uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier"

Transcriptie

1 uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

2 veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de (wettelijk bepaalde) veranderingen in de vergoedingen van het (Keuze) Zorg Plan (basisverzekering) en de veranderingen in de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen. Deze veranderingen gaan in per 1 januari Bewaar dit overzicht bij uw polisvoorwaarden en het dekkingsoverzicht. Het is een belangrijke aanvulling! Wat er ook verandert, onze zorgverzekeringen blijven aantrekkelijk en bieden u een ruime keuze aan dekkingen. Het Dekkingsoverzicht Zorgverzekeringen 2010 geeft een compleet overzicht van de dekkingen en vergoedingen van onze basis- en aanvullende verzekeringen en de Health-kortingen. Deze brochure en het Dekkingsoverzicht zijn geen vervanging van uw polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden en bijbehorende reglementen zijn bepalend voor de vergoeding waar u recht op hebt. Deze kunt u downloaden van of opvragen bij onze Klantenservice op ( 0,05 per minuut). Naast de wijzigingen in de dekkingen zijn ook de meeste premies aangepast. Uw nieuwe premies staan op uw polisblad vermeld. aanpassingen in de basisverzekeringen (Keuze Zorg Plan en Zorg Plan) per 1 januari 2010 Ook dit jaar is de inhoud van de basisverzekering opnieuw bekeken en is er een aantal (wettelijke) veranderingen doorgevoerd om de verzekering voor iedereen betaalbaar te houden. 2 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

3 Algemeen In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat bij een premieachterstand van zes maanden het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een bestuursrechtelijke premie gaat inhouden op het loon of de uitkering van de wanbetaler. Deze premie is hoger dan de oorspronkelijke premie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Bij betaling van de premie, eigen bijdragen of het eigen risico anders dan per automatische incasso behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Dyslexiezorg De vergoeding van de diagnose en de behandeling van ernstige dyslexie voor kinderen is uitgebreid. Deze vergoeding is nu ook van toepassing op kinderen van 9 jaar. Eigen risico Het verplichte eigen risico voor 2010 is vastgesteld op 165. De kosten van verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet onder het verplichte eigen risico. In de praktijk is hier soms discussie over. De wettelijke omschrijving is nu aangepast, waardoor de directe kosten, zoals de kosten van een echo uitgevoerd door de verloskundige, zijn vrijgesteld voor het eigen risico. Zorgkosten die tijdens de zwangerschap of bevalling gemaakt worden, maar niet direct onder verloskundige zorg of kraamzorg vallen, zoals de kosten van geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer, zijn niet vrijgesteld voor het eigen risico. Geneesmiddelen Het geneesmiddel acetylcysteïne wordt met ingang van 1 januari 2010 niet meer vergoed. Het middel komt niet meer voor in de richtlijnen van de beroepsgroepen. Geneesmiddelenbeleid Ons geneesmiddelenbeleid wordt gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 onderscheiden we de volgende afspraken met apothekers: Apotheker met IDEA-contract De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Als van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan en er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze varianten, dan bepaalt de apotheker welk middel hij verstrekt. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Apotheker met een contract met preferentiebeleid De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Als van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan en er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze 3 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

