het grootstedenbeleid van de Stad Antwerpen. (zie bijlagen 3, 4 en 5). Sinds augustus 2004 kunnen de sekswerkers verschillende zaken ook aankopen (condooms, glijmiddel, sponsjes, vrouwencondoom), aan democratische prijs. Indicator VI.2: Het aantal bereikte personen inzake informatieverstrekking over het eigen hulpverleningsaanbod) Alle nieuwe personen krijgen een voorstellingsbrochure van vzw en deze liggen ook in de wachtzaal en worden regelmatig meegenomen, ook door reeds gekende personen. 128 kennismakingsbrochures werden door de outreacher uitgedeeld aan de sekswerkers in de raamprostitutie en 463 aan de nieuwe sekswerkers die door de mobiele equipe gezien werden. In 2007 gaf de outreacher van vzw informatie aan 96 nieuwe vrouwen en transseksuelen/travesties in het schipperskwartier over de werking van vzw. Ze deelde 252 condooms uit bij kennismaking. Condooms kunnen ook meegenomen worden bij consultatie (per visite 5 condooms) of worden uitgedeeld via de outreacher. 200 condooms werden uitgedeeld aan outreachers voor caféprostitutie. Dit is minder dan de vorige jaren omdat de samenwerking met de outreachers die prostituees in de café s stad Antwerpen bezoeken, werd stopgezet. 18

19 vzw ontwikkelde in 2006 een brochure voor andere professionele hulpverleners, om bij een doorverwijzing duidelijk te informeren over de werking van vzw. Deze brochure werd in 2007 aangepast met informatie over de werking van ( bijlage 6) De poster van werd uitgedeeld aan de Waalse partners. (Espace P- Icar en Entre2). Indicator VI.3: Aantal doorverwijzingen in vergelijking met het totaal aantal contacten per jaar Doorverwijzingen Aantal doorverwijzingen Totaal aantal contacten Medisch Niet medisch * Intermediaire functie bij doorverwijzing voor medische en niet medische problematiek zonder persoonlijk begeleiding door de sociaal verpleegkundigen / sociaal assistente/arts en outreacher werd uitgevoerd in 317 gevallen, MET persoonlijke begeleiding in 93 gevallen. Indicator VI.4: Beschrijving van de aard van de doorverwijzing (kwalitatief en kwantitatief) Het informeren over het bestaande hulpverleningsaanbod in de eerste, tweede of derde lijn, valt samen met de doorverwijzingen en begeleidingen aangezien de informatie wordt gegeven voor concrete vragen. Wanneer mensen met algemene medische klachten, niet gerelateerd aan het beroep, consulteren, wordt wel steeds gepeild naar een eigen huisarts en er wordt actief geholpen bij het zoeken naar een huisarts in de buurt. Al dan niet met begeleiding van een sociale hulpverlener van werden cliënten doorverwezen naar: Aard van de doorverwijzing Doorverwijzing naar: Totaal: Attestatie dringende medische hulp,leefloon Medisch OCMW Sociaal Centrum Plein Abortuscentrum Dr. Willy Peerscentrum Met begeleiding Zonder begeleiding Artsen zonder grenzen 47 Cosmetisch instituut 1 Gewenste zwangerschap: Kind en Gezin 1 5 Gynaecologie 3 43 Huisarts 2 44 Senologie 2 Specialist 3 19 VRGT 2 Helpcenter 17 ITG 4 Ziekenhuis 7 Totaal Medisch

20 Belastingen Ministerie van Financiën 9 Drugs Financiële problemen Geestelijke gezondheid Drugslijn 1 Free Clinic 1 Boekhouder 1 Financiële instelling 1 3 Voedselbank 1 2 Centrum Algemeen Welzijnswerk Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Mensana Psycholoog 2 Seksuoloog 2 Huisvesting Huurdersbond 3 Juridisch Advocaat 4 Advocatenlijn 1 Notaris 1 Kinderen Lagere school 1 Ministerie Binnenlandse zaken/vreemdelingenzaken Mutualiteit 2 12 OCMW Opleiding Bijzonder Comité Sociale Bijstand (zitting leefloon) Lokale sociale centra 10 9 Schuldbemiddeling 7 Huis van het Nederlands 1 4 Syntra 1 Instelling cursus bedrijfsbeheer Politie Cel prostitutie 4 6 Payoke Vermoeden mensenhandel 2 Stedelijke diensten Onthaalbureau PINA 2 Verblijfsdocumenten Districtshuis bevolkingsdienst Districtshuis vreemdelingenpermanentie