4 varianten, dan levert de apotheker uitsluitend het middel dat door ons als voorkeursmiddel is aangewezen. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Apotheker zonder contract met ons Met een apotheker zonder contract zijn geen afspraken gemaakt. U dient de kosten voor de geneesmiddelen en dieetpreparaten zelf aan de apotheker te betalen. De nota kunt u bij ons declareren. Voor verzekerden met een Keuze Zorg Plan geldt dat uitsluitend recht op volledige vergoeding van geneesmiddelen met meerdere identieke onderlinge vervangbare varianten bestaat, als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts meestuurt, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit specifieke geneesmiddel. In andere gevallen vergoeden wij 80% van de kosten. Voor verzekerden met een Zorg Plan vergoeden wij bij apothekers zonder contract met ons in alle gevallen 80% van de kosten. Dit betreft de kosten van het geneesmiddel of het dieetpreparaat, de afleverkosten en de eventuele bereidingskosten. In alle gevallen (met en zonder contract) geldt: - Wanneer van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten bestaan, hebt u alleen recht op vergoeding van het merkgeneesmiddel of een niet-voorkeursmiddel als er sprake is van medische noodzaak. De arts geeft dit op het recept aan. - Wanneer voor een groep onderling vervangbare geneesmiddelen een vergoedingslimiet is vastgesteld, dan hebt u voor een geneesmiddel uit die groep recht op vergoeding tot maximaal de vergoedingslimiet en voor zover er aan eventuele aanvullende vergoedingsvoorwaarden is voldaan. Meer informatie over ons nieuwe geneesmiddelenbeleid vindt u op onze website. Daar geven wij ook uitleg over de gevolgen voor uw eigen risico. Tevens vindt u daar per 1 januari 2010 een overzicht met de gecontracteerde apothekers en de bijbehorende contractvorm. Hulpmiddelen Sta-opstoelen De wettelijke overgangsregeling voor sta-opstoelen komt met ingang van 1 januari 2010 te vervallen. Daarmee vallen nu ook de kosten van het gebruik van in bruikleen uitstaande sta-opstoelen buiten de basisverzekering. Avéro Achmea heeft besloten om per 1 januari 2010 alle verstrekte sta-opstoelen, vanuit aanvragen van voor 1 januari 2008, te schenken aan haar verzekerden. De kosten voor onderhoud, reparaties en aanpassingen aan de geschonken sta-opstoelen komen vanaf 1 januari 2010 voor rekening van de verzekerde. Verzekerden van Avéro Achmea kunnen zich voor onderhoud, reparaties en aanpassingen aan de sta-opstoel melden bij de leveranciers. 4 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

5 Hebt u een sta-opstoel die is aangevraagd na 1 januari 2008? Uw sta-opstoel is in dat geval eigendom van de leverancier. Met vragen over en voor mogelijkheden voor het uitvoeren van aanpassingen, reparatie en onderhoud kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betreffende leverancier. Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van functiestoornissen in het ademhalingsstelsel De beschrijving in de wet is gewijzigd. Hierdoor vallen nu ook losse voorzetkamers (AeroChambers), het mandibulair repositieapparaat (snurkbeugel) bij behandeling van obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) en hypertoon zout bij behandeling van cystische fibrose (CF) onder de basisverzekering. Hulpmiddelen die uitsluitend worden toegepast ter vermindering van snurken, blijven uitgesloten. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Deze aanspraak is aangepast. Deze omschrijving vervangt de productgebonden beschrijving van schouder-, arm-, hand-, voet-, mamma-, gelaat-, stem- en oogprothesen alsmede pruiken. Jaarlijks worden de maximale wettelijke vergoedingen voor o.a. hulpmiddelen door de overheid geïndexeerd. De maximale wettelijke vergoeding voor: pruiken wordt verhoogd naar 383 aangeschaft wordt verhoogd naar 678 naar 496,50 allergeenvrije schoenen voor verzekerden jonger dan 16 jaar wordt verhoogd naar 253 allergeenvrije schoenen voor verzekerden ouder dan 16 jaar wordt verhoogd naar 321 hoortoestellen ter vervanging van toestellen die 6 of 7 jaar geleden aangeschaft zijn wordt verhoogd naar 587,50 hoortoestellen voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ter vervanging van een toestel dat langer dan 7 jaar geleden is de eerste aanschaf van hoortoestellen, of als het vorige toestel korter dan 6 jaar geleden is aangeschaft, wordt verhoogd verbandschoenen wordt verhoogd naar 142,50 bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie wordt verhoogd naar 190 ziekenvervoer met eigen auto wordt verlaagd naar 0,25 per kilometer. IVF (in-vitrofertilisatie) De definities van poging en doorgaande zwangerschap zijn opnieuw vastgesteld. Een poging telt pas als poging als er een geslaagde follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen) heeft plaatsgevonden. Alleen pogingen die hierna worden afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. De terugplaatsing van de verkregen embryo s (inclusief cryo-embryo s) uit een poging maken deel uit van de poging waaruit ze zijn ontstaan. 5 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

6 Van een doorgaande zwangerschap bij ivf is sprake bij ten minste: 9 weken en drie dagen na implantatie van het cryo-embryo. 10 weken na het moment van de punctie bij een verse poging, of Orgaantransplantaties Orgaanhandel is in Nederland verboden. Ter voorkoming van transplantaties waar betaling voor donormateriaal een rol speelt, is de wet aangescherpt. Transplantaties buiten Nederland mogen alleen plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat wanneer de donor daar woonachtig is en de donor de echtgenoot, geregistreerd partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is. Persoongebonden budget (pgb) Vanaf 1 januari 2010 is de mogelijkheid tot het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulpmiddelen voor visueel gehandicapten en psychologische zorg vervallen. Deze zorg blijft uiteraard wel beschikbaar als zorg vanuit de basisverzekering, maar niet meer in de vorm van een pgb. Wettelijke eigen bijdragen Jaarlijks worden de wettelijke eigen bijdragen geïndexeerd door de overheid. Voor 2010 betekent dit dat de eigen bijdragen voor lenzen met medische indicatie, allergeenvrije schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer worden verhoogd. De nieuwe eigen bijdragen vindt u op onze website, in het Dekkingsoverzicht en in de polisvoorwaarden. Zorgketens/integrale bekosting De bekostiging van ketenzorg zogenoemde functionele bekostiging moet de multidisciplinaire samenwerking stimuleren waardoor chronisch zieken beter af zijn en de zorg goedkoper wordt. De minister van VWS heeft besloten deze financieringsvorm in te voeren per 1 januari 2010 voor de zorg voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement. Functionele bekostiging houdt in dat de verschillende soorten zorg voor bijvoorbeeld diabetespatiënten op elkaar wordt afgestemd en apart wordt gefinancierd. Zorgverzekeraars kunnen een contract sluiten met groepen zorgaanbieders voor deze zorgverlening. Aanpassingen in de aanvullende verzekeringen Avéro Achmea heeft een aantal vergoedingen van de aanvullende verzekering veranderd om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de basisverzekering en de wensen van al onze verzekerden. 6 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

7 Algemeen Bij betaling van de premie, eigen bijdragen of het eigen risico anders dan per automatische incasso behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen. Door wijzigingen in de dekking zijn artikelnummers gewijzigd. De naam EuroCross International wordt gewijzigd in EuroCross Assistance. Bij Hulpmiddelen is een verduidelijking aangebracht van wat onder een eigen bijdrage wordt verstaan. Aanvullende verzekeringen Start, Extra, Royaal en Excellent AeroChamber De vergoeding van de AeroChamber komt te vervallen. AeroChambers worden nu vergoed vanuit de basisverzekering. Orthopedische geneeskunde Uw orthopedisch geneeskundige dient aangesloten te zijn bij de Vereniging van Artsen voor Orthopedische Geneeskunde (VAOG) om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vervoer met eigen auto Bij de artikelen in de voorwaarden, waarin sprake is van een vergoedingsregeling voor vervoer met eigen auto, bedraagt de vergoeding 0,25 per kilometer. Aanvullende verzekeringen Extra Bewegingstherapie en beweegprogramma s De indicaties om voor vergoeding van beweegtherapie in aanmerking te komen zijn voor COPD aangepast naar een longwaarde van FEV1/VC>60%. Bewegen in extra verwarmd water De vergoeding bedraagt maximaal 150 per persoon per kalenderjaar. Het maximum van 4 per dag is vervallen. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Extra vergoeden wij voor een aantal cursussen 75% van de kosten tot een maximum van 115 per persoon per kalenderjaar. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. Stoppen met roken via Quit Smoking. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. 7 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

8 Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. Aanvullende verzekering Royaal Melatonine De kosten voor melatonine worden volledig vergoed wanneer u deze bestelt bij internetapotheek efarma. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Royaal vergoeden wij voor een aantal cursussen 75% van de kosten tot een maximum van 115 per persoon per kalenderjaar. Een en ander met inachtneming van de gezamenlijke maximumvergoeding met andere kosten van 500 per kalenderjaar. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. Stoppen met roken via Quit Smoking. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. Preventieve geneeskunde Dit artikel is vervallen omdat een aantal vaccinaties en onderzoeken tegenwoordig vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma of worden vergoed vanuit het (Keuze) Zorg Plan. Röntgenologisch borstonderzoek. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan of is beschikbaar in het kader van een bevolkingsonderzoek. Inentingen tegen hondsdolheid en rode hond. Inentingen tegen hondsdolheid zijn opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Inentingen tegen rode hond zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Griepvaccinatie. Is opgenomen in een nieuw artikel Griepvaccinatie. Tetanusvaccinatie. Is opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Vaccinatie tegen meningokokken. Inentingen tegen meningokokken zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Y-globuline. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Zie ook artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. 8 handboek schade uw zorgverzekering volmachten

9 Immunisatie in verband met zwangerschap. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Een periodiek algemeen onderzoek (check-up) door een huisarts of medisch specialist tot ten hoogste het tarief van een grote keuring door de huisarts (maximaal één keer per twee jaar). Is opgenomen in Preventieve onderzoeken van de aanvullende verzekering. Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. Thuisverpleging Dit artikel is vervallen. Deze voorziening is als (extramurale) verpleegzorg opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Aanvullende verzekering Excellent De dekking wordt uitgebreid met vergoeding van de kosten van: Health Check De bijdrage die u verschuldigd bent voor de Health Check (preventieve gezondheidstest) vermeld onder Servicepakket (artikel 3.C health) wordt eenmaal per persoon per kalenderjaar vergoed. Hospice De kosten van verpleging in een hospice wanneer er sprake is van een medische indicatie ten behoeve van een verzekerde die zich naar het oordeel van onze medisch adviseur in de laatste levensfase bevindt. Voor de verdere voorwaarden en bijzonderheden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Vergoeding: 50 per dag tot maximaal Pedicurezorg Vergoeding van de kosten van voetverzorging door een pedicure voor verzekerden met een herseninfarct (CVA). Personenalarmering via de Achmea Alarmcentrale Vergoeding op sociale indicatie van de kosten van het gebruik van een alarmeringssysteem via de Achmea Alarmcentrale, uitgevoerd door EuroCross Assistance. Bij gebruik van een alarmeringssysteem via een andere alarmcentrale dan de Achmea Alarmcentrale is de vergoeding maximaal 35 per kalenderjaar. Preventieve cursussen Vanuit de aanvullende verzekering Excellent vergoeden wij voor een aantal cursussen 100% van de kosten. Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met: Stoppen met roken via Quit Smoking. Onlineslaapcursus van Somnio: biedt oplossingen om beter te slapen. Internetcursussen voor EHBO en EHBO bij kinderen van Eerste Hulp in Huis. De cursus Stoppen met roken via Diagnosis4Health vervalt. 9 handboek uw zorgverzekering schade volmachten

10 Cursus en/of training valpreventie georganiseerd door een thuiszorginstelling. Gezondheid Revalidatie en Arbeid (TIGRA) of de Pim Mulier organisatie. Geheugentraining georganiseerd door een thuiszorginstelling. Bewegingsprogramma s voor ouderen georganiseerd door een thuiszorginstelling, het Trainings Instituut voor Preventieve geneeskunde Dit artikel is vervallen omdat een aantal vaccinaties en onderzoeken tegenwoordig ressorteren onder het Rijksvaccinatieprogramma of worden vergoed uit het (Keuze) Zorg Plan. Röntgenologisch borstonderzoek. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan of is beschikbaar in het kader van een bevolkingsonderzoek. Inentingen tegen hondsdolheid en rode hond. Inentingen tegen hondsdolheid zijn opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Inentingen tegen rode hond zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Griepvaccinatie. Is opgenomen in nieuw artikel Griepvaccinatie. Tetanusvaccinatie. Is opgenomen in het artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland' van de aanvullende verzekering Vaccinatie tegen meningokokken. Inentingen tegen meningokokken zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Y-globuline. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Zie ook artikel Vaccinaties en geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland van de aanvullende verzekering. Immunisatie in verband met zwangerschap. Is opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Een periodiek algemeen onderzoek (check-up) door een huisarts of medisch specialist tot ten hoogste het tarief van een grote keuring door de huisarts (maximaal één keer per twee jaar). Is opgenomen in Preventieve onderzoeken van de aanvullende verzekering. Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen Victory Camp is opgehouden te bestaan. Hiermee komt de vergoeding te vervallen. De vergoedingen voor het Dikke Vrienden Kamp blijven bestaan. handboek uw zorgverzekering schade volmachten10

11 Thuisverpleging Dit artikel is vervallen. Deze voorziening is als (extramurale) verpleegzorg opgenomen in het (Keuze) Zorg Plan. Aanvullende Ziekenhuis Extra Verzekering In het kader van de harmonisatie zijn alle Ziekenhuis Extra Verzekeringen van Achmea, dus ook die van Avéro Achmea, met elkaar in overeenstemming gebracht. De belangrijkste wijzingen betreffen de maximumvergoeding per verpleegdag. Bij verpleging in een een- of tweepersoonskamer in een ziekenhuis in Nederland waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt worden de kosten vergoed tot maximaal 70 per verpleegdag (dit was 200 per dag). Deze vergoedingregeling is tevens van toepassing in geval van verpleging in de laagste klasse van een ziekenhuis. Wanneer u verblijft in een buitenlandse zorginstelling en u ondergaat daar een medische behandeling, dan vergoeden wij maximaal 70 per dag van de extra kosten in verband met een klassenkamer. Een eventuele honorariumtoeslag komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wanneer u verblijft in een buitenlandse zorginstelling en u ondergaat daar een medische behandeling die tot stand komt door tussenkomst van onze afdeling Zorgbemiddeling, dan vergoeden wij de extra kosten in verband met een klassen-/comfortkamer. Wij vergoeden ook de kosten van een eventuele honorariumtoeslag. Als er sprake is van dagvergoeding in zowel Nederland als in het buitenland geldt een maximale vergoeding van 4900 per kalenderjaar voor opname in Nederland en/of het buitenland tezamen. Omdat de omvang van de dekking per 1 januari 2010 afneemt, wordt de premie verlaagd. De nieuwe premie staat vermeld op het polisblad. Servicepakket Health Klantvoordeel De samenstelling van dit pakket is gewijzigd. Voor een overzicht van de voordelen verwijzen wij u naar onze website of de polisvoorwaarden. 11 schade uw zorgverzekering volmachten 11handboek

12 ter verantwoording Privacy Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, voor relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de "Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars van kracht. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op www. stichtingcis.nl. Toepasselijk recht en klachtenbehandeling Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per via onze website ( klacht doorgeven ) of schriftelijk bij Avéro Achmea, Centrale Klachtencoördinatie, Antwoordnummer 93200, 2200 XA Noordwijk. Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u, indien u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Postbus 291, 3700 AG Zeist, tel , Over Avéro Achmea Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de AFM onder nummer en van Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de AFM onder nummer Het kantoor van Avéro Achmea bevindt zich aan de Van Asch van Wijckstraat 55, in (3811 LP) Amersfoort, Nederland

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoud Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 3 Aanvullende verzekering Start 4 Aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2011. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Wachten doe je op een stoplicht Niet op Zorg Meer Zorg volgens Avéro Achmea Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat

Nadere informatie

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis

Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Naturapolis/Combinatiepolis en Restitutiepolis Vergoeding Hoortoestellen 2013 Vergoeding 2013 Hoortoestellen Naturapolis/Combinatiepolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan) 1. U gaat naar een gecontracteerde

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú

Vergoedingen hoortoestellen 2014. Wij zijn er voor ú Vergoedingen hoortoestellen 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding 2014 Hoortoestellen Naturapolis (Select Zorg Plan en Zorg Plan Selectief) 1. U gaat naar een gecontracteerde audicien U betaalt een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2012 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering (Keuze) Zorg Plan 6 de aanvullende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorgverzekering

Nieuwsbrief Zorgverzekering Nieuwsbrief Zorgverzekering U i t g a v e v a n A v é r o A c h m e a N A J A A R 2 0 0 9 ontwikkeling zorgkosten in 2010 Het ministerie van VWS zegt in de Rijksbegroting te verwachten dat de zorgkosten

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú In samenwerking met:

Wij zijn er voor ú In samenwerking met: De veranderingen in de basisverzekering 2015 Wij zijn er voor ú In samenwerking met: De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

U heeft glasschade... Wat nu?

U heeft glasschade... Wat nu? U heeft glasschade... Wat nu? U heeft glasschade... Schade is vervelend en komt nooit gelegen. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er op dit moment van alles door u heen gaat. Daarom vertellen

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 U kunt uw productiviteit verbeteren met een goede zorgverzekering

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg

Zorgverzekeringen 2012. Altijd zeker van goede Zorg Zorgverzekeringen 2012 Altijd zeker van goede Zorg Meer Zorg En daar profiteert u van Als u gezondheidsklachten hebt, is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat u zo goed en snel mogelijk geholpen wordt.

Nadere informatie

Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen. Vergoeding. Altijd zeker van

Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen. Vergoeding. Altijd zeker van Heeft u een hoortoestel nodig? In deze folder leest u meer over de vergoedingen van hoortoestellen Vergoeding Altijd zeker van goede hoortoestellen Zorg 2017 Vergoeding hoortoestellen Heeft u een hoortoestel

Nadere informatie

Onze schade- expert helpt!

Onze schade- expert helpt! U heeft schade Onze schadeexpert helpt! U heeft schade Schade is altijd vervelend, en vaak erg ingrijpend. Er komt ineens van alles op u af. U moet belangrijke beslissingen nemen over de schadeafhandeling.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Vul alle vragen op dit formulier in. Als u voor antwoorden verwijst of antwoorden doorhaalt,

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2007

uw zorgverzekering in 2007 zorgverzekering in 2007 informatie voor particulieren de wijzigingen voor de basisverzekering op een rij: In de zorgverzekeringen van Avéro Achmea staan ruime keuzemogelijkheden en uitstekende kwaliteit

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2013. Altijd zeker van

Zorgverzekeringen 2013. Altijd zeker van Zorgverzekeringen 2013 Altijd zeker van goede Zorg zorg Meer Zorg Waar u van profiteert Een zorgverzekering is er om u en uw gezin te beschermen tegen de soms hoge kosten van medische behandelingen. Maar

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer Bouwpakket Agrarisch Bouw aan uw toekomst informatie voor de ondernemer Bouw aan uw toekomst met het Bouwpakket Agrarisch U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011?

OHRA Zorgverzekeringen. Wat verandert er in 2011? OHRA Zorgverzekeringen Wat verandert er in 2011? Inhoud Wat verandert er in 2011? 3 Wat verandert er in de basisverzekering 4 Wat verandert er in de aanvullende verzekeringen 9 Wat verandert er in de tandartsverzekering

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort www.averoachmea.nl Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer Topland een uitgebreid schadepakket op maat informatie voor de ondernemer Topland voor de continuïteit van uw onderneming Als ondernemer hebt u maar één wens. U wilt u voor 100 procent kunnen richten op

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering 6 de aanvullende verzekering Start

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg plan De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Overzicht veranderingen in vergoedingen en dekkingen 2018 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten

Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering. Uw Rechten & Plichten Vastelasten- en waarnemingkostenverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42812 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2011 Altijd zeker van goede Zorg Inhoudsopgave 3 Meer Zorg van Avéro Achmea Wijzigingen in 4 de basisverzekering 6 de aanvullende verzekering Start

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters. De toelichting

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

U heeft brand- of waterschade... Wat nu?

U heeft brand- of waterschade... Wat nu? U heeft brand- of waterschade... Wat nu? U heeft brand- of waterschade... Schade is vervelend en komt nooit gelegen. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er op dit moment van alles door u heen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2016 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid bepaalt

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú In samenwerking met:

Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen in uw polisvoorwaarden per 1 januari 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Model 95046 Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Medische zorg in het buitenland

Medische zorg in het buitenland Medische zorg in het buitenland Inhoudsopgave Medische zorg in het buitenland 3 Spoedeisende zorg 4 Wat doet u bij spoedgevallen? 4 Wat krijgt u vergoed? 4 Niet spoedeisende zorg 5 Wat moet u doen? 5 Wat

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie informatie voor de ondernemer : gezond ondernemen met meer rendement een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim Ondernemingen gericht op continuïteit

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen Belangrijkste wijzigingen Polisvoorwaarden 2015 Internetbasispolis Basispolis Basic en t@ke 1 t@ke 2 t@ke 3 Wat verandert er in 2015 in de basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen? Hier leest

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2014. goede Zorg Zorgverzekeringen 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Juist op de momenten die ertoe doen Wat moet een goede zorgverzekering in de eerste plaats voor u doen? Wij vinden:

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten Full-service arbodienstverlening voor 93,25 per werknemer per jaar. Als werkgever krijgt u

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2016. goede Zorg Zorgverzekeringen 2016 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar!

Direct Schade Melden. Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden Schade? Wij staan voor u klaar! Direct Schade Melden 24 uur per dag, 7 dagen in de week Heeft u schade? Wij gaan meteen voor u aan de slag Heeft u schade? Dan kunt u deze direct bij

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

Extra vergoedingen 2016

Extra vergoedingen 2016 Extra vergoedingen 2016 ZilverSchild Vergoedingen Op uw polisblad staat vermeld welke verzekeringen u bij ons heeft afgesloten. Onderstaande vergoedingen kunnen een aanvulling zijn op de basisverzekering

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2014. goede Zorg Zorgverzekeringen 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Juist op de momenten die ertoe doen Wat moet een goede zorgverzekering in de eerste plaats voor u doen? Wij vinden:

Nadere informatie

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor jou in 2018? De 6 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor jou in 2018? De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2013. Altijd zeker van goede zorg

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2013. Altijd zeker van goede zorg Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2013 Altijd zeker van goede zorg Inhoudsopgave Meer Zorg van Avéro Achmea 3 Wijzigingen in de Basisverzekering (Keuze) Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016

Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Belangrijke informatie! Uw zorgverzekering in 2016 Inhoudsopgave IAK Uniek 3 In 3 stappen naar uw Unieke zorgverzekering 4 IAK Uniek Aanvullende zorgpakketten 5 Nieuw: IAK Tandartsverzekering 5 IAK Ziekenhuis

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

ZoRg goed geregeld voor jou

ZoRg goed geregeld voor jou 100% www.takecarenow.nl ZoRg goed geregeld voor jou vergoedingenoverzicht a.013vo75.10.1.indd 3 13-10-09 09:40 Takecarenow! in 2010 Je basisverzekering De TakeCareNow! Internet Basispolis is een naturaverzekering.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016?

INHOUDSOPGAVE WAT VERANDERT ER IN 2016? PRODUCTWIJZIGINGEN 2016 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER IN 2016? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Veranderingen Wat verandert er voor u? Collectief uitgebreid

Veranderingen Wat verandert er voor u? Collectief uitgebreid Collectief uitgebreid Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde wijzigingen in de basisverzekering (Beter Af Polis) en

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2018

Uw wijzigingen voor 2018 Uw wijzigingen voor 2018 Deze brochure bevat uw wijzigingen van de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis en aanvullende verzekeringen Budget, Standaard, Extra en Optimaal per 1 januari 2018. Wij raden

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Agis Basispolis Basic en de wijzigingen in de TakeCareNow! aanvullende verzekeringen 2010

Belangrijkste wijzigingen Agis Basispolis Basic en de wijzigingen in de TakeCareNow! aanvullende verzekeringen 2010 Belangrijkste wijzigingen Agis Basispolis Basic en de wijzigingen in de TakeCareNow! aanvullende verzekeringen 2010 Dit document is gemaakt om u te informeren over de belangrijkste wijzigingen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

dekkingsoverzicht (keuze) zorg plan informatie voor particulieren

dekkingsoverzicht (keuze) zorg plan informatie voor particulieren informatie voor particulieren de en van het Een zorgverzekering van Avéro Achmea biedt u bij ziekte de juiste zorg, zonder financiële verrassingen achteraf. Maar ook als u gezond bent, wilt u erop kunnen

Nadere informatie