jaarverslag vzw Gh@pro en Connect@ gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui 3 2000 Antwerpen

jaarverslag vzw Gh@pro en Connect@ gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui 3 2000 Antwerpen jaarverslag 2009 vzw Gh@pro en Connect@ gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui 3 2000 Antwerpen t 03 293 95 91 f 03 294 33 70 ghapro@telenet.be www.ghapro.be Een eerste woord van dank richt het

Nadere informatie

Een eerste woord van dank richt het Gh@pro team graag tot de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Een eerste woord van dank richt het Gh@pro team graag tot de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Een eerste woord van dank richt het Gh@pro team graag tot de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In het bijzonder bedanken we Hans Willems, prostitutieconsulent van de stad Antwerpen,

Nadere informatie

GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2006

GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2006 GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2006 Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui, 3 2000 Antwerpen 03-293 95 91 03-294 33 70 ghapro@telenet.be www.ghapro.be Het team van

Nadere informatie

jaarverslag vzw Ghapro en Connecta gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui Antwerpen

jaarverslag vzw Ghapro en Connecta gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui Antwerpen Ghapro vzw Gezondheidshuis Antwerpse prostitutie 2010 jaarverslag 2010 vzw Ghapro en Connecta gezondheidshuis antwerpse prostitutie verversrui 3 2000 Antwerpen t 03 293 95 91 f 03 294 33 70 ghapro@telenet.be

Nadere informatie

GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2005

GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2005 GH@PRO vzw Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2005 Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui, 3 2000 Antwerpen 03-293 95 91 03-294 33 70 ghapro@pandora.be www.ghapro.be Het team van

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld Ghapro Newsflash December 2015 Jaargang 1, nr.2 Nieuwsbrief voor gerantes In dit nummer Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld - Debat 11 december 2015 - Swingers onderzoek Nieuwe acties Ghapro

Nadere informatie

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Jaarplan 2013 Resultaatsgebied 1: Het aanbieden van informatie, documentatie en advies, met bijzondere

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Jaarrapport Ghapro 2013. Medisch Luik. Stad Antwerpen

Jaarrapport Ghapro 2013. Medisch Luik. Stad Antwerpen Jaarrapport Ghapro 2013 Medisch Luik Stad Antwerpen 1 Hoofstuk 1. Beschrijving totaal aantal bereikte sekswerkers 2013 1.1 Aanbod medische consultaties Medisch Aanbod 2013: Consultaties op Ghapro zelf:

Nadere informatie

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Jaarverslag 2012 Voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst is er een samenwerking tussen vzw

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers

Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Beheersovereenkomst 2012-2016: gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar de doelgroep sekswerkers Jaarverslag 2013 Voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst is er een samenwerking tussen vzw

Nadere informatie

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016 Departement of Clinical Sciences Helpcenter Antwerp, 29/03/2017 Helpcenter kerncijfers 2016 In 2015 werd Helpcenter gereorganiseerd om de werking te optimaliseren en een grotere kosten-effectiviteit te

Nadere informatie

PASOP jaarverslag 2008

PASOP jaarverslag 2008 PASOP jaarverslag 2008 1 INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN FINANCIERING 3 2. DE PROBLEMATIEK VAN SEKSWERK(ST)ERS 4 3. HET WERKMODEL VAN PASOP 5 3.1. Doelstellingen 5 3.2. Taken 6 3.3. Werkingsprincipes 6 4. EEN

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Jaarrapport Ghapro 2012. Medisch Luik. Stad Antwerpen

Jaarrapport Ghapro 2012. Medisch Luik. Stad Antwerpen Jaarrapport Ghapro 2012 Medisch Luik Stad Antwerpen 1 Hoofstuk 1. Beschrijving totaal aantal bereikte sekswerkers 2012 1.1 Medische consultaties Jaar 2011 2012 Totaal aantal contacten 3396 3770 Totaal

Nadere informatie

HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV. Instituut voor Tropische Geneeskunde

HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV. Instituut voor Tropische Geneeskunde HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV Instituut voor Tropische Geneeskunde Introductie Deze brochure geeft je informatie over HIVtesten (het Human Immunodeficiency Virus dat AIDS of Acquired ImmunoDeficiency Syndrome

Nadere informatie

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten

2. Inleiding en motivatie p2. 3. Doelstelling p4. 4. Methodologie p5. Deel 1 : Literatuurgegevens. Deel 2 : Onderzoeksresultaten Inhoudstafel 1. Dankwoord p2 2. Inleiding en motivatie p2 3. Doelstelling p4 4. Methodologie p5 5. Resultaten p8 Deel 1 : Literatuurgegevens p8 Deel 2 : Onderzoeksresultaten p17 6. Besluit en aanbevelingen

Nadere informatie

Helpcenter Jaarverslag Resources: Overzicht activiteiten

Helpcenter Jaarverslag Resources: Overzicht activiteiten Helpcenter Jaarverslag 2015 De conventie met het Riziv eindigde eind 2011. De financiering van het helpcenter werd van dan af verdergezet met eigen financiering, in afwachting van een nieuw besluit van

Nadere informatie

Testen op Locatie Resultaten

Testen op Locatie Resultaten Testen op Locatie Resultaten Kristien Wouters Tom Platteau Overzicht presentatie Medische resultaten Risicofactoren volgens seksueel gedrag Risicofactoren volgens hiv-status Conclusies The way forward...

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Met deze brochure willen wij je informeren over de werking van Gh@pro vzw. Gh@pro staat voor Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie.

Met deze brochure willen wij je informeren over de werking van Gh@pro vzw. Gh@pro staat voor Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie. Gh@pro Met deze brochure willen wij je informeren over de werking van Gh@pro vzw. Gh@pro staat voor Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie. I n h o u d 1. Ontstaan van Gh@pro........................................................................................................

Nadere informatie

Preventie van. Wat u moet weten over. baarmoederhalskanker. Deze brochure bevat informatie over baarmoederhalskanker,

Preventie van. Wat u moet weten over. baarmoederhalskanker. Deze brochure bevat informatie over baarmoederhalskanker, Preventie van baarmoederhalskanker Wat u moet weten over baarmoederhalskanker Deze brochure bevat informatie over baarmoederhalskanker, een ziekte die kan voorkomen worden. Spreek er over met uw arts,

Nadere informatie

Presentie op straat in het Brusselse mannenprostitutie milieu. Samenwerking Alias Diogènes Ex æquo

Presentie op straat in het Brusselse mannenprostitutie milieu. Samenwerking Alias Diogènes Ex æquo Presentie op straat in het Brusselse mannenprostitutie milieu Samenwerking Alias Diogènes Ex æquo Jaarverslag 2009 1. Context Sinds januari 2009 bestaat er in Brussel geen enkele specifieke medische en

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Mensenhandel... wat te doen?

Mensenhandel... wat te doen? Mensenhandel... wat te doen? Advies voor ziekenhuispersoneel Inleiding Als u in een ziekenhuis werkt, kunt u geconfronteerd worden met situaties die het gevolg zijn van mensenhandel. In die moeilijke omstandigheden

Nadere informatie

PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN

PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN PREVENTIE BIJ SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN INZICHTEN EN STRUIKELBLOKKEN Stijn Vandenberghe Huisarts Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

1. Beschrijving. A. Sociaal-demografische gegevens 1. De zwangerschapsafbrekingen naar de leeftijd van de vrouw

1. Beschrijving. A. Sociaal-demografische gegevens 1. De zwangerschapsafbrekingen naar de leeftijd van de vrouw 1. Beschrijving A. Sociaal-demografische gegevens 1. De zwangerschapsafbrekingen naar de leeftijd van de vrouw leeftijd aantal % 10 0 0 0,00 0,00 11 0 0 0,00 0,00 12 1 1 0,01 0,01 13 15 12 0,09 0,07 14

Nadere informatie

Testen op soa: hoe, wat, waar?

Testen op soa: hoe, wat, waar? Testen op soa: hoe, wat, waar? Tom Platteau Seksuoloog ITG/Helpcenter tplatteau@itg.be Overzicht van de presentatie Soa en hiv in België Preventie en plaats van testen Uitdagingen voor soa-bestrijding

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

www.hup-ado.be Respect yourself. Protect yourself. 2 de editie Vaak gestelde vragen over baarmoederhalskanker en het Humaan Papillomavirus

www.hup-ado.be Respect yourself. Protect yourself. 2 de editie Vaak gestelde vragen over baarmoederhalskanker en het Humaan Papillomavirus www.hup-ado.be Respect yourself. Protect yourself. 2 de editie Vaak gestelde vragen over baarmoederhalskanker en het Humaan Papillomavirus 4 Check this out! Baarmoederhalskanker is een veel voorkomend

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Juridische en bio-ethische aspecten hiv. Casussen, panel & feedback zaal 17 mei 2017

Juridische en bio-ethische aspecten hiv. Casussen, panel & feedback zaal 17 mei 2017 Juridische en bio-ethische aspecten hiv Casussen, panel & feedback zaal 17 mei 2017 Werkwijze Casussen Aangebracht Eric Florence, ITG Feedback Juridisch Nick van Gelder UA& Federaal Agentschap Geneesmiddelen&

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Achtergrond Het RIVM en Vernet Verzuimnetwerk B.V. hebben een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad

Nadere informatie

Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen. Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst invullen

Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen. Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst invullen BIJLAGE 3 VRAGENLIJST VROUWEN Gelieve deze vragen te beantwoorden vooraleer de vragenlijst in te vullen 1. Hebt u ooit seksueel contact* gehad? Ja Nee Indien u nee antwoordt op vraag 1, hoeft u geen vragenlijst

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Kristien Wouters Instituut voor Tropische Geneeskunde Cursus hiv en aids, de multi-disciplinaire aanpak Les 3 4 maart 2008 www.itg.be

Nadere informatie

Spermabank. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Spermabank. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Spermabank T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Hiv-poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hiv-poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hiv-poli U heeft net te horen gekregen dat u hiv-positief bent en bent voor behandeling doorverwezen naar de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem. Het is ook mogelijk dat u zelf heeft gekozen om de controlebezoeken

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee?

Testen op HIV, ja of nee? Afdeling Verloskunde, locatie AZU Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap. HIV is het virus dat de ziekte aids

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Sekswerk in Amsterdam

Sekswerk in Amsterdam Advies Informatie Adressen Sekswerk in Amsterdam Programma Prostitutie Amsterdam 2 De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat prostituees in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen CAPRI Universiteit Antwerpen INFORMATIEBRIEF VOOR DEELNEMERS Versie voor patiënten Versie 3 22/04/2015 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

1401 SOA Factsheet.indd :02

1401 SOA Factsheet.indd :02 1401 SOA Factsheet.indd 1 16-01-14 17:02 Soa Aids Nederland heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de periode 2013-2018 om het aantal hiv- en soa-infecties onder MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 2017 Algemeen Sociaal Centrum Plein Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

DOSSIER: Abortus. Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap.

DOSSIER: Abortus. Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. Dossier Abortus 1. Wat is abortus? Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. 2. Sinds wanneer is abortus legaal in België? Sinds de wet van 1991 is

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Cijfers Sociale luik - 2013

Cijfers Sociale luik - 2013 Cijfers Sociale luik - 2013 Inhoud Samenvatting globale cijfers: stad Antwerpen 1. Sekswerkers 1.1. Totaal aantal sekswerkers opgedeeld volgens werkplaats 1.2. Sekswerkers stad opgedeeld volgens sector

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Seksuele gezondheid Een goede seksuele

Nadere informatie

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Onderzoeksthema s Gezondheidstoestand van de

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Vaccinatie baarmoederhalskanker. Gynaecologie

Vaccinatie baarmoederhalskanker. Gynaecologie Vaccinatie baarmoederhalskanker Gynaecologie Inleiding Als u nog nooit van het Humaan Papillomavirus (hierna te noemen: HPV) en baarmoederhalskanker heeft gehoord, dan bent u niet de enige. Ondanks het

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen samenwerking tussen vzw Huisartsen MWVL, CGG Largo, stad Roeselare, CAW MWL, SEL MWVL, LMN CWV, PRIT en Dr. Piet Snoeck Met de steun

Nadere informatie

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de BBC Situering Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is een initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen Stuk 419 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 6 oktober 2000 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen 817 Stuk

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